op 1. jakso 2.jakso 3.jakso 4. jakso TYV010 Allas- ja kuntosalikurssi 1,5 x TYV844 Budjetointi ja talouden suunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "op 1. jakso 2.jakso 3.jakso 4. jakso TYV010 Allas- ja kuntosalikurssi 1,5 x TYV844 Budjetointi ja talouden suunnittelu"

Transkriptio

1 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Terveysala Kuopio 1 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Opintojakson toteutuminen edellyttää riittävää opiskelijamäärää. Enimmäismäärä päätetään ilmoittautumisen jälkeen. Vapaasti valittaville opintojaksoille ilmoittaudutaan samanaikaisesti muiden opintojaksoilmoittautumisien kanssa WIP:ssä. Opintojaksojen toteutumisesta ilmoitetaan sähköpostitse ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Tarjonta lukuvuosi Tunnit ovat jakson aikana tiistai-iltaisin alkaen klo YHTEINEN = yhteinen kurssi koko ammattikorkeakoulussa opiskeleville VERKKOKURSSI = opiskelu toteutuu verkon kautta Jakso , aloitus Jakso Jakso , aloitus Jakso Koodit/opintojaksot opintopisteet/jaksot/toteutus (tarjonta) op 1. jakso 2.jakso 3.jakso 4. jakso TYV010 Allas- ja kuntosalikurssi 1,5 x TYV844 Budjetointi ja talouden suunnittelu 2 x VERKKOKURSSI TYV063 Englannin rakennekurssi 1,5 x x TYV454 Ergonomian perusteet YHTEINEN. 1,5 x x Syksyllä Tradekulla, keväällä Tekulla. Ft-opiskelijoilla sisältyy opetussuunnitelmaan. TYV711 Hygieniapassi 1 x x x x sh, th, kä ja eh opiskelijoilla sisältyy opetussuunnitelmaan TYV634 Infektioiden torjunta sairaalassa 3 x VERKKOKURSSI TYV846 Johdatus sosiaali- ja terveysalan palveluyrityksen laatuun VERKKOKURSSI 2 x TYV915 Kirja kokemusten tulkkina VERKKOKURSSI 1,5 x TYV460 Lääkelaskut 1,5 x x TYV992 Poikkeusolojen terveydenhuolto 3 x VERKKOKURSSI TYV095 Portugalin alkeet 1,5 x x TYV716 Ravitsemusneuvonta VERKKOKURSSI 1,5 x TYV081 Rentoutuminen liikunnan avulla 1,5 x TYV071 Ruotsin rakennekurssi 1,5 x x TYV210 Sinustako asiantuntija kehitysyhteistyöhön? 1 2 x YHTEINEN, VERKKOKURSSI TYV843 Sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan 5 x käynnistäminen ja lainsäädäntö VERKKOKURSSI TYV810 Sosiaaliturvapolitiikka 1,5 x TYV065 Studying and working abroad - 2 x x kansainvälisyydestä kiinnostuneille VERKKOKURSSI TYV441 Terveysliikunta 1,5 x x TYV031 Tiedonhankintaa taitavasti VERKKOKURSSI 2 x x TYV033 Tietojärjestelmät palveluketjujen tukena 2 x VERKKOKURSSI TYV916 Verkkokirjoittaminen VERKKOKURSSI 1,5 x TYV111 Viittomakieli 1 1,5 x x TYV112 Viittomakieli 2 1,5 x

2 2 Opiskelija saa vapaasti valittavia opintojaksoja myös: Toiminnasta opiskelija-tutorina ja järjestötoiminnasta: Opiskelija voi lukea vapaasti valittaviin opintoihin tuutoritoiminnasta 3-7 opintopistettä ja järjestötoiminnasta 3 10 opintopistettä erillisen päätöksen mukaisesti (Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintosääntö ). Mikäli olet itse jo hyvin opinnoissasi alkuun päässyt, tunnet oppilaitoksen sekä Kuopiota ja haluat auttaa opintojansa aloittavaa opiskelijaa, olet sopiva tähän toimintaan. Toimintaan sisältyy: - Opiskelunsa aloittavien suomalaisten tai ulkomaalaisten opiskelijoiden ohjaamista. Ohjaaminen on monenlaista, asumiseen, kaupunkiin ja oppilaitoksen palveluihin liittyvää, tutustuttamista. Tutortoiminta voidaan hyväksyä vapaavalintaisiin opintoihin. Tutorit saavat ohjausta ja tukea työhönsä. Suorituksesta tehdään sopimus ja opiskelusuunnitelma. Toiminnasta pidetään oppimispäiväkirjaa, joka arvioidaan. Mikäli olet kiinnostunut asiasta ota yhteyttä vastuuopettajiin. Suomalaisten opiskelijoiden tutoroinnista vastaa, Mirja Halonen, sähköposti Vaihto-opiskelijoiden tutoroinnista vastaa, Hannele Korpela, sähköposti Toiminnasta Savon Multitaito Oy:ssä: Savon Multitaito Oy, lyhemmin Samu, on opiskelijavetoinen oikea yritys Savonia-ammattikorkeakoulussa. Opiskelija voi Samun työskentelyyn osallistuessaan toimia yrityksen vastuutehtävissä tai tehdä pätkätöitä ja ansaita rahaa, saada opintopisteitä ja luoda suhteita työelämään. Samusta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Airi Laitiseen, sähköposti Toiminnasta oppilaitoksen kuorossa: Kuorotoiminnan yhteyshenkilö on Leena Kähkönen, sähköposti G&G opinnoista: Grandparents & Grandsons on eurooppalainen e-oppimiseen liittyvä hanke. Ensisijainen kohderyhmä on +55 kansalaiset, joilla ei ole aiempaa tietoteknistä osaaamista. Yhteyshenkilö on Seppo Räsänen, Opintojaksokuvaukset: TYV010 Allas- ja kuntosalikurssi 1,5 op Tarjolla 3. jaksossa Tavoite: Oppija tietää kuntosalityöskentelyn ja voimaharjoittelun perusteet ja osaa laatia ja toteuttaa oman kuntosaliohjelman. Oppija tuntee allastyöskentelyn mahdollisuuksia hoitotyössä ja itsehoidon välineenä. kuntosaliohjelman laatimisen perusteet voimaharjoittelun perusteet Allastyöskentelyn menetelmiä Kaikki amk:n opiskelijat. Opetukseen osallistuminen Oman kuntosaliohjelman laatiminen, toteuttaminen ja arviointi

3 hyväksytty/hylätty 3 Ryhmäkoko: Enintään 20 opiskelijaa Opettaja: Anna-Liisa Vehkaoja TYV844 Budjetointi ja talouden suunnittelu 2 op Tarjolla 2. jaksolla Osa ns. Stydi-opintoja (Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyysopinnot, 37,5 op ks. TYV063 Englannin rakennekurssi 1,5 op Tarjolla 1. ja 3. jaksolla Aikamuodot (yleis- ja kestomuoto, passiivi, epäsuora kerronta). Sanajärjestys. Artikkelit. Prepositiot. Relatiivilauseet. Ajan määreet ja lukusanat. Ym. kurssin aikana sovittavaa. Opiskelijat, jotka haluavat täydentää kieliopin rakenteiden tuntemusta Aktiivinen osallistuminen Alku- ja lopputesti 0-5 Ryhmäkoko: Enintään 22 opiskelijaa Leena Kähkönen TYV454 Ergonomian perusteet 1,5 op YHTEINEN KAIKILLE SAVONIA-AMK:N OPISKELIJOILLE Tarjolla 2. ja 4. jaksoilla HUOM! Fysioterapeuttiopiskelijoilla sisältyy opetussuunnitelmaan. Opiskelija tietää ergonomisen työskentelyn periaatteet sekä saa tietoa työn kuormittavuuteen vaikuttavista tekijöistä ja niiden vähentämisestä Opintojakso toteutetaan samansisältöisenä lukuvuoden aikana kaksi kertaa: syyslukukaudella TradeKun tiloissa ja kevätlukukaudella TeKun tiloissa. Lähiopetus on kuutena tiistaina klo kolme tuntia kerrallaan; syyslukukaudella ja kevätlukukaudella Luokka ilmoitetaan myöhemmin. Airi Laitinen (Tertta) 1.kerta: Ergonomia käsitteenä. Työperäinen sairastuvuus. Työterveyslainsäädäntö ja työterveydenhuollon rooli. 2.kerta: Työ ja elimistön kuormittuminen. 3.kerta: Seisoma- ja nostotyön ergonomiaa. 4.kerta: Istumatyön ja

4 erityisesti päätetyöskentelyn ergonomiaa. 5.kerta: Ergonomiset sovellutukset tuotesuunnittelussa 6.kerta: Liikunta, rentoutuminen, taukoliikunta kuormittumisen vähentäjänä. Tyky-toiminta. Osallistuminen (80%) ja koe/tehtävä Hyväksytty/hylätty Ilmoitetaan opintojakson aikana 4 TYV711 Hygieniapassi 1 op Tarjolla 1., 2., 3. ja 4. jaksolla HUOM! Ensihoitaja-, kätilö-, sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoilla sisältyy opetussuunnitelmaan. Opiskelija oppii perustiedot elintarvikemikrobiologiasta, tuntee yleisimmät mikrobiologiset riskit ja saa käsityksen mikrobiologisten laadunhallintamenetelmien käytöstä. Osaa toimia ruokailuun, ruuanjakamiseen, ruuan säilyttämiseen ja tarjoiluun liittyvissä tilanteissa hygieenisesti. Ruokaturvallisuuden edistäminen käytännön hoitotyössä. Elintarvikemikrobiologian perusteet, ruokamyrkytykset, hygieeniset työskentelytavat, henkilökohtainen hygienia ja omavalvonta. Sairaalan keittiön omavalvonta ja ruuanjakelu osastolla. Kaikki amk-opiskelijat, max. 40 opiskelijaa Elintarvikeviraston valtakunnallinen hygieniaosaamistesti Ravitsemuksen opettaja TYV634 Infektioiden torjunta sairaalassa VERKKOKURSSI, 3 op Tarjolla 4. jaksolla Oppija tietää sairaalainfektioiden ehkäisyyn, torjuntaan ja seurantaan liittyvät tekijät sekä tiedostaa hygienian merkityksen henkilökunnan toiminnassa päivittäisessä hoitotyössä. Mikrobiologiaa sairaalainfektioihin liittyen. Sairaalainfektioiden esiintyvyys, seuranta ja sairaalahygienian merkitys. Sairaalainfektioepidemiat. Henkilöhygienia ja hoitotoimet. Eri potilasryhmien infektioiden torjunta. Verkkosalkku-oppimisympäristössä oppimistehtävät, keskustelut jne. (Ei lähiopetusta). Hellsten (toim.): Infektioiden torjunta sairaalassa (uusin painos). Suomen Kuntaliitto. Gummerus Kirjapaino Oy. Suomen sairaalahygienialehti, Muut opintojakson alussa ilmoitetut. Opettaja: Erja Tengvall

5 TYV915 Kirja kokemusten tulkkina VERKKOKURSSI, 1,5 op Tarjolla 3. jaksolla 5 Tavoite: Tavoitteena on syventää tietoja kaunokirjallisuuden lukemistavoista ja kaunokirjallisuuden ilmaisukeinoista sekä pohtia, millä tavoin sanataidetta voi käyttää ominen kokemusten tulkinnan apuna. Kurssi toteutetaan verkkokurssina. Suorittamistapana on kahden ennalta valitun (opettajan valitseman) romaanin tai novellikokoelman, suppean runovalikoiman ja yhden ryhmäläisten itse valitseman kirjan lukeminen ja niiden pohjalta käytävät, teemoitetut verkkokeskustelut. Kaikki amk-opiskelijat Ilmoitetaan kurssin alussa Hyväksytty/hylätty arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin (tarkemmat kriteerit opintojakson alussa) Ryhmän koko: Korkeintaan 25 opiskelijaa Opettaja: Ulla Nissi, suomen kielen ja viestinnän opettaja TYV460 Lääkelaskut 1,5 op Tarjolla 1. ja 3. jaksolla 1) Peruslaskutoimitukset erilaisilla luvuilla 2) Yksikönmuunnokset 3) Likiarvoista 4) Yhtälöt ja verrannot 5) Prosenttilaskut 6) Lääkelaskentaa Kurssin suoritus: Kurssi on hyväksytysti suoritettu, mikäli opiskelija 1) osallistuu opetukseen oppituntien aikana sekä laskee vähintään 70 % annetuista kotitehtävistä 2) suorittaa hyväksytysti kurssin jälkeen pidettävän kirjallisen tentin Ernvall, Pulli, Salonen, Nurminen, Kaukkila: LÄÄKELASKENTA (sivut ) matematiikan opettaja TYV990 Poikkeusolojen terveydenhuolto VERKKOKURSSI, 3 op Tarjolla 4. jaksolla Termit, lainsäädäntö Johtosuhteet Triage Lääkinnällinen pelastustoimi Säteilyonnettomuus Kemikaalionnettomuus

6 Traumaperäinen stressireaktio 6 Kaikki terveydenhuoltoalan opiskelijat Opintojakson sisällön opiskelu ja verkkotehtävät Kurssin suorittaminen korvaa Varautuminen terveydenhuollossa kaikille yhteisen luennon 4 t Kriteerien mukainen tehtävien tekeminen Opettaja: Erja Tengvall TYV095 Portugalin alkeet 1,5 op Tarjolla 2. ja 4. jaksolla Pakollinen kurssi North-South-hankkeen kautta vaihtoon lähteville opiskelijoille Oppija pystyy kertomaan itsestään, opiskeluistaan/työstään ja maastaan portugaliksi. Hän tulee toimeen arkipäivän tilanteissa, kuten kaupassa, ravintolassa tms. Kurssilla keskitytään kielen puhumiseen ja ymmärtämiseen. Peruskielioppia, small talk-termistöä, itsensä ja koulun/työn esittelemistä, kielen tunnistamista ja sen jonkinasteista ymmärtämistä. Matkoilla selviäminen portugalin kielellä. Portugalinkielisiin maihin lähtevät vaihto-oppilaat ja opettajat sekä portugalin alkeista kiinnostuneet. Luennot, tehtävät ja harjoitukset. Aktiivinen osallistuminen, pienryhmäharjoitukset, kirjalliset tehtävät. Lopuksi ryhmätentti. Hyväksytty / hylätty Ilmoitetaan opintojen alussa. Opintojaksosta vastaava opettaja: Leena Tikka TVY716 Ravitsemusneuvonta, VERKKOKURSSI, 1,5 op Tarjolla 3. jaksolla

7 7 Opintojaksosta vastaava opettaja: Ravitsemuksen opettaja TYV081 Rentoutuminen liikunnan avulla 1,5 op Tarjolla 2. jaksolla Tavoite: Oppija tutustuu ja harjaantuu erilaisiin rentousmenetelmiin. Oppija tiedostaa oman rentoutumisen tarpeensa, sekä oppii käyttämään rentoutusmenetelmiä sekä itsehoidon välineenä, että hoitotyössä Rentoutusmenetelmien perusteet Lihasaistia ja lihastasapainoa kehittävät harjoitteet Hengitys- ja rentoutusharjoitukset Rentoutusmenetelmien käyttö hoitotyössä ja itsehoidon välineenä Soveltuu kaikkien koulutusammattien opiskelijoille, ei edellytä aikaisempia suorituksia Ryhmäkoko: Enintään 25 opiskelijaa Aktiivinen osallistuminen Rentousharjoitusten ohjaus- ja organisointi tehtäviä Anna-Liisa Vehkaoja TYV071 Ruotsin rakennekurssi 1,5 op Tarjolla 2. ja 4. jaksolla Tavoite: Opiskelija harjaantuu käyttämään rakenteellisesti korrektia ruotsin kieltä kohdatessaan työssään ruotsia puhuvia asiakkaita Aikamuodot Passiivi Epäsuora kerronta Sanajärjestys Artikkelit Prepositiot Relatiivilauseet Ajan määreet ja lukusanat Ym. kurssin aikana sovittavaa Opiskelijat, jotka haluavat täydentää kieliopin rakenteiden tuntemusta Alku- ja lopputesti (numeroarviointi 5-1) Aktiivinen osallistuminen

8 8 Hyväksytty/hylätty Leena Kähkönen TYV210 Sinustako asiantuntija kehitysyhteistyöhön? 1 YHTEINEN KAIKILLE SAVONIA-AMK:N OPISKELIJOILLE VERKKOKURSSI, 2 op Tarjolla 1. jaksolla Pakollinen kurssi North-South-hankkeen kautta vaihtoon lähteville opiskelijoille Kansainvälisyydestä ja erityisesti kehitysyhteistyöstä kiinnostuneet AMK:n opiskelijat. Tavoitteet - Opiskelijan tietoisuus globaalisuudesta ja humanitaarisuudesta lisääntyy - Opiskelija tietää Suomen kansainvälisen kehitysyhteistyön pääperiaatteet - Opiskelija kiinnostuu omista mahdollisuuksistaan kehitysyhteistyöhön - kansainvälisyyskasvatus - kehitysyhteistyö Verkko-opetuksena virtuaali-amk-ympäristössä Opiskelu perustuu tietoverkossa tapahtuvaan itsenäiseen tiedonhankintaan, ongelmaratkaisuun ja kirjallisten tehtävien suorittamiseen. Opiskelija käyttää hyväkseen omia ja muiden kurssilaisten kokemuksia. Hyväksytty / hylätty Opiskelumateriaali: Löytyy verkosta ja sisältää seuraavat kokonaisuudet (esimerkkilinkkeineen): kansainvälisyyskasvatus kehitysyhteistyö Opettajat: Leena Tikka ja Pirkko Vepsä TYV843 Sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan käynnistäminen ja lainsäädäntö VERKKOKURSSI, 5 op Tarjolla 3. jaksolla Osa ns. Stydi-opintoja (Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyysopinnot, 37,5 op ks. Tavoitteena on, että opiskelija tietää miten lainsäädäntö ohjaa sosiaali- ja terveysalalla yrittäjäksi aikovaa henkilöä, osaa etsiä lisätietoa eri viranomaisilta, tuntee eri yritysmuotovaihtoehdot ja osaa valita sopivimman yritykselleen, osaa laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat, osaa laatia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen liittyviä asiakirjoja 1. Yrittäjän ja työntekijän ammattitaito ja pätevyys 2. Sosiaali- ja terveysalan yrityksen perustamiseen liittyvä luvanvaraisuus ja ilmoitusvelvollisuus 3. Asiakkaan/potilaan suoja ja turva

9 4. Kunta ostajana ja maksajana 5. Yritysmuodot 9 Rakenne: Opintokokonaisuuden oppimateriaalissa lähdetään liikkeelle esittelemällä eräitä tärkeitä säädöksiä ja niissä määrättyjä velvoitteita, jotka liittyvät nimenomaan sosiaali- ja terveyspalveluyritysten perustamiseen ja palvelujen tuottamiseen. Myöhemmin esitellään kuntien ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluyritysten välistä ostopalvelusopimusprosessia. Opintokokonaisuuden loppuosa esittelee erilaiset juridiset toimintavaihtoehdot. Opintokokonaisuuden osien jälkeen on laitettu viittauksia oheismateriaaleihin ja www-linkkeihin. Opintokokonaisuus sisältää erilaisia tehtäviä (yksilö- ja ryhmätehtävät) Sopii erityisesti alan sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, opettajille, yrittäjille tai yrittäjäksi aikoville. Arvioinnissa noudatetaan ammattikorkeakoulumme tutkintosääntöä. Siinä korostetaan tiedon ymmärtämistä ja soveltamista. Huomio kiinnitetään oppimisprosessiin, muutokseen ja sitä kautta syntyvään lopputulokseen. Opiskelija arvioi omaa toimintaansa verkossa, oppimistaan, tuottamiaan tehtävävastauksiaan ja tavoitteidensa saavuttamista antamalla opettajalle itsearvioinnin. Lopuksi hän antaa palautteen. TYV810 Sosiaaliturvapolitiikka 1,5 op Tarjolla 2. jaksolla Opintojaksosta vastaava opettaja: TYV065 Studying and working abroad kansainvälisyydestä kiinnostuneille VERKKOKURSSI, 2 op Tarjolla 2. ja 4. jaksoilla Toteutuu verkossa, lähitunteja ei ole. Opintojakso kuuluu vapaavalintaisiin opintoihin, mutta on PAKOLLINEN vaihtoon lähteville. TAVOITTEET: 1. OPISKELIJA ETSII TIETOLÄHTEITÄ JA SYVENTÄÄ TIETOJAAN Kansainvälistymisen haasteista Kansainvälistymismahdollisuuksista kotimaassa Euroopan Unionista ja Suomen toiminnasta jäsenmaana Mahdollisuuksista opiskella tai työskennellä ulkomailla ja omasta oikeusturvastaan siellä

10 Ulkomaalaisen asiakkaan kohtaamisesta omassa työssään OPISKELIJA ARVIOI JA KEHITTÄÄ Tietojaan, taitojaan ja asenteitaan kulttuurisuudessa, suvaitsevaisuudessa ja oikeudenmukaisuudessa kohdatessaan ulkomaalaisia maahan muuttajana, asiakkaana, opiskelu- ja työtoverina sekä naapurina Kielitaitoaan opintojakson tehtävien kautta 3. OPISKELIJA VALMISTAUTUU ULKOMAILLELÄHTÖÖN OPINTOJAKSON TEHTÄVIEN AVULLA Opiskelija tutustuu vaihtoon lähtevien kohdeorganisaatioon kohteen tuntevien opettajien ja kv-koordinaattorin tai kv-sihteerin kanssa Ulkomaiset opinnot suunnitellaan aina oman tuutori-opettajan kanssa. "Learning Agreement" on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jonka hyväksyy tuutori-opettaja oppilaitoksen sovitun käytännön mukaan. Kv-sihteeri ja/tai kv-koordinaattori ohjaa hakemusten teossa ja lähettää kohteeseen. Samalla voidaan selvittää apurahaan liittyvät asiat ja vaihdon aikainen KELA:n opintotuki. Jos opiskelijavaihdon suunnitelmaa ei vielä ole, opiskelija valitsee mielenkiintoisen maan ja tutustuu maahan opintojakson tavoitteiden mukaan Tehtävät suoritetaan annettuihin päivämääriin mennessä. PALAUTTEIDEN ANTO: Opettaja antaa lyhyesti tehtävistä henkilökohtaista palautetta opiskelijalle. Opiskelija antaa opettajalle palautetta kurssista OPIPAL -ohjelman kautta. ARVIOINTISUUNNITELMA: Tehtävät suoritetaan hyväksyttävästi määräpäivään mennessä. ARVIOINTIASTEIKKO: Hyväksytty / hylätty VASTUUOPETTAJA: Hannele Korpela. lehtori, kansainvälisyyskoordinaattori TYV441 Terveysliikunta 1,5 op Tarjolla 1. ja 4. jaksolla Tavoite: Oppija syventää tietojaan ja taitojaan terveysliikunnan perusteista ja oppii soveltamaan tietojaan sekä itsehoidon että hoitotyön välineenä Oppija tutustuu ja harjaantuu hakemaan terveysliikuntaan liittyvää tietoa ja oppii soveltamaan sitä sekä itsehoidossa että hoitotyössä. Oppija harjaantuu arvioimaan omia liikuntatottumuksiaan vallitsevien liikuntasuositusten valossa ja laatimaan itselleen terveysliikuntasuunnitelman. Oppija tutustuu itselle uusiin liikunnan lajeihin. Fyysisiä kunto-ominaisuuksia kehittävien harjoitteiden suunnittelun, arvioinnin ja annostelun perusteet eri ikäisille ja eri kuntoisille henkilöille Terveysliikunnan menetelmät ja vaikuttavuus Terveysliikunta työssä jaksamisen välineenä Erilaisiin liikuntalajeihin tutustuminen

11 Kaikki amk:n opiskelijat. 11 Ryhmäkoko: 20 opiskelijaa Aktiivinen osallistuminen Henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman laatiminen, arviointi ja seuranta Hyväksytty/hylätty Anna-Liisa Laine TYV031 Tiedonhankintaa taitavasti VERKKOKURSSI, 2 op Tarjolla 2. ja 4. jaksoilla Oppija syventää tiedonhakutaitojaan ja osaa hakea, käyttää ja arvioida saamaansa tietoa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Opintojakso on tarkoitettu syvennetyn tiedonhaun harjoitteluun. Opintojaksolla käydään käytännönläheisesti tiedonhankinnan prosessin teoriaa, tiedontarpeen määrittelyä, tiedonhaun strategiaa, tiedon arviointia, tiedonlähteiden paikannusta ja tiedonhaunprosessin arviointia. Harjoitustehtävät ovat omasta aiheesta. Tehtäviin saa henkilökohtaista palautetta. Kaikki opinnoissaan edenneet amk:n terveysalan opiskelijat, joilla on oma laaja aihe, esimerkiksi opinnäyte. Yhdessä työtä tekevät voivat tehdä opintojakson tehtäviä yhdessä (max.3 opiskelijaa, isommat ryhmät tekevät pienryhmissä). Myös yksin voi osallistua. Ryhmäkoko: Max. 20 opiskelijaa Verkko-oppimisympäristön harjoitustehtävien hyväksytty suoritus. Hyväksytty/hylätty Oheiskirjallisuus: Elomaa L, Mikkola H Näytön jäljillä: tiedonhaku näyttöön perustuvassa hoitotyössä Turku. Turun ammattikorkeakoulu. Heikkinen R, Agander A, Ijäs E, Laitinen M Tiedonhakijan teho-opas. 6. uud. p. Docendo. Jyväskylä. Alaterä A & Halttunen K Tiedonhaun perusteet - osa lukutaitoa. BTJ Kirjastopalvelu. Helsinki. Opintojaksosta vastaava henkilö: Anu Räty/kirjaston informaatikko TYV033 Tietojärjestelmät palveluketjujen tukena VERKKOKURSSI, 2 op Tarjolla 4. jaksoilla Kaikki koulutusammatit (vapaasti valittavat opinnot) ja avoin amk. opetus. Ei sovellu ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille.

12 12 Opintojakson tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva informaatioteknologian mahdollisuuksista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä. Oppija perehtyy saumattomaan palveluketjuun ja sen merkitykseen asiakaskeskeisyydelle, palveluketjun kehittämishankkeisiin ja tietää saumattoman palveluketjun asettamat haasteet sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille. Oppija ymmärtää sähköisen potilaskertomuksen rakenteen, sisällön ja merkityksen ja saa valmiuksia sähköiseen kirjaamiseen. Opintojakso suoritetaan virtuaaliammattikorkeakoulun portaalista löytyvien opiskelumateriaalien ja niihin liittyvien tehtävien avulla. Opiskelu edellyttää itsenäistä kirjallisuuteen perehtymistä sekä jonkin verran kokemusta terveydenhuollosta. Lisäksi opiskelussa käytetään verkkokeskustelua. Opiskelu tapahtuu Verkkosalkku verkko- opiskeluympäristössä. Opiskelua ohjaa opettaja, joka opastaa opintojen edetessä keskustelualueen avulla Aikataulu: Jakso 2 ja jakso 4 Opiskeluohjeet: Opiskelu jakaantuu seuraaviin päävaiheisiin: 1. Oppija tutustuu kirjallisuuden ja verkossa olevan materiaalin avulla sosiaali- tai terveydenhuollon erilaisiin tietojärjestelmä kokonaisuuksiin ja selkiyttää omaa käsitystään tietojärjestelmistä. Asiaa sovelletaan Casen avulla ja käydään verkkokeskustelua. 2. Oppija perehtyy saumattomaan palveluketjuun ja sen ongelmiin. ( ryhmätehtävä+ verkkokeskustelut) 3. Oppija perehtyy sähköisen potilasasiakirjajärjestelmän rakenteeseen ja vaatimuksiin Opintojaksosta vastaava opettaja: Arja Kemiläinen Verkossa oleva oppimateriaali sekä tehtävien teossa tarvittavat lähteet: (löytyvät myös verkkojulkaisuna) TYV916 Verkkokirjoittaminen VERKKOKURSSI, 1,5 op Tarjolla 4. jaksolla Tavoite: Tavoitteena on perehtyä verkkotekstien kirjoittamiseen Kurssi toteutetaan verkkokurssina. Sisältöinä on verkkotekstien ominaisuuksien tarkastelu tehtävien avulla (myös vertailu paperitekstiin), erilaisten verkkotekstien arviointi (esimerkkejä), oman verkkotekstin suunnittelu ja harjoitustyyppinen toteutus (pienimuotoisen käsikirjoituksen laatiminen). Ilmoitetaan kurssin alussa Hyväksytty/hylätty (kriteerit kurssin alussa) Ryhmäkoko: Korkeintaan 25 opiskelijaa Opettaja: Ulla Nissi, suomen kielen ja viestinnän opettaja TYV111 Viittomakieli 1 1,5 op Tarjolla 1. ja 3. jaksoilla

13 Viittomakielen perusteet 13 Kaikki amk-opiskelijat Hyväksytty/hylätty Opettaja: HUMAMK:n opiskelijat/opettajat TYV112 Viittomakieli 2 1,5 op Tarjolla 4. jaksolla Edeltävät opinnot: Viittomakieli 1 -kurssi HUMAMK:n opiskelijat/opettajat

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin)

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin) Kuvaukset 1 (5) Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) Tavoite tunnistaa elintapojen vaikutukset omaan sä oman vastuunsa ja mahdollisuutensa vaikuttaa omaan sä hyvinvoinnista huolehtimisen osana ammattitaitoa

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Terveysalojen englannin ja ruotsin opinnot ammattikorkeakouluissa Mirja Järvinen, Metropolia

Terveysalojen englannin ja ruotsin opinnot ammattikorkeakouluissa Mirja Järvinen, Metropolia Terveysalojen englannin ja ruotsin opinnot ammattikorkeakouluissa 2011 Mirja Järvinen, Metropolia Kyselyt 2008 ja 2010 Kaikkia koulutusaloja koskeva kysely kielten opintopistemääristä 2008 Sosiaali- ja

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT 1(11) E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT SISÄLTÖ: OPISKELUPALVELUT eopintotoimistossa... 2 Selainvaatimus... 2 Rekisteröityminen portaaliin... 2 Muista päivittää muuttuneet tietosi... 3 VirtuaaliAMK:n koulutustarjonta

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET (päivitetty 16.5.2008) Kajaanin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

HUMAKohjauskäytäntöjä. Pirkko Mikkonen 15.3.2005

HUMAKohjauskäytäntöjä. Pirkko Mikkonen 15.3.2005 HUMAKohjauskäytäntöjä Pirkko Mikkonen 15.3.2005 HUMAKIN TEHTÄVÄT koulutus korkeakoulutasolla tutkinnot ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus tutkimus- & kehittämis toiminta (HumaQ) opetuksen ja työelämän

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Info väylä-opinnoista MA , Peltola-sali. Minna Turunen Karelia amk

Info väylä-opinnoista MA , Peltola-sali. Minna Turunen Karelia amk 2 Info väylä-opinnoista MA 10.10.16, Peltola-sali Minna Turunen Karelia amk Mitä jo tiedät väyläopinnoista? Odotukset ja toiveet? Mitä haluat kysyä? Väyläopinnoista - faktaa - Yksi mahdollisuus suorittaa

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35 Normaalikoulun

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 1 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35

Lisätiedot

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus 2.10. 2007 Ohjelma 13.15-13.25 Tervetuloa ja tavoite 13.25 YPE opintojen esittely 13.40 TVT 8 op opintojen esittely 13.55 Koulutusten kytkennät ja suorittamismallit

Lisätiedot

Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe Metropolia Ammattikorkeakoulussa Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe 24.3.2017 Metropolia Ammattikorkeakoulussa Aika Paikka: Metropolian toimipiste Sisältö (HUOM! Muutokset mahdollisia) Ma 20.3. klo

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Kevään 2013 alustava opetusohjelma

Kevään 2013 alustava opetusohjelma Kevään 2013 alustava opetusohjelma * Viikolla 10 ei ole opetusta * Muutokset ja täydennykset ovat mahdollisia niistä tiedotetaan oppiaineen internet-sivuilla. ******************************************************************************

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävä kehitys Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto on yhteiskunnallisesti vaikuttava sivistysyhteisö, joka kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia.

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

VAIHTOON KTK

VAIHTOON KTK VAIHTOON 2016-2017 KTK 17.11.2015 Päivi Martin, International Coordinator paivi.martin@ulapland.fi MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi: mitä

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi Pentti Hietala Tay/TKT 23.8.2016 Mitä? Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on HOPSopettaja l. omaopettaja

Lisätiedot

Lukio-opintojen säädöstaustaa

Lukio-opintojen säädöstaustaa Lukio-opintojen säädöstaustaa Marjaana Manninen KONSTIT hanke 2009 Lukiodiplomit verkkoon paja Osaamisen ja sivistyksen asialla LUKIOKOULUTUKSEN SÄÄTELYJÄRJESTELMÄ Lukiolaki Yleiset valtakunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Periodi KLO Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 8 10 POM2SMU R9 POM2STN R10. R POM1YSU-luento

Periodi KLO Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 8 10 POM2SMU R9 POM2STN R10. R POM1YSU-luento 1 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset (POM) opinnot (60 op) (OKLPOM 60 op) erityispedagogiikan koulutuksen opiskelijoille lukujärjestyspohja ilmoittautumisohjeet (Kainulainen

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 - Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT Tervetuloa

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY 20.12.2016 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus - työpaja Pro lukio -seminaarissa. Anu Halvari Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus - työpaja Pro lukio -seminaarissa. Anu Halvari Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus - työpaja 4.11.2016 Pro lukio -seminaarissa Anu Halvari Opetushallitus Opetussuunnitelman tehtävä LL 629 / 1998 11 Opetussuunnitelma: Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä opetussuunnitelma.

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa OSAAMISEN TUNNISTAMINEN (muk. Jäntti 2007) OPPIMISTEOT JA OSAAMISTAVOITTEET: OPPIMISTULOKSINA ARVIOINTI opiskelija opettaja arvioija

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Arviointi Kirjalliset tehtävät yksilö- tai parityönä, opintojaksolla laaditaan tilaisuuden suunnitelma

Arviointi Kirjalliset tehtävät yksilö- tai parityönä, opintojaksolla laaditaan tilaisuuden suunnitelma Kuvaukset 1 (8) Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov Ruoka- ja juomatieto, 1 ov (VV1AM1) Tavoite Opiskelija ymmärtää kansallisen ja kansainvälisen ruoka- ja juomakulttuurin merkityksen. Hän perehtyy

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

Kaksi sykliä kehittyvät ohjauksen rakenteet

Kaksi sykliä kehittyvät ohjauksen rakenteet Kaksi sykliä kehittyvät ohjauksen rakenteet Tutkinnonuudistus osana Bolognan prosessia tavoitteena eurooppalainen korkeakoulualue: yliopistojen rooli Euroopan kehittäjänä yhtenäinen tutkintorakenne ymmärrettävyys

Lisätiedot

Opetuskokonaisuus Mikämikä-päivään

Opetuskokonaisuus Mikämikä-päivään Opetuskokonaisuus Mikämikä-päivään Tutkivan oppimisen ote u Artikkelien etsiminen ja lukeminen > ymmärryksen syventäminen Mikämikä-päivä Vaajakumpu 8.3.2016 u 3D (Johanna ja Jenni) u 4B (Pauliina ja Tiina)

Lisätiedot

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä Opiskelijan ohjauksen nykytila insinöörikoulutuksessa 23.10.2012 Jari Kurtelius /KAMK & Lassi Salminen/KyAMK 1 Tutkimuksen tavoitteena oli: selvittää

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri SYKSYN 2011 OHJELMA I periodi 22.8. 21.10. ja II periodi 31.10. 16.12.2011 Viikolla 43 eli 24. 28.10.2011 ja 5.12.ei ole luentoja. 1 Uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan tapaaminen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Teemat: Tutustuminen Mikkelin ammattikorkeakouluun, liiketalouden koulutukseen, Kasarmin kampukseen ja ryhmäläisiin

Teemat: Tutustuminen Mikkelin ammattikorkeakouluun, liiketalouden koulutukseen, Kasarmin kampukseen ja ryhmäläisiin Tiistai 23.8.2016 Teemat: Tutustuminen Mikkelin ammattikorkeakouluun, liiketalouden koulutukseen, Kasarmin kampukseen ja ryhmäläisiin 9:00 10:00 A, B Ilmoittautuminen, opiskelun aloitusta tukevan aineiston

Lisätiedot

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI YHDESSÄ OPPIEN JA ASUEN OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI OPISKELU SOVELTUVUUSKOKEET SOVELTUVUUSKOE KUTSU RYHMÄ JA HENKILÖKOHTAISET HAASTATTELUT PSYKOLOGISET SOVELTUVUUSTESTIT KIRJALLINEN JA KÄYTÄNNÖLLINEN

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA Mirja Laitinen Tietopalvelupäällikkö, pedagoginen johtaja 4.10.2016 Tiedonhankinnan ja hallinnan opetuksen tavoitteet OPS2017 Rehtorin linjaukset:

Lisätiedot

Kansallisen rokotusohjelman saavutukset ja haasteet Rokotusosaamisen koulutuksen näkökulma TtT, Th, yliopettaja Anne Nikula Tampere, 29.1.2016.

Kansallisen rokotusohjelman saavutukset ja haasteet Rokotusosaamisen koulutuksen näkökulma TtT, Th, yliopettaja Anne Nikula Tampere, 29.1.2016. Kansallisen rokotusohjelman saavutukset ja haasteet Rokotusosaamisen koulutuksen näkökulma TtT, Th, yliopettaja Anne Nikula Tampere, Rokottamisen maailmanlaajuisia saavutuksia - Rokottaja-patsas kertoo

Lisätiedot