KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY"

Transkriptio

1 KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2006

2 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus Yrityshallinto Omistussuhteet... 4 Yhtiökokous... 4 Hallitus... 4 Jäsenyydet ja osakkuudet... 5 Tarkastustoimi... 5 Verkkotoiminta Henkilöstö Henkilöstöryhmien luottamusmiehet... 8 Työsuojeluvaltuutetut... 8 Työsuojelutoimikunta... 8 Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus Rahoituslaskelma Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Tilinpäätöksen lisätiedot Talous Yhteystiedot Kuvat: Jarmo Kumpula, Kemijärvi Layout, taitto, grafiikka: Graafinen toimisto Viestinet Painopaikka: Tornion Kirjapaino 2007

3 Vuosikertomus 2006

4 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue Asukasluku: henkilöä Pinta-ala: km 2 Tunturikeskukset Pyhä-, Suomu- ja Sallatunturi Kansallis- ja luonnonpuistot * osa UK-kansallispuistoa * osa Pyhä-Luoston kansallispuistosta * osa Oulangan kansallispuistoa * Värriön luonnonpuisto * Maltion luonnonpuisto * yhteensä km 2 Toimintavuosi lyhyesti * siirtohinnat ja liittymismaksut pysyivät ennallaan * uusia liittymiä rakennettiin 105 kpl * sähkön siirtomäärä kasvoi 3,1 % * tykkylumihaitoista aiheutui noin euron kustannukset * johtoalueiden raivaukset jatkuivat ulkopuolisena palveluna lähes 1000 miestyöpäivällä Muutos Asiakkaat (käyttöpaikat) kpl Sähkön siirto GWh Verkosto Sähköasemat kpl Jakelumuuntamot kpl Alueverkko 110 kv km Jakeluverkko 45 kv km Jakeluverkko 20 kv km Jakeluverkko 0,4 kv km Talous Investoinnit milj. euroa 0,9 1,1-0,2 Liikevaihto milj. euroa 4,5 4,5 - Taseen loppusumma milj. euroa 23,7 23,5 0,2 Vakinainen henkilöstö

5 Toimitusjohtajan katsaus Yhtiön liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla ja oli euroa. Liiketappio oli 6,9 % liikevaihdosta ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 14,6 % liikevaihdosta. Tulos syntyi rahoitustuotoista, jotka muodostuvat verkkoinvestointeja varten säästettyjen varojen sijoitustuotoista. Siirtohinnat säilytettiin ennallaan ja omistajapolitiikan mukaisesti alle valtakunnallisen keskitason. Investoinnit olivat 19,8 % liikevaihdosta. Yhtiön liiketuloksen lasku johtui pääosin tykkylumivikojen aiheuttamista kustannuksista, häviösähkön hinnannoususta sekä yhtiössä tehdyistä vapaaehtoisista eläkeratkaisuista. Eläkeratkaisuihin liittyvät kustannukset toteutuivat kuluneella tilikaudella, mutta niiden tuomat säästöt toteutuvat osittain vuonna 2007 ja täysimääräisinä vasta vuonna Kustannusten pienentäminen tulee olemaan yksi keskeisistä toimintaa ohjaavista tekijöistä lähivuosien aikana. Sähkön käyttö kääntyi kasvuun Usean vuoden laskun jälkeen sähkön käyttö kasvoi alueella 3,1 % edellisvuoteen verrattuna poikkeuksellisen lämpimästä alkutalvesta huolimatta. Vaikka kulutuksen kasvu jää huomattavasti valtakunnantason kasvusta (6,5 %), tuo se kaivattua viestiä Itä-Lapin alueen elinvoimaisuuden palautumisesta. Alueella onkin nähtävissä rakennushankkeita taajamissa ja tunturikeskuksissa sekä yritysten toiminnan laajentumista. Toivottavasti tämä kehitys on jatkuvaa eikä kertaluonteinen ilmiö. Verkon toimitusvarmuus paranee Yhtiön sähköverkon kehittämissuunnitelma valmistui kesällä 2006 ja yhtiössä aloitettiin suunnitelman mukaisten investointikohteiden toteutus. Kursu-Salla 110 kv:n siirtoyhteyden suunnittelusta ja Kervisen sähköaseman saneerauksesta onkin jo tehty sopimukset toimittajien kanssa. Oman kantaverkkoliitynnän toteutuksesta Hanhikoskelle käytiin alustavia keskusteluja Fingrid Oy:n kanssa. Hankkeet tulevat toteuduttuaan parantamaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta alueella. Tehokkuutta organisaatiouudistuksella Yhtiö valmistautuu aloittamaan sähkölaitosasentajien oppisopimuskoulutuksen yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa. Oppisopimuskoulutuksella varmistetaan yhtiön osaavan henkilöstön säilyminen ja luodaan kai- vattuja uusia työpaikkoja alueen nuorille. Koulutus on herättänyt runsaasti kiinnostusta heti ensimmäisistä lehtikirjoituksista alkaen ja olemme iloksemme voineet todeta alamme työn arvostuksen säilyneen Itä-Lapin työikäisten nuorten keskuudessa. Seuraavalla valvontajaksolla Energiamarkkinavirasto asettaa verkkoyhtiöille uudet yhtiökohtaiset tehostamistavoitteet. Tehostamistavoite ja vähenevä henkilöstön määrä luovat tarpeita sekä organisaation että toimintatapojen uudistamiseen. Kuluvana vuonna tullaankin yhtiössä toteuttamaan organisaatiouudistus, jonka tavoitteena on pieni, mutta dynaaminen organisaatio, joka uutta teknologiaa ja perinteistä sähkölaitososaamista hyödyntämällä tulee tehostamaan toimintaa merkittävästi. Pohjois-Suomen energiayhtiöiden kesken on tehty tuloksellista yhteistyötä materiaalihankinnoissa, viankorjausvalmiuden ylläpidossa, tietojärjestelmien hankinnassa ja alan yleisessä edunvalvonnassa. Aktiivinen yhteistyö naapuriyhtiöiden kanssa tulee olemaan jatkossakin olennainen osa yhtiön toimintaa. Kiitän päättyneen toimintakauden yhteistyöstä asiakkaita, henkilöstöä, hallitusta ja yhteistyökumppaneita. Arto Junttila toimitusjohtaja 3

6 Yrityshallinto Omistussuhteet Kemijärven kaupunki 61,6 % Sallan kunta 24,7 % Pelkosenniemen kunta 10,2 % Savukosken kunta 3,5 % Yhteensä 100,0% Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Samperin Savotassa Savukoskella. Kokouksessa olivat edustettuina kaikki neljä osakaskuntaa: Kemijärven kaupunkia edusti Erkki Parkkinen, Sallan kuntaa Urpo A. Hautala, Pelkosenniemen kuntaa Pirkko Hyötylä ja Savukosken kuntaa Veli Kalliskota. Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi Erkki Parkkinen. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Hallitus Hallitus piti kertomusvuoden aikana 4 kokousta, joiden pöytäkirjat käsittävät yhteensä 41 pykälää. Hallituksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja. Hallituksen jäsenet Puheenjohtaja Timo E. Korva Varapuheenjohtaja Aino Kulpakko Varsinaiset jäsenet Matti Hietanen Aaro Hyypiö Seija Kaakkurivaara Sinikka Kangas Antti Kerkelä Veikko Lehikoinen Lauri Luttinen kaupunginjohtaja, Kemijärvi diakonissa, Pelkosenniemi toimitusjohtaja, Kemijärvi autoilija, Savukoski henkilöstön edustaja, Kemijärvi konttorinhoitaja, Salla maanviljelijä, Kemijärvi kirvesmies, Salla rakennusmestari, Kemijärvi 4

7 Jäsenyydet ja osakkuudet Vuoden lopussa yhtiö oli osakkaana seuraavissa yhtiöissä: * Energiapolar Oy * Fincopower Oy * Kaunisharju Oy * Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus Jäsenenä yhtiö oli seuraavissa yhteisöissä: * Energiateollisuus ry * Sähköenergialiitto ry * Kemijärven Kotikiekerö ry * Sähkötarkastusyhdistys SÄTY r.y. Tarkastustoimi Tilintarkastus Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi Ernst & Young Oy, edustajanaan Ari Tauriainen KHT. Tekninen tarkastus Sähköturvallisuuslain (KTMp 516/96) mukaisena sähkötöiden johtajana toimi Seppo Pernu ja käytön johtajana Pekka Puikko. Sähkölaitteiston varmennus- ja määräaikaistarkastuksen suoritti insinööri Rauno Järviluoma Inspecta Tarkastus Oy:stä. 5

8 Verkkotoiminta Alueen sähkön käyttö on vähentynyt 6,5 % viiden viimeisen vuoden aikana Asiakkaille siirrettiin sähköä yhteensä 164 milj. kwh (159 milj. kwh v. 2005). Siirron määrä kasvoi 3,1 % (-2,5 %) edellisestä vuodesta. Vuoden 2006 kasvusta huolimatta viiden viimeisen vuoden aikana toimialueen sähkön käyttö on vähentynyt 6,5 %. Sähkön käytön väheneminen johtuu pääosin alueen väestömäärän vähenemisestä ja Salcomp Oy:n elekroniikkatehtaan tuotannon lopettamisesta. Koko maan sähkön käyttö kasvoi viime vuonna 6,5 prosenttia edellisvuodesta. Valtaosa koko maan sähkön käytön kasvusta johtui edellisenä vuonna olleesta paperiteollisuuden kuuden viikon työselkkauksesta, joka leikkasi sähkön käyttöä. Alueverkkopalveluissa ei muutoksia Koillis-Lapin Sähkö Oy:n alueelle tulevasta sähköstä 96 % siirrettiin Lapin Sähköverkko Oy:n alueverkostosta. Siirtojen suhteelliset osuudet näkyvät taulukosta. Jakeluverkoston häviöt olivat 5,9 %. Häviösähkö ostettiin Energiapolar Oy:ltä. Verkostoinvestointien ja liittymien määrä kasvoi Verkostoinvestoinnit olivat euroa ( v. 2005). Investointien kasvu noudattaa sitä kehitystä, joka on kirjattu vuonna 2004 valmistuneeseen omistajastrategiseen suunnitelmaan, jonka mukaan vuotuiset verkostoinvestoinnit kasvavat aina 3 4 milj. euroon tämän vuosikymmenen lopulla. Sähkön jakeluinvestointien kasvukehitys näyttää olevan valtakunnallinen MWh % MWh % MWh % Lapin Sähköverkko Oy , , ,4 PVO-Vesivoima Oy 392 0, , ,8 Keski-Lapin Voima Oy, Juotas , , ,6 Muut 399 0, , ,2 Yhteensä

9 Joutsijärven, Räisälän ja Suomutunturin alueiden jakeluvarmuutta parannettiin rakentamalla uusi 20 kv johtoyhteys Joutsijärven ja Käsmänperän välille. Erotinasemien etäohjausmahdollisuuksia lisättiin. Verkoston suunnitelmien mukaiset korjaus- ja kunnossapitokulut ilman vikojen korjausta, varallaoloa ja tarkastuksia olivat ( ) euroa. Liittymiä rakennettiin 105 kpl (63) ja purettiin 8 kpl (22). Siirtoasiakkaiden määrän nettolisäys oli 97 kpl (44). Merkittävin sähköistyskohde oli Sallan Naruskajärven 30 vapaa-ajan asunnon liittäminen. Vuoden 2005 keväällä tilattu verkoston kehittämissuunnitelma vuosille valmistui. Suunnitelma tehtiin Lappeenrannan teknisen yliopiston avustuksella. Suunnitelmassa painottuu siirtoyhteyksien ja varayhteyksien kehittäminen. Eräänä merkittävänä kohteena on uuden 110 kv johdon rakentaminen Kursusta Sallaan sekä Sallan sähköaseman saneeraus. Johdon suunnittelu tilattiin vuoden 2007 alussa voimajohtojen suunnitteluun erikoistuneelta yritykseltä. Sallan 110 kv johto ja sähköasema otetaan käyttöön vuonna Toisena kuluvan vuosikymmenen merkittävänä tavoitteena on Kemijärven ja Sallan alueen sähkönjakelun varmistaminen liittymällä Kemijärvellä 220 kv kantaverkkoon. Pyhätunturin alueen jakeluyhteyksiä vahvistetaan jo vuoden 2007 aikana. Sisaryhtiö Keski-Lapin Voima Oy:n omistamalta Juotaksen voimalaitokselta Kemijärvelle tuleva 60 km pitkä 45 kv johto puretaan viimeistään vuonna Tätä ennen voimalaitoksen tuotanto on tarkoitus liittää Rovakaira Oy:n jakeluverkkoon. Tykkylumi katkoi sähköjä Tykkylumi aiheutti runsaasti sähkökatkoja joulusta 2005 lähtien aina tammikuun puoliväliin saakka. Viat aiheutuivat puihin kertyneestä poikkeuksellisen raskaasta lumitaakasta, joka kaatoi ja taivutti linjoille puita ja oksia. Tykkyilmiö oli alueellisen laajuuden ja lumen määrän suhteen erittäin harvinainen. Tykyn aiheuttamien vikojen korjaukset maksoivat kolmen viikon aikana noin euroa. Asiakkaan koko vuoden keskimääräinen vuosienergioilla painotettu keskeytysaika oli 5,5 tuntia (5,1) ja keskeytysmäärä 7,8 kpl (6,0). Oman keskijänniteverkon suunniteltuja keskeytyksiä oli 45 kpl (42) ja vikoja 216 kpl (92). Pikajälleenkytkentöjä oli 246 kpl (278) ja aikajälleenkytkentöjä 40 kpl (37). Pienjänniteverkossa suunniteltuja keskeytyksiä oli 29 kpl (60) ja vikoja 23kpl (19). Tievalaistusten huolto- ja kunnossapitotöitä urakoitiin toimialueen kunnille. Sisaryhtiö Keski-Lapin Voima Oy:lle tehtiin vesivoimalaitoksen uusimis- ja kunnossapitotöitä. Verkoston järjestelmällisiä kuntotarkastuksia tehtiin 1/6 osalle verkostoa. 7

10 Henkilöstö Vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 35 (37) henkilöä. Näistä kuukausipalkkaisia oli 17 (17), tuntipalkkaisia 15 (17) ja osaaikaisia 3 (3). Henkilöstöryhmien luottamusmiehet Toimihenkilöunioni Virpi Laitinen Jukka Ojala Sähköalan työntekijät Reijo Niskala Ylemmät toimihenkilöt Antero Suikkanen Työsuojeluvaltuutetut Työntekijät Keijo Kulppi Kari Niemelä Toimihenkilöt Tuija Korpela Työsuojelutoimikunta Työsuojelupäällikkö, työnantajan edustaja Jukka Ojala Toimihenkilöiden edustajat Tuija Korpela Maija-Liisa Virkkula Työntekijöiden edustajat Keijo Kulppi Kari Niemelä 8

11 Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus Toimiala Yhtiö siirtää sähköä verkkoluvan mukaisella maantieteellisellä vastuualueellaan, johon kuuluvat Kemijärven kaupunki sekä Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat. Yhtiö on siirtänyt kilpailun piirissä olevan sähköenergian myyntiliiketoiminnan Energiapolar Oy:öön, jossa yhtiö on osakkaana 8,8 % osuudella. Energiapolar Oy on yhtiön maantieteellisellä vastuualueella sähkömarkkinalain edellyttämä toimitusvelvollinen sähkön myyjä. Arvio yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä koskevat tärkeät seikat Sähköä siirrettiin 164 milj. kwh. Sähkön siirron määrä kasvoi 3,1 % vuoteen 2005 verrattuna (-2,5 % vuonna 2005). Tilikauden liikevaihto oli euroa ( ) ja tase oli euroa. Tilikauden taloussuunnitelmassa liikevaihdoksi ennustettiin 4519 teuroa. Investoinnit ja rahoitusvälineet Nettoinvestoinnit olivat 886 teuroa (1 060). Investoinnit kohdistettiin pääosin verkoston uusimiseen. Investoinnit katettiin kokonaan omarahoituksella. Yhtiön maksuvalmius oli koko vuoden hyvä ja korollisia velkoja ei ole. Yhtiön rahoitusvälineet on kirjattu hankinta-arvoonsa. Asiakkaat Uusia liittymiä rakennettiin 105 (63) kpl ja purettiin 8 (22) kpl. Siirtoasiakkaiden määrän nettolisäys oli 97 (44) kpl. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Tykkylumijakso tammikuussa aiheutti yli 200 jakelun keskeytystä asiakkaille ja noin ,00 euron ylimääräiset kustannukset, joista osa saatiin katettua vakuutuskorvauksilla. Yhtiö on tehnyt eläkejärjestelyjä ja irtisanonut henkilöstöä tuotannollisista ja taloudellisista syistä liiketulokset parantamiseksi. Tehostamistoimenpiteiden vaikutukset tulevat näkymään täysmittaisina vasta tilikaudella Lappeenrannan yliopiston kanssa yhteistyössä tehty sähköverkon kehittämissuunnitelma valmistui 2006 kesällä. Kehittämissuunnitelman mukaisten hankkeiden Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto 1000 euroa Liikevoitto/-tappio 1000 euroa Liikevoitto/-tappio % liikevaihdosta 3,8 4,3-6,9 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1000 euroa Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja % liikevaihdosta 15,8 33,0 14,6 Oman pääoman tuotto, % 12,2 21,9 8,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,5 6,8 3,4 Omavaraisuusaste, % 87,1 85,2 87,7 Investoinnit 1000 euroa Investoinnit % liikevaihdosta 9,5 23,8 19,8 Maksuvalmius (QR) 10,6 9,3 12,4 9

12 suunnittelu ja kilpailuttaminen on käynnistetty mm. Kursu-Salla 110 kv:n siirtoverkon ja Kervisen sähköaseman uusinnan osalta. Yhtiö on päättänyt osallistua Pohjois-Suomen energiayhtiöiden yhteiseen asiakaspalvelujärjestelmän hankintaan. Järjestelmä tulee sisältämään sähkökaupan, verkkoliiketoiminnan ja kaukolämmön asiakaspalvelun toiminnot sekä toiminnanohjausjärjestelmän. Merkittävämpien riskien ja epävarmuustekijöiden arviointi Sähköverkon ja asemien laitteistojen ikääntymiseen vastataan lisäämällä merkittävästi verkkoinvestointeja. Investointiohjelman mukaisten verkkoinvestointien määrä tulee nousemaan noin 10 miljoonaan euroon vuoteen 2015 mennessä. Yhtiö pystyy hoitamaan investoinnit omarahoitteisesti, mutta ne tulevat pienentämään yhtiön tuloksentekokykyä tulevaisuudessa. Eteläinen jakelualue, joka käsittää Kemijärven ja Sallan alueet, on tällä hetkellä Permantokoskelta tulevan 110 kv:n syöttöjohdon varassa. Lapin Sähköverkko Oy:n hallinnoima 80 kilometriä pitkä johto on 60-luvulla rakennettu. Vikaantuessaan johto aiheuttaisi sähkönjakelun keskeytymisen Kemijärven ja Sallan alueilla. Varayhteyksien avulla pystyttäisiin korvaamaan vain noin 50 % jakelusta. Yhtiössä tutkitaankin parhaillaan mahdollisuutta liittyä kantaverkkoon rakentamalla 220/ 110 kv muuntoasema Hanhikoskelle. Yhtiön henkilöstön keski-ikä on tällä hetkellä 51,9 vuotta ja se kasvaa edelleen lähivuosien aikana. Yhtiön henkilökunnasta jää eläkkeelle henkilöitä lähes joka vuosi, mutta eläköitymisen huippuvuodet saavutetaan 5-10 vuoden kuluttua. Ilman ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja onnistunutta rekrytointia ammattitaitoisen henkilökunnan säilyttäminen on epävarmaa. Arvio liiketoiminnan kehittymisestä Siirtomäärien lasku taittui 2006 ja arvio on, että siirtomäärät tulevat olemaan pienessä kasvussa lähivuosina. Verkkoalueella on havaittavissa pitkästä aikaa pientä vilkastumista rakennustoiminnassa, varsinkin taajamien ja tunturikeskusten alueella. 10

13 Seuraavana vuonna käynnistyvät lähivuosien suuret investoinnit kuluttavat pääomia, pienentävät rahoitusomaisuutta ja rasittavat liiketulosta poistojen muodossa. Yhtiössä on kuitenkin aloitettu voimakas kulujen pienentäminen, jota kautta liiketulos nostetaan positiiviseksi ja näin varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja yhtiön vakavaraisuus myös jatkossa. Siirtohinnat pyritään pitämään enintään valtakunnan keskitasolla, ja sitä kautta tukemaan Koillis-Lapin asukkaiden ja yritysten elinmahdollisuuksia. Siirtohintojen korotuspaineita tulee lähinnä suurten verkkoinvestointien poistojen ja yleisen hintatason nousun kautta, mikäli omistajien maltilliset tulouttamistavoitteet säilyvät ennallaan. Yhtiön henkilöstön ikääntyminen otetaan huomioon mm. aloittamalla sähkölaitosasentajien oppisopimuskoulutus yhteistyössä alan oppilaitosten kanssa. Oppisopimuskoulutuksella varmistetaan osaavan asentajakunnan säilyminen eläköitymisen huippuvuosien jälkeen. Toimihenkilöpuolella pyritään selviämään seuraavina vuosina sisäisillä järjestelyillä, mutta myöhemmin tullaan rekrytoimaan uusia henkilöitä. Erilaiset yhteistyömahdollisuudet naapuriyhtiöiden kanssa tullaan myös selvittämään. Henkilöstö Vakinaisen kokopäivätoimisen henkilökunnan määrä vuoden 2006 lopussa oli 32 (34) ja puolipäiväisen henkilökunnan 3 (3). Toimihenkilöitä oli 19 (19) ja tuntipalkkaisia 16 (18). Henkilökunnasta 7 on naisia ja 28 miehiä. Henkilöstön keski-ikä on 51,9 vuotta. Koulutuspäiviä henkilöä kohti oli 4,6 (3,7). Sairaudesta ja tapaturmista aiheutuneita poissaoloja oli yhteensä 191,0 (170,5) päivää, joista tapaturmien aiheuttamia 11,0 (19,5). Tapaturmia oli 2 (4). Ympäristö Yhtiössä otetaan ympäristövaikutukset ja maisemalliset näkökohdat huomioon jo sähköverkon suunnitteluvaiheessa. Toiminnassa syntyvät jätteet ja purkautuva materiaali lajitellaan ja kierrätetään mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttöön. Ongelmajätteiden, kuten kyllästettyjen pylväiden ja öljyjen sekä elektroniikkaromun käsittely suoritetaan asiasta annettujen asetusten ja määräysten mukaan. Hallinto Puheenjohtaja Erovuorossa Timo E. Korva kaupunginjohtaja, Kemijärvi 2009 Varapuheenjohtaja Aino Kulpakko diakonissa, Pelkosenniemi 2007 Jäsenet Matti Hietanen toimitusjohtaja, Kemijärvi 2009 Aaro Hyypiö autoilija, Savukoski 2008 Seija Kaakkurivaara henkilöstön edustaja, Kemijärvi 2007 Sinikka Kangas konttorinhoitaja, Salla 2008 Antti Kerkelä maanviljelijä, Kemijärvi 2008 Veikko Lehikoinen kirvesmies, Salla 2007 Lauri Luttinen rakennusmestari, Kemijärvi 2009 Tilintarkastajat Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, edustajanaan Ari Tauriainen, KHT. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,84 euroa. Tilikauden 2006 voitto ,29 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,44 euroa osakkeelta, yhteensä euroa. 11

14 RAHOITUSLASKELMA 1000 euroa Liiketoiminta Voitto ennen satunnaiseriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-) väh.(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis.(+) väh.(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -3-1 Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Verot Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot Lainasaamisten takaisinmaksut Investointien rahavirta Rahoitus Maksetut osingot Liittymismaksujen lisäys Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

15 TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,94 Liiketoiminnan muut tuotot , ,64 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,94 Ulkopuoliset palvelut , ,94 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,42 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,89 Muut henkilösivukulut , , , ,13 Suunnitelman mukaiset poistot , ,27 Liiketoiminnan muut kulut , ,88 Liikevoitto/-tappio , ,30 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,94 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,36 Korkokulut ,88-561,61 Arvonnousut/-alentumiset vaiht.vast.rah.arvopapereista , , , ,88 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,18 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,73 Tuloverot , ,04 Tilikauden voitto , ,41 13

16 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,96 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,32 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,06 Rakennukset ja rakennelmat , ,33 Siirto-ja jakeluverkosto , ,27 Koneet ja kalusto , ,92 Ennakkomaksut ja keskener. hank , , , ,88 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,57 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , ,05 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,00 Lainasaamiset , ,40 Siirtosaamiset , ,48 Muut saamiset , ,22 0, ,88 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,39 Rahat ja pankkisaamiset , ,32 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,41 14

17 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 8 409, ,40 Liittymismaksurahasto , ,33 Edell. tilikausien voitot/tappiot , ,14 Tilikauden voitto/tappio , , , ,28 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,01 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut , ,32 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 7 318, ,32 Ostovelat , ,70 Muut velat , ,60 Siirtovelat , , , ,80 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,41 15

18 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut Yhteensä Henkilöstökulut Palkat Eläkkeet Muut henkilösivukulut Yhteensä Aktivoidut henkilöstömenot Luontoisedut Henkilöstömenot yhteensä Tilikauden palkat ja palkkiot - hallitus ja toimitusjohtaja muu henkilöstö Tilikauden kokonaispalkat Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöt 17,5 17,5 Työntekijät 19,5 20,5 Yhteensä 37,0 38,0 Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muiden pysyvien vastaavien sijoituksista Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonnousut/-alentumiset vaiht. vast. rahoitusarvopapereista Korko- ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Poistoerojen muutokset Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä

19 TASEEN LIITETIEDOT Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kert. SUMU- Kirjanp.arvo poisto Aineettomat oikeudet , , , , ,58 Muut pitkävaik. menot , , , , ,44 Maa- ja vesialueet , , ,06 Rakennukset ja rakennelm , , , , ,42 Verkosto , , , , ,93 Koneet ja kalusto , , , , , ,32 Keskeneräiset omat työt , , , , ,05 Osakkeet ja osuudet ,57 184, , ,37 Tase-erät yhteensä , , , , , ,17 Osakkeet Osakkeet Osuus Nimellisarvo Kirjanpitoarvo kpl % Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus , ,15 Kaunisharju Oy 21 21, ,00 Energiapolar Oy , ,00 Fincopower Oy 20 2, ,76 Muut , ,37 Saamiset Pitkäaikainen Lainasaamiset lähipiiriyhtiöltä Lyhytaikainen Myyntisaamiset Lainasaamiset lähipiiriyhtiöltä Siirtosaamiset Laskuttamaton siirtopalvelu Saamiset myyntiyhtiöltä Korkotulot Sampo Korkosaamiset lähipiiriyhtiöiltä Muut siirtosaamiset Siirtosaamiset yhteensä Muut saamiset Lopulliset verot Yhtiöllä on lainasaatavaa lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä euroa. Korko on 12 kk Euribor-korko. Laina-ajat päättyvät Lainasuhde on syntynyt jakautumisessa. Rahoitusarvopaperit Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus

20 Oman pääoman muutokset Osakepääoma Liittymismaksurahasto Ed.tilikausien voitot Osingonjako Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Kertyneet poistoerot Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Yhteensä Jakokelpoiset varat Ed.tilikausien voitot Tilikauden voitto Jakokelpoiset varat yhteensä Laskennalliset verovelat Poistoeroista Siirtovelat Lomapalkkavaraus ja sen sos.maksut Verovelka Energiapolar Oy Muut Yhteensä Vastuut Pantatut talletukset - takuuajan vakuutena Leasing-vastuut Yhtiöllä on Ympäristöministeriön asetuksen 1129/2001 mukainen vastuu kyllästettyjen pylväiden hävittämisestä. Lähipiiriin kuuluvan yhteisön hyväksi annetut vastuusitoumukset ( OYL 14a 6 ). Yhteisvastuu Itä-Lapin Energia Oy:n rahastoonmaksuvelvollisuudesta (Lapin Sähkövoima Oy) Annamme lisätietoja tilinpäätöksestä pyydettäessä.

21 TILINPÄÄTÖKSEN LISÄTIEDOT Muun toiminnan vähäisyydestä johtuen tilinpäätöksen lisätietona ei esitetä verkkotoiminnan eriytettyä tasetta. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteista poistoryhmittäin Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Poistoryhmien laskentaperusteet on esitetty liitetiedoissa. Verkkotoiminnan tunnusluvut Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana oli 43. Investoinnit euroa Siirto- ja jakeluverkosto 696 Koneet ja kalusto 143 Rakennukset ja rakennelmat 11 Aineettomat oikeudet 9 Muut pitkävaikutteiset menot 27 Osakkeet ja osuudet Investoinnit yhteensä 886 Sijoitetun pääoman tuotto-% laskettuna KTM:n tunnuslukuja koskevan päätöksen mukaan on 3,0 (6,4). Siirtohinnat ovat kohtuullisen tuoton arvioinnin sallimissa rajoissa. 19

22 Talous TASEEN RAKENNE 20

23 Yhteystiedot Koillis-Lapin Sähkö Oy Y-tunnus: Annaliisankatu 4 (PL 49) KEMIJÄRVI Faksi Sähköpostiosoitteet Honkakero Honkatie KEMIJÄRVI Faksi... (016) Sallan palvelutoimisto Kuusamontie SALLA Faksi... (016) Pelkosenniemen-Savukosken palvelutoimisto Kemijärventie PELKOSENNIEMI Vikailmoitukset... (016) Kaapelinnäytöt Sähkönmyynti Energiapolar Oy Plosila Juha, aluemyyntipääll Sähkölaskutus Uimarihuhta Aila Kotajärvi Leena Virkkula Maija-Liisa, perintä Myyntisopimukset, liittymät, sähkönkäytön neuvonta Plosila Juha Puikko Pekka Tarkastustoiminta Puikko Pekka Tietojärjestelmät Ojala Jukka Viestiverkot, käytönvalvonta Suopajärvi Jouko Marjaniemi Markku Liittymät, työmaasähkö, rakentaminen Pöyliö Kaarlo Verkostosuunnittelu Vuoni Olavi, energiataseet Mäkikyrö Reijo, maankäyttöasiat Materiaalipalvelut, kuljetukset, kiinteistöt Kangas Jouni Sähköasemat Vertomaa Pertti Verkostotietojen ylläpito Korpela Tuija Laskenta Suikkanen Antero (laskentaesimies) Laitinen Virpi (ostoreskontra, kassa) Pöykiö Jaakko (palkat, muu laskutus) Toimistopalvelut Kaakkurivaara Seija Verkkoliiketoiminnan johtaja Pernu Seppo Toimitusjohtaja Junttila Arto Asentajat Kellokumpu Ilkka Kieksi Erkki Kulppi Keijo Körkkö Aimo Laukka Pentti Maajaakkola Kauko Marjaniemi Markku Niemelä Kari Niemi Kimmo Nikka Jarmo Niskala Reijo Perävaara Markku Posio Tarmo Sivonen Jorma Takkinen Teijo

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429 VUOSIKERTOMUS 2013 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Vuosi 2013 Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55 Sähkön siirto 166,8 GWh Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433 VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 Liikevaihto 16.1 Me Henkilöstö 48 Sähkön siirto 163.0 GWh Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2 Kaukolämmön myynti 147.4 GWh Kaukolämpöasiakkaita 433 Kansikuva:

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET VUOSIKERTOMUS 2013 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. s.8 SISÄLTÖ Imatran Seudun Sähkö lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä 8

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot