OHJ-5201 Web-palveluiden toteutustekniikat. Kurssisisällöstä. Tarja Systä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJ-5201 Web-palveluiden toteutustekniikat. Kurssisisällöstä. Tarja Systä"

Transkriptio

1 OHJ-5201 Web-palveluiden toteutustekniikat Kurssisisällöstä Tarja Systä 1

2 Yleistä Esitietovaatimukset OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi (pakollinen) OHJ-5010 Hajautettujen järjestelmien perusteet (suositus) OHJ-5100 Seittiohjelmointi (suositus) MATHM Rakenteiset dokumentit (mat, suositus) Muuta harjoitustöiden suorittaminen edellyttää Javaohjelmointikielen tuntemusta Kurssimateriaali koostuu kalvoista (engl.) sekä niihin liitetystä selittävästä lisämateriaalista (suom.) Vierailuluennoista Myös muuta dokumentaatiota (joka ei kuulu tentittävään materiaaliin) on tarjolla kurssin verkkosivuilla 2 Kurssilla käydään läpi kertausluonteisesti perusteet XML-kielestä ja kielioppimääritysten antamisesta XML Schema kielen avulla. Kertaus ei kuitenkaan ole riittävä XML-kielen perusteelliseksi oppimiseksi. Suositeltava tapa tutustua XML-standardiperheeseen on suorittaa matematiikan laitoksen järjestämä kurssi Rakenteiset dokumentit.

3 Kurssijärjestelyistä Tentti Harjoitustyöt Pakollisia, minimipistemäärä saavutettava Kaksi harjoitustyötä 1. Palveluiden ja eri tyyppisten asiakkaiden toteuttaminen 2. Palveluorkestraatioiden mallinnus ja toteutus Viikkoharjoitukset ja harjoitustyöassistenttien päivystysajat Työkaluympäristöjen asennus ja niiden käyttöön tutustuminen Harjoitustöihin liittyvät kysymykset Kysymykset on hyvä lähettää etukäteen sähköpostitse 3 Kurssi on hyvin harjoitustyöpainotteinen. Kurssin harjoitustyöt ovat pakollisia. Ensimmäisen harjoitustyön pääpaino on Web-palvelutekniikoissa: palveluiden ja asiakassovellusten toteuttaminen (We-palveluiden ja ReST-palveluiden asiakkaat). Toisessa harjoitustyössä keskitytään palveluiden yhdistämiseen.

4 Sisältö 1) XML-pohjaisen tiedon prosessointi jäsentäminen, prosessointi Tutustuminen yleisimpiin jäsentäjäratkaisuihin, perusperiaatteet ja käyttötarkoitukset seuraavista: SAX DOM StAX XML-pohjainen tieto ja ohjelman tietorakenteet 2) XPath Käydään läpi lyhyesti, oleellisin osin 4 Kurssilla käydään läpi DOM- ja SAX-jäsentäjien käyttöä ja ominaisuuksia. Niiden käytöstä annetaan myös käytännön esimerkkejä. Nämä tiedot on hyödynnettävissä ensimmäisessä harjoitustyössä. Lisäksi tutustutaan StAXiin, joka pyrkii yhdistämään DOMin helppouden ja SAXin tehokkuuden. Joissain tapauksessa XML-pohjaisen tiedon hyödyntäminen ohjelmassa ei kuitenkaan ole aivan suoraviivaista. Näin on erityisesti silloin, kun XML-merkkauksen mukainen rakenne ja ohjelman tietorakenteet eivät vastaa toisiaan. Kurssilla käydään läpi myös XPath-kieleen, joka itsessään ei ole XML-pohjainen mutta sillä on runsaasti sovelluksia ja sitä käytetään osoittamaan XML-dokumentin eri rakenteisiin monissa muissa XML-pohjaisissa kielissä.

5 Sisältö 3) Web-palvelut ja palveluorientoituneet arkkitehtuurit Web-palveluiden idea ja visio SOA (Service-Oriented Architecture) Web-palveluiden arkkitehtuurista ja suunnittelusta palvelu- ja asiakasnäkökulmat suunnittelu- ja toteutusprosesseista legacy-järjestelmien paketointi legacy-järjestelmät miksi paketointi on välttämätöntä tai se kannattaa? edellytykset ja odotukset paketoinnille huomioitavia asioita paketoinnin toteuttamisessa 5 Web-palvelukonsepti ja siihen liittyvät teknologiat muodostavat kurssin ydinaihealueen. Webpalvelukonseptin käyttöönotto on lisääntynyt viime vuosia huomattavasti. Koska konseptiin liittyvät suunnittelua tukevat menetelmät ja siihen liitettävät teknologiat ovat vielä nuoria, liittyy Webpalveluiden todelliseen käyttöön myös useita ongelmia. Palveluiden ohjelmistoarkkitehtuuria ja suunnittelua tukevat menetelmät ja ohjeet ovat esimerkiksi vielä varsin kehittymättömiä tai ne ovat usein tiettyyn toteutustapaan sidottuja. Kurssilla esitellään muutamia yleisiä ydinasioita, jotka palveluiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon. Kurssilla esitellään toisen ja kolmannen harjoitustyön toteuttamisessa käytettäviä työkaluja ja annetaan esimerkkejä niiden käytöstä. Työkalut esitellään viikkoharjoituksissa, joissa käydään läpi myös niiden asentaminen. Web-palvelu itsessään saattaa hyvin usein olla olemassa oleva ohjelmisto, joka halutaan ottaa käyttöön tai joka halutaan integroida laajempaan kokonaisuuteen. Tällöin ko. ohjelmalle tulee tehdä Webpalvelurajapinta paketoimalla se sopivasti. Legacy-järjestelmän uudelleenkäyttö saattaa olla vaihtoehto uuden järjestelmän toteuttamiselle, jonka tulee korvata ko. vanha järjestelmä. Tällöin tulee kuitenkin arvioida esimerkiksi paketoimisen antamat hyödyt ja haitat, uuden järjestelmän rakentamiseen liittyvä työ, legacy-järjestelmän luotettavuus, odotukset legacy-järjestelmän käyttöarvosta tulevaisuudessa jne.

6 Sisältö 4) Web-palvelut ja palveluorientoituneet arkkitehtuurit (jatkuu) SOAP käyttötarkoitus ja ominaisuuksia soveltuvuus ja haitat WSDL käyttötarkoitus ja ominaisuuksia tietosisältö rekisterit yleiset vaatimukset ja ominaisuudet tiedon kategorisointi 6 Web-palvelukonseptin toteuttamiseksi on käytössä kieliä, jotka ovat saavuttaneet käytännön standardin aseman. Esimerkiksi sovellusten välinen kommunikointi tapahtuu yleisimmin SOAP-kielen avulla. WSDL on taas yleisimmin käytetty kieli palveluiden etsimiseksi ja kuvaamiseksi. Kurssilla esitellään nämä kielet ja niiden syntaksit. Web-palvelukonseptin kannalta oleellisia ovat myös rekisterit. Kurssilla käydään läpi yleisiä palvelurekistereiden ominaisuuksia ja vaatimuksia.

7 Sisältö 5) Web-palvelut ja palveluorientoituneet arkkitehtuurit (jatkuu) SOAP+WSDL+UDDI yhteensovitus konseptin tämän hetken ongelmat Palveluiden orkestrointi BPEL ja BPMN WS-I yhteisö yhteisön merkitys, idea ja tavoitteet ReST ja WADL: miten ne poikkeavat SOAP+WSDL -lähestymistavasta? 7 Web-palvelusysteemien toteuttamisessa ei itse palveluiden ja asiakassovellusten toteuttaminen aina riitä. Usein on oleellista tukea monimutkaisempia transaktioita eli karkeasti ottaen eri palveluiden ja palvelukutsujen ketjutusta. Pääpaino Web-palvelututkimuksessa ja ko. teknikoiden kehittämisessä onkin siirtymässä tuohon suuntaan, josta käytetään myös termiä programming-in-large. Tämä termi viittaa siihen, että itse palvelut oletetaan ja niiden ajatellaan olevan tietyssä mielessä peruspalikoita, joita hyödyntäen ja joita koostamalla itse järjestelmiä kasataan. Palveluiden koostamiseen ei kurssin harjoitustöissä kuitenkaan tutustuta. Osittain käytettävien teknologioiden jatkuvan kehityksen ja niiden sallivien vaihtoehtoisten käyttötapojen vuoksi on Web-palveluiden käytössä käytännössä usein törmätty esimerkiksi yhteensopivuusongelmiin. WS-I (Web Service Interoprability) on yhteisö, joka mm. pyrkii määrittelemään oheistusta, suosituksia ja tarkennuksia esimerkiksi SOAP ja WSDL kielten käyttöön. WS-I yhteisö on saavuttanut nopeasti laajasti tukea. Esimerkiksi useimmat Web-palvelutyökalujen tuottajat ovat mukana WS-I yhteisössä ja/tai ottavat työkaluissaan WS-I:n suositukset huomioon. Kurssilla tutustutaan myös ReST-palveluihin sekä ReST- ja toisaalta SOAP+WSDL lähestymistapojen eroihin.

8 Sisältö 6) turvallisuus XML-pohjaisessa viestinvälityksessä viestinvälityksen turvallisuusominaisuudet luottamuksellisuus, koskemattomuus, autentikointi, kiistämättömyys käyttöoikeudet turvallisuusomaisuudet eri tasoilla 1. taso (kuljetusprotokollat ja mekanismit), esim. SSL 2. taso (Web-palvelujen kielet jne.), esim. WS-Security, sis. esim. kielet XML Encryption ja XML Signature XML Encryption ja XML Signature kielten perusperiaate kaikkia teknisiä detaljeja ei spesifikaatioista käydä läpi 8 Liiketoiminnan kannalta kriittisissä kommunikointiskenaarioissa XML:n kaltaisen merkkipohjaisen kielen käyttö sellaisenaan sisältää turvallisuusriskejä. Digitaalisia allekirjoituksia ja kryptausmenetelmiä voidaankin käyttää turvallisen viestinvälityksen toteuttamiseksi. Webpalvelukonseptissa turvallisuus voidaan huomioida eri tasoilla: Internet-pohjainen HTTP-yhteys voidaan esimerkiksi turvata SSL:n avulla ja toisaalta SOAP-viesteihin voidaan liittää digitaalisia allekirjoituksia ja kryptattuja osioita. Kurssilla käydään läpi perusvaatimuksia ja ominaisuuksia, jotka tulee huomioida turvallisessa viestinvälityksessä. Lisäksi tutustutaan lyhyesti WS Security suositukseen, joka puolestaan käyttää esim. XML Encryption ja XML Signature -kieliä.

9 Informaatiota kurssista Luennot ja luentomateriaali harjoitustyöt suositeltavaa oheismateriaalia kirjoja ja verkkosivustoja uutisryhmä: tut.ot.webser 9

10 Harjoitustyöt Harjoitustöiden määrittely Anna Ruokonen ja Mikko Hartikainen Harjoitustyöassistentit Anna Ruokonen (1. harjoitustyö), TE116 kysymykset mieluiten etukäteen sähköpostitse: Mikko Hartikainen (2. harjoitustyö), TE117) kysymykset mieluiten etukäteen sähköpostitse: 10

11 Informaatiota kurssin aihepiiristä kurssikirjallisuus W3C Suomen toimisto: Toiminta Esitelmäarkisto, Raporttiarkisto, W3C-suositukset, Koulutus W3C: standardit, Web-palvelut, muut XML-pohjaiset kielet OASIS: SOA, Web-palvelut, turvallinen viestinvälitys, XML:n prosessointi OMG: SOA, palveluiden koordinointi, mallinnus Web-palvelukonseptia tukevat työkalut ja menetelmät IBM, Sun, Microsoft, Oracle jne. 11

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut Insinöörityö 12.4.2007 Ohjaaja: toimitusjohtaja Jukka Kuikanvirta Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

Tietoturvan huomioon ottaminen tietojärjestelmähankinnassa

Tietoturvan huomioon ottaminen tietojärjestelmähankinnassa Tässä Relator Oy:n tuottamassa White Paper -julkaisussa käsitellään sovellusten hankkimista sekä sovelluskehitystä tietoturvan näkökulmasta. White Paperin ovat kirjoittanut Relator Oy:n konsultit Kimmo

Lisätiedot

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Jussi Lehikoinen 23.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suunnittelumallit esittävät aiemmin hyväksi havaittuja

Lisätiedot

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Kandidaatintyö 2. kesäkuuta 2011 Jussi-Pekka Erkkilä Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu

Lisätiedot

Palvelupohjaisen arkkitehtuurin hyödyntäminen pilvilaskennassa

Palvelupohjaisen arkkitehtuurin hyödyntäminen pilvilaskennassa Palvelupohjaisen arkkitehtuurin hyödyntäminen pilvilaskennassa Tiina Räsänen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Lokakuu 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Luonnontieteiden

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo )

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) 1 (13) Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) Timo Jokela, FT timo.jokela@joticon.fi Tiivistelmä Tämän dokumentissa kuvataan käyttäjäkeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

Fast Health Interoperability Resources - FHIR-standardin kuvaus ja arviointi

Fast Health Interoperability Resources - FHIR-standardin kuvaus ja arviointi Fast Health Interoperability Resources - FHIR-standardin kuvaus ja arviointi HL7 Finland ry Tekijät Yhteyshenkilö Marko Suhonen, Juha Mykkänen, Aki Miettinen, Hannu Virkanen marko.suhonen@uef.fi Versio

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti Jatiko Oy 27.3.2013 Sisältö Esipuhe loppuraporttiin... 3 1 Hankkeen tausta, tavoite ja toteutus... 4 2 Tuntimittaustiedon hyödyntäjät ja tavoitellut

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria

Lisätiedot

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Irmeli Minkkinen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Elokuu 2004 TIIVISTELMÄ KUOPION

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Automaatiosuunnittelun prosessimalli Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Verkkojulkaisu Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry

Lisätiedot

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö Taina Lempiäinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Saila Ovaska ja Poika Isokoski Joulukuu

Lisätiedot

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Hannu Virkanen Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen,

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely

4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely 4. luento: Verkkopalvelun suunnittelu - tarvekartoitus, toimintojen ja asiointiprosessien määrittely Ei riitä, että edetään parhaan tämänhetkisen tiedon mukaan ja otetaan huomioon ne asiat, jotka tunnetaan

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate evalue Bulletin Thinking Business Lokakuu 2001 IT Value Barometer 2002 IT-kypsyys ja hyötytason mittaus Aarni Heiskanen Thinking Business Yrityksen IT-panostuksilla ja liiketoiminnan tuloksella ei ole

Lisätiedot

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA ( http://yle.fi/uutiset/) 01.10.2013 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi MAT 81100 Tampereen teknillinen yliopisto Pekka Laaksonen Juho Ylikojola Marjaana Putro

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Valmiuksia asiantuntijuuteen Opinnot tarjoavat käytännön

Lisätiedot