Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus Verkkotoiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus... 3. Verkkotoiminta... 4-5"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2012

2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus... 3 Verkkotoiminta Henkilöstö Henkilöstöryhmien luottamusmiehet.. 6 Työsuojeluvaltuutetut... 6 Työsuojelutoimikunta... 6 KesTo... 6 Virkistyspäivä... 6 Kalastusretki Tenolle... 7 Energiapolarin asiakaspalvelupalkinnot 7 Yrityshallinto Omistussuhteet... 8 Yhtiökokous... 8 Hallitus... 8 Jäsenyydet ja osakkuudet... 8 Tarkastustoimi... 8 Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus Rahoituslaskelma Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Tilinpäätöksen lisätiedot Talous Yhteystiedot Kannen kuva: Hannu Virkkula, Salla Sisäsivun kuvat: Koillis-Lapin Sähkö Oy Layout, taitto ja grafiikka: Viestinet, Kemijärvi Painopaikka: Tornion Kirjapaino

3 VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus

4 Toimintavuosi lyhyesti * sähkön siirtomäärä kasvoi 3,5 % * uusia liittymiä rakennettiin 46 kpl * etäluettavat sähkömittarit asennettiin Kemijärvelle ja Sallaan * Isokero Pelkosenniemi 110 kv:n voimajohdon lunastus valmistui * Pyhätunturin 110 kv:n voimajohto valmistui * Pyhätunturin 110/20 kv:n sähköasema valmistui Muutos Asiakkaat (käyttöpaikat) kpl Sähkön siirto GWh Verkosto Sähköasemat kpl Jakelumuuntamot kpl Alueverkko 110 kv km Jakeluverkko 45 kv km Jakeluverkko 20 kv km Jakeluverkko 0,4 kv km Talous Investoinnit milj. euroa 4,2 5,7-1,5 Liikevaihto milj. euroa 5,7 4,7 +1,0 Taseen loppusumma milj. euroa 34,8 29,9 +4,9 Vakinainen henkilöstö Toimintavuosi lyhyesti Vuosikertomus 2012

5 Toimitusjohtajan katsaus KULUNUT TILIKAUSI Sähköä siirrettiin 161 milj. kwh eli sähkön siirron määrä kasvoi 3,5 % vuoteen 2011 verrattuna. Tilikauden liikevaihto oli ,73 euroa ja tilikauden tulos ,25 euroa. Kasvaneeseen liikevaihtoon vaikutti siirron määrän kasvun lisäksi myös 1.3. toteutettu hinnankorotus. Kuluneen vuoden aikana uusia liittyjiä oli vähän, alle puolet viimeisten vuosien keskimääräisestä tasosta. Uusien liittymien painopiste on edelleen alueen tunturikeskuksissa, mutta ilmeisesti taloudellisesti vaikea aika karsi niiden määrää. Alueen väestöpohja pieneni edelleen, mikä ei myöskään anna positiivista kuvaa tulevien vuosien sähkönsiirtoa ajatellen. Toimialueelle kaivattaisiin uutta teollista toimintaa ja matkailun vahvaa kasvua, että alueelle saataisiin työpaikkoja ja nostetta elinkeinoelämään. SÄHKÖMARKKINALAIN MUUTOSESITYS Eduskunta saa tänä vuonna käsiteltäväkseen hallituksen esityksen uudeksi sähkömarkkinalaiksi. Esityksen keskeisimpiä muutoksia tulevat olemaan säännökset sähköverkkojen toimitusvarmuuden parantamisesta. Jakeluverkko olisi jatkossa suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että jakeluverkon vikaantuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuttaisi asema-kaava alueella yli kuusi tuntia tai muulla alueella yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Tämä vaatimustaso tulisi verkonhaltijan täyttää portaittain 15 vuoden aikana. Kasvavien vaatimusten perusteeksi teetettiin myös laskelmia siitä, kuinka paljon verkon investointitason nousu vaikuttaisi keskimäärin siirtohintaan. Valitettavasti näissä laskelmissa esiintyvät luvut eivät kuitenkaan kuvasta Lapin todellisuutta. Meillä Lapissa pitkien etäisyyksien ja vähäisen kulutuksen johdosta vaikutus siirtohintaan tulee olemaan huomattavasti keskimääräistä suurempi. Hyvänä asiana voidaan kuitenkin pitää sitä, että vaikutus jakaantuu pitkälle ajanjaksolle. Yhtiön tilannetta parantavat huomattavasti viimeisen seitsemän vuoden aikana tehdyt merkittävät investoinnit alueverkkoon ja sähköasemiin. LÄHITULEVAISUUS Lähivuosien investointitaso tulee laskemaan huomattavasti edellisten ennätysvuosien tasosta. Mahdollisen sähkömarkkinalain muutoksen aiheuttamat investoinnit tulevat näkymään vasta vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Tulevana vuonna yhtiö keskittyy jakeluverkon saneeraukseen, loppujen etäluettavien mittareiden asennukseen ja uuden asiakaspalvelujärjestelmän käyttöönottoon. Yhtiö on selvittämässä verkonrakennusyhteistyötä naapuriyhtiöiden kanssa. Samassa yhteydessä tutkitaan myös oman verkonrakennusyhtiön kannattavuus. Yksi kevään odotetuimmista asioista ja suurimmista jännityksen kohteista on Soklin kaivospäätös, joka on luvattu julkistaa kesään mennessä. Oli päätös sitten myönteinen tai kielteinen, se tulee viitoittamaan alueen kehityksen suunnan pitkälle tulevaisuuteen. Kiitän päättyneen toimikauden yhteistyöstä asiakkaita, henkilöstöä, hallitusta ja yhteistyökumppaneita. Arto Junttila toimitusjohtaja Vuosikertomus 2012 Toimitusjohtajan katsaus 3

6 Verkkotoiminta Asiakkaille siirrettiin sähköä yhteensä 161 milj. kwh (156 milj. kwh v. 2011). Siirron määrä kasvoi edellisestä vuodesta 3,5 % (-8,2 %), kun taas koko maan sähkönkäyttö lisääntyi +1,1 % (-3,8 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Alueverkkopalvelut ennallaan Koillis-Lapin Sähkö Oy:n alueelle tulevasta sähköstä 93 % siirrettiin Lapin Sähköverkko Oy:n alueverkosta. Jakeluverkoston häviöt olivat 5,9 %. Häviösähkö ostettiin Energiapolar Oy:ltä MWh % MWh % MWh % Lapin Sähköverkko Oy , , ,1 PVO-Vesivoima Oy 0 0, , ,8 Keski-Lapin Voima Oy, Juotas 0 0, , ,3 Muut , , ,7 Yhteensä Merkittävät verkostoinvestoinnit jatkuivat Vuoden 2012 verkostoinvestoinnit olivat euroa ( v. 2011). Pyhätunturin 110 kv:n voimajohto valmistui aikataulussa ja se vastaanotettiin urakoitsijalta 7.6. Voimajohto otettiin käyttöön Voimajohdon lunastustoimitus siirtyi pidettäväksi vuoden 2013 aikana, mutta lunastuksen maastokatselmukset suori- 4 Verkkotoiminta Vuosikertomus 2012

7 tettiin Voimajohdon rakentamisen urakoinnista vastasi TLT-Building Oy ja puuston poistosta alueelta Metsänhoitoyhdistys Kemijärvi. Pyhätunturin sähköasema valmistui aikataulussa ja otettiin käyttöön Asema vihittiin virallisesti käyttöön , vihkimisen suoritti Pelkosenniemen kunnanjohtaja Erkki Parkkinen. Sähköasema ja voimajohto lisäävät merkittävästi Pyhätunturin matkailualueen ja Pelkosenniemen sähköntoimitusvarmuutta. Investoinnilla varaudutaan Pyhätunturin matkailualueen sähkönkäytön kasvuun. Sähköaseman urakoinnista vastasi VEO Oy. Isokero-Pelkosenniemi 110 kv:n voimajohdon lunastustoimituksen loppukokoukset pidettiin Pelkosenniemellä ja Kemijärvellä. Etäluettavien sähkömittareiden asennukset jatkuivat suunnitelman mukaisesti. Kuluneena vuonna mittareita asennettiin Kemijärvelle ja Sallaan. Asennukset valmistuvat kesällä Jakeluverkkoinvestointien painopiste oli Pyhätunturilla uuden sähköaseman läheisyydessä. Sähköasemalta kaapeloitiin neljä 20 kv:n johtolähtöä ja asennettiin kauko-ohjattavia erottimia. Näillä toimenpiteillä matkailualueen sähköntoimituksen varmuus paranee merkittävästi. Kuluneen vuoden aikana Javaruksen suunnalle rakennettiin uusi 8 km pitkä 20 kv:n johto. Lisäksi jatkettiin pylväsvaihtoja, joista merkittävimpinä kohteina olivat Kursu-Lakijänkä ja Pöyliönperä-Narkilahti-Lammasniemi 20 kv:n linjat. Saneerauskohteisiin kuului myös Räisälä-Jumiskonjoki välin 45 kv:n linja. Johtoalueiden raivauksia jatkettiin ja johtokatujen kunnossapito näkyykin selkeästi pienentyneinä vikakeskeytyksinä. Jatkossa otetaan käyttöön internetissä toimiva Raivausinfo, josta saadaan lähetettyä automaattisesti tiedotuskirjeet maanomistajille. Vikatiedotusta kehitettiin ottamalla käyttöön myös matkapuhelimilla toimiva Häiriökartta-sovellus. Itä-Lapin metsureille ja yhtiön omille asentajille järjestettiin myrskytuhojen raivauskoulutus Liittymiä rakennettiin kaikkiaan 46 kpl (80) ja purettiin 33 kpl (39). Siirtoasiakkaiden määrän nettolisäys oli 13 kpl (41). Kuluneen vuoden aikana urakoitiin tievalaistuksen huolto- ja kunnossapitotöitä Kemijärven kaupungille. Myös sisaryhtiö Keski-Lapin Voima Oy:lle tehtiin huolto ja kunnossapitotöitä Juotaksen voimalaitoksella. Huurre ja ukkonen aiheuttivat keskeytyksiä Vikakeskeytysten määrä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna. 110 kv:n verkossa oli suunniteltuja keskeytyksiä hieman tavanomaista enemmän johtuen Pyhätunturin voimajohdon ja sähköaseman käyttöönotosta. Asiakkaan koko vuoden keskimääräinen vuosienergialla painotettu keskeytysaika oli 0,86 tuntia (1,33) ja keskeytysmäärä 1,87 (3,30). Oman keskijänniteverkon suunniteltuja keskeytyksiä oli 31 kpl (39) ja vikoja 43 kpl (73). Pikajälleenkytkentöjä oli 130 kpl (220) ja aikajälleenkytkentöjä 32 kpl (43). Pienjänniteverkossa suunniteltuja keskeytyksiä oli 40 kpl (36) ja vikoja 35 kpl (27). 110 kv:n verkossa oli suunniteltuja keskeytyksiä 5 kpl (3) ja vikoja 0 kpl (9). Keskijänniteverkon keskeytysten aiheuttajat v ja 2012 tuntia / asiakas / vuosi Tuuli ja myrsky Rakenneviat Tuntematon Ukkonen Lumi- ja jääkuorma Muu ulkopuolinen Eläimet, linnut Asennus- ja suunnitteluvirhe Muut sääolosuhteet Korjaus (suunniteltu) Vuosikertomus 2012 Verkkotoiminta 5

8 Henkilöstö Henkilöstöryhmien luottamusmiehet Toimihenkilöunioni Virpi Laitinen Tuija Korpela Sähköalan työntekijät Jarmo Nikka Ylemmät toimihenkilöt Antero Suikkanen Työsuojeluvaltuutetut Työntekijät Keijo Kulppi Teijo Takkinen Toimihenkilöt Tuija Korpela Työsuojelutoimikunta Työsuojelupäällikkö, työnantajan edustaja Jukka Ojala Toimihenkilöiden edustajat Tuija Korpela Eija Korpela Työntekijöiden edustajat Keijo Kulppi Teijo Takkinen KesTo Työhyvinvointia kehitettiin ottamalla käyttöön Kestävän työhyvinvoinnin malli (KesTo). Toimintamallin tavoitteena on ylläpitää ja edistää henkilöstön työhyvinvointia ja terveyttä sekä ennaltaehkäistä työkyvyn heikkenemistä. KesTo-mallin mukainen toiminta on varhaista tukemista, avoimuutta, tasapuolisuutta, välittämistä ja huolenpitoa. Toimintamalli on esimiehille tarkoitettu työväline, joka yhtenäistää ja helpottaa monenlaisiin ongelmiin reagoimista. Malli työstettiin syksyn aikana Pohjolan Terveys Oy:n Johanna Haaviston avustuksella. Mallin käytöstä järjestettiin koulutus esimiehille ja luottamushenkilöille Virkistyspäivä Henkilökunta vietti virkistyspäivää Pyhätunturilla tutustuen ensin Pyhätunturin uuteen sähköasemaan, minkä jälkeen toimitusjohtaja kertoi uudesta työhyvinvointimallista. Lisäksi kuultiin Energiapolar Oy:n kuulumiset myyntipäällikkö Päivi Alaojan kertomana. Päivän päätteeksi osa henkilökunnasta lähti patikointiretkelle ja osa meni pelaamaan Frisbeegolfia. Kuluneen vuoden aikana yhtiö on järjestänyt monenlaisia mahdollisuuksia liikkumiseen ja virkistäytymiseen, kuten esimerkiksi uimahalli, salibandy- ja lentopallovuorot sekä perinteiset henkilökunnan omat pilkkikilpailut. Kesällä osa henkilökunnasta osallistui myös Suvikimara-tapahtumaan, josta pyritään tekemään yhteinen perinne. Kertomusvuonna otettiin käyttöön oma kuntosalivuoro, jota pyritään jatkamaan myös tulevina vuosina. Lisäksi jo vuodesta 1987 toiminut metsästyskerho järjestää mm. ammuntakilpailuja. Syksyisin kerhon painopiste on hirvenmetsästyksessä. Yhtiö tukee myös henkilökunnan muita liikuntaharrastuksia. 6 Henkilöstö Vuosikertomus 2012

9 Kalastusretki Tenolle Metsästyskerho järjesti jäsenilleen kalaretken Tenolle. Mukana oli viisi kerholaista ja kaksi yhteistyökumppania. Yhtään lohta ei saatu veneeseen asti, mutta veneen viereen kuitenkin haavin ulottuville. Tärppejä oli useita. Sää ei suosinut retkeä, kylmä ilma ja kova tuuli sekoittivat varsinkin perhopyyntiä. Energiapolarin asiakaspalvelupalkinnot Energiapolarin asiakaspalveluringin koulutuspäivillä jaettiin perinteiseen tapaan asiakaspalvelupalkintoja. Palkintojen tarkoituksena on paitsi antaa tunnustusta hyvin tehdystä työstä myös pitkällä tähtäimellä nostaa vaativan asiakaspalvelutyön arvostusta organisaatioissa. Vuoden 2012 asiakaspalvelun tsemppipalkinnon sai asiakasneuvoja Maritta Kämäräinen. Vuosikertomus 2012 Henkilöstö 7

10 Yrityshallinto Omistussuhteet Kemijärven kaupunki 61,6 % Sallan kunta 24,7 % Pelkosenniemen kunta 10,2 % Savukosken kunta 3,5 % Yhteensä 100,0 % Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Hotelli Suomulla Kemijärvellä. Kokouksessa olivat edustettuina kaikki neljä osakaskuntaa: Kemijärven kaupunkia edusti Heikki Nivala, Sallan kuntaa Antero Miettinen, Pelkosenniemen kuntaa Hannu Oikarinen ja Savukosken kuntaa Kari Kilpimaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Nivala. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Hallitus Hallitus piti kertomusvuoden aikana 6 kokousta, joiden pöytäkirjat käsittivät yhteensä 42 pykälää. Hallituksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja. Jäsenyydet ja osakkuudet Vuoden lopussa yhtiö oli osakkaana seuraavissa yhtiöissä: * Energiapolar Oy * Fincopower Oy * Kaunisharju Oy * Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus * Pohjois-Suomen Energiatieto Oy Jäsenenä yhtiö oli seuraavissa yhteisöissä: * Energiateollisuus ry * Sähköenergialiitto ry * Kemijärven Kotikiekerö ry * Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry. Tarkastustoimi Tilintarkastus Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi Ernst & Young Oy KHT-yhteisö, vastaavana tarkastajana Ari Tauriainen KHT. Tekninen tarkastus Sähköturvallisuuslain (KTMp 516/96) mukaisena sähkötöiden johtajana toimi Juha Plosila. Käytön johtajana toimi Pekka Puikko. Sähkölaitteiston varmennus- ja määräaikaistarkastuksen suoritti Reijo Latvala Eduel Oy:stä. Prokuristi Prokuristina toimi verkkopäällikkö Jukka Ojala, joka edusti yhtiötä yksin. 8 Yrityshallinto Vuosikertomus 2012

11 Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus Toimiala Yhtiö siirtää sähköä verkkoluvan mukaisella maantieteellisellä vastuualueellaan, johon kuuluvat Kemijärven kaupunki sekä Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat. Yhtiö on siirtänyt kilpailun piirissä olevan sähköenergian myyntiliiketoiminnan Energiapolar Oy:lle, jossa yhtiö on osakkaana 15,79 % osuudella. Energiapolar Oy on yhtiön maantieteellisellä vastuualueella sähkömarkkinalain edellyttämä toimitusvelvollinen sähkönmyyjä. Arvio yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä koskevat tärkeät seikat Sähköä siirrettiin 161 milj. kwh eli sähkön siirron määrä kasvoi 3,5 % vuoteen 2011 verrattuna (-8,2 % vuonna 2011). Tilikauden liikevaihto oli ,73 euroa ( ,58) ja tase oli ,73 euroa ( ,31). Investoinnit ja rahoitusvälineet Nettoinvestoinnit olivat euroa ( ). Investoinnit kohdistettiin pääosin verkoston uusimiseen ja ne katettiin pääosin vieraalla pääomalla. Yhtiön maksuvalmius oli koko vuoden hyvä ja yhtiöllä on korollista lainaa euroa. Yhtiön rahoitusvälineet on kirjattu hankinta-arvoonsa. Asiakkaat Uusia liittymiä rakennettiin 46 (80) kpl ja purettiin 33 (39) kpl. Siirtoasiakkaiden määrän nettolisäys oli 13 (41) kpl. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Yhtiön siirtohintoja korotettiin keskimäärin 12 % alkaen paremmin kustannustasoa vastaaviksi. Korotusten perustana oli yhtiön alueverkkomaksujen nousu 20 prosentilla. Samassa yhteydessä päivitettiin myös yhtiön liittymisehtoja ja -maksuja vastaamaan paremmin todellisia kustannuksia. Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Liikevoitto/-tappio Liikevoitto/-tappio % liikevaihdosta -16,8-16,9-6,3 Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja % liikevaihdosta -7,2-16,4-5,8 Oman pääoman tuotto, % -3,7-11,2-4,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % -1,4-2,8-0,2 Omavaraisuusaste, % 85,0 71,9 63,0 Investoinnit Investoinnit % liikevaihdosta 92,5 122,3 73,7 Maksuvalmius (QR) 2,2 2,0 1,5 Vuosikertomus 2012 Tietoja tilinpäätöksestä 9

12 Etäluettavien mittareiden asennusta jatkettiin Kemijärvellä ja Sallassa. Vuoden loppuun mennessä 70 %:lle käyttöpaikoista oli asennettu etäluettava mittari. Loput etäluettavat mittarit asennetaan kesään 2013 mennessä. Vuostimo-Pyhätunturi 110 kv:n voimajohto ja siihen liittyvä Pyhätunturin sähköasema otettiin käyttöön Sähköasema ja 110 kv:n voimajohto parantavat Pyhätunturin ja Pelkosenniemen kirkonkylän sähkönjakelun toimitusvarmuutta sekä pienentävät sähkönsiirtohäviöitä. Investoinneilla vastataan myös Pyhätunturin matkailualueen kasvavaan sähkönkäyttöön. Omistajat perustivat työryhmän selvittämään mahdollisuutta yhdistää Koillis-Lapin Sähkö Oy ja omistajien kaukolämpöyhtiöt. Työryhmän loppuraportti lähetetään omistajille hyväksyttäväksi vuoden 2013 alkupuolella. Yhtiön hallitus teki päätöksen jatkaa verkonrakennus- ja kunnossapitoyhteistyön selvittämistä naapuriyhtiöiden kanssa. Samassa yhteydessä tullaan myös selvittämään vaihtoehtoisesti oman verkonrakennusyhtiön perustamista. Yhtiön siirtohintoja korotetaan alkaen keskimäärin 9 %. Korotuksen perusteena on yleinen kustannustason nousu ja investoinnit ikääntyvään jakeluverkkoon. 10 Tietoja tilinpäätöksestä Vuosikertomus 2012 Merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt ehdotuksen sähkönjakelun toimitusvarmuuden tason olennaisesta nostamisesta nykytasoon verrattuna. Hallituksen esitys sähkömarkkinalain muuttamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle kevään aikana. Tuleva sähkömarkkinalain muutos tulee aiheuttamaan investointeja jakeluverkkoon ja sitä kautta nostamaan sähkönsiirtomaksuja. Kustannukset tulevat olemaan yhtiökohtaisesti hyvin erilaiset riippuen yhtiön nykytilanteesta ja toimintaympäristöstä. Tämän vuosikymmenen mittavat investoinnit ovat kasvattaneet merkittävästi yhtiön rahoituskuluja muuttaen myös yhtiön taserakennetta. Investointitaso tulee pienenemään vuosikymmenen loppua kohden, mutta yhtiön tulorahoitus on pidettävä tasolla, joka varmistaa vakaan rahoitusaseman. Suomessakin yleistyneet säätilojen ääri-ilmiöt, kuten myrskyt ja tykkylumi voivat aiheuttaa kohdalle sattuessaan merkittävää vahinkoa verkolle ja asiakkaille. Yhtiössä on valmiussuunnitelma poikkeustiloja varten. Yhtiö on järjestänyt myrskytuhojen raivauskurssin alueen metsureille, jotka voivat olla apuna poikkeustilanteissa. Arvio liiketoiminnan kehittymisestä Väestöpohja alueella pieneni vuoden 2012 aikana edelleen. Sähkönkäytön kasvu ja liittymien rakentaminen keskittyy alueen matkailukeskuksiin. Ilman uusia toteutuvia kaivos-, tuulivoima-, matkailu- ja teollisuushankkeita alueen sähkönsiirto ei tule merkittävästi lisääntymään. Henkilöstö Vakinaisen kokopäivätoimisen henkilökunnan määrä vuoden 2012 lopussa oli 33 (34) ja puolipäiväisen henkilökunnan 1 (1). Toimihenkilöitä oli 18 (18) ja tuntipalkkaisia 16 (17). Henkilökunnasta 8 on naisia ja 26 miehiä. Henkilöstön keski-ikä on 48,6 (47,7) vuotta. Koulutuspäiviä henkilöä kohti oli 3,2 (3,8). Sairaudesta ja tapaturmista aiheutuneita poissaoloja oli yhteensä 298 (615) päivää, joista tapaturmien aiheuttamia 0 (35). Tapaturmia oli 0 (3), tapaturmataajuus (tapaturmaa/miljoona työtuntia) 0 (23,6).

13 Ympäristö Yhtiössä otetaan ympäristövaikutukset ja maisemalliset näkökohdat huomioon jo sähköverkon suunnitteluvaiheessa. Toiminnassa syntyvät jätteet ja purkumateriaali lajitellaan ja kierrätetään mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttöön. Ongelmajätteiden, kuten kyllästettyjen pylväiden ja öljyjen sekä elektroniikkaromun käsittely suoritetaan asiasta annettujen asetusten ja määräysten mukaan. Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Hallinto HALLITUS Erovuorossa Puheenjohtaja Antti Kerkelä Kemijärvi 2014 Varapuheenjohtaja Heikki Tervo (1.12. saakka) Pelkosenniemi Jäsenet Virpi Kyyhkynen (7.9. saakka) Kemijärvi Tuulikki Juujärvi ( alkaen) Kemijärvi 2015 Veikko Lehikoinen Salla 2013 Sinikka Kangas Salla 2014 Seija Kaakkurivaara (27.4. saakka) Kemijärvi Lea Soppela (27.4. alkaen) Kemijärvi 2015 Lauri Luttinen Kemijärvi 2015 Ahti Majava Kemijärvi 2015 Reijo Kilpelä Savukoski 2015 In Memoriam Virpi Kyyhkynen, hallituksen jäsen s k Heikki Tervo, hallituksen jäsen s k Tilintarkastajat Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy KHTyhteisö, vastaavana tarkastajana Ari Tauriainen KHT. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,51 euroa. Tilikauden 2012 voitto on ,25 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto ,25 euroa siirretään voitto/tappio -tilille. Vuosikertomus 2012 Tietoja tilinpäätöksestä 11

14 Rahoituslaskelma Liiketoiminta Voitto ennen satunnaiseriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot 0 0 Muut oikaisut 412 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis. (-) / väh. (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis. (+) / väh. (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Verot 0 0 Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 7 0 Lainasaamisten takaisinmaksut Investointien rahavirta Rahoitus Maksetut osingot 0 0 Lainan nostot Lainan maksut Liittymismaksujen lisäys Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahoituslaskelma Vuosikertomus 2012

15 Tuloslaskelma Liikevaihto , ,58 Liiketoiminnan muut tuotot , ,83 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,42 Ulkopuoliset palvelut , ,31 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,42 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,32 Muut henkilösivukulut , , , ,06 Suunnitelman mukaiset poistot , ,75 Liiketoiminnan muut kulut , ,62 Liikevoitto/-tappio , ,02 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista ,26 20,76 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,59 Korkokulut , ,53 Arvonnousut/-alentumiset vaiht.vast.rah.arvopapereista , , , ,55 Voitto ennen satunnaiseriä , ,47 Satunnaiserät Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,47 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,05 Tuloverot Tilikauden voitto/tappio , ,42 Vuosikertomus 2012 Tuloslaskelma 13

16 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,64 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,18 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,07 Rakennukset ja rakennelmat , ,75 Siirto-ja jakeluverkosto , ,62 Koneet ja kalusto , ,04 Ennakkomaksut ja keskener. hank , , , ,54 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,37 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , ,45 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,44 Lainasaamiset , ,84 Siirtosaamiset 860,89 Muut saamiset , ,04 649, ,89 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,03 Rahat ja pankkisaamiset , ,85 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,31 14 Tase Vastaavaa Vuosikertomus 2012

17 Tase VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 8 409, ,40 Liittymismaksurahasto , ,74 Edell. tilikausien voitot/tappiot , ,17 Tilikauden voitto/tappio , , , ,89 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,87 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut , ,58 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Saadut ennakot 1 606, ,75 Ostovelat , ,08 Muut velat , ,18 Siirtovelat , , , ,97 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,31 Vuosikertomus 2012 Tase Vastattavaa 15

18 Tuloslaskelman liitetiedot Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut Yhteensä Henkilöstökulut Palkat Eläkkeet Muut henkilösivukulut Yhteensä Aktivoidut henkilöstömenot Luontoisedut Henkilöstömenot yhteensä Tilikauden palkat ja palkkiot - hallitus ja toimitusjohtaja muu henkilöstö Tilikauden kokonaispalkat Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muiden pysyvien vastaavien sijoituksista Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonnousut/-alentumiset vaiht. vast. rahoitusarvopapereista Korko- ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Poistoerojen muutokset Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Tuloslaskelman liitetiedot Vuosikertomus 2012

19 Taseen liitetiedot Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kert. SUMU- Kirjanp.arvo poisto Aineettomat oikeudet , , , , ,02 Muut pitkävaik. menot , , , , ,83 Maa- ja vesialueet , , ,07 Rakennukset ja rakennelm , , , ,48 Verkosto , , , , ,90 Koneet ja kalusto , , , , , ,04 Keskeneräiset omat työt , , , , ,72 Osakkeet ja osuudet , , ,37 Tase-erät yhteensä , , , , , ,43 Osakkeet Osakkeet Osuus Nimellisarvo Kirjanpitoarvo kpl % Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus , ,15 Kaunisharju Oy 21 18, ,00 Energiapolar Oy , ,00 Fincopower Oy 20 2, ,76 Pohjois-Suomen Energiatieto Oy 140 5, ,00 Muut , ,37 Saamiset Pitkäaikainen Lainasaamiset lähipiiriyhtiöltä Lyhytaikainen Myyntisaamiset Lainasaamiset lähipiiriyhtiöltä Siirtosaamiset Laskuttamaton siirtopalvelu Saamiset myyntiyhtiöltä Muut siirtosaamiset Siirtosaamiset yhteensä Muut saamiset Ennakkomaksut Yhtiöllä on lainasaatavaa lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä ,45 euroa. Korko on 12 kk Euribor-korko. Laina-ajat päättyvät Lainasuhde on syntynyt jakautumisessa. Rahoitusarvopaperit Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Vuosikertomus 2012 Taseen liitetiedot 17

20 Taseen liitetiedot Oman pääoman muutokset Sidottu oma pääoma Osakepääoma Vapaa oma pääoma Liittymismaksurahasto Ed.tilikausien voitot Korjaus ed.vuodet Tilikauden voitto/tappio Vapaa oma pääoma Oma pääoma yhteensä Kertyneet poistoerot Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Yhteensä Jakokelpoiset varat Ed.tilikausien voitot Tilikauden voitto/tappio Jakokelpoiset varat yhteensä Laskennalliset verovelat Poistoeroista Siirtovelat Lomapalkkavaraus ja sen sos.maksut Energiapolar Oy Muut Yhteensä Vastuut Pantatut talletukset - takuuajan vakuutena 0 0 Leasing-vastuut Yhtiöllä on Ympäristöministeriön asetuksen 1129/2001 mukainen vastuu kyllästettyjen pylväiden hävittämisestä. Kiinteistöinvestointi Yhtiö on velvollinen tarkistamaan kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä ,16 euroa, mikäli kiinteistöjen verollinen käyttö vähenee suhteessa alkuperäiseen rakentamisen valmistumisaikaiseen käyttötarkoitukseen tarkistuskauden aikana. Lähipiiriin kuuluvan yhteisön hyväksi annetut vastuusitoumukset (OYL 14a 6 ). Yhteisvastuu Itä-Lapin Energia Oy:n rahastoonmaksuvelvollisuudesta (Lapin Sähkövoima Oy) Energiapolar Oy:lle annettu sitoumus Taseen liitetiedot Vuosikertomus 2012

21 Tilinpäätöksen lisätiedot Muun toiminnan vähäisyydestä johtuen tilinpäätöksen lisätietona ei esitetä verkkotoiminnan eriytettyä tasetta. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteista poistoryhmittäin Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Poistoryhmien laskentaperusteet on esitetty liitetiedoissa. Verkkotoiminnan tunnusluvut Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana oli 34. Investoinnit euroa Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto Rakennukset ja rakennelmat... 0 Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Maa- ja vesialueet... 0 Osakkeet ja osuudet... 0 Investoinnit yhteensä Sijoitetun pääoman tuotto-% laskettuna KTM:n tunnuslukuja koskevan päätöksen mukaan on -0,8 (-2,8). Siirtohinnat ovat kohtuullisen tuoton arvioinnin sallimissa rajoissa. Vuosikertomus 2012 Tilinpäätöksen liitetiedot 19

22 Talouden tunnusluvut Liikevaihto / hlö Investoinnit % liikevaihdosta Tilikauden voitto-/tappio % Maksuvalmius QR Taseen rakenne VASTAAVAA VASTATTAVAA 19 % 9 % 72 % 33 % 24 % 43 % Verkosto 72 % Vaihtuvat vastaavat 19 % Muu omaisuus 9 % Liittymismaksut 43 % Oma pääoma + varaukset 24 % Muu vieraspääoma 33 % 20 Talouden tunnusluvut Vuosikertomus 2012

23 Yhteystiedot Koillis-Lapin Sähkö Oy Y-tunnus: Annaliisankatu 4 (PL 49) KEMIJÄRVI Faksi... (016) Sähköpostiosoitteet Honkakero Honkatie KEMIJÄRVI Faksi... (016) Sallan palvelutoimisto Kuusamontie SALLA Faksi... (016) Pelkosenniemen-Savukosken palvelutoimisto Kemijärventie PELKOSENNIEMI Vikailmoitukset... (016) Kaapelinnäytöt Sähkönmyynti Energiapolar Oy Plosila Juha, aluemyyntipääll Sähkölaskutus Korpela Eija, Perintä Kotajärvi Leena Kämäräinen Maritta Myyntisopimukset, liittymät, sähkönkäytön neuvonta, AMR-projekti Plosila Juha Sähköasemat, viestiverkot, käytönvalvonta Marjaniemi Markku Liittymät, työmaasähkö, rakentaminen Pöyliö Kaarlo Verkostosuunnittelu, verkostotietojen ylläpito, energiataseet Puikko Pekka Korpela Tuija, energiataseet Kostamo Mika, verkostosuunn Takkinen Teijo, maastosuunn Materiaalipalvelut, kuljetukset, kiinteistöt Kangas Jouni Kieksi Erkki, varasto Voimalaitospalvelut Vertomaa Pertti Laskenta Niemelä Iiris, controller, muu laskutus Taipale Anne, kirjanpitäjä Laitinen Virpi, ostoreskontra ja kassa Posio Mervi, palkat Toimistopalvelut Kumpula Marita Talouspäällikkö Suikkanen Antero Verkkopäällikkö Ojala Jukka Toimitusjohtaja Junttila Arto Asentajat Front Sami Hartikainen Anssi Hyttinen Joel Katajamaa Ari Kellokumpu Ilkka Kontiokoski Jukka Kulppi Keijo Niemi Kimmo Nikka Jarmo Niskala Reijo Posio Tarmo Sivonen Jorma, maastosuunn Särkelä Jukka Uimarihuhta Juha

24 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue Asukasluku: henkilöä Pinta-ala: km 2 Tunturikeskukset Pyhä-, Suomu- ja Sallatunturi Kansallis- ja luonnonpuistot * osa UK-kansallispuistoa * osa Pyhä-Luoston kansallispuistosta * osa Oulangan kansallispuistoa * Värriön luonnonpuisto * Maltion luonnonpuisto * yhteensä km 2 Koillis-Lapin Sähkö Oy Annaliisankatu 4 (PL 49), KEMIJÄRVI Telefax (016) Sähköpostiosoitteet:

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2007 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 3 Yrityshallinto Omistussuhteet... 4 Yhtiökokous... 4 Hallitus... 4 Jäsenyydet

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toimintavuosi lyhyesti

Toimintavuosi lyhyesti VUOSIKERTOMUS 2014 Toimintavuosi lyhyesti * sähkön siirtomäärä pieneni 0,8 % * uusia liittymiä rakennettiin 51 kpl * uusi asiakastietojärjestelmä otettiin käyttöön * Honkakeron sähköasemalle asennettiin

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2006 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 3 Yrityshallinto Omistussuhteet... 4 Yhtiökokous... 4 Hallitus... 4 Jäsenyydet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2005 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 3 Yrityshallinto Yhtiökokous... 4 Hallitus... 4 Omistussuhteet... 4 Jäsenyydet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Toimintavuosi lyhyesti

Toimintavuosi lyhyesti VUOSIKERTOMUS 2013 Toimintavuosi lyhyesti * sähkön siirtomäärä pieneni 6,2 % * uusia liittymiä rakennettiin 40 kpl * etäluettavien sähkömittareiden asennus-projekti valmistui * vikapuheluiden hoitoon tarkoitettu

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2 Rantakairan Sähkö Oy Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2 2 HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013 Liiketoiminnoissa tapahtuneet olennaiset seikat ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Sähkönsiirtotoiminnan

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2003 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toiminnallinen katsaus.... 3-4 Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio... 4 Yrityshallinto Hallitus... 5 Omistussuhteet...

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Taloudelliset tunnusluvut 6 Henkilöstöä koskevat tunnusluvut 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 7 Sähkömarkkinalain

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2012 Y-TUNNUS 0192996-2

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2012 Y-TUNNUS 0192996-2 Rantakairan Sähkö Oy Vuosikatsaus 2012 Y-TUNNUS 0192996-2 2 HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2012 Liiketoiminnoissa tapahtuneet olennaiset seikat ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Sähkönsiirtotoiminnan

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖSTIEDOT

ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖSTIEDOT ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2011 Hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1. - 31.12.2011 Etelä-Suomen Energia Oy sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Tuloslaskelma...4 Tase...5 Rahoituslaskelma...6

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

T A S E K I R J A 31.12.2014

T A S E K I R J A 31.12.2014 T A S E K I R J A 31.12.2014 Inarin Lapin Vesi Oy Y-tunnus 0644614-2 Kotipaikka: Inari Säilytä 31.12.2024 asti Inarin Lapin Vesi Oy Sisällysluettelo Tilikausi 01.01.2014-31.12.2014 Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1. - 31.12.2012

Hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1. - 31.12.2012 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2012 sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Tuloslaskelma...4 Tase...5 Rahoituslaskelma...6 Taloudelliset tunnusluvut...7 Henkilöstöä koskevat tunnusluvut...7

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2009 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2009....... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2002 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toiminnallinen katsaus.... 3-4 Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio... 4 Yrityshallinto Hallitus... 5 Omistussuhteet...

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2013

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2013 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2013 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Taloudelliset tunnusluvut Henkilöstöä koskevat tunnusluvut Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2000 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 3 Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio... 4 Yrityshallinto Hallitus... 5 Omistussuhteet...

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot