ALUETILASTO 2008 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUETILASTO 2008 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA"

Transkriptio

1 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirin toimisto ALUETILASTO 2008 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA Tietosisällöstä sivut 6-7 Kustannukset sivut Hoitopäivät sivut Avohoitokäynnit sivut Väestö sivut 90-96

2 2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Sairaanhoitopiirin toimisto Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2 1. TIETOSISÄLLÖSTÄ 6 Kartta Sairaanhoitopiirin alue ja sairaalat vuonna Kaavio Terveydenhuollon rakennekaavio 9 2. KUNTIEN KUSTANNUKSET SAIRAALOIDEN TOIMINTAAN 10 Kuvio 1. Kuntien kustannukset terveydenhuollon toimintaan vuonna 2008 (euroa/asukas) kunnittain ja terveyskeskusalueittain keskussairaalassa, aluesairaaloissa, muissa keskussairaaloissa ja yksityisillä, psykiatrisissa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. 11 Kuvio 1a. Kuntien kustannukset erikoissairaanhoidon toimintaan yhteensä vuonna 2008 (euroa / asukas) lajiteltuna kunnittain ja terveyskeskusalueittain. Sisältää Keskussairaalan (mukaan lukien kauttalaskutuksen), aluesairaaloiden, muiden keskussairaaloiden ja yksityisten sekä psykiatristen sairaaloiden kunta-kohtaiset kustannukset. 12 Kuvio 1b. Kuntien kustannukset perusterveydenhuollon toimintaan vuonna 2008 (euroa / asukas) lajiteltuna kunnittain ja terveyskeskusalueittain. 13 Kuvio 1c. Kuntien kustannukset erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintaan yhteensä vuonna 2008 (euroa / asukas) lajiteltuna kunnittain ja terveyskeskusalueittain. 14 Kuvio 2. Kuntien kustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (Keskussairaala, Kangasvuoren ja Juurikkaniemen sairaalat) toimintaan vuosina vuoden 2008 rahanarvossa ja muutos edellisestä vuodesta. 15 Kuvio 3. Kuntien kustannukset Keski-Suomen terveyskeskusten toimintaan vuosina vuoden 2008 rahanarvossa ja muutos edellisestä vuodesta. 16 Kuvio 4. Kuntien kustannukset psykiatrian toimintaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ja ulkopuolella vuosina vuoden 2008 rahanarvossa ja muutos edellisestä vuodesta. 17 Taulukot 1a ja 1b. Kuntien kustannukset terveydenhuollon toimintaan kunnittain ja terveyskeskusalueittain erikseen keskussairaalassa, aluesairaaloissa, muissa keskussairaaloissa ja yksityisillä, psykiatrisissa sairaaloissa sekä terveyskeskuksissa vuonna 2008 (euroa/asukas ja 1000 euroa). 18

3 3 Taulukko 2. Kuntien kustannukset keskussairaalan toimintaan vuosina (1000 euroa) 20 Taulukko 3. Kuntien kustannukset aluesairaaloiden toimintaan vuosina (1000 euroa, yhteensä ja sairaaloittain) 21 Taulukko 4. Kuntien kustannukset psykiatrisen avo- ja laitoshoidon toimintaan vuosina (1000 euroa, yhteensä ja sairaaloittain) 26 Taulukko 5. Kuntien kustannukset perusterveydenhuollon toimintaan vuosina (1000 euroa, kokonaiskustannukset. Erikseen psykiatrian avohoito ja terveyskeskusten suorat erikoissairaanhoidon ostot muilta keskussairaaloilta ja yksityisiltä sekä pitkäaikaispotilaiden kustannukset. 32 Taulukko 6. Sairaanhoitopiirin kauttalaskuttamat kustannukset muissa sairaanhoitopiireissä ja sairaaloissa kunnittain vuosina yhteensä sekä vuonna 2008 eriteltynä avohoidon ja vuodeosastohoidon kustannuksiin. 37 Taulukot 1-6 yhdistelmä. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kustannukset kunnittain vuonna HOITOPÄIVÄT Kuvio 5. Kuntalaskutetut hoitopäivät yleissairaanhoidossa (keskussairaala ja aluesairaalat), psykiatriassa ja kansanterveystyössä kunnittain ja terveyskeskusalueittain asukasta kohti vuonna Kuvio 6. Hoitopäivät asukasta kohti terveyskeskuksissa ja vanhainkodeissa vuonna Kuvio 7. Pitkäaikaispotilaiden hoitopäivien %-osuus terveyskeskusten kaikista hoitopäivistä vuonna Kuvio 8. Yleissairaanhoidon (keskussairaala ja aluesairaalat),psykiatristen sairaaloiden ja Keski-Suomen terveyskeskusten kuntalaskutetut hoitopäivät vuosina (indeksi: 1998=100). 46 Kuvio 9. Kuntalaskutetut hoitopäivät Keski-Suomen terveyskeskuksissa, keskussairaalassa ja aluesairaaloissa vuosina Kuvio 10. Kuntalaskutetut hoitopäivät psykiatrisissa sairaaloissa sairaaloittain vuosina Kuvio 11. Yleissairaanhoidon (keskussairaala ja aluesairaalat) hoitopäivät ja avohoitokäynnit vuosina (indeksi: 1998=100). 48

4 4 Taulukko 7. Kuntalaskutetut hoitopäivät keskussairaalassa kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuosina (1000 asukasta kohti ja lukumäärät) 49 Taulukko 8. Kuntalaskutetut hoitopäivät aluesairaaloissa kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuosina (1000 asukasta kohti, hoitopäivien lukumäärä yhteensä ja sairaaloittain). 51 Taulukko 9. Kuntalaskutetut hoitopäivät psykiatrisissa sairaaloissa kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuosina (1000 asukasta kohti, hoitopäivien lukumäärät psykiatrisissa sairaaloissa yhteensä ja sairaaloittain). 55 Taulukko 10. Kuntalaskutetut hoitopäivät terveyskeskuksissa kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuosina (1000 asukasta kohti ja hoitopäivien lukumäärät sekä pitkäaikaispotilaiden hoitopäivät vuosina ). 63 Taulukko 11. Vanhainkotien hoitopäivät kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuosina (yli 65-vuotiasta asukasta kohti ja hoitopäivien lukumäärät) 66 Taulukko 12. Sairaanhoitopiirin kauttalaskuttamat hoitopäivät muissa sairaanhoitopiireissä ja sairaaloissa vuonna AVOHOITOKÄYNNIT 70 Kuvio 12. Yleissairaanhoidon (keskussairaala ja aluesairaalat) kuntalaskutetut avohoitokäynnit, yksityislääkärissäkäynnit ja psykiatrian avohoitokäynnit asukasta kohti kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuonna Kuvio 13. Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit lääkärin luona asukasta kohti vuonna Kuvio 14a. Yleissairaanhoidon (keskussairaala ja aluesairaalat) ja psykiatrian avohoitokäynnit vuosina (indeksi: 1998=100). Psykiatria sisältää sairaaloiden poliklinikkakäynnit sekä mielenterveystoimistokäynnit, ei muita avopalvelumuotoja. 73 Kuvio 14b. Psykiatrisen sairaanhoidon kuntalaskutetut hoitopäivät ja avohoitokäynnit vuosina (indeksi: 1998=100). Psykiatria sisältää sairaaloiden poliklinikkakäynnit sekä mielenterveystoimistokäynnit, ei muita avopalvelumuotoja. 73 Taulukko 13. Kuntalaskutetut avohoitokäynnit keskussairaalassa kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuosina (1000 asukasta kohti ja käyntien luvukumäärät, ei puhelinkonsultaatioita). 74 Taulukko 14. Kuntalaskutetut puhelinkonsultaatiot keskussairaalassa kunnittain vuosina

5 5 Taulukko 15. Kuntalaskutetut avohoitokäynnit aluesairaaloissa kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuosina (1000 asukasta kohti ja käyntien lukumäärät). 77 Taulukko 16. Kuntalaskutetut avohoitokäynnit psykiatrisessa sairaanhoidossa kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuosina (1000 asukasta kohti ja käyntien lukumäärät; sisältää sairaaloiden poliklinikkakäynnit ja terveyskeskusten mielenterveystoimistokäynnit). 81 Taulukko 17. Kuntalaskutetut mielenterveystoimistokäynnit terveyskeskuksissa kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuosina ja perusterveydenhuollon avohoitokäynnit lääkärin luona v (asukasta kohti ja käyntien lukumäärät). 83 Taulukko 18. Yksityislääkärissäkäynnit kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuosina (1000 asukasta kohti ja käyntien lukumäärät). 86 Taulukko 19. Sairaanhoitopiirin kauttalaskuttamat avohoitokäynnit muissa sairaanhoitopiireissä ja sairaaloissa vuonna VÄESTÖ 90 Kuvio 15. Ikäryhmien osuudet alueen väestöstä kunnittain ja terveyskeskusalueittain Kuvio 16. Ikäryhmien ja yli 74- vuotta prosenttiosuudet kunnan ja terveyskeskusalueen koko väestöstä Taulukko 20. Yli 65-vuotiaiden lukumäärät kunnittain ja terveyskeskusalueittain Taulukko 21. Väestö kunnittain vuosina Taulukko 22. Ikäryhmät kunnittain ja terveyskeskusalueittain (Tilastokeskus/ Sotkanet) 95 Taulukko 23. Ikäryhmien %-osuudet alueen väestöstä kunnittain ja terveyskeskusalueittain (Tilastokeskus / Sotkanet) 96 Takakansi: Kuntien kustannukset sairaaloittain vuonna 2008 (1000 euroa)

6 6 1. TIETOSISÄLLÖSTÄ Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tuotetaan vuosittain tilinpäätöstietoihin perustuva aluetilasto. Aluetilasto sisältää jäsenkuntien (ja terveyskeskusalueiden) palvelujen käyttö- ja kustannustietoja sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa. Tiedot esitetään sairaaloittain aikasarjoina ja myös asukaslukuun suhteutettuna. Tiedot on saatu erillisellä kyselyllä. Sairaanhoitopiirin sairaalat ja jäsenkunnat esitetään sivulla 8 (kartta). Sairaanhoitopiirin yleissairauksien erikoissairaanhoidon palveluja tuottaa Keski-Suomen keskussairaala. Psykiatrisen sairaanhoidon palveluja tuottavat Kangasvuoren sairaala ja Juurikkaniemen sairaala. Sisä-Suomen sairaalan toimintaa supistettiin vuonna 2007 ja vastuualue liitettiin Kangasvuoren sairaalaan vuoden lopussa. Sisä-Suomen sairaalan vuoden 2007 suoritteet ja kustannukset on tässä tilastossa yhdistetty Kangasvuoren sairaalan tietoihin. Keski-Suomessa yleissairauksien erikoissairaanhoidon palveluja tuottaa keskussairaalan lisäksi Jämsän kaupungin alaisuudessa toimiva Jokilaakson sairaala. Sairaanhoitopiirin tuottama perusterveydenhuollon päivystystoiminta sisältyy kaikissa tiedoissa perusterveydenhuollon tietoihin. Terveydenhuollon rakennekaavioon (s.9) on nimetty jäsenkunnille palveluja tuottavat sairaanhoitopiirin sairaalat (Keskussairaala erikoisaloittain), ulkopuoliset sairaalat sekä terveyskeskusalueet. KUNTIEN KUSTANNUKSET Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien menot toimintaan on eritelty sairaalakohtaisesti erikseen keskussairaala ja erikseen psykiatriset sairaalat (Kangasvuori, Juurikkaniemi). Keskussairaalan kustannuksiin sisältyvät somaattisten erikoisalojen lisäksi myös yleissairaala-,nuoriso- ja lastenpsykiatrian hoitopalvelujen kustannukset sekä erikoissairaanhoidon ostopalvelut (ns. kauttalaskutus, lukuunottamatta ostoja Jokilaakson sairaalasta ja valtion mielisairaaloista). Ostopalvelut on esitetty eriteltyinä sairaaloittain avohoidon ja vuodeosastohoidon kustannuksina sekä yhteensä aikasarjana. Perusterveydenhuollon kuntayhtymissä kustannukset sisältävät kultakin jäsenkunnalta perityn osuuden toimintaan. Sairaanhoitopiirin kautta laskutetut erikoissairaanhoidon ostopalvelujen kustannukset eivät sisälly perusterveydenhuollon kunnittaisiin tietoihin. Erillisenä taulukkona ilmoitetaan terveyskeskuksien suorat erikoissairaanhoidon ostot muilta keskussairaaloilta ja yksityisiltä palvelujentuottajilta. Perusterveydenhuollon kustannuksiin sisältyvät myös psykiatrian avohoidon kustannukset kokonaisuudessaan (mielenterveystoimistot, asuntolat ja muu psykiatrinen avohoitotoiminta). Ne esitetään myös omana taulukkona samoin kuin pitkäaikaispotilaiden kustannukset. Yhden kunnan omistamien terveyskeskusten toimintamenoista on vähennetty saadut tulot ja erikoissairaanhoidon / sairaanhoitopiirin menot, mikäli ne ovat tilinpäätöksessä sisältyneet terveydenhuollon toimintamenoihin.

7 7 HOITOPÄIVÄT Keskussairaalan kuntalaskutetut hoitopäivät eivät sisällä ostopalveluina tuotettuja (ns. kauttalaskutus) hoitopäiviä. Ne esitetään sairaaloittain omana taulukkona. Perusterveydenhuollossa esitetään kuntalaskutetut terveyskeskuksen vuodeosastolla tuotetut hoitopäivät. Näihin sisältyvät pitkäaikaishoitopäätöksen saaneiden potilaiden hoitopäivät esitetään omana taulukkona. Lisäksi esitetään vanhainkotien hoitopäivät. AVOHOITOKÄYNNIT Keskussairaalan kuntalaskutetut avohoitokäynnit eivät sisällä kuntalaskutettuja puhelinkonsultaatioita, jotka esitetään omana taulukkonaan. Keskussairaalan tiedot eivät sisällä myöskään ostopalveluina tuotettuja (ns. kauttalaskutus) avohoitokäyntejä. Ne esitetään sairaaloittain omana taulukkonaan. Perusterveydenhuollon kuntayhtymien osalta esitetään lääkärin luona tapahtuneet perusterveydenhuollon käynnit. Lisäksi esitetään psykiatrian mielenterveystoimistokäynnit, joihin sisältyvät mielenterveystoimistossa toteutetut yksilö-, perhe-, ryhmähoito- ja kuntoutuskäynnit sekä kotikäynnnit. Lisäksi esitetään Kansaneläkelaitoksen tilastoihin perustuvat yksityislääkärissäkäyntien lukumäärät kunnittain. VÄESTÖ Väestötiedoista esitetään ikäryhmittäisiä osuuksia kunnittain ja terveyskeskusalueittain ja aikasarjat Aluetilastoon liittyviin tiedusteluihin ja kommentteihin vastaa tilaston koonnut ja muokannut suunnittelija Markku Harvisalo, puh. (014) ja sähköposti:

8 8 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUE JA SAIRAALAT VUONNA 2008 KINNULA PIHTIPUDAS KYYJÄRVI KIVIJÄRVI VIITASAARI KANNONKOSKI KARSTULA PYLKÖNMÄKI SAARIJÄRVI ÄÄNEKOSKI KONNEVESI MULTIA UURAINEN LAUKAA Juurikkaniemen sairaala KEURUU JÄMSÄ JYVÄSKYLÄN MLK PETÄJÄVESI JYVÄSKYLÄ JÄMSÄNKOSKI MUURAME KORPILAHTI Kangasvuoren sairaala Keski-Suomen keskussairaala TOIVAKKA HANKASALMI Vuoden 2009 alusta kuntaliitokset: Jyväskylä, Jyväskylän mlk ja Korpilahti; Jämsä ja Jämsänkoski; Saarijärvi ja Pylkönmäki LUHANKA JOUTSA KUHMOINEN Lisäksi erikoissairaanhoidon palveluja tuottaa Jämsän kaupungin alaisuudessa toimiva Jokilaakson sairaala

9 ERIKOISSAIRAANHOITO TERVEYDENHUOLTO KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMISTO PERUSTERVEYDENHUOLTO Yleissairaudet Ulkopuoliset Psykiatria Ulkopuoliset Psykiatrian avohoito (terveyskeskus) KSSHP -Jokilaakson sairaala Muut sairaanhoitopiirit: -Yliopistosairaalat -Keskussairaalat -Ähtärin aluesairaala -Mäntän aluesairaala KSSHP -Niuvanniemen sairaala -Vanhan Vaasan sairaala Hankasalmen tk Joutsan seudun th ky Jyväskylän kaupungin sos.- ja terveyspalvelukeskus Jämsän seudun th ky Keuruun-Multian th ky Kinnulan tk Konneveden tk Korpilahden-Muuramen th ky Laukaan tk Palokan th ky Pihtiputaan tk Saarijärven-Karstulan th ky Viitasaaren tk Äänekosken tk Keski-Suomen keskussairaala ERIKOISALAT: Kirurgia Naistentaudit ja synnytykset Silmätaudit Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Hammas-, suu- ja leukakirurgia Anestesia, leikkaushoito Päivystysalue Kangasvuoren sairaala Juurikkaniemen sairaala Sisätaudit Lastentaudit, lastenneur. Ihotaudit Syöpätaudit ja sädehoito Neurologia Keuhkosairaudet Kuntoutustoiminta Yleissairaalapsykiatria Lasten- ja nuorisopsyk. TERVEYDENHUOLLON RAKENNEKAAVIO 9

10 2. KUNTIEN KUSTANNUKSET SAIRAALOIDEN TOIMINTAAN

11 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 11 Kuvio 1. Kuntien kustannukset terveydenhuollon toimintaan vuonna 2008 (euroa / asukas) Keski-Suomen keskussairaalassa, aluesairaaloissa, muissa keskussairaaloissa ja yksityisillä, psykiatrisissa sairaaloissa ja perusterveydenhuollossa (terveyskeskuksissa) Hankasalmi Joutsan seutu Joutsa Luhanka Jyväskylä Jämsän seutu Jämsä Jämsänkoski Kuhmoinen Keuruu-Multia Keuruu Multia Kinnula Konnevesi Korpilahti-Muurame Korpilahti Muurame Laukaa Palokka Jyväskylän mlk Petäjävesi Toivakka Uurainen Pihtipudas Saarijärvi-Karstula Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi Viitasaari Äänekoski JÄSENKUNNAT Perusterveydenhuolto Keskussairaala Aluesairaalat Muut keskussair. Psyk.sairaalat "Perusterveydenhuolto" sisältää myös psykiatrian avohoidon, "Keskussairaala" sisältää myös kauttalaskutuksen, "Muut keskus.sair." sisältää terveyskeskusten suorat ostot keskussair. ja yksityisiltä, "Psykiatria" sisältää myös Valtion mielisairaalat. x

12 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 12 Kuvio 1a. Kustannukset erikoissairaanhoidon toimintaan vuonna 2008 (euroa / asukas) kunnittain ja terveyskeskusalueittain Muurame Laukaa Jyväskylän mlk Jyväskylä Toivakka Uurainen Saarijärvi Petäjävesi Kinnula Hankasalmi Konnevesi Jämsänkoski Kyyjärvi Multia Keuruu Pihtipudas Viitasaari Korpilahti Karstula Kannonkoski Äänekoski Joutsa Jämsä Kuhmoinen Kivijärvi Pylkönmäki Luhanka Korpilahti-Muurame Palokka Saarijärvi-Karstula Keuruu-Multia Jämsän seutu Joutsan seutu JÄSENKUNNAT Sisältää Keskussairaalan oman toiminnan ja kauttalaskutuksen, terveyskeskusten suorat ostot muilta keskussairaaloilta, aluesairaalat ja psykiatrisen hoidon ml. valtion mielisairaalat. x

13 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 13 Kuvio 1b. Kustannukset perusterveydenhuollon toimintaan vuonna 2008 (euroa / asukas) lajiteltuna kunnittain ja terveyskeskusalueittain Toivakka Uurainen Jyväskylä Laukaa Korpilahti Muurame Jyväskylän mlk Kyyjärvi Jämsänkoski Jämsä Multia Petäjävesi Äänekoski Konnevesi Viitasaari Hankasalmi Keuruu Joutsa Luhanka Kannonkoski Kinnula Kivijärvi Kuhmoinen Saarijärvi Pihtipudas Karstula Pylkönmäki Korpilahti-Muurame Palokka Jämsän seutu Keuruu-Multia Joutsan seutu Saarijärvi-Karstula JÄSENKUNNAT Sisältää myös terveyskeskuksille kuuluvan psykiatrian avohoidon x

14 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Laukaa Toivakka Muurame Jyväskylä Uurainen Jyväskylän mlk Korpilahti Petäjävesi Kyyjärvi Jämsänkoski Multia Konnevesi Jämsä Hankasalmi Viitasaari Äänekoski Keuruu Kinnula Kannonkoski Saarijärvi Joutsa Pihtipudas Luhanka Kivijärvi Karstula Kuhmoinen Pylkönmäki 14 Kuvio 1c. Kustannukset erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintaan yhteensä vuonna 2008 (euroa / asukas) lajiteltuna kunnittain ja terveyskeskusalueittain Korpilahti-Muurame Palokka Jämsän seutu Keuruu-Multia Joutsan seutu Saarijärvi-Karstula JÄSENKUNNAT x

15 15 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI KUVIO 2. Jäsenkuntien kustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimintaan vuosina vuoden 2008 rahanarvossa ja muutos edellisestä vuodesta (1000 euroa) x

16 16 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI KUVIO 3. Kuntien kustannukset Keski-Suomen terveyskeskusten toimintaan vuosina vuoden 2008 rahanarvossa ja muutos edellisestä vuodesta (1000 euroa) Palokan thky:ssä vanhainkodeista siirtyi menoja n.4 Milj.euroa vuodesta Laukaa on siirtänyt vuodesta 2006 ja Jyväskylä vuodesta 2007 osan palveluista vanhustenpalveluihin. Jokilaakson sairaalassa toinen sisätautien osasto siirrettiin v terveyskeskusvuodeosastoksi. x

17 17 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI KUVIO 4. Kuntien kustannukset psykiatrian toimintaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ja ulkopuolella vuosina vuoden 2008 rahanarvossa ja muutos edellisestä vuodesta (1000 euroa) Ulkop. sairaalat Valtion ms Terv.kesk.psyk.avo Shp:n sairaalat Sairaanhoitopiirin sairaaloiden kustannukset vuodesta 1997 alkaen eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin kirjanpitolain uudistuksen takia. Olennaisin muutos: aikaisemmin alle 336 tuhannen euron investoinnit ja lainojen lyhennykset rahoitettiin pääomatalouden maksuosuudella. Vuodesta 1997 alkaen nämä sisältyvät hoitopalvelujen hintoihin. Sairaanhoitopiirin sairaalat sisältävät vuoteen 1994 saakka psykiatrian avohoidon, joka 1995 alkaen siirtyi terveyskeskuksiin.

18 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 18 TAULUKKO 1a. Kuntien kustannukset terveydenhuollon toimintaan kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuonna 2008 asukasta kohti erikseen KS:n keskussairaalassa, aluesairaaloissa, psykiatrisissa sairaaloissa muissa keskussairaaloissa (+yksityisillä) sekä perusterveydenhuollossa (euroa / asukas) KS:n Keskus- Alue- Psykiatria Muut kes- Erikoissairaan- Perusterveyden- Kaikki sairaala (sisältää sairaalat (kaikki kussair. ja hoito (edelliset huolto yhteensä ostopalvelut) psyk.sair.) yksityiset yhteensä) (terveyskeskus) Hankasalmi Joutsan seutu Joutsa Luhanka Jyväskylä Jämsän seutu Jämsä Jämsänkoski Kuhmoinen Keuruu-Multia Keuruu Multia Kinnula Konnevesi Korpilahti-Muurame Korpilahti Muurame Laukaa Palokka Jyväskylän mlk Petäjävesi Toivakka Uurainen Pihtipudas Saarijärvi-Karstula Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi Viitasaari Äänekoski JÄSENKUNNAT Psykiatria sisältää myös Valtion mielisairaalat. Terveyskeskus sisältää psykiatrian avohoidon. Muut keskussairaalat sisältää terveyskeskusten suorat ostot muista keskussairaaloista ja yksityisiltä

19 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 19 TAULUKKO 1b. Kuntien kustannukset terveydenhuollon toimintaan kunnittain ja terveyskeskusalueittain vuonna 2008 erikseen KS:n keskussairaalassa, aluesairaaloissa, psykiatrisissa sairaaloissa muissa keskussairaaloissa (+yksityisillä) sekä perusterveydenhuollossa (1000 euroa) KS:n Keskus- Alue- Psykiatria Muut kes- Erikoissairaan- Perusterveyden- Kaikki sairaala (sisältää sairaalat (kaikki kussair. ja hoito (edelliset huolto yhteensä ostopalvelut) psyk.sair.) yksityiset yhteensä) (terveyskeskus) Hankasalmi Joutsan seutu Joutsa Luhanka Jyväskylä Jämsän seutu Jämsä Jämsänkoski Kuhmoinen Keuruu-Multia Keuruu Multia Kinnula Konnevesi Korpilahti-Muurame Korpilahti Muurame Laukaa Palokka Jyväskylän mlk Petäjävesi Toivakka Uurainen Pihtipudas Saarijärvi-Karstula Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi Viitasaari Äänekoski JÄSENKUNNAT Psykiatria sisältää myös Valtion mielisairaalat. Terveyskeskus sisältää psykiatrian avohoidon. Muut keskussairaalat sisältää terveyskeskusten suorat ostot muista keskussairaaloista ja yksityisiltä

20 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 20 TAULUKKO 2. Kuntien kustannukset keskussairaalan (erikoissairaanhoito) toimintaan vuosina (1000 euroa) Hankasalmi Joutsan seutu Joutsa Luhanka Jyväskylä Jämsän seutu Jämsä Jämsänkoski Kuhmoinen Keuruu-Multia Keuruu Multia Kinnula Konnevesi Korpilahti-Muurame Korpilahti Muurame Laukaa Palokka Jyväskylän mlk Petäjävesi Toivakka Uurainen Pihtipudas Saarijärvi-Karstula Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi Viitasaari Äänekoski KESKI-SUOMI * Keskussairaalan kustannuksiin sisältyy myös ulkopuolisissa sairaaloissa tapahtunut hoito eli kauttalaskutus lukuunottamatta ostoja Jokilaakson sairaalasta ja valtion mielisairaaloista.

21 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 21 TAULUKKO 3. Kuntien kustannukset aluesairaaloiden toimintaan yhteensä vuosina (1000 euroa) Hankasalmi Joutsan seutu Joutsa Luhanka Jyväskylä Jämsän seutu Jämsä Jämsänkoski Kuhmoinen Keuruu-Multia Keuruu Multia Kinnula Konnevesi Korpilahti-Muurame Korpilahti Muurame Laukaa Palokka Jyväskylän mlk Petäjävesi Toivakka Uurainen Pihtipudas Saarijärvi-Karstula Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi Viitasaari Äänekoski KESKI-SUOMI

22 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 22 TAULUKKO 3. Kuntien kustannukset aluesairaaloiden toimintaan sairaaloittain vuosina (1000 euroa) LAITOS Jokilaakson sairaala Hankasalmi Joutsan seutu Joutsa Luhanka Jyväskylä Jämsän seutu Jämsä Jämsänkoski Kuhmoinen Keuruu-Multia Keuruu Multia Kinnula Konnevesi Korpilahti-Muurame Korpilahti Muurame Laukaa Palokka Jyväskylän mlk Petäjävesi Toivakka Uurainen Pihtipudas Saarijärvi-Karstula Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki 3 Saarijärvi Viitasaari Äänekoski KESKI-SUOMI

23 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 23 TAULUKKO 3. Kuntien kustannukset aluesairaaloiden toimintaan sairaaloittain vuosina (1000 euroa) LAITOS Mäntän aluesairaala Hankasalmi Joutsan seutu 1 1 Joutsa 1 1 Luhanka Jyväskylä Jämsän seutu Jämsä Jämsänkoski Kuhmoinen 0 0 Keuruu-Multia Keuruu Multia Kinnula Konnevesi Korpilahti-Muurame Korpilahti Muurame Laukaa Palokka 0 0 Jyväskylän mlk 0 Petäjävesi 0 Toivakka Uurainen Pihtipudas Saarijärvi-Karstula Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi Viitasaari Äänekoski KESKI-SUOMI

24 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 24 TAULUKKO 3. Kuntien kustannukset aluesairaaloiden toimintaan sairaaloittain vuosina (1000 euroa) LAITOS Ähtärin aluesairaala Hankasalmi Joutsan seutu Joutsa Luhanka Jyväskylä Jämsän seutu Jämsä Jämsänkoski Kuhmoinen Keuruu-Multia Keuruu Multia Kinnula Konnevesi Korpilahti-Muurame 1 0 Korpilahti 1 0 Muurame Laukaa 2 Palokka Jyväskylän mlk Petäjävesi Toivakka Uurainen Pihtipudas 0 Saarijärvi-Karstula Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi Viitasaari Äänekoski KESKI-SUOMI

25 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 25 TAULUKKO 3. Kuntien kustannukset aluesairaaloiden toimintaan sairaaloittain vuosina (1000 euroa) LAITOS Pieksämäen aluesairaala Hankasalmi Joutsan seutu Joutsa Luhanka Jyväskylä 17 2 Jämsän seutu 1 Jämsä 1 Jämsänkoski Kuhmoinen Keuruu-Multia Keuruu Multia Kinnula Konnevesi Korpilahti-Muurame Korpilahti Muurame Laukaa Palokka Jyväskylän mlk Petäjävesi Toivakka Uurainen Pihtipudas Saarijärvi-Karstula Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi Viitasaari Äänekoski KESKI-SUOMI

26 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 26 TAULUKKO 4. Kuntien kustannukset psykiatrisen avo- ja laitoshoidon toimintaan vuosina (1000 euroa) Hankasalmi Joutsan seutu Joutsa Luhanka Jyväskylä Jämsän seutu Jämsä Jämsänkoski Kuhmoinen Keuruu-Multia Keuruu Multia Kinnula Konnevesi Korpilahti-Muurame Korpilahti Muurame Laukaa Palokka Jyväskylän mlk Petäjävesi Toivakka Uurainen Pihtipudas Saarijärvi-Karstula Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi Viitasaari Äänekoski KESKI-SUOMI Luvut sisältävät kaikki psykiatrisen hoidon kuntakohtaiset kustannukset psykiatrisissa sairaaloissa, valtion mielisairaaloissa ja perusterveydenhuollon psykiatrian avohoidossa lukuunottamatta yleissairaanhoidon psykiatrian kustannuksia (yleissairaalapsyk. ja lasten- ja nuorisopsykiatria) (Kts. taulukko 5 alaviitteet aikasarjojen vertailusta)

27 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 27 TAULUKKO 4. Kuntien kustannukset psykiatristen sairaaloiden toimintaan sairaaloittain vuosina (1000 euroa) LAITOS Kangasvuoren sairaala Hankasalmi Joutsan seutu Joutsa Luhanka Jyväskylä Jämsän seutu Jämsä Jämsänkoski Kuhmoinen Keuruu-Multia Keuruu Multia Kinnula Konnevesi Korpilahti-Muurame Korpilahti Muurame Laukaa Palokka Jyväskylän mlk Petäjävesi Toivakka Uurainen Pihtipudas Saarijärvi-Karstula Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi Viitasaari Äänekoski KESKI-SUOMI Sisä-Suomen sairaalan toiminta lakkautettiin vuoden 2007 lopussa. Kyseisen vuoden kustannukset sisältyvät Kangasvuoren sairaalan tietoihin.

28 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 28 TAULUKKO 4. Kuntien kustannukset psykiatristen sairaaloiden toimintaan sairaaloittain vuosina (1000 euroa) LAITOS Juurikkaniemen sairaala Hankasalmi Joutsan seutu Joutsa Luhanka Jyväskylä Jämsän seutu Jämsä Jämsänkoski Kuhmoinen Keuruu-Multia Keuruu Multia Kinnula Konnevesi Korpilahti-Muurame Korpilahti Muurame Laukaa Palokka Jyväskylän mlk Petäjävesi Toivakka 7 37 Uurainen Pihtipudas 16 Saarijärvi-Karstula Kannonkoski Karstula 14 Kivijärvi Kyyjärvi 1 Pylkönmäki Saarijärvi Viitasaari Äänekoski KESKI-SUOMI

29 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 29 TAULUKKO 4. Kuntien kustannukset psykiatristen sairaaloiden toimintaan sairaaloittain vuosina (1000 euroa) LAITOS Sisä-Suomen sairaala Hankasalmi Joutsan seutu Joutsa Luhanka Jyväskylä Jämsän seutu 10 3 Jämsä 2 Jämsänkoski 10 1 Kuhmoinen Keuruu-Multia Keuruu Multia 0 Kinnula Konnevesi Korpilahti-Muurame Korpilahti Muurame Laukaa Palokka Jyväskylän mlk Petäjävesi 1 Toivakka 0 Uurainen Pihtipudas Saarijärvi-Karstula Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi Viitasaari Äänekoski KESKI-SUOMI Sisä-Suomen sairaalan toiminta lakkautettiin vuoden 2007 lopussa. Kyseisen vuoden kustannukset sisältyvät Kangasvuoren sairaalan tietoihin.

30 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 30 TAULUKKO 4. Kuntien kustannukset psykiatristen sairaaloiden toimintaan sairaaloittain vuosina (1000 euroa) LAITOS Niuvanniemen sairaala Hankasalmi Joutsan seutu Joutsa Luhanka Jyväskylä Jämsän seutu Jämsä Jämsänkoski 7 Kuhmoinen Keuruu-Multia Keuruu Multia Kinnula Konnevesi Korpilahti-Muurame Korpilahti Muurame Laukaa Palokka Jyväskylän mlk Petäjävesi Toivakka Uurainen Pihtipudas Saarijärvi-Karstula Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi Viitasaari Äänekoski KESKI-SUOMI Aikasarja sisältää sekä kuntien suoraan ostamat että sairaanhoitopiirin kautta ostetut palvelut.

31 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 31 TAULUKKO 4. Kuntien kustannukset psykiatristen sairaaloiden toimintaan sairaaloittain vuosina (1000 euroa) LAITOS Vanhan Vaasan sairaala Hankasalmi Joutsan seutu Joutsa Luhanka Jyväskylä Jämsän seutu Jämsä Jämsänkoski Kuhmoinen Keuruu-Multia Keuruu Multia Kinnula Konnevesi Korpilahti-Muurame Korpilahti Muurame Laukaa Palokka Jyväskylän mlk Petäjävesi Toivakka Uurainen Pihtipudas Saarijärvi-Karstula Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi Viitasaari Äänekoski KESKI-SUOMI Aikasarja sisältää sekä kuntien suoraan ostamat että sairaanhoitopiirin kautta ostetut palvelut.

32 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 32 TAULUKKO 5. Kuntien kustannukset perusterveydenhuollon toimintaan vuosina (1000 euroa) Hankasalmi Joutsan seutu Joutsa Luhanka Jyväskylä Jämsän seutu Jämsä Jämsänkoski Kuhmoinen Keuruu-Multia Keuruu Multia Kinnula Konnevesi Korpilahti-Muurame Korpilahti Muurame Laukaa Palokka Jyväskylän mlk Petäjävesi Toivakka Uurainen Pihtipudas Saarijärvi-Karstula Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi Viitasaari Äänekoski KESKI-SUOMI Sisältää myös perusterveydenhuollon psykiatrian avohoidon. Jyväskylässä sairaalan pitkäaikaispotilaiden hoito siirtyi pääosin sosiaalihuoltoon vuoden 2007 alusta. Palokan thky:ssä vanhainkodit siirtyivät perusterveydenhuoltoon hoivasairaaloiksi vuonna 2003 (n. 4,2 milj) Laukaan kunnassa osa toiminnoista siirrettiin terveyskeskuksesta vanhustenhuoltoon vuoden 2006 alusta.

33 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 33 TAULUKKO 5. Kuntien kustannukset perusterveydenhuollon toimintaan vuosina (1000 euroa) Hankasalmi Joutsan seutu Joutsa Luhanka Jyväskylä Jämsän seutu Jämsä Jämsänkoski Kuhmoinen Keuruu-Multia Keuruu Multia Kinnula Konnevesi Korpilahti-Muurame Korpilahti Muurame Laukaa Palokka Jyväskylän mlk Petäjävesi Toivakka Uurainen Pihtipudas Saarijärvi-Karstula Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi Viitasaari Äänekoski KESKI-SUOMI Ei sisällä perusterveydenhuollon psykiatrian avohoidon kustannuksia. Jyväskylässä sairaalan pitkäaikaispotilaiden hoito siirtyi pääosin sosiaalihuoltoon vuoden 2007 alusta. Palokan thky:ssä vanhainkodit siirtyivät perusterveydenhuoltoon hoivasairaaloiksi vuonna 2003 (n. 4,2 milj) Laukaan kunnassa osa toiminnoista siirrettiin terveyskeskuksesta vanhustenhuoltoon vuoden 2006 alusta.

34 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 34 TAULUKKO 5. Kuntien kustannukset perusterveydenhuollon psykiatrian avohoidon toimintaan vuosina (1000 euroa) Hankasalmi Joutsan seutu Joutsa Luhanka Jyväskylä Jämsän seutu Jämsä Jämsänkoski Kuhmoinen Keuruu-Multia Keuruu Multia Kinnula Konnevesi Korpilahti-Muurame Korpilahti Muurame Laukaa Palokka Jyväskylän mlk Petäjävesi Toivakka Uurainen Pihtipudas Saarijärvi-Karstula Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi Viitasaari Äänekoski KESKI-SUOMI Tilasto sisältää perusterveydenhuollon psykiatrian kustannukset (mtt, päiväsairaalat, asuntolat) Laukaan kunnassa psykiatristen asiakkaiden asumispalveluja siirrettiin avohoitoon vuoden 2006 alusta.

35 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 35 TAULUKKO 5. Terveyskeskusten suorat erikoissairaanhoidon ostot muilta keskussairaaloilta ja yksityisiltä (muualta kuin KSSHP:stä, aluesairaaloista sekä valtion vankimielisairaaloista) vuosina (1000 euroa) Hankasalmi Joutsan seutu Joutsa Luhanka Jyväskylä Jämsän seutu Jämsä Jämsänkoski Kuhmoinen Keuruu-Multia 0 Keuruu 0 Multia Kinnula Konnevesi Korpilahti-Muurame Korpilahti Muurame Laukaa Palokka Jyväskylän mlk Petäjävesi Toivakka Uurainen Pihtipudas Saarijärvi-Karstula Kannonkoski Karstula Kivijärvi 1 Kyyjärvi 1 2 Pylkönmäki 1 1 Saarijärvi Viitasaari Äänekoski KESKI-SUOMI

36 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 36 TAULUKKO 5. Pitkäaikaispotilaiden kustannukset terveyskeskuksissa vuosina (1000 euroa) Hankasalmi Joutsan seutu Joutsa Luhanka Jyväskylä Jämsän seutu Jämsä Jämsänkoski Kuhmoinen Keuruu-Multia Keuruu Multia Kinnula Konnevesi Korpilahti-Muurame Korpilahti Muurame Laukaa Palokka Jyväskylän mlk Petäjävesi Toivakka Uurainen Pihtipudas Saarijärvi-Karstula Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi Viitasaari Äänekoski YHTEENSÄ Jyväskylässä sairaalan pitkäaikaispotilaiden hoito siirtyi pääosin sosiaalihuoltoon vuoden 2007 alusta

37 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 37 TAULUKKO 6 Kustannukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kautta muista sairaanhoitopiireistä ja sairaaloista ostetuista hoitopalveluista jäsenkunnittain (kauttalaskutus) vuosina (1000 euroa) Hankasalmi Joutsan seutu Joutsa Luhanka Jyväskylä Jämsän seutu Jämsä Jämsänkoski Kuhmoinen Keuruu-Multia Keuruu Multia Kinnula Konnevesi Korpilahti-Muurame Korpilahti Muurame Laukaa Palokka Jyväskylän mlk Petäjävesi Toivakka Uurainen Pihtipudas Saarijärvi-Karstula Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi Viitasaari Äänekoski KESKI-SUOMI Nämä kauttalaskutuksen kustannukset sisältyvät Keskussairaalan kunnittaisiin kustannuksiin, Ei sisällä ostoja Jokilaakson sairaalasta eikä valtion mielisairaaloista. Sisältää myös heng.halv. hoidon

38 38 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TAULUKKO 6 KUSTANNUKSET HOITOPÄIVISTÄ JÄSENKUNNITTAIN MUISSA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ JA SAIRAALOISSA VUONNA 2008 (EUROA) Pohjois- Helsingin Pirkan- Jokilaakson Muu Reuma Vanha NiuvanniemenInvalidi- Käpylän Varsinais- Pohjois- Etelä- Cordia Savon shp shp maan shp sairaala sairaala Vaasa sairaala säätiö kunt.keskus Suomen Pohjanm. Pohjanm. KYS HYKS TAYS shp TYKS shp OYS shp Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jyväskylän mlk Jämsä Jämsänkoski Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula Kivijärvi Konnevesi Korpilahti Kuhmoinen Kyyjärvi Laukaa Luhanka Multia Muurame Petäjävesi Pihtipudas Pylkönmäki Saarijärvi Toivakka Uurainen Viitasaari Äänekoski Jäsenkunnat Nämä kauttalaskutetut kustannukset sisältyvät Keskussairaalan kustannuksiin lukuunottamatta Jokilaakson sairaalan ja Valtion mielisairaaloiden tietoja. Niistä omat taulukot.

39 39 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TAULUKKO 6 KUSTANNUKSET HOITOPÄIVISTÄ JÄSENKUNNITTAIN MUISSA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ JA SAIRAALOISSA VUONNA 2008 (EUROA) (jatkoa) Etelä- Keski- Lapin Päijät- Vaasan Kymen- Etelä- Satakun- Pohjois- Kainuun Länsi- Kanta- Itä Ahvenan- KSSHP:N YHTEENSÄ Savon Pohjanm. Hämeen laakson Karjalan nan Karjalan Pohjan Hämeen Savon maan ks YHTEISET shp shp shp shp shp shp shp shp shp shp shp shp shp Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jyväskylän mlk Jämsä Jämsänkoski Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula Kivijärvi Konnevesi Korpilahti Kuhmoinen Kyyjärvi Laukaa Luhanka Multia Muurame Petäjävesi Pihtipudas Pylkönmäki Saarijärvi Toivakka Uurainen Viitasaari Äänekoski Jäsenkunnat Nämä kauttalaskutetut kustannukset sisältyvät Keskussairaalan kustannuksiin lukuunottamatta Jokilaakson sairaalan ja Valtion mielisairaaloiden tietoja. Niistä omat taulukot.

ALUETILASTO 2007 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA

ALUETILASTO 2007 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirin toimisto 2008 www.ksshp.fi ALUETILASTO 2007 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA 2002-2007 Tietosisällöstä

Lisätiedot

ALUETILASTO 2010 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA SEKÄ SAIRASTAVUUDESTA 2010

ALUETILASTO 2010 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA SEKÄ SAIRASTAVUUDESTA 2010 www.ksshp.fi ALUETILASTO 2010 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA 2005-2010 SEKÄ SAIRASTAVUUDESTA 2010 Nettokustannukset sivut 9-53 Kansantauti-

Lisätiedot

ALUETILASTO 2011 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA SEKÄ VÄESTÖRAKENTEESTA

ALUETILASTO 2011 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA SEKÄ VÄESTÖRAKENTEESTA www.ksshp.fi ALUETILASTO 2011 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA 2006-2011 SEKÄ VÄESTÖRAKENTEESTA Nettokustannukset Väestörakenne vuonna 2011 Väestöennusteet

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen ja eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

KSSHP TASKUTIETOA 2017

KSSHP TASKUTIETOA 2017 KSSHP TASKUTIETOA 2017 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon

Lisätiedot

Väestöennusteet sekä vanhuspalvelulain seurantaindikaattorien toteutuminen

Väestöennusteet sekä vanhuspalvelulain seurantaindikaattorien toteutuminen Väestöennusteet sekä vanhuspalvelulain seurantaindikaattorien toteutuminen Hankekunnat Kokonaispinta-ala 687,76 km² - maa 571,73 km² - sisävesi 116,3 km² Väkiluku 5 329 - väestötiheys 9,32 as/km² Ikäjakauma

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista

Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista Hoitopalvelujen myyntitulot eli laskutus kunnilta sisältävät: Erikoissairaanhoidon palvelut, joihin kuuluvat omana toimintana tuotetut palvelut ja hoito muissa

Lisätiedot

Vanhusneuvostoseminaari 22.9.2014. SOTE uudistus. Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

Vanhusneuvostoseminaari 22.9.2014. SOTE uudistus. Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen Vanhusneuvostoseminaari 22.9.2014 SOTE uudistus Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen Sairaanhoidon erityisvastuualueet ja sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

Mielenterveystyö. Forssan seudun terveydenhuollon ky. Vuoden 2009 tarjouksen liite. Suoritteet

Mielenterveystyö. Forssan seudun terveydenhuollon ky. Vuoden 2009 tarjouksen liite. Suoritteet Forssan seudun terveydenhuollon ky. Suoritteet TAMMELAN KUNTA Vuoden 2009 tarjouksen liite Mielenterveystyö Avohoito HOITOPÄIVÄT* 2006 2007 2008 2008 Tarjous 2006 2007 2008 2008 Tarjous sopimus (1-6) 2009

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit 2015-2017 Sopimusohjausneuvottelu 23.9.2014 Seututerveyskeskus ja Pohjoinen Keski-Suomi Talousjohtaja Aija Suntioinen Taustaa ja ohje

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2015 Pirjo Häkkinen 23.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2015 Tilastoraportti 6/2017 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2015, sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOHALLINNON ALUEELLINEN YHTEISTYÖ Alueellinen tietohallintostrategia

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Tapas-seminaari 19.4.2011 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Keski-Suomen väestön hyvinvoinnin ja terveyden nykytila

Keski-Suomen väestön hyvinvoinnin ja terveyden nykytila Keski-Suomen väestön hyvinvoinnin ja terveyden nykytila Liiteosa II Keski-Suomen Sote - aineistoa, syksy 2017 Markku Harvisalo, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN SOTE AINEISTOA, SYKSY 2017 15.9.2017

Lisätiedot

:06. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:06. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

:36. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:36. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

:50. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:50. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio Sopimusohjausneuvottelut Talousjohtaja Aija Suntioinen

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio Sopimusohjausneuvottelut Talousjohtaja Aija Suntioinen Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio 2016 Sopimusohjausneuvottelut 23.-24.9.2015 Kuluvan vuoden PALVELUJEN KÄYTTÖ, KUSTANNUKSET JA ENNUSTE Palvelujen käyttö 1-8/2015 (Kaikki asiakkaat

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Toteumatiedot vuodelta 2017 eivät ole vielä valmiit, joulukuun laskutuksesta esitetään vielä ennustetieto joka voi kuntakohtaisesti vielä muuttua.

Lisätiedot

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoimintaalueen, Keski Suomen seututerveyskeskuksen ja Keski Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon yhdistämistä valmisteleva

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Ennuste jäsenkunnittain laaditaan kuukausittain ja julkaistaan sairaanhoitopiirin www-sivuilla. Ennusteen julkaisemisen ajankohta on noin 20. päivä.

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2008 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.12.2008 tilanne 1 Yleistä 31.12.2008 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Keski Suomen aikuispsykiatrian kokonaissuunnitelma

Keski Suomen aikuispsykiatrian kokonaissuunnitelma 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Keski Suomen Keski Suomen aikuispsykiatrian sairaanhoitopiirin kokonaissuunnitelmahanke valtuusto 8.6.2007 Keski Suomen aikuispsykiatrian kokonaissuunnitelma Keski Suomen

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

TIETOJA KYS-ERVA-ALUEEN SAIRAANHOITOPIIREISTÄ KUVIOINA

TIETOJA KYS-ERVA-ALUEEN SAIRAANHOITOPIIREISTÄ KUVIOINA Keski-Suomen sairaanhoitopiiri TIETOJA KYS-ERVA-ALUEEN SAIRAANHOITOPIIREISTÄ KUVIOINA - Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset asukasta kohti sairaanhoitopiireittäin - Väestön ikärakenne

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Pihtiputaan liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 16 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015 Mitä suomalaiset sairastavat? Suomessa suurta alueellista vaihtelua Sairastavuudessa Kuolleisuudessa

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Kannonkosken liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 9 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit 2015-2017 Sopimusohjausneuvottelu 24.9.2014 Jyväskylän yhteistoiminta-alue Talousjohtaja Aija Suntioinen Taustaa ja ohje suunnittelulle

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Karstulan liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 16 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Viitasaaren liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 30 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Saarijärven liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 35 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\raport\Talous kk-paketti.xls/5.6.2009 KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2009 2009 2008 % SUORITTEET

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Kuhmoisten liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 14 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Uuraisten liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 12 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Kokous 8.4.2015 Työryhmä Raija Kolehmainen, Matti Mäkinen, Reijo Räsänen, Marja Heikkilä

Lisätiedot

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT ENNAKKOTIEDOT LAKKAUTETTAVISTA, YHDISTETTÄVISTÄ JA PERUSTETTAVISTA PERUSKOULUISTA

Lisätiedot

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl)

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 Koonnut Hanketyöntekijä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT ENNAKKOTIEDOT LAKKAUTETTAVISTA, YHDISTETTÄVISTÄ JA PERUSTETTAVISTA PERUSKOULUISTA

Lisätiedot

Kuntien omistajaohjaus kuntayhtymissä. Puheenvuoro tiistaina 4.11.2014 sotetilaisuudessa Laajavuoressa Matti Mäkinen kunnanjohtaja Hankasalmen kunta

Kuntien omistajaohjaus kuntayhtymissä. Puheenvuoro tiistaina 4.11.2014 sotetilaisuudessa Laajavuoressa Matti Mäkinen kunnanjohtaja Hankasalmen kunta Kuntien omistajaohjaus kuntayhtymissä Puheenvuoro tiistaina 4.11.2014 sotetilaisuudessa Laajavuoressa Matti Mäkinen kunnanjohtaja Hankasalmen kunta Kuntien omistajaohjaus lienee aivan auki Palvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous 27.1.2015 Ari Hirvensalo Talousjohtaja 27.1.2015 2 27.1.2015 3 27.1.2015 7 Reunaehtoja: Sote-laki hyväksytään maaliskuussa SHP:n toiminta lakkaa 31.12.2016

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous 2019-2021 Sopimusohjausneuvottelut 18.-19.9.2018 Seututerveyskeskus 19.9.2018 Talousjohtaja Aija Suntioinen, Ksshp Keskeistä Palvelutuotannon näkymä 2018, 2019 Talouden

Lisätiedot

Suoriteraportti 2014 1.1. 31.12.2014. 30.1.2015/ 6.2.2014 Muutos sivulla 35

Suoriteraportti 2014 1.1. 31.12.2014. 30.1.2015/ 6.2.2014 Muutos sivulla 35 Suoriteraportti 2014 30.1.2015/ 6.2.2014 Muutos sivulla 35 Sisällys 2 1 Yhteenvedot tuotetuista palveluista... 3 2 Avo- ja vuodeosastohoidon suoritteet... 7 2.1 Laskutetut poliklinikkakäynnit erikoislaoittain

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.2.2014

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.2.2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.2.2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.3.2014 klo 9:00 Työnhakijat Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työnvälitystilaston

Lisätiedot

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 213 käytettävissä olevista tiedoista Laatija kunnanjohtaja elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman laadinnan yhteydessä Kunnan väestön jakautuminen

Lisätiedot

Paikallinen ulottuvuus aluehallinto- ja soteuudistuksessa

Paikallinen ulottuvuus aluehallinto- ja soteuudistuksessa Paikallinen ulottuvuus aluehallinto- ja soteuudistuksessa Länsi-Suomen liittojen yhteistyöfoorumi Silja Ässämäki 22.10.2015 silja.assamaki@jkl.fi p. 050 5685831 Keski-Suomen kunnat ja SOTE-rakenteet 2015

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 5.10.2012 MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET Anita Mikkonen 1 KESKI-SUOMEN VISIO Yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi Maakuntavaltuuston hyväksymä 8.6.2010 1. Uusimpia tilastoja ja ennakointia:

Lisätiedot

Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3

Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3 Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3 Vanhuspalvelulain seurantaindikaattoreiden toteutuminen Keski-Suomessa 2013 Â ; THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005-2013 Suluissa

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous 2018-2020 Sopimusohjausneuvottelut 19.9.2017 Pohjoinen Keski-Suomi 20.9.2017 Jyväskylän yhteistoiminta-alue ja Muurame 20.9.2017 Keski-Suomen Seututerveyskeskus Talousjohtaja

Lisätiedot

Luonnollinen väestölisäys, nettomaassamuutto ja nettosiirtolaisuus Keski-Suomessa 2000-2009. Nettosiirtolaisuus Nettomaassamuutto Luonnollinen lisäys

Luonnollinen väestölisäys, nettomaassamuutto ja nettosiirtolaisuus Keski-Suomessa 2000-2009. Nettosiirtolaisuus Nettomaassamuutto Luonnollinen lisäys Luonnollinen väestölisäys, nettomaassamuutto ja nettosiirtolaisuus Keski-Suomessa 2-29 12 1 8 6 178 137 371 315 28 438 518 424 4 144 2-2 -4 131 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nettosiirtolaisuus Nettomaassamuutto Luonnollinen

Lisätiedot

Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot

Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot Sote - Tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Joensuu 17.11.2017 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL 17.11.2017 Sairaaloiden tuottavuus

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010 Aki Lindén, toimitusjohtaja 1 Suomen sairaalat ja niiden hallinnollinen asema: Ennen sairaanhoitopiiriuudistusta Suomessa oli

Lisätiedot

KOHTI PAREMPAA KUNTOUTUMISTA!

KOHTI PAREMPAA KUNTOUTUMISTA! KOHTI PAREMPAA KUNTOUTUMISTA! Moniammatillinen näkökulma kuntoutussuunnitelmassa Terveyssosiaalityön palvelut lakkautettu - Äänekoskelta - Äänekoski, Suolahti, Sumiainen - Jämsästä - Jämsä, Jämsänkoski,

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.4.2014

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.4.2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2014 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.4.2014 Julkaisuvapaa tiistaina 20.5.2014 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä Keski-Suomen ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueellaan joukkoliikennelain 4 :ssä tarkoitetun tavoitteellisen

Lisätiedot

Liitetaulukko 1. Painotettujen suoritteiden kehitys yliopistollisissa sairaaloissa vuosina ; indeksi 2013 = 100

Liitetaulukko 1. Painotettujen suoritteiden kehitys yliopistollisissa sairaaloissa vuosina ; indeksi 2013 = 100 Liitetaulukko 1. Painotettujen suoritteiden kehitys yliopistollisissa sairaaloissa vuosina 2013 2017; indeksi 2013 = 100 Yliopistosairaala 2013 (lkm) 2013 2014 2015 2016 2017 Painotetut avo- ja laitoshoitojaksot

Lisätiedot

Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ. JJ Koski

Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ. JJ Koski Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ JJ Koski SEUTUTERVEYSKESKUS JA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUE KONNEVESI MULTIA UURAINEN KEURUU LAUKAA HANKASALMI PETÄJÄVESI JYVÄSKYLÄ MUURAME

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön liikkuvuuden haasteet ja mahdollisuudet. Hallintoylihoitaja Kaija Heikura 12.11.2015

Hoitohenkilöstön liikkuvuuden haasteet ja mahdollisuudet. Hallintoylihoitaja Kaija Heikura 12.11.2015 Hoitohenkilöstön liikkuvuuden haasteet ja mahdollisuudet Hallintoylihoitaja Kaija Heikura 12.11.2015 Jutun juoni Hoitohenkilöstön liikkuvuuden turvaaminen ja kehittäminen on välttämätöntä, koska työvoimapoistuma

Lisätiedot

Jyväskylän kuntalaisillat. 9.3.2015 Minnansali 17.3.2015 Korpilahden yhtenäiskoulu 23.3.2015 Tikkakosken koulun auditorio (varmistamaton)

Jyväskylän kuntalaisillat. 9.3.2015 Minnansali 17.3.2015 Korpilahden yhtenäiskoulu 23.3.2015 Tikkakosken koulun auditorio (varmistamaton) Jyväskylän kuntalaisillat 9.3.2015 Minnansali 17.3.2015 Korpilahden yhtenäiskoulu 23.3.2015 Tikkakosken koulun auditorio (varmistamaton) Tuleva Keski-Suomen SOTE- tuotantoalue ja vanhuspalvelut 65 vuotta

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 5.10.2016 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Liitetaulukko 1. Painotettujen suoritteiden kehitys yliopistollisissa sairaaloissa vuosina ; indeksi 2012 = 100

Liitetaulukko 1. Painotettujen suoritteiden kehitys yliopistollisissa sairaaloissa vuosina ; indeksi 2012 = 100 Liitetaulukko 1. Painotettujen suoritteiden kehitys yliopistollisissa sairaaloissa vuosina 2012 2016; indeksi 2012 = 100 Yliopistosairaala 2012 () 2012 2013 2014 2015 2016 Painotetut avo- ja laitoshoitojaksot

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi Maatalous Keski-Suomessa Juha Lappalainen MTK Keski- 1 AgriInfo Maatilojen rahavirta Tuottajaliitto KESKI-SUOMI, 2010 MAATILOJEN TULOT (brutto, ei sis. alv) yhteensä 273,17 milj. ( 7 %) * Osuus koko maan

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.4.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.4.2012 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.4.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 22.5.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

SOTE-uudistus ja Hankasalmi. Puheenvuoro tiistaina 9.12.2014 Keski-Suomen SOTE 2020 -tilaisuudessa Matti Mäkinen kunnanjohtaja Hankasalmen kunta

SOTE-uudistus ja Hankasalmi. Puheenvuoro tiistaina 9.12.2014 Keski-Suomen SOTE 2020 -tilaisuudessa Matti Mäkinen kunnanjohtaja Hankasalmen kunta SOTE-uudistus ja Hankasalmi Puheenvuoro tiistaina 9.12.2014 Keski-Suomen SOTE 2020 -tilaisuudessa Matti Mäkinen kunnanjohtaja Hankasalmen kunta Kuntien omistajaohjaus aivan auki Palvelujen järjestäminen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS Kuntaliiton maakuntakierros ja Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari, 26.8.2014 Jyväskylä Maakuntasuunnittelija Kirsi Mukkala 1 Miltä vuosi 2013 näytti kuntien tilinpäätösten

Lisätiedot

Tietopaketti 6: Avohoito ja vastaanottotoiminta. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer)

Tietopaketti 6: Avohoito ja vastaanottotoiminta. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer) Tietopaketti 6: Avohoito ja vastaanottotoiminta Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer) Sisältö Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit Avohoitokäynnit

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA KESKI-SUOMEN HIIHTO RY MATTI HARJU 1.12.2015 LÄHDE: KESKI-SUOMEN HIIHDON HISTORIAT, HIIHTOKALENTERIT, HAASTATTELUT KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA - 30-LUVULLA SUOJELUSKUNTAVIESTIT PAIKKAKUNNALTA

Lisätiedot

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa 6.10.2016 Yhteistyön kokonaisuus peruspalveluissa Laukaa, Keuruu, Saarikka, Äänekoski ja ympäristö Marja-Leena Peura, p. 050 3153355 alueena

Lisätiedot

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys osana kokonaisuutta Lääketieteen

Lisätiedot

Prevalenssitutkimukset keskussairaalassa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla

Prevalenssitutkimukset keskussairaalassa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla Prevalenssitutkimukset keskussairaalassa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla 42. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 16.-17.3.2016 Vantaa Maire Matsinen Hygieniahoitaja Keski-Suomen keskussairaala

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.11.2014

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.11.2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.11.2014 Julkaisuvapaa tiistaina 23.12.2014 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

Lisätiedot

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto 1 2 Sisällys 1. Vammaispalveluiden indikaattorit... 3 2. Kelan etuisuudet / 1000 asukasta... 8 3. laitos 2013...

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 4.10.2017 Kyselyyn vastasi 19 sairaanhoitopiiriä - Yhden vastauksen osalta on käytetty tietoja vuodelta 2016 Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 4.10.2017

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS talousjohtaja Ari Luostarinen. Jämsä elämäsi tarina

JÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS talousjohtaja Ari Luostarinen. Jämsä elämäsi tarina JÄMSÄN KAUPUNKI TALOUSARVION MUUTOS 9.4.2017 talousjohtaja Ari Luostarinen Jämsä elämäsi tarina 1 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Tavoitetaso Tuloslaskelman tunnusluvut 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lisätiedot

PSYKIATRIA ÄÄNEKOSKIESH2014

PSYKIATRIA ÄÄNEKOSKIESH2014 PSYKIATRIA ÄÄNEKOSKIESH2014 PSYKIATRIANOSUUS KOKONAISLASKUTUKSESTA F00-F99PSYKIATRIA PSYKIATRIANPOTILAIDENOSUUS POTILASPOPULAATIOSTA SUKUPUOLI IKÄ 0to105 1,39% 18,42% 3,47% 17,79% Hankasalmi Joutsa Jyväskylä

Lisätiedot

Keski-Suomen biokaasupotentiaali raaka-aineiden ja lopputuotteiden hyödyntämismahdollisuudet

Keski-Suomen biokaasupotentiaali raaka-aineiden ja lopputuotteiden hyödyntämismahdollisuudet Keski-Suomen biokaasupotentiaali raaka-aineiden ja lopputuotteiden hyödyntämismahdollisuudet Veli-Heikki Vänttinen, Hanne Tähti, Saija Rasi, Mari Seppälä, Anssi Lensu & Jukka Rintala Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009

HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009 HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009 LIITE 1a A. Hankkeen nimi LAAJAKAISTA KAIKILLE B. Maakunta, jonka alueella laajakaistaverkkohanke sijaitsee: KESKI-SUOMI C. Kunta/kunnat, joiden alueella

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Benchmarking kustannusyhteyshenkilöiden työkokous Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 5.5.2010 20.5.2010 Pirjo Häkkinen 1 Jatkotoimenpiteet Kustannustietojen

Lisätiedot

Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä

Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä 18.5.2014 Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä Jyväskylässä 20.5. 2014 vastuualuejohtaja Ari Kukka, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa?

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keskisuomalaistaustaisten vaikuttajien tapaaminen 8.12.2015, Botta, Helsinki Maakuntajohtaja, Anita Mikkonen Keski-Suomessa on 23 kuntaa, joissa asuu 5 % koko maan

Lisätiedot

KSSHP:n toiminnallinen tilannekuva, suunnitteilla olevat merkittävät muutokset ja yhteistyökysymykset maakunnassa

KSSHP:n toiminnallinen tilannekuva, suunnitteilla olevat merkittävät muutokset ja yhteistyökysymykset maakunnassa KSSHP:n toiminnallinen tilannekuva, suunnitteilla olevat merkittävät muutokset ja yhteistyökysymykset maakunnassa Vesa Kataja Johtajaylilääkäri 26-04-2016 HOITOON PÄÄSY LÄHETTEET - ulkoiset Lähetteiden

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.%

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.% Dialyysi,ostopalv Hammas-ja suurair.- Ihotaudit-ostopalvelu Keuhkosairaudet- Kirurgia-ostopalvelu Korva-,Nenä-,kurkkus- Kuntoutus-ostopalvelut Lastenpsykiatria- Lastentaudit-ostopalvelu Naistentautien-ostopalvelu

Lisätiedot