1 (11) Tero Järvinen. Palautemuistio SKOL TATE-prosessit, saadun palautteen läpikäynti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (11) Tero Järvinen. Palautemuistio 3 27.02.2013. SKOL TATE-prosessit, saadun palautteen läpikäynti"

Transkriptio

1 1 (11) Palautemuistio SKOL TATE-prosessit, saadun palautteen läpikäynti 1. Yleistä Valituille arkkitehdeille, urakoitsijalle ja suunnittelijoille on lähetetty vuoden 2013 loppupuolella TATE-prosessikuvaukset ja pyydetty kommentteja kuvausten toteuttamiskelpoisuuteen. Lisäksi prosessikuvaukset ovat olleet kommentoitavina SKOL ry:n sivuilla kaikille halukkaille joulukuun 2013 ja tammi-helmikuun (~3kk). Tässä asiakirjassa käydään läpi saatu palaute ja kommentoitu perusteet / toimenpiteet. Kommentteja on editoitu tarpeen mukaan siten, että esim. kohteen nimet on muutettu anonyymeiksi. Tähän Palautemuistioon on kerätty kaikki kirjallisesti saadut kommentit Palautemuistion kirjoitusasu on vapaa, johtuen siitä että osa kysymyksistä ja vastauksista on otettu suoraan sähköpostikeskusteluista, jolloin kielioppi ei ole ollut päällimmäisenä mielessä. 2. Origon asettaminen Ohjeessa rivit sivulla 4: 2. Origo on sovittava niin aikaisessa vaiheessa projektia kuin mahdollista ja sitä ei muuteta ilman erittäin pätevää syytä Kommentti: Ennen mallinnuksen aloitusta TJJ: Kenen mallinnuksen aloittamista? On syytä sopia asia yhteisesti, jotta ei tehdä esim. GEOsuunnittelijan origoon. Ei korjausta 3. Origo pitää olla lähellä rakennusta (0-2km). Kommentti Etäisyys 0-50 m, Mallin objektit mahdollisuuksien mukaan positiivisessa koordinaatistossa.

2 2 (11) TJJ: Liian pieni metrimäärä, rakennukset ovat isompia kuin 50m. YTV2012 arkkitehti osuudessa on mainittuna positiivinen koordinaatistovaade. Asemakuvalle voi olla eri origo kuin rakennuksen mallilla? Miksi näin? Jos tontilla olevat putkistot mallinnetaan niin ilman muuta kannattaa olla samassa koordinaatistossa. TJJ: Teksti on linkissä YTV2012 kanssa. Jos käytetään kaupungin koordinaatistoa, niin origo yleensä liian kaukana -> cad softat sekoavat (mm. archicad ja tekla. Autocadilläkin ongelmia). Syynä on liukulukulaskenta, eli kun origo on kiinni, niin vektoreiden desimaalit eivät enää riitä tarkan mallinonksen tkemiseen "kaukana" origosta. Asemakuvahan halutaan kaupungin origoon, jotta infrajätkät saavat omat releensä paikoilleen. Vai onko maailma sen suhteen muuttunut? Kohta 7 jos LVIS-piirustuksiin merkitään putkistojen yms. korkoja niin ne tulisi olla valmiista lattianpinnasta. Jos korko vaihtelee samassa kerroksessa niin tällöin voisi poiketa säännöstä. Sama perustelu kuin ennen putkimiehille ei kerro mitään korko +36,85 putken keskilinjaan, mutta kun korko merkitään valmiista lattianpinnasta +2,74 putken keskilinjaan sen voi mitata esim. mittamiehen metrin merkin kohdalta. TJJ: Korkojen merkintä on herättänyt jo YTV2012 vaiheessa keskusteluja. Tässä kirjoittajan mielipide: - XX haluaa kanavien / putkien korot merkittävän lattiapinnasta tasokuviin. Juteltiin jo tästä asiasta hänen kanssa, kun YTV2012 vaatimuksia tehtiin. YTV:ssähän on siis vaadittuna absoluuttiset korot runkoverkostoihin. XX:llä on erinomainen tietämys siitä, miten urakoitsija malleja haluaisi käyttää työmaalla. Olen itse sitä vastaan, sillä: - virtuaaliavaruudessa ei ole lattiapintoja, vain absoluuttisia korkoja - kun mallinnamme kanavia / putkia / kaapelihyllyjä jne., niin ihan joka kohteessa ei ole lattiapintaa vielä selvillä - Kun katsomme mallia rakennesuunnittelijan mallin kautta (yhdistelmämallissa), niin pintalaatta puuttuu -> 5-10 cm heitto - jos on nostettu lattia, niin sitä harvemmin näkyy ark mallissakaan -> jopa ~1000mm heitto - Kerrospohjaiset TATE-CAD softat eivät tajua, että korko muuttuu yhdessä kerroksessa -> ei voida käyttää automaattista kanavamittaa suoraan kanavasta/putkesta/kaapelihyllystä. - ABS korko ei ole ongelma, koska nollataso merkitään kerroksiin seiniin / pilareihin jne. - mitan antaminen katon yläpinnasta on yhtä ongelmallinen kuin lattiapinnasta - Mikään ei estä tekemään mittoja siinä yhteydessä kun tehdään rakentamiskelpoista mallia (siis suunnittellijan mallin jatkojalostus niillä tiedoilla, jolla kohde tullaan rakentamaan). Tämä juttuhan ei ole lyönyt itseään läpi, koska urakoitsijat ymmärrettävästi haluavat kaiken täydellisen valmiina. Se on tasolla ymmärrettävä pyyntö, mutta vaikea toteuttaa nykyisillä tilauskäytännöillä Ymmärrän sen että olisi kiva saada jostain pisteestä rullamitta, mutta se on virtuaalimaailmassa hankala juttu. Koska kun me teemme verkostoja, ei ole olemassa kiintopisteitä, joihin voisimme luottaa. Kuulostaa typerältä / ihmeelliseltä, mutta näin se vain on 90% kohteista Tarvitseeko tuota kohtaa 8 edes mainita?

3 3 (11) TJJ: Valitettavasti tarvitsee ei ole yksi eikä kaksi projektia, kun tuo asia on väärin. Joillakin on tapa mallintaa suoraan absoluuttisene korkoon (siis sehän olisi oikea tapa tehdä, kuten toimitaan teklassa, revitissä, archicadissä jne. (mutta me autocad -maailmassa olevat olemme tästä perusasiasta kuutamolla. Origon asettamisesta olisi hyvä kuvata koordinaatiston testausmenettely, eli kaikki suunnittelijat mallintavat rakennuksen tiettyyn nurkkaan muutamia objekteja, ja tämän jälkeen testataan yhdistelmämallista, että ne ovat oikeilla kohdilla. Tämä tulisi tehdä suunnittelun alkuvaiheessa. TJJ: Jotenkin koen tuon tarpeettomaksi, mutta aika usein sitäkin näkyy vaatimuksissa. Ohjeessa on viitattu YTV2012 vaatimuksiin, jossa ko. asia on esillä CAD aloituspalaveri kuvaavampi termi voisi olla mallinnuksen aloituspalaveri TJJ: Hyvä termi, muutetaan 3D-IFC -> IFC TJJ: Jees, Muutetaan 3. Alakattosuunnittelun prosessikuvaus, kommentteja Minulla pistää silmään erityisesti suunnittelun ja mallintamisen erottelu. Hankkeen otsikko kuitenkin on Tietomallisuunnittelun tehtävät ja lähtötietovaatimukset. Yleissuunnitteluosiossa vielä erikseen todetaan, että tämän vaiheen tavoite on suunnittelu, ei mallintaminen Tietomalliprojektissa me (arkkitehti) teemme kaiken mallintamalla. 2D aineisto, kuten leikkaukset otetaan mallista. Alakatto mallinnetaan laattana. Itse alakattomaailman esteettinen suunnittelu voitaisiin toki tehdä 2D:ssäkin, mutta alakaton takana tapahtuu paljon risteilyä, josta pääsuunnittelija (eli yleensä) arkkitehti joutuu myös huolehtimaan. Tässä 3D Mallinnuksesta on suuri apu. TJJ: Ohjeessa pyritään siihen, että päästäisiin keskustelevalla, suunnitelmallisella tavalla eteenpäin iteratiivisessa prosessissa. TATE on kokenut haasteelliseksi alakattoihin kohdistuvat muutostyöt (joiden osasyyllinen on itse TATE-suunnittelija). TATE-projektiryhmä on kokenut, että pitäisi vahvistaa arkkitehdin ja TATE-suunnittelijan välistä kommunikointia ja tehdä alakattosuunnittelua järjestelmällisesti, siten, että alakattoon asennettavien päätelaiteiden, valaisimien jne. sijoitus olisi mietittynä etukäteen, jonka jälkeen lähdetään vasta tekemään TATE- 3D-mallinnusta koko rakennuksen mittakaavassa. Tausta-ajatuksena on se, että pystyttäisiin sijoittamaan suurin osa alakattoon asennettavista laitteista oikeaan paikkaan - tämän tekemisen mahdollistamiseksi tarvitaan kokonaisvaltainen näkemys alakattoon tulevista laitteista. Ohjeen henki on, että kun alakattokorot / rakenteet on mietitty siten, että kaikilla suunnittelualoilla on yhtenevä näkemys (kompromissi) niiden tekemisestä, voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen, eli toteutukseen. Kun tilavaraukset on mietitty kunnolla, toivotaan risteilyjen ja epätarkkuuksien

4 4 (11) vähenevän TATE-mallinnoksessa. Kaunis tavoite, että mallinnetaan vain kerran on käytännössä usein vaikea toteuttaa. Laitteita ja alakattoja joudutaan kuitenkin aina jumppaamaan ja sovittamaan. Tekstiosuus: Tavoite: Mallintaa näkyvät TATE-komponentit kertasuorituksena oikeaan sijaintiin alakatossa ei ole liene realistinen. Suunnittelun iteratiivisuutta tulisi korostaa enemmän. TJJ: Näin on, 100% oikeellisuuteen ei tulla pääsemään, mutta tavoite tulisi olla siellä. Ohjeeseen tullaan lisäämään palautteen perusteella tekstiä siten, että painotetaan iteratiivista osuutta. Minusta on vähän outoa, että ensin tehdään 2D:nä jotain mitä tiedetään, että myöhemmin tarvitaan 3D:nä. Tällöin joutuu tekemään asian kahteen kertaan ja varsinkin kun 2D-piirtäminen on vähintään yhtä työlästä kuin 3D-mallintaminen. Tietenkin jos ajatus on, että mallia ei luovuteta yleissuunnitteluvaiheessa vaan siitä otetaan vain 2D-kuvia niin sitten tämä toimii. TJJ: Ohje pyrkii juuri turhan työn vähentäminen (ainakin TATE:n näkökulmasta), eli miten selvitetään ja kerrotaan kaikille osapuolille, mitä laiteita alakattoon tullaan asentamaan. Ohjeen perusajatus on myös se, että kohteesta tullaan tekemään perinteiset alakattopiirustukset työmaan käyttöön. Jos niitä ei tehdä, on 2D-vaihe turha / tate-laitteiden sijoitukset suuntaa-antavia. TATE:n näkökulmasta alakattoihin asennettavat 3D-laitteet syntyvät vasta toteutussuunnitteluvaiheessa, sillä tiedolla / tarkkuustasolla joka on sovittu alakattosuunnitelman perusteella yhdessä arkkitehdin kanssa. Jos sijoitamme koko rakennuksen mittakaavassa laitteita ilman tarkempaa tietoa oikeasta sijainnista, tulevat menemään melkein oikeaan paikkaan jolloin ei saavuteta riittävää tarkkuustasoa päätelaitteiden mallintamisessa. Toteutussuunnitteluvaiheen kohta 5 (ARK toimittaa TATE-suunnittelijoilta saaman tiedon perusteella 2D-alakattopiirustuksen, jossa TATE komponenttien x-y suunnan sijoitus, mahdollinen ruutujako jne. näkyvissä) ehkä vaatisi pientä tarkennusta, sillä emme yleensä tahdo piirtää/mallintaa toisten suunnittelijoiden objekteja. Kokemuksesta voin sanoa, että 8 sivun ohje yhdestä projektin suunnitteluosasta ei tule yleiseen käyttöön. TJJ: ohjeen tarkoitus on muuttaa prosessia siten, että lopputulos ja vastuujaot olisivat sekä suunnittelijoille että tilaajalle parempia ja selkeämpiä. Ohje painottaa TATE:n ja arkkitehdin yhteistyön merkitystä sekä yrittää tuoda uusia toimintatapoja. On totta, että ohje on raskasta luettavaa, esim. kuvat auttaisivat varmaankin asiaa. Kohta 5 voi olla myös 3D, turhaan mielestäni korostetaan pelkkää 2D:tä kun vaihtoehtojakin on vaikka ei välttämättä jokaiseen kohteeseen sovellukaan TJJ: 2D-leikkausten käyttö juontaa juurensa siihen, että TATE-suunnittelijan olisi mahdollisimman helppo tehdä ajatustyö, joka pitää tehdä jotta saadaan monia eri järjestelmiä asennettua ja huollettua ristiriidattomasti ahtaaseen tilaan. Lisäksi tällä hetkellä ne henkilöt, jotka ovat

5 5 (11) kykeneviä tämän kokonaisuuden ratkaisemiseksi ovat vähintään projektipäällikkötason henkilöitä, joilla ei välttämättä ole mallinnustaitoa. Tehdyn 2D-leikkauksen jälkeen työ siirtyy usealle muulle suunnittelijalle, jotka tekevät työnsä mallintamalla. 2D-leikkausten käyttämisestä keskusteltiin tämän projektin työryhmässä (noin 9 henkeä eri suunnittelutoimistoista) ja todettiin ratkaisu toimivaksi (TATE:n kannalta). Pitää myös huomioida, että TATE tulee tekemään 3D-mallinnoksen esim. yleissuunnitteluvaiheen mallihuoneesta / alueesta. 2D-leikkauksen teko on lähtökohtana tuolle työlle. Kohta 6 kannatuksesta.. huomioiden eristykset TJJ: Lisätään ohjeeseen Yleiskommenttina tässä kohdassa voisi korostaa LVI- ja sähkö (ja myös SPR) yhteistyötä ei voi olettaa, että sama suunnittelutoimisto tekee kaiken TJJ: Lisätään yhteistyön tärkeydestä teksti osioon Miten? Toteutussuunnittelu: Kohta 4 kuka yhdistää LVI/SÄH/SPR suunnittelijoiden luonnostelman vai onko kaikki erikseen? TJJ: TATE-tekee yhdistyksen (tai vain yhden kuvan, jossa kaikki mukana). Yleensä se on ollut IVsuunnittelija, jolla on eniten töitä tilantarve asian ratkaisemiseksi. Tekijä riippuu TATE-toimiston omista käytännöistä. Luin muutamaankin otteeseen läpi alakattosuunnittelua koskevan osion. Muutamissa kohteissa, joissa alakattoja on mallinnettu, olemme toimineet ja edenneet kutakuinkin tekstissä mainitulla tavalla. Ei siis erityistä kommentoitavaa tms. Kaikki mitä kirjoitat on täyttä asiaa. 2d-leikkauksella on lähdettävä. On tullut tavaksi, että tehdään vain yksi leikkaus. Se on yleensä se paikka, joka arkkitehtia kiinnostaa ja on valitettavan usein taloteknisesti helpoimpia paikkoja. Ark ja tate tulisi yhdessä etsiä ne kipupisteet, mitkä oikeasti tulisi tutkia ja jotka lopulta määrittävätkin koko alakattokoron tai sitten tehdään kottaraisia. Ne on yleensä aika kaukana tutkituista paikoista, eikä siten tule välttämättä ilmi ilman yhteistä pohdiskelua. TJJ: Näin on, lisätään ohjeeseen tämän asian huomioon ottaminen. 4. Reikäkuvaprosessi Talotekniikan reikävarauksia mallinnettaessa tulee aina huomioida myös asennusvarat ja kannatusrakenteiden vaatima tila, esim. kanavien pokkaukset jne. Muuten seuraa reikien

6 6 (11) kasvattamista Hiltillä ja pahimmassa tapauksessa asentamiskelvoton ratkaisu. - TJJ: Näin on, asia pitää sisältyä TATE-suunnittelijan omaan ammattitaitoon Kohteesta x oletkin varmasti hyvin ajan tasalla, siellä reikäkierto on tehty mallin avulla. Mielestäni pääosin vielä varsin onnistuneesti, vaikka tuo reaalimaailman ja simulaation välisen toleranssin ymmärtäminen tuntuu aina välillä olevan vaikeaa. Kohteen runkoa ei ole kokonaan mallinnettu mittauksen vaan vanhojen rakennesuunnitelmien pohjalta. - TJJ: Kyllä, asia tiedostettu, ohjeessa on lause: Reikävarausobjektien oikea sijainti peruskorjauskohteessa on abstrakti käsite, sillä suunnittelijoilla ei ole käytössä täsmälleen rakennuksen mittojen mukaan tehtyä rakennemallia. Peruskorjauskohteissa on ymmärrettävä, että vain paikan päällä mitatut ja merkityt reikien sijainnit täyttävät tarkan sijainnin kriteerit. Virtuaalisella reikävarausmallilla tai perinteisellä 2Dreikäpiirustusprosessilla ei tällaiseen tarkkuustasoon pystytä pääsemään (kohta 4.1 Peruskorjauskohteet ) Tuossa Ohjeen soveltuvuus kohdassa voisi jo korostaa yhteistyötä, kommentointia ja iterointia RAK + TATE-suunnittelijoiden välillä TJJ: Lisätään tekstiä. Teksti sähkötekniikan vaatimista reitityksistä tulisi tarkentaa kuitenkin sähköhyllyt ja muut johtotiet yms. tulee ottaa huomioon myös reikävaraussuunnittelussa TJJ: Yritin etsiä tekstiä sähkörei istä en löytänyt. Jos tarkoitetaan sitä, että myös sähköreiät pitää olla mukana, niin totta kai sisältyy sanaan TATE. 2D reikävarauspiirustukset mites elementissä olevat reikävaraukset? Esim. seinäelelementtien osalta tarvitaan kuitenkin elementtikuvat TJJ: Elementtisuunnittelun roilotukset jne. on jätetty ohjeen ulkopuolelle. Läpimenevät normaalit rei ät tulevat kuten paikallavaluseinässäkin. Elementtisuunnittelun jättäminen tämän ohjeen ulkopuolelle johtuu siitä, että en koe omaavani sille puolelle riittävää ammattitaitoa, eli ollaan omalta osallani harmaalla alueelle, rakennesuunnittelijan ja elementtivalmistajan välinen yhteistyö / tekniset mahdollisuudet eivät ole riittävällä tasolla hallussa. Asiaa käsiteltiin palaverissa rakennesuunnittelijoiden kanssa ja lopputulema oli se, että elementtisuunnittelua tulee miettiä tarkemmin kuin mitä tässä ohjeessa pystytään ohjeistamaan. Elementit jäävät siis jatkokehityksen alle, valitettavasti. Suunnitelmien tarkastaminen ja mahdollinen törmäystarkastelu tulee olla tehtynä ennen reikävaraussuunnittelua. Ensin LVI vs S, sitten LVIS vs RAK ja mallien korjausten jälkeen vasta reikävaraussuunnittelu

7 7 (11) TJJ: Kyllä, lisään ym. asialle painoarvoa. Asia on huomioitava myös aikataulutuksessa ja liittyy laajempaan myös kokonaisuuteen (mallien väliseen ristiriidattomuuteen, rakentamiskelpoisen mallinnuksen aikaansaamiseen jne.) Pienin reikävaraus, tuossa pitäisi ottaa huomioon myös mahdolliset Sewatekit, ja onko sama reikien minimikoko sama välipohjassa ja seinissä? TJJ: OK, lisään tekstiä tehdasvalmisteisten osien ilmoittamiseen. Tuo ei ole ihan helppo juttu ohjelmateknisesti, sillä magicad (ja käsittääkseni myös cads) ei ihan taivu reikävarauspuolella esim. sewatekkien vaatimaan reikävarausajatukseen. Ne pitää manuaalisesti käydä virittelemässä oikeaan paikkaan / kokoon. Mutta tutkin asiaa lisää, jotenkin tuokin on ratkaistava. Reikien muotoperiaatteet huomioiden eri suunnittelualojen reikävaraukset jos yhdistetään reikiä yhdeksi isommaksi reiäksi TJJ: Tuo on ohjeessa, kohta lähtötietotarpeet: Sovitaan reikien muotoperiaatteet (esim. käytetäänkö jokaiselle putkelle omaa reikää vai yhdistetäänkö putkimattoja yhdeksi isommaksi reikävarausobjektiksi) Niin, jos tarkoitetaan sitä, että samasta reiästä pitäisi mennä sekä sähkö että putkia, niin jep, TATE:n sisäinen tiedonkulku pitää olla toimivaa. Kuva 3 hyväksymiseen / hylkäämiseen / kommentoimiseen Kohta 7 Selkeä kommentointi tärkeää. Ei riitä kommentiksi, että siirrä varausta 200 mm vasemmalle vaan pitäisi sitoa esim. X-/Y-/Z-koordinaatistomaailmaan TJJ: Jep, näin on. Kohta 11 kunnes kaikki reikävaraukset ovat TJJ: Pitää miettiä, ollaanko ylioptimistisia vai koska puhalletaan peli poikki? Eli jos reikävarausta odottaa sitä, että saadaan kolme reikävarausta kuntoon, niin mitä tehdään? Aina tulee päivityksiä, on kuitenkin elettävä reaalimaailman kanssa. Peruskorjauskohteet ennen kaikkea tulee korostaa minkä kokoiset ja mitkä reiät on sovittu tehtäväksi työmaalla. En ole ihan vakuuttunut vielä tämän osuuden tarpeellisuudesta toistaiseksi kun peruskorjauskohteissa on yleensä suunnitelmamuutoksia niin valtavasti eikä rakenteet ole esivalmisteisia kuitenkaan. TJJ: Jotenkin ne rei ät on sinne peruskorjauskohteeseenkin tehtävä mielestäni pitää olla tietoinen siihen liittyvistä riskeistä ja sitten tehdä päätös miten kohteessa edetään. Ei kai reikävaraussuunnittelu sitä ole, että vain elementteihin reikiä tehdään? Onko palokatkosuunnittelu otettu huomioon? TJJ: Ei ole, pitää jättää seuraavaan kehitysversioon

8 8 (11) Ensimmäisenä tuli vastaan määritelmä: XSR tiedosto, sivulla 3. Ilmeisesti XSR-tiedosto on ascii-tiedosto, joka voidaan avata vaikka Notepadilla? Tuolla puhutaan dokkarissa puhutaan informaatiotiedostosta, joka tuotetaan TeklaStructures ohjelmalla. Koska tiedosto on asciipohjainen, sitä voidaan työstää millä tahansa tekstieditorilla. Sitten sivulla 12 on prosessikuvaus kohdat 7 ja 8. Onko noista kohdista olemassa tarkempaa kuvausta? Ilmeisesti tässä puhutaan rakennesuunnittelijan kohdalla TeklaStrucutres ohjelman reikävarausmakrosta, joka lukee IFC-tiedoston avulla reikävaraukset malliin ja / tai voidaan sen avulla tehdä reiät mallin osiin. Lisäksi voidaan tuottaa raportti (xsr-pohjainen) jaettavaksi muille osapuolille. Noihin kohtiin toivoisin tarkennuksia. Lisäksi pidän ASCII-pohjaista siirtotiedostoa hieman epävarmana, koska sen sisältöön voidaan tehdä muutoksia ulkopuolisesti = manuaalisesti. TJJ: Kyllä, ohje on tehty ajatellen Tekla Structuresin ominaisuuksia. Haastattelemillani rakennesuunnittelijoilla ja minulla ei ole kokemusta muiden rakennesuunnitteluohjelmistojen kyvystä käsitellä reikävarausobjekteja ifc-pohjaisesti (tai muutoin, esim. pilvipalveluna) Olen myös ottanut yhteyttä Teklaan, Progmaniin ja Kymdataan ja pyytänyt heitä varmistamaan ohjelmiensa yhteensopivuuden tämän prosessikuvauksen kanssa. Lisäksi olen pyytänyt heitä tekemään ohjeen omille käyttäjilleen miten asia hoidetaan heidän softalla. Sain teklalta vastauksen: Tekla-käyttäjät saavat informaatiota Teklan extranet-sivustolta. Oheisen bitmapin mukainen paikka, vaatii extranet-tunnuksen. https://extranet.tekla.com/bc/tekla-structures-en/extensions/pages/default.aspx Eli emme ole lähteneet ohjeistamaan, miten asia tehdään eri sovelluksilla, koska se olisi loputon suo, versiot muuttuvat, toimintatavat muuttuvat jne. ja se asia ei ole prosessiohjeen tekijöiden hallussa. Tekstitiedoston siirron ongelmista olen samaa mieltä, mutta parempaakaan ei ole teknisesti tarjolla. Tai ainakaan tiedossani. Odottelen, että esim. bcf tai suora pilvipalvelu tulisi tulevaisuudessa ratkaisemaan ongelmaa. Tässä vielä muutama kommentti lisää. Eli kuinka putkin lämmöneristyksen tilavaraus huomioidaan putkimallinnuksessa? Jos esim. putki on vaikka D100 mm ja sen ympärille sitten asennetaan 50 mm eristys, tulee reiän rakenteessa olla noin mm, jotta se mahtuu. LVIS-suunnittelija varmaankin osaa hoitaa perus putken tilavarauksen, mutta kuka hoitaa eristetyn putken vaatiman tilan? Toinen asia on kallistukset, eli tuleehan putkisuunnitteluun mukaan putkien kallistukset? Mielestäni esim. MagiCad ei aikanaan pystynyt esittämään kallistuksia (voi olla nyt pystyy). Jos todelliset kallistukset puuttuvat mallista, voi tulla ongelmia jossakin päässä rakennusta, koska putket törmäävät todellisessa asennustilanteessa muihin asennuksiin. Joissakin tapauksissa pitkien asennusten kanssa, putket eivät sovi varattuun alakaton tilaan. Näitä kohtia ei ole mielestäni selostettu em. dokumentissa ja kaipaavat jonkinlaisen käsittelyn.

9 9 (11) TJJ: Eristetyn putken reiän ehdotettu koko kuuluu tate-suunnittelijan ammattitaitoon. Haet varmaan sitä, että ei tulisi suuremmilla eristyspaksuuksilla turhan suurta reikää? Tuo pitää aina miettiä tapauskohtaisesti. Välillä onnistuu esim. läpiviennin kohdalla eristyspaksuuden pienentäminen, välillä ei. Eli on tapauskohtainen juttu. Kallistukset: YTV2012 mukaisesti mallinnetaan putkistot joka antaa mahdollisuuden pienissä viemärivedoissa kallistuksen poisjättämiselle. Reikävarauksissa kallistus tulee kuitenkin huomioida, eli reikävarausehdotuksen paikka on oltava suunniteltuna tate:n toimesta millilleen oikeassa paikassa. Molemmat vaatinevat pienen lisähuomautuksen tekstiosuuksiin. 1: Toimisto- ja liikerakennuksissa käytetään enemmän pilari-palkkirakennetta kuin asuinrakennuksissa. Toimistorakentamisessa käytetään matalaleukaisia palkkeja ja vaakavedot pyritään viemään palkin leukojen ja pilarin konsolien ohitse. Asuinrakennuksissa on yleensä kantavat seinät pystysuuntaisena kantavana rakenteena. Määrällisesti kyseisiä seiniä läpäiseviä vaakareikiä voi olla paljon. Seinissä olisi hyvä jos läpivienti voisi olla niin alhaalla, että elementin yläreunassa menevät pieliteräkset saisi ehjänä läpi. Tämä tarkoittaa aukon yr. >70mm alas laataston alapinnasta. -TJJ: Hyviä asioita, mutta liian rakennusspesifisiä nämä asiat tulee ratkaista / ohjeistaa projektikohtaisesti. Reikäkuvien mitoitus oli eräässä kohteessa puheenaiheena juuri tuon mittaviivojen IFCsiirtymättömyyden vuoksi. Rakennesuunnittelija ei (vastuusyistä) olisi halunnut mitoittaa LVIsuunnittelijan ilmoittamia reikiä ja aukkoja. Tämän oikeaoppinen ja teknisesti ja suunnitteluvastuun kannalta toimiva toteutus olisi hyvä pohtia ohjeistukseen. - TJJ: Ohjeessa on kohdassa 4, Ohjeen soveltuvuus teksti: Periaate reikävarausprosessissa: - TATE-suunnittelija vastaa siitä, että heidän reikävarausehdotukset sisältävät ohjeen mukaisen paikka- ja tietosisällön ja ovat riittävän kokoisia (ei liian pieniä, mutta ei myöskään liian suuria) taloteknisille verkostoille. - TATE-suunnittelija tekee reikävarausehdotuksia rakennesuunnittelijalle. - Rakennesuunnitelija vastaa siitä, että onko ehdotettujen reikien teko rakenteellisesti mahdollista ko. rakennukseen Tarkoituksena siis selventää vastuurajoja: TATE vastaa reiän sijainnista, RAK vastaa rakenteen kestävyydestä. Sivu 13, kommentti otsikon sisältöön: Tietomallipohjaisessa reikävaraussuunnittelussa 2Dpiirustusten tekovelvollisuus on rakennesuunnittelijalla (YTV2012, Osa 4, kappale 8.3.1, Vaihtoehto 2):

10 10 (11) Tässä siirretään työtä sekä vastuuta rakennesuunnittelijoille. Sitä ei voida hyväksyä koska ei ole mitään keinoa siirtää osaa TATE palkkiosta rakennesuunnittelijoille. TJJ: tämä asia on herättänyt paljon keskustelua ja mielipiteitä. Yleisesti on rakennesuunnittelijoiden kanssa todettu, että teknisesti / prosessimielessä on järkevämpää toimia siten, että rakennesuunnittelija tekee 2D-reikäpiirustukset. Vastuujaot on esitetty prosessikuvauksissa. Asiaan liittyy taloudelliset ja juridiset asiat, jotka tulee olla selvillä, kun a) jätetään kohteen RAK ja TATE tarjous b) ennen kuin aloitetaan kohteen reikämallien teko Asia on herättänyt myös eriäviä mielipiteitä RAK suunnittelijoiden kesken asiaa on kyselty esim. BEC2000 ryhmän jäseniltä, joilta olemme saaneet ym. kaltaisen palautteet. Yleisesti on todettu, että teknisesti toimivin ratkaisu on teettää työ rakennesuunnittelijalla ja se pitää ehdottomasti olla tiedossa, kun jätetään tarjousta. Tilaajan suuntaan kokonaiskustannus ei prosessiryhmän mielestä nouse, sillä 2D-piirustusten tekninen tekeminen siirtyy toiselle osapuolelle (TATE -> RAK). Lopputuloksena on parempi lopputulos, kun 2D-piirustusten tekninen hallittavuus on yhden toimijan käsissä. Prosessikuvauksessa pitäydytään siinä vaihtoehdossa, että 2D-piirustusten teko suositellaan olevan rakennesuunnittelijan tehtävänä. 5. Jatkokehitysehdotuksia Nykyisten prosessikuvausten ulkopuolelle jouduttiin jättämään seuraavia asioita: 1. Elementtisuunnittelun koloukset ja rei itykset 2. Valmishormien- ja läpivientien reikämallikäsittely 3. 2D-reikäpiirustusten tekoprosessi, mikä on tarve elementtipohjaisissa uudiskohteissa jos tehdas pystyy käyttämään malleja hyödyksi 4. Mallipohjaisen palokatkosuunnitelman periaatteet 6. Yhteenveto Saatu palaute oli oman tulkinnan mukaan enimmäkseen positiivista ja tartuttiin asioihin, joita piti tarkentaa ohjeeseen. Lisäksi yleisesti on havaittavissa se, että on (ainakin ohjeen kirjoittajalle) hämärää, missä menee tietomallisuunnittelun ja normaalin suunnittelun raja. Oman tulkinnan mukaan tuota rajaa ei ole, ja vastaukset muuttuvat hieman riippuen siitä, missä vaiheessa ollaan projektia tekemässä. Varsinkin 2D-leikkausten ja perinteisten menetelmien käyttö TATE-puolella voi olla yllätys valveutuneelle arkkitehdille. Asia varmaankin muuttuu, kun TATE-ohjelmistot ja suunnitteluprosessit kehittyvät.

11 11 (11) Ohjeen laatimisessa eräs pääperiaate on, että TATE:n mielestä viime aikoina ollaan hypätty liian nopeasti mallintamaan ja itse suunnittelu (tässä tapauksessa tilavaraukset ja alakattoon asennettavien komponenttien sijoitukset) on jäänyt toisarvoiseen asemaan. Tähän ongelmaan on haettu ryhtiä palaamalla vanhaan aikaan, eli keskustelevaan ja iteratiiviseen suunnittelukulttuuriin. Lisäksi prosessikuvausten noudattaminen ja soveltaminen vaatii koko rakennustiimin panosta ja uusien toimintatapojen ymmärtämistä ja hyväksymistä. Prosessikuvauksien käyttöönotto edellyttää, että kaikki osapuolet ovat tietoisia toimintatavoista. Kaikkea saatua palautetta ei ole kirjattu tähän palautemuistioon. Paljon hyvää kommenttia on tullut eri osapuolilta, joissa on kerrottu omista toimintatavoista jne. jotka tukevat nyt tehtyjä prosessikuvausta. Kiitos kaikille palautteen antajille SKOL TATE-prosessikuvausryhmän puolesta,

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Talotekniikan tietomallikysely 2015 Materiaalitiedon toimittaminen urakkalaskentaan 27.11.2015 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN

Lisätiedot

Graniittirakennus Kallio Oy Taustaa. Tilaajien vaatimukset

Graniittirakennus Kallio Oy Taustaa. Tilaajien vaatimukset MANK PÄIVÄT 24.9.2015 Tietomallit työmaan näkökulmasta missä mennään uuden teknologian soveltamisessa Graniittirakennus Kallio Oy -2013 Taustaa Tilaajien vaatimukset Suurimpien tilaajien (suuret kunnat,

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

YLEISTÄ: Sisältö TATE

YLEISTÄ: Sisältö TATE YLEISTÄ: Tämän dokumentin ohjeistus perustuu Yleiset Tietomallivaatimukset 2012 pohjaiseen suunnitteluprosessiin. Ohjeistus tukeutuu LEAN Construction periaatteisiin tehdä asioita aina paremmin, tehdä

Lisätiedot

A-INSINÖÖRIT. Tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun tilaaminen Petri Talvitie

A-INSINÖÖRIT. Tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun tilaaminen Petri Talvitie A-INSINÖÖRIT Tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun tilaaminen Petri Talvitie WWW.AINS.FI A-Insinöörit Esittely lyhyesti A-Insinöörit Asiakkaan Ainutlaatuinen Asiantuntijakumppani 60 Parempi rakennettu

Lisätiedot

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta 4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta Vaikka nykyaikaiset laskimet osaavatkin melkein kaiken muun välttämättömän paitsi kahvinkeiton, niin joskus, milloin mistäkin syystä, löytää itsensä tilanteessa,

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

Suunnitteluohjelmistotutkimus 2016

Suunnitteluohjelmistotutkimus 2016 Suunnitteluohjelmistotutkimus Sähkö- ja automaatiosuunnitteluyritysten näkemyksiä suunnitteluohjelmistoista Kymdata suunnitteluohjelmistot Taustaa Tutkimuksen tarkoitus Tiedonkeruu.. -.9. Kerätä tietoa

Lisätiedot

============================================================================

============================================================================ Koira.Net Lähettäjä Virve K. - 15.06.05 19:32 Kennelliitto on viimeinkin saanut julkaistua kauan odotetun koiratietojärjestelmänsä. Systeemiä voi käydä ihastelemassa Kennelliiton sivuilla osoitteessa http://jalostus.kennelliitto.fi/

Lisätiedot

Näin teet tarjouksen Hyvinkään kaupungille Hyvinkään kaupunki, Hankintapalvelut

Näin teet tarjouksen Hyvinkään kaupungille Hyvinkään kaupunki, Hankintapalvelut Näin teet tarjouksen Hyvinkään kaupungille Hyvinkään kaupunki, Hankintapalvelut NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE Tämä on Hyvinkään kaupungin hankintapalveluiden suuntaa-antava ohje tarjouksen

Lisätiedot

Rungon suunnittelu Tekla Structures ohjelmistolla

Rungon suunnittelu Tekla Structures ohjelmistolla Rungon suunnittelu Tekla Structures ohjelmistolla Rakennuksen rungon suunnittelu Aalto-yliopisto, 29.9.2015 Riku Laiho, Tekla Oy Sisältö Tekla Oy BIM rakennusprosessissa Termistöä Rungon tietomallintaminen

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Pasi Seppänen 21.4.2016 Seuraavilla sivuilla on käyty lävitse tyypillisiä tilanteita ja huomioitavia asioita, joita tulee esiin investointihankkeissa.

Lisätiedot

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Suunnitteluvaihe lukitsee käyttökustannukset 90%:sti Lämmitysjärjestelmiä kannattaa puntaroida, kuinka paljon lisäkilkkeitä siellä

Lisätiedot

Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki

Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki Henry Salo Fira Oy Esityksen sisältö Fira pähkinänkuoressa Fira Oy Historiamme Palvelurakentamisen konseptimme Tietomallin käyttö palvelurakentamisessa

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: yleissuunnitteluvaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Hyvin suunniteltu on melkein tehty Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

f(x, y) = x 2 y 2 f(0, t) = t 2 < 0 < t 2 = f(t, 0) kaikilla t 0.

f(x, y) = x 2 y 2 f(0, t) = t 2 < 0 < t 2 = f(t, 0) kaikilla t 0. Ääriarvon laatu Jatkuvasti derivoituvan funktion f lokaali ääriarvokohta (x 0, y 0 ) on aina kriittinen piste (ts. f x (x, y) = f y (x, y) = 0, kun x = x 0 ja y = y 0 ), mutta kriittinen piste ei ole aina

Lisätiedot

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

5. OSITTAISINTEGROINTI

5. OSITTAISINTEGROINTI 5 OSITTAISINTEGROINTI Kahden funktion f ja g tulo derivoidaan kuten muistetaan seuraavasti: D (fg) f g + f Kun tämä yhtälö integroidaan puolittain, niin saadaan fg f ()g()d + f ()()d Yhtälö saattaa erota

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA FIRA OY TOTEUTUSMALLILLA Sakari Pesonen

RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA FIRA OY TOTEUTUSMALLILLA Sakari Pesonen RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA TOTEUTUSMALLILLA FIRA OY 26.3.2014 Sakari Pesonen SUTTER HEALTH - PAMF SAN CARLOS INTEGRATED FORM OF AGREEMENT (IFOA) ALLIANSSISOPIMUS MIKSI UUSIA TOTEUTUSMALLEJA

Lisätiedot

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 Sisällys Konekieli, symbolinen konekieli ja lausekieli. Lausekielestä konekieleksi: - Lähdekoodi, tekstitiedosto ja tekstieditorit. - Kääntäminen ja tulkinta. - Kääntäminen,

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn.

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. OMAN TYÖNSÄ SANKARI Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. DO WHAT YOU LOVE AND YOU LL NEVER HAVE TO WORK A DAY IN YOUR LIFE. - VANHA KIINALAINEN SANONTA TÄSSÄ OPPAASSA KERROMME SEPON TARINAN.

Lisätiedot

Big Room suunnittelun ohjauksen työkaluna

Big Room suunnittelun ohjauksen työkaluna Big Room suunnittelun ohjauksen työkaluna PSK BIM ammattilaisseminaari Jouni Juntunen 9.9.2016 Esityksen rakenne Termit ja käsitteet Perustelut Big Roomille Kytkentä suunnittelun ohjaukseen Big Room prosessin

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen:

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: Inkoon sataman ja rannan suunnittelu sekä asemakaavoitus Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: 1. Ote tarjouspyynnöstä: Pyydämme

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

TURVALLISUUS INFO 2015

TURVALLISUUS INFO 2015 TURVALLISUUS INFO 2015 Betonin pumppaus Pumppaus on helppoa ja nopeaa. Pumppaus sitoo valuun yleensä vähemmän työvoimaa kuin muut menetelmät, myös työhön käytettävä aika lyhenee huomattavasti, joten pumppaus

Lisätiedot

Porrastietoa suunnittelijoille

Porrastietoa suunnittelijoille Porrastietoa suunnittelijoille Ohjelma: Porrasvalmistajat ry:n esittely - puheenjohtaja Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaan aukon mitoitus - Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaiden ja kaiteiden mitoitus

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka URAKKAMUOTOKOULUTUS Torstaina 18.1.2017 Kylpylähotelli Kunnonpaikka Jaettu urakka 1. Kuvatkaa lyhyesti urakkamuotonne tyypilliset käyttökohteet ja -organisaatiot? 2. Kuvatkaa urakkamuotonne vahvuudet verrattuna

Lisätiedot

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Infrakit 28.1.2016 Helsinki Markku Mustonen, Oulun kaupunki & Teppo Rauhala, Proxion Infra-alan digitalisoituminen Infra-ala on digitalisoitunut viimeisinä

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista 1 / 12 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 24.11.2015 Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista Talon sijoittaminen maastoon 2 / 12 1. File --> import --> valitse maastotiedosto (tai

Lisätiedot

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut:

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut: MAB - Harjoitustehtävien ratkaisut: Funktio. Piirretään koordinaatistoakselit ja sijoitetaan pisteet:. a) Funktioiden nollakohdat löydetään etsimällä kuvaajien ja - akselin leikkauspisteitä. Funktiolla

Lisätiedot

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI INFRAMALLINTAMISEN PÄIVÄ 1.2.2017 Veli-Pekka Koskela ESITYKSEN SISÄLTÖ Hanke-esittely Yhteistoiminta puistosuunnitteluhankkeessa

Lisätiedot

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Case: Vyyhtipeli Susanna Snellman Vyyhti-hanke Pelillisyys vai peli? - Pelillistäminen tarkoittaa toiminnon tai menetelmän pelillistämistä (joskus se voi olla myös leikillistämistä)

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Heikki Kulusjärvi Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli 16.5.2002 Solibri Oy Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Projektin alkuvaiheet Päätöksenteon tuki Tuotemallintaminen, analyysi, visualisointi

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

P o i s t o i l m a h u u v a J L I - U V WWW.JEVEN.FI

P o i s t o i l m a h u u v a J L I - U V WWW.JEVEN.FI SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tuotekuvaus, Tuotemerkintä 3 Toimintaperiaate, Tuoterakenne Mittatiedot Sijoitus, Suunnittelijapalvelu 6 Poistoilma 7 Painehäviö ja äänitiedot, Valaisin

Lisätiedot

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet Tietomallintaminen Suunnittelun kipupisteet 25.10.2016 Tietomallinnus yhteiset pelisäännöt (YIV) edellytys eri järjestelmissä tuotetun tiedon yhdistämiseen (IInfraBIM-nimikkeistö) standardi tiedonsiirtoformaatit

Lisätiedot

Kannan vektorit siis virittävät aliavaruuden, ja lisäksi kanta on vapaa. Lauseesta 7.6 saadaan seuraava hyvin käyttökelpoinen tulos:

Kannan vektorit siis virittävät aliavaruuden, ja lisäksi kanta on vapaa. Lauseesta 7.6 saadaan seuraava hyvin käyttökelpoinen tulos: 8 Kanta Tässä luvussa tarkastellaan aliavaruuden virittäjävektoreita, jotka muodostavat lineaarisesti riippumattoman jonon. Merkintöjen helpottamiseksi oletetaan luvussa koko ajan, että W on vektoreiden

Lisätiedot

KESKUSPALOASEMA, LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS,

KESKUSPALOASEMA, LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS, TARJOUSPYYNTÖ 1/8 3984/02.08.00/2012 KESKUSPALOASEMA, LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS, RAKENNUSMITTAUS JA INVENTOINTIMALLIN LAATIMINEN 1. Tilaaja 2. Kohde 3. Tehtävän määrittely Espoon kaupunki, Tilakeskus-liikelaitos,

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Kaupallinen malli -ryhmä

Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallisen mallin merkitys Kompensaatiomalli Tarjouksen hintakomponentti Kannustinjärjestelmä Tavoitekustannuksen ylitys/alitus Tavoitekustannuksen muuttaminen Avaintulosalueet

Lisätiedot

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015 Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy TIETOMALLIPOHJAISEN HANKKEEN SUUNNITTELU Hankkeen käynnistysvaiheessa tulee suunnitella

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Yhteistyötä kokoelmien kehittämiseksi Pohjois-Savossa. Päivi Savinainen

Yhteistyötä kokoelmien kehittämiseksi Pohjois-Savossa. Päivi Savinainen Yhteistyötä kokoelmien kehittämiseksi Pohjois-Savossa Päivi Savinainen 4.2.2015 Miksi yhteistyötä? Aineistorahat ovat kaikkialla laskussa ja aineisto kallistuu. Uudet aineistolajit tuovat uusia haasteita.

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Korpilahden satama RAKENNUSURAKKA Käsittelyvaihe 1. tarjouksen sisältövaatimukset Pyydämme tarjoustanne Korpilahden sataman

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Pong-peli, vaihe Aliohjelman tekeminen. Muilla kielillä: English Suomi. Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana

Pong-peli, vaihe Aliohjelman tekeminen. Muilla kielillä: English Suomi. Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana Muilla kielillä: English Suomi Pong-peli, vaihe 3 Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana Jaetaan ohjelma pienempiin palasiin (aliohjelmiin) Lisätään peliin maila (jota ei voi vielä

Lisätiedot

Eräs tyypillinen virhe monitavoitteisessa portfoliopäätösanalyysissa + esimerkkitapaus

Eräs tyypillinen virhe monitavoitteisessa portfoliopäätösanalyysissa + esimerkkitapaus Eräs tyypillinen virhe monitavoitteisessa portfoliopäätösanalyysissa + esimerkkitapaus Mat-2.4142 Optimointiopin seminaari 2.3.2011 Lähteet: Clemen, R. T., & Smith, J. E. (2009). On the Choice of Baselines

Lisätiedot

Ohjeistus kouluttajille

Ohjeistus kouluttajille Ohjeistus kouluttajille Käytyäsi Tajua mut! -toimintamallin kouluttajakoulutuksen olet valmis perehdyttämään kollegoitasi ja oman työyhteisösi jäseniä Tajua mut! -toimintamallin käyttöön. Jos toimipaikkasi

Lisätiedot

06.10.11 1 (7) Anne Komulainen SUUNTERVEYDEN TARVEAINEHANKINTA. Kysymys 1:

06.10.11 1 (7) Anne Komulainen SUUNTERVEYDEN TARVEAINEHANKINTA. Kysymys 1: 06.10.11 1 (7) Anne Komulainen SUUNTERVEYDEN TARVEAINEHANKINTA Kysymys 1: Tarjouspyynnössä liite 4 sarake C Ehdottomat vaatimukset pakkauskoilla (20x0,2 g) ja tuotemerkeillä ( vivapen ) määritellään tuotteet

Lisätiedot

ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ,

ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ, ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ, 2.10.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Yleistä Nämä tietomallivaatimukset, -bonukset ja -sanktiot koskevat Isoisänsiltaa

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE. Metrirunko-elementtien lisääminen runkoratkaisuksi

KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE. Metrirunko-elementtien lisääminen runkoratkaisuksi KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE Suunnittelun työvaiheet Rakennuksen mallintaminen 1. Säädä kerroskorkeus elementin korkeudeksi (2,500m + 0,048m, jos valitset alajuoksun elementin alle) Erikoistilauksesta

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form herttaoksanen@gmail.com 25 responses Edit this form View all responses Publish analytics Summary Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? 16% 28% 36% 20% Ei sovi. 5 20% Sopii melko hyvin. 9 36% Sopii hyvin.

Lisätiedot

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi?

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? Lastensuojelun foorumi 5.5.2009 Mirva Makkonen ja Tuula Kivistö-Pyhtilä Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikkö 1 Ei kenenkään asiakas

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen. Oulu Markku Hienonen

YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen. Oulu Markku Hienonen YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen Oulu 30.09.2015 Markku Hienonen Tilaamisen roolin vaikuttavuus Tilaajan rooli on aivan avainasemassa! Jos lähtö epäonnistuu sitä ei voida enää ainakaan täysin

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle

Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle 26.4.2016 Samu Viita (samu.viita@helsinki.fi) Kirjastoverkkopalvelut Suunnittelun taustaa ja lähtökohdat Kansalliskirjastoa pyydetty laatimaan ehdotuksia

Lisätiedot

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus 1.1.2014 Käyttöehdot Sovelluksen käyttö ja kopiointi on maksutonta. Sovelluksen ja kaikki sen näyttämä sisältö toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta.

Lisätiedot

Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä

Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä Marika Sipilä / Kiinteistöliitto Uusimaa Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä Lahti 8.5.2014 Osmo A. Wiion lakeja inhimillisestä viestinnästä Jos viestintä voi epäonnistua, niin se epäonnistuu. Jos

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 1 Epäyhtälöitä Aivan aluksi lienee syytä esittää luvun itseisarvon määritelmä: { x kun x 0 x = x kun x < 0 Siispä esimerkiksi 10 = 10 ja 10 = 10. Seuraavaksi listaus

Lisätiedot

Jakopalkat. Virve Heikkinen ja Timo Ojala. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Jakopalkat. Virve Heikkinen ja Timo Ojala. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Virve Heikkinen ja Timo Ojala Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tuntikohdistustyyppi (M, L, S, U ja kohdistamaton) Sopimukselle on mahdollista valita tuntikohdistustyyppi:

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

Ulostyöntimet 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa

Ulostyöntimet 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Ulostyöntimet 1 Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Muotin standardiosat Ulostyöntimien asettelu Ulostyöntö ja vastapäästöjä muovaavat laitteet CAD työkalut harjoituksessa

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen liiketoimintamalli työryhmätyöskentely

Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen liiketoimintamalli työryhmätyöskentely Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen liiketoimintamalli työryhmätyöskentely Kuva: Lisa Voigtländer Markus Laine & Helena Leino markus.laine@uta.fi & helena.leino@uta.fi TARMO+ täydennysrakentamistyöpaja

Lisätiedot

Sankarihautausmaat Suomessa -projekti Kuvausohjeet Tietojen kerääminen

Sankarihautausmaat Suomessa -projekti Kuvausohjeet Tietojen kerääminen OTETTAVAT KUVAT Kuva 1 - yleiskuva sankarihautausmaasta Kuva mieluiten yläviistosta niin, että kaikki hautapaikat näkyvät. Kuvakulma valitaan niin, että pääpaino kuvassa tulee nimenomaan itse sankarihautausmaalle.

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Liukuovien tekninen ohje

Liukuovien tekninen ohje Liukuovien tekninen ohje 20.6.2016 SISÄLTÖ 1.0 Tuotetiedot...2 2.0 Seinän aukon mitat...5 3.0 Asennusvarat ja kannatus...6 4.0 Kiinnitys... 10 5.0 Kynnys... 11 5.1 Kynnyskorkeus...11 5.2 Kynnyksen säätö...11

Lisätiedot

Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosi)

Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosi) Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot