Tuettujen hankkeiden koulutus T E R V E T U L O A!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuettujen hankkeiden koulutus T E R V E T U L O A!"

Transkriptio

1 Tuettujen hankkeiden koulutus T E R V E T U L O A!

2 10.15 Tervetuloa, Jutta Kivimäki Hakukierroksen tulokset, Irmeli Karhio ja Ieva Silinevica Hanke-esittely Sopimukset ja talous, Suvi Vilkki Raportointi Mobility Tool+, Maritta Rihu (Kouvolan nuorisotoimi) Lounas Viestintä, Ilmari Nokkonen Kahvitauko Youthpass, Jutta Kivimäki Raportointi/talouskysymyksiä /Suvi Viisumit/Youthpass/ Ieva Muuta sydämellä / Jutta ja Hilma Heippa ja iloa matkaan!

3 Mikä CIMO on? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto Työkaluina hankerahoitus, harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmat sekä erilaiset tieto- ja asiantuntijapalvelut Rahoituksesta valtaosa ulkopuolisilta rahoittajilta (esim EU, Pohjoismaiden ministerineuvosto)

4 Perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kokonaisbudjetti 51 milj. Henkilöstöä 106 ( ) Apurahoina ja avustuksina jaettiin 39,6 milj. Hankkeisiin osallistui n henkilöä Verkkopalveluissa 1,65 miljoonaa käyntiä

5 CIMO toimii koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. Tuemme organisaatioiden kansainvälistymistä yhteistyöhankkeiden ja verkostojen avulla. Luomme oppilas-, opiskelija- ja opettajavaihtomahdollisuuksia. Tuemme nuorten kansainvälisten kokemusten ja kansalaistaitojen karttumista koulun ulkopuolella. Tiedotamme mahdollisuuksista kulttuuri- ja urheilualojen yhteistyön sekä aktiiv. kansalaisuuden kehittämiseksi. Edistämme Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa. Teemme Suomea tunnetuksi korkeakoulutusmaana. Keräämme, tuotamme ja välitämme kansainvälistymistä koskevaa tietoa kansalaisille, eri alojen asiantuntijoille ja päätöksentekijöille.

6 Löydä meidät verkosta cimo.fi tarjoaa kansainvälistymisestä kiinnostuneille ja sen parissa työskenteleville asiantuntijoille tietoa CIMOn ohjelmista ja palveluista. maailmalle.net on tarkoitettu ulkomailla opiskelusta, harjoittelusta ja muunlaisen kansainvälisen kokemuksen hankkimisesta kiinnostuneille nuorille. studyinfinland.fi kertoo olennaisen Suomesta korkeakoulumaana sekä opiskelijoille että asiantuntijoille. facebook.com/cimo.fi twitter.com/cimofin youtube.com/cimovideos

7 CIMOn nuorisotiimi 1 Kati Inkinen, ohjelma-asiantuntija 2 Hilma Ruokolainen, ohjelma-asiantuntija 8 Ieva Silinevica, projektikoordinaattori 3 Aarne Toivonen, ohjelma-asiantuntija 4 Suvi Vilkki, projektikoordinaattori 5 Irmeli Karhio, nuoriso- ja kulttuuriyksikön päällikkö 6 Mauri Uusilehto, vastaava asiantuntija 7 Terhi Liintola, ohjelma-asiantuntija 9 Paavo Pyykkönen, ohjelma-asiantuntija 10 Jutta Kivimäki, ohjelma-asiantuntija 11 Laura Korkeakoski, harjoittelija 12 Ilmari Nokkonen, viestintä

8 Erasmus+ - Projects for Young People https://vimeo.com/

9 HANKE-ESITTELY Kuka Miksi Mitä Missä Milloin Kenen kanssa ja millä vaikutuksella?

10 Sopimusasiat ERASMUS+ KA1 Liikkuvuus 2015

11 Hankesopimuksen osat Osa I - Erityisehdot (= allekirjoitettu hankesopimus) Osa II - Yleisehdot Liitteet: Liite I: Hankkeen kuvaus hakemuslomakkeen osa J Liite II: Alustava budjetti (eritelty tuki) Liite III: Rahoitus- ja sopimussäännöt Liite IV: Edunsaajan ja osallistujien väliset sopimusmallit (vain EVS) Liite V: Muiden edunsaajien hankkeen vetäjälle antamat valtuutukset (mandaatit) Liite VI: Lista edunsaajista (kumppanilista) Liite VII: Pankkitieto- ja maksatuslomake

12 Hankesopimuksen numero Hankenumero esim FI-KA Yhteydenpidossa käytettävä 6 viimeistä numeroa ja hankkeen nimeä

13 Sopimukset Palautetaan 2 kpl sopimuksia allekirjoitettuna Maksatuslomake paperisena Maksatuslomake word-muodossa sähköpostitse

14 Muutokset ja vaikutukset hankesopimukseen

15 Ole yhteydessä CIMOon s-postilla: Kun kumppaniorganisaatio vaihtuu CIMO lähettää sopimusmuutoksen liitteeksi mandaatti Sellaiset muutokset, jotka voivat vaikuttaa hankkeen toteuttamiseen / viivästyttää toteuttamista (esim. hankkeen keskeiset partnerit / yhteyshenkilöt vaihtuvat / ryhmäkoot muuttuvat)

16 Muutokset edunsaajaorganisaatiossa Yhteystietojenmuutoslomakkeella voi tehdä virallisen ilmoituksen: organisaation yhteystiedot muuttuvat organisaation/hankkeen tilinumero muuttuu hankkeen yhteyshenkilö vaihtuu hankkeen laillinen edustaja vaihtuu

17 Jos edunsaajaorganisaatio vaihtuu Edunsaajaorganisaation vaihtuminen (ts. hanke siirtyy organisaatiolta toiselle) edellyttää ns. lisäsopimusta -> ota yhteyttä yhteyshenkilöön CIMOssa

18 Muutokset, joita EI voi tehdä Hankkeen alkuperäisen sisällön ja/tai tavoitteen muuttaminen kokonaisuudessaan

19 Talousasiat ERASMUS+ KA1 - Liikkuvuus 2015

20 S-P Poronen nuorisovaihdossa Simo-Petteri Poronen on tylsistynyt kotiseudullaan Käkkäläjärvellä ja haluaa uusia kokemuksia! Hän on kerännyt kymmenen poron ryhmän ja vastaanottaa kymmenen Portugalilaista poroa Käkkäläjärvelle nuorisovaihtoon. 20 poron ja kahden nuorisoporotyöntekijän nuorisovaihto järjestetään 10 pvn ajan Käkkäläjärvellä heinäkuussa. S-P on hieman kuulorajoitteinen ja hän tarvitsee avukseen myös viittomakielen avustajan, Tuija- Tulkin Huom! Simo-Petteri on aktiivinen porojäbä myös Ennetti-uutiskirjeessä.. Mikä Ennetti? Tilaa se tästä.

21 Matkakulujen laskeminen Yhden hengen matka Helsingistä Portugalin Lissaboniin linnuntietä: Matkan pituus Lissabon-Helsinki 3360,25 km Tuki kilometritaulukon mukaan (3000 ja 3999 km) 400 /henkilö Korvaus on meno-paluu matkalle.

22 Matkatuki nuorisovaihto Matkaetäisyydellä tarkoitetaan yhdensuuntaista etäisyyttä lähtöpaikan ja kohdepaikan välillä, kun taas korvaus kattaa tuen edestakaiseen matkaan kohteeseen. Matkaetäisyys (km) Korvaus (EUR) km: 80 EUR /osallistuja km: 170 EUR /osallistuja km: 270 EUR /osallistuja km: 400 EUR /osallistuja km: 620 EUR /osallistuja 8000 km tai enemmän: 830 EUR /osallistuja

23 Organisointituki Korvausperuste: Henkilö on osallistunut hankkeeseen Tarkoitus: toimeenpanoon liittyvät kulut, kuten ohjelma, majoitus, paikalliset matkat, ohjaus, ruoka

24 Erityistuki ja poikkeukselliset kulut Tuen määrä: Tuki korvaa 100% todellisista tukikelpoisista kuluista Tukia voi käyttää vain jo hakemuksessa hyväksyttyihin kuluihin (kts. Eritelty tuki). - Huom! Tukea ei voi käyttää palkkoihin Tositteet: Lasku ja kuitti, josta ilmenee että kulu on maksettu= maksutosite. Laskussa tulee näkyä laskuttajan nimi ja osoite, laskun määrä ja käytetty valuutta ja laskun päiväys - Huom! Toimitettava tositteet loppuraportin yhteydessä (MT+)

25 Budjetin kululuokat Matkatuki (Travel) kilometritaulukon mukaan/matkan pituus/ / henkilö (Helsinki-Lissabon-Helsinki 400 ) Organisointituki (Organisational support) /henkilö (Ohjelmaopas) Suomi 39 /pv Erityistuki (Special needs support) todellisten kulujen mukaan/ /henkilö esim. viittomakielen tulkki (majoitus ja ruokailu, EI palkkaa) Poikkeukselliset kulut (Exceptional costs) todellisten kulujen mukaan/ /henkilö esim. viisumi ja APV (Advanced Planning Visit)

26 Ennakkomaksu Ennakkomaksun 80% kansallinen toimisto maksaa edunsaajalle 30 päivän kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta

27 Loppumaksu ja loppuraportti Edunsaaja toimittaa hankkeen loppuraportin 60 päivän kuluessa hankkeen päättymispäivästä. Loppuraportti täytetään Mobility Tool+:ssa. Loppusuoritus max. (20%) on kertamaksu, joka kattaa loput hankeen toteutuksesta aiheutuneet tukikelpoiset kulut. Huom! Ei automaattinen.

28 Tositteiden toimittaminen Loppuraportin yhteydessä toimitetaan tositteet vain erityis- ja poikkeuksellisista kuluista sekä allekirjoitettu osallistujalista ja ohjelma. Kansallinen toimisto voi kuitenkin pyytää muita tositteita tai todistusaineistoa loppuraportin käsittelyn yhteydessä ja tehdessään tarkastuksia. Edunsaajan on toimitettava tarkastusten vaatimat tositteet alkuperäisinä. KT palauttaa alkuperäiset tositteet edunsaajalle tutkittuaan ne.

29 Asiakirjojen säilytys Kaikki sopimukseen liittyvät alkuperäiset asiakirjat on säilytettävä vähintään 5 vuotta loppumaksun suorittamisesta (pvm) Kirjanpitomateriaali ja kopiot asiakirjoista (esim. liikkuvuuksien todentamiseen) Kansalliselle toimistolle, komissiolle tai näiden valtuuttamille henkilöille on taattava pääsy asiakirjoihin

30 Mobility Tool + Mobility Tooliin viedään hankkeen tiedot osallistujatiedot heti kun tiedossa (List mobilities). Koordinaattori seuraa ja ylläpitää tietoja Mobility Toolissa Ohjevideo loppuraportin tekoon Mobility Tool +

31 Mistä tietoa? Kaiken pohjana on Erasmus + Ohjelmaopas Kattavasti tietoa myös nettisivuilta CIMON Nuorisotoimiala Ottakaa yhteyttä meihin heti, jos on kysyttävää! Olemme täällä teitä varten Ei ole tyhmiä kysymyksiä! KIITOS!

32 YOUTHPASS

33 Todistus, työkalu ja verkkopalvelu Hankkeisiin osallistuneilla on oikeus saada Youthpass. Youthpassilla voidaan osoittaa hankkeissa karttuneet tiedot, taidot, osallistuminen ja osaaminen, tunnistaa oma osallistuminen ja oppiminen - kyse positiivisesta itsearvioinnista joka antaa kielen opitulle. Se tukee nuorta sekä työnantajia ymmärtämään kansainvälisten kokemusten ja kansalaistoiminnan arvon.

34 Positiivinen mahdollisuus Laajentaa nuoren ymmärrystä oppimisesta ja osallistumisesta hankkeen aikana ja lisää itseluottamusta!

35 Euroopan unionin elinikäisen oppimisen avainosaamisalueet Viestintä äidinkielellä Viestintä vierailla kielillä Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla Digitaaliset taidot Oppimistaidot (learning to learn) Sosiaaliset ja kansalaistaidot Aloitekyky ja yrittäjyys Tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuodot

36 Helppokäyttöinen sivusto sivustolle luodaan oman organisaation profiili sen jälkeen todistuksia voi tehdä hankenumeron avulla!

37 youthpass.eu The story of youthpass, part I The story of Youthpass, part II Youthpass Impact Study

Talousasiat. KA1 - Liikkuvuus 2014

Talousasiat. KA1 - Liikkuvuus 2014 Talousasiat KA1 - Liikkuvuus 2014 Budjetin kululuokat Matkatuki (Travel) kilometritaulukon mukaan/matkan pituus/ / henkilö Organisointituki (Organisational support) /henkilö Yksilötuki (Individual support)

Lisätiedot

Erasmus+ yleissivistävälle ja aikuiskoulutukselle KA1. Hyväksyttyjen liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 9.9.2014 klo 10-15.

Erasmus+ yleissivistävälle ja aikuiskoulutukselle KA1. Hyväksyttyjen liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 9.9.2014 klo 10-15. Erasmus+ yleissivistävälle ja aikuiskoulutukselle KA1 Hyväksyttyjen liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 9.9.2014 klo 10-15.30, CIMO Päivän ohjelma 10.00 12.30 13.15 13.45 15.30 Tervetuloa! (Nina Rekola,

Lisätiedot

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus VETÄJÄN OPAS Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus SISÄLLYS 1. LEONARDO DA VINCI -OHJELMAN TOIMEENPANO... 4 2. LIIKKUVUUSHANKKEIDEN

Lisätiedot

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Leonardo da Vinci -liikkuvuushankkeiden koulutus 2013 Hankkeen elinkaari Hankekausi 1.6.2013 31.5.2015 2014 2015 Mahdollinen paikan päällä tehtävä tarkastus Mahdollinen

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15 Erasmus+ KA1 Liikkuvuus Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle Lukuvuosi 2014 15 Päivitetty 9.9.2014 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 5 Erasmus+ -ohjelmassa käytetyt termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

Erasmus+ korkeakoulutukselle. KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille

Erasmus+ korkeakoulutukselle. KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille Erasmus+ korkeakoulutukselle KA1 Liikkuvuus Opas korkeakouluille Lukuvuosi 2014 15 Päivitetty 13.11.2014 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 5 Erasmus+ -ohjelmassa käytetyt termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

Comenius-yhteistyöhankkeen RAHOITUSSOPIMUS. Elinikäisen oppimisen ohjelmassa 1. asema, etunimi, sukunimi: OVAT SOPINEET SEURAAVISTA

Comenius-yhteistyöhankkeen RAHOITUSSOPIMUS. Elinikäisen oppimisen ohjelmassa 1. asema, etunimi, sukunimi: OVAT SOPINEET SEURAAVISTA GfNA-II-C-COM-LDV-GRU-partnership grant agreement version June 2009 Comenius-yhteistyöhankkeen RAHOITUSSOPIMUS Elinikäisen oppimisen ohjelmassa 1 Sopimusosapuolet: SOPIMUSNUMERO - 2009-1-IT2-COM06-06171

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKEHALLINNOSTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKEHALLINNOSTA Erasmus+ kumppanuushankkeet USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKEHALLINNOSTA Sopimukset ONKO PARTNERISOPIMUKSILLE VALMISTA POHJAA? Vastaus: Hankkeet voivat käyttää CIMOn partnerisopimuksen mallipohjaa, joka

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous Lähtökohta: Erasmus+ -raportointi - Yksikkökustannus & vs. Oman kunnan kirjanpidon säännöt 2 Taloussäännöt hankkeille Hankkeen sopimus: Artikla I.3.

Lisätiedot

Hankkeen talous [ 17.9.2015 TP TV ]

Hankkeen talous [ 17.9.2015 TP TV ] KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous [ 17.9.2015 TP TV ] Erasmus+ taloussäännöt kumppanuushankkeille (1/2) Hakuvaiheessa Erasmus+ Programme Guide (2015): Kumppanuushankkeet: Kululuokat,

Lisätiedot

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 TUENSAAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET Tuensaaja a) on vastuussa hankkeen toteuttamisesta tämän sopimuksen määräysten mukaisesti;

Lisätiedot

GRUNDTVIG-WORKSHOPIT 2011. Käsikirja workshopin järjestäjälle

GRUNDTVIG-WORKSHOPIT 2011. Käsikirja workshopin järjestäjälle GRUNDTVIG-WORKSHOPIT 2011 Käsikirja workshopin järjestäjälle Rahoitustukea koskevat ja muut workshopin toteuttamiseen liittyvät ehdot on määritelty yksityiskohtaisesti rahoitussopimuksessa, joka sitoo

Lisätiedot

Hakuohje II. Tämä hakuohje. Vain. Hakukierroksen 2013 ... 4

Hakuohje II. Tämä hakuohje. Vain. Hakukierroksen 2013 ... 4 Leonardo da Vinci ohjelman kumppanuushankkeet Hakuohje 2013 Tämä hakuohje on tarkoitettu Leonardo da Vincii kumppanuushankkeen hakemistaa varten. CIMOn verkkosivuille www.cimo.fi/leonardo on koottu yleistää

Lisätiedot

15.11.2012 SISÄLTÖ KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN TIEDOTE MARRASKUU 2012 1 (12)

15.11.2012 SISÄLTÖ KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN TIEDOTE MARRASKUU 2012 1 (12) 15.11.2012 KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN TIEDOTE MARRASKUU 2012 Tiedote välittää ajankohtaista tietoa nuoriso ja kulttuurialan kansainvälisistä mahdollisuuksista, koulutuksista, tapahtumista ja avustuksista

Lisätiedot

Hankkeen talous (päivitetty 4.12.2014)

Hankkeen talous (päivitetty 4.12.2014) KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous (päivitetty 4.12.2014) Erasmus+ taloussäännöt kumppanuushankkeille (1/2) Hakuvaiheessa Erasmus+ Programme Guide Kumppanuushankkeet: Kululuokat, rahoitussäännöt

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien)

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) EUROOPAN KOMISSIO Youth in Action -ohjelmaopas (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta... 3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien)

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) EUROOPAN KOMISSIO Youth in Action -ohjelmaopas (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta... 3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Versio 17/2/2015 Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeet Erasmus+ ohjelmassa KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Hakijan PIC koodi Kysymys: Onko PIC koodi kuntayhtymän vai oppilaitostason tunnus? Vastaus: PIC

Lisätiedot

Euroopan komissio Youth in Action Ohjelmaopas (Voimassa 1 tammikuuta 2010 lähtien)

Euroopan komissio Youth in Action Ohjelmaopas (Voimassa 1 tammikuuta 2010 lähtien) Euroopan komissio Youth in Action Ohjelmaopas (Voimassa 1 tammikuuta 2010 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO...1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta...3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous Erasmus+ taloussäännöt kumppanuushankkeille (1/2) Hakuvaiheessa Erasmus+ Programme Guide Kumppanuushankkeet: Kululuokat, rahoitussäännöt ja summat s.

Lisätiedot

Ulkorajarahasto (EBF)

Ulkorajarahasto (EBF) Ulkorajarahasto (EBF) Hakuilmoitus (kiinnostuksenilmaisupyyntö) ja ohjeet hakemuksen täyttämiseksi v. 2013 vuosiohjelmasta rahoitettavia hankkeita varten Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 1.1. Yhteisvastuun

Lisätiedot

Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö

Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö Hakukuulutus 2015: Kiina ja Intia 1. Yleistä CIMOn Aasia-toimintojen koulutusyhteistyötä koskeva ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita Suomelle erityisen

Lisätiedot

MITEN TUNNISTAA JA TUNNUSTAA VAPAAEHTOISEN OSAAMISTA? Opas käytäntöihin

MITEN TUNNISTAA JA TUNNUSTAA VAPAAEHTOISEN OSAAMISTA? Opas käytäntöihin MITEN TUNNISTAA JA TUNNUSTAA VAPAAEHTOISEN OSAAMISTA? Opas käytäntöihin HANKKEEN NIMI: VOLUNTEERING VALIDATION HIGHWAY HANKKEEN TUNNUS: 2013-1-FI1-GRU06-12792 2013-2015 Hanke on rahoitettu Euroopan komission

Lisätiedot

Opas ulkomaisen harjoittelijan työnantajalle 2012. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Opas ulkomaisen harjoittelijan työnantajalle 2012. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Opas ulkomaisen harjoittelijan työnantajalle 2012 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Päivitetty 26.9.2008 Tätä koostetta päivitetään viranomaisohjeiden täydentymisen mukaan PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Etelä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS Vaihtoon lähtevän opas 2009 2010 1 Sisällys Lukijalle Kansainvälinen Metropolia 5 6 Miksi ulkomaille? 6 Opiskelijavaihto 7 Opiskelijavaihto - käytännöt ja ohjeet 7 Opiskelijavaihto-ohjelmat

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

Kansainvälisen OPETTAJAVAIHDON STRATEGIA 2010 2015 SUOMALAISILLE JA VIROLAISILLE LEMON- HANKKEEN KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOILLE

Kansainvälisen OPETTAJAVAIHDON STRATEGIA 2010 2015 SUOMALAISILLE JA VIROLAISILLE LEMON- HANKKEEN KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOILLE Kansainvälisen OPETTAJAVAIHDON STRATEGIA 2010 2015 SUOMALAISILLE JA VIROLAISILLE LEMON- HANKKEEN KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOILLE ESIPUHE Kansainvälinen hanketoiminta on ollut tärkeä osa kansalais- ja työväenopistojen

Lisätiedot

Luova Eurooppa (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma

Luova Eurooppa (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma Luova Eurooppa (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma Yhteistyöhankkeiden hankeklinikka CIMO 20.5.2014 Hanna Hietaluoma-Hanin & Riikka Koivula Luova Eurooppa / Kulttuuri Tervetuloa hankeklinikalle! 13.00 Esittäytyminen

Lisätiedot

Erasmus-intensiivikurssien hakuneuvonta 11.2.2013. Hakukierroksen 2013 reunaehdot Outi Jäppinen

Erasmus-intensiivikurssien hakuneuvonta 11.2.2013. Hakukierroksen 2013 reunaehdot Outi Jäppinen Erasmus-intensiivikurssien hakuneuvonta 11.2.2013 Hakukierroksen 2013 reunaehdot Outi Jäppinen Hakukierroksen alustava budjetti Budjetti vuoden 2013-14 hakuun: n. 880 000 osuus kansallisesta Erasmus-budjetista

Lisätiedot