SOPIMUS VELVOITTEIDEN ETUSIJASTA JA MAKSUNSAANTIJÄRJESTYKSESTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS VELVOITTEIDEN ETUSIJASTA JA MAKSUNSAANTIJÄRJESTYKSESTÄ"

Transkriptio

1 ALLEKIRJOITUSKAPPALE SOPIMUS VELVOITTEIDEN ETUSIJASTA JA MAKSUNSAANTIJÄRJESTYKSESTÄ POHJOLA PANKKI OYJ SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), SUOMEN SIVUKONTTORITOIMINTA SWEDBANK AB (PUBL) Seniorlainanantajina POHJOLA PANKKI OYJ Agenttipankkina FORTUM POWER AND HEAT OY OY TURKU ENERGIA ÅBO ENERGI AB RAISION KAUPUNKI KAARINAN KAUPUNKI NAANTALIN KAUPUNKI Osakkaina sekä TURUN SEUDUN MAAKAASU JA ENERGIANTUOTANTO OY Lainansaajana 21.. joulukuuta

2 2 TÄMÄ SOPIMUS VELVOITTEIDEN ETUSIJASTA JA MAKSUNSAANTIJÄRJESTYKSESTÄ (" Etusijasopimus" ) on päivätty 21.. joulukuuta ja solmittu seuraavien osapuolten välillä: (1) POHJOLA PANKKI OYJ (y-tunnus: , osoite: PL 308, Pohjola, faksi: , seniorlainanantajana ja agenttipankkina ( Agenttipankki ); (2) SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), SUOMEN SIVUKONTTORITOIMINTA (y-tunnus: , osoite: Yliopistonkatu 17 (PL 171), Turku, faksi: , sähköposti: seniorlainanantajana; (3) SWEDBANK AB (PUBL) (rekisterinumero: , osoite: Brunkebergstorg 8, SE StockholmLandsvägen 40, SE Sundbyberg, Sverige, faksi: +46 (0) , sähköposti: seniorlainanantajana; (4) FORTUM POWER AND HEAT OY (y-tunnus: , osoite: Keilaniementie 1, PL 100, FORTUM, faksi:, sähköposti: osakkaana; (5) OY TURKU ENERGIA ÅBO ENERGI AB (y-tunnus: , osoite: Linnankatu 65, Turku, faksi: (02) , sähköposti: osakkaana; (6) RAISION KAUPUNKI (y-tunnus: , osoite: Nallinkatu 2, PL 100, Raisio, faksi:, sähköposti: osakkaana; (7) KAARINAN KAUPUNKI (y-tunnus: , osoite: PL 12, Kaarina, faksi:, sähköposti: osakkaana; (8) NAANTALIN KAUPUNKI (y-tunnus: , osoite: Käsityöläiskatu 2, PL 43, Naantali, faksi:, sähköposti: osakkaana; ja (9) TURUN SEUDUN MAAKAASU JA ENERGIANTUOTANTO OY (y-tunnus , (i) osoite: Tapani Bastman, Satamatie 16, Naantali, faksi:, sähköposti: ja (ii) osoite: Oskari Lehto, PL 100, FORTUMSakari Mikkola, Satamatie 16, Naantali, faksi:, sähköposti: lainansaajana ( Lainansaaja" ). (1)-(3) kohdissa tarkoitetut osapuolet yhdessä Seniorlainanantajat ja erikseen (kuten asiayhteys edellyttää) Seniorlainanantaja. (4)-(8) kohdissa tarkoitetut osapuolet yhdessä Osakkaat" ja erikseen (kuten asiayhteys edellyttää) Osakas. (1)-(9) kohdissa tarkoitetut osapuolet yhdessä " Osapuolet" ja erikseen (kuten asiayhteys edellyttää) Osapuoli. 1 SOPIMUKSEN TAUSTA 1.1 Seniorlainanantajat, Agenttipankki ja Lainansaaja ovat solmineet (i) englanninkielisen tälle päivätyn lainasopimuksen (Facilities Agreement) ( Ensimmäinen Seniorlainasopimus ) ja (ii) englanninkielisen tämän Etusijasopimuksen päivämäärälle päivätyn lainasopimuksen ( Facility Agreement) ( Toinen Seniorlainasopimus ), joihin viitataan jatkossa yhdessä Seniorlainasopimuksina ja erikseen Seniorlainasopimuksena. SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten mukaan Seniorlainanantajat ovat myöntäneet Lainansaajalle: (a) EUR suuruisen kertalyhenteisen lainan; ja

3 3 (b) (b) (a) EUR suuruisen lyhenevän lainan; ja EUR suuruisen luottolimiitin. Edellä kohdissa (a) (b) mainittuihin lainaan ja luottolimiittiinlainoihin viitataan jatkossa yhdessä Seniorlainoina. 1.2 Osakkaat ovat myöntäneet Lainansaajalle Lainansaajan ja Osakkaiden välisissä ja päivätyissä lainasopimuksissa (yhdessä " Osakaslainasopimukset" ) tarkemmin määritellyin ehdoin seuraavat yhteismäärältään EUR suuruiset määräaikaislainat jakautuen seuraavasti: (a) FORTUM POWER AND HEAT OY EUR ; (b) OY TURKU ENERGIA ÅBO ENERGI AB EUR ; (c) RAISION KAUPUNKI EUR ; (d) KAARINAN KAUPUNKI EUR ; ja (e) NAANTALIN KAUPUNKI EUR Edellä kohdissa (a) (e) mainittuihin lainoihin viitataan jatkossa yhdessä Osakaslainoina. 1.3 Osakkaat voivat myöntää Lainansaajalle Uusia Osakaslainoja (kuten määritelty jäljempänä) tämän Etusijasopimuksen ehtojen mukaisesti. Mikäli Uusia Osakaslainoja myönnetään, kukin Uusi Osakaslaina sisältyy edellä kohdassa 1.2 tarkoitettuun Osakaslainojen määritelmään ja vastaavasti Uutta Osakaslainaa koskeva sopimus tai muu sitoumus Osakaslainasopimusten määritelmään. 1.4 Osapuolten tietyistä oikeuksista ja velvollisuuksista, mukaan lukien SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten mukaisten Seniorlainojen ja Osakaslainasopimusten mukaisten Osakaslainojen ja niistä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien keskinäisestä etusijasta, määrätään tässä Etusijasopimuksessa. Seniorlainat ovat maksunsaantijärjestyksessä edellä Osakaslainoja kohdassa 3 (Osapuolten sitoumukset) määritellyllä tavalla. 1.5 Etusijasopimuksen epävirallinen englanninkielinen käännös on tämän Etusijasopimuksen Liitteenä 1. Mikäli kieliversioiden välillä on ristiriitaa, tämän Etusijasopimuksen suomenkielinen versio on ratkaiseva. OSAPUOLTEN KESKEN ON SOVITTU SEURAAVAA: 2 MÄÄRITELMÄT Tässä Etusijasopimuksessa käytettävillä termeillä on kohdassa 1 (Sopimuksen tausta) ja alla olevien määritelmien mukainen sisältö, paitsi milloin sopimustekstissä on nimenomaisesti toisin määrätty tai asiayhteys muuta edellyttää: EURIBOR tarkoittaa Osakaslainasopimuksissa määriteltyä samannimistä viitekorkoa (EURIBOR). " Eräännyttämisperuste" tarkoittaa (i) Ensimmäisen Seniorlainasopimuksen kohdan 21

4 4 (Events of Default) ja (ii) Toisen Seniorlainasopimuksen kohdan 21 (Events of Default) mukaisia eräännyttämisperusteita. Osakassopimus tarkoittaa päivättyä osakassopimusta Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:n, Oy Turku Energia Åbo Energi Ab:n, Fortum Power and Heat Oy:n, Kaarinan kaupungin, Naantalin kaupungin ja Raision kaupungin välillä koskien Lainansaajaa. " Sallittu Osakaslainakorko" tarkoittaa Osakaslainasopimusten mukaista vuosittaista korkoa Osakaslainojen lainapääomille sillä edellytyksellä, että (i) soveltuvien ehtojen mukaan kunkin Osakaslainan korko (asianomaisen Osakaslainan lainapääomalle laskettuna) on korkeintaan kahdentoista (12) kuukauden EURIBOR lisättynä kolmella (3) prosenttiyksiköllä ja että (ii) Lainansaaja voi maksaa kullekin Osakaslainalle kertyneen ja erääntyneen koron vain puolivuosittain ja vain silloin, jos Eräännyttämisperustetta tai potentiaalista Eräännyttämisperustetta ei ole maksuhetkellä olemassa eikä synny maksun seurauksena. Sallittu Osakaslainalyhennys tarkoittaa kunkin tämän Etusijasopimuksen päivämäärällä olemassa olevan Osakaslainasopimuksen kohdan 4 (Takaisinmaksu) mukaista Osakaslainan pääoman takaisinmaksua vain silloin, jos Eräännyttämisperustetta tai potentiaalista Eräännyttämisperustetta ei ole maksuhetkellä olemassa eikä synny maksun seurauksena. Seniorlainanantajien Enemmistö tarkoittaa Seniorlainasopimuksessa määriteltyä Seniorlainanantajien enemmistöä (Majority LendersSeniorlainasopimuksissa määriteltyjä Seniorlainanantajien enemmistöjä (Majority Lenders) yhteenlaskettuna siten, että asianomaisten Seniorlainanantajien Seniorlainasopimuksiin perustuvat sitoumukset (Commitments) yhdessä ovat vähintään 66 2/3 prosenttia kaikista Seniorlainasopimuksiin perustuvista sitoumuksista (Total Commitments) yhdessä (tai mikäli kaikki sitoumukset on vähennetty nollaan, sitoumukset yhdessä olivat välittömästi ennen vähentämistä vähintään 66 2/3 prosenttia kaikista sitoumuksista yhdessä). " Seniorvelka" tarkoittaa kulloistakin Seniorlainojen maksamatta olevaa lainapääomaa, kertynyttä korkoa ja viivästyskorkoa, Seniorlainojen hoitoon ja hallinnointiin SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten mukaan liittyviä maksuja ja palkkioita sekä kaikkia muita Lainansaajan SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten mukaan Seniorlainoihin perustuvia nykyisiä ja tulevia velvoitteita

5 5 (sisältäen myös kaikki sellaiset velvoitteet, joita ei ole voitu laittaa täytäntöön tai joiden määrää on alennettu maksukyvyttömyysmenettelyn johdosta). " Seniorvelan Päättymispäivä" tarkoittaa päivää, jolloin Seniorvelat kokonaisuudessaan on peruuttamattomasti maksettu tai muuten suoritettu ja kaikki Osapuolten SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten mukaiset velvoitteet ovat päättyneet. " Uusi Osakaslaina" tarkoittaa Osakkaan tämän Etusijasopimuksen päivämäärän jälkeen Lainansaajalle myöntämää lainaa. 3 OSAPUOLTEN SITOUMUKSET 3.1 Lainansaajalla on oikeus maksaa ja vastaavasti kullakin Osakkaalla on oikeus vastaanottaa Sallittua Osakaslainakorkoa ja Sallittua Osakaslainalyhennystä. Ilman Agenttipankin (joka toimii Seniorlainanantajien Enemmistön ohjeiden mukaan) etukäteen antamaa kirjallista suostumusta Lainansaajalla ei ole oikeutta maksaa tai tehdä eikä Osakkailla oikeutta vastaanottaa mitään muita Osakaslainoihin perustuvia suorituksia. 3.2 Osakkailla ei ole oikeutta vaatia tai vastaanottaa mitään Osakaslainoihin liittyvää vakuutta tai takausta tai näitä koskevaa etuutta ilman Agenttipankin (joka toimii Seniorlainanantajien Enemmistön ohjeiden mukaan) etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 3.3 Osakkaat voivat myöntää Lainansaajalle Uusia Osakaslainoja vain sillä edellytyksellä, että asianomaista Uutta Osakaslainaa koskevien ehtojen mukaan: a) koron määrä on korkeintaan kahdentoista (12) kuukauden EURIBOR lisättynä kolmella (3) prosenttiyksiköllä, jota saa maksaa ainoastaan samoilla ehdoilla kuin Sallittua Osakaslainakorkoa; b) Uudelle Osakaslainalle saa tehdä ainoastaan Sallittuja Osakaslainalyhennyksiä vastaavia lyhennyksiä; ja c) lainan pääoma erääntyy takaisinmaksettavaksi aikaisintaan kuusi (6) kuukautta Seniorvelan Päättymispäivän jälkeen. 3.4 Osakkailla ei ole oikeutta suoraan tai epäsuorasti hakea Lainansaajaa konkurssiin, yrityssaneeraukseen, purettavaksi tai asetettavaksi selvitystilaan taikka äänestää mainittuja menettelyjä puoltavan päätöksen puolesta, ellei Agenttipankki (joka toimii Seniorlainanantajan Enemmistön ohjeiden mukaan) tätä nimenomaisesti ja kirjallisesti ole pyytänyt tai laki niin edellytä tehtäväksi. 3.5 Kukin Osakas sitoutuu siihen, että mikäli Osakas milloin tahansa ennen Seniorvelan Päättymispäivää vastaanottaa Lainansaajalta (tai Lainansaajan selvittäjältä, Lainansaajan konkurssipesän pesänhoitajalta tai muulta vastaavalta taholta) Osakaslainasopimukseen perustuvan suorituksen (joko käteisenä tai muuna kuin käteisenä, kuittauksen muodossa tai muulla tavoin), jota ei nimenomaisesti ole edellä sallittu, niin tällaiset suoritukset on tilitettävä Agenttipankille (Seniorlainanantajien hyväksi) käytettäväksi SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten mukaisesti Seniorvelan maksamiseen. Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä mainittuja ehtoja sovelletaan myös siinä tapauksessa, että Lainansaaja lopettaa toimintansa, puretaan tai asetetaan selvitystilaan, hakeutuu tai haetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai tulee maksukyvyttömäksi sekä muissa vastaavissa,

6 6 edellä mainittuihin rinnastettavissa tilanteissa. Tässä kohdassa 3.5 määritellyissä tilanteissa Seniorlainanantajilla on oikeus saada kaikki Lainansaajan tai sen konkurssipesän tai vastaavan tahon Osakkaille maksamat ja maksettavaksi määrätyt Osakaslainojen suoritukset ja käyttää tällaiset Osakaslainojen suoritukset SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten mukaisesti Seniorvelan maksamiseen. Mikäli suoritus ei riitä kaiken maksettavaksi erääntyneen Seniorvelan maksamiseen, tulee kyseinen suoritus käyttää Ensimmäisen Seniorlainasopimuksen ja vastaavasti Toisen Seniorlainasopimuksen mukaisen maksettavaksi erääntyneen Seniorvelan maksamiseen niiden suhteellisia osuuksia (pro rata) vastaten. 3.6 Ilman Agenttipankin (joka toimii Seniorlainanantajien Enemmistön ohjeiden mukaan) etukäteen antamaa kirjallista suostumusta Osakkailla tai Lainansaajalla ei ole oikeuttaa muuttaa, vaihtaa, poistaa tai lisätä mitään tämän Etusijasopimuksen tai Osakaslainasopimuksen ehtoa, lukuun ottamatta teknisiä tai hallinnollisia muutoksia tai lisäyksiä tai olennaisten virheiden tai puutteiden korjauksia, joilla ei ole haitallista vaikutusta Seniorlainanantajien tai Agenttipankin asemaan. 4 ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 4.1 SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten muuttaminen Agenttipankilla, Seniorlainantajilla ja Lainansaajalla on oikeus muuttaa SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten ehtoja (mukaan lukien mutta rajoittumatta Seniorvelan lainapääomien korottaminen ja takaisinmaksuaikojen pidentäminen) ilman Osakkaiden suostumusta. Seniorlainasopimuksen ehtojen muuttaminen siten, että muutos lisää Lainansaajan maksuvelvoitteita tai lyhentää takaisinmaksuaikoja edellyttää kuitenkin Seniorlainanantajien Enemmistön suostumusta. Tässä Etusijasopimuksessa sovittu Osakaslainojen oikeusasema ja Seniorlainojen etusija ja maksunsaantijärjestys suhteessa SeniorlainoihinOsakaslainoihin sekä muut ehdot säilyvät muuttumattomina voimassa riippumatta Agenttipankin, Seniorlainanantajien ja Lainansaajan sopimasta Seniorlainojen uudistamisesta tai niiden ehtojen muuttamisesta Edellä kohdassa todetusta poiketen ilman kunkin Osakkaan suostumusta Agenttipankilla, Seniorlainanantajilla ja/tai Lainansaajalla ei ole kuitenkaan oikeutta muuttaa tätä Etusijasopimusta tai mitään muutakaan sopimusta, jonka osapuolena Osakkaat (tai joku heistä) on. 4.2 Agenttipankin ja Seniorlainanantajien oikeudet Tämä Etusijasopimus ei millään lailla rajoita Agenttipankin tai Seniorlainanantajien SeniorlainasopimukseenSeniorlainasopimuksiin perustuvia tai muita oikeuksia. Agenttipankki ja Seniorlainanantajat voivat tämän Etusijasopimuksen estämättä oman harkintansa mukaan käyttää kaikkia niitä oikeuksia ja oikeuskeinoja, joita niillä SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten ehtojen mukaisesti ja muuten on olemassa ja käytettävissä. 5 MANKALA-PERIAATTEEN NOUDATTAMINEN Lainansaajan tulee toimia niin sanotun Mankala-periaatteen mukaisena yhtiönä. Osakkaat vahvistavat, että Osakassopimuksessa todetut pääomakustannukset, joista Osakkaat ovat vastuussa, pitävät ja tulevat pitämään sisällään kaikki palkkiot, korot ja lyhennykset, jotka liittyvät mihin tahansa Lainansaajan velkoihin. Seniorvelkaa vastaavat kustannukset kuuluvat kokonaisuudessaan niihin Lainansaajan kiinteisiin kustannuksiin, joista Osakkaat vastaavat samassa suhteessa kuin omistavat Lainansaajan osakkeita. Epäselvyyksien välttämiseksi Osapuolet toteavat, että tässä kohdassa 5 esitetty ei ole kuitenkaan Osakkaiden takaus Agenttipankille tai Seniorlainanantajille.

7 7 6 VASTUUNRAJOITUS Agenttipankki ja Seniorlainanantajat eivät vastaa tähän Etusijasopimukseen tai Seniorvelkaan perustuvien oikeuksiensa tai oikeuskeinojensa käytöstä aiheutuvista vahingoista, paitsi mikäli toiminnan voidaan katsoa olevan tahallista tai törkeän tuottamuksellista. 7 ILMOITUKSET Tämän Etusijasopimuksen mukaiset ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä Osapuolille joko postitse, faksilla taikka sähköpostilla tämän Etusijasopimuksen alussa kohdissa (1)-(9) mainittuihin osoitteisiin tai Osapuolten myöhemmin toisilleen ilmoittamiin osoitteisiin. 8 SOPIMUKSEN SIIRTO 8.7 Seniorlainanantajien ja Agenttipankin siirto-oikeuteen sovelletaan SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten ehtoja. Seniorlainanantajan tai Agenttipankin siirtäessä Seniorlainasopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet osin tai kokonaan siirtyvät tähän Etusijasopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet vastaavilta osin siirron myötä siirronsaajalle edellyttäen, että siirronsaaja on Seniorlainanantajan tai Agenttipankin ominaisuudessa (kuten asiayhteys edellyttää) liittynyt tämän Etusijasopimuksen Osapuoleksi. Agenttipankin eroamiseen tehtävästään ja Agenttipankin seuraajan nimittämiseen vastaavaan tehtävään sovelletaan Seniorlainasopimuksen ehtoja. Seniorlainasopimusten ehtoja kuitenkin siten, että Agenttipankkina voi kulloinkin toimia vain yksi Seniorlainanantajana toimiva pankki. 8.8 Osakkaalla tai Lainansaajalla ei ole oikeutta siirtää tähän Etusijasopimukseen tai Osakaslainasopimuksiin perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle. Edellisessä virkkeessä todetusta poiketen Osakas voi kuitenkin siirtää Osakaslainasopimuksiin perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai muuten Osakassopimuksen kohdan 4.11 mukaisesti edellyttäen, että siirronsaaja on Osakkaan ominaisuudessa liittynyt tämän Etusijasopimuksen Osapuoleksi. 9 VOIMASSAOLO Tämä Etusijasopimus tulee voimaan tällä päivämäärällä ja on voimassa Seniorvelan Päättymispäivään saakka.osapuolet sopivat, että osa Osakkaista voi allekirjoittaa tämän Etusijasopimuksen vasta sen päivämäärän jälkeen. Etusijasopimus sitoo Osapuolta siitä (asianomaiseen allekirjoitussivuun merkitystä) päivästä lukien, jona Osapuoli on allekirjoittanut sen. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä Etusijasopimus sitoo sen allekirjoittaneita Osapuolia, vaikka kaikki Osapuolet eivät olisi allekirjoittaneet Etusijasopimusta. Tämä Etusijasopimus korvaa voimaantullessaan aiemman Osapuolten solmiman ( päivätyn) etusijasopimuksen. Osapuolet tiedostavat, että Agenttipankilla ja Seniorlainanantajilla on Seniorlainasopimuksen ehtojen mukaisesti oikeus eräännyttää Seniorlainasopimukseen perustuvat saatavansa ja käyttää kaikkia niitä oikeuksia ja oikeuskeinoja, joita niillä Seniorlainasopimuksen ehtojen mukaisesti ja muuten on olemassa ja käytettävissä, mikäli kaikki Osapuolet eivät ole oikeassa järjestyksessä hyväksyneet ja allekirjoittaneet tätä Etusijasopimusta viimeistään Seniorlainasopimuksessa määrättynä päivämääränä. 10 SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA Tähän Etusijasopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Etusijasopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena. Edellisessä virkkeessä todetusta poiketen Agenttipankki ja

8 Seniorlainanantajat voivat harkintansa mukaan saattaa riitaisuuden käsiteltäväksi myös missä tahansa muussa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa Agenttipankki ja Seniorlainanantajat voivat käynnistää rinnakkaisia menettelyjä useammassa tuomioistuimessa. 8

9 ALLEKIRJOITUKSET POHJOLA PANKKI OYJ Seniorlainanantajana ja Agenttipankkina SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), SUOMEN SIVUKONTTORITOIMINTA Seniorlainanantajana SWEDBANK AB (PUBL) Seniorlainanantajana

10 Päiväys: FORTUM POWER AND HEAT OY Osakkaana Päiväys: OY TURKU ENERGIA ÅBO ENERGI AB Osakkaana

11 Päiväys: RAISION KAUPUNKI Osakkaana Päiväys: KAARINAN KAUPUNKI Osakkaana Päiväys: NAANTALIN KAUPUNKI Osakkaana

12 TURUN SEUDUN MAAKAASU JA ENERGIANTUOTANTO OY Lainansaajana

13 ETUSIJASOPIMUKSEN EPÄVIRALLINEN ENGLANNINKIELINEN KÄÄNNÖS LIITE 1

14 Document comparison by Workshare Compare on 11. joulukuuta :07:20 Input: Document 1 ID Description Document 2 ID Description Rendering set interwovensite://ws/docs/ /1 # v1<DOCS> - TSME_-_Etusijasopimus ALLEKIRJOITUSKAPPALE interwovensite://ws/docs/ /14 # v14<DOCS> - LEGAL-# v5-TSE_- _Etusijasopimus Standard Legend: Insertion Deletion Moved from Moved to Style change Format change Moved deletion Inserted cell Deleted cell Moved cell Split/Merged cell Padding cell Statistics: Count Insertions 56 Deletions 53 Moved from 0 Moved to 0 Style change 0 Format changed 0 Total changes 109

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi 1(5) 1 SOPIJAOSAPUOLET 1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: 0124610-9 Kielotie 28 01300 Vantaa puh. 09-83911 faksi 09-83924359 1.2 Osuuskunta Suomen Asuntomessut (myöhemmin

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1. Akaan kaupunki; 2. Kangasalan kunta; 3. Lempäälän kunta; 4. Tampereen kaupunki; 5. Valkeakosken kaupunki;

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS Sivu 1 / 4 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolia ovat: 1) Lapin yliopisto, osoite PL 122, 96101 ROVANIEMI 2) Rovaniemen kaupunki, osoite PL 8216, 96101

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

o) Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

o) Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 1 VALTUUSTON ESITYSLISTAN 20.6.2016 liite nro 12 PURKU- JA SIIRTOSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän purku- ja siirtosopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet seuraavat osapuolet: a) Heinäveden kunta b) Ilomantsin kunta

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus Versso Island Development Oy. (jäljempänä ostaja ) Y-tunnus

1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus Versso Island Development Oy. (jäljempänä ostaja ) Y-tunnus 1 KIINTEISTÖN KAUPAN ESISOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet 1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus 0162798-0 Siltakyläntie 175 49220 SILTAKYLÄ 2. Versso Island Development Oy (jäljempänä ostaja

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

Merkitään, että Kolmio on Ruduksen sataprosenttisesti (100 %) omistama tytäryhtiö.

Merkitään, että Kolmio on Ruduksen sataprosenttisesti (100 %) omistama tytäryhtiö. SOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 Sipoon kunta Y-tunnus 0203533-8 Iso Kylätie 18 04130 Sipoo (jäljempänä Kunta ) 1.2 Rudus Oy Y-tunnus 1628390-6 Pronssitie 1 00440 Helsinki (jäljempänä Rudus ) 1.3 Murskauskolmio

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISSOPIMUS

RAKENNUTTAMISSOPIMUS RAKENNUTTAMISSOPIMUS Karhunmäen koulu Kuntarahoitus Oyj ja Joensuun kaupunki ja Urakoitsija 24.3.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAPUOLET... 3 2 PROJEKTIN KUVAUS JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIJAPUOLTEN

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05. Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.06/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (puh. 040

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA SANTASPORT FINLAND OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Sastamalan kaupunki. 1.3. Pomarkun kunta. 1.4. Jämijärven kunta. 1.5.

OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. 1.1. Kankaanpään kaupunki. 1.2. Sastamalan kaupunki. 1.3. Pomarkun kunta. 1.4. Jämijärven kunta. 1.5. OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Sastamalan kaupunki 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Porin kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Tämän sopimuksen Osapuolina

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 Kunnanhallitus 279 10.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä

Lisätiedot

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1 SOPIMUS Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1. Sopijaosapuolet Hankkeen päätoteuttaia: Diakonia -ammattikorkeakoulu Oy PL 12 00551 Helsinki Y-tunnus: 0115776-3 Johtaja

Lisätiedot

LUOTTOSOPIMUS NOUSIAISTEN VESI OY:N NOUSIAISTEN KUNNAN VÄLILLÄ

LUOTTOSOPIMUS NOUSIAISTEN VESI OY:N NOUSIAISTEN KUNNAN VÄLILLÄ LUOTTOSOPIMUS NOUSIAISTEN VESI OY:N JA NOUSIAISTEN KUNNAN VÄLILLÄ LUOTTOSOPIMUS Me allekirjoittaneet Nousiaisten Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Y-tunnus: 2793056-6 ja Nousiaisten kunta (jäljempänä Luotonantaja)

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Erityiset ehdot Tilin määritelmä KorkoExtra-tili on jatkuva säästämiseen tarkoitettu tili. Tilillä olevat varat ovat vapaasti käytettävissä

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

LUOTTOSOPIMUS MYNÄMÄEN VESIHUOLTO OY:N

LUOTTOSOPIMUS MYNÄMÄEN VESIHUOLTO OY:N LUOTTOSOPIMUS MYNÄMÄEN VESIHUOLTO OY:N JA MYNÄMÄEN KUNNAN VÄLILLÄ LUOTTOSOPIMUS Me allekirjoittaneet Mynämäen Vesihuolto Oy (jäljempänä Luotonottaja) Y-tunnus: ja Mynämäen kunta (jäljempänä Luotonantaja)

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Coreorient Oy (Y-tunnus: 2388488-1) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Y-tunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia 44/2014 Talous- ja suunnitteluosasto 12.12.2014 Rahoitusjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia 44/2014 Talous- ja suunnitteluosasto 12.12.2014 Rahoitusjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 103 Jätkäsaaren Jätteen Putkikeräys Oy:n konsernitiliin käyttöoikeustilin luottolimiitin muuttaminen HEL 2013-006680 T 02 06 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, viitaten

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

TAALERI KIERTOTALOUS OMISTAJAT KY

TAALERI KIERTOTALOUS OMISTAJAT KY TAALERI KIERTOTALOUS OMISTAJAT KY Sivu 2 / 11 SISÄLLYSLUETTELO 1 LAINAEHDOT... 3 1.1 Tausta... 3 1.2 Lainan määrä... 3 1.3 Merkintäoikeus... 3 1.4 Merkintäaika ja -paikka... 3 1.5 Lainan emissiokurssi

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE KANGASALAN KUNTA 6.6.2016 LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE Sisällys 1. SOPIJAPUOLET... 1 2. MÄÄRITELMÄT... 1 3. SOPIMUKSEN TAUSTA... 1 4. LIIKKEENLUOVUTUS

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyösopimus

Tutkimusyhteistyösopimus Tutkimusyhteistyösopimus 1/5 1 Sopijapuolet Yrkeshögskolan Novia/Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (y-tunnus 2059910-2), Wolffskavägen 35 B, 65200, Vasa, (jäljempänä Novia ) ja Turun kaupunki (y-tunnus: 0204819-8),

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN 1 Avustusluonteisten lainojen säädöstausta Perusparannuslaki (34/1979) Avustusluonteisia

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 (6) Luonnos 15.9.2015. 1 Osapuolet

OSAKASSOPIMUS 1 (6) Luonnos 15.9.2015. 1 Osapuolet OSAKASSOPIMUS 1 (6) Luonnos 1 Osapuolet Hyvinkään kaupunki - y-tunnus: 0125866-0 - osoite: Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää Järvenpään kaupunki - y-tunnus: 0126541-4 - osoite: Hallintokatu 2, 04400 Järvenpää

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Turun seudun kehitys Oy

Turun seudun kehitys Oy LUONNOS 17.12.15 Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 28.8.2015 LIITE 2 muokkauksin Laura Klami 19.10.2015 ja 12.11.2015 Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 28.10.2015 LIITE 2 Turun Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Osakassopimus

Koha-Suomi Oy Osakassopimus 1 Koha-Suomi Oy Osakassopimus 2 1. Osapuolet A kunta, Y-tunnus B kunta, Y-tunnus C kunta, Y-tunnus.. x, Koha Suomi Oy Edellä kohdissa a) y) tarkoitetut tahot jäljempänä erikseen Osakkeenomistaja ja yhdessä

Lisätiedot

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA Oy Matkahuolto Ab (Matkahuolto) ja Kunta X (Kunta) ovat sopineet Matkahuollon peruskoululaisten matkakorttipalvelusta Kunnassa seuraavaa:

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta >Ai,i4éfow f Vaikka yhtiö koettaa estää petoksia, ei se pidä itseään vastuunalaisena, jos maksu tapahtuu henkilöille, jotka esittävät tämän sopimuksen, vaikka eivät olekaan valtuutettuja siihen, ellei

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

Velan yleiset ehdot 1 (5) Yritykset ja yhteisöt

Velan yleiset ehdot 1 (5) Yritykset ja yhteisöt Velan yleiset ehdot 1 (5) Velan numero Käytössä 9.3.2016 alkaen. 330793f 1 MÄÄRITELMÄT 1.1 Jälleenrahoituksen purkukuluilla tarkoitetaan sitä korkotappiota, joka pankille aiheutuu siitä, että se joutuu

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Helsieni 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Helsieni 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Oy (Y-tunnus: 2741436-9) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Ytunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletusajan. Talletuskoron laskentatapa Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien malli Jäsenosuus (osuus) 1 Liikkeeseenlaskija Jäsenosuuspankit 2 Yksilöllinen tunniste (esim. CUSIP,

Lisätiedot

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli Johdanto Ottaen huomioon, että direktiivin 2007/2/EY (INSPIRE) 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön

Lisätiedot

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA LUONNOS 2111201 AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA JA ESPOON KAUPUNKI (ITSENSÄ JA LÄNSIMETRO OY:N

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina I/2012

Kuntaobligaatiolaina I/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina I/2012 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 13.1.2012 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite ja 24.8.2011 laadittu

Lisätiedot

KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY OSAKASSOPIMUS luonnos liite Haminan kaupunki, PL 70, HAMINA

KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY OSAKASSOPIMUS luonnos liite Haminan kaupunki, PL 70, HAMINA KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY OSAKASSOPIMUS luonnos 15.3.2016 liite 3 1. SOPIJAPUOLET Me allekirjoittaneet, jotka yhdessä omistamme Kuntien Sosiaalitekniikka Osakeyhtiön kaikki osakkeet, olemme tänään tehneet

Lisätiedot

VAIHDETTAVAN LAINAN EHDOT

VAIHDETTAVAN LAINAN EHDOT VAIHDETTAVAN LAINAN EHDOT 1. Vaihdettavan lainan tausta ja tarkoitus Ixonos Oyj:n (Y-tunnus: 0997039-6, "Yhtiö") varsinainen yhtiökokous on 7.4.2016 päättänyt Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LUONNOS 4.12.104 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON SAIRAALA-, KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT -OSASTON FYSIATRIAN POLIKLINIKKATOI- MINNAN LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

Lisätiedot

KATTOSOPIMUS. x.x.201 KATTOSOPIMUS ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA KÄYTÖSTÄ

KATTOSOPIMUS. x.x.201 KATTOSOPIMUS ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA KÄYTÖSTÄ Liite 3 KATTOSOPIMUS ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA KÄYTÖSTÄ TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHALULAUTAKUNTA/ TAPATURMA-ASIIDEN MUUTOKSENHALUKALUTAKUNTA JA [TOIMITTAJA] Sivu 1 / 6 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot