Tämä raportti on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hallinnoiman Uusiutuvia liikenteeseen -

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä raportti on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hallinnoiman Uusiutuvia liikenteeseen -"

Transkriptio

1

2 ESIPUHE Tämä raportti on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hallinnoiman Uusiutuvia liikenteeseen - hankkeen toteuttama sähköautoilua käsittelevä raportti. Raportti koostuu sähköautoilun yleisestä esittelystä sekä Pohjois-Karjalassa toteutetun sähköautoiluun liittyvän kyselyn tuloksien esittelystä. Uusiutuvia liikenteeseen -hankkeen tavoitteena on kehittää liiketoimintamahdollisuuksia uusiutuvien liikennepolttoaineiden alalla Pohjois-Karjalan alueella. Projektin tavoitteisiin pääsemme jakamalla tietoa tehokkaasti ja tarjoamalla laadukasta koulutusta aiheesta. Lisätietoa projektista ja tapahtumista löydätte projektin kotisivuilta. Vastaamme mielellämme kaikkiin mieleesi tuleviin kysymyksiin liittyen sähköautoiluun ja laajemmin uusiutuviin liikennepolttoaineisiin. Ota rohkeasti yhteyttä! Joensuussa ISBN (painettu) ISBN (pdf) Julkaisija: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Uusiutuvia liikenteeseen hanke Joensuu 2012 Tekijät: Riku Tapio Ville Kuittinen Jarkko Peiponen Ilari Havukainen Anna-Maija Kontturi

3 2 JOHDANTO Tämän raportin tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja kiinnostusta sähköautoilua kohtaan. Raportissa esitellään sähköautoilun mahdollisuuksia ja kerrotaan sähkön käytöstä liikenteessä. Lisäksi raportissa esitellään Pohjois-Karjalassa toteutetun sekä yrityksille että yksityisille kuluttajille suunnatun sähköautoiluun liittyvän kyselyn tuloksia. Sähköauto on ja on ollut vaihtoehto polttomoottoriautoille Ilmastonmuutos ja muut liikenteen ympäristövaikutukset sekä raakaöljyn tuotannon ja hinnan nykytaso lisäävät tarvetta vaihtoehtoisille liikennepolttoaineille. Sähköautoilulla on historiallisesti pitkä perinne ja 1900-luvun taitteessa sähkö oli yleinen ajoneuvojen polttoaine. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vuosina 1899 ja 1900 sähkö oli uusien autojen yleisin polttoaine 1. Polttomoottoritekniikka kuitenkin syrjäytti sähkön liikenteessä jo viime vuosisadan alkupuolella 2. Nyt vuosisata myöhemmin sähköautoilu tekee jälleen tuloaan markkinoille. Useat ajoneuvovalmistajat ovat viime vuosina tuoneet markkinoille oman sähköautomallinsa, ja muunnosautojen saama huomio mediassa on ollut merkittävää. Mikä sähköauto on? Sähköautolla (Electric Vehicle) tarkoitetaan autoa, jossa ei ole lainkaan polttomoottoria eikä generaattoria. Hybridiauto (Hybrid Electric Vehicle) ei siis ole sähköauto, sillä hybridissä voimanlähteinä toimivat sekä polttomoottori että sähkömoottori. Sähköauto puolestaan toimii pelkällä sähkömoottorilla, ja kaikki auton käyttämä energia on varastoitu sen akkuihin. Sähköautoilun haasteet liittyvät juuri akkuihin. Akkujen kapasiteetti edellyttää kehittymistä, jotta sähköauto kykenee täysimittaisesti haastamaan polttomoottoriautot käyttöominaisuuksiltaan. Autonvalmistajat tekevät jatkuvasti työtä parantaakseen akkujen kapasiteettia ja siten myös sähköautojen toimintamatkaa. Toimintamatkalla tarkoitetaan ajomatkaa, jonka sähköautolla kykenee ajamaan yhdellä latauskerralla. Teknologian kehittyminen vaatii aikaa, mutta jo nykyisellään sähköauto on erinomainen vaihtoehto perinteiselle polttomoottoriautolle.

4 3 Sähkön käyttö liikenteessä Sähkön käyttö liikenteessä on edullinen ja tuotantotavasta riippuen myös erittäin ekologinen vaihtoehto. Käyttämällä sähköautossa uusiutuvilla energialähteillä kuten vesi-, tuuli- tai aurinkovoimalla tuotettua ns. vihreää sähköä voidaan sähköautolla ajaa erittäin ekologisesti. Tällä hetkellä vihreä sähkö on biokaasun rinnalla ainut liikennepolttoaine, jota käyttämällä liikenteessä voidaan saavuttaa lähes täysi päästöttömyys (n. 5 g. CO 2 /km) 3. Joulukuussa 2008 vahvistettu EUdirektiivi edellyttää, että liikenteen energiasta 10 % on uusiutuvaa vuonna Käyttämällä uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä autojen polttoaineena voidaan edistää tavoitteisiin pääsemistä. Alueellisesti Pohjois-Karjalassa pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä EU:n tavoitteita enemmän 5, mikä edellyttää moninaisia toimenpiteitä, joista sähköautoilun lisääminen on yksi. Sähköautojen uusi tuleminen vaatii tukea ja toimenpiteitä Toistaiseksi sähköautojen uusi tuleminen on ollut hidasta. Suomessa rekisteröitiin tammitoukokuun 2012 aikana yhteensä vain 20 sähköautoa, joka on vain murto-osa kaikista rekisteröidyistä autoista 6. Sähköautoilun tulevaisuuteen vaikuttaa suuresti teknologian kehittyminen, mutta myös lainsäädäntö ja verotus. Toistaiseksi sähköautojen hankintahinnat ovat Suomessa merkittävästi korkeammat kuin polttomoottoriautojen, mikä edellyttäisi merkittäviä tukitoimia sähköautojen yleistymiseksi. Esimerkiksi Iso-Britanniassa, Italiassa ja Ranskassa sähköautojen hankintaan kannustetaan tuhansien eurojen arvoisilla tuilla 7. Hiilidioksidipäästöjen alentaminen sähköautoilun lisäämisen avulla onnistuu parhaiten maissa, joissa sähköntuotanto on vähäpäästöistä. Suomessa kulutetun sähkön tuotannon aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat selkeästi EU:n keskiarvoa matalammat 8. Näin ollen korvaamalla nykyisiä polttomoottoriautoja sähköautoilla voidaan hiilidioksidipäästöjä laskea Suomessa keskimäärin suhteessa monia muita EU-maita, kuten korkean sähköautotuen maita Iso-Britanniaa ja Italiaa tehokkaammin 9. Kaiken kaikkiaan sähköauto tuottaa hiilidioksidipäästöjä alle puolet polttomoottoriautoon verrattuna koko EU:n nykyisellä keskimääräisellä sähköntuotantoportfoliolla 3.

5 4 Sähköautoilu on kotimainen ja paikallinen mahdollisuus Sähköautoilu mahdollistaa kotimaisen ja paikallisen energian hyödyntämisen liikenteessä. Sähköauton polttoaine on mahdollista ostaa valitsemaltaan sähkönmyyjältä aivan kuten kotitaloussähkökin. Ladatessaan sähköauton omasta pistorasiastaan kuluttaja voi omilla kulutusvalinnoillaan vaikuttaa siihen, millaisella tuotantotavalla ja missä polttoaine on tuotettu. Valinnoillaan kuluttaja myös ohjaa sitä, mihin suuntaan sähköntuotanto Suomessa kehittyy. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto toteuttavat yhteistyössä Uusiutuvia liikenteeseen -hanketta, jonka yhtenä tavoitteena on edistää sähköautoilua Pohjois-Karjalassa. Sähköautoilu mahdollistaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymisen Pohjois-Karjalan alueelle ja edistää siten paikallistalouden kehittymistä. Uusiutuvia liikenteeseen -hanke on ollut mukana tukemassa paikallisen yrityksen käynnistämää sähköautoilun ympärille rakennettua liiketoimintaa. Yritys muuntaa polttomoottoriautoja sähköautoiksi ja edistää näin kestävää kehitystä alueellamme. Käynnistetty liiketoiminta on yksi esimerkki siitä, että sähköautoilun mahdollisuudet eivät Pohjois-Karjalassa rajoitu vain sähköautojen käyttöön. Sähköautoiluun liittyy Pohjois-Karjalassa paljon mahdollisuuksia. Sähköautoilu on yksi niistä keinoista, joiden avulla voidaan edistää uusiutuvien liikennepolttoaineiden käyttöä. Parhaimmillaan sähköautoilu mahdollistaa paitsi ekologisen myös paikallisen energian hyödyntämisen liikenteessä. Sähköautoilun lisääntyminen ja alueellisen energiantuotannon kehittyminen voivat merkittävästi parantaa Pohjois-Karjalan alueen elinvoimaisuutta ja omavaraisuutta. Sähköautoilu on yksi monista keinoista saavuttaa Uusiutuvilla Energinen Maakunta. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Uusiutuvia liikenteeseen -hanke toteutti touko-kesäkuun 2012 aikana sähköautoiluun liittyvän kyselyn sekä yrityksille että yksityisille henkilöille Pohjois-Karjalan alueella. Yritysten kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä sähköpostin välityksellä, ja yksityishenkilöiden kysely Karjalan Messuilla Kyselyyn vastasi yhteensä 168 yrityksen edustajaa ja 94 yksityishenkilöä. Kyselyjen tarkoituksena oli kartoittaa yritysten ja yksityishenkilöiden kiinnostusta hankkia sähköauto

6 5 lähivuosina, sähköautoon liittyviä odotuksia, hankintaan vaikuttavia myönteisiä ja kielteisiä motivaatiotekijöitä, sekä sähköautoihin liittyvien mielikuvien vaikutusta kiinnostukseen hankkia sähköauto lähivuosina. Kyselyt olivat pääosin sisällöltään samanlaisia, mutta osaa kysymyksistä on muokattu soveltumaan paremmin kontekstiin. Tutkimuksen analysointiin käytetystä tutkimusmenetelmästä voitte lukea tämän raportin viimeisestä luvusta. TUTKIMUKSEN ANALYSOINTI Sähköautot näyttäisivät sopivan pohjoiskarjalaisten yritysten ja yksityishenkilöiden käyttöön melko hyvin. Kiinnostus sähköauton hankintaan kuitenkin on vielä melko vähäistä. Sähköautojen koetaan olevan nykyisellään melko kalliita, mikä näyttäisi rajoittavan kiinnostusta sähköautoilua kohtaan. Vastaajat kokevat sähköautoihin liittyvän sellaisia tekijöitä, jotka rajoittavat kiinnostusta sähköauton hankkimiseen, mutta samaan aikaan sähköautoihin liitetään positiivisia tekijöitä, jotka lisäävät kiinnostusta hankkia sähköauto. Seuraavissa luvuissa on tarkasteltu tarkemmin kyselyn tuloksia. Yrityksiltä kerätyn aineiston analysointi Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että pohjoiskarjalaisten yritysten päivittäiset ajomatkat ja ajoajat huomioon ottaen, sähköautot soveltuisivat valtaosalle yrityksistä varsin hyvin jo nykyisen tekniikan puitteissa. Lähes kahdella kolmanneksella kyselyyn vastanneista yrityksistä päivittäinen ajomatka on enintään 150 km, ja vuorokaudessa ajoneuvot ovat ajossa enintään 12 tuntia. Nykyisillä sähköautojen akkukapasiteeteilla kyetään vastaamaan edellä mainittuihin tarpeisiin melko hyvin. Vastausten perusteella akkujen lataamiselle jää yrityksissä melko paljon aikaa vuorokaudessa, jolloin latausaikakaan ei muodostu ongelmaksi. Myöskään latauspisteiden määrä ei muodosta ongelmaa, sillä ajoneuvojen lataaminen voidaan toteuttaa yrityksen omalla latauspisteellä. Sähköautoilla kyettäisiin siis suorittamaan valtaosa pohjoiskarjalaisten yritysten ajosta. Tutkimuksen perusteella auton käyttötarpeet eivät näyttäisi olevan sähköautoilun yleistymiselle este Pohjois-Karjalassa.

7 6 Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millaisista sähköautotyypeistä yritykset olisivat kiinnostuneimpia. Tulosten perusteella yritykset olisivat kiinnostuneimpia hankkimaan käyttöönsä sähköhenkilöauton tai sähköpakettiauton (ks. kuvio 1). Eniten kiinnostusta olisi sähköpakettiauton hankintaan. Tilastollisesti kiinnostuneimpia sähköauton hankinnasta olivat kuitenkin sellaiset yritykset, jotka kokivat pienen henkilöauton sopivan parhaiten heidän käyttöönsä. Vaikka siis sähköpakettiauto koettiin sopivimmaksi sähköauton luokaksi, kiinnostuneimpia sähköauton hankinnasta olivat sellaiset yritykset, joiden käyttöön pieni sähköhenkilöauto olisi sopiva. Tuloksen kohdalla lienee tarpeellista muistaa, että tällä hetkellä sähköautoja ei ole tarjolla juuri muissa ajoneuvoluokassa kuin nimenomaan pienissä henkilöautoissa. Näin ollen on mahdollista, että tarjonnan nykytila vaikuttaa myös ostokäyttäytymiseen ja tekijä näyttäytyy siksi tässä tutkimuksessa merkitsevänä. Minkälainen sähköauto olisi sopiva yrityksenne käyttöön? 0% 10% 20% 30% 40% 50% Pieni henkilöauto (2-3 hengen) Henkilöauto (4-5 hengen) Tila-auto (yli 5 hengen) Pakettiauto Kuorma-auto Pienoislinja-auto (max. 9 hengen) Linja-auto Muu Kuvio 1. Sopivimmat sähköautotyypit yritysten käyttöön Yrityksille merkittävimmät syyt hankkia sähköauto olisivat päästöttömyys ja ekologisuus, käyttökustannukset sekä käyttämisestä saatava pr-arvo (ks. kuvio 2). Huomattavaa tuloksissa on kuitenkin, että tilastollisesti aikomukseen hankkia sähköauto vaikuttaa eniten sähköauton käyttömukavuus. Vastaajat, joille käyttömukavuus on motivaatiotekijä hankkimiselle, ovat todennäköisempiä sähköauton hankkijoita tulevina vuosina. Yleisesti autojen tärkeimpänä ominaisuutena on aikaisemmissa tutkimuksissa todettu olevan juuri käyttömukavuus 2. Näin ollen sähköautolta

8 7 näytettäisiin odottavan käyttömukavuutta aivan kuten perinteisiltä polttomoottoriautoiltakin, jotta kiinnostus hankkia lisääntyisi. Vastaajan oli mahdollista valita kysymykseen useampi vaihtoehto. Tulosten tarkastelu osoittaa, että mitä useamman syyn vastaajat mainitsevat sitä todennäköisemmin he ovat kiinnostuneita sähköauton hankinnasta. Kiinnostus sähköauton hankkimiselle näyttäisi siis edellyttävän useampaa syytä hankkimiselle. Kyselyn mukaan asiakkaiden vaatimukset tai odotukset eivät tällä hetkellä vaikuta yritysten kiinnostukseen hankkia käyttöönsä sähköauto. Kuluttajien odotukset eivät siis ainakaan toistaiseksi ole asettaneet yrityksille paineita sähköauton hankkimiselle. Toisaalta samaan aikaan melko monet vastaajat mainitsivat sähköauton käyttämisestä saatavan pr-arvon yhdeksi syyksi hankkia sähköauto. Tämä viittaa siihen, että yritykset ovat kiinnostuneita siitä, millaisen kuvan heidän käyttämänsä ajoneuvot yrityksestä antavat. Sähköautoilu on yrityksille mahdollisuus näyttäytyä vihreinä, mikä on yksi vuosituhannen alun markkinointitrendeistä 10. Mikä seuraavista tekijöistä voisi olla yrityksellenne syy hankkia sähköauto? Päästöttömyys ja ekologisuus 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Käyttökustannukset Käyttömukavuus Suorituskyky Käyttämisestä saatava PR-arvo Asiakkaidemme vaatimukset/odotukset Muu Kuvio 2. Sähköauton mahdolliseen hankintaan vaikuttavat motivaatiotekijät. Merkittävimmiksi esteiksi sähköauton hankkimiselle yritykset mainitsevat sähköautojen hintatason, toimintasäteen ja latausmahdollisuudet (ks. kuvio 3). Mikään kyselyssä esitetyistä sähköauton hankintaan kielteisesti vaikuttavista tekijöistä ei vaikuta tilastollisesti merkitsevästi hankintaaikomukseen. Tuloksien kohdalla on siis huomattava, että edellä mainittuja tekijöitä pitävät yhtä

9 8 lailla esteinä hankkimiselle sellaiset vastaajat, jotka aikovat hankkia kuin sellaiset vastaajat, jotka eivät aio hankkia sähköautoa lähivuosina. Tulos antaa olettaa, että hankinnasta kiinnostuneet eroavat ei-kiinnostuneista ainoastaan sen osalta, että he ovat valmiita sietämään estetekijät ja tekemään hankinnan niistä johtumatta. Vastaajan mainitsemien esteiden määrällä ei ole tilastollista vaikutusta kiinnostukseen hankkia sähköauto. Yksikin syy riittää siis esteeksi hankkimiselle, kun taas vastaavasti mainittujen motivaatiotekijöiden määrä vaikuttaa hankkimisaikomuksen todennäköisyyteen. Sähköautoiluun usein liitettävä luotettavuusongelma ei noussut esiin kyselyssä. Puolestaan latausmahdollisuuksia ja toimintasädettä pidettiin merkittävinä esteinä hankkimiselle, vaikka valtaosalla yrityksestä päivittäiset ajomatkat ja -ajat ovat sellaisia, että sähköauto soveltuisi yritysten käyttöön. Mikä seuraavista tekijöistä voisi olla yrityksellenne este sähköauton hankkimiselle? Hinta suhteessa polttomoottoriautoihin 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Luotettavuus Toimintasäde Suorituskyky Latausmahdollisuudet Tarjonta ja/tai saatavuus Muu Kuvio 3. Esteet sähköauton hankkimiselle. Tarkasteltaessa sähköautoiluun tai sähköautoihin liittyviä mielikuvia voidaan havaita, että vastaajat pitävät sähköautoja kalliina ja varsin luotettavina. Tulos osoittaa, että vastaajat eivät näe sähköautojen luotettavuutta ongelmana. Vastaajien mielestä sähköautojen latauspisteitä on vähän, erilaisia sähköautomalleja on markkinoilla niukasti ja sähköautojen saatavuus on varsin huono tällä hetkellä. Merkittävimmin vastausasteikon neutraalista tasosta (3) poikkeavat väittämien Sähköautojen latauspisteitä on riittävästi ja Sähköauto on kallis keskiarvot. Edellä mainittuihin väittämiin latautuu siis keskimäärin voimakkaimmat mielipiteet, jotka molemmat poikkeavat

10 9 neutraalista tasosta negatiivissävytteiseen suuntaan. Vastaukset eivät eroa tutkittavien hankintaaikomuksen mukaisen jaottelun osalta kovinkaan merkittävästi. (Ks. taulukko 1.) Taulukko 1. Vastausten keskiarvot eri väittämille. Ei aikomusta hankkia Aikomus hankkia Kaikki Sähköauto on luotettava 3,16 3,52 3,21 Sähköauto on kallis 4,31 4,35 4,31 Sähköauto on suorituskykyinen 2,76 3,26 2,83 Sähköautojen latauspisteitä on riittävästi 1,60 1,78 1,63 Sähköautojen saatavuus on hyvä 1,92 2,22 1,96 Erilaisia sähköautomalleja on tarjolla vähän 3,88 4,04 3,90 Vastaajien mielipiteitä jakaa mielipideväittämistä merkittävimmin sähköauton suorituskykymielikuva (ks. kuvio 4). Kyseisen muuttujan hajonta on mielipidemuuttujista suurin. Kuviota 4 tarkastelemalla voidaan todeta, että mitä suorituskykyisempänä sähköautoa pidetään, sitä todennäköisemmin aiotaan hankkia sähköauto. Tulos on tilastollisesti merkitsevä. Yhtenäisintä mieltä vastaajat olivat sähköauton kalleudesta. Muuttujan keskiarvo on korkea ja hajonta vähäistä. Tulos on ymmärrettävä ottaen huomioon sähköautojen tämänhetkisen hintatason suhteessa polttomoottoriautoihin. Huomioitavaa on kuitenkin, että hinta ei määrittele kiinnostusta sähköauton hankkimiselle. Riippumatta kiinnostuksesta hankkimiseen vastaajat pitävät sähköautoa kalliina. Hankinnasta kiinnostuneet ovat tutkimuksen tulosten valossa siis yksinkertaisesti valmiimpia maksamaan korkean hinnan saavuttaakseen hyödyt, joita sähköautoilusta voi syntyä.

11 10 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Ei aikomusta hankkia Aikomus hankkia 20% 10% 0% 1 = täysin eri mieltä = täysin samaa mieltä Sähköauto on suorituskykyinen Kuvio 4. Väittämän Sähköauto on suorituskykyinen vastausten jakaantuminen. Yksityishenkilöiltä kerätyn aineiston analysointi Yksityishenkilöille toteutetussa kyselyssä kartoitettiin vastaajien sukupuolen ja iän vaikutusta kiinnostukseen hankkia sähköauto. Kyselyn tulokset osoittavat, että sähköauton hankkimiskiinnostus ei ole riippuvainen vastaajan sukupuolesta. Kyselyyn vastanneista naisista suurempi osa (42 %) on kiinnostuneita hankkimaan sähköauton lähivuosina kuin kyselyyn vastanneista miehistä (32 %), mutta tilastollisesti miehet ja naiset eivät kuitenkaan eroa toisistaan hankkimiskiinnostuksen suhteen. Vastaajan iällä puolestaan näyttäisi olevan vaikutusta kuluttajien kiinnostukseen sähköauton hankinnasta. Ikäluokkaan vuotiaat kuuluvat ovat tilastollisesti kaikkein kiinnostuneimpia sähköauton hankinnasta. Sama havainto voidaan tehdä tarkastelemalla kuviota 5. Ikäluokka vuotiaat on kyselyn mukaan ainoa ikäluokka, jossa sähköauton hankintaa aikovien osuus on suurempi kuin niiden, jotka eivät aio hankkia. Puolestaan yli 64-vuotiaat eivät ole lainkaan kiinnostuneita hankkimaan sähköautoa lähivuosina. Tulos selittynee ikäluokan oletuksella kyvystään omaksua uuden tekniikan käyttöönotto. Muihin kuin edellä mainittuihin ikäluokkiin kuuluminen ei vaikuta tilastollisesti todennäköisyyteen hankkia sähköauto lähivuosina.

12 11 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Ei aikomusta hankkia Aikomus hankkia 20% 10% 0% alle 25 v v v v v. yli 64 v. Ikä? Kuvio 5. Vastaajan iän ja hankkimisaikomuksen välinen suhde. Sähköauton on oletettu asemoituvan markkinoilla kotitalouksien toisen auton vaihtoehdoksi 2. Tutkimuksessa selvitettiin kotitalouden autojen lukumäärän ja sähköauton hankkimisaikomuksen välistä suhdetta. Tulosten perusteella kotitalouden autojen lukumäärä ei vaikuta sähköauton hankkimisaikomukseen tilastollisesti merkitsevästi. Hankinnasta kiinnostuneiden määrä kasvaa hieman kun kotitalouden autojen lukumäärä kasvaa (ks. kuvio 6). Erot eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä. Tulos on mielenkiintoinen, sillä se osoittaa, että sähköautoista eivät ole kiinnostuneita ainoastaan sellaiset kotitaloudet, joilla on useampia autoja käytössään. Näyttäisi siis siltä, että vastoin aikaisempia oletuksia sähköautot eivät ole ainoastaan vaihtoehtoja kotitalouksien kakkosautoiksi 2,10. Myös kotitaloudet, joissa autoja on käytössä vain yksi tai ei yhtään, ovat tilastollisesti yhtä todennäköisiä sähköauton hankkijoita lähivuosina, kuin kotitaloudet, joissa autoja on käytössä useampia.

13 12 80% 70% 60% 50% 40% 30% Ei aikomusta hankkia Aikomus hankkia 20% 10% 0% ei yhtään 1 kpl 2 kpl yli 2 kpl Kotitalouden autojen lukumäärä Kuvio 6. Kotitalouden autojen lukumäärän ja hankkimisaikomuksen välinen suhde. Yksityishenkilöt kokevat merkittävimmiksi esteiksi sähköauton hankkimiselle sähköautojen hintatason, toimintasäteen ja latausmahdollisuudet (ks. kuvio 7). Ongelmat siis liittyvät suoranaisesti tekniikan kehittymisen asteeseen ja tekniikan hintaan. Teknologian kehittyessä on odotettavaa, että myös sen hinta laskee. Sähköautojen hankintaa eivät tutkimuksen tulosten valossa rajoita sähköautojen suorituskyky tai luotettavuus, vaan nimenomaan käyttörajoitukset ja hinta. Sähköauton toimintasäteen katsotaan laajalti olevan este sähköauton hankkimiselle vaikka samaan aikaan yli 70 % vastanneista määritteli päivittäisen ajotarpeensa olevan enintään 150 km, joka on sähköautolle vielä varsin realistinen ajomatka yhdellä latauksella. Myös latauspisteiden määrä koetaan esteeksi sähköauton hankkimiselle, vaikka suurimmalla osalla kotitalouksista päivittäinen ajoaika rajoittuu alle 12 tuntiin, jolloin lataamiselle jää runsaasti aikaa. Lataaminen voidaan tällöin pääosin myös suorittaa kotikiinteistön sähköpisteistä, jolloin muita latauspisteitä ei välttämättä edes tarvita.

14 13 Mikä seuraavista olisi teille mahdollinen este sähköauton hankkimiselle? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Hinta suhteessa polttomoottoriautoihin Luotettavuus Toimintasäde Suorituskyky Latausmahdollisuudet Tarjonta ja/tai saatavuus Muu Kuvio 7. Esteet sähköauton hankkimiselle. Ainut tilastollisesti merkitsevä este sähköauton hankkimiselle on kuitenkin sähköautojen hintataso suhteessa polttomoottoriautoihin. Vastaajista, jotka pitivät sähköauton hintaa esteenä sähköauton hankkimiselle, 29 % aikoo hankkia sähköauton lähivuosina. Vastaavasti 48 % vastaajista, jotka eivät katso sähköauton hinnan rajoittavan sähköauton hankintaa, aikovat hankkia sähköauton lähivuosina. Käytännössä tutkimustulos siis osoittaa, että kuluttajille merkittävin este aikomukselle hankkia sähköauto on sen hinta. Kuluttajat kokevat muidenkin tekijöiden vaikuttavan aikomukseen hankkia sähköauto, mutta ainoastaan hintakokemus määrittelee tilastollisesti merkitsevästi hankinta-aikomusta. Sähköautojen läpimurron merkittävin este tällä hetkellä näyttäisi siis olevan niiden hinta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että kuluttajat ovat valmiita maksamaan hintapreemiota eli lisähintaa sähköautoista 2,10, mutta tämänhetkinen hintaero polttomoottoriautoihin näyttäisi rajoittavan kiinnostusta sähköauton hankkimiseen vielä merkittävästi. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään merkittävimpiä syitä mahdolliselle sähköauton hankkimiselle. Merkittävimpiä motivaatiotekijöitä ovat sähköautojen päästöttömyys ja ekologisuus, sekä käyttökustannukset (ks. kuvio 8). Samaan aikaan kun kuluttajat kokevat sähköauton hankintahinnan esteeksi sähköauton hankkimiselle, he pitävät sähköauton käyttökustannuksia syynä sähköauton hankkimiselle. Sähköauton elinkaarikustannuksista ei nykyisellään ole tarkkoja laskelmia, mutta

15 14 kuluttajien ostopäätösten helpottamiseksi niille olisi tarvetta. Samoin kuin yrityksien kohdalla, myös kotitalouksien kiinnostus hankkimiselle kasvaa kun useampia tekijöitä mainitaan syyksi hankkimiselle. Motivaatiotekijöitä tarvitaan siis useampi, jotta hankinnasta ollaan kiinnostuneita. Vastaavasti hankintaa rajoittavien tekijöiden kohdalla mainittujen estetekijöiden määrällä ei ole vaikutusta kiinnostukseen hankkia sähköauto. Mikä seuraavista voisi olla teille syy hankkia sähköauto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Päästöttömyys ja ekologisuus Käyttökustannukset Käyttömukavuus Suorituskyky Käyttämisestä saatava status-arvo Muu Kuvio 8. Sähköauton mahdolliseen hankintaan vaikuttavat motivaatiotekijät. Tilastollisesti merkitsevästi kiinnostukseen hankkia sähköauto vaikuttaa kuitenkin ainoastaan päästöttömyys ja ekologisuus. Vastaajat, jotka pitävät päästöttömyyttä ja ekologisuutta syynä hankkia sähköauto ovat todennäköisemmin kiinnostuneita sen hankkimisesta lähivuosina kuin vastaajat, jotka eivät pidä kyseistä tekijää syynä hankkimiselle. Kuluttajien kiinnostus hankkia sähköauto kasvaa silloin, kun päästöttömyys ja ekologisuus koetaan syyksi hankkia sähköauto. Tulos osoittaa, että vihreät arvot ovat tärkeitä kotitalouksien tehdessä sähköauton hankintapäätöstä. Päästöttömyys ja ekologisuus on paitsi yleisin mainittu motivaatiotekijä myös ainut, joka vaikuttaa hankinta-aikomukseen tilastollisesti merkitsevästi. Taulukossa 2 on esitetty sähköautoihin tai sähköautoiluun liittyvien mielikuvaväittämien keskiarvot. Keskiarvoja tarkastelemalla voimme havaita, että suurimmat erot vastaajaryhmien välillä on hintaa ja markkinoilla olevien sähköautojen mallien määrää koskevien väittämien kohdalla. Vas-

16 15 taajat, jotka aikovat hankkia sähköauton tulevina vuosina pitävät sähköautoja halvempina ja kokevat, että erilaisia sähköautomalleja on tarjolla paremmin kuin vastaajat, jotka eivät aio hankkia sähköautoa. Muiden väittämien kohdalla erot ovat todella pieniä. Taulukko 2. Vastausten keskiarvot eri väittämille. Ei aikomusta hankkia Aikomus hankkia Kaikki Sähköauto on luotettava 3,72 3,79 3,74 Sähköauto on kallis 4,31 4,03 4,21 Sähköauto on suorituskykyinen 3,21 3,39 3,28 Sähköautojen latauspisteitä on riittävästi 2,13 2,06 2,11 Sähköautojen saatavuus on hyvä 2,18 2,27 2,21 Erilaisia sähköautomalleja on tarjolla vähän 4,11 3,69 3,97 Tutkimuksessa kysytyistä sähköautoihin tai sähköautoiluun liitettävistä mielikuvista tilastollisesti merkityksellisin liittyy sähköautomallien määrään markkinoilla. Mitä paremmin vastaajat kokevat sähköautomalleja olevan markkinoilla, sitä kiinnostuneempia he ovat hankkimaan sähköauton (ks. kuvio 9). Tulos osoittaa, että tarjonnan määrällä on yhteys hankinta-aikomukseen. Kiinnostus hankkia sähköauto on riippuvainen siitä, miten vastaajat kokevat tarjonnan määrän. Näin ollen voidaan tulosten perusteella todeta, että mallien tuominen markkinoilla lisännee kiinnostusta sähköauton hankkimiselle. Kysyntä ja tarjonta siis lisääntyvät ainakin osittain vuorovaikutteisesti. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Ei aikomusta hankkia Aikomus hankkia 20% 10% 0% 1 = täysin eri mieltä = täysin samaa mieltä Erilaisia sähköautomalleja on tarjolla vähän Kuvio 9. Väittämän Erilaisia sähköautomalleja on tarjolla vähän vastausten jakaantuminen.

17 16 YHTEENVETO Tämän tutkimuksen tuloksien tulkintaa ja niistä tehtäviä johtopäätöksiä rajoittavat tietyt tekijät. Tätä raporttia tarkasteltaessa on tärkeätä muistaa, että tutkimuksen tavoitteena on ennen kaikkea herättää kiinnostusta sähköautoiluun sekä vastaajien että muiden alueen toimijoiden keskuudessa. Tutkimuksen avulla pyrittiin kartoittamaan vastaajien asenteita ja mielikuvia sähköautoiluun liittyen. Tutkimuksen aineisto on varsin pieni, eikä tutkimusta ole toteutettu riittävien tieteellisten standardien mukaisesti. Tutkimuksen toteuttamisessa on ensisijaisesti luotu pohjaa mahdollisille tuleville ja laajamittaisemmille tutkimuksille. Näin ollen tutkimus toimii ikään kuin esitutkimuksena laajemmalle tutkimukselle. Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa tulee myös pitää mielessä, että kyselyyn on mahdollisesti valikoitunut mukaan sellaisia vastaajia, jotka ovat keskivertoa kiinnostuneempia sähköautoilusta. Tämä saattaa näkyä tuloksissa, esimerkiksi todellisuutta vahvempana kiinnostuksena sähköauton hankintaan. Huolimatta tutkimuksen rajoituksista voidaan tuloksista tehdä tiettyjä päätelmiä. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että niin yritysten kuin yksityishenkilöiden ajotarpeet ovat pääosin suoritettavissa sähköautoilla jo nykyisellä tekniikalla. Suurimmat esteet sähköauton hankinnalle näyttäisivät tällä hetkellä liittyvän tekniikan hintaan ja kehittyneisyyteen. Sähköautojen hinta ja toimintasäde sekä latausmahdollisuudet ovat yleisimpiä hankintaa rajoittavia tekijöitä vastaajien keskuudessa. Vastaavasti yleisimpiä syitä sähköautojen hankkimiselle ovat niiden päästöttömyys ja ekologisuus sekä käyttökustannukset. Kiinnostus sähköauton hankintaan kasvaa kun vastaajien kokemat motivaatiotekijät lisääntyvät, kuitenkaan estetekijöiden kohdalla eroa ei ole sen suhteen kuinka monta tekijää mainitaan. Kuluttajakäyttäytymiselle on tyypillistä, että hinnalla on suuri merkitys ostopäätöstä määrittelevänä tekijänä. Myös tämän kyselyn tulokset osoittavat, että niin hankintahinnalla kuin käyttökustannuksillakin on merkitystä ostopäätöksen kannalta. Sähköautoilun yleistymisen kannalta yksi suurimmista ongelmista liittynee siihen, ettei kunnollista ja luotettavaa tietoa sähköajoneuvojen elinkaarikustannuksista ole saatavilla. Arviot elinkaarikustannuksista suhteessa polttomoottoriautoihin vaihtelevat, ja perustuvat useimmiten heikkoihin olettamuksiin. Jotta sähköauto voidaan kuluttajien keskuudessa laajasti kokea vaihtoehdoksi nykyisille polttomoottoriautoille, tulisi säh-

18 17 köauton elinkaarikustannuksista tuottaa luotettavaa ja tarkkaa tietoa kuluttajien ostopäätösten tueksi. Sähköautojen yleistymisen suurin haaste näyttäisi olevan sähköautojen nykyinen hintataso. Osa kuluttajista on nykyisellään valmis sietämään sähköautojen käyttöön liittyvät rajoitukset, mutta valtaosalle kuluttajista korkeampi hinta tuotteesta, johon liittyy käyttörajoituksia verrattuna polttomoottoriautoon, on este hankkimiselle. Hinnan suhteen mielenkiintoista on, että vastaajan kokemus sähköauton hintatasosta ei kuitenkaan määrittele hankkimisaikomusta. Sekä hankintaa aikovat että hankinnasta kiinnostumattomat kokevat sähköauton olevan kallis. Osa kuluttajista on kuitenkin valmiita maksamaan korkean hinnan. Sähköautojen yleistymismahdollisuudet eivät tutkimuksen valossa näyttäisi rajoittuvan ainoastaan kotitalouksien kakkosautoksi, kuten yleisesti on ajateltu. Yhtä lailla kotitaloudet, joiden käytössä ei ole lainkaan autoa tai käytössä on yksi auto, ovat kiinnostuneita hankkimaan sähköauton. Vastaajien sukupuolella ei ole tilastollista vaikutusta hankkimisaikomukseen, mutta iällä puolestaan on vuotiaat ovat todennäköisimmin kiinnostuneita sähköauton hankinnasta, kun taas vähiten kiinnostuneita ovat yli 64-vuotiaat. Sähköautoilu elää tällä hetkellä murrosvaihetta, joka voi kestää pitkäänkin. Kuluttajilta uuden tekniikan omaksuminen vie usein aikaa, eivätkä markkinat ole vielä täysin valmiit sähköautoilulle. Yritysten ja yksityishenkilöiden kiinnostus hankkia sähköauto lisääntynee kun sähköautomarkkinat teknologian kehittyessä kypsyvät. Markkinoiden kypsyminen vaatii kuitenkin laajaa tietoisuuden lisäämistä, sekä muita toimia, joilla sähköautoilun yleistymistä voidaan edistää. TUTKIMUSMENETELMÄ Tutkimuksen tuloksia on analysoitu käyttämällä logistista regressioanalyysia. Logistinen regressioanalyysi selittää kaksiluokkaista selitettävää muuttujaa useilla selittävillä muuttujilla. Tutkimuksen selitettävänä muuttujana on vastaajan kiinnostus hankkia sähköauto seuraavan kolmen vuoden aikana. Selittävinä muuttujina on käytetty tässä raportissa läpikäytyjä muuttujia. Logistinen regressioanalyysi sopii tutkimuksen tarkoitukseen hyvin, sillä se ei aseta edellytyksiä selitettävän muuttujan luokkien jakautuneisuudelle. Logistinen regressionanalyysi mallintaa selittävien

19 18 muuttujien vaikutusta selitettävään muuttujaan. Malli määrittää muuttujat, joilla on tilastollisesti merkitsevä vaikutus selitettävään muuttujaan. Vaikutus selitettävään muuttujan voi olla positiivinen tai negatiivinen. Logistisen regressioanalyysin avulla saadaan siis vastaus siihen, vaikuttaako selittävä muuttuja selitettävään muuttujaan tilastollisesti merkitsevästi, ja onko vaikutus positiivinen vai negatiivinen. Tässä raportissa viitatut tulokset perustuvat logistisen regressioanalyysin tuloksiin. Analyysi on toteutettu käyttämällä SPSS-ohjelmistoa.

20 19 LÄHTEET 1) Bellis, M The History of Electric Vehicles: The Early Years. Saatavana www-muodossa: <URL: Viitattu ) Chéron, E. & Zins, M Electric Vehicle Purchasing Intentions: The Concern over Battery Charge Duration. Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 31, No. 3, pp ) Edvards, R., Larivé, J-F., Mahieu, V. & Rouveirolles, P Well-to-wheel analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context. Saatavana www-muodossa: <URL: Viitattu ) Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council. Official Journal of the European Union, Saatavana www-muodossa: <URL: Viitattu ) Pohjois-Karjalan maakuntaliiton julkaisu 145, Paikallisesti Uusiutuvasti Vietävän tehokkaasti. Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma ) TraFin tilasto: Tammi-toukokuu 2012 ensirekisteröinnit. Saatavana www-muodossa: <URL: _ajoneuvolajeittain_touko_2012.pdf> Viitattu ) Talouselämän uutinen: Saksa tuplaa sähkö autotuet, Suomen veroeste pysyy. Saatavana www-muodossa: <URL:http://www.talouselama.fi/uutiset/saksa+tuplaa+sahkoautotuet+suomen+veroeste+pysyy/a > Viitattu ) European Environment Agency:n tilasto: CO 2 intensity of electricity and heat generation. Saatavana www-muodossa: <URL: intensity_2011/download/1/ener002_co2%20intensity_2011%20v3.docx> Viitattu ) International Energy Agency CO 2 Emissions from Fuel Combustion: Highlights. Saatavana www-muodossa: <URL: Viitattu ) Gärling, A. & Thøgersen, J Marketing of Electric Vehicles. Business Strategy and the Environment, Vol. 10, pp

21

SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA. TransECO 2011, Jukka Räsänen

SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA. TransECO 2011, Jukka Räsänen SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA ESITYKSEN SISÄLTÖ Tausta ja tavoitteet Tarjonta ja kysyntä Erilaisia lähestymistapoja Suosituksia TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Usean selittävän muuttujan regressioanalyysi

Usean selittävän muuttujan regressioanalyysi Tarja Heikkilä Usean selittävän muuttujan regressioanalyysi Yhden selittävän muuttujan regressioanalyysia on selvitetty kirjan luvussa 11, jonka esimerkissä18 muodostettiin lapsen syntymäpainolle lineaarinen

Lisätiedot

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Kaasun käytön valvojien neuvottelupäivät Maakaasun käyttäjäpäivät 13.14.9.2011, Tallinna Gasum Oy, Liikennepalvelut, Liiketoimintayksikön päällikkö Jussi

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu?

Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu? Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu? ClimBus päätösseminaari Finlandia-talo, 9.6.2009 Timo Karttinen Kehitysjohtaja, Fortum Oyj 1 Rakenne Kilpailuedusta ja päästöttömyydestä Energiantarpeesta ja

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Stadsfullmäktige Kj/10 10.12.2014

Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Stadsfullmäktige Kj/10 10.12.2014 Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Beslutshistoria Kaupunginhallitus 01.12.2014 1258 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättää katsoa

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Energiateollisuus ry 20.6.2012

Poliittinen riski Suomessa. Energiateollisuus ry 20.6.2012 Poliittinen riski Suomessa Energiateollisuus ry 20.6.2012 Poliittinen riski Suomessa: Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen lainsäädännöllisen kehityksen ennustettavuudesta ja poliittisesta

Lisätiedot

Autojen verotuksesta sähköautojen kannalta. Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010

Autojen verotuksesta sähköautojen kannalta. Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010 Autojen verotuksesta sähköautojen kannalta Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010 AUTO- JA AJONEUVOVERO Autoveron veroprosentti on 1.1.2008 alusta lukien määräytynyt auton ominaishiilidioksidipäästön

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla Säästä rahaa ja ympäristöä vähäpäästöisellä autoilulla Pysäköintialennus vähäpäästöisille henkilöautoille Saat 50 prosentin alennuksen pysäköintimaksuista Helsingissä, jos omistat vähäpäästöisyyden kriteerit

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Antti Ruhanen Puheenjohtaja Autotuojat ry 25.6.2015 1 Autotuojat ry Perustettu 1925, nykyinen nimi vuodesta 1955 Edustaa käytännössä 100 % Suomen

Lisätiedot

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Lehdistötiedote 6.3.2015 Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Naisjohtajien määrässä on ollut havaittavissa hidasta laskua viimeisen

Lisätiedot

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu Teknologiaraportti Heikki Torvinen 1 Teknologiaraportti Käsittelee tekniikan näkökulmasta nyt ja tulevaisuuden ajoneuvoratkaisuja Polttoaineet Energian varastointi Lataus Ajoneuvoryhmät Henkilöauto Hyötyajoneuvot

Lisätiedot

Kuntaliiton asiakaskysely 2012

Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Tuloksia vuoden 2012 kyselystä ja vertailutietoa vuoden 2011 kyselyn tuloksista Marraskuu 2011 tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom KUNTALIITON ASIAKASKYSELY 2012 KENELLE?

Lisätiedot

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 BIOKAASULLA LIIKENTEESEEN GASUMIN RATKAISUT PUHTAASEEN LIIKENTEESEEN HINKU LOHJA 29.10.2013 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 2 Kaasu tieliikenteen polttoaineena Bio- ja

Lisätiedot

Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella

Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella KEHITTYVÄ METSÄENERGIA -HANKE Laukka Pasi, Laurila Jussi & Tasanen Tapani www.kehittyvametsaenergia.fi

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA Iin kunnan sähköautopilotti 2014 Kari Manninen Iilaakso Oy Iin kunta Uusiutuvan energian edelläkävijä Noin 10 000 asukkaan kunta Pohjois- Pohjanmaalla Tavoitteena

Lisätiedot

Erittäin vähäpäästöiset ajoneuvot

Erittäin vähäpäästöiset ajoneuvot Erittäin vähäpäästöiset ajoneuvot - Selvitys ajoneuvopäättäjien ja -käyttäjien näkemyksistä 2.12.2014 Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa organisaatioiden kiinnostusta erittäin

Lisätiedot

Hajautetun energiatuotannon edistäminen

Hajautetun energiatuotannon edistäminen Hajautetun energiatuotannon edistäminen TkT Juha Vanhanen Gaia Group Oy 29.2.2008 Esityksen sisältö 1. Hajautettu energiantuotanto Mitä on hajautettu energiantuotanto? Mahdollisuudet Haasteet 2. Hajautettu

Lisätiedot

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Biokaasun hyödyntäminen liikenteessä Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Kaasuautojen Edellytykset Suomessa Kaasukäyttöiset autot muodostavat varteenotettavan vaihtoehdon. Päästöt ovat huomattavan

Lisätiedot

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Sami Karjalainen, tekn. toht. VTT Suomen automaatioseura Rakennusautomaatiojaosto BAFF Seminaari 22.5.2008 SISÄLTÖ Käyttäjätutkimuksen energiansäästöön

Lisätiedot

Sähköllä ja biopolttoaineilla uusiutuvaa energiaa liikenteeseen

Sähköllä ja biopolttoaineilla uusiutuvaa energiaa liikenteeseen Sähköllä ja biopolttoaineilla uusiutuvaa energiaa liikenteeseen Ilmasto- ja energiapolitiikan aamupäivä 27.4.2016 Nils-Olof Nylund, tutkimusprofessori VTT Liikenteen päästöt eivät vähene öljyä polttamalla!

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin. Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka

Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin. Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka Esimerkkejä sähköajoneuvoista Tesla Roadster Sähköauto Toimintasäde: 350 km Teho: 185 kw (248 hp)

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Ajankohtaista liikenteen verotuksessa Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Esityksen rakenne Hallitusohjelman kirjaukset Liikenteen verotuksen muutokset 2012 autovero ajoneuvoveron

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena. Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto

Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena. Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto Biokaasun hyödyntämiskaavio Ruskossa 2,0 milj. m 3 biokaasua (9

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008 Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena selvittää katsastamattomuuden syitä. Tutkimus toteutettiin vuosina 2005 ja 2006 vastaavan

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA Iin kunnan sähköautopilotti 2014 -? Ari Alatossava Micropolis Oy Iin kunta Uusiutuvan energian edelläkävijä Noin 10 000 asukkaan kunta Oulun työssäkäyntialueella

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Metsäenergian hankinnan kestävyys

Metsäenergian hankinnan kestävyys Metsäenergian hankinnan kestävyys Karri Pasanen Tutkija Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelman loppuseminaari 19.4.2012 Mitä kestävyys oikeastaan on? Kestävyyden käsite pohjautuu tietoon

Lisätiedot

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Satu Helynen ja Martti Flyktman, VTT Antti Asikainen ja Juha Laitila, Metla Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg

Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on verrata kuntoutujien elämänhallintaa ennen ja jälkeen syöpäkuntoutuksen Tavoitteena on selvittää, miten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Perustettu 1962 Aulis Ripatin toimesta Yritys tällä hetkellä Lpr talousalueen vanhin yksityinen yhtäjaksoisesti toiminut autoliike Päämiehet:

Perustettu 1962 Aulis Ripatin toimesta Yritys tällä hetkellä Lpr talousalueen vanhin yksityinen yhtäjaksoisesti toiminut autoliike Päämiehet: Perustettu 1962 Aulis Ripatin toimesta Yritys tällä hetkellä Lpr talousalueen vanhin yksityinen yhtäjaksoisesti toiminut autoliike Päämiehet: Aro-Yhtymä Oy, Nissan Europe (valmistaja) ja Simetron Group

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Hankkeen keskeiset tavoitteet

Hankkeen keskeiset tavoitteet Hankkeen keskeiset tavoitteet Hankkeen luomien edellytysten seurauksena maakuntaan syntyy omina hankkeinaan Vähintään yksi maatilojen /kuntien yhteinen biokaasulaitos, joka tuottaa keskitetysti liikennebiokaasua

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

Työllisyysaste Pohjoismaissa

Työllisyysaste Pohjoismaissa BoF Online 2008 No. 8 Työllisyysaste Pohjoismaissa Seija Parviainen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka-

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

Yhdessä vai erillään?

Yhdessä vai erillään? Yhdessä vai erillään? Parisuhteet elämänkulun ja Ikihyvä-hankkeen kymmenvuotisseurannan näkökulmasta Tiina Koskimäki Lahden Tutkijapraktikum, Palmenia, Helsingin yliopisto Lahden Tiedepäivä 27.11.2012

Lisätiedot

Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 tehtävät 2 Mallivastaukset

Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 tehtävät 2 Mallivastaukset Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 tehtävät 2 Mallivastaukset 1 Tehtävä 1 Lähde M&T (2006, 84, luku 4 tehtävä 1, muokattu ja laajennettu) Selitä seuraavat väittämät hyödyntämällä kysyntä- ja tarjontakäyrän

Lisätiedot

Risto Suominen/16.4.2008 SÄHKÖISEN LASKUN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ. Tiivistelmä

Risto Suominen/16.4.2008 SÄHKÖISEN LASKUN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ. Tiivistelmä SÄHKÖISEN LASKUN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ 2008 Risto Suominen/16.4.2008 SÄHKÖISEN LASKUN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ Tiivistelmä Suomen Yrittäjät tiedusteli jäseniltään sähköisen laskun käyttöä ja näkymiä suomalaisissa

Lisätiedot

ISLP:n Kansainvälinen tilastojen lukutaitokilpailu (International Statistical Literacy Competition of the ISLP) Opettajan nimi: Luokka:

ISLP:n Kansainvälinen tilastojen lukutaitokilpailu (International Statistical Literacy Competition of the ISLP) Opettajan nimi: Luokka: ISLP:n Kansainvälinen tilastojen lukutaitokilpailu (International Statistical Literacy Competition of the ISLP) OPPILAAN NIMI: Ikä: Koulu: Opettajan nimi: Luokka: Alla oleviin kuvioihin on kerätty yli

Lisätiedot

Henkilöauton käyttöä on vähennetty

Henkilöauton käyttöä on vähennetty TALOUSTUTKIMUS OY 20080516 08:15:12 TYÖ 9187.00 TAULUKKO 20020 ca VER % Omnibus toukokuu I 2008 Kaikki Sukupuoli Ikäryhmä Talous on Talouden bruttotulot Ilmastonmuutos nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-64

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu PERUSTIETOA HANKKEESTA Nimi: From waste to traffic fuel (W-FUEL) Kesto: 1.9.2009 31.12.2011 Kokonaisbudjetti:

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Autoilun ohjaaminen 22.2.2012, Björn Ziessler Visio Vastuullinen liikenne 20.2.2012 2 Toiminta-ajatus Kehitämme liikennejärjestelmän turvallisuutta. Edistämme liikenteen

Lisätiedot

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Energiateollisuus ry:n syysseminaari 13.11.2014, Finlandia-talo

Lisätiedot

1. Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet

1. Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet VAASAN YLIOPISTO/AVOIN YLIOPISTO TILASTOTIETEEN PERUSTEET Harjoituksia 1 KURSSIKYSELYAINEISTO: 1. Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet Nimi Ikä v. Asema Palkka

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, joulukuu Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan ja yksityisen kulutuksen vuosimuutos 1995-2014

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Sähköautot Nyt! ecars - Now!

Sähköautot Nyt! ecars - Now! Sähköautot Nyt! ecars - Now! Tämän esityksen sisältö: 1. Mikä on sähköauto? 2. Miksi sähköauto? 3. Sähköautot Nyt! - Yhteisö & Hanke 4. ecorolla Sähköautot Nyt! Mikä on sähköauto? Sähköauto Historia Ensimmäisiä

Lisätiedot

Heikki Liimatainen LIIKENNEJÄRJESTELMÄHANKKEET

Heikki Liimatainen LIIKENNEJÄRJESTELMÄHANKKEET Heikki Liimatainen LIIKENNEJÄRJESTELMÄHANKKEET TransEco/TransSmart 10.9.2013 KULJETUS tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja CO 2 -päästöjen tulevaisuus? 16.9.2013 2 KULJETUS tiekuljetusalan energiatehokkuuden

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Kaukolämmön uudet liiketoiminta- ja hinnoittelumallit Hannele Ahvenniemi Osatehtävän tutkimuskysymykset ja tutkimuksen

Lisätiedot

Tutkimus EVEssä ja tutkimustarpeet

Tutkimus EVEssä ja tutkimustarpeet Tutkimus EVEssä ja tutkimustarpeet Markku Antikainen, Virebit Oy DM 01-2013 Ajoneuvot ja ajoneuvotekniikka, sali 25 DM 01-2013 Asiakkaat, markkinat ja palvelut, sali 4B DM 01-2013 Energiajärjestelmät,

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Suomalaisten kuluttajien näkemyksiä kotimaisista polttoaineista

Suomalaisten kuluttajien näkemyksiä kotimaisista polttoaineista Suomalaisten kuluttajien näkemyksiä kotimaisista polttoaineista BIOENERGIA RY JÄSENISTÖMME Bioenergia ry:ssä on mukana valtaosa alan merki4ävistä toimijoista Tällä hetkellä yhteensä 130 toimijaa tai yritystä,

Lisätiedot

Sähköinen liikenne tarua vai totta? 14.04.2014 Pekka Malinen

Sähköinen liikenne tarua vai totta? 14.04.2014 Pekka Malinen Sähköinen liikenne tarua vai totta? 14.04.2014 Pekka Malinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tilanne Suomessa 3. Tilanne maailmalla 4. Visio 2 VN-ryhmä: Projektit liittyen teemaan sähköinen liikkuminen Polttokennoteknologiat

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

Sähköauton historia I

Sähköauton historia I Puhtaasti sähköllä! Sähköauton historia I Ensimmäinen sähkömoottori 1821 Ensimmäiset sähköautot 1820-luvulla Ánvos Jedlik kehitti 1828 ensimmäisen sähköauton Sähköauton historia II Camille Jenatzyn "Le

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

SATL liittokokous Oulussa 20. maaliskuuta 2010 Tervetulopuhe, kauppaneuvos, tri.h.c Matti Pörhö

SATL liittokokous Oulussa 20. maaliskuuta 2010 Tervetulopuhe, kauppaneuvos, tri.h.c Matti Pörhö Oulussa 20. maaliskuuta 2010 Tervetulopuhe, kauppaneuvos, tri.h.c Matti Pörhö Autoilun ja autoteknisen kehityksen osin elämme ehkä mielenkiintoisinta aikaa, mutta samalla äärimmäisen haasteellista vaihetta!

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

HYBRIDIEN INVAASIO. Tutkimus Euroopan liikkuvan työvoiman laitevalinnoista

HYBRIDIEN INVAASIO. Tutkimus Euroopan liikkuvan työvoiman laitevalinnoista HYBRIDIEN INVAASIO Tutkimus Euroopan liikkuvan työvoiman laitevalinnoista Hybridit horjuttavat kannettavien tietokoneiden valta-asemaa Euroopassa Tablet-laitteisiin kohdistuneista odotuksista huolimatta

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, marraskuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia öljyalan näkemyksiä

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia öljyalan näkemyksiä Kansallinen energia- ja ilmastostrategia öljyalan näkemyksiä Kansallisen energia- ja ilmastostrategian päivitys Sidosryhmäseminaari 17.12.2012 Käsiteltäviä aihealueita mm. Kuluttajat ja kuluttajatoimien

Lisätiedot