Semanttinen Web ja Webteknologiat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Semanttinen Web ja Webteknologiat"

Transkriptio

1 Semanttinen Web ja Webteknologiat Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto

2 Esipuhe Semanttinen Web (SW) on laaja W3C:n visio ja hanke (Webin) yhteensopivan tekniikan kehittämisestä siten..että myös tietokoneet pystyisivät tulkitsemaan (Webin) sisältöjä Teknisesti SW kulminoituu RDF-kehykseen (Resource Description Framework) RDF on väline, jonka avulla informaatiota, erilaisia väitteitä tai lausumia (assertion) voidaan mallintaa täsmällisesti pohjimmiltaan kyse on sopimuksesta metatiedon esittämiseksi Semanttinen Web mahdollistaa asioita potentiaalisia sovelluksia on miltei rajattomasti, MUTTA: SW tarjoaa pelkät puitteet (mutta millaiset!) 2

3 Esityksen sisältö Miksi Semanttinen Web? Perusidea Teoreettinen perusta, mallinnus ja sovellukset Attribuuttipohjainen metatieto ja ontologiat Esimerkkejä Standardoinnin nykytilanne Hype: mitä Semanttinen Web ei ole? lue myös rivien välit! Esitys ei etene tässä järjestyksessä ;-) 3

4 OSA 1/6: Std-konteksti W3C ja standardointi Web-teknologiat 4

5 World Wide Web Consortium (W3C) W3C kehittää yhteensopivia teknologioita (spesifikaatioita, ohjeita ja ohjelmistoja) ja siten ohjaa Webin kehittymistä täyteen mittaansa...asettamalla teknisiä suosituksia (esim. XML-perhe) 3 päätstoa, 14 aluetstoa, n. 400 jäsenorganisaatiota Jäseneksi? ks. 5

6 W3C:n (nykyiset) toimialueet ja aktiviteetit (Ks. 6

7 Yleiskatsaus Web-teknologioihin 7

8 Web-arkkitehtuurin perusteet Web tarvitsee tekniikkaa "kulissien taakse", erityisesti palvelinverkosto (ihmiskäyttäjät, ohjelmistoagentit) universaalit Web-nimet (esim. kotisivun osoite) tiedon kuvailukehyksiä (tekstiformaatit, tiedon mallinnus) Webin yleisarkkitehtuurin perusjako (Tekniikoita: HTTP, SOAP, URI/IRI, XML, RDF/OWL,...) 8

9 Osa 2/6: Ideat Miksi? Perusideat ja -käsitteet Esimerkkejä 9

10 Miksi Semanttinen Web? The bane of my existence is doing things that I know the computer could do for me." Dan Connolly, The XML Revolution 10

11 Motivoiva esimerkki #1: Haystack Kuvalähde. MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, 11

12 Motivoiva esimerkki #2: Kyselyhaku Luonnollisen kielen fraasirakenteisiin perustuva kyselyhaku The START Natural Language Question Answering System ( 12

13 W3C ja Semanttinen Web = The goal of the Semantic Web initiative is as broad as that of the Web: to be a universal medium for the exchange of data. It is envisaged to smoothly interconnect personal information management, enterprise application integration, and the global sharing of commercial, uri:servicea scientific and cultural data.... The Web can reach its full potential only if it becomes a place where data can be shared and processed by automated tools as well ws:title as by people. ( Ks. ) rdf:type uri:xservice Log events map/>dc:author</head><body><foo:title>tuote</foo:title><!--nop --><g>ite 13

14 Semanttinen Web = Web + kuvailutieto Idea: verkko välittää, ihmiskäyttäjä TAI kone tulkitsee agentit Kuvalähde. Koivunen & Miller, W3C, 14

15 SW:n määrittelyrakenne ja perusidea Semanttisen Webin perusidea on yksinkertainen kuka tahansa voi sanoa mitä tahansa mistä tahansa perusteet yksinkertaisia, haasteet syntyvät sovellusten suunnittelusta ja esim. metatietosanastojen valinnasta Web Ontology Language, OWL Resource Description Framework, RDF XML URI SW on olennaisesti sopimus "metatietojen" ja niiden käyttöä ohjaavien skeemojen ja ontologioiden kirjoitustavasta SW esittää MITEN sanotaan, mutta EI MITÄ sanotaan (ts. lisäksi tarvitaan sanastojen standardointityötä eri sovellusten tarpeisiin) 15

16 Esimerkki: RDF ja tiedon mallinnus Mallinnus = objektien identifiointia ja näiden piirteiden koodausta yhteisesti sovitulla kieliopilla ja käsitteillä Aiottu tulkinta: ammatti Suomen presidentti Mallinnus (koodaus): jobs:affiliation Suomen presidentti Asia tietokoneen silmin : Klik. liittyy jotenkin jobs-sanaston tulkintaan. Klik. (#(uri), #(jobs:affiliation), ) ÄLY syntyy merkitysten verkosta 16

17 Esimerkki: Koneellisesti luettavaa tietoa nimi: Ossi Nykänen sähköposti: kirjoittaja: viimeksi päivitetty: luokitus: standardointi otsikko: uutisia, joulukuu uutisotsikko1: uutisotsikko2:... uutisotsikko3: otsikko: XForms 1.2 Mobile teksti: W3C julkaisi uuden version... Lisäksi: - mitä sanoja käytetään (std-predikaateista sopiminen) - miten sanoja käytetään (skeemat) - "mitä sanat tarkoittavat tietyissä sovelluksissa" (ontologiat) 17

18 Esimerkki: Semantic Web Services Kuvalähde. Booth et al, W3C, 18

19 Keskeistä on tiedon yhdistäminen Hyödyntäminen: metatietoihin perustuvat haut (tai pelkän metatiedon hakeminen) tiedon yhdistäminen (standardipohja!) tiedon koostaminen, päättely, yms. tiedon julkaisija eri lähteiden valinta tiedon tulkitsija Kuvalähde. Berners-Lee, W3C, 19

20 Osa 3/6: Mallinnuksesta XML vs. RDF Lausumat Mallinnuksen perusidea RDF-skeemojen perusteet RDF-rakenteet 20

21 XML vs. RDF = tietorakenne vs. tieto kirjoittamista ohjaava dokumentin tyyppimäärittely mallinnusta ohjaava skeema ja ontologia <html> <head> <body>... persons:ossi movies:cast-away hobbies:favourite-movie map/>dc:author</head><body><foo:title>tuote</foo:title><!--nop --><g>ite sarjallistus (kirjoittaminen XML-dokumenttina tiedostoon tms.) 21

22 Mistä pohjimmiltaan on kyse? SW on perusteiltaan looginen konstruktio haku - päättely - tulkinta taustalla on ajatus päättelyn ohjelmoitavuudesta SW on KUVAILUA SW-sovellusten hyödyt näkyvät käytännössä vasta kun julkaistua tietoa on paljon perushyöty: standardimuotoinen tiedon esitystapa yhdistely, louhiminen, ennakoimattomat sovellukset tärkeää: kontrolloitujen sanastojen uudelleenkäyttö!!!!!!!!!!!!! 22

23 Hyvä huomata heti alussa RDF-syntaksi näyttää aluksi hankalalta...mutta idea on intuitiivinen...ja mallinnuksen idea on hyvin yksinkertainen Käsitteellisesti harmaita hiuksia syntyy vasta kun... halutaan tarkka tulkinta (malliteoria, ratkeavuuskysymykset) ontologiat otetaan käyttöön (malli rikastuu paljon!) Sovellustason haasteita syntyy jo aiemmin: nopeus, luottamus, saatavuus, tulkinta, muutos, läpinäkyvyys? 23

24 Mallinnus & maailma sanojen takana SW:n avulla on mahdollista kuvata mitä tahansa kuvattavissa olevaa Hyvä pitää mielessä: objekti objektin nimi Tämä ei ole Tarja Halonen 24

25 Semanttisen Webin perusta: RDF-lausumat Lausumat (~statement, assertion) ovat muotoa: (s,p,o) tai p(s)=o (osittaisrelaation mielessä) Esimerkkejä "Jussi on mies." "On olemassa nainen jonka mies on Jussi." "Jussi sähköpostiosoite on "Sähköpostiosoite on yhteystieto." "Isät ovat miehiä." Huomaa: lausumien ketjuttaminen (~"Tässä on kissa joka söi sen hiiren joka möi sen mallaspussin joka oli talossa jonka rakensi Jussi.") propositionaalisuus ja -kvanttori tyyppien sekoittuminen (ts. yleinen RDF FOL) 25

26 Esimerkki RDF-lausumien kirjoittamisesta Resurssilla Tarja Halonen on ominaisuus ammatti, jonka arvo on Suomen presidentti presidents:e2000 jobs:affiliation Suomen presidentti. N3 (abbr.) < < Suomen presidentti ^^ N3 (full) RDF-graafi Suomen presidentti ^^ 26

27 Mallinnus (kertaa AI-historia ja kehysten ideat...) RDF-mallinnuksen perusideoita yksilöidään resurssit (oliot) yleisen käytännön mukaan (URI) käytetään standardisanastoja (esim. DC) muistetaan etteivät tietokoneet mistään mitään ymmärrä (vielä) Äly syntyy semanttisesta verkosta yksilöt std-käsitteet (jotka sovitaan yhteisesti) näiden suhteet 27

28 RDF ja XML = RDF/XML RDF:n normatiivinen sarjallistusmuoto on XML, esim. ex:index.html exterms:creation-date "August 16, 1999"....muotoinen N3-lause voidaan (lyhenteet avattuna) esittää RDF/XML-formaatissa seuraavasti: <?xml version="1.0"?> <rdf:rdf xmlns:rdf= " xmlns:exterms=" <rdf:description rdf:about=" <exterms:creation-date>august 16, 1999</exterms:creation-date> </rdf:description> </rdf:rdf> XML-syntaksia tärkeämpää on ymmärtää mallin idea 28

29 Samat rakenteet kuin edellä, nyt diagrammeina RDF-graafidiagrammi (URI-viittaukset, tyhjät solmut ja literaalit, yleisrakenne) Huomaa: tyhjän solmun käyttö rakenteessa (N3: _:x) Kuvalähde. Manola et al. W3C, 29

30 Muuta hyödyllistä: säiliöt Kolme säiliötä (container): rdf:bag, rdf:seq, rdf:alt Kuvalähde. Manola et al. W3C, 30

31 Muuta hyödyllistä: listat Listarakenne: rdf:collection toisin kuin säiliöt, listan voi sulkea (!) Kuvalähde. Manola et al. W3C, 31

32 Osa 4/6: RDF-sanastoista RDF-skeemojen perusteet Metatietosanastot Esimerkki RDF-datan käytöstä (haasteet) 32

33 RDF-lausumat, luokat ja predikaatit Skeemat RDF:m sydän on abstrakti malli, diagrammikieli (graafit) Lausumat käsittävät kolmentyyppisiä asioita yksilöt, predikaatit, luokat Lausumat, perusrakenne (P(a)=b) persons:tarja jobs:affiliation Suomen presidentti. persons:tarja cv:has-husband persons:pentti. Perusluokkakäsitteet (X is-a Y, Y R) cv:man rdf:type rdfs:class. cv:father rdfs:subclassof cv:man. persons:pentti persons:pentti rdf:type cv:father. Predikaatit (ominaisuudet) (P:Z Q) cv:has-husband rdf:type rdf:property. cv:has-husband rdfs:domain cv:woman. cv:has-husband rdfs:range cv:man. cv:man cv:father...päättely 33

34 Pelkkä kehys ei yksin riitä kontrolloidut sanastot Peruskäsitteisiin (URI, nimiavaruus, diagrammikieli) nojautuvien lausumien kirjoittaminen on RDF:n perusta (s,p,o) Perus-RDF-kehys tarjoaa myös: tyyppimäärittelyt predikaattien määrittelyt ns. reifikaatio (lausumat voivat käsitellä myös lausumia) Sovelluksia ajatellen tämä todellakin on pelkkä kehys! Soveltaja tarvitsee erityisesti myös: kontrolloituja metatietosanastoja (esim. yleisesti käytettyjä predikaatteja) rikkaampia, yhtenäisiä luokka yms. -määrityksiä (ontologiat) ja skeemojen ja ontologioiden välisiä kuvauksia sekä päättelyn välineitä yms. (W3C:n omia RDF-sanastoja ovat esim. CC/PP, P3P, SWS,...) 34

35 Esimerkki metatietosanastosta: Dublin Core Sovittu standardi esim. verkkosivujen kuvailemisessa käytettävistä predikaateista (attribuutit) Sisältää sanat (ja std-tulkinnan näille!): 35

36 Esimerkki metatietosanastosta: RSS RDF Site Summary (RSS 1.0) määrittelee kehyksen jonka avulla voidaan julkaista ja yhdistellä esim. tiedotteita ja uutisia RSS 1.0 määrittelee perussanaston kehikko: channel, item, title, description muu assosioitava metatieto, esim. dc-attribuutit, RDF-kehyksen mukaisesti vrt. verkkopalvelujen (Web Service) ideat ja ongelmat! Esimerkki: W3C-uutiset RSS-feed c RSS-feed b eri uutislähteitä yhdistelevä sovellus W3C news: RSS-feed a Ks. esim. 36

37 Idea...jatkoa (RSS 1.0) ajankohtaisten tiedonpalasten (sis. linkkejä) julkaiseminen listana verkossa; muut liittävät feedin osaksi omia tietojaan std-esimerkki: uutisten yhdistely ( syndikointi ) Formaatti : RDF (muitakin RSS-versioita löytyy) Peruskäsitteet: kanavat, kanavien alkiot, RSS-moduulit RSS-moduulit (helposti laajennettavissa RDF:n kautta) kontrolloituja sanastoja (joiden tulkinta on yhteinen) kolme standardimoduulia: Dublin Core, Syndication, Content Tuottaminen ja hyödyntäminen tuottamisen stdtavat: louhinta (extraction)/generointi (generation) std-ohjelmointi ( tuottaminen ), RSS-prosessorit ( lukeminen ) 37

38 RDF-datan hyödyntämisprosessi, pieni esimerkki Julkaisija (materiaalintuottaja Matti): Tiedon tuottaminen (sovellus X, Ekosysteemit, kurssimat.) Kuvailusanaston k(x) valinta ja julkaistavan tiedon mallintaminen Tiedon julkaiseminen (RDF-data verkkoon tiedostoon data.rdf) Hyödyntäjä (opettajat Otto, Ossi, Onerva, Olli,...): Sopivan tyyppisen tiedon tarve ( tarvitaan biologian oheismat. ) Julkaistun RDF-datan löytäminen ( ahaa -- data.rdf voisi sopia ) Sanaston k(x) tulkitseminen ( Ok. Dublin Coreahan tämä on ) Kuvailutiedon hyödyntäminen osana omaa sovellusta (???) Sovelluksessa ratkaistavia kysymyksiä: miten data.rdf löydetään, onko se ajan tasalla, saati luotettava? tulkitaanko tietoja oikein? entä muu saatavilla oleva RDF-data? miten se-jota-kuvaillaan (tässä kurssimat.) saadaan hyötykäyttöön? (XML?) 38

39 Osa 5/6: Päättely ja haut RDF-mallinnuksen erityispiirteitä Logiikka ja RDF-malliteoria Kyselyt Ontologiat 39

40 SW:n suunnitteluperiaatteita (kokonaisuutena) Kaikki mihin halutaan viitata, viitataan URI-nimellä Sanastoja voidaan yhdistää ja muokata yhteisiä nimiä ja predikaatteja käytetään mahdollisimman paljon Dokumentit kuvailevat itse itsensä (self-describing) XML, OWL, yms. Kuka tahansa voi sanoa mitä tahansa mistä tahansa myös osittainen tai virheellinen informaatio on hyväksyttävä samoin päällekkäinen tieto (erit. useita tyyppejä!) Ei absoluuttista totuutta Ei tiedon ja metatiedon käsitteellistä erottelua RDF-kehyksen suunnittelu on minimalistista SW ei rakenna sovelluksia valmiiksi, vaan mahdollistaa ne! 40

41 Päättelyn ja tulkinnan formalisointi: logiikkaa Yleisesti ottaen logiikalla voidaan katsoa olevan kaksi (toisiaan täydentävää) tehtävää kuvailemisen tehtävä (descriptive task) päättelytehtävä (deductive task) Standardilogiikan rakenne pyrkii tukemaan molempia: syntaksi (loogiset vakiot:,,,..., ei-loogiset vakiot (tai sanasto): p,q,...,p,q,... lauseenmuodostussäännöt p q,...) semantiikka (tulkintafunktiot, malli, totuuden käsite) todistaminen (pätevä päättely, täydellisyystulokset) metakieli (metaskeemat, tulkinta, metalogiikka) Semanttisen Webin RDF-logiikka mukailee standardilogiikkaa, mutta ei suoraan vastaa tätä RDF useimmille SW on pitkälti kuvailevaa, ns. assertionaalista logiikkaa Rajoitetuista std-ontologioista löytyy kuitenkin esim. DL 41

42 RDF-logiikan erityispiirteitä, poimintoja Kaikki lausumat ovat samanarvoisia (valinta ja rajaus!) Implisiittinen ja lausumien välillä (konteksti!) Logiikan haasteita: kehys ei määrittele negaation käsitettä tyhjät solmut toimivat x k -kvantifioinnin tavoin samalla resurssilla voi olla monta nimeä (std-logiikan piirre) Logiikan kannalta epästandardeja rakenteita samalla resurssilla kenties monta päällekkäistä arvoa (tyypit!) säiliöt, listat, jne., reifikaatio URI-nimi voi toimia eri rooleissa erityisesti: predikaatti voi olla myös subjekti yms. (ts. RDF-sulkeuma ei ole 1. kl. formaali kieli) maailma on varsin avoin (=hyväksy paradoksit, yms.) Esim. ontologiat tarjoavat kuitenkin keinon rajata loogista kuvailukieltä (erit. predikaattien relaatiot, päättely) 42

43 RDF-malliteoria RDF-malliteoria eli tulkintateoria on (pitkälti käsitteellinen) rakennelma jonka avulla voidaan... asettaa tietyn RDF-graafin tulkinta täsmällisesti ja osoittaa miten tietty RDF-gaafi seuraa toisesta (pätevän päättelyn säännöt) Teknisesti malliteoreettinen: sis. kuvaukset RDFgraafin sanoista V (mallin) valitulle resurssien universumille IR (+ literaalit) sekä relaatioille sis. säännöt jolla RDF-graafin osista voidaan rekursiivisesti johtaa mallin rakenneosia (lopulta T/F) Kuvalähde. Hayes et al., W3C, V 43

44 Tätäkö se on? Semanttisen Webin eri loogisille rakenteille voidaan kehittää varsin rikasta loogista teoriaa esim. vaativuus-, ja ratkeavuuskysymykset Soveltajien näkökulmasta todistamista tärkeämpiä ovat yleensä käytännölliset päättelysovellukset metadatan raaka välittäminen (ilman mitään päättelyä) (semanttiset) säännöt (jos <ehto-toteutuu> niin <toimi>) semanttisen tiedon yhdistely ja piilevän tiedon esiin kaivaminen (esim. kahden ensimmäisen yo. tehtävän tueksi) 44

45 RDF-kyselyt Julkaistun RDF-datan hyödyntäminen on pitkälti... etsimistä, hakuja, jäsentämistä ja sääntöjen muodostamista Teknisesti iso osa yleispätevästä RDF-datan käsittelystä voidaan jäsentää erilaisina (semanttisina) kyselyinä Lähestymistavan etuja: yleispätevä ratkaisu toteutettavissa alustariippumattomasti teknisesti optimoitavissa soveltajalle jää vain vähän ohjelmointia SW ei (toistaiseksi) sisällä standardikyselykieltä Kyselyjä voidaan kuitenkin tehdä esim. RDQL-kielellä 45

46 RDF Query Language, RDQL RDQL on Semanttisen Webin SQL RDF-lähde SELECT?resource,?familyName WHERE (?resource, <info:age>,?age), (?resource, <vcard:n>,?y), (?y, <vcard:family>,?familyname) AND?age >= 24 USING info FOR < vcard FOR < Romppainen Ala-Harja Kaarto sovellus 46

47 Ontologiat Tähän mennessä esitettynä RDF:ää voisi löyhästi luonnehtia attribuuttipohjaisen metatiedon esittämisen välineeksi Askel eteenpäin (abstraktiotasossa ylöspäin) on siirtyä ontologioiden tasolle Ontologia on tietyn sovellusalueen jaettu, formaali ja eksplisiittinen spesifikaatio (täsmällinen kuvaus) poimii keskeiset käsitteet ja asettaa näiden väliset suhteet Tehtäviä ontologioille: kommunikointi (myös semiformaali), (mekaaninen) päättely, tiedon organisointi ja uudelleenkäyttö (yhdistely!) 47

48 Attribuuttipohjainen metatieto vs. ontologiat Semanttisen Web sisältää kahdentyyppistä (meta)tietoa: yksilöitä luonnehtivia lausumia ("Ossi on mies.") terminologisia lausumia ("Mies on ihmisten aliluokka.") Suurin osa käytännön sovelluksissa hyödyllisestä (meta)tiedosta on "attribuuttipohjaista" joukko yksilöitä luonnehtivia lausumia ("Ossin sähköpostiosoite on Ossi on mies.")...sekä kuvaus siitä, miten predikaatteja saa käyttää lausumissa (sähköpostiosoite, mies, RDF-skeemana) "Ontologiaperustainen" metatieto yleistää edellistä: (ABox) (TBox) mukaan kuvaus eri käsitteiden monimutkaisemmasta riippuvuuksista ja suhteista ("vanhempi" on luokka joka saadaan yhdistämällä luokat isä, äiti ja ottovanhempi, vain mies voi olla isä, ihmisellä on vain yksi biologinen äiti, jne.) Vaikutukset: suunnittelu, formaalin päättelyn rikkaus ( ) 48

49 Esimerkki: seminaarihuoneen varauskalenteri Vaatimusmäärittely...kokousten ja opetusajan varaaminen (ja optimointi)... Luonnehdintoja Henkilökunta voi varata seminaarin kalenterista ajan kokoukselle tai luennolle Kalenteri koostuu viikoista, päivistä ja tunneista Henkilökunnalla on henkilökohtainen kalenteri johon he merkitsevät luentoaikansa Henkilökunnalla on työtehtävälista johon he merkitsevät mahdolliset kokousaikansa... Reunaehtoja LÖYTYYKÖ SOPIVAA ONTOLOGIAA JO VALMIINA?! Luennot ovat tärkeämpiä kuin kokoukset (paitsi johtajan) Formalisointi (...) testaus (...) [korjaus] käyttöönotto (...) 49

50 OWL OWL (Web Ontology Language) on yleiskäyttöinen stdkieli tietyntyyppisten ontologioiden kuvaamiseen Lähtökohta: deskriptiivinen logiikka OWLin tehtäviä: yksittäisresurssien tyyppien ja attribuuttien kuvaaminen luokkarakenteiden kuvaaminen resurssien välisten relaatioiden kuvaaminen relaatiohierarkian ja erilaisten rajoitteiden kuvaaminen ontologioiden välisten vastaavuuksien kuvaaminen ja dokumentointi OWL-kieliperhe suhteessa RDF:ään OWL Lite OWL DL OWL Full RDF OWL on aina sovelluksen osa ( muu tietojenkäsittely) 50

51 Luonnehdinta, OWL-piirteet (vrt. DL & ABox/TBox) OWL Lite Synopsis OWL DL and Full Synopsis Lähde. McGuinness et al., W3C, 51

52 Osa 6/6: lopuksi Hype Standardointi 52

53 Hypen alasampujaiset Jonkun pitää suunnitella ja toteuttaa esim. usein visioidut agenttipalvelut (sekä uskaltaa ja osata käyttää niitä) huomaa potentiaalin ja konkretian välinen ero ( ) SW ei (sinänsä) ratkaise esim. laskettavuuden teorian ja tekoälytieteiden tunnettuja ongelmia SW kuitenkin tukee ratkaisujen löytymistä / uudelleenmuotoilua RDF-data ei automaattisesti ole tietoa saati luotettavaa Kyky hallita skeematason muutoksia? ontologiat auttavat osittain, mutta ei ilmeistä yleistä ratkaisua SW on kuitenkin merkittävä teknologia yhteinen rikas kehys tiedon esittämiseen (sanastoja tarvitaan!) eri tietolähteiden yhdistäminen! hyöyllisiä ja konkreettisia sovelluksia on helppo toteuttaa realismi oletusten suhteen (maailma rönsyilee ja sillä siisti) 53

54 W3C:n SW-suositusten nykytilanne W3C tekee kehitystyötä ja standardoi tuloksia ei hypeä Keskeiset SW-spesifikaatiot ovat saanet W3Csuosituksen (standardin) statuksen vuonna February 2004: OWL Web Ontology Language Overview 10 February 2004: OWL Web Ontology Language Guide 10 February 2004: OWL Web Ontology Language Reference 10 February 2004: OWL Web Ontology Language Semantics and Abstract Syntax 10 February 2004: OWL Web Ontology Language Test Cases 10 February 2004: Resource Description Framework (RDF): Concepts and Abstract Syntax 10 February 2004: RDF Semantics 10 February 2004: RDF Primer 10 February 2004: RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema 10 February 2004: RDF/XML Syntax Specification (Revised) 10 February 2004: RDF Test Cases 10 February 2004: OWL Web Ontology Language Use Cases and Requirements ks. ja 54

55 Lopuksi Semanttinen Web (~kaikki sovellukset) ei ole vielä valmis mutta jos ja kun se joskus on, kukaan ei enää kiinnitä asiaan erityistä huomioita (vrt. nykyinen Web) Muistettavaa SW = Web + kuvailutieto W3C määrittelee mitä Semanttinen Web on (tekninen yhteensopivuus ja kuvailukielet, erit. RDW & OWL) käytännössä SW on kuitenkin eri ihmisille hieman eri asioita kokonaisuuden tyhjentävä SW-esittely ei tietenkään onnistu kahdessa tunnissa! (ei edes näin otsikoiden tasolla) Lisää Semanttisesta Webistä? Ks. luennon ohessa toimitettu SW-aiheinen (lähde)lukemisto 55

56 Kiitos! Jäikö joku W3C-asia mietityttämään? Allekirjoittaneen tavoittaa helposti: The bane of my existence is doing things that I know the computer could do for me." -- Dan Connolly, The XML Revolution 56

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Semanttinen Web Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esipuhe Semanttinen Web (SW) on laaja W3C:n visio ja hanke (Webin) yhteensopivan

Lisätiedot

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Semanttinen Web Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen

Lisätiedot

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Semanttinen Web Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: Semanttinen Web (SW) on

Lisätiedot

Semanttinen Web. Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), DMI / Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto

Semanttinen Web. Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), DMI / Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Semanttinen Web Ossi Nykänen ossi.nykanen@tut.fi Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), DMI / Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä "Semanttinen Web" Sisältö Konteksti: W3C, Web-teknologiat

Lisätiedot

W3C ja Web-teknologiat

W3C ja Web-teknologiat W3C ja Web-teknologiat Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen

Lisätiedot

W3C-teknologiat ja yhteensopivuus

W3C-teknologiat ja yhteensopivuus W3C-teknologiat ja yhteensopivuus Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: W3C asettaa

Lisätiedot

W3C ja Web-teknologiat

W3C ja Web-teknologiat W3C ja Web-teknologiat Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen

Lisätiedot

Luento 12: XML ja metatieto

Luento 12: XML ja metatieto Luento 12: XML ja metatieto AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola XML ja metatieto Metatieto rakenne sanasto Resource Description Framework graafikuvaus XML Semanttinen Web agentit 2 1 Metatieto

Lisätiedot

W3C: teknologia ja (tieto)yhteiskunta

W3C: teknologia ja (tieto)yhteiskunta W3C: teknologia ja (tieto)yhteiskunta Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide Web Consortium

Lisätiedot

W3C ja Web-teknologiat

W3C ja Web-teknologiat W3C ja Web-teknologiat Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto World Wide Web Consortium (W3C) W3C kehittää yhteensopivia teknologioita

Lisätiedot

Paikkatiedot ja Web-standardit

Paikkatiedot ja Web-standardit Paikkatiedot ja Web-standardit Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide

Lisätiedot

RDF ja RDFS. 8 RDF ja RDFS

RDF ja RDFS. 8 RDF ja RDFS 8 RDF ja RDFS RDF:n merkitys selkiytyy kun tarkastelemme RDFsanastojen määrittelyä (kuvailua). RDF-skeemat (RDF Schema) tarjoaa peruskäsitteet joiden varassa voidaan karkeasti luonnehtia esim. yksinkertaisten

Lisätiedot

W3C ja alueellinen standardointi

W3C ja alueellinen standardointi W3C ja alueellinen standardointi Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: W3C on kansainvälinen konsortio

Lisätiedot

W3C, Web-teknologiat ja XML

W3C, Web-teknologiat ja XML W3C, Web-teknologiat ja XML Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: XML on W3C:n

Lisätiedot

W3C & verkkojulkaisun standardit

W3C & verkkojulkaisun standardit W3C & verkkojulkaisun standardit Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide Web Consortium (W3C)

Lisätiedot

6 Semanttinen Web 101

6 Semanttinen Web 101 6 Semanttinen Web 101 Laajamittainen tiedonvälitys edellyttää sopimusta tietorakenteista. Tietorakenteiden ohella tarvitaan kuitenkin myös sopimuksia eri tietorakenteiden välisistä yhteyksistä. Jos kaikki

Lisätiedot

XML johdanto, uusimmat standardit ja kehitys

XML johdanto, uusimmat standardit ja kehitys johdanto, uusimmat standardit ja kehitys Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: on W3C:n suosittama

Lisätiedot

XML ja Web Services update

XML ja Web Services update XML ja Web Services update Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: Extensible Markup Language (XML) ja

Lisätiedot

6 Semanttinen Web 101

6 Semanttinen Web 101 6 Semanttinen Web 101 Laajamittainen tiedonvälitys edellyttää sopimusta tietorakenteista. Tietorakenteiden ohella tarvitaan kuitenkin myös sopimuksia eri tietorakenteiden välisistä yhteyksistä. Jos kaikki

Lisätiedot

W3C, Web-teknologiat ja Semanttinen Web

W3C, Web-teknologiat ja Semanttinen Web W3C, Web-teknologiat ja Semanttinen Web Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio:

Lisätiedot

Ontologiat merkitysten mallintamisessa: OWL. Eeva Ahonen

Ontologiat merkitysten mallintamisessa: OWL. Eeva Ahonen Ontologiat merkitysten mallintamisessa: OWL Eeva Ahonen 1.11.2004 Semanttinen tieto käsitemallit ihmisillä sisäiset mallit maailmantieto tarvitaan tekstin tulkitsemiseen tietokoneelle esim. sanat vain

Lisätiedot

6 Semanttinen Web 101

6 Semanttinen Web 101 6 Semanttinen Web 101 Laajamittainen tiedonvälitys edellyttää sopimusta tietorakenteista. Tietorakenteiden ohella tarvitaan kuitenkin myös sopimuksia eri tietorakenteiden välisistä yhteyksistä. Jos kaikki

Lisätiedot

The OWL-S are not what they seem

The OWL-S are not what they seem The OWL-S are not what they seem...vai ovatko? Verkkopalveluiden koostamisen ontologia OWL-S Seminaariesitelmä 15.4.2013 Emilia Hjelm Internet on hankala Nykyinternet on dokumenttien verkko Asiat, joita

Lisätiedot

standardit (W3C, ISO) Semanttisen laskennan tutkimusryhmä Teknillinen korkeakoulu kim.viljanen@tkk.fi

standardit (W3C, ISO) Semanttisen laskennan tutkimusryhmä Teknillinen korkeakoulu kim.viljanen@tkk.fi Semanttisen webin standardit (W3C, ISO) ja teknologiat Kim Viljanen Kim Viljanen Semanttisen laskennan tutkimusryhmä Teknillinen korkeakoulu kim.viljanen@tkk.fi SeCon Semantic web -patteristo XML Finland

Lisätiedot

3 Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet

3 Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet 3 Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet Saavutettavuuden toteuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti tietoa laitteista ja sovelluksista, käyttäjistä ja käyttötavoista, sekä tekniikasta. Tekniikasta on

Lisätiedot

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin -RKGDWXVUDNHQWHLVLLQGRNXPHQWWHLKLQ 5DNHQWHLQHQGRNXPHQWWL= rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1)VLVlOW, 2) UDNHQQHja 3) XONRDVX(tai esitystapa) jotakin systemaattista

Lisätiedot

XML-evoluutio ja kestävä kehitys

XML-evoluutio ja kestävä kehitys XML-evoluutio ja kestävä kehitys Ossi Nykänen Tampere University of Technology (TUT), Digital Media Institute (DMI), W3C Finnish Office Esitelmä Hyvin lyhyt versio: XML on W3C:n suosittama perhe tekstiformaatteja

Lisätiedot

Avoimet standardit ja arkistointi

Avoimet standardit ja arkistointi Avoimet standardit ja arkistointi Ossi Nykänen ossi@w3.org Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto 1 Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide Web Consortium (W3C)

Lisätiedot

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Lainsäädäntöprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Metatiedot suomalaisen lainsäädäntöprosessin

Lisätiedot

Tutkitaan sitten HTML-dokumenttien anatomiaa, jotta päästään käsiksi rakenteisten dokumenttien käsitteistöön esimerkkien kautta.

Tutkitaan sitten HTML-dokumenttien anatomiaa, jotta päästään käsiksi rakenteisten dokumenttien käsitteistöön esimerkkien kautta. 3 HTML ja XHTML Tutkitaan sitten HTML-dokumenttien anatomiaa, jotta päästään käsiksi rakenteisten dokumenttien käsitteistöön esimerkkien kautta.

Lisätiedot

Sisällönhallinnan menetelmiä

Sisällönhallinnan menetelmiä Sisällönhallinnan menetelmiä Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Suomalaisen lainsäädäntötyön tiedonhallinta: suuntana semanttinen web RASKE2-projektin loppuseminaari Eduskunnassa

Lisätiedot

Visio tulevaisuuden Webistä. Semantic Web - kohti uutta merkitysten Internetiä. Ratkaisumalli 1: Älykkäämmät sovellukset. Vision este Webissä

Visio tulevaisuuden Webistä. Semantic Web - kohti uutta merkitysten Internetiä. Ratkaisumalli 1: Älykkäämmät sovellukset. Vision este Webissä Semantic Web - kohti uutta merkitysten Internetiä Prof. Eero Hyvönen Helsingin yliopisto Helsinki Institute for Information Technology 1-marras-01 1 Visio tulevaisuuden Webistä Mitä hyötyä on Webistä?

Lisätiedot

è è è RDF-perusteet 7 RDF-perusteet

è è è RDF-perusteet 7 RDF-perusteet 7 RDF-perusteet Semanttisen Webin määrittelyteknisen ytimen muodostaa siis Resource Description Framework (RDF) -määritys. Tarkastellaan seuraavassa lyhyesti kielen (kaikille sovelluksille yhteisiä) primitiivejä

Lisätiedot

XML - mahdollisuudet ja kehitys

XML - mahdollisuudet ja kehitys XML - mahdollisuudet ja kehitys Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: W3C on kansainvälinen konsortio

Lisätiedot

10 Ohjelmoinnista Semanttisessa Webissä

10 Ohjelmoinnista Semanttisessa Webissä 10 Ohjelmoinnista Semanttisessa Webissä Semanttista Webiä (SW) on sivuttu kurssilla useaan otteeseen. Nyt tavoitteena on käydä tiiviisti läpi Semanttisen Webin tekninen perusta, esitellä muutamia esimerkkejä

Lisätiedot

Mikä on semanttinen web?

Mikä on semanttinen web? Mikä on semanttinen web? Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Semanttinen web ja funktionaalinen luettelointi seminaari 3.5.2006 Airi Salminen, Mikä on semanttinen web? 3.5.2006

Lisätiedot

Rakenteisten dokumenttien jatkokurssi, syksy 2006

Rakenteisten dokumenttien jatkokurssi, syksy 2006 Rakenteisten dokumenttien jatkokurssi, syksy 2006 MATHM-57200 Rakenteisten dokumenttien jatkokurssi, 5 op opetetaan syksyn 1-2 periodeilla Kotisivu: http://matriisi.ee.tut.fi/hmopetus/rdj/index.html Luennot:

Lisätiedot

Seitsemän syytä semanttiseen webiin. Eero Hyvönen Aalto-yliopisto ja HY Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)

Seitsemän syytä semanttiseen webiin. Eero Hyvönen Aalto-yliopisto ja HY Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo) Seitsemän syytä semanttiseen webiin Eero Hyvönen Aalto-yliopisto ja HY Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo) 1 Sisältö WWW tänään (30 min) Palvelut ja tiedonhaku: ongelmia Tiedon esitys: merkkauskielet

Lisätiedot

Semanttinen Web ja XMLlinkitys

Semanttinen Web ja XMLlinkitys Semanttinen Web ja XMLlinkitys Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: W3C on kansainvälinen konsortio

Lisätiedot

Verkkopalveluiden saavutettavuus

Verkkopalveluiden saavutettavuus Verkkopalveluiden saavutettavuus Puhuja: Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio, W3C Suomen toimisto Paikka: Helsinki, Tieteiden talo, 24.3.2011 Johdanto Verkkopalvelun saavutettavuus

Lisätiedot

Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa. Open Data and the World Wide Web in Service for the Informaton Society

Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa. Open Data and the World Wide Web in Service for the Informaton Society Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa Open Data and the World Wide Web in Service for the Informaton Society Aalto University, 5.4.2011 Johdatus päivän ohjelmaan Eero Hyvönen professori,

Lisätiedot

Ontologiat ja semanttinen web sisällön tuotannon näkökulmasta Luetteloinnin tiedotuspäivä 2010. Juha Hakala Kansalliskirjasto.

Ontologiat ja semanttinen web sisällön tuotannon näkökulmasta Luetteloinnin tiedotuspäivä 2010. Juha Hakala Kansalliskirjasto. Ontologiat ja semanttinen web sisällön tuotannon näkökulmasta Luetteloinnin tiedotuspäivä 2010 Juha Hakala Kansalliskirjasto Sisältö Semanttinen Web ja kirjastot yleistä W3C Libraries and Semantic Web

Lisätiedot

W3C, XML ja tietojenkäsittely: Ihmisen ja tietokoneen yhteinen ymmärrys suoritettavasta tehtävästä ja XML-standardien merkitys tietosysteemeissä (MH)

W3C, XML ja tietojenkäsittely: Ihmisen ja tietokoneen yhteinen ymmärrys suoritettavasta tehtävästä ja XML-standardien merkitys tietosysteemeissä (MH) W3C, XML ja tietojenkäsittely: Ihmisen ja tietokoneen yhteinen ymmärrys suoritettavasta tehtävästä ja XML-standardien merkitys tietosysteemeissä (MH) Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY),

Lisätiedot

Paikannimirekisteri linkitettynä tietona

Paikannimirekisteri linkitettynä tietona Paikannimirekisteri linkitettynä tietona URI-tunnukset paikkatietokohteille, (JHS 193 paikkatiedon yksilöivät tunnisteet) Linkitetty tieto eli webin yleiset teknologiat: RDF, OWL, SPARQL jne. Saavutettavuus

Lisätiedot

ONKI SKOS Sanastojen ja ontologioiden julkaiseminen ja käyttö Asiasanaston muuntaminen SKOS muotoon: case YSA

ONKI SKOS Sanastojen ja ontologioiden julkaiseminen ja käyttö Asiasanaston muuntaminen SKOS muotoon: case YSA ONKI SKOS Sanastojen ja ontologioiden julkaiseminen ja käyttö Asiasanaston muuntaminen SKOS muotoon: case YSA ONKI julkistustilaisuus 12.9.2008 Jouni Tuominen, Matias Frosterus Semantic Computing Research

Lisätiedot

Miten Linked Data aineistoja tuotetaan ja. Semanttisen laskennan tutkimusryhmä SeCo Aalto-yliopisto kim.viljanen@tkk.fi

Miten Linked Data aineistoja tuotetaan ja. Semanttisen laskennan tutkimusryhmä SeCo Aalto-yliopisto kim.viljanen@tkk.fi Miten Linked Data aineistoja tuotetaan ja julkaistaan? Kim Viljanen Semanttisen laskennan tutkimusryhmä SeCo Aalto-yliopisto kim.viljanen@tkk.fi Webin killer app on web itse = valtava määrä informaatiota,

Lisätiedot

ONKI-projekti tuo ontologiat käyttöön sisällönkuvailussa

ONKI-projekti tuo ontologiat käyttöön sisällönkuvailussa ONKI-projekti tuo ontologiat käyttöön sisällönkuvailussa Sisällönkuvailun koulutuspäivä erikoiskirjastoille 14.5.2014 Ontologiat Ontologia Tunnisteet Koneluettavat suhteet Termeistä käsitteisiin Monikielisyys

Lisätiedot

SPARQL-workshop. Sini Pessala Kirjastoverkkopäivät KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

SPARQL-workshop. Sini Pessala Kirjastoverkkopäivät KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut SPARQL-workshop Sini Pessala Kirjastoverkkopäivät 23.10.2013 Esittely Sini Pessala Tietojärjestelmäasiantuntija Kansalliskirjasto, ONKI-projekti Avustajina Osma Suominen Henri Ylikotila 23.10.2013 Kirjastoverkkopäivät

Lisätiedot

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio, W3C Suomen toimisto Terveyden

Lisätiedot

Internet jolla on merkitystä

Internet jolla on merkitystä Internet jolla on merkitystä Semanttinen Web visio, kehitys ja tulevaisuus Ora Lassila Nokia Services USA ICT 2010 avauspuheenvuoro Keskiviikko 14.4. klo 8:30 Olen puhunut tästä jo aiemmin Onko sanoma

Lisätiedot

Semanttinen web ja sukututkimus

Semanttinen web ja sukututkimus Jenni Myllynen Semanttinen web ja sukututkimus Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 29. maaliskuuta 2007 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Jenni Myllynen Yhteystiedot: jenni.myllynen@gmail.com

Lisätiedot

XML, standardointi ja kehitys

XML, standardointi ja kehitys XML, standardointi ja kehitys Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: XML on W3C:n suosittama perhe tekstiformaatteja

Lisätiedot

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta Palveluita ja sisältöä portaaliin - XML:n mahdollisuuksista XML-tietokannat ja julkishallinnon XML-sovellukset, 28.05.2002 Lasse Akselin, TietoEnator Oyj Sisällys Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia

Lisätiedot

Käsitemallit muistiorganisaatioiden kuvailun yhdenmukaistamisen välineenä

Käsitemallit muistiorganisaatioiden kuvailun yhdenmukaistamisen välineenä Käsitemallit muistiorganisaatioiden kuvailun yhdenmukaistamisen välineenä Pekka Henttonen KDK:n arkistosektorin seminaari 6.2.2012 Kansallisarkisto Esityksen sisältö Semanttisen webin visio Käsitemallien

Lisätiedot

Profium. Smart Information Router (SIR) Janne Saarela Profium Oy. Profium perustettu 1996. Pioneeri sisällönhallinnan ratkaisujen kehityksessä

Profium. Smart Information Router (SIR) Janne Saarela Profium Oy. Profium perustettu 1996. Pioneeri sisällönhallinnan ratkaisujen kehityksessä Smart Information Router (SIR) RDF-teknologian käyttö sisällönhallinnassa Janne Saarela Profium Oy Profium Profium perustettu 1996 Pioneeri sisällönhallinnan ratkaisujen kehityksessä Markkinoiden 1. RDF-metatietoon

Lisätiedot

Semantic Web Sisältötuotannon ja palveluiden tulevaisuus

Semantic Web Sisältötuotannon ja palveluiden tulevaisuus Semantic Web Sisältötuotannon ja palveluiden tulevaisuus Prof. Eero Hyvönen Helsingin yliopisto ja Helsinki Institute for Information Technology (HIIT) Semantic Computing Research Group http://cs.helsinki.fi/group/seco/

Lisätiedot

Tiedon mallintaminen ja esillesaanti. Web Ontology Language OWL Daniel Lillqvist 26.10.2015

Tiedon mallintaminen ja esillesaanti. Web Ontology Language OWL Daniel Lillqvist 26.10.2015 Tiedon mallintaminen ja esillesaanti Web Ontology Language OWL Daniel Lillqvist 26.10.2015 Ontologiat "An explicit formal specification of how to represent the objects, concepts and other entities that

Lisätiedot

RDF-TIETOMALLI TOIMINTAPROSESSIN TIEDONHALLINNAN TUKENA

RDF-TIETOMALLI TOIMINTAPROSESSIN TIEDONHALLINNAN TUKENA Maiju Virtanen RDF-TIETOMALLI TOIMINTAPROSESSIN TIEDONHALLINNAN TUKENA Esimerkkinä suomalainen lainsäädäntöprosessi Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 08.10.2004 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Älykkäät keltaiset sivut ( Intelligent Web Services ( IWebS ) )

Älykkäät keltaiset sivut ( Intelligent Web Services ( IWebS ) ) Älykkäät keltaiset sivut ( Intelligent Web Services ( IWebS ) ) Ongelma Palveluntarpeet Palvelut t1 p1 t3 tk t4 t2 p3 p4 pn p2 p6 p5 1 Palveluntarpeet Ongelma IWebS Palvelut t1 täsmäytys1 p1 t2 täsmäytys2

Lisätiedot

Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita?

Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita? Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita? Prof. Eero Hyvönen TKK Viestintätekniikka ja Helsingin yliopisto Semantic Computing Research Group (SeCo) Lähde: E. Hyvönen: Miksi asiasanastot

Lisätiedot

SKOS. Osma Suominen ONKI-hankkeen laajennettu projektiryhmä

SKOS. Osma Suominen ONKI-hankkeen laajennettu projektiryhmä SKOS Osma Suominen 10.9.2013 ONKI-hankkeen laajennettu projektiryhmä Sisällys 1. Mikä SKOS? 2. Miksi SKOS eikä OWL? 3. Haasteita SKOSin käytössä Mikä SKOS? Simple Knowledge Organization System W3C:n standardi

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Abstrakti mallintaminen Tietomallin (graafi) lukuohje

SÄHKE-hanke. Abstrakti mallintaminen Tietomallin (graafi) lukuohje 04.02.2005 1 (6) SÄHKE-hanke Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005 2 (6) Muutoshistoria

Lisätiedot

Tiedonlouhinta rakenteisista dokumenteista (seminaarityö)

Tiedonlouhinta rakenteisista dokumenteista (seminaarityö) Tiedonlouhinta rakenteisista dokumenteista (seminaarityö) Miika Nurminen (minurmin@jyu.fi) Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Kalvot ja seminaarityö verkossa: http://users.jyu.fi/~minurmin/gradusem/

Lisätiedot

12 Pari sanaa sovelluskehityksestä

12 Pari sanaa sovelluskehityksestä 12 Pari sanaa sovelluskehityksestä Kurssin lopuksi pohdimme yksinkertaisia tietointensiivisiä sovelluksia. Pyrkimyksenä on valottaa eri tekniikoiden merkitystä ja hajautettuihin sovelluksiin tyypillisesti

Lisätiedot

Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta.

Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta. Malli-näkym kymä-ohjain arkkitehtuurit (Model-View View-Controller, MVC) Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta. Lähtökohdat: Sovelluksen

Lisätiedot

Rakenteisen oppimateriaalin tuottaminen verkossa esimerkki Rhaptos. Antti Auer Koordinaattori, HT Jyväskylän yliopisto Virtuaaliyliopistohanke

Rakenteisen oppimateriaalin tuottaminen verkossa esimerkki Rhaptos. Antti Auer Koordinaattori, HT Jyväskylän yliopisto Virtuaaliyliopistohanke Rakenteisen oppimateriaalin tuottaminen verkossa esimerkki Rhaptos Antti Auer Koordinaattori, HT Jyväskylän yliopisto Virtuaaliyliopistohanke Rakenteisuus kahdella tasolla Oppimisaihiot ( Learning Objects

Lisätiedot

Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus. Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer

Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus. Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer Verkko-opetuksen neljä strategiaa (mukailtu Collis & Gommer, 2001 artikkeleista) Instituutio määrittelee

Lisätiedot

HOJ J2EE & EJB & SOAP &...

HOJ J2EE & EJB & SOAP &... HOJ J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/18 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille?

Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille? Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille? Prof. Eero Hyvönen Helsinki Institute for Information Technology HIIT University of Helsinki, Dept. of Computer Science Semantic Computing Research

Lisätiedot

Semanttisen Webin mahdollisuudet yrityksille

Semanttisen Webin mahdollisuudet yrityksille Semanttisen Webin mahdollisuudet yrityksille Käytännön kokemuksia 15.1.2010 Janne Saarela Profium Oy Esityksen sisältö Semanttisen Webin arvolupaus Arvolupauksen lunastaminen Kuvapankeissa Järjestelmäintegraatiossa

Lisätiedot

XHTML+RDFa-standardin soveltuvuus osaksi sosiaalihuollon asiakirjastandardia

XHTML+RDFa-standardin soveltuvuus osaksi sosiaalihuollon asiakirjastandardia XHTML+RDFa-standardin soveltuvuus osaksi sosiaalihuollon asiakirjastandardia Selvitysraportti 2.5.2011 Miika Alonen Konstantin Hyppönen Sami Korhonen Versio Päiväys Kohdat Muutoksen sisältö Tekijät 0.1

Lisätiedot

Dokumenttien tietosisällön hallinta

Dokumenttien tietosisällön hallinta Dokumenttien hallinta & Tietojohtaminen 3. rinnakkaisteema: Dokumenttien tietosisällön hallinta Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto

Lisätiedot

Semanttisen tietämyksenhallinnan mahdollisuudet sosiaalityön tiedonmuodostuksessa

Semanttisen tietämyksenhallinnan mahdollisuudet sosiaalityön tiedonmuodostuksessa Semanttisen tietämyksenhallinnan mahdollisuudet sosiaalityön tiedonmuodostuksessa Sosiaalityön tutkimuksen päivät 15.2.2007 Antero Lehmuskoski erikoissuunnittelija, Stakes Tuloksellisuuden vaatimus Työn

Lisätiedot

Kim Viljanen (kim.viljanen@tkk.fi)

Kim Viljanen (kim.viljanen@tkk.fi) Sisällöntuottajan näkökulma: hajautettu sisällöntuotanto ja julkaiseminen semanttisessa webissä. Porttaalisisältöjen ristikkäiskäyttö Web 2.0 mash-up -sovelluksina Kim Viljanen (kim.viljanen@tkk.fi) Semantic

Lisätiedot

URI:n muodostamisen prosessi (suositusluonnoksen liite 1)

URI:n muodostamisen prosessi (suositusluonnoksen liite 1) URI:n muodostamisen prosessi (suositusluonnoksen liite 1) Keskustelutilaisuus JHS-suositusluonnoksesta Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet Kai Koistinen 19.11.2014 Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 1 Mallintaminen ja UML Ohjelmistojen mallintamisesta ja kuvaamisesta Oliomallinnus ja UML Käyttötapauskaaviot Luokkakaaviot Sekvenssikaaviot 2 Yleisesti

Lisätiedot

Avoin data Avoin kirjasto Kuvailupäivät 20.3.2013

Avoin data Avoin kirjasto Kuvailupäivät 20.3.2013 Avoin data Avoin kirjasto Kuvailupäivät 20.3.2013 Aineistojen kuvailun uudistaminen laajemmassa yhteydessä Tiedon tallennuksen ja haun uusi ekosysteemi Kansalliskirjaston hankkeet: RDA, UKJ, Melinda, Finna,

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät 2012-2013

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät 2012-2013 Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2012-2013 Johannes Koskinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 1 Viestipohjaisten yritysjärjestelmien suunnittelumallit 1 Viestinvälitykseen perustuvat yritysjärjestelmät Peruselementit:

Lisätiedot

Rakenteiset dokumentit Mitä hyötyä niistä on?

Rakenteiset dokumentit Mitä hyötyä niistä on? Rakenteiset dokumentit Mitä hyötyä niistä on? AIPA-hankeseminaari Helsinki 28.1.2011 Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://users.jyu.fi/~airi/ Airi Salminen, Rakenteiset dokumentit. Mitä hyötyä? 28-01-2011

Lisätiedot

MALog-projekti kehittää oppimateriaalia matemaattiseen logiikkaan. Insinöörikoulutuksen foorumi

MALog-projekti kehittää oppimateriaalia matemaattiseen logiikkaan. Insinöörikoulutuksen foorumi MALog-projekti kehittää oppimateriaalia matemaattiseen logiikkaan Insinöörikoulutuksen foorumi 5.10.2012 Taustaa - MALog Huoli (matematiikan ja) matemaattisen logiikan osaamisen tasosta Oppimateriaalien

Lisätiedot

Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7

Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7 Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7 Mikä on IT arkkitehtuuri? Liiketoimintamalli määrittelee IT arkkitehtuurin IT arkkitehtuuri ottaa kantaa sovelluksen laadullisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

METATIETOSKEEMA LAINSÄÄDÄNTÖPROSESSIN ASIAKIRJOILLE

METATIETOSKEEMA LAINSÄÄDÄNTÖPROSESSIN ASIAKIRJOILLE Veli-Pekka Mäkinen METATIETOSKEEMA LAINSÄÄDÄNTÖPROSESSIN ASIAKIRJOILLE Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 20.2.2006 Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Jyväskylä TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Automaattinen semanttinen annotointi

Automaattinen semanttinen annotointi Automaattinen semanttinen annotointi Matias Frosterus, Reetta Sinkkilä, Katariina Nyberg Semantic Computing Research Group (SeCo) School of Science and Technology, Department of Media Technology and University

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Web Services tietokantaohjelmoinnin perusteet

Web Services tietokantaohjelmoinnin perusteet ASP.NET Web Services Web Services tietokantaohjelmoinnin 2 (22) Sisällys Harjoitus 1: Tietokannat ja Web Services... 3 Harjoitus 2: Windows Client... 10 Harjoitus 3: Datan päivitys TableAdapterin avulla...

Lisätiedot

10 Tiedostot, dokumentit, tieto (&h-media)

10 Tiedostot, dokumentit, tieto (&h-media) 10 Tiedostot, dokumentit, tieto (&h-media) Tietokoneet käsittelevät tietoa tiedostojen muodossa Tietokoneiden yhteydessä dokumentilla tarkoitetaan tiedosto(je)n avulla esitettävää asiakokonaisuutta, joka

Lisätiedot

Metatieto mihin ja miten? Juha Hakala Helsingin yliopiston kirjasto juha.hakala@helsinki.fi

Metatieto mihin ja miten? Juha Hakala Helsingin yliopiston kirjasto juha.hakala@helsinki.fi Metatieto mihin ja miten? Juha Hakala Helsingin yliopiston kirjasto juha.hakala@helsinki.fi Sisältö Metatiedon määrittely Metatiedon käytöstä Metatietoformaatit MARC, Dublin Core, IEEE LOM Elektronisten

Lisätiedot

XML prosessori. XML prosessointi. XML:n kirjoittaminen. Validoiva jäsennin. Tapahtumaohjattu käsittely. Tapahtumaohjattu käsittely.

XML prosessori. XML prosessointi. XML:n kirjoittaminen. Validoiva jäsennin. Tapahtumaohjattu käsittely. Tapahtumaohjattu käsittely. XML prosessointi Miten XML dokumentteja luetaan ja kirjoitetaan XML prosessori lukee ja välittää XML dokumentin sovellukselle. Se sisältää entieettikäsittelijän (mahdollisesti) XML jäsentimen Sovellus

Lisätiedot

XML-tietojenkäsittely

XML-tietojenkäsittely XML-tietojenkäsittely Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: XML tarjoaa välineitä tietojenkäsittelyyn

Lisätiedot

Metatietojen merkitys tiedonhallinnassa

Metatietojen merkitys tiedonhallinnassa Metatietojen merkitys tiedonhallinnassa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Suuntana lainsäädäntötyön semanttinen web Kohti lainsäädäntötyön tiedonhallinnan tehostamista Seminaari

Lisätiedot

CQRS, -ES, PACS, DICOM, WTF?

CQRS, -ES, PACS, DICOM, WTF? CQRS, -ES, PACS, DICOM, WTF? 27.2.2014 Ajankohtaisuuksia harjoitustyöhön liittyen http://www.hs.fi/terveys/tutkimus+veri+paljastaa+riskin+kuolla+seur aavan+viiden+vuoden+aikana/a1393301682104 Vähän vanhempia

Lisätiedot

Inspire-prosessin tilannekatsaus 10 / 2011

Inspire-prosessin tilannekatsaus 10 / 2011 Inspire-prosessin tilannekatsaus 10 / 2011 19.10.2011 Täytäntöönpano-ohjeet Luonnos ohjeeksi haku- ja katselupalvelujen palvelutasosäännösten tulkinnasta Muunnospalveluista ei tällä hetkellä olla laatimassa

Lisätiedot

Epätäsmällisen tiedon esittäminen semanttisen webin ontologioissa

Epätäsmällisen tiedon esittäminen semanttisen webin ontologioissa Epätäsmällisen tiedon esittäminen semanttisen webin ontologioissa FinnOnto, 16.11.2005 Markus Holi (markus.holi@tkk.fi) Semantic Computing Research Group http://www.seco.tkk.fi/ UNIVERSITY OF HELSINKI

Lisätiedot

Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti. Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto)

Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti. Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto) Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti STKS Tietoaineistoseminaari 14.3.2012 Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto) tietoisku Oppiva kirjasto

Lisätiedot

XML-pohjaisten standardien kehitystyö W3C:ssä: poimintoja tulevasta

XML-pohjaisten standardien kehitystyö W3C:ssä: poimintoja tulevasta -pohjaisten standardien kehitystyö W3C:ssä: poimintoja tulevasta Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä

Lisätiedot

HSMT J2EE & EJB & SOAP &...

HSMT J2EE & EJB & SOAP &... HSMT J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.1/15 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot