Syväsenvaaran päiväkoti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syväsenvaaran päiväkoti"

Transkriptio

1 Rovaniemen kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Syväsenvaaran päiväkoti Varhaiskasvatussuunnitelma

2 Sisältö: 1. Päiväkodin esittely 2. Toiminta-ajatus ja toimintaamme ohjaavat arvot 3. Hyvä perushoito kasvun tukemisen edellytyksenä ja välineenä 4. Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus 5. Varhaiskasvatus- ja oppimisympäristö 6. Kasvattaja varhaiskasvatuksessa 7. Kasvatuskumppanuus 8. Erityistä tukea tarvitsevat lapset kts. liite Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma

3 1. Päiväkodin esittely Syväsenvaaran päiväkoti sijaitsee keskeisellä paikalla Syväsenvaaran kerros- ja pientaloalueella. Päiväkotimme on perustettu vuonna 1974 ja sen toimintaa on laajennettu vuosien aikana. Toimimme kahdessa eri rakennuksessa, jotka ovat saman pihapiirin ympärillä. Päiväkodissa on noin paikkaa 0-7- vuotiaille lapsille. Päiväkodissamme toimii kahdeksan lapsiryhmää. Päiväkotimme iso piha-alue mahdollistaa ja kannustaa lapsia liikkumiseen ja leikkimiseen. Lähiympäristö tarjoaa hyvät puitteet myös monipuoliselle liikkumiselle ja retkeilylle. Syväsenvaaran päiväkodille ja koululle on myönnetty kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki Vihreä Lippu. Vihreän lipun myötä olemme kiinnittäneet enemmän huomiota kestävän kehityksen tarkasteluun ja ympäristöasioiden huomioimiseen päiväkodissamme. Toimintakautena Vihreä Lipun teemamme on vesi.

4 Päiväkodin ryhmät ja henkilökunta Mansikat 10 kk- 3v Hillat 3-5v Mustikat, 3-5v Vaapukat 2-4v sisarusryhmä Juolukat, 6v: esiopetus Karpalot, 3-5v: integroitu erityisryhmä Puolukat, 4-5v Mesimarjat, 6v: esiopetus Henkilökunta Lastentarhanopettajia (10) Päiväkotiapulaisia (5) Erityislastentarhanopettajia (1) Varahoitaja (1) Lastenhoitajia (13) Ruokapalvelutyöntekijä: Hannele Suorsa Erityisavustajia (määrä vaihtelee) Päiväkodinjohtaja: Silja Jaakkola

5 2. Toiminta-ajatus ja toimintaamme ohjaavat arvot Toiminta-ajatuksemme Syväsenvaaran päiväkoti tarjoaa monipuolista hoitoa, kasvatusta ja opetusta lasten ja perheiden tarpeet huomioiden. Työskentelemme yhdessä perheiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Haluamme rakentaa yhdessä yhteisöä, jossa jaetaan elämän ilot ja haasteet. Pohdimme yhdessä vanhempien kanssa kasvatuksen arvoja keskusteluissa. Yhteinen tulkinta kasvatuksesta ja lapsesta on ensisijaisen tärkeä. Suvaitsevaisuuden ja erilaisuuden hyväksyminen on lähtökohtamme varhaiskasvatuksessa. Lapsen tulee saada tuntea, että hänet hyväksytään omana itsenään. Aikuinen välittää ja huolehtii hänestä.

6 Toimintaamme ohjaavat arvot Päiväkotimme arvot pohjautuvat Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Olemme yhdessä pohtineet toimintatapojamme sekä käsitystä hyvästä hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta. Kasvattaja tiedostaa ja arvioi omia asenteitaan ja yhteisten arvojemme näkymistä työssään. Päiväkotimme arvot näkyvät arjen työssä hyvinä toimintakäytänteinä lapsen jokaisessa päivässä. Lapsi kokee kuuluvansa päiväkodin yhteisöön ja olevansa siellä arvokas ja tärkeä. Häntä kohdellaan kunnioittaen ja tasa-arvoisesti muistaen, että oikeudenmukaisuus toteutuu jokaisen lapsen kohdalla. Turvallisuus Kohtelemme toisiamme tasa-arvoisesti ja kunnioittaen toimien näin hyvänä mallina lapsille. Olemme työntekijöinä sitoutuneet yhdessä sovittuihin toimintatapoihin. Kasvattajat ovat paikalla lasta varten ja jokainen lapsi saa tuntea olevansa tervetullut päiväkotiimme. Kasvattajat kuuntelevat lasta ja vastaavat lapsen kysymyksiin, pyyntöihin ja tarpeisiin. Kasvattajat pitävät huolta siitä, että jokainen lapsi tulee kohdatuksi ja kuulluksi päivän aikana. Aikuisen syli on jokaisen lapsen saatavilla. Lapsille annetaan myönteistä palautetta päivän aikana ja kiinnitetään ensisijaisesti huomiota lapsen onnistumisiin. Kiitos, kannustus, turvalliset yhdessä sovitut rajat ja välittäminen luovat turvallisen ja hyvän kasvupohjan päiväkodissamme.

7 Osallisuus On yhdessä elämistä, kuulluksi tulemista arjen elämässä ja leikeissä. Lasten ideat, mielipiteet ja mielenkiinnon kohteet huomioidaan päiväkodin ja ryhmän toimintaa suunniteltaessa. Tähän kiinnitämme tietoisesti huomiota ja olemme nostaneet sen yhdeksi kehittämiskohteeksemme toimintakaudelle Kasvattajat huolehtivat että kukaan lapsi ei jää ryhmän ulkopuolelle, vaan jokainen lapsi voi osallistua ryhmän toimintaan ja leikkiin. Lasten omia tekemisiä, tuotoksia arvostetaan ja niitä on esillä päiväkodissa, kaikessa lapsen työskentelyssä näkyy lapsen oma käden jälki. Lapset osallistuvat oman varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman tekemiseen ja arviointiin iän- ja kehitystasonsa mukaan. Lapsuuden arvostaminen Iloitsemme yhdessä pienistä asioista, elämme arkea yhdessä tässä ja nyt kiirehtimättä. Lasten leikeille annetaan riittävästi aikaa ja se nähdään merkittävänä lapsen kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa Syli ja hoiva ovat tärkeitä koko varhaislapsuuden ajan.

8 3. Hyvä perushoito kasvun tukemisen edellytyksenä ja välineenä Hyvä perushoito edellyttää, että lapsen päivässä rytmittyvät ruokailut, ulkoilu, liikunta ja mahdollisuus lepoon lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden. Perushoitotilanteet ovat aina vuorovaikutustilanteita, joissa tunnelma on kiireetön, rauhallinen ja tunneilmapiiriltään positiivinen. Lapsi saa toimia perushoitotilanteissa mahdollisimman itsenäisesti omien valmiuksiensa ja taitojensa mukaan. Kasvattajat auttavat ja kannustavat lasta tarpeen mukaan. Näitä asioita pidämme tärkeinä perushoitotilanteissa: PUKEMIS- JA RIISUMISTILANTEET positiivinen ja kiireetön ilmapiiri kannustetaan omatoimisuuteen säänmukainen pukeutuminen ULKOILU päivittäin, sääolosuhteet huomioiden yhteisleikit iso ja monipuolinen piha yhteiset pihatapahtumat retket omista vaatteista huolehtiminen HYGIENIA käsienpesu RUOKAILU lapsen yksilöllisyyden kunnioittaminen wctilanteissa vuorovaikutustilanne hyvät pöytä- ja ruokailutavat hyväksyvä ja myönteinen ilmapiiri ei pakkoa tai rangaistuksia LEPO unentarve yksilöllinen turvallinen ja rauhallinen lepohetki sadut ja musiikki aikuisen läheisyys ja läsnäolo

9 4. Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus Hyvä hoito ja lapsen hyvinvointi luovat pohjan tasapainoiselle kehitykselle ja oppimiselle. Lähtökohtaisesti jokainen vuorovaikutustilanne, niin aikuisten kuin toisten lasten kanssa, on kasvun ja oppimisen mahdollisuus. Mielekkäintä oppiminen on silloin, kun se lähtee lapsen omista kiinnostuksen kohteista, jotka ovat riittävän haasteellisia kehityksen kannalta. Lapselle ominaiset tavat oppia ovat: taiteellinen kokeminen tutkiminen liikkuminen leikki Leikeissä huomioidaan lapsen ikä- ja kehitystaso. Kasvattajan tehtävä on mahdollistaa leikki, rikastuttaa sitä tuomalla siihen uusia elementtejä ja olemalla tarvittaessa leikissä mukana. Jokaisella lapsella on mahdollisuus leikkimiseen yhdessä toisten kanssa ja yksin. Kasvattajat havainnoivat lasten leikkejä ja hyödyntävät havaintojaan toiminnan suunnittelussa, työskentelyssä ja oppimistilanteissa. Liikkuminen tuo lapselle elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia. Liikkuminen on lapselle luontainen ja mielekäs tapa toimia ja oppia uutta. Päiväkodissamme pidetään tärkeänä sitä, että mahdollistamme lasten monipuolisen liikkumisen. Kasvattaja toimii esimerkkinä, innoittajana ja ympäristön muokkaajana. Kasvattajat tiedostavat arkisen ympäristön merkityksen motoriikan kehittymiseen ja ilmapiiri liikkumiselle on salliva. Tutkiminen ja kokeileminen on lapselle luontainen tapa lähestyä ympäröivää maailmaa. Lapset ovat aktiivisia tekijöitä, kokijoita ja havainnoitsijoita. Kasvattaja innostaa ja luo olosuhteet sellaisiksi, että oma oivaltaminen ja oppiminen mahdollistuvat.

10 Taiteellinen ilmaisu ja kokeminen antavat tilaa mielikuvitusmaailmalle, jossa kaikki on mahdollista ja leikisti totta. Siksi päiväkodissamme lapsilla on mahdollisuus monipuolisiin ilmaisumuotoihin. Kasvattaja antaa tilaa ja aikaa lasten omille ideoille ja luovuudelle. Tärkeää ei ole lopputulos, vaan lapsen omat kokemukset, elämykset ja itse tekemisen prosessi. Päiväkodissamme välineet ja materiaalit ovat lasten saatavilla, jotta ne kannustavat myös vapaaseen ilmaisuun. Päiväkotimme arjessa eri taiteen muotoja ovat: musiikki, lasten tanssi, teatterit, askartelu, kuvataide ja käsityöt. Ympäristön tarjoamia palveluita hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Tärkeänä näemme sen, että lasten tekemiä töitä on esillä päiväkodissa, heidän tuotoksiaan ja esityksiä arvostetaan ja ne ovat myös vanhempien nähtävillä.

11 5. Varhaiskasvatus- ja oppimisympäristö Varhaiskasvatus- ja oppimisympäristön rakentaminen on osa tavoitteellista varhaiskasvatusta. Oppimisympäristö tukee lapsen monipuolista kasvua, kehitystä ja oppimista. Oppimisympäristöä muokataan lapsen ja lapsiryhmän tarpeiden mukaan ja toiminnassa hyödynnetään lähiympäristöä. Fyysisessä ympäristössä sekä sisä- että ulkotilojen turvallisuus, siisteys ja viihtyisyys ovat merkittäviä tekijöitä. Jokaisella lapsella on mahdollisuus erilaisiin toimintoihin, leikkiin ja hiljaiseen työskentelyyn. Lapsille tarkoitetut materiaalit ja leikkivälineet ovat heidän saatavillaan. Psyykkisessä ympäristössämme vallitsee kiireettömyys, rauhallisuus ja turvallisuus. Aikuinen on aidosti läsnä ja suhtautuminen lapsiin on empaattista ja hyväksyvää. Aikuinen huolehtii, että jokainen lapsi tulee kuulluksi, kuuntelee ja vastaa lapsen kysymyksiin. Jokainen aikuinen on vastuussa lapsen hyvinvoinnista. Aikuinen viestii ja opettaa positiivisin keinoin. On tärkeää, että lapsi kokee tulevansa hyväksytyksi omana itsenään. Sosiaalisessa ympäristössä aikuiset ja lapset toimivat aktiivisesti vuorovaikutuksessa keskenään. Lapsia ohjataan toimimaan erilaisissa vertaisryhmissä ja tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Pienryhmäpedagogiikka näkyy arjessa pienissä ryhmissä toimimisessa ja toiminnan porrastamisessa. Tämä mahdollistaa rauhallisen ja kiireettömän ilmapiirin, jossa vuorovaikutukselle on enemmän aikaa. 6. Kasvattaja varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvattajilta edellytetään sitoutuneisuutta ja herkkyyttä reagoida lapsen tarpeisiin. Kasvattajat luovat omalla toiminnallaan hyvän ja positiivisen ilmapiirin. Varhaiskasvatuksessa työskentelee moniammatillinen kasvattajayhteisö, jolla on yhtenäinen käsitys toiminnan tavoitteista. Toimiva kasvattajayhteisö vaatii tiimityötä, johon kuuluu oleellisena osana avoin vuorovaikutus, palautteen antaminen ja saaminen, oman ja työyhteisön kehittäminen ja arviointi.

12 7. Kasvatuskumppanuus Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusoikeus ja vastuu. He ovat oman lapsensa asiantuntijoita. Kasvatuskumppanuudella tarkoitamme vanhempien ja päiväkodin henkilöstön tietoista sitoutumista toimimaan lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Jokaiselle lapselle laaditaan vuosittain varhaiskasvatus/esiopetussuunnitelma, joka tehdään yhdessä huoltajien kanssa ja sitä arvioidaan toimintavuoden aikana. Keskusteluissa pyrimme yhteiseen ymmärrykseen, joka edellyttää aktiivista kuuntelua ja vuoropuhelua. Kasvatuskumppanuus on kodin ja päiväkodin välistä avointa, tasavertaista ja luottamuksellista yhteistyötä ja kumppanuutta lapsen parhaaksi. Vanhempia ja perheitä kunnioitetaan ja kohdellaan tasavertaisesti. Vanhemmat saavat tietoa lapsensa päivästä ja päiväkodin toiminnasta päivittäisten keskustelujen avulla. Kasvatuskumppanuuden avulla tunnistamme mahdollisimman varhain lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen alueella havaittavissa olevat vahvuudet, lähikehityksen alueet ja mahdollinen tuen tarve ja luomme yhteiset toimintaperiaatteet lapsen parhaaksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on lapsen ryhmän toiminnan suunnittelussa keskeisessä roolissa.

13 8. Erityistä tukea tarvitsevat lapset Lapsen yksilöllisiin erityisen tuen tarpeisiin vastataan varhaiskasvatuksessa ensisijaisesti pedagogisin ja toiminnallisin keinoin, jotka kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla eripituisia aikoja. Lähtökohtana lapsen tuen tarvetta arvioidessa on yhdessä vanhempien ja kasvatushenkilöstön kanssa käydyt keskustelut tai aiemmin todettu erityisen tuen tarve. Lapsen tarvitsema tuki aloitetaan heti tuen tarpeen ilmettyä. Osana tuen järjestämistä tehostetaan yhteistyötä vanhempien, päivähoidon henkilöstön ja mahdollisen muun moniammatillisen verkoston kesken.

14 Syväsenvaaran päiväkodin kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma Miksi kiusaamisen vastaista suunnitelmaa tarvitaan? Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arvopohja perustuu lapsen oikeuksien yleissopimukseen, jossa korostuu lapsen syrjintäkielto ja vaatimus lasten tasaarvoisesta kohtelusta, oikeus turvallisiin ihmissuhteisiin sekä oikeus tuttuun ja turvalliseen toimintaympäristöön, leikkiin, lepoon ja vapaa-aikaan. Kiusaamisen ehkäisyllä on kauaskantoiset myönteiset seuraukset lasten hyvinvoinnille; kasvulle ja kehitykselle. Koko henkilökuntamme on sitoutunut kiusaamista ehkäisevään työhön. Päiväkodissamme se on: johdonmukaista suunnitelmallista sitoutunutta yhteistyötä vanhempien kanssa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta korostavaa Tärkeää on että kaikilla, lapsen ympärillä olevilla aikuisilla on yhteinen tapa toimia ja he osallistuvat kiusaamisen vastaiseen työhön mm. toiset huomioonottavien toimintatapojen vahvistamisella turvallisilla ihmissuhteilla hyvällä ilmapiirillä Päivän aikana lapsen tulee saada kokea yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Jokaisella lapsella on oikeus: turvalliseen ryhmään aikuisen huomion saamiseen ystävyyssuhteisiin toisten kanssa. Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmaa arvioidaan säännöllisin väliajoin, jotta siihen puuttuminen on systemaattista ja tietoista.

15 Näkemyksemme kiusaamisesta: Fyysinen kiusaaminen Verbaalinen kiusaaminen Psyykkinen kiusaaminen Lyöminen Haukkuminen Uhkailu Töniminen Nimittely Manipulointi Potkiminen Härnääminen Kiristäminen Esteenä oleminen Lällättäminen Ilmeily, ilveily Vaatteista repiminen Leikkien sotkeminen Hiekan/ kivien heittely Vaatteiden/hiusten kommentointi Selän takana puhuminen Määräily?? Poissulkeminen leikistä Leikin sääntöjen muuttaminen Puhumatta jättäminen Leikkien ulkopuolelle jättäminen Kaikki riidat eivät ole kiusaamista. Tilanteessa on aina tärkeä huomioida lapsen oma kokemus kiusaamisesta, lapsen kehitystaso ja lapsen yksilöllinen persoonallisuus. Lasten omat kokemukset kiusaamisesta: Päiväkodissamme lapsille tehdyn kyselyn perusteella lapset kokivat että heitä oli kiusattu kun oli jätetty leikkien ulkopuolelle annettu määräyksiä mitä saa leikkiä ja millä leikkivälineillä

16 Miten kiusaamista ehkäistään: Kiusaamisen ehkäisyssä on tärkeää aikuisen läsnäolo Aikuinen havainnoi tilanteita ryhmässä ja päivän touhuissa: hän on tietoinen mitä ryhmässä tapahtuu ja ohjaa lasta toimimaan tarvittaessa oikealla tavalla. Aikuisella on aikaa lapselle, hän tuntee lapsen ja hänen kehitystason ja siihen vaikuttavat tekijät. Aikuinen löytää lapsesta positiivisuuden ja vahvistaa sitä. Aikuisen huolehtii siitä, että jokainen lapsi tulee nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi päivän aikana. Lapsella on mahdollisuus lämpöön ja syliin päivän aikana iästä riippumatta. Tuttu, turvallinen aikuinen herättää lapsessa luottamusta ja lapsella on helpompi kertoa kiusaamisesta. Kiusaamisen ehkäisyssä on tärkeää turvallisen ilmapiirin rakentaminen. Aikuisten keskinäinen, toisia kunnioittava, arvostava ja huomioiva vuorovaikutus sekä hyvät käytöstavat opettavat lapselle oikean tavan toimia. Lapsille annetaan positiivista palautetta, heitä kannustetaan ja kehutaan. Näin lapsen itsetunto vahvistuu. Jokaisen lapsen annetaan olla oma itsensä: ei nosteta liikaa yksittäisiä tilanteita tai asioita esille. Myönteinen, salliva ja rajat omaava ilmapiiri luovat lapselle turvallisuutta. Ryhmän toiminta tulee organisoida niin että kaikki lapset pystyvät osallistumaan siihen. Hyvä suunnittelu ja pienissä ryhmissä toimiminen päivän aikana antavat siihen hyvät mahdollisuudet Lapsia rohkaistaan antamalla palautetta kun he ovat toimineet sosiaalisesti taitavalla, oikealla tavalla esim. ottaneet mukaan leikkii jonkun toisen joka meinaa jäädä ulkopuolelle tms. Näissä tilanteissa palkitsemisena on esim. joku yhteinen leikki, yhteinen toimiminen, joka on lapselle mieluista ja merkityksellistä. Palautteen annossa on tärkeä huomioida lapsen ikä- ja kehitystaso Lasten kanssa tehdään omalle ryhmälle yhteisiä pelisääntöjä ja keskustellaan ryhmän tavasta toimia.

17 Miten kiusaaminen huomataan Aikuiset havainnoivat lapsiryhmän toimintaa lasten leikkien havainnointi ulkona ja sisällä lasten kanssa keskustelut, isommilla lapsilla lapsihaastattelut vanhempien tuoma palaute: yhteistyö vanhempien kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Vanhempia rohkaistaan tuomaan palautetta päiväkodille lapsen kertomista kiusaamistilanteista. Miten kiusaamista käsitellään Riitojen ja taustojen selvittäminen rauhallisesti ketään syyttämättä kirjojen, satujen, draaman avulla

MYLLYOJAN PÄIVÄKODIN KIUSAAMISELTA SUOJAAMISEN TOIMINTAMALLI

MYLLYOJAN PÄIVÄKODIN KIUSAAMISELTA SUOJAAMISEN TOIMINTAMALLI MYLLYOJAN PÄIVÄKODIN KIUSAAMISELTA SUOJAAMISEN TOIMINTAMALLI MIKÄ OHJAA MEITÄ SUOJAAMAAN LAPSIA KIUSAAMISELTA? YK:n lasten oikeuksien sopimus Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Päivähoitoa

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy

Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy Pirkanmaan Varhaiskasvattaja 21.4.2015 Laura Repo 22.4.2015 1 Kiusaaminen pienten lasten parissa Eettiset näkökohdat Mitä havainnoimme Arvot havaintoja ohjaamassa Havaintojen

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Kiusaaminen varhaiskasvatusikäisten lasten parissa. Laura Kirves Helsingin yliopisto ja Aalto yliopisto 16.9.2011

Kiusaaminen varhaiskasvatusikäisten lasten parissa. Laura Kirves Helsingin yliopisto ja Aalto yliopisto 16.9.2011 Kiusaaminen varhaiskasvatusikäisten lasten parissa Laura Kirves Helsingin yliopisto ja Aalto yliopisto 16.9.2011 Ohjaavat asiakirjat Varhaiskasvatuksen arvopohja perustuu YK lapsen oikeuksien yleissopimukseen:

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA ESIOPETUKSEN

VARHAISKASVATUKSEN JA ESIOPETUKSEN VARHAISKASVATUKSEN JA ESIOPETUKSEN KIUSAAMISEN EHKÄISYN JA PUUTTUMISEN SUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI 1 Sisällys YLEISTÄ... 3 ARVOT JA NÄKEMYS, MITÄ KIUSAAMINEN ON... 3 KIUSAAMISEN EHKÄISYN KEINOT:... 4

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma 1 (10) Sivistyspalvelut / varhaiskasvatus Elokuu 2012 Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma 2 (10) ESIPUHE Kiusaamisen ehkäisy on lapsen tasapainoisen kasvun ja kehityksen edellytys. Kiusaaminen

Lisätiedot

Kiusaaminen ja sen ehkäisy varhaiskasvatuksessa

Kiusaaminen ja sen ehkäisy varhaiskasvatuksessa Kiusaaminen ja sen ehkäisy varhaiskasvatuksessa Laura Kirves 9.2.2012 Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa -seminaari Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Laura Kirves/ Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Työyhteisöllämme on yhteiset tavoitteet. Asettamamme tavoitteet pyrimme saavuttamaan yhteisillä toimintamalleilla ja käytännöillä.

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiusaamisen ehkäisy osana varhaiskasvatuksen suunnitelmaa

Suunnitelmallinen kiusaamisen ehkäisy osana varhaiskasvatuksen suunnitelmaa Suunnitelmallinen kiusaamisen ehkäisy osana varhaiskasvatuksen suunnitelmaa Erikoistutkija Liisa Heinämäki, THL Yksikön päällikkö Päivi Lindberg, THL 16.4.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Kiusaaminen varhaisvuosina?

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

3 5-VUOTIAIDEN KERHOTOIMINTA; KERHOJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli

3 5-VUOTIAIDEN KERHOTOIMINTA; KERHOJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli 3 5-VUOTIAIDEN KERHOTOIMINTA; KERHOJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli Naantalissa Karvetin päärakennuksen alakerrassa toimii lukuvuonna 2015 2016 kaksi 3 5- vuotiaiden lasten kerhoryhmää, Viskarit 1 ja

Lisätiedot

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma Hämeenkyrön. -Tiedote vanhemmille

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma Hämeenkyrön. -Tiedote vanhemmille Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma Hämeenkyrön varhaiskasvatuksessa -Tiedote vanhemmille Tämän tiedotteen tarkoitus on lujittaa vanhempien ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä kiusaamisen ehkäisyssä.

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA YPÄJÄN KUNTA VARHAISKASVATUS 2016 KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA 1. KOKO HENKILÖKUNTA ON SAANUT KOULUTUSTA VARHAISLAPSUUDESSA TAPAHTUVASTA KIUSAAMISESTA sekä sen havainnoimisesta: pedagoginen palaveri

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli 2017-2018 TERVETULOA VY KOLKKA-TANELIIN! Päiväkodit Kolkka ja Taneli ovat toimineet yhdessä varhaiskasvatusyksikkönä 1.8.2017 alkaen. Kolkassa

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityssä toimii 2 montessoriryhmää, joiden ikäjakauma on noin 2,5-5 v. Ryhminen nimet ovat Peilivuori ja Salasaari. Molemmissa ryhmissä

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä.

Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä. 1. TIEDOT YKSIKÖSTÄ Päiväkoti Tuulenpesä * 4 ryhmää, 3 kokopäiväryhmää ja 1 osapäiväryhmä Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä. 2. KIUSAAMISEN MÄÄRITELMÄ Kiusaaminen on

Lisätiedot

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee kauniissa kansallismaisemassa Pyynikinharjun kainalossa, luonnonsuojelualueen tuntumassa ja Pyhäjärven läheisyydessä. Luonnonläheinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN Pikiruukin päiväkodin toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu Kokkolan päivähoidon yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN

ULVILAN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN ULVILAN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN KIUSAAMISEN EHKÄISYN JA PUUTTUMISEN SUUNNITELMA Alkusanat Kiusaaminen on yleistynyt yhä pienempien lasten keskuudessa ja siihen puuttuminen varhaisessa vaiheessa on

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Sastamalan kaupunki Varhaiskasvatuksen aluejohtaja Marjut Vuokko Tampere 24.3.2017 4.4.2017 2 Vasu työ Ensin Ohjausryhmä - varhaiskasvatuksen päällikkö - varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

VASU KAHVILAT Salpakankaan koulun kabinetti klo

VASU KAHVILAT Salpakankaan koulun kabinetti klo VASU KAHVILAT 2017 Salpakankaan koulun kabinetti klo 12.30-14.00 6.3 29.3 12.4. 26.4. 3.5 Yksiköistä kahvilaan osallistuu 1-3 henkilöä Kahvilassa käsitellään yhteisössä keskusteltuja teemoja osallistujat

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Sä pääset meijän leikkiin Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa KT Laura Repo

Sä pääset meijän leikkiin Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa KT Laura Repo Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa - seminaarit Mannerheimin Lastensuojeluliitto 4.3.2016 Turku 7.4.2016 Helsinki 14.4.2016 Rovaniemi 18.4.2016 Hämeenlinna 21.4.2016 Jyväskylä Sä pääset meijän

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

LAPIOKUJAN LASTENTARHAN KIUSAAMISEN EHKÄISYN JA PUUTTUMISEN SUUNNITELMA

LAPIOKUJAN LASTENTARHAN KIUSAAMISEN EHKÄISYN JA PUUTTUMISEN SUUNNITELMA LAPIOKUJAN LASTENTARHAN KIUSAAMISEN EHKÄISYN JA PUUTTUMISEN SUUNNITELMA 1.Yleistä Lapiokujan lastentarhassa aloitettiin kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laadinta prosessinomaisena työskentelynä

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014

Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014 Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri -fontilla, fontti 18-20 keskitettynä, kaksirivinen otsikko laitetaan näin Tänne sijoitetaan

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna 2017-2018 Sisältö Toimintakausi 2017-2018 3 Toimintakulttuuri 4 Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 5 Leikkiin ja vuorovaikutukseen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laadunarviointimalli

Varhaiskasvatuksen laadunarviointimalli Varhaiskasvatuksen laadunarviointimalli Laatukriteereitä PALVELUTASO SAATAVUUS tieto erilaisista varhaiskasvatusvaihtoehdoista ja niihin hakemisesta on helposti saatavilla varhaiskasvatuspalveluja pystytään

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

HIRVAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

HIRVAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA HIRVAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUKSEMME JA TOIMINTAAMME OHJAAVAT ARVOT... 4 3 KASVATUSKUMPPANUUS - yhdessä takaamme lapsen hyvinvoinnin...

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Taskilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Taskilan päiväkodin toimintasuunnitelma Taskilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Yhdessä keskustellen luomme avoimen ja vuorovaikutuksellisen ilmapiirin lasten, vanhempien ja työntekijöiden välille. Toimintakulttuurimme

Lisätiedot

Raholan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Raholan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Raholan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Lapsi saa monipuolisia elämyksiä ja oppimiskokemuksia turvallisessa ja luovuutta tukevassa kasvu ja oppimisympäristössä. Leikin ja tunne elämysten

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme on vuoroyksikkö, joka tarjoaa hoitoa hoitovarausten mukaan maanantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen henkilöstö Luotu :42

Varhaiskasvatuksen henkilöstö Luotu :42 Varhaiskasvatuksen henkilöstö 2017 Luotu 21.02.2017 15:42 Vastaajastatistiikat Nimi Arvioijat Vastaamassa Vastannut Kärkölä varkahenkilöstö 22 22 17 Yhteensä 22 22 17 Vastausprosentti 100% Lopettaneet

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

RITARIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RITARIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RITARIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RITARI Tänne lämpöiseen syliin on lapsen hyvä aamulla tupsahtaa, aikuisen syliin kapsahtaa. Täällä Tiitiäiset, Männiäiset ja Sähikäiset yhdessä rämpivät,

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISYN JA PUUTTUMISEN SUUNNITELMA

KIUSAAMISEN EHKÄISYN JA PUUTTUMISEN SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISYN JA PUUTTUMISEN SUUNNITELMA TYÖRYHMÄ: Aulimaija Eskola Eija Järvenpää Henna Koivula Jaana Sillanpää Riitta Levisalo 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. MITÄ KIUSAAMINEN ON... 3 2.1

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 19.9.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus VASU2017 työskentelyä ohjanneet keskeiset asiakirjat Varhaiskasvatuslaki (2015) - Perustetyön

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016-2017 Liite 1 Toimintasuunnitelma suunnittelu pohjautuu lasten ja vanhempien osallisuuden mahdollistamiseen (aloitus- ja vasukeskustelut on käyty ennen

Lisätiedot

Kasv 15.05.2012 24 Oheismateriaali. Vasun liite 6

Kasv 15.05.2012 24 Oheismateriaali. Vasun liite 6 Kasv 15.05.2012 24 Oheismateriaali Vasun liite 6 KIUSAAMISEN EHKÄISYN JA PUUTTUMISEN SUUNNITELMA Sis ällys luettelo Vasun liite 6 KIUSAAMISEN EHKÄISYN JA PUUTTUMISEN SUUNNITELMA... 1 Sisällysluettelo...2

Lisätiedot