SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa 14.4.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa 14.4."

Transkriptio

1 Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvien lakien tai määräysten vastaista tai vaatisi ylimääräisten asiakirjojen laatimista tai rekisteröintiä tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen ja Ruotsin lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Lisätietoja on esitetty tämän pörssitiedotteen kohdassa "Tärkeä ilmoitus". PÖRSSITIEDOTE SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa SSAB AB (publ) ( SSAB ) ja Rautaruukki Oyj ( Rautaruukki ) tiedottivat suunnitelmasta yhdistää molemmat yhtiöt SSAB:n Rautaruukin osakkeenomistajille tekemällä julkisella vaihtotarjouksella, jota Rautaruukin hallitus suosittelee osakkeenomistajilleen. Vaihtotarjouksessa SSAB tarjoaa 0,4752 uutta SSAB:n A-sarjan osaketta ja 1,2131 uutta SSAB:n B-sarjan osaketta jokaisesta Rautaruukin osakkeesta. Rautaruukin hallitus on julkaistussa lausunnossaan suositellut Rautaruukin osakkeenomistajille, että he hyväksyvät vaihtotarjouksen. Rautaruukin suurin osakkeenomistaja, Solidium Oy, joka omistaa 39,7 prosenttia kaikista Rautaruukin osakkeista, on sitoutunut hyväksymään vaihtotarjouksen. Vaihtotarjouksen tarjousaika alkaa kello 9.00 (Suomen aikaa) ja päättyy kello (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa. Finanssivalvonta on hyväksynyt vaihtotarjousta koskevan suomenkielisen tarjousasiakirjan ja listalleottoesitteen. Suomenkielinen tarjousasiakirja ja listalleottoesite on saatavilla alkaen internetissä osoitteissa ja sekä alkaen NASDAQ OMX Helsinki Oy:n palvelupisteestä osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki, SSAB:n pääkonttorista osoitteessa Klarabergsviadukten 70, D6, Tukholma, Ruotsi, Rautaruukin pääkonttorissa osoitteessa Suolakivenkatu 1, Helsinki sekä Danske Bankin konttoreissa. Englanninkielinen tarjousasiakirja ja listalleottoesite on tietyin rajoituksin saatavilla alkaen internetissä osoitteissa ja Vaihtotarjouksen ehdot on liitetty kokonaisuudessaan tähän pörssitiedotteeseen (Liite 1). Lisätietoja antaa: Andreas Koch, sijoittajasuhdejohtaja, (14)

2 Tärkeä ilmoitus Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa, missä se on soveltuvien lakien tai määräysten mukaan kiellettyä. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja tai esite, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä osakevaihtotarjous osakkeista vain osakevaihtotarjoukseen liittyvässä tarjousasiakirjassa ja esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen on soveltuvan lain mukaan kiellettyä tai missä tarjousasiakirja-, rekisteröinti- tai muut vaatimukset soveltuisivat Suomen ja Ruotsin lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi. Osakevaihtotarjoukseen liittyvää tarjousasiakirjaa ja esitettä ja niihin liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, missä soveltuva laki kieltää sen. Erityisesti osakevaihtotarjousta ei tehdä, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai tietyin poikkeuksin Yhdysvalloissa. Osakevaihtotarjousta ei voida hyväksyä Australiasta, Kanadasta, Hong Kongista, Japanista, Uudesta-Seelannista, Etelä-Afrikasta tai tietyin poikkeuksin Yhdysvalloista. SSAB:n osakkeita ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ("Arvopaperilaki"), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. SSAB:n osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla, johon Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. Huomioon otettavaa on, että tietyt tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisiin tosiseikkoihin liittyvät lausumat ja lausumat, joissa käytetään ilmauksia "odottaa", "arvioi", "ennustaa" tai vastaavia ilmaisuja, saattavat olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhdistyneen yhtiön todellinen tulos voi poiketa huomattavasti tämänhetkisistä odotuksista. 2 (14)

3 Liite 1: Vaihtotarjouksen ehdot Liite 1 Vaihtotarjouksen ehdot Vaihtotarjouksen kohde Vaihtotarjouksen ehtojen mukaan SSAB AB (publ) ( SSAB tai Yhtiö ) tarjoutuu hankkimaan arvopaperimarkkinalain (764/2012, muutoksineen, Arvopaperimarkkinalaki ) mukaisesti kaikki Rautaruukki Oyj:n ( Rautaruukki ) liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet ( Rautaruukin osakkeet ), jotka eivät ole Rautaruukin tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa ( Vaihtotarjous ). Osakevastike Vaihtotarjouksessa SSAB tarjoaa 0,4752 uutta Yhtiön A-sarjan osaketta ( Uudet A-sarjan osakkeet ) ja 1,2131 uutta Yhtiön B-sarjan osaketta ( Uudet B-sarjan osakkeet ja yhdessä Uusien A-sarjan osakkeiden kanssa Uudet osakkeet ) kustakin Rautaruukin osakkeesta ( Osakevastike ) edellyttäen, että Vaihtotarjous on hyväksytty sen ehtojen mukaisesti eikä hyväksyntää ole asianmukaisesti peruutettu. Kaikista Rautatuurin osakkeista tarjottava SSAB:n osakkeiden määrä on yhteensä enintään Uutta A-sarjan osaketta ja enintään Uutta B-sarjan osaketta. Osakevastike on määritetty sillä perusteella, että liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien Rautaruukin osakkeiden lukumäärä tarjousasiakirjan ja listalleottoesitteen ( Tarjousasiakirja ) päivämääränä on (kaikki liikkeeseen lasketut Rautaruukin osakkeet lukuun ottamatta Rautaruukin tai sen tytäryhtiöiden omistamia osakkeita, pois lukien Rautaruukin hallussa olevat Rautaruukin osaketta, joista osa tai kaikki voidaan luovuttaa avaintyöntekijöille Rautaruukin osake-perusteisen kannustinohjelman mukaisesti vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana). Mikäli Rautaruukin osakkeiden lukumäärä nousee tai Rautaruukki laskee liikkeeseen erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, Osakeyhtiölaki ) 10 luvun mukaisesti Rautaruukin osakkeisiin ennen Toteutuspäivää (määritelty jäljempänä kohdassa Osakkeiden maksuehdot ja selvitys ), SSAB:llä on oikeus tarkistaa Osakevastiketta vastaavasti. Mikäli Rautaruukin yhtiökokouksessa päätetään ennen Toteutuspäivää jakaa osinkoa tai muita varoja Osakeyhtiölain 13 luvun 1 :n mukaisesti, mihin Vaihtotarjouksen hyväksynyt Rautaruukin osakkeiden omistaja on oikeutettu, osingon tai jako-osuuden määrää vastaava summa Rautaruukin osaketta kohden vähennetään Osakevastikkeesta. Uusien osakkeiden murto-osia ei toimiteta Rautaruukin osakkeenomistajille. Niiltä osin kuin Rautaruukin osakkeenomistajat ovat oikeutettuja murto-osiin, murto-osat yhdistetään ja myydään NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ( Helsingin pörssi ) osakkeiden murto-osiin oikeutettujen Rautaruukin osakkeenomistajien lukuun ja varat murto-osien myynnistä 3 (14)

4 keskimyyntihinnalla vähennettynä välittömillä myyntikuluilla jaetaan Rautaruukin osakkeenomistajien kesken siinä suhteessa kuin he olivat murto-osiin oikeutettuja. Vaihtotarjousaika Tarjousaika alkaa kello 9.00 (Suomen aikaa) ja päättyy kello (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä ( Tarjousaika ) jäljempänä esitetyn mukaisesti. Vaihtotarjouksen hyväksymisen tulee olla perillä vastaanottajalla ennen Tarjousajan päättymistä jäljempänä kohdassa Vaihtotarjouksen hyväksymismenettely esitetyn mukaisesti. SSAB voi milloin tahansa jatkaa Tarjousaikaa. SSAB ilmoittaa pörssitiedotteella mahdollisesta Tarjousajan jatkamisesta viimeistään alkuperäisen Tarjousajan päättymistä seuraavan ensimmäisen (1) Suomen pankkipäivän aikana. Lisäksi SSAB ilmoittaa jatketun Tarjousajan mahdollisesta uudelleen jatkamisesta tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan uudelleen jatkamisesta viimeistään jatketun Tarjousajan tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan päättymistä seuraavan ensimmäisen (1) Suomen pankkipäivän aikana. Tarjousaika voi olla kokonaisuudessaan enintään kymmenen (10) viikkoa. Kuitenkin jos Vaihtotarjouksen toteuttamisen edellytykset ovat jääneet täyttymättä Finanssivalvonnan julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevissa määräyksissä ja ohjeissa (9/2013) tarkoitetun erityisen esteen vuoksi, SSAB voi jatkaa Tarjousaikaa kymmentä (10) viikkoa pidemmäksi ajaksi siihen asti, kun kyseinen este on poistunut ja SSAB:llä on ollut kohtuullinen aika ottaa kyseinen tilanne huomioon. Tässä tapauksessa SSAB:n tulee ilmoittaa uusi päättymispäivä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen jatketun Tarjousajan päättymistä. Lisäksi mahdollinen Jälkikäteinen tarjousaika voi jatkua kymmentä (10) viikkoa pidemmäksi ajaksi. SSAB voi keskeyttää jatketun Tarjousajan. SSAB ilmoittaa jatketun Tarjousajan keskeyttämistä koskevasta päätöksestään niin pian kuin kohtuullisesti on mahdollista sen jälkeen, kun päätös keskeyttämisestä on tehty ja joka tapauksessa viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen keskeytetyn jatketun Tarjousajan päättymistä. Mikäli SSAB keskeyttää jatketun Tarjousajan, Tarjousaika päättyy SSAB:n ilmoittamana aikaisempana ajankohtana. SSAB pidättää itsellään myös oikeuden jatkaa Tarjousaikaa samassa yhteydessä, kun se ilmoittaa Vaihtotarjouksen lopullisen tuloksen jäljempänä kohdassa Vaihtotarjouksen tuloksen ilmoittaminen esitetyn mukaisesti (tällainen pidennetty Tarjousaika, Jälkikäteinen tarjousaika ). Tällaisen Jälkikäteisen tarjousajan tilanteessa Jälkikäteinen tarjousaika päättyy SSAB:n lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä ilmoittamana ajankohtana. Jälkikäteisen tarjousajan päättymisestä ilmoitetaan viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen Jälkikäteisen tarjousajan päättymistä. Vaihtotarjouksen toteuttamisen edellytykset Vaihtotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että alla esitetyt Vaihtotarjouksen toteuttamisedellytykset ( Toteuttamisedellytykset ) ovat täyttyneet täyttyneet ilmoituspäivänä 4 (14)

5 tai ilmoituspäivään mennessä, jolloin SSAB ilmoittaa Vaihtotarjouksen lopullisen tuloksen arvopaperimarkkinalain 11 luvun 18 :n mukaisesti ( Ilmoituspäivä ) tai, että SSAB luopuu edellyttämästä niiden tai jonkin niistä täyttymistä siinä määrin, kun lainsäädäntö ja määräykset sallivat: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Rautaruukin osakkeiden osalta, jotka yhdessä SSAB:n ennen Ilmoituspäivää muuten omistamien muiden Rautaruukin osakkeiden kanssa edustavat yli 90 prosenttia Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä laskettuna oikeutta ja velvollisuutta pakollisen lunastusmenettelyn aloittamiseen koskevan Osakeyhtiölain 18 luvun 1 :n mukaisesti; kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen, lupien ja suostumusten, mukaan lukien muun muassa kilpailuviranomaisten hyväksynnät, saaminen siten, että tällaisissa luvissa, suostumuksissa ja hyväksynnöissä mahdollisesti asetetut ehdot, mukaan lukien muun muassa vaatimukset SSAB:n tai Rautaruukin omaisuuden luovuttamisesta tai SSAB:n tai Rautaruukin liiketoimintojen uudelleenjärjestelystä, ovat SSAB:n kannalta kohtuullisesti hyväksyttäviä siten, etteivät ne johda Olennaisen haitalliseen muutokseen (kuten tässä kohdassa on määritelty) SSAB:n ja Rautaruukin yhdessä muodostamassa yhtiössä ( Yhdistynyt yhtiö ); sellaista lainsäädäntöä tai muuta sääntelyä ei ole annettu tai mikään toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen, mukaan lukien Finanssivalvonta ja Ruotsin finanssivalvonta (Finansinpektionen), ei ole antanut sellaista päätöstä, joka kokonaan tai osittain estäisi Vaihtotarjouksen toteuttamisen tai johtaisi Olennaisen haitalliseen muutokseen Yhdistyneessä yhtiössä; mikään Rautaruukin julkistama tieto tai Rautaruukin SSAB:lle ilmaisema tieto ei ole olennaisesti virheellistä, epätäydellistä tai harhaanjohtavaa ja Rautaruukki ei ole jättänyt julkistamatta mitään tietoa, joka sen soveltuvien lakien ja säännösten mukaan olisi pitänyt julkistaa edellyttäen, että sellainen julkistaminen tai tiedon julkistamatta jättäminen muodostaa Olennaisen haitallisen muutoksen Rautaruukissa ja sen tytäryhtiöissä kokonaisuutena arvioituna; Vaihtotarjouksen julkistamisen jälkeen ei ole ilmennyt sellaista seikkaa tai olosuhdetta, joka muodostaisi Olennaisen haitallisen muutoksen Rautaruukissa ja sen tytäryhtiöissä kokonaisuutena arvioituna; Rautaruukin hallitus on antanut suosituksensa Rautaruukin osakkeenomistajille Rautaruukin osakkeiden vaihtamisesta Uusiksi osakkeiksi ja tämä suositus on edelleen voimassa eikä sitä ole muokattu, peruutettu tai muutettu; SSAB:n ja Rautaruukin solmimaa yhdistymissopimusta ( Yhdistymissopimus ) ei ole irtisanottu ja se on edelleen voimassa; 5 (14)

6 (viii) (ix) Solidium Oy:n antama sitoumus hyväksyä Vaihtotarjous on edelleen voimassa ehtojensa mukaisesti; ja SSAB:n yhtiökokouksessa on hyväksytty kaikki Vaihtotarjouksen toteuttamisen kannalta tarpeelliset päätökset. SSAB voi ainoastaan vedota mihin tahansa Toteuttamisedellytykseen aiheuttaakseen Vaihtotarjouksen etenemisen pysähtymisen, raukeamisen tai peruuttamisen tilanteissa, joissa kyseisellä Toteuttamisedellytyksellä on SSAB:lle Vaihtotarjouksen näkökulmasta sellainen olennainen merkitys, johon viitataan Finanssivalvonnan antamassa julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevissa määräyksissä ja ohjeissa (9/2013) ja Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamassa ostotarjouskoodissa, johon viitataan Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 :ssä. SSAB voi soveltuvien lakien, asetusten ja pörssin sääntöjen sallimissa rajoissa luopua mistä tahansa yllämainitusta Toteuttamisedellytyksestä, joka ei ole täyttynyt. Jos kaikki Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai SSAB on luopunut vaatimasta kaikkien niiden tai jonkin niistä täyttymistä viimeistään Ilmoituspäivänä, SSAB toteuttaa Vaihtotarjouksen sen ehtojen mukaisesti Tarjousajan päätyttyä hankkimalla Vaihtotarjouksessa asianmukaisesti tarjotut Rautaruukin osakkeet omistukseensa ja suorittamalla Osakevastikkeen Vaihtotarjouksen asianmukaisesti hyväksyneille osakkeenomistajille. Vaihtotarjous toteutetaan kaikkien Vaihtotarjouksen asianmukaisesti hyväksyneiden Rautaruukin osakkeenomistajien osalta Tarjousajan päättymisen jälkeen jäljempänä kohdissa Vaihtotarjouksen tekninen toteutus ja Osakkeiden maksuehdot ja selvitys tarkoitetulla tavalla. Mikäli Yhdistymissopimus irtisanotaan tai päättyy ehtojensa mukaisella tavalla, SSAB:llä on oikeus peruuttaa Vaihtotarjous. Katso Tietoa Yhdistyneestä yhtiöstä Yhteenveto Yhdistymissopimuksesta. Olennaisen haitallinen muutos tarkoittaa: (A) (B) mitä tahansa koko omaisuuden tai omaisuuden olennaisen osan myyntiä tai uudelleenjärjestelyä Rautaruukin ja sen tytäryhtiöiden osalta kokonaisuutena tarkasteltuna (tai soveltuvin osin Yhdistyneen yhtiön osalta); tai (i) mitä tahansa tapahtumaa, tilaa, olosuhdetta, kehitystä, ilmiötä, muutosta, vaikutusta tai tosiseikkaa, jolla yksin tai yhdessä muiden tällaisten tekijöiden kanssa on olennaisen haitallinen vaikutus tai joka aiheuttaa tai jonka voidaan kohtuudella odottaa muodostavan tai aiheuttavan olennaisen haitallisen muutoksen Rautaruukin ja sen tytäryhtiöiden (tai soveltuvin osin Yhdistyneen yhtiön) liiketoiminnassa, varoissa, taloudellisessa asemassa tai liiketoiminnan tuloksessa kokonaisuutena arvioiden tai (ii) mitä tahansa Rautaruukin tai sen tytäryhtiöiden omaisuuserien kirjanpitoarvojen alaskirjausta, joka yksin tai yhdessä aiheuttaa olennaisen haitallisen muutoksen tai jolla 6 (14)

7 on olennaisen haitallinen vaikutus Rautaruukin osakkeen hintaan tai rahoitukseen (kaikkiin näihin kohtien (i) ja (ii) seikkoihin viitataan sanalla Vaikutus ), pois lukien (a) mahdollinen Vaikutus yleisessä poliittisessa, taloudellisessa, toimialalla vallitsevassa, yleistaloudellisessa tai sääntely-ympäristön tilanteessa sikäli, kun tällainen Vaikutus ei ole olennaisen suhteeton Rautaruukin (tai soveltuvin osin Yhdistyneen yhtiön) kannalta verrattuna muihin toimialan toimijoihin; tai (b) (c) (d) mahdollinen sellaisista toimista aiheutunut Vaikutus, johon Rautaruukki on ryhtynyt SSAB:n nimenomaisesta pyynnöstä tai ohjeistuksesta; tai mahdollinen luonnonkatastrofeista, vakavista vihollistoimista tai sota- tai terrorismitoimista seuraava tai niiden aiheuttama Vaikutus sikäli, kun tällainen Vaikutus ei ole olennaisen suhteeton Rautaruukin (tai soveltuvin osin Yhdistyneen yhtiön) kannalta toimialan muihin toimijoihin verrattuna; tai mahdollinen Vaikutus Rautaruukkiin (tai soveltuvin osin Yhdistyneeseen yhtiöön) johtuen (x) SSAB:n suorittamista Vaihtotarjoukseen liittyvistä toimista tai tekemättä jättämisistä, mitkä kussakin tapauksessa liittyvät SSAB:n Yhdistymissopimuksen mukaisen vakuutuksen, takuun, sitoumuksen tai velvollisuuden rikkomiseen tai (y) Vaihtotarjouksesta tai ehdotetusta Rautaruukin ja sen tytäryhtiöiden sekä SSAB:n ja sen tytäryhtiöiden Yhdistymisestä. (C) mitä tahansa vaatimusta, joka on asetettu ehdoksi missä tahansa kilpailuviranomaisen hyväksynnässä, jonka mukaan SSAB:n ja sen tytäryhtiöiden kokonaisuutena arvioiden tai Rautaruukin ja sen tytäryhtiöiden kokonaisuutena arvioiden tulee luopua tietystä omaisuuserästä tai järjestellä uudelleen toimintaansa, millä on olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneeseen yhtiöön tai teollisuussuunnitelman ja siinä mainittujen odotettujen synergioiden toteutumiseen, kuten minkä tahansa Borlängessä, Luulajassa ja Oxelösundissa Ruotsissa ja Hämeenlinnassa ja Raahessa sijaitsevien terästehtaiden tai niiden olennaisen osan luovutus. Selvyyden vuoksi todetaan, että minkään Olennaisen haitallisen muutoksen ei katsota olevan olemassa sikäli, kun väitetyn Olennaisen haitallisen muutoksen aiheuttanut Vaikutus on julkistettu (mukaan lukien julkisesti saatavilla olevissa vuosikertomuksissa ja osavuosikatsauksissa) tai siitä on muuten annettu tieto SSAB:lle Rautaruukin toimittamissa due diligence -tiedoissa kussakin tilanteessa ennen Vaihtotarjousvastikkeen korotusvelvollisuus ja velvollisuus maksaa hyvitystä SSAB varaa oikeuden ostaa ja/tai myydä Rautaruukin osakkeita Tarjousaikana julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä tai muutoin. 7 (14)

8 Mikäli SSAB tai SSAB:n kanssa Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 :ssä tarkoitetulla tavalla yksissä tuumin toimiva taho hankkii Tarjousaikana Rautaruukin osakkeita Osakevastiketta korkeampaan hintaan tai muutoin paremmin ehdoin, SSAB:n tulee Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 :n mukaisesti muuttaa Vaihtotarjouksen ehtoja vastaamaan edellä mainitun paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ehtoja (korotusvelvollisuus). Tällöin SSAB:n tulee julkistaa korotusvelvollisuuden syntyminen viipymättä, ja sen tulee maksaa Vaihtotarjouksen toteuttamisen yhteydessä paremmin ehdoin tehdyssä hankinnassa maksetun vastikkeen ja Osakevastikkeen välinen erotus niille osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Vaihtotarjouksen. Mikäli SSAB tai SSAB:n kanssa Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 :ssä tarkoitetulla tavalla yksissä tuumin toimiva taho hankkii yhdeksän (9) kuukauden kuluessa Tarjousajan päättymisestä Rautaruukin osakkeita Osakevastiketta korkeampaan hintaan tai muutoin paremmin ehdoin, SSAB:n tulee Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 :n mukaisesti maksaa Vaihtotarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille paremmin ehdoin tapahtuneessa hankinnassa maksetun vastikkeen ja Osakevastikkeen välinen erotus (hyvitysvelvollisuus). Siinä tapauksessa SSAB:n tulee julkistaa hyvitysvelvollisuuden syntyminen viipymättä, ja sen tulee maksaa kyseisen paremmin ehdoin tehdyssä hankinnassa maksetun vastikkeen ja Osakevastikkeen välinen erotus yhden (1) kuukauden kuluessa hyvitysvelvollisuuden syntymisestä osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Vaihtotarjouksen. Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 :n 5 momentin mukaan hyvitysvelvollisuutta ei kuitenkaan synny siinä tapauksessa, että Osakevastiketta korkeamman hinnan maksaminen perustuu Osakeyhtiölain mukaiseen välitystuomioon edellyttäen, että SSAB tai muu Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 :ssä tarkoitettu taho ei ole ennen välitysmenettelyä tai sen kuluessa tarjoutunut hankkimaan Rautaruukin osakkeita Vaihtotarjousta paremmin ehdoin. Vaihtotarjouksen hyväksymismenettely Vaihtotarjouksen voi hyväksyä osakkeenomistaja, joka on Tarjousaikana rekisteröitynä Rautaruukin osakasluetteloon, lukuun ottamatta Rautaruukkia ja sen tytäryhtiöitä. Vaihtotarjouksen hyväksyntä on annettava arvo-osuustilikohtaisesti. Hyväksynnän antavilla Rautaruukin osakkeenomistajilla on oltava rahatili Suomessa toimivassa rahalaitoksessa. Osakkeenomistajat voivat hyväksyä Vaihtotarjouksen ainoastaan ehdoitta ja kaikkien Rautaruukin osakkeiden osalta, jotka ovat kunkin osakkeenomistajan hyväksymislomakkeessa mainitulla arvo-osuustilillä sinä hetkenä, jolloin Rautaruukin väliaikaisia osakkeita koskeva vaihto SSAB:n osakkeisiin toteutetaan. Tarjousaikana annetut hyväksynnät ovat voimassa myös mahdollisen jatketun Tarjousajan tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan loppuun asti. Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät asiakkainaan oleville Rautaruukin osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille ilmoituksen Vaihtotarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet ja hyväksymislomakkeen. Mikäli Rautaruukin osakkeenomistaja ei saa tilinhoitajaltaan menettelyohjeita tai hyväksymislomaketta, kyseinen Rautaruukin osakkeenomistaja voi ottaa yhteyttä johonkin Danske Bank Oyj:n ( Danske Bank ) konttoriin 8 (14)

9 niiden aukioloaikoina tai Danske Bankin Sijoituslinjalle puhelimitse ma pe klo (Suomen aikaa) numerossa (pvm/mpm), josta kyseinen Rautaruukin osakkeenomistaja saa kaikki tarvittavat tiedot ja voi toimittaa hyväksyntänsä Vaihtotarjoukseen. Danske Bankin Sijoituslinjan kautta toimitettu hyväksyntä edellyttää, että osakkeenomistajalla on voimassa oleva sopimus pankkitunnuksista Danske Bankin kanssa. Danske Bankin Sijoituslinjan puhelut nauhoitetaan. Niiden Rautaruukin osakkeenomistajien, joiden Rautaruukin osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Vaihtotarjouksen, tulee antaa hyväksymisensä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. SSAB ei lähetä hyväksymislomaketta tai muita Vaihtotarjoukseen liittyviä asiakirjoja näille Rautaruukin osakkeenomistajille. Pantattujen Rautaruukin osakkeiden osalta Vaihtotarjouksen hyväksyminen edellyttää pantinhaltijan suostumusta. Suostumuksen hankkiminen on kyseisen Rautaruukin osakkeenomistajan vastuulla. Pantinhaltijan suostumus on toimitettava tilinhoitajalle kirjallisena. Niiden Rautaruukin osakkeenomistajien, joka hyväksyvät Vaihtotarjouksen, on toimitettava asianmukaisesti täytetty ja lainsäädännön vaatimukset täyttävä hyväksymislomake arvo-osuustiliään hoitavalle tilinhoitajalle sen antamien ohjeiden mukaisesti ja sen asettaman aikarajan kuluessa. SSAB pidättää itsellään oikeuden hylätä virheellisesti tai puutteellisesti tehdyt hyväksynnät. Kun tilinhoitaja tai Danske Bank on vastaanottanut Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisen Rautaruukin osakkeita koskevan hyväksymisen, Rautaruukin osakkeet vaihdetaan Rautaruukin väliaikaisiksi osakkeiksi jäljempänä kohdassa Vaihtotarjouksen tekninen toteutus esitetyllä tavalla. Rautaruukin väliaikaiset osakkeet kirjataan Vaihtotarjouksen hyväksyneiden Rautaruukin osakkeenomistajien arvo-osuustileille. Väliaikaisia osakkeita ei voi myydä tai pantata tai niistä ei voi muutoin määrätä ennen niiden vaihtamista Uusiksi osakkeiksi. Hyväksyminen tulee toimittaa sillä tavalla, että se vastaanotetaan Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) kuluessa ottaen kuitenkin huomioon kyseisen tilinhoitajan antamat ohjeet. Tilinhoitaja saattaa pyytää, että se saa hyväksymisen ennen Tarjousajan päättymistä. Rautaruukin osakkeenomistaja toimittaa hyväksynnän omalla vastuullaan. Hyväksyminen katsotaan toimitetuksi vasta, kun tilinhoitaja tai Danske Bank on sen tosiasiallisesti vastaanottanut. Rautaruukin osakkeenomistaja, joka on Vaihtotarjouksen ehtojen mukaan asianmukaisesti hyväksynyt Vaihtotarjouksen, ei saa myydä tai muutoin määrätä omistamistaan Rautaruukin osakkeista. Tällaiset Rautaruukin osakkeet tullaan vaihtamaan Rautaruukin väliaikaisiksi osakkeiksi jäljempänä kohdassa Vaihtotarjouksen tekninen toteutus esitetyllä tavalla, ja arvo-osuusjärjestelmään merkitään näitä väliaikaisia osakkeita koskeva lajikohtainen luovutusrajoitus. Luovutusrajoitus tullaan poistamaan, kun kaupankäynti Uusilla osakkeilla alkaa. Lisäksi Vaihtotarjouksen hyväksyneet Rautaruukin osakkeenomistajat valtuuttavat 9 (14)

10 tilinhoitajansa tai Danske Bankin tekemään tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään muihin Vaihtotarjouksen teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin toimiin ja Rautaruukin osakkeiden osalta merkitsemään Uusia osakkeita ja myymään mahdolliset murto-osat Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti sekä luovuttamaan kaikki Rautaruukin osakkeenomistajan kauppojen toteuttamishetkellä omistamat Rautaruukin osakkeet SSAB:lle Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti. Vaihtotarjouksen toteuttamiskauppojen tai sen selvityksen yhteydessä lajikohtainen luovutusrajoitus poistetaan ja Rautaruukin osakkeenomistajalle maksetaan Osakevastike. Oikeus peruuttaa hyväksyntä Rautaruukin osakkeenomistaja voi milloin tahansa ennen Tarjousajan päättymistä (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) peruuttaa antamansa Vaihtotarjouksen hyväksynnän siihen saakka, kunnes SSAB on ilmoittanut kaikkien Toteuttamisedellytysten täyttyneen tai kun SSAB on luopunut niistä eli kunnes SSAB on julistanut Vaihtotarjouksen ehdottomaksi. Tällaisen ilmoituksen jälkeen jo annettua Vaihtotarjouksen hyväksymistä ei ole enää mahdollista peruuttaa ennen Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä, paitsi mikäli (i) kolmas taho julkistaa kilpailevan julkisen ostotarjouksen Rautaruukin osakkeista tai (ii) Vaihtotarjous on ollut voimassa yli kymmenen viikkoa. Vaihtotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen peruuttamisilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajalle, jolle alkuperäinen Vaihtotarjouksen hyväksymisilmoitus toimitettiin. Jos hyväksyminen on toimitettu Danske Bankille, myös peruutusilmoitus tulee toimittaa Danske Bankille. Hallintarekisteröityjen arvopapereiden osalta Rautaruukin osakkeenomistajien tulee pyytää kyseistä hallintarekisteröinnin hoitajaa tekemään peruuttamisilmoitus. Jos Rautaruukin osakkeenomistaja asianmukaisesti peruuttaa Vaihtotarjouksen hyväksynnän, Rautaruukin väliaikaiset osakkeet muunnetaan arvo-osuusjärjestelmässä takaisin vastaaviksi Rautaruukin osakkeiksi ja kirjataan sellaisina takaisin arvo-osuustilille mahdollisimman nopeasti, arviolta kolmen (3) Suomen pankkipäivän kuluessa siitä, kun ilmoitus Vaihtotarjouksen hyväksymisen peruuttamisesta on Vaihtotarjouksen ehtojen mukaan vastaanotettu. Rautaruukin osakkeenomistaja, joka on asianmukaisesti peruuttanut Vaihtotarjouksen hyväksyntänsä, voi hyväksyä Vaihtotarjouksen uudelleen Tarjousaikana (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) siihen saakka, kunnes Yhtiö on julistanut Vaihtotarjouksen ehdottomaksi noudattaen edellä kohdassa Vaihtotarjouksen hyväksymismenettely kuvattua menettelyä. Rautaruukin osakkeenomistaja, joka peruuttaa hyväksyntänsä, on velvollinen maksamaan kaikki maksut, jotka arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja perii peruuttamisesta. 10 (14)

11 Mahdollisen Jälkikäteisen tarjousajan aikana annettu Vaihtotarjouksen hyväksyntä on sitova, eikä sitä voida peruuttaa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Vaihtotarjouksen tekninen toteutus Kun tilinhoitaja tai Danske Bank on vastaanottanut Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisen Rautaruukin osakkeita koskevan hyväksymisen, Rautaruukin osakkeet vaihdetaan vaihtosuhteella yksi Rautaruukin väliaikainen osake yhdestä Rautaruukin osakkeesta Rautaruukin väliaikaisiksi osakkeiksi, jotka kirjataan Vaihtotarjouksen hyväksyneiden Rautaruukin osakkeenomistajien arvo-osuustileille. Rautaruukin väliaikaiset osakkeet vaihdetaan arvo-osuusjärjestelmässä Uusiksi osakkeiksi Vaihtotarjouksen mukaisella vaihtosuhteella Toteutuspäivänä. SSAB ei laske liikkeeseen murto-osia Vaihtotarjouksen yhteydessä. Kaikki Uusien osakkeiden murto-osat, joihin Rautaruukin osakkeenomistaja on oikeutettu, tullaan yhdistämään muiden Rautaruukin osakkeenomistajien murto-osaoikeuksien kanssa ja myymään Helsingin pörssissä heidän puolestaan. Varat murto-osien myynnistä, keskimyyntihinnalla välittömillä myyntikuluilla vähennettynä jaetaan Rautaruukin osakkeenomistajien kesken siinä suhteessa kuin he olivat niihin oikeutettuja. Mikäli SSAB jättää Vaihtotarjouksen toteuttamatta, Rautaruukin väliaikaiset osakkeet muunnetaan arvo-osuusjärjestelmässä takaisin vastaaviksi Rautaruukin osakkeiksi ja kirjataan sellaisina takaisin arvo-osuustilille niin pian kuin on teknisesti mahdollista ja viimeistään kolmen (3) Suomen pankkipäivän kuluessa SSAB:n ilmoituksesta, ettei se tule toteuttamaan Vaihtotarjousta. Tällöin Rautaruukin osakkeenomistajilta ei veloiteta maksuja, eikä heille makseta mitään korvausta. Vaihtotarjouksen tuloksen ilmoittaminen Vaihtotarjouksen alustava tulos ilmoitetaan pörssitiedotteella arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana ensimmäisenä (1) Suomen pankkipäivänä. Alustavan tuloksen ilmoittamisen yhteydessä ilmoitetaan, toteutetaanko Vaihtotarjous ja jatketaanko Tarjousaikaa. Vaihtotarjouksen lopullinen tulos ilmoitetaan arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana viidentenä (5) Suomen pankkipäivänä. Lopullisen tuloksen ilmoittamisen yhteydessä vahvistetaan niiden Rautaruukin osakkeiden prosenttimäärä, joiden osalta Vaihtotarjous on asianmukaisesti hyväksytty eikä hyväksyntää ole asianmukaisesti peruutettu. SSAB ilmoittaa mahdollisen Jälkikäteisen tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen Rautaruukin osakkeiden alustavan prosenttimäärän arviolta ensimmäisenä (1) Jälkikäteisen tarjousajan päättymistä seuraavana Suomen pankkipäivänä, ja lopullisen prosenttimäärän arviolta viidentenä (5) Jälkikäteisen tarjousajan päättymistä seuraavana Suomen pankkipäivänä. 11 (14)

12 Osakkeiden maksuehdot ja selvitys Vaihtotarjous toteutetaan kaikkien niiden Rautaruukin osakkeenomistajien osalta, jotka ovat asianmukaisesti hyväksyneet Vaihtotarjouksen ja jotka eivät ole peruuttaneet hyväksyntäänsä Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana seitsemäntenä (7) Suomen pankkipäivänä ( Toteutuspäivä ), eli alustavasti Rautaruukin osakkeiden osto ja myynti katsotaan toteutetuksi sinä hetkenä, kun SSAB:n hallitus hyväksyy Vaihtotarjouksen hyväksyntöihin perustuvat Uusien osakkeiden merkinnät, katso jäljempänä Omistusoikeuden siirtyminen. Toteutuspäivänä Rautaruukin väliaikaiset osakkeet muunnetaan Uusiksi osakkeiksi Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisella vaihtosuhteella. Uusien osakkeiden toimittaminen Vaihtotarjouksen hyväksyneille Rautaruukin osakkeenomistajille tapahtuu sen jälkeen, kun Uudet osakkeet on rekisteröity Ruotsin yhtiörekisteriin ja Uudet osakkeet, jotka annetaan Vaihtotarjouksessa vastikkeena Rautaruukin osakkeista, on laskettu liikkeeseen Ruotsin arvo-osuusjärjestelmässä ja kirjattu Euroclear Finland Oy:n hallintarekisteröidylle tilille. Uudet osakkeet toimitetaan Vaihtotarjouksen hyväksyneiden osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana seitsemäntenä (7) Suomen pankkipäivänä, eli alustavasti Osakkeiden murto-osien myynti tapahtuu Danske Bankin toimesta niin pian kuin se on käytännössä mahdollista, eli alustavasti kahdeksantena (8) Suomen pankkipäivänä Tarjousajan päättymisen jälkeen (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika), eli alustavasti Murto-osien myynti selvitetään arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana yhdentenätoista (11) Suomen pankkipäivänä eli alustavasti Varat Uusien osakkeiden murto-osien myynnistä talletetaan sen osakkeenomistajan, joka on hyväksynyt Vaihtotarjouksen, arvo-osuustilin hoitotilille arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana kahdentenatoista (12) Suomen pankkipäivänä, eli alustavasti Mikäli osakkeenomistajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin hänen arvo-osuustilinsä, mahdolliset varat osakkeiden murto-osista maksetaan osakkeenomistajan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti. Mahdollisen Jälkikäteisen tarjousajan tilanteessa SSAB julkistaa sitä koskevan ilmoituksen yhteydessä maksua ja selvitystä koskevat ehdot niiden Rautaruukin osakkeiden osalta, joiden osalta Vaihtotarjous on hyväksytty tällaisen Jälkikäteisen tarjousajan aikana. Niiden Rautaruukin osakkeiden, joiden osalta Vaihtotarjous on Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty Jälkikäteisen tarjousajan aikana, toteutuskaupat suoritetaan kuitenkin vähintään kahden (2) viikon välein. SSAB pidättää itsellään oikeuden lykätä Osakevastikkeen maksamista, mikäli suoritus estyy tai keskeytyy ylivoimaisen esteen vuoksi. SSAB suorittaa maksun kuitenkin heti, kun suorituksen estävä tai keskeyttävä ylivoimainen este on ratkaistu. 12 (14)

13 Omistusoikeuden siirtyminen Omistusoikeus Rautaruukin osakkeisiin, joiden osalta Vaihtotarjous on asianmukaisesti hyväksytty eikä hyväksyntää ole asianmukaisesti peruutettu, siirtyy SSAB:lle, kun SSAB:n hallitus hyväksyy Vaihtotarjouksen hyväksyntöihin perustuvat merkinnät ja kun Rautaruukin osakkeet on siirretty SSAB:n arvo-osuustilille alustavasti Omistusoikeus Vaihtotarjouksessa liikkeeseen laskettuihin Uusiin osakkeisiin siirtyy Rautaruukin osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Vaihtotarjouksen, alustavasti Uusien osakkeiden rekisteröintiä seuraavana päivänä eli arviolta Uudet osakkeet rekisteröidään Ruotsin yhtiörekisteriin alustavasti Vaihtotarjoukseen hyväksymiseen liittyvät maksut SSAB maksaa Rautaruukin osakkeiden Vaihtotarjouksessa tapahtuvan myynnin yhteydessä mahdollisesti Suomessa perittävän varainsiirtoveron. Kukin Rautaruukin osakkeenomistaja vastaa maksuista, jotka tilinhoitajayhteisö mahdollisesti perii osakkeenomistajan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella sekä tilinhoitajien, omaisuudenhoitajien, Rautaruukin osakkeiden hallintarekisteröinnin hoitajien tai muiden tahojen veloittamista vakuuksien vapauttamiseen tai mahdollisten muiden Rautaruukin osakkeiden myynnin estävien rajoitusten poistamiseen liittyvistä maksuista ja palkkioista. Kukin Rautaruukin osakkeenomistaja vastaa palkkioista, jotka liittyvät osakkeenomistajan tekemään hyväksynnän peruuttamiseen. SSAB vastaa muista tavanomaisista kuluista, jotka aiheutuvat Vaihtotarjouksen edellyttämistä arvo-osuuskirjauksista, Vaihtotarjouksen mukaisten Rautaruukin osakkeita koskevien kauppojen toteuttamisesta sekä Osakevastikkeen maksamisesta. Mikäli Rautaruukin osakkeenomistaja kolmannen osapuolen Tarjousaikana julkaiseman kilpailevan tarjouksen vuoksi tai muutoin peruuttaa Vaihtotarjouksen hyväksymisensä, eräät tilinhoitajat voivat periä osakkeenomistajalta erikseen maksun Vaihtotarjouksen hyväksymiseen ja hyväksymisen peruuttamiseen liittyvistä kirjauksista, kuten edellä kohdassa Oikeus peruuttaa hyväksyntä on esitetty. Kaupankäynti Uusilla osakkeilla SSAB aikoo suorittaa tarvittavat toimet, jotta kaikki Vaihtotarjouksen yhteydessä liikkeeseen laskettavat Uudet osakkeet voidaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Stockholm AB:n ( Tukholman pörssi ) viralliselle listalle. SSAB tulee myös jättämään hakemuksen Helsingin pörssiin, jotta Vaihtotarjouksen perusteella liikkeeseen laskettavat osakkeet listattaisiin Helsingin pörssin pörssilistalla. Kaupankäynnin Uusilla osakkeilla odotetaan alkavan Tukholman pörssin virallisella listalla arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana seitsemäntenä (7) Suomen pankkipäivänä, eli alustavasti Kaupankäynnin Uusilla osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin pörssin pörssilistalla 13 (14)

14 arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana kahdeksantena (8) Suomen pankkipäivänä, eli alustavasti , jonka jälkeen Uusilla osakkeilla voi käydä kauppaa sekä Tukholman pörssissä että Helsingin pörssissä. Muut asiat Tarjousasiakirjaan ja Vaihtotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia, ja kaikki niitä koskevat riidat ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa. SSAB pidättää itsellään oikeuden muuttaa Vaihtotarjouksen ehtoja Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 15 :n mukaisesti. SSAB pidättää itsellään oikeuden päättää Vaihtotarjouksesta luopumisesta Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 12 :n mukaisesti, mikäli Finanssivalvonta päättää Tarjousajan pidentämisestä. SSAB pidättää itsellään oikeuden ennen Tarjousaikaa, Tarjousaikana tai sen päättymisen jälkeen luovuttaa hankkimiaan Rautaruukin osakkeita oman harkintansa mukaan. Mikäli kolmas osapuoli tekee Tarjousaikana kilpailevan tarjouksen, SSAB Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 17 :n mukaisesti pidättää itsellään oikeuden (i) päättää Tarjousajan pidentämisestä; (ii) päättää Vaihtotarjouksen ehtojen muuttamisesta; ja (iii) päättää Tarjousaikana mutta ennen kilpailevan tarjouksen tarjousajan päättymistä antaa Vaihtotarjouksen raueta. SSAB päättää kaikista muista Vaihtotarjoukseen liittyvistä asioista. 14 (14)

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TREMOKO OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA JA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA IXONOS OYJ:N OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 Panostaja Oyj:n Julkinen ostotarjous kaikista Suomen Helasto Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista Panostaja Oyj ( Tarjouksentekijä tai Panostaja ), joka on Suomen

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA OP-Pohjola osk ( OP-Pohjola, keskusyhteisö tai Tarjouksentekijä

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista McAfee Suomi Funding LLC ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2009 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989

Lisätiedot

Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista

Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista Danfoss A/S ja Vacon Oyj allekirjoittivat 11.9.2014 yhdistymissopimuksen,

Lisätiedot

Pihlajalinnan listalleottoesite on julkistettu

Pihlajalinnan listalleottoesite on julkistettu PIHLAJALINNA OYJ YHTIÖTIEDOTE 25.5.2015, KLO 9.45 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA ELISA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

TARJOUSASIAKIRJA ELISA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2005 ELISA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA Elisa Oyj ( Elisa tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY Kotipizza Group Oyj Yhtiötiedote 4.6.2015, Klo 18.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE,

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 17.8.2005 ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA Elisa Oyj (jäljempänä Elisa ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/26.5.1989, muutoksineen)

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.5.2015 klo 9.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANA- DASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 19.6.2006 SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA SysOpen Digia Oyj ( SysOpen Digia ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) mukaisin

Lisätiedot

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti. LISTALLEOTTOESITE 17.6.2003 Iocore Oyj:n ( Iocore ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Iocore-konserni ) ja Solagem Oy:n ( Solagem ) hallitukset sekä eräät Solagemin osakkeenomistajat ovat 27.5.2003 päättäneet

Lisätiedot

DETECTION TECHNOLOGY HAKEE LISTAUTUMISTA FIRST NORTH FINLAND - MARKKINAPAIKALLE

DETECTION TECHNOLOGY HAKEE LISTAUTUMISTA FIRST NORTH FINLAND - MARKKINAPAIKALLE DETECTION TECHNOLOGY OYJ YHTIÖTIEDOTE 2.3.2015 KLO 09.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA,

Lisätiedot

Vaihtotarjous kaikista. liikkeeseen lasketuista osakkeista

Vaihtotarjous kaikista. liikkeeseen lasketuista osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE Vaihtotarjous kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista SSAB AB (publ) ( SSAB tai Yhtiö ), joka on Ruotsin kuningaskunnan lakien mukaisesti perustettu julkinen osakeyhtiö,

Lisätiedot

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu YHTIÖTIEDOTE 1.6.2015 klo 9:30 FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 25.9.2014 OY DANFOSS AB:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA VACON OYJ:N LIIK- KEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA 25.9.2014 OY DANFOSS AB:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA VACON OYJ:N LIIK- KEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 25.9.2014 OY DANFOSS AB:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA VACON OYJ:N LIIK- KEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA Oy Danfoss Ab ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 3,5 MILJOONAN EURON VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta 26.2.2015 TAALERITEHDAS OYJ ESITE Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta Taaleritehdas Oyj:n ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.2.2015 yhtiökokouksen

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Kone Oyj:n ( Yhtiö tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt 1.11.2004 jakautumissuunnitelman ( Jakautumissuunnitelma ), jonka mukaan Kone Oyj jakautuu

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 22.12.2009 Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous Larox Oyj:n kaikista osakkeista Outotec Oyj ( Outotec tai Tarjouksentekijä ), Suomen lakien mukaan perustettu, Suomessa

Lisätiedot