Tämä raportti on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hallinnoiman Uusiutuvia liikenteeseen -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä raportti on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hallinnoiman Uusiutuvia liikenteeseen -"

Transkriptio

1

2 ESIPUHE Tämä raportti on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hallinnoiman Uusiutuvia liikenteeseen - hankkeen toteuttama sähköautoilua käsittelevä raportti. Raportti koostuu sähköautoilun yleisestä esittelystä sekä Pohjois-Karjalassa toteutetun sähköautoiluun liittyvän kyselyn tuloksien esittelystä. Uusiutuvia liikenteeseen -hankkeen tavoitteena on kehittää liiketoimintamahdollisuuksia uusiutuvien liikennepolttoaineiden alalla Pohjois-Karjalan alueella. Projektin tavoitteisiin pääsemme jakamalla tietoa tehokkaasti ja tarjoamalla laadukasta koulutusta aiheesta. Lisätietoa projektista ja tapahtumista löydätte projektin kotisivuilta. Vastaamme mielellämme kaikkiin mieleesi tuleviin kysymyksiin liittyen sähköautoiluun ja laajemmin uusiutuviin liikennepolttoaineisiin. Ota rohkeasti yhteyttä! Joensuussa ISBN (painettu) ISBN (pdf) Julkaisija: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Uusiutuvia liikenteeseen hanke Joensuu 2012 Tekijät: Riku Tapio Ville Kuittinen Jarkko Peiponen Ilari Havukainen Anna-Maija Kontturi

3 2 JOHDANTO Tämän raportin tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja kiinnostusta sähköautoilua kohtaan. Raportissa esitellään sähköautoilun mahdollisuuksia ja kerrotaan sähkön käytöstä liikenteessä. Lisäksi raportissa esitellään Pohjois-Karjalassa toteutetun sekä yrityksille että yksityisille kuluttajille suunnatun sähköautoiluun liittyvän kyselyn tuloksia. Sähköauto on ja on ollut vaihtoehto polttomoottoriautoille Ilmastonmuutos ja muut liikenteen ympäristövaikutukset sekä raakaöljyn tuotannon ja hinnan nykytaso lisäävät tarvetta vaihtoehtoisille liikennepolttoaineille. Sähköautoilulla on historiallisesti pitkä perinne ja 1900-luvun taitteessa sähkö oli yleinen ajoneuvojen polttoaine. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vuosina 1899 ja 1900 sähkö oli uusien autojen yleisin polttoaine 1. Polttomoottoritekniikka kuitenkin syrjäytti sähkön liikenteessä jo viime vuosisadan alkupuolella 2. Nyt vuosisata myöhemmin sähköautoilu tekee jälleen tuloaan markkinoille. Useat ajoneuvovalmistajat ovat viime vuosina tuoneet markkinoille oman sähköautomallinsa, ja muunnosautojen saama huomio mediassa on ollut merkittävää. Mikä sähköauto on? Sähköautolla (Electric Vehicle) tarkoitetaan autoa, jossa ei ole lainkaan polttomoottoria eikä generaattoria. Hybridiauto (Hybrid Electric Vehicle) ei siis ole sähköauto, sillä hybridissä voimanlähteinä toimivat sekä polttomoottori että sähkömoottori. Sähköauto puolestaan toimii pelkällä sähkömoottorilla, ja kaikki auton käyttämä energia on varastoitu sen akkuihin. Sähköautoilun haasteet liittyvät juuri akkuihin. Akkujen kapasiteetti edellyttää kehittymistä, jotta sähköauto kykenee täysimittaisesti haastamaan polttomoottoriautot käyttöominaisuuksiltaan. Autonvalmistajat tekevät jatkuvasti työtä parantaakseen akkujen kapasiteettia ja siten myös sähköautojen toimintamatkaa. Toimintamatkalla tarkoitetaan ajomatkaa, jonka sähköautolla kykenee ajamaan yhdellä latauskerralla. Teknologian kehittyminen vaatii aikaa, mutta jo nykyisellään sähköauto on erinomainen vaihtoehto perinteiselle polttomoottoriautolle.

4 3 Sähkön käyttö liikenteessä Sähkön käyttö liikenteessä on edullinen ja tuotantotavasta riippuen myös erittäin ekologinen vaihtoehto. Käyttämällä sähköautossa uusiutuvilla energialähteillä kuten vesi-, tuuli- tai aurinkovoimalla tuotettua ns. vihreää sähköä voidaan sähköautolla ajaa erittäin ekologisesti. Tällä hetkellä vihreä sähkö on biokaasun rinnalla ainut liikennepolttoaine, jota käyttämällä liikenteessä voidaan saavuttaa lähes täysi päästöttömyys (n. 5 g. CO 2 /km) 3. Joulukuussa 2008 vahvistettu EUdirektiivi edellyttää, että liikenteen energiasta 10 % on uusiutuvaa vuonna Käyttämällä uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä autojen polttoaineena voidaan edistää tavoitteisiin pääsemistä. Alueellisesti Pohjois-Karjalassa pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä EU:n tavoitteita enemmän 5, mikä edellyttää moninaisia toimenpiteitä, joista sähköautoilun lisääminen on yksi. Sähköautojen uusi tuleminen vaatii tukea ja toimenpiteitä Toistaiseksi sähköautojen uusi tuleminen on ollut hidasta. Suomessa rekisteröitiin tammitoukokuun 2012 aikana yhteensä vain 20 sähköautoa, joka on vain murto-osa kaikista rekisteröidyistä autoista 6. Sähköautoilun tulevaisuuteen vaikuttaa suuresti teknologian kehittyminen, mutta myös lainsäädäntö ja verotus. Toistaiseksi sähköautojen hankintahinnat ovat Suomessa merkittävästi korkeammat kuin polttomoottoriautojen, mikä edellyttäisi merkittäviä tukitoimia sähköautojen yleistymiseksi. Esimerkiksi Iso-Britanniassa, Italiassa ja Ranskassa sähköautojen hankintaan kannustetaan tuhansien eurojen arvoisilla tuilla 7. Hiilidioksidipäästöjen alentaminen sähköautoilun lisäämisen avulla onnistuu parhaiten maissa, joissa sähköntuotanto on vähäpäästöistä. Suomessa kulutetun sähkön tuotannon aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat selkeästi EU:n keskiarvoa matalammat 8. Näin ollen korvaamalla nykyisiä polttomoottoriautoja sähköautoilla voidaan hiilidioksidipäästöjä laskea Suomessa keskimäärin suhteessa monia muita EU-maita, kuten korkean sähköautotuen maita Iso-Britanniaa ja Italiaa tehokkaammin 9. Kaiken kaikkiaan sähköauto tuottaa hiilidioksidipäästöjä alle puolet polttomoottoriautoon verrattuna koko EU:n nykyisellä keskimääräisellä sähköntuotantoportfoliolla 3.

5 4 Sähköautoilu on kotimainen ja paikallinen mahdollisuus Sähköautoilu mahdollistaa kotimaisen ja paikallisen energian hyödyntämisen liikenteessä. Sähköauton polttoaine on mahdollista ostaa valitsemaltaan sähkönmyyjältä aivan kuten kotitaloussähkökin. Ladatessaan sähköauton omasta pistorasiastaan kuluttaja voi omilla kulutusvalinnoillaan vaikuttaa siihen, millaisella tuotantotavalla ja missä polttoaine on tuotettu. Valinnoillaan kuluttaja myös ohjaa sitä, mihin suuntaan sähköntuotanto Suomessa kehittyy. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto toteuttavat yhteistyössä Uusiutuvia liikenteeseen -hanketta, jonka yhtenä tavoitteena on edistää sähköautoilua Pohjois-Karjalassa. Sähköautoilu mahdollistaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymisen Pohjois-Karjalan alueelle ja edistää siten paikallistalouden kehittymistä. Uusiutuvia liikenteeseen -hanke on ollut mukana tukemassa paikallisen yrityksen käynnistämää sähköautoilun ympärille rakennettua liiketoimintaa. Yritys muuntaa polttomoottoriautoja sähköautoiksi ja edistää näin kestävää kehitystä alueellamme. Käynnistetty liiketoiminta on yksi esimerkki siitä, että sähköautoilun mahdollisuudet eivät Pohjois-Karjalassa rajoitu vain sähköautojen käyttöön. Sähköautoiluun liittyy Pohjois-Karjalassa paljon mahdollisuuksia. Sähköautoilu on yksi niistä keinoista, joiden avulla voidaan edistää uusiutuvien liikennepolttoaineiden käyttöä. Parhaimmillaan sähköautoilu mahdollistaa paitsi ekologisen myös paikallisen energian hyödyntämisen liikenteessä. Sähköautoilun lisääntyminen ja alueellisen energiantuotannon kehittyminen voivat merkittävästi parantaa Pohjois-Karjalan alueen elinvoimaisuutta ja omavaraisuutta. Sähköautoilu on yksi monista keinoista saavuttaa Uusiutuvilla Energinen Maakunta. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Uusiutuvia liikenteeseen -hanke toteutti touko-kesäkuun 2012 aikana sähköautoiluun liittyvän kyselyn sekä yrityksille että yksityisille henkilöille Pohjois-Karjalan alueella. Yritysten kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä sähköpostin välityksellä, ja yksityishenkilöiden kysely Karjalan Messuilla Kyselyyn vastasi yhteensä 168 yrityksen edustajaa ja 94 yksityishenkilöä. Kyselyjen tarkoituksena oli kartoittaa yritysten ja yksityishenkilöiden kiinnostusta hankkia sähköauto

6 5 lähivuosina, sähköautoon liittyviä odotuksia, hankintaan vaikuttavia myönteisiä ja kielteisiä motivaatiotekijöitä, sekä sähköautoihin liittyvien mielikuvien vaikutusta kiinnostukseen hankkia sähköauto lähivuosina. Kyselyt olivat pääosin sisällöltään samanlaisia, mutta osaa kysymyksistä on muokattu soveltumaan paremmin kontekstiin. Tutkimuksen analysointiin käytetystä tutkimusmenetelmästä voitte lukea tämän raportin viimeisestä luvusta. TUTKIMUKSEN ANALYSOINTI Sähköautot näyttäisivät sopivan pohjoiskarjalaisten yritysten ja yksityishenkilöiden käyttöön melko hyvin. Kiinnostus sähköauton hankintaan kuitenkin on vielä melko vähäistä. Sähköautojen koetaan olevan nykyisellään melko kalliita, mikä näyttäisi rajoittavan kiinnostusta sähköautoilua kohtaan. Vastaajat kokevat sähköautoihin liittyvän sellaisia tekijöitä, jotka rajoittavat kiinnostusta sähköauton hankkimiseen, mutta samaan aikaan sähköautoihin liitetään positiivisia tekijöitä, jotka lisäävät kiinnostusta hankkia sähköauto. Seuraavissa luvuissa on tarkasteltu tarkemmin kyselyn tuloksia. Yrityksiltä kerätyn aineiston analysointi Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että pohjoiskarjalaisten yritysten päivittäiset ajomatkat ja ajoajat huomioon ottaen, sähköautot soveltuisivat valtaosalle yrityksistä varsin hyvin jo nykyisen tekniikan puitteissa. Lähes kahdella kolmanneksella kyselyyn vastanneista yrityksistä päivittäinen ajomatka on enintään 150 km, ja vuorokaudessa ajoneuvot ovat ajossa enintään 12 tuntia. Nykyisillä sähköautojen akkukapasiteeteilla kyetään vastaamaan edellä mainittuihin tarpeisiin melko hyvin. Vastausten perusteella akkujen lataamiselle jää yrityksissä melko paljon aikaa vuorokaudessa, jolloin latausaikakaan ei muodostu ongelmaksi. Myöskään latauspisteiden määrä ei muodosta ongelmaa, sillä ajoneuvojen lataaminen voidaan toteuttaa yrityksen omalla latauspisteellä. Sähköautoilla kyettäisiin siis suorittamaan valtaosa pohjoiskarjalaisten yritysten ajosta. Tutkimuksen perusteella auton käyttötarpeet eivät näyttäisi olevan sähköautoilun yleistymiselle este Pohjois-Karjalassa.

7 6 Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millaisista sähköautotyypeistä yritykset olisivat kiinnostuneimpia. Tulosten perusteella yritykset olisivat kiinnostuneimpia hankkimaan käyttöönsä sähköhenkilöauton tai sähköpakettiauton (ks. kuvio 1). Eniten kiinnostusta olisi sähköpakettiauton hankintaan. Tilastollisesti kiinnostuneimpia sähköauton hankinnasta olivat kuitenkin sellaiset yritykset, jotka kokivat pienen henkilöauton sopivan parhaiten heidän käyttöönsä. Vaikka siis sähköpakettiauto koettiin sopivimmaksi sähköauton luokaksi, kiinnostuneimpia sähköauton hankinnasta olivat sellaiset yritykset, joiden käyttöön pieni sähköhenkilöauto olisi sopiva. Tuloksen kohdalla lienee tarpeellista muistaa, että tällä hetkellä sähköautoja ei ole tarjolla juuri muissa ajoneuvoluokassa kuin nimenomaan pienissä henkilöautoissa. Näin ollen on mahdollista, että tarjonnan nykytila vaikuttaa myös ostokäyttäytymiseen ja tekijä näyttäytyy siksi tässä tutkimuksessa merkitsevänä. Minkälainen sähköauto olisi sopiva yrityksenne käyttöön? 0% 10% 20% 30% 40% 50% Pieni henkilöauto (2-3 hengen) Henkilöauto (4-5 hengen) Tila-auto (yli 5 hengen) Pakettiauto Kuorma-auto Pienoislinja-auto (max. 9 hengen) Linja-auto Muu Kuvio 1. Sopivimmat sähköautotyypit yritysten käyttöön Yrityksille merkittävimmät syyt hankkia sähköauto olisivat päästöttömyys ja ekologisuus, käyttökustannukset sekä käyttämisestä saatava pr-arvo (ks. kuvio 2). Huomattavaa tuloksissa on kuitenkin, että tilastollisesti aikomukseen hankkia sähköauto vaikuttaa eniten sähköauton käyttömukavuus. Vastaajat, joille käyttömukavuus on motivaatiotekijä hankkimiselle, ovat todennäköisempiä sähköauton hankkijoita tulevina vuosina. Yleisesti autojen tärkeimpänä ominaisuutena on aikaisemmissa tutkimuksissa todettu olevan juuri käyttömukavuus 2. Näin ollen sähköautolta

8 7 näytettäisiin odottavan käyttömukavuutta aivan kuten perinteisiltä polttomoottoriautoiltakin, jotta kiinnostus hankkia lisääntyisi. Vastaajan oli mahdollista valita kysymykseen useampi vaihtoehto. Tulosten tarkastelu osoittaa, että mitä useamman syyn vastaajat mainitsevat sitä todennäköisemmin he ovat kiinnostuneita sähköauton hankinnasta. Kiinnostus sähköauton hankkimiselle näyttäisi siis edellyttävän useampaa syytä hankkimiselle. Kyselyn mukaan asiakkaiden vaatimukset tai odotukset eivät tällä hetkellä vaikuta yritysten kiinnostukseen hankkia käyttöönsä sähköauto. Kuluttajien odotukset eivät siis ainakaan toistaiseksi ole asettaneet yrityksille paineita sähköauton hankkimiselle. Toisaalta samaan aikaan melko monet vastaajat mainitsivat sähköauton käyttämisestä saatavan pr-arvon yhdeksi syyksi hankkia sähköauto. Tämä viittaa siihen, että yritykset ovat kiinnostuneita siitä, millaisen kuvan heidän käyttämänsä ajoneuvot yrityksestä antavat. Sähköautoilu on yrityksille mahdollisuus näyttäytyä vihreinä, mikä on yksi vuosituhannen alun markkinointitrendeistä 10. Mikä seuraavista tekijöistä voisi olla yrityksellenne syy hankkia sähköauto? Päästöttömyys ja ekologisuus 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Käyttökustannukset Käyttömukavuus Suorituskyky Käyttämisestä saatava PR-arvo Asiakkaidemme vaatimukset/odotukset Muu Kuvio 2. Sähköauton mahdolliseen hankintaan vaikuttavat motivaatiotekijät. Merkittävimmiksi esteiksi sähköauton hankkimiselle yritykset mainitsevat sähköautojen hintatason, toimintasäteen ja latausmahdollisuudet (ks. kuvio 3). Mikään kyselyssä esitetyistä sähköauton hankintaan kielteisesti vaikuttavista tekijöistä ei vaikuta tilastollisesti merkitsevästi hankintaaikomukseen. Tuloksien kohdalla on siis huomattava, että edellä mainittuja tekijöitä pitävät yhtä

9 8 lailla esteinä hankkimiselle sellaiset vastaajat, jotka aikovat hankkia kuin sellaiset vastaajat, jotka eivät aio hankkia sähköautoa lähivuosina. Tulos antaa olettaa, että hankinnasta kiinnostuneet eroavat ei-kiinnostuneista ainoastaan sen osalta, että he ovat valmiita sietämään estetekijät ja tekemään hankinnan niistä johtumatta. Vastaajan mainitsemien esteiden määrällä ei ole tilastollista vaikutusta kiinnostukseen hankkia sähköauto. Yksikin syy riittää siis esteeksi hankkimiselle, kun taas vastaavasti mainittujen motivaatiotekijöiden määrä vaikuttaa hankkimisaikomuksen todennäköisyyteen. Sähköautoiluun usein liitettävä luotettavuusongelma ei noussut esiin kyselyssä. Puolestaan latausmahdollisuuksia ja toimintasädettä pidettiin merkittävinä esteinä hankkimiselle, vaikka valtaosalla yrityksestä päivittäiset ajomatkat ja -ajat ovat sellaisia, että sähköauto soveltuisi yritysten käyttöön. Mikä seuraavista tekijöistä voisi olla yrityksellenne este sähköauton hankkimiselle? Hinta suhteessa polttomoottoriautoihin 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Luotettavuus Toimintasäde Suorituskyky Latausmahdollisuudet Tarjonta ja/tai saatavuus Muu Kuvio 3. Esteet sähköauton hankkimiselle. Tarkasteltaessa sähköautoiluun tai sähköautoihin liittyviä mielikuvia voidaan havaita, että vastaajat pitävät sähköautoja kalliina ja varsin luotettavina. Tulos osoittaa, että vastaajat eivät näe sähköautojen luotettavuutta ongelmana. Vastaajien mielestä sähköautojen latauspisteitä on vähän, erilaisia sähköautomalleja on markkinoilla niukasti ja sähköautojen saatavuus on varsin huono tällä hetkellä. Merkittävimmin vastausasteikon neutraalista tasosta (3) poikkeavat väittämien Sähköautojen latauspisteitä on riittävästi ja Sähköauto on kallis keskiarvot. Edellä mainittuihin väittämiin latautuu siis keskimäärin voimakkaimmat mielipiteet, jotka molemmat poikkeavat

10 9 neutraalista tasosta negatiivissävytteiseen suuntaan. Vastaukset eivät eroa tutkittavien hankintaaikomuksen mukaisen jaottelun osalta kovinkaan merkittävästi. (Ks. taulukko 1.) Taulukko 1. Vastausten keskiarvot eri väittämille. Ei aikomusta hankkia Aikomus hankkia Kaikki Sähköauto on luotettava 3,16 3,52 3,21 Sähköauto on kallis 4,31 4,35 4,31 Sähköauto on suorituskykyinen 2,76 3,26 2,83 Sähköautojen latauspisteitä on riittävästi 1,60 1,78 1,63 Sähköautojen saatavuus on hyvä 1,92 2,22 1,96 Erilaisia sähköautomalleja on tarjolla vähän 3,88 4,04 3,90 Vastaajien mielipiteitä jakaa mielipideväittämistä merkittävimmin sähköauton suorituskykymielikuva (ks. kuvio 4). Kyseisen muuttujan hajonta on mielipidemuuttujista suurin. Kuviota 4 tarkastelemalla voidaan todeta, että mitä suorituskykyisempänä sähköautoa pidetään, sitä todennäköisemmin aiotaan hankkia sähköauto. Tulos on tilastollisesti merkitsevä. Yhtenäisintä mieltä vastaajat olivat sähköauton kalleudesta. Muuttujan keskiarvo on korkea ja hajonta vähäistä. Tulos on ymmärrettävä ottaen huomioon sähköautojen tämänhetkisen hintatason suhteessa polttomoottoriautoihin. Huomioitavaa on kuitenkin, että hinta ei määrittele kiinnostusta sähköauton hankkimiselle. Riippumatta kiinnostuksesta hankkimiseen vastaajat pitävät sähköautoa kalliina. Hankinnasta kiinnostuneet ovat tutkimuksen tulosten valossa siis yksinkertaisesti valmiimpia maksamaan korkean hinnan saavuttaakseen hyödyt, joita sähköautoilusta voi syntyä.

11 10 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Ei aikomusta hankkia Aikomus hankkia 20% 10% 0% 1 = täysin eri mieltä = täysin samaa mieltä Sähköauto on suorituskykyinen Kuvio 4. Väittämän Sähköauto on suorituskykyinen vastausten jakaantuminen. Yksityishenkilöiltä kerätyn aineiston analysointi Yksityishenkilöille toteutetussa kyselyssä kartoitettiin vastaajien sukupuolen ja iän vaikutusta kiinnostukseen hankkia sähköauto. Kyselyn tulokset osoittavat, että sähköauton hankkimiskiinnostus ei ole riippuvainen vastaajan sukupuolesta. Kyselyyn vastanneista naisista suurempi osa (42 %) on kiinnostuneita hankkimaan sähköauton lähivuosina kuin kyselyyn vastanneista miehistä (32 %), mutta tilastollisesti miehet ja naiset eivät kuitenkaan eroa toisistaan hankkimiskiinnostuksen suhteen. Vastaajan iällä puolestaan näyttäisi olevan vaikutusta kuluttajien kiinnostukseen sähköauton hankinnasta. Ikäluokkaan vuotiaat kuuluvat ovat tilastollisesti kaikkein kiinnostuneimpia sähköauton hankinnasta. Sama havainto voidaan tehdä tarkastelemalla kuviota 5. Ikäluokka vuotiaat on kyselyn mukaan ainoa ikäluokka, jossa sähköauton hankintaa aikovien osuus on suurempi kuin niiden, jotka eivät aio hankkia. Puolestaan yli 64-vuotiaat eivät ole lainkaan kiinnostuneita hankkimaan sähköautoa lähivuosina. Tulos selittynee ikäluokan oletuksella kyvystään omaksua uuden tekniikan käyttöönotto. Muihin kuin edellä mainittuihin ikäluokkiin kuuluminen ei vaikuta tilastollisesti todennäköisyyteen hankkia sähköauto lähivuosina.

12 11 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Ei aikomusta hankkia Aikomus hankkia 20% 10% 0% alle 25 v v v v v. yli 64 v. Ikä? Kuvio 5. Vastaajan iän ja hankkimisaikomuksen välinen suhde. Sähköauton on oletettu asemoituvan markkinoilla kotitalouksien toisen auton vaihtoehdoksi 2. Tutkimuksessa selvitettiin kotitalouden autojen lukumäärän ja sähköauton hankkimisaikomuksen välistä suhdetta. Tulosten perusteella kotitalouden autojen lukumäärä ei vaikuta sähköauton hankkimisaikomukseen tilastollisesti merkitsevästi. Hankinnasta kiinnostuneiden määrä kasvaa hieman kun kotitalouden autojen lukumäärä kasvaa (ks. kuvio 6). Erot eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä. Tulos on mielenkiintoinen, sillä se osoittaa, että sähköautoista eivät ole kiinnostuneita ainoastaan sellaiset kotitaloudet, joilla on useampia autoja käytössään. Näyttäisi siis siltä, että vastoin aikaisempia oletuksia sähköautot eivät ole ainoastaan vaihtoehtoja kotitalouksien kakkosautoiksi 2,10. Myös kotitaloudet, joissa autoja on käytössä vain yksi tai ei yhtään, ovat tilastollisesti yhtä todennäköisiä sähköauton hankkijoita lähivuosina, kuin kotitaloudet, joissa autoja on käytössä useampia.

13 12 80% 70% 60% 50% 40% 30% Ei aikomusta hankkia Aikomus hankkia 20% 10% 0% ei yhtään 1 kpl 2 kpl yli 2 kpl Kotitalouden autojen lukumäärä Kuvio 6. Kotitalouden autojen lukumäärän ja hankkimisaikomuksen välinen suhde. Yksityishenkilöt kokevat merkittävimmiksi esteiksi sähköauton hankkimiselle sähköautojen hintatason, toimintasäteen ja latausmahdollisuudet (ks. kuvio 7). Ongelmat siis liittyvät suoranaisesti tekniikan kehittymisen asteeseen ja tekniikan hintaan. Teknologian kehittyessä on odotettavaa, että myös sen hinta laskee. Sähköautojen hankintaa eivät tutkimuksen tulosten valossa rajoita sähköautojen suorituskyky tai luotettavuus, vaan nimenomaan käyttörajoitukset ja hinta. Sähköauton toimintasäteen katsotaan laajalti olevan este sähköauton hankkimiselle vaikka samaan aikaan yli 70 % vastanneista määritteli päivittäisen ajotarpeensa olevan enintään 150 km, joka on sähköautolle vielä varsin realistinen ajomatka yhdellä latauksella. Myös latauspisteiden määrä koetaan esteeksi sähköauton hankkimiselle, vaikka suurimmalla osalla kotitalouksista päivittäinen ajoaika rajoittuu alle 12 tuntiin, jolloin lataamiselle jää runsaasti aikaa. Lataaminen voidaan tällöin pääosin myös suorittaa kotikiinteistön sähköpisteistä, jolloin muita latauspisteitä ei välttämättä edes tarvita.

14 13 Mikä seuraavista olisi teille mahdollinen este sähköauton hankkimiselle? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Hinta suhteessa polttomoottoriautoihin Luotettavuus Toimintasäde Suorituskyky Latausmahdollisuudet Tarjonta ja/tai saatavuus Muu Kuvio 7. Esteet sähköauton hankkimiselle. Ainut tilastollisesti merkitsevä este sähköauton hankkimiselle on kuitenkin sähköautojen hintataso suhteessa polttomoottoriautoihin. Vastaajista, jotka pitivät sähköauton hintaa esteenä sähköauton hankkimiselle, 29 % aikoo hankkia sähköauton lähivuosina. Vastaavasti 48 % vastaajista, jotka eivät katso sähköauton hinnan rajoittavan sähköauton hankintaa, aikovat hankkia sähköauton lähivuosina. Käytännössä tutkimustulos siis osoittaa, että kuluttajille merkittävin este aikomukselle hankkia sähköauto on sen hinta. Kuluttajat kokevat muidenkin tekijöiden vaikuttavan aikomukseen hankkia sähköauto, mutta ainoastaan hintakokemus määrittelee tilastollisesti merkitsevästi hankinta-aikomusta. Sähköautojen läpimurron merkittävin este tällä hetkellä näyttäisi siis olevan niiden hinta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että kuluttajat ovat valmiita maksamaan hintapreemiota eli lisähintaa sähköautoista 2,10, mutta tämänhetkinen hintaero polttomoottoriautoihin näyttäisi rajoittavan kiinnostusta sähköauton hankkimiseen vielä merkittävästi. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään merkittävimpiä syitä mahdolliselle sähköauton hankkimiselle. Merkittävimpiä motivaatiotekijöitä ovat sähköautojen päästöttömyys ja ekologisuus, sekä käyttökustannukset (ks. kuvio 8). Samaan aikaan kun kuluttajat kokevat sähköauton hankintahinnan esteeksi sähköauton hankkimiselle, he pitävät sähköauton käyttökustannuksia syynä sähköauton hankkimiselle. Sähköauton elinkaarikustannuksista ei nykyisellään ole tarkkoja laskelmia, mutta

15 14 kuluttajien ostopäätösten helpottamiseksi niille olisi tarvetta. Samoin kuin yrityksien kohdalla, myös kotitalouksien kiinnostus hankkimiselle kasvaa kun useampia tekijöitä mainitaan syyksi hankkimiselle. Motivaatiotekijöitä tarvitaan siis useampi, jotta hankinnasta ollaan kiinnostuneita. Vastaavasti hankintaa rajoittavien tekijöiden kohdalla mainittujen estetekijöiden määrällä ei ole vaikutusta kiinnostukseen hankkia sähköauto. Mikä seuraavista voisi olla teille syy hankkia sähköauto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Päästöttömyys ja ekologisuus Käyttökustannukset Käyttömukavuus Suorituskyky Käyttämisestä saatava status-arvo Muu Kuvio 8. Sähköauton mahdolliseen hankintaan vaikuttavat motivaatiotekijät. Tilastollisesti merkitsevästi kiinnostukseen hankkia sähköauto vaikuttaa kuitenkin ainoastaan päästöttömyys ja ekologisuus. Vastaajat, jotka pitävät päästöttömyyttä ja ekologisuutta syynä hankkia sähköauto ovat todennäköisemmin kiinnostuneita sen hankkimisesta lähivuosina kuin vastaajat, jotka eivät pidä kyseistä tekijää syynä hankkimiselle. Kuluttajien kiinnostus hankkia sähköauto kasvaa silloin, kun päästöttömyys ja ekologisuus koetaan syyksi hankkia sähköauto. Tulos osoittaa, että vihreät arvot ovat tärkeitä kotitalouksien tehdessä sähköauton hankintapäätöstä. Päästöttömyys ja ekologisuus on paitsi yleisin mainittu motivaatiotekijä myös ainut, joka vaikuttaa hankinta-aikomukseen tilastollisesti merkitsevästi. Taulukossa 2 on esitetty sähköautoihin tai sähköautoiluun liittyvien mielikuvaväittämien keskiarvot. Keskiarvoja tarkastelemalla voimme havaita, että suurimmat erot vastaajaryhmien välillä on hintaa ja markkinoilla olevien sähköautojen mallien määrää koskevien väittämien kohdalla. Vas-

16 15 taajat, jotka aikovat hankkia sähköauton tulevina vuosina pitävät sähköautoja halvempina ja kokevat, että erilaisia sähköautomalleja on tarjolla paremmin kuin vastaajat, jotka eivät aio hankkia sähköautoa. Muiden väittämien kohdalla erot ovat todella pieniä. Taulukko 2. Vastausten keskiarvot eri väittämille. Ei aikomusta hankkia Aikomus hankkia Kaikki Sähköauto on luotettava 3,72 3,79 3,74 Sähköauto on kallis 4,31 4,03 4,21 Sähköauto on suorituskykyinen 3,21 3,39 3,28 Sähköautojen latauspisteitä on riittävästi 2,13 2,06 2,11 Sähköautojen saatavuus on hyvä 2,18 2,27 2,21 Erilaisia sähköautomalleja on tarjolla vähän 4,11 3,69 3,97 Tutkimuksessa kysytyistä sähköautoihin tai sähköautoiluun liitettävistä mielikuvista tilastollisesti merkityksellisin liittyy sähköautomallien määrään markkinoilla. Mitä paremmin vastaajat kokevat sähköautomalleja olevan markkinoilla, sitä kiinnostuneempia he ovat hankkimaan sähköauton (ks. kuvio 9). Tulos osoittaa, että tarjonnan määrällä on yhteys hankinta-aikomukseen. Kiinnostus hankkia sähköauto on riippuvainen siitä, miten vastaajat kokevat tarjonnan määrän. Näin ollen voidaan tulosten perusteella todeta, että mallien tuominen markkinoilla lisännee kiinnostusta sähköauton hankkimiselle. Kysyntä ja tarjonta siis lisääntyvät ainakin osittain vuorovaikutteisesti. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Ei aikomusta hankkia Aikomus hankkia 20% 10% 0% 1 = täysin eri mieltä = täysin samaa mieltä Erilaisia sähköautomalleja on tarjolla vähän Kuvio 9. Väittämän Erilaisia sähköautomalleja on tarjolla vähän vastausten jakaantuminen.

17 16 YHTEENVETO Tämän tutkimuksen tuloksien tulkintaa ja niistä tehtäviä johtopäätöksiä rajoittavat tietyt tekijät. Tätä raporttia tarkasteltaessa on tärkeätä muistaa, että tutkimuksen tavoitteena on ennen kaikkea herättää kiinnostusta sähköautoiluun sekä vastaajien että muiden alueen toimijoiden keskuudessa. Tutkimuksen avulla pyrittiin kartoittamaan vastaajien asenteita ja mielikuvia sähköautoiluun liittyen. Tutkimuksen aineisto on varsin pieni, eikä tutkimusta ole toteutettu riittävien tieteellisten standardien mukaisesti. Tutkimuksen toteuttamisessa on ensisijaisesti luotu pohjaa mahdollisille tuleville ja laajamittaisemmille tutkimuksille. Näin ollen tutkimus toimii ikään kuin esitutkimuksena laajemmalle tutkimukselle. Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa tulee myös pitää mielessä, että kyselyyn on mahdollisesti valikoitunut mukaan sellaisia vastaajia, jotka ovat keskivertoa kiinnostuneempia sähköautoilusta. Tämä saattaa näkyä tuloksissa, esimerkiksi todellisuutta vahvempana kiinnostuksena sähköauton hankintaan. Huolimatta tutkimuksen rajoituksista voidaan tuloksista tehdä tiettyjä päätelmiä. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että niin yritysten kuin yksityishenkilöiden ajotarpeet ovat pääosin suoritettavissa sähköautoilla jo nykyisellä tekniikalla. Suurimmat esteet sähköauton hankinnalle näyttäisivät tällä hetkellä liittyvän tekniikan hintaan ja kehittyneisyyteen. Sähköautojen hinta ja toimintasäde sekä latausmahdollisuudet ovat yleisimpiä hankintaa rajoittavia tekijöitä vastaajien keskuudessa. Vastaavasti yleisimpiä syitä sähköautojen hankkimiselle ovat niiden päästöttömyys ja ekologisuus sekä käyttökustannukset. Kiinnostus sähköauton hankintaan kasvaa kun vastaajien kokemat motivaatiotekijät lisääntyvät, kuitenkaan estetekijöiden kohdalla eroa ei ole sen suhteen kuinka monta tekijää mainitaan. Kuluttajakäyttäytymiselle on tyypillistä, että hinnalla on suuri merkitys ostopäätöstä määrittelevänä tekijänä. Myös tämän kyselyn tulokset osoittavat, että niin hankintahinnalla kuin käyttökustannuksillakin on merkitystä ostopäätöksen kannalta. Sähköautoilun yleistymisen kannalta yksi suurimmista ongelmista liittynee siihen, ettei kunnollista ja luotettavaa tietoa sähköajoneuvojen elinkaarikustannuksista ole saatavilla. Arviot elinkaarikustannuksista suhteessa polttomoottoriautoihin vaihtelevat, ja perustuvat useimmiten heikkoihin olettamuksiin. Jotta sähköauto voidaan kuluttajien keskuudessa laajasti kokea vaihtoehdoksi nykyisille polttomoottoriautoille, tulisi säh-

18 17 köauton elinkaarikustannuksista tuottaa luotettavaa ja tarkkaa tietoa kuluttajien ostopäätösten tueksi. Sähköautojen yleistymisen suurin haaste näyttäisi olevan sähköautojen nykyinen hintataso. Osa kuluttajista on nykyisellään valmis sietämään sähköautojen käyttöön liittyvät rajoitukset, mutta valtaosalle kuluttajista korkeampi hinta tuotteesta, johon liittyy käyttörajoituksia verrattuna polttomoottoriautoon, on este hankkimiselle. Hinnan suhteen mielenkiintoista on, että vastaajan kokemus sähköauton hintatasosta ei kuitenkaan määrittele hankkimisaikomusta. Sekä hankintaa aikovat että hankinnasta kiinnostumattomat kokevat sähköauton olevan kallis. Osa kuluttajista on kuitenkin valmiita maksamaan korkean hinnan. Sähköautojen yleistymismahdollisuudet eivät tutkimuksen valossa näyttäisi rajoittuvan ainoastaan kotitalouksien kakkosautoksi, kuten yleisesti on ajateltu. Yhtä lailla kotitaloudet, joiden käytössä ei ole lainkaan autoa tai käytössä on yksi auto, ovat kiinnostuneita hankkimaan sähköauton. Vastaajien sukupuolella ei ole tilastollista vaikutusta hankkimisaikomukseen, mutta iällä puolestaan on vuotiaat ovat todennäköisimmin kiinnostuneita sähköauton hankinnasta, kun taas vähiten kiinnostuneita ovat yli 64-vuotiaat. Sähköautoilu elää tällä hetkellä murrosvaihetta, joka voi kestää pitkäänkin. Kuluttajilta uuden tekniikan omaksuminen vie usein aikaa, eivätkä markkinat ole vielä täysin valmiit sähköautoilulle. Yritysten ja yksityishenkilöiden kiinnostus hankkia sähköauto lisääntynee kun sähköautomarkkinat teknologian kehittyessä kypsyvät. Markkinoiden kypsyminen vaatii kuitenkin laajaa tietoisuuden lisäämistä, sekä muita toimia, joilla sähköautoilun yleistymistä voidaan edistää. TUTKIMUSMENETELMÄ Tutkimuksen tuloksia on analysoitu käyttämällä logistista regressioanalyysia. Logistinen regressioanalyysi selittää kaksiluokkaista selitettävää muuttujaa useilla selittävillä muuttujilla. Tutkimuksen selitettävänä muuttujana on vastaajan kiinnostus hankkia sähköauto seuraavan kolmen vuoden aikana. Selittävinä muuttujina on käytetty tässä raportissa läpikäytyjä muuttujia. Logistinen regressioanalyysi sopii tutkimuksen tarkoitukseen hyvin, sillä se ei aseta edellytyksiä selitettävän muuttujan luokkien jakautuneisuudelle. Logistinen regressionanalyysi mallintaa selittävien

19 18 muuttujien vaikutusta selitettävään muuttujaan. Malli määrittää muuttujat, joilla on tilastollisesti merkitsevä vaikutus selitettävään muuttujaan. Vaikutus selitettävään muuttujan voi olla positiivinen tai negatiivinen. Logistisen regressioanalyysin avulla saadaan siis vastaus siihen, vaikuttaako selittävä muuttuja selitettävään muuttujaan tilastollisesti merkitsevästi, ja onko vaikutus positiivinen vai negatiivinen. Tässä raportissa viitatut tulokset perustuvat logistisen regressioanalyysin tuloksiin. Analyysi on toteutettu käyttämällä SPSS-ohjelmistoa.

20 19 LÄHTEET 1) Bellis, M The History of Electric Vehicles: The Early Years. Saatavana www-muodossa: <URL: Viitattu ) Chéron, E. & Zins, M Electric Vehicle Purchasing Intentions: The Concern over Battery Charge Duration. Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 31, No. 3, pp ) Edvards, R., Larivé, J-F., Mahieu, V. & Rouveirolles, P Well-to-wheel analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context. Saatavana www-muodossa: <URL: Viitattu ) Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council. Official Journal of the European Union, Saatavana www-muodossa: <URL: Viitattu ) Pohjois-Karjalan maakuntaliiton julkaisu 145, Paikallisesti Uusiutuvasti Vietävän tehokkaasti. Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma ) TraFin tilasto: Tammi-toukokuu 2012 ensirekisteröinnit. Saatavana www-muodossa: <URL: _ajoneuvolajeittain_touko_2012.pdf> Viitattu ) Talouselämän uutinen: Saksa tuplaa sähkö autotuet, Suomen veroeste pysyy. Saatavana www-muodossa: <URL:http://www.talouselama.fi/uutiset/saksa+tuplaa+sahkoautotuet+suomen+veroeste+pysyy/a > Viitattu ) European Environment Agency:n tilasto: CO 2 intensity of electricity and heat generation. Saatavana www-muodossa: <URL: intensity_2011/download/1/ener002_co2%20intensity_2011%20v3.docx> Viitattu ) International Energy Agency CO 2 Emissions from Fuel Combustion: Highlights. Saatavana www-muodossa: <URL: Viitattu ) Gärling, A. & Thøgersen, J Marketing of Electric Vehicles. Business Strategy and the Environment, Vol. 10, pp

21

SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA. TransECO 2011, Jukka Räsänen

SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA. TransECO 2011, Jukka Räsänen SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA ESITYKSEN SISÄLTÖ Tausta ja tavoitteet Tarjonta ja kysyntä Erilaisia lähestymistapoja Suosituksia TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

Sähköinen liikenne Ratkaisuja Energia- ja Ilmastostrategian haasteisiin

Sähköinen liikenne Ratkaisuja Energia- ja Ilmastostrategian haasteisiin Sähköinen liikenne Ratkaisuja Energia- ja Ilmastostrategian haasteisiin 2 Energia- ja ilmastostrategia 2030 Sähköautoja liikenteessä vähintään 250 000 kpl 2 950 000 *) 2030 - Vaikutus 2016 - Lähtötilanne

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Taksiyrittäjät

Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Taksiyrittäjät Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Taksiyrittäjät Trafin yhteyshenkilöt: Pipsa Eklund, Hanna Strömmer, Pietari Pentinsaari IROResearch Oy, yhteyshenkilö: Tomi Ronkainen

Lisätiedot

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Enni Ruokamo, Rauli Svento ja Maria Kopsakangas-Savolainen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, SYKE BC-DC Workshop 16.1.2017 Kyselyn taustat ja tarkoitus Pilottitutkimus

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Kaasun käytön valvojien neuvottelupäivät Maakaasun käyttäjäpäivät 13.14.9.2011, Tallinna Gasum Oy, Liikennepalvelut, Liiketoimintayksikön päällikkö Jussi

Lisätiedot

Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Taksiautoilijat

Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Taksiautoilijat Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Taksiautoilijat Trafin yhteyshenkilöt: Pipsa Eklund, Hanna Strömmer, Pietari Pentinsaari IROResearch Oy, yhteyshenkilö: Tomi Ronkainen

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Kyselytutkimus nuorten energiatiedoista ja asenteista

Kyselytutkimus nuorten energiatiedoista ja asenteista Kyselytutkimus nuorten energiatiedoista ja asenteista Matti Lassila 30.1.2018 Pohdittavaa: Vaikuttavatko eri energianlähteisiin liittyvät tietosi siihen, että miten suhtaudut niihin? Välittyykö energia-alan

Lisätiedot

Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Stadsfullmäktige Kj/10 10.12.2014

Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Stadsfullmäktige Kj/10 10.12.2014 Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Beslutshistoria Kaupunginhallitus 01.12.2014 1258 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättää katsoa

Lisätiedot

SÄHKÖAUTON LATAUSPISTE KIINTEISTÖILLE

SÄHKÖAUTON LATAUSPISTE KIINTEISTÖILLE SÄHKÖAUTON LATAUSPISTE KIINTEISTÖILLE KIINTEISTÖT OVAT LUONTEVIA PAIKKOJA SÄHKÖAUTOJEN LATAUKSEEN Ilmastopäästöjen vähentämisessä sähköisellä liikenteellä on tärkeä osuus. Sähköauton tärkeimmät edut ovat

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Usean selittävän muuttujan regressioanalyysi

Usean selittävän muuttujan regressioanalyysi Tarja Heikkilä Usean selittävän muuttujan regressioanalyysi Yhden selittävän muuttujan regressioanalyysia on selvitetty kirjan luvussa 11, jonka esimerkissä18 muodostettiin lapsen syntymäpainolle lineaarinen

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Luomu meillä ja muualla. Jaakko Nuutila

Luomu meillä ja muualla. Jaakko Nuutila Luomu meillä ja muualla Jaakko Nuutila Kuka Jaakko Nuutila? Keittiömestari, lehtori, ETM Luomuliiton puheenjohtaja Väitöskirjantekijä Maanviljelijä Hotellinjohtaja Ison perheen isä Kuvat MTK Luennon sisältö

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Biokaasun hyödyntäminen liikenteessä Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Kaasuautojen Edellytykset Suomessa Kaasukäyttöiset autot muodostavat varteenotettavan vaihtoehdon. Päästöt ovat huomattavan

Lisätiedot

Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu?

Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu? Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu? ClimBus päätösseminaari Finlandia-talo, 9.6.2009 Timo Karttinen Kehitysjohtaja, Fortum Oyj 1 Rakenne Kilpailuedusta ja päästöttömyydestä Energiantarpeesta ja

Lisätiedot

Autojen verotuksesta sähköautojen kannalta. Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010

Autojen verotuksesta sähköautojen kannalta. Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010 Autojen verotuksesta sähköautojen kannalta Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010 AUTO- JA AJONEUVOVERO Autoveron veroprosentti on 1.1.2008 alusta lukien määräytynyt auton ominaishiilidioksidipäästön

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Antti Ruhanen Puheenjohtaja Autotuojat ry 25.6.2015 1 Autotuojat ry Perustettu 1925, nykyinen nimi vuodesta 1955 Edustaa käytännössä 100 % Suomen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development Uusiutuvan energian tukimekanismit Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, 17.2.2016 Kasperi Karhapää Manager, Business Development 1 Lämmitysmuodot ja CHP-kapasiteetti polttoaineittain 6

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA Iin kunnan sähköautopilotti 2014 Kari Manninen Iilaakso Oy Iin kunta Uusiutuvan energian edelläkävijä Noin 10 000 asukkaan kunta Pohjois- Pohjanmaalla Tavoitteena

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Yhdyskunta ja energia liiketoimintaa sähköisestä liikenteestä seminaari 1.10.2013 Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu Teknologiaraportti Heikki Torvinen 1 Teknologiaraportti Käsittelee tekniikan näkökulmasta nyt ja tulevaisuuden ajoneuvoratkaisuja Polttoaineet Energian varastointi Lataus Ajoneuvoryhmät Henkilöauto Hyötyajoneuvot

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Kohti päästötöntä liikennettä Saara Jääskeläinen, LVM Uusiutuvan energian päivä

Kohti päästötöntä liikennettä Saara Jääskeläinen, LVM Uusiutuvan energian päivä Kohti päästötöntä liikennettä 2045 Saara Jääskeläinen, LVM Uusiutuvan energian päivä 23.1.2018 1 Liikenteen päästövähennystavoitteet energia- ja ilmastostrategiassa ja Kaisussa Liikenteen päästöjä tulee

Lisätiedot

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 BIOKAASULLA LIIKENTEESEEN GASUMIN RATKAISUT PUHTAASEEN LIIKENTEESEEN HINKU LOHJA 29.10.2013 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 2 Kaasu tieliikenteen polttoaineena Bio- ja

Lisätiedot

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment Smart Grid Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi Electricity Energy Environment Edullinen energia ja työkoneet Hyvinvoinnin ja kehityksen perusta, myös tulevaisuudessa Electricity Energy Environment

Lisätiedot

Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit. Jukka Kaarre

Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit. Jukka Kaarre Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit Jukka Kaarre 9.8.2017 Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Ajankohtaista liikenteen verotuksessa Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Esityksen rakenne Hallitusohjelman kirjaukset Liikenteen verotuksen muutokset 2012 autovero ajoneuvoveron

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Hajautetun energiatuotannon edistäminen

Hajautetun energiatuotannon edistäminen Hajautetun energiatuotannon edistäminen TkT Juha Vanhanen Gaia Group Oy 29.2.2008 Esityksen sisältö 1. Hajautettu energiantuotanto Mitä on hajautettu energiantuotanto? Mahdollisuudet Haasteet 2. Hajautettu

Lisätiedot

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Lehdistötiedote 6.3.2015 Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Naisjohtajien määrässä on ollut havaittavissa hidasta laskua viimeisen

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA Iin kunnan sähköautopilotti 2014 -? Ari Alatossava Micropolis Oy Iin kunta Uusiutuvan energian edelläkävijä Noin 10 000 asukkaan kunta Oulun työssäkäyntialueella

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella

Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella KEHITTYVÄ METSÄENERGIA -HANKE Laukka Pasi, Laurila Jussi & Tasanen Tapani www.kehittyvametsaenergia.fi

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Energiateollisuus ry 20.6.2012

Poliittinen riski Suomessa. Energiateollisuus ry 20.6.2012 Poliittinen riski Suomessa Energiateollisuus ry 20.6.2012 Poliittinen riski Suomessa: Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen lainsäädännöllisen kehityksen ennustettavuudesta ja poliittisesta

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

Erittäin vähäpäästöiset ajoneuvot

Erittäin vähäpäästöiset ajoneuvot Erittäin vähäpäästöiset ajoneuvot - Selvitys ajoneuvopäättäjien ja -käyttäjien näkemyksistä 2.12.2014 Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa organisaatioiden kiinnostusta erittäin

Lisätiedot

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla Säästä rahaa ja ympäristöä vähäpäästöisellä autoilulla Pysäköintialennus vähäpäästöisille henkilöautoille Saat 50 prosentin alennuksen pysäköintimaksuista Helsingissä, jos omistat vähäpäästöisyyden kriteerit

Lisätiedot

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016 Q1-Q3/216 Autoalan vuosi Tammi-syyskuu 216 Henkilöautojen ensirekisteröintien kehitys 14 12 1 8 6 4 2 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu

Lisätiedot

Suomalaisten asenteet ja aktiivisuus energia-asioissa

Suomalaisten asenteet ja aktiivisuus energia-asioissa Suomalaisten asenteet ja aktiivisuus energia-asioissa Sisällysluettelo 1. Tutkimuksen toteutus (s. 3) 2. Kiinnostus energia-asioihin (s.6) 3. Tärkeimmät tietolähteet (s. 10) 4. Sähkönkuluttamiseen liittyvät

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Tiekartta öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan Anniina Kontiokorpi Projektipäällikkö, DI Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Tiekartta öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan Anniina Kontiokorpi Projektipäällikkö, DI Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Tiekartta öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan 2040 1.11.2017 Anniina Kontiokorpi Projektipäällikkö, DI Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020 2010

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Sähköllä ja biopolttoaineilla uusiutuvaa energiaa liikenteeseen

Sähköllä ja biopolttoaineilla uusiutuvaa energiaa liikenteeseen Sähköllä ja biopolttoaineilla uusiutuvaa energiaa liikenteeseen Ilmasto- ja energiapolitiikan aamupäivä 27.4.2016 Nils-Olof Nylund, tutkimusprofessori VTT Liikenteen päästöt eivät vähene öljyä polttamalla!

Lisätiedot

Hankkeen keskeiset tavoitteet

Hankkeen keskeiset tavoitteet Hankkeen keskeiset tavoitteet Hankkeen luomien edellytysten seurauksena maakuntaan syntyy omina hankkeinaan Vähintään yksi maatilojen /kuntien yhteinen biokaasulaitos, joka tuottaa keskitetysti liikennebiokaasua

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Perustettu 1962 Aulis Ripatin toimesta Yritys tällä hetkellä Lpr talousalueen vanhin yksityinen yhtäjaksoisesti toiminut autoliike Päämiehet:

Perustettu 1962 Aulis Ripatin toimesta Yritys tällä hetkellä Lpr talousalueen vanhin yksityinen yhtäjaksoisesti toiminut autoliike Päämiehet: Perustettu 1962 Aulis Ripatin toimesta Yritys tällä hetkellä Lpr talousalueen vanhin yksityinen yhtäjaksoisesti toiminut autoliike Päämiehet: Aro-Yhtymä Oy, Nissan Europe (valmistaja) ja Simetron Group

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008 Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena selvittää katsastamattomuuden syitä. Tutkimus toteutettiin vuosina 2005 ja 2006 vastaavan

Lisätiedot

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiksi CO 2 -raja-arvoiksi

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiksi CO 2 -raja-arvoiksi Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiksi CO 2 -raja-arvoiksi U 67/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lisätiedot

Kuntaliiton asiakaskysely 2012

Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Tuloksia vuoden 2012 kyselystä ja vertailutietoa vuoden 2011 kyselyn tuloksista Marraskuu 2011 tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom KUNTALIITON ASIAKASKYSELY 2012 KENELLE?

Lisätiedot

Metsäenergian hankinnan kestävyys

Metsäenergian hankinnan kestävyys Metsäenergian hankinnan kestävyys Karri Pasanen Tutkija Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelman loppuseminaari 19.4.2012 Mitä kestävyys oikeastaan on? Kestävyyden käsite pohjautuu tietoon

Lisätiedot

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT Low Carbon Finland 2050 Tulokset Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT 2 Kolme vähähiilistä tulevaisuudenkuvaa Tonni, Inno, Onni Eri lähtökohdat Suomen elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen sekä uuden teknologian

Lisätiedot

MaaS-palveluiden houkuttelevuus

MaaS-palveluiden houkuttelevuus MaaS-palveluiden houkuttelevuus Kyselytutkimuksen tulokset Helsingin Seudun Liikenteen toimialueella DI-työn tiivistelmä, syyskuu 2017 Hanna Ratilainen 1 Työn tavoitteet Listata MaaS-pakettien ominaisuuksia,

Lisätiedot

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla Säästä rahaa ja ympäristöä vähäpäästöisellä autoilulla Pysäköintialennus vähäpäästöisille henkilöautoille Vähäpäästöisyyden kriteerit (voimassa alkaen 1.1.2017) Saat 50 prosentin alennuksen pysäköintimaksuista

Lisätiedot

Ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä luomusta. Jaakko Nuutila,

Ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä luomusta. Jaakko Nuutila, Ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä luomusta Jaakko Nuutila, 6.10.2015 Osana kokonaisuutta Väitöstutkimus, jossa tarkastellaan luomuketjua osana suomalaista elintarvikejärjestelmää ja esitetään keinoja,

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston uudet aloitteet

Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston uudet aloitteet Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston uudet aloitteet 7. Selvitetään suurten kaupunkien mahdollisuudet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. 8. Tuetaan kuntien ja valtion

Lisätiedot

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Sami Karjalainen, tekn. toht. VTT Suomen automaatioseura Rakennusautomaatiojaosto BAFF Seminaari 22.5.2008 SISÄLTÖ Käyttäjätutkimuksen energiansäästöön

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

Työllisyysaste Pohjoismaissa

Työllisyysaste Pohjoismaissa BoF Online 2008 No. 8 Työllisyysaste Pohjoismaissa Seija Parviainen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka-

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu PERUSTIETOA HANKKEESTA Nimi: From waste to traffic fuel (W-FUEL) Kesto: 1.9.2009 31.12.2011 Kokonaisbudjetti:

Lisätiedot

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT TONTTIBAROMETRI 2013 19. JOULUKUUTA 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, RAKENNUSTEOLLISUUS RY JA SUOMEN KUNTALIITTO Newsec Valuation Oy Mannerheiminaukio 1 A PL 52 00101 Helsinki Puh: 0207 420 400 Fax: 0207 420

Lisätiedot

Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin. Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka

Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin. Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka Esimerkkejä sähköajoneuvoista Tesla Roadster Sähköauto Toimintasäde: 350 km Teho: 185 kw (248 hp)

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Heikki Liimatainen LIIKENNEJÄRJESTELMÄHANKKEET

Heikki Liimatainen LIIKENNEJÄRJESTELMÄHANKKEET Heikki Liimatainen LIIKENNEJÄRJESTELMÄHANKKEET TransEco/TransSmart 10.9.2013 KULJETUS tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja CO 2 -päästöjen tulevaisuus? 16.9.2013 2 KULJETUS tiekuljetusalan energiatehokkuuden

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena. Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto

Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena. Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto Biokaasun hyödyntämiskaavio Ruskossa 2,0 milj. m 3 biokaasua (9

Lisätiedot

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Erilaiset oppijat yhteinen koulu -projekti Aulikki Etelälahti 23.8.6 Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Taustaa... 1 Arvioinnin kohderyhmä... 1 Arvioinnin mittaristo ja aineiston analysointi...

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Marita Laukkanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 26.1.2016 Marita Laukkanen (VATT) Tukijärjestelmät ja ilmastopolitiikka 26.1.2016 1 / 13 Miksi

Lisätiedot

ISLP:n Kansainvälinen tilastojen lukutaitokilpailu (International Statistical Literacy Competition of the ISLP) Opettajan nimi: Luokka:

ISLP:n Kansainvälinen tilastojen lukutaitokilpailu (International Statistical Literacy Competition of the ISLP) Opettajan nimi: Luokka: ISLP:n Kansainvälinen tilastojen lukutaitokilpailu (International Statistical Literacy Competition of the ISLP) OPPILAAN NIMI: Ikä: Koulu: Opettajan nimi: Luokka: Alla oleviin kuvioihin on kerätty yli

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, joulukuu Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan ja yksityisen kulutuksen vuosimuutos 1995-2014

Lisätiedot