SUOSITUKSET MATKAILUN LAATUTYÖLLE SUOMESSA. Selvitys matkailun kansallisen laatutyön kehittämiseksi elokuu 2014 toukokuu 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOSITUKSET MATKAILUN LAATUTYÖLLE SUOMESSA. Selvitys matkailun kansallisen laatutyön kehittämiseksi elokuu 2014 toukokuu 2015"

Transkriptio

1 SUOSITUKSET MATKAILUN LAATUTYÖLLE SUOMESSA Selvitys matkailun kansallisen laatutyön kehittämiseksi elokuu 2014 toukokuu 2015

2 2 SUOSITUKSET MATKAILUN LAATUTYÖLLE SUOMESSA PROJEKTIN PÄÄTAVOITTEENA on koota matkailualan yritysten näkemykset matkailun laadun kehittämiseksi Suomessa. Tämän pohjalta tehdään suositukset matkailun kansallisen laatutyön organisoimisesta, painopisteistä ja käytännön toimenpiteistä matkailualan yrityksille ja alueorganisaatioille. Projektin tekijät: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, yhteistyössä Haaga-Perho Lisätietoja antavat: Laatutonni: Tom Källroos, Haaga-Perho Laatu Visit Finlandin kehittämistyössä: Kristiina Hietasaari Liisa Renfors SISÄLLYSLUETTELO Projektin päätavoite...2 Yritysten viesti...3 Suositus käytännön toimenpiteistä...4 Suositus laatutyön organisoimiseksi...5 LIITE TUTKIMUSTULOKSET: Yritysten näkemykset laadusta...6 Laatutyön tulevaisuudesta...7 Laadun varmistuksesta...8 Laatuohjelman sisällöstä...9 Selvitys matkailun kansallisen laatutyön kehittämiseksi projektista: Leena Grönroos Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

3 3 SUOSITUKSET MATKAILUN LAATUTYÖLLE SUOMESSA YRITYSTEN VIESTI Laatuohjelma on edelleen tärkeä ja tarpeellinen. Sen kautta yritykset hankkivat käytännön työkaluja työn suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä täsmäkoulutusta liiketoiminnan kehittämisen menetelmistä kuten turvallisuudesta, verkostoitumisesta, asiakasymmärryksen lisäämisestä ja sosiaalisen median tehokkaasta käytöstä. 72% kyselyyn vastanneista pitää Laatutonni-valmennusta erittäin tai melko hyödyllisenä. TOIVOMUS: Laatuvalmennuksen tulee olla käytännöllinen VASTAUS: ja ketterä Laatutonnivalmennukset jatkuvat! Laatutonnivalmennus on uudistettu 2014: se on kuukauden sisällä toteutettava päivää. Laatutonni-valmennuksen vahvuuksina pidetään: Lisää asiakasymmärrystä Antaa yritykselle toimivia työkaluja laadun kehittämiseen Laatutonni-valmennus on systemaattista, käytännönläheistä ja helposti muokattavissa Henkilöstölle tulee yhteinen tapa toimia ja sitä kautta toiminta tehostuu

4 4 S U O S I T U K S E T M AT K A I L U N L A AT U T Y Ö L L E S U O M E S S A YRITYSTEN NÄKEMYS: YRITYSTEN NÄKEMYS: BtoB: Yhteinen, kansainvälisesti tunnettu laatujärjestelmä tai -sertifikaatti yritysten keskinäiseen liiketoimintaan ja osoitukseksi laadusta yritysasiakkaille. Yhteisen systeemin avulla rakennetaan keskinäistä luottamusta. Laatupalkinto tai tunnustus on mittari tietyn tason saavuttamisesta eli osoittaa yrityksen kilpailukyvyn. Palkinnolla tai muulla tunnustuksella on suuri merkitys henkilöstön kannustajana ja motivoijana. BtoC: Laadun viestiminen asiakkaille sosiaalisessa mediassa. Review t, kolmannen osapuolen riippumattomat kokemukset toimivat yrityksen laadun varmistuksena matkailijalle. Laatutonnivalmennuksen läpikäyneille, diplomin hankkineille yrityksille järjestetään vuosittain kilpailu. Kilpailun järjestäjää Haaga-Perho. PROJEKTIN SUOSITUS EDELLISEEN: YRITYSTEN NÄKEMYS: PROJEKTIN SUOSITUS: Yritykset siis haluavat kansainvälisesti tunnetun laatuohjelman, mutta se ei ole mahdollista lähitulevaisuudessa. Sen sijaan teemme suosituksen: 1) Laatutonni-logo uudistetaan niin, että sen yhteyteen lisätään lyhyt tieto laatuohjelman sisällöstä. Tämä tuo yhtenäistä näkyvyyttä Suomen matkailutoimijoiden laadusta erityisesti kansainvälisille kumppaneille. Uudistuksen tekee Haaga-Perho. 2) Laatutonni-valmennuksen käyneet yritykset käyttävät Laatutonni-logoa näkyvästi markkinointiviestinnässään. Laatutyössä destinaatiosta tulee rakentaa yhtenäinen kohde, jossa toimijoilla on yhteiset tavoitteet. Vetäjäksi tähän työhön sopii neutraali, alueellinen koordinoija, joka työntää, kannustaa, pakottaa. Koordinoija järjestää esimerkiksi tutustumisia yrityksiin ja tuotteiden testauksia. Laatumielikuva tulee sisällyttää osaksi Suomen matkailubrändiä sekä kotimaan markkinointia. PROJEKTIN SUOSITUS EDELLISIIN: Visit Finland ja Haaga-Perho yhteistyössä ehdottavat matkailun alueellisille organisaatioille Laatutonnivalmennusten järjestämistä kehittämistoimenpiteiden mukana. Näitä ovat esimerkiksi: Tuoteteemaverkostot: Culture Finland ja Outdoors Finland Kärkihankkeet: FinRelax Suomesta hyvin vointimatkailun kärkimaa, Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi, Finland Stopover Suomi johtavaksi stopover-maaksi Kansainvälisyys- ym. koulutukset YRITYKSET: Laatutonnilogot käyttöön markkinointi- viestinnässä! Laatu ulkopuolisen arvioitavaksi! Laatuasiat tutuiksi uusille työntekijöille! ALUEELLISET ORGANISAATIOT: Ottakaa aloitteentekijän rooli!

5 5 SUOSITUKSET MATKAILUN LAATUTYÖLLE SUOMESSA SUOSITUS MATKAILUN LAATUTYÖN ORGANISOIMISEKSI SUOMESSA: VISIT FINLANDILLA (VF) on valtakunnallisena toimijana johtava rooli matkailun kansallisessa laatutyössä. VF:n markkinointitoimenpiteissä mukana olevien tuotteiden tulee täyttää VF:n laatukriteerit. Korkea laatuvaatimus on kirjattu myös valtakunnallisiin kehittämisstrategioihin ja TEMin johdolla valmisteltuun Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekarttaan vuosille , josta VF toteuttaa kolme kärkihanketta. Laatutonni on matkailualan keskeinen laatuohjelma, vaikkakin yritykset voivat todentaa kansainväliseen myyntiin tarkoitettujen tuotteiden laadun myös muiden laatuohjelmien avulla. Laatutonni-ohjelman valmennukset toteuttaa koko Suomessa Haaga-Perho. Se myös omistaa Laatutonnin tuotteena. VF ohjaa Laatutonni-ohjelmaa sen ohjausryhmän välityksellä. Tulokset perustuvat: Sähköpostikysely Kohderyhmänä Laatutonni-valmennuksen käyneet yritykset vv Tutkimuskutsu lähetettiin 991 osoitteeseen, joista palautui 312. Kysely lähetettiin siis 679: lle, vastaajia 33, palautusprosentti oli 5. Yrityshaastattelut Yhteensä 44 haastattelua, yritykset edustavat matkailun toimialan eri sektoreita eri puolilla Suomea. Edustettuna majoitus-, ravitsemis-, liikenne-, ja ohjelmapalvelut sekä aktiviteetit, käyntikohteet ja myyntiorganisaatiot. Paneelikeskustelu Visit Finlandin järjestämässä Laatutapaamisessa Matka2015-messuilla. Työtä tukemaan tehtiin myös Kansallisten laatuohjelmien benchmarking Haastatteluita incentive-matkailun toimijoille Projektin tutkimusosiota syksyllä 2014 tekivät Haaga-Helian restonomi-opiskelijat. Projektia on ohjannut ohjausryhmä, jossa olivat Visit Finland ja Laatukeskus sekä matkailualan yritysten näkökulman toivat Site Chapter Finland ry, Visit Southpoint Finland ja Puuhamaa Group.

6 6 SUOSITUKSET MATKAILUN LAATUTYÖLLE SUOMESSA LIITE: TUTKIMUSTULOKSET YRITYSTEN NÄKEMYKSET LAADUSTA Selvitys matkailun kansallisen laatutyön kehittämiseksi - projektissa tehtiin syys-marraskuussa 2014 Asiakas on tärkein laadun mittaaja: Yrityksen toiminnan ja tuotteiden suunnittelussa sekä toteutuksessa Henkilöstön rekrytoinnissa ja koulutuksessa Yrityksen toiminnan tuloksellisuudessa ja tehokkuudessa Elikkä tuloksessahan se näkyy, jos asiakkaat ovat tyytyväisiä ja asiakkaat tulevat uudestaan ja tuovat myöskin uusia asiakkaita mukana. Yrityshaastattelut & Kysely Laatutonnivalmennukseen osallistuneille yrityksille. Yritykset edustavat matkailun toimialan eri sektoreita eri puolilla Suomea. Edustettuna ovat majoitus-, ravitsemis-, liikenne- ja ohjelmapalvelut sekä aktiviteetit, käyntikohteet ja myynti-organisaatiot. Laatu on systemaattista työtä: Sen kovempaa pomoa ei ole kuin asiakas Yrityksen sisäinen tehokas palvelun tekeminen yhdistettynä asiakastyytyväisyyteen. Pääasia, että kaikki työntekijät ymmärtävät tämän, ei se, että on kirjoitettu laatujärjestelmä. Yritykset keräävät asiakaspalautetta ja hyödyntävät sitä toimintansa kehittämiseen Osa yrityksistä painottaa standardointia, osa näkee yksilöllisyyden parhaana Kustannustehokkuus saavutetaan suunnitelmallisella työllä Tutkimusten tekijät HAAGA- HELIA ammattikorkea-koulu & Haaga-Perho. Destinaation palvelu ja tuotteet eivät ole tasalaatuisia: Asiakkaan kokemukset destinaatiossa ovat vaihtelevia Yritykset eivät aina voi luottaa toisen yrityksen tuotteiden laatuun "Paljon on erilaisia toimijoita, joilla kaikilla ei ole tietotaitoa, ja on oma käsitys siitä, mitä laatu on. Uskaltaako oikeasti myydä kaikkien palveluntarjoajien tuotteita? Ei uskalla."

7 7 SUOSITUKSET MATKAILUN LAATUTYÖLLE SUOMESSA LIITE: TUTKIMUSTULOKSET YRITYSTEN NÄKEMYKSET LAATUTYÖN TULEVAISUUDESTA Tutkimuksessa tehtiin 44 yrityshaastattelua syys-marraskuussa Destinaatio yhteistyöllä yhtenäiseksi: Yhteistyössä alan ja muiden alojen toimijoiden kanssa raja-aitojen kaataminen tuo oppia teollisuudesta ja kaupasta matkailussa työpaikat lisääntyy. Yhteistyötä omalla toimialalla ja yli toimialarajojen Tieto ja oppiminen alueen kaikista mahdollisuuksista edistää palvelukulttuuria Kun on luotu yhteinen käsitys laadusta, yritys uskaltaa myydä muiden tuotteita Yritykset edustavat matkailun toimialan eri sektoreita eri puolilla Suomea. Edustettuna ovat majoitus-, ravitsemis-, liikenne- ja ohjelmapalvelut sekä aktiviteetit, käyntikohteet ja myynti-organisaatiot. Tutkimuksen teki HAAGA-HELIA ammattikorkea-koulu. Syvällisempää asiakasymmärrystä ja uusia tuotteita: Parasta laatutyötä olisi kehittää yrittäjien välistä yhteistyötä ja tutustuttaa toisten yritysten toimintaan Asiakasymmärryksen kasvattamiseen tarvitaan uutta osaamista Kulttuurien tuntemus erityisen tärkeää Auttaa yritystä menestymään toimintaympäristön muutoksissa "Pitää olla paremmin tuotteistamassa siihen asiakaspintaan, kohderyhmään, niihin ketä me ollaan meidän asiakkaaksi määritelty. Kuunneltava entistä herkemmin asiakasta ja pyrittävä löytää niitä tapoja toimia, mikä sitä kohderyhmää kiinnostaa." Tutkimus on osa isompaa projektia: Selvitys matkailun kansallisen laatutyön kehittämiseksi. Lisätietoa: Laatumielikuva osaksi Suomen matkailubrändiä: Tulee miettiä, nitä on Suomen erityisyys ja miten se viestitään? Laatu tunnetuksi suomalaisillekin, jotta osaisivat arvostaa kotimaan palveluita ja jättää rahaa myös kotimaahan. Laatumielikuvan teemoiksi nostettiin luonnonmukaisuus, puhtaus, turvallisuus ja hinta-laatusuhde Laatumielikuva tulee sisällyttää myös kotimaan markkinointiin

8 8 SUOSITUKSET MATKAILUN LAATUTYÖLLE SUOMESSA LIITE: TUTKIMUSTULOKSET YRITYSTEN NÄKEMYKSET LAADUN VARMISTUKSESTA Tutkimuksessa tehtiin 44 yrityshaastattelua syys-marraskuussa Laatumerkki & Sosiaalinen media: Laatumerkki on yrityksille työkalu yhtenäisen laadun saavuttamiseen Matkailijalle yrityksen tulee näkyä sosiaalisessa mediassa "Laatumerkki ois hyvä että oppii tuntemaan toisen yrityksen ja uskaltaa luottaa siihen, että toinen tekee sitä mitä lupaa." Yritykset edustavat matkailun toimialan eri sektoreita eri puolilla Suomea. Edustettuna ovat majoitus-, ravitsemis-, liikenne- ja ohjelmapalvelut sekä aktiviteetit, käyntikohteet ja myynti-organisaatiot. Tutkimuksen teki HAAGA-HELIA ammattikorkea-koulu. Ulkopuolinen näkee laadun: "Mystery shoppaus on erittäin tehokas ja nopea tapa kehittää laatua." Ulkopuolisen tekemä on hyvä keino arvioida yrityksen toimintaa Kustannuksista johtuen vain isot yritykset ovat valmiita auditoinnin käyttöönottoon "Ulkopuolisen näkemys on tervetullut, mutta ei meillä ole rahaa siitä maksaa." "Itse sokeutuu omalle tekemiselle." "Tulee ulkopuolinen näkemys." Tutkimus on osa isompaa projektia: Selvitys matkailun kansallisen laatutyön kehittämiseksi. "Kertaustyöpajat panisivat yritykset kokoamaan saadut kokemukset ja käytänteet yrityksessä käynnistetystä Laatutonni-toiminnasta." "Laatua sisäsyntyisesti joka yrityksessä oma-aloitteisesti, sitä kautta yhteenkuuluvuus alan sisällä ja alojen välillä ja sitten yhteen Visit Finland tyyppisen organisaation alla." Lisätietoa: Laatutyö tarvitsee kattoorganisaation: Koko Suomen kattava organisaatio, Visit Finland tai vastaava, edistää yhtenäisyyttä Markkinointi-organisaatio alueelliseksi tai paikalliseksi katto-organisaatioksi Laatutyön yrityslähtöisyys tulee varmistaa

9 9 SUOSITUKSET MATKAILUN LAATUTYÖLLE SUOMESSA LIITE: TUTKIMUSTULOKSET YRITYSTEN NÄKEMYKSET LAATUOHJELMAN SISÄLLÖSTÄ Käytännön työkaluja toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin Täsmäkoulutusta liiketoiminnan kehittämisen menetelmistä Destinaation yhdessä tekemistä: yhdessä sovittavat laadun mittarit sekä muilta yrityksiltä ja toimi aloilta oppimista Miten laatuohjelmassa varmistetaan työkalujen pysyminen käytössä? MITEN VIESTIÄ LAATUMIELIKUVAA? HENKILÖSTÖ- JOHTAMINEN Ammattitaito Henkilökunnan sitouttaminen Koulutuksen tulosten mittaaminen Työkalut palvelumotivaation ylläpitämiseen Yhteisön hyvinvointi PROSESSIT Markkinointi Muistilistat ja työohjeet Myyntiosaaminen Palvelun tasalaatuisuus Prosessit työkaluna Reklamaatioiden hoitaminen Tehokkuus Tiedonhallinta TURVALLISUUS ON OSA LAATUA TULOKSELLINEN LIIKETOIMINTA Kannattavuus ja kilpailukyky Muutoksen ennakointi Tehokkuus KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAINEN TOIMINTA PALVELUN JA TUOTTEIDEN KEHITTÄMISEN MENETELMÄT Asiakasymmärryksen kasvattaminen Asiakkaan kokemuksista oppiminen Asiakasrekisterin ylläpitäminen Miten yksilöllinen palvelu tehdään? Muutosten ennakointi Uusien tuotteiden innovointi LAADUN MITTAAMINEN Asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja tulosten hyödyntäminen. Mystery Shopping tuo uuden näkökulman asiakkaan kokemuksista oppimiseen. Henkilöstötyytyväisyyden mittaaminen Koulutuksen tuloksellisuuden mittaaminen Mittari henkilökunnan palkitseminen pohjaksi Sopiva taloudellisen mittari juuri omalle yritykselleni Yhtenäiset laadun mittarit kaikkiin kohteen yrityksiin Yritystoiminnan eri osa-alueiden huomioiminen: työkalut raportointiin ja seuraamiseen

10 Kuvat: Visit Finland Graafinen suunnittelu ja taitto: Jukka Fordell

Yhdessä enemmän. - kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta 2015-2025

Yhdessä enemmän. - kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta 2015-2025 Yhdessä enemmän - kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015-2025 16.1.2015 Yhdessä enemmän Yhteistyön ja uudistumisen kautta kasvuun Suomen matkailuelinkeino on viime vuosina kasvanut

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi

Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen strategia 2013 2015 1 Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen strategia 2013 2015 Sisällys 1 Johdanto...........................................5

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUSTRATEGIAN ARVIOINTI

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUSTRATEGIAN ARVIOINTI ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUSTRATEGIAN ARVIOINTI Arja Kortesluoma Opinnäytetyö Tammikuu 2011 Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, ylempi AMK Matkailu ja ravitsemisala 1 SISÄLTÖ 1 ARVIOINTI EDISTÄMÄSSÄ MATKAILUSTRATEGIAN

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

LAATU KÄYTÄNNÖN TOIMINNAKSI YRITYKSESSÄ Case: Lomakylä Järvisydän

LAATU KÄYTÄNNÖN TOIMINNAKSI YRITYKSESSÄ Case: Lomakylä Järvisydän Mari Lehikoinen ja Elina Nokelainen LAATU KÄYTÄNNÖN TOIMINNAKSI YRITYKSESSÄ Case: Lomakylä Järvisydän Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 11.4.2007

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI Laadittu pvm Ver 2.0. / 24.06.2009 Mikko Kettunen Tiedoston nimi projektisuunnitelma_order_mk_24062009 Dokumentit tila Rahoitushakemuksen liite: Päivitetty Mikko Kettunen PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

LAATU MATKAILU. Taipaleen tilan pääraaka-aineet ovat sataprosenttisesti suomalaisia. 13

LAATU MATKAILU. Taipaleen tilan pääraaka-aineet ovat sataprosenttisesti suomalaisia. 13 & LAATU 2011 MATKAILU KESKI-SUOMEN MATKAILUN TEEMALEHTI MAAKUNTIEN PARHAAT Taipaleen tilan pääraaka-aineet ovat sataprosenttisesti suomalaisia. 13 MATKAILUN MARKKINOINTI Venäläiset matkailijat menevät

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ Mäkijärvi Erja Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos Terveyshallintotiede Oulun yliopisto Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO LTK, Terveystieteiden

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS Kirjoittajat: Heli Saari, Jyrki Oksanen, Anne Ruokamo Tekstin editointi: Anna-Kaisa Hakkarainen SISÄLLYS TEKIJÖIDEN TERVEISET 2 LUE EDES TÄMÄ! TIIVIS KATSAUS

Lisätiedot

Verkko opiskelumateriaali 2011 2012

Verkko opiskelumateriaali 2011 2012 Laatutyö elintarvikeketjussa 1 Verkko opiskelumateriaali 2011 2012 Kuluttaja Tuotteet ja palvelut Kauppa ja ravitsemispalvelut Kuljetus Teollisuus Laatutyö elintarvikeketjussa Panosteollisuus Maatila Tarpeet

Lisätiedot

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen == Ensin muutama kommentti

Lisätiedot

YRITYSTEN KOULUTUSTARVESELVITYS JA KOULUTUKSEN TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN 12/2007

YRITYSTEN KOULUTUSTARVESELVITYS JA KOULUTUKSEN TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN 12/2007 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI YRITYSTEN KOULUTUSTARVESELVITYS JA KOULUTUKSEN TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN 12/2007 Laura Rajaniemi Tekijä Laura Rajaniemi Muu projektihenkilöstö: Suunnittelija Tomi Jylkkä

Lisätiedot

Huippuostajan työkirja. Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla.

Huippuostajan työkirja. Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla. Huippuostajan työkirja Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla. Hankinta Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on innovaatiorahoittaja. Rahoitamme kasvuun ja uuteen liiketoimintaan

Lisätiedot

Laadun kehittämisen työkaluja matkailuyrityksille

Laadun kehittämisen työkaluja matkailuyrityksille Laadun kehittämisen työkaluja matkailuyrityksille Benchmarking- kehittämistyökalun perusteet Laadun tarkistuslista matkailuyrityksille Luontomatkailun kriittiset menestystekijät ja laatumittaristo 14.10.2011

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Sisältö. Asiakaskokemus kilpailueduksi 3. Tarkistettiin omat uskomukset 4. Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6

Sisältö. Asiakaskokemus kilpailueduksi 3. Tarkistettiin omat uskomukset 4. Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6 Sisältö Asiakaskokemus kilpailueduksi 3 Tarkistettiin omat uskomukset 4 Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6 Asiakkuuksien hallintaa uudella otteella 9 Autokauppaan uusia tuulia 10 Toiminta uuteen mittakaavaan

Lisätiedot

Culture Finland. kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Laatutesteri. kulttuurikohteille ja matkailuyrityksille

Culture Finland. kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Laatutesteri. kulttuurikohteille ja matkailuyrityksille Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Laatutesteri kulttuurikohteille ja matkailuyrityksille 2013 CULTURE FINLAND Culture Finland Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Laatutesteri KULTTUURIKOHTEILLE

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA 2014-2018 HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014-2018. Sivu 1

HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA 2014-2018 HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014-2018. Sivu 1 HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014-2018 Sivu 1 HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE VUOSILLE 2014-2018 1. Hyvinvointimatkailun nykytila 1.1. Suomalainen

Lisätiedot

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 27 Yritysten osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti Aalto PRO Seija Hämäläinen 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Kartoituksen kehys... 4 1.2. Toimitustyö asiantuntijuutena...

Lisätiedot

kehittäminen SELVITYS PALVELUTARJONNASTA Riitta-Liisa Larjovuori, Laura Bordi & Kirsi Heikkilä-Tammi

kehittäminen SELVITYS PALVELUTARJONNASTA Riitta-Liisa Larjovuori, Laura Bordi & Kirsi Heikkilä-Tammi 2015 Etelä-Pohjanmaan pkyritysten työhyvinvoinnin kehittäminen SELVITYS PALVELUTARJONNASTA Riitta-Liisa Larjovuori, Laura Bordi & Kirsi Heikkilä-Tammi Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Tutkimus-

Lisätiedot

KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA

KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA Helena Vennonen Hanne Kanerva Tove Thomasson KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA HAAGA-HELIA TUTKIMUKSIA 2/2007 Helena Vennonen Hanne Kanerva Tove Thomasson Kuluttajat ja sponsorit

Lisätiedot

KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa

KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa 1 Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 11 ja 12, 2012 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU tekijät

Lisätiedot