PUUPUHALTIMET > Kandidaatin tutkinto (180 op) PÄÄAINEOPINNOT (SISÄLTÖKOKONAISUUDET) op min. op. max. HUOMIOITA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUUPUHALTIMET > Kandidaatin tutkinto (180 op) PÄÄAINEOPINNOT (SISÄLTÖKOKONAISUUDET) op min. op. max. HUOMIOITA"

Transkriptio

1 PUUPUHALTIMET > Kandidaatin tutkinto (180 op) PÄÄAINEOPINNOT (SISÄLTÖKOKONAISUUDET) op min. op. max. HUOMIOITA IW001 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot 3ok- Orkesterisoitin (kandi) ( op) 74 IO2 Orkesterisoitto (kandi) 18 Kamarimusiikkia (esim. Kamarimusiikki 1) 4 IO3 Academy Woodwinds (huilu, oboe, klarinetti, fagotti) 1 3 Voi korvata pakollista kamarimusiikkia tai orkesterisoittoa, tästä sovittava erikseen ainejohtajan kanssa tai IO8 Puhaltimien sektiosoitto (saksofoniyhtye) 1 3 Voi korvata pakollista kamarimusiikkia tai orkesterisoittoa, tästä sovittava erikseen ainejohtajan kanssa IO5 Koesoittovalmennus 1 2 IO6 Puupuhaltajan sivusoitin 1 (huilu, oboe, klarinetti, fagotti) 5 7 Pakolliset opinnot yht. 103 (saksofoni) Pakolliset opinnot yht. 98 Valinnaisia opintoja mm.: (kandidaatin tutkinnossa): IO9 Oboen/fagotin röörin valmistaminen 1 3 IO10 Oboen/fagotin röörin valmistaminen 2 2 IO11 Oboen/fagotin röörin valmistaminen 3 1 (voivat sisältyä kandidaatin tai maisterin tutkintoon): IO12 Orkesterikirjallisuus (puupuhaltimet) 1 3 IO13 Puupuhaltajan sivusoitin IO16 Valinnainen orkesteri 1,5 10 IY5 Sivuinstrumentti 1 / periodisoittimet 2,5 5 IY6 Sivuinstrumentti 2 / periodisoittimet 5 10 IY22 Mestarikurssi 0,5 3 IO17 Kilpailu 3 10 Opinnäyte ja kypsyysnäyte IYoK Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin kandidaatti) 10 Puupuhaltimien kandikonsertti tasolla B ja muut opinnäytteeseen sisältyvät suoritukset Kypsyysnäyte (0 op) 0 pakollinen Pakolliset opinnot yht. 10 IW003 Yleismusiikilliset taidot

2 Y2 Musiikin hahmotustaidot 1 (9-10 op) Y2a 1a Säveltapailu 4 Y2b 1b: Analyysi- ja satsityöpaja 5 6 Y3 Musiikin hahmotustaidot 2 (12-14 op) Y3a 2a: Analyysi- ja satsityöpaja 5 6 Y3b 2b: Säveltapailu- ja ohjelmistotyöpaja 5 Y3c 2c: Post-tonaalisen musiikin työpaja 2 3 Musiikin hahmotustaitojen opintojen yhteisopintopistemäärän tulee olla vähintään 24 op. Jos Musiikin hahmotustaidot 1 & 2 opintojen yhteisopintopistemäärä on alle 24 op, tulee opiskelijan suorittaa tarvittava määrä kursseja opintojaksosta Syventävät musiikin hahmotustaidot (2-10 op), joka muussa tapauksessa on valinnainen opintojakso. Y4a-g Syventävät musiikin hahmotustaidot (2-10 op) 2 10 Valinnainen, jos Musiikin hahmotustaidot 1 & 2 opintojen yhteisopintopistemäärä on 24 op Y5a-e Länsimaisen taidemusiikin historia 9 12 Pakolliset opinnot yht. 33 Valinnaisia opintoja: IY10 Musiikkielämän seuraaminen 2 3 IW004 Pedagogiset taidot Pedagogiset taidot, vaihtoehto A HUOM! Pedagogiikka 2 voidaan suorittaa myös vasta maisterivaiheessa OP1 Johdatus pedagogiikkaan 1 Erittäin vahvasti suositeltava opinto. IY2 Pedagogiikka 1 10 Erittäin vahvasti suositeltava opinto kandin 2. tai 3. lukuvuonna. IY3 Pedagogiikka 2 10 Erittäin vahvasti suositeltava opinto, voidaan suorittaa myös maisterivaiheessa. Pediopintoja on sisällyttävä kandidaatin tutkintoon vähintään 5 op ja ne voi suorittaa osana vaihtoehto A:ta tai vain valitsemalla vaihtoehto B:n. Pedagogiset taidot, Vaihtoehto B IY4 Instrumenttipedagogiikan perusteet (erillinen "minimipedi" -kokonaisuus) 5 Tästä voi jatkaa pedi 1:een. Pediopintoja on sisällyttävä kandidaatin tutkintoon vähintään 5 op ja ne voi suorittaa osana vaihtoehto A:ta tai vain valitsemalla vaihtoehto B:n. Pakolliset opinnot yht. 5 IW005 Opiskelu- ja työelämätaidot sekä ergonomiaopinnot Y1a-d Opintojen suunnittelu ( , , yht. 2 op) 2 Sis.kurssit Opintojen aloitus (0.5), Muusikon terveys (0.5), Hyvinvointi (0.5) sekä Oppimaan oppiminen (0.5) Pakolliset opinnot yht. 2

3 Valinnaisia opintoja: (voivat sisältyä kandidaatin tai maisterin tutkintoon): IO23 Orkesterisektion kokoaminen 1,5 3 IY11 Esiintymis- ja oppimisvalmennus 1 2 IY12 Esiintymis- ja oppimisvalmennus 2 1 IY13 Työharjoittelu 3 9 IY14 Body Mapping 2 IY15 Feldenkrais -menetelmä 0,5 IY16 Liikunta 1 2 IY17 Pilates 0,5 IY18 Muusikon ergonomia 1 3 IO28 Puhallinyhtyeen johtamisen perusteet 1 3 Kandidaatin tutkinnon pakolliset pääaineopinnot YHTEENSÄ 153 (saksofoni) Kandidaatin tutkinnon pakolliset pääaineopinnot YHTEENSÄ 148 MUUT OPINNOT op min. op. max. HUOMIOITA KIELIOPINNOT (pakolliset, asetuksen mukaiset, yht. 10 op) Kirjallinen viestintä 2 Muut pakolliset kieliopinnot: toinen kotimainen kieli (3 op) ja vieras kieli (5 op) 8 Pakolliset kieliopinnot yht. 10 VAPAAVALINTAISET OPINNOT 10 Vapaavalintaisia opintoja vähintään 10 (voi sisältää myös sivuaineopintoja) Maisterin tutkinto (150 op) PÄÄAINEOPINNOT (SISÄLTÖKOKONAISUUDET) op min. op. max. HUOMIOITA IW006 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot 3om- Orkesterisoitin (maisteri) ( op) 68 IO2 Orkesterisoitto (maisteri) 8 Kamarimusiikkia (esim. Kamarimusiikki 1) 3 IO3 Academy Woodwinds (huilu, oboe, klarinetti, fagotti) 1 3 tai

4 IO8 Puhaltimien sektiosoitto (saksofoniyhtye) 1 3 Voi korvata pakollista kamarimusiikkia tai orkesterisoittoa, tästä sovittava erikseen ainejohtajan kanssa IO5 Koesoittovalmennus 1 2 Pakolliset opinnot yht. 81 Valinnaisia opintoja: IO12 Orkesterikirjallisuus (puupuhaltimet) 1 3 IO6 Puupuhaltajan sivusoitin IO13 Puupuhaltajan sivusoitin IY23 Kamarimusiikki 2 12 IO16 Valinnainen orkesteri 1,5 10 IY5 Sivuinstrumentti 1 / periodisoittimet 2,5 5 IY6 Sivuinstrumentti 2 / periodisoittimet 5 10 IY22 Mestarikurssi 0,5 3 IO17 Kilpailu 3 10 IY3 Pedagogiikka 2 10 Opinnäyte ja kypsyysnäyte IYoM Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin maisteri) 20 Puupuhaltimien maisterikonsertti tasolla A Kypsyysnäyte (0 op) 0 pakollinen Pakolliset opinnot yht. 20 IW008 Yleismusiikilliset taidot ja viestintätaidot Opiskelija valitsee alla olevasta valikoimasta vähintään 9 op:een laajuiset opinnot, joista kirjallisen työn osuus on vähintään 2 op. Opiskelija voi valita myös muita kuin alla mainittuja opintoja sopimalla niistä erikseen ainejohtajan kanssa. Y4a-g Syventävät musiikin hahmotustaidot 2 10 Y9 Musiikin historian teemakurssit 1 4 IY24 Esittämisen käytännöt ja tiedolliset taustat 1 6 IY27 Maisterivaiheen tiedonhankinta ja kirjallinen ilmaisu (2-6 op tai 12 op) 2 12 IY10 Musiikkielämän seuraaminen 2 3 IY25 Esiintymis- ja oppimisvalmennus IY9 Luomus 1 3 IY26 Luomus 4 3 Pakolliset opinnot yht. 9 IW009 Työelämä-ja opiskelutaidot Opiskelija valitsee alla olevasta valikoimasta vähintään 3 op:een laajuiset opinnot. Opiskelija voi valita myös muita kuin alla mainittuja opintoja sopimalla niistä erikseen

5 ainjohtajan kanssa. Esim. IO23 Orkesterisektion kokoaminen 1,5 3 IY13 Työharjoittelu 3 9 IO28 Puhallinyhtyeen johtamisen perusteet 1 3 Opintojaksoja/kursseja yhteisistä opinnoista ja Avoimen kampuksen tarjonnasta Y1a-d Opintojen suunnittelu ( , , yht. 2 op) 2 Sis.kurssit Opintojen aloitus (0.5), Muusikon terveys (0.5), Hyvinvointi (0.5) sekä Oppimaan oppiminen (0.5) HUOM! Pakollinen, jos opiskelija ei ole suorittanut kandidaatin tutkintoa Sibelius-Akatemiassa Pakolliset opinnot yht. 3 Maisterin tutkinnon pakolliset pääaineopinnot YHTEENSÄ 113 MUUT OPINNOT op min. op. max. HUOMIOITA VAPAAVALINTAISET OPINNOT (Sivuaineopinnot voi aloittaa jo kandivaiheessa. Sivuaineopinnot Sivuainekokonaisuus/yksilöllinen sivuainekokonaisuus väh. 15 koostetaan maisterivaiheessa mutta kandin tutkintoon sisällytettyjä Vapaavalintaisia opintoja yhteensä vähintään 30 opintopisteitä ei lasketa mukaan maisterin tutkintoon) OP1 IY2 IY3 MUITA OPINTOJA esim. op min. op. max. Opettajan pedagogiset opinnot -kokonaisuus, yht. 60 op 60 Pakollinen kokonaisuus, kun tavoitteena on saavuttaa yleinen opettajan kelpoisuus. Johdatus pedagogiikkaan (1 op) Pedagogiikka 1 (10 op) (puupuhalt.) (erit.2,5-vuotiseen koul:een tulevat voivat valita valinnaisiin) Pedagogiikka 2 (10 op) (puupuhalt.) (erit.2,5-vuotiseen koul:een tulevat voivat valita valinnaisiin) Yllä mainitut sisältyvät Opettajan pedagogisiin opinnot, 60 op -kokonaisuuteen

VASKIPUHALTIMET > Kandidaatin tutkinto (180 op) PÄÄAINEOPINNOT (SISÄLTÖKOKONAISUUDET) op min. op. max. HUOMIOITA

VASKIPUHALTIMET > Kandidaatin tutkinto (180 op) PÄÄAINEOPINNOT (SISÄLTÖKOKONAISUUDET) op min. op. max. HUOMIOITA VASKIPUHALTIMET 1.8.2018 -> Kandidaatin tutkinto (180 op) PÄÄAINEOPINNOT (SISÄLTÖKOKONAISUUDET) op min. op. max. HUOMIOITA S-IB001 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot 3ok- Orkesterisoitin (kandi) (26+26+22op)

Lisätiedot

HARPPU > Kandidaatin tutkinto (180 op) PÄÄAINEOPINNOT (SISÄLTÖKOKONAISUUDET) op min. op. max. HUOMIOITA

HARPPU > Kandidaatin tutkinto (180 op) PÄÄAINEOPINNOT (SISÄLTÖKOKONAISUUDET) op min. op. max. HUOMIOITA HARPPU 1.8.2018 -> Kandidaatin tutkinto (180 op) PÄÄAINEOPINNOT (SISÄLTÖKOKONAISUUDET) op min. op. max. HUOMIOITA S-IA001 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot 3ok-11 Orkesterisoitin (kandi) (26+26+22op)

Lisätiedot

JOUSET > Kandidaatin tutkinto (180 op) PÄÄAINEOPINNOT (SISÄLTÖKOKONAISUUDET) op min. op. max. HUOMIOITA

JOUSET > Kandidaatin tutkinto (180 op) PÄÄAINEOPINNOT (SISÄLTÖKOKONAISUUDET) op min. op. max. HUOMIOITA JOUSET 1.8.2018 -> Kandidaatin tutkinto (180 op) PÄÄAINEOPINNOT (SISÄLTÖKOKONAISUUDET) op min. op. max. HUOMIOITA S-IJ001 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot 3ok- Orkesterisoitin (kandi) (26+26+22op) 74

Lisätiedot

KLAVIKORDI > Kandidaatin tutkinto (180 op) PÄÄAINEOPINNNOT (SISÄLTÖKOKONAISUUDET) op min. op. max. HUOMIOITA

KLAVIKORDI > Kandidaatin tutkinto (180 op) PÄÄAINEOPINNNOT (SISÄLTÖKOKONAISUUDET) op min. op. max. HUOMIOITA KLAVIKORDI 1.8.2018 -> Kandidaatin tutkinto (180 op) PÄÄAINEOPINNNOT (SISÄLTÖKOKONAISUUDET) op min. op. max. HUOMIOITA S-IC001 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 61 op S-IC1 Klavikordinsoitto, musiikin

Lisätiedot

PIANO > Kandidaatin tutkinto (180 op) PÄÄAINEOPINNOT (SISÄLTÖKOKONAISUUDET) op min. op. max. HUOMIOITA

PIANO > Kandidaatin tutkinto (180 op) PÄÄAINEOPINNOT (SISÄLTÖKOKONAISUUDET) op min. op. max. HUOMIOITA PIANO 1.8.2018 -> Kandidaatin tutkinto (180 op) PÄÄAINEOPINNOT (SISÄLTÖKOKONAISUUDET) op min. op. max. HUOMIOITA S-IP001 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot 3pk Pianonsoitto (kandi) (28+28+28, yht.84 op)

Lisätiedot

VANHA MUSIIKKI > Kandidaatin tutkinto (180 op) PÄÄAINEOPINNOT (SISÄLTÖKOKONAISUUDET) op min. op. max. HUOMIOITA

VANHA MUSIIKKI > Kandidaatin tutkinto (180 op) PÄÄAINEOPINNOT (SISÄLTÖKOKONAISUUDET) op min. op. max. HUOMIOITA VANHA MUSIIKKI 1.8.2018 -> Kandidaatin tutkinto (180 op) PÄÄAINEOPINNOT (SISÄLTÖKOKONAISUUDET) op min. op. max. HUOMIOITA S-VM001 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot 3ck- Instrumentti (kandi) (26+26+22op)

Lisätiedot

LAULUTAIDE > Kandidaatin tutkinto (180 op) PÄÄAINEOPINNOT (SISÄLTÖKOKONAISUUDET) op min. op. max. HUOMIOITA

LAULUTAIDE > Kandidaatin tutkinto (180 op) PÄÄAINEOPINNOT (SISÄLTÖKOKONAISUUDET) op min. op. max. HUOMIOITA LAULUTAIDE 1.8.2018 -> Kandidaatin tutkinto (180 op) PÄÄAINEOPINNOT (SISÄLTÖKOKONAISUUDET) op min. op. max. HUOMIOITA S-LAT001 Laulu S-LAT1 Laulu, laulutaide (kandi) (16+16+10 op) 42 Pakolliset opinnot

Lisätiedot

Klassinen musiikki, instrumentti/puupuhaltimet

Klassinen musiikki, instrumentti/puupuhaltimet Klassinen musiikki, instrumentti/puupuhaltimet Klassinen musiikki, instrumentti/puupuhaltimet... 1 KANDIDAATIN TUTKINTO... 6 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 103 op.... 6 Opinnäyte ja kypsyysnäyte,

Lisätiedot

Klassinen musiikki, instrumentti/vaskipuhaltimet

Klassinen musiikki, instrumentti/vaskipuhaltimet Klassinen musiikki, instrumentti/vaskipuhaltimet Klassinen musiikki, instrumentti/vaskipuhaltimet... 1 Kandidaatin tutkinto... 6 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 99 op.... 6 Opinnäyte ja kypsyysnäyte,

Lisätiedot

Klassinen musiikki, instrumentti/vaskipuhaltimet

Klassinen musiikki, instrumentti/vaskipuhaltimet Klassinen musiikki, instrumentti/vaskipuhaltimet Klassinen musiikki, instrumentti/vaskipuhaltimet... 1 Kandidaatin tutkinto... 6 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 99 op.... 6 Opinnäyte ja kypsyysnäyte,

Lisätiedot

Klassinen musiikki, instrumentti/harppu

Klassinen musiikki, instrumentti/harppu Klassinen musiikki, instrumentti/harppu Klassinen musiikki, instrumentti/harppu... 1 Kandidaatin tutkinto... 5 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 98 op... 5 Opinnäyte ja kypsyysnäyte, 10 op... 5

Lisätiedot

Klassinen musiikki, instrumentti/harppu

Klassinen musiikki, instrumentti/harppu Klassinen musiikki, instrumentti/harppu Klassinen musiikki, instrumentti/harppu... 1 Kandidaatin tutkinto... 5 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 98 op... 5 Opinnäyte ja kypsyysnäyte, 10 op... 5

Lisätiedot

Klassinen musiikki, instrumentti/lyömäsoittimet

Klassinen musiikki, instrumentti/lyömäsoittimet Klassinen musiikki, instrumentti/lyömäsoittimet Klassinen musiikki, instrumentti/lyömäsoittimet... 1 Kandidaatin tutkinto... 5 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 103 op.... 5 Opinnäyte ja kypsyysnäyte,

Lisätiedot

Klassinen musiikki, instrumentti/lyömäsoittimet

Klassinen musiikki, instrumentti/lyömäsoittimet Klassinen musiikki, instrumentti/lyömäsoittimet Klassinen musiikki, instrumentti/lyömäsoittimet... 1 Kandidaatin tutkinto... 5 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 103 op.... 5 Opinnäyte ja kypsyysnäyte,

Lisätiedot

Klassinen musiikki, instrumentti/lyömäsoittimet

Klassinen musiikki, instrumentti/lyömäsoittimet Klassinen musiikki, instrumentti/lyömäsoittimet Klassinen musiikki, instrumentti/lyömäsoittimet... 1 Kandidaatin tutkinto... 5 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 103 op.... 5 Opinnäyte ja kypsyysnäyte,

Lisätiedot

Klassinen musiikki, instrumentti/jouset

Klassinen musiikki, instrumentti/jouset Klassinen musiikki, instrumentti/jouset Klassinen musiikki, instrumentti/jouset... 1 KANDIDAATIN TUTKINTO...5 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 96 op.... 5 Opinnäyte ja kypsyysnäyte, 10 op... 5

Lisätiedot

Klassinen musiikki, instrumentti/jouset

Klassinen musiikki, instrumentti/jouset Klassinen musiikki, instrumentti/jouset Klassinen musiikki, instrumentti/jouset... 1 KANDIDAATIN TUTKINTO...5 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 96 op.... 5 Opinnäyte ja kypsyysnäyte, 10 op... 5

Lisätiedot

Klassinen musiikki, instrumentti/jouset

Klassinen musiikki, instrumentti/jouset Klassinen musiikki, instrumentti/jouset Klassinen musiikki, instrumentti/jouset... 1 KANDIDAATIN TUTKINTO... 5 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 96 op.... 5 Opinnäyte ja kypsyysnäyte, 10 op...

Lisätiedot

Klassinen musiikki, instrumentti/jouset

Klassinen musiikki, instrumentti/jouset Klassinen musiikki, instrumentti/jouset Klassinen musiikki, instrumentti/jouset... 1 KANDIDAATIN TUTKINTO...5 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 96 op.... 5 Opinnäyte ja kypsyysnäyte, 10 op... 5

Lisätiedot

Klassinen musiikki, instrumentti/jouset

Klassinen musiikki, instrumentti/jouset Klassinen musiikki, instrumentti/jouset Klassinen musiikki, instrumentti/jouset... 1 KANDIDAATIN TUTKINTO...5 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 96 op.... 5 Opinnäyte ja kypsyysnäyte, 10 op... 5

Lisätiedot

Klassinen musiikki, instrumentti/jouset

Klassinen musiikki, instrumentti/jouset Klassinen musiikki, instrumentti/jouset Klassinen musiikki, instrumentti/jouset... 1 KANDIDAATIN TUTKINTO...5 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 96 op.... 5 Opinnäyte ja kypsyysnäyte, 10 op... 5

Lisätiedot

PUUPUHALTIMET Tutkintorakenne Sisällysluettelo Opintojaksokuvaukset

PUUPUHALTIMET Tutkintorakenne Sisällysluettelo Opintojaksokuvaukset 2017-18 PUUPUHALTIMET Tutkintorakenne Sisällysluettelo Opintojaksokuvaukset MUSIIKIN KANDIDAATTI (180 op) Pääaine instrumenttiopinnot, vähintään 90 op Pääinstrumentti Mahdolliset muut instrumenttiopinnot

Lisätiedot

Klassinen musiikki, instrumentti/kitara

Klassinen musiikki, instrumentti/kitara Klassinen musiikki, instrumentti/kitara Klassinen musiikki, instrumentti/kitara... 1 Kandidaatin tutkinto... 5 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 87 op... 5 Opinnäyte ja kypsyysnäyte, 10 op... 5

Lisätiedot

Klassinen musiikki, instrumentti/kantele

Klassinen musiikki, instrumentti/kantele Klassinen musiikki, instrumentti/kantele Klassinen musiikki, instrumentti/kantele... 1 Kandidaatin tutkinto... 4 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 87 op... 4 Opinnäyte ja kypsyysnäyte, 10 op...

Lisätiedot

Klassinen musiikki, instrumentti/urut

Klassinen musiikki, instrumentti/urut Klassinen musiikki, instrumentti/urut Klassinen musiikki, instrumentti/urut... 1 Kandidaatin tutkinto... 4 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 97 op... 4 Opinnäyte, 10 op... 4 Kypsyysnäyte (0 op)...

Lisätiedot

Klassinen musiikki, instrumentti/urut

Klassinen musiikki, instrumentti/urut Klassinen musiikki, instrumentti/urut Klassinen musiikki, instrumentti/urut... 1 Kandidaatin tutkinto... 4 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 97 op... 4 Opinnäyte, 10 op... 4 Kypsyysnäyte (0 op)...

Lisätiedot

Historian kandidaattiohjelma (180op) ( 2023) Yleinen linja (luonnos)

Historian kandidaattiohjelma (180op) ( 2023) Yleinen linja (luonnos) Historian kandidaattiohjelma (180op) 2019 2020 ( 2023) Yleinen linja (luonnos) Perusopinnot 25 op HISP05 Teemaseminaari 5 op Aineopinnot 55 op HISA03 Historiantutkimuksen ajankohtaisia keskusteluja, 20

Lisätiedot

HARPPU Tutkintorakenne Sisällysluettelo Opintojaksokuvaukset

HARPPU Tutkintorakenne Sisällysluettelo Opintojaksokuvaukset 2017-18 HARPPU Tutkintorakenne Sisällysluettelo Opintojaksokuvaukset MUSIIKIN KANDIDAATTI (180 op) Pääaine instrumenttiopinnot, vähintään 90 op Pääinstrumentti Mahdolliset muut instrumenttiopinnot Yhteissoitto

Lisätiedot

Klassinen musiikki, instrumentti/piano

Klassinen musiikki, instrumentti/piano Klassinen musiikki, instrumentti/piano Klassinen musiikki, instrumentti/piano... 1 Kandidaatin tutkinto... 5 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 87 op.... 5 Opinnäyte ja kypsyysnäyte, 10 op... 5

Lisätiedot

Klassinen musiikki, instrumentti/piano

Klassinen musiikki, instrumentti/piano Klassinen musiikki, instrumentti/piano Klassinen musiikki, instrumentti/piano... 1 Kandidaatin tutkinto... 5 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 87 op.... 5 Opinnäyte ja kypsyysnäyte, 10 op... 5

Lisätiedot

Klassinen musiikki, instrumentti/piano

Klassinen musiikki, instrumentti/piano Klassinen musiikki, instrumentti/piano Klassinen musiikki, instrumentti/piano... 1 Kandidaatin tutkinto... 5 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 87 op.... 5 Opinnäyte ja kypsyysnäyte, 10 op... 5

Lisätiedot

Kohti matematiikan opettajuutta - aineenopettajaopiskelijoille suunnatut matematiikan opintojaksot

Kohti matematiikan opettajuutta - aineenopettajaopiskelijoille suunnatut matematiikan opintojaksot Kohti matematiikan opettajuutta - aineenopettajaopiskelijoille suunnatut matematiikan opintojaksot 15.8.2018 Simo Ali-Löytty, Terhi Kaarakka ja Elina Viro Sisältö TTY:n aineenopettajakoulutuksen tutkintorakenne

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op KANDIDAATIN TUTKINNON OPINTOJEN ETENEMISJÄRJESTYS 1. lukuvuosi 2. lukuvuosi 3.lukuvuosi Teologian kandidaatin tutkinto (180 op) A1-linja sl kl sl kl sl kl Yleis- ja kieliopinnot 25op YK10 Filosofia ja

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 30.8.2018 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Klassinen musiikki, instrumentti/klavikordi

Klassinen musiikki, instrumentti/klavikordi Klassinen musiikki, instrumentti/klavikordi Klassinen musiikki, instrumentti/klavikordi... 1 Kandidaatin tutkinto... 2 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 61 op... 2 Opinnäyte, 10 op... 2 Kypsyysnäyte...

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

JOUSET Tutkintorakenne Sisällysluettelo Opintojaksokuvaukset

JOUSET Tutkintorakenne Sisällysluettelo Opintojaksokuvaukset 2017-18 JOUSET Tutkintorakenne Sisällysluettelo Opintojaksokuvaukset MUSIIKIN KANDIDAATTI (180 op) Pääaine instrumenttiopinnot, vähintään 90 op Pääinstrumentti Mahdolliset muut instrumenttiopinnot Yhteissoitto

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Tavoite Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tavoitteena käsityönopettajan koulutuksessa on antaa opiskelijalle perustiedot käsityön kentästä, materiaaleista

Lisätiedot

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto KEVÄT 2019

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto KEVÄT 2019 Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto KEVÄT 2019 AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto medianomi (AMK) musiikkipedagogi (AMK) tanssinopettaja (AMK) Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

LYÖMÄSOITTIMET Tutkintorakenne Sisällysluettelo Opintojaksokuvaukset

LYÖMÄSOITTIMET Tutkintorakenne Sisällysluettelo Opintojaksokuvaukset 2017-18 LYÖMÄSOITTIMET Tutkintorakenne Sisällysluettelo Opintojaksokuvaukset MUSIIKIN KANDIDAATTI (180 op) Pääaine instrumenttiopinnot, vähintään 90 op Pääinstrumentti Mahdolliset muut instrumenttiopinnot

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Hyväksytty Vokke-projektin neuvottelukunnassa vuonna 04 (Viimeistelty Vokke-konttorissa 1.3.0) Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään op/vokke-suositus Kandidaatin

Lisätiedot

Klassinen musiikki, instrumentti/vanha musiikki

Klassinen musiikki, instrumentti/vanha musiikki Klassinen musiikki, instrumentti/vanha musiikki Kandidaatin tutkinto... 2 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 102 tai 109 op... 2 Opinnäyte ja kypsyysnäyte, 10 op... 2 Yleismusiikilliset taidot,

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2016 2020 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op Kieli-, viestintä ja orientoivat opinnot 20 Kvo Orientoituminen opintoihin (HOPS) ja opiskelutaitojen

Lisätiedot

Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään 60 p/vokke/suositus. yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot. Kandidaatin tutkinto

Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään 60 p/vokke/suositus. yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot. Kandidaatin tutkinto Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään p/vokke/suositus Kandidaatin tutkinto Maisterin tutkinto yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot Voivat jakaantua kandidaattitutkintoon (-30

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

SIIRTYMÄAIKAINFO. Oikeustieteellinen tiedekunta. To Oikeustieteellinen tiedekunta

SIIRTYMÄAIKAINFO. Oikeustieteellinen tiedekunta. To Oikeustieteellinen tiedekunta SIIRTYMÄAIKAINFO To 22.8.2019 Siirtymäaikainfo 22.8.2019 / Porthanian opiskelijapalvelut 24/05/2019 1 SIIRTYMÄAIKA 1.8.2016 tai sitä ennen aloittaneilla opiskelijoilla on siirtymäaika 1.8.2017-31.7.2020.

Lisätiedot

Valintoja ja optioita! Valinnaisten opintojen info

Valintoja ja optioita! Valinnaisten opintojen info Valintoja ja optioita! Valinnaisten opintojen info www.helsinki.fi/yliopisto 8.11.2018 1 Tilaisuuden sisältö Miksi valinnaisia pitäisi / voi suorittaa ja minkä verran? Eli tietoa tutkintorakenteista ja

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi?

Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Tiina Nyyssönen, koulutussuunnittelija OKL tiina.m.nyyssonen@jyu.fi JYU. Since 1863. 12.11.2018 1 Millainen OKL on? Luokanopettajakoulutus =>

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet 2012-2015 ja 2015-2018 Perusopinnot Aineopinnot Ei muutoksia.

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Sibelius-Akatemial1 perustutkintojen rakenteet tämä päätös on voimassa alkaen

Sibelius-Akatemial1 perustutkintojen rakenteet tämä päätös on voimassa alkaen II SIBELIUS-AKATEMIA Akateeminen neuvosto 27.3.2012 Valtuutus: KS (13.12.2011) 46 Päivitysvastuu: 1 vararehtori Sibelius-Akatemial1 perustutkintojen rakenteet tämä päätös on voimassa 1.1.2012 alkaen Sisältö

Lisätiedot

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun haettaessa ennakkotehtäviä ja/tai soveltuvuuskoe

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma ssa opiskellaan suomea ja ruotsia aidosti kaksikielisessä ympäristössä. Ohjelmaan sisältyy kolme pääainetta: suomenkieliset opiskelevat pääaineenaan ruotsia, ruotsinkieliset joko ruotsia äidinkielenä tai

Lisätiedot

VASKIPUHALTIMET Tutkintorakenne Sisällysluettelo Opintojaksokuvaukset

VASKIPUHALTIMET Tutkintorakenne Sisällysluettelo Opintojaksokuvaukset 2017-18 VASKIPUHALTIMET Tutkintorakenne Sisällysluettelo Opintojaksokuvaukset MUSIIKIN KANDIDAATTI (180 op) Pääaine instrumenttiopinnot, vähintään 90 op Pääinstrumentti Mahdolliset muut instrumenttiopinnot

Lisätiedot

Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa?

Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa? Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa? Uusi maisteriohjelma Maisteritutkielma 30 op, vanhassa ohjelmassa 40 op Antropologian kurssimuotoisten opintojen laajuus 50-75

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Opintojakson nimi ja laajuus. Suositeltu suoritusajankohta. 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi. 1. syksy 1. kevät 2. syksy 2. kevät 3. syksy 3.

Opintojakson nimi ja laajuus. Suositeltu suoritusajankohta. 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi. 1. syksy 1. kevät 2. syksy 2. kevät 3. syksy 3. Oulun yliopisto Opintojen rakennekaavio 2018 2019 Tutkinto-ohjelman nimi, Kemian tutkinto-ohjelma Tutkinnon nimi, Luonnontieteiden kandidaatti (3 vuotta, 180 op)/ Kemisti Koodi Opintojakson nimi ja laajuus

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos. Musiikin koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Erikoistumisopinnot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos. Musiikin koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Musiikin koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Erikoistumisopinnot 2 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2007-2008 Lukuvuonna 2007-2008

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastotiede HOPS - Tilastotiede HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon Nimi: Syntymäaika: Ammatti ja urasuunnitelmat: Muuta:

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg (Heli Alatalo)

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg (Heli Alatalo) Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg (Heli Alatalo) Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Klassinen musiikki, instrumentti/pianokamarimusiikki ja lied

Klassinen musiikki, instrumentti/pianokamarimusiikki ja lied Klassinen musiikki, instrumentti/pianokamarimusiikki ja lied Klassinen musiikki, instrumentti/pianokamarimusiikki ja lied... 1 Maisterin tutkinto... 3 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 59 op...

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of 1 of 20 15.12.2015 17:36 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 20 15.12.2015 17:36 Pääaine (FM-opinnoissa): Fysiikka

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Tieto- ja palvelujohtamisen erikoistumisalue opintojen suunnittelu

Tieto- ja palvelujohtamisen erikoistumisalue opintojen suunnittelu Tieto- ja palvelujohtamisen erikoistumisalue opintojen suunnittelu 2019-2020 Tästä löydät ohjeita opintojen ajoittamiseen ja suunnitteluun kandidaattiopintojen 2. ja 3. lukuvuodelle. Tutkinnon suorittamiseksi

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

METEOROLOGIA Kotisivu: fi/oppiaineet/meteorologia.html

METEOROLOGIA Kotisivu:  fi/oppiaineet/meteorologia.html METEOROLOGIA Kotisivu: http://www.opetus.physics.helsinki. fi/oppiaineet/meteorologia.html TUTKINTOVAATIMUKSET Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat 1.8.2012 tai myöhemmin opintonsa aloittaneet

Lisätiedot

GEOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA (KANDI, Iso Pyörä -koulutusohjelmiin siirtyville)

GEOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA (KANDI, Iso Pyörä -koulutusohjelmiin siirtyville) 1 2 3 4 5 6 GEOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA (KANDI, Iso Pyörä -koulutusohjelmiin siirtyville) Tutkintovaatimukset 2016-2017 ISOPYÖRÄ Opetussuunnitelma 2017-2020 Vastaava opettaja tai yksikkö Henkilö, jolta

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) /

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) / Muko syksy 2013 OPS 2013 1. VUOSIKURSSIN OPETUS (2013-14) 405018Y Opintoihin orientoituminen OK 900070Y Tieteellinen viestintä OK Oodissa 900075Y Puheviestintä OK Oodissa 901001Y Toinen kotimainen kieli

Lisätiedot

1 of :12

1 of :12 1 of 11 2.8.2016 13:12 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma 2016-2017 Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 11 2.8.2016 13:12 Pääaine (FM-opinnoissa):

Lisätiedot

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) /

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) / Muko syksy 2013 OPS 2013 1. VUOSIKURSSIN OPETUS (2013-14) 405018Y Opintoihin orientoituminen OK 900070Y Tieteellinen viestintä OK Oodissa 900075Y Puheviestintä OK Oodissa 901001Y Toinen kotimainen kieli

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Klassinen musiikki, instrumentti/fortepiano

Klassinen musiikki, instrumentti/fortepiano Klassinen musiikki, instrumentti/fortepiano Klassinen musiikki, instrumentti/fortepiano... 1 Maisterin tutkinto... 3 Instrumentti- ja yhteissoittotaidot, väh. 71 op... 3 Opinnäyte ja kypsyysnäyte, 20 op...

Lisätiedot