SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa 14.4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa 14.4."

Transkriptio

1 Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvien lakien tai määräysten vastaista tai vaatisi ylimääräisten asiakirjojen laatimista tai rekisteröintiä tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen ja Ruotsin lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Lisätietoja on esitetty tämän pörssitiedotteen kohdassa "Tärkeä ilmoitus". PÖRSSITIEDOTE SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa SSAB AB (publ) ( SSAB ) ja Rautaruukki Oyj ( Rautaruukki ) tiedottivat suunnitelmasta yhdistää molemmat yhtiöt SSAB:n Rautaruukin osakkeenomistajille tekemällä julkisella vaihtotarjouksella, jota Rautaruukin hallitus suosittelee osakkeenomistajilleen. Vaihtotarjouksessa SSAB tarjoaa 0,4752 uutta SSAB:n A-sarjan osaketta ja 1,2131 uutta SSAB:n B-sarjan osaketta jokaisesta Rautaruukin osakkeesta. Rautaruukin hallitus on julkaistussa lausunnossaan suositellut Rautaruukin osakkeenomistajille, että he hyväksyvät vaihtotarjouksen. Rautaruukin suurin osakkeenomistaja, Solidium Oy, joka omistaa 39,7 prosenttia kaikista Rautaruukin osakkeista, on sitoutunut hyväksymään vaihtotarjouksen. Vaihtotarjouksen tarjousaika alkaa kello 9.00 (Suomen aikaa) ja päättyy kello (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa. Finanssivalvonta on hyväksynyt vaihtotarjousta koskevan suomenkielisen tarjousasiakirjan ja listalleottoesitteen. Suomenkielinen tarjousasiakirja ja listalleottoesite on saatavilla alkaen internetissä osoitteissa ja sekä alkaen NASDAQ OMX Helsinki Oy:n palvelupisteestä osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki, SSAB:n pääkonttorista osoitteessa Klarabergsviadukten 70, D6, Tukholma, Ruotsi, Rautaruukin pääkonttorissa osoitteessa Suolakivenkatu 1, Helsinki sekä Danske Bankin konttoreissa. Englanninkielinen tarjousasiakirja ja listalleottoesite on tietyin rajoituksin saatavilla alkaen internetissä osoitteissa ja Vaihtotarjouksen ehdot on liitetty kokonaisuudessaan tähän pörssitiedotteeseen (Liite 1). Lisätietoja antaa: Andreas Koch, sijoittajasuhdejohtaja, (14)

2 Tärkeä ilmoitus Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa, missä se on soveltuvien lakien tai määräysten mukaan kiellettyä. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja tai esite, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä osakevaihtotarjous osakkeista vain osakevaihtotarjoukseen liittyvässä tarjousasiakirjassa ja esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen on soveltuvan lain mukaan kiellettyä tai missä tarjousasiakirja-, rekisteröinti- tai muut vaatimukset soveltuisivat Suomen ja Ruotsin lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi. Osakevaihtotarjoukseen liittyvää tarjousasiakirjaa ja esitettä ja niihin liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, missä soveltuva laki kieltää sen. Erityisesti osakevaihtotarjousta ei tehdä, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai tietyin poikkeuksin Yhdysvalloissa. Osakevaihtotarjousta ei voida hyväksyä Australiasta, Kanadasta, Hong Kongista, Japanista, Uudesta-Seelannista, Etelä-Afrikasta tai tietyin poikkeuksin Yhdysvalloista. SSAB:n osakkeita ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ("Arvopaperilaki"), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. SSAB:n osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla, johon Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. Huomioon otettavaa on, että tietyt tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisiin tosiseikkoihin liittyvät lausumat ja lausumat, joissa käytetään ilmauksia "odottaa", "arvioi", "ennustaa" tai vastaavia ilmaisuja, saattavat olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhdistyneen yhtiön todellinen tulos voi poiketa huomattavasti tämänhetkisistä odotuksista. 2 (14)

3 Liite 1: Vaihtotarjouksen ehdot Liite 1 Vaihtotarjouksen ehdot Vaihtotarjouksen kohde Vaihtotarjouksen ehtojen mukaan SSAB AB (publ) ( SSAB tai Yhtiö ) tarjoutuu hankkimaan arvopaperimarkkinalain (764/2012, muutoksineen, Arvopaperimarkkinalaki ) mukaisesti kaikki Rautaruukki Oyj:n ( Rautaruukki ) liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet ( Rautaruukin osakkeet ), jotka eivät ole Rautaruukin tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa ( Vaihtotarjous ). Osakevastike Vaihtotarjouksessa SSAB tarjoaa 0,4752 uutta Yhtiön A-sarjan osaketta ( Uudet A-sarjan osakkeet ) ja 1,2131 uutta Yhtiön B-sarjan osaketta ( Uudet B-sarjan osakkeet ja yhdessä Uusien A-sarjan osakkeiden kanssa Uudet osakkeet ) kustakin Rautaruukin osakkeesta ( Osakevastike ) edellyttäen, että Vaihtotarjous on hyväksytty sen ehtojen mukaisesti eikä hyväksyntää ole asianmukaisesti peruutettu. Kaikista Rautatuurin osakkeista tarjottava SSAB:n osakkeiden määrä on yhteensä enintään Uutta A-sarjan osaketta ja enintään Uutta B-sarjan osaketta. Osakevastike on määritetty sillä perusteella, että liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien Rautaruukin osakkeiden lukumäärä tarjousasiakirjan ja listalleottoesitteen ( Tarjousasiakirja ) päivämääränä on (kaikki liikkeeseen lasketut Rautaruukin osakkeet lukuun ottamatta Rautaruukin tai sen tytäryhtiöiden omistamia osakkeita, pois lukien Rautaruukin hallussa olevat Rautaruukin osaketta, joista osa tai kaikki voidaan luovuttaa avaintyöntekijöille Rautaruukin osake-perusteisen kannustinohjelman mukaisesti vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana). Mikäli Rautaruukin osakkeiden lukumäärä nousee tai Rautaruukki laskee liikkeeseen erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, Osakeyhtiölaki ) 10 luvun mukaisesti Rautaruukin osakkeisiin ennen Toteutuspäivää (määritelty jäljempänä kohdassa Osakkeiden maksuehdot ja selvitys ), SSAB:llä on oikeus tarkistaa Osakevastiketta vastaavasti. Mikäli Rautaruukin yhtiökokouksessa päätetään ennen Toteutuspäivää jakaa osinkoa tai muita varoja Osakeyhtiölain 13 luvun 1 :n mukaisesti, mihin Vaihtotarjouksen hyväksynyt Rautaruukin osakkeiden omistaja on oikeutettu, osingon tai jako-osuuden määrää vastaava summa Rautaruukin osaketta kohden vähennetään Osakevastikkeesta. Uusien osakkeiden murto-osia ei toimiteta Rautaruukin osakkeenomistajille. Niiltä osin kuin Rautaruukin osakkeenomistajat ovat oikeutettuja murto-osiin, murto-osat yhdistetään ja myydään NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ( Helsingin pörssi ) osakkeiden murto-osiin oikeutettujen Rautaruukin osakkeenomistajien lukuun ja varat murto-osien myynnistä 3 (14)

4 keskimyyntihinnalla vähennettynä välittömillä myyntikuluilla jaetaan Rautaruukin osakkeenomistajien kesken siinä suhteessa kuin he olivat murto-osiin oikeutettuja. Vaihtotarjousaika Tarjousaika alkaa kello 9.00 (Suomen aikaa) ja päättyy kello (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä ( Tarjousaika ) jäljempänä esitetyn mukaisesti. Vaihtotarjouksen hyväksymisen tulee olla perillä vastaanottajalla ennen Tarjousajan päättymistä jäljempänä kohdassa Vaihtotarjouksen hyväksymismenettely esitetyn mukaisesti. SSAB voi milloin tahansa jatkaa Tarjousaikaa. SSAB ilmoittaa pörssitiedotteella mahdollisesta Tarjousajan jatkamisesta viimeistään alkuperäisen Tarjousajan päättymistä seuraavan ensimmäisen (1) Suomen pankkipäivän aikana. Lisäksi SSAB ilmoittaa jatketun Tarjousajan mahdollisesta uudelleen jatkamisesta tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan uudelleen jatkamisesta viimeistään jatketun Tarjousajan tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan päättymistä seuraavan ensimmäisen (1) Suomen pankkipäivän aikana. Tarjousaika voi olla kokonaisuudessaan enintään kymmenen (10) viikkoa. Kuitenkin jos Vaihtotarjouksen toteuttamisen edellytykset ovat jääneet täyttymättä Finanssivalvonnan julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevissa määräyksissä ja ohjeissa (9/2013) tarkoitetun erityisen esteen vuoksi, SSAB voi jatkaa Tarjousaikaa kymmentä (10) viikkoa pidemmäksi ajaksi siihen asti, kun kyseinen este on poistunut ja SSAB:llä on ollut kohtuullinen aika ottaa kyseinen tilanne huomioon. Tässä tapauksessa SSAB:n tulee ilmoittaa uusi päättymispäivä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen jatketun Tarjousajan päättymistä. Lisäksi mahdollinen Jälkikäteinen tarjousaika voi jatkua kymmentä (10) viikkoa pidemmäksi ajaksi. SSAB voi keskeyttää jatketun Tarjousajan. SSAB ilmoittaa jatketun Tarjousajan keskeyttämistä koskevasta päätöksestään niin pian kuin kohtuullisesti on mahdollista sen jälkeen, kun päätös keskeyttämisestä on tehty ja joka tapauksessa viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen keskeytetyn jatketun Tarjousajan päättymistä. Mikäli SSAB keskeyttää jatketun Tarjousajan, Tarjousaika päättyy SSAB:n ilmoittamana aikaisempana ajankohtana. SSAB pidättää itsellään myös oikeuden jatkaa Tarjousaikaa samassa yhteydessä, kun se ilmoittaa Vaihtotarjouksen lopullisen tuloksen jäljempänä kohdassa Vaihtotarjouksen tuloksen ilmoittaminen esitetyn mukaisesti (tällainen pidennetty Tarjousaika, Jälkikäteinen tarjousaika ). Tällaisen Jälkikäteisen tarjousajan tilanteessa Jälkikäteinen tarjousaika päättyy SSAB:n lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä ilmoittamana ajankohtana. Jälkikäteisen tarjousajan päättymisestä ilmoitetaan viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen Jälkikäteisen tarjousajan päättymistä. Vaihtotarjouksen toteuttamisen edellytykset Vaihtotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että alla esitetyt Vaihtotarjouksen toteuttamisedellytykset ( Toteuttamisedellytykset ) ovat täyttyneet täyttyneet ilmoituspäivänä 4 (14)

5 tai ilmoituspäivään mennessä, jolloin SSAB ilmoittaa Vaihtotarjouksen lopullisen tuloksen arvopaperimarkkinalain 11 luvun 18 :n mukaisesti ( Ilmoituspäivä ) tai, että SSAB luopuu edellyttämästä niiden tai jonkin niistä täyttymistä siinä määrin, kun lainsäädäntö ja määräykset sallivat: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Rautaruukin osakkeiden osalta, jotka yhdessä SSAB:n ennen Ilmoituspäivää muuten omistamien muiden Rautaruukin osakkeiden kanssa edustavat yli 90 prosenttia Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä laskettuna oikeutta ja velvollisuutta pakollisen lunastusmenettelyn aloittamiseen koskevan Osakeyhtiölain 18 luvun 1 :n mukaisesti; kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen, lupien ja suostumusten, mukaan lukien muun muassa kilpailuviranomaisten hyväksynnät, saaminen siten, että tällaisissa luvissa, suostumuksissa ja hyväksynnöissä mahdollisesti asetetut ehdot, mukaan lukien muun muassa vaatimukset SSAB:n tai Rautaruukin omaisuuden luovuttamisesta tai SSAB:n tai Rautaruukin liiketoimintojen uudelleenjärjestelystä, ovat SSAB:n kannalta kohtuullisesti hyväksyttäviä siten, etteivät ne johda Olennaisen haitalliseen muutokseen (kuten tässä kohdassa on määritelty) SSAB:n ja Rautaruukin yhdessä muodostamassa yhtiössä ( Yhdistynyt yhtiö ); sellaista lainsäädäntöä tai muuta sääntelyä ei ole annettu tai mikään toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen, mukaan lukien Finanssivalvonta ja Ruotsin finanssivalvonta (Finansinpektionen), ei ole antanut sellaista päätöstä, joka kokonaan tai osittain estäisi Vaihtotarjouksen toteuttamisen tai johtaisi Olennaisen haitalliseen muutokseen Yhdistyneessä yhtiössä; mikään Rautaruukin julkistama tieto tai Rautaruukin SSAB:lle ilmaisema tieto ei ole olennaisesti virheellistä, epätäydellistä tai harhaanjohtavaa ja Rautaruukki ei ole jättänyt julkistamatta mitään tietoa, joka sen soveltuvien lakien ja säännösten mukaan olisi pitänyt julkistaa edellyttäen, että sellainen julkistaminen tai tiedon julkistamatta jättäminen muodostaa Olennaisen haitallisen muutoksen Rautaruukissa ja sen tytäryhtiöissä kokonaisuutena arvioituna; Vaihtotarjouksen julkistamisen jälkeen ei ole ilmennyt sellaista seikkaa tai olosuhdetta, joka muodostaisi Olennaisen haitallisen muutoksen Rautaruukissa ja sen tytäryhtiöissä kokonaisuutena arvioituna; Rautaruukin hallitus on antanut suosituksensa Rautaruukin osakkeenomistajille Rautaruukin osakkeiden vaihtamisesta Uusiksi osakkeiksi ja tämä suositus on edelleen voimassa eikä sitä ole muokattu, peruutettu tai muutettu; SSAB:n ja Rautaruukin solmimaa yhdistymissopimusta ( Yhdistymissopimus ) ei ole irtisanottu ja se on edelleen voimassa; 5 (14)

6 (viii) (ix) Solidium Oy:n antama sitoumus hyväksyä Vaihtotarjous on edelleen voimassa ehtojensa mukaisesti; ja SSAB:n yhtiökokouksessa on hyväksytty kaikki Vaihtotarjouksen toteuttamisen kannalta tarpeelliset päätökset. SSAB voi ainoastaan vedota mihin tahansa Toteuttamisedellytykseen aiheuttaakseen Vaihtotarjouksen etenemisen pysähtymisen, raukeamisen tai peruuttamisen tilanteissa, joissa kyseisellä Toteuttamisedellytyksellä on SSAB:lle Vaihtotarjouksen näkökulmasta sellainen olennainen merkitys, johon viitataan Finanssivalvonnan antamassa julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevissa määräyksissä ja ohjeissa (9/2013) ja Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamassa ostotarjouskoodissa, johon viitataan Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 :ssä. SSAB voi soveltuvien lakien, asetusten ja pörssin sääntöjen sallimissa rajoissa luopua mistä tahansa yllämainitusta Toteuttamisedellytyksestä, joka ei ole täyttynyt. Jos kaikki Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai SSAB on luopunut vaatimasta kaikkien niiden tai jonkin niistä täyttymistä viimeistään Ilmoituspäivänä, SSAB toteuttaa Vaihtotarjouksen sen ehtojen mukaisesti Tarjousajan päätyttyä hankkimalla Vaihtotarjouksessa asianmukaisesti tarjotut Rautaruukin osakkeet omistukseensa ja suorittamalla Osakevastikkeen Vaihtotarjouksen asianmukaisesti hyväksyneille osakkeenomistajille. Vaihtotarjous toteutetaan kaikkien Vaihtotarjouksen asianmukaisesti hyväksyneiden Rautaruukin osakkeenomistajien osalta Tarjousajan päättymisen jälkeen jäljempänä kohdissa Vaihtotarjouksen tekninen toteutus ja Osakkeiden maksuehdot ja selvitys tarkoitetulla tavalla. Mikäli Yhdistymissopimus irtisanotaan tai päättyy ehtojensa mukaisella tavalla, SSAB:llä on oikeus peruuttaa Vaihtotarjous. Katso Tietoa Yhdistyneestä yhtiöstä Yhteenveto Yhdistymissopimuksesta. Olennaisen haitallinen muutos tarkoittaa: (A) (B) mitä tahansa koko omaisuuden tai omaisuuden olennaisen osan myyntiä tai uudelleenjärjestelyä Rautaruukin ja sen tytäryhtiöiden osalta kokonaisuutena tarkasteltuna (tai soveltuvin osin Yhdistyneen yhtiön osalta); tai (i) mitä tahansa tapahtumaa, tilaa, olosuhdetta, kehitystä, ilmiötä, muutosta, vaikutusta tai tosiseikkaa, jolla yksin tai yhdessä muiden tällaisten tekijöiden kanssa on olennaisen haitallinen vaikutus tai joka aiheuttaa tai jonka voidaan kohtuudella odottaa muodostavan tai aiheuttavan olennaisen haitallisen muutoksen Rautaruukin ja sen tytäryhtiöiden (tai soveltuvin osin Yhdistyneen yhtiön) liiketoiminnassa, varoissa, taloudellisessa asemassa tai liiketoiminnan tuloksessa kokonaisuutena arvioiden tai (ii) mitä tahansa Rautaruukin tai sen tytäryhtiöiden omaisuuserien kirjanpitoarvojen alaskirjausta, joka yksin tai yhdessä aiheuttaa olennaisen haitallisen muutoksen tai jolla 6 (14)

7 on olennaisen haitallinen vaikutus Rautaruukin osakkeen hintaan tai rahoitukseen (kaikkiin näihin kohtien (i) ja (ii) seikkoihin viitataan sanalla Vaikutus ), pois lukien (a) mahdollinen Vaikutus yleisessä poliittisessa, taloudellisessa, toimialalla vallitsevassa, yleistaloudellisessa tai sääntely-ympäristön tilanteessa sikäli, kun tällainen Vaikutus ei ole olennaisen suhteeton Rautaruukin (tai soveltuvin osin Yhdistyneen yhtiön) kannalta verrattuna muihin toimialan toimijoihin; tai (b) (c) (d) mahdollinen sellaisista toimista aiheutunut Vaikutus, johon Rautaruukki on ryhtynyt SSAB:n nimenomaisesta pyynnöstä tai ohjeistuksesta; tai mahdollinen luonnonkatastrofeista, vakavista vihollistoimista tai sota- tai terrorismitoimista seuraava tai niiden aiheuttama Vaikutus sikäli, kun tällainen Vaikutus ei ole olennaisen suhteeton Rautaruukin (tai soveltuvin osin Yhdistyneen yhtiön) kannalta toimialan muihin toimijoihin verrattuna; tai mahdollinen Vaikutus Rautaruukkiin (tai soveltuvin osin Yhdistyneeseen yhtiöön) johtuen (x) SSAB:n suorittamista Vaihtotarjoukseen liittyvistä toimista tai tekemättä jättämisistä, mitkä kussakin tapauksessa liittyvät SSAB:n Yhdistymissopimuksen mukaisen vakuutuksen, takuun, sitoumuksen tai velvollisuuden rikkomiseen tai (y) Vaihtotarjouksesta tai ehdotetusta Rautaruukin ja sen tytäryhtiöiden sekä SSAB:n ja sen tytäryhtiöiden Yhdistymisestä. (C) mitä tahansa vaatimusta, joka on asetettu ehdoksi missä tahansa kilpailuviranomaisen hyväksynnässä, jonka mukaan SSAB:n ja sen tytäryhtiöiden kokonaisuutena arvioiden tai Rautaruukin ja sen tytäryhtiöiden kokonaisuutena arvioiden tulee luopua tietystä omaisuuserästä tai järjestellä uudelleen toimintaansa, millä on olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneeseen yhtiöön tai teollisuussuunnitelman ja siinä mainittujen odotettujen synergioiden toteutumiseen, kuten minkä tahansa Borlängessä, Luulajassa ja Oxelösundissa Ruotsissa ja Hämeenlinnassa ja Raahessa sijaitsevien terästehtaiden tai niiden olennaisen osan luovutus. Selvyyden vuoksi todetaan, että minkään Olennaisen haitallisen muutoksen ei katsota olevan olemassa sikäli, kun väitetyn Olennaisen haitallisen muutoksen aiheuttanut Vaikutus on julkistettu (mukaan lukien julkisesti saatavilla olevissa vuosikertomuksissa ja osavuosikatsauksissa) tai siitä on muuten annettu tieto SSAB:lle Rautaruukin toimittamissa due diligence -tiedoissa kussakin tilanteessa ennen Vaihtotarjousvastikkeen korotusvelvollisuus ja velvollisuus maksaa hyvitystä SSAB varaa oikeuden ostaa ja/tai myydä Rautaruukin osakkeita Tarjousaikana julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä tai muutoin. 7 (14)

8 Mikäli SSAB tai SSAB:n kanssa Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 :ssä tarkoitetulla tavalla yksissä tuumin toimiva taho hankkii Tarjousaikana Rautaruukin osakkeita Osakevastiketta korkeampaan hintaan tai muutoin paremmin ehdoin, SSAB:n tulee Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 :n mukaisesti muuttaa Vaihtotarjouksen ehtoja vastaamaan edellä mainitun paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ehtoja (korotusvelvollisuus). Tällöin SSAB:n tulee julkistaa korotusvelvollisuuden syntyminen viipymättä, ja sen tulee maksaa Vaihtotarjouksen toteuttamisen yhteydessä paremmin ehdoin tehdyssä hankinnassa maksetun vastikkeen ja Osakevastikkeen välinen erotus niille osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Vaihtotarjouksen. Mikäli SSAB tai SSAB:n kanssa Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 :ssä tarkoitetulla tavalla yksissä tuumin toimiva taho hankkii yhdeksän (9) kuukauden kuluessa Tarjousajan päättymisestä Rautaruukin osakkeita Osakevastiketta korkeampaan hintaan tai muutoin paremmin ehdoin, SSAB:n tulee Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 :n mukaisesti maksaa Vaihtotarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille paremmin ehdoin tapahtuneessa hankinnassa maksetun vastikkeen ja Osakevastikkeen välinen erotus (hyvitysvelvollisuus). Siinä tapauksessa SSAB:n tulee julkistaa hyvitysvelvollisuuden syntyminen viipymättä, ja sen tulee maksaa kyseisen paremmin ehdoin tehdyssä hankinnassa maksetun vastikkeen ja Osakevastikkeen välinen erotus yhden (1) kuukauden kuluessa hyvitysvelvollisuuden syntymisestä osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Vaihtotarjouksen. Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 :n 5 momentin mukaan hyvitysvelvollisuutta ei kuitenkaan synny siinä tapauksessa, että Osakevastiketta korkeamman hinnan maksaminen perustuu Osakeyhtiölain mukaiseen välitystuomioon edellyttäen, että SSAB tai muu Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 :ssä tarkoitettu taho ei ole ennen välitysmenettelyä tai sen kuluessa tarjoutunut hankkimaan Rautaruukin osakkeita Vaihtotarjousta paremmin ehdoin. Vaihtotarjouksen hyväksymismenettely Vaihtotarjouksen voi hyväksyä osakkeenomistaja, joka on Tarjousaikana rekisteröitynä Rautaruukin osakasluetteloon, lukuun ottamatta Rautaruukkia ja sen tytäryhtiöitä. Vaihtotarjouksen hyväksyntä on annettava arvo-osuustilikohtaisesti. Hyväksynnän antavilla Rautaruukin osakkeenomistajilla on oltava rahatili Suomessa toimivassa rahalaitoksessa. Osakkeenomistajat voivat hyväksyä Vaihtotarjouksen ainoastaan ehdoitta ja kaikkien Rautaruukin osakkeiden osalta, jotka ovat kunkin osakkeenomistajan hyväksymislomakkeessa mainitulla arvo-osuustilillä sinä hetkenä, jolloin Rautaruukin väliaikaisia osakkeita koskeva vaihto SSAB:n osakkeisiin toteutetaan. Tarjousaikana annetut hyväksynnät ovat voimassa myös mahdollisen jatketun Tarjousajan tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan loppuun asti. Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät asiakkainaan oleville Rautaruukin osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille ilmoituksen Vaihtotarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet ja hyväksymislomakkeen. Mikäli Rautaruukin osakkeenomistaja ei saa tilinhoitajaltaan menettelyohjeita tai hyväksymislomaketta, kyseinen Rautaruukin osakkeenomistaja voi ottaa yhteyttä johonkin Danske Bank Oyj:n ( Danske Bank ) konttoriin 8 (14)

9 niiden aukioloaikoina tai Danske Bankin Sijoituslinjalle puhelimitse ma pe klo (Suomen aikaa) numerossa (pvm/mpm), josta kyseinen Rautaruukin osakkeenomistaja saa kaikki tarvittavat tiedot ja voi toimittaa hyväksyntänsä Vaihtotarjoukseen. Danske Bankin Sijoituslinjan kautta toimitettu hyväksyntä edellyttää, että osakkeenomistajalla on voimassa oleva sopimus pankkitunnuksista Danske Bankin kanssa. Danske Bankin Sijoituslinjan puhelut nauhoitetaan. Niiden Rautaruukin osakkeenomistajien, joiden Rautaruukin osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Vaihtotarjouksen, tulee antaa hyväksymisensä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. SSAB ei lähetä hyväksymislomaketta tai muita Vaihtotarjoukseen liittyviä asiakirjoja näille Rautaruukin osakkeenomistajille. Pantattujen Rautaruukin osakkeiden osalta Vaihtotarjouksen hyväksyminen edellyttää pantinhaltijan suostumusta. Suostumuksen hankkiminen on kyseisen Rautaruukin osakkeenomistajan vastuulla. Pantinhaltijan suostumus on toimitettava tilinhoitajalle kirjallisena. Niiden Rautaruukin osakkeenomistajien, joka hyväksyvät Vaihtotarjouksen, on toimitettava asianmukaisesti täytetty ja lainsäädännön vaatimukset täyttävä hyväksymislomake arvo-osuustiliään hoitavalle tilinhoitajalle sen antamien ohjeiden mukaisesti ja sen asettaman aikarajan kuluessa. SSAB pidättää itsellään oikeuden hylätä virheellisesti tai puutteellisesti tehdyt hyväksynnät. Kun tilinhoitaja tai Danske Bank on vastaanottanut Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisen Rautaruukin osakkeita koskevan hyväksymisen, Rautaruukin osakkeet vaihdetaan Rautaruukin väliaikaisiksi osakkeiksi jäljempänä kohdassa Vaihtotarjouksen tekninen toteutus esitetyllä tavalla. Rautaruukin väliaikaiset osakkeet kirjataan Vaihtotarjouksen hyväksyneiden Rautaruukin osakkeenomistajien arvo-osuustileille. Väliaikaisia osakkeita ei voi myydä tai pantata tai niistä ei voi muutoin määrätä ennen niiden vaihtamista Uusiksi osakkeiksi. Hyväksyminen tulee toimittaa sillä tavalla, että se vastaanotetaan Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) kuluessa ottaen kuitenkin huomioon kyseisen tilinhoitajan antamat ohjeet. Tilinhoitaja saattaa pyytää, että se saa hyväksymisen ennen Tarjousajan päättymistä. Rautaruukin osakkeenomistaja toimittaa hyväksynnän omalla vastuullaan. Hyväksyminen katsotaan toimitetuksi vasta, kun tilinhoitaja tai Danske Bank on sen tosiasiallisesti vastaanottanut. Rautaruukin osakkeenomistaja, joka on Vaihtotarjouksen ehtojen mukaan asianmukaisesti hyväksynyt Vaihtotarjouksen, ei saa myydä tai muutoin määrätä omistamistaan Rautaruukin osakkeista. Tällaiset Rautaruukin osakkeet tullaan vaihtamaan Rautaruukin väliaikaisiksi osakkeiksi jäljempänä kohdassa Vaihtotarjouksen tekninen toteutus esitetyllä tavalla, ja arvo-osuusjärjestelmään merkitään näitä väliaikaisia osakkeita koskeva lajikohtainen luovutusrajoitus. Luovutusrajoitus tullaan poistamaan, kun kaupankäynti Uusilla osakkeilla alkaa. Lisäksi Vaihtotarjouksen hyväksyneet Rautaruukin osakkeenomistajat valtuuttavat 9 (14)

10 tilinhoitajansa tai Danske Bankin tekemään tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään muihin Vaihtotarjouksen teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin toimiin ja Rautaruukin osakkeiden osalta merkitsemään Uusia osakkeita ja myymään mahdolliset murto-osat Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti sekä luovuttamaan kaikki Rautaruukin osakkeenomistajan kauppojen toteuttamishetkellä omistamat Rautaruukin osakkeet SSAB:lle Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti. Vaihtotarjouksen toteuttamiskauppojen tai sen selvityksen yhteydessä lajikohtainen luovutusrajoitus poistetaan ja Rautaruukin osakkeenomistajalle maksetaan Osakevastike. Oikeus peruuttaa hyväksyntä Rautaruukin osakkeenomistaja voi milloin tahansa ennen Tarjousajan päättymistä (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) peruuttaa antamansa Vaihtotarjouksen hyväksynnän siihen saakka, kunnes SSAB on ilmoittanut kaikkien Toteuttamisedellytysten täyttyneen tai kun SSAB on luopunut niistä eli kunnes SSAB on julistanut Vaihtotarjouksen ehdottomaksi. Tällaisen ilmoituksen jälkeen jo annettua Vaihtotarjouksen hyväksymistä ei ole enää mahdollista peruuttaa ennen Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä, paitsi mikäli (i) kolmas taho julkistaa kilpailevan julkisen ostotarjouksen Rautaruukin osakkeista tai (ii) Vaihtotarjous on ollut voimassa yli kymmenen viikkoa. Vaihtotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen peruuttamisilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajalle, jolle alkuperäinen Vaihtotarjouksen hyväksymisilmoitus toimitettiin. Jos hyväksyminen on toimitettu Danske Bankille, myös peruutusilmoitus tulee toimittaa Danske Bankille. Hallintarekisteröityjen arvopapereiden osalta Rautaruukin osakkeenomistajien tulee pyytää kyseistä hallintarekisteröinnin hoitajaa tekemään peruuttamisilmoitus. Jos Rautaruukin osakkeenomistaja asianmukaisesti peruuttaa Vaihtotarjouksen hyväksynnän, Rautaruukin väliaikaiset osakkeet muunnetaan arvo-osuusjärjestelmässä takaisin vastaaviksi Rautaruukin osakkeiksi ja kirjataan sellaisina takaisin arvo-osuustilille mahdollisimman nopeasti, arviolta kolmen (3) Suomen pankkipäivän kuluessa siitä, kun ilmoitus Vaihtotarjouksen hyväksymisen peruuttamisesta on Vaihtotarjouksen ehtojen mukaan vastaanotettu. Rautaruukin osakkeenomistaja, joka on asianmukaisesti peruuttanut Vaihtotarjouksen hyväksyntänsä, voi hyväksyä Vaihtotarjouksen uudelleen Tarjousaikana (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) siihen saakka, kunnes Yhtiö on julistanut Vaihtotarjouksen ehdottomaksi noudattaen edellä kohdassa Vaihtotarjouksen hyväksymismenettely kuvattua menettelyä. Rautaruukin osakkeenomistaja, joka peruuttaa hyväksyntänsä, on velvollinen maksamaan kaikki maksut, jotka arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja perii peruuttamisesta. 10 (14)

11 Mahdollisen Jälkikäteisen tarjousajan aikana annettu Vaihtotarjouksen hyväksyntä on sitova, eikä sitä voida peruuttaa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Vaihtotarjouksen tekninen toteutus Kun tilinhoitaja tai Danske Bank on vastaanottanut Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisen Rautaruukin osakkeita koskevan hyväksymisen, Rautaruukin osakkeet vaihdetaan vaihtosuhteella yksi Rautaruukin väliaikainen osake yhdestä Rautaruukin osakkeesta Rautaruukin väliaikaisiksi osakkeiksi, jotka kirjataan Vaihtotarjouksen hyväksyneiden Rautaruukin osakkeenomistajien arvo-osuustileille. Rautaruukin väliaikaiset osakkeet vaihdetaan arvo-osuusjärjestelmässä Uusiksi osakkeiksi Vaihtotarjouksen mukaisella vaihtosuhteella Toteutuspäivänä. SSAB ei laske liikkeeseen murto-osia Vaihtotarjouksen yhteydessä. Kaikki Uusien osakkeiden murto-osat, joihin Rautaruukin osakkeenomistaja on oikeutettu, tullaan yhdistämään muiden Rautaruukin osakkeenomistajien murto-osaoikeuksien kanssa ja myymään Helsingin pörssissä heidän puolestaan. Varat murto-osien myynnistä, keskimyyntihinnalla välittömillä myyntikuluilla vähennettynä jaetaan Rautaruukin osakkeenomistajien kesken siinä suhteessa kuin he olivat niihin oikeutettuja. Mikäli SSAB jättää Vaihtotarjouksen toteuttamatta, Rautaruukin väliaikaiset osakkeet muunnetaan arvo-osuusjärjestelmässä takaisin vastaaviksi Rautaruukin osakkeiksi ja kirjataan sellaisina takaisin arvo-osuustilille niin pian kuin on teknisesti mahdollista ja viimeistään kolmen (3) Suomen pankkipäivän kuluessa SSAB:n ilmoituksesta, ettei se tule toteuttamaan Vaihtotarjousta. Tällöin Rautaruukin osakkeenomistajilta ei veloiteta maksuja, eikä heille makseta mitään korvausta. Vaihtotarjouksen tuloksen ilmoittaminen Vaihtotarjouksen alustava tulos ilmoitetaan pörssitiedotteella arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana ensimmäisenä (1) Suomen pankkipäivänä. Alustavan tuloksen ilmoittamisen yhteydessä ilmoitetaan, toteutetaanko Vaihtotarjous ja jatketaanko Tarjousaikaa. Vaihtotarjouksen lopullinen tulos ilmoitetaan arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana viidentenä (5) Suomen pankkipäivänä. Lopullisen tuloksen ilmoittamisen yhteydessä vahvistetaan niiden Rautaruukin osakkeiden prosenttimäärä, joiden osalta Vaihtotarjous on asianmukaisesti hyväksytty eikä hyväksyntää ole asianmukaisesti peruutettu. SSAB ilmoittaa mahdollisen Jälkikäteisen tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen Rautaruukin osakkeiden alustavan prosenttimäärän arviolta ensimmäisenä (1) Jälkikäteisen tarjousajan päättymistä seuraavana Suomen pankkipäivänä, ja lopullisen prosenttimäärän arviolta viidentenä (5) Jälkikäteisen tarjousajan päättymistä seuraavana Suomen pankkipäivänä. 11 (14)

12 Osakkeiden maksuehdot ja selvitys Vaihtotarjous toteutetaan kaikkien niiden Rautaruukin osakkeenomistajien osalta, jotka ovat asianmukaisesti hyväksyneet Vaihtotarjouksen ja jotka eivät ole peruuttaneet hyväksyntäänsä Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana seitsemäntenä (7) Suomen pankkipäivänä ( Toteutuspäivä ), eli alustavasti Rautaruukin osakkeiden osto ja myynti katsotaan toteutetuksi sinä hetkenä, kun SSAB:n hallitus hyväksyy Vaihtotarjouksen hyväksyntöihin perustuvat Uusien osakkeiden merkinnät, katso jäljempänä Omistusoikeuden siirtyminen. Toteutuspäivänä Rautaruukin väliaikaiset osakkeet muunnetaan Uusiksi osakkeiksi Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisella vaihtosuhteella. Uusien osakkeiden toimittaminen Vaihtotarjouksen hyväksyneille Rautaruukin osakkeenomistajille tapahtuu sen jälkeen, kun Uudet osakkeet on rekisteröity Ruotsin yhtiörekisteriin ja Uudet osakkeet, jotka annetaan Vaihtotarjouksessa vastikkeena Rautaruukin osakkeista, on laskettu liikkeeseen Ruotsin arvo-osuusjärjestelmässä ja kirjattu Euroclear Finland Oy:n hallintarekisteröidylle tilille. Uudet osakkeet toimitetaan Vaihtotarjouksen hyväksyneiden osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana seitsemäntenä (7) Suomen pankkipäivänä, eli alustavasti Osakkeiden murto-osien myynti tapahtuu Danske Bankin toimesta niin pian kuin se on käytännössä mahdollista, eli alustavasti kahdeksantena (8) Suomen pankkipäivänä Tarjousajan päättymisen jälkeen (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika), eli alustavasti Murto-osien myynti selvitetään arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana yhdentenätoista (11) Suomen pankkipäivänä eli alustavasti Varat Uusien osakkeiden murto-osien myynnistä talletetaan sen osakkeenomistajan, joka on hyväksynyt Vaihtotarjouksen, arvo-osuustilin hoitotilille arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana kahdentenatoista (12) Suomen pankkipäivänä, eli alustavasti Mikäli osakkeenomistajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin hänen arvo-osuustilinsä, mahdolliset varat osakkeiden murto-osista maksetaan osakkeenomistajan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti. Mahdollisen Jälkikäteisen tarjousajan tilanteessa SSAB julkistaa sitä koskevan ilmoituksen yhteydessä maksua ja selvitystä koskevat ehdot niiden Rautaruukin osakkeiden osalta, joiden osalta Vaihtotarjous on hyväksytty tällaisen Jälkikäteisen tarjousajan aikana. Niiden Rautaruukin osakkeiden, joiden osalta Vaihtotarjous on Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty Jälkikäteisen tarjousajan aikana, toteutuskaupat suoritetaan kuitenkin vähintään kahden (2) viikon välein. SSAB pidättää itsellään oikeuden lykätä Osakevastikkeen maksamista, mikäli suoritus estyy tai keskeytyy ylivoimaisen esteen vuoksi. SSAB suorittaa maksun kuitenkin heti, kun suorituksen estävä tai keskeyttävä ylivoimainen este on ratkaistu. 12 (14)

13 Omistusoikeuden siirtyminen Omistusoikeus Rautaruukin osakkeisiin, joiden osalta Vaihtotarjous on asianmukaisesti hyväksytty eikä hyväksyntää ole asianmukaisesti peruutettu, siirtyy SSAB:lle, kun SSAB:n hallitus hyväksyy Vaihtotarjouksen hyväksyntöihin perustuvat merkinnät ja kun Rautaruukin osakkeet on siirretty SSAB:n arvo-osuustilille alustavasti Omistusoikeus Vaihtotarjouksessa liikkeeseen laskettuihin Uusiin osakkeisiin siirtyy Rautaruukin osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Vaihtotarjouksen, alustavasti Uusien osakkeiden rekisteröintiä seuraavana päivänä eli arviolta Uudet osakkeet rekisteröidään Ruotsin yhtiörekisteriin alustavasti Vaihtotarjoukseen hyväksymiseen liittyvät maksut SSAB maksaa Rautaruukin osakkeiden Vaihtotarjouksessa tapahtuvan myynnin yhteydessä mahdollisesti Suomessa perittävän varainsiirtoveron. Kukin Rautaruukin osakkeenomistaja vastaa maksuista, jotka tilinhoitajayhteisö mahdollisesti perii osakkeenomistajan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella sekä tilinhoitajien, omaisuudenhoitajien, Rautaruukin osakkeiden hallintarekisteröinnin hoitajien tai muiden tahojen veloittamista vakuuksien vapauttamiseen tai mahdollisten muiden Rautaruukin osakkeiden myynnin estävien rajoitusten poistamiseen liittyvistä maksuista ja palkkioista. Kukin Rautaruukin osakkeenomistaja vastaa palkkioista, jotka liittyvät osakkeenomistajan tekemään hyväksynnän peruuttamiseen. SSAB vastaa muista tavanomaisista kuluista, jotka aiheutuvat Vaihtotarjouksen edellyttämistä arvo-osuuskirjauksista, Vaihtotarjouksen mukaisten Rautaruukin osakkeita koskevien kauppojen toteuttamisesta sekä Osakevastikkeen maksamisesta. Mikäli Rautaruukin osakkeenomistaja kolmannen osapuolen Tarjousaikana julkaiseman kilpailevan tarjouksen vuoksi tai muutoin peruuttaa Vaihtotarjouksen hyväksymisensä, eräät tilinhoitajat voivat periä osakkeenomistajalta erikseen maksun Vaihtotarjouksen hyväksymiseen ja hyväksymisen peruuttamiseen liittyvistä kirjauksista, kuten edellä kohdassa Oikeus peruuttaa hyväksyntä on esitetty. Kaupankäynti Uusilla osakkeilla SSAB aikoo suorittaa tarvittavat toimet, jotta kaikki Vaihtotarjouksen yhteydessä liikkeeseen laskettavat Uudet osakkeet voidaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Stockholm AB:n ( Tukholman pörssi ) viralliselle listalle. SSAB tulee myös jättämään hakemuksen Helsingin pörssiin, jotta Vaihtotarjouksen perusteella liikkeeseen laskettavat osakkeet listattaisiin Helsingin pörssin pörssilistalla. Kaupankäynnin Uusilla osakkeilla odotetaan alkavan Tukholman pörssin virallisella listalla arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana seitsemäntenä (7) Suomen pankkipäivänä, eli alustavasti Kaupankäynnin Uusilla osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin pörssin pörssilistalla 13 (14)

14 arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana kahdeksantena (8) Suomen pankkipäivänä, eli alustavasti , jonka jälkeen Uusilla osakkeilla voi käydä kauppaa sekä Tukholman pörssissä että Helsingin pörssissä. Muut asiat Tarjousasiakirjaan ja Vaihtotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia, ja kaikki niitä koskevat riidat ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa. SSAB pidättää itsellään oikeuden muuttaa Vaihtotarjouksen ehtoja Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 15 :n mukaisesti. SSAB pidättää itsellään oikeuden päättää Vaihtotarjouksesta luopumisesta Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 12 :n mukaisesti, mikäli Finanssivalvonta päättää Tarjousajan pidentämisestä. SSAB pidättää itsellään oikeuden ennen Tarjousaikaa, Tarjousaikana tai sen päättymisen jälkeen luovuttaa hankkimiaan Rautaruukin osakkeita oman harkintansa mukaan. Mikäli kolmas osapuoli tekee Tarjousaikana kilpailevan tarjouksen, SSAB Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 17 :n mukaisesti pidättää itsellään oikeuden (i) päättää Tarjousajan pidentämisestä; (ii) päättää Vaihtotarjouksen ehtojen muuttamisesta; ja (iii) päättää Tarjousaikana mutta ennen kilpailevan tarjouksen tarjousajan päättymistä antaa Vaihtotarjouksen raueta. SSAB päättää kaikista muista Vaihtotarjoukseen liittyvistä asioista. 14 (14)

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT

OSTOTARJOUKSEN EHDOT OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde OP-Pohjola osk ( OP-Pohjola tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostotarjouksessa jäljempänä esitetyin ehdoin ostamaan kaikki Pohjola Pankki Oyj:n ( Pohjola tai Yhtiö

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU. Liite: Ingman Group Oy Ab:n tiedote kokonaisuudessaan INGMAN GROUP OY AB TIEDOTE 16.9.2013 klo 11.50 TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI

Lisätiedot

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4. Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.2014 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,

Lisätiedot

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Ei julkistettavaksi, jaettavaksi tai toimitettavaksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa,

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostamaan seuraavassa esitettyjen ehtojen mukaisesti kaikki Oral Hammaslääkärit Oyj:n ( Yhtiö tai Oral ) liikkeeseen

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KASVATTAA OMISTUSOSUUTTAAN BIRKA LINE ABP:SSÄ NOIN 86 PROSENTTIIN OSAKKEISTA JA NOIN 84 PROSENTTIIN ÄÄNISTÄ

Lisätiedot

Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA

Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA Suomen Helasto Oyj on vastaanottanut tänään Panostaja Oyj:ltä tiedotteen, joka sisältää Panostaja

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Tarjouksentekijä Yhtiö Osakkeet Osake Vuoden 2014 Optio-oikeudet Vuoden 2015 Optio-oikeudet Optio-oikeudet

OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Tarjouksentekijä Yhtiö Osakkeet Osake Vuoden 2014 Optio-oikeudet Vuoden 2015 Optio-oikeudet Optio-oikeudet OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Nokia Solutions and Networks Oy ("Tarjouksentekijä") tarjoutuu jäljempänä esitetyin ehdoin ostamaan kaikki Comptel Oyj:n ("Yhtiö") liikkeeseen laskemat osakkeet

Lisätiedot

KILPAILUKYKYISEMPI TERÄSYHTIÖ

KILPAILUKYKYISEMPI TERÄSYHTIÖ KILPAILUKYKYISEMPI TERÄSYHTIÖ SSAB AB:N VAIHTOTARJOUS RAUTARUUKKI OYJ:N OSAKKEISTA Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja ja listalleottoesite. SISÄLLYS Kirje Rautaruukin osakkeenomistajille Ohjeet

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8. NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.2012 Nordic Aluminium Oyj ( Yhtiö tai Nordic Aluminium ) on tänään 17.8.2012

Lisätiedot

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun 1 :n mukaan osakkeenomistaja, jolla on. Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun 1 :n mukaan osakkeenomistaja, jolla on. Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET NASDAQ OMX Helsinki Oy Helsingin Pörssin tiedote TREMOKO OY AB JULKISTAA OSTOTARJOUKSEN IXONOS OYJ:N KAIKISTA OSAKKEISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN

Lisätiedot

Alma Media Oyj Pörssitiedote klo

Alma Media Oyj Pörssitiedote klo Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.30 Alma Median vaihtotarjous kaikista Talentumin liikkeeseen laskemista osakkeista ja optiooikeuksista alkaa 15.10.2015 Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista

Lisätiedot

MAAKUNNAN ASUNNOT ALOITTAA 6.11.2014 VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAI- KISTA SSK:N OSAKKEISTA

MAAKUNNAN ASUNNOT ALOITTAA 6.11.2014 VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAI- KISTA SSK:N OSAKKEISTA EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KA- NADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 25.4.2014

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 25.4.2014 Tiedote 24.4.2014 klo 15.45 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 25.4.2014 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

CIDRON SERVICES PÖRSSITIEDOTE kello 9.30 Suomen aikaa

CIDRON SERVICES PÖRSSITIEDOTE kello 9.30 Suomen aikaa CIDRON SERVICES PÖRSSITIEDOTE 1.4.2008 kello 9.30 Suomen aikaa Ei julkistettavaksi, jaettavaksi tai toimitettavaksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa.

Lisätiedot

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Ostotarjous Pohjolan osakkeista OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-yhtymä

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007 Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista Rederiaktiebolaget Eckerö ( Eckerö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/26.5.1989,

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA Tiedote 3.6.2014 klo 14.00 RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

Vaihtotarjouksen ehdot

Vaihtotarjouksen ehdot 1 (5) Mikäli näiden vaihtotarjouksen ehtojen suomenkielisen ja englanninkielisen version välillä on eroavuuksia, pidetään ratkaisevana englanninkielistä versiota, joka on esitetty 16.4.2010 päivätyssä

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa Taustaa OSAKEANNIN EHDOT Metsä Board Oyj:n ( Yhtiö ) varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 70.000.000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Valtuutuksen nojalla

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 14.9.2015 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.10.2005 klo 08.45 1(11) POHJOLA-YHTYMÄ OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO OKO:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.10.2005 klo 08.45 1(11) POHJOLA-YHTYMÄ OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO OKO:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.10.2005 klo 08.45 1(11) POHJOLA-YHTYMÄ OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO OKO:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA Pohjola-Yhtymä Oyj:n hallitus on arvioinut OKO Osuuspankkien Keskuspankki

Lisätiedot

TÄMÄ TIEDOTE KORVAA TIEDOTTEEN EDELLISEN VERSION JOKA JULKAISTIIN HELSINGIN PÖRSSISSÄ 14.6.2002 KLO 16.34

TÄMÄ TIEDOTE KORVAA TIEDOTTEEN EDELLISEN VERSION JOKA JULKAISTIIN HELSINGIN PÖRSSISSÄ 14.6.2002 KLO 16.34 Pörssitiedote TÄMÄ TIEDOTE KORVAA TIEDOTTEEN EDELLISEN VERSION JOKA JULKAISTIIN HELSINGIN PÖRSSISSÄ 14.6.2002 KLO 16.34 TIEDOTTA EI SAA JULKAISTA YHDYSVALLOISSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI AUSTRALIASSA KONE

Lisätiedot

Tarjottava vastike on 6,90 euroa käteisenä kutakin 2012B optio-oikeutta kohden ja 0,27 euroa käteisenä kutakin 2012C optio-oikeutta kohden.

Tarjottava vastike on 6,90 euroa käteisenä kutakin 2012B optio-oikeutta kohden ja 0,27 euroa käteisenä kutakin 2012C optio-oikeutta kohden. TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN

Lisätiedot

Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Ostotarjouksen tarjousaika 27.2. - 29.3.2017 Comptelin hallitus on yksimielisesti suositellut osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 22.9.2015. Bittium Oyj:n julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C

TARJOUSASIAKIRJA 22.9.2015. Bittium Oyj:n julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C TARJOUSASIAKIRJA 22.9.2015 Bittium Oyj:n julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C Bittium Oyj ( Yhtiö tai "Bittium") tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen)

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

CGI ALOITTAA AFFECTO OYJ:N HALLITUKSEN SUOSITTELEMAN VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA AFFECTO OYJ:N OSAKKEISTA 30.8.

CGI ALOITTAA AFFECTO OYJ:N HALLITUKSEN SUOSITTELEMAN VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA AFFECTO OYJ:N OSAKKEISTA 30.8. Sivu 1/11 Julkaistu: 2017-08-29 13:00:00 CEST Nasdaq Helsinki Oy Helsingin Pörssin tiedote CGI ALOITTAA AFFECTO OYJ:N HALLITUKSEN SUOSITTELEMAN VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA AFFECTO OYJ:N

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

Clausal Computing Oy:n. julkinen ostotarjous kaikista. Tectia Oyj:n. Osakkeista ja Optio-oikeuksista

Clausal Computing Oy:n. julkinen ostotarjous kaikista. Tectia Oyj:n. Osakkeista ja Optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 15.3.2012 Clausal Computing Oy:n julkinen ostotarjous kaikista Tectia Oyj:n Osakkeista ja Optio-oikeuksista Clausal Computing Oy ( Tarjouksentekijä tai Clausal Computing ), joka on Suomen

Lisätiedot

Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista

Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista Danfoss A/S ja Vacon Oyj allekirjoittivat 11.9.2014 yhdistymissopimuksen,

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy. 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003 KLO 12.30 SUOMINEN KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 11.15

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 11.15 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.7.2016 KLO 11.15 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

Osakkeen tarjoushinta on 5,06 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty.

Osakkeen tarjoushinta on 5,06 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty. 1) Mikä on vapaaehtoinen julkinen ostotarjous? Vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa tarjouksen tekijä tarjoutuu vapaaehtoisesti ostamaan säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.00

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.00 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.4.2016 KLO 16.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2016 KLO 9.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

KUTSU ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN, VAIHTOEHTOJEN KARTOITUS JATKUU

KUTSU ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN, VAIHTOEHTOJEN KARTOITUS JATKUU Orava Asuntorahasto Oyj Pörssitiedote 28.9.2017 kello 18.00 KUTSU ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN, VAIHTOEHTOJEN KARTOITUS JATKUU EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN,

Lisätiedot

ACORDAN JULKINEN KÄTEIS- OSTOTARJOUS KAIKISTA BIOTIEN OSAKKEISTA, ADS-TODISTUKSISTA JA MUISTA OMAN PÄÄOMAN EHTOISISTA ARVOPAPEREISTA

ACORDAN JULKINEN KÄTEIS- OSTOTARJOUS KAIKISTA BIOTIEN OSAKKEISTA, ADS-TODISTUKSISTA JA MUISTA OMAN PÄÄOMAN EHTOISISTA ARVOPAPEREISTA ACORDAN JULKINEN KÄTEIS- OSTOTARJOUS KAIKISTA BIOTIEN OSAKKEISTA, ADS-TODISTUKSISTA JA MUISTA OMAN PÄÄOMAN EHTOISISTA ARVOPAPEREISTA Markkinointiesite. Tämä ei ole Tarjousasiakirja. 1 Tarjousasiakirja

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

Lanssitie 1, 95200 Simo puh. 0102319920 www.rantakaira.fi, Y- tunnus 0192996-2

Lanssitie 1, 95200 Simo puh. 0102319920 www.rantakaira.fi, Y- tunnus 0192996-2 ARVOISA OSAKKEENOMISTAJA Rantakairan Sähkö Oy:n osakkeet liitetään arvo- osuusjärjestelmään Rantakairan Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10.05.2012, päätti liittää yhtiön osakkeet arvo-

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

Orava Asuntorahasto Oyj Tiedotustilaisuus

Orava Asuntorahasto Oyj Tiedotustilaisuus 9/20/2017 1 Orava Asuntorahasto Oyj Tiedotustilaisuus 20.9.2017 9/20/2017 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuntorahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän esityksen Yhtiöstä vain taustatiedoksi eikä tätä

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C.

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C. NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO OIKEUDET 2010 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 10.2.2010 päättänyt esittää 8.4.2010 kokoontuvalle Nokian Renkaat Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TREMOKO OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA JA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA IXONOS OYJ:N OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA

Lisätiedot

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12 TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12.2009 PÄIVÄTTYYN YHDISTETTYYN TARJOUSASIAKIR- JAAN JA LISTALLEOTTOESITTEESEEN KOSKIEN LAROX OYJ:N OSAKKEISTA JA MERKIN- TÄOIKEUKSISTA TEHTYÄ JULKISTA OSTOTARJOUSTA 29.12.2009

Lisätiedot

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT LIITE Pörssitiedote15.5.2014 ASPOCOMP GROUP OYJ:N TOIMITUSJOHTAJALLE OPTIO-OIKEUKSIA ASPOCOMP GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1/2014 1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1.1 Optio-oikeuksien määrä Annetaan yhteensä

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti.

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti. OSAKEANNIN EHDOT Yhteenveto Osakeannista Cramon varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2011 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

Tarjottava vastike on 23,55 euroa käteisenä kustakin PKC:n osakkeesta ( Osakevastike );

Tarjottava vastike on 23,55 euroa käteisenä kustakin PKC:n osakkeesta ( Osakevastike ); Julkaisupäivä: 19.tammikuuta 2017 12:00:00 Luokka: Julkinen ostotarjous PKC Group Oyj Pörssitiedote 19.1.2017 klo 21.00 TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.12.2015 klo 17:15 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 40 000 000 osaketta.

OSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 40 000 000 osaketta. OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Tecnotreen varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 22 500 000 uuden osakkeen

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 4.5.2017, klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU PÖRSSITIEDOTE 21.8.2017 klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Investors House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lisätiedot

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN 30.10.2014 TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,

Lisätiedot

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 IXONOSIN ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ ON JULKAISTU Finanssivalvonta on 1.6.2010 hyväksynyt Ixonos Oyj:n arvopaperimarkkinalain mukaisen arvopaperiliitteen ja

Lisätiedot

Listautumisannin merkintäaikaa instituutioannin ja yleisöannin osalta jatketaan

Listautumisannin merkintäaikaa instituutioannin ja yleisöannin osalta jatketaan Kotipizza Group Oyj Pörssitiedote 24.6.2015, klo 16.29 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE,

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2013

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2013 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2013 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 5.2.2013 päättänyt esittää 11.4.2013 kokoontuvalle Nokian Renkaat Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS SISÄPIIRINTIEDON JULKISTAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ

PÄÄTÖS SISÄPIIRINTIEDON JULKISTAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ Yhtiön X SISÄPIIRIOHJE, LIITE 3 1 (5) PÄÄTÖS SISÄPIIRINTIEDON JULKISTAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ FINANSSIVALVONNALLE TOIMITETTAVAT TIEDOT HUOM.: Finanssivalvonnalle toimitetaan alla olevat tiedot ainoastaan sellaisesta

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 12.9.2011 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 3.1.2005. Schibsted ASA:n. julkinen ostotarjous kaikista Alma Media Oyj:n. osakkeista ja optio-oikeuksista

TARJOUSASIAKIRJA 3.1.2005. Schibsted ASA:n. julkinen ostotarjous kaikista Alma Media Oyj:n. osakkeista ja optio-oikeuksista 1 TARJOUSASIAKIRJA 3.1.2005 Schibsted ASA:n julkinen ostotarjous kaikista Alma Media Oyj:n osakkeista ja optio-oikeuksista Schibsted ASA ( Ostotarjouksen tekijä tai Schibsted ), joka on Norjan lain mukaan

Lisätiedot

Kutsu SSAB:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu SSAB:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen Epa virallinen ka a nno s Kutsu SSAB:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen SSAB AB (publ):n (yhtiörekisteritunnus 556016-3429) osakkeenomistajat kutsutaan täten ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2013 klo 14:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 12. päivänä 2013

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 2.200.000 merkitään tunnuksella 2014A, 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014B ja 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014C.

Optio-oikeuksista 2.200.000 merkitään tunnuksella 2014A, 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014B ja 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014C. 1/5 COMPTEL OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2014 Comptel Oyj:n hallitus ( Hallitus ) on kokouksessaan 4.2.2014 päättänyt 20.3.2013 pidetyn Comptel Oyj:n ( Yhtiö ) yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Osakeannin yleiskuvaus. Osallistumisoikeus ja merkinnän vähimmäismäärä

OSAKEANNIN EHDOT. Osakeannin yleiskuvaus. Osallistumisoikeus ja merkinnän vähimmäismäärä OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Taaleritehdas Oyj:n ( Yhtiö ) 12.2.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään Osakeannista yhdessä tai useammassa erässä siten,

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot