Ikävoimaa alueille! DEMOn verkostokaronkka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikävoimaa alueille! DEMOn verkostokaronkka 12.12.2012"

Transkriptio

1 Turvallinen kotiasuminen ja interaktiivinen palveluyhteys Ikääntyneiden kotihoidossa Ikävoimaa alueille! DEMOn verkostokaronkka Sirpa Salin, yliopettaja, TtT, TAMK

2 Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet : Tukea ja mahdollistaa ikääntyneiden kotona asumista kehittämällä ikääntyneiden elämänlaatua ja kotona selviytymistä tukeva hyvinvointi- ja palvelukonsepti teknologiaa hyödyntäen Laajakaistasovellus mahdollistaa konseptin, minkä avulla toteutetaan: Palveluohjauksellinen toimintamalli (ikääntyneiden ohjaus, neuvonta, yleinen terveysneuvonta ja terveydentilan seuranta) Vertaistukea, viriketoimintaa ja osallistumista paikalliseen kulttuuritoimintaan (edistetään ikääntyneiden kanssakäymistä muiden kanssa, sosiaalisen tukiverkoston rakentaminen). Tarkoituksena myös pilotoida/lähettää ikääntyneiden päivätoimintaa interaktiivisen äänikuvayhteyden kautta ikäihmisten kotiin, ns. virtuaalinen päivätoiminta. Yhteydenpito omaisiin (teknologia tarjoaa mahdollisuuden interaktiiviseen yhteydenpitoon välimatkoista huolimatta) Pilotoidaan 1-2 teknologiaratkaisua

3 YHTEISTYÖKUMPPANIT JA HANKEOSALLISTUJAT: TAMK (hallinnointi ja koordinointi) Projektitiimi: Tarja Heinonen, Sirpa Salin, Suvi Hagström JAMK (osatoteuttaja): Toni Pekkola PIRKANMAA Virtain kaupunki, koti- ja vanhuspalvelut Pälkäneen kunta, sosiaalitoimi, vanhusten palvelut Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymä, YPEK VARSINAIS-SUOMI Pöytyän kunta Lisäksi: Yritykset, järjestöt ja kolmas sektori em. kunnista, maakunnista

4 Resurssit: Hankkeen kustannusarvio yht : - TEM / Pirkanmaan liitto/mkr-tuki (70%) - osallistuvat alueet/ kunnat (25%) (kuntien panos n. kahdelle vuodelle ) - TAMK /JAMK (5%)

5 Toteutus 1) Alueiden ja pilottihenkilöiden valinta ja tarveanalyysi (10-11/2011- kevät 2012) Pilottiryhmään valittiin ikääntyneitä, joilla on yksinäisyys- ja syrjäytymisriski esim. lesket, yksin kylillä asuvat, omaishoitajat ja sairaalasta kotiutuneet. Tarveanalyysillä selvitettiin palvelun, ohjauksen ja neuvonnan tarpeita ikääntyneiden ja omaisten sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden edustajien näkökulmista. Lisäksi selvitettiin teknologian vaatimuksia ja käytettävyyttä.

6 Toteutus 2) Pilotointivaihe (syksy 2012, alkuvuosi 2013) Pilotointien käynnistäminen ja toteutus kunnittain ja maakunnittain. Pilottikunnat: Virrat, YPEK, Pälkäne ja Pöytyä. Toteutusta tehdään yhdessä alueiden palveluntuottajien, yritysten ja järjestöjen kanssa. Prosessiarviointi pilotin ajan. Palautetta kerätään käyttäjiltä ja toimijoilta, minkä pohjalta konseptin kehittämistyötä suunnataan.

7 Toteutus 3) Tulosten julkaisu-, koulutus- ja työpajavaihe (kevät-kesä /2013) Konseptoidaan ja mallinnetaan pilottivaiheen tuloksia ja kokemuksia esim. opasjulkaisu, DVD-dokumentointi caseesimerkkinä. Kehitetyn toimintamallin ja konseptin levittäminen koulutuksissa ja alueellisissa työpajoissa. Levittäminen myös laajemmin kansallisesti ja kansainvälisesti

8 Kuntakohtaiset painotukset, tarpeet/toiveet piloteille : Pöytyä : turvattomuus, yhteys kotihoidon ja omaishoidon asiakkaisiin, myös vertais- ja omaisyhteydenpito sekä viriketoiminta interaktiivisen palveluyhteyden kautta. Kunnan kotihoitopalvelun kehittäminen, ei niinkään palveluohjaus, koska yksityisiä ei ole. Myös neuvontapuhelin, konsultointi (lääkäri-, apteekki-, srk, lakiasiointi) kiinnostavat. Pälkäne: Videran Hyvinvointi-TV:stä huonot kokemukset. Tarve keskittyä muistihäiriöisiin. Toive/tarve ateria-automaatista, jossa samalla olisi myös kuvapuheluyhteys. Kiinnostus myös paikannus- ym. turvateknologiaan. Ikäpisteen toimintaa kehitetään, mutta siihen interaktiivisesta palveluyhteyttä ei haluta kytkeä. Teknologiapilotin alku elokuussa. Virrat: kotiutusprosessi ja kotikuntoutus, jossa interaktiivinen palveluyhteys kotiutumisen ja kuntoutuksen tukena moniammatillisesti. Toimintamalli varhaiseen tukeen ja puuttumiseen. Teknologiapilotin alku elokuussa. YPEK: yksinäisyys, turvattomuus Sosiaalinen hyvinvointi interaktiivisen kuvapuhelun avulla, puhelinrinki, viriketoiminta, myös omais- ja vertaisyhteydenpito. Tarve / toive ateria-automaatille, jossa samalla kuvapuheluyhteys. Teknologiaratkaisut laajemminkin kiinnostavat.

9 Vaatimukset interaktiiviselle palveluyhteys teknologiaratkaisulle : - Käytettävyys, soveltuvuus : Ikääntyneet käyttäjinä (kosketusnäyttö) - Toimintavarmuus : tekniikan toimivuus, haja-asutusalue (laajakaistan toimivuus), sähkökatkot - Toiminnalliset/tekniset ominaisuudet: point-to-point (hoitaja-ikäihminen kotona), multipoint (ryhmätoiminta, vertaisyhteydenpito), sisällön lähettäminen (lähetyskeskukset). Yritys hoitaa laajakaistayhteyden - Salattu yhteys : vrt. nettipankkiyhteys, terveys- ym. henkilötiedot - Yhteys tavalliseen PC:hen: omaisyhteydenpito, TAMK/JAMK - Käyttöönottokoulutus - Tuki ja huolto,vakuutus - Hinta: kohtuullinen-huokea. Leasing-rahaa pilottilaitteisiin vain pilottilaitetta / kunta 6-8 kk:n ajan.

10 Pilotoitavan teknologian valinta ja kilpailutus (2-5/2012): Pohjana hankintalaki ja Pirkanmaan liiton hankintaohjeistus, selvitetty myös TAMKin kilpailutusohjeistuksia Pienhankinta (alle ) - Tarjoukset pyydettiin 5 teknologiatoimittajalta. - Tarjouspyyntö sisälsi: PAKETTI 1 : interaktiivinen palveluyhteys ratkaisu PAKETTI 2 : ateria-automaatti + siihen integroituva ääni-kuvayhteys. - Tarjouksia saatiin Paketti 1: 2 tarjousta, Paketti 2: 1 tarjous - Kilpailutus toteutettiin yhteistyössä pilottikuntien kanssa ja otettiin huomioon kuntien mielipiteet hankintapäätöksessä. - Kun tarjoukset saatu, järjestettiin teknologiaratkaisujen demo-tilaisuudet pilottikuntien vanhuspalveluiden johdolle / avainammattilaisille TAMKissa (4.4 ja 13.4) valittiin PAKETTI 1: Videra Oy, PAKETTI 2: Menumat Oy

11 Pilotointien toteutus Käyttö ja arviointi pilotointi 6 kk Alkuhaastattelut & käyttöönottokoulutukset Laitteiden asennus koteihin Pilottihenkilöiden rekrytointi - kunnat Pälkäne Pöytyä Virrat YPEK Alkuhaastattelut & Käyttöönottokoulutus henkilökunnalle Laitteiden asennus & & 11.9.

12 YPEK Menumat-ateria-automaatti integroituna kuva-ääniyhteyteen - Ateriapalvelun piirissä olevia ikääntyneitä, suurimmalla osalla myös kotipalvelu - Yhteensä 10 pilottihenkilöä Ruovedeltä ja Mänttä-Vilppulasta: - yksinasuvia, paitsi yksi asuu puolisonsa kanssa - asumismuotona rivi- ja kerrostalo, omakotitalossa asuu 1 henkilö - keski-ikä 74,1, toimintakyky vaihtelee - Eteneminen kahdessa aallossa, 5 asiakasta/ aalto - Palautetta: mahdollisuus itse päättää koska syö ja mitä syö, ei tarvitse odotella joka päivä ruoan tuomista

13 Pälkäne Menumat-ateria-automaatti integroituna kuva-ääniyhteyteen - Ateriapalvelun piirissä olevia yksinasuvia ikääntyneitä, haja-asutusalueen haasteet => pitkät välimatkat - Eteneminen myös kahdessa aallossa, 5 asiakasta/ aalto - Yhteensä 10 pilottihenkilöä - keski-ikä 86,8 - toimintakyky melko hyvä, osalla ei ateriapalvelun lisäksi muita palveluita - kaikki asuvat omakotitalossa tai maatalossa, 2 haja-asutusalueella - 2. aalto syyskuussa - Palautetta: käyttö sujunut ongelmitta

14 Pöytyä Videran virtuaalikotipalvelu/hyvinvointi-tv - Riihikosken alueella asuvia ikääntyneitä - Yhteensä 5 pilottihenkilöä: - keski-ikä 86,6 vuotta - asuvat rivi- tai omakotitalossa - kohtalaisen hyväkuntoisia, palveluita melko runsaasti käytössä, mm. kaikilla kotipalvelu - Ohjelmalähetykset Turun amk:sta ja TAMKista - Ensikokemukset positiivisia; kuvapuhelut toisille käyttäjille onnistuneet, Turun ja Tampereen amk:n lähetyksen seuraaminen onnistunut, ainakin yksi omainen tilannut omaisliittymän

15 Virrat Videran virtuaalikotipalvelu/hyvinvointi-tv - Pääasiassa kevään tai kesän aikana osastolta kotiutuneita ikääntyneitä - Yhteensä 6 pilottihenkilöä: - keski-ikä 78,7 vuotta, toimintakyky vaihtelee - Asuvat kerrostaloissa tai omakotitaloissa - Lähetysvaunu vanhainkodille, lisäksi lähetykset TAMKista - ainakin yksi omainen kiinnostunut omaisyhteydestä, TAMKin lähetyksiin osallistuminen aktiivisesti Käyttäjän kommentti asennuksen yhteydessä: jämerä laite

16 Arviointi 2012: toteutus JAMK Haastattelulomakkeet pilotoitu keväällä Pilottihenkilöiden taustat ja toimintakyky käyty läpi kotihoidon kanssa ennen haastatteluita Alkuhaastattelut tehty pilottihenkilöiden kotona Haastatteluiden sisältö: - Perus-/Taustatiedot henkilöstä - Sosiaaliset voimavarat ja suhteet, - Koettu yksinäisyys - Elämänlaatu ja toimintakyky - Apuvälineiden ja teknologian käyttö ja kokemukset - Haastattelijan omat havainnot - SPS (Social Provision Scale) - Odotukset laitteesta - Lisäksi haastattelijan omat huomiot

17 Hankkeen eteneminen - Kuntakohtaiset pilotit ja suunnitellut ohjelmasisällöt - Puolen vuoden pilotointi jokaisessa kunnassa Ohjelmasisällöt TAMKista, Videran lähetysvaunu fysioterapian opetustiloissa - Säännölliset lähetykset kolme kertaa viikossa, lisäksi teemasisältöjä - Jumppaa, tietoiskuja, virikettä ja sosiaalista yhteydenpitoa - Toteutus yhdessä TAMKin monialaisen opetuksen kanssa Palvelujen ja toimintamallien kehittäminen (interaktiivisen palveluyhteyden avulla) pilottikunnissa - Käytönaikainen arviointi - Loppuhaastattelut

18 Hankkeen tiedotus ja viestintä: - Hankkeesta tehty media-/ lehdistötiedotepohja, jota pilottikunnat voivat käyttää paikallisessa tiedotuksessa ja lehtijutuissa. - Ilmestyneet lehtijutut/-artikkelit *Ruovesi-lehti : Laita ruoka nyt uuniin *KMV-lehti : Oma kokki kotona - TAMKin ja JAMKin sisällä tiedotettu: opiskelijat ja opettajat monialaisesti, www-sivujen hanke-esittely -Kv-levittäminen TAMKin olemassa olevien yhteyksien ja verkostojen kautta : esim. japanilaiset opiskelijat, USA/Piilaakso

19 Hanke oppimisympäristönä - Ohjelmasisältöjen kehittäminen ja toteutus - Fysioterapian ja gerontologisen hoitotyön opiskelijat - Pälkäneen muistikerhon suunnittelu, toteutus ja arviointi. - Ravitsemustieteen opiskelija harjoittelijana - YAMK-opiskelijat/Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opiskelijat - YAMK-opiskelija opinnäytetyöntekijänä, Terveyden edistämisen ko/jamk - Japanilaiset sairaanhoitaja-opiskelijat - Sairaanhoitajaopiskelijoiden opinnäytetyöt

T u r va l l i n e n. & i n t e r a k t i i v i n e n. ko t i a s u m i n e n. pa lv e l u y h t e y s. hankkeen toiminta. Sirpa Salin (Toim.

T u r va l l i n e n. & i n t e r a k t i i v i n e n. ko t i a s u m i n e n. pa lv e l u y h t e y s. hankkeen toiminta. Sirpa Salin (Toim. T u r va l l i n e n ko t i a s u m i n e n & i n t e r a k t i i v i n e n pa lv e l u y h t e y s hankkeen toiminta ja tulokset Sirpa Salin (Toim.) Turvallinen kotiasuminen & interaktiivinen palveluyhteys

Lisätiedot

RAPORTTEJA 95. Ilona Tanskanen (toim.) elämänkaaressa

RAPORTTEJA 95. Ilona Tanskanen (toim.) elämänkaaressa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 95 TUTKIMUKSIA Ilona Tanskanen (toim.) Hyvinvointipalvelut elämänkaaressa Katsaus tutkimus- ja kehitystoimintaan 2007 2010 Turun ammattikorkeakoulun raportteja

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointia edistävä teknologiahanke HYVÄTEK Loppuraportti

Ikäihmisten hyvinvointia edistävä teknologiahanke HYVÄTEK Loppuraportti Ikäihmisten hyvinvointia edistävä teknologiahanke HYVÄTEK Loppuraportti Mari Ahlroth HyväTek-hanke Kp 1950 Projekti 161801 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Sisällysluettelo sivu 1 JOHDANTO 3 2

Lisätiedot

Apu on kosketuksen päässä

Apu on kosketuksen päässä Apu on kosketuksen päässä Kokemuksia kuvallisen yhteyden hyödyntämisestä asiakastyössä Tampereella 28.11.2012 Mia Vaelma Esityksen sisältö T-Seniority EU-hanke, Tampereen osaprojektin kokemuksia Käytössä

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 43. Tampere 2011 ISSN 1456-002X ISBN 978-952-5903-08-9

Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 43. Tampere 2011 ISSN 1456-002X ISBN 978-952-5903-08-9 Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 43. Tampere 2011 ISSN 1456-002X ISBN 978-952-5903-08-9 Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 44. Tampere 2011 ISBN

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE

VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa Outi Korpelainen Projektikoordinaattori

Lisätiedot

APU ON KOSKETUKSEN PÄÄSSÄ

APU ON KOSKETUKSEN PÄÄSSÄ Mia Vaelma APU ON KOSKETUKSEN PÄÄSSÄ T-Seniorit -projekti 2008 2010 Loppuraportti Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 2/2011 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi Suomessa 2010-2012 LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 Projektipäällikkö Hanna Nyfors 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Väliraportti 1/ 30.11.2014 ajalta 1.2.2014 31.10.2014 Liisa Ahonen hankejohtaja 1 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat... 3 2. Hankkeen

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OSANA KUNNAN VANHUSPALVELUJA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OSANA KUNNAN VANHUSPALVELUJA VAPAAEHTOISTOIMINTA OSANA KUNNAN VANHUSPALVELUJA Raportti vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen kunnissa 2012 2014 Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani (toim.) VAPAAEHTOISTOIMINTA

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK) Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK) Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK) Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) Hyvinvointialan Living lab -hanke Ylimaakunnallisen hankkeen

Lisätiedot

INTERAKTIIVINEN HyvinvointiTV JA KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET epalvelut Turvallinen Koti -hankkeen loppuraportti

INTERAKTIIVINEN HyvinvointiTV JA KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET epalvelut Turvallinen Koti -hankkeen loppuraportti L A U R E A - A M M A T T I K O R K E A K O U L U N J U L K A I S U S A R J A B 44 Paula Lehto ja Johanna Leskelä (toim.) INTERAKTIIVINEN HyvinvointiTV JA KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET epalvelut Turvallinen Koti -hankkeen

Lisätiedot

Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnat (Hanko, Lohja, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Siuntio, Sipoo, Karkkila, Vihti)

Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnat (Hanko, Lohja, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Siuntio, Sipoo, Karkkila, Vihti) RISTO - Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn Loppuraportti 1.7.2013 31.10.2014 Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) Kouvolan kaupunki Etelä-Kymenlaakson kunnat (Kotka, Hamina,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Henna ammattikorkeakoulun Myller (toim.) julkaisuja C:43. Osaamisen vahvistumista ja toimintamallien uudistumista LOREN IPSUM DOLOR

Pohjois-Karjalan Henna ammattikorkeakoulun Myller (toim.) julkaisuja C:43. Osaamisen vahvistumista ja toimintamallien uudistumista LOREN IPSUM DOLOR Osaamisen vahvistumista ja toimintamallien uudistumista Pohjois-Karjalan Henna ammattikorkeakoulun Myller (toim.) julkaisuja C:43 KOTIHOITO24h Osaamisen vahvistumista ja toimintamallien uudistumista LOREN

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Mänttä-Vilppulan kaupunki-palvelusuunnitelma IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-2016 1/23 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Vanhusneuvosto 29.10.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kankaanpään terveyskeskus, kokoushuone (2. krs). Os. Tapalankatu 20, Kankaan pää

Kankaanpään terveyskeskus, kokoushuone (2. krs). Os. Tapalankatu 20, Kankaan pää MUISTIO 5/2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus, kokoushuone (2. krs). Os. Tapalankatu 20, Kankaan pää Aika: pe 22.5.2015 klo 9.00 15.00 Paikalla Arja Santapukki,

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyydestä elämänlähtöisyyteen. Kotikuntoutuksen kehittäminen 2014 Loppuraportti Tampereen kaupunki

Asiakaslähtöisyydestä elämänlähtöisyyteen. Kotikuntoutuksen kehittäminen 2014 Loppuraportti Tampereen kaupunki Asiakaslähtöisyydestä elämänlähtöisyyteen Kotikuntoutuksen kehittäminen 2014 Loppuraportti Tampereen kaupunki Heli Vesaranta 8.12.2014 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kotikuntoutuksen tausta

Lisätiedot

RAUMAN OSAHANKKEEN LOPPURAPORTTI

RAUMAN OSAHANKKEEN LOPPURAPORTTI RAUMAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysvirasto Ikäkeskus/Ehkäisevä työ Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012- juurruttamishanke

Lisätiedot

KULKURIN VALSSI - Turvaverkko syrjäseudulla asuvien dementoituvien eksymisvaaran ehkäisyssä

KULKURIN VALSSI - Turvaverkko syrjäseudulla asuvien dementoituvien eksymisvaaran ehkäisyssä Loppuraportti KULKURIN VALSSI - Turvaverkko syrjäseudulla asuvien dementoituvien eksymisvaaran ehkäisyssä Hankkeen numero: 1944 Dnro 3587/3560-2007 Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

ITÄMEREN ALUEEN YHTEISTYÖ JA VIRTU-HANKE

ITÄMEREN ALUEEN YHTEISTYÖ JA VIRTU-HANKE ITÄMEREN ALUEEN YHTEISTYÖ JA VIRTU-HANKE Heidi Tuominen TIIVISTELMÄ Itämeren alueella, kuten muuallakin Euroopassa, demografiset muutokset sekä palveluiden laadun ja saatavuuden turvaaminen luovat haasteita

Lisätiedot

Hannele Laaksonen (toim.)

Hannele Laaksonen (toim.) Vaasan ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences OTHER PUBLICATIONS C19 AKTIVOINTI-TV -PALVELULLA SISÄLTÖÄ IKÄIHMISTEN ELÄMÄÄN Hannele Laaksonen (toim.) Vaasa 2014 JULKAISIJA: Vaasan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Hyväksytty KV 6.6.2011 23 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1.1 Pyhärannan kunnan sijainti 3 1.2 Yleistä 4 2 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN TAUSTAA

Lisätiedot

Aijjoos-kumppanuushanke

Aijjoos-kumppanuushanke Aijjoos-kumppanuushanke 2008 2012 Loppuraportti Alanen Jenni, Koponen Minna ja Nevala Marja-Liisa 0 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA NIIDEN SELVITTÄMINEN. 2 2. HANKKEEN TAVOITTEET

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

9.10.2014. Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen.

9.10.2014. Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen. 9.10.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen. Aika: to 11.9 klo 9 15.00 Paikalla Anu Kärki, Huittinen Arja

Lisätiedot