PALOKATKOSUUNNITELMA. Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. Rakennuskohde ja yhteyshenkilöt. 1.1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALOKATKOSUUNNITELMA. Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. Rakennuskohde ja yhteyshenkilöt. 1.1."

Transkriptio

1 PALOKATKOSUUNNITELMA Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. akennuskohde ja yhteyshenkilöt 1.1. akennuskohde Nimi: Sijainti: Osoite: Tässä suunnitelmassa esitetään yo. kohteen palokatkojen toteutustavat. akennushankkeen rakennusluvassa ilmoitettu tai rakennushankkeeseen ryhtyvän myöhemmin erikseen ilmoittama palokatkosuunnittelija vastaa suunnitelman laatimisesta. Pääsuunnittelija on vastuussa palokatkosuunnitelman laatimiseen liittyvästä koordinoinnista akennushankkeseen ryhtyvä ja suunnittelijat akennushankkeeseen ryhtyvä: yritys yhteyshenkilö, puh nro Pääsuunnittelija: yritys yhteyshenkilö, puh nro akennesuunnittelija: yritys yhteyshenkilö, puh nro LVI suunnittelija: yritys yhteyshenkilö, puh nro Sähkösuunnittelija: yritys yhteyshenkilö, puh nro 1

2 2. Käytettävät palokatkotuotteet akennuksen palokatkot toteutetaan Hilti Oy:n CE merkityillä ja ETA hyväksytyillä tuotteilla. Palokatkojen käyttöikäarvio on 3 vuotta, perustuen valmistajan dokumentoituihin testeihin. Mikäli käytetään tuotteita, joilla ei ole ETA hyväksyntää ja CE merkintää, palokatkotuotteen kelpoisuus selvitetään etukäteen rakennuspaikkakohtaisesti hyväksytyn testauslaitoksen kokeiden sekä niihin perustuvan rakennuspaikkakohtaisen asiantuntijalausunnon perusteella. Palokatkoihin käytetään vain tämän suunnitelman mukaisia tuotteita. Mikäli tuote vaihdetaan, rakennushankkeeseen ryhtyvälle, suunnittelijalle ja rakennusvalvonnalle tulee esittää paloteknisen asiantuntijan hyväksymä muutossuunnitelma muine dokumentteineen ja hyväksyntineen. 3. Toteutus ja laadunvalvonta akennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuus on huolehtia, että palokatkojen suunnitteluun ja toteuttamiseen on käytettävissä riittävän pätevyyden omaava henkilöstö. Hankkeen vastaavan työnjohtajan ja LVIS työnjohtajan on osaltaan huolehdittava, että ko. töiden toteuttajilla on omia asennuksia tehdessään palokatkosuunnitelma käytössään. Työmaan vastaavan työnjohtajan tai erityisalan työjohtajan velvollisuutena on varmistaa työn toteutus ja tarkastaminen niin, että tältä osin rakennuksesta tulee tämän suunnitelman ja tässä suunnitelmassa esitettyjen vaatimusten mukainen. Lisäksi on varmistettava, että vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa tarkastusasiakirjan avulla. Työn edetessä palokatkojen tekijä merkitsee suunnitelman pohjakaavioihin toteutetut palokatkot. Mikäli suunnitellusta tuotteesta poiketaan, tulee työmaan vastaavan työnjohtajan tai erityisalan työnjohtajan ottaa yhteyttä suunnitelman laatijaan ja suunnittelijan tulee tehdä tarvittavat suunnitelmamuutokset ja hyväksyttää ne rakennusvalvonnassa. Lisäreiät merkitään piirustuksiin tekijän toimesta, mikäli jotain palokatkosuunnitelman detaljia voidaan soveltaa ko. tiivistyksessä, muussa tapauksessa toimitaan kuten tuotteesta poikkeamisen yhteydessä. Palokatkot toteuttava urakoitsija vastaa palokatkojen työnaikaisten tarkastusten suorittamisesta ja tarkastusten dokumentoinnista. 4. Dokumentointi Tämän suunnitelman liitteenä on esitetty pohjakaaviot, joissa esitetään kunkin palo-osaston läpiviennin sijainti ja yksilöity toteutustapaa kuvaava poikkileikkausdetalji. Poikkileikkausdetaljeista ilmenevät läpäistävän rakenteen tiedot paloluokkineen, sallitut reikäkoot, sekä läpivietävät installaatiot reuna- ja keskiöetäisyyksineen. Palokatkot merkitään kohteessa tuotetarralla joka sisältää tiedot käytetystä tuotteesta, paloluokasta, asennusyrityksestä ja asentajasta sekä asennuksen ajankohdan. Kohteesta laaditaan etukäteen tarkastussuunnitelma, joka täydentyy tarkastusasiakirjaksi työn edetessä tehtävin tarkastusmerkinnöin. Kohdan 3. mukaisesti tarkastusasiakirjan osana toimivat pohjakaaviot, joihin rakennushankkeeseen ryhtyvän nimeämät vastuuhenkilöt merkitsevät ennalta sovitun tarkastusmenettelyn mukaiset merkinnät. Asiakirjasta tulee ilmetä tarkastusten ajankohta, tarkastettujen kohteiden sijainti sekä tarkastuksen suorittanut henkilö. 2

3 Palokatkosuunnitelma, tarkastusasiakirjat ja muut dokumentit, sisältäen käytettyjen palokatkojen käyttö- sekä huolto-ohjeet liitetään osaksi rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeita. LIITTEET akennuksen pohjapiirustukset, joissa palokatkojen sijainnit merkittynä Läpivientidetaljit 3

4 2 112 KHH 16, m A 123A 122A 121A 113 PESU 8, m2 12 et. 7, m2 119 käyt. 6,5 m2 114 käyt A Hu, 15,5 m2 SK 1, m2 118 VA. 2, m2 117 SIIV 2, m2 125A OH 47,5 m2 115 K 24, m ar= A

5 Muoviputki massiivilaatassa P-MP-PL1 Massiivilaatta välipohja max 3 Läpivientiraon täyttö: Hilti CFS-M G sementtipohjainen palokatkomassa min 15 Hilti CFS-C P palokatkomansetti** Ø2-Ø16* Betoni min. 24 kg/m3 1,9-1,*** PE, PP, PVC, PE-X, ABS -muoviputki (putkien halkaisijat vaihtelevat materiaalin mukaan, kts. ETA) 1) - Ääneneristävyys : Dn, = 59 db = 52 db - Testattu 175 mm betoniseinässä, lisätiedot kts. ETA -hyväksyntä - mansettien väli min mm - maksimi aukkokoko 3 mm, kuitenkin aina pienempi, kuin mansetin ulkohalkaisija 1 - Hyväksyntä ETA-1/44 - Paloluokka EI12 mukaisia minimimittoja ***) Putken seinämävahvuudet ETA -hyväksynnän mukaan **) mansetin koko *) putken Ø (mm) suositeltu aukko (mm) CFS-C P 5/1.5" CFS-C P 63/2" CFS-C P 75/2.5" CFS-C P 9/3" CFS-C P 11/4" kiinnikkeiden lukumäärä CFS-C P 125/5" CFS-C P 16/6"

6 Kupariputket ja sähköt massiivisessa väliseinässä FX-YS11 Osastoiva väliseinä max 3 max 3 luokan A1/A2 kivivilla min 45 kg/m3 min 3 Cu -putki 1-14,2 Ø89 max Ø1 max Ø ,2 min 4 Ø89 max Ø8 Betoni, tiili tai kevytbetoni min. 65 kg/m3 Hilti CFS-F FX palokatkovaahto min Hyväksyntä ETA-1/19 mukaisia mittoja - Paloluokka EI6 (EI12 kts. ETA) - Käyttölämpötila: -2 C - +7 C - Ääneneristävyys*: Dn, = 54 db = 47 db - Max aukko 4 x 4 mm tai Ø 45 mm - Kuvan mitat minimimittoja * Ääneneristävyys testattu 1 mm kipsilevyseinässä, EN ISO 14-3, EN ISO ja EN ISO mukaan

7 Kaapelit, -niput ja suojaputket kevyessä väliseinässä FX-SS4 Osastoiva väliseinä max 3 max 3 max Ø21 Hilti CFS-F FX palokatkovaahto luokan A1/A2 kivivilla min 45 kg/m3 max Ø8 max Ø1 2 x min 12,5 mm kipsilevy x min 15 y - Hyväksyntä ETA-1/19 - Muoviset ja teräksiset suojaputket Ø16 mukaisia mittoja - Paloluokka EI6 (EI12 kts. ETA) - Max aukko 4 x 4 mm tai Ø 45 mm - Kuvan mitat minimimittoja - Läpivietävien tekniikkojen osuus aukon pinta-alasta enintään 6 % - mikäli puurunkoinen seinä ja eristeen tiheys alle 1 kg/m3, on aukon sisäpuoli ympäröitävä min 12,5 mm kipsilevyllä - Käyttölämpötila: -2 C - +7 C - Ääneneristävyys*: Dn, = 54 db = 47 db * Ääneneristävyys testattu 1 mm kipsilevyseinässä, EN ISO 14-3, EN ISO ja EN ISO mukaan

8 Kaapelit, -niput ja suojaputket massiivisessa väliseinässä FX-SS1 Osastoiva väliseinä max 3 max 3 Hilti CFS-F FX palokatkovaahto max Ø21 (Ø8**) max Ø21 Betoni, tiili tai kevytbetoni min. 65 kg/m3 min 112 max Ø1 ** Seinän paksuus min 15 mm y x - Hyväksyntä ETA-1/19 - Muoviset ja teräksiset suojaputket Ø16 mukaisia mittoja - Paloluokka EI6 (EI12 kts. ETA) - Max aukko 4 x 4 mm tai Ø 45 mm - Kuvan mitat minimimittoja - Läpivietävien tekniikkojen osuus aukon pinta-alasta enintään 6 % - Käyttölämpötila: -2 C - +7 C - Ääneneristävyys*: Dn, = 54 db = 47 db * Ääneneristävyys testattu 1 mm kipsilevyseinässä, EN ISO 14-3, EN ISO ja EN ISO mukaan

9 Sähköyhdistelmä massiivilaatassa FX-SL3 Massiivi välipohja min 15 max 415 Hilti CFS-F FX palokatkovaahto Betoni tai kevytbetoni min. 22 kg/m3 max Ø21 max Ø8 max Ø1 - Hyväksyntä ETA-1/19 x - Muoviset ja teräksiset suojaputket Ø16 y mukaisia mittoja - Paloluokka EI6 (EI12 kts. ETA) - Max aukko 4 x 4 mm tai Ø 45 mm - Kuvan mitat minimimittoja - Läpivietävien tekniikkojen osuus aukon pinta-alasta enintään 6 % - Käyttölämpötila: -2 C - +7 C - Ääneneristävyys*: Dn, = 54 db = 47 db * Ääneneristävyys testattu 1 mm kipsilevyseinässä, EN ISO 14-3, EN ISO ja EN ISO mukaan

10 Kaapelit, -niput ja suojaputket massiivilaatassa FX-SL1 Massiivi välipohja min 15 max 415 Hilti CFS-F FX palokatkovaahto Betoni tai kevytbetoni min. 22 kg/m3 max Ø8 max Ø21 max Ø1 y x - Hyväksyntä ETA-1/19 - Muoviset ja teräksiset suojaputket Ø16 mukaisia mittoja - Paloluokka EI6 (EI12 kts. ETA) - Max aukko 4 x 4 mm tai Ø 45 mm - Kuvan mitat minimimittoja - Läpivietävien tekniikkojen osuus aukon pinta-alasta enintään 6 % - Käyttölämpötila: -2 C - +7 C - Ääneneristävyys*: Dn, = 54 db = 47 db * Ääneneristävyys testattu 1 mm kipsilevyseinässä, EN ISO 14-3, EN ISO ja EN ISO mukaan

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI Sealfire palokatkotuotteet SERTIFIKAATIN HALTIJA Würth Oy Hyvinkääntie 1 11710 Riihimäki VALMISTAJA Neutron Fire

Lisätiedot

ZZ-FIRE FOAM 2K NE muut markkinointinimet: SafeSeal FSA FOAM 2K

ZZ-FIRE FOAM 2K NE muut markkinointinimet: SafeSeal FSA FOAM 2K Tekninen tuoteseloste ja asennusohje ZZ-FIRE FOAM 2K NE muut markkinointinimet: SafeSeal FSA FOAM 2K 2-komponenttinen palokatkovaahto Tuoteseloste Väri Tuotekoodi Koko Kpl/ltk Kpl/lava Punainen FSAFOAM2K

Lisätiedot

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI Heikki Salkinoja LEKA-hanke Standardin osat SFS-EN 1090-1+A1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Kiinteistöjen VIRVE-kuuluvuuden toteuttaminen

Kiinteistöjen VIRVE-kuuluvuuden toteuttaminen Ohje 1(1) Kiinteistöjen VIRVE-kuuluvuuden toteuttaminen 1 Johdanto Viranomaisradioverkko VIRVE on koko Suomen kattava turvallisuusviranomaisten radioverkko. Verkkoa operoi ja kehittää Suomen Erillisverkot

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

KOY Uusi Lastensairaala UUSI LASTENSAIRAALA 2017. Louhintatyön riskianalyysi

KOY Uusi Lastensairaala UUSI LASTENSAIRAALA 2017. Louhintatyön riskianalyysi KOY Uusi Lastensairaala UUSI LASTENSAIRAALA 2017 Louhintatyön riskianalyysi 1.7.2014 Helsinki 2 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto ja lähtötiedot... 3 2. Rakennukset ja rakenteet sekä ympäristön tärinäherkät

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014.

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 10.3.2014 Nro VTT-C-10917-14. REDAir FLEXSYSTEM SERTIFIKAATIN HALTIJA ROCKWOOL, ROCKWOOL Finland Oy PL 29, Piispanportti 10 FI-02201 Espoo TUOTEKUVAUS REDAir

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 1802m2

Tontin pinta-ala: 1802m2 Rakennuslautakunta 54 17.09.2014 Rakennuslupahakemus, R59-2014 (3. kaupunginosan korttelin 422 tontti 7, Kavallintie 7a, kahden erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen) 719/10.03.00/2014

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

LVI-eristäjän käsikirja

LVI-eristäjän käsikirja LVI-eristäjän käsikirja Syyskuu 2010 2 Oikea eristys on kannattava sijoitus tulevaisuuteen Tehokkaaseen lämmöneristämiseen sijoitetut eurot palautuvat pienentyneinä lämmityskuluina muutamassa vuodessa;

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Luonnos 1.7.2014 Energiateollisuus ry Julkaisu J1/2014 Kaukojäähdytystyöryhmä Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 29.10.2014 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 05.05.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit)

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit) 1(13) Remontointiohje Ohjeen tarkoitus on selventää työn teettäjälle tai tekijällä, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon ryhtyessä korjaustyöhön asuinhuoneistossa. Alla olevien asioiden huomioon ottamisella

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

Maatilojen palontorjunta

Maatilojen palontorjunta Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Pelastussuunnitelma... 1 3.1 Pelastuslain edellyttämä pelastussuunnitelma... 1 3.1.1 Suurehko maatila... 1 3.2 Tuetulta maatilarakentamiselta

Lisätiedot