op 1. jakso 2.jakso 3.jakso 4. jakso TYV010 Allas- ja kuntosalikurssi 1,5 x TYV844 Budjetointi ja talouden suunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "op 1. jakso 2.jakso 3.jakso 4. jakso TYV010 Allas- ja kuntosalikurssi 1,5 x TYV844 Budjetointi ja talouden suunnittelu"

Transkriptio

1 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Terveysala Kuopio 1 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Opintojakson toteutuminen edellyttää riittävää opiskelijamäärää. Enimmäismäärä päätetään ilmoittautumisen jälkeen. Vapaasti valittaville opintojaksoille ilmoittaudutaan samanaikaisesti muiden opintojaksoilmoittautumisien kanssa WIP:ssä. Opintojaksojen toteutumisesta ilmoitetaan sähköpostitse ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Tarjonta lukuvuosi Tunnit ovat jakson aikana tiistai-iltaisin alkaen klo YHTEINEN = yhteinen kurssi koko ammattikorkeakoulussa opiskeleville VERKKOKURSSI = opiskelu toteutuu verkon kautta Jakso , aloitus Jakso Jakso , aloitus Jakso Koodit/opintojaksot opintopisteet/jaksot/toteutus (tarjonta) op 1. jakso 2.jakso 3.jakso 4. jakso TYV010 Allas- ja kuntosalikurssi 1,5 x TYV844 Budjetointi ja talouden suunnittelu 2 x VERKKOKURSSI TYV063 Englannin rakennekurssi 1,5 x x TYV454 Ergonomian perusteet YHTEINEN. 1,5 x x Syksyllä Tradekulla, keväällä Tekulla. Ft-opiskelijoilla sisältyy opetussuunnitelmaan. TYV711 Hygieniapassi 1 x x x x sh, th, kä ja eh opiskelijoilla sisältyy opetussuunnitelmaan TYV634 Infektioiden torjunta sairaalassa 3 x VERKKOKURSSI TYV846 Johdatus sosiaali- ja terveysalan palveluyrityksen laatuun VERKKOKURSSI 2 x TYV915 Kirja kokemusten tulkkina VERKKOKURSSI 1,5 x TYV460 Lääkelaskut 1,5 x x TYV992 Poikkeusolojen terveydenhuolto 3 x VERKKOKURSSI TYV095 Portugalin alkeet 1,5 x x TYV716 Ravitsemusneuvonta VERKKOKURSSI 1,5 x TYV081 Rentoutuminen liikunnan avulla 1,5 x TYV071 Ruotsin rakennekurssi 1,5 x x TYV210 Sinustako asiantuntija kehitysyhteistyöhön? 1 2 x YHTEINEN, VERKKOKURSSI TYV843 Sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan 5 x käynnistäminen ja lainsäädäntö VERKKOKURSSI TYV810 Sosiaaliturvapolitiikka 1,5 x TYV065 Studying and working abroad - 2 x x kansainvälisyydestä kiinnostuneille VERKKOKURSSI TYV441 Terveysliikunta 1,5 x x TYV031 Tiedonhankintaa taitavasti VERKKOKURSSI 2 x x TYV033 Tietojärjestelmät palveluketjujen tukena 2 x VERKKOKURSSI TYV916 Verkkokirjoittaminen VERKKOKURSSI 1,5 x TYV111 Viittomakieli 1 1,5 x x TYV112 Viittomakieli 2 1,5 x

2 2 Opiskelija saa vapaasti valittavia opintojaksoja myös: Toiminnasta opiskelija-tutorina ja järjestötoiminnasta: Opiskelija voi lukea vapaasti valittaviin opintoihin tuutoritoiminnasta 3-7 opintopistettä ja järjestötoiminnasta 3 10 opintopistettä erillisen päätöksen mukaisesti (Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintosääntö ). Mikäli olet itse jo hyvin opinnoissasi alkuun päässyt, tunnet oppilaitoksen sekä Kuopiota ja haluat auttaa opintojansa aloittavaa opiskelijaa, olet sopiva tähän toimintaan. Toimintaan sisältyy: - Opiskelunsa aloittavien suomalaisten tai ulkomaalaisten opiskelijoiden ohjaamista. Ohjaaminen on monenlaista, asumiseen, kaupunkiin ja oppilaitoksen palveluihin liittyvää, tutustuttamista. Tutortoiminta voidaan hyväksyä vapaavalintaisiin opintoihin. Tutorit saavat ohjausta ja tukea työhönsä. Suorituksesta tehdään sopimus ja opiskelusuunnitelma. Toiminnasta pidetään oppimispäiväkirjaa, joka arvioidaan. Mikäli olet kiinnostunut asiasta ota yhteyttä vastuuopettajiin. Suomalaisten opiskelijoiden tutoroinnista vastaa, Mirja Halonen, sähköposti Vaihto-opiskelijoiden tutoroinnista vastaa, Hannele Korpela, sähköposti Toiminnasta Savon Multitaito Oy:ssä: Savon Multitaito Oy, lyhemmin Samu, on opiskelijavetoinen oikea yritys Savonia-ammattikorkeakoulussa. Opiskelija voi Samun työskentelyyn osallistuessaan toimia yrityksen vastuutehtävissä tai tehdä pätkätöitä ja ansaita rahaa, saada opintopisteitä ja luoda suhteita työelämään. Samusta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Airi Laitiseen, sähköposti Toiminnasta oppilaitoksen kuorossa: Kuorotoiminnan yhteyshenkilö on Leena Kähkönen, sähköposti G&G opinnoista: Grandparents & Grandsons on eurooppalainen e-oppimiseen liittyvä hanke. Ensisijainen kohderyhmä on +55 kansalaiset, joilla ei ole aiempaa tietoteknistä osaaamista. Yhteyshenkilö on Seppo Räsänen, Opintojaksokuvaukset: TYV010 Allas- ja kuntosalikurssi 1,5 op Tarjolla 3. jaksossa Tavoite: Oppija tietää kuntosalityöskentelyn ja voimaharjoittelun perusteet ja osaa laatia ja toteuttaa oman kuntosaliohjelman. Oppija tuntee allastyöskentelyn mahdollisuuksia hoitotyössä ja itsehoidon välineenä. kuntosaliohjelman laatimisen perusteet voimaharjoittelun perusteet Allastyöskentelyn menetelmiä Kaikki amk:n opiskelijat. Opetukseen osallistuminen Oman kuntosaliohjelman laatiminen, toteuttaminen ja arviointi

3 hyväksytty/hylätty 3 Ryhmäkoko: Enintään 20 opiskelijaa Opettaja: Anna-Liisa Vehkaoja TYV844 Budjetointi ja talouden suunnittelu 2 op Tarjolla 2. jaksolla Osa ns. Stydi-opintoja (Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyysopinnot, 37,5 op ks. TYV063 Englannin rakennekurssi 1,5 op Tarjolla 1. ja 3. jaksolla Aikamuodot (yleis- ja kestomuoto, passiivi, epäsuora kerronta). Sanajärjestys. Artikkelit. Prepositiot. Relatiivilauseet. Ajan määreet ja lukusanat. Ym. kurssin aikana sovittavaa. Opiskelijat, jotka haluavat täydentää kieliopin rakenteiden tuntemusta Aktiivinen osallistuminen Alku- ja lopputesti 0-5 Ryhmäkoko: Enintään 22 opiskelijaa Leena Kähkönen TYV454 Ergonomian perusteet 1,5 op YHTEINEN KAIKILLE SAVONIA-AMK:N OPISKELIJOILLE Tarjolla 2. ja 4. jaksoilla HUOM! Fysioterapeuttiopiskelijoilla sisältyy opetussuunnitelmaan. Opiskelija tietää ergonomisen työskentelyn periaatteet sekä saa tietoa työn kuormittavuuteen vaikuttavista tekijöistä ja niiden vähentämisestä Opintojakso toteutetaan samansisältöisenä lukuvuoden aikana kaksi kertaa: syyslukukaudella TradeKun tiloissa ja kevätlukukaudella TeKun tiloissa. Lähiopetus on kuutena tiistaina klo kolme tuntia kerrallaan; syyslukukaudella ja kevätlukukaudella Luokka ilmoitetaan myöhemmin. Airi Laitinen (Tertta) 1.kerta: Ergonomia käsitteenä. Työperäinen sairastuvuus. Työterveyslainsäädäntö ja työterveydenhuollon rooli. 2.kerta: Työ ja elimistön kuormittuminen. 3.kerta: Seisoma- ja nostotyön ergonomiaa. 4.kerta: Istumatyön ja

4 erityisesti päätetyöskentelyn ergonomiaa. 5.kerta: Ergonomiset sovellutukset tuotesuunnittelussa 6.kerta: Liikunta, rentoutuminen, taukoliikunta kuormittumisen vähentäjänä. Tyky-toiminta. Osallistuminen (80%) ja koe/tehtävä Hyväksytty/hylätty Ilmoitetaan opintojakson aikana 4 TYV711 Hygieniapassi 1 op Tarjolla 1., 2., 3. ja 4. jaksolla HUOM! Ensihoitaja-, kätilö-, sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoilla sisältyy opetussuunnitelmaan. Opiskelija oppii perustiedot elintarvikemikrobiologiasta, tuntee yleisimmät mikrobiologiset riskit ja saa käsityksen mikrobiologisten laadunhallintamenetelmien käytöstä. Osaa toimia ruokailuun, ruuanjakamiseen, ruuan säilyttämiseen ja tarjoiluun liittyvissä tilanteissa hygieenisesti. Ruokaturvallisuuden edistäminen käytännön hoitotyössä. Elintarvikemikrobiologian perusteet, ruokamyrkytykset, hygieeniset työskentelytavat, henkilökohtainen hygienia ja omavalvonta. Sairaalan keittiön omavalvonta ja ruuanjakelu osastolla. Kaikki amk-opiskelijat, max. 40 opiskelijaa Elintarvikeviraston valtakunnallinen hygieniaosaamistesti Ravitsemuksen opettaja TYV634 Infektioiden torjunta sairaalassa VERKKOKURSSI, 3 op Tarjolla 4. jaksolla Oppija tietää sairaalainfektioiden ehkäisyyn, torjuntaan ja seurantaan liittyvät tekijät sekä tiedostaa hygienian merkityksen henkilökunnan toiminnassa päivittäisessä hoitotyössä. Mikrobiologiaa sairaalainfektioihin liittyen. Sairaalainfektioiden esiintyvyys, seuranta ja sairaalahygienian merkitys. Sairaalainfektioepidemiat. Henkilöhygienia ja hoitotoimet. Eri potilasryhmien infektioiden torjunta. Verkkosalkku-oppimisympäristössä oppimistehtävät, keskustelut jne. (Ei lähiopetusta). Hellsten (toim.): Infektioiden torjunta sairaalassa (uusin painos). Suomen Kuntaliitto. Gummerus Kirjapaino Oy. Suomen sairaalahygienialehti, Muut opintojakson alussa ilmoitetut. Opettaja: Erja Tengvall

5 TYV915 Kirja kokemusten tulkkina VERKKOKURSSI, 1,5 op Tarjolla 3. jaksolla 5 Tavoite: Tavoitteena on syventää tietoja kaunokirjallisuuden lukemistavoista ja kaunokirjallisuuden ilmaisukeinoista sekä pohtia, millä tavoin sanataidetta voi käyttää ominen kokemusten tulkinnan apuna. Kurssi toteutetaan verkkokurssina. Suorittamistapana on kahden ennalta valitun (opettajan valitseman) romaanin tai novellikokoelman, suppean runovalikoiman ja yhden ryhmäläisten itse valitseman kirjan lukeminen ja niiden pohjalta käytävät, teemoitetut verkkokeskustelut. Kaikki amk-opiskelijat Ilmoitetaan kurssin alussa Hyväksytty/hylätty arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin (tarkemmat kriteerit opintojakson alussa) Ryhmän koko: Korkeintaan 25 opiskelijaa Opettaja: Ulla Nissi, suomen kielen ja viestinnän opettaja TYV460 Lääkelaskut 1,5 op Tarjolla 1. ja 3. jaksolla 1) Peruslaskutoimitukset erilaisilla luvuilla 2) Yksikönmuunnokset 3) Likiarvoista 4) Yhtälöt ja verrannot 5) Prosenttilaskut 6) Lääkelaskentaa Kurssin suoritus: Kurssi on hyväksytysti suoritettu, mikäli opiskelija 1) osallistuu opetukseen oppituntien aikana sekä laskee vähintään 70 % annetuista kotitehtävistä 2) suorittaa hyväksytysti kurssin jälkeen pidettävän kirjallisen tentin Ernvall, Pulli, Salonen, Nurminen, Kaukkila: LÄÄKELASKENTA (sivut ) matematiikan opettaja TYV990 Poikkeusolojen terveydenhuolto VERKKOKURSSI, 3 op Tarjolla 4. jaksolla Termit, lainsäädäntö Johtosuhteet Triage Lääkinnällinen pelastustoimi Säteilyonnettomuus Kemikaalionnettomuus

6 Traumaperäinen stressireaktio 6 Kaikki terveydenhuoltoalan opiskelijat Opintojakson sisällön opiskelu ja verkkotehtävät Kurssin suorittaminen korvaa Varautuminen terveydenhuollossa kaikille yhteisen luennon 4 t Kriteerien mukainen tehtävien tekeminen Opettaja: Erja Tengvall TYV095 Portugalin alkeet 1,5 op Tarjolla 2. ja 4. jaksolla Pakollinen kurssi North-South-hankkeen kautta vaihtoon lähteville opiskelijoille Oppija pystyy kertomaan itsestään, opiskeluistaan/työstään ja maastaan portugaliksi. Hän tulee toimeen arkipäivän tilanteissa, kuten kaupassa, ravintolassa tms. Kurssilla keskitytään kielen puhumiseen ja ymmärtämiseen. Peruskielioppia, small talk-termistöä, itsensä ja koulun/työn esittelemistä, kielen tunnistamista ja sen jonkinasteista ymmärtämistä. Matkoilla selviäminen portugalin kielellä. Portugalinkielisiin maihin lähtevät vaihto-oppilaat ja opettajat sekä portugalin alkeista kiinnostuneet. Luennot, tehtävät ja harjoitukset. Aktiivinen osallistuminen, pienryhmäharjoitukset, kirjalliset tehtävät. Lopuksi ryhmätentti. Hyväksytty / hylätty Ilmoitetaan opintojen alussa. Opintojaksosta vastaava opettaja: Leena Tikka TVY716 Ravitsemusneuvonta, VERKKOKURSSI, 1,5 op Tarjolla 3. jaksolla

7 7 Opintojaksosta vastaava opettaja: Ravitsemuksen opettaja TYV081 Rentoutuminen liikunnan avulla 1,5 op Tarjolla 2. jaksolla Tavoite: Oppija tutustuu ja harjaantuu erilaisiin rentousmenetelmiin. Oppija tiedostaa oman rentoutumisen tarpeensa, sekä oppii käyttämään rentoutusmenetelmiä sekä itsehoidon välineenä, että hoitotyössä Rentoutusmenetelmien perusteet Lihasaistia ja lihastasapainoa kehittävät harjoitteet Hengitys- ja rentoutusharjoitukset Rentoutusmenetelmien käyttö hoitotyössä ja itsehoidon välineenä Soveltuu kaikkien koulutusammattien opiskelijoille, ei edellytä aikaisempia suorituksia Ryhmäkoko: Enintään 25 opiskelijaa Aktiivinen osallistuminen Rentousharjoitusten ohjaus- ja organisointi tehtäviä Anna-Liisa Vehkaoja TYV071 Ruotsin rakennekurssi 1,5 op Tarjolla 2. ja 4. jaksolla Tavoite: Opiskelija harjaantuu käyttämään rakenteellisesti korrektia ruotsin kieltä kohdatessaan työssään ruotsia puhuvia asiakkaita Aikamuodot Passiivi Epäsuora kerronta Sanajärjestys Artikkelit Prepositiot Relatiivilauseet Ajan määreet ja lukusanat Ym. kurssin aikana sovittavaa Opiskelijat, jotka haluavat täydentää kieliopin rakenteiden tuntemusta Alku- ja lopputesti (numeroarviointi 5-1) Aktiivinen osallistuminen

8 8 Hyväksytty/hylätty Leena Kähkönen TYV210 Sinustako asiantuntija kehitysyhteistyöhön? 1 YHTEINEN KAIKILLE SAVONIA-AMK:N OPISKELIJOILLE VERKKOKURSSI, 2 op Tarjolla 1. jaksolla Pakollinen kurssi North-South-hankkeen kautta vaihtoon lähteville opiskelijoille Kansainvälisyydestä ja erityisesti kehitysyhteistyöstä kiinnostuneet AMK:n opiskelijat. Tavoitteet - Opiskelijan tietoisuus globaalisuudesta ja humanitaarisuudesta lisääntyy - Opiskelija tietää Suomen kansainvälisen kehitysyhteistyön pääperiaatteet - Opiskelija kiinnostuu omista mahdollisuuksistaan kehitysyhteistyöhön - kansainvälisyyskasvatus - kehitysyhteistyö Verkko-opetuksena virtuaali-amk-ympäristössä Opiskelu perustuu tietoverkossa tapahtuvaan itsenäiseen tiedonhankintaan, ongelmaratkaisuun ja kirjallisten tehtävien suorittamiseen. Opiskelija käyttää hyväkseen omia ja muiden kurssilaisten kokemuksia. Hyväksytty / hylätty Opiskelumateriaali: Löytyy verkosta ja sisältää seuraavat kokonaisuudet (esimerkkilinkkeineen): kansainvälisyyskasvatus kehitysyhteistyö Opettajat: Leena Tikka ja Pirkko Vepsä TYV843 Sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan käynnistäminen ja lainsäädäntö VERKKOKURSSI, 5 op Tarjolla 3. jaksolla Osa ns. Stydi-opintoja (Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyysopinnot, 37,5 op ks. Tavoitteena on, että opiskelija tietää miten lainsäädäntö ohjaa sosiaali- ja terveysalalla yrittäjäksi aikovaa henkilöä, osaa etsiä lisätietoa eri viranomaisilta, tuntee eri yritysmuotovaihtoehdot ja osaa valita sopivimman yritykselleen, osaa laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat, osaa laatia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen liittyviä asiakirjoja 1. Yrittäjän ja työntekijän ammattitaito ja pätevyys 2. Sosiaali- ja terveysalan yrityksen perustamiseen liittyvä luvanvaraisuus ja ilmoitusvelvollisuus 3. Asiakkaan/potilaan suoja ja turva

9 4. Kunta ostajana ja maksajana 5. Yritysmuodot 9 Rakenne: Opintokokonaisuuden oppimateriaalissa lähdetään liikkeelle esittelemällä eräitä tärkeitä säädöksiä ja niissä määrättyjä velvoitteita, jotka liittyvät nimenomaan sosiaali- ja terveyspalveluyritysten perustamiseen ja palvelujen tuottamiseen. Myöhemmin esitellään kuntien ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluyritysten välistä ostopalvelusopimusprosessia. Opintokokonaisuuden loppuosa esittelee erilaiset juridiset toimintavaihtoehdot. Opintokokonaisuuden osien jälkeen on laitettu viittauksia oheismateriaaleihin ja www-linkkeihin. Opintokokonaisuus sisältää erilaisia tehtäviä (yksilö- ja ryhmätehtävät) Sopii erityisesti alan sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, opettajille, yrittäjille tai yrittäjäksi aikoville. Arvioinnissa noudatetaan ammattikorkeakoulumme tutkintosääntöä. Siinä korostetaan tiedon ymmärtämistä ja soveltamista. Huomio kiinnitetään oppimisprosessiin, muutokseen ja sitä kautta syntyvään lopputulokseen. Opiskelija arvioi omaa toimintaansa verkossa, oppimistaan, tuottamiaan tehtävävastauksiaan ja tavoitteidensa saavuttamista antamalla opettajalle itsearvioinnin. Lopuksi hän antaa palautteen. TYV810 Sosiaaliturvapolitiikka 1,5 op Tarjolla 2. jaksolla Opintojaksosta vastaava opettaja: TYV065 Studying and working abroad kansainvälisyydestä kiinnostuneille VERKKOKURSSI, 2 op Tarjolla 2. ja 4. jaksoilla Toteutuu verkossa, lähitunteja ei ole. Opintojakso kuuluu vapaavalintaisiin opintoihin, mutta on PAKOLLINEN vaihtoon lähteville. TAVOITTEET: 1. OPISKELIJA ETSII TIETOLÄHTEITÄ JA SYVENTÄÄ TIETOJAAN Kansainvälistymisen haasteista Kansainvälistymismahdollisuuksista kotimaassa Euroopan Unionista ja Suomen toiminnasta jäsenmaana Mahdollisuuksista opiskella tai työskennellä ulkomailla ja omasta oikeusturvastaan siellä

10 Ulkomaalaisen asiakkaan kohtaamisesta omassa työssään OPISKELIJA ARVIOI JA KEHITTÄÄ Tietojaan, taitojaan ja asenteitaan kulttuurisuudessa, suvaitsevaisuudessa ja oikeudenmukaisuudessa kohdatessaan ulkomaalaisia maahan muuttajana, asiakkaana, opiskelu- ja työtoverina sekä naapurina Kielitaitoaan opintojakson tehtävien kautta 3. OPISKELIJA VALMISTAUTUU ULKOMAILLELÄHTÖÖN OPINTOJAKSON TEHTÄVIEN AVULLA Opiskelija tutustuu vaihtoon lähtevien kohdeorganisaatioon kohteen tuntevien opettajien ja kv-koordinaattorin tai kv-sihteerin kanssa Ulkomaiset opinnot suunnitellaan aina oman tuutori-opettajan kanssa. "Learning Agreement" on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jonka hyväksyy tuutori-opettaja oppilaitoksen sovitun käytännön mukaan. Kv-sihteeri ja/tai kv-koordinaattori ohjaa hakemusten teossa ja lähettää kohteeseen. Samalla voidaan selvittää apurahaan liittyvät asiat ja vaihdon aikainen KELA:n opintotuki. Jos opiskelijavaihdon suunnitelmaa ei vielä ole, opiskelija valitsee mielenkiintoisen maan ja tutustuu maahan opintojakson tavoitteiden mukaan Tehtävät suoritetaan annettuihin päivämääriin mennessä. PALAUTTEIDEN ANTO: Opettaja antaa lyhyesti tehtävistä henkilökohtaista palautetta opiskelijalle. Opiskelija antaa opettajalle palautetta kurssista OPIPAL -ohjelman kautta. ARVIOINTISUUNNITELMA: Tehtävät suoritetaan hyväksyttävästi määräpäivään mennessä. ARVIOINTIASTEIKKO: Hyväksytty / hylätty VASTUUOPETTAJA: Hannele Korpela. lehtori, kansainvälisyyskoordinaattori TYV441 Terveysliikunta 1,5 op Tarjolla 1. ja 4. jaksolla Tavoite: Oppija syventää tietojaan ja taitojaan terveysliikunnan perusteista ja oppii soveltamaan tietojaan sekä itsehoidon että hoitotyön välineenä Oppija tutustuu ja harjaantuu hakemaan terveysliikuntaan liittyvää tietoa ja oppii soveltamaan sitä sekä itsehoidossa että hoitotyössä. Oppija harjaantuu arvioimaan omia liikuntatottumuksiaan vallitsevien liikuntasuositusten valossa ja laatimaan itselleen terveysliikuntasuunnitelman. Oppija tutustuu itselle uusiin liikunnan lajeihin. Fyysisiä kunto-ominaisuuksia kehittävien harjoitteiden suunnittelun, arvioinnin ja annostelun perusteet eri ikäisille ja eri kuntoisille henkilöille Terveysliikunnan menetelmät ja vaikuttavuus Terveysliikunta työssä jaksamisen välineenä Erilaisiin liikuntalajeihin tutustuminen

11 Kaikki amk:n opiskelijat. 11 Ryhmäkoko: 20 opiskelijaa Aktiivinen osallistuminen Henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman laatiminen, arviointi ja seuranta Hyväksytty/hylätty Anna-Liisa Laine TYV031 Tiedonhankintaa taitavasti VERKKOKURSSI, 2 op Tarjolla 2. ja 4. jaksoilla Oppija syventää tiedonhakutaitojaan ja osaa hakea, käyttää ja arvioida saamaansa tietoa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Opintojakso on tarkoitettu syvennetyn tiedonhaun harjoitteluun. Opintojaksolla käydään käytännönläheisesti tiedonhankinnan prosessin teoriaa, tiedontarpeen määrittelyä, tiedonhaun strategiaa, tiedon arviointia, tiedonlähteiden paikannusta ja tiedonhaunprosessin arviointia. Harjoitustehtävät ovat omasta aiheesta. Tehtäviin saa henkilökohtaista palautetta. Kaikki opinnoissaan edenneet amk:n terveysalan opiskelijat, joilla on oma laaja aihe, esimerkiksi opinnäyte. Yhdessä työtä tekevät voivat tehdä opintojakson tehtäviä yhdessä (max.3 opiskelijaa, isommat ryhmät tekevät pienryhmissä). Myös yksin voi osallistua. Ryhmäkoko: Max. 20 opiskelijaa Verkko-oppimisympäristön harjoitustehtävien hyväksytty suoritus. Hyväksytty/hylätty Oheiskirjallisuus: Elomaa L, Mikkola H Näytön jäljillä: tiedonhaku näyttöön perustuvassa hoitotyössä Turku. Turun ammattikorkeakoulu. Heikkinen R, Agander A, Ijäs E, Laitinen M Tiedonhakijan teho-opas. 6. uud. p. Docendo. Jyväskylä. Alaterä A & Halttunen K Tiedonhaun perusteet - osa lukutaitoa. BTJ Kirjastopalvelu. Helsinki. Opintojaksosta vastaava henkilö: Anu Räty/kirjaston informaatikko TYV033 Tietojärjestelmät palveluketjujen tukena VERKKOKURSSI, 2 op Tarjolla 4. jaksoilla Kaikki koulutusammatit (vapaasti valittavat opinnot) ja avoin amk. opetus. Ei sovellu ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille.

12 12 Opintojakson tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva informaatioteknologian mahdollisuuksista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä. Oppija perehtyy saumattomaan palveluketjuun ja sen merkitykseen asiakaskeskeisyydelle, palveluketjun kehittämishankkeisiin ja tietää saumattoman palveluketjun asettamat haasteet sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille. Oppija ymmärtää sähköisen potilaskertomuksen rakenteen, sisällön ja merkityksen ja saa valmiuksia sähköiseen kirjaamiseen. Opintojakso suoritetaan virtuaaliammattikorkeakoulun portaalista löytyvien opiskelumateriaalien ja niihin liittyvien tehtävien avulla. Opiskelu edellyttää itsenäistä kirjallisuuteen perehtymistä sekä jonkin verran kokemusta terveydenhuollosta. Lisäksi opiskelussa käytetään verkkokeskustelua. Opiskelu tapahtuu Verkkosalkku verkko- opiskeluympäristössä. Opiskelua ohjaa opettaja, joka opastaa opintojen edetessä keskustelualueen avulla Aikataulu: Jakso 2 ja jakso 4 Opiskeluohjeet: Opiskelu jakaantuu seuraaviin päävaiheisiin: 1. Oppija tutustuu kirjallisuuden ja verkossa olevan materiaalin avulla sosiaali- tai terveydenhuollon erilaisiin tietojärjestelmä kokonaisuuksiin ja selkiyttää omaa käsitystään tietojärjestelmistä. Asiaa sovelletaan Casen avulla ja käydään verkkokeskustelua. 2. Oppija perehtyy saumattomaan palveluketjuun ja sen ongelmiin. ( ryhmätehtävä+ verkkokeskustelut) 3. Oppija perehtyy sähköisen potilasasiakirjajärjestelmän rakenteeseen ja vaatimuksiin Opintojaksosta vastaava opettaja: Arja Kemiläinen Verkossa oleva oppimateriaali sekä tehtävien teossa tarvittavat lähteet: (löytyvät myös verkkojulkaisuna) TYV916 Verkkokirjoittaminen VERKKOKURSSI, 1,5 op Tarjolla 4. jaksolla Tavoite: Tavoitteena on perehtyä verkkotekstien kirjoittamiseen Kurssi toteutetaan verkkokurssina. Sisältöinä on verkkotekstien ominaisuuksien tarkastelu tehtävien avulla (myös vertailu paperitekstiin), erilaisten verkkotekstien arviointi (esimerkkejä), oman verkkotekstin suunnittelu ja harjoitustyyppinen toteutus (pienimuotoisen käsikirjoituksen laatiminen). Ilmoitetaan kurssin alussa Hyväksytty/hylätty (kriteerit kurssin alussa) Ryhmäkoko: Korkeintaan 25 opiskelijaa Opettaja: Ulla Nissi, suomen kielen ja viestinnän opettaja TYV111 Viittomakieli 1 1,5 op Tarjolla 1. ja 3. jaksoilla

13 Viittomakielen perusteet 13 Kaikki amk-opiskelijat Hyväksytty/hylätty Opettaja: HUMAMK:n opiskelijat/opettajat TYV112 Viittomakieli 2 1,5 op Tarjolla 4. jaksolla Edeltävät opinnot: Viittomakieli 1 -kurssi HUMAMK:n opiskelijat/opettajat

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos Lukuvuosi 2014 2015 1 SOSIAALITYÖN KOULUTUS ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot