SOPIMUS VELVOITTEIDEN ETUSIJASTA JA MAKSUNSAANTIJÄRJESTYKSESTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS VELVOITTEIDEN ETUSIJASTA JA MAKSUNSAANTIJÄRJESTYKSESTÄ"

Transkriptio

1 ALLEKIRJOITUSKAPPALE SOPIMUS VELVOITTEIDEN ETUSIJASTA JA MAKSUNSAANTIJÄRJESTYKSESTÄ POHJOLA PANKKI OYJ SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), SUOMEN SIVUKONTTORITOIMINTA SWEDBANK AB (PUBL) Seniorlainanantajina POHJOLA PANKKI OYJ Agenttipankkina FORTUM POWER AND HEAT OY OY TURKU ENERGIA ÅBO ENERGI AB RAISION KAUPUNKI KAARINAN KAUPUNKI NAANTALIN KAUPUNKI Osakkaina sekä TURUN SEUDUN MAAKAASU JA ENERGIANTUOTANTO OY Lainansaajana 21.. joulukuuta

2 2 TÄMÄ SOPIMUS VELVOITTEIDEN ETUSIJASTA JA MAKSUNSAANTIJÄRJESTYKSESTÄ (" Etusijasopimus" ) on päivätty 21.. joulukuuta ja solmittu seuraavien osapuolten välillä: (1) POHJOLA PANKKI OYJ (y-tunnus: , osoite: PL 308, Pohjola, faksi: , seniorlainanantajana ja agenttipankkina ( Agenttipankki ); (2) SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), SUOMEN SIVUKONTTORITOIMINTA (y-tunnus: , osoite: Yliopistonkatu 17 (PL 171), Turku, faksi: , sähköposti: seniorlainanantajana; (3) SWEDBANK AB (PUBL) (rekisterinumero: , osoite: Brunkebergstorg 8, SE StockholmLandsvägen 40, SE Sundbyberg, Sverige, faksi: +46 (0) , sähköposti: seniorlainanantajana; (4) FORTUM POWER AND HEAT OY (y-tunnus: , osoite: Keilaniementie 1, PL 100, FORTUM, faksi:, sähköposti: osakkaana; (5) OY TURKU ENERGIA ÅBO ENERGI AB (y-tunnus: , osoite: Linnankatu 65, Turku, faksi: (02) , sähköposti: osakkaana; (6) RAISION KAUPUNKI (y-tunnus: , osoite: Nallinkatu 2, PL 100, Raisio, faksi:, sähköposti: osakkaana; (7) KAARINAN KAUPUNKI (y-tunnus: , osoite: PL 12, Kaarina, faksi:, sähköposti: osakkaana; (8) NAANTALIN KAUPUNKI (y-tunnus: , osoite: Käsityöläiskatu 2, PL 43, Naantali, faksi:, sähköposti: osakkaana; ja (9) TURUN SEUDUN MAAKAASU JA ENERGIANTUOTANTO OY (y-tunnus , (i) osoite: Tapani Bastman, Satamatie 16, Naantali, faksi:, sähköposti: ja (ii) osoite: Oskari Lehto, PL 100, FORTUMSakari Mikkola, Satamatie 16, Naantali, faksi:, sähköposti: lainansaajana ( Lainansaaja" ). (1)-(3) kohdissa tarkoitetut osapuolet yhdessä Seniorlainanantajat ja erikseen (kuten asiayhteys edellyttää) Seniorlainanantaja. (4)-(8) kohdissa tarkoitetut osapuolet yhdessä Osakkaat" ja erikseen (kuten asiayhteys edellyttää) Osakas. (1)-(9) kohdissa tarkoitetut osapuolet yhdessä " Osapuolet" ja erikseen (kuten asiayhteys edellyttää) Osapuoli. 1 SOPIMUKSEN TAUSTA 1.1 Seniorlainanantajat, Agenttipankki ja Lainansaaja ovat solmineet (i) englanninkielisen tälle päivätyn lainasopimuksen (Facilities Agreement) ( Ensimmäinen Seniorlainasopimus ) ja (ii) englanninkielisen tämän Etusijasopimuksen päivämäärälle päivätyn lainasopimuksen ( Facility Agreement) ( Toinen Seniorlainasopimus ), joihin viitataan jatkossa yhdessä Seniorlainasopimuksina ja erikseen Seniorlainasopimuksena. SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten mukaan Seniorlainanantajat ovat myöntäneet Lainansaajalle: (a) EUR suuruisen kertalyhenteisen lainan; ja

3 3 (b) (b) (a) EUR suuruisen lyhenevän lainan; ja EUR suuruisen luottolimiitin. Edellä kohdissa (a) (b) mainittuihin lainaan ja luottolimiittiinlainoihin viitataan jatkossa yhdessä Seniorlainoina. 1.2 Osakkaat ovat myöntäneet Lainansaajalle Lainansaajan ja Osakkaiden välisissä ja päivätyissä lainasopimuksissa (yhdessä " Osakaslainasopimukset" ) tarkemmin määritellyin ehdoin seuraavat yhteismäärältään EUR suuruiset määräaikaislainat jakautuen seuraavasti: (a) FORTUM POWER AND HEAT OY EUR ; (b) OY TURKU ENERGIA ÅBO ENERGI AB EUR ; (c) RAISION KAUPUNKI EUR ; (d) KAARINAN KAUPUNKI EUR ; ja (e) NAANTALIN KAUPUNKI EUR Edellä kohdissa (a) (e) mainittuihin lainoihin viitataan jatkossa yhdessä Osakaslainoina. 1.3 Osakkaat voivat myöntää Lainansaajalle Uusia Osakaslainoja (kuten määritelty jäljempänä) tämän Etusijasopimuksen ehtojen mukaisesti. Mikäli Uusia Osakaslainoja myönnetään, kukin Uusi Osakaslaina sisältyy edellä kohdassa 1.2 tarkoitettuun Osakaslainojen määritelmään ja vastaavasti Uutta Osakaslainaa koskeva sopimus tai muu sitoumus Osakaslainasopimusten määritelmään. 1.4 Osapuolten tietyistä oikeuksista ja velvollisuuksista, mukaan lukien SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten mukaisten Seniorlainojen ja Osakaslainasopimusten mukaisten Osakaslainojen ja niistä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien keskinäisestä etusijasta, määrätään tässä Etusijasopimuksessa. Seniorlainat ovat maksunsaantijärjestyksessä edellä Osakaslainoja kohdassa 3 (Osapuolten sitoumukset) määritellyllä tavalla. 1.5 Etusijasopimuksen epävirallinen englanninkielinen käännös on tämän Etusijasopimuksen Liitteenä 1. Mikäli kieliversioiden välillä on ristiriitaa, tämän Etusijasopimuksen suomenkielinen versio on ratkaiseva. OSAPUOLTEN KESKEN ON SOVITTU SEURAAVAA: 2 MÄÄRITELMÄT Tässä Etusijasopimuksessa käytettävillä termeillä on kohdassa 1 (Sopimuksen tausta) ja alla olevien määritelmien mukainen sisältö, paitsi milloin sopimustekstissä on nimenomaisesti toisin määrätty tai asiayhteys muuta edellyttää: EURIBOR tarkoittaa Osakaslainasopimuksissa määriteltyä samannimistä viitekorkoa (EURIBOR). " Eräännyttämisperuste" tarkoittaa (i) Ensimmäisen Seniorlainasopimuksen kohdan 21

4 4 (Events of Default) ja (ii) Toisen Seniorlainasopimuksen kohdan 21 (Events of Default) mukaisia eräännyttämisperusteita. Osakassopimus tarkoittaa päivättyä osakassopimusta Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:n, Oy Turku Energia Åbo Energi Ab:n, Fortum Power and Heat Oy:n, Kaarinan kaupungin, Naantalin kaupungin ja Raision kaupungin välillä koskien Lainansaajaa. " Sallittu Osakaslainakorko" tarkoittaa Osakaslainasopimusten mukaista vuosittaista korkoa Osakaslainojen lainapääomille sillä edellytyksellä, että (i) soveltuvien ehtojen mukaan kunkin Osakaslainan korko (asianomaisen Osakaslainan lainapääomalle laskettuna) on korkeintaan kahdentoista (12) kuukauden EURIBOR lisättynä kolmella (3) prosenttiyksiköllä ja että (ii) Lainansaaja voi maksaa kullekin Osakaslainalle kertyneen ja erääntyneen koron vain puolivuosittain ja vain silloin, jos Eräännyttämisperustetta tai potentiaalista Eräännyttämisperustetta ei ole maksuhetkellä olemassa eikä synny maksun seurauksena. Sallittu Osakaslainalyhennys tarkoittaa kunkin tämän Etusijasopimuksen päivämäärällä olemassa olevan Osakaslainasopimuksen kohdan 4 (Takaisinmaksu) mukaista Osakaslainan pääoman takaisinmaksua vain silloin, jos Eräännyttämisperustetta tai potentiaalista Eräännyttämisperustetta ei ole maksuhetkellä olemassa eikä synny maksun seurauksena. Seniorlainanantajien Enemmistö tarkoittaa Seniorlainasopimuksessa määriteltyä Seniorlainanantajien enemmistöä (Majority LendersSeniorlainasopimuksissa määriteltyjä Seniorlainanantajien enemmistöjä (Majority Lenders) yhteenlaskettuna siten, että asianomaisten Seniorlainanantajien Seniorlainasopimuksiin perustuvat sitoumukset (Commitments) yhdessä ovat vähintään 66 2/3 prosenttia kaikista Seniorlainasopimuksiin perustuvista sitoumuksista (Total Commitments) yhdessä (tai mikäli kaikki sitoumukset on vähennetty nollaan, sitoumukset yhdessä olivat välittömästi ennen vähentämistä vähintään 66 2/3 prosenttia kaikista sitoumuksista yhdessä). " Seniorvelka" tarkoittaa kulloistakin Seniorlainojen maksamatta olevaa lainapääomaa, kertynyttä korkoa ja viivästyskorkoa, Seniorlainojen hoitoon ja hallinnointiin SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten mukaan liittyviä maksuja ja palkkioita sekä kaikkia muita Lainansaajan SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten mukaan Seniorlainoihin perustuvia nykyisiä ja tulevia velvoitteita

5 5 (sisältäen myös kaikki sellaiset velvoitteet, joita ei ole voitu laittaa täytäntöön tai joiden määrää on alennettu maksukyvyttömyysmenettelyn johdosta). " Seniorvelan Päättymispäivä" tarkoittaa päivää, jolloin Seniorvelat kokonaisuudessaan on peruuttamattomasti maksettu tai muuten suoritettu ja kaikki Osapuolten SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten mukaiset velvoitteet ovat päättyneet. " Uusi Osakaslaina" tarkoittaa Osakkaan tämän Etusijasopimuksen päivämäärän jälkeen Lainansaajalle myöntämää lainaa. 3 OSAPUOLTEN SITOUMUKSET 3.1 Lainansaajalla on oikeus maksaa ja vastaavasti kullakin Osakkaalla on oikeus vastaanottaa Sallittua Osakaslainakorkoa ja Sallittua Osakaslainalyhennystä. Ilman Agenttipankin (joka toimii Seniorlainanantajien Enemmistön ohjeiden mukaan) etukäteen antamaa kirjallista suostumusta Lainansaajalla ei ole oikeutta maksaa tai tehdä eikä Osakkailla oikeutta vastaanottaa mitään muita Osakaslainoihin perustuvia suorituksia. 3.2 Osakkailla ei ole oikeutta vaatia tai vastaanottaa mitään Osakaslainoihin liittyvää vakuutta tai takausta tai näitä koskevaa etuutta ilman Agenttipankin (joka toimii Seniorlainanantajien Enemmistön ohjeiden mukaan) etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 3.3 Osakkaat voivat myöntää Lainansaajalle Uusia Osakaslainoja vain sillä edellytyksellä, että asianomaista Uutta Osakaslainaa koskevien ehtojen mukaan: a) koron määrä on korkeintaan kahdentoista (12) kuukauden EURIBOR lisättynä kolmella (3) prosenttiyksiköllä, jota saa maksaa ainoastaan samoilla ehdoilla kuin Sallittua Osakaslainakorkoa; b) Uudelle Osakaslainalle saa tehdä ainoastaan Sallittuja Osakaslainalyhennyksiä vastaavia lyhennyksiä; ja c) lainan pääoma erääntyy takaisinmaksettavaksi aikaisintaan kuusi (6) kuukautta Seniorvelan Päättymispäivän jälkeen. 3.4 Osakkailla ei ole oikeutta suoraan tai epäsuorasti hakea Lainansaajaa konkurssiin, yrityssaneeraukseen, purettavaksi tai asetettavaksi selvitystilaan taikka äänestää mainittuja menettelyjä puoltavan päätöksen puolesta, ellei Agenttipankki (joka toimii Seniorlainanantajan Enemmistön ohjeiden mukaan) tätä nimenomaisesti ja kirjallisesti ole pyytänyt tai laki niin edellytä tehtäväksi. 3.5 Kukin Osakas sitoutuu siihen, että mikäli Osakas milloin tahansa ennen Seniorvelan Päättymispäivää vastaanottaa Lainansaajalta (tai Lainansaajan selvittäjältä, Lainansaajan konkurssipesän pesänhoitajalta tai muulta vastaavalta taholta) Osakaslainasopimukseen perustuvan suorituksen (joko käteisenä tai muuna kuin käteisenä, kuittauksen muodossa tai muulla tavoin), jota ei nimenomaisesti ole edellä sallittu, niin tällaiset suoritukset on tilitettävä Agenttipankille (Seniorlainanantajien hyväksi) käytettäväksi SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten mukaisesti Seniorvelan maksamiseen. Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä mainittuja ehtoja sovelletaan myös siinä tapauksessa, että Lainansaaja lopettaa toimintansa, puretaan tai asetetaan selvitystilaan, hakeutuu tai haetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai tulee maksukyvyttömäksi sekä muissa vastaavissa,

6 6 edellä mainittuihin rinnastettavissa tilanteissa. Tässä kohdassa 3.5 määritellyissä tilanteissa Seniorlainanantajilla on oikeus saada kaikki Lainansaajan tai sen konkurssipesän tai vastaavan tahon Osakkaille maksamat ja maksettavaksi määrätyt Osakaslainojen suoritukset ja käyttää tällaiset Osakaslainojen suoritukset SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten mukaisesti Seniorvelan maksamiseen. Mikäli suoritus ei riitä kaiken maksettavaksi erääntyneen Seniorvelan maksamiseen, tulee kyseinen suoritus käyttää Ensimmäisen Seniorlainasopimuksen ja vastaavasti Toisen Seniorlainasopimuksen mukaisen maksettavaksi erääntyneen Seniorvelan maksamiseen niiden suhteellisia osuuksia (pro rata) vastaten. 3.6 Ilman Agenttipankin (joka toimii Seniorlainanantajien Enemmistön ohjeiden mukaan) etukäteen antamaa kirjallista suostumusta Osakkailla tai Lainansaajalla ei ole oikeuttaa muuttaa, vaihtaa, poistaa tai lisätä mitään tämän Etusijasopimuksen tai Osakaslainasopimuksen ehtoa, lukuun ottamatta teknisiä tai hallinnollisia muutoksia tai lisäyksiä tai olennaisten virheiden tai puutteiden korjauksia, joilla ei ole haitallista vaikutusta Seniorlainanantajien tai Agenttipankin asemaan. 4 ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 4.1 SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten muuttaminen Agenttipankilla, Seniorlainantajilla ja Lainansaajalla on oikeus muuttaa SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten ehtoja (mukaan lukien mutta rajoittumatta Seniorvelan lainapääomien korottaminen ja takaisinmaksuaikojen pidentäminen) ilman Osakkaiden suostumusta. Seniorlainasopimuksen ehtojen muuttaminen siten, että muutos lisää Lainansaajan maksuvelvoitteita tai lyhentää takaisinmaksuaikoja edellyttää kuitenkin Seniorlainanantajien Enemmistön suostumusta. Tässä Etusijasopimuksessa sovittu Osakaslainojen oikeusasema ja Seniorlainojen etusija ja maksunsaantijärjestys suhteessa SeniorlainoihinOsakaslainoihin sekä muut ehdot säilyvät muuttumattomina voimassa riippumatta Agenttipankin, Seniorlainanantajien ja Lainansaajan sopimasta Seniorlainojen uudistamisesta tai niiden ehtojen muuttamisesta Edellä kohdassa todetusta poiketen ilman kunkin Osakkaan suostumusta Agenttipankilla, Seniorlainanantajilla ja/tai Lainansaajalla ei ole kuitenkaan oikeutta muuttaa tätä Etusijasopimusta tai mitään muutakaan sopimusta, jonka osapuolena Osakkaat (tai joku heistä) on. 4.2 Agenttipankin ja Seniorlainanantajien oikeudet Tämä Etusijasopimus ei millään lailla rajoita Agenttipankin tai Seniorlainanantajien SeniorlainasopimukseenSeniorlainasopimuksiin perustuvia tai muita oikeuksia. Agenttipankki ja Seniorlainanantajat voivat tämän Etusijasopimuksen estämättä oman harkintansa mukaan käyttää kaikkia niitä oikeuksia ja oikeuskeinoja, joita niillä SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten ehtojen mukaisesti ja muuten on olemassa ja käytettävissä. 5 MANKALA-PERIAATTEEN NOUDATTAMINEN Lainansaajan tulee toimia niin sanotun Mankala-periaatteen mukaisena yhtiönä. Osakkaat vahvistavat, että Osakassopimuksessa todetut pääomakustannukset, joista Osakkaat ovat vastuussa, pitävät ja tulevat pitämään sisällään kaikki palkkiot, korot ja lyhennykset, jotka liittyvät mihin tahansa Lainansaajan velkoihin. Seniorvelkaa vastaavat kustannukset kuuluvat kokonaisuudessaan niihin Lainansaajan kiinteisiin kustannuksiin, joista Osakkaat vastaavat samassa suhteessa kuin omistavat Lainansaajan osakkeita. Epäselvyyksien välttämiseksi Osapuolet toteavat, että tässä kohdassa 5 esitetty ei ole kuitenkaan Osakkaiden takaus Agenttipankille tai Seniorlainanantajille.

7 7 6 VASTUUNRAJOITUS Agenttipankki ja Seniorlainanantajat eivät vastaa tähän Etusijasopimukseen tai Seniorvelkaan perustuvien oikeuksiensa tai oikeuskeinojensa käytöstä aiheutuvista vahingoista, paitsi mikäli toiminnan voidaan katsoa olevan tahallista tai törkeän tuottamuksellista. 7 ILMOITUKSET Tämän Etusijasopimuksen mukaiset ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä Osapuolille joko postitse, faksilla taikka sähköpostilla tämän Etusijasopimuksen alussa kohdissa (1)-(9) mainittuihin osoitteisiin tai Osapuolten myöhemmin toisilleen ilmoittamiin osoitteisiin. 8 SOPIMUKSEN SIIRTO 8.7 Seniorlainanantajien ja Agenttipankin siirto-oikeuteen sovelletaan SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten ehtoja. Seniorlainanantajan tai Agenttipankin siirtäessä Seniorlainasopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet osin tai kokonaan siirtyvät tähän Etusijasopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet vastaavilta osin siirron myötä siirronsaajalle edellyttäen, että siirronsaaja on Seniorlainanantajan tai Agenttipankin ominaisuudessa (kuten asiayhteys edellyttää) liittynyt tämän Etusijasopimuksen Osapuoleksi. Agenttipankin eroamiseen tehtävästään ja Agenttipankin seuraajan nimittämiseen vastaavaan tehtävään sovelletaan Seniorlainasopimuksen ehtoja. Seniorlainasopimusten ehtoja kuitenkin siten, että Agenttipankkina voi kulloinkin toimia vain yksi Seniorlainanantajana toimiva pankki. 8.8 Osakkaalla tai Lainansaajalla ei ole oikeutta siirtää tähän Etusijasopimukseen tai Osakaslainasopimuksiin perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle. Edellisessä virkkeessä todetusta poiketen Osakas voi kuitenkin siirtää Osakaslainasopimuksiin perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai muuten Osakassopimuksen kohdan 4.11 mukaisesti edellyttäen, että siirronsaaja on Osakkaan ominaisuudessa liittynyt tämän Etusijasopimuksen Osapuoleksi. 9 VOIMASSAOLO Tämä Etusijasopimus tulee voimaan tällä päivämäärällä ja on voimassa Seniorvelan Päättymispäivään saakka.osapuolet sopivat, että osa Osakkaista voi allekirjoittaa tämän Etusijasopimuksen vasta sen päivämäärän jälkeen. Etusijasopimus sitoo Osapuolta siitä (asianomaiseen allekirjoitussivuun merkitystä) päivästä lukien, jona Osapuoli on allekirjoittanut sen. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä Etusijasopimus sitoo sen allekirjoittaneita Osapuolia, vaikka kaikki Osapuolet eivät olisi allekirjoittaneet Etusijasopimusta. Tämä Etusijasopimus korvaa voimaantullessaan aiemman Osapuolten solmiman ( päivätyn) etusijasopimuksen. Osapuolet tiedostavat, että Agenttipankilla ja Seniorlainanantajilla on Seniorlainasopimuksen ehtojen mukaisesti oikeus eräännyttää Seniorlainasopimukseen perustuvat saatavansa ja käyttää kaikkia niitä oikeuksia ja oikeuskeinoja, joita niillä Seniorlainasopimuksen ehtojen mukaisesti ja muuten on olemassa ja käytettävissä, mikäli kaikki Osapuolet eivät ole oikeassa järjestyksessä hyväksyneet ja allekirjoittaneet tätä Etusijasopimusta viimeistään Seniorlainasopimuksessa määrättynä päivämääränä. 10 SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA Tähän Etusijasopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Etusijasopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena. Edellisessä virkkeessä todetusta poiketen Agenttipankki ja

8 Seniorlainanantajat voivat harkintansa mukaan saattaa riitaisuuden käsiteltäväksi myös missä tahansa muussa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa Agenttipankki ja Seniorlainanantajat voivat käynnistää rinnakkaisia menettelyjä useammassa tuomioistuimessa. 8

9 ALLEKIRJOITUKSET POHJOLA PANKKI OYJ Seniorlainanantajana ja Agenttipankkina SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), SUOMEN SIVUKONTTORITOIMINTA Seniorlainanantajana SWEDBANK AB (PUBL) Seniorlainanantajana

10 Päiväys: FORTUM POWER AND HEAT OY Osakkaana Päiväys: OY TURKU ENERGIA ÅBO ENERGI AB Osakkaana

11 Päiväys: RAISION KAUPUNKI Osakkaana Päiväys: KAARINAN KAUPUNKI Osakkaana Päiväys: NAANTALIN KAUPUNKI Osakkaana

12 TURUN SEUDUN MAAKAASU JA ENERGIANTUOTANTO OY Lainansaajana

13 ETUSIJASOPIMUKSEN EPÄVIRALLINEN ENGLANNINKIELINEN KÄÄNNÖS LIITE 1

14 Document comparison by Workshare Compare on 11. joulukuuta :07:20 Input: Document 1 ID Description Document 2 ID Description Rendering set interwovensite://ws/docs/ /1 # v1<DOCS> - TSME_-_Etusijasopimus ALLEKIRJOITUSKAPPALE interwovensite://ws/docs/ /14 # v14<DOCS> - LEGAL-# v5-TSE_- _Etusijasopimus Standard Legend: Insertion Deletion Moved from Moved to Style change Format change Moved deletion Inserted cell Deleted cell Moved cell Split/Merged cell Padding cell Statistics: Count Insertions 56 Deletions 53 Moved from 0 Moved to 0 Style change 0 Format changed 0 Total changes 109

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi 1(5) 1 SOPIJAOSAPUOLET 1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: 0124610-9 Kielotie 28 01300 Vantaa puh. 09-83911 faksi 09-83924359 1.2 Osuuskunta Suomen Asuntomessut (myöhemmin

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

KPK THH OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

KPK THH OY:N YHTIÖJÄRJESTYS KPK THH OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Tilikausi Yhtiön toiminimi on KPK THH Oy. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 5 Osakkuus yhtiössä ja omistus 6 Osakkeiden

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen Osapuolia ovat: 2. 1. Helsingin kaupunki, y-tunnus 0215438-8 Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS 1. PANTINANTAJA Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (y-tunnus: 2556709-7), osoite: Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri (jäljemäpänä Pantinantaja ) 2. PANTINSAAJAT 1) kunta 2) kunta

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

YRITYSLAINAN YLEISET LAINAEHDOT

YRITYSLAINAN YLEISET LAINAEHDOT 1 / 5 YRITYSLAINAN YLEISET LAINAEHDOT 1. MÄÄRITELMÄT Lainakustannuksilla tarkoitetaan Lainanantajan tiedossa olevien, lainasuhteen johdosta Lainansaajan maksettavaksi tulevien korkojen, nostoprovisioiden

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä Optiosopimus Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n ja Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n välillä..2012 ASTREA Asianajotoimisto Attorneys at Law 2/6 OPTIOSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Optio-oikeuden myöntäjä

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä 1 (6) Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Versio 3.0 2 (6) 1 Sopijapuolet 1. Yritys (jäljempänä Järjestelmätoimittaja) Y-tunnus 2. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

TURUN PALVELUTILAT OY:N JA TURUN KAUPUNGIN VÄLINEN LUOTTOLIMIITTISOPIMUS. 1) Turun Palvelutilat Oy (jäljempänä Yhtiö - Luotonottaja)

TURUN PALVELUTILAT OY:N JA TURUN KAUPUNGIN VÄLINEN LUOTTOLIMIITTISOPIMUS. 1) Turun Palvelutilat Oy (jäljempänä Yhtiö - Luotonottaja) TURUN PALVELUTILAT OY:N JA TURUN KAUPUNGIN VÄLINEN LUOTTOLIMIITTISOPIMUS Osapuolet, 1) Turun Palvelutilat Oy (jäljempänä Yhtiö - Luotonottaja) Y-tunnus: 2554156-7 ja 2) Turun kaupunki (jäljempänä Kaupunki

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com SIJOITUSESITE SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 800.000.000 EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu 8.9.2003 ja sitä viimeksi

Lisätiedot

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1. Akaan kaupunki; 2. Kangasalan kunta; 3. Lempäälän kunta; 4. Tampereen kaupunki; 5. Valkeakosken kaupunki;

Lisätiedot

4. TELE FINLANDIN TUOTEMERKKIEN JA YHTEISTYÖN TUNNUKSIEN KÄYTTÖ

4. TELE FINLANDIN TUOTEMERKKIEN JA YHTEISTYÖN TUNNUKSIEN KÄYTTÖ TeliaSonera Finland Oyj/Tele Finland - Varainhankintasopimus 1. OSAPUOLET TeliaSonera Finland Oyj/Tele Finland Y-tunnus 1475607-9 Osoite: PL 040, 00051 SONERA Puh. 020401 (jäljempänä Tele Finland ) ja

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA 19.6.2017 2 OSAPUOLET Myyjät 1. Rovaniemen kaupunki, Hallituskatu 7, PL 122, 96101 Rovaniemi; Jäljempänä Myyjä Ostaja

Lisätiedot

VAIHTOVELKAKIRJALAINA

VAIHTOVELKAKIRJALAINA VAIHTOVELKAKIRJALAINA Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n ja Turun kaupungin välillä xx.11.2014 C:\Users\msalmine\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IA4B0UMI\Vvklaina

Lisätiedot

SOVINTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET. (1.1) Hailuodon kunta ( ) (jäljempänä Kunta ) (1.2) Oulun Rakennusteho Oy ( ) (jäljempänä Rakennusteho )

SOVINTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET. (1.1) Hailuodon kunta ( ) (jäljempänä Kunta ) (1.2) Oulun Rakennusteho Oy ( ) (jäljempänä Rakennusteho ) SOVINTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET (1.1) Hailuodon kunta (0184918-8) (jäljempänä Kunta ) (1.2) Oulun Rakennusteho Oy (1000124-2) (jäljempänä Rakennusteho ) (1.3) Kiinteistö Oy Marjaniemen Helmi (2438766-8) (jäljempänä

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Kiinteäehtoinen laina. Vuosimaksulainan muuttaminen kiinteäehtoiseksi. Koron määrä. Uusi maksusuunnitelma PÄÄTÖS

Kiinteäehtoinen laina. Vuosimaksulainan muuttaminen kiinteäehtoiseksi. Koron määrä. Uusi maksusuunnitelma PÄÄTÖS VALTIOKONTTORI Rahoitus Erityisrahoitusjärjestelyt PÄÄTÖS 13.10.14 LOIMAAN,KAUPUNKI DG, a - r, o..(13 i i ' 1 Ol / V Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot c/o Hulmin Huolto Oy Hannele Vainio Kauppalankatu

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

OHJAAJASOPIMUS (TELEVISIO)

OHJAAJASOPIMUS (TELEVISIO) OHJAAJASOPIMUS (TELEVISIO) Tämän sopimuksen osapuolet ovat:, (jäljempänä Ohjaaja ); ja, (jäljempänä Tuottaja ). 1. SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Tuottaja ottaa ohjaajan palvelukseensa ( Elokuva / Sarja ) valmistamista

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 1 TUOTANNOLLISEN TILAN VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Vuokralainen: Sopimuksen tarkoitus: Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 Siparila Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com 1 (5) Sijoitusesite ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 100 MILJOONAA EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Hoitovastike + erillisveloitukset. Rahoitusvastike. Myyntihinta. Lainaosuus. Velaton hinta. lyhennysvapaan. Osakkeiden numerot lkm

Hoitovastike + erillisveloitukset. Rahoitusvastike. Myyntihinta. Lainaosuus. Velaton hinta. lyhennysvapaan. Osakkeiden numerot lkm MYYNTIHINNASTO 1 (7) asunnot, autopaikat, pienajoneuvopaikat 27.12.2011 Asunto Oy Keravan Akatemia voimassa toistaiseksi Keskikatu 1, 04200 KERAVA Päivitetty 30.11.2012 Krs. Huoneistotyyppi Pinta-ala m

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

(1.-5. jäljempänä Maanomistajat tai Maanomistajayhtiöt ) Jäljempänä Myyjät ja Ostaja yhdessä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli.

(1.-5. jäljempänä Maanomistajat tai Maanomistajayhtiöt ) Jäljempänä Myyjät ja Ostaja yhdessä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli. ESISOPIMUS 1 OSAPUOLET Myyjät 1. Kiinteistö Oy Jorvaksen Kulma (y-tunnus 0860341-2), omistusosuus 1/5 2. Kiinteistö Oy Jorvaksen Portti (y-tunnus 0860338-3), omistusosuus 1/5 3. Kiinteistö Oy Jorvaksen

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS Sivu 1 / 4 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolia ovat: 1) Lapin yliopisto, osoite PL 122, 96101 ROVANIEMI 2) Rovaniemen kaupunki, osoite PL 8216, 96101

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Takauksen saamisen edellytyksiä

Takauksen saamisen edellytyksiä Konvertointitakaus 868/2008 (HE 136/2008 vp) Voimaantulo 1.1.2009 Hyväksymisvaltuus valtion talousarviossa (2009: takausvastuun enimmäismäärä 1 miljardi ) Valtiokonttori päättää lainan hyväksymisestä takauslainaksi

Lisätiedot

1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus Versso Island Development Oy. (jäljempänä ostaja ) Y-tunnus

1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus Versso Island Development Oy. (jäljempänä ostaja ) Y-tunnus 1 KIINTEISTÖN KAUPAN ESISOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet 1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus 0162798-0 Siltakyläntie 175 49220 SILTAKYLÄ 2. Versso Island Development Oy (jäljempänä ostaja

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET. Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy. Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun [].

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET. Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy. Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun []. KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy ja Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun [].2017 2(6) KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Ismo Syvähuoko

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN VUOKRA-ASUNNOT OY PYYNTÖ 02.06.2014 Keskustie 5, 01900 NURMIJÄRVI

NURMIJÄRVEN VUOKRA-ASUNNOT OY PYYNTÖ 02.06.2014 Keskustie 5, 01900 NURMIJÄRVI Kh 9.6.2014 175 NURMIJÄRVEN VUOKRA-ASUNNOT OY PYYNTÖ 02.06.2014 Keskustie 5, 01900 NURMIJÄRVI NURMIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus / kunnanvaltuusto Keskustie 2, 01900 NURMIJÄRVI KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS

Lisätiedot

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa.

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa. 1 OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Joutsan kunta 2) A.Reponen Oy Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan yhtiöllä sopijapuolten tänään perustamaa Kiinteistö Oy XXX nimistä kiinteistöyhtiötä ja osakkaalla

Lisätiedot

Vaihtovelkakirjalaina on oman pääoman ehtoinen laina (Laina), joka on etuoikeusasemaltaan:

Vaihtovelkakirjalaina on oman pääoman ehtoinen laina (Laina), joka on etuoikeusasemaltaan: VSS BIOPOWER OY:N VAIHTOVELKAKIRJALAINAN 2017 EHDOT 1. Lainan liikkeeseenlaskija ja lainamäärä Tämän vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on VSS Biopower Oy (yritystunnus 2745345-6, kotipaikka Säkylä).

Lisätiedot

SOPIMUS KAUPPAHINTOJEN TARKISTAMISESTA

SOPIMUS KAUPPAHINTOJEN TARKISTAMISESTA 1/5 SOPIMUS KAUPPAHINTOJEN TARKISTAMISESTA 1. OSAPUOLET 1.1. Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (jäljempänä: Kaupunki ) 1.2. SRV

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

o) Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

o) Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 1 VALTUUSTON ESITYSLISTAN 20.6.2016 liite nro 12 PURKU- JA SIIRTOSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän purku- ja siirtosopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet seuraavat osapuolet: a) Heinäveden kunta b) Ilomantsin kunta

Lisätiedot

Merkitään, että Kolmio on Ruduksen sataprosenttisesti (100 %) omistama tytäryhtiö.

Merkitään, että Kolmio on Ruduksen sataprosenttisesti (100 %) omistama tytäryhtiö. SOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 Sipoon kunta Y-tunnus 0203533-8 Iso Kylätie 18 04130 Sipoo (jäljempänä Kunta ) 1.2 Rudus Oy Y-tunnus 1628390-6 Pronssitie 1 00440 Helsinki (jäljempänä Rudus ) 1.3 Murskauskolmio

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki ("Myyjä") 1.2 Ostaja Nimi: Eläkevakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISSOPIMUS

RAKENNUTTAMISSOPIMUS RAKENNUTTAMISSOPIMUS Karhunmäen koulu Kuntarahoitus Oyj ja Joensuun kaupunki ja Urakoitsija 24.3.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAPUOLET... 3 2 PROJEKTIN KUVAUS JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIJAPUOLTEN

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet Yhteistyösopimus 1. Osapuolet Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat: 1. Saimaan talous ja tieto Oy (y-tunnus 2245148-6) Valto Käkelän Katu 3b, 53130 Lappeenranta jäljempänä Saita Oy 2. Etelä-Karjalan

Lisätiedot

LUOTTOSOPIMUS NOUSIAISTEN VESI OY:N NOUSIAISTEN KUNNAN VÄLILLÄ

LUOTTOSOPIMUS NOUSIAISTEN VESI OY:N NOUSIAISTEN KUNNAN VÄLILLÄ LUOTTOSOPIMUS NOUSIAISTEN VESI OY:N JA NOUSIAISTEN KUNNAN VÄLILLÄ LUOTTOSOPIMUS Me allekirjoittaneet Nousiaisten Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Y-tunnus: 2793056-6 ja Nousiaisten kunta (jäljempänä Luotonantaja)

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05. Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.06/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (puh. 040

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ).

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Osapuolet a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Siivousyritys ja Asiakas jäljempänä myös yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli.

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2013] Luonnos 11.11.2013 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys 28.11.2013 FCG KONSULTOINTI OY 26.11.2013 P23155 Kuntarakenneselvitys 2 Sisällys 1. Sopijapuolet...

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

T A K A U S S I T O U M U S

T A K A U S S I T O U M U S T A K A U S S I T O U M U S Sivu 1 (6) Takauksen saaja Danske Bank Oyj Takaaja Kankaanpään kaupunki 01335961 Velallinen PSSV Palvelut Oy Päävelka Sopimuksen numero FI35 8116 7710 0328 54 Pääoma EUR 5 000

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot