Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus Verkkotoiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus... 3. Verkkotoiminta... 4-5"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2012

2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus... 3 Verkkotoiminta Henkilöstö Henkilöstöryhmien luottamusmiehet.. 6 Työsuojeluvaltuutetut... 6 Työsuojelutoimikunta... 6 KesTo... 6 Virkistyspäivä... 6 Kalastusretki Tenolle... 7 Energiapolarin asiakaspalvelupalkinnot 7 Yrityshallinto Omistussuhteet... 8 Yhtiökokous... 8 Hallitus... 8 Jäsenyydet ja osakkuudet... 8 Tarkastustoimi... 8 Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus Rahoituslaskelma Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Tilinpäätöksen lisätiedot Talous Yhteystiedot Kannen kuva: Hannu Virkkula, Salla Sisäsivun kuvat: Koillis-Lapin Sähkö Oy Layout, taitto ja grafiikka: Viestinet, Kemijärvi Painopaikka: Tornion Kirjapaino

3 VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus

4 Toimintavuosi lyhyesti * sähkön siirtomäärä kasvoi 3,5 % * uusia liittymiä rakennettiin 46 kpl * etäluettavat sähkömittarit asennettiin Kemijärvelle ja Sallaan * Isokero Pelkosenniemi 110 kv:n voimajohdon lunastus valmistui * Pyhätunturin 110 kv:n voimajohto valmistui * Pyhätunturin 110/20 kv:n sähköasema valmistui Muutos Asiakkaat (käyttöpaikat) kpl Sähkön siirto GWh Verkosto Sähköasemat kpl Jakelumuuntamot kpl Alueverkko 110 kv km Jakeluverkko 45 kv km Jakeluverkko 20 kv km Jakeluverkko 0,4 kv km Talous Investoinnit milj. euroa 4,2 5,7-1,5 Liikevaihto milj. euroa 5,7 4,7 +1,0 Taseen loppusumma milj. euroa 34,8 29,9 +4,9 Vakinainen henkilöstö Toimintavuosi lyhyesti Vuosikertomus 2012

5 Toimitusjohtajan katsaus KULUNUT TILIKAUSI Sähköä siirrettiin 161 milj. kwh eli sähkön siirron määrä kasvoi 3,5 % vuoteen 2011 verrattuna. Tilikauden liikevaihto oli ,73 euroa ja tilikauden tulos ,25 euroa. Kasvaneeseen liikevaihtoon vaikutti siirron määrän kasvun lisäksi myös 1.3. toteutettu hinnankorotus. Kuluneen vuoden aikana uusia liittyjiä oli vähän, alle puolet viimeisten vuosien keskimääräisestä tasosta. Uusien liittymien painopiste on edelleen alueen tunturikeskuksissa, mutta ilmeisesti taloudellisesti vaikea aika karsi niiden määrää. Alueen väestöpohja pieneni edelleen, mikä ei myöskään anna positiivista kuvaa tulevien vuosien sähkönsiirtoa ajatellen. Toimialueelle kaivattaisiin uutta teollista toimintaa ja matkailun vahvaa kasvua, että alueelle saataisiin työpaikkoja ja nostetta elinkeinoelämään. SÄHKÖMARKKINALAIN MUUTOSESITYS Eduskunta saa tänä vuonna käsiteltäväkseen hallituksen esityksen uudeksi sähkömarkkinalaiksi. Esityksen keskeisimpiä muutoksia tulevat olemaan säännökset sähköverkkojen toimitusvarmuuden parantamisesta. Jakeluverkko olisi jatkossa suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että jakeluverkon vikaantuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuttaisi asema-kaava alueella yli kuusi tuntia tai muulla alueella yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Tämä vaatimustaso tulisi verkonhaltijan täyttää portaittain 15 vuoden aikana. Kasvavien vaatimusten perusteeksi teetettiin myös laskelmia siitä, kuinka paljon verkon investointitason nousu vaikuttaisi keskimäärin siirtohintaan. Valitettavasti näissä laskelmissa esiintyvät luvut eivät kuitenkaan kuvasta Lapin todellisuutta. Meillä Lapissa pitkien etäisyyksien ja vähäisen kulutuksen johdosta vaikutus siirtohintaan tulee olemaan huomattavasti keskimääräistä suurempi. Hyvänä asiana voidaan kuitenkin pitää sitä, että vaikutus jakaantuu pitkälle ajanjaksolle. Yhtiön tilannetta parantavat huomattavasti viimeisen seitsemän vuoden aikana tehdyt merkittävät investoinnit alueverkkoon ja sähköasemiin. LÄHITULEVAISUUS Lähivuosien investointitaso tulee laskemaan huomattavasti edellisten ennätysvuosien tasosta. Mahdollisen sähkömarkkinalain muutoksen aiheuttamat investoinnit tulevat näkymään vasta vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Tulevana vuonna yhtiö keskittyy jakeluverkon saneeraukseen, loppujen etäluettavien mittareiden asennukseen ja uuden asiakaspalvelujärjestelmän käyttöönottoon. Yhtiö on selvittämässä verkonrakennusyhteistyötä naapuriyhtiöiden kanssa. Samassa yhteydessä tutkitaan myös oman verkonrakennusyhtiön kannattavuus. Yksi kevään odotetuimmista asioista ja suurimmista jännityksen kohteista on Soklin kaivospäätös, joka on luvattu julkistaa kesään mennessä. Oli päätös sitten myönteinen tai kielteinen, se tulee viitoittamaan alueen kehityksen suunnan pitkälle tulevaisuuteen. Kiitän päättyneen toimikauden yhteistyöstä asiakkaita, henkilöstöä, hallitusta ja yhteistyökumppaneita. Arto Junttila toimitusjohtaja Vuosikertomus 2012 Toimitusjohtajan katsaus 3

6 Verkkotoiminta Asiakkaille siirrettiin sähköä yhteensä 161 milj. kwh (156 milj. kwh v. 2011). Siirron määrä kasvoi edellisestä vuodesta 3,5 % (-8,2 %), kun taas koko maan sähkönkäyttö lisääntyi +1,1 % (-3,8 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Alueverkkopalvelut ennallaan Koillis-Lapin Sähkö Oy:n alueelle tulevasta sähköstä 93 % siirrettiin Lapin Sähköverkko Oy:n alueverkosta. Jakeluverkoston häviöt olivat 5,9 %. Häviösähkö ostettiin Energiapolar Oy:ltä MWh % MWh % MWh % Lapin Sähköverkko Oy , , ,1 PVO-Vesivoima Oy 0 0, , ,8 Keski-Lapin Voima Oy, Juotas 0 0, , ,3 Muut , , ,7 Yhteensä Merkittävät verkostoinvestoinnit jatkuivat Vuoden 2012 verkostoinvestoinnit olivat euroa ( v. 2011). Pyhätunturin 110 kv:n voimajohto valmistui aikataulussa ja se vastaanotettiin urakoitsijalta 7.6. Voimajohto otettiin käyttöön Voimajohdon lunastustoimitus siirtyi pidettäväksi vuoden 2013 aikana, mutta lunastuksen maastokatselmukset suori- 4 Verkkotoiminta Vuosikertomus 2012

7 tettiin Voimajohdon rakentamisen urakoinnista vastasi TLT-Building Oy ja puuston poistosta alueelta Metsänhoitoyhdistys Kemijärvi. Pyhätunturin sähköasema valmistui aikataulussa ja otettiin käyttöön Asema vihittiin virallisesti käyttöön , vihkimisen suoritti Pelkosenniemen kunnanjohtaja Erkki Parkkinen. Sähköasema ja voimajohto lisäävät merkittävästi Pyhätunturin matkailualueen ja Pelkosenniemen sähköntoimitusvarmuutta. Investoinnilla varaudutaan Pyhätunturin matkailualueen sähkönkäytön kasvuun. Sähköaseman urakoinnista vastasi VEO Oy. Isokero-Pelkosenniemi 110 kv:n voimajohdon lunastustoimituksen loppukokoukset pidettiin Pelkosenniemellä ja Kemijärvellä. Etäluettavien sähkömittareiden asennukset jatkuivat suunnitelman mukaisesti. Kuluneena vuonna mittareita asennettiin Kemijärvelle ja Sallaan. Asennukset valmistuvat kesällä Jakeluverkkoinvestointien painopiste oli Pyhätunturilla uuden sähköaseman läheisyydessä. Sähköasemalta kaapeloitiin neljä 20 kv:n johtolähtöä ja asennettiin kauko-ohjattavia erottimia. Näillä toimenpiteillä matkailualueen sähköntoimituksen varmuus paranee merkittävästi. Kuluneen vuoden aikana Javaruksen suunnalle rakennettiin uusi 8 km pitkä 20 kv:n johto. Lisäksi jatkettiin pylväsvaihtoja, joista merkittävimpinä kohteina olivat Kursu-Lakijänkä ja Pöyliönperä-Narkilahti-Lammasniemi 20 kv:n linjat. Saneerauskohteisiin kuului myös Räisälä-Jumiskonjoki välin 45 kv:n linja. Johtoalueiden raivauksia jatkettiin ja johtokatujen kunnossapito näkyykin selkeästi pienentyneinä vikakeskeytyksinä. Jatkossa otetaan käyttöön internetissä toimiva Raivausinfo, josta saadaan lähetettyä automaattisesti tiedotuskirjeet maanomistajille. Vikatiedotusta kehitettiin ottamalla käyttöön myös matkapuhelimilla toimiva Häiriökartta-sovellus. Itä-Lapin metsureille ja yhtiön omille asentajille järjestettiin myrskytuhojen raivauskoulutus Liittymiä rakennettiin kaikkiaan 46 kpl (80) ja purettiin 33 kpl (39). Siirtoasiakkaiden määrän nettolisäys oli 13 kpl (41). Kuluneen vuoden aikana urakoitiin tievalaistuksen huolto- ja kunnossapitotöitä Kemijärven kaupungille. Myös sisaryhtiö Keski-Lapin Voima Oy:lle tehtiin huolto ja kunnossapitotöitä Juotaksen voimalaitoksella. Huurre ja ukkonen aiheuttivat keskeytyksiä Vikakeskeytysten määrä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna. 110 kv:n verkossa oli suunniteltuja keskeytyksiä hieman tavanomaista enemmän johtuen Pyhätunturin voimajohdon ja sähköaseman käyttöönotosta. Asiakkaan koko vuoden keskimääräinen vuosienergialla painotettu keskeytysaika oli 0,86 tuntia (1,33) ja keskeytysmäärä 1,87 (3,30). Oman keskijänniteverkon suunniteltuja keskeytyksiä oli 31 kpl (39) ja vikoja 43 kpl (73). Pikajälleenkytkentöjä oli 130 kpl (220) ja aikajälleenkytkentöjä 32 kpl (43). Pienjänniteverkossa suunniteltuja keskeytyksiä oli 40 kpl (36) ja vikoja 35 kpl (27). 110 kv:n verkossa oli suunniteltuja keskeytyksiä 5 kpl (3) ja vikoja 0 kpl (9). Keskijänniteverkon keskeytysten aiheuttajat v ja 2012 tuntia / asiakas / vuosi Tuuli ja myrsky Rakenneviat Tuntematon Ukkonen Lumi- ja jääkuorma Muu ulkopuolinen Eläimet, linnut Asennus- ja suunnitteluvirhe Muut sääolosuhteet Korjaus (suunniteltu) Vuosikertomus 2012 Verkkotoiminta 5

8 Henkilöstö Henkilöstöryhmien luottamusmiehet Toimihenkilöunioni Virpi Laitinen Tuija Korpela Sähköalan työntekijät Jarmo Nikka Ylemmät toimihenkilöt Antero Suikkanen Työsuojeluvaltuutetut Työntekijät Keijo Kulppi Teijo Takkinen Toimihenkilöt Tuija Korpela Työsuojelutoimikunta Työsuojelupäällikkö, työnantajan edustaja Jukka Ojala Toimihenkilöiden edustajat Tuija Korpela Eija Korpela Työntekijöiden edustajat Keijo Kulppi Teijo Takkinen KesTo Työhyvinvointia kehitettiin ottamalla käyttöön Kestävän työhyvinvoinnin malli (KesTo). Toimintamallin tavoitteena on ylläpitää ja edistää henkilöstön työhyvinvointia ja terveyttä sekä ennaltaehkäistä työkyvyn heikkenemistä. KesTo-mallin mukainen toiminta on varhaista tukemista, avoimuutta, tasapuolisuutta, välittämistä ja huolenpitoa. Toimintamalli on esimiehille tarkoitettu työväline, joka yhtenäistää ja helpottaa monenlaisiin ongelmiin reagoimista. Malli työstettiin syksyn aikana Pohjolan Terveys Oy:n Johanna Haaviston avustuksella. Mallin käytöstä järjestettiin koulutus esimiehille ja luottamushenkilöille Virkistyspäivä Henkilökunta vietti virkistyspäivää Pyhätunturilla tutustuen ensin Pyhätunturin uuteen sähköasemaan, minkä jälkeen toimitusjohtaja kertoi uudesta työhyvinvointimallista. Lisäksi kuultiin Energiapolar Oy:n kuulumiset myyntipäällikkö Päivi Alaojan kertomana. Päivän päätteeksi osa henkilökunnasta lähti patikointiretkelle ja osa meni pelaamaan Frisbeegolfia. Kuluneen vuoden aikana yhtiö on järjestänyt monenlaisia mahdollisuuksia liikkumiseen ja virkistäytymiseen, kuten esimerkiksi uimahalli, salibandy- ja lentopallovuorot sekä perinteiset henkilökunnan omat pilkkikilpailut. Kesällä osa henkilökunnasta osallistui myös Suvikimara-tapahtumaan, josta pyritään tekemään yhteinen perinne. Kertomusvuonna otettiin käyttöön oma kuntosalivuoro, jota pyritään jatkamaan myös tulevina vuosina. Lisäksi jo vuodesta 1987 toiminut metsästyskerho järjestää mm. ammuntakilpailuja. Syksyisin kerhon painopiste on hirvenmetsästyksessä. Yhtiö tukee myös henkilökunnan muita liikuntaharrastuksia. 6 Henkilöstö Vuosikertomus 2012

9 Kalastusretki Tenolle Metsästyskerho järjesti jäsenilleen kalaretken Tenolle. Mukana oli viisi kerholaista ja kaksi yhteistyökumppania. Yhtään lohta ei saatu veneeseen asti, mutta veneen viereen kuitenkin haavin ulottuville. Tärppejä oli useita. Sää ei suosinut retkeä, kylmä ilma ja kova tuuli sekoittivat varsinkin perhopyyntiä. Energiapolarin asiakaspalvelupalkinnot Energiapolarin asiakaspalveluringin koulutuspäivillä jaettiin perinteiseen tapaan asiakaspalvelupalkintoja. Palkintojen tarkoituksena on paitsi antaa tunnustusta hyvin tehdystä työstä myös pitkällä tähtäimellä nostaa vaativan asiakaspalvelutyön arvostusta organisaatioissa. Vuoden 2012 asiakaspalvelun tsemppipalkinnon sai asiakasneuvoja Maritta Kämäräinen. Vuosikertomus 2012 Henkilöstö 7

10 Yrityshallinto Omistussuhteet Kemijärven kaupunki 61,6 % Sallan kunta 24,7 % Pelkosenniemen kunta 10,2 % Savukosken kunta 3,5 % Yhteensä 100,0 % Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Hotelli Suomulla Kemijärvellä. Kokouksessa olivat edustettuina kaikki neljä osakaskuntaa: Kemijärven kaupunkia edusti Heikki Nivala, Sallan kuntaa Antero Miettinen, Pelkosenniemen kuntaa Hannu Oikarinen ja Savukosken kuntaa Kari Kilpimaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Nivala. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Hallitus Hallitus piti kertomusvuoden aikana 6 kokousta, joiden pöytäkirjat käsittivät yhteensä 42 pykälää. Hallituksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja. Jäsenyydet ja osakkuudet Vuoden lopussa yhtiö oli osakkaana seuraavissa yhtiöissä: * Energiapolar Oy * Fincopower Oy * Kaunisharju Oy * Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus * Pohjois-Suomen Energiatieto Oy Jäsenenä yhtiö oli seuraavissa yhteisöissä: * Energiateollisuus ry * Sähköenergialiitto ry * Kemijärven Kotikiekerö ry * Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry. Tarkastustoimi Tilintarkastus Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi Ernst & Young Oy KHT-yhteisö, vastaavana tarkastajana Ari Tauriainen KHT. Tekninen tarkastus Sähköturvallisuuslain (KTMp 516/96) mukaisena sähkötöiden johtajana toimi Juha Plosila. Käytön johtajana toimi Pekka Puikko. Sähkölaitteiston varmennus- ja määräaikaistarkastuksen suoritti Reijo Latvala Eduel Oy:stä. Prokuristi Prokuristina toimi verkkopäällikkö Jukka Ojala, joka edusti yhtiötä yksin. 8 Yrityshallinto Vuosikertomus 2012

11 Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus Toimiala Yhtiö siirtää sähköä verkkoluvan mukaisella maantieteellisellä vastuualueellaan, johon kuuluvat Kemijärven kaupunki sekä Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat. Yhtiö on siirtänyt kilpailun piirissä olevan sähköenergian myyntiliiketoiminnan Energiapolar Oy:lle, jossa yhtiö on osakkaana 15,79 % osuudella. Energiapolar Oy on yhtiön maantieteellisellä vastuualueella sähkömarkkinalain edellyttämä toimitusvelvollinen sähkönmyyjä. Arvio yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä koskevat tärkeät seikat Sähköä siirrettiin 161 milj. kwh eli sähkön siirron määrä kasvoi 3,5 % vuoteen 2011 verrattuna (-8,2 % vuonna 2011). Tilikauden liikevaihto oli ,73 euroa ( ,58) ja tase oli ,73 euroa ( ,31). Investoinnit ja rahoitusvälineet Nettoinvestoinnit olivat euroa ( ). Investoinnit kohdistettiin pääosin verkoston uusimiseen ja ne katettiin pääosin vieraalla pääomalla. Yhtiön maksuvalmius oli koko vuoden hyvä ja yhtiöllä on korollista lainaa euroa. Yhtiön rahoitusvälineet on kirjattu hankinta-arvoonsa. Asiakkaat Uusia liittymiä rakennettiin 46 (80) kpl ja purettiin 33 (39) kpl. Siirtoasiakkaiden määrän nettolisäys oli 13 (41) kpl. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Yhtiön siirtohintoja korotettiin keskimäärin 12 % alkaen paremmin kustannustasoa vastaaviksi. Korotusten perustana oli yhtiön alueverkkomaksujen nousu 20 prosentilla. Samassa yhteydessä päivitettiin myös yhtiön liittymisehtoja ja -maksuja vastaamaan paremmin todellisia kustannuksia. Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Liikevoitto/-tappio Liikevoitto/-tappio % liikevaihdosta -16,8-16,9-6,3 Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja % liikevaihdosta -7,2-16,4-5,8 Oman pääoman tuotto, % -3,7-11,2-4,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % -1,4-2,8-0,2 Omavaraisuusaste, % 85,0 71,9 63,0 Investoinnit Investoinnit % liikevaihdosta 92,5 122,3 73,7 Maksuvalmius (QR) 2,2 2,0 1,5 Vuosikertomus 2012 Tietoja tilinpäätöksestä 9

12 Etäluettavien mittareiden asennusta jatkettiin Kemijärvellä ja Sallassa. Vuoden loppuun mennessä 70 %:lle käyttöpaikoista oli asennettu etäluettava mittari. Loput etäluettavat mittarit asennetaan kesään 2013 mennessä. Vuostimo-Pyhätunturi 110 kv:n voimajohto ja siihen liittyvä Pyhätunturin sähköasema otettiin käyttöön Sähköasema ja 110 kv:n voimajohto parantavat Pyhätunturin ja Pelkosenniemen kirkonkylän sähkönjakelun toimitusvarmuutta sekä pienentävät sähkönsiirtohäviöitä. Investoinneilla vastataan myös Pyhätunturin matkailualueen kasvavaan sähkönkäyttöön. Omistajat perustivat työryhmän selvittämään mahdollisuutta yhdistää Koillis-Lapin Sähkö Oy ja omistajien kaukolämpöyhtiöt. Työryhmän loppuraportti lähetetään omistajille hyväksyttäväksi vuoden 2013 alkupuolella. Yhtiön hallitus teki päätöksen jatkaa verkonrakennus- ja kunnossapitoyhteistyön selvittämistä naapuriyhtiöiden kanssa. Samassa yhteydessä tullaan myös selvittämään vaihtoehtoisesti oman verkonrakennusyhtiön perustamista. Yhtiön siirtohintoja korotetaan alkaen keskimäärin 9 %. Korotuksen perusteena on yleinen kustannustason nousu ja investoinnit ikääntyvään jakeluverkkoon. 10 Tietoja tilinpäätöksestä Vuosikertomus 2012 Merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt ehdotuksen sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason olennaisesta nostamisesta nykytasoon verrattuna. Hallituksen esitys sähkömarkkinalain muuttamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle kevään aikana. Tuleva sähkömarkkinalain muutos tulee aiheuttamaan investointeja jakeluverkkoon ja sitä kautta nostamaan sähkönsiirtomaksuja. Kustannukset tulevat olemaan yhtiökohtaisesti hyvin erilaiset riippuen yhtiön nykytilanteesta ja toimintaympäristöstä. Tämän vuosikymmenen mittavat investoinnit ovat kasvattaneet merkittävästi yhtiön rahoituskuluja muuttaen myös yhtiön taserakennetta. Investointitaso tulee pienenemään vuosikymmenen loppua kohden, mutta yhtiön tulorahoitus on pidettävä tasolla, joka varmistaa vakaan rahoitusaseman. Suomessakin yleistyneet säätilojen ääri-ilmiöt, kuten myrskyt ja tykkylumi voivat aiheuttaa kohdalle sattuessaan merkittävää vahinkoa verkolle ja asiakkaille. Yhtiössä on valmiussuunnitelma poikkeustiloja varten. Yhtiö on järjestänyt myrskytuhojen raivauskurssin alueen metsureille, jotka voivat olla apuna poikkeustilanteissa. Arvio liiketoiminnan kehittymisestä Väestöpohja alueella pieneni vuoden 2012 aikana edelleen. Sähkönkäytön kasvu ja liittymien rakentaminen keskittyy alueen matkailukeskuksiin. Ilman uusia toteutuvia kaivos-, tuulivoima-, matkailu- ja teollisuushankkeita alueen sähkönsiirto ei tule merkittävästi lisääntymään. Henkilöstö Vakinaisen kokopäivätoimisen henkilökunnan määrä vuoden 2012 lopussa oli 33 (34) ja puolipäiväisen henkilökunnan 1 (1). Toimihenkilöitä oli 18 (18) ja tuntipalkkaisia 16 (17). Henkilökunnasta 8 on naisia ja 26 miehiä. Henkilöstön keski-ikä on 48,6 (47,7) vuotta. Koulutuspäiviä henkilöä kohti oli 3,2 (3,8). Sairaudesta ja tapaturmista aiheutuneita poissaoloja oli yhteensä 298 (615) päivää, joista tapaturmien aiheuttamia 0 (35). Tapaturmia oli 0 (3), tapaturmataajuus (tapaturmaa/miljoona työtuntia) 0 (23,6).

13 Ympäristö Yhtiössä otetaan ympäristövaikutukset ja maisemalliset näkökohdat huomioon jo sähköverkon suunnitteluvaiheessa. Toiminnassa syntyvät jätteet ja purkumateriaali lajitellaan ja kierrätetään mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttöön. Ongelmajätteiden, kuten kyllästettyjen pylväiden ja öljyjen sekä elektroniikkaromun käsittely suoritetaan asiasta annettujen asetusten ja määräysten mukaan. Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Hallinto HALLITUS Erovuorossa Puheenjohtaja Antti Kerkelä Kemijärvi 2014 Varapuheenjohtaja Heikki Tervo (1.12. saakka) Pelkosenniemi Jäsenet Virpi Kyyhkynen (7.9. saakka) Kemijärvi Tuulikki Juujärvi ( alkaen) Kemijärvi 2015 Veikko Lehikoinen Salla 2013 Sinikka Kangas Salla 2014 Seija Kaakkurivaara (27.4. saakka) Kemijärvi Lea Soppela (27.4. alkaen) Kemijärvi 2015 Lauri Luttinen Kemijärvi 2015 Ahti Majava Kemijärvi 2015 Reijo Kilpelä Savukoski 2015 In Memoriam Virpi Kyyhkynen, hallituksen jäsen s k Heikki Tervo, hallituksen jäsen s k Tilintarkastajat Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy KHTyhteisö, vastaavana tarkastajana Ari Tauriainen KHT. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,51 euroa. Tilikauden 2012 voitto on ,25 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto ,25 euroa siirretään voitto/tappio -tilille. Vuosikertomus 2012 Tietoja tilinpäätöksestä 11

14 Rahoituslaskelma Liiketoiminta Voitto ennen satunnaiseriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot 0 0 Muut oikaisut 412 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis. (-) / väh. (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis. (+) / väh. (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Verot 0 0 Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 7 0 Lainasaamisten takaisinmaksut Investointien rahavirta Rahoitus Maksetut osingot 0 0 Lainan nostot Lainan maksut Liittymismaksujen lisäys Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahoituslaskelma Vuosikertomus 2012

15 Tuloslaskelma Liikevaihto , ,58 Liiketoiminnan muut tuotot , ,83 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,42 Ulkopuoliset palvelut , ,31 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,42 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,32 Muut henkilösivukulut , , , ,06 Suunnitelman mukaiset poistot , ,75 Liiketoiminnan muut kulut , ,62 Liikevoitto/-tappio , ,02 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista ,26 20,76 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,59 Korkokulut , ,53 Arvonnousut/-alentumiset vaiht.vast.rah.arvopapereista , , , ,55 Voitto ennen satunnaiseriä , ,47 Satunnaiserät Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,47 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,05 Tuloverot Tilikauden voitto/tappio , ,42 Vuosikertomus 2012 Tuloslaskelma 13

16 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,64 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,18 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,07 Rakennukset ja rakennelmat , ,75 Siirto-ja jakeluverkosto , ,62 Koneet ja kalusto , ,04 Ennakkomaksut ja keskener. hank , , , ,54 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,37 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , ,45 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,44 Lainasaamiset , ,84 Siirtosaamiset 860,89 Muut saamiset , ,04 649, ,89 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,03 Rahat ja pankkisaamiset , ,85 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,31 14 Tase Vastaavaa Vuosikertomus 2012

17 Tase VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 8 409, ,40 Liittymismaksurahasto , ,74 Edell. tilikausien voitot/tappiot , ,17 Tilikauden voitto/tappio , , , ,89 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,87 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut , ,58 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Saadut ennakot 1 606, ,75 Ostovelat , ,08 Muut velat , ,18 Siirtovelat , , , ,97 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,31 Vuosikertomus 2012 Tase Vastattavaa 15

18 Tuloslaskelman liitetiedot Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut Yhteensä Henkilöstökulut Palkat Eläkkeet Muut henkilösivukulut Yhteensä Aktivoidut henkilöstömenot Luontoisedut Henkilöstömenot yhteensä Tilikauden palkat ja palkkiot - hallitus ja toimitusjohtaja muu henkilöstö Tilikauden kokonaispalkat Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muiden pysyvien vastaavien sijoituksista Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonnousut/-alentumiset vaiht. vast. rahoitusarvopapereista Korko- ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Poistoerojen muutokset Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Tuloslaskelman liitetiedot Vuosikertomus 2012

19 Taseen liitetiedot Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kert. SUMU- Kirjanp.arvo poisto Aineettomat oikeudet , , , , ,02 Muut pitkävaik. menot , , , , ,83 Maa- ja vesialueet , , ,07 Rakennukset ja rakennelm , , , ,48 Verkosto , , , , ,90 Koneet ja kalusto , , , , , ,04 Keskeneräiset omat työt , , , , ,72 Osakkeet ja osuudet , , ,37 Tase-erät yhteensä , , , , , ,43 Osakkeet Osakkeet Osuus Nimellisarvo Kirjanpitoarvo kpl % Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus , ,15 Kaunisharju Oy 21 18, ,00 Energiapolar Oy , ,00 Fincopower Oy 20 2, ,76 Pohjois-Suomen Energiatieto Oy 140 5, ,00 Muut , ,37 Saamiset Pitkäaikainen Lainasaamiset lähipiiriyhtiöltä Lyhytaikainen Myyntisaamiset Lainasaamiset lähipiiriyhtiöltä Siirtosaamiset Laskuttamaton siirtopalvelu Saamiset myyntiyhtiöltä Muut siirtosaamiset Siirtosaamiset yhteensä Muut saamiset Ennakkomaksut Yhtiöllä on lainasaatavaa lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä ,45 euroa. Korko on 12 kk Euribor-korko. Laina-ajat päättyvät Lainasuhde on syntynyt jakautumisessa. Rahoitusarvopaperit Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Vuosikertomus 2012 Taseen liitetiedot 17

20 Taseen liitetiedot Oman pääoman muutokset Sidottu oma pääoma Osakepääoma Vapaa oma pääoma Liittymismaksurahasto Ed.tilikausien voitot Korjaus ed.vuodet Tilikauden voitto/tappio Vapaa oma pääoma Oma pääoma yhteensä Kertyneet poistoerot Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Yhteensä Jakokelpoiset varat Ed.tilikausien voitot Tilikauden voitto/tappio Jakokelpoiset varat yhteensä Laskennalliset verovelat Poistoeroista Siirtovelat Lomapalkkavaraus ja sen sos.maksut Energiapolar Oy Muut Yhteensä Vastuut Pantatut talletukset - takuuajan vakuutena 0 0 Leasing-vastuut Yhtiöllä on Ympäristöministeriön asetuksen 1129/2001 mukainen vastuu kyllästettyjen pylväiden hävittämisestä. Kiinteistöinvestointi Yhtiö on velvollinen tarkistamaan kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä ,16 euroa, mikäli kiinteistöjen verollinen käyttö vähenee suhteessa alkuperäiseen rakentamisen valmistumisaikaiseen käyttötarkoitukseen tarkistuskauden aikana. Lähipiiriin kuuluvan yhteisön hyväksi annetut vastuusitoumukset (OYL 14a 6 ). Yhteisvastuu Itä-Lapin Energia Oy:n rahastoonmaksuvelvollisuudesta (Lapin Sähkövoima Oy) Energiapolar Oy:lle annettu sitoumus Taseen liitetiedot Vuosikertomus 2012

21 Tilinpäätöksen lisätiedot Muun toiminnan vähäisyydestä johtuen tilinpäätöksen lisätietona ei esitetä verkkotoiminnan eriytettyä tasetta. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteista poistoryhmittäin Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Poistoryhmien laskentaperusteet on esitetty liitetiedoissa. Verkkotoiminnan tunnusluvut Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana oli 34. Investoinnit euroa Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto Rakennukset ja rakennelmat... 0 Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Maa- ja vesialueet... 0 Osakkeet ja osuudet... 0 Investoinnit yhteensä Sijoitetun pääoman tuotto-% laskettuna KTM:n tunnuslukuja koskevan päätöksen mukaan on -0,8 (-2,8). Siirtohinnat ovat kohtuullisen tuoton arvioinnin sallimissa rajoissa. Vuosikertomus 2012 Tilinpäätöksen liitetiedot 19

22 Talouden tunnusluvut Liikevaihto / hlö Investoinnit % liikevaihdosta Tilikauden voitto-/tappio % Maksuvalmius QR Taseen rakenne VASTAAVAA VASTATTAVAA 19 % 9 % 72 % 33 % 24 % 43 % Verkosto 72 % Vaihtuvat vastaavat 19 % Muu omaisuus 9 % Liittymismaksut 43 % Oma pääoma + varaukset 24 % Muu vieraspääoma 33 % 20 Talouden tunnusluvut Vuosikertomus 2012

23 Yhteystiedot Koillis-Lapin Sähkö Oy Y-tunnus: Annaliisankatu 4 (PL 49) KEMIJÄRVI Faksi... (016) Sähköpostiosoitteet Honkakero Honkatie KEMIJÄRVI Faksi... (016) Sallan palvelutoimisto Kuusamontie SALLA Faksi... (016) Pelkosenniemen-Savukosken palvelutoimisto Kemijärventie PELKOSENNIEMI Vikailmoitukset... (016) Kaapelinnäytöt Sähkönmyynti Energiapolar Oy Plosila Juha, aluemyyntipääll Sähkölaskutus Korpela Eija, Perintä Kotajärvi Leena Kämäräinen Maritta Myyntisopimukset, liittymät, sähkönkäytön neuvonta, AMR-projekti Plosila Juha Sähköasemat, viestiverkot, käytönvalvonta Marjaniemi Markku Liittymät, työmaasähkö, rakentaminen Pöyliö Kaarlo Verkostosuunnittelu, verkostotietojen ylläpito, energiataseet Puikko Pekka Korpela Tuija, energiataseet Kostamo Mika, verkostosuunn Takkinen Teijo, maastosuunn Materiaalipalvelut, kuljetukset, kiinteistöt Kangas Jouni Kieksi Erkki, varasto Voimalaitospalvelut Vertomaa Pertti Laskenta Niemelä Iiris, controller, muu laskutus Taipale Anne, kirjanpitäjä Laitinen Virpi, ostoreskontra ja kassa Posio Mervi, palkat Toimistopalvelut Kumpula Marita Talouspäällikkö Suikkanen Antero Verkkopäällikkö Ojala Jukka Toimitusjohtaja Junttila Arto Asentajat Front Sami Hartikainen Anssi Hyttinen Joel Katajamaa Ari Kellokumpu Ilkka Kontiokoski Jukka Kulppi Keijo Niemi Kimmo Nikka Jarmo Niskala Reijo Posio Tarmo Sivonen Jorma, maastosuunn Särkelä Jukka Uimarihuhta Juha

24 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue Asukasluku: henkilöä Pinta-ala: km 2 Tunturikeskukset Pyhä-, Suomu- ja Sallatunturi Kansallis- ja luonnonpuistot * osa UK-kansallispuistoa * osa Pyhä-Luoston kansallispuistosta * osa Oulangan kansallispuistoa * Värriön luonnonpuisto * Maltion luonnonpuisto * yhteensä km 2 Koillis-Lapin Sähkö Oy Annaliisankatu 4 (PL 49), KEMIJÄRVI Telefax (016) Sähköpostiosoitteet:

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2007 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 3 Yrityshallinto Omistussuhteet... 4 Yhtiökokous... 4 Hallitus... 4 Jäsenyydet

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2006 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 3 Yrityshallinto Omistussuhteet... 4 Yhtiökokous... 4 Hallitus... 4 Jäsenyydet

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2003 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toiminnallinen katsaus.... 3-4 Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio... 4 Yrityshallinto Hallitus... 5 Omistussuhteet...

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2002 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toiminnallinen katsaus.... 3-4 Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio... 4 Yrityshallinto Hallitus... 5 Omistussuhteet...

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2000 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 3 Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio... 4 Yrityshallinto Hallitus... 5 Omistussuhteet...

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2 V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus.. 4 Yrityshallinto. 6 Hallinto.. 7 Verkkotoiminta.. 9 Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus 10 Tuloslaskelma.. 11 Tase. 12 Rahoituslaskelma..

Lisätiedot

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto kasvoi johtuen osakkuussähkön kirjauskäytännön muutoksesta, tuulivoiman liittymismaksusta ja siirtohintojen korotuksesta. Sähkön siirron

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki

yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki 2009 VUOSIKERTOMUS Teho yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki Watti W 0,001 kw 60 W hehkulampun teho Kilowatti kw 1 kw 6 kw sähkökiukaan teho Megawatti MW 1 000 kw 25 MW (MVA) Haukiputaan toisen päämuuntajan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011. Parikkalan Valo Oy

VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011. Parikkalan Valo Oy VUOSIKERTOMUS 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 3 Yrityshallinto 5 Organisaatio 7 Henkilöstö ja koulutus 8 Hallituksen toimintakertomus 10 Tilinpäätös 12 Energialiiketoiminta 23 Verkkoliiketoiminta

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

SISÄLTÖ YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2014 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Hallinto 2-3. 4-5 Organisaatio 6-7 Omistus ja hallinto. Toiminta

Hallinto 2-3. 4-5 Organisaatio 6-7 Omistus ja hallinto. Toiminta V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 5 Toimialue Sisältö IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ OY VUOSIKERTOMUS 2005 Hallinto 2-3 Toimitusjohtajan katsaus 4-5 Organisaatio 6-7 Omistus ja hallinto Toiminta 8-9 Verkkoliiketoiminta

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila

Lisätiedot

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2011 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Konserni 2012 2011 Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 194 1 136 Lämpö GWh/a 478 460 Liikevaihto milj. 182,3 176,1 Kokonaispalkat

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 1 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 1 Yleiskatsaus Vantaan Energia Sähköverkot Oy kuuluu Vantaan Energia - konserniin, jonka muodostavat emoyhtiö Vantaan Energia Oy ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöt.

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 1 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 1 Yleiskatsaus Vantaan Energia Sähköverkot Oy kuuluu Vantaan Energia -konserniin, jonka muodostavat emoyhtiö Vantaan Energia Oy ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöt.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 VUOSIKERTOMUS 2012 -2- Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄLTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen liitetiedot 10 Tilinpäätösmerkintä 18 Tunnusluvut 19 Tunnuslukujen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

Hallitus. Jouko Skinnari Hallituksen Vpj. Matti Kataja Hallituksen Pj. Tuija Nurmi. Vesa Knuuttila

Hallitus. Jouko Skinnari Hallituksen Vpj. Matti Kataja Hallituksen Pj. Tuija Nurmi. Vesa Knuuttila Tilinpäätös 2010 Hallitus Matti Kataja Hallituksen Pj. Jouko Skinnari Hallituksen Vpj. Sari Kurikka Helena Joenkoski Pekka Komu Tuija Nurmi Vesa Knuuttila Matti Kauppila Matti Kämi 2 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot