SOPIMUS VELVOITTEIDEN ETUSIJASTA JA MAKSUNSAANTIJÄRJESTYKSESTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS VELVOITTEIDEN ETUSIJASTA JA MAKSUNSAANTIJÄRJESTYKSESTÄ"

Transkriptio

1 ALLEKIRJOITUSKAPPALE SOPIMUS VELVOITTEIDEN ETUSIJASTA JA MAKSUNSAANTIJÄRJESTYKSESTÄ POHJOLA PANKKI OYJ SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), SUOMEN SIVUKONTTORITOIMINTA SWEDBANK AB (PUBL) Seniorlainanantajina POHJOLA PANKKI OYJ Agenttipankkina FORTUM POWER AND HEAT OY OY TURKU ENERGIA ÅBO ENERGI AB RAISION KAUPUNKI KAARINAN KAUPUNKI NAANTALIN KAUPUNKI Osakkaina sekä TURUN SEUDUN MAAKAASU JA ENERGIANTUOTANTO OY Lainansaajana 21.. joulukuuta

2 2 TÄMÄ SOPIMUS VELVOITTEIDEN ETUSIJASTA JA MAKSUNSAANTIJÄRJESTYKSESTÄ (" Etusijasopimus" ) on päivätty 21.. joulukuuta ja solmittu seuraavien osapuolten välillä: (1) POHJOLA PANKKI OYJ (y-tunnus: , osoite: PL 308, Pohjola, faksi: , seniorlainanantajana ja agenttipankkina ( Agenttipankki ); (2) SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), SUOMEN SIVUKONTTORITOIMINTA (y-tunnus: , osoite: Yliopistonkatu 17 (PL 171), Turku, faksi: , sähköposti: seniorlainanantajana; (3) SWEDBANK AB (PUBL) (rekisterinumero: , osoite: Brunkebergstorg 8, SE StockholmLandsvägen 40, SE Sundbyberg, Sverige, faksi: +46 (0) , sähköposti: seniorlainanantajana; (4) FORTUM POWER AND HEAT OY (y-tunnus: , osoite: Keilaniementie 1, PL 100, FORTUM, faksi:, sähköposti: osakkaana; (5) OY TURKU ENERGIA ÅBO ENERGI AB (y-tunnus: , osoite: Linnankatu 65, Turku, faksi: (02) , sähköposti: osakkaana; (6) RAISION KAUPUNKI (y-tunnus: , osoite: Nallinkatu 2, PL 100, Raisio, faksi:, sähköposti: osakkaana; (7) KAARINAN KAUPUNKI (y-tunnus: , osoite: PL 12, Kaarina, faksi:, sähköposti: osakkaana; (8) NAANTALIN KAUPUNKI (y-tunnus: , osoite: Käsityöläiskatu 2, PL 43, Naantali, faksi:, sähköposti: osakkaana; ja (9) TURUN SEUDUN MAAKAASU JA ENERGIANTUOTANTO OY (y-tunnus , (i) osoite: Tapani Bastman, Satamatie 16, Naantali, faksi:, sähköposti: ja (ii) osoite: Oskari Lehto, PL 100, FORTUMSakari Mikkola, Satamatie 16, Naantali, faksi:, sähköposti: lainansaajana ( Lainansaaja" ). (1)-(3) kohdissa tarkoitetut osapuolet yhdessä Seniorlainanantajat ja erikseen (kuten asiayhteys edellyttää) Seniorlainanantaja. (4)-(8) kohdissa tarkoitetut osapuolet yhdessä Osakkaat" ja erikseen (kuten asiayhteys edellyttää) Osakas. (1)-(9) kohdissa tarkoitetut osapuolet yhdessä " Osapuolet" ja erikseen (kuten asiayhteys edellyttää) Osapuoli. 1 SOPIMUKSEN TAUSTA 1.1 Seniorlainanantajat, Agenttipankki ja Lainansaaja ovat solmineet (i) englanninkielisen tälle päivätyn lainasopimuksen (Facilities Agreement) ( Ensimmäinen Seniorlainasopimus ) ja (ii) englanninkielisen tämän Etusijasopimuksen päivämäärälle päivätyn lainasopimuksen ( Facility Agreement) ( Toinen Seniorlainasopimus ), joihin viitataan jatkossa yhdessä Seniorlainasopimuksina ja erikseen Seniorlainasopimuksena. SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten mukaan Seniorlainanantajat ovat myöntäneet Lainansaajalle: (a) EUR suuruisen kertalyhenteisen lainan; ja

3 3 (b) (b) (a) EUR suuruisen lyhenevän lainan; ja EUR suuruisen luottolimiitin. Edellä kohdissa (a) (b) mainittuihin lainaan ja luottolimiittiinlainoihin viitataan jatkossa yhdessä Seniorlainoina. 1.2 Osakkaat ovat myöntäneet Lainansaajalle Lainansaajan ja Osakkaiden välisissä ja päivätyissä lainasopimuksissa (yhdessä " Osakaslainasopimukset" ) tarkemmin määritellyin ehdoin seuraavat yhteismäärältään EUR suuruiset määräaikaislainat jakautuen seuraavasti: (a) FORTUM POWER AND HEAT OY EUR ; (b) OY TURKU ENERGIA ÅBO ENERGI AB EUR ; (c) RAISION KAUPUNKI EUR ; (d) KAARINAN KAUPUNKI EUR ; ja (e) NAANTALIN KAUPUNKI EUR Edellä kohdissa (a) (e) mainittuihin lainoihin viitataan jatkossa yhdessä Osakaslainoina. 1.3 Osakkaat voivat myöntää Lainansaajalle Uusia Osakaslainoja (kuten määritelty jäljempänä) tämän Etusijasopimuksen ehtojen mukaisesti. Mikäli Uusia Osakaslainoja myönnetään, kukin Uusi Osakaslaina sisältyy edellä kohdassa 1.2 tarkoitettuun Osakaslainojen määritelmään ja vastaavasti Uutta Osakaslainaa koskeva sopimus tai muu sitoumus Osakaslainasopimusten määritelmään. 1.4 Osapuolten tietyistä oikeuksista ja velvollisuuksista, mukaan lukien SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten mukaisten Seniorlainojen ja Osakaslainasopimusten mukaisten Osakaslainojen ja niistä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien keskinäisestä etusijasta, määrätään tässä Etusijasopimuksessa. Seniorlainat ovat maksunsaantijärjestyksessä edellä Osakaslainoja kohdassa 3 (Osapuolten sitoumukset) määritellyllä tavalla. 1.5 Etusijasopimuksen epävirallinen englanninkielinen käännös on tämän Etusijasopimuksen Liitteenä 1. Mikäli kieliversioiden välillä on ristiriitaa, tämän Etusijasopimuksen suomenkielinen versio on ratkaiseva. OSAPUOLTEN KESKEN ON SOVITTU SEURAAVAA: 2 MÄÄRITELMÄT Tässä Etusijasopimuksessa käytettävillä termeillä on kohdassa 1 (Sopimuksen tausta) ja alla olevien määritelmien mukainen sisältö, paitsi milloin sopimustekstissä on nimenomaisesti toisin määrätty tai asiayhteys muuta edellyttää: EURIBOR tarkoittaa Osakaslainasopimuksissa määriteltyä samannimistä viitekorkoa (EURIBOR). " Eräännyttämisperuste" tarkoittaa (i) Ensimmäisen Seniorlainasopimuksen kohdan 21

4 4 (Events of Default) ja (ii) Toisen Seniorlainasopimuksen kohdan 21 (Events of Default) mukaisia eräännyttämisperusteita. Osakassopimus tarkoittaa päivättyä osakassopimusta Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:n, Oy Turku Energia Åbo Energi Ab:n, Fortum Power and Heat Oy:n, Kaarinan kaupungin, Naantalin kaupungin ja Raision kaupungin välillä koskien Lainansaajaa. " Sallittu Osakaslainakorko" tarkoittaa Osakaslainasopimusten mukaista vuosittaista korkoa Osakaslainojen lainapääomille sillä edellytyksellä, että (i) soveltuvien ehtojen mukaan kunkin Osakaslainan korko (asianomaisen Osakaslainan lainapääomalle laskettuna) on korkeintaan kahdentoista (12) kuukauden EURIBOR lisättynä kolmella (3) prosenttiyksiköllä ja että (ii) Lainansaaja voi maksaa kullekin Osakaslainalle kertyneen ja erääntyneen koron vain puolivuosittain ja vain silloin, jos Eräännyttämisperustetta tai potentiaalista Eräännyttämisperustetta ei ole maksuhetkellä olemassa eikä synny maksun seurauksena. Sallittu Osakaslainalyhennys tarkoittaa kunkin tämän Etusijasopimuksen päivämäärällä olemassa olevan Osakaslainasopimuksen kohdan 4 (Takaisinmaksu) mukaista Osakaslainan pääoman takaisinmaksua vain silloin, jos Eräännyttämisperustetta tai potentiaalista Eräännyttämisperustetta ei ole maksuhetkellä olemassa eikä synny maksun seurauksena. Seniorlainanantajien Enemmistö tarkoittaa Seniorlainasopimuksessa määriteltyä Seniorlainanantajien enemmistöä (Majority LendersSeniorlainasopimuksissa määriteltyjä Seniorlainanantajien enemmistöjä (Majority Lenders) yhteenlaskettuna siten, että asianomaisten Seniorlainanantajien Seniorlainasopimuksiin perustuvat sitoumukset (Commitments) yhdessä ovat vähintään 66 2/3 prosenttia kaikista Seniorlainasopimuksiin perustuvista sitoumuksista (Total Commitments) yhdessä (tai mikäli kaikki sitoumukset on vähennetty nollaan, sitoumukset yhdessä olivat välittömästi ennen vähentämistä vähintään 66 2/3 prosenttia kaikista sitoumuksista yhdessä). " Seniorvelka" tarkoittaa kulloistakin Seniorlainojen maksamatta olevaa lainapääomaa, kertynyttä korkoa ja viivästyskorkoa, Seniorlainojen hoitoon ja hallinnointiin SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten mukaan liittyviä maksuja ja palkkioita sekä kaikkia muita Lainansaajan SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten mukaan Seniorlainoihin perustuvia nykyisiä ja tulevia velvoitteita

5 5 (sisältäen myös kaikki sellaiset velvoitteet, joita ei ole voitu laittaa täytäntöön tai joiden määrää on alennettu maksukyvyttömyysmenettelyn johdosta). " Seniorvelan Päättymispäivä" tarkoittaa päivää, jolloin Seniorvelat kokonaisuudessaan on peruuttamattomasti maksettu tai muuten suoritettu ja kaikki Osapuolten SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten mukaiset velvoitteet ovat päättyneet. " Uusi Osakaslaina" tarkoittaa Osakkaan tämän Etusijasopimuksen päivämäärän jälkeen Lainansaajalle myöntämää lainaa. 3 OSAPUOLTEN SITOUMUKSET 3.1 Lainansaajalla on oikeus maksaa ja vastaavasti kullakin Osakkaalla on oikeus vastaanottaa Sallittua Osakaslainakorkoa ja Sallittua Osakaslainalyhennystä. Ilman Agenttipankin (joka toimii Seniorlainanantajien Enemmistön ohjeiden mukaan) etukäteen antamaa kirjallista suostumusta Lainansaajalla ei ole oikeutta maksaa tai tehdä eikä Osakkailla oikeutta vastaanottaa mitään muita Osakaslainoihin perustuvia suorituksia. 3.2 Osakkailla ei ole oikeutta vaatia tai vastaanottaa mitään Osakaslainoihin liittyvää vakuutta tai takausta tai näitä koskevaa etuutta ilman Agenttipankin (joka toimii Seniorlainanantajien Enemmistön ohjeiden mukaan) etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 3.3 Osakkaat voivat myöntää Lainansaajalle Uusia Osakaslainoja vain sillä edellytyksellä, että asianomaista Uutta Osakaslainaa koskevien ehtojen mukaan: a) koron määrä on korkeintaan kahdentoista (12) kuukauden EURIBOR lisättynä kolmella (3) prosenttiyksiköllä, jota saa maksaa ainoastaan samoilla ehdoilla kuin Sallittua Osakaslainakorkoa; b) Uudelle Osakaslainalle saa tehdä ainoastaan Sallittuja Osakaslainalyhennyksiä vastaavia lyhennyksiä; ja c) lainan pääoma erääntyy takaisinmaksettavaksi aikaisintaan kuusi (6) kuukautta Seniorvelan Päättymispäivän jälkeen. 3.4 Osakkailla ei ole oikeutta suoraan tai epäsuorasti hakea Lainansaajaa konkurssiin, yrityssaneeraukseen, purettavaksi tai asetettavaksi selvitystilaan taikka äänestää mainittuja menettelyjä puoltavan päätöksen puolesta, ellei Agenttipankki (joka toimii Seniorlainanantajan Enemmistön ohjeiden mukaan) tätä nimenomaisesti ja kirjallisesti ole pyytänyt tai laki niin edellytä tehtäväksi. 3.5 Kukin Osakas sitoutuu siihen, että mikäli Osakas milloin tahansa ennen Seniorvelan Päättymispäivää vastaanottaa Lainansaajalta (tai Lainansaajan selvittäjältä, Lainansaajan konkurssipesän pesänhoitajalta tai muulta vastaavalta taholta) Osakaslainasopimukseen perustuvan suorituksen (joko käteisenä tai muuna kuin käteisenä, kuittauksen muodossa tai muulla tavoin), jota ei nimenomaisesti ole edellä sallittu, niin tällaiset suoritukset on tilitettävä Agenttipankille (Seniorlainanantajien hyväksi) käytettäväksi SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten mukaisesti Seniorvelan maksamiseen. Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä mainittuja ehtoja sovelletaan myös siinä tapauksessa, että Lainansaaja lopettaa toimintansa, puretaan tai asetetaan selvitystilaan, hakeutuu tai haetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai tulee maksukyvyttömäksi sekä muissa vastaavissa,

6 6 edellä mainittuihin rinnastettavissa tilanteissa. Tässä kohdassa 3.5 määritellyissä tilanteissa Seniorlainanantajilla on oikeus saada kaikki Lainansaajan tai sen konkurssipesän tai vastaavan tahon Osakkaille maksamat ja maksettavaksi määrätyt Osakaslainojen suoritukset ja käyttää tällaiset Osakaslainojen suoritukset SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten mukaisesti Seniorvelan maksamiseen. Mikäli suoritus ei riitä kaiken maksettavaksi erääntyneen Seniorvelan maksamiseen, tulee kyseinen suoritus käyttää Ensimmäisen Seniorlainasopimuksen ja vastaavasti Toisen Seniorlainasopimuksen mukaisen maksettavaksi erääntyneen Seniorvelan maksamiseen niiden suhteellisia osuuksia (pro rata) vastaten. 3.6 Ilman Agenttipankin (joka toimii Seniorlainanantajien Enemmistön ohjeiden mukaan) etukäteen antamaa kirjallista suostumusta Osakkailla tai Lainansaajalla ei ole oikeuttaa muuttaa, vaihtaa, poistaa tai lisätä mitään tämän Etusijasopimuksen tai Osakaslainasopimuksen ehtoa, lukuun ottamatta teknisiä tai hallinnollisia muutoksia tai lisäyksiä tai olennaisten virheiden tai puutteiden korjauksia, joilla ei ole haitallista vaikutusta Seniorlainanantajien tai Agenttipankin asemaan. 4 ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 4.1 SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten muuttaminen Agenttipankilla, Seniorlainantajilla ja Lainansaajalla on oikeus muuttaa SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten ehtoja (mukaan lukien mutta rajoittumatta Seniorvelan lainapääomien korottaminen ja takaisinmaksuaikojen pidentäminen) ilman Osakkaiden suostumusta. Seniorlainasopimuksen ehtojen muuttaminen siten, että muutos lisää Lainansaajan maksuvelvoitteita tai lyhentää takaisinmaksuaikoja edellyttää kuitenkin Seniorlainanantajien Enemmistön suostumusta. Tässä Etusijasopimuksessa sovittu Osakaslainojen oikeusasema ja Seniorlainojen etusija ja maksunsaantijärjestys suhteessa SeniorlainoihinOsakaslainoihin sekä muut ehdot säilyvät muuttumattomina voimassa riippumatta Agenttipankin, Seniorlainanantajien ja Lainansaajan sopimasta Seniorlainojen uudistamisesta tai niiden ehtojen muuttamisesta Edellä kohdassa todetusta poiketen ilman kunkin Osakkaan suostumusta Agenttipankilla, Seniorlainanantajilla ja/tai Lainansaajalla ei ole kuitenkaan oikeutta muuttaa tätä Etusijasopimusta tai mitään muutakaan sopimusta, jonka osapuolena Osakkaat (tai joku heistä) on. 4.2 Agenttipankin ja Seniorlainanantajien oikeudet Tämä Etusijasopimus ei millään lailla rajoita Agenttipankin tai Seniorlainanantajien SeniorlainasopimukseenSeniorlainasopimuksiin perustuvia tai muita oikeuksia. Agenttipankki ja Seniorlainanantajat voivat tämän Etusijasopimuksen estämättä oman harkintansa mukaan käyttää kaikkia niitä oikeuksia ja oikeuskeinoja, joita niillä SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten ehtojen mukaisesti ja muuten on olemassa ja käytettävissä. 5 MANKALA-PERIAATTEEN NOUDATTAMINEN Lainansaajan tulee toimia niin sanotun Mankala-periaatteen mukaisena yhtiönä. Osakkaat vahvistavat, että Osakassopimuksessa todetut pääomakustannukset, joista Osakkaat ovat vastuussa, pitävät ja tulevat pitämään sisällään kaikki palkkiot, korot ja lyhennykset, jotka liittyvät mihin tahansa Lainansaajan velkoihin. Seniorvelkaa vastaavat kustannukset kuuluvat kokonaisuudessaan niihin Lainansaajan kiinteisiin kustannuksiin, joista Osakkaat vastaavat samassa suhteessa kuin omistavat Lainansaajan osakkeita. Epäselvyyksien välttämiseksi Osapuolet toteavat, että tässä kohdassa 5 esitetty ei ole kuitenkaan Osakkaiden takaus Agenttipankille tai Seniorlainanantajille.

7 7 6 VASTUUNRAJOITUS Agenttipankki ja Seniorlainanantajat eivät vastaa tähän Etusijasopimukseen tai Seniorvelkaan perustuvien oikeuksiensa tai oikeuskeinojensa käytöstä aiheutuvista vahingoista, paitsi mikäli toiminnan voidaan katsoa olevan tahallista tai törkeän tuottamuksellista. 7 ILMOITUKSET Tämän Etusijasopimuksen mukaiset ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä Osapuolille joko postitse, faksilla taikka sähköpostilla tämän Etusijasopimuksen alussa kohdissa (1)-(9) mainittuihin osoitteisiin tai Osapuolten myöhemmin toisilleen ilmoittamiin osoitteisiin. 8 SOPIMUKSEN SIIRTO 8.7 Seniorlainanantajien ja Agenttipankin siirto-oikeuteen sovelletaan SeniorlainasopimuksenSeniorlainasopimusten ehtoja. Seniorlainanantajan tai Agenttipankin siirtäessä Seniorlainasopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet osin tai kokonaan siirtyvät tähän Etusijasopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet vastaavilta osin siirron myötä siirronsaajalle edellyttäen, että siirronsaaja on Seniorlainanantajan tai Agenttipankin ominaisuudessa (kuten asiayhteys edellyttää) liittynyt tämän Etusijasopimuksen Osapuoleksi. Agenttipankin eroamiseen tehtävästään ja Agenttipankin seuraajan nimittämiseen vastaavaan tehtävään sovelletaan Seniorlainasopimuksen ehtoja. Seniorlainasopimusten ehtoja kuitenkin siten, että Agenttipankkina voi kulloinkin toimia vain yksi Seniorlainanantajana toimiva pankki. 8.8 Osakkaalla tai Lainansaajalla ei ole oikeutta siirtää tähän Etusijasopimukseen tai Osakaslainasopimuksiin perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle. Edellisessä virkkeessä todetusta poiketen Osakas voi kuitenkin siirtää Osakaslainasopimuksiin perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai muuten Osakassopimuksen kohdan 4.11 mukaisesti edellyttäen, että siirronsaaja on Osakkaan ominaisuudessa liittynyt tämän Etusijasopimuksen Osapuoleksi. 9 VOIMASSAOLO Tämä Etusijasopimus tulee voimaan tällä päivämäärällä ja on voimassa Seniorvelan Päättymispäivään saakka.osapuolet sopivat, että osa Osakkaista voi allekirjoittaa tämän Etusijasopimuksen vasta sen päivämäärän jälkeen. Etusijasopimus sitoo Osapuolta siitä (asianomaiseen allekirjoitussivuun merkitystä) päivästä lukien, jona Osapuoli on allekirjoittanut sen. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä Etusijasopimus sitoo sen allekirjoittaneita Osapuolia, vaikka kaikki Osapuolet eivät olisi allekirjoittaneet Etusijasopimusta. Tämä Etusijasopimus korvaa voimaantullessaan aiemman Osapuolten solmiman ( päivätyn) etusijasopimuksen. Osapuolet tiedostavat, että Agenttipankilla ja Seniorlainanantajilla on Seniorlainasopimuksen ehtojen mukaisesti oikeus eräännyttää Seniorlainasopimukseen perustuvat saatavansa ja käyttää kaikkia niitä oikeuksia ja oikeuskeinoja, joita niillä Seniorlainasopimuksen ehtojen mukaisesti ja muuten on olemassa ja käytettävissä, mikäli kaikki Osapuolet eivät ole oikeassa järjestyksessä hyväksyneet ja allekirjoittaneet tätä Etusijasopimusta viimeistään Seniorlainasopimuksessa määrättynä päivämääränä. 10 SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA Tähän Etusijasopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Etusijasopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena. Edellisessä virkkeessä todetusta poiketen Agenttipankki ja

8 Seniorlainanantajat voivat harkintansa mukaan saattaa riitaisuuden käsiteltäväksi myös missä tahansa muussa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa Agenttipankki ja Seniorlainanantajat voivat käynnistää rinnakkaisia menettelyjä useammassa tuomioistuimessa. 8

9 ALLEKIRJOITUKSET POHJOLA PANKKI OYJ Seniorlainanantajana ja Agenttipankkina SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), SUOMEN SIVUKONTTORITOIMINTA Seniorlainanantajana SWEDBANK AB (PUBL) Seniorlainanantajana

10 Päiväys: FORTUM POWER AND HEAT OY Osakkaana Päiväys: OY TURKU ENERGIA ÅBO ENERGI AB Osakkaana

11 Päiväys: RAISION KAUPUNKI Osakkaana Päiväys: KAARINAN KAUPUNKI Osakkaana Päiväys: NAANTALIN KAUPUNKI Osakkaana

12 TURUN SEUDUN MAAKAASU JA ENERGIANTUOTANTO OY Lainansaajana

13 ETUSIJASOPIMUKSEN EPÄVIRALLINEN ENGLANNINKIELINEN KÄÄNNÖS LIITE 1

14 Document comparison by Workshare Compare on 11. joulukuuta :07:20 Input: Document 1 ID Description Document 2 ID Description Rendering set interwovensite://ws/docs/ /1 # v1<DOCS> - TSME_-_Etusijasopimus ALLEKIRJOITUSKAPPALE interwovensite://ws/docs/ /14 # v14<DOCS> - LEGAL-# v5-TSE_- _Etusijasopimus Standard Legend: Insertion Deletion Moved from Moved to Style change Format change Moved deletion Inserted cell Deleted cell Moved cell Split/Merged cell Padding cell Statistics: Count Insertions 56 Deletions 53 Moved from 0 Moved to 0 Style change 0 Format changed 0 Total changes 109