Osakkeen tarjoushinta on 5,06 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osakkeen tarjoushinta on 5,06 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty."

Transkriptio

1 1) Mikä on vapaaehtoinen julkinen ostotarjous? Vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa tarjouksen tekijä tarjoutuu vapaaehtoisesti ostamaan säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita ja niihin oikeuttavia arvopapereita. Vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa tarjouksen tekijä voi pakollista ostotarjousta vapaammin päättää itse muun muassa tarjousvastikkeen suuruudesta ja laadusta. Vapaaehtoisuus tarkoittaa myös sitä, että tarjouksen tekijällä ei ole esimerkiksi lakiin perustuvaa pakkoa tai velvollisuutta tehdä ostotarjousta. Ostotarjouksen hyväksyminen on osakkeenomistajalle vapaaehtoista. Hänen ei tarvitse reagoida millään lailla, jos hän ei hyväksy tarjousta. 2) Miksi ostotarjous järjestetään? Bittium Oyj ("Bittium" tai "Yhtiö) järjestää ostotarjouksen Automotive-liiketoiminnan myynnistä saatujen varojen palauttamiseksi osakkeenomistajille. Yhtiö allekirjoitti osakekauppasopimuksen Yhtiön Automotiveliiketoiminnan myymisestä saksalaiselle Continental AG:lle 600 miljoonan euron kauppahinnalla. Kauppa toteutui Kaupan seurauksena Yhtiön aikaisempi nimi Elektrobit Oyj muutettiin Bittium Oyj:ksi alkaen. Yhtiön nykyinen liiketoiminta ei tarvitse Automotive-liiketoiminnan myynnistä saatuja varoja, jolloin niiden jakaminen osakkeenomistajille on perusteltua. Tällöin on perusteltua palauttaa kyseessä olevat varat osakkeenomistajille, jolloin heillä on itsenäisesti mahdollisuus päättää näiden varojen käytöstä. Tämän vuoksi Yhtiö aikoo hankkia omia osakkeita ja optio-oikeuksia noin 595 miljoonalla eurolla. Koska palautettava määrä on Yhtiön kokoon nähden poikkeuksellisen suuri, osakkeiden hankinta ostotarjouksella on perusteltu tapa toteuttaa palauttaminen. Ostotarjouksessa suurelle määrälle osakkeenomistajia tarjoutuu mahdollisuus osakkeiden myyntiin, jollaista tavanomainen kaupankäynti pörssissä ei tarjoa verrattain pienen kaupankäyntimäärän takia. Ostotarjouksen ja siihen liittyvän osakkeiden mitätöinnin aiheuttama osakkeiden lukumäärän väheneminen edesauttaa Yhtiön osakekohtaisen hinnan säilyttämistä tarkoituksenmukaisella tasolla verrattuna tilanteeseen, jossa ostotarjoukseen käytettävät voittovarat jaettaisiin osakkeenomistajille osinkona osakkeiden määrän pysyessä muuttumattomana. 3) Kenelle ostotarjous tehdään? Ostotarjous tehdään kaikille Yhtiön osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien 2008C haltijoille, jotka omistavat tarjousaikana Yhtiön osakkeita tai optio-oikeuksia. 4) Mikä on ostotarjouksessa osakkeesta maksettava hinta? Tämä Yhtiön omiin osakkeisiin ja optio-oikeuksiin 2008C kohdistuva ostotarjous tehdään markkinahintaan. Tarjottava vastike on määräytynyt tarjousasiakirjan hyväksymistä edeltävän viiden kaupankäyntipäivän kaupankäyntimäärillä painotettuna Yhtiön osakkeen keskikurssina NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, pyöristettynä lähimpään täyteen eurosenttiin. Osakkeen tarjoushinta on 5,06 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty. On tavanomaista, että pörssiyhtiöt hankkivat omia osakkeitaan kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Tämän vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista laskea preemiota johonkin aiempaan kurssitasoon verrattuna, toisin kuin sellaisissa ostotarjouksissa joissa tarjouksen tekee joku ulkopuolinen taho. 5) Mikä on ostotarjouksessa optio-oikeudesta 2008C maksettava hinta? Optio-oikeuden tarjoushinta on osakkeen tarjoushinta vähennettynä optio-oikeuden mukaisella osakkeen merkintähinnalla 0,55 euroa osakkeelta, eli 4,51 euroa. 6) Kuinka monta osaketta ja optio-oikeutta Yhtiö enintään ostaa? Ostotarjous koskee enintään osaketta, mikä vastaa arviolta noin 88,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ( tilanteen mukaan). Ostotarjous koskee lisäksi enintään optio-oikeutta. Bittium Oyj, Tutkijantie 8, FI Oulu, FINLAND, ,

2 7) Voinko hyväksyä ostotarjouksen vain osittain? Osakkeenomistaja tai optio-oikeuksien haltija voi hyväksyä ostotarjouksen kaikkien omistamiensa osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien osalta tai osittain valitsemallaan osake- ja/tai optio-oikeuksien määrällä. Ostotarjouksen hyväksynnät ilmoitetaan arvo-osuustilikohtaisesti, eli jos sijoittajalla on arvopapereita useammalla eri arvoosuustilillä, jokaisen arvo-osuustilin osalta on toimitettava erillinen hyväksyntä. 8) Mitä minun tulee tehdä, jos arvo-osuustililleni tulee uusia Yhtiön osakkeita ja/tai optio-oikeuksia tarjousaikana, jatkettuna tarjousaikana ja/tai jälkikäteisenä tarjousaikana ja haluan hyväksyä ostotarjouksen kokonaan tai osittain hankkimieni osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien määrien osalta? Jos olet jo aiemmin hyväksynyt ostotarjouksen joidenkin tai kaikkien arvo-osuustililläsi olevien Yhtiön osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien osalta, sinun tulee silti täyttää ja palauttaa erillinen hyväksymislomake, jossa määrittelet sen lisämäärän osakkeita ja/tai optio-oikeuksia arvo-osuustililtäsi, joiden osalta haluat hyväksyä ostotarjouksen. Ole yhteydessä siihen toimipisteeseen, jossa alkuperäinen hyväksyntä on tehty. Ostotarjouksen mahdollinen hyväksyntä osittain tai kokonaan tällaisten uusien osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien osalta on tehtävä erikseen jokaiseen osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien määrän muutokseen liittyen. Kohdassa 9. alla on kuvattu tarkemmin hyväksynnän tekemiseen liittyviä ohjeita. Jos et määrittele ostotarjouksen lisähyväksyntää haluamallesi määrälle osakkeita ja/tai optio-oikeuksia, hyväksyntä koskee sitä määrää osakkeita ja/tai optio-oikeuksia jotka olivat kyseessä olevalla arvoosuustilillä alkuperäistä hyväksyntää annettaessa. Jos et aiemmin ole hyväksynyt ostotarjousta kokonaan tai osittain arvo-osuustililläsi olevien osakkeiden ja/tai optiooikeuksien osalta, voit halutessasi tehdä ostotarjouksen hyväksynnän haluamallesi määrälle osakkeita ja/tai optiooikeuksia arvo-osuustililläsi. Hyväksymiseen liittyvät ohjeet on kuvattu alla kysymyksen 9 vastauksessa. Ohjeet ovat vastaavat hallintarekisteröidyille osakkeenomistajille ja/tai optio-oikeuksien haltijoille. Ota tällöin yhteyttä hallintarekisteröinnin hoitajaasi. Jos et ole saanut tilinhoitajayhteisöltäsi tai hallintarekisteröinnin hoitajaltasi hyväksymislomaketta ja ohjeita, toimintaohjeet kerrotaan alla kysymyksen 10 vastauksessa. 9) Mitä minun tulee tehdä, jos haluan hyväksyä ostotarjouksen kokonaan tai osittain omistamieni osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien osalta? Mihin mennessä minun tulee toimia? Ostotarjouksen hyväksyminen vaatii toimenpiteitä sijoittajalta. Oma tilinhoitajayhteisösi lähettää sinulle ostotarjouksen hyväksymistä varten lomakkeen. Hyväksymislomakkeesi tulee olla vastaanotettu viimeistään kello Suomen aikaa mennessä ostotarjouksen päättymispäivänä (arviolta ). Jos tarjousaikaa jatketaan tai käytetään jälkikäteistä tarjousaikaa, hyväksymislomake on toimitettava siten, että se on vastaanotettu jatketun tai jälkikäteisen tarjousajan kuluessa. Toimi kuitenkin tilinhoitajayhteisösi tai hallintarekisterin hoitajasi antamien ohjeiden ja sen asettaman aikarajan kuluessa. Mikäli oma tilinhoitajayhteisösi ei toimita sinulle ohjeita, voit olla yhteydessä mihin tahansa OP Ryhmän osuuspankkiin tai Helsingin OP Pankki Oyj:hin. Lisätietoja löytyy tarjousasiakirjan kohdasta Ostotarjouksen ehdot Ostotarjouksen hyväksymismenettely. 10) Miksi en saanut ilmoitusta ostotarjouksesta sekä siihen liittyviä ohjeita ja lomakkeita? Miten minun tulee toimia? Useimmat suomalaiset tilinhoitajayhteisöt lähettävät asiakkainaan oleville Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille ja/tai optio-oikeuksien haltijoille ilmoituksen ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät ohjeet ja hyväksymislomakkeen. Jos olet hankkinut uusia Yhtiön osakkeita ja/tai optio-oikeuksia lähellä tarjousajan alkua tai tarjousaikana, jatkettuna tarjousaikana tai jälkikäteisenä tarjousaikana, tilinhoitajasi tai hallintarekisteröinnin hoitajasi ei välttämättä lähetä sinulle hyväksymislomaketta ja ohjeita. Ota tällöin yhteyttä tilinhoitajayhteisöösi tai hallintarekisteröinnin hoitajaasi. Jos et ole saanut ilmoitusta ostotarjouksesta sekä siihen liittyviä ohjeita ja lomakkeita, voit myös olla yhteydessä mihin tahansa OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien tai Helsingin OP Pankki Oyj:n konttoriin saadaksesi tarvittavat tiedot ja antaaksesi ostotarjouksen hyväksynnän. Ostotarjouksen hyväksyntöjä vastaanottavien suomalaisten tilinhoitajayhteisöjen nimet löytyvät kysymyksen 27 vastauksesta; listaa voidaan täydentää myös tarjousajan kuluessa.

3 11) Hyväksytäänkö kaikki tarjoamani Yhtiön osakkeet ja/tai optio-oikeudet täysimääräisesti? Ostotarjouksen ehtojen mukaan tehdyt hyväksynnät toteutuvat osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien osalta täysimääräisesti, jos tarjouksen ehdoissa mainitut enimmäismäärät eivät ylity osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien osalta. Jos hyväksyntöjä tehdään enemmän kuin ehdoissa on määritelty, hyväksyntöjä leikataan ostotarjouksen ehtojen mukaisesti tehtyjen tarjousten suhteessa, ottaen huomioon ostotarjouksen ehtojen määräykset jälkikäteiseen tarjousaikaan liittyen. 12) Mitä tapahtuu, jos en hyväksy ostotarjousta? Omistamiesi osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien lukumäärät eivät muutu. Ostotarjous voi kuitenkin vaikuttaa Yhtiön omistusrakenteeseen ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen. Näitä mahdollisia vaikutuksia on kuvattu kysymyksen 21 vastauksen yhteydessä. 13) Milloin minulle maksetaan osakkeistani ja/tai optio-oikeuksistani? Tilanteessa, jossa ostotarjousta ei ole tarvetta leikata ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, niiden osakkeiden ja optiooikeuksien, joiden osalta ostotarjous on ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, myynti toteutetaan arviolta viidentenä (5.) tarjousajan, tai jos tarjousaikaa on jatkettu tai se on keskeytetty, jatketun tai keskeytetyn tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Tilanteessa, jossa ostotarjousta leikataan ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, niiden osakkeiden ja optio-oikeuksien, joiden osalta ostotarjous on ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, myynti toteutetaan arviolta kymmenentenä (10.) tarjousajan, tai jos tarjousaikaa on jatkettu tai se on keskeytetty, jatketun tai keskeytetyn tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Kaupat selvitetään arviolta toisena (2.) yllä mainittuja toteutuskauppoja seuraavana pankkipäivänä, jolloin tarjoushinta maksetaan osakkeenomistajan ja/tai optio-oikeuksien haltijan arvo-osuustilin hoitotilille tai hyväksymislomakkeessa määritellylle pankkitilille. Mikäli ostotarjouksen enimmäismäärät eivät ylity, eikä jatkettua tai jälkikäteistä tarjousaikaa käytetä, osakkeiden ja optio-oikeuksien myynti toteutetaan arviolta ja tarjoushinta maksetaan osakkeenomistajille ja optiooikeuksien haltijoille arviolta Mikäli ostotarjousta leikataan, eikä jatkettua tai jälkikäteistä tarjousaikaa käytetä, osakkeiden ja optio-oikeuksien myynti toteutetaan arviolta ja tarjoushinta maksetaan osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille arviolta ) Aiheutuuko ostotarjouksen hyväksymisestä minulle mitään kuluja? Ostotarjouksen hyväksyminen ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ei aiheuta sinulle mitään kuluja. Jos osakkeisiin tai optio-oikeuksiin kohdistuu panttauksia tai muita rajoituksia tai jos osakkeenomistaja tai optio-oikeuden haltija peruuttaa ostotarjouksessa antamansa hyväksynnän, tilinhoitajayhteisö tai hallintarekisteröinnin hoitaja tai muu taho voi kuitenkin periä hinnastonsa mukaisen veloituksen näiden asioiden käsittelemisestä. 15) Miten verottaja tulkitsee omien osakkeiden oston? Yhtiö on saanut tiedoksi keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun osakkeenomistajan verokohtelusta, mikäli Yhtiö hankkii omia osakkeita julkisella ostotarjouksella Automotive-liiketoiminnan myynnistä saaduilla varoilla tietyin ehdoin. Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun mukaan omien osakkeiden hankintaan ei sovelleta Suomessa verotusmenettelystä annetun lain 29 :n peiteltyä osinkoa koskevia säännöksiä, jolloin omia osakkeitaan luovuttavan osakkeenomistajan verotus Suomessa toteutettaisiin normaalisti luovutusvoittoverosäännösten mukaisesti. Vaikka ostotarjous on pyritty toteuttamaan mainitun ennakkoratkaisun mukaisesti, Yhtiö ei vastaa millään tavalla mainitussa ennakkoratkaisussa tai siihen liittyvässä ennakkoratkaisuhakemuksessa esitetyistä tiedoista tai keskusverolautakunnan päätöksen soveltuvuudesta ostotarjoukseen, sen pysyvyydestä tai paikkansapitävyydestä kenenkään osakkeenomistajan tai optio-oikeuden haltijan osalta. Osakkeenomistajaa tai optio-oikeuksien haltijaa kehotetaan selvittämään ostotarjouksen hyväksymisen vero- ja mahdolliset arvopaperioikeudelliset seuraamukset omassa maassaan toimivan taloudellisen tai juridisen neuvonantajan kanssa.

4 Yllämainitussa tuloverotusta koskevassa ennakkoratkaisussa ei ole otettu kantaa mahdolliseen varainsiirtoverovelvollisuuteen. Verohallinnon ohjeen "Työsuhdeoptioiden verotus" (A113/200/2013) mukaan työsuhteen perusteella saatuihin optio-oikeuksiin liittyy varainsiirtoverovelvollisuus, joka kyseisen Verohallinnon ohjeen mukaan syntyy jo optio-oikeuksien saantohetkellä, vaikka veron määrä selviää vasta optio-oikeutta käytettäessä. Näin ollen on mahdollista, että optio-oikeuden työsuhteen nojalla saaneen henkilön luovuttaessa tämän ostotarjouksen yhteydessä kyseisiä optio-oikeuksia realisoituu hänelle varainsiirtoverovelvollisuus. Tämä optio-oikeuksien työsuhteen nojalla saaneen henkilön maksettavaksi mahdollisesti tuleva varainsiirtovero ei ole tarjousasiakirjan kohdassa Ostotarjouksen ehdot Varainsiirtovero ja muut maksut tarkoitettu verovelvollisuus, josta vastuu olisi Yhtiöllä. 16) Voinko muuttaa mieltäni ostotarjouksen hyväksymisen jälkeen? Osakkeiden ja optio-oikeuksien osalta ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tehty ostotarjouksen hyväksyminen voidaan peruuttaa milloin tahansa tarjousajan kuluessa tai, jos tarjousaikaa on jatkettu, tämän jatketun tarjousajan kuluessa, kunnes Yhtiö on ilmoittanut kaikkien toteuttamisedellytysten täyttyneen tai että Yhtiö on luopunut niistä, julistaen siten ostotarjouksen ehdottomaksi. Peruutuksen yhteydessä osakkeita tai optiooikeuksia koskeva arvo-osuustilille rekisteröity luovutusrajoitus poistetaan peruutuksen kohteena olevien osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien osalta mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä, kun ostotarjouksen ehtojen mukainen peruutusilmoitus on vastaanotettu. Mahdollisen jälkikäteisen tarjousajan aikana annettu ostotarjouksen hyväksyntä on sitova eikä sitä voida peruuttaa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. 17) Mitä hyväksynnöilleni tapahtuu, jos ostotarjous raukeaa tai peruuntuu? Mikäli ostotarjous raukeaa tai peruuntuu, osakkeita tai optio-oikeuksia koskeva arvo-osuustilille rekisteröity luovutusrajoitus poistetaan mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä, kun ostotarjouksen raukeamisesta tai peruuntumisesta on ilmoitettu. 18) Mitä hyväksynnöilleni tapahtuu, jos niitä leikataan? Jos ostotarjouksen mukaisesti hankittavien osakkeiden tai optio-oikeuksien määrää leikataan sen johdosta, että ostotarjouksessa tarjottavien osakkeiden tai optio-oikeuksien kokonaismäärä ylittää ostotarjouksen mukaisen enimmäismäärän, osakkeita tai optio-oikeuksia koskeva arvo-osuustilille rekisteröity luovutusrajoitus poistetaan vasta arviolta ostotarjouksen toteuttamiskauppojen toteutuspäivänä. 19) Mitä tapahtuu, jos varoja ei saada jaettua täysimääräisesti ostotarjouksen yhteydessä? Yhtiö on tiedottanut suunnittelevansa Automotive-liiketoiminnan myynnistä saatujen varojen, enintään 595 miljoonaa euroa, jakamista osakkeenomistajille ensisijaisesti hankkimalla osakkeita kaikille osakkeenomistajille suunnatulla julkisella ostotarjouksella Yhtiön hallituksen ostotarjousta koskeva ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle julkistettiin ja ylimääräinen yhtiökokous päätti ostotarjouksesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti Muista mahdollisista varojen jakoon liittyvistä toimista ei tällä hetkellä ole päätöksiä. 20) Ovatko jotkut osakkeenomistajat sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen? Yhtiön seitsemän suurinta osakkeenomistajaa sekä eräs suuri osakkeenomistaja ovat sitoutuneet tarjoamaan ostotarjouksessa Bittiumin hankittavaksi yhteensä Bittiumin osaketta, mikä vastaa noin 33,1 prosenttia Bittiumin kaikista osakkeista ja äänistä (tarjousasiakirjan päivämääränä ). Kunkin osakkeenomistajan sitoumuksen kohteena olevien osakkeiden määrä vastaa vähintään 70 prosenttia kyseisen osakkeenomistajan omistamien osakkeiden lukumäärästä Kyseiset osakkeenomistajat ovat lisäksi sitoutuneet olemaan hankkimatta lisää Yhtiön osakkeita ennen ostotarjouksen alkamista ja sen voimassaollessa. Sitoumukset eivät estä osakkeenomistajia luovuttamasta osakkeitaan siltä osin kun niiden määrä ylittää sitoumuksen kohteena olevan osakemäärän. Kaikki sitoumukset on annettu eräin ehdoin, jotka eivät voi johtaa sitoumuksen raukeamiseen tilanteessa, jossa ostotarjous toteutetaan. Kukin viidestä suurimmasta osakkeenomistajasta on myös sitoutunut, mikäli se ei olisi taloudellisesti kohtuutonta, alentamaan omistustaan Yhtiössä edelleen, mikäli hänen omistuksensa välittömästi tarjouksen toteuttamisen jälkeen ylittäisi 30 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä. Sitoumusten tarkoituksena on muun muassa rajoittaa

5 sitä osakemäärää, joka nykyisellä merkittävällä osakkeenomistajalla voi ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen olla sellaisessa tilanteessa, jossa ostotarjous hyväksytään kokonaan tai suurimmalta osaltaan. 21) Millainen on Bittiumin omistusrakenne ostotarjouksen jälkeen? Ostotarjouksen kohteena on enintään noin 88,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista (tarjousasiakirjan päivämääränä ). Ei kuitenkaan ole mitään varmuutta siitä, kuinka paljon osakkeita tarjotaan ostotarjouksen yhteydessä hankittavaksi. Se, missä suhteessa osakkeenomistajat hyväksyvät ostotarjouksen, saattaa vaikuttaa merkittävästi Yhtiön omistusrakenteeseen ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen. On esimerkiksi mahdollista, että sellaisen osakkeenomistajan omistusosuus Yhtiössä, joka ei ostotarjouksessa myy kaikkia omistamiaan osakkeita, kasvaa ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen merkittävästi. 22) Voiko Bittiumin osakkeilla käydä kauppaa pörssissä ostotarjouksen aikana? Kaupankäynti Bittiumin osakkeella jatkuu pörssissä normaalisti myös ostotarjouksen ajan. Sijoittaja ei kuitenkaan voi myydä sellaisia osakkeita tai optio-oikeuksia, joiden osalta hän on sitovasti hyväksynyt ostotarjouksen. Jos sijoittaja ostotarjouksen hyväksymisen jälkeen hankkii lisää Bittiumin osakkeita tai optio-oikeuksia ja haluaa hyväksyä ostotarjouksen myös näiden osakkeiden tai optio-oikeuksien osalta, on hankittuja arvopapereita koskeva ostotarjouksen hyväksyminen tehtävä erikseen. Kysymyksen 8 vastauksen yhteydessä kuvataan tarkemmin tällaista hyväksyntää. 23) Tulevatko ostetut osakkeet Bittiumin haltuun? Mitä osakkeille tapahtuu? Kaikki ostotarjouksessa luovutettavat osakkeet ja optio-oikeudet mitätöityvät osana ostotarjouksen toteuttamiskauppojen selvittämistä, alustavasti selvityspäivänä siten, että osakkeet ja optio-oikeudet eivät tule Yhtiön haltuun. 24) Onko Bittium poistumassa pörssistä? Yhtiö jatkaa nykyisen liiketoimintansa harjoittamista ja Yhtiön osake jatkaa kaupankäynnin kohteena Nasdaq OMX Helsingissä ostotarjouksen jälkeen. 25) Olen ulkomaalainen osakkeenomistaja, koskeeko ostotarjous myös minua? Ostotarjousta ei tehdä suoraan eikä välillisesti alueilla, joilla sen tekeminen olisi lainvastaista eikä tarjousasiakirjaa tai siihen liittyviä hyväksymislomakkeita levitetä tai välitetä eikä niitä saa levittää tai välittää millään tavalla, kuten postitse, telefaksitse, sähköpostitse tai puhelimitse taikka millään muullakaan tavalla, alueille tai alueilta, joilla se olisi lainvastaista. Ostotarjousta ei erityisesti tehdä Yhdysvalloissa eikä millään muilla alueilla, joilla tämä olisi lainvastaista. Ostotarjousta ei voida hyväksyä minkään tällaisen tavan tai välineen kautta näiltä alueilta. Mikäli asutte Yhdysvalloissa (tai missään muussa maassa, jossa tarjouksen tekeminen olisi lainvastaista), ette voi osallistua ostotarjoukseen. Euroopan talousalueen ulkopuolella asuvia osakkeenomistajia tai optio-oikeuksien haltijoita kehotetaan selvittämään omilta oikeudellisilta tai taloudellisilta neuvonantajiltaan, voivatko nämä heihin soveltuvan lainsäädännön mukaisesti osallistua ostotarjoukseen. 26) Mitkä ovat tärkeitä päivämääriä? Alla on esitetty ostotarjoukseen liittyviä tärkeitä päivämääriä olettaen, ettei tarjousaikaa ole jatkettu tai keskeytetty ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Esitetyt päivämäärät ovat arvioita Yhtiön päätös tehdä ostotarjous Sähköinen tarjousasiakirja saatavilla tästä päivämäärästä alkaen Painettu tarjousasiakirja saatavilla tästä päivämäärästä alkaen Tarjousaika alkaa Tarjousaika päättyy Ostotarjouksen alustavan tuloksen julkistaminen A / B Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistaminen A / B Ostotarjouksen toteutuskauppojen toteuttaminen A / B Ostotarjouksen toteutuskauppojen selvitys, osakkeiden ja optio- oikeuksien tarjoushintojen maksu sekä hyväksyttyjen tarjousten nojalla luovutettujen osakkeiden ja optio-oikeuksien mitätöityminen

6 A) Tilanteessa, jossa ostotarjousta ei ole tarvetta leikata B) Tilanteessa, jossa ostotarjousta leikataan 27) Ottaako minun suomalainen tilinhoitajayhteisöni tai hallintarekisteröinnin hoitajani vastaan ostotarjouksen hyväksyntöjä? Seuraavat tilinhoitajayhteisöt vastaanottavat ostotarjouksen hyväksyntöjä heidän omien arvo-osuustiliasiakkaidensa ja hallintarekisteröintiasiakkaidensa osalta: Aktia Pankki Oyj Danske Bank Oyj Evli Pankki Oyj FIM Sijoituspalvelut Oy Nooa Säästöpankki Oy Nordea Pankki Oyj Nordenet Bank Ab Pohjola Pankki Oyj Skandinaviska Enskilda Banken Ab Svenska Handelsbanken Ab, Suomen sivuliike Ålandsbanken Abp Jos osakkeenomistajan tai optio-oikeuden haltijan tilinhoitajayhteisö ei vastaanota hyväksymis-lomakkeita (esimerkiksi Euroclear), tällainen sijoittaja voi ottaa yhteyttä mihin tahansa OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien tai Helsinki OP Pankki Oyj:n konttoriin hyväksyäkseen ostotarjouksen omistamiensa osakkeiden ja/tai optiooikeuksien osalta. 28) Mistä voin saada lisätietoja? Lisätietoja vapaaehtoisesta julkisesta ostotarjouksesta on saatavilla tarjousasiakirjasta, joka on saatavilla suomen- ja englanninkielisenä internetissä osoitteissa ja sekä Tarjousasiakirja tulee saataville myös OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n konttoreihin sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n toimipaikkaan osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki. Halutessasi lisätietoja ostotarjouksesta, voit olla yhteydessä omaan tilinhoitajayhteisöösi tai mihin tahansa OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai Helsingin OP Pankin konttoriin.

TARJOUSASIAKIRJA 22.9.2015. Bittium Oyj:n julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C

TARJOUSASIAKIRJA 22.9.2015. Bittium Oyj:n julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C TARJOUSASIAKIRJA 22.9.2015 Bittium Oyj:n julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C Bittium Oyj ( Yhtiö tai "Bittium") tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen)

Lisätiedot

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU. Liite: Ingman Group Oy Ab:n tiedote kokonaisuudessaan INGMAN GROUP OY AB TIEDOTE 16.9.2013 klo 11.50 TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI

Lisätiedot

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4. Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.2014 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,

Lisätiedot

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Ostotarjous Pohjolan osakkeista OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-yhtymä

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 14.9.2015 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT

OSTOTARJOUKSEN EHDOT OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde OP-Pohjola osk ( OP-Pohjola tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostotarjouksessa jäljempänä esitetyin ehdoin ostamaan kaikki Pohjola Pankki Oyj:n ( Pohjola tai Yhtiö

Lisätiedot

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Ei julkistettavaksi, jaettavaksi tai toimitettavaksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa,

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA

Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA Suomen Helasto Oyj on vastaanottanut tänään Panostaja Oyj:ltä tiedotteen, joka sisältää Panostaja

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Tarjouksentekijä Yhtiö Osakkeet Osake Vuoden 2014 Optio-oikeudet Vuoden 2015 Optio-oikeudet Optio-oikeudet

OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Tarjouksentekijä Yhtiö Osakkeet Osake Vuoden 2014 Optio-oikeudet Vuoden 2015 Optio-oikeudet Optio-oikeudet OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Nokia Solutions and Networks Oy ("Tarjouksentekijä") tarjoutuu jäljempänä esitetyin ehdoin ostamaan kaikki Comptel Oyj:n ("Yhtiö") liikkeeseen laskemat osakkeet

Lisätiedot

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun 1 :n mukaan osakkeenomistaja, jolla on. Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun 1 :n mukaan osakkeenomistaja, jolla on. Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET NASDAQ OMX Helsinki Oy Helsingin Pörssin tiedote TREMOKO OY AB JULKISTAA OSTOTARJOUKSEN IXONOS OYJ:N KAIKISTA OSAKKEISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KASVATTAA OMISTUSOSUUTTAAN BIRKA LINE ABP:SSÄ NOIN 86 PROSENTTIIN OSAKKEISTA JA NOIN 84 PROSENTTIIN ÄÄNISTÄ

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8. NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.2012 Nordic Aluminium Oyj ( Yhtiö tai Nordic Aluminium ) on tänään 17.8.2012

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

MAAKUNNAN ASUNNOT ALOITTAA 6.11.2014 VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAI- KISTA SSK:N OSAKKEISTA

MAAKUNNAN ASUNNOT ALOITTAA 6.11.2014 VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAI- KISTA SSK:N OSAKKEISTA EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KA- NADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 11.15

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 11.15 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.7.2016 KLO 11.15 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2016 KLO 9.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

Clausal Computing Oy:n. julkinen ostotarjous kaikista. Tectia Oyj:n. Osakkeista ja Optio-oikeuksista

Clausal Computing Oy:n. julkinen ostotarjous kaikista. Tectia Oyj:n. Osakkeista ja Optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 15.3.2012 Clausal Computing Oy:n julkinen ostotarjous kaikista Tectia Oyj:n Osakkeista ja Optio-oikeuksista Clausal Computing Oy ( Tarjouksentekijä tai Clausal Computing ), joka on Suomen

Lisätiedot

CIDRON SERVICES PÖRSSITIEDOTE kello 9.30 Suomen aikaa

CIDRON SERVICES PÖRSSITIEDOTE kello 9.30 Suomen aikaa CIDRON SERVICES PÖRSSITIEDOTE 1.4.2008 kello 9.30 Suomen aikaa Ei julkistettavaksi, jaettavaksi tai toimitettavaksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa.

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.00

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.00 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.4.2016 KLO 16.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Ostotarjouksen tarjousaika 27.2. - 29.3.2017 Comptelin hallitus on yksimielisesti suositellut osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007 Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista Rederiaktiebolaget Eckerö ( Eckerö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/26.5.1989,

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa Taustaa OSAKEANNIN EHDOT Metsä Board Oyj:n ( Yhtiö ) varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 70.000.000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Valtuutuksen nojalla

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostamaan seuraavassa esitettyjen ehtojen mukaisesti kaikki Oral Hammaslääkärit Oyj:n ( Yhtiö tai Oral ) liikkeeseen

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista

Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista Danfoss A/S ja Vacon Oyj allekirjoittivat 11.9.2014 yhdistymissopimuksen,

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Tarjottava vastike on 6,90 euroa käteisenä kutakin 2012B optio-oikeutta kohden ja 0,27 euroa käteisenä kutakin 2012C optio-oikeutta kohden.

Tarjottava vastike on 6,90 euroa käteisenä kutakin 2012B optio-oikeutta kohden ja 0,27 euroa käteisenä kutakin 2012C optio-oikeutta kohden. TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.2014 OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2013 klo 14:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 12. päivänä 2013

Lisätiedot

Vaihtotarjouksen ehdot

Vaihtotarjouksen ehdot 1 (5) Mikäli näiden vaihtotarjouksen ehtojen suomenkielisen ja englanninkielisen version välillä on eroavuuksia, pidetään ratkaisevana englanninkielistä versiota, joka on esitetty 16.4.2010 päivätyssä

Lisätiedot

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy. 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003 KLO 12.30 SUOMINEN KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU PÖRSSITIEDOTE 21.8.2017 klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Investors House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lisätiedot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 1 Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja osakkeiden lukumäärien vuotuista

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA Tiedote 3.6.2014 klo 14.00 RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TREMOKO OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA JA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA IXONOS OYJ:N OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 25.4.2014

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 25.4.2014 Tiedote 24.4.2014 klo 15.45 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 25.4.2014 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.10.2005 klo 08.45 1(11) POHJOLA-YHTYMÄ OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO OKO:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.10.2005 klo 08.45 1(11) POHJOLA-YHTYMÄ OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO OKO:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.10.2005 klo 08.45 1(11) POHJOLA-YHTYMÄ OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO OKO:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA Pohjola-Yhtymä Oyj:n hallitus on arvioinut OKO Osuuspankkien Keskuspankki

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti.

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti. OSAKEANNIN EHDOT Yhteenveto Osakeannista Cramon varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2011 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten

Lisätiedot

ACORDAN JULKINEN KÄTEIS- OSTOTARJOUS KAIKISTA BIOTIEN OSAKKEISTA, ADS-TODISTUKSISTA JA MUISTA OMAN PÄÄOMAN EHTOISISTA ARVOPAPEREISTA

ACORDAN JULKINEN KÄTEIS- OSTOTARJOUS KAIKISTA BIOTIEN OSAKKEISTA, ADS-TODISTUKSISTA JA MUISTA OMAN PÄÄOMAN EHTOISISTA ARVOPAPEREISTA ACORDAN JULKINEN KÄTEIS- OSTOTARJOUS KAIKISTA BIOTIEN OSAKKEISTA, ADS-TODISTUKSISTA JA MUISTA OMAN PÄÄOMAN EHTOISISTA ARVOPAPEREISTA Markkinointiesite. Tämä ei ole Tarjousasiakirja. 1 Tarjousasiakirja

Lisätiedot

TÄMÄ TIEDOTE KORVAA TIEDOTTEEN EDELLISEN VERSION JOKA JULKAISTIIN HELSINGIN PÖRSSISSÄ 14.6.2002 KLO 16.34

TÄMÄ TIEDOTE KORVAA TIEDOTTEEN EDELLISEN VERSION JOKA JULKAISTIIN HELSINGIN PÖRSSISSÄ 14.6.2002 KLO 16.34 Pörssitiedote TÄMÄ TIEDOTE KORVAA TIEDOTTEEN EDELLISEN VERSION JOKA JULKAISTIIN HELSINGIN PÖRSSISSÄ 14.6.2002 KLO 16.34 TIEDOTTA EI SAA JULKAISTA YHDYSVALLOISSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI AUSTRALIASSA KONE

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 20.30

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 20.30 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.5.2016 KLO 20.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

CGI ALOITTAA AFFECTO OYJ:N HALLITUKSEN SUOSITTELEMAN VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA AFFECTO OYJ:N OSAKKEISTA 30.8.

CGI ALOITTAA AFFECTO OYJ:N HALLITUKSEN SUOSITTELEMAN VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA AFFECTO OYJ:N OSAKKEISTA 30.8. Sivu 1/11 Julkaistu: 2017-08-29 13:00:00 CEST Nasdaq Helsinki Oy Helsingin Pörssin tiedote CGI ALOITTAA AFFECTO OYJ:N HALLITUKSEN SUOSITTELEMAN VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA AFFECTO OYJ:N

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 40 000 000 osaketta.

OSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 40 000 000 osaketta. OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Tecnotreen varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 22 500 000 uuden osakkeen

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Basware Oyj, pörssitiedote 2.2.2016 klo 08:40 Kutsu Basware Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 1. päivänä 2014 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 5.11.2014

TARJOUSASIAKIRJA 5.11.2014 TARJOUSASIAKIRJA 5.11.2014 MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA Maakunnan Asunnot Oy ( Tarjouksentekijä

Lisätiedot

Pohjola Corporate Finance Oy ("Pääjärjestäjä") toimii Osakeannin pääjärjestäjänä.

Pohjola Corporate Finance Oy (Pääjärjestäjä) toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. TULIKIVI OYJ LIITE OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Tulikivi Oyj:n ("Yhtiö") 8.10.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

SSK:n hallitus suosittelee yksimielisesti järjestelyn hyväksymistä;

SSK:n hallitus suosittelee yksimielisesti järjestelyn hyväksymistä; EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN

Lisätiedot

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT 1 (5) KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut ehtoja. Alkuperäiset luvut

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTIPÄÄTÖS Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 12.1.2015 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 21. päivänä huhtikuuta 2017 kello 13.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 28.3.2017 KLO 16.20 KUTSU ROBIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Robit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20.4.2017 klo 12.00

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 IXONOSIN ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ ON JULKAISTU Finanssivalvonta on 1.6.2010 hyväksynyt Ixonos Oyj:n arvopaperimarkkinalain mukaisen arvopaperiliitteen ja

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen,

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen, Sivu 1 / 5 TAALERITEHDAS OYJ:N SYNTEETTISET OPTIO-OIKEUDET 2013 Taaleritehdas Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 4.12.2013 päättänyt synteettisten optiooikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 14.10.2014 klo 19:30 Pörssitiedote SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE

TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.10.2000 KELLO 15.15 TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE Talentum Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2000 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 34/2003 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

JAKAUTUMISEN PERUSTEET

JAKAUTUMISEN PERUSTEET JAKAUTUMISEN PERUSTEET Sievi Capital Oyj:n hallitus allekirjoitti 11.8.2011 jakautumissuunnitelman, jonka mukaan sopimusvalmistusliiketoiminta siirtyy uudelle perustettavalle julkiselle osakeyhtiölle Scanfil

Lisätiedot

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT Tausta Citycon Oyj ( Yhtiö ) allekirjoitti 25.5.2015 sopimuksen norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n kaikkien osakkeiden hankkimiseksi ("Yrityskauppa"). Cityconin

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

Alma Media Oyj Pörssitiedote klo

Alma Media Oyj Pörssitiedote klo Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.30 Alma Median vaihtotarjous kaikista Talentumin liikkeeseen laskemista osakkeista ja optiooikeuksista alkaa 15.10.2015 Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2009 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina helmikuun 5. päivänä 2015 alkaen klo 13.00 Tampere-talon Studio-salissa osoitteessa

Lisätiedot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN

POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN :n 1 (10) 2.6.2015 POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 8. päivänä 2011 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa,

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA INGMAN GROUP OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ETTEPLAN OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA INGMAN GROUP OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ETTEPLAN OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 16.9.2013 INGMAN GROUP OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ETTEPLAN OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA Ingman Group Oy Ab ( Ingman Group tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu

Lisätiedot

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN 30.10.2014 TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,

Lisätiedot

Star Healthcare Oy:n julkinen ostotarjous. Terveystalo Healthcare Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Star Healthcare Oy:n julkinen ostotarjous. Terveystalo Healthcare Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 23.1.2009 Star Healthcare Oy:n julkinen ostotarjous Terveystalo Healthcare Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Star Healthcare Oy ( Star Healthcare tai Tarjouksentekijä ), joka

Lisätiedot