W3C, XML ja tietojenkäsittely: Ihmisen ja tietokoneen yhteinen ymmärrys suoritettavasta tehtävästä ja XML-standardien merkitys tietosysteemeissä (MH)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "W3C, XML ja tietojenkäsittely: Ihmisen ja tietokoneen yhteinen ymmärrys suoritettavasta tehtävästä ja XML-standardien merkitys tietosysteemeissä (MH)"

Transkriptio

1 W3C, XML ja tietojenkäsittely: Ihmisen ja tietokoneen yhteinen ymmärrys suoritettavasta tehtävästä ja XML-standardien merkitys tietosysteemeissä (MH) Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto

2 Esitelmä Hyvin lyhyt versio: XML on W3C:n suosittama perhe tekstiformaatteja ja tietojenkäsittelyyn liittyviä teknologioita. XML-perheen perustan muodostavat ytimeltään yksinkertainen XML-merkkaus ja kokonaisuuden modulaarinen rakenne. Pidempi versio, otsikoita: W3C ja universaalit standardit Extensible Markup Language (XML) XML-perhe Sisällön kuvailu (metatiedot yms.) XML-teknologioiden kehitys XML:n rooli sovelluksissa (strategia) Tavoite: kertoa W3C:n XML-työstä ja jäsentää XML:n roolia tietojenkäsittelyssä 2

3 Konteksti: W3C ja Universaalit Standardit

4 World Wide Web Consortium (W3C) W3C kehittää yhteensopivia teknologioita (spesifikaatioita, ohjeita ja ohjemistoja) ja siten ohjaa Webin kehittymistä täyteen mittaansa 3 päätstoa, 14 aluetstoa, n. 400 jäsenorganisaatiota Jäseneksi? ks. 4

5 W3C:n olemus ja tuotteet Vaikutusvaltainen foorumi Suositukset XML-perhe, XHTML-perhe, SVG, RDF, Semanttinen Web, Webpalvelut... Ohjelmistot Validaattorit, testiaineistot, open source,... Ohjeet ja yhteydet WAI, aluetoimistot,... Jäsenorganisaatiot 5 Is : Information, Image, Involvement, Influence, and Impact A B 5

6 W3C:n (nykyiset) toimialueet ja aktiviteetit (Ks. 6

7 W3C-työryhmät (2003) 7

8 Extensible Markup Language (XML)

9 Viisivuotias ihmelapsi... February V. (Ks. 9

10 Yhteensopivuuden lähtökohta: std-metakieli <?xml version="1.0" encoding="iso " standalone="no"?> <!DOCTYPE kirja SYSTEM "mybook.dtd"> <?xml-stylesheet type="text/css" href="esim.css"?> <kirja aihe="fantasia" tyyppi="trilogia" julkaisuvuosi="1955"> <nimi>taru Sormusten Herrasta</nimi> <kirjoittaja>j.r.r. Tolkien</kirjoittaja> <kuvaus>fantasiasotaa Keskimaassa.</kuvaus> <taustoja> Kirjan keskeisiä henkilöitä ovat Frodo Reppuli & Gandalf. Muita ovat esim. <!-- Seuraava merkkidatalohko ei sisällä merkkausta --> <![CDATA[ edesmennyt Sauron & Saruman, ja Sormuksen Ritareista erityisesti Frodoa tavalla tai toisella seuraava nelikkö Sam & Merry & Pippin & Klonkku sekä <<perinteisempi>> sankarityyppi; Aragorn eli Konkari. ]]> </taustoja> <kuvia> <kuva url="taistelu.jpg" kuvaus="synkkää taistelua <elokuvaversio>"/> <kuva url="maisema.jpg" kuvaus="keskimaan vuoristomaisemaa < elokuvaversio>"/> </kuvia> </kirja> Esittelyosa: tyyppitieto Esiintymäosa: dokumentin sisältö (juurielementti) +lisäksi: laajennettavuus nimiavaruudet std-sovellukset... 10

11 XML ja rakenteisen dokumentin idea <doc><title>xml 5 vuotta </title> <body> Paljon onnea XML! </body></doc> Sovellus / prosessointi <?xml version= 1.0?> <xsl:stylesheet... XML 5 vuotta Paljon onnea XML! esitys rakenteinen lähdedokumentti (käsikirjoitus) tyyli (formatointi) kuva (mediaobjekti) 11

12 Tyypillisiä tavoitteita: tehokkuus ja joustavuus Dokumenttien hallinnan tehostaminen automatisointi ja integrointi Monta sovellusta samalle sisällölle: prosessorit, tyyli, alustat,...? Sovellus #1 Sovellus #2?? (rakenteinen sisältö)? Sovellus #3 12

13 XML laajemmin ymmärrettynä XML metakielenä ja arkkitehtuurina (WS) XML yhteisöllisenä sopimuksena XHTML SVG... XML tekstiformaattina map/>dc:author</head><body><foo:title>tuote</foo:title><!--nop --><g>ite DOM Query... SOAP RDF... XML tietorakenteen std-rajapintana XML kommunikoinnin välineenä 13

14 XML-perhe

15 Tarkemmin katsottuna XML-maailma näyttää tältä: Sovellukset tiedonvälitys, verkkopalvelut, teollisuuden sovellukset, liiketoiminta,... Std-perhe & W3Csuositukset XML-perhe muut W3C-suositukset Pysyvä XML-ydin (W3C) XML 1.0, XML NS, XML Schema XML 1.0 Namespaces XML Schema T&K STD HTTP Unicode URI 15

16 Modulaarinen XML-perhe osana Web-teknologioita XHTML SVG SMIL MathML VoiceXML XForms... EMMA XSL-FO CSS P3P WAI... XSLT XPath XQuery... RDFS, OWL RDF CC/PP WSDL SOAP... DOM Encryption XKMS Canonical Signature XLink Base Fragments Inclusions Events XPointer... XML 1.0 Namespaces XML Schema HTTP Unicode URI 16

17 Yhteensopivuus syntyy kokonaisuudesta 17

18 Mihin XML on menossa? (Kolme esimerkkiä) Tekstiformaatit (esim. grafiikka, websivut) 1)... Web / XML... 2) ) (Loogiseen) malliin/viestinkäsittelyyn perustuvat sovellukset Kanaviin/putkiin perustuvat sovellukset (e.g. julkaisutoiminta) Semantic Web Web Services? 18

19 Kaksi XML-tuoteperhettä (vrt. s. 10 edellä) Semantic Web Web Services Periaatteita: yhtenäinen perusta, logiikkaan ja kompositioon perustava skaalautuvuus ja dynaamisuus (huomaa haun rooli ideoissa!) 19

20 Sisällön kuvailu (metatiedot yms.)

21 Semanttinen yhteensopivuus XML ratkaisee yhteensopivien tietorakenteiden esityspulman ja on helposti laajennettavissa XHTML, SVG, SOAP, XForms,... Tämä ei vielä riitä yhteensopivan tiedon esittämiseen perustuu sopimukseen dokumenttien tyypistä (DTD/Schema) Ratkaisu: RDF (Resource Description Framework) yksinkertaisin järkevä syntaksi sanoa jotain sanoa mitä? metatietosanastot (esim. DC) tulkinta Kaksi täydentävää kehityskaarta (ns. Semanttinen Web) attribuuttipohjainen metatieto: RDF & RDF Schema, yhtenäiset käsitejärjestelmät: OWL (ontologiat) Miksi tärkeää? 1) informaatio lisääntyy, ymmärrys ei ( koneet!) 2) yhteensopivuus = tiedon yhdistelyn perusta 21

22 Mikä on metatietoa? Metatieto on tietoa jota ei löydy tai jota ei voida helposti poimia käsikirjoituksista tms. Metatieto ja tieto -erottelua ei ole pakko lainkaan tehdä dokumenttien tyyppitiedot tekstiformaatti ja ko. formaatin kontrolloitu sanasto lisätty, kuvaileva (meta)tieto metatiedon käyttöä ohjaava skeema (tms.) sovellusalueen ontologia jne. tyyppi käsikirjoitus Mediaobjektit viimeksi muokattu: Se päivämäärä jolloin tietosisältö viimeksi muuttui, tyyppi: xsd:date paperikoneen käyttöohjeen tuotantoprosessi 22

23 Metatieto sisällönhallinnan osana Dokumenttistandardit eivät automaattisesti koodaa/tue niiden tuotamisen prosesseja -- tarvitaan lisätietoja prosessien ja työvaiheiden dokumentointi tuotantoprosessin, sovelluksen ja lähdeaineiston metatiedot prosessin dokumentointi Käsikirjoitukseen liittyvä metatieto käsikirjoitus Tuotantoprosessiin liittyvä metatieto Mediaobjekteihin liittyvä metatieto Mediaobjektit Sovellukseen liittyvä metatieto 23

24 Metatieto ja sen sovellukset Yksinkertaiset sovellukset haut, näkymät (profilointi) ja tiedon ulkoistaminen Edistyneemmät sovellukset integrointi, päättely, analysointi, business-äly yms. Kaksi lähestymistapaa attribuuttipohjainen metatieto tiettyihin sovelluksiin kohdennetut ontologiat Tavoite: lisätä tiedonhallinnan automatisointia Mallinnuksen rooli tietorakenne vs. tieto: <html> <head> <body>... persons:ossi hobbies:favourite-movie movies:cast-away 24

25 SW:ssä keskeistä on tiedon yhdistäminen Ominaisuuksia: lausumat ovat universaaleja (syntaksi JA sanasto) lausumia voidaan yhdistellä (nimiavaruudet!) tulkintaan vaikuttaa USEITA tekijöitä (myös valinta ja luottamus) tiedon julkaisija eri lähteiden valinta tiedon tulkitsija Kuvalähde. Berners-Lee, W3C, 25

26 XML-teknologioiden kehitys

27 Miksi ja miten tähän on päädytty? Laajassa mittakaavassa ideoita ja sovelluksia ei voi sanella tai pakottaa kehitystä voi vain OHJATA Structured documents Document-based Data Choreography??? Text Formats Binary Formats Mixing Applications Services Data-oriented Processes the Web is born Sovellusprofiilit, sisällön määrä, rakeisuus ja sovellusten monimuotoisuus, standardien tarve, semanttisen kuvailun tarve 27

28 W3C:n virstanpylväät 1/3 (XML:n osa korostettu) 28

29 W3C:n virstanpylväät 2/3 (XML:n osa korostettu) 29

30 W3C:n virstanpylväät 3/3 (XML:n osa korostettu) Since May 2003: June SOAP 1.2 REC PNG 2nd Ed, Proposed REC July: Aug: Sept-Oct: Gone Fishing... OWL Candidate REC MathML 2.0 Proposed Edited REC... XML Events REC XForms REC CC/PP Structure and Vocabularies

31 Uusia ja tulevia(?) suosituksia (~XML) Recent RECS XML Events XForms 1.0 Soap 1.2 XPointer SVG 1.1 SVG Tiny, SVG Basic XML Encryption/Decryption XML Signature... Proposed RECS: CC/PP Structs & Vocab 1.0 PNG (2nd Edition) Proposed edited RECS MathML Version 2.0 (2nd Edition) Candidate RECS XForms 1.0 Basic Profile OWL (various) DOM Level 3 Validation, XPath CSS3: TV 1.0, Color, Ruby, Text, Mobile 1.0, Media Queries, Selectors VoiceXML 2.0 XML 1.1, XML Namespaces 1.1 XInclude 1.0 Speech Recognition Grammar 1.0 XML Fragment Interchange Muuta mielenkiintoista WSDL 1.2, XQuery 1.0, XKMS, DOM Level 3, RDF (various),... Lisää, ks. 31

32 XML:n rooli sovelluksissa (strategia?)

33 W3C-suositukset ja tietojenkäsittelyn prosessit Sisällönhallinta & W3C-aktiviteetit, yhtymäkohtia: I18N, URI, XML, XLink, Device Independece, Graphics, XHTML, Math, Multimodal Interaction, Style, Synchronized multimedia, Voice Browser, XForms, Semantic Web, Web Services, XML Encryption, XML Signature, WAI Technical Activity,... Suuntaa-antava piirre: standardinomaisuus W3C-suositukset eivät (suoraan) osoita prosesseja jotka esim. tuottavat hyviä sovelluksia, vaan määrittelevät prosessien lopputuotteen tai kahden prosessin rajapinnan SVG 1.1 -dokumentti julkaisuskenaario SVG Mobile 33

34 Teknologinen potentiaali vs. toteutuma XML-perhe on tyypillinen esimerkki universaaleista standardeista teknologinen perusta sovelluksille mutta ei suoraan toteutusta poikkeuksen muodostavat kuvailukielet: esim. SVG on hyvin lähellä sovelluksia ( valmis vektorigrafiikan kuvailukieli) XML-teknologioiden suunnittelun perusperiaatteita yhteensopivuus minimalistinen suunnittelu A modulaarisuus kestävä kehitys (esim. XML-perhe laajenee, muttei rikkoudu) saavutettavuus ja laiteriippumattomuus B Soveltajan tehtäväksi jää arvioida, poimia ja rakentaa XML-perheestä, menetelmistä ja työkaluista omaan toimintaansa soveltuva XML-strategia 34

35 Esimerkki: Julkishallinnon XML-strategia Julkishallinto ja XML visio vuoteen 2006 Julkishallinto on, käyttämällä laajasti XML-teknologiaa, tehostanut toimintaprosessejaan ja lisännyt tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja yhteiskäyttöä. Näin on parannettu asiakkaiden sekä sidosryhmien palvelua sekä tehostettu omaa toimintaa. Tätä tarkoitusta varten on määritelty julkisia, standardoituja XML - rajapintoja ja toimintaprosesseja, niitä tukevia julkisia sanastoja sekä organisoitu niiden soveltamisen edellyttämä keskitetty tuki. Visio ei yksin riitä! tavoitteet, toimenpiteet, yhteydet muihin strategioihin ja valtion tietotekniikan suosituksiin, jalkauttaminen, pilotointi, jne. arviointi, kehittäminen, ylläpito,... 35

36 Lopuksi

37 Yhteenveto W3C asettaa Webin perusteknologioita, XML on yksi näistä ~ tieto- ja viestintätekniikan yleiset teknologiat (ei pelkkä Web ) XML tarjoaa rikkaan perheen yhteensopivia teknologioita monipuolisen tietojenkäsittelyn tarpeisiin Teknisenä ratkaisuna XML edistää merkittävästi eri järjestelmien yhteensopivuutta, mutta edellyttää silti yleensä sovelluskohtaista toteutustyötä ja suunnitelmallista käyttöönottoa 37

38 Kiitos! Jäikö joku W3C-asia mietityttämään? Allekirjoittaneen tavoittaa helposti: The bane of my existence is doing things that I know the computer could do for me." -- Dan Connolly, The XML Revolution 38

39 Liite 1: lisätietoja ja osoitteita eteenpäin W3C (kotisivu) (W3C Suomen toimiston kotisivu) W3C-aktiviteetit (yleiskuva) (XML) W3C:n suositukset ja raportit sekä teknistä tietoa (specs) (spec-tietoa jäsennettynä) Jäseneksi! 39

40 Liite 2: Uusinta uutta, esimerkki: XForms XML-pohjaiset lomakkeet: XForms (REC ) Ks. HTML:ää monipuolisempi logiikan, esitystavan & datan erottelu XML Schema -tietotyypit & tarkistukset jo paljon toteutuksia, Basic-profiili tulossa täysin XML-pohjainen laiteriippumattomuus, saavutettavuus otettavissa heti käyttöön 40

W3C & verkkojulkaisun standardit

W3C & verkkojulkaisun standardit W3C & verkkojulkaisun standardit Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide Web Consortium (W3C)

Lisätiedot

XML-pohjaiset rakennemäärittelyt

XML-pohjaiset rakennemäärittelyt -pohjaiset rakennemäärittelyt Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: -perustainen kommunikointi edellyttää

Lisätiedot

Internetin tulevaisuudennäkymiä Semanttinen web ja älykkäät palvelut

Internetin tulevaisuudennäkymiä Semanttinen web ja älykkäät palvelut TIETEEN PÄIVÄT Internetin tulevaisuudennäkymiä Semanttinen web ja älykkäät palvelut Tieteen päivät 2003, esitelmä 11.1.2003, Helsingin yliopisto, Porthania, P1, 11:45-13:45 Prof. Eero Hyvönen Helsingin

Lisätiedot

KAMUT 2 -yhteishankkeen loppuraportti 26.1.2004 Museovirasto

KAMUT 2 -yhteishankkeen loppuraportti 26.1.2004 Museovirasto KAMUT 2 -yhteishankkeen loppuraportti 26.1.2004 Museovirasto Kamut 2 Muistiorganisaatioiden tietovarannot yhteiskäyttöön. Toteuttamismahdollisuudet ja toimenpidesuositus KAMUT 2 -yhteishankkeen loppuraportti

Lisätiedot

1. Lähteet 2 2. Linkkejä 2 3. Tuntitehtävä 3 4. 00 Esipuhe 3 5. 01 Mikä ihmeen XML? 3 6. 02 Historiaa 5 7. 03 Välineet 6 8. 04 Hello World! 6 9.

1. Lähteet 2 2. Linkkejä 2 3. Tuntitehtävä 3 4. 00 Esipuhe 3 5. 01 Mikä ihmeen XML? 3 6. 02 Historiaa 5 7. 03 Välineet 6 8. 04 Hello World! 6 9. 1. Lähteet 2 2. Linkkejä 2 3. Tuntitehtävä 3 4. 00 Esipuhe 3 5. 01 Mikä ihmeen XML? 3 6. 02 Historiaa 5 7. 03 Välineet 6 8. 04 Hello World! 6 9. 05 Skandit mukaan 7 10. 06 Rakenneosat 8 11. 07 Eihän se

Lisätiedot

13 Tiedostot, dokumentit, tieto (&h-media)

13 Tiedostot, dokumentit, tieto (&h-media) 13 Tiedostot, dokumentit, tieto (&h-media) Esimerkki: HTML-dokumentti Tietokoneet käsittelevät tietoa tiedostojen muodossa Tietokoneiden yhteydessä dokumentilla tarkoitetaan tiedosto(je)n avulla esitettävää

Lisätiedot

JUHA LÄHTEENMÄKI TERVEYDENHUOLLON SELAINKÄYTTÖISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN ARKKITEHTUURISUUNNITTELU DIPLOMITYÖ

JUHA LÄHTEENMÄKI TERVEYDENHUOLLON SELAINKÄYTTÖISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN ARKKITEHTUURISUUNNITTELU DIPLOMITYÖ TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA JUHA LÄHTEENMÄKI TERVEYDENHUOLLON SELAINKÄYTTÖISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN ARKKITEHTUURISUUNNITTELU DIPLOMITYÖ AIHE HYVÄKSYTTY SÄHKÖTEKNIIKAN

Lisätiedot

Semanttinen data verkkokaupoissa. Kristian Mattila

Semanttinen data verkkokaupoissa. Kristian Mattila Semanttinen data verkkokaupoissa Kristian Mattila Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Erkki Mäkinen ja Marko Junkkari Kesäkuu 2015 ii Tampereen

Lisätiedot

Palvelukeskeisen arkkitehtuurin toteutus IBMsuurkoneen

Palvelukeskeisen arkkitehtuurin toteutus IBMsuurkoneen Palvelukeskeisen arkkitehtuurin toteutus IBMsuurkoneen IMS-järjestelmälle Ari Kivioja 5.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Palvelukeskeinen arkkitehtuuri

Lisätiedot

Yhteenvetoa XML:n sovellusalueista

Yhteenvetoa XML:n sovellusalueista Yhteenvetoa XML:n sovellusalueista Yritysjärjestelmien integrointi, SOA XML tiedonvälityksessä XML ja tietokannat Web Services Microsoft.NET XML standardit: yhteenveto Semanttinen verkko ja tiedon luokittelu

Lisätiedot

SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN TIEDONHALLINTA Suuntana semanttinen web

SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN TIEDONHALLINTA Suuntana semanttinen web SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN TIEDONHALLINTA Suuntana semanttinen web Reija Nurmeksela Maiju Virtanen Antti Lehtinen Matti Järvenpää Airi Salminen EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 2/2006 SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

VoiceXML. Rakenteiset dokumentit (TJTD60) Harjoitustyö. Tiivistelmä. Sisältö. Avainsanat: Rakenteiset dokumentit, TJTD60, VoiceXML

VoiceXML. Rakenteiset dokumentit (TJTD60) Harjoitustyö. Tiivistelmä. Sisältö. Avainsanat: Rakenteiset dokumentit, TJTD60, VoiceXML VoiceXML Rakenteiset dokumentit (TJTD60) Harjoitustyö Avainsanat: Rakenteiset dokumentit, TJTD60, VoiceXML Janne Heinonen Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Suomi jatahein@cc.jyu.fi

Lisätiedot

TIKOn opintojaksokuvaukset 2005 2006

TIKOn opintojaksokuvaukset 2005 2006 a TIKOn opintojaksokuvaukset 2005 2006 Liiketoiminnan verkkopalvelun kehittäminen...1 J2EE arkkitehtuuri...2 Hypermedia...4 Tietokantahallinta...6 Tietokantaohjelmointi...8 Tietokantasuunnittelu...10 XML

Lisätiedot

XML-DOKUMENTTIEN TUOTTAMINEN. Tarkastelussa ulkoisten skeemamääritysten käyttö Office 2007 Word -ohjelmassa

XML-DOKUMENTTIEN TUOTTAMINEN. Tarkastelussa ulkoisten skeemamääritysten käyttö Office 2007 Word -ohjelmassa Juha Suhonen XML-DOKUMENTTIEN TUOTTAMINEN Tarkastelussa ulkoisten skeemamääritysten käyttö Office 2007 Word -ohjelmassa Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 14.6.2008 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN. Tarkastelussa kouluretkien tarinat. Pirjo Näkki

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN. Tarkastelussa kouluretkien tarinat. Pirjo Näkki TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Informaatioverkostojen koulutusohjelma Pirjo Näkki KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN Tarkastelussa kouluretkien tarinat Diplomityö,

Lisätiedot

Sakari Olli Tieturi OY. SOA - ajattelutapa vai teknologia

Sakari Olli Tieturi OY. SOA - ajattelutapa vai teknologia SOA - ajattelutapa vai teknologia Tieturi OY Sakari Olli FM Ohjelmistoarkkitehtuureiden sekä teknologioiden asiantuntija Tieturi OY Suomen johtava koulutusyritys Konsultointipalveluiden tarjoaja aiheina

Lisätiedot

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut Insinöörityö 12.4.2007 Ohjaaja: toimitusjohtaja Jukka Kuikanvirta Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

Suomenkielinen editio - Osa 1a Ydintoiminnot. Versio 1. moreq2010 asiakirjajärjestelmien modulaariset vaatimukset

Suomenkielinen editio - Osa 1a Ydintoiminnot. Versio 1. moreq2010 asiakirjajärjestelmien modulaariset vaatimukset moreq2010 asiakirjajärjestelmien modulaariset vaatimukset Suomenkielinen editio - Osa 1a Ydintoiminnot Versio 1 1 alkusanat Tämä suomenkielinen editio Moreq2010-vaatimusmäärittelystä ei ole virallinen

Lisätiedot

HAJAUTETTU PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄ OPPILAITOSKÄYTÖSSÄ Internet-GIS

HAJAUTETTU PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄ OPPILAITOSKÄYTÖSSÄ Internet-GIS Esa Hannus HAJAUTETTU PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄ OPPILAITOSKÄYTÖSSÄ Internet-GIS Opinnäytetyö Maanmittaustekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.5.2007 Tekijä(t) Esa

Lisätiedot

Digitaalisten dokumenttien hallinta - Lisääkö (digitaalinen) tieto tuskaa?

Digitaalisten dokumenttien hallinta - Lisääkö (digitaalinen) tieto tuskaa? Digitaalisten dokumenttien hallinta - Lisääkö (digitaalinen) tieto tuskaa? Tietoa käsitellään entistä enemmän digitaalisessa muodossa ja tallennetun tiedon määrä kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. Valtaosa

Lisätiedot

TUOMO VAINIO WEB-PORTAALIT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN LIIKETOIMINNASSA Diplomityö

TUOMO VAINIO WEB-PORTAALIT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN LIIKETOIMINNASSA Diplomityö TUOMO VAINIO WEB-PORTAALIT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN LIIKETOIMINNASSA Diplomityö Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.2.2012 Tarkastajat: Professori Hannu

Lisätiedot

TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA. Diplomityö

TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA. Diplomityö TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA Diplomityö Tarkastajat: Erikoistutkija Ossi Nykänen (TTY) Professori Seppo Pohjolainen

Lisätiedot

Päivi Mustonen SÄHKÖISTEN LOMAKKEIDEN TOTEUTUSTAVAN KARTOITTAMINEN KAINUUN AMMATTIOPISTOLLE

Päivi Mustonen SÄHKÖISTEN LOMAKKEIDEN TOTEUTUSTAVAN KARTOITTAMINEN KAINUUN AMMATTIOPISTOLLE Päivi Mustonen SÄHKÖISTEN LOMAKKEIDEN TOTEUTUSTAVAN KARTOITTAMINEN KAINUUN AMMATTIOPISTOLLE Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Luonnontieteiden ala Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Kevät 2010 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

SISÄLLYS. Johdanto 1. 1. JOHDATUS XML:n PARIIN 1.1 Extensible Markup Languge 2 1.2 XML:n edut 2 1.3 Mitä XML:llä tehdään? 3

SISÄLLYS. Johdanto 1. 1. JOHDATUS XML:n PARIIN 1.1 Extensible Markup Languge 2 1.2 XML:n edut 2 1.3 Mitä XML:llä tehdään? 3 Henri Haapakanni 3.5.2004 SISÄLLYS Johdanto 1 1. JOHDATUS XML:n PARIIN 1.1 Extensible Markup Languge 2 1.2 XML:n edut 2 1.3 Mitä XML:llä tehdään? 3 2. YKSINKERTAISEN XML-DOKUMENTIN RAKENNE 2.1 XML-määritelmä

Lisätiedot

Maiju Virtanen LUOTTAMUKSEN HALLITSEMINEN SEMANTTISESSA WEBISSÄ

Maiju Virtanen LUOTTAMUKSEN HALLITSEMINEN SEMANTTISESSA WEBISSÄ Maiju Virtanen LUOTTAMUKSEN HALLITSEMINEN SEMANTTISESSA WEBISSÄ Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma 31.05.2002 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä TIIVISTELMÄ Virtanen,

Lisätiedot

TIKOn opintojaksokuvaukset 2004 2005

TIKOn opintojaksokuvaukset 2004 2005 a TIKOn opintojaksokuvaukset 2004 2005 Tietoturva...1 Java ohjelmointi...2 Käyttöliittymät (TIETIE)...3 Liiketoiminnan verkkopalvelun kehittäminen...4 J2EE arkkitehtuuri...5 Hypermedia...7 Midi...9 Tietokantahallinta...10

Lisätiedot

OHJ-5201 Web-palveluiden toteutustekniikat. Kurssisisällöstä. Tarja Systä

OHJ-5201 Web-palveluiden toteutustekniikat. Kurssisisällöstä. Tarja Systä OHJ-5201 Web-palveluiden toteutustekniikat Kurssisisällöstä Tarja Systä 1 Yleistä Esitietovaatimukset OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi (pakollinen) OHJ-5010 Hajautettujen järjestelmien perusteet

Lisätiedot

Virtuaalinen konelaboratorio ja semanttinen mallinnus konejärjestelmän suunnittelun tukena, Loppuraportti, Semogen II -hanke

Virtuaalinen konelaboratorio ja semanttinen mallinnus konejärjestelmän suunnittelun tukena, Loppuraportti, Semogen II -hanke TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, SMART SIMULATORS -TUTKIMUSRYHMÄ Virtuaalinen konelaboratorio ja semanttinen mallinnus konejärjestelmän suunnittelun tukena, Loppuraportti, Semogen II -hanke Loppuraportti

Lisätiedot