Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 208

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 208"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 208 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina kello KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Hannu Oikarinen PJ (vas) Antti Oikarinen (vas) Pekka Nyman VPJ (sit) Veli Humalalampi (sit) Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Eija Hietala (vas) Annika Kostamo (sit) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Hanne Suokanerva (sit) Raili Martin (sit) MUUT SAAPUVILLA Panu Leinonen kvalt pj (sit) pois 120 alkaen OLLEET Milja Pyhäjärvi kvalt:n I vpj. (kd) Heikki Honkanen kvalt:n II vpj. (kesk) Erkki Parkkinen kunnanjohtaja Anja Niemi kunnansihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Hannu Oikarinen Anja Niemi PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset Pirkko Hyötylä PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Hanne Suokanerva Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 108, 109 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 108 Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 109 Kunnan hallintosäännön ( ) 16 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Pöytäkirja pyritään tarkastamaan heti kokouksen päätyttyä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin pöytäkirja tarkastetaan viimeistään viikon kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Marko Poikelan ja Hanne Suokanervan, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pirkko Hyötylä ja Hanne Suokanerva. Hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 110 ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 110 Kunnan hallintosäännön mukaan kokouksen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi esittelijän esityksestä toimielimen yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat. Kunnanjohtaja tarkensi esitystään siten, että lisäasiana käsitellään 120 Gps-laitteen ja mittausaineiston käsittelyohjelmiston hankinta (liitteet 12 ja 13). Lisäksi lisätään pykälään 114 liite 10 Rakennustarkastajan hakuilmoitus ja pykälään 117 liite 11 vuokrasopimusluonnos. Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 111 PELKOSENNIEMEN KUNNAN OSALLISTUMINEN LAAJAKAISTARAKENTAMISTA TOTEUTTAVAN KUNNALLISEN YHTIÖN PERUSTAMISSELVITYKSEEN Khall 111 Lapin liitto on järjestänyt Laajakaista kaikille hankkeeseen liittyen 5 hakukierrosta yli 40 hankealueelle. Hanke-ehdotuksia on saatu vain 6 hankealueelle. Viimeisessä helmikuun lopussa päättyneessä laajakaistahaussa ei saatu tarjouksia lainkaan. Tämän johdosta Lapin liitto on käynnistänyt esiselvityksen, jossa on haettu toimijoita verkon rakentajaksi alueellisesti tai maakunnallisesti. Lapissa selvityksen on toteuttanut Jukka-Pekka Joensuu PwC:stä. Esiselvityksen, keskeinen tulos on seuraava: Mikäli laajakaistaverkon rakentamiseen päädytään operaattorin eli perinteisen teleyrityksen kautta, suurin osa tarpeellisesta verkosta jäisi rakentamatta. Tämän johdosta suositellaan toimenpiteiden aloittamista uuden osakeyhtiön, "Lapin Seutuverkot Oy:n", perustamiseksi laajakaistahankkeen toteuttamista ja verkon ra kentamista varten sekä hankkeen jatkovalmistelua sekä konkreettisia rahoitusneuvotteluja valittavien rahoituskumppaneiden kanssa. Esiselvityksessä on tehty karkeat laskelmat yhtiön liiketoiminnasta ja niiden perusteella näyttäisi, että Lappiin on löydettävissä pitkällä aikavälillä kannattava kuntayhtiömalli. Esiselvityksen tiivistelmä liitteenä nro. 1. Laajakaistahankkeiden toteutus on edennyt eri puolella Suomea vaihtelevasti. Osassa maakuntia hankkeita on toteutumassa niin paljon, että maakuntakohtaiset valtion rahoituskiintiöt ovat ylittyneet. Valmisteilla olevassa Laajakaista kaikille -hankkeen välitarkastelussa tultaneen esittämään, että rahoituksen maakuntakiintiöistä luovuttaisiin. Tämän johdosta Lapin vielä käyttämätön kiintiö voidaan vapauttaa muiden maakuntien käyttöön. Lapissa tarvitaan uusia toimenpiteitä hankkeen toteuttamiseksi, jotta saisimme käytettyä Lapille varatun n. 17 ME:n rahoitusosuuden laajakaistarakentamiseen kuntien suunnittelemalla tavalla. Yhtiömallin rakentaminen vaatii jatkotyöstämistä ja käytännön toimenpiteitä mm. tarkennetun liiketoimintasuunnitelman laatimisen, sopimusmallien valmistelun, yhtiöjärjestyksen laatimisen ja erilaisten osakesarjojen suunnittelun. Mikäli riittävä määrä kuntia haluaa jatkaa yhtiömallin rakentamista, Lapin liitto jatkaa selvityksen tekemistä osana Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomihanketta, johon on saatu rahoitus Euroopan maaseudun kehit-

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 111 tämisen maatalousrahastosta. Kunnilta ei tässä vaiheessa tarvita rahoitusta jatkotyön tekemiseen. Kuntia pyydetään ilmoittamaan halukkuutensa osallistua jatko valmisteluun mennessä. Pelkosenniemen kunnanhallitus päättää osallistua laajakaistarakentamista toteuttavan kunnallisen yhtiön perustamisselvitykseen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 112 ESITYKSET LAPIN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAAN Khall 112 Lapin liitto valmistelee maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaa vuosille Toteuttamissuunnitelmassa esitellään Lapin keskeisimmät maakuntaohjelmaa kahtena seuraavana vuonna toteuttavat hankkeet sekä näiden edellyttämät rahoitustarpeet. Lapin liitto pyytää kuntia syksyllä 2011 toteutettavaa kuntakierrosta varten (Pelkosenniemi/Pyhä klo 12.00) tarkastamaan maakuntaohjelman hanke-esityksiä mennessä (sovittu palautus KH jälkeen). Kirje esitysten pyytämisestä, liite nro 2. Pelkosenniemen kunta esittää Lapin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan oheisesta liitteestä nro 3 ilmenevät hanke-esitykset. Kunnanjohtaja tarkensi esitystään siten, että hänet valtuutetaan tekemään esityksiin pieniä tarkennuksia / korjauksia elinkeinoosaston kommenttien perusteella. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 113 RAKENNUSTARKASTAJA MARKKU KANKAANRANNAN IRTISANOUTUMINEN Khall 113 Rakennustarkastaja Markku Kankaanranta on päivätyllä kirjeellään irtisanoutunut rakennustarkastajan virasta alkaen. Kirje liite nro 4. Irtisanomisaika on virkasuhteen keston perusteella kaksi kuukautta. Uuden viranhaltijan palkkausprosessin ja muutoin siirtymäajan keskeneräisten töiden järjestelyjen ja loppuunsaattamisen vuoksi on neuvoteltu Kankaanrannan ja hänen uuden työnantajan edustajan kanssa työtehtävien hankkimisesta tarvittaessa palvelujen ostona tuntilaskutusperiaatteella. Kunnanhallitus merkitsee Markku Kankaanrannan irtisanoutumisen rakennustarkastajan virasta alkaen tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 114 RAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Khall 114 Pelkosenniemen kunnan rakennustarkastajan virka tulee avoimeksi Teknisen toimen tehtävien hoito, lakimääräinen rakennustarkastus ja -valvonta sekä osastonjohtajuus vaativat nopeaa rekrytointia tai muita järjestelyjä. Tavoitteena on uuden viranhaltijan saanti parhaassa tapauksessa jo alkaen. Rakennustarkastuksen ja -valvonnan lakimääräinen hoito vaatii tietyn pätevyyden, mikä rajaa hakukriteerejä ja on hoidettavana tehtävänä otettava rekrytoinnissa huomioon. Samoin kunnan teknisen toimen nykyinen jäljelle jäävä johtotason organisaatio vaatii mielellään vahvempaa osaamista rakentamisesta ja rakennuttamisesta joko omasta organisaatiosta taikka ostopalveluna. Osaston johtajuus voidaan järjestää eri vaihtoehtoina. Uuden haettavan henkilön toimenkuva tulee harkita kokonaisuutena rakennustarkastuksen vaateet huomioon ottaen ja muutoin suhteutettuna olemassa olevaan jäljelle jäävään organisaatioon sekä arvioiden, miten parhaiten, tehokkaimmin ja taloudellisimmin saadaan uusi viranhaltija rekrytoitua. Kunnalla ja toimielimenä valtuustolla tulee olla tarvittaessa valmius muuttaa hallintosääntöä, organisaation toimenkuvia ja johtosuhteita tässä tilanteessa kun teknisen toimen keskeisin viranhalija siirtyy pois kunnan organisaatiosta. Kunnanvaltuuston päätöksen perusteella tulee joka tapauksessa tarkastella teknisen toimen organisaatiota ja sen muutostarvetta esim. viranomaistoimintojen ja muiden toimintojen eriyttäminen. Tässä yhteydessä keskeisen henkilön irtisanoutuessa on helpompi tarkastella koko organisaation ohella myös yksittäisten viran- ja toimenhaltijoiden toimenkuvia ja muuttaa niitä tarvittaessa. Rekrytointiprosessin kestosta ja uuden viranhaltijan aloittamisajankohdasta riippuen on neuvoteltu nykyisen viranhaltijan palvelujen ostosta tietyiltä kriittisiltä osin tarvittaessa uudelta työnantajalta. Ensisijaisesti tulee kyseeseen viranomaistoimintojen määräaikainen ostaminen ja muutaman keskeisen investoinnin lopputoimien suorittaminen.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 114 Järjestelyssä tulee huolehtia myös Savukosken kunnan kanssa olevan sopimuksen velvoitteiden hoidosta. Osastonjohtajuuden osalta tulee sijaisjärjestely (rakennusmestari) tarvittaessa ja tarvittavilta osin noudatettavaksi nykyisen viranhaltijan loppuviranhoidon ajaksi, mihin ajoittuu pääosin lomien ja säästövapaiden pitämistä sekä uuden rekrytointiin saakka. Yksi keskeinen työtehtävä on vuoden 2012 talousarvion valmisteluvastuu. Määräysten antaminen ja palkkaus tulee siltä osin sopia erikseen ja jää kunnanjohtajan päätettäväksi. Kunnan hallintosäännön 66 :n mukaan viran tai toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viran-/toimenhaltija avoinna olevaan virkaan tai toimeen. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Hakuaika on vähintään 14 päivää hakuilmoituksen julkistamispäivästä lukien. Virkasuhteeseen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa, minkä aikana se voidaan purkaa molemmin puolin välittömästi. Hakuilmoitus valmistellaan hallituksen kokoukseen. Asiaa valmistellaan kokonaisuuden osalta myös vielä ennen kokousta virkamiesjohdon, teknisen viranhaltijoiden ja ylimmän luottamusmiesjohdon kanssa sekä käydään tarvittavilta osin ja laajuudessa läpi kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä. Kunnanhallitus päättää julistaa rakennustarkastajan viran haettavaksi klo mennessä. Viranhakuilmoitus julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla kuntalain mukaisesti sekä lisäksi Lapin Kansassa, Kalevassa, työhallinnon tiedoissa, kuntalehden internet sivuilla ja kunnan internet-sivuilla.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 114 Rekrytointiprosessin suunniteltu kulku: - kunnanhallitus haastateltaviksi kutsuttavat - haastattelut kunnanhallitus kunnanvaltuusto Kokouksessa jaettiin esitys hakuilmoitukseksi, liite 10. Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 115 MAANOSTOTARJOUS RAIMO HAIKONEN KY/PYHÄSAFARIS, TILASTA KARHUNHAASKA Khall 115 Liite 5, Ostotarjous ja ote kiinteistötietojärjestelmästä sekä kartta alueesta. Pelkosenniemen kunnan omistama maa-alue Karhunhaaska rno: on ollut vuokralla Raimo Haikonen Ky/Pyhäsafaris yhtiöllä, 100 vuosivuokralla. Hän on käyttänyt aluetta matkailutoimintaan talviaikana. Alueen pinta-ala on 3 hehtaaria. Maa-alueella sijaitsevat entiset jäteveden pudistusaltaat. Raimo Haikonen Ky/Pyhäsafaris on päivätyllä kirjeellä tarjoutunut ostamaan alueen omistukseen hintaan Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää maanmyynnistä saakka. Kunnanhallitus hyväksyy Raimo Haikonen Ky/Pyhä Safariksen maanostotarjouksen ja valtuuttaa teknisen toimen laatimaan kauppakirjan ja sopimaan kaupanteosta. Kunnan puolesta allekirjoittajina kunnanjohtaja ja rakennustarkastaja tai rakennusmestari. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 116 MÄÄRÄALAKAUPPA VANHA-NINIVE-TILASTA 26:52 Liite 6. Kauppakirjaluonnos Liite 7. Kartta Liite 8. Ostotarjous Khall 116 Arvo Pyhäjärvi on tehnyt ostotarjouksen noin 1580m2:n määräalasta Vanha-Ninive-tilasta 26:52 Tarjoaja omistaa määräalan viereisen kiinteistön ja nyt hän haluaa ostaa lisäalueen liitettäväksi omistamaansa kiinteistöön Mäntymetsä 304:0. Tarjoaja esittää 1 :n neliöhintaa, mikä vastaa alueen hinnoittelua. Kunnanhallitus hyväksyy määräalakaupan liitteen 6 mukaisen kauppakirjan mukaisesti. Kauppakirjan voi allekirjoittaa kunnan puolesta hallintosäännössä mainittujen viranhaltijoiden lisäksi maankäyttöinsinööri. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 117 KUUSIRANTA, VUOKRASOPIMUS, REMONTIN LISÄMÄÄRÄRAHA JA MYYNTISITOUMUS Khall 117 Hotelli Luostotunturi Oy on kiinnostunut vuokraamaan ja jatkossa mahdollisesti ostamaan Pelkosenniemen kunnan omistaman Kuusirannan tilan ja siellä olevat ravintola rakennuksen, saunan ja kotarakennuksen. Kunnanjohtaja Erkki Parkkinen, rakennustarkastaja Markku Kankaanranta ja Hotelli Luostotunturin toimitusjohtaja Juha- Pekka Tuominen ovat neuvotelleet vuokrasopimuksesta, joka esitellään kokouksessa. Vuokrasopimuksen edellytyksenä on että nykyinen savusauna muutetaan rakenteiltaan ja varusteiltaan normaali saunaksi jossa on tavallinen kiuas, suihku, lämminvesi yms.. Investointi on joka tapauksessa tarpeellinen ja myönteinen po. kiinteistölle. Arvio remonttitöiden kustannuksista on Vuokrasopimus on määräaikainen ja aluksi vuokra on ensimmäisen vuoden alhaisempi johtuen konseptin testaamisesta ja markkinointi- ja myyntityön vaatiman ajan puuttumisesta tulevalle kaudelle. Tilan saaminen liiketoimintakäyttöön on ehdottoman myönteistä sekä kunnan että Pyhätunturin ja koko Pyhä-Luosto matkailualueen näkökulmasta. Vuokrasopimusluonnoksessa ensimmäisen vuoden vuokraksi on esitetty lähtien 650 /kk (2,95 /m2) ja väliselle ajalle 1050 /kk (4,77 /m2). Vuokrasopimusluonnoksen liitteessä 2 vuokranantaja antaa vuokralaiselle etuosto-oikeuden kiinteistöön hintaan. Etuosto-oikeus on käytettävissä saakka. Kuusiranta on ollut käyttämättä vuosikausia ja sen ylläpitokulut, lämmitys ym. kulut ovat noin vuodessa. Liite 9, Arvio remonttitöistä ja vuokralaskelma Kokouksessa jaettiin vuokrasopimusluonnos, liite 11

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 117 Kunnanhallitus 1. hyväksyy Kuusiranta kiinteistön vuokraamisen Hotelli Luostotunturi Oy:lle em. neuvottelutuloksen ja vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti sekä valtuuttaa teknisen toimen allekirjoittamaan vuokrasopimuksen Pelkosenniemen kunnan puolesta. 2. Esittää valtuustolle lisämäärärahan hyväksymistä talousarvion investointeihin, kustannuspaikkaan 9714 Tehdas ja tuotantorakennukset, tunnisteeseen 1209 Kuusiranta. 3. esittää valtuustolle vuokrasopimusluonnoksen liitteen 2 mukaisen etuosto-oikeuden hyväksymisen kiinteistöön hintaan. Etuosto-oikeus on voimassa vuokrasopimuksen päättymiseen saakka. Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa päätetyin teknisin tarkennuksin vuokrasopimukseen. Pidettiin tauko

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 118 ILMOITUSASIAT Khall 118 PELKOSENNIEMEN KUNTA 1. Teknisen lautakunnan pöytäkirjajäljennös Sosiaaliasiamiehen raportti vuodesta 2010 Pelkosenniemen kunnanhallitukselle 3. Suvannon rakennusten vauriokartoitushanke loppuraportti PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ 4. Hallituksen pöytäkirja jäljennös LAPIN LIITTO 5. Valtuuston pöytäkirja jäljennös Hallitus pöytäkirja jäljennös Pelastuslautakunta pöytäkirja jäljennös KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ 8. Hallituksen pöytäkirjajäljennös Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi Hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin tauko

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 119 ITÄ-LAPIN VESISTÖMATKAILUN TUOTTEISTUS- JA MARKKINOINTIHANKEEN (TUMA) HANKEPÄÄLLIKÖN VALINTA Khall 58 Itä-Lapin vesistömatkailun tuotteistus- ja markkinointihanke (TUMA) on suunniteltu toteuttamaan omalta osaltaan vuonna 2008 Lapin ympäristökeskuksessa laadittua Itä-Lapin vesistömatkailun kehittämisohjelmaa. Ohjelmaa on toteutettu eri hankkeissa mm. palveluvarustusta kehittämällä. TUMA -hankkeen avulla pyritään saamaan vesistöt ja rakennettu varustus matkailun käyttöön. Tämä tapahtuu luomalla tuotteita, palveluita ja vierailukohteita vesiluontoon, vesistöjen läheisiin kyliin ja yrityksiin. Kehitettävät tuotteet liittyvät melontaan, veneilyyn ja muuhun vesiretkeilyyn, lintumatkailuun, virkistyskalastukseen sekä kaikkeen vesiympäristöön tukeutuvaan luontomatkailuun. Hankkeen toiminta-alueena on Itä-Lappi, mukaan lukien Sodankylä ja se on suunnattu yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville sekä kyläyhdistysten ja muiden yhteisöjen kautta paikalliselle väestölle. Hankkeen aikana luodaan uusi vesiretkeilyreitti Kemijoelle, tehdään rakennetun tuli- ja rantautumispaikkojen verkoston rakenteiden kunto, päivitetään vesireittien kartoitukset sekä selvitetään yritysten koulutustarve. Hankkeessa tuotetaan vesiretkeilyreitti Kemijoki, Vanha Jokireitti, kartoitetaan melontajokia, selvitetään vesistöjen palvelurakenteiden kuntoa ja kehitetään lintumatkailua. Uusia vesistömatkailutuotteita otetaan käyttöön ja testataan. Verkostoitumisen avulla yhdistetään matkailun eri tahot ja vesistöjen läheisten kylien palveluntarjoajat. Lintu- ja kalastusaktiviteettien opastoimintaa kehitetään yhdessä eri harrastajaseurojen ja -järjestöjen kanssa. Markkinoinnissa keskitytään nykyaikaiseen sähköisiä viestimiä käyttävään tapaan olemassa olevia kuntien ja matkailun internet -sivustoja hyödyntäen. Uusia palveluita käyttöön ottavien yritysten koulutustarve selvitään ja edesautetaan koulutusten järjestämistä. Lapin ympäristökeskuksen ja Itä-Lapin alueen toimijoiden yhteistyössä on laadittu Itä-Lapin vesistömatkailun kehittämisohjelma Itä-Lapin vesistömatkailun tuotteistus- ja markkinointihanke (TUMA) toteuttaa osaltaan tätä kehittämisohjelmaa vesistömatkailun kehittämiseen suunnattujen osa- ja rinnakkaishankkeiden tukemana.

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 119 Hanketta hallinnoi Pelkosenniemen kunta. Hankkeeseen palkataan yksi kokoaikainen hankevetäjä ja kustannusarviossa varaudutaan lisähenkilöstön palkkauksiin asiantuntijatehtäviin ostopalveluna em. toimenpiteiden toteuttamiseksi. Hanke rahoitetaan Lapin ELY -keskuksen kautta EU:n maaseudun kehittämisrahaston tuella. Kehittämis- ja koulutusosioille haetaan rahoitus erillisillä hakemuksilla. Kustannusarvio Vuosi Yhteensä Palkkauskulut Ostopalvelut ja palkkiot Vuokrat (tsto,kokoustilat) Kotimaan matkakulut Ulkomaan matkakulut Muut kulut Kokonaiskustannukset yhteensä Hankkeen tulot Kustannusarvio yhteensä Rahoitus Julkinen rahoitus 90 % EU ja valtio 94 % Kunnat 6 % Yksityinen rahoitus 10 % Yhteensä: Hankkeeseen osallistuvia yrityksiä on noin 40, jolloin yksittäisen osallistujan keskimääräinen rahoitusosuus 2,5 vuoden aikana 625. Hankkeen toteutusaika Liitteenä nro 1 Hankesuunnitelma ja hanketukihakemus (elinkeinojohtaja Jari Luoma-aho, )

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 119 Pelkosenniemen kunta käynnistää Itä-Lapin vesistömatkailun tuotteistus- ja markkinointihankkeen (TUMA) rahoitusten varmistuttua. Pelkosenniemen kuntarahoitusosuus on vuosina yhteensä enintään 6750 eli enintään 50 % hankkeen kuntarahoitusosuudesta. Kemijärven kaupungin osuus kuntarahoitusosuudesta on myös enintään sama kuin Pelkosenniemen kunnan. Muiden kuntien osalta rahoitusosuudet määräytyvät erikseen myöhemmin toteutumisen mukaisesti pienentäen vastaavasti Pelkosenniemen kunnan ja Kemijärven kaupungin rahoitusosuuksia. Rahoitus katetaan elinkeinojen kehittämiseen varatuista määrärahoista. Hyväksyttiin yksimielisesti. * * * Khall 103 Lapin Ely-keskukseen on toimitettu TUMA-hankkeen rahoitushakemus. Hakemuksen jätön jälkeen kunnan edustajat ovat käyneet neuvottelun rahoittajan kanssa, jonka jälkeen on päädytty rahoittajan pyynnöstä muokkaamaan hankesuunnitelmaa. Muokkaamisen tarkoituksena on tiivistää hankkeen sisältöä sekä varmistaa sen yleishyödyllisyys. Rahoittajan mukaan ko. muutoksilla hankeen rahoitus varmistuu. Muutettu hankesuunnitelma toimitetaan rahoittajalle kuluvan viikon aikana, jotta rahoituspäätös saataisiin vielä ennen kesäkuun loppua. Ennen kuin Ely-keskus voi tehdä rahoituspäätöksen, hankkeen hallinnoijan on todettava myös ohjausryhmän kokoonpano. Viimeistään ensimmäisen ohjausryhmän kokouksen jälkeen Ely-keskukselle on toimitettava ohjausryhmän jäsenten kirjalliset suostumukset tehtävään. Pelkosenniemen kunta on hakemus hankkeeseen hankepäällikköä, siten että hakuaika päättyi klo Määräaikaan mennessä tuli 13 hakemusta. Tiivistelmä hakijoista liite 9.

19 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 119 Pelkosenniemen kunnanhallitus: 1. nimeää rakennusmestari Panu Leinosen hankkeen vastuuhenkilöksi. 2. päättää, että Pelkosenniemen kunnan edustaja hankkeen ohjausryhmässä on rakennusmestari Panu Leinonen. 3. toteaa ohjausryhmän kokoonpanoksi muilta osin seuraavaa: Kemijärven kaupunki, Auli Narkilahti Sodankylän kunta, Marjo Helenius Pyhä-Luosto yrittäjät, edustaja Kemijärven yrittäjät, edustaja Lapin Ely-keskus, Anna-Kaisa Teurajärvi. Lisäksi ohjausryhmän kokoonpanoon voidaan tehdä vähäisessä määrin lisäyksiä tarpeen vaatiessa. 4. valitsee hankkeelle hankepäällikön kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen sillä edellytyksellä, että hanke on saanut myönteisen päätöksen. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja rakennusmestarin päättämään hankepäällikön työsuhteen jatkosta alkaen hankesuunnitelman mukaisesti, jos hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen ja sen toteutuminen on varmistunut myös muun rahoituksen osalta. Kunnanjohtaja tarkensi esitystään kohdan 4. osalta seuraavasti: hankepäälliköksi valitaan Tapio Rautiainen. Pidettiin tauko Hyväksyttiin yksimielisesti käsittelyjärjestykseksi, että käydään esitys kohta kohdalta läpi. 1) Hyväksyttiin yksimielisesti. 2) Hyväksyttiin yksimielisesti. 3) Hyväksyttiin yksimielisesti. 4) Hannu Oikarinen esitti asian pöydälle jättämistä.

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 119 Jutta Pasma kannatti Oikarisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tullut kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli tarpeen äänestää. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestysmenettelyksi kunnanjohtajaa JAA, Oikarinen EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA yksi (Tervo), EI kolme (Oikarinen, Pasma, Hietala). Päätökseksi tuli Oikarisen esitys. Päätettiin lisäksi kutsua seuraavan kunnanhallituksen kokouksen yhteyteen seuraavat haastateltavat: Hyttinen Reeta Multamäki Tiinaliisa Niemelä Markus Nikka Hannu Rautiainen Tapio. * * * Khall 119 Mm. henkilökunnan kesälomien vuoksi Lapin Ely-keskukselta ei ole vielä saatu päätöstä TUMA -hankkeen hanketukihakemukselle. Puhelintiedustelun perusteella hanke otetaan Ely:ssä käsittelyyn nyt ensimmäisten joukossa, mutta ajankohtaa, jolloin päätös annetaan, ei osattu arvioida. Kunnanhallituksen valitseman hankepäällikön työsuhteeseen ottaminen on siis edelleen perusteltua kytkeä myönteisen hanketukipäätöksen saamiseen Ely-keskukselta. Lisäksi tässä yhteydessä on perusteltua odottaa myös hankepäällikön valinnan lainvoimaisuus. Hankkeen toteutumisessa myös yksityisen rahoitusosuuden kertymisellä hankesuunnitelman mukaisesti on ratkaiseva merkitys. Tästä syystä hankepäällikön työsuhde on perusteltua tehdä hanketuen varmistumisen jälkeen aluksi lyhyenä määräaikaisena, ja määrittää hänelle ensisijaiseksi työtehtäväksi yksityisen rahoituksen varmistaminen hankesuunnitelmaa mukaillen.

21 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 119 Kunnanhallitukseen kokoukseen kutsutut ovat ennen kokouksen alkua haastatelleet khall :n 103 mukaisesti valitut hankepäällikön tehtävää hakeneet. Hankepäällikön hakuajan päätyttyä on saapunut yksi hakemus, joka on postissa päivätty päivämäärälle Ko. hakemus jätetään myöhästyneenä huomioimatta hakuprosessissa. Hakemus on pyynnöstä nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus valitsee hankepäällikön haastateltujen joukosta ajalle kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen sillä edellytyksellä, että hanke on saanut myönteisen päätöksen. Mikäli myönteinen päätös hanketuelle saadaan jälkeen tai muuten järjestelyt sitä edellyttävät, kunnanjohtaja, rakennusmestari ja kunnanhallituksen tehtävään valitsema hankepäällikkö sopivat työsuhteen aloitus- ja päättymisajankohdasta erikseen. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja rakennusmestarin päättämään hankepäällikön työsuhteen jatkosta ensimmäisen n. 3 kuukauden määräaikaisen työsuhteen jälkeen hankesuunnitelman mukaisesti, mikäli hankkeen toteutuminen on varmistunut myös yksityisen rahoituksen osalta. Kunnanjohtaja tarkensi esitystään siltä osin, että hankkeeseen valitaan hankepäälliköksi Tapio Rautiainen. Hanne Suokanerva esitti Reeta Hyttistä. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava esitys, joten on tarpeen suorittaa vaali. Menettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa vaalissa annettiin ääniä seuraavasti: Tapio Rautiainen, neljä (4) Reeta Hyttinen, kolme (3) Hankepäälliköksi tuli annettujen äänien perusteella Tapio Rautiainen.

22 Kunnanhallitus Panu Leinonen poistui kokouksesta klo Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 120 GPS-LAITTEEN JA MITTAUSAINEISTON KÄSITTELY OHJELMISTON HANKINTA Tekn.ltk 71 Liite 8 tarjoukset Liite 9. tarjousvertailu GPS-laitteen ja mittausaineiston käsittely ohjelmiston hankinta on tarpeellinen rakennusvalvonnan, suunnittelun ja kaavoituksen tarpeisiin. Laitteen käyttö tulee olemaan rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja pohjakartan ylläpidon tarvitsemia merkintä- ja kartoitusmittauksia. Laitteiden hankinta on Pelkosenniemen kunnanvaltuuston linjausten mukainen teknisen toimen järjestelyjen osalta ja on kuntaan palkatun maankäyttöinsinöörin olennainen työkalu tulevissa kaavoitus- ja kartoitustöissä. Lisäksi oma laitteisto vähentää jatkossa ostopalveluita mittaus- ja kartoitustöissä sekä resursseista riippuen mahdollistaa palveluiden myynnin ulkopuolelle muun muassa osuuskunnille ja Savukosken kunnalle. 1. GPS-laite Tekninen toimisto on pyytänyt tarjouksia GPS-laitteista. Tarjouspyyntö on ollut nähtävillä HILMA:ssa Tarjouksen määräaikaan mennessä on jättänyt: - Geotrim Oy - Nordic Geo Center Oy Tekninen toimisto on tehnyt tarjotuille laitteille liitteen mukaisen pisteytyksen. Vertailun tuloksena parhaan pistemäärän sai Geotrim Oy:n tarjoama R8-3 GNSS/R6-2GNSS + Trimble TSC3 kokonaisuus. 2. Ohjelmisto Tarjous ohjelmistosta on pyydetty 3D-system Oy:ltä Tarjoushinta tarvittavalle ohjelmistopaketille on 8800 alv 0% 3. Tukiasemapalvelun tarjoaa Geotrim Oy, vuosittainen kustannus 3100 alv 0%. Tukiasemapalvelusopimus kesto on viisi vuotta.

23 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 120 Vs. Rak.tarkastaja: 1. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisämäärärahan varaamista teknisen toimen investointeihin, mittauslaitteiston hankintaan. 2. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että se hyväksyy hankinnan tarjousvertailun mukaisesti ja valtuuttaa teknisen toimiston henkilöstön neuvottelemaan Geotrim Oy:n kanssa Trimble R8-3 GNSS vastaanottimen ja Trimble TSC3 tallentimen hankinnasta ja tekemään hankintapäätöksen, hintaan alv 0%. 3. Tekninen lautakunta hyväksyy 3D-Win ohjelmistopaketin hankinnan hintaan 8800 alv 0%. 4. Tekninen lautakunta hyväksyy tukiasemapalvelusopimuksen tekemisen Geotrim Oy:n kanssa hintaan 3100 alv 0%, kustannus on vuosittainen. Tukiasemapalvelusopimus kesto on viisi vuotta. Tekn.ltk: Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo väliseksi ajaksi, jolloin maankäyttöinsinööri esitteli laitetarjouksia. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. * * * Khall 120 Liite 12 tarjouksen ja liite 13 tarjousvertailu Teknisen lautakunnan päätösesitys hyväksytään Hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettiin kokous klo

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 12/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 12/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2011 kello 16.00 16.54 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 51 3/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 24.03.2011 kello 16.35-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2006 KOKOUSAIKA Perjantaina 10.11.2006 kello 9.00-10.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 11.01.2008 kello 13.38-16.22 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 160 No 7/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 14.12.2006 kello 16.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen yläkoulu, ruokasali SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 15.08.2011 klo 18.05 19.22 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 65 110 66 110 67

Lisätiedot

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI Sivistyslautakunta 8 18.02.2015 Kunnanhallitus 42 16.03.2015 Kunnanhallitus 58 20.04.2015 Kunnanhallitus 65 27.04.2015 REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 05.07.2010 klo 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 59 88 60 88 61 89

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 15

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 15 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 15 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 2/2008 KOKOUSAIKA Maanantaina 04.02.2008 kello 16.35-18.28 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 3.12.2013 64 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 3.12.2013 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 54 66 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.06.2012 23

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.06.2012 23 SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.06.2012 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 18.06.2012 klo 17.00 19.37 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 18 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 121 7/2009 KOKOUSAIKA Maanantaina 07.09.2009 kello 16.00-16.15 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 7/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 24.04.2007 kello 16.06-17.06 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 3.10.2012 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 62 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja Pelkosenniemen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ Sivu 191 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 12.8.2013 kello 17.00-18:19 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 5/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 5/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 5/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.04.2011 kello 16.00 16.51 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Perjantai 26.03.2010 klo 09.00 16.20 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 30 42 31 42 32 43

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 28. 9.2011 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 52 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 29.02.2012 klo 18.30 21.09 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 11 24 12 24 13

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16.

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16. SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015 -3, KH 27.8.2015 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 27.8.2015 Esityslista 15/2015 -2, KH 27.8.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 27.8.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Sivistyslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 4/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.03.2007 kello 17.06-18.04 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen paloasema SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Sivistyslautakunta 23.12.2015 AIKA 23.12.2015 klo 10:00-10:52 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 90. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 4/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 90. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 4/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 90 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 31.03.2011 kello 16.08 16.59 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Hallitus Laatimispäivämäärä 27.5.2016 1 ( 4 ) KOKOUSAIKA Torstai 2.6.2016 klo10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA Luontokeskus Naava / kokoustila Kuukkeli, Luontotie 1,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 17.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00-17.40 Kokoushuone 1 (khall) Nro 15 / 2015

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2004 KOKOUSAIKA Torstaina 12.02.2004 kello 16.00-17.55 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 388 389

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 39 No 3/2007 KOKOUSAIKA Torstaina 26.04.2007 kello 15.00-15.20 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2015 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Tiistai 04.12.2012 klo 18.00 19.10 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 100 153 101 153 102

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 28.02.2011 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 8 18 9 18 10 18

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 2.5.2012 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 26 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 10.4.2013 klo 17.00-17.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 5/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 5/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 11.7.2013 klo 18.00 18.30 Paikka Yläkoulun, opettajainhuone Asiat 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.02.2013 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.02.2013 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.02.2013 1 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.02.2013 klo 17.00 18.38 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 1 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 93 5/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.06.2009 kello 17.30 17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 01.09.2011 16

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 01.09.2011 16 SIVISTYSLAUTAKUNTA 01.09.2011 16 ASIALISTA KOKOUSAIKA Torstaina 01.09.2011 kello 17.00 18.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 18 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 31.1.2012, kello 09.00 9.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 49 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 50 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 51 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 52

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta 9.8.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 9.8.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 9.8.2012 klo 16.30 18.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 44

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 44 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 44 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 4/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 06.03.2008 kello 16.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2017 KOKOUSAIKA 1.3.2017 kello 19.00-20.20 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 30.08.2012 160

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 30.08.2012 160 Kunnanhallitus 30.08.2012 160 Kunnanhallitus 92, 93, 94 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 92 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta 27.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 27.3.2014 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 250. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 10/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 250. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 10/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 250 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 10/2011 KOKOUSAIKA Maanantaina 19.09.2011 kello 16.00 17.37 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 29. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 53 2/2013 KOKOUSAIKA Tiistaina 12.2.2013 kello 18.00-19:03 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 159 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 14/2014 KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 05.12.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 11.12.2017 kello 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Jämi Areena 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot