Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto"

Transkriptio

1 Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto 2015 Sisustuksen osaamisala, sisustaja Hyväksytty

2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti- ja aikuisopistossa Ammatilliset tutkinnon osat Sisustuksen osaamisalan, sisustaja, pakolliset tutkinnon osat Sisärakennustyöt Sisustustyöt Maalaus- ja päällystystyöt Kalusterakentaminen Sisustusverhoilu Sisustuksen osaamisalan, sisustaja, valinnaiset tutkinnon osat Sisustuslaatoitus Huonekalujen kunnostaminen Rakennusten koristemaalaus Sisustusmuuraus ja kipsityöt Valinnaiset tutkinnon osat Yritystoiminnan suunnittelu Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Yrityksessä toimiminen Huippuosaajana toimiminen Yhteiset tutkinnon osat Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Äidinkieli, suomi, pakollinen Äidinkieli, suomi, valinnainen Äidinkieli, suomi toisena kielenä, pakollinen Äidinkieli, suomi toisena kielenä, valinnainen Toinen kotimainen kieli, ruotsi Ruotsi, pakollinen Vieraat kielet Vieras kieli, Englanti Englanti, pakollinen Englanti, valinnainen... 55

3 Venäjä, valinnainen Saksa, valinnainen Ranska, valinnainen Espanja, valinnainen Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Matematiikka, pakollinen Matematiikka, valinnainen Fysiikka ja kemia Fysiikka ja kemia, pakollinen Fysiikka ja kemia, valinnainen Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, pakollinen Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, valinnainen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Yhteiskuntataidot, pakollinen Yhteiskuntataidot, valinnainen Työelämätaidot Työelämätaidot, pakollinen Työelämätaidot, valinnainen Yrittäjyys ja yritystoiminta Yrittäjyys ja yritystoiminta, pakollinen Yrittäjyys ja yritystoiminta, valinnainen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, pakollinen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, valinnainen Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus, valinnainen Taide ja kulttuuri, valinnainen Etiikka, valinnainen Ympäristöosaaminen, valinnainen Osa-alueita kohdista , valinnainen Vapaasti valittavat tutkinnon osat Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia Ammattitaitoa syventäviä ja laajentavia opintoja työssäoppien... 92

4 4 JOHDANTO Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatillisten perustutkintojen tutkintokohtainen opetussuunnitelma on osa koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaa. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteisessä osassa on linjattu opetuksen toteuttamiseen liittyviä asioita. Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan alkavassa koulutuksessa. Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osien tavoitteet ovat samat riippumatta siitä, suorittaako opiskelija tutkinnon ammatillisena peruskoulutuksena (opetussuunnitelmaperusteisena) tai näyttötutkintona. Tarvittaessa näyttötutkinnon suorittaja hankkii puuttuvan osaamisen osallistumalla tutkintoon valmistavaan koulutukseen. OPH:n tutkinnon perusteet: Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen ammatillisena peruskoulutuksena Ammatillisen perustutkinnon laajuus ammatillisessa peruskoulutuksessa on 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista 135 (osp), yhteisistä tutkinnon osista 35 (osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista 10 (osp). Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy työssäoppimista vähintään 30 osaamispistettä. Opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi tutkintoa. Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintokohtainen opetussuunnitelma sisältää kuvan tutkinnon rakenteesta; ammatilliset tutkinnon osat, yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat. Ammatilliset tutkinnon osat sisältävät ammattitaitovaatimukset, teemat, oppimisen ja osaamisen arvioinnin. Ammatillisten tutkinnon osien ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmat on hyväksynyt ammattiosaamisen toimielin. Yhteiset tutkinnon osat sisältävät osaamistavoitteet, keskeisen sisällön, osaamisen hankkimisen ja osaamisen arvioinnin. Ammatillisten ja yhteisten tutkinnonosien opintojen integrointi on kirjattu tutkinnon osiin. Oppilaitoksen tarjoamat valinnaiset tutkinnon osat on esitetty kuvassa Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Savon ammatti- ja aikuisopistossa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Ammattiosaajan työkykypassi, joka sisältyy ammatillisiin ja yhteisiin tutkinnon osiin. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen. Osa Työkykypassista suoritetaan vapaa-ajan toimintana. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa koulutuksen aikana seuraavia opintopolkuja omien tavoitteidensa mukaisesti: kansainvälisyyspolku, yrittäjyyspolku, jatko-opintopolku, huippuosaamisen polku ja urheilupolku.

5 5 Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Näyttötutkintona suoritettavan perustutkinnon valmistavan koulutuksen ammattitaitovaatimukset ovat samat kuin ammatillisen peruskoulutuksen. Osaamispisteytystä ei kuitenkaan käytetä näyttötutkintona suoritettavan perustutkinnon yhteydessä. Tutkintokohtaisissa näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnitelmissa ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmissa kuvataan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisen toteutus. Valmistavan koulutuksen suunnitelmaa ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmaa ohjaavat valtakunnalliset tutkintojen perusteet. Kuhunkin tutkintoon laadittava valmistavan koulutuksen suunnitelma sisältää tarvittavan ammattitaidon sisällöt ja toteutustavat. Valmistavien koulutusten aloituksista, hakuajoista, pääsyvaatimuksista ja hakumenettelyistä sekä tutkinnon suorittamismahdollisuuksista informoidaan ajantasaisesti oppilaitoksen nettisivuilla ja esitteissä. Näyttötutkintona suoritettavaa ammatillista perustutkintoa ohjeistetaan ammatillista aikuiskoulutusta koskevan lainsäädännön perusteella Savon ammatti- ja aikuisopiston asiakirjoissa Opetussuunnitelman yhteinen osa ja Näyttötutkintotoiminnan suunnitelma.

6 6 Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto 180 osp Yhteiset tutkinnon osat 35 osp Sisustuksen osaamisala, sisustaja Sisärakennustyöt, 25 osp Sisustustyöt, 25 osp Maalaus- ja päällystystyöt, 25 osp Kalusterakentaminen, 25 osp Sisustusverhoilu, 25 osp Pakolliset tutkinnon osat, 125 osp Valinnaiset tutkinnon osat Valittava yhteensä 10 osp Sisustuslaatoitus, 5 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Huonekalujen kunnostaminen, 10 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, Rakennusten koristemaalaus, 5 osp osp Sisustusmuuraus ja kipsityöt, 10 osp Tutkinnon osa ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, 15 osp Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, 5 15 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5 15 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Kuvio 1. Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti- ja aikuisopistossa

7 7 2 Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 2.3 Sisustuksen osaamisalan, sisustaja, pakolliset tutkinnon osat, 125 osp Sisärakennustyöt, 25 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa purkaa kalustoja ja kevyitä väliseiniä rakentaa levymateriaaleista puurunkoisia väliseiniä rakentaa esimerkiksi putkistojen suojaksi tehtäviä koteloja suorittaa seinä- ja kattopintojen panelointeja asentaa väliovia ohjeiden mukaan suorittaa huonetiloissa tehtäviä karmi- ja kulmalistoituksia suorittaa kiviainesrakenteissa olevien kolojen ja pienten aukkojen korjaukset tehdä edellä mainitut työt suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti sekä arvioida ja laskea töissä tarvittavien materiaalien menekkiä. ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden tiedollisesti ja taidollisesti EA1 -vastaavat taidot TEEMAT Työturvallisuus työturvallisuuskortti koneiden ja laitteiden perehdytys EA1 henkilökohtaisten suojainten käyttö työmaan siisteys Kaluste- ja rakennuspiirustukset piirustusten luku ohjeiden ja suunnitelmien tulkinta Purkutyöt kalustojen ja kevyiden väliseinien purkaminen purkamisen työmenetelmät ja välineet materiaalien kierrätys, hävittäminen ja uusiokäyttö

8 8 Sisärakennustyöt väliseinän runkotyöt levytys panelointi listoitus kotelointi väliovien asentaminen kiviainerakenteiden korjaus/muuraus työohjeiden ja suunnitelmien noudattaminen materiaalituntemus materiaalimäärien arviointi/laskenta Kestävä kehitys kierrätys/uusiokäyttö ergonomia työn tuottavuus ja ammattietiikka OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen oppimistehtävät verkko-opiskelu työsalityöskentely Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen asiakaskohteissa tapahtuva työskentely opettajan ohjauksessa vierailukäynnit yrityksissä ja työpaikoilla opintomatkat esim. alan messuille ja tapahtumiin OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä työselostuksen tai muiden suunnitteluohjeiden mukaisesti työparina sisutustöihin liittyviä rakennustöitä, ainakin kevyen väliseinän rakentamista ja listoitustyötä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Näyttö voidaan toteuttaa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa mikäli järjestäminen on kohtuutonta työpaikalla. Esim. Mikäli työpaikassa ei ole väliseinänrakentamista tai listoitustyötä, voidaan seinä rakentaa tai listoitustyö näyttää oppilaitoksen työsalissa.

9 9 Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/opettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: suunnitelmallinen työskentely työn laadun varmistaminen oman työn arviointi aloitekyky ja yrittäjyys matemaattiset taidot Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: purkutyöt väliseinätyöt koteloiden rakentaminen panelointi ja listoittaminen ovien asentaminen kiviainesrakenteiden korjaukset työvälineiden käyttö työvälineiden hoito Työn perustana olevan tiedon hallinta: kaluste- ja rakennuspiirustusten tulkinta materiaalituntemus kiinnitystarvikkeiden ja liitostapojen tuntemus ja käyttö sisärakennustöissä tarvittavien työvälineiden tuntemus ja käyttö Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi -

10 Sisustustyöt, 25 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa sisustaa monipuolisesti sisätiloja ohjeiden ja piirustusten mukaan tarvittaessa osallistua kohteen suunnitteluun yhteistyössä suunnittelijan ja asiakkaan kanssa. toimia työssään piirustusten, työselitysten ja ohjeiden mukaan selostaa kuvallisesti, kirjallisesti tai suullisesti tehtävän työn toimia asiakaslähtöisesti toteuttaa sisustuskokonaisuuden käyttäen erilaisia työmenetelmiä ja materiaaleja soveltaa ja hyödyntää väri- ja valo-opin teorioita käytännön sisustustehtävissä käyttää ja hyödyntää alan tietotekniikkaa piirtää yksinkertaisia teknisiä piirustuksia käsin sekä tietokoneella cad-ohjelmalla vertailla ja soveltaa tavallisimpien sisustusmateriaalien, tuotteiden ja työtapojen ominaisuuksia, kuten kustannuksia, laatua, ekologisuutta ja esteettisyyttä sisustustyössä laatia tarjouspyynnön ja tehdä tarjouksen tunnistaa ja selostaa keskeisten sisustustyylien piirteitä tunnistaa ja selostaa eri aikakausien rakennusten piirteitä toimia taloudellisesti ja yleisten työturvallisuusmääräysten mukaan. TEEMAT Sisustustyön suunnittelu asiakkaan kohtaaminen/toiveet työmenetelmien ja välineiden tuntemus materiaalien tuntemus estetiikka sisustussuunnitelman laatiminen suunnitelman esittäminen väri- ja valo-oppi tekninen piirtäminen käsin cad Sisustus- ja rakennustyylit yleisimmät sisustus- ja rakennustyylien piirteet antiikista nykyaikaan Sisustustyöt harjoitustyöt piirustusten ja työselitysten mukaan työmenetelmien ja välineiden tuntemus materiaalien tuntemus ja käsittely estetiikka

11 11 Kestävä kehitys/työturvallisuus kierrätys ja uusiokäyttö, taloudellisuus haitalliset aineet henkilökohtaiset suojaimet työturvallisuusmääräykset ergonomia OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen oppimistehtävät verkko-opiskelu työsalityöskentely Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen asiakaskohteissa tapahtuva työskentely opettajan ohjauksessa vierailukäynnit yrityksissä ja työpaikoilla opintomatkat esim. alan messuille ja tapahtumiin OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. Tekemällä tilaan sisustustyön suullisten tai kirjallisten ohjeiden mukaan, lisäksi hänen on tehtävä tilaan pienimuotoinen sisustussuunnitelma. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Näyttö voidaan toteuttaa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa mikäli järjestäminen on kohtuutonta työpaikassa. Opiskelija voi itse etsiä yksityisen kohteen näytön suorittamispaikaksi, tai se voi olla oppilaitoksen järjestämä työmaa. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/opettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä.

12 12 Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: aloitekyky ja yrittäjyys sisustustyön suunnittelu työn kokonaisuuden hallinta oman työn arviointi väri- ja valo-opin teorioiden soveltaminen tarjouspyynnön ja tarjouksen laatiminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: työmenetelmien hallinta työvälineiden tuntemus ja käyttö materiaalien tuntemus ja käyttö Työn perustana olevan tiedon hallinta: ammatilliset tiedot sisustus- ja rakennustyylien tuntemus teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen sisustustyössä viestintä- ja mediaosaaminen kestävän kehityksen huomioiminen matematiikan ja luonnontieteen taidot estetiikka Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi -

13 Maalaus- ja päällystystyöt, 25 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa suorittaa sisärakenteiden ja kalusteiden maalaustöitä piirtää ja tehdä luonnoksia sekä kuvio- ja värisommitelmia tehdä ennen maalauksia tehtävät suojaukset ja valmistelut irrottaa ja kiinnittää paikoilleen työn suoritusta haittaavia listoituksia ja muita komponentteja (esim. ovien heloituksia, sähkökatkaisijoiden suojakilpiä, valaisimia jne.) tehdä tarvittavat esikäsittelyt tehdä työvaiheiden välillä suoritettavat hionnat ja pölynpoistot tehdä työhön liittyvät kittaukset ja silotukset tehdä hiontatöitä käsin ja koneellisesti maalata käsityövälineillä, kuten esimerkiksi siveltimillä ja teloilla käyttää turvallisesti maalituotteita kiinnittää tapetteja ja muita seinäpäällysteitä asentaa tavanomaisia kuiviin huonetiloihin käytettäviä lattianpäällysteitä käyttää ja huoltaa maalaus- ja päällystystyössä tarvittavia työvälineitä. TEEMAT Työturvallisuus työturvallisuus/työsuojelu henkilökohtaisten suojainten valinta/huolto tulityökortti koneet ja laitteet työpukit ja telineet työmaan järjestys ja siisteys itsesyttymisvaara Valmistelevat työt työn suunnittelu suojaukset ja valmistelut listojen, helojen, valaisimien jne. poisto ja kiinnittäminen työturvallisuus (sähköturvallisuus) Työvälinetuntemus maalaustyövälineiden valinta maalaustyövälineiden käyttö ja huolto

14 14 Esikäsittelytyöt esikäsittelyt ja pesut vanhan pinnoitteen poistot ja menetelmät hionta käsin ja koneellisesti hiomamateriaalin ja karkeuden valinta tasoitetyöt, kittaukset ja silotukset Pintakäsittelyt perspektiivi- ja aksonometrinen piirtäminen, havaintokuvat, kuvio- ja värisommitelmat työkokonaisuuden suunnittelu ja hallinta materiaali- ja tuotetietous työselostukset maalausalan sanasto määräykset ja ohjeet rajaukset maalaustyöt, sively- ja telaussuunnat tapetointityöt lattianpäällystystyöt (kuivatila) Kestävä kehitys jätteiden lajittelu ongelmajätteet tuotteiden ympäristövaikutukset OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen oppimistehtävät verkko-opiskelu työsalityöskentely Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen asiakaskohteissa tapahtuva työskentely opettajan ohjauksessa vierailukäynnit yrityksissä ja työpaikoilla opintomatkat esim. alan messuille ja tapahtumiin OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä monipuolisia maalaus- ja päällystystöitä, jotka sisältävät maalaustyön lisäksi myös seinä- ja lattiapintojen päällystystä. Työkokonaisuuden tulee olla vähintään nurkan yli tapetointi, valmiiksi maalaus rajoituksineen sekä lattianpäällysteen asennus. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammatti-

15 15 taitovaatimuksia. Näyttö voidaan toteuttaa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa mikäli järjestäminen on kohtuutonta työpaikassa. Mikäli kaikkia näytettäviä osa-alueita ei voida näyttää työpaikalla, näyttöä voidaan täydentää oppilaitoksen työsalissa. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/opettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: suunnitelmallinen työskentely työn kokonaisuuden hallinta työn lopputulos oman työn arviointi aloitekyky ja yrittäjyys Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: maalaus- ja päällystystyöt työn laadun varmistaminen piirustustaito teknologian hyödyntäminen suojausten ja valmistelutöiden tekeminen esikäsittelyn tekeminen kittaus- ja silotustöiden tekeminen tapetointitöiden tekeminen lattiapäällystystöiden tekeminen työvälineiden hoito materiaalien käyttö kestävän kehityksen huomioiminen Työn perustana olevan tiedon hallinta: ammattiterminologia matemaattisten tietojen hyödyntäminen työvirheiden tunnistaminen materiaalien tuntemus ja käyttö Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky

16 16 Muu osaamisen arviointi -

17 Kalusterakentaminen, 25 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa käyttää puusepäntöissä tarvittavia perustyökaluja, kuten sahaa, puukkoa, talttaa sekä sähkökäyttöisiä käsityövälineitä käyttää tavallisimpia puuntyöstökoneita, kuten pyörö- ja vannesahaa, oiko- ja tasohöylää, pylväs- ja käsiporakonetta sekä hioma- ja jyrsinkonetta tehdä yleisimpiä puuainesrakenteiden liitoksia, kuten poratappi-, ruuvi- tai jiiriliitoksia muokata valmiita kalusteita suunnitelmien mukaisesti koota ja asentaa teollisesti valmistettuja kiintokalusteita, kuten keittiö- ja kylpyhuonekalusteita rakentaa kohteeseen suunnitellun kiintokalusteen tai kalusteosan puu- ja levymateriaalista asentaa yleisimpiä kalusteissa käytettäviä saranoita, vetimiä sekä lukitus- ja muita mekanismeja teroittaa tavanomaisia käsityökaluja, kuten puukon ja taltan suorittaa laitteiden ja koneiden perus kunnossapitoon liittyviä tehtäviä, kuten puhdistuksia, löystyneiden ruuvien kiristämisiä ja kuluneiden terien vaihtoja. tehdä edellä mainitut työt suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti sekä arvioida ja laskea töissä tarvittavien materiaalien menekkiä. TEEMAT Työturvallisuus käsityövälineiden ja tavallisimpien puuntyöstökoneiden työturvallisuus saha, puukko, taltta ja sähkökäyttöiset käsityövälineet ja niiden huolto koneet ja laitteet mm. pyörö- ja vannesaha, oiko- ja tasohöylä, pylväs- ja käsiporakone, hionta- ja käsijyrsinkoneet ja niiden huolto. henkilökohtaiset suojainten valinta ja käyttö työmaan työturvallisuus, järjestys ja siisteys Työkokonaisuuden suunnittelu puu- ja levymateriaalien tuntemus helat ja kiinnitystarvikkeet piirustukset ja ohjeet tekninen piirtäminen yleisimmät kalusteliitokset Kalusteen rakentaminen kalustesuunnitelma kalusteen muokkaussuunnitelma kalusteen rakentaminen kalusteen kokoaminen ja asentaminen saranoiden, vetimien sekä lukitus- ja muiden mekanismien asentaminen

18 18 Kestävä kehitys jätteiden lajittelu OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen oppimistehtävät verkko-opiskelu työsalityöskentely Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen asiakaskohteissa tapahtuva työskentely opettajan ohjauksessa vierailukäynnit yrityksissä ja työpaikoilla opintomatkat esim. alan messuille ja tapahtumiin OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä monipuolisia kalusterakennustöitä, jotka sisältävät puualan perustöiden lisäksi myös tuotteiden kokoamista ja esim. seinähyllyn paikoilleen asennusta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Näyttö voidaan toteuttaa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa mikäli järjestäminen on kohtuutonta työpaikassa. Kaikille opiskelijoille ei aina löydy työpaikkoja, joissa näytön voisi toteuttaa, tällöin se voidaan toteuttaa oppilaitoksen työsalissa tai työkohteessa. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/opettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: työtehtävän suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisvalmiudet työn kokonaisuuden hallinta

19 19 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: materiaalien valinta materiaalien käsittely materiaalien työstäminen käsityövälineillä koneellinen sahaus koneellinen höyläys poraus hionta jyrsiminen liitostyöt asennustyöt työvälinehuolto Työn perustana olevan tiedon hallinta: käsitteiden hallinta liitosrakenteiden tunnistus piirustusten hyödyntäminen matemaattisten taitojen hyödyntäminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi -

20 Sisustusverhoilu, 25 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa pehmustaa ja verhoilla tavallisimpia huonekaluja kiinteillä päällysteillä toimia työssään yleisten työturvallisuusmääräysten mukaan suunnitella oman työnsä kulun ja työmenetelmät valita käyttökohteeseen soveltuvat tekstiili- ja pehmustemateriaalit tehdä kankaan ja pehmusteen menekkiluettelon ja leikkaussuunnitelman mitoittaa, kaavoittaa ja leikata pehmusteita ja kankaita ommella ompelukoneilla verho- ja verhoilukankaita valmistaa ja asentaa tavallisimpia verhoja valmistaa irtotyynyjä ja irtopäällisiä huonekaluihin käyttää verhoilutyössä ja verhojen valmistustyössä tarvittavia työvälineitä huolehtia työpaikkansa siisteydestä ja syntyvistä jätteistä asianmukaisesti. TEEMAT Työturvallisuus työturvallisuusmääräykset, työergonomia henkilökohtaiset suojaimet Koneet ja laitteet paineilmanaulain ompelukoneet leikkurit käsityökalut Materiaalit tekstiili- ja pehmustemateriaalien tuntemus ja valinta Suunnittelu työprosessin suunnittelu vaiheittain työmenetelmien ja -välineiden valinta verhomallit verhojen kiinnitys- ja asennusmenetelmät Työn toteutus menekkiluettelo, leikkaussuunnitelma ja leikkaus pehmustaminen koneompelu (saumarakenteet, sisustustekstiilit) kiinnitysmenetelmät viimeistely

21 21 Kestävä kehitys työympäristön siisteys jätteiden käsittely kierrätys OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen oppimistehtävät verkko-opiskelu työsalityöskentely Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen asiakaskohteissa tapahtuva työskentely opettajan ohjauksessa vierailukäynnit yrityksissä ja työpaikoilla opintomatkat esim. alan messuille ja tapahtumiin OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, tekemällä pikkutuolin tai rahin pehmustamisen ja päällystyksen sekä valmistamalla suoran verhon. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Näyttö voidaan toteuttaa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa mikäli järjestäminen on kohtuutonta työpaikalla. Näyttöpaikkana voi olla opiskelijan hankkima yksityiskohde tai koulun työsali, mikäli työpaikassa ei ole sopivaa näyttökohdetta. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/opettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: suunnitelmallinen työskentely työn kokonaisuuden hallinta oman työn arviointi

22 22 aloitteellinen toiminta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: verhoilutöiden tekeminen verhojen valmistus työn laadun varmistaminen työvälineiden tuntemus ja käyttö materiaalien tuntemus ja käyttö Työn perustana olevan tiedon hallinta: ammatilliset tiedot kestävä kehityksen huomioiminen matemaattisten tietojen hyödyntäminen esteettisten taitojen huomioiminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: vuorovaikutus ja yhteistyö terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi -

23 Sisustuksen osaamisalan, sisustaja, valinnaiset tutkinnon osat, 10 osp Sisustuslaatoitus, 5 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa lukea vedeneristyskohteet rakennuspiirustuksista tehdä sopusuhtaisen laatoitussuunnitelman tehdä ennen laatoitusta tarvittavia pohja- ja esikäsittelytöitä laatoittaa ja saumata seiniä ja lattioita tehdä liikuntasaumat ja tiivistykset elastisilla massoilla tehdä työkohteisiin liittyviä järjestely- ja viimeistelytöitä huoltaa käyttämiään työvälineitä. TEEMAT Suunnittelu ja laskenta materiaalituntemus lait ja määräykset rakennuspiirustukset laatoitussuunnitelma materiaalilaskelma Tarkistukset ja esikäsittelyt lattian kaadot alustan kiinteys alustan suoruus-, pituus-, ja kosteusmittaukset tarvittavat pohja- ja esikäsittelytyöt vedeneristystyöt laattojen työstäminen Laatoitus ja saumaus laattojen kiinnitys ja saumaus liikuntasaumat ja tiivistykset viimeistely Kestävä kehitys ja työturvallisuus työvälineiden ja materiaalien tuntemus ja käyttö työvälineiden huolto kierrätys ja lajittelu työturvallisuusohjeet, käyttöturvallisuustiedotteet ergonomia henkilökohtaiset suojaimet siisteys

24 24 OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen oppimistehtävät verkko-opiskelu työsalityöskentely Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen asiakaskohteissa tapahtuva työskentely opettajan ohjauksessa vierailukäynnit yrityksissä ja työpaikoilla opintomatkat esim. alan messuille ja tapahtumiin OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä asentamalla nestemuodossa levitettäviä vedeneristeitä ja vedeneristeen vahvikkeita sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla laatoitustyökokonaisuuden, joka vastaa vähintään tavanomaisia keittiön työpöydän päälle tehtävää laatoitusta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Näyttö voidaan toteuttaa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa mikäli järjestäminen on kohtuutonta työpaikassa. Vedeneristystyö työmaalla vaatii yleensä henkilösertifikaatin, joten sen toteuttaminen työmaalla on mahdotonta tai työmailla ei aina ole tarjolla laatoitustyötä, tällöin näyttö voidaan toteuttaa oppilaitoksen työsalissa tai muussa oppilaitoksen työkohteessa. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/opettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: työtehtävän suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisvalmiudet suunnitelmallinen työskentely oman työn arviointi

25 25 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: tarkistukset ja esikäsittelyt laattojen käsittely kiinnitys ja saumaus työvälineiden tuntemus ja käyttö materiaalien tuntemus ja käyttö Työn perustana olevan tiedon hallinta: märkätilojen rakentamiseen liittyvät lakien, määräysten ja ohjeiden tuntemus suunnittelu ja laskenta laatoitettavaksi kelpaavien rakennusmateriaalien tuntemus vedeneriste- ja pintarakennemateriaalien ja LVI- tarvikkeiden tuntemus ja käyttö Elinikäisen oppimisen avaintaidot: työhön liittyvien vaaratekijöiden tunnistaminen ja poistaminen kestävän kehityksen huomioiminen Muu osaamisen arviointi -

26 Huonekalujen kunnostaminen, 10 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa korjata huonekalujen liimauksia ja muita liitoksia valmistaa huonekalujen muutos- ja täydennysosia poistaa vanhoja lakka- ja maalipintoja korjata, petsata ja lakata puu- ja puuviilupintoja tehdä maalausalustoille tehtäviä hiontoja ja kittauksia maalata käsityövälineillä ja hajotusilmaruiskulla kunnostaa ja kiinnittää huonekaluheloja. TEEMAT Korjaustyöt liimaustyön suunnittelu liimaustyö muutos ja täydennysosien valmistus materiaalituntemus Pintakäsittelyt maalien ja lakkojen poistomenetelmät työturvallisuus hionnat ja kittaukset petsaus ja lakkaustyöt maalaustyöt Kestävä kehitys jätteiden käsittely ja kierrätys työergonomia OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen oppimistehtävät verkko-opiskelu työsalityöskentely Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen asiakaskohteissa tapahtuva työskentely opettajan ohjauksessa vierailukäynnit yrityksissä ja työpaikoilla opintomatkat esim. alan messuille ja tapahtumiin

27 27 OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kunnostamalla vanhoja huonekaluja. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Näyttö voidaan toteuttaa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa mikäli järjestäminen on kohtuutonta työpaikassa. Opiskelija voi hankkia yksityisen näyttökohteen, jonka kunnostaa oppilaitoksen työsalissa. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/opettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: työtehtävän suunnittelu työn kehittäminen valmistustyö Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: puutyöt pintakäsittelyn esityöt kuultokäsittelyt maalaustyöt Työn perustana olevan tiedon hallinta: estetiikan tuntemus materiaalien tuntemus ja käyttö pintakäsittelyaineiden tuntemus ja käyttö kestävän kehityksen huomioiminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky

28 28 Muu osaamisen arviointi -

29 Rakennusten koristemaalaus, 5 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa suunnitella ja piirtää kohteeseen sopivia koristekuvioita valmistaa koristesabloneja ja maalata niiden avulla koristekuvioita tehdä koristeraitoja ja viivauksia rajaajalla ja suojausteipin avulla. TEEMAT Suunnittelu koristekuvioiden suunnittelu värien suunnittelu Työtekniikat sablonin valmistus ja maalaus viivaus ja rajaukset Työvälineet koristemaalaus työvälineet, puhdistus ja huolto Työturvallisuus ergonomia käyttöturvallisuustiedotteet henkilökohtaiset suojaimet Kestävä kehitys jätteiden lajittelu OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen oppimistehtävät verkko-opiskelu työsalityöskentely Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen asiakaskohteissa tapahtuva työskentely opettajan ohjauksessa vierailukäynnit yrityksissä ja työpaikoilla opintomatkat esim. alan messuille ja tapahtumiin

30 30 OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. Työssä on käytettävää ainakin sablonitekniikkaa ja jotakin viivaustekniikkaa. Opiskelija valmistaa sablonin itse ja käyttää maalauksessa ruiskua tai töpötystekniikkaa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Näyttö voidaan toteuttaa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa mikäli järjestäminen on kohtuutonta työpaikassa. Koristemaalauskohteita löytyy työelämässä vähän, joten näyttö voidaan suorittaa työsalissa tai opiskelijan hankkimassa yksityiskohteessa. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/opettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: työtehtävän suunnittelu oman työn arviointi oman toiminnan kehittäminen työn kokonaisuuden hallinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: koristemaalausmenetelmien hallinta koristemaalausaineiden tuntemus ja käyttö estetiikan tuntemus Työn perustana olevan tiedon hallinta: koristetyylien tuntemus materiaalien tuntemus ja käyttö värisuunnittelun tuntemus ja sävyttäminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky kestävän kehityksen mukainen toiminta

31 31 Muu osaamisen arviointi -

32 Sisustusmuuraus ja kipsityöt, 10 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa suorittaa sisätilojen koristelemiseksi tehtäviä muurauksia ja valoksia valmistaa muurauslaastin pystyttää tarvittavat ohjaimet muurata ottaa kipsimuotin valmiista kipsikoristeesta valaa kipsikoristeen kiinnittää kipsikoristeen. TEEMAT Suunnittelu muuraustyöpiirustukset työvaihesuunnitelmat muottityösuunnitelma Materiaalit muurausmateriaalit muotin valmistusmateriaalit kipsit Muuraustyö ohjaimien asennus laastin valmistus muuraus viimeistely Muottityöt muotin valmistus tukirakenteet Kipsityöt kipsikoristeen valmistus kipsikoristeen kiinnitys Kestävä kehitys ja työturvallisuus jätteiden käsittely

33 33 OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen oppimistehtävät verkko-opiskelu työsalityöskentely Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen asiakaskohteissa tapahtuva työskentely opettajan ohjauksessa vierailukäynnit yrityksissä ja työpaikoilla opintomatkat esim. alan messuille ja tapahtumiin OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä esim. verhoilumuurauksen takkaan tai palomuuriin tai muuraamalla koristepilarin tai jonkun muun rakennuskoristeen. Tehtäviin tulee liittyä myös joitakin kipsistä valmistettavia listoja tai muita rakennuskoristeita. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Näyttö voidaan toteuttaa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa mikäli järjestäminen on kohtuutonta työpaikassa. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/opettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: työtehtävän suunnittelu oman työn arviointi oman toiminnan kehittäminen työn kokonaisuuden hallinta

34 34 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: valmistelutöiden tekeminen muuraustyön teko muottityön teko kipsityön teko Työn perustana olevan tiedon hallinta: työtekniikoiden tuntemus ja työskentelytaito materiaalitiedon tuntemus tilannelähtöisyyden huomioiminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky kestävän kehityksen mukainen toiminta Muu osaamisen arviointi -

35 Valinnaiset tutkinnon osat Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta esittää liikeidean ja yritysmuodon laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat. TEEMAT Osaamisen tuotteistaminen ja liiketoimintamahdollisuuksien arviointi henkilökohtaiset ominaisuudet; osaaminen, asiantuntemus ja yrittäjävalmiudet o yrittäjyystesti (esim. o kehittämissuunnitelma yrittäjänä toimimiseksi osaamisen tuotteistaminen tutustuminen eri toimialoihin ja niiden tulevaisuuden näkymiin, kehitykseen ja mahdollisuuksiin oman yritystoiminnan käynnistämisen kannalta o yritystoiminnan suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheiden kartoitus o markkinarakojen kartoitus o markkinoiden innovatiiviset liiketoimintamahdollisuudet Liiketoimintaympäristön ja kilpailutilanteen selvittäminen mikä on yrityksen liiketoimintaympäristö o toimintaympäristön käsitteet o perustettavan yrityksen toimialan lainsäädäntö, kilpailulain pääsisältö o mitä on kilpailu, erilaiset kilpailutilanteet o alan tämänhetkisen kilpailutilanteen tuntemus ja sen selvittäminen o asiakkaat ja kysyntä Liikeidean kehittäminen, yritysmuodon valinta ja perustamisasiakirjat liikeidean ja toiminta-ajatuksen kehittäminen joustavan liikeideamallin laatiminen liikeidean esittäminen ja asiakashyötyjen kuvaaminen yritysmuodon valitseminen o toiminimi o avoin yhtiö o kommandiittiyhtiö o osakeyhtiö o osuuskunta valitun yritysmuodon perustamisasiakirjojen laatiminen yrityksen lopettamistoimet

36 36 Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja liitteet markkinoiden ja kilpailutilanteen kehitysnäkymien selvittäminen eri toimintojen hallinnoinnista ja resurssoinnista realistisen ja perustellun suunnitelman esittäminen (sis. mahdollisen ulkopuolisten palvelujen käytön) o myynti o markkinointi o tuotanto o ostot o logistiikka o teknologiset ratkaisut o kirjanpito budjetin ja rahoitussuunnitelman laatiminen yrityksen riskienhallinta-analyysin ja turvallisuussuunnitelman tekeminen OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen tutkinnon osan lähiopetuksesta osa toteutetaan työpaikalla tapahtuvana oppimisena yhteistyössä työelämän kanssa oppiminen oppilaitoksella voi vuorotella esim. viikoittain työssäoppimisena ja / tai työpaikalla tapahtuvana oppimisena oppiminen voidaan toteuttaa esim. projektioppimisena, jossa oppimistehtävät etenevät yritystoiminnan suunnitteluvaiheiden mukaisesti ja josta syntyy esim. portfoliokansio, blogi tai muu yritystoiminnan suunnittelua kuvaava dokumentointi Työpaikalla tapahtuva oppiminen tutkinnon osan lähiopetuksesta osa toteutetaan työpaikalla tapahtuvana oppimisena yhteistyössä työelämän kanssa, esimerkiksi: o yrittäjä- ja yritysvierailuina o yrittäjien kumppanuus- tai kummiyritystoimintana yksilöiden tai pienryhmien kanssa o harjoitusyritystoimintana o NY - Nuori Yrittäjyys -toimintana työssäoppimista vähintään 4,5 osp OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvät tehtävät. Tarvittaessa ammattiosaamisen näyttö toteutetaan osittain tai kokonaan oppilaitosnäyttönä tutkinnon osan luonteen vuoksi. Tutkinnon osan tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella uuden perustettavan yrityksen toimintaa ja tehdä siihen liittyviä kartoituksia, valintoja ja suunnitelmia. Näitä ei voida tehdä jo toimivassa yrityksessä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opetta-

37 37 ja/opettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen työn kokonaisuuden hallinta laadukas toiminta Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta: tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen liiketoimintaympäristön selvittäminen yrityksen perustaminen liiketoimintasuunnitelman laatiminen Työn perustana olevan tiedon hallinta yritysmuodon valinta sekä tiedon hankinta liittyen yrityksen perustamiseen ja lopettamiseen liiketoimintasuunnitelman laatiminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi -

38 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa tunnistaa työpaikalla työssäoppimiseen tai ammattiosaamisen näyttöön sopivat työtehtävät ja selvittää niiden arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit neuvotella työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta valmistella yhteistyössä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia perehdyttää muita opiskelijoita työpaikalla tai oppilaitoksissa tehtäviin töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin esitellä alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi työelämään tutustumisjaksolla oleville opiskelijoille käydä ohjauskeskusteluja, kehittää toimintaansa palautteen perusteella ja sovitella näkemyseroja toimia erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa vastaanottaa ja antaa kehittävää palautetta itsearvioida työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöään ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja arviointikriteereiden mukaan arvioida työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä hän osaa toimia ja ohjata myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti. TEEMAT Työpaikkaohjaajan tehtävät oman ammattialan tutkintojen perusteet ja opetussuunnitelmat työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnitelmat arviointiohjeet ja -kriteerit erilaiset opiskelijat työsuojelu ja työturvallisuusmääräykset palautteet Ohjaajan tehtävässä toimiminen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu perehdyttäminen ohjauskeskustelut itsearviointi toiminnan kehittäminen arviointi OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen lähiopetus oppimistehtävät verkko-opiskelu, Moodle

39 39 Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen vähintään 4 osp OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä suunnitelman ammattiosaamisen näytöstä tai työssäoppimisesta. Hän perehtyy työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin sekä arvioi työyhteisön työturvallisuusriskit ja työergonomiakysymykset oman työn osalta. Opiskelija kartoittaa mahdollisuudet toteuttaa työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä työpaikalla. Opiskelija analysoi oman työssäoppimisensa ja ammattiosaamisen näyttönsä arvioinnit. Ammattiosaamisen näyttö annetaan pääsääntöisesti jonkin muun ammattiosaamisen näytön yhteydessä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/opettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen työn kokonaisuuden hallinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: opiskelijan ohjaaminen opiskelijan arviointi Työn perustana olevan tiedon hallinta: oman alan työelämän ja ammatillisen koulutuksen tunteminen opetussuunnitelmien tunteminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi -

40 Yrityksessä toimiminen, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää toiminta-ajatuksen suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketoiminnan edellyttämiä verkostoja esitellä yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa toimia yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon arvioida yrityksen kehittämistarpeita. TEEMAT Liiketoimintaympäristön selvittäminen oman alan tarjonnan ja potentiaalisten uusien asiakkaiden arviointi tuotteistamisen lähtökohdista toimialatarkastelu: tol -toimialaluokitus toimialan kilpailutilanne kilpailija-analyysi markkina-alueella asiakaspotentiaali markkina-alueella Liikeidean täsmentäminen ja yrityksen toiminnan suunnittelu taloudellisesti kannattavan liikeidean täsmentäminen ja toiminta-ajatuksen kehittäminen toimialaa koskevien säädösten selvittäminen liiketoiminnan suunnitteluun tarvittavan tiedon hankinta kannattavuusselvityksen laatiminen yrityksen liikeidean kannattavuuden arviointi (tuloslaskelma) yrityksen toiminta-ajatuksen jalostaminen kannattavuuden parantamiseksi yrityksen toiminnan suunnittelu tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen (asiakaskyselyt) tavoitteen asettaminen (toiminnallinen, taloudellinen, muu) Yrityksen työtehtävien tekeminen erilaiset yrityksen toimintaan liittyvät työtehtävät materiaalihankinnat, tuotteiden valmistaminen, markkinointi, myynti ja jakelu alan työturvallisuuden huomioiminen ja riskien ennakointi yhteistyökumppaneiden hankinta ja verkostoituminen olemassa olevan yhteistyöverkoston tunnistaminen verkostoituminen uusille alueille tieto- ja viestintätekniikka nykyaikaisen tietotekniikan mahdollisuudet (pilvipalvelut, sosiaalinen media)

41 41 tietoturva verkossa toimimisessa yrityksen viestintäkäytäntö ryhmän jäsenenä sekä itsenäisenä päätöksentekijänä toimiminen työryhmän roolitus ja yhteistyö itsenäinen toiminta osana ryhmän työskentelyä tiedon välitys ryhmän sisällä (kokoontumiset, viestintävälineet) yrityksen toiminnan esittely erilaisissa tilanteissa myynti, markkinointi, yhteistyökumppaneiden hankinta, palveluiden hankinta, rahoittajatapaamiset ja logistiikka yrityksen kehittämistarpeiden arviointi omat havainnot yrityksen vahvuuksista ja heikkouksista asiakaspalaute, palautteen keräysmenetelmät liiketoiminnan päättäminen ja lopettamisasiakirjat OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen tutkinnon osan lähiopetuksesta osa voidaan toteuttaa työpaikalla tapahtuvana oppimisena yhteistyössä työelämän kanssa (esim. yrittäjien kumppanuus- tai kummiyritystoiminta yksilöiden tai pienryhmien kanssa) oppiminen oppilaitoksella voi vuorotella esim. viikoittain työssäoppimisena ja / tai työpaikalla tapahtuvana oppimisena oppiminen voidaan toteuttaa esim. projektioppimisena, jossa oppimistehtävät etenevät yritystoiminnan mukaisesti ja josta syntyy esim. portfoliokansio, blogi tai muu yrityksessä toimimista kuvaava dokumentointi Työpaikalla tapahtuva oppiminen tutkinnon osan lähiopetuksesta osa toteutetaan työpaikalla tapahtuvana oppimisena yhteistyössä työelämän kanssa, esimerkiksi: o NY - Nuori Yrittäjyys -toimintana o harjoitusyritystoimintana o omana yritystoimintana työssäoppimista vähintään 7,5 osp OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyrityksen ja eri toimijoiden kanssa esim. yrityksessä, omassa yrityksessään, harjoitusyrityksessä tai vastaavassa. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/opettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja / edus-

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2015 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Matkailualan perustutkinto 2015 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2015 Hyväksytty 25.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Turvallisuusalan perustutkinnon, turvallisuusvalvoja, toteutus

Lisätiedot

Puualan perustutkinto, puuseppä

Puualan perustutkinto, puuseppä Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Puualan perustutkinto, puuseppä 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Puualan perustutkinnon, puuseppä, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa,

Lisätiedot

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja 2015 Hyväksytty 18.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Pintakäsittelyalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Pintakäsittelyalan perustutkinto 2015 Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, maalari Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Pintakäsittelyalan perustutkinnon

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Sisustusalan koulutusohjelma/osaamisala, Sisustaja Hyväksytty 13/08/2009 Voimassa

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Hiusalan perustutkinnon, parturi-kampaaja, toteutus ammatillisena

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2015 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Hyväksytty

Lisätiedot

Puutarhatalouden perustutkinto

Puutarhatalouden perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Puutarhatalouden perustutkinto 2015 Puutarhatuotannon osaamisala, puutarhuri Viheralan osaamisala, puutarhuri Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala, puutarhuri

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala,

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto 2015 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO Sisustuksen koulutusohjelma SISUSTAJA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO Sisustuksen koulutusohjelma SISUSTAJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO Sisustuksen koulutusohjelma SISUSTAJA Salpauksen ammattiosaamisentoimikunta 18.2.2010 Johtokunnan hyväksymä

Lisätiedot

Kone- ja metallialan perustutkinto

Kone- ja metallialan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Valmistustekniikan osaamisala koneenasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä pintakäsittelyalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Pintakäsittelyalan perustutkinto. Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, lattianpäällystäjä, maalari

OPETUSSUUNNITELMA. Pintakäsittelyalan perustutkinto. Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, lattianpäällystäjä, maalari 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Pintakäsittelyalan perustutkinto Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, lattianpäällystäjä, maalari Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Talotekniikan perustutkinto. Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Talotekniikan perustutkinto. Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Talotekniikan perustutkinto Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto 2015 Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala,

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 30.4.2015

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 30.04.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Autmaalauksen saamisala, autmaalari Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, autmaalauksen saamisalan, autmaalari,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Hyväksytty 13.8.2015

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKA OSAAMISALA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKA OSAAMISALA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKA OSAAMISALA Muovituotevalmistaja Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Rehtorinhyväksyntä Voimassa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari 120 ov 2010 - www.sskky.fi. Rakennusten pintakäsittelyn koulutusohjelma VHP

OPETUSSUUNNITELMA. Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari 120 ov 2010 - www.sskky.fi. Rakennusten pintakäsittelyn koulutusohjelma VHP 1 OPETUSSUUNNITELMA Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari 120 ov Rakennusten pintakäsittelyn koulutusohjelma VHP 2010 - www.sskky.fi SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma,

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2015 alkaen. Käsittelyt: Salpauksen

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot