Vaihtoehtoja ikäihmisen asumiseen - Ikäystävällinen ympäristö, yhteisöllinen asuminen ja palvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaihtoehtoja ikäihmisen asumiseen - Ikäystävällinen ympäristö, yhteisöllinen asuminen ja palvelut"

Transkriptio

1 KS:n SOTE2020 Vaihtoehtoja ikäihmisen asumiseen - Ikäystävällinen ympäristö, yhteisöllinen asuminen ja palvelut Seminaari Palvelujohtaja Risto Kortelainen

2 Haasteet (1) Iäkkäiden asukkaiden palveluihin kohdistuvat paineet johtuvat ensisijaisesti väestön ikääntymisestä. Väestön ikääntyessä palveluiden kysyntä kasvaa nopeammin kuin käytettävissä olevat voimavarat. Jyväskylässä 75 vuotta täyttäneiden määrän on ennustettu kasvavan nykyisestä asukkaasta lähes asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Keski- Suomessa asukkaasta asukkaaseen samana aikana. Maakunnan vanhuspalveluiden palvelurakenteessa on sitoutunut korostuneesti voimavaroja ympärivuorokautiseen asumiseen ja hoitoon (tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikaishoidon laitospalvelut). Tämä on tapahtunut osin hyvinvoinnin edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn, kotona asumisen tukemisen ja kotihoidon tehostamisen sekä omais- ja perhehoidon kehittämisen kustannuksella. Keski-Suomessa 75 vuotta täyttäneistä omassa kodissa asuu vain 89,7 prosenttia asukkaista, kun esimerkiksi merkittävästi kotona asumisen tukemiseen ja kotikuntoutukseen panostaneen Eksoten alueella omassa kodissa asuu 93 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Myös muita esimerkkejä on. Ja tämä näkyy myös kustannuksissa.

3 Keski-Suomessa 75 vuotta täyttäneiden määrä lähes kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä

4 Keski-Suomessa 85 vuotta täyttäneiden määrä lähes kolminkertaistuu vuoteen 2040 mennessä

5 Haasteet (2) Jos nykyisellä palvelurakenteella ja toimintamalleilla jatketaan, tarvitaan seuraavan kymmenen vuoden aikana 1000 uutta ympärivuorokautisen hoidon paikkaa lisää Keski-Suomessa. Jos Jyväskylässä säilytetään vanhuspalvelujen nykyinen peittävyystaso ja sen mukaiset voimavarat, tarkoittaa 50 prosentin 75 vuotta täyttäneiden asukkaiden määrän nousu laskennallisesti noin 500 työntekijän lisäystä vanhuspalveluihin. Hoitohenkilökunnan saatavuus on jo pidemmän aikaa ollut haastavaa ja mahdollisuudet lisätä absoluuttista henkilöstön määrää ovat rajalliset. Tähän vaikuttavat tarve hillitä julkisia kustannuksia, mutta myös huoltosuhteen muutoksesta johtuva työvoiman väheneminen. Puolestaan, jos tavoitellaan samaa palvelurakennetta kuin esimerkiksi Eksotessa on, tullaan toimeen jokseenkin nykyiselllä ympärivuorokautisen hoidon ja asumisen paikkamäärällä seuraavat 10 vuotta.

6 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestööstä Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Itä-Savon sairaanhoitopiiri Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Lapin sairaanhoitopiiri Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Kainuun sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Vaasan sairaanhoitopiiri Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Satakunnan sairaanhoitopiiri Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri 88,8 88,7 91,3 91, ,9 90,9 90,6 90,5 90,4 90,3 90,2 90,2 90,2 90, ,9 89,7 89,4 92,

7 Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus % 75 vuotta täyttäneet Vaasan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Lapin sairaanhoitopiiri Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Itä-Savon sairaanhoitopiiri Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri Satakunnan sairaanhoitopiiri Kainuun sairaanhoitopiiri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri 46,5 45,4 44,9 44, ,6 43,3 43,2 41,7 41,3 41,1 40,9 40,8 40,7 40,6 40,3 39,2 37, ,

8

9

10

11 Kehittämislinjat (1) Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen vanhuspalveluiden osakokonaisuudessa on haettu linjoja sille, millaista palvelurakennetta tavoitellaan maakunnan iäkkäiden palveluissa ja miten vastataan iäkkäiden määrän lisäyksestä aiheutuvaa palvelujen tarpeen ja kysynnän kasvuun. Maakunnan vanhuspalvelujen järjestämissuunnitelmaluonnos on ollut kommentoitavana Palveluntuotannon kehittämisen tavoitteena on kohdentaa käytettävissä olevat voimavarat niin, että nykyvoimavaroilla kyetään vastaamaan mahdollisimman hyvin ikääntyneiden kasvavaan palvelutarpeeseen myös jatkossa. Tämä edellyttää palvelurakenteen ja toimintamallien muutosta. Jyväskylässä tavoitteeksi asetetaan se, että 93 prosenttia 75-vuotta täyttäneistä asuu kotona tai kodinomaisessa asunnossa vuoteen 2025 mennessä. Tällä hetkellä kotona asuvien iäkkäiden henkilöiden osuus on 89,5%. Vuoteen 2030 mennessä 75 vuotta täyttäneiden kotona tai kodin omaisessa ympäristössä asuvien osuuden odotetaan nousevan 95 prosenttiin Keski-Suomen Sote 2020-hankkeen tavoitteen mukaisesti.

12 Kehittämislinjat (2) Jyväskylän nykyistä palvelurakennetta kevennetään panostamalla omaehtoista kotona asumista tukevien kevyempien palveluiden ja tukitoimien sekä asumisratkaisuiden kehittämiseen. Näin hillitään ympärivuorokautisen asumis- ja laitospalveluiden tarpeen lisäystä. Keskeisimmät keinot vaikuttaa vanhuspalvelujen palvelurakenteeseen ovat: 1) ikääntyneen väestön osallisuuden, tiedon ja taitojen lisääminen, 2) yhteisöllisyyden edistäminen sekä 3) asumismuotojen kehittäminen monimuotoisemmiksi.

13 Jyväskylän nykyistä vanhuspalvelurakennetta tullaan keventämään merkittävästi vuoteen 2025 mennessä Yhteensä noin 93% 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona tai kodin omaisessa ympäristössä Jyväskylän vanhuspalvelurakenne vuonna Valtaosa ikääntyneistä asuu kotona 2 Nykyistä isompi osa asuu kodinomaisessa ympäristössä, jossa palvelut ovat helposti saatavilla 3 Nykyistä pienempi osa ikääntyneistä on ympärivuorokautisten palveluiden piirissä 4 Laitospalveluita tarvitsee vain murto-osa väestöstä Valtaosa ikääntyneistä asuu kotonaan joko ilman palveluita tai omaehtoisesti hankittujen palveluiden avulla. Tukena erilaiset asumisratkaisut % ikääntyneistä asuu omaehtoisesti kotonaan tai senioriasumisessa mm. kotihoidon ja omaishoidon turvin. Asumisyksiköissä ikääntynyt voi asua vaikka loppuun saakka palvelutarpeen kasvaessa Ympärivuorokautisessa asumisessa asuu tulevaisuudessa noin 6-7 % ikääntyneistä. Tehostettua palveluasumista korvataan uusilla asumismuodoilla. Vain erittäin huonokuntoiset ja paljon sairaanhoidollista ja lääkärin tukea tarvitsevat jatkossa laitoshoitoa (noin 1% ikääntyneistä). Laitoshoidon lisäksi tarvitaan lyhytaikaishoitoa tkvuodeosastoilla ja esh:ssa. Palvelurakenteen keventyminen edellyttää palveluntuotannon vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantumista *Vuoteen 2030 osuuden odotetaan nousevan 95 %:iin Keski-Suomen sote 2020-hankkeen tavoitteen mukaisesti.

14 Vanhuspalvelujen palvelurakenteen keventäminen siirtää painopistettä pois raskaista asumispalveluista Nykyinen vanhuspalvelurakenne vuonna 2015 Tulevaisuuden vanhuspalvelurakenne vuonna 2025 Tk-osastot 1,8% Pitkäaikainen laitoshoito 3% Tehostettu palveluasumine n 7-8% Säännöllinen kotihoito 10 % Tavallinen palveluasumine n 0,1% Asuu kotona 80% Omaehtoinen asuminen ja kotihoito % Asuu kotona 79% Tehostettu palveluasumin en 6-7% Laitos 1% Lisäksi tarvitaan toimiva lyhytaikaishoito tkvuodeosastoilla ja esh:ssa

15 Kehittämislinjat (3) Iäkkäiden osallisuus ja itsemäärääminen Hyvinvoinnin edistämisessä ja peruspalveluissa korostetaan julkisen hyvinvointivastuun rinnalla korostetaan asukkaiden omaa vastuuta hyvinvoinnistaan. Asukkaiden valinnan mahdollisuudet lisääntyvät ja asiakasohjautuvat toimintatavat yleistyvät (henkilökohtainen budjetointi, monituottajuus). Ennen säännöllisiä palveluja julkisen tehtävä on luoda edellytyksiä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen mm. tarjoamalla matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta (kulttuuri- ja liikuntapalveluista, järjestöjen ja yritysten tarjoamasta toiminnasta, seniorikioskit), Tämä tarkoittaa vanhuspalveluissa palveluohjauksen kehittämistä ja kotihoidon alueellisten keskusten avaamista. Osallisuuden lisääminen tarkoittaa käyttäjien mukaan ottamista palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen (palvelumuotoilu, kansalais- ja asiakasraadit) Pyrkimys vaikuttaa iäkkäiden asukkaiden valmiuteen suunnitella ja hakea ratkaisuja tärkeisiin elämän tilanteisiin. Mm. aiemmassa vaiheessa asumisratkaisujen tekeminen eri vaihtoehdoista. Elämäntyylit. Kaupungistumisen vaikutus vaihtoehtoihin. Hollannin Buurtzorg-malli esimerkkinä. Digitalisaation hyödyntäminen - ei jatkossa niinkään ikä- ja sukupolvisidonnasta.

16 Neuvontaa ja palveluohjausta tarjotaan jatkossa yhden keskitetyn toimiyksikön lisäksi alueellisissa toimintapisteissä, joiden yhteyteen sijoitetaan myös mm. kotihoidon alueiden kotihoitokeskukset Lähiyksiköt tuovat neuvonnan ja ohjauksen lähellä iäkkäiden asukkaiden omaan kaupunginosaa Lähi-OIVA : Pohjoinen / Palokka seuraavien toimintojen yhteydessä: Matalan kynnyksen neuvonta ja palveluohjaus Päiväkeskustoiminta Pohjoisen alueen kotihoitokeskus Lähi-OIVA : Läntinen / Korpilahti seuraavien toimintojen yhteydessä: Matalan kynnyksen neuvonta ja palveluohjaus Päiväkeskustoiminta Tilat tarvittaessa käytettävissä kotihoidon tiimitiloina Päiväkoti Kirjasto *Keskustaan yhdistetään kaksi päiväkeskusta yhdeksi isoksi Alueella alle vuotiasta Alueella vuotiasta Alueella yli vuotiasta Kyllikin kadun Seniorikampus ( Uusi-Kyllikki ): OIVA-keskus: matalan kynnyksen neuvonta (ja seniorikioski) ja palveluohjaus Kokoontumispaikka ikääntyneille Keskustan uusi päiväkeskus* sekä päiväaikainen perhehoito (muistisairaille ja omaishoidon asiakkaille) Kotihoidon sekä turva- ja vuorohoidon tilat Lääkäripalvelut ja muistipoli Kuntouttava toiminta Yhteisöllistä senioriasumista Lähi-OIVA : Itäinen Vaajakoski seuraavien toimintojen yhteydessä: Matalan kynnyksen neuvonta ja palveluohjaus Päiväkeskustoimintaa Itäisen alueen kotihoitokeskus

17 SUURALUEITTAINEN IKÄRAKENNE 2014 Suuralueittain Yhteensä alle 16-vuotiaat % vuotiaat % yli 65- vuotiaat % Kantakaupunki ,0 % ,1 % ,9 % Kypärämäki-Kortepohja ,0 % ,3 % ,7 % Lohikoski- Seppälänkangas ,4 % ,9 % ,6 % Huhtasuo ,4 % ,0 % ,5 % Kuokkala ,2 % ,7 % ,0 % Keltinmäki-Myllyjärvi ,4 % ,3 % ,3 % Keljo ,7 % ,7 % ,7 % Halssila ,1 % ,9 % ,0 % Säynätsalo ,5 % ,9 % ,6 % Tikkakoski-Nyrölä ,1 % ,8 % ,1 % Palokka-Puuppola ,3 % ,3 % ,4 % Vaajakoski-Jyskä ,9 % ,5 % ,6 % Kuohu-Vesanka ,6 % ,0 % ,5 % Korpilahti ,3 % ,9 % ,8 % Ei tietoa ,8 % ,2 % ,0 % Yhteensä ,1 % ,3 % ,5 % - Tikkakosken, Palokka-Puuppolan, Vaajakoski-Jyskän, Kuohu-Vesangan sekä Keljonkankaan alueiden väestörakenne on muuta Jyväskylää lapsivaltaisempi. - Kantakaupungin alueella, Lohikoskella, Säynätsalossa ja Korpilahdella yli 65- vuotiaiden osuus on muuta Jyväskylää suurempi.

18 Kehittämislinjat (4) Yhteisöllisyys ja sosiaalinen tuki Yhteisöllisyys on merkittävä voimavara, jota ei ole riittävästi hyödynnetty Julkisen tehtävänä on luoda edellytyksiä ja tukea yhteisöllisyyden muodostumista lähiyhteisöissä ja myös asumisyksiköissä Iäkkäiden asukkaiden pärjäämisen kannalta ympäristösuhde on erityisen tärkeä, se kuinka lähiyhteisössä muodostuu sosiaalista tukea ja turvallisuutta. Sosiaalisen tuen lähteet ovat ensisijaisesti omaiset, läheiset, naapurit, vapaaehtoiset ja järjestötoimijat, joiden aktivoinnissa myös julkisella tärkeä merkitys (käytännössä toiminnanohjaajat, toiminnan sisältöjen tuottajat ja vapaaehtoiskoordinaattorit) Sosiaaliset verkostot tuottavat suuriman osan sosiaalisesta tuesta. Puhutaan varhaisen eläkeiän ruuhka vuosista, ns. care taking pool. Vanhusten pärjäämisen tukemiseksi voidaan suunnata myös uusia ryhmiä tekemää vapaaehtoistyötä mm. opiskelijat, työttömät ja maahanmuuttajia

19 Kehittämislinjat (5) Monimuotoiset asumisen ratkaisut ja vaihtoehdot Ikäystävällinen ympäristö, yhteisölliset asumisratkaisut ja vanhusten palvelut ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Kaavoitus ja yhdyskuntasuunnittelu tarjoavat perustan yhteisöllisyyttä tukeville asumisen ympäristöille, joilla on puolestaan vaikutusta palvelujen toimintamalleihin sekä myös tarpeeseen ja kysyntään. Palvelurakenteen ja toimintameallin muuttaminen enemmän kotona asumista tukeviksi niin, että aiempaa useampi iäkäs asukas voi asua kotona elämänsä loppuun. Julkisen tehtävänä on paitsi varmistaa asunnonmuutostöiden saatavuus edistää myös osaltaan ikääntyneelle väestönosalle soveltuvien asumisratkaisujen ja - vaihtoehtojen kaavoitusta, suunnittelua ja toteuttamista Muuttojen sijasta palveluja vahvistetaan toimintakyvyn muutosten mukaan. Ikääntyviä voidaan toki asukkaita tukea muuttamaan riittävän aikaisessa vaiheessa alueille, joissa palveluita on saatavilla toimintakyvyn muutosta vastaavasti: asumisoikeusasunnot, seniorikorttelit ja jopa kaupungin osat (Hervanta) Tarvetta on juuri tämänkaltaisille välimuotoisille asumisratkaisuille, myös uudenlaisille perhehoidonyhteisöille (Kaarina) Asumisen tulee olla myös iäkkäiden asukkaiden saavutettavissa myös hinnaltaan

20 Päätelmiä (1) Iäkkäiden pärjäämisen ja toimintakyvyn kannalta tärkeä vaihde on aika ennen säännöllisiä palveluja. Tässä vaiheessa on paljon eri toimijoita mukana ja yhteisöjen merkitys suuri. Säännöllisten palvelujen alkaessa usein tarkastelukulma supistuu. Tilannetta katsotaan usein yksipuolisesti hoidon ja palvelujen näkökulmasta. Seniorirakentamista ja sen suunnittelua ovat pitkään ohjanneet hoito- ja hoivapalveluiden järjestämisen näkökulma. On rakennettu ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen toimintayksiköitä, jotka asukkaan kannalta tarkoittavat makuuhuoneen ja kylpyhuone/vessan huoneistoja. Tosi asiassa 65 vuotta täyttäneistä vain joka kymmenes on säännöllisten palveluiden piirissä. Tähän asti palvelujen piiriin syntyneitä jonoja on pyritty suitsimaan palvelukriteereillä, jotka ovat toki perustuneet niukkoihin voimavaroihin. SOTE2020 hankkeen yhteisen näkemyksen mukaan palvelujen kysyntää tulee hillitä ennen kaikkea hyvinvoinnin edistämisellä ja ennaltaehkäisevällä työllä, kuntoutuksella ja asumisen vaihtoehtoja kehittämällä eli pitämällä hyvää huolta niiden toimintakyvystä, joilla ei vielä ole säännöllisen palvelun tarvetta

21 Päätelmiä (2) Nyt järjestettävä vaihtoehtoja ikäihmisen seminaariin keskittyy ainoastaan hoivarakentamisen sijaan seminaarin nimen mukaisesti hakemaan mielekkäitä asumisen ratkaisuja iäkkäille asukkaille, kun nykyinen koti vaikeuttaa hänen arjessa pärjäämistään sijaintinsa, varustetasonsa, kokonsa tai kiinteistönhoidon haasteiden vuoksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtymässä kunnilta itsehallintoalueille eli maakuntiin vuonna SOTE uudistuksen jälkeen kunnille jää vastuu edelleen asukkaidensa hyvinvoinnin edistämisestä. Hyvinvoinnin, arjen sujuvuuden ja iäkkäiden toimintakyvyn ja pärjäämisen kannalta oleellista on, miten kunta kykenee turvaamaan lähipalvelut, joukko- ja asiointiliikenteen, tietoverkot, kulttuuri- ja liikuntapalvelut ja miten kunta huomioi kaavoitus-, asunto-, turvallisuus-, liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelussaan ikääntyvät kuntalaisensa eli kuinka IKÄYSTÄVÄLLINEN KUNTA ON.

22 Vanhuspalvelujen palvelualueen palveluprosessi ja -organisaatio

23 Vanhuspalvelujen palvelualueen tuottavuuden parantamisen päätavoitteet Kotona asumisen tukeminen Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän onnistunut käyttöönotto vuonna Työn optimoinnin ja sähköisen lukkojärjestelmän avulla voidaan odottaa huomattavaa säästöpotentiaalia. Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito Palvelurakenteen ja palvelukäytäntöjen muuttaminen enemmän kotona asumista tukeviksi niin, että aiempaa useampi iäkkäs asukas voi asua kotona elämänsä loppuun. Muuttojen sijasta palveluja vahvistetaan toimintakyvyn muutosten mukaan. Vertailukaupunki Kuopiossa, jossa on 75 vuotta täyttäneitä saman verran kuin Jyväskylässä, ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon paikkoja 700 ja Jyväskylässä 1000.

24 Vain osa ikäihmisistä tarvitsee säännöllisten palveluita / jonoa palveluihin tulee hillitä ennaltaehkäisevällä työllä, kuntoutuksella ja asumisen vaihtoehtoja kehittämällä Säännöllinen koho 7 % 5 % Ympärivuorokautinen hoito Hyvinvointia edistävät ja ennalta ehkäisevät palvelut ja monialainen kuntoutus Vaihtoehtoisia asumisratkaisuja!!! 88 % 65 vuotta täyttäneet, ei säännöllisiä palveluita

25 Jotta paremmin pärjäisimme! Poissulkevista palvelukriteereistä pärjäämisen tukemiseen Tarmo hyvinvointia edistäviin ja kuntouttaviin palveluihin Mh+wc huoneistopolitiikan sijasta asumiseen houkuttelevia vaihtoehtoja Ryhmäkotirakentaminen jäihin, tilalle palvelukortteleita, -kampuksia, yhteisöasumista

26 Hyvinvointia edistävään ja kuntouttavaan työhön on varaa Mikäli strateginen linjaus palvelurakenteen suhteen pitää TP / LH Yhden ammattilaisen työpanos kohdentuu laskennallisesti kahteen asiakkaaseen HV edistäminen Yhden ammattilaisen työpanos kohdentuu lähes 300 asiakkaaseen Kotikuntoutus Yhden ammattilaisen työpanos kohdentuu asiakkaaseen

27 Vastuun kolmijako hyvä ikääntyminen Kansalaisen vastuu Kunnan hyvinvointivastuu Soten julkinen palvelulupaus

Iäkkäät asukkaat ja vanhuspalvelut. Asiakasraati Risto Kortelainen, palvelujohtaja

Iäkkäät asukkaat ja vanhuspalvelut. Asiakasraati Risto Kortelainen, palvelujohtaja Iäkkäät asukkaat ja vanhuspalvelut Asiakasraati 27.4.2016 Risto Kortelainen, palvelujohtaja 1. Kaupunkistrategia, vanhuspalvelujen haasteet, linjaukset ja tavoitteet Kaupunkistrategia ja perusturvan linjaukset

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN IKÄIHMISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUONNA Ehdotus

KESKI-SUOMEN IKÄIHMISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUONNA Ehdotus KESKI-SUOMEN IKÄIHMISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUONNA 2020 Ehdotus 65 vuotta täyttäneet hankekunnissa 35000 30000 25000 29492 32956 31489 24095 30808 28892 27283 26732 26761 26721 20000 15000

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin?

Miten tästä eteenpäin? Miten tästä eteenpäin? Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL Kainuun muutosagentti puh. 044 7101 669 Kainuu asukasluku 31.3.2016 72 437 (Puolanka ei mukana 2 765) Ivalo 661 km Oulu 182 km väkiluku yli

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 8.11.2017 I & O /PR Palveluissa havaittuja puutteita Iäkkäiden palvelujärjestelmä Järjestelmä on pirstaleinen Rakenne ei ole

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen. Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö

Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen. Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen valossa Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö Tutkimus on osa I&O-kärkihankkeen seurantaa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Muutosagentti I&O Kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa. Rita Oinas, TtM, sh

Miten tästä eteenpäin? Muutosagentti I&O Kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa. Rita Oinas, TtM, sh Miten tästä eteenpäin? Muutosagentti I&O Kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa Rita Oinas, TtM, sh Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito

Lisätiedot

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Millaisia palveluja vanhoille suomalaisille? Lappi 28.11.2014 28.11.2014 Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Muutosten tuulia 2014 Vanhoja ihmisiä on vuosi vuodelta enemmän Hyvinvoivia vanhoja

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry Anu Olkkonen-Nikula Muutosagentti, Ikääntyneiden palvelujen kehitysjohtaja

Lisätiedot

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA 29.8.2013 VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA VALVANNE SYMPOSIUM - HYVÄN VANHUUDEN PUOLESTA 26.8.2013 Ismo Rautiainen Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden sosiaali- ja terveystoimiala

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sote-uudistus ja muuta ajankohtaista Merja Tepponen, kehitysjohtaja,

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sote-uudistus ja muuta ajankohtaista Merja Tepponen, kehitysjohtaja, Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sote-uudistus ja muuta ajankohtaista Merja Tepponen, kehitysjohtaja, muutosagentti I&O kärkihanke, Etelä- Karjala 1 30.5.2017

Lisätiedot

Kotihoito muutoksessa näkemyksiä Jyväskylästä

Kotihoito muutoksessa näkemyksiä Jyväskylästä Kotihoito muutoksessa näkemyksiä Jyväskylästä Tieto Kumppanuusfoorumi 24.8.2017 Palvelujohtaja Maarit Raappana, Jyväskylän kaupunki, Vanhuspalvelut Taustatekijöitä Jyväskylän kotihoidossa Jyväskylän vanhuspalveluihin

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa Vahvuudet ja kehittämiskohteet Päivi Tikkanen I&O muutosagentti, TtT FAKTOJA POHJOIS- SAVOSTA: 75v täyttäneiden

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

MUUTOSINFO PALTAMO

MUUTOSINFO PALTAMO MUUTOSINFO PALTAMO 4.4.2017 Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL I&O kärkihanke, Kainuun muutosagentti eija.tolonen@kainuu.fi puh. 044 7101 669 Maakuntien muutosagentit Muutosagentin tehtävänä on mm.

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Palveluohjauksen kehittäminen I&Okärkihankkeessa. Sari Kehusmaa, tutkimuspäällikkö, THL

Palveluohjauksen kehittäminen I&Okärkihankkeessa. Sari Kehusmaa, tutkimuspäällikkö, THL Palveluohjauksen kehittäminen I&Okärkihankkeessa Sari Kehusmaa, tutkimuspäällikkö, THL Lapin alueella on saatavana intensiivistä kotihoitoa paljon palveluja tarvitseville Palvelurakennetta voidaan kehittää

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI 21.9.2016 Toiminta-alue Suomen maakunnista suurin kattaen 30 prosenttia koko maan pinta-alasta 21 kuntaa, seutukuntia 6 Kaksi asukasta

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O kärkihanke)

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O kärkihanke) Sosiaali- ja terveysvaliokunta keskiviikko 12.10.2016 klo 09:30 / HE 134/2016 Pyydetty tilastoyhteenveto (12.10.2016) Asiantuntija: Anja Noro, THT, dosentti, Projektipäällikkö, STM kotihoitoa ja vahvistetaan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä) RANUA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 4 093 21,8 % (930 hlöä) 3 254 3 040 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 904 (22 %) 1

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ Valtakunnallinen hissiseminaari Lahdessa 08.05.2014 Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö Hissi on kiinteistön

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja Anna Isopoussu

Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja Anna Isopoussu Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja 31.5.2012 Anna Isopoussu Taustaa Kuntien yhdistyminen vuonna 2009 (Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Riitta-Liisa Reiterä kuntayhtymän johtaja riitta-liisa.reitera@karviainen.fi Palvelutasosuunnitelma 2013-2016 Palvelujen tarve: perustuu väestön

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020 IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN Marja Heikkilä Saarijärvi 19.4.2016 Keski-Suomen SOTE 2020 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan alueprofiili. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa, STM Sari Kehusmaa

Pohjois-Karjalan alueprofiili. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa, STM Sari Kehusmaa Pohjois-Karjalan alueprofiili Kehitetään kaikenikäisten omaishoitoa, STM Sari Kehusmaa Sisältö Esityksessä raportoidaan maakuntaprofiilin keskeisimmät havainnot ja pohditaan tuloksia kärkihankkeen teemojen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Ote pöytäkirjasta. Hallitus

Etelä-Karjalan sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Ote pöytäkirjasta. Hallitus Etelä-Karjalan sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymä Ote pöytäkirjasta 2 1. 01. 2016 Hallitus 8 13.01.2016 Seniori - ja yhteisöasumisen uusien mallien kehittäminen Etelä -Karjalan alueella 20/00.04.01.00/2016

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Taina Jaako Eksote, hoivajohtaja 29.8.2016 Valvanne Symposium IV Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos)

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Toimialuejohtaja Leena Korhonen 26.1.2017 leena.korhonen(at)siunsote.fi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Yhteisölliset asumisen ratkaisut

Yhteisölliset asumisen ratkaisut Yhteisölliset asumisen ratkaisut vahvistusta alueen ikäystävällisyyteen Kylä kaupungissa -seminaari 3.4.2017 Päivi Moisio WHO: Ikäystävällinen kaupunki Asuinympäristö, julkiset rakennukset Ikäystävällinen

Lisätiedot

I&O kärkihanke / Kukoistava kotihoito -hanke

I&O kärkihanke / Kukoistava kotihoito -hanke I&O kärkihanke / Kukoistava kotihoito -hanke Laajavuori 16.6.2017 I&O muutosagentti Tuija Koivisto Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa eli I&O kärkihanke Yksi

Lisätiedot

Etelä-Savon alueprofiili

Etelä-Savon alueprofiili Etelä-Savon alueprofiili Kehitetään kaikenikäisten omaishoitoa, STM 5.10.2016 Etelä-Savon alueprofiili / Sari Kehusmaa Sisältö Esityksessä raportoidaan maakuntaprofiilin keskeisimmät havainnot ja pohditaan

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisesta STM:n I&Okärkihankkeessa

Ikääntyneiden asumisesta STM:n I&Okärkihankkeessa Ikääntyneiden asumisesta STM:n I&Okärkihankkeessa ja laatusuosituksessa Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä -seminaari 27.9.2017 Paasitorni Riitta Saksanen erityisasiantuntija,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan alueprofiili. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa, STM Sari Kehusmaa

Keski-Pohjanmaan alueprofiili. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa, STM Sari Kehusmaa Keski-Pohjanmaan alueprofiili Kehitetään kaikenikäisten omaishoitoa, STM Sari Kehusmaa Sisältö Esityksessä raportoidaan maakuntaprofiilin keskeisimmät havainnot ja pohditaan tuloksia kärkihankkeen teemojen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Keski-Suomen alueprofiili. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa, STM Sari Kehusmaa

Keski-Suomen alueprofiili. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa, STM Sari Kehusmaa Keski-Suomen alueprofiili Kehitetään kaikenikäisten omaishoitoa, STM Sari Kehusmaa Sisältö Esityksessä raportoidaan maakuntaprofiilin keskeisimmät havainnot ja pohditaan tuloksia kärkihankkeen teemojen

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN? NYT ON TOIMINNAN AIKA

MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN? NYT ON TOIMINNAN AIKA 19.10.2016 Päivi Tikkanen 1 MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN? NYT ON TOIMINNAN AIKA Päivi Tikkanen Muutosagentti, TtT, Ft 19.10.2016 Päivi Tikkanen 2 Pohjois-Savon maakunnan ominaispiirteitä Maakunnan väestö ikääntyy,

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

I & O Miten tästä eteenpäin! Kirsi Kiviniemi Varsinais-Suomen muutosagentti, TtT

I & O Miten tästä eteenpäin! Kirsi Kiviniemi Varsinais-Suomen muutosagentti, TtT I & O Miten tästä eteenpäin! Kirsi Kiviniemi Varsinais-Suomen muutosagentti, TtT Havaintoja Varsinais-Suomen tilanteesta Varsinais-Suomen erityispiirteitä Varsinais-Suomen väestöstä 9,4 % oli 75 vuotta

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Arja Kumpu, Ikääntyneiden palvelujen johtaja 3.4.2014 Kirjoita tähän nimi dian perustyyli -tilassa 2 Risto- hankkeen ja Kotona kokonainen elämä hankkeiden tavoitteet

Lisätiedot

Kainuun alueprofiili. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa, STM Sari Kehusmaa

Kainuun alueprofiili. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa, STM Sari Kehusmaa Kainuun alueprofiili Kehitetään kaikenikäisten omaishoitoa, STM Sari Kehusmaa Sisältö Esityksessä raportoidaan maakuntaprofiilin keskeisimmät havainnot ja pohditaan tuloksia kärkihankkeen teemojen näkökulmasta.

Lisätiedot

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Kaste-kehittämisfoorumi 13.11.2013 13.11.2013 Laatusuositus / Matti Mäkelä 1 Laatusuositusten taustaa Aiemmat suositukset 2001, 2008: STM ja Kuntaliitto Suosituksissa

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

Yhteinen koti maalla hanke. Yhteisöllisen senioriasumisen suunnittelupäivä

Yhteinen koti maalla hanke. Yhteisöllisen senioriasumisen suunnittelupäivä Yhteinen koti maalla hanke Yhteisöllisen senioriasumisen suunnittelupäivä 1.9.2017 Päivän ohjelma: 9.30 Aamukahvit ja päivän aloitus Jamilahden tervehdys, Jamilahden rehtori Sanna Gango Yhteinen koti maalla

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa seminaari 7.10.2014 Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Hankejohtaja Katariina

Lisätiedot

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu yli 55-vuotiaille Jyväskylässä

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

Maakunnallinen ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus Ikä- ja muistiystävällinen Pirkanmaa -seminaari Mari Patronen ja Essi Mäki-Hallila

Maakunnallinen ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus Ikä- ja muistiystävällinen Pirkanmaa -seminaari Mari Patronen ja Essi Mäki-Hallila Maakunnallinen ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus Ikä- ja muistiystävällinen Pirkanmaa -seminaari 7.9.2017 Mari Patronen ja Essi Mäki-Hallila Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa AVI Liisa Niiranen, muutosagentti Lappi

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa AVI Liisa Niiranen, muutosagentti Lappi Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa AVI 10.10.2017 Liisa Niiranen, muutosagentti Lappi Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteet Julkinen palvelulupaus

Lisätiedot

Uuden soten kulmakivet

Uuden soten kulmakivet Mikä ihmeen SOTE? Uuden soten kulmakivet 1. Palvelut järjestää tulevaisuudessa 18 maakuntaa 2. Palvelut tarpeen mukaan 3. Valinnanvapaus 4. Kustannusten kasvun hillintä 5. Digitalisaatio VIDEO: Mikä SOTE?

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Miten teknologia mukana Vanhus-Kaste- I ja II hankkeissa

Miten teknologia mukana Vanhus-Kaste- I ja II hankkeissa Miten teknologia mukana Vanhus-Kaste- I ja II hankkeissa Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani 1 Hankealue kartalla, mukana 64 kuntaa Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani 2 Vanhus-Kaste I Hankkeen osa-alueet Ikäihmisten

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Pohjois-Pohjanmaalla Muutosagentti Rita Oinas

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Pohjois-Pohjanmaalla Muutosagentti Rita Oinas Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Pohjois-Pohjanmaalla Muutosagentti 1 8.3.2017 Keihäänkärkiä ovat Alueellisen palvelukokonaisuuden ja keskitetyn asiakas- /palveluohjauksen

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Liisa Niiranen Länsipohjan tuotantoalue-integraatio 2 Länsipohjan tuotantoalue-valmistelu 3 4 Prosessien arviointikriteerit Ikäihmisten

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Irma Ahokas-Kukkonen, sh, TtM Etelä-Savon muutosagentti

Miten tästä eteenpäin? Irma Ahokas-Kukkonen, sh, TtM Etelä-Savon muutosagentti Miten tästä eteenpäin? Irma Ahokas-Kukkonen, sh, TtM Etelä-Savon muutosagentti Muutosagentti maakunnan muutoksen tukena 31.12.2018 saakka tehtävänä on ohjata iäkkäiden palvelukokonaisuuden edelleen rakentumista

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Kärkihanke

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Kärkihanke Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kärkihanke Netissä http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito Hankesuunnitelma versio 25.2.2016 http://stm.fi/documents/1271139/1996957/io_hankesuunnitelma_25022016.pdf/a6b1

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Lapin alueprofiili. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa, STM Sari Kehusmaa

Lapin alueprofiili. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa, STM Sari Kehusmaa Lapin alueprofiili Kehitetään kaikenikäisten omaishoitoa, STM Sari Kehusmaa 1 Sisältö Esityksessä raportoidaan maakuntaprofiilin keskeisimmät havainnot ja pohditaan tuloksia kärkihankkeen teemojen näkökulmasta.

Lisätiedot