MSSL Estonia WH OÜ:n. PKC Group Oyj:n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MSSL Estonia WH OÜ:n. PKC Group Oyj:n"

Transkriptio

1 TARJOUSASIAKIRJA MSSL Estonia WH OÜ:n vapaaehtoinen julkinen ostotarjous kaikista PKC Group Oyj:n liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja optio-oikeuksista Motherson Sumi Systems Ltd ( MSSL ) ja PKC Group Oyj ( PKC ) ovat solmineet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan MSSL ja PKC sopivat yhdistävänsä MSSL:n ja PKC:n johdinsarjaliiketoiminnot ( Yhdistymissopimus ). Yhdistymisen toteuttamiseksi MSSL tekee välillisesti kokonaan omistamansa tytäryhtiön MSSL Estonia WH OÜ:n ( Tarjouksentekijä ) kautta vapaaehtoisen PKC:n hallituksen suositteleman julkisen ostotarjouksen ostaakseen (i) kaikki liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat PKC:n osakkeet ( Osakkeet ) ja (ii) kaikki liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat PKC:n 2012B- ja 2012C-optio-oikeudet ( Optio-oikeudet ), jotka eivät ole PKC:n tai minkään sen tytäryhtiön omistuksessa ( Ostotarjous ). MSSL on Intian lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. MSSL:n osakkeet ovat listattuna BSE Limitedissä ja National Stock Exchange of India Limitedissä. Tarjouksentekijä on Viron lakien mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö. PKC on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ( Nasdaq Helsinki ) pörssilistalla. MSSL julkisti Ostotarjouksen Tarjottava vastike kustakin Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 23,55 euroa ( Osakevastike ). Tarjottava vastike kustakin 2012B-optio-oikeudesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 6,90 euroa ( 2012B-optiovastike ). Tarjottava vastike kustakin 2012C-optiooikeudesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 0,27 euroa ( 2012C-optiovastike ). Ostotarjouksen tarjousaika alkaa kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy kello (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä ( Tarjousaika ). Ostotarjouksen toteuttamisen edellytyksenä on tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) kohdassa Ostotarjouksen ehdot Ostotarjouksen toteuttamisen edellytykset kuvattujen edellytysten täyttyminen. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua mistä tahansa Ostotarjouksen toteuttamisen edellytyksestä tai peruuttaa Ostotarjous kohdan Ostotarjouksen ehdot mukaisesti. Tällä kansisivulla kerrotut tiedot tulee lukea yhdessä muualla tässä Tarjousasiakirjassa, erityisesti kohdassa Ostotarjouksen ehdot, esitettyjen yksityiskohtaisempien tietojen kanssa. Ostotarjousta ei tehdä eikä Osakkeita tai Optio-oikeuksia hyväksytä hankittavaksi keneltäkään henkilöltä tai kenenkään henkilön puolesta missään sellaisessa valtiossa, jossa Ostotarjouksen tekeminen tai sen hyväksyminen olisi tällaisen valtion arvopaperi- tai muiden lakien tai määräysten vastaista tai edellyttäisi minkään muun kuin tässä Tarjousasiakirjassa nimenomaisesti mainitun viranomaisen rekisteröintiä tai hyväksyntää. Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa eikä näihin valtioihin, eikä tätä Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä asiakirjoja tule lähettää Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan tai Yhdysvaltoihin. MSSL:n ja Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat Ostotarjouksen järjestäjä Tämän Tarjousasiakirjan päivämäärä on

2 RAJOITUKSIA JA TÄRKEITÄ TIETOJA Tässä Tarjousasiakirjassa (i) MSSL tarkoittaa Motherson Sumi Systems Limitediä, paitsi kun asiayhteydestä on selvää, että sillä tarkoitetaan Motherson Sumi Systems Limitediä ja sen konsolidoituja tytäryhtiöitä; (ii) Tarjouksentekijä tarkoittaa MSSL Estonia WH OÜ:tä; ja (iii) PKC tarkoittaa PKC Group Oyj:tä, paitsi kun asiayhteydestä on selvää, että sillä tarkoitetaan PKC Group Oyj:tä ja sen konsolidoituja tytäryhtiöitä. Tämä Tarjousasiakirja on laadittu arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, Arvopaperimarkkinalaki ), tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista ja Euroopan talousalueella hyväksytyn tarjousasiakirjan vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun valtionvarainministeriön asetuksen (1022/2012) sekä Finanssivalvonnan julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevien määräyksien ja ohjeiden (9/2013) mukaisesti. Tämä Tarjousasiakirja on Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 11 :ssä tarkoitettu tarjousasiakirja. Tähän Tarjousasiakirjaan ja Ostotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia. Ostotarjouksesta mahdollisesti aiheutuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Tarjousasiakirjan. Finanssivalvonta ei kuitenkaan vastaa tässä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 1/ /2017. Tästä Tarjousasiakirjasta on laadittu myös englanninkielinen käännös. Jos tämän Tarjousasiakirjan kahden eri kieliversion välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. Tarjouksentekijä voi ostaa Osakkeita ja/tai Optio-oikeuksia Tarjousaikana myös julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muutoin. Ostotarjousta ei tehdä eikä Osakkeita ja Optio-oikeuksia hyväksytä hankittavaksi keneltäkään henkilöltä tai kenenkään henkilön puolesta missään sellaisessa valtiossa, jossa Ostotarjouksen tekeminen tai sen hyväksyminen olisi tällaisen valtion arvopaperi- tai muiden lakien tai määräysten vastaista tai edellyttäisi minkään muun kuin tässä Tarjousasiakirjassa nimenomaisesti mainitun viranomaisen rekisteröintiä tai hyväksyntää. Henkilöiden, jotka hankkivat ja/tai saavat haltuunsa tämän Tarjousasiakirjan, tulee huolellisesti tutustua sanottuihin rajoituksiin, noudattaa sanottuja rajoituksia ja hankkia kaikki tarpeelliset luvat, hyväksynnät tai suostumukset. Tarjouksentekijä tai Tarjouksentekijän neuvonantajat eivät vastaa millään tavoin minkään tahon minkäänlaisista sanottuja rajoituksia koskevista rikkomuksista. Kunkin tahon (mukaan lukien tahot, jotka hallinnoivat Osakkeita ja Optio-oikeuksia osakkeenomistajan lukuun), joka aikoo toimittaa tämän Tarjousasiakirjan tai siihen liittyvän asiakirjan mihin tahansa valtioon Suomen ulkopuolella, tulisi lukea tarkasti tämä jakso Rajoituksia ja tärkeitä tietoja ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Lait voivat rajoittaa tämän Tarjousasiakirjan levittämistä muissa valtioissa kuin Suomessa, minkä vuoksi henkilöiden, jotka saavat tämän Tarjousasiakirjan haltuunsa, tulisi huolellisesti tutustua sanottuihin rajoituksiin ja noudattaa niitä. Sanottujen rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa rikkoa tällaisten valtioiden arvopaperilakeja. Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike ( Nordea Bank ) ja Motilal Oswal Investment Advisors Private Limited ( Motilal Oswal ) MSSL:n ja Tarjouksentekijän taloudellisina neuvonantajina tai Nordea Bank Ostotarjouksen järjestäjänä eivät vastaa missään määrin tämän Tarjousasiakirjan sisällöstä tai mistään muusta antamastaan tai väitetysti antamastaan lausunnosta, tai sen puolesta annetusta lausunnosta liittyen Ostotarjoukseen, lukuun ottamatta niitä vastuita ja velvollisuuksia, joita Suomen lainsäädäntö tai muun maan lainsäädäntö, jossa vastuun tai velvollisuuden poissulkeminen olisi laiton, pätemätön tai vailla täytäntöönpanokelpoisuutta, voi asettaa. Nordea Bank ja Motilal Oswal rajoittavat vastaavasti kaiken lakiin, sopimukseen tai muuhun perustuvan vahingonkorvausvastuunsa (paitsi kuten edellä on mainittu), joka niillä muutoin voisi olla tällaista asiakirjaa ja lausuntoa koskien. Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa eikä näihin valtioihin, eikä tätä Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä asiakirjoja tule lähettää Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan tai Yhdysvaltoihin eikä näissä valtioissa (mitään kautta tai millään välineellä, mukaan lukien esimerkiksi sähköpostin, postin, telefaksin, teleksin tai puhelimen käyttö, tai minkään kansallisen arvopaperipörssin kautta), eikä Ostotarjousta ole mahdollista hyväksyä suoraan tai välillisesti tai millään tällaisella tavalla tai välineellä Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa taikka näistä valtioista. Tätä Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä asiakirjoja ei postiteta, lähetetä edelleen, välitetä tai muuten levitetä tai lähetetä, eikä niitä saa postittaa, lähettää edelleen, välittää tai muuten levittää tai lähettää Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan tai Yhdysvaltoihin eikä näissä valtioissa taikka näistä valtioista tai tahoille, jotka hallinnoivat (tässä ominaisuudessaan) Osakkeita ja Optio-oikeuksia australialaisen, eteläafrikkalaisen, hongkongilaisen, japanilaisen, kanadalaisen tai yhdysvaltalaisen osakkeenomistajan lukuun, eivätkä henkilöt, jotka vastaanottavat tällaisia asiakirjoja (mukaan lukien tahot, jotka hallinnoivat Osakkeita ja Optio-oikeuksia osakkeenomistajan lukuun) saa levittää, lähettää edelleen, postittaa, välittää tai lähettää niitä Australiaan, Etelä- Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan tai Yhdysvaltoihin eikä näissä valtioissa taikka näistä valtioista. Ostotarjouksen hyväksyvien henkilöiden katsotaan esittävän Tarjouksentekijälle, että kyseiset henkilöt noudattavat näitä rajoituksia ja mikä tahansa Ostotarjouksen väitetty hyväksyntä on mitätön, jos se johtuu näiden rajoitusten suorasta tai välillisestä rikkomisesta. Osakkeenomistajat, jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, ei tule käyttää Australian, Etelä- Afrikan, Hongkongin, Japanin, Kanadan tai Yhdysvaltojen postia suoraan tai välillisesti mihinkään Ostotarjouksen (ii)

3 hyväksymiseen liittyvään tarkoitukseen. Hyväksymislomakkeita sisältäviä kirjekuoria ei tule postileimata Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Osakkeenomistajat, jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee täyttää Ostotarjouksen hyväksymislomakkeeseen osoite, joka ei sijaitse Australiassa, Etelä- Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Osakkeenomistajien katsotaan hylänneen Ostotarjouksen, jos he (i) esittävät Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa postileimatun kirjekuoren tai (ii) antavat Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa sijaitsevan osoitteen. Osakkeenomistajien katsotaan hylänneen Ostotarjouksen, jos he eivät täytä Ostotarjouksen hyväksymislomakkeessa esitettyjä vakuutuksia. Tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt PKC:tä koskevat taloudelliset ja muut tiedot perustuvat yksinomaan PKC:n julkistamaan pörssitiedotteeseen PKC:n päättyneen tilikauden tulosten ennakkotiedoista, PKC:n päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta julkistamaan liiketoimintakatsaukseen, PKC:n päättyneeltä tilikaudelta julkistamaan vuosikertomukseen, mukaan lukien konsernitilinpäätös, PKC:n julkistamiin muihin pörssitiedotteisiin, kaupparekisterimerkintöihin ja muihin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei näin ollen vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista lukuun ottamatta niiden asianmukaista toistamista tässä Tarjousasiakirjassa. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, tätä Tarjousasiakirjaa ei täydennetä eikä päivitetä minkään PKC:n tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen julkistaman tilinpäätöstiedotteen, liiketoimintakatsauksen, puolivuotiskatsauksen tai PKC:n julkistamien muiden pörssitiedotteiden perusteella, eikä Tarjouksentekijä muutoinkaan tiedota erikseen tällaisen tilinpäätöstiedotteen, liiketoimintakatsauksen, puolivuotiskatsauksen tai muiden pörssitiedotteiden julkistamisesta PKC:n toimesta. Nordea Bank, joka toimii MSSL:n ja Tarjouksentekijän taloudellisena neuvonantajana ja Ostotarjouksen järjestäjänä, ei pidä ketään muuta henkilöä kuin MSSL:ää ja Tarjouksentekijää asiakkaanaan Ostotarjoukseen liittyen eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin MSSL:lle ja Tarjouksentekijälle Nordea Bankin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eikä neuvonannon tarjoamisesta muille sanotuille henkilöille. Motilal Oswalilla, joka toimii MSSL:n ja Tarjouksentekijän taloudellisena neuvonantajana, ei ole Finanssivalvonnan myöntämää sijoituspalvelulupaa eikä Motilal Oswal pidä ketään muuta henkilöä kuin MSSL:ää ja Tarjouksentekijää asiakkaanaan Ostotarjoukseen liittyen eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin MSSL:lle ja Tarjouksentekijälle Motilal Oswalin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eikä neuvonannon tarjoamisesta muille sanotuille henkilöille. Merrill Lynch International ( BofA Merrill Lynch ), Bank of America Corporationin tytäryhtiö, toimii Ostotarjouksessa ainoastaan PKC:n eikä kenenkään muun puolesta, eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin PKC:lle suojan antamisesta asiakkailleen eikä Ostotarjoukseen liittyvien neuvojen antamisesta. Asiakirjojen saatavuus Tämä Tarjousasiakirja on saatavilla alkaen internetissä osoitteessa ja Englanninkielinen Tarjousasiakirja on saatavilla alkaen internetissä osoitteessa ja Eräitä tärkeitä päivämääriä Alla on esitetty Ostotarjoukseen liittyviä eräitä tärkeitä päivämääriä olettaen, ettei Tarjousaikaa ole jatkettu Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti: Ostotarjouksen julkistaminen MSSL:n toimesta Tarjousaika alkaa Tarjousaika päättyy... Ostotarjouksen alustavan tuloksen ilmoittaminen... Ostotarjouksen lopullisen tuloksen ilmoittaminen... Ostotarjouksen kohteena olevia arvopapereita koskevien kauppojen toteuttaminen... Osakevastikkeen ja Optiovastikkeen maksaminen (alustava) (alustava) (alustava) (alustava) (alustava) (iii)

4 TARJOUSASIAKIRJASTA VASTUULLISET TAHOT Tarjouksentekijä MSSL Estonia WH OÜ Pärnu mnt 15 Kesklinnan alue Tallinna Harjun maakunta Viro Tarjouksentekijän hallituksen jäsenet Vivek Chaand Sehgal Andreas Heuser Tarjouksentekijän emoyhtiö Motherson Sumi Systems Ltd Unit 705, C Wing, ONE BKC, G Block Bandra Kurla Complex Bandra East Mumbai Maharashtra Intia Tarjouksentekijän emoyhtiön hallituksen jäsenet Vivek Chaand Sehgal Laksh Vaaman Sehgal Toshimi Shirakawa Noriyo Nakamura Pankaj Mital Sushil Chandra Tripathi Arjun Puri Gautam Mukherjee Geeta Mathur Naveen Ganzu Tarjouksentekijän ja MSSL:n parhaan ymmärryksen mukaan tässä Tarjousasiakirjassa annetut tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään Ostotarjouksen edullisuuden arviointiin todennäköisesti vaikuttavaa. Kaikki tässä Tarjousasiakirjassa esitettävät PKC:tä koskevat tiedot perustuvat yksinomaan julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ja MSSL vahvistavat toistaneensa nämä tiedot asianmukaisesti ja sikäli kun Tarjouksentekijä ja MSSL tietävät ja ovat pystyneet PKC:n julkistamien tietojen perusteella varmistamaan, tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista virheellisiä tai harhaanjohtavia MSSL Estonia WH OÜ Motherson Sumi Systems Ltd (iv)

5 MSSL:N JA TARJOUKSENTEKIJÄN NEUVONANTAJAT MSSL:n ja Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat Ostotarjouksen yhteydessä Motilal Oswal Investment Advisors Private Limited Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike Motilal Oswal Tower Satamaradankatu 5 Junction Of Gokhale & Sayani Road, Prabhadevi NORDEA Mumbai Intia Ostotarjouksen järjestäjä Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike Satamaradankatu NORDEA MSSL:n ja Tarjouksentekijän oikeudellinen neuvonantaja Ostotarjouksen yhteydessä White & Case LLP Pohjoisesplanadi 37 A Helsinki PKC:N NEUVONANTAJAT PKC:n taloudellinen neuvonantaja Ostotarjouksen yhteydessä BofA Merrill Lynch 2 King Edward Street Lontoo EC1A 1HQ Yhdistynyt kuningaskunta PKC:n oikeudellinen neuvonantaja Ostotarjouksen yhteydessä Borenius Asianajotoimisto Oy Eteläesplanadi Helsinki (v)

6 SISÄLLYS Rajoituksia ja tärkeitä tietoja... ii Tarjousasiakirjasta vastuulliset tahot... iv Tausta ja tavoitteet... 1 Tietoja Ostotarjouksen hinnoittelusta... 4 Yhdistymissopimuksen tiivistelmä... 7 Ostotarjouksen ehdot Tarjouksentekijän esittely PKC:n esittely Liite A: PKC:n taloudelliset tiedot... A-1 Liite B: PKC:n yhtiöjärjestys... B-1 Liite C: PKC:n hallituksen lausunto... C-1 (vi)

7 TAUSTA JA TAVOITTEET Ostotarjouksen tausta MSSL on johtava autojen komponenttiratkaisuihin erikoistunut tarjoaja kaikille suurille maailmanlaajuisille autovalmistajille. Tällä hetkellä MSSL:llä on maailmanlaajuista tuotantoa yli 145 tehtaalla, jotka ovat 26 maassa. MSSL on yksi vakiintuneista johdinsarjojen, peräpeilien, IP-moduulien, ovilistojen ja puskurien valmistajista autovalmistajille. MSSL:n konsolidoitu liikevaihto päättyneellä tilikaudella oli 5,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria. MSSL palvelee maailmanlaajuisia asiakkaitaan toimittaen tuotteita ja palveluita asiakkaita lähellä sijaitsevista tuotantolaitoksistaan. MSSL toimii eräillä maailman tärkeimmillä markkinoilla, kuten Saksassa, Espanjassa, Unkarissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Yhdysvalloissa, Meksikossa, Intiassa, Kiinassa ja Etelä-Koreassa. MSSL:n maailmanlaajuinen asiakaskunta sisältää kaikki johtavat alkuperäiset auton valmistajat, kuten Audin, BMW:n, Daimlerin, Fordin, Hondan, Hyundain, Kian, Maruti Suzukin, Nissanin, Porschen, Renault n, Seatin, Toyotan, Volkswagenin ja Volvon. Viimeisen 12 kuukauden aikana MSSL on saanut asiakasyhteistyötä ja korkeaa laatua koskevia palkintoja muun muassa Daimlerilta, Volkswagenilta, Toyotalta, Fordilta ja Maruti Suzukilta. MSSL on täysin vertikaalisesti integroitu standardoitujen ja erikoistuneiden johdinsarjojen valmistaja autoteollisuudelle sekä muille alkuperäisille laitevalmistajille (OEM). MSSL:n johdinsarjaliiketoiminta tuotti 16 prosenttia MSSL:n konsolidoidusta liikevaihdosta päättyneellä tilikaudella. MSSL toimittaa johdinsarjoja laajalle joukolle kuljetusajoneuvoja, kuten henkilöautoille, hyötyajoneuvoille, kaksipyöräisille ajoneuvoille ja materiaalinkäsittelykoneille. MSSL on tällä hetkellä markkinajohtaja henkilöautojen johdinsarjoissa Intiassa. PKC on globaali yhteistyökumppani, joka suunnittelee, valmistaa ja integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä arkkitehtuurikomponentteja hyötyajoneuvoteollisuuteen, kiskokalustovalmistajille sekä valituille muille toimialoille. PKC:llä on markkinoiden johtava asema hyötyajoneuvojen johdinsarjoissa Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkinoilla. Näiden maantieteellisten alueiden lisäksi PKC:llä on merkittävä asema Brasiliassa ja kahden yhteisyrityksen kautta kasvava asema Kiinassa. PKC on tunnistanut kasvumahdollisuuksia sekä maantieteellisestä laajentumisesta Aasia-Tyynenmeren-alueen hyötyajoneuvomarkkinoille että laajentumisesta kiskokalusto-, maatalous- ja maanrakennuskonemarkkinoille. MSSL ja PKC ovat solmineet Yhdistymissopimuksen, jonka mukaan MSSL ja PKC sopivat yhdistävänsä MSSL:n ja PKC:n johdinsarjaliiketoiminnot. Yhdistymisen toteuttamiseksi Tarjouksentekijä tekee vapaaehtoisen PKC:n hallituksen suositteleman julkisen ostotarjouksen ostaakseen kaikki liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat Osakkeet ja Optio-oikeudet. MSSL:llä on Visio 2020, jossa yhtiö tavoittelee 18 miljardin Yhdysvaltain dollarin liikevaihtoa vuoteen 2020 mennessä. MSSL on tällä hetkellä yksi nopeimmin kasvavista erikoistuneista autojen komponenttien valmistajista alkuperäisille laitevalmistajille, ja se on onnistuneesti toteuttanut 14 yritysostoa vuodesta 2002 alkaen. Johdinsarjat ovat olennainen osa MSSL:n työtä ja se investoi jatkuvasti maantieteelliseen läsnäoloonsa ja sen laajentamiseen, jotta se olisi asiakkaillensa ensisijainen ratkaisujen tarjoaja maailmanlaajuisesti. PKC:n ainutlaatuinen kyky hallita monimutkaisia kokonaisuuksia, sen asiakaslähtöisyys ja tuotevalikoima tulevat vahvistamaan ja laajentamaan MSSL:n maailmanlaajuista asemaa erittäin houkuttelevilla hyötyajoneuvo- ja kiskokalustojohdinsarjamarkkinoilla. MSSL uskoo, että yhtiöt voivat yhdessä luoda suuria kasvumahdollisuuksia ja tuottaa enemmän lisäarvoa asiakkailleen ympäri maailman. Strategiset suunnitelmat MSSL:n yritysostostrategia on ainutlaatuinen, sillä se jatkaa ostettujen liiketoimintojen ja yhtiöiden ydinarvojen säilyttämistä. MSSL:n aikomuksena on säilyttää PKC:n identiteetti ja asiakassuhteet sekä samalla tarjota PKC:lle strategista näkemystä, uusia yhteistyökumppanuuksia ja tekniikan osaamista. Ottaen huomioon MSSL:n vahvan markkina-aseman Aasia-Tyynenmeren-alueella MSSL uskoo, että se pystyy auttamaan PKC:tä saavuttamaan laajentumismahdollisuutensa. MSSL:n tekemän analyysin perusteella kaikki johtavat maailmanlaajuiset hyötyajoneuvojen valmistajat ja komponenttitoimittajat ovat keskittyneet vahvistamaan asemaansa ja kasvattamaan markkinaosuuttaan Aasian kuljetusmarkkinoilla, jota myös PKC tavoittelee. Tämän mahdollisuuden ja yhdistyneen yhtiön kykyjen hyödyntämisen odotetaan kiihdyttävän yhdistymisen tuomaa kasvua ja kannattavuuden parantumista. Lisäksi MSSL:n parantuneen tuotevalikoiman odotetaan vahvistavan lisää yhdistyneen yhtiön asiakassuhteita. Tukiessaan PKC:tä saavuttamaan laajentumismahdollisuutensa yhdistynyt yhtiö tulee investoimaan lisää uusiin teknologioihin säilyttääkseen markkinajohtajuuden ja saavuttaakseen tavoitteensa olla ensisijainen ratkaisujen tarjoaja kuljetusteollisuudessa maailmanlaajuisesti. Kaikki kuljetusajoneuvot muuttuvat jatkuvasti monimutkaisemmiksi ja ne nojaavat yhä enemmän elektroniikkaan, mikä korostaa monimutkaisuuden hallitsemisen tärkeyttä myös MSSL:ssä. MSSL:n ja PKC:n yhdistelmä hyödyntäisi kummankin yhtiön johdon tietotaitoa parantaakseen tarjontaansa jatkuvasti 1

8 monimutkaisemmassa tulevaisuudessa ja se varmistaa, että yhdistelmä olisi hyvin asemoitu kasvattaakseen liiketoimintaansa yhdessä asiakkaidensa kanssa maailmanlaajuisesti. Yhdistymisen odotetaan tarjoavan laajoja synergioita, koska yhtiöiden olemassa olevissa toiminnoissa on hyvin vähän päällekkäisyyksiä sekä maantieteellisen läsnäolon että tuotekategorioiden osalta. PKC:llä on vahva asema Pohjois- Amerikan ja Euroopan hyötyajoneuvojen johdinsarjamarkkinoilla, mikä tarjoaa uusia mahdollisuuksia MSSL:lle ja sen asiakkaille. Myös PKC:n asiakkaat ja toimittajat pääsevät hyötymään MSSL:n tarjoamasta laajemmasta ja monimuotoisemmasta tuotevalikoimasta sekä laajemmasta osaamisesta ja suuremmasta koosta. Ostotarjouksen onnistuneen toteuttamisen jälkeen PKC:n liiketoiminnasta tulee merkittävä osa suuremman listatun yhtiön, MSSL:n, johdinsarjadivisioonaa. Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 :ssä tarkoitetun suosituksen noudattaminen Tarjouksentekijä ja PKC ovat sitoutuneet noudattamaan Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 :ssä tarkoitettua Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n suositusta liittyen ostotarjouksissa noudatettaviin menettelytapoihin ( Ostotarjouskoodi ). Vaikutukset PKC:n liiketoimintaan ja varoihin sekä sen johdon ja työntekijöiden tulevaan asemaan Ostotarjous vahvistaa edelleen johdon rakennetta samalla, kun se säilyttää PKC:n identiteetin, työntekijät, liiketoiminnot ja varat. Työntekijät ovat MSSL:n liiketoimintafilosofian keskiössä ja heitä pidetään kaikkien liiketoimintojen arvokkaimpana voimavarana. MSSL:n toimintoja ohjaa kokenut ja ammattimainen johtoryhmä, jonka jäsenillä on keskimäärin yli 25 vuoden kokemus autoalalta. MSSL:ssä nykyisiä ja uusia työntekijöitä ylhäältä alas rohkaistaan kehittämään uusia taitoja erilaisilla koulutusohjelmilla ja osallistumisaktiviteeteilla. Suhde työntekijöihin perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja jokaisen yksittäisen työn arvostukseen. Vaikutukset Tarjouksentekijän liiketoimintaan ja varoihin sekä sen johtoon ja työntekijöihin Lukuun ottamatta Osakevastikkeen ja Optio-oikeusvastikkeen maksamista Ostotarjouksen toteuttamisella ei ole välitöntä vaikutusta Tarjouksentekijän liiketoimintaan tai varoihin tai sen johdon tai työntekijöiden asemaan. PKC:n johdolle Ostotarjouksen toteutumisen perusteella maksettavat palkkiot ja muut edut PKC:n hallitus on päättänyt, että PKC:n toimitusjohtajalle, talousjohtajalle ja lakiasiainjohtajalle tullaan maksamaan kunkin henkilön kuuden kuukauden palkkaa vastaava palkkio, mikäli Ostotarjous tulee ehdottomaksi. Ostotarjouksen rahoittaminen Yhdistymissopimuksen mukaan Tarjouksentekijällä on riittävä rahoitus Ostotarjoukselle käteisen ja nostettavissa olevien lainojen avulla, jotka eivät ole ehdollisia kohdassa Ostotarjouksen ehdot Ostotarjouksen toteuttamisen edellytykset kuvattuja toteuttamisedellytyksiä lukuun ottamatta saatavuutta tai nostamista koskeville ehdoille. Tämä rahoitus tulee olemaan saatavilla Tarjousaikana, mukaan lukien jatkettu tarjousaika. Tarjouksentekijä voi kuitenkin harkintansa mukaan myös käyttää uusia luottoja Ostotarjouksen tosiasiallisen selvityksen rahoittamiseen. Ostotarjouksen toteuttaminen ei ole ehdollinen rahoituksen saamiselle Ostotarjousta varten. Oikeus nimittää tytäryhtiö Ostotarjouksen toteuttamiseksi MSSL on varannut oikeuden nimittää suoraan tai välillisesti kokonaan omistamansa tytäryhtiö tekemään Ostotarjous ja tämän oikeuden mukaisesti se on nimittänyt MSSL Estonia WH OÜ:n Tarjouksentekijäksi, jonka nimityksen jälkeen MSSL jää yhteisesti ja erikseen omavelkaiseen vastuuseen Tarjouksentekijän Yhdistymissopimuksen mukaisista velvollisuuksista. Osakkeita koskevat tulevaisuudensuunnitelmat Velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 :n mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus ylittää 30 prosenttia tai 50 prosenttia julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on tarjouduttava tekemään julkinen ostotarjous (pakollinen ostotarjous) kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja niihin oikeuttavista arvopapereista. Mikäli kyseinen omistusosuus on saavutettu vapaaehtoisella ostotarjouksella, Arvopaperimarkkinalain mukaan vapaaehtoisen ostotarjouksen jälkeen ei kuitenkaan tarvitse tehdä pakollista ostotarjousta edellyttäen, että alkuperäinen vapaaehtoinen ostotarjous on tehty kaikista osakkeista ja muista kohdeyhtiön 2

9 osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Edellä mainitun poikkeuksen nojalla Tarjouksentekijällä ei ole velvollisuutta tehdä eikä se aio tehdä Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen pakollista ostotarjousta. Osakeyhtiölain mukainen lunastus Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, Osakeyhtiölaki ) 18 luvun 1 :n mukaan Tarjouksentekijällä on oikeus lunastaa muiden osakkeenomistajien omistamat Osakkeet käypään hintaan, jos sen omistusoikeus ylittää yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä. Osakkeenomistajalla, jonka Osakkeet Tarjouksentekijällä on oikeus lunastaa, on myös oikeus vaatia, että Tarjouksentekijä lunastaa hänen Osakkeensa. Pakollista lunastusta koskevat yksityiskohtaisemmat määräykset ovat Osakeyhtiölaissa. Jos Tarjouksentekijä saa omistukseensa enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa (9/10) Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä, se tekee Osakeyhtiölain mukaisen lunastusvaatimuksen PKC:n muille osakkeenomistajille. Kaupankäynnin lopettaminen Mikäli Ostotarjous hyväksytään sellaisen osakemäärän osalta, että Tarjouksentekijä saa yli 90 prosenttia kaikista Osakkeista ja äänioikeuksista PKC:ssä, Tarjouksentekijä aikoo aloittaa pakollisen lunastusmenettelyn jäljellä olevien Osakkeiden ja Optio-oikeuksien osalta ja sen jälkeen PKC hakisi kaupankäynnin lopettamista Osakkeilla ja 2012B-optiooikeuksilla Nasdaq Helsingissä. PKC:n hallituksen lausunto PKC:n hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille Ostotarjouksen hyväksymistä ja pitää Ostotarjouksen ehtoja osakkeenomistajien ja Optio-oikeuksien haltijoiden kannalta kohtuullisina. PKC:n hallitus on saanut taloudelliselta neuvonantajaltaan BofA Merrill Lynchiltä fairness opinion -lausunnon siitä, että ehdollisena kyseisessä lausunnossa tehdyille oletuksille ja rajoituksille osakkeenomistajille Ostotarjouksessa tarjottava vastike on taloudellisesti kohtuullinen osakkeenomistajille. Hallitus antaa virallisen kirjallisen lausuntonsa Ostotarjouksesta Arvopaperimarkkinalain mukaisesti sen jälkeen, kun se on vastaanottanut kopion tästä Finanssivalvonnan hyväksymästä Tarjousasiakirjasta ja joka tapauksessa viimeistään toisena pankkipäivänä Tarjousajan alkamisen jälkeen. PKC:n hallituksen lausunto tullaan antamisensa jälkeen sisällyttämään tämän Tarjousasiakirjan liitteeksi C. Palkkiot neuvonantajille MSSL on sopinut Ostotarjoukseen yhteydessä maksavansa taloudellisille neuvonantajilleen palkkioina yhteensä noin 7 miljoonaa euroa, josta suurin osa riippuu Ostotarjouksen toteuttamisesta. Sovellettava laki Tähän Ostotarjoukseen ja Tarjousasiakirjaan sovelletaan Suomen lakia ja kaikki niistä mahdollisesti aiheutuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 3

10 Tarjottavan vastikkeen määräytymisen perusteet TIETOJA OSTOTARJOUKSEN HINNOITTELUSTA Osakevastike kustakin Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 23,55 euroa. 2012B-optiovastike kustakin 2012B-optio-oikeudesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 6,90 euroa. 2012C-optiovastike kustakin 2012C-optio-oikeudesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 0,27 euroa. Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 24 :n mukaan määritettäessä tarjousvastiketta vapaaehtoisessa ostotarjouksessa kaikista kohdeyhtiön osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista lähtökohtana on pidettävä korkeinta ostotarjouksen tekijän tai tähän Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 :ssä tarkoitetussa suhteessa olevan tahon ostotarjouksen julkistamista edeltävän kuuden (6) kuukauden aikana ostotarjouksen kohteena olevista arvopapereista maksamaa hintaa. Tarjouksentekijä tai mikään tähän Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 :ssä tarkoitetussa suhteessa oleva taho (mukaan lukien MSSL (GB) Limited, MSSL Mideast FZE ja MSSL) ei ole ostanut Osakkeita tai Optio-oikeuksia Ostotarjouksen julkistamista edeltävän kuuden (6) kuukauden aikana. Tarjouksentekijä tai mikään tähän Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 :ssä tarkoitetussa suhteessa oleva taho ei omista Osakkeita tai Optio-oikeuksia tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä. Osakkeiden ja Optio-oikeuksien kaupankäyntihinnat ja -määrät Osakkeet Seuraavassa kuvaajassa esitetään Osakkeiden hintakehitys ja kaupankäyntimäärät Nasdaq Helsingissä viimeisten kolmen vuoden ajalta ennen Ostotarjouksen julkistamista (eli ja väliseltä ajalta): Päätöskurssi (euroa) Kaupankäyntimäärä (tuhatta Osaketta) Kaupankäyntimäärä Päätöskurssi 4

11 Seuraavassa taulukossa esitetään Osakkeiden neljännesvuosittaisia kaupankäyntimääriä ja hintatietoja Nasdaq Helsingissä ilmoitetuilla ajanjaksoilla: Kaupankäyntimäärä Päätöskurssi Kaupankäyntimäärillä Osakkeiden lukumäärä Euroa Alin Ylin painotettu keskihinta (miljoonaa) (euroa) 2014 Ensimmäinen vuosineljännes ( alkaen) ,0 21,53 25,80 23,07 Toinen vuosineljännes ,5 20,63 24,03 22,29 Kolmas vuosineljännes ,3 16,01 21,70 18,68 Neljäs vuosineljännes ,7 13,44 17,58 15, Ensimmäinen vuosineljännes ,7 16,68 20,68 18,46 Toinen vuosineljännes ,3 19,24 23,08 21,45 Kolmas vuosineljännes ,1 16,03 21,60 18,63 Neljäs vuosineljännes ,3 15,54 18,93 16, Ensimmäinen vuosineljännes ,0 13,30 16,37 14,80 Toinen vuosineljännes ,8 15,34 17,95 16,42 Kolmas vuosineljännes ,3 16,40 18,75 17,64 Neljäs vuosineljännes ,0 14,19 17,55 15, Ensimmäinen vuosineljännes ( asti) ,7 15,55 16,42 15,86 Optio-oikeudet Seuraavassa kuvaajassa esitetään 2012B-optio-oikeuksien hintakehitys ja kaupankäyntimäärät Nasdaq Helsingissä 2012B-optio-oikeuksien Nasdaq Helsinkiin listaamispäivästä Ostotarjouksen julkistamispäivään saakka (eli ja väliseltä ajalta): Päätöskurssi (euroa) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Kaupankäyntimäärä (tuhatta Optio-oikeutta) Kaupankäyntimäärä Päätöskurssi 5

12 Seuraavassa taulukossa esitetään 2012B-optio-oikeuksien neljännesvuosittaisia kaupankäyntimääriä ja hintatietoja Nasdaq Helsingissä ilmoitetuilla ajanjaksoilla: Kaupankäyntimäärä Päätöskurssi 2012B-optiooikeuksien lukumäärä Euroa Alin Ylin Kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta (tuhatta) (euroa) 2016 Toinen vuosineljännes ,8 1,71 2,20 2,02 Kolmas vuosineljännes ,0 1,96 3,11 2,08 Neljäs vuosineljännes ,7 1,70 2,55 1, Ensimmäinen vuosineljännes ( asti)... 1,72 1, C-optio-oikeudet eivät ole kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä tai muutoin. Tarjottava vastike Osakevastike (23,55 euroa) vastaa (i) 51,1 prosentin preemiota Osakkeen päätöskurssiin (15,59 euroa) Nasdaq Helsingissä , joka oli viimeinen kaupankäyntipäivä ennen Ostotarjouksen julkistamista; ja (ii) 53,1 prosentin preemiota kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan (15,39 euroa) Nasdaq Helsingissä asti ja kyseinen päivä mukaan lukien. 2012B-optiovastike (6,90 euroa) vastaa Osakevastiketta vähennettynä 2012B-optio-oikeuksien merkintähinnalla. 2012Boptio-oikeuksien kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta Nasdaq Helsingissä asti ja kyseinen päivä mukaan lukien oli 1,84 euroa. 2012C-optiovastike (0,27 euroa) vastaa Osakevastiketta vähennettynä 2012C-optio-oikeuksien merkintähinnalla. Osakkeita ja Optio-oikeuksia koskevat muut julkiset ostotarjoukset Tarjouksentekijän tietojen mukaan Osakkeista tai Optio-oikeuksista ei ole tehty kolmannen osapuolen toimesta julkista ostotarjousta tämän Tarjousasiakirjan päivämäärää edeltäneiden 12 kuukauden aikana. 6

13 YHDISTYMISSOPIMUKSEN TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä ei ole tyhjentävä esitys Yhdistymissopimuksen kaikista ehdoista. Tiivistelmässä pyritään kuvaamaan Yhdistymissopimuksen ehdot siinä määrin kuin niillä voi olla olennainen vaikutus PKC:n osakkeenomistajan tai Optiooikeuksien haltijan arvioidessa Ostotarjouksen ehtoja. Yleistä MSSL ja PKC ovat solmineet Yhdistymissopimuksen, jonka mukaan MSSL tekee joko suoraan tai suoraan tai välillisesti kokonaan omistamansa tytäryhtiön kautta vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Osakkeista ja Optio-oikeuksista. Lisätietoja Ostotarjouksen taustasta on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa Tausta ja tavoitteet Ostotarjouksen tausta. PKC:n hallituksen suositus PKC:n hallitus on Yhdistymissopimuksessa sitoutunut antamaan PKC:n osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille virallisen kirjallisen lausunnon Ostotarjouksen hyväksymisestä ( Suositus ) viipymättä sen jälkeen, kun se on vastaanottanut kopion tästä Finanssivalvonnan hyväksymästä Tarjousasiakirjasta ja joka tapauksessa viimeistään toisena (2.) pankkipäivänä Tarjousajan alkamisen jälkeen. Suositus tullaan antamisensa jälkeen sisällyttämään tämän Tarjousasiakirjan liitteeksi C. PKC:n hallituksella on oikeus päättää olla antamatta tai muokata, muuttaa ja/tai peruuttaa Suositus sekä tehdä muita toimia, jotka saattavat olla Suosituksen vastaisia, jos: (i) (ii) PKC:n hallitus päättää vilpittömin mielin olennaisen tapahtuman, olosuhteen, kehityksen, sattuman, muutoksen, vaikutuksen tai seikan (muu kuin Kilpaileva tarjous) tapahtumisen johdosta, tai jos sellainen on Yhdistymissopimuksen päivämäärän jälkeen tullut PKC:n hallituksen tietoon, konsultoituaan ulkopuolista oikeudellista neuvonantajaansa sekä taloudellista neuvonantajaansa, että Suosituksen antamatta jättämisestä tai sen muokkaamisesta, muuttamisesta tai peruuttamisesta päättämättä jättäminen olisi PKC:n hallituksen PKC:n osakkeenomistajia ja Optio-oikeuksien haltijoita kohtaan olevan huolellisuus- ja lojaliteettivelvoitteen vastaista soveltuvien Suomen lakien tai säännösten tai Ostotarjouskoodin mukaisesti (kyseisiä velvollisuuksia kutsutaan Lojaliteetti- ja huolellisuusvelvoitteiksi ); ja PKC:n hallitus on, sikäli kuin tämä on Arvopaperimarkkinalain, Finanssivalvonnan ja Nasdaq Helsingin sääntöjen ja Ostotarjouskoodin mukaan mahdollista, kohtuullisesti pitänyt Tarjouksentekijän tietoisena ja antanut Tarjouksentekijälle kohtuullisen mahdollisuuden keskustella PKC:n hallituksen kanssa suunnitelluista toimenpiteistä. Mikäli kolmas taho ilmoittaa PKC:lle päätöksestään tai aikomuksestaan ostaa ulkona olevat Osakkeet ja Optio-oikeudet julkisella ostotarjouksella ( Kilpaileva tarjous ), PKC:n hallitus voi koska tahansa ennen Ostotarjouksen toteuttamispäivää päättää olla antamatta tai muokata tai muuttaa Suositusta tai peruuttaa Suosituksen, jos ennen muokkaamista, muuttamista tai peruuttamista: (i) (ii) (iii) PKC on noudattanut Kehotuskielto-velvoitteen (määritelty jäljempänä) mukaisia velvoitteita; PKC:n hallitus tulee vilpittömin mielin siihen tulokseen, että Kilpaileva tarjous on PKC:n osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille Ostotarjousta (kuten sitä voidaan jäljempänä mainitun (iii)-kohdan mukaisen korottamisajan aikana Tarjouksentekijän toimesta korottaa) kokonaisuutena tarkasteltuna edullisempi konsultoituaan ulkopuolista oikeudellista neuvonantajaansa sekä taloudellista neuvonantajaansa ja että Suosituksen antamatta jättämisestä tai sen muokkaamisesta, muuttamisesta tai peruuttamisesta päättämättä jättäminen olisi Lojaliteetti- ja huolellisuusvelvoitteiden vastaista; PKC:n hallitus huolehtii, sikäli kuin tämä on Arvopaperimarkkinalain, Finanssivalvonnan ja Nasdaq Helsingin sääntöjen ja Ostotarjouskoodin mukaan mahdollista, että Tarjouksentekijälle annetaan tieto Kilpailevasta tarjouksesta Ostotarjouksen korottamiseksi aikaisintaan viiden (5) pankkipäivän kuluessa PKC:n tiedotteesta tai kirjallisesta ilmoituksesta Tarjouksentekijälle. Vakuutukset ja sitoumukset Yhdistymissopimus sisältää tiettyjä tavanomaisia vakuutuksia ja sitoumuksia, kuten että PKC harjoittaa liiketoimintaansa kaikilta olennaisilta osilta tavanomaiseen tapaan ja aiemman käytännön mukaisesti ennen Ostotarjouksen toteuttamista, mukaan lukien muun muassa pidättäytyminen päätöksistä tai ehdotuksista koskien tai muodostaen osingonjakoa tai muiden varojen jakoa PKC:stä (muista kuin päätöksestä valtuuttaa PKC:n hallitus jakamaan osinkoja aiemman käytännön mukaisen määrän ja ehdollisena Yhdistymissopimuksen irtisanomiselle sen ehtojen mukaisesti) ja että 7

14 tarvittavat lakisääteiset hakemukset ja tämä Tarjousasiakirja laaditaan ja Osakkeiden poistaminen pörssilistalta toteutetaan yhteistyössä Tarjouksentekijän ja PKC:n kanssa. PKC on myös sitoutunut olemaan aktiivisesti kehottamatta tekemään uutta ehdotusta, tarjousta tai kiinnostuksenosoitusta tarkoituksena johtaa julkiseen ostotarjoukseen, sulautumiseen, PKC:n kaikkien varojen tai varojen olennaisen osan myymiseen tai muuhun vastaavaan transaktioon, joka voisi muutoin olennaisesti vahingoittaa tai vaikeuttaa Ostotarjouksen toteuttamisen ( Kehotuskielto ). Toteuttamisedellytykset Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous on ehdollinen kohdassa Ostotarjouksen ehdot Ostotarjouksen toteuttamisen edellytykset kuvattujen toteuttamisedellytysten täyttymiselle tai, sikäli kuin tämä ei ole soveltuvien lakien, tämän Tarjousasiakirjan tai Yhdistymissopimuksen vastaista, Tarjouksentekijän luopumiselle (oman harkintansa mukaan) toteuttamisedellytyksistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin Ostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan tai kun Tarjouksentekijä julistaa Ostotarjouksen ehdottomaksi. Irtisanominen Yhdistymissopimus voidaan irtisanoa ja siinä suunnitellut transaktiot peruuttaa välittömästi koska tahansa ennen Ostotarjouksen toteuttamispäivää vain seuraavasti: (i) osapuolten yhteisellä suostumuksella asianmukaisesti kunkin hallituksen valtuuttamana; tai (ii) PKC:n kirjallisella ilmoituksella Tarjouksentekijälle minkään Yhdistymissopimukseen sisältyvän Tarjouksentekijän vakuutuksen, kovenantin tai muun sitoumuksen tai velvoitteen olennaisesta rikkomisesta; tai (iii) Tarjouksentekijän PKC:lle antamalla kirjallisella ilmoituksella: (a) (b) (c) Yhdistymissopimuksen kohtiin (Existence and Validity) ja (Capitalization) sisältyvän minkä tahansa vakuutuksen olennaisesta rikkomisesta; tai Yhdistymissopimukseen sisältyvän minkä tahansa muun vakuutuksen olennaisesta rikkomisesta tilanteessa, jossa rikkominen johtaa Olennaisen haitalliseen muutokseen (määritelty kohdassa Ostotarjouksen ehdot Ostotarjouksen toteuttamisen edellytykset ); tai Yhdistymissopimukseen sisältyvän minkä tahansa PKC:n kovenantin tai muun sitoumuksen tai velvoitteen olennaisesta rikkomisesta; tai (iv) (v) (vi) Tarjouksentekijän kirjallisella ilmoituksella PKC:lle, jos PKC:n hallitus ei ole antanut tai on muokannut tai muuttanut Suositusta tai peruuttanut sen; tai Tarjouksentekijän kirjallisella ilmoituksella PKC:lle PKC:tä koskevasta Olennaisen haitallisesta muutoksesta; tai kumman tahansa osapuolen toimesta kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle, jos Ostotarjouksen toteuttamispäivä ei ole ollut viimeistään edellyttäen kuitenkin kussakin yllä kuvatussa tapauksessa, että oikeutta Yhdistymissopimuksen irtisanomiseen ei ole sillä osapuolella, jonka Yhdistymissopimuksen mukainen velvoitteen täyttämättä jättäminen on johtanut tilanteeseen, joka muutoin antaisi osapuolelle oikeuden Yhdistymissopimuksen irtisanomiseen. Yhdistymissopimus päättyy automaattisesti Ostotarjouksen toteuttamispäivänä lukuun ottamatta Yhdistymissopimukseen sisältyviä voimaan jääviä kohtia. Jos Tarjouksentekijä irtisanoo Yhdistymissopimuksen (A) edellä olevan kohdan (iii) mukaisesti, (B) sen johdosta, että PKC:n hallitus päättää olla antamatta Suositusta Ostotarjoukselle tai olennaisesti muokkaa tai muuttaa Suositusta Kilpailevan tarjouksen johdosta, tai (C) Kilpaileva tarjous on toteutettu, PKC maksaa Tarjouksentekijälle Tarjouksentekijän vahvistetut välittömät kulut, jotka ovat aiheutuneet Ostotarjoukseen liittyvistä arvioista, neuvotteluista ja valmisteluista, Yhdistymissopimuksessa määriteltyyn enimmäismäärään asti. Jos PKC irtisanoo Yhdistymissopimuksen sen johdosta, että Tarjouksentekijä epäonnistuu saamaan tarvittavat hyväksynnät asianmukaisilta kilpailu- ja muilta viranomaisilta Yhdistymissopimuksessa määritellyn mukaisesti, Tarjouksentekijä maksaa PKC:lle PKC:n vahvistetut välittömät kulut, jotka ovat aiheutuneet Ostotarjoukseen liittyvistä arvioista, neuvotteluista ja valmisteluista, Yhdistymissopimuksessa määriteltyyn enimmäismäärään asti. PKC ei ole oikeutettu kyseiseen määrään, jos Tarjouksentekijä maksaa sopimussakkoa Yhdistymissopimuksen mukaisesti. Mikäli (i) PKC irtisanoo Yhdistymissopimuksen Tarjouksentekijän Yhdistymissopimuksen olennaisen rikkomisen johdosta, kuten esitetty edellä kohdassa (ii); tai (ii) Tarjouksentekijä epäonnistuu Ostotarjouksen toteuttamisessa muusta 8

15 syystä kuin siitä, että kohdassa Ostotarjouksen ehdot Ostotarjouksen toteuttamisen edellytykset kuvatut toteuttamisedellytykset eivät ole täyttyneet, lukuun ottamatta tilannetta, jossa Ostotarjouksen toteuttamisen epäonnistuminen johtuu Yhdistymissopimuksen rikkomisesta PKC:n toimesta, mikä oikeuttaa Tarjouksentekijän irtisanomaan Yhdistymissopimuksen edellä kuvatun mukaisesti, Tarjouksentekijä maksaa PKC:lle sopimussakkona 20 miljoonaa euroa. Mikäli EU:n tai Yhdysvaltojen kilpailu- tai muu viranomainen asettaa ehtoja ennakkoedellytyksenä hyväksynnälleen ja nämä ehdot ovat olennaisen haitallisia Tarjouksentekijälle, jolloin kohdassa Ostotarjouksen ehdot Ostotarjouksen toteuttamisen edellytykset kuvatun toteuttamisedellytyksen (iii) ei voida katsoa täyttyneen, Tarjouksentekijä maksaa PKC:lle sopimussakkona 20 miljoonaa euroa kertaluonteisena ja lopullisena korvauksena. Mikäli Tarjouksentekijä irtisanoo Yhdistymissopimuksen ja Ostotarjousta ei toteuteta Olennaisen haitallisen muutoksen johdosta (joka ei johdu Yhdistymissopimukseen sisältyvän PKC:n minkä tahansa vakuutuksen, kovenantin tai muun sitoumuksen tai velvoitteen rikkomisesta PKC:n toimesta, mikä oikeuttaa Tarjouksentekijän Yhdistymissopimuksen irtisanomiseen yllä olevan kohdan (iii) mukaisesti) tilanteessa, jossa kohdassa Ostotarjouksen ehdot Ostotarjouksen toteuttamisen edellytykset kuvatun toteuttamisedellytyksen (vi) ei voida katsoa täyttyneen, Tarjouksentekijä maksaa PKC:lle sopimussakkona 5 miljoonaa euroa kertaluonteisena ja lopullisena korvauksena. Sovellettava laki Yhdistymissopimukseen sovelletaan Suomen lakia (ottamatta huomioon sen kansainvälisen yksityisoikeuden / lainvalinnan periaatteita). Kaikki Yhdistymissopimuksesta tai sen rikkomisesta, päättämisestä, pätevyydestä tai voimassaolosta aiheutuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet, riidat ja vaatimukset ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti kolmijäsenisessä välimiesoikeudessa. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesmenettelyn kieli on englanti. 9

16 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Motherson Sumi Systems Ltd ( MSSL ) ja PKC Group Oyj ( PKC ) ovat solmineet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan MSSL ja PKC sopivat yhdistävänsä MSSL:n ja PKC:n johdinsarjaliiketoiminnot ( Yhdistymissopimus ). Yhdistymisen toteuttamiseksi MSSL tekee välillisesti kokonaan omistamansa tytäryhtiön MSSL Estonia WH OÜ:n ( Tarjouksentekijä ) kautta vapaaehtoisen PKC:n hallituksen suositteleman julkisen ostotarjouksen ostaakseen (i) kaikki liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat PKC:n osakkeet ( Osakkeet ) ja (ii) kaikki liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat PKC:n 2012B- ja 2012C-optio-oikeudet ( Optio-oikeudet ), jotka eivät ole PKC:n tai minkään sen tytäryhtiön omistuksessa ( Ostotarjous ). Osakevastike ja Optiovastike Tarjottava vastike on 23,55 euroa käteisenä kustakin Osakkeesta ( Osakevastike ) edellyttäen, että Ostotarjous on hyväksytty Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ja että hyväksyntää ei ole pätevästi peruutettu. Tarjottava vastike on 6,90 euroa käteisenä kustakin 2012B-optio-oikeudesta ( 2012B-optiovastike ) ja 0,27 euroa käteisenä kustakin 2012C-optio-oikeudesta ( 2012C-optiovastike, ja yhdessä 2012B-optiovastikkeen kanssa Optiovastike ) edellyttäen, että Ostotarjous on hyväksytty Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ja että hyväksyntää ei ole pätevästi peruutettu. Osakevastike on määritetty sillä perusteella, että liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien Osakkeiden lukumäärä on , 2012B-optiovastike on määritetty sillä perusteella, että liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien 2012Boptio-oikeuksien lukumäärä on ja 2012C-optiovastike on määritetty sillä perusteella, että liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien 2012C-optio-oikeuksien lukumäärä on tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) päivämääränä. Mikäli Osakkeiden ja/tai Optio-oikeuksien lukumäärä kasvaa tai PKC laskee liikkeeseen Osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, Osakeyhtiölaki ) 10 luvun mukaisesti ennen Toteutuspäivää (määritelty jäljempänä), Tarjouksentekijällä on oikeus tilanteesta riippuen vastaavasti tarkistaa Osakevastiketta ja/tai Optiovastiketta. Mikäli PKC:n yhtiökokous päättää ennen Toteutuspäivää Osakeyhtiölain 13 luvun 1 :n mukaisesta osingon tai muiden varojen jakamisesta, johon Ostotarjouksen hyväksyneellä osakkeenomistajalla ja/tai Optio-oikeuksien haltijalla on oikeus, Osakevastikkeesta tai Optiovastikkeesta vähennetään osingonmaksua tai varojen jakamista vastaava määrä kultakin Osakkeelta tai Optio-oikeudelta. Tarjousaika Tarjousaika alkaa kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy kello (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä alla esitetyn mukaisesti ( Tarjousaika ). Ostotarjouksen hyväksymisen tulee olla perillä vastaanottajalla ennen Tarjousajan päättymistä jäljempänä kohdassa Ostotarjouksen hyväksymismenettely kuvatun mukaisesti. Tarjouksentekijä voi milloin tahansa jatkaa Tarjousaikaa. Tarjouksentekijä ilmoittaa mahdollisesta Tarjousajan jatkamisesta lehdistötiedotteella viimeistään alkuperäisen Tarjousajan päättymistä seuraavan ensimmäisen (1.) pankkipäivän aikana. Lisäksi Tarjouksentekijä ilmoittaa jatketun Tarjousajan mahdollisesta uudelleen jatkamisesta tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan uudelleenjatkamisesta viimeistään ensimmäisenä (1.) pankkipäivänä jatketun Tarjousajan tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan päättymisen jälkeen. Tarjousaika voi olla kokonaisuudessaan enintään kymmenen (10) viikkoa. Kuitenkin jos Toteuttamisedellytykset (määritelty jäljempänä) ovat jääneet täyttymättä Finanssivalvonnan julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevissa määräyksissä ja ohjeissa (9/2013) tarkoitetun erityisen esteen vuoksi, Tarjouksentekijä voi jatkaa Tarjousaikaa kymmentä (10) viikkoa pidemmäksi ajaksi siihen asti, kun kyseinen este on poistunut ja Tarjouksentekijällä on ollut kohtuullinen aika ottaa kyseinen tilanne huomioon. Tällöin Tarjouksentekijä ilmoittaa uuden päättymispäivän vähintään kaksi (2) viikkoa ennen jatketun Tarjousajan päättymistä. Lisäksi mahdollinen Jälkikäteinen tarjousaika (määritelty jäljempänä) voi jatkua kymmentä (10) viikkoa pidemmäksi ajaksi. Tarjouksentekijällä on oikeus keskeyttää jatkettu Tarjousaika. Tarjouksentekijä ilmoittaa jatketun Tarjousajan keskeyttämistä koskevasta päätöksestään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun päätös keskeyttämisestä on tehty, ja joka tapauksessa viimeistään kahta (2) viikkoa ennen keskeytetyn jatketun Tarjousajan päättymistä. Mikäli Tarjouksentekijä keskeyttää jatketun Tarjousajan, Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän ilmoittamana aikaisempana ajankohtana. Tarjouksentekijä pidättää itsellään myös oikeuden jatkaa Tarjousaikaa samassa yhteydessä, kun se ilmoittaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen jäljempänä kohdassa Ostotarjouksen tuloksen ilmoittaminen esitetyn mukaisesti (tällainen pidennetty Tarjousaika, Jälkikäteinen tarjousaika ). Tällaisen Jälkikäteisen tarjousajan tilanteessa Jälkikäteinen tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä ilmoittamana ajankohtana. Jälkikäteisen tarjousajan päättymisestä ilmoitetaan viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen Jälkikäteisen tarjousajan päättymistä. 10

17 Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että alla esitetyt Ostotarjouksen toteuttamiselle asetetut edellytykset ( Toteuttamisedellytykset ) ovat täyttyneet sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin Tarjouksentekijä ilmoittaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, Arvopaperimarkkinalaki ) 11 luvun 18 :n mukaisesti ( Ilmoituspäivä ) tai että Tarjouksentekijä luopuu edellyttämästä niiden tai jonkin niistä täyttymistä siinä määrin, kun soveltuva lainsäädäntö, tämä Tarjousasiakirja tai Yhdistymissopimus sallivat: (i) tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten ulkona olevien Osakkeiden osalta, jotka yhdessä Tarjouksentekijän muutoin omistamien tai hankkimien Osakkeiden kanssa edustavat yhteensä yli yhdeksääkymmentä prosenttia (90 prosenttia) Osakkeista ja ulkona olevista Optio-oikeuksista; (ii) PKC ei ole maksanut osinkoja tai jakanut varoja, ja PKC:n osakkeenomistajat tai hallitus (valtuutuksen perusteella) ei ole tehnyt mitään päätöksiä (muutoin kuin mitä Yhdistymissopimuksessa on sallittu) osinkojen tai PKC:n varojen jakamisesta; (iii) Tarjouksentekijä on saanut kaikilta soveltuvilta kilpailu- ja muilta viranomaisilta kaikki luvat, suostumukset ja hyväksynnät, joita voidaan tarvita Yhdistymissopimuksen mukaisten transaktioiden yhteydessä; (iv) mitään sellaista lakia, määräystä tai minkään toimivaltaisen maan tuomioistuimen tai viranomaisen hallinnollista päätöstä ei ole annettu tai ole vireillä, joka estäisi, siirtäisi tai olennaisesti vaikeuttaisi Ostotarjouksen toteuttamista; (v) PKC:n hallitus on antanut suosituksen PKC:n osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille Ostotarjouksen hyväksymisestä ja kyseinen suositus pysyy voimassa eikä sitä ole olennaisesti muokattu tai muutettu edellyttäen, että Tarjouksentekijä ei voi vedota tähän edellytykseen, jos PKC:n hallitus on muokannut tai muuttanut suositusta Tarjouksentekijän Yhdistymissopimusta koskevan olennaisen rikkomuksen vuoksi; (vi) mitään sellaista seikkaa tai olosuhdetta ei ole tapahtunut Yhdistymissopimuksen päivämäärän jälkeen, joka on johtanut tai muodostanut, tai jonka voidaan kohtuudella odottaa johtavan tai muodostavan, Olennaisen haitallisen muutoksen (määritelty jäljempänä); (vii) mikään PKC:n julkistama tieto tai PKC:n Tarjouksentekijälle antama tieto ei ole olennaisesti virheellistä, epätäydellistä tai harhaanjohtavaa, ja PKC ei ole jättänyt julkistamatta mitään tietoa, joka sen soveltuvien lakien ja määräysten mukaan olisi pitänyt julkistaa; ja (viii) Yhdistymissopimus on edelleen voimassa. Tarjouksentekijä voi siltä osin, kun soveltuvat lait ja määräykset, tämä Tarjousasiakirja tai Yhdistymissopimus eivät sitä estä, luopua mistä tahansa edellä mainitusta Toteuttamisedellytyksestä, joka ei ole täyttynyt. Jos kaikki Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta kaikkien niiden tai jonkin niistä täyttymistä viimeistään Ilmoituspäivänä, Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti Tarjousajan päätyttyä hankkimalla Ostotarjouksessa pätevästi tarjotut Osakkeet ja Optio-oikeudet omistukseensa ja maksamalla Osakevastikkeen ja Optiovastikkeen Ostotarjouksen pätevästi hyväksyneille osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille. Ostotarjous toteutetaan kaikkien Ostotarjouksen pätevästi hyväksyneiden PKC:n osakkeenomistajien ja Optio-oikeuksien haltijoiden osalta Tarjousajan päättymisen jälkeen jäljempänä kohdissa Ostotarjouksen tekninen toteutus ja Osakevastikkeen ja Optiovastikkeen maksuehdot ja selvitys kuvatulla tavalla. Olennaisen haitallinen muutos tarkoittaa PKC:n osalta mitä tahansa seikkaa tai olosuhdetta, jolla on tai jolla kohtuullisella todennäköisyydellä on olennaisen haitallinen vaikutus PKC:n tai sen tytäryhtiöiden (lukuun ottamatta yhteisyrityksiä Hefei Jianghuai Automobile Co. Ltd:n ja Jiangsu Huakai Wire Harness Co. Ltd:n kanssa), kokonaisena arvioituna, liiketoimintaan, varoihin, taloudelliseen asemaan tai liiketoiminnan tulokseen edellyttäen, ettei minkään seuraavista katsota yksin tai yhdessä muodostavan olennaisen haitallista muutosta, tai ettei mitään seuraavista oteta huomioon määritettäessä, onko tapahtunut olennaisen haitallinen muutos; muutos, kehitys, tapahtuma, sattuma, vaikutus tai seikka, joka on saanut alkunsa tai aiheutunut: (a) mistä tahansa muutoksesta pääomamarkkinaolosuhteissa yleisesti ottaen tai yleisissä taloudellisissa olosuhteissa, mukaan lukien korkotasoihin tai valuuttojen vaihtokursseihin liittyen; (b) mistä tahansa muutoksesta geopoliittisissa olosuhteissa tai mistä tahansa väkivaltaisuuksien puhkeamisesta tai kärjistymisestä, sotatoimista tai terrorismista, joka tapahtuu Yhdistyssopimuksen päivämäärän jälkeen; (c) mistä tahansa hurrikaanista, tornadosta, tulvasta, maanjäristyksestä tai muusta luonnonkatastrofista tai ihmisen aiheuttamasta katastrofista, joka tapahtuu Yhdistymissopimuksen päivämäärän jälkeen; (d) mistä tahansa muutoksesta soveltuvissa säännöksissä, yleisesti käyttöön otetuissa tilinpäätösperiaatteissa tai IFRS:ssä, joka tulee voimaan tai tulee sovellettavaksi Yhdistymissopimuksen päivämäärän jälkeen; 11

18 (e) mistä tahansa muutoksesta yleisissä olosuhteissa toimialoilla, joilla PKC ja sen tytäryhtiöt ja yhteisyritykset toimivat; tai (f) PKC:n epäonnistumisesta sellaisenaan saavuttaa sisäisiä tai julkaistuja ennusteita tai arvioita liikevaihdon, tuloksen tai muiden taloudellisten tai operatiivisten mittareiden osalta Yhdistymissopimuksen päivämääränä tai sen jälkeen edellyttäen, ettei tällainen epäonnistuminen ole aiheutunut muutoksesta, kehityksestä, tapahtumasta, sattumasta, vaikutuksesta tai seikasta, joka muutoin olisi olennaisen haitallinen muutos; edellyttäen yllä kohtien (a) (f) osalta, että tällaisella muutoksella, kehityksellä, tapahtumalla, sattumalla, vaikutuksella tai seikalla ei ole olennaisen suhteetonta vaikutusta PKC-konserniin suhteessa toimialan muihin toimijoihin; (g) muutoksista PKC:n arvopapereiden markkinahinnoissa tai kaupankäyntimäärissä Yhdistymissopimuksen päivämäärän jälkeen; ja (h) Ostotarjouksen julkistamisesta ja siitä, että Tarjouksentekijästä on tullut uusi määräysvaltaa käyttävä PKC:n osakkeenomistaja (sisältäen rajoituksetta määräysvallan muutosta koskevien tai vastaavien sopimusmääräysten vaikutuksen sopimuksissa, jotka PKC tai sen tytäryhtiöt ovat solmineet). Tarjottavan vastikkeen korotusvelvollisuus ja velvollisuus maksaa hyvitystä Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden ostaa Osakkeita ja/tai Optio-oikeuksia Tarjousaikana julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä ( Nasdaq Helsinki ) tai muutoin. Mikäli Tarjouksentekijä tai Tarjouksentekijän kanssa Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 :ssä tarkoitetulla tavalla yksissä tuumin toimiva taho hankkii Osakkeita ja/tai Optio-oikeuksia Tarjousaikana relevanttia tarjottavaa vastiketta korkeampaan hintaan tai muutoin paremmin ehdoin, Tarjouksentekijän tulee Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 :n mukaisesti muuttaa Ostotarjouksen ehtoja vastaamaan edellä mainitun paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ehtoja (korotusvelvollisuus). Tällaisessa tilanteessa Tarjouksentekijä julkistaa korotusvelvollisuutensa syntymisen viipymättä ja maksaa Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä paremmin ehdoin tehdyssä hankinnassa maksetun vastikkeen ja relevantin tarjottavan vastikkeen välisen erotuksen osakkeenomistajille ja/tai Optio-oikeuksien haltijoille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen. Mikäli Tarjouksentekijä tai Tarjouksentekijän kanssa Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 :ssä tarkoitetulla tavalla yksissä tuumin toimiva taho hankkii yhdeksän (9) kuukauden kuluessa Tarjousajan päättymisestä Osakkeita ja/tai Optiooikeuksia relevanttia tarjottavaa vastiketta korkeampaan hintaan tai muutoin paremmin ehdoin, Tarjouksentekijän tulee Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 :n mukaisesti hyvittää Ostotarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille ja/tai Optio-oikeuksien haltijoille paremmin ehdoin tehdyssä hankinnassa maksetun vastikkeen ja relevantin tarjottavan vastikkeen välinen erotus (hyvitysvelvollisuus). Tällaisessa tilanteessa Tarjouksentekijä julkistaa hyvitysvelvollisuutensa syntymisen viipymättä ja maksaa kyseisen paremmin ehdoin tehdyssä hankinnassa maksetun vastikkeen ja relevantin tarjottavan vastikkeen välisen erotuksen yhden (1) kuukauden kuluessa hyvitysvelvollisuuden syntymisestä niille osakkeenomistajille ja/tai Optio-oikeuksien haltijoille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen. Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 :n 5 momentin mukaan hyvitysvelvollisuutta ei kuitenkaan synny siinä tapauksessa, että relevanttia tarjottavaa vastiketta korkeamman hinnan maksaminen perustuu Osakeyhtiölain mukaiseen välitystuomioon edellyttäen, että Tarjouksentekijä tai muu Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 :ssä tarkoitettu taho ei ole ennen välitysmenettelyä tai sen kuluessa tarjoutunut hankkimaan Osakkeita ja/tai Optio-oikeuksia Ostotarjousta paremmin ehdoin. Ostotarjouksen hyväksymismenettely Osakkeet Ostotarjouksen voi hyväksyä osakkeenomistaja, joka on Tarjousaikana rekisteröitynä PKC:n osakasluetteloon, lukuun ottamatta PKC:tä ja sen tytäryhtiöitä. Ostotarjouksen hyväksyntä on annettava arvo-osuustilikohtaisesti. Hyväksynnän antavilla PKC:n osakkeenomistajilla on oltava rahatili Suomessa toimivassa rahalaitoksessa. Osakkeenomistaja voi hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta ja kaikkien Osakkeiden osalta, jotka ovat hyväksymislomakkeessa mainituilla arvo-osuustileillä sinä hetkenä, jolloin hyväksymiseen liittyvä kyseisen osakkeenomistajan Osakkeita koskeva kauppa toteutetaan. Tarjousaikana annettu hyväksyminen on voimassa myös mahdollisen jatketun Tarjousajan tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan loppuun asti. Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet ja hyväksymislomakkeen asiakkailleen, jotka on merkitty osakkeenomistajina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään PKC:n osakasluetteloon. Mikäli PKC:n osakkeenomistajat eivät saa tilinhoitajaltansa menettelyohjeita tai hyväksymislomaketta, osakkeenomistajat voivat ottaa yhteyttä mihin tahansa Nordea Bank AB (publ):n Suomen sivuliikkeen ( Nordea Bank ) konttoriin, mistä tällaiset PKC:n osakkeenomistajat saavat kaikki tarvittavat tiedot ja voivat antaa hyväksyntänsä Ostotarjoukseen. 12

19 Niiden PKC:n osakkeenomistajien, joiden Osakkeet ovat hallintarekisteröityjä ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee antaa hyväksymisensä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tarjouksentekijä ei lähetä hyväksymislomaketta tai muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja näille PKC:n osakkeenomistajille. Pantattujen Osakkeiden osalta Ostotarjouksen hyväksyminen edellyttää pantinhaltijan suostumusta. Suostumuksen hankkiminen on kyseisten PKC:n osakkeenomistajien vastuulla. Pantinhaltijan suostumus on toimitettava tilinhoitajalle kirjallisena. Niiden PKC:n osakkeenomistajien, jotka hyväksyvät Ostotarjouksen, tulee toimittaa asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu hyväksymislomakkeensa arvo-osuustiliään hoitavalle tilinhoitajalle tämän antamien ohjeiden mukaisesti ja tämän asettaman aikarajan kuluessa. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hylätä virheellisesti tai puutteellisesti tehdyt hyväksynnät. Hyväksyminen tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) kuluessa ottaen kuitenkin huomioon kyseisen tilinhoitajan antamat ohjeet. Tilinhoitaja saattaa pyytää, että se saa hyväksymisen ennen Tarjousajan päättymistä. PKC:n osakkeenomistajat antavat hyväksynnän omalla vastuullaan. Hyväksyminen katsotaan annetuksi vasta, kun tilinhoitaja tai Nordea Bank on sen tosiasiallisesti vastaanottanut. Osakkeenomistaja, joka on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen, ei saa myydä tai muutoin määrätä omistamistaan Osakkeista. Hyväksymällä Ostotarjouksen osakkeenomistajat valtuuttavat tilinhoitajansa, Nordea Bankin tai Nordea Bankin nimeämän tahon kirjaamaan arvo-osuustililleen myyntivarauksen tai luovutusrajoituksen alla kohdassa Ostotarjouksen tekninen toteutus esitetyllä tavalla sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on toimittanut Osakkeita koskevan hyväksymisilmoituksen. Lisäksi Ostotarjouksen hyväksyneet PKC:n osakkeenomistajat valtuuttavat tilinhoitajansa, Nordea Bankin tai Nordea Bankin nimeämän tahon suorittamaan tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään muihin Ostotarjouksen teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin toimiin sekä myymään kaikki kyseisen PKC:n osakkeenomistajan hyväksymiseen liittyvien kauppojen toteuttamishetkellä omistamat Osakkeet Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Ostotarjouksen toteuttamiskauppojen tai niiden selvityksen yhteydessä myyntivaraus tai luovutusrajoitus poistetaan ja Osakevastike maksetaan PKC:n osakkeenomistajille. Optio-oikeudet Ostotarjouksen voi hyväksyä Optio-oikeuksien haltija, joka on Tarjousaikana rekisteröitynä Optio-oikeuksien haltijoiden luetteloon, lukuun ottamatta PKC:tä ja sen tytäryhtiöitä. Ostotarjouksen hyväksyntä on annettava arvoosuustilikohtaisesti. Hyväksynnän antavilla Optio-oikeuksien haltijoilla on oltava rahatili Suomessa toimivassa rahalaitoksessa. Optio-oikeuksien haltijat voivat hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta ja kaikkien Optiooikeuksien osalta, jotka ovat hyväksymislomakkeessa mainituilla arvo-osuustileillä sinä hetkenä, jolloin hyväksymiseen liittyvä kyseisen Optio-oikeuksien haltijan Optio-oikeuksia koskeva kauppa toteutetaan. Tarjousaikana annettu hyväksyminen on voimassa myös mahdollisen jatketun Tarjousajan tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan loppuun asti. Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet ja hyväksymislomakkeen asiakkailleen, jotka ovat Optio-oikeuksien haltijoita. Mikäli Optio-oikeuksien haltijat eivät saa tilinhoitajaltansa menettelyohjeita tai hyväksymislomaketta, Optio-oikeuksien haltijat voivat ottaa yhteyttä mihin tahansa Nordea Bankin konttoriin, mistä tällaiset Optio-oikeuksien haltijat saavat kaikki tarvittavat tiedot ja voivat antaa hyväksyntänsä Ostotarjoukseen. Niiden Optio-oikeuksien haltijoiden, joiden Optio-oikeudet ovat hallintarekisteröityjä ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee antaa hyväksymisensä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tarjouksentekijä ei lähetä hyväksymislomaketta tai muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja näille Optio-oikeuksien haltijoille. Pantattujen Optio-oikeuksien osalta Ostotarjouksen hyväksyminen edellyttää pantinhaltijan suostumusta. Suostumuksen hankkiminen on kyseisten Optio-oikeuksien haltijoiden vastuulla. Pantinhaltijan suostumus on toimitettava tilinhoitajalle kirjallisena. Niiden Optio-oikeuksien haltijoiden, jotka hyväksyvät Ostotarjouksen, tulee toimittaa asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu hyväksymislomakkeensa arvo-osuustiliään hoitavalle tilinhoitajalle tämän antamien ohjeiden mukaisesti ja tämän asettaman aikarajan kuluessa. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hylätä virheellisesti tai puutteellisesti tehdyt hyväksynnät. Hyväksyminen tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) kuluessa ottaen kuitenkin huomioon kyseisen tilinhoitajan antamat ohjeet. Tilinhoitaja saattaa pyytää, että se saa hyväksymisen ennen Tarjousajan päättymistä. Optio-oikeuksien haltijat antavat hyväksynnän omalla vastuullaan. Hyväksyminen katsotaan annetuksi vasta, kun tilinhoitaja tai Nordea Bank on sen tosiasiallisesti vastaanottanut. Optio-oikeuksien haltija, joka on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen, ei saa myydä tai muutoin määrätä omistamistaan Optio-oikeuksia. Hyväksymällä Ostotarjouksen Optio-oikeuksien haltijat valtuuttavat tilinhoitajansa, Nordea Bankin tai Nordea Bankin nimeämän tahon kirjaamaan arvo-osuustililleen myyntivarauksen tai 13

20 luovutusrajoituksen alla kohdassa Ostotarjouksen tekninen toteutus esitetyllä tavalla sen jälkeen, kun Optiooikeuksien haltija on toimittanut Optio-oikeuksia koskevan hyväksymisilmoituksen. Lisäksi Ostotarjouksen hyväksyneet Optio-oikeuksien haltijat valtuuttavat tilinhoitajansa, Nordea Bankin tai Nordea Bankin nimeämän tahon suorittamaan tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään muihin Ostotarjouksen teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin toimiin sekä myymään kaikki kyseisen Optio-oikeuksien haltijan hyväksymiseen liittyvien kauppojen toteuttamishetkellä omistamat Optio-oikeudet Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Ostotarjouksen toteuttamiskauppojen tai niiden selvityksen yhteydessä myyntivaraus tai luovutusrajoitus poistetaan ja Optiovastike maksetaan Optio-oikeuksien haltijoille. Oikeus peruuttaa hyväksyntä PKC:n osakkeenomistaja ja Optio-oikeuksien haltija voi milloin tahansa ennen Tarjousajan päättymistä (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) peruuttaa antamansa Ostotarjouksen hyväksynnän siihen saakka, kunnes Tarjouksentekijä on ilmoittanut kaikkien Toteuttamisedellytysten täyttyneen tai kun Tarjouksentekijä on luopunut niistä eli kunnes Tarjouksentekijä on julistanut Ostotarjouksen ehdottomaksi. Tällaisen ilmoituksen jälkeen jo annettua Ostotarjouksen hyväksymistä Osakkeista ja Optio-oikeuksista ei ole enää mahdollista peruuttaa ennen Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä, paitsi mikäli kolmas taho julkistaa kilpailevan julkisen ostotarjouksen Osakkeista ja Optio-oikeuksista. Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen peruuttamisilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajalle, jolle alkuperäinen Ostotarjouksen hyväksymisilmoitus toimitettiin. Jos hyväksyminen on toimitettu Nordea Bankille, myös peruutusilmoitus tulee toimittaa Nordea Bankille. Hallintarekisteröityjen arvopapereiden osalta osakkeenomistajien ja Optio-oikeuksien haltijoiden tulee pyytää kyseistä hallintarekisteröinnin hoitajaa tekemään peruuttamisilmoitus. Jos PKC:n osakkeenomistaja tai Optio-oikeuksien haltija asianmukaisesti peruuttaa Ostotarjouksen hyväksynnän, Osakkeisiin tai Optio-oikeuksiin kohdistuva myyntivaraus tai luovutusrajoitus poistetaan kolmen (3) pankkipäivän kuluessa peruutusilmoituksen vastaanottamisesta. PKC:n osakkeenomistaja ja/tai Optio-oikeuksien haltija, joka on asianmukaisesti peruuttanut Ostotarjouksen hyväksyntänsä, voi hyväksyä Ostotarjouksen uudelleen Tarjousaikana (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) noudattaen edellä kohdassa Ostotarjouksen hyväksymismenettely kuvattua menettelyä. PKC:n osakkeenomistaja ja/tai Optio-oikeuksien haltija, joka peruuttaa hyväksyntänsä, on velvollinen maksamaan kaikki maksut, jotka arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja perii peruuttamisesta. Jälkikäteisen tarjousajan aikana annettu Ostotarjouksen hyväksyntä on sitova eikä sitä voida peruuttaa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Ostotarjouksen tekninen toteutus Kun tilinhoitaja tai Nordea Bank on vastaanottanut Ostotarjouksen ehtojen mukaisen Osakkeita tai Optio-oikeuksia koskevan hyväksymisilmoituksen, tilinhoitaja tai Nordea Bank tai Nordea Bankin nimeämä taho kirjaa arvoosuustileilleen myyntivarauksen tai luovutusrajoituksen. Ostotarjouksen toteuttamiskaupan tai sen selvityksen yhteydessä myyntivaraus tai luovutusrajoitus poistetaan ja PKC:n osakkeenomistajalle maksetaan Osakevastike ja Optio-oikeuksien haltijalle maksetaan Optiovastike. Ostotarjouksen tuloksen ilmoittaminen Ostotarjouksen alustava tulos ilmoitetaan lehdistötiedotteella arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana ensimmäisenä (1.) pankkipäivänä. Alustavan tuloksen ilmoittamisen yhteydessä ilmoitetaan, toteutetaanko Ostotarjous ja jatketaanko Tarjousaikaa. Ostotarjouksen lopullinen tulos ilmoitetaan arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana kolmantena (3.) pankkipäivänä. Lopullisen tuloksen ilmoittamisen yhteydessä vahvistetaan niiden Osakkeiden ja Optiooikeuksien prosentuaalinen osuus, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu. Tarjouksentekijä ilmoittaa mahdollisen Jälkikäteisen tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen Osakkeiden ja Optiooikeuksien alustavan prosenttimäärän arviolta ensimmäisenä (1.) Jälkikäteisen tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä, ja lopullisen prosenttimäärän arviolta kolmantena (3.) Jälkikäteisen tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Ostotarjouksen toteuttaminen Ostotarjous toteutetaan kaikkien niiden PKC:n osakkeenomistajien ja Optio-oikeuksien haltijoiden osalta, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen ja eivät ole sitä pätevästi peruuttaneet, arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana neljäntenä (4.) pankkipäivänä ( Toteutuspäivä ), alustavasti Mikäli mahdollista, Osakkeiden ja Optio-oikeuksien toteutuskaupat tehdään Nasdaq Helsingin kautta 14

21 edellyttäen, että arvopaperikauppaan Nasdaq Helsingissä sovellettavat säännöt sen sallivat. Muutoin toteutuskaupat tehdään Nasdaq Helsingin ulkopuolella. Toteutuskaupat selvitetään arviolta toisena (2.) toteutuskauppoja seuraavana pankkipäivänä ( Selvityspäivä ), eli alustavasti Osakevastikkeen ja Optiovastikkeen maksuehdot ja selvitys Osakevastike maksetaan Selvityspäivänä pätevästi hyväksyneen ja ei sitä pätevästi peruuttaneen PKC:n osakkeenomistajan arvo-osuustilin hoitotilille. Optiovastike maksetaan Selvityspäivänä pätevästi hyväksyneen ja ei sitä pätevästi peruuttaneen Optio-oikeuden haltijan arvo-osuustilin hoitotilille. Mikäli PKC:n osakkeenomistajan tai Optiooikeuksien haltijan hoitotili on eri rahalaitoksessa kuin hänen arvo-osuustilinsä, Osakevastike tai Optiovastike maksetaan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti noin kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Jälkikäteisen tarjousajan tilanteessa Tarjouksentekijä julkistaa sitä koskevan ilmoituksen yhteydessä maksua ja selvitystä koskevat ehdot niiden Osakkeiden ja Optio-oikeuksien osalta, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty Jälkikäteisen tarjousajan aikana. Niiden Osakkeiden ja Optio-oikeuksien, joiden osalta Ostotarjous on sen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty Jälkikäteisen tarjousajan aikana, toteutuskaupat suoritetaan kuitenkin vähintään kahden (2) viikon välein. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden lykätä Osakevastikkeen ja Optiovastikkeen maksamista, mikäli suoritus estyy tai keskeytyy ylivoimaisen esteen vuoksi. Tarjouksentekijä suorittaa maksun kuitenkin heti, kun suorituksen estävä tai keskeyttävä ylivoimainen este on ratkaistu. Omistusoikeuden siirtyminen Omistusoikeus Osakkeisiin ja Optio-oikeuksiin, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, siirtyy Tarjouksentekijälle Selvityspäivänä Osakevastikkeen ja Optiovastikkeen maksua vastaan. Ostotarjouksen hyväksymiseen liittyvät maksut Tarjouksentekijä maksaa Osakkeiden ja Optio-oikeuksien myyntiin ja ostoon liittyvät mahdollisesti Suomessa perittävät varainsiirtoverot Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä. Tarjouksentekijä ei kuitenkaan vastaa sellaisen varainsiirtoveron suorittamisesta, jossa verovelvollisuus perustuu Verohallinnon työsuhdeoptioiden verotusta koskevassa ohjeessaan (Dnro A243/200/2016) omaksumaan kantaan. Ohjeen mukaan kyseinen työsuhdeoptioihin liittyvä varainsiirtoverovelvollisuus syntyy jo merkintäoikeuden antohetkellä, mutta suoritettavan veron määrä on määriteltävissä vasta, kun merkintäoikeutta käytetään (eli kun Optio-oikeus esimerkiksi tarjotaan Ostotarjouksen yhteydessä). Kukin PKC:n osakkeenomistaja ja kukin Optio-oikeuksien haltija vastaa kaikista maksuista, jotka tilinhoitaja osakkeenomistajan tai Optio-oikeuksien haltijan kanssa tekemän sopimuksen perusteella mahdollisesti perii sekä tilinhoitajien, omaisuudenhoitajien, Osakkeiden tai Optio-oikeuksien hallintarekisteröinnin hoitajien tai muiden tahojen veloittamista vakuuksien vapauttamiseen tai mahdollisten muiden Osakkeiden tai Optio-oikeuksien myynnin estävien rajoitusten poistamiseen liittyvistä kaikista palkkioista ja maksuista. Kukin PKC:n osakkeenomistaja ja kukin Optiooikeuksien haltija vastaa palkkioista, jotka liittyvät osakkeenomistajan tai Optio-oikeuden haltijan tekemään hyväksynnän peruuttamiseen. Tarjouksentekijä vastaa kaikista muista tavanomaisista kuluista, jotka aiheutuvat Ostotarjouksen edellyttämistä arvoosuuskirjauksista, Ostotarjouksen mukaisten Osakkeita ja Optio-oikeuksia koskevien kauppojen toteuttamisesta ja Osakevastikkeen ja Optiovastikkeen maksamisesta. Mikäli PKC:n osakkeenomistaja tai Optio-oikeuksien haltija kolmannen osapuolen Tarjousaikana tekemän ostotarjouksen vuoksi tai muuten pätevästi peruuttaa Ostotarjouksen hyväksymisensä, eräät tilinhoitajat voivat periä osakkeenomistajalta tai Optio-oikeuksien haltijalta erikseen maksun Ostotarjouksen hyväksymiseen ja hyväksymisen peruuttamiseen liittyvistä kirjauksista, kuten selvitetty edellä kohdassa Oikeus peruuttaa hyväksyntä. Muut asiat Tähän Tarjousasiakirjaan ja Ostotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia. Ostotarjouksesta mahdollisesti aiheutuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden muuttaa Ostotarjouksen ehtoja Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 15 :n mukaisesti. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden päättää Ostotarjouksesta luopumisesta Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 12 :n mukaisesti, mikäli Finanssivalvonta päättää Tarjousajan pidentämisestä. Mikäli kolmas osapuoli tekee Tarjousaikana kilpailevan ostotarjouksen, Tarjouksentekijä Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 17 :n mukaisesti pidättää itsellään oikeuden (i) päättää Tarjousajan pidentämisestä; (ii) päättää Ostotarjouksen ehtojen muuttamisesta; ja (iii) päättää Tarjousaikana mutta ennen kilpailevan tarjouksen tarjousajan päättymistä antaa Ostotarjouksen raueta. Tarjouksentekijä päättää kaikista muista Ostotarjoukseen liittyvistä asioista. 15

22 TARJOUKSENTEKIJÄN ESITTELY Tarjouksentekijä on MSSL:n välillisesti kokonaan omistama tytäryhtiö. Tarjouksentekijä on Viron lakien mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö, ja sen yritystunnus on Tarjouksentekijän rekisteröity osoite on Pärnu mnt 15, Kesklinnan alue, Tallinna, Harjun maakunta, 10141, Viro. Tarjouksentekijä on MSSL (GB) Limitedin kokonaan omistama tytäryhtiö. MSSL (GB) Limited on MSSL Mideast FZE:n kokonaan omistama tytäryhtiö. MSSL Mideast FZE on MSSL:n kokonaan omistama tytäryhtiö. MSSL (GB) Limited on Englannin lakien mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö, ja sen yritystunnus on MSSL (GB) Limitedin rekisteröity osoite on Albany Road, Gateshead, Tyne and Wear, NE8 3AT, Yhdistynyt kuningaskunta. MSSL Mideast FZE on Yhdistyneiden arabiemiirikuntien Sharjahin lentokentän kansainvälisen vapaa-alueen (Sharjah Airport International Free Zone) lakien mukaan perustettu yhtiö (free zone establishment with limited liability), ja sen yritystunnus on MSSL Mideast FZE:n rekisteröity osoite on Plot of Land H3-01A, 02, 03, P.O. Box 8510, Sharjah, Yhdistyneet arabiemiirikunnat. MSSL on Intian lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, ja sen yritystunnus on L34300MH1986PLC MSSL:n rekisteröity osoite on Unit 705, C Wing, ONE BKC, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai , Maharashtra, Intia. MSSL:n osakkeet ovat listattuna BSE Limitedissä ja National Stock Exchange of India Limitedissä. MSSL on johtava autojen komponenttiratkaisuihin erikoistunut tarjoaja kaikille suurille maailmanlaajuisille autovalmistajille. Tällä hetkellä MSSL:llä on maailmanlaajuista tuotantoa yli 145 tehtaalla, jotka ovat 26 maassa. MSSL on yksi vakiintuneista johdinsarjojen, peräpeilien, IP-moduulien, ovilistojen ja puskurien valmistajista autovalmistajille. MSSL:n konsolidoitu liikevaihto päättyneellä tilikaudella oli 5,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria. MSSL palvelee maailmanlaajuisia asiakkaitaan toimittaen tuotteita ja palveluita asiakkaita lähellä sijaitsevista tuotantolaitoksistaan. MSSL toimii eräillä maailman tärkeimmillä markkinoilla, kuten Saksassa, Espanjassa, Unkarissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Yhdysvalloissa, Meksikossa, Intiassa, Kiinassa ja Etelä-Koreassa. MSSL:n maailmanlaajuinen asiakaskunta sisältää kaikki johtavat alkuperäiset auton valmistajat, kuten Audin, BMW:n, Daimlerin, Fordin, Hondan, Hyundain, Kian, Maruti Suzukin, Nissanin, Porschen, Renault n, Seatin, Toyotan, Volkswagenin ja Volvon. Viimeisen 12 kuukauden aikana MSSL on saanut asiakasyhteistyötä ja korkeaa laatua koskevia palkintoja muun muassa Daimlerilta, Volkswagenilta, Toyotalta, Fordilta ja Maruti Suzukilta. MSSL on täysin vertikaalisesti integroitu standardoitujen ja erikoistuneiden johdinsarjojen valmistaja autoteollisuudelle sekä muille alkuperäisille laitevalmistajille. MSSL:n johdinsarjaliiketoiminta tuotti 16 prosenttia MSSL:n konsolidoidusta liikevaihdosta päättyneellä tilikaudella. MSSL toimittaa johdinsarjoja laajalle joukolle kuljetusajoneuvoja, kuten henkilöautoille, hyötyajoneuvoille, kaksipyöräisille ajoneuvoille ja materiaalinkäsittelykoneille. MSSL on tällä hetkellä markkinajohtaja henkilöautojen johdinsarjoissa Intiassa. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Tarjouksentekijä tai mikään Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 :ssä tarkoitetussa suhteessa oleva taho ei omista Osakkeita tai Optio-oikeuksia. 16

23 PKC:N ESITTELY Tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt PKC:tä koskevat taloudelliset ja muut tiedot perustuvat yksinomaan PKC:n julkistamaan pörssitiedotteeseen PKC:n päättyneen tilikauden tulosten ennakkotiedoista, PKC:n päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta julkistamaan liiketoimintakatsaukseen, PKC:n päättyneeltä tilikaudelta julkistamaan vuosikertomukseen, mukaan lukien konsernitilinpäätös, PKC:n julkistamiin muihin pörssitiedotteisiin, kaupparekisterimerkintöihin ja muihin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei näin ollen vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista lukuun ottamatta niiden asianmukaista toistamista tässä Tarjousasiakirjassa. Yleistä PKC on globaali yhteistyökumppani, joka suunnittelee, valmistaa ja integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä arkkitehtuurikomponentteja hyötyajoneuvoteollisuuteen, kiskokalustovalmistajille sekä valituille muille toimialoille. PKC:llä on markkinoiden johtava asema hyötyajoneuvojen johdinsarjoissa Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkinoilla. Näiden maantieteellisten alueiden lisäksi PKC:llä on merkittävä asema Brasiliassa ja kahden yhteisyrityksen kautta kasvava asema Kiinassa. PKC on tunnistanut kasvumahdollisuuksia sekä maantieteellisestä laajentumisesta Aasia-Tyynenmeren-alueen hyötyajoneuvomarkkinoille että laajentumisesta kiskokalusto-, maatalous- ja maanrakennuskonemarkkinoille. PKC:llä on tehtaita Brasiliassa, Kiinassa, Liettuassa, Meksikossa, Puolassa, Saksassa, Serbiassa, Suomessa, Venäjällä sekä Yhdysvalloissa. PKC:llä on kaksi liiketoiminta-aluetta: johdinsarjat ja elektroniikka. Johdinsarjaliiketoiminta suunnittelee, valmistaa ja integroi räätälöityjä johdinsarjoja, niihin liittyviä arkkitehtuurikomponentteja, ajoneuvoelektroniikkaa, johtimia ja kaapeleita erityisesti kuorma- ja linja-autoihin, kevyisiin ja vapaa-ajan ajoneuvoihin, maanrakennuskoneisiin sekä maa- ja metsätalouskoneisiin. Lisäksi PKC suunnittelee ja valmistaa sähkökeskuksia, teholähteitä ja johdinsarjoja johtaville kiskokalustovalmistajille. PKC näkee keskeisinä vahvuuksinaan massaräätälöinnin ja integroitumisen osaksi asiakkaan toimintaympäristöä. Tuotesuunnittelu ja toimitusketjun hallinta tehdään läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa, heidän vaatimustensa mukaisesti. Elektroniikkaliiketoiminta tarjoaa erityisesti testaus- ja teholähderatkaisujen tuotekehitys-, suunnittelu- ja valmistuspalveluita elektroniikka-, telekommunikaatio- ja energiateollisuuteen. PKC:n suunnittelemia ja valmistamia tuotteita käytetään muun muassa koneiden tehon kontrollointiin, elektronisten tuotteiden testaamiseen ja energian säästämiseen. Palvelukonsepti sisältää tuotteen koko elinkaaren kattavat palvelut. PKC tiedotti , että se myy PKC Electronics Oy:n koko osakekannan Enics AG:lle. Kaupan toteutuminen on ehdollinen tavanomaisille ehdoille, mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät. Elektroniikkaliiketoiminta on luokiteltu myytäväksi ja se on raportoitu ei-jatkuvina toimintoina päättyneen kolmen kuukauden liiketoimintakatsauksesta alkaen. Vuonna 2015 PKC:n liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 847,3 miljoonaa euroa ja PKC:n liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 20,2 miljoonaa euroa. PKC:n liikevaihto jatkuvista toiminnoista päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla oli 631,5 miljoonaa euroa ja PKC:n liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 18,1 miljoonaa euroa. PKC:llä oli työntekijää (mukaan lukien lopetetut toiminnot) PKC on Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö. Osakkeet ovat olleet julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä vuodesta 1997 lähtien. PKC:n rekisteröity toiminimi on PKC Group Oyj, ja PKC:n rekisteröity osoite on Bulevardi 7, Helsinki. PKC:n y-tunnus on PKC:n tilikausi on kalenterivuosi. Osakkeet ja osakepääoma Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä PKC:n rekisteröity osakepääoma on ,96 euroa ja liikkeeseen laskettujen Osakkeiden lukumäärä on PKC:n yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä osakepääoman vähimmäis- tai enimmäismäärästä. PKC:llä on yksi osakesarja. Osakkeet kuuluvat Suomen arvo-osuusjärjestelmään. Jokainen Osake oikeuttaa yhteen ääneen PKC:n yhtiökokouksissa. Kaikki Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet PKC:n jakamiin osinkoihin ja muihin jaettaviin varoihin. PKC:n yhtiöjärjestys ei sisällä äänioikeutta koskevia määräyksiä tai rajoituksia, jotka poikkeavat Osakeyhtiölain säännöksistä. 17

24 Seuraavassa taulukossa esitetään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan kymmenen suurinta PKC:n osakkeenomistajaa ja näiden osuudet kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Osakkeista ja äänioikeuksista PKC:ssä : Osakkeiden lukumäärä Prosenttiosuus Osakkeista ja äänistä (prosenttia) Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,1 Nordea-sijoitusrahastot (1) ,1 AS Harju Elekter ,5 OP-sijoitusrahastot (2) ,8 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,4 Odin Finland ,0 Valtion Eläkerahasto ,7 Fondita-rahastot (3) ,1 Säästöpankki-sijoitusrahastot (4) ,0 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ,0 Muut osakkeenomistajat ,4 Yhteensä ,00 (1) Osakkeet omistetaan Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Capin, Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomen, Nordea Fennia Fundin, Sijoitusrahasto Nordea Suomi Small Capin ja Nordea Premium Varainhoito Kasvun kautta. (2) Osakkeet omistetaan OP-Delta-sijoitusrahaston, OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahaston ja OP-Suomi Arvo -sijoitusrahaston kautta. (3) Osakkeet omistetaan Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfondin ja Fondita Equity Spice -sijoitusrahaston kautta. (4) Osakkeet omistetaan Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahaston ja Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöiden kautta. PKC on solminut sopimuksen ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän hallinnoinnista. Ulkopuolinen palveluntuottaja hankkii ja omistaa Osakkeet, kunnes Osakkeet kannustinjärjestelmän puitteissa luovutetaan sen osallistujille. IFRS:n mukaisesti Osaketta raportoidaan konsernitaseessa omina Osakkeina Tämä osakemäärä vastaa 0,5 prosenttia kaikista ulkona olevista Osakkeista ja äänioikeuksista. Optio-oikeudet PKC:n hallituksella on valtuutus antaa enintään Optio-oikeutta PKC:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille, ja jokainen Optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden Osakkeen tai yhden (1) olemassa olevan PKC:n hallussa olevan Osakkeen. Optio-oikeudet on merkitty tunnuksin 2012A(i) ja 2012(A)(ii); 2012B(i ii); sekä 2012C(i) ja 2012C(ii). Kuten PKC:n julkistamassa pörssitiedotteessa on kerrottu, PKC on konvertoinut kaikki 2012B(ii)- optio-oikeudet 2012B(i)-optio-oikeuksiksi kyseisten Optio-oikeuksien listaamisen yhteydessä. Konvertoidut Optiooikeudet on merkitty tunnuksella 2012B(i ii). Osakkeiden merkintäaika on: (i) Optio-oikeuksille 2012A(i) ja 2012A(ii); (ii) Optio-oikeuksille 2012B(i ii); ja Optio-oikeuksille 2012C(i) ja 2012C(ii). Osakkeen merkintähinta on: (i) 15,31 euroa Optio-oikeuksille 2012A(i) ja 2012A(ii); (ii) 16,65 euroa Optio-oikeuksille 2012B(i ii); ja 23,28 euroa Optio-oikeuksille 2012C(i) ja 2012C(ii). Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä (i) ei ole yhtään ulkona olevaa 2012A(i)- ja 2012A(ii)-optio-oikeutta; (ii) on ulkona olevaa 2012B(i ii)-optio-oikeutta; (iii) on ulkona olevaa 2012C(i)-optio-oikeutta; ja (iv) ei ole yhtään ulkona olevaa 2012C(ii)-optio-oikeutta. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä nämä ulkona olevat Optio-oikeutta vastaavat 1,9 prosenttia nykyisistä Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Valtuutus koskien osakeantia ja omien Osakkeiden hankkimista PKC:n pidetty varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa PKC:n hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja Osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien Osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään Osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa viisi vuotta PKC:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. PKC:n hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai PKC:n rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi. PKC:n pidetty varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa PKC:n hallituksen päättämään enintään Osakkeen hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakemäärä vastaa noin 5 prosenttia kaikista Osakkeista. Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua Osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Vähimmäisvastike on Osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti Osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu 18

25 markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Omia Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien Osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutusta käytetään PKC:n hallituksen päättämiin tarkoituksiin, kuten käytettäväksi PKC:n kannustinjärjestelmissä. Valtuutus on voimassa seuraavaan PKC:n varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään saakka. Osakassopimukset ja eräät muut sopimukset Tarjouksentekijän tiedossa ei ole osakassopimuksia eikä muita sopimuksia tai sitoumuksia, jotka liittyisivät äänivallan tai osakkeiden käyttöön PKC:ssä ja joissa olisi Ostotarjouksen edullisuuden arviointiin olennaisesti vaikuttavia tietoja. Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja Osakeyhtiölain ja PKC:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti PKC:n hallitus huolehtii PKC:n hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. PKC:n yhtiöjärjestyksen mukaan PKC:n hallituksessa on oltava viidestä (5) seitsemään (7) varsinaista jäsentä. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt: Matti Ruotsala (puheenjohtaja), Reinhard Buhl, Wolfgang Diez, Henrik Lange, Shemaya Levy, Mingming Liu ja Robert J. Remenar. PKC:n toimitusjohtajana toimii Matti Hyytiäinen. PKC:n tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Virpi Halonen. PKC:n omistus Tarjouksentekijässä Tarjouksentekijän tietojen mukaan PKC ei omista Tarjouksentekijän eikä MSSL:n osakkeita tai niiden osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Taloudelliset tiedot Tähän Tarjousasiakirjaan sisältyy PKC:n julkistama pörssitiedote PKC:n päättyneen tilikauden tulosten ennakkotiedoista, PKC:n päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta julkistama liiketoimintakatsaus sekä PKC:n päättyneeltä tilikaudelta julkistama tilinpäätös. Katso Liite A: PKC:n taloudelliset tiedot. PKC:n julkistamat tulevaisuudennäkymät PKC:n tulevaisuudennäkymiä on kuvattu PKC:n päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta julkistamassa liiketoimintakatsauksessa sekä PKC:n päättyneeltä tilikaudelta julkistamassa tilinpäätöksessä. Katso Liite A: PKC:n taloudelliset tiedot. Yhtiöjärjestys Tähän Tarjousasiakirjaan sisältyy PKC:n yhtiöjärjestys. Katso Liite B: PKC:n yhtiöjärjestys. 19

26 PKC:N TALOUDELLISET TIEDOT LIITE A PKC:n julkistama pörssitiedote PKC:n päättyneen tilikauden tulosten ennakkotiedoista, PKC:n päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta julkistama liiketoimintakatsaus ja PKC:n päättyneeltä tilikaudelta julkistama tilinpäätös sisältyvät tähän Tarjousasiakirjaan ja perustuvat PKC:n julkistamiin tietoihin. Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla mainituissa asiakirjoissa esitetyistä tiedoista lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä tässä Tarjousasiakirjassa. Taloudellisten tietojen sisällysluettelo PKC:n pörssitiedote PKC:n päättyneen tilikauden tulosten ennakkotiedoista... A 2 PKC:n julkistama liiketoimintakatsaus päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta... A 4 PKC:n julkistama tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta... A 7 A-1

27 PKC:n pörssitiedote PKC:n päättyneen tilikauden tulosten ennakkotiedoista A-2

28 PKC:N PÖRSSITIEDOTE PKC:N PÄÄTTYNEEN TILIKAUDEN TULOSTEN ENNAKKOTIEDOISTA PKC Group Oyj Pörssitiedote klo Ennakkotietoja PKC Groupin vuoden 2016 tuloksista Ennakkotietojen mukaan PKC Groupin tilikauden 2016 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 846 milj. euroa (847,3 milj. euroa vuonna 2015), käyttökatteen ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia erä noin 64 milj. euroa (59,5 milj. euroa) vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien noin -5,5 milj. euroa (-8,8 milj. euroa) ja nettovelan noin 47 milj. euroa vuoden 2016 lopussa (49,4 milj. euroa). Esitetyt luvut ovat jatkuvista toiminnoista ja tilintarkastamattomia. PKC Group julkistaa tilinpäätöstiedotteensa aikaisemmin tiedotetun mukaisesti. PKC Group Oyj Hallitus Matti Hyytiäinen toimitusjohtaja Jakelu Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet PKC Group on asiakkaidensa globaali kumppani, joka suunnittelee, valmistaa ja integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä arkkitehtuurikomponentteja hyötyajoneuvoteollisuuteen, kiskokalustovalmistajille sekä valituille muille toimialoille. Konsernilla on tehtaita Brasiliassa, Kiinassa, Liettuassa, Meksikossa, Puolassa, Saksassa, Serbiassa, Suomessa, Venäjällä sekä Yhdysvalloissa. Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista vuonna 2015 oli 847 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. A-3

29 PKC:n julkistama liiketoimintakatsaus päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta A-4

30 PKC Group Oyj Liiketoimintakatsaus klo 8.15 PKC Group Q3/2016 Liiketoimintakatsaus Hyvä kehitys jatkui liiketoiminta-alueilla pois lukien Pohjois-Amerikka, missä kevyen ajoneuvo-ohjelman alas- ja ylösajon lisäkustannukset vaikuttivat negatiivisesti katsauskauden lopussa. PKC Groupin näkymät vuodelle 2016 säilyvät ennallaan. Avainluvut (jatkuvista toiminnoista ellei muuta mainittu) 1-9/16 1-9/15 Muutos % 1-12/ euroa (ellei muuta mainittu) Liikevaihto , EBITDA* , % liikevaihdosta 7,0 7,0 7,0 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät** Liikevoitto , % liikevaihdosta 2,9 2,2 2,4 Tulos/osake (EPS), euroa 0,28 0, ,3 0,23 Liikevaihto markkina-alueittain Eurooppa , Pohjois-Amerikka , Etelä-Amerikka , APAC , Liiketoiminnan rahavirta*** Käyttöpääoma*** Nettovelat*** ROCE, % *** 8,6 9,9 9,9 Gearing, %*** 82,9 65,0 31,4 Omavaraisuusaste, %*** 27,9 29,3 29,0 Henkilöstö keskimäärin 21, , * ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ** 2016: Pohjois-Amerikan organisaation ja tuotantokapasiteetin sopeuttamiseen keskipitkän aikavälin kysyntänäkymiin liittyviä kustannuksia *** vertailukaudet sisältävät lopetettujen toimintojen varat ja velat Katsauksessa esitety tiedot ovat tilintarkastamattomia. Toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen: PKC:n vahva suoritus ja toimintakyky muilla liiketoiminta-alueilla kompensoivat Pohjois-Amerikan liiketoimintayksikön erään tuoteohjelman ylimääräiset aloituskustannukset ja toiminnalliset haasteet. Tämän seurauksena EBITDA pysyi edellisen vuoden tasolla ja jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto parani ja ylitti vertailukauden. Kaikki PKC:n liiketoimintayksiköt paransivat liikevoittoaan vertailukauteen verrattuna paitsi PKC:n Pohjois-Amerikan yksikkö. Tuotantomäärät jatkoivat laskuaan Pohjois-Amerikassa ja liikevaihdon pudotus oli suurinta yhtiön kannattavimmassa segmentissä raskaissa kuorma-autoissa. Lisäksi Meksikon Torreonin tehtaan erään kevyen ajoneuvo-ohjelman mallimuutoksen epäonnistuneesta tuotannon alas- ja ylösajosta seurasi noin 4,5 milj. euron lisäkustannukset nettona kauden lopussa. PKC:n liiketoiminnalle on tyypillistä käyttöpääoman sitoutuminen alkuvuonna ja vapautuminen kohti loppuvuotta. Tarkastelujakson liiketoiminnan rahavirta jäi vertailukauden tasolle, mutta korjaantuu loppuvuoden aikana ja koko vuoden liiketoiminnan rahavirran arvioidaan olevan selkeästi positiivinen. 1 / 2 A-5

31 PKC markkina-asema säilyi vahvana kaikilla kuorma-automarkkinoilla: Pohjois-Amerikassa raskaiden kuorma-autojen kysyntä laski edelleen ja sen seurauksena tuotantomäärät jäivät 29 % alle vertailukauden. Keskiraskaiden kuorma-autojen kysynnän kasvu hidastui tuotantomäärien kuitenkin ylittäessä vertailukauden määrät 5%:lla. Euroopassa raskaiden kuorma-autojen tuotantomäärien kasvu tasaantui ja tuotantomäärät olivat 5 % yli vertailukauden. Keskiraskaiden osalta tuotantomäärät kasvoivat 23 % vertailukauteen verrattuna. Kiinassa kuorma-autojen tuotanto kasvoi vertailukauteen verrattuna raskaiden kuorma-autojen osalta noin 19 % ja keskiraskaiden osalta noin 16 %. Brasiliassa raskaiden kuorma-autojen tuotantomäärien lasku tasaantui jääden 22 % alle vertailukauden. Kiskokalustomarkkinoilla kysyntä jatkoi kasvuaan. Tekemämme raamisopimus Bombardier Transportationin kanssa etenee sopimuksen mukaisesti ja Bombardier Transportation on allokoinut kasvavassa määrin tilauksia PKC:lle. Myös muut kiskokalustoasiakkaat ovat kasvattaneet tilausmääriään. PKC:n strategian mukaiset kasvuhankkeet jatkuvat. JAC:n kanssa perustettava yhteisyritys Kiinassa sai liiketoimintaluvan. Lupa myönnettiin aikaisemmin arvioitua myöhemmin ja näin ollen yhteisyrityksen arvioidaan pääsevän aloittamaan toimintansa toisen vuosineljänneksen aikana vuonna Kiskokalustoliiketoiminnan kasvuhankkeet keskittyvät orgaanisen kasvun vauhdittamiseen pyrkimällä solmimaan globaaleja raamisopimuksia keskeisten kiskokalustovalmistajien kanssa sekä tuotetarjonnan vahvistamiseen sähköjärjestelmissä. PKC:n menestyminen kumpuaa asiansa osaavasta henkilöstöstä, jonka ammattitaitoa asiakkaamme arvostavat. keskittyvän raskaisiin kuorma-autoihin. Brasilian raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon vuonna 2016 arvioidaan laskevan noin 18 % vuoden 2015 tasosta. Kiskokaluston kysynnän arvioidaan jatkavan tasaista kasvua. PKC Groupin näkymät vuodelle 2016 PKC Group arvioi nykyisillä valuuttakursseilla laskettuna vuoden 2016 liikevaihdon jatkuvista toiminnoista (eli ilman elektroniikkaliiketoimintaa) olevan lähellä edellisvuoden tasoa ja vertailukelpoisen käyttökatteen jatkuvista toiminnoista olevan korkeampi kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2015 PKC:n liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 847,3 milj. euroa ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) jatkuvista toiminnoista oli 59,5 milj. euroa. Näkymiin sisältyy keskimääräistä enemmän epävarmuutta liittyen Pohjois-Amerikan raskaiden kuormaautojen tuotantomääriin ja tietyn kevyen ajoneuvo-ohjelman toteutukseen loppuvuoden osalta. PKC Group Oyj Hallitus Matti Hyytiäinen toimitusjohtaja Lisätietoja antaa: toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, Tiedotustilaisuus Liiketoimintakatsauksesta järjestetään tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille tänään kello Helsingissä, osoitteessa Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, Helsinki. Jakelu Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Markkinanäkymät Euroopan raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon vuonna 2016 arvioidaan kasvavan noin 8 % ja Kiinassa vastaavasti noin 8 % vuoden 2015 tasosta. Pohjois-Amerikan raskaiden ja keskiraskaiden kuormaautojen tuotannon vuonna 2016 arvioidaan laskevan noin 16 % vuoden 2015 tasosta ja laskun arvioidaan 2 / 2 A-6

32 PKC:n julkistama tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta A-7

33 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 A-8

Tarjottava vastike on 23,55 euroa käteisenä kustakin PKC:n osakkeesta ( Osakevastike );

Tarjottava vastike on 23,55 euroa käteisenä kustakin PKC:n osakkeesta ( Osakevastike ); Julkaisupäivä: 19.tammikuuta 2017 12:00:00 Luokka: Julkinen ostotarjous PKC Group Oyj Pörssitiedote 19.1.2017 klo 21.00 TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN

Lisätiedot

Ostotarjouksen tiivistelmä Tarjottava vastike on 23,55 euroa käteisenä kustakin PKC:n osakkeesta ( Osakevastike ); Osakevastike vastaa: o

Ostotarjouksen tiivistelmä Tarjottava vastike on 23,55 euroa käteisenä kustakin PKC:n osakkeesta ( Osakevastike ); Osakevastike vastaa: o TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2016 KLO 9.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Tarjottava vastike on 6,90 euroa käteisenä kutakin 2012B optio-oikeutta kohden ja 0,27 euroa käteisenä kutakin 2012C optio-oikeutta kohden.

Tarjottava vastike on 6,90 euroa käteisenä kutakin 2012B optio-oikeutta kohden ja 0,27 euroa käteisenä kutakin 2012C optio-oikeutta kohden. TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 11.15

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 11.15 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.7.2016 KLO 11.15 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Ostotarjous Pohjolan osakkeista OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-yhtymä

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT

OSTOTARJOUKSEN EHDOT OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde OP-Pohjola osk ( OP-Pohjola tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostotarjouksessa jäljempänä esitetyin ehdoin ostamaan kaikki Pohjola Pankki Oyj:n ( Pohjola tai Yhtiö

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 20.30

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 20.30 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.5.2016 KLO 20.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4. Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.2014 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU. Liite: Ingman Group Oy Ab:n tiedote kokonaisuudessaan INGMAN GROUP OY AB TIEDOTE 16.9.2013 klo 11.50 TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8. NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.2012 Nordic Aluminium Oyj ( Yhtiö tai Nordic Aluminium ) on tänään 17.8.2012

Lisätiedot

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Ei julkistettavaksi, jaettavaksi tai toimitettavaksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa,

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostamaan seuraavassa esitettyjen ehtojen mukaisesti kaikki Oral Hammaslääkärit Oyj:n ( Yhtiö tai Oral ) liikkeeseen

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 15.00

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 15.00 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.6.2016 KLO 15.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

Clausal Computing Oy:n. julkinen ostotarjous kaikista. Tectia Oyj:n. Osakkeista ja Optio-oikeuksista

Clausal Computing Oy:n. julkinen ostotarjous kaikista. Tectia Oyj:n. Osakkeista ja Optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 15.3.2012 Clausal Computing Oy:n julkinen ostotarjous kaikista Tectia Oyj:n Osakkeista ja Optio-oikeuksista Clausal Computing Oy ( Tarjouksentekijä tai Clausal Computing ), joka on Suomen

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA

Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA Suomen Helasto Oyj on vastaanottanut tänään Panostaja Oyj:ltä tiedotteen, joka sisältää Panostaja

Lisätiedot

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun 1 :n mukaan osakkeenomistaja, jolla on. Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun 1 :n mukaan osakkeenomistaja, jolla on. Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET NASDAQ OMX Helsinki Oy Helsingin Pörssin tiedote TREMOKO OY AB JULKISTAA OSTOTARJOUKSEN IXONOS OYJ:N KAIKISTA OSAKKEISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.2014 OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki

Lisätiedot

Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Ostotarjouksen tarjousaika 27.2. - 29.3.2017 Comptelin hallitus on yksimielisesti suositellut osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien

Lisätiedot

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12 TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12.2009 PÄIVÄTTYYN YHDISTETTYYN TARJOUSASIAKIR- JAAN JA LISTALLEOTTOESITTEESEEN KOSKIEN LAROX OYJ:N OSAKKEISTA JA MERKIN- TÄOIKEUKSISTA TEHTYÄ JULKISTA OSTOTARJOUSTA 29.12.2009

Lisätiedot

CIDRON SERVICES PÖRSSITIEDOTE kello 9.30 Suomen aikaa

CIDRON SERVICES PÖRSSITIEDOTE kello 9.30 Suomen aikaa CIDRON SERVICES PÖRSSITIEDOTE 1.4.2008 kello 9.30 Suomen aikaa Ei julkistettavaksi, jaettavaksi tai toimitettavaksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa.

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2007 klo 11.30 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOMMENTOI BIRKA LINE ABP:N TÄNÄÄN JULKISTAMASSA ECKERÖN JULKISTA OSTOTARJOUSTA KOSKEVASSA LAUSUNNOSSA ANTAMIA

Lisätiedot

MAAKUNNAN ASUNNOT ALOITTAA 6.11.2014 VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAI- KISTA SSK:N OSAKKEISTA

MAAKUNNAN ASUNNOT ALOITTAA 6.11.2014 VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAI- KISTA SSK:N OSAKKEISTA EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KA- NADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN

Lisätiedot

Nokia Solutions and Networks Oy:n julkinen ostotarjous Comptel Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Nokia Solutions and Networks Oy:n julkinen ostotarjous Comptel Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 23.2.2017 Nokia Solutions and Networks Oy:n julkinen ostotarjous Comptel Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Nokia Solutions and Networks Oy ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 34/2003 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 25.4.2014

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 25.4.2014 Tiedote 24.4.2014 klo 15.45 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 25.4.2014 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.4.2016 KLO 11.45

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.4.2016 KLO 11.45 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.4.2016 KLO 11.45 EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy. 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003 KLO 12.30 SUOMINEN KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").

Lisätiedot

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET Seuraavassa on pyritty esittämään kootusti uuden ostotarjouskoodin tuomat olennaiset muutokset Keskuskauppakamarin Yrityskauppalautakunnan vuonna 2006 antamaan

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007 Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista Rederiaktiebolaget Eckerö ( Eckerö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/26.5.1989,

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Tarjouksentekijä Yhtiö Osakkeet Osake Vuoden 2014 Optio-oikeudet Vuoden 2015 Optio-oikeudet Optio-oikeudet

OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Tarjouksentekijä Yhtiö Osakkeet Osake Vuoden 2014 Optio-oikeudet Vuoden 2015 Optio-oikeudet Optio-oikeudet OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Nokia Solutions and Networks Oy ("Tarjouksentekijä") tarjoutuu jäljempänä esitetyin ehdoin ostamaan kaikki Comptel Oyj:n ("Yhtiö") liikkeeseen laskemat osakkeet

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA Tiedote 3.6.2014 klo 14.00 RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

CGI ALOITTAA AFFECTO OYJ:N HALLITUKSEN SUOSITTELEMAN VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA AFFECTO OYJ:N OSAKKEISTA 30.8.

CGI ALOITTAA AFFECTO OYJ:N HALLITUKSEN SUOSITTELEMAN VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA AFFECTO OYJ:N OSAKKEISTA 30.8. Sivu 1/11 Julkaistu: 2017-08-29 13:00:00 CEST Nasdaq Helsinki Oy Helsingin Pörssin tiedote CGI ALOITTAA AFFECTO OYJ:N HALLITUKSEN SUOSITTELEMAN VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA AFFECTO OYJ:N

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.00

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.00 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.4.2016 KLO 16.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET Seuraavassa on pyritty esittämään kootusti uuden ostotarjouskoodin tuomat olennaiset muutokset Keskuskauppakamarin Yrityskauppalautakunnan vuonna 2006 antamaan

Lisätiedot

Osakkeen tarjoushinta on 5,06 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty.

Osakkeen tarjoushinta on 5,06 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty. 1) Mikä on vapaaehtoinen julkinen ostotarjous? Vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa tarjouksen tekijä tarjoutuu vapaaehtoisesti ostamaan säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista McAfee Suomi Funding LLC ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 14.9.2015 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN 30.10.2014 TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

UUSI OSTOTARJOUSKOODI. keskeiset muutokset

UUSI OSTOTARJOUSKOODI. keskeiset muutokset UUSI OSTOTARJOUSKOODI keskeiset muutokset Lähtökohdat Uudistamisen lähtökohtana lainmuutos, joka edellyttää sitoutumista suosituksiin noudata tai selitä periaatteen mukaisesti (AML 11:28 sekä AML 11:9.3

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KASVATTAA OMISTUSOSUUTTAAN BIRKA LINE ABP:SSÄ NOIN 86 PROSENTTIIN OSAKKEISTA JA NOIN 84 PROSENTTIIN ÄÄNISTÄ

Lisätiedot

Star Healthcare Oy:n julkinen ostotarjous. Terveystalo Healthcare Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Star Healthcare Oy:n julkinen ostotarjous. Terveystalo Healthcare Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 23.1.2009 Star Healthcare Oy:n julkinen ostotarjous Terveystalo Healthcare Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Star Healthcare Oy ( Star Healthcare tai Tarjouksentekijä ), joka

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Cresense Oy:n yrityskaupan loppukauppahinnan maksamiseksi, osakemerkintöjen hyväksyminen

Suunnattu osakeanti Cresense Oy:n yrityskaupan loppukauppahinnan maksamiseksi, osakemerkintöjen hyväksyminen Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Cresense Oy:n yrityskaupan loppukauppahinnan maksamiseksi, osakemerkintöjen

Lisätiedot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN

POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN :n 1 (10) 2.6.2015 POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja

Lisätiedot

ACORDAN JULKINEN KÄTEIS- OSTOTARJOUS KAIKISTA BIOTIEN OSAKKEISTA, ADS-TODISTUKSISTA JA MUISTA OMAN PÄÄOMAN EHTOISISTA ARVOPAPEREISTA

ACORDAN JULKINEN KÄTEIS- OSTOTARJOUS KAIKISTA BIOTIEN OSAKKEISTA, ADS-TODISTUKSISTA JA MUISTA OMAN PÄÄOMAN EHTOISISTA ARVOPAPEREISTA ACORDAN JULKINEN KÄTEIS- OSTOTARJOUS KAIKISTA BIOTIEN OSAKKEISTA, ADS-TODISTUKSISTA JA MUISTA OMAN PÄÄOMAN EHTOISISTA ARVOPAPEREISTA Markkinointiesite. Tämä ei ole Tarjousasiakirja. 1 Tarjousasiakirja

Lisätiedot

SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa 14.4.

SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa 14.4. Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 22.9.2015. Bittium Oyj:n julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C

TARJOUSASIAKIRJA 22.9.2015. Bittium Oyj:n julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C TARJOUSASIAKIRJA 22.9.2015 Bittium Oyj:n julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C Bittium Oyj ( Yhtiö tai "Bittium") tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen)

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE

PÖRSSITIEDOTE PÖRSSITIEDOTE 28.11.2008 SAVCOR GROUP LTD OY ILMOITTAA SUUNNITTELEVANSA VAPAAEHTOISEN OSTOTARJOUKSEN TEKEMISTÄ KAIKISTA CENCORP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA SEKÄ YRITYSJÄRJESTELYN EHDOTTAMISTA

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 14.10.2014 klo 19:30 Pörssitiedote SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN

Lisätiedot

Orava Asuntorahasto Oyj Tiedotustilaisuus

Orava Asuntorahasto Oyj Tiedotustilaisuus 9/20/2017 1 Orava Asuntorahasto Oyj Tiedotustilaisuus 20.9.2017 9/20/2017 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuntorahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän esityksen Yhtiöstä vain taustatiedoksi eikä tätä

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Alma Media Oyj Pörssitiedote klo

Alma Media Oyj Pörssitiedote klo Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.30 Alma Median vaihtotarjous kaikista Talentumin liikkeeseen laskemista osakkeista ja optiooikeuksista alkaa 15.10.2015 Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista

Lisätiedot

Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista

Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista Danfoss A/S ja Vacon Oyj allekirjoittivat 11.9.2014 yhdistymissopimuksen,

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

SSK:n hallitus suosittelee yksimielisesti järjestelyn hyväksymistä;

SSK:n hallitus suosittelee yksimielisesti järjestelyn hyväksymistä; EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003 CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista Cidron Capital Oy Ab ( Tarjouksen tekijä tai Cidron Capital ) tarjoutuu tämän yhdistetyn

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

Tarjoushinta on 3,04 euroa käteisenä jokaisesta Comptelin osakkeesta ("Osakkeen Tarjoushinta")

Tarjoushinta on 3,04 euroa käteisenä jokaisesta Comptelin osakkeesta (Osakkeen Tarjoushinta) Nokia ilmoittaa aikomuksestaan ostaa Comptel edistääkseen ohjelmistostrategiaansa; tekee Comptelin hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen kaikista yhtiön osakkeista ja optio-oikeuksista Comptel

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 5.11.2014 klo 8:00 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA Ei julkistettavaksi

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot