XML, standardointi ja kehitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XML, standardointi ja kehitys"

Transkriptio

1 XML, standardointi ja kehitys Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto

2 Esitelmä Hyvin lyhyt versio: XML on W3C:n suosittama perhe tekstiformaatteja ja tietojenkäsittelyyn liittyviä teknologioita. XML:n suosion kulmakiviä ovat XML-merkkauksen yksinkertainen perusta, modulaarinen tekniikka ja suuri joukko välineitä ja sovelluksia. Pidempi versio, otsikoita: W3C ja universaalit standardit XML soveltajan silmin: ydin vs. sovellukset, esimerkki XML osana sovellusten suunnittelua XHTML ja SVG Laiteriippumattomuus ja profiilit Semanttinen Web XML-standardoinnin suuntaviivoja Esityksen tavoite: sijoittaa XML maailmankartalle 2

3 W3C ja Universaalit Standardit

4 World Wide Web Consortium (W3C) W3C kehittää yhteensopivia teknologioita (spesifikaatioita, ohjeita ja ohjelmistoja) ja siten ohjaa Webin kehittymistä täyteen mittaansa...asettamalla teknisiä suosituksia (esim. XML-perhe) 3 päätstoa, 14 aluetstoa, n. 400 jäsenorganisaatiota Jäseneksi? ks. 4

5 W3C:n (nykyiset) toimialueet ja aktiviteetit (Ks. 5

6 XML soveltajan silmin: XML-ydin vs. XML-sovellukset

7 Extensible Markup Language, lyhyt esittely XML on tarkoitettu rakenteisen tiedon esittämiseen <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <viesti luokka="ve">moi maailma <kirjoittaja>on</kirjoittaja> <! ON --> </viesti> Perusideoita yhteisesti sovittu (!), tarkka tapa esittää tietoa yksinkertainen ja helposti käsiteltävä kielioppi neutraali sovellusten suhteen, laajennettavissa tekniikka kohdallaan: Unicode, nimiavaruudet, rajapinnat,... paljon tukevia teknologioita ja työkaluja, kasvava yhteisö Historiaa SGML, 1994 W3C XML 1.0 (Third Edition) XML 1.1 (läh. korjauksia Unicoden suhteen) Peruskäsitteitä: dokumentti, elementti, sanasto looginen rakenne fyysinen rakenne 7

8 XML ja isot ideat XML metakielenä ja arkkitehtuurina XML yhteisöllisenä sopimuksena XHTML SVG... XML tekstiformaattina map/>dc:author</head><body><foo:title>tuote</foo:title><!--nop --><g>ite DOM Query... SOAP RDF... XML tietorakenteen std-rajapintana XML kommunikoinnin välineenä 8

9 XML:n rooli sovelluksissa XML:m hyödyntämisen peruskaava perustuu pinomaisten teknisten standardien toistuvaan hyödyntämiseen sovelluksissa "Lassen leipomon kotisivut" "Sähköinen kauppapaikka" XHTML XML 1.0 / 1.1 SVG RDF... "yleiskäyttöisiä XML-määrityksiä" XML NS XML Schema "tukevia teknisiä määrityksiä" 9

10 Esimerkki: Lassen leipomo (1/4) Yksinkertainen kotisivu demonstroi useita XML:n perusideoita... 10

11 Esimerkki: Lassen leipomo (2/4) XML 1.0 määrää tekstitiedon koodauksen ja merkkauksen kieliopin puitteet: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <!DOCTYPE xx PUBLIC XXXX" "xxxx"> <t1 xml:lang="xxx" t2="xxx"> <t3> <t4>xxx</t4> </t3> <! > </t1> 11

12 Esimerkki: Lassen leipomo (3/4) Valittu sovellus (tässä XHTML 1.0 Strict) määrää mitä tietoja dokumenttiin kirjataan (sanasto ja sen kielioppi) <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" " <html xmlns=" xml:lang="fi" lang="fi"> <head> <title>lassen leipomo</title> </head> <body> <h1>lassen leipomo</h1> <p>tervetuloa Lassen leipomon verkkopalveluun! Tutustu <a href="tarjous-04.html">edullisiin tarjouksiimme</a>. <img src="cook.png" alt="lassen kuva"/> </p> <! > </body> </html> 12

13 Esimerkki: Lassen leipomo (4/4) Tämä ei yksin vielä riitä sovelluksen toteuttamiseen! Tarvitaan (esim.) XHTML:ää ymmärtäviä ohjelmia (selaimet ja palvelimet) kuvaformaatteja (PNG, SVG,...) tyylikieli dokumentin ulkoasun määrittämiseen (esim. CSS, XSL) lomakkeita (XHTML Forms, XForms) palvelun kuvailu esim. hakuja varten (Semantic Web: RDF) Sähköistä kauppapaikkaa varten tarvitaan myös toteutus käyttöliittymän taakse... lisää XML-formaatteja (esim. tuotetiedot, laskut,...) keskeisten tietojen suojaaminen (XMLsig, XMLencrypt) yhteyksiä tuotantojärjestelmiin (Web Services: SOAP, WSDL) vaihtoehtoinen käyttöliittymä erilaisia päätelaitteita käyttäville asiakkaille (CC/PP, XSLT, vielä lisää XML-formaatteja, esim. XHTML Basic, SVG Tiny jne.),... 13

14 XML:n keskeinen rooli (Web-)teknologioissa XML XML ~ 14

15 XML osana sovellusten suunnittelua

16 "XML ~ tietokannan yleistys" Perusidea: XML on osa kokonaisuutta tieto jäsennetään "dokumenteiksi" (looginen mallinnus) mallinnuksen reunaehtoja ja riippuvuuksia ovat saatavilla olevat XML-teknologiat ja välineet (esim. SVG-kuvan piirtävä ohjelmakomponentti, nimiavaruudet Web-arkkitehtuurin osana) sovelluksessa hyväksyttävien dokumenttien rakenne kuvataan tarkasti (tyyppi/skeemamäärittely/...) tietoa käsitellään vakiotyökalujen avulla (XML-editorit, selaimet, muunnostyökalut jne.) myös ohjelmointi onnistuu tavallisten sovelluskehittimien avulla (SAX, DOM yms. -rajapinnat) Kärjistäen: "XML on tekstiformaatti, jonka ympärille on rakennettu kokonainen perhe teknologioita" tekniset vakioratkaisut (vrt. suunnittelumallit) yhteinen kieli suunnittelijoille ja kumuloituva osaaminen 16

17 Suunnitteluesimerkki: monikanavajulkaiseminen Sovellus #1 DocBook... XML 1.0 SVG PNG... XSL/FO PDF käsikirjoitus XSLT XHTML Sovellus #2 CSS Mediaobjektit XLink XSLT XHTML CSS Sovellus #3 17

18 Tietorakenteen esittäminen vs. mallintaminen XHTMLdokumentti SOAPviesti prosessi A XML prosessi B 1) viestinnässä käytetty tekstiformaatti XML DTD XML Schema prosessin taustalla vaikuttava tieto/oliorakenne RDF/OWLmääritys 2) viestiliikenteestä sopimisessa ja mallinnuksessa käytetty tekstiformaatti 18

19 Esimerkkejä XML:n std-sovelluksista: XHTML ja SVG

20 Extensible Hypertext Markup Language, XHTML Verkkosivujen kuvailukieli HTML on kulkenut pitkän tien Nykyinen HTML-kieli, XHTML on kuvaileva, XML-perustainen merkkauskieli modulaarinen ja laajennettavissa...joka liimakielen tavoin yhdistelee eri teknologioita tyylit tapahtumankäsittelijät ja skriptit upotetut objektit (sovelmat, plugin-toteutukset,...) lomakkeet Sovelluksia verkkosivut, (verkkopalvelujen) käyttöliittymät, dokumentaatio,... 20

21 Keskeiset XHTML-spesifikaatiot XHTML 1.0 HTML-sanasto (esim. body, h1, title, a, b, object, map) kolme tyyppimäärittelyä (Strict, Transitional, Frameset) Modularization of XHTML laajahkon XHTML 1.0-sanaston pilkkominen osiin moduulit (Core [Structure, Text, Hypertext, List], Applet, Text Extensions [...],...) XHTML Module-Based XHTML XHTML 1.0 Strict moduulijaon mukaisesti esitettynä teknisiä eroja: lang->xml:lang, name->id, ruby XHTML Basic "pienin yhteinen XHTML-ydin" soveltuu esim. pienlaitteiden ja digitv:n tarpeisiin 21

22 Esimerkki moduulijaosta, XHTML Basic Tärkeitä huomioita: - ei formatoivaa merkkausta (ei esim. b-elementtiä) - ei skriptejä tms. - ks. ns. host-kielen piirteet 22

23 Scalable Vector Graphics, SVG SVG tarjoaa XML-perustaisen kuvailukielen vektorigraafisten objektien esittämiseen Teknisesti täysin analoginen XHTML-kielen kanssa kuvaileva, XML-perustainen merkkauskieli modulaarinen laajennettavissa...joka liimakielen tavoin yhdistelee eri teknologioita (tyylit!), jne. Perusominaisuuksia vektorikuvat, teksti, bittikarttakuvat elementtien ryhmittely, animaatiot kuvamanipulaation välineet (gradients, patterns, masks, filters,...) Sovelluksia kuvitus, kaaviot ja kartat, käyttöliittymät,... 23

24 Esimerkki <?xml version="1.0" encoding="iso " standalone="no"?> <!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" " <svg width="12cm" height="4cm" viewbox=" " xmlns=" version="1.1"> <ellipse cx="600" cy="200" rx="550" ry="175" fill="yellow" stroke="blue" stroke-width="20"/> <rect x="1" y="1" width="1198" height="398" fill="none" stroke="blue" stroke-width="2" /> <polygon fill="red" stroke="blue" stroke-width="10" points="350,75 379, , , , , , , , ,161" /> <polygon fill="lime" stroke="blue" stroke-width="10" points="850,75 958, , , , ,137.5" /> <text x="470" y="240" font-size="70">tekstiä</text> </svg> 24

25 Keskeiset SVG-spesifikaatiot Scalable Vector Graphics (SVG) 1.0 vektorikielen määrittely yhdessä osassa Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 SVG:n modularisointi Mobile SVG Profiles: SVG Tiny and SVG Basic pikkuruinen Tiny, esim. matkapuhelimet SVG Basic, esim. PDA-laitteet Kuvalähde. Herman, W3C, 25

26 Esimerkki moduulijaosta, pikkuruinen SVG Tiny Tärkeitä huomioita: - ei skriptejä tms. - ei kuvamanipulaatiota (esim. gradientti, filtteri) - linkit mukana 26

27 Laiteriippumattomuus ja profiilit

28 XML Ja laiteriippumattomuus XML itsessään on lähtökohtaisesti laiteriippumatonta sovellusriippumattomuus: XML processor vs. XML application Rakenteisen dokumentaation + ohj.suunnittelun ideat: kuvaileva merkkaus (vs. formatointi) toiminnallinen määrittely (vs. ohjelmointi) laiteriippumattomuus (vs. kiinteä alusta/käyttöliittymäratkaisu) olio näkymä kontrolleri 28

29 Laiteriippumattomuus sovelluksissa Tiedon kolmijako: sisältö: XML-formaatit (esim. XHTML) esitystapa: tyylit (käsikirjoitus, XLink, XEvents,..., + CSS, XSL) vuorovaikutus: "toiminnallisuus" (Voice, XForms, EMMA,...) Laiteriippumattomuus on yhteydessä profilointiin eri laitteet eivät tietenkään ole identtisiä joten kyse on "keskeisen toiminnallisuuden" toteutumisesta eri laiteympäristöissä Mitä "keskeinen toiminnallisuus" sitten on? riippuu sovelluksesta (vrt. lomake, opaste, päättelytehtävä,...) Motivaationa tyypillisesti sovellusintegraation, monikanavajulkaisemisen ja taloudellisen ylläpidon tavoitteet 29

30 XML ja profilointi Teknistä XML-ydintä ei profiloida (yhteensopivuus!) kielioppi, merkkikoodaus, nimiavaruudet XML-tekstiformaatteihin sisältyvä profilointi/modularisointi XHTML, SVG, CSS 3, SMIL 2.0, OWL,... Laitteiden ominaisuuksien ja käyttäjien preferenssien profilointi CC/PP (Composite Capabilities/Preference Profiles), P3P (Platform for Privacy Preferences) & WAI-sensitive user agent accessibility & conformance profiles Profiloinnin perustana on tyypillisesti "luokkahierarkia" SVG 1.1 Basic Tiny OWL Full DL Lite... sovellusten yhdenmukaisuus, monikanavaisuus, oppimisen helppous 30

31 Semanttinen Web

32 Semanttinen Web Idea: verkko välittää, ihmiskäyttäjä TAI kone tulkitsee agentit Kuvalähde. Koivunen & Miller, W3C, 32

33 SW:n rakenne ja perusidea Semanttisen Webin perusidea on yksinkertainen kuka tahansa voi sanoa mitä tahansa mistä tahansa perusteet yksinkertaisia, haasteet syntyvät sovellusten suunnittelusta ja esim. metatietosanastojen valinnasta Web Ontology Language, OWL Resource Description Framework, RDF XML URI SW on olennaisesti sopimus "metatietojen" ja niiden käyttöä ohjaavien skeemojen ja ontologioiden kirjoitustavasta SW esittää MITEN sanotaan, mutta EI MITÄ sanotaan (ts. lisäksi tarvitaan sanastojen standardointityötä eri sovellusten tarpeisiin) 33

34 Esimerkki: RDF ja tiedon mallinnus Mallinnus = objektien identifiointia ja näiden piirteiden koodausta yhteisesti sovitulla kieliopilla ja käsitteillä Aiottu tulkinta: ammatti Suomen presidentti Mallinnus (koodaus): jobs:affiliation Suomen presidentti Asia tietokoneen silmin : Klik. liittyy jotenkin jobs-sanaston tulkintaan. Klik. (#(uri), #(jobs:affiliation), ) ÄLY syntyy merkitysten verkosta 34

35 Esimerkki: Koneellisesti luettavaa tietoa nimi: Ossi Nykänen sähköposti: kirjoittaja: viimeksi päivitetty: luokitus: standardointi otsikko: uutisia, joulukuu uutisotsikko1: uutisotsikko2:... uutisotsikko3: otsikko: XForms 1.2 Mobile teksti: W3C julkaisi uuden version... Lisäksi: - mitä sanoja käytetään (std-predikaateista sopiminen) - miten sanoja käytetään (skeemat) - "mitä sanat tarkoittavat tietyissä sovelluksissa" (ontologiat) 35

36 Esimerkki: Semantic Web Services Kuvalähde. Booth et al, W3C, 36

37 Keskeistä on tiedon yhdistäminen Hyödyntäminen: metatietoihin perustuvat haut (tai pelkän metatiedon hakeminen) tiedon yhdistäminen (standardipohja!) tiedon koostaminen, päättely, yms. tiedon julkaisija eri lähteiden valinta tiedon tulkitsija Kuvalähde. Berners-Lee, W3C, 37

38 Huom. Attribuuttipohjainen metatieto vs. ontologiat Semanttisen Web sisältää kahdentyyppistä (meta)tietoa: yksilöitä luonnehtivia lausumia ("Ossi on mies.") terminologisia lausumia ("mies on ihmisten aliluokka") Suurin osa käytännön sovelluksissa hyödyllisestä (meta)tiedosta on "attribuuttipohjaista" joukko yksilöitä luonnehtivia lausumia ("Ossin sähköpostiosoite on Ossi on mies.")...sekä kuvaus siitä, miten predikaatteja saa käyttää lausumissa (sähköpostiosoite, mies, RDF-skeemana) "Ontologiaperustainen" metatieto yleistää edellistä: mukaan kuvaus eri käsitteiden monimutkaisemmasta riippuvuuksista ja suhteista ("vanhempi" on luokka joka saadaan yhdistämällä luokat isä, äiti ja ottovanhempi, vain mies voi olla isä, ihmisellä on vain yksi biologinen äiti, jne.) Vaikutukset: suunnittelu, formaalin päättelyn rikkaus ( ) 38

39 XML vs. RDF?

40 XML vs. RDF = tietorakenne vs. tieto kirjoittamista ohjaava dokumentin tyyppimäärittely mallinnusta ohjaava skeema ja ontologia <html> <head> <body>... persons:ossi movies:cast-away hobbies:favourite-movie map/>dc:author</head><body><foo:title>tuote</foo:title><!--nop --><g>ite sarjallistus (kirjoittaminen XML-dokumenttina tiedostoon tms.) 40

41 Lopuksi: tiekartta, XML-kehitys, yms.

42 XML-teknologian maailmanviiva Laajassa mittakaavassa XML on osa rakenteisen tietojenkäsittelyn kehitystä Structured documents Document-based Data Choreography??? Text Formats Binary Formats Mixing Applications Services Data-oriented Processes the Web is born "the Semantic Web is born" Sovellusprofiilit, sisällön määrä, rakeisuus ja sovellusten monimuotoisuus, standardien tarve, semanttisen kuvailun tarve 42

43 Uusia ja tulevia(?) suosituksia Uusia suosituksia RDF+OWL XML 1.1, XML NS 1.1 DOM 3 validation CC/PP XForms 1.0 XML Events Soap 1.2 XPointer SVG Suositusehdotuksia VoiceXML 2.0 Speech Recognition Grammar 1.0 Alustavia suositusehdotuksia XForms 1.0 Basic Profile XPath CSS3: TV 1.0, Color, Ruby, Text, Mobile 1.0, Media Queries, Selectors XInclude 1.0 XML Fragment Interchange XHTML-Print Speech Synth. Markup Muuta mielenkiintoista WSDL 1.2, XQuery 1.0, XKMS,... Lisää, ks. 43

44 Poimintoja XML-kehityksen uusista trendeistä Web Services ydin: SOAP & WSDL Binary XML Kyselykielet XML Query RDF Query ("RDF access") Semantic Web standardipohja valmis; best practices tulossa Modularisointi ylipäänsä mobiili Web yms. Standardoinnin uusia kohteita Semantic Web Services, Printing, InkML, Timed Text yms. kenties myös: digital rights management, usability 44

45 Mihin XML on menossa? (Kolme esimerkkiä) Tekstiformaatit (esim. grafiikka, websivut) 1)... Web / XML... 2) ) (Loogiseen) malliin/viestinkäsittelyyn perustuvat sovellukset Kanaviin/putkiin perustuvat sovellukset (esim. julkaisutoiminta) Semantic Web Web Services? 45

46 Lopuksi

47 Yhteenveto XML tarjoaa yksinkertaisen ja vankan teknisen perustan universaaliin tiedonvälitykseen ja -käsittelyyn XML:n voima piilee XML-perheen, tukevien teknologioiden ja työkalujen rikkaudessa Hyöty XML:stä sovelluksissa perustuu XML:n tarjoamiin standardiratkaisuihin sekä kykyyn integroida tietoa ja eri sovelluksia Semanttinen Web on merkittävä Web-teknologian kehitysaskel, jonka myötä tiedonvälitys voi tarkoittaa myös tietämyksenvälitystä 47

48 Kiitos! Jäikö joku W3C-asia mietityttämään? Allekirjoittaneen tavoittaa helposti: The bane of my existence is doing things that I know the computer could do for me." -- Dan Connolly, The XML Revolution 48

49 Liite: lisätietoja ja osoitteita eteenpäin W3C (kotisivu) (W3C Suomen toimiston kotisivu) W3C-aktiviteetit (XML) (Semanttinen Web) (yleiskuva) W3C:n suositukset ja raportit sekä teknistä tietoa (specs) (spec-tietoa jäsennettynä) (yleisesityksiä suomeksi) Jäseneksi!

50 Liite: Mallinnuksen välineet, XML DTD, dokumentin tyyppimäärittely SGML:stä tuttu (narratiivisten) dokumenttityyppien kuvailukieli esim. <!ELEMENT head (title,meta+,script?)> XML-skeemat kompleksiset rakenteet, säännönmukaiset lausekkeet datassa tietokannoista tutut std-tietotyypit (integer, boolean,...) nimiavaruudet, XML-kielioppi Tyypillisiä suunnitteluratkaisuja (esimerkki) liimakieli jossa objekteja (XHTML + SVG) kirjekuori jonka sisällä sovelluksen dataa (SOAP + lasku) universaaleja elementtejä/attribuutteja eri käyttötarkoituksiin (XLink, Ruby) kehys metatietosanastojen käyttämiseen (RDF+DC) 50

51 Liite: XML sovellusten sisällä vai niiden välissä? XML? XML? prosessi "Tyypillisiä syitä": käyttöön saadaan kolmannen osapuolen komponentteja halutaan yhtenäinen rajapinta erityyppiseen tietoon (+arkkitehtuurinen perusta laajennettavuudelle yms.) XML "se yleisin tapaus" prosessi prosessi XML "Tyypillisiä syitä": halutaan standardoida rajapinnat ja tietoliikenne järkevästi...tietorakenne & Unicode...käyttöön allekirjoitukset yms. lisäominaisuudet useiden prosessien kytkeminen loogisiksi kokonaisuuksiksi... 51

52 Liite: RDF-lausuminen rakenne teknisesti Resource Description Framework (RDF): Abstrakti malli ja diagrammikieli (perustuu resurssien URI-nimiin) RDF on sopimus "mallinnus- ja kirjoitustavasta", metatiedot kirjoitetaan esim. XML-tiedostoiksi (RDF/XML) Esimerkki RDF-graafista: Kuvalähde. Manola et al. W3C, 52

53 Liite: mikä on metatietoa? Metatieto on tietoa jota ei löydy tai jota ei voida helposti poimia itse resursseista tms. (myös kone voi tuottaa!) Metatieto ja tieto -erottelua ei ole pakko lainkaan tehdä dokumenttien tyyppitiedot tekstiformaatti ja ko. formaatin kontrolloitu sanasto lisätty, kuvaileva (meta)tieto metatiedon käyttöä ohjaava skeema (tms.) sovellusalueen ontologia tyyppi käsikirjoitus Mediaobjektit Huom: (meta)tietoa(kaan) ei aina ole tarkoituksenmukaista ylläpitää siinä formaatissa jossa sitä julkaistaan viimeksi muokattu: Se päivämäärä jolloin tietosisältö viimeksi muuttui, tyyppi: xsd:date paperikoneen käyttöohjeen tuotantoprosessi 53

54 Liite: Web-arkkitehtuurista ja URI-nimistä Webin yleisarkkitehtuuri Kuvalähde (URI, Resource, Representation). Ian Jacobs et al., W3C, 54

XML - mahdollisuudet ja kehitys

XML - mahdollisuudet ja kehitys XML - mahdollisuudet ja kehitys Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: W3C on kansainvälinen konsortio

Lisätiedot

XML johdanto, uusimmat standardit ja kehitys

XML johdanto, uusimmat standardit ja kehitys johdanto, uusimmat standardit ja kehitys Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: on W3C:n suosittama

Lisätiedot

W3C ja Web-teknologiat

W3C ja Web-teknologiat W3C ja Web-teknologiat Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen

Lisätiedot

W3C & verkkojulkaisun standardit

W3C & verkkojulkaisun standardit W3C & verkkojulkaisun standardit Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide Web Consortium (W3C)

Lisätiedot

XML-evoluutio ja kestävä kehitys

XML-evoluutio ja kestävä kehitys XML-evoluutio ja kestävä kehitys Ossi Nykänen Tampere University of Technology (TUT), Digital Media Institute (DMI), W3C Finnish Office Esitelmä Hyvin lyhyt versio: XML on W3C:n suosittama perhe tekstiformaatteja

Lisätiedot

W3C-teknologiat ja yhteensopivuus

W3C-teknologiat ja yhteensopivuus W3C-teknologiat ja yhteensopivuus Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: W3C asettaa

Lisätiedot

Semanttinen Web. Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), DMI / Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto

Semanttinen Web. Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), DMI / Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Semanttinen Web Ossi Nykänen ossi.nykanen@tut.fi Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), DMI / Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä "Semanttinen Web" Sisältö Konteksti: W3C, Web-teknologiat

Lisätiedot

W3C: teknologia ja (tieto)yhteiskunta

W3C: teknologia ja (tieto)yhteiskunta W3C: teknologia ja (tieto)yhteiskunta Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide Web Consortium

Lisätiedot

W3C ja Web-teknologiat

W3C ja Web-teknologiat W3C ja Web-teknologiat Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen

Lisätiedot

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Semanttinen Web Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen

Lisätiedot

W3C ja Web-teknologiat

W3C ja Web-teknologiat W3C ja Web-teknologiat Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto World Wide Web Consortium (W3C) W3C kehittää yhteensopivia teknologioita

Lisätiedot

Paikkatiedot ja Web-standardit

Paikkatiedot ja Web-standardit Paikkatiedot ja Web-standardit Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide

Lisätiedot

W3C ja alueellinen standardointi

W3C ja alueellinen standardointi W3C ja alueellinen standardointi Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: W3C on kansainvälinen konsortio

Lisätiedot

3 Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet

3 Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet 3 Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet Saavutettavuuden toteuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti tietoa laitteista ja sovelluksista, käyttäjistä ja käyttötavoista, sekä tekniikasta. Tekniikasta on

Lisätiedot

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Semanttinen Web Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: Semanttinen Web (SW) on

Lisätiedot

XML ja Web Services update

XML ja Web Services update XML ja Web Services update Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: Extensible Markup Language (XML) ja

Lisätiedot

W3C, XML ja tietojenkäsittely: Ihmisen ja tietokoneen yhteinen ymmärrys suoritettavasta tehtävästä ja XML-standardien merkitys tietosysteemeissä (MH)

W3C, XML ja tietojenkäsittely: Ihmisen ja tietokoneen yhteinen ymmärrys suoritettavasta tehtävästä ja XML-standardien merkitys tietosysteemeissä (MH) W3C, XML ja tietojenkäsittely: Ihmisen ja tietokoneen yhteinen ymmärrys suoritettavasta tehtävästä ja XML-standardien merkitys tietosysteemeissä (MH) Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY),

Lisätiedot

W3C, Web-teknologiat ja Semanttinen Web

W3C, Web-teknologiat ja Semanttinen Web W3C, Web-teknologiat ja Semanttinen Web Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio:

Lisätiedot

W3C, Web-teknologiat ja XML

W3C, Web-teknologiat ja XML W3C, Web-teknologiat ja XML Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: XML on W3C:n

Lisätiedot

W3C, XML ja sovellukset

W3C, XML ja sovellukset W3C, XML ja sovellukset Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: XML on W3C:n suosittama perhe tekstiformaatteja

Lisätiedot

3.27 "Tuotantoesimerkkien" rakenne ja viittaukset (1/2)

3.27 Tuotantoesimerkkien rakenne ja viittaukset (1/2) 3.27 "Tuotantoesimerkkien" rakenne ja viittaukset (1/2) Tietomalli ja tiedon esitystapa Käsityön määrä ja laatu Palvelinpään vaatimukset Saavutettavuusohjeistuksen ala! #1: Käsityö ope-kkortti.html ope-kkortti.css

Lisätiedot

Dokumenttien tietosisällön hallinta

Dokumenttien tietosisällön hallinta Dokumenttien hallinta & Tietojohtaminen 3. rinnakkaisteema: Dokumenttien tietosisällön hallinta Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto

Lisätiedot

Tutkitaan sitten HTML-dokumenttien anatomiaa, jotta päästään käsiksi rakenteisten dokumenttien käsitteistöön esimerkkien kautta.

Tutkitaan sitten HTML-dokumenttien anatomiaa, jotta päästään käsiksi rakenteisten dokumenttien käsitteistöön esimerkkien kautta. 3 HTML ja XHTML Tutkitaan sitten HTML-dokumenttien anatomiaa, jotta päästään käsiksi rakenteisten dokumenttien käsitteistöön esimerkkien kautta.

Lisätiedot

Avoimet standardit ja arkistointi

Avoimet standardit ja arkistointi Avoimet standardit ja arkistointi Ossi Nykänen ossi@w3.org Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto 1 Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide Web Consortium (W3C)

Lisätiedot

Luento 12: XML ja metatieto

Luento 12: XML ja metatieto Luento 12: XML ja metatieto AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola XML ja metatieto Metatieto rakenne sanasto Resource Description Framework graafikuvaus XML Semanttinen Web agentit 2 1 Metatieto

Lisätiedot

Semanttinen Web ja Webteknologiat

Semanttinen Web ja Webteknologiat Semanttinen Web ja Webteknologiat Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esipuhe Semanttinen Web (SW) on laaja W3C:n visio ja hanke

Lisätiedot

Sisältö. XML, XHTML ja CSS XML XML. XML:n ja HTML:n ero. XML kieliä XML XHTML CSS XSL. T Hypermediadokumentin laatiminen 2002

Sisältö. XML, XHTML ja CSS XML XML. XML:n ja HTML:n ero. XML kieliä XML XHTML CSS XSL. T Hypermediadokumentin laatiminen 2002 , XHTML ja CSS T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen 2002 XHTML CSS XSL Sisältö EXtensible Markup Language W3C Recommendation helmikuu 1998 SGML:n osajoukko Standard Generalized Markup Language Kevyempi

Lisätiedot

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio, W3C Suomen toimisto Terveyden

Lisätiedot

Verkkopalveluiden saavutettavuus

Verkkopalveluiden saavutettavuus Verkkopalveluiden saavutettavuus Puhuja: Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio, W3C Suomen toimisto Paikka: Helsinki, Tieteiden talo, 24.3.2011 Johdanto Verkkopalvelun saavutettavuus

Lisätiedot

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin -RKGDWXVUDNHQWHLVLLQGRNXPHQWWHLKLQ 5DNHQWHLQHQGRNXPHQWWL= rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1)VLVlOW, 2) UDNHQQHja 3) XONRDVX(tai esitystapa) jotakin systemaattista

Lisätiedot

XML-pohjaisten standardien kehitystyö W3C:ssä: poimintoja tulevasta

XML-pohjaisten standardien kehitystyö W3C:ssä: poimintoja tulevasta -pohjaisten standardien kehitystyö W3C:ssä: poimintoja tulevasta Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä

Lisätiedot

XML-pohjaiset rakennemäärittelyt

XML-pohjaiset rakennemäärittelyt -pohjaiset rakennemäärittelyt Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: -perustainen kommunikointi edellyttää

Lisätiedot

Rakenteisten dokumenttien jatkokurssi, syksy 2006

Rakenteisten dokumenttien jatkokurssi, syksy 2006 Rakenteisten dokumenttien jatkokurssi, syksy 2006 MATHM-57200 Rakenteisten dokumenttien jatkokurssi, 5 op opetetaan syksyn 1-2 periodeilla Kotisivu: http://matriisi.ee.tut.fi/hmopetus/rdj/index.html Luennot:

Lisätiedot

3 Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet

3 Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet 3 Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet Saavutettavuuden toteuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti tietoa laitteista ja sovelluksista, käyttäjistä ja käyttötavoista, sekä tekniikasta. Tavoitteenamme

Lisätiedot

10 Pieni datalähtöinen sovellusesimerkki

10 Pieni datalähtöinen sovellusesimerkki 10 Pieni datalähtöinen sovellusesimerkki XSL mahdollistaa erilaisten XML:ää tukevien välineiden hyödyntämisen osana omia sovelluksia. Julkaisutoiminnan näkökulmasta mielenkiintoisia (ja opiskelun kannalta

Lisätiedot

The OWL-S are not what they seem

The OWL-S are not what they seem The OWL-S are not what they seem...vai ovatko? Verkkopalveluiden koostamisen ontologia OWL-S Seminaariesitelmä 15.4.2013 Emilia Hjelm Internet on hankala Nykyinternet on dokumenttien verkko Asiat, joita

Lisätiedot

XML, XHTML ja CSS. T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Mikko Pohja

XML, XHTML ja CSS. T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Mikko Pohja XML, XHTML ja CSS T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen Mikko Pohja Sisältö XML Yleensä Eri kieliä XHTML CSS XSL XML EXtensible Markup Language W3C Recommendation helmikuu 1998 SGML:n osajoukko Standard

Lisätiedot

www.hohde.com Hohde Consulting 2004

www.hohde.com Hohde Consulting 2004 Luento 14: Kertaus AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola Kertaus XML nimiavaruus validointi XML:n käyttö tietorakenteiden kuvaus ohjelmointi XML-pohjaiset kielet peruskielet muut kurssilla

Lisätiedot

10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri

10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri 10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri è è è 10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri WWW on ylivoimaisesti suosituin hypertekstijärjestelmä. Käydään seuraavaksi läpi nykyaikaisen WWW-arkkitehtuurin perusteet. Vuonna

Lisätiedot

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Semanttinen Web Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esipuhe Semanttinen Web (SW) on laaja W3C:n visio ja hanke (Webin) yhteensopivan

Lisätiedot

Mikä on semanttinen web?

Mikä on semanttinen web? Mikä on semanttinen web? Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Semanttinen web ja funktionaalinen luettelointi seminaari 3.5.2006 Airi Salminen, Mikä on semanttinen web? 3.5.2006

Lisätiedot

6 Semanttinen Web 101

6 Semanttinen Web 101 6 Semanttinen Web 101 Laajamittainen tiedonvälitys edellyttää sopimusta tietorakenteista. Tietorakenteiden ohella tarvitaan kuitenkin myös sopimuksia eri tietorakenteiden välisistä yhteyksistä. Jos kaikki

Lisätiedot

2. PEHMEÄ XHTML XRAJAHTML

2. PEHMEÄ XHTML XRAJAHTML Luennot 1. Intro 2. PEHMEÄ XHTML XRAJAHTML Dokumentin (matalan tason) rakenne DOCTYPE ja merkistökoodaukset Elementtien syvät rajat 3. CSS 4. JavaScript 5. JavaScript-kirjastot & AJAX 6. Käytettävyys &

Lisätiedot

Semanttinen Web ja XMLlinkitys

Semanttinen Web ja XMLlinkitys Semanttinen Web ja XMLlinkitys Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: W3C on kansainvälinen konsortio

Lisätiedot

StanForD-XML. Juha-Antti Sorsa, Tapio Räsänen, Vesa Imponen

StanForD-XML. Juha-Antti Sorsa, Tapio Räsänen, Vesa Imponen Projektiryhmä StanForD-XML Juha-Antti Sorsa, Tapio Räsänen, Vesa Imponen Rahoittajat Koskitukki Oy, Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Pölkky Oy, Stora Enso Oyj, UPM- Kymmene Oyj, Vapo Timber Oy, Yksityismetsätalouden

Lisätiedot

Ontologiat merkitysten mallintamisessa: OWL. Eeva Ahonen

Ontologiat merkitysten mallintamisessa: OWL. Eeva Ahonen Ontologiat merkitysten mallintamisessa: OWL Eeva Ahonen 1.11.2004 Semanttinen tieto käsitemallit ihmisillä sisäiset mallit maailmantieto tarvitaan tekstin tulkitsemiseen tietokoneelle esim. sanat vain

Lisätiedot

6 Semanttinen Web 101

6 Semanttinen Web 101 6 Semanttinen Web 101 Laajamittainen tiedonvälitys edellyttää sopimusta tietorakenteista. Tietorakenteiden ohella tarvitaan kuitenkin myös sopimuksia eri tietorakenteiden välisistä yhteyksistä. Jos kaikki

Lisätiedot

Johdatus XML teknologioihin

Johdatus XML teknologioihin Johdatus XML teknologioihin Metropolia J. Holvikivi XML metakieli Extensible Markup Language rakenteellinen esitystapa tiedon vaihtoon, talletukseen, yhdistämiseen ja julkaisemiseen yleinen rakenteenkuvauskieli,

Lisätiedot

XML-tietojenkäsittely

XML-tietojenkäsittely XML-tietojenkäsittely Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: XML tarjoaa välineitä tietojenkäsittelyyn

Lisätiedot

4 Kommentoitu johdanto XML-maailmaan

4 Kommentoitu johdanto XML-maailmaan 4 Kommentoitu johdanto XML-maailmaan Yksinkertainen XML-merkkauskielioppi on modernin rakenteisen dokumentaation ja mitä monimaisimpien XML-sovellusten pienin yhteinen tekijä. Pelkästä merkkauskielestä

Lisätiedot

4 Johdanto XML-maailmaan

4 Johdanto XML-maailmaan 4 Johdanto XML-maailmaan Rakenteisia dokumentteja ei voi "ymmärtää" osamaatta niiden perustekniikkaa. Niinpä seuraavaksi kohdistamme huomion tekniikoihin. Rakenteisten dokumenttien yleisiin menetelmiin

Lisätiedot

standardit (W3C, ISO) Semanttisen laskennan tutkimusryhmä Teknillinen korkeakoulu kim.viljanen@tkk.fi

standardit (W3C, ISO) Semanttisen laskennan tutkimusryhmä Teknillinen korkeakoulu kim.viljanen@tkk.fi Semanttisen webin standardit (W3C, ISO) ja teknologiat Kim Viljanen Kim Viljanen Semanttisen laskennan tutkimusryhmä Teknillinen korkeakoulu kim.viljanen@tkk.fi SeCon Semantic web -patteristo XML Finland

Lisätiedot

6 Semanttinen Web 101

6 Semanttinen Web 101 6 Semanttinen Web 101 Laajamittainen tiedonvälitys edellyttää sopimusta tietorakenteista. Tietorakenteiden ohella tarvitaan kuitenkin myös sopimuksia eri tietorakenteiden välisistä yhteyksistä. Jos kaikki

Lisätiedot

10 Ohjelmoinnista Semanttisessa Webissä

10 Ohjelmoinnista Semanttisessa Webissä 10 Ohjelmoinnista Semanttisessa Webissä Semanttista Webiä (SW) on sivuttu kurssilla useaan otteeseen. Nyt tavoitteena on käydä tiiviisti läpi Semanttisen Webin tekninen perusta, esitellä muutamia esimerkkejä

Lisätiedot

WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus. WWW-OHJELMOINTI 1 Merkkauskielet. Merkkauskielten idea. Merkkauskielet (markup languages) Merkkauskielten merkitys

WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus. WWW-OHJELMOINTI 1 Merkkauskielet. Merkkauskielten idea. Merkkauskielet (markup languages) Merkkauskielten merkitys WWW-OHJELMOINTI 1 WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus SGML, XML, HTML WWW-selaimen sovellusohjelmointi WWW-palvelimen sovellusohjelmointi Eero Hyvönen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto 26.10.2000

Lisätiedot

2 Rakenteisten dokumenttien perusteet

2 Rakenteisten dokumenttien perusteet 2 Rakenteisten dokumenttien perusteet Kuten todettua, rakenteinen dokumentaatio tähtää tiedon mallintamiseen käytössä olevien välineiden mahdollisuudet huomioiden (tietokoneet!). Tavoitteet ovat yleensä

Lisätiedot

4 Web & tekstiformaatit

4 Web & tekstiformaatit è è è Web & tekstiformaatit 4 Web & tekstiformaatit Verkkopalvelun käyttöliittymä ja sisältö eivät yleensä käsitä pelkästään (X)HTML-muotoisia dokumentteja. Tämä asettaa suuria haasteita teknisen saavutettavuuden

Lisätiedot

Heikki Helin Metatiedot ja tiedostomuodot

Heikki Helin Metatiedot ja tiedostomuodot Heikki Helin 6.5.2013 Metatiedot ja tiedostomuodot KDK:n metatiedot ja tiedostomuodot KDK:n tekniset määritykset ja niiden väliset suhteet Aineistojen valmistelu ja paketointi on hyödyntäville organisaatioille

Lisätiedot

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta Palveluita ja sisältöä portaaliin - XML:n mahdollisuuksista XML-tietokannat ja julkishallinnon XML-sovellukset, 28.05.2002 Lasse Akselin, TietoEnator Oyj Sisällys Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia

Lisätiedot

Vaasan yliopiston toimintaa tukevat informaatiopalvelut ovat käytettävissä WWW:n kautta.

Vaasan yliopiston toimintaa tukevat informaatiopalvelut ovat käytettävissä WWW:n kautta. 1. Julkaisutoiminnan peruskysymyksiä a) Mieti kohderyhmät b) Mieti palvelut c) Mieti palvelujen toteutus Vaasan yliopiston toimintaa tukevat informaatiopalvelut ovat käytettävissä WWW:n kautta. PALVELUKOKONAISUUDET:

Lisätiedot

Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet. 3.1 Välisoitto

Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet. 3.1 Välisoitto 3.1 Välisoitto Tekniikka on todellinen hengen voitto aineesta, mutta joskus tekniikka näyttää silti saavan ihmisistä yliotteen Teknologian tarjoamien mahdollisuuksien ja sisältämien rajoitteiden osaaminen

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat. JSP ja XML Harri Laine 1

Digitaalisen median tekniikat. JSP ja XML Harri Laine 1 Digitaalisen median tekniikat JSP ja XML 28.4.2004 Harri Laine 1 JSP hyvin lyhyesti JSP on Java-pohjainen skriptikieli JSP:llä laadittu sivu käännetään java-servletiksi (sivun toteutus vastaa servlettiluokan

Lisätiedot

Rakenteiset dokumentit Mitä hyötyä niistä on?

Rakenteiset dokumentit Mitä hyötyä niistä on? Rakenteiset dokumentit Mitä hyötyä niistä on? AIPA-hankeseminaari Helsinki 28.1.2011 Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://users.jyu.fi/~airi/ Airi Salminen, Rakenteiset dokumentit. Mitä hyötyä? 28-01-2011

Lisätiedot

Laajuus 5 op Luennot: 12 x 2t Harjoitukset: 7 viikkoharjoitusta harjoitusten tekemiseen saatavissa apua 2 ryhmää / harjoitus

Laajuus 5 op Luennot: 12 x 2t Harjoitukset: 7 viikkoharjoitusta harjoitusten tekemiseen saatavissa apua 2 ryhmää / harjoitus Laajuus 5 op Luennot: 12 x 2t 11.3.2014 29.4.2014 Harjoitukset: 7 viikkoharjoitusta harjoitusten tekemiseen saatavissa apua 2 ryhmää / harjoitus Lähiopetuksen jäkeen harjoitustyö ja tentti Aulikki Hyrskykari

Lisätiedot

Sisällönhallinnan menetelmiä

Sisällönhallinnan menetelmiä Sisällönhallinnan menetelmiä Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Suomalaisen lainsäädäntötyön tiedonhallinta: suuntana semanttinen web RASKE2-projektin loppuseminaari Eduskunnassa

Lisätiedot

Kurssin aloitus. AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola

Kurssin aloitus. AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola Kurssin aloitus AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola English Summary The lectures will be held in Finnish The slides are in Finnish, too All other material is in English The course book

Lisätiedot

3 Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet

3 Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet è è è Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet 3 Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet Saavutettavuuden toteuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti tietoa laitteista ja sovelluksista, käyttäjistä ja

Lisätiedot

Proseduraalinen dokumentti: sisältö, rakenne ja ulkoasu yhdessä, esim. worddokumentti

Proseduraalinen dokumentti: sisältö, rakenne ja ulkoasu yhdessä, esim. worddokumentti 1 XHTML - aloitus Sisältö: s.2 Taustaa s.4 Elementin rakenne s.7 XHTML dokumentti s.8 DOCTYPE s.11 html s.13 head s.14 meta s.16 title s.17 link s.18 style s.19 body s.22 Lohko- ja inline-elementit s.23

Lisätiedot

9.16 XSLT ja nimiavaruudet (1/3): literaali oletusnimiavaruus

9.16 XSLT ja nimiavaruudet (1/3): literaali oletusnimiavaruus 9.16 XSLT ja nimiavaruudet (1/3): literaali oletusnimiavaruus XSL-muunnos voi tietenkin tuottaa myös tiettyyn nimiavaruuteen liittyviä kohdedokumentteja (tarvitaan aina jo esim. XHTML-sovelluksissa!) Helpoimmillaan

Lisätiedot

Visio tulevaisuuden Webistä. Semantic Web - kohti uutta merkitysten Internetiä. Ratkaisumalli 1: Älykkäämmät sovellukset. Vision este Webissä

Visio tulevaisuuden Webistä. Semantic Web - kohti uutta merkitysten Internetiä. Ratkaisumalli 1: Älykkäämmät sovellukset. Vision este Webissä Semantic Web - kohti uutta merkitysten Internetiä Prof. Eero Hyvönen Helsingin yliopisto Helsinki Institute for Information Technology 1-marras-01 1 Visio tulevaisuuden Webistä Mitä hyötyä on Webistä?

Lisätiedot

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Lainsäädäntöprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Metatiedot suomalaisen lainsäädäntöprosessin

Lisätiedot

Rakenteisen oppimateriaalin tuottaminen verkossa esimerkki Rhaptos. Antti Auer Koordinaattori, HT Jyväskylän yliopisto Virtuaaliyliopistohanke

Rakenteisen oppimateriaalin tuottaminen verkossa esimerkki Rhaptos. Antti Auer Koordinaattori, HT Jyväskylän yliopisto Virtuaaliyliopistohanke Rakenteisen oppimateriaalin tuottaminen verkossa esimerkki Rhaptos Antti Auer Koordinaattori, HT Jyväskylän yliopisto Virtuaaliyliopistohanke Rakenteisuus kahdella tasolla Oppimisaihiot ( Learning Objects

Lisätiedot

Luento 10: XML WWW:ssä

Luento 10: XML WWW:ssä Luento 10: XML WWW:ssä AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola XML WWW:ssä XHTML versiot modularisointi XForms edut XForms vs. HTML-lomakkeet RSS 2 1 XHTML XHTML HTML on standardointityössä

Lisätiedot

HTML & CSS. HTML (HyperText Markup Language) Antti Koivisto. ! HTML on sivujen kuvauskieli.

HTML & CSS. HTML (HyperText Markup Language) Antti Koivisto. ! HTML on sivujen kuvauskieli. HTML & CSS Antti Koivisto HTML (HyperText Markup Language)! HTML on sivujen kuvauskieli.! Se ei ole ohjelmointikieli.! HTML on merkintäkieli, joka koostuu monista merkintä tägeistä ().! Voidaan

Lisätiedot

XML prosessori. XML prosessointi. XML:n kirjoittaminen. Validoiva jäsennin. Tapahtumaohjattu käsittely. Tapahtumaohjattu käsittely.

XML prosessori. XML prosessointi. XML:n kirjoittaminen. Validoiva jäsennin. Tapahtumaohjattu käsittely. Tapahtumaohjattu käsittely. XML prosessointi Miten XML dokumentteja luetaan ja kirjoitetaan XML prosessori lukee ja välittää XML dokumentin sovellukselle. Se sisältää entieettikäsittelijän (mahdollisesti) XML jäsentimen Sovellus

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat. JSP ja XML

Digitaalisen median tekniikat. JSP ja XML Digitaalisen median tekniikat JSP ja 28.4.2004 Harri Laine 1 JSP hyvin lyhyesti JSP on Java-pohjainen skriptikieli JSP:llä laadittu sivu käännetään java-servletiksi (sivun toteutus vastaa servlettiluokan

Lisätiedot

Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin

Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin TEKNILLINEN KORKEAKOULU / VAASAN YLIOPISTO Diplomityöesitelmä Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin Timo Ahola 2006 Web sovellus Web palvelut joiden avulla laite voidaan liittää

Lisätiedot

Neoxen Systems on suomalainen ohjelmistotalo. Olemme erikoistuneet tiedon- ja oppimisen hallinnan ratkaisuihin.

Neoxen Systems on suomalainen ohjelmistotalo. Olemme erikoistuneet tiedon- ja oppimisen hallinnan ratkaisuihin. Neoxen Systems Tietoja meistä Neoxen Systems on suomalainen ohjelmistotalo. Olemme erikoistuneet tiedon- ja oppimisen hallinnan ratkaisuihin. Perustettu 2002 Turku Science Parkissa Toiminta kansainvälistä

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

ONKI SKOS Sanastojen ja ontologioiden julkaiseminen ja käyttö Asiasanaston muuntaminen SKOS muotoon: case YSA

ONKI SKOS Sanastojen ja ontologioiden julkaiseminen ja käyttö Asiasanaston muuntaminen SKOS muotoon: case YSA ONKI SKOS Sanastojen ja ontologioiden julkaiseminen ja käyttö Asiasanaston muuntaminen SKOS muotoon: case YSA ONKI julkistustilaisuus 12.9.2008 Jouni Tuominen, Matias Frosterus Semantic Computing Research

Lisätiedot

Profium. Smart Information Router (SIR) Janne Saarela Profium Oy. Profium perustettu 1996. Pioneeri sisällönhallinnan ratkaisujen kehityksessä

Profium. Smart Information Router (SIR) Janne Saarela Profium Oy. Profium perustettu 1996. Pioneeri sisällönhallinnan ratkaisujen kehityksessä Smart Information Router (SIR) RDF-teknologian käyttö sisällönhallinnassa Janne Saarela Profium Oy Profium Profium perustettu 1996 Pioneeri sisällönhallinnan ratkaisujen kehityksessä Markkinoiden 1. RDF-metatietoon

Lisätiedot

Seitsemän syytä semanttiseen webiin. Eero Hyvönen Aalto-yliopisto ja HY Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)

Seitsemän syytä semanttiseen webiin. Eero Hyvönen Aalto-yliopisto ja HY Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo) Seitsemän syytä semanttiseen webiin Eero Hyvönen Aalto-yliopisto ja HY Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo) 1 Sisältö WWW tänään (30 min) Palvelut ja tiedonhaku: ongelmia Tiedon esitys: merkkauskielet

Lisätiedot

Luento 1: Johdanto merkintäkieliin

Luento 1: Johdanto merkintäkieliin Luento 1: Johdanto merkintäkieliin AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola Johdanto merkintäkieliin Merkintäkieliä SGML HTML XML XML:n peruspiirteet XML-dokumentin rakenne XML:n käyttö XML-pohjaisia

Lisätiedot

RDF ja RDFS. 8 RDF ja RDFS

RDF ja RDFS. 8 RDF ja RDFS 8 RDF ja RDFS RDF:n merkitys selkiytyy kun tarkastelemme RDFsanastojen määrittelyä (kuvailua). RDF-skeemat (RDF Schema) tarjoaa peruskäsitteet joiden varassa voidaan karkeasti luonnehtia esim. yksinkertaisten

Lisätiedot

12 Pari sanaa sovelluskehityksestä

12 Pari sanaa sovelluskehityksestä 12 Pari sanaa sovelluskehityksestä Kurssin lopuksi pohdimme yksinkertaisia tietointensiivisiä sovelluksia. Pyrkimyksenä on valottaa eri tekniikoiden merkitystä ja hajautettuihin sovelluksiin tyypillisesti

Lisätiedot

6 XML-työkalut 1. 6 XML-työkalut

6 XML-työkalut 1. 6 XML-työkalut 6 XML-työkalut 1 6 XML-työkalut XML:n periaatteiden tutustumisen jälkeen on helpompi tutustua XML-dokumenttien käsittelyyn ja katseluun suunniteltuja työkaiuja. XML:n yleistymisen pahin pullonkaula on

Lisätiedot

Tiedonlouhinta rakenteisista dokumenteista (seminaarityö)

Tiedonlouhinta rakenteisista dokumenteista (seminaarityö) Tiedonlouhinta rakenteisista dokumenteista (seminaarityö) Miika Nurminen (minurmin@jyu.fi) Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Kalvot ja seminaarityö verkossa: http://users.jyu.fi/~minurmin/gradusem/

Lisätiedot

H T M L eli kuinka laadin itselleni päheät kotisivut. Janne Käki 13.9.2006

H T M L eli kuinka laadin itselleni päheät kotisivut. Janne Käki 13.9.2006 H T M L eli kuinka laadin itselleni päheät kotisivut Janne Käki 13.9.2006 Mikä ihmeen HTML? HyperText Markup Language hypertekstiä eli toisiinsa linkitettyjä dokumentteja merkintäkieli, perustuu erilaisiin

Lisätiedot

XML Finland seminaari 25.3.2010: Office 2007 XML dokumenttituotannossa

XML Finland seminaari 25.3.2010: Office 2007 XML dokumenttituotannossa XML Finland seminaari 25.3.2010: Office 2007 XML dokumenttituotannossa Anne Honkaranta anne.honkaranta@digia.com Digia oyj 1 2010 DIGIA Plc Vuonna 2010 80%:ssa organisaatioista on Microsoft Office SharePoint

Lisätiedot

2 Rakenteisten dokumenttien perusteet

2 Rakenteisten dokumenttien perusteet è è è Rakenteisten dokumenttien perusteet 2 Rakenteisten dokumenttien perusteet Kuten todettua, rakenteinen dokumentaatio tähtää tiedon mallintamiseen käytössä olevien välineiden mahdollisuudet huomioiden

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli

Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli Tavoitteena korkeakoulujen opetus-, tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmien yhteentoimivuus Miika Alonen Suvi Remes Nykytila Esim. Kirjastotoimi Opintopolku? Korkeakoulujen

Lisätiedot

12 Dokumenttiluokan toteuttamisesta

12 Dokumenttiluokan toteuttamisesta 12 Dokumenttiluokan toteuttamisesta Tyypillisiä XML-sovellutuksia ovat esimerkiksi: - annettuun käyttötarkoitukseen räätälöity dokumenttityyppi (esim. painotalon ABC malli käsikirjoituksen rakenteelle)

Lisätiedot

Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita?

Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita? Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita? Prof. Eero Hyvönen TKK Viestintätekniikka ja Helsingin yliopisto Semantic Computing Research Group (SeCo) Lähde: E. Hyvönen: Miksi asiasanastot

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto 1 Esityksen sisältö Asiakirjastandardin lähtökohdat Suunnitteluperiaatteet

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

Semantic Web Sisältötuotannon ja palveluiden tulevaisuus

Semantic Web Sisältötuotannon ja palveluiden tulevaisuus Semantic Web Sisältötuotannon ja palveluiden tulevaisuus Prof. Eero Hyvönen Helsingin yliopisto ja Helsinki Institute for Information Technology (HIIT) Semantic Computing Research Group http://cs.helsinki.fi/group/seco/

Lisätiedot

VERKKOSOVELLUSTEN OHJELMOINTI, JOHDATUS PHP:HEN

VERKKOSOVELLUSTEN OHJELMOINTI, JOHDATUS PHP:HEN VERKKOSOVELLUSTEN OHJELMOINTI, JOHDATUS PHP:HEN Tämän tehtävän tarkoitus on tutustuttaa ympäristöön sekä tutustuttaa wwwdokumenttien tekoon php:llä. Alkutoimet Varmistetaan, että verkkolevyllä on kansio

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti5004000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 4.6.2007,

Lisätiedot

Älykkäät keltaiset sivut ( Intelligent Web Services ( IWebS ) )

Älykkäät keltaiset sivut ( Intelligent Web Services ( IWebS ) ) Älykkäät keltaiset sivut ( Intelligent Web Services ( IWebS ) ) Ongelma Palveluntarpeet Palvelut t1 p1 t3 tk t4 t2 p3 p4 pn p2 p6 p5 1 Palveluntarpeet Ongelma IWebS Palvelut t1 täsmäytys1 p1 t2 täsmäytys2

Lisätiedot