op 1. jakso 2.jakso 3.jakso 4. jakso TYV010 Allas- ja kuntosalikurssi 1,5 x TYV844 Budjetointi ja talouden suunnittelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "op 1. jakso 2.jakso 3.jakso 4. jakso TYV010 Allas- ja kuntosalikurssi 1,5 x TYV844 Budjetointi ja talouden suunnittelu"

Transkriptio

1 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Terveysala Kuopio 1 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Opintojakson toteutuminen edellyttää riittävää opiskelijamäärää. Enimmäismäärä päätetään ilmoittautumisen jälkeen. Vapaasti valittaville opintojaksoille ilmoittaudutaan samanaikaisesti muiden opintojaksoilmoittautumisien kanssa WIP:ssä. Opintojaksojen toteutumisesta ilmoitetaan sähköpostitse ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Tarjonta lukuvuosi Tunnit ovat jakson aikana tiistai-iltaisin alkaen klo YHTEINEN = yhteinen kurssi koko ammattikorkeakoulussa opiskeleville VERKKOKURSSI = opiskelu toteutuu verkon kautta Jakso , aloitus Jakso Jakso , aloitus Jakso Koodit/opintojaksot opintopisteet/jaksot/toteutus (tarjonta) op 1. jakso 2.jakso 3.jakso 4. jakso TYV010 Allas- ja kuntosalikurssi 1,5 x TYV844 Budjetointi ja talouden suunnittelu 2 x VERKKOKURSSI TYV063 Englannin rakennekurssi 1,5 x x TYV454 Ergonomian perusteet YHTEINEN. 1,5 x x Syksyllä Tradekulla, keväällä Tekulla. Ft-opiskelijoilla sisältyy opetussuunnitelmaan. TYV711 Hygieniapassi 1 x x x x sh, th, kä ja eh opiskelijoilla sisältyy opetussuunnitelmaan TYV634 Infektioiden torjunta sairaalassa 3 x VERKKOKURSSI TYV846 Johdatus sosiaali- ja terveysalan palveluyrityksen laatuun VERKKOKURSSI 2 x TYV915 Kirja kokemusten tulkkina VERKKOKURSSI 1,5 x TYV460 Lääkelaskut 1,5 x x TYV992 Poikkeusolojen terveydenhuolto 3 x VERKKOKURSSI TYV095 Portugalin alkeet 1,5 x x TYV716 Ravitsemusneuvonta VERKKOKURSSI 1,5 x TYV081 Rentoutuminen liikunnan avulla 1,5 x TYV071 Ruotsin rakennekurssi 1,5 x x TYV210 Sinustako asiantuntija kehitysyhteistyöhön? 1 2 x YHTEINEN, VERKKOKURSSI TYV843 Sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan 5 x käynnistäminen ja lainsäädäntö VERKKOKURSSI TYV810 Sosiaaliturvapolitiikka 1,5 x TYV065 Studying and working abroad - 2 x x kansainvälisyydestä kiinnostuneille VERKKOKURSSI TYV441 Terveysliikunta 1,5 x x TYV031 Tiedonhankintaa taitavasti VERKKOKURSSI 2 x x TYV033 Tietojärjestelmät palveluketjujen tukena 2 x VERKKOKURSSI TYV916 Verkkokirjoittaminen VERKKOKURSSI 1,5 x TYV111 Viittomakieli 1 1,5 x x TYV112 Viittomakieli 2 1,5 x

2 2 Opiskelija saa vapaasti valittavia opintojaksoja myös: Toiminnasta opiskelija-tutorina ja järjestötoiminnasta: Opiskelija voi lukea vapaasti valittaviin opintoihin tuutoritoiminnasta 3-7 opintopistettä ja järjestötoiminnasta 3 10 opintopistettä erillisen päätöksen mukaisesti (Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintosääntö ). Mikäli olet itse jo hyvin opinnoissasi alkuun päässyt, tunnet oppilaitoksen sekä Kuopiota ja haluat auttaa opintojansa aloittavaa opiskelijaa, olet sopiva tähän toimintaan. Toimintaan sisältyy: - Opiskelunsa aloittavien suomalaisten tai ulkomaalaisten opiskelijoiden ohjaamista. Ohjaaminen on monenlaista, asumiseen, kaupunkiin ja oppilaitoksen palveluihin liittyvää, tutustuttamista. Tutortoiminta voidaan hyväksyä vapaavalintaisiin opintoihin. Tutorit saavat ohjausta ja tukea työhönsä. Suorituksesta tehdään sopimus ja opiskelusuunnitelma. Toiminnasta pidetään oppimispäiväkirjaa, joka arvioidaan. Mikäli olet kiinnostunut asiasta ota yhteyttä vastuuopettajiin. Suomalaisten opiskelijoiden tutoroinnista vastaa, Mirja Halonen, sähköposti Vaihto-opiskelijoiden tutoroinnista vastaa, Hannele Korpela, sähköposti Toiminnasta Savon Multitaito Oy:ssä: Savon Multitaito Oy, lyhemmin Samu, on opiskelijavetoinen oikea yritys Savonia-ammattikorkeakoulussa. Opiskelija voi Samun työskentelyyn osallistuessaan toimia yrityksen vastuutehtävissä tai tehdä pätkätöitä ja ansaita rahaa, saada opintopisteitä ja luoda suhteita työelämään. Samusta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Airi Laitiseen, sähköposti Toiminnasta oppilaitoksen kuorossa: Kuorotoiminnan yhteyshenkilö on Leena Kähkönen, sähköposti G&G opinnoista: Grandparents & Grandsons on eurooppalainen e-oppimiseen liittyvä hanke. Ensisijainen kohderyhmä on +55 kansalaiset, joilla ei ole aiempaa tietoteknistä osaaamista. Yhteyshenkilö on Seppo Räsänen, Opintojaksokuvaukset: TYV010 Allas- ja kuntosalikurssi 1,5 op Tarjolla 3. jaksossa Tavoite: Oppija tietää kuntosalityöskentelyn ja voimaharjoittelun perusteet ja osaa laatia ja toteuttaa oman kuntosaliohjelman. Oppija tuntee allastyöskentelyn mahdollisuuksia hoitotyössä ja itsehoidon välineenä. kuntosaliohjelman laatimisen perusteet voimaharjoittelun perusteet Allastyöskentelyn menetelmiä Kaikki amk:n opiskelijat. Opetukseen osallistuminen Oman kuntosaliohjelman laatiminen, toteuttaminen ja arviointi

3 hyväksytty/hylätty 3 Ryhmäkoko: Enintään 20 opiskelijaa Opettaja: Anna-Liisa Vehkaoja TYV844 Budjetointi ja talouden suunnittelu 2 op Tarjolla 2. jaksolla Osa ns. Stydi-opintoja (Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyysopinnot, 37,5 op ks. TYV063 Englannin rakennekurssi 1,5 op Tarjolla 1. ja 3. jaksolla Aikamuodot (yleis- ja kestomuoto, passiivi, epäsuora kerronta). Sanajärjestys. Artikkelit. Prepositiot. Relatiivilauseet. Ajan määreet ja lukusanat. Ym. kurssin aikana sovittavaa. Opiskelijat, jotka haluavat täydentää kieliopin rakenteiden tuntemusta Aktiivinen osallistuminen Alku- ja lopputesti 0-5 Ryhmäkoko: Enintään 22 opiskelijaa Leena Kähkönen TYV454 Ergonomian perusteet 1,5 op YHTEINEN KAIKILLE SAVONIA-AMK:N OPISKELIJOILLE Tarjolla 2. ja 4. jaksoilla HUOM! Fysioterapeuttiopiskelijoilla sisältyy opetussuunnitelmaan. Opiskelija tietää ergonomisen työskentelyn periaatteet sekä saa tietoa työn kuormittavuuteen vaikuttavista tekijöistä ja niiden vähentämisestä Opintojakso toteutetaan samansisältöisenä lukuvuoden aikana kaksi kertaa: syyslukukaudella TradeKun tiloissa ja kevätlukukaudella TeKun tiloissa. Lähiopetus on kuutena tiistaina klo kolme tuntia kerrallaan; syyslukukaudella ja kevätlukukaudella Luokka ilmoitetaan myöhemmin. Airi Laitinen (Tertta) 1.kerta: Ergonomia käsitteenä. Työperäinen sairastuvuus. Työterveyslainsäädäntö ja työterveydenhuollon rooli. 2.kerta: Työ ja elimistön kuormittuminen. 3.kerta: Seisoma- ja nostotyön ergonomiaa. 4.kerta: Istumatyön ja

4 erityisesti päätetyöskentelyn ergonomiaa. 5.kerta: Ergonomiset sovellutukset tuotesuunnittelussa 6.kerta: Liikunta, rentoutuminen, taukoliikunta kuormittumisen vähentäjänä. Tyky-toiminta. Osallistuminen (80%) ja koe/tehtävä Hyväksytty/hylätty Ilmoitetaan opintojakson aikana 4 TYV711 Hygieniapassi 1 op Tarjolla 1., 2., 3. ja 4. jaksolla HUOM! Ensihoitaja-, kätilö-, sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoilla sisältyy opetussuunnitelmaan. Opiskelija oppii perustiedot elintarvikemikrobiologiasta, tuntee yleisimmät mikrobiologiset riskit ja saa käsityksen mikrobiologisten laadunhallintamenetelmien käytöstä. Osaa toimia ruokailuun, ruuanjakamiseen, ruuan säilyttämiseen ja tarjoiluun liittyvissä tilanteissa hygieenisesti. Ruokaturvallisuuden edistäminen käytännön hoitotyössä. Elintarvikemikrobiologian perusteet, ruokamyrkytykset, hygieeniset työskentelytavat, henkilökohtainen hygienia ja omavalvonta. Sairaalan keittiön omavalvonta ja ruuanjakelu osastolla. Kaikki amk-opiskelijat, max. 40 opiskelijaa Elintarvikeviraston valtakunnallinen hygieniaosaamistesti Ravitsemuksen opettaja TYV634 Infektioiden torjunta sairaalassa VERKKOKURSSI, 3 op Tarjolla 4. jaksolla Oppija tietää sairaalainfektioiden ehkäisyyn, torjuntaan ja seurantaan liittyvät tekijät sekä tiedostaa hygienian merkityksen henkilökunnan toiminnassa päivittäisessä hoitotyössä. Mikrobiologiaa sairaalainfektioihin liittyen. Sairaalainfektioiden esiintyvyys, seuranta ja sairaalahygienian merkitys. Sairaalainfektioepidemiat. Henkilöhygienia ja hoitotoimet. Eri potilasryhmien infektioiden torjunta. Verkkosalkku-oppimisympäristössä oppimistehtävät, keskustelut jne. (Ei lähiopetusta). Hellsten (toim.): Infektioiden torjunta sairaalassa (uusin painos). Suomen Kuntaliitto. Gummerus Kirjapaino Oy. Suomen sairaalahygienialehti, Muut opintojakson alussa ilmoitetut. Opettaja: Erja Tengvall

5 TYV915 Kirja kokemusten tulkkina VERKKOKURSSI, 1,5 op Tarjolla 3. jaksolla 5 Tavoite: Tavoitteena on syventää tietoja kaunokirjallisuuden lukemistavoista ja kaunokirjallisuuden ilmaisukeinoista sekä pohtia, millä tavoin sanataidetta voi käyttää ominen kokemusten tulkinnan apuna. Kurssi toteutetaan verkkokurssina. Suorittamistapana on kahden ennalta valitun (opettajan valitseman) romaanin tai novellikokoelman, suppean runovalikoiman ja yhden ryhmäläisten itse valitseman kirjan lukeminen ja niiden pohjalta käytävät, teemoitetut verkkokeskustelut. Kaikki amk-opiskelijat Ilmoitetaan kurssin alussa Hyväksytty/hylätty arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin (tarkemmat kriteerit opintojakson alussa) Ryhmän koko: Korkeintaan 25 opiskelijaa Opettaja: Ulla Nissi, suomen kielen ja viestinnän opettaja TYV460 Lääkelaskut 1,5 op Tarjolla 1. ja 3. jaksolla 1) Peruslaskutoimitukset erilaisilla luvuilla 2) Yksikönmuunnokset 3) Likiarvoista 4) Yhtälöt ja verrannot 5) Prosenttilaskut 6) Lääkelaskentaa Kurssin suoritus: Kurssi on hyväksytysti suoritettu, mikäli opiskelija 1) osallistuu opetukseen oppituntien aikana sekä laskee vähintään 70 % annetuista kotitehtävistä 2) suorittaa hyväksytysti kurssin jälkeen pidettävän kirjallisen tentin Ernvall, Pulli, Salonen, Nurminen, Kaukkila: LÄÄKELASKENTA (sivut ) matematiikan opettaja TYV990 Poikkeusolojen terveydenhuolto VERKKOKURSSI, 3 op Tarjolla 4. jaksolla Termit, lainsäädäntö Johtosuhteet Triage Lääkinnällinen pelastustoimi Säteilyonnettomuus Kemikaalionnettomuus

6 Traumaperäinen stressireaktio 6 Kaikki terveydenhuoltoalan opiskelijat Opintojakson sisällön opiskelu ja verkkotehtävät Kurssin suorittaminen korvaa Varautuminen terveydenhuollossa kaikille yhteisen luennon 4 t Kriteerien mukainen tehtävien tekeminen Opettaja: Erja Tengvall TYV095 Portugalin alkeet 1,5 op Tarjolla 2. ja 4. jaksolla Pakollinen kurssi North-South-hankkeen kautta vaihtoon lähteville opiskelijoille Oppija pystyy kertomaan itsestään, opiskeluistaan/työstään ja maastaan portugaliksi. Hän tulee toimeen arkipäivän tilanteissa, kuten kaupassa, ravintolassa tms. Kurssilla keskitytään kielen puhumiseen ja ymmärtämiseen. Peruskielioppia, small talk-termistöä, itsensä ja koulun/työn esittelemistä, kielen tunnistamista ja sen jonkinasteista ymmärtämistä. Matkoilla selviäminen portugalin kielellä. Portugalinkielisiin maihin lähtevät vaihto-oppilaat ja opettajat sekä portugalin alkeista kiinnostuneet. Luennot, tehtävät ja harjoitukset. Aktiivinen osallistuminen, pienryhmäharjoitukset, kirjalliset tehtävät. Lopuksi ryhmätentti. Hyväksytty / hylätty Ilmoitetaan opintojen alussa. Opintojaksosta vastaava opettaja: Leena Tikka TVY716 Ravitsemusneuvonta, VERKKOKURSSI, 1,5 op Tarjolla 3. jaksolla

7 7 Opintojaksosta vastaava opettaja: Ravitsemuksen opettaja TYV081 Rentoutuminen liikunnan avulla 1,5 op Tarjolla 2. jaksolla Tavoite: Oppija tutustuu ja harjaantuu erilaisiin rentousmenetelmiin. Oppija tiedostaa oman rentoutumisen tarpeensa, sekä oppii käyttämään rentoutusmenetelmiä sekä itsehoidon välineenä, että hoitotyössä Rentoutusmenetelmien perusteet Lihasaistia ja lihastasapainoa kehittävät harjoitteet Hengitys- ja rentoutusharjoitukset Rentoutusmenetelmien käyttö hoitotyössä ja itsehoidon välineenä Soveltuu kaikkien koulutusammattien opiskelijoille, ei edellytä aikaisempia suorituksia Ryhmäkoko: Enintään 25 opiskelijaa Aktiivinen osallistuminen Rentousharjoitusten ohjaus- ja organisointi tehtäviä Anna-Liisa Vehkaoja TYV071 Ruotsin rakennekurssi 1,5 op Tarjolla 2. ja 4. jaksolla Tavoite: Opiskelija harjaantuu käyttämään rakenteellisesti korrektia ruotsin kieltä kohdatessaan työssään ruotsia puhuvia asiakkaita Aikamuodot Passiivi Epäsuora kerronta Sanajärjestys Artikkelit Prepositiot Relatiivilauseet Ajan määreet ja lukusanat Ym. kurssin aikana sovittavaa Opiskelijat, jotka haluavat täydentää kieliopin rakenteiden tuntemusta Alku- ja lopputesti (numeroarviointi 5-1) Aktiivinen osallistuminen

8 8 Hyväksytty/hylätty Leena Kähkönen TYV210 Sinustako asiantuntija kehitysyhteistyöhön? 1 YHTEINEN KAIKILLE SAVONIA-AMK:N OPISKELIJOILLE VERKKOKURSSI, 2 op Tarjolla 1. jaksolla Pakollinen kurssi North-South-hankkeen kautta vaihtoon lähteville opiskelijoille Kansainvälisyydestä ja erityisesti kehitysyhteistyöstä kiinnostuneet AMK:n opiskelijat. Tavoitteet - Opiskelijan tietoisuus globaalisuudesta ja humanitaarisuudesta lisääntyy - Opiskelija tietää Suomen kansainvälisen kehitysyhteistyön pääperiaatteet - Opiskelija kiinnostuu omista mahdollisuuksistaan kehitysyhteistyöhön - kansainvälisyyskasvatus - kehitysyhteistyö Verkko-opetuksena virtuaali-amk-ympäristössä Opiskelu perustuu tietoverkossa tapahtuvaan itsenäiseen tiedonhankintaan, ongelmaratkaisuun ja kirjallisten tehtävien suorittamiseen. Opiskelija käyttää hyväkseen omia ja muiden kurssilaisten kokemuksia. Hyväksytty / hylätty Opiskelumateriaali: Löytyy verkosta ja sisältää seuraavat kokonaisuudet (esimerkkilinkkeineen): kansainvälisyyskasvatus kehitysyhteistyö Opettajat: Leena Tikka ja Pirkko Vepsä TYV843 Sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan käynnistäminen ja lainsäädäntö VERKKOKURSSI, 5 op Tarjolla 3. jaksolla Osa ns. Stydi-opintoja (Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyysopinnot, 37,5 op ks. Tavoitteena on, että opiskelija tietää miten lainsäädäntö ohjaa sosiaali- ja terveysalalla yrittäjäksi aikovaa henkilöä, osaa etsiä lisätietoa eri viranomaisilta, tuntee eri yritysmuotovaihtoehdot ja osaa valita sopivimman yritykselleen, osaa laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat, osaa laatia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen liittyviä asiakirjoja 1. Yrittäjän ja työntekijän ammattitaito ja pätevyys 2. Sosiaali- ja terveysalan yrityksen perustamiseen liittyvä luvanvaraisuus ja ilmoitusvelvollisuus 3. Asiakkaan/potilaan suoja ja turva

9 4. Kunta ostajana ja maksajana 5. Yritysmuodot 9 Rakenne: Opintokokonaisuuden oppimateriaalissa lähdetään liikkeelle esittelemällä eräitä tärkeitä säädöksiä ja niissä määrättyjä velvoitteita, jotka liittyvät nimenomaan sosiaali- ja terveyspalveluyritysten perustamiseen ja palvelujen tuottamiseen. Myöhemmin esitellään kuntien ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluyritysten välistä ostopalvelusopimusprosessia. Opintokokonaisuuden loppuosa esittelee erilaiset juridiset toimintavaihtoehdot. Opintokokonaisuuden osien jälkeen on laitettu viittauksia oheismateriaaleihin ja www-linkkeihin. Opintokokonaisuus sisältää erilaisia tehtäviä (yksilö- ja ryhmätehtävät) Sopii erityisesti alan sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, opettajille, yrittäjille tai yrittäjäksi aikoville. Arvioinnissa noudatetaan ammattikorkeakoulumme tutkintosääntöä. Siinä korostetaan tiedon ymmärtämistä ja soveltamista. Huomio kiinnitetään oppimisprosessiin, muutokseen ja sitä kautta syntyvään lopputulokseen. Opiskelija arvioi omaa toimintaansa verkossa, oppimistaan, tuottamiaan tehtävävastauksiaan ja tavoitteidensa saavuttamista antamalla opettajalle itsearvioinnin. Lopuksi hän antaa palautteen. TYV810 Sosiaaliturvapolitiikka 1,5 op Tarjolla 2. jaksolla Opintojaksosta vastaava opettaja: TYV065 Studying and working abroad kansainvälisyydestä kiinnostuneille VERKKOKURSSI, 2 op Tarjolla 2. ja 4. jaksoilla Toteutuu verkossa, lähitunteja ei ole. Opintojakso kuuluu vapaavalintaisiin opintoihin, mutta on PAKOLLINEN vaihtoon lähteville. TAVOITTEET: 1. OPISKELIJA ETSII TIETOLÄHTEITÄ JA SYVENTÄÄ TIETOJAAN Kansainvälistymisen haasteista Kansainvälistymismahdollisuuksista kotimaassa Euroopan Unionista ja Suomen toiminnasta jäsenmaana Mahdollisuuksista opiskella tai työskennellä ulkomailla ja omasta oikeusturvastaan siellä

10 Ulkomaalaisen asiakkaan kohtaamisesta omassa työssään OPISKELIJA ARVIOI JA KEHITTÄÄ Tietojaan, taitojaan ja asenteitaan kulttuurisuudessa, suvaitsevaisuudessa ja oikeudenmukaisuudessa kohdatessaan ulkomaalaisia maahan muuttajana, asiakkaana, opiskelu- ja työtoverina sekä naapurina Kielitaitoaan opintojakson tehtävien kautta 3. OPISKELIJA VALMISTAUTUU ULKOMAILLELÄHTÖÖN OPINTOJAKSON TEHTÄVIEN AVULLA Opiskelija tutustuu vaihtoon lähtevien kohdeorganisaatioon kohteen tuntevien opettajien ja kv-koordinaattorin tai kv-sihteerin kanssa Ulkomaiset opinnot suunnitellaan aina oman tuutori-opettajan kanssa. "Learning Agreement" on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jonka hyväksyy tuutori-opettaja oppilaitoksen sovitun käytännön mukaan. Kv-sihteeri ja/tai kv-koordinaattori ohjaa hakemusten teossa ja lähettää kohteeseen. Samalla voidaan selvittää apurahaan liittyvät asiat ja vaihdon aikainen KELA:n opintotuki. Jos opiskelijavaihdon suunnitelmaa ei vielä ole, opiskelija valitsee mielenkiintoisen maan ja tutustuu maahan opintojakson tavoitteiden mukaan Tehtävät suoritetaan annettuihin päivämääriin mennessä. PALAUTTEIDEN ANTO: Opettaja antaa lyhyesti tehtävistä henkilökohtaista palautetta opiskelijalle. Opiskelija antaa opettajalle palautetta kurssista OPIPAL -ohjelman kautta. ARVIOINTISUUNNITELMA: Tehtävät suoritetaan hyväksyttävästi määräpäivään mennessä. ARVIOINTIASTEIKKO: Hyväksytty / hylätty VASTUUOPETTAJA: Hannele Korpela. lehtori, kansainvälisyyskoordinaattori TYV441 Terveysliikunta 1,5 op Tarjolla 1. ja 4. jaksolla Tavoite: Oppija syventää tietojaan ja taitojaan terveysliikunnan perusteista ja oppii soveltamaan tietojaan sekä itsehoidon että hoitotyön välineenä Oppija tutustuu ja harjaantuu hakemaan terveysliikuntaan liittyvää tietoa ja oppii soveltamaan sitä sekä itsehoidossa että hoitotyössä. Oppija harjaantuu arvioimaan omia liikuntatottumuksiaan vallitsevien liikuntasuositusten valossa ja laatimaan itselleen terveysliikuntasuunnitelman. Oppija tutustuu itselle uusiin liikunnan lajeihin. Fyysisiä kunto-ominaisuuksia kehittävien harjoitteiden suunnittelun, arvioinnin ja annostelun perusteet eri ikäisille ja eri kuntoisille henkilöille Terveysliikunnan menetelmät ja vaikuttavuus Terveysliikunta työssä jaksamisen välineenä Erilaisiin liikuntalajeihin tutustuminen

11 Kaikki amk:n opiskelijat. 11 Ryhmäkoko: 20 opiskelijaa Aktiivinen osallistuminen Henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman laatiminen, arviointi ja seuranta Hyväksytty/hylätty Anna-Liisa Laine TYV031 Tiedonhankintaa taitavasti VERKKOKURSSI, 2 op Tarjolla 2. ja 4. jaksoilla Oppija syventää tiedonhakutaitojaan ja osaa hakea, käyttää ja arvioida saamaansa tietoa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Opintojakso on tarkoitettu syvennetyn tiedonhaun harjoitteluun. Opintojaksolla käydään käytännönläheisesti tiedonhankinnan prosessin teoriaa, tiedontarpeen määrittelyä, tiedonhaun strategiaa, tiedon arviointia, tiedonlähteiden paikannusta ja tiedonhaunprosessin arviointia. Harjoitustehtävät ovat omasta aiheesta. Tehtäviin saa henkilökohtaista palautetta. Kaikki opinnoissaan edenneet amk:n terveysalan opiskelijat, joilla on oma laaja aihe, esimerkiksi opinnäyte. Yhdessä työtä tekevät voivat tehdä opintojakson tehtäviä yhdessä (max.3 opiskelijaa, isommat ryhmät tekevät pienryhmissä). Myös yksin voi osallistua. Ryhmäkoko: Max. 20 opiskelijaa Verkko-oppimisympäristön harjoitustehtävien hyväksytty suoritus. Hyväksytty/hylätty Oheiskirjallisuus: Elomaa L, Mikkola H Näytön jäljillä: tiedonhaku näyttöön perustuvassa hoitotyössä Turku. Turun ammattikorkeakoulu. Heikkinen R, Agander A, Ijäs E, Laitinen M Tiedonhakijan teho-opas. 6. uud. p. Docendo. Jyväskylä. Alaterä A & Halttunen K Tiedonhaun perusteet - osa lukutaitoa. BTJ Kirjastopalvelu. Helsinki. Opintojaksosta vastaava henkilö: Anu Räty/kirjaston informaatikko TYV033 Tietojärjestelmät palveluketjujen tukena VERKKOKURSSI, 2 op Tarjolla 4. jaksoilla Kaikki koulutusammatit (vapaasti valittavat opinnot) ja avoin amk. opetus. Ei sovellu ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille.

12 12 Opintojakson tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva informaatioteknologian mahdollisuuksista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä. Oppija perehtyy saumattomaan palveluketjuun ja sen merkitykseen asiakaskeskeisyydelle, palveluketjun kehittämishankkeisiin ja tietää saumattoman palveluketjun asettamat haasteet sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille. Oppija ymmärtää sähköisen potilaskertomuksen rakenteen, sisällön ja merkityksen ja saa valmiuksia sähköiseen kirjaamiseen. Opintojakso suoritetaan virtuaaliammattikorkeakoulun portaalista löytyvien opiskelumateriaalien ja niihin liittyvien tehtävien avulla. Opiskelu edellyttää itsenäistä kirjallisuuteen perehtymistä sekä jonkin verran kokemusta terveydenhuollosta. Lisäksi opiskelussa käytetään verkkokeskustelua. Opiskelu tapahtuu Verkkosalkku verkko- opiskeluympäristössä. Opiskelua ohjaa opettaja, joka opastaa opintojen edetessä keskustelualueen avulla Aikataulu: Jakso 2 ja jakso 4 Opiskeluohjeet: Opiskelu jakaantuu seuraaviin päävaiheisiin: 1. Oppija tutustuu kirjallisuuden ja verkossa olevan materiaalin avulla sosiaali- tai terveydenhuollon erilaisiin tietojärjestelmä kokonaisuuksiin ja selkiyttää omaa käsitystään tietojärjestelmistä. Asiaa sovelletaan Casen avulla ja käydään verkkokeskustelua. 2. Oppija perehtyy saumattomaan palveluketjuun ja sen ongelmiin. ( ryhmätehtävä+ verkkokeskustelut) 3. Oppija perehtyy sähköisen potilasasiakirjajärjestelmän rakenteeseen ja vaatimuksiin Opintojaksosta vastaava opettaja: Arja Kemiläinen Verkossa oleva oppimateriaali sekä tehtävien teossa tarvittavat lähteet: (löytyvät myös verkkojulkaisuna) TYV916 Verkkokirjoittaminen VERKKOKURSSI, 1,5 op Tarjolla 4. jaksolla Tavoite: Tavoitteena on perehtyä verkkotekstien kirjoittamiseen Kurssi toteutetaan verkkokurssina. Sisältöinä on verkkotekstien ominaisuuksien tarkastelu tehtävien avulla (myös vertailu paperitekstiin), erilaisten verkkotekstien arviointi (esimerkkejä), oman verkkotekstin suunnittelu ja harjoitustyyppinen toteutus (pienimuotoisen käsikirjoituksen laatiminen). Ilmoitetaan kurssin alussa Hyväksytty/hylätty (kriteerit kurssin alussa) Ryhmäkoko: Korkeintaan 25 opiskelijaa Opettaja: Ulla Nissi, suomen kielen ja viestinnän opettaja TYV111 Viittomakieli 1 1,5 op Tarjolla 1. ja 3. jaksoilla

13 Viittomakielen perusteet 13 Kaikki amk-opiskelijat Hyväksytty/hylätty Opettaja: HUMAMK:n opiskelijat/opettajat TYV112 Viittomakieli 2 1,5 op Tarjolla 4. jaksolla Edeltävät opinnot: Viittomakieli 1 -kurssi HUMAMK:n opiskelijat/opettajat

Hyvinvointialan osaamisalue, Kuopio

Hyvinvointialan osaamisalue, Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvinvointialan osaamisalue, Kuopio Potilassiirtojen ergonomiakorttikoulutuksen kokemuksia Marita Huovinen ja Tuija Sairanen Helsinki 11.6.2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

Mitoitussuositus. Opetussuunnitelmien suunnitteluun

Mitoitussuositus. Opetussuunnitelmien suunnitteluun Mitoitussuositus Opetussuunnitelmien suunnitteluun Mitoitussuositus Opetussuunnitelmien suunnitteluun Päätöspäivämäärä 01.06.2012 Opintojen mitoitus ja oppiminen Aika on oppimisen välttämätön edellytys

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin)

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin) Kuvaukset 1 (5) Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) Tavoite tunnistaa elintapojen vaikutukset omaan sä oman vastuunsa ja mahdollisuutensa vaikuttaa omaan sä hyvinvoinnista huolehtimisen osana ammattitaitoa

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (8) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu 3.9.2010 / sh Avoin ammattikorkeakoulu Lähellä Sinua Avoin ammattikorkeakoulu k k Sinulle, joka suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin haluat jouduttaa opintojasi ja suorittaa opintoja etukäteen

Lisätiedot

I vuosikurssin opetus lukuvuonna

I vuosikurssin opetus lukuvuonna I vuosikurssin opetus lukuvuonna 2017 2018 Seuraavat lähipäivät ovat pakollisia, joten varaa nuo ajankohdat kalenteriisi jo hyvissä ajoin! Lähiopetuksen luokkatilat löytyvät myös WebOodista kunkin opintojakson

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2006-2007 Lukuvuonna 2006-2007 Musiikin laitoksella

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

Hyvät käytännöt jakoon

Hyvät käytännöt jakoon Hyvät käytännöt jakoon Lahden diakonian instituutin LOVe- käytännöt 15.5.2014 Kuopio Kirsi Mölsä-Hyvönen Terveydenhuollon lehtori, TtM Lahden diakonian instituutti järjestää koulutus- Koulutusalat Humanistinen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon?

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Case Sosiaali/Terveyshallintotieteen aineopinnot 35 op Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate; suunnittelija TtM Ulla

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Verkkojen virittämisellä Pietarin kalansaalis

Verkkojen virittämisellä Pietarin kalansaalis Kuopion yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitoksen verkko-opetuksen kehitysprosessin kuvaus Verkkojen virittämisellä Pietarin kalansaalis Tampere 9.5.2007 Tiina Rissanen ja

Lisätiedot

Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto)

Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Finanssioikeus, perusopinnot 25 op (opinto-oikeus 1.8.2011 31.12.2012) Finanssioikeuden perusopinnot (25 op) muodostuvat seuraavista pakollisista opintojaksoista:

Lisätiedot

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT 1(11) E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT SISÄLTÖ: OPISKELUPALVELUT eopintotoimistossa... 2 Selainvaatimus... 2 Rekisteröityminen portaaliin... 2 Muista päivittää muuttuneet tietosi... 3 VirtuaaliAMK:n koulutustarjonta

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ 9 MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Terveysalojen englannin ja ruotsin opinnot ammattikorkeakouluissa Mirja Järvinen, Metropolia

Terveysalojen englannin ja ruotsin opinnot ammattikorkeakouluissa Mirja Järvinen, Metropolia Terveysalojen englannin ja ruotsin opinnot ammattikorkeakouluissa 2011 Mirja Järvinen, Metropolia Kyselyt 2008 ja 2010 Kaikkia koulutusaloja koskeva kysely kielten opintopistemääristä 2008 Sosiaali- ja

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan LVI-talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan LVI-talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan LVI-talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen.

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

NPH ja NPJ kurssien tiedonhaun koulutukset informaatikkonäkökulmasta

NPH ja NPJ kurssien tiedonhaun koulutukset informaatikkonäkökulmasta KYSin tieteellinen kirjasto 1/8 NPH ja NPJ kurssien tiedonhaun koulutukset informaatikkonäkökulmasta Tuulevi Ovaska, Kirsi Salmi Näyttöön perustuva hoitotyö edellyttää tiedonhakutaitoja ja niiden oppimiseen,

Lisätiedot

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op OPH

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op OPH Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op OPH 2017 2018 Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen Rauman ja Turun yksiköiden kanssa ensisijassa perusopetuksen

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA TR11S. PERUSOPINNOT 22 op

ARVIOINTISUUNNITELMA TR11S. PERUSOPINNOT 22 op ARVIOINTISUUNNITELMA TR11S PERUSOPINNOT 22 op TYOR2 Orientoituminen opiskeluun ja ammatillinen kasvu 4 op TYOR11 Orientoituminen ammattikorkeakouluopiskeluun, 1 op (Koulutuspäällikkö) TYHOPS1-6 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi

Ammattiosaajan työkykypassi Ammattiosaajan työkykypassi Mikä on ammattiosaajan työkykypassi? Työkykypassi koostuu viidestä eri osa-alueesta, jotka ovat: Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta Terveysosaaminen Ammatin työkykyvalmiudet

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe Metropolia Ammattikorkeakoulussa Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe 24.3.2017 Metropolia Ammattikorkeakoulussa Aika Paikka: Metropolian toimipiste Sisältö (HUOM! Muutokset mahdollisia) Ma 20.3. klo

Lisätiedot

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Työssäoppimisesta Kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin sisaltyy vähintaan 20 opintoviikkoa työssaoppimista. Työpaikoilla, aidossa työympäristössa tapahtuva

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina ja alkaen

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina ja alkaen POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina 2009-2010 ja 2010-2011 alkaen 17.9.2009 Etäopetuksena Learnlinc etäopetusjärjestelmässä (8 ov) sekä lähiopetuksena (2 ov) Opintokokonaisuus sisältää 8 opintoviikkoa

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Miten motivoitunut opiskelija huomioidaan meidän oppilaitoksessamme. Kirsi Coco Lähihoitajalajin ekspertti Keudan aikuisopisto

Miten motivoitunut opiskelija huomioidaan meidän oppilaitoksessamme. Kirsi Coco Lähihoitajalajin ekspertti Keudan aikuisopisto Miten motivoitunut opiskelija huomioidaan meidän oppilaitoksessamme Kirsi Coco Lähihoitajalajin ekspertti Keudan aikuisopisto 27.8.2014 Ovat harvassa? Monipuolista tekemistä Tekemistä oman tason mukaan

Lisätiedot

Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op. Opetussuunnitelma

Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op. Opetussuunnitelma Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op Opetussuunnitelma 2017-2018 Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

Vaihtoehto D. Harjoittelu omalla paikkakunnalla ammatillisen koulutuksen parissa

Vaihtoehto D. Harjoittelu omalla paikkakunnalla ammatillisen koulutuksen parissa Vaihtoehto D. Harjoittelu omalla paikkakunnalla ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehto D:ssä opiskelija harjoittelee omalla paikkakunnalla ammatillisen koulutuksen parissa. Opetusharjoittelun

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Hei Sinä ryhmän FYS15K opiskelija,

Hei Sinä ryhmän FYS15K opiskelija, Hei Sinä ryhmän FYS15K opiskelija, Tervetuloa opiskelemaan fysioterapeutti (AMK) tutkintoa Lahden ammattikorkeakouluun ja Onnea opiskelupaikan johdosta! Kevään uudet opiskelijat (fysioterapia ja sosiaaliala)

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Taina Eriksson, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu lito.fi

Koulutuspäällikkö Taina Eriksson, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu lito.fi Koulutuspäällikkö Taina Eriksson, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu 13.10.2017 LITO-hanke OKM:n erityisavustus vuosille 2017-2019 Hankkeessa mukana 10 yliopistoa, joista 9 toteuttaa opetusta pilottilukuvuonna.

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavat opinnot 1/5 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Kulttuuri ja luova ala AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

ITALIAN KULTTUURI-INSTITUUTTI KURSSIT KESÄ 2017

ITALIAN KULTTUURI-INSTITUUTTI KURSSIT KESÄ 2017 ITALIAN KULTTUURI-INSTITUUTTI KURSSIT KESÄ 2017 ITALIAN KIELEN KURSSIT - IIC HELSINKI - Kesäkurssit 2017 (toukokuu - kesäkuu 2017) Lisätietoja kursseista ja ilmoittautumiset: corsi.iichelsinki[at]esteri.it

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET (päivitetty 16.5.2008) Kajaanin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opintojakson Toteutus- Opintojakson nimi Viikko Päivä Opetusaika Opettaja(t) Huomioitavaa Pakollisuus Laajuus

Opintojakson Toteutus- Opintojakson nimi Viikko Päivä Opetusaika Opettaja(t) Huomioitavaa Pakollisuus Laajuus Kampus: Lohja Kevät 2015 Päivitetty: 17.3.2015 Sairaanhoitajakoulutus, monimuoto P=Pakollinen, E=Vaihtoehtoinen, V=Valinnainen OPINTOJAKSOTARJONTA Saapumisryhmä SHF215KA LUKUVUOSI: 2014-2015 PVM: 7.1.2015-19.6.2015

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Opintojen edistäminen VAMK tiedote 24.1.2010 Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n hallitusvastaavan Hannu Jaakkolan artikkelista Korkeakoulujen on varmistettava,

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

HUMAKohjauskäytäntöjä. Pirkko Mikkonen 15.3.2005

HUMAKohjauskäytäntöjä. Pirkko Mikkonen 15.3.2005 HUMAKohjauskäytäntöjä Pirkko Mikkonen 15.3.2005 HUMAKIN TEHTÄVÄT koulutus korkeakoulutasolla tutkinnot ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus tutkimus- & kehittämis toiminta (HumaQ) opetuksen ja työelämän

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin yliopiston hyväksymää

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

Info väylä-opinnoista MA , Peltola-sali. Minna Turunen Karelia amk

Info väylä-opinnoista MA , Peltola-sali. Minna Turunen Karelia amk 2 Info väylä-opinnoista MA 10.10.16, Peltola-sali Minna Turunen Karelia amk Mitä jo tiedät väyläopinnoista? Odotukset ja toiveet? Mitä haluat kysyä? Väyläopinnoista - faktaa - Yksi mahdollisuus suorittaa

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET 1.1 Mikä on Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu (VirtuaaliAMK)?...2 1.2 Kuka voi opiskella Virtuaaliammattikorkeakoulussa?...2

Lisätiedot

Tiina Laiho ja Teppo Rantala. 11.11.2014 Lahden tiedepäivä

Tiina Laiho ja Teppo Rantala. 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Opitaan yhdessä; kokemuksia osaamisperustaisen opetussuunnitelman kehittämisestä HAAGA-HELIAN ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaaajan koulutusohjelmaan Tiina Laiho ja Teppo Rantala 11.11.2014 Lahden

Lisätiedot

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA)

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI I HOJKS-palaveri Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 5.0 mennessä Alkutilanteen

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Sisältö: Kurssi koostuu johdantoluennoista, analysoitavien elokuvien katselusta, harjoitustöiden tekemisestä sekä verkkokeskusteluista.

Sisältö: Kurssi koostuu johdantoluennoista, analysoitavien elokuvien katselusta, harjoitustöiden tekemisestä sekä verkkokeskusteluista. ELOKUVATUTKIMUS KEVÄÄN 2016 ALUSTAVA OPETUSOHJELMA 687516P Elokuva-analyysi (luennot + www-seminaari), 5 op Opettaja: Kimmo Laine Kurssilla tutustutaan elokuvan kerronnallisiin ja tyylillisiin peruspiirteisiin

Lisätiedot

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen AIKATAULUJA SYKSYLLÄ mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa vielä juuri

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot