Huippuostajan työkirja. Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huippuostajan työkirja. Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla."

Transkriptio

1 Huippuostajan työkirja Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla.

2 Hankinta Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on innovaatiorahoittaja. Rahoitamme kasvuun ja uuteen liiketoimintaan tähtäävien innovaatioiden kehittämistä ja uuden osaamisen luomista. Kannustamme edelläkävijyyteen. Asiakkaitamme ovat yritykset, tutkimusorganisaatiot ja julkisten palvelujen tarjoajat. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 550 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitukseen. Tekesin ohjelmat valintoja suomalaisen osaamisen kehittämiseksi Tekesin ohjelmat ovat laajoja monivuotisia kokonaisuuksia, jotka on suunnattu elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeille alueille. Ohjelmilla luodaan uutta osaamista ja yhteistyöverkostoja. Copyright Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISBN Kannen kuva: Viestintätoimisto Ellun Kanat Taitto: Viestintätoimisto Ellun Kanat 2

3 Huippuostajan työkirja Helsinki

4 HUIPPUOSTAJA HANKKII FIKSUMMIN Meillä on juuri takana yksi iso hankinta. Ennen kilpailutusta haimme paljon tietoa, avasimme tarvettamme ja keskustelimme eri palveluntarjoajien kanssa. Pyysimme myös asiakkaitamme kertomaan, mitä tarpeita heillä on. Kilpailutuksessa emme määritelleet palvelun tarkkaa toteutustapaa, vaan annoimme yrityksille enemmän mahdollisuuksia soveltaa miettiessään meille hyvää ratkaisua. Saimme rutkasti uudenlaisia ehdotuksia, miten palvelun voisi toteuttaa fiksusti. Lopulta valitsimme kumppanin, joka paitsi tarjoaa meille mainion ratkaisun, on myös innokas kehittämään sitä koko ajan meitä ja asiakkaitamme yhä paremmin palvelevaksi. Kuulostaako tutulta? Jos, niin onneksi olkoon! Organisaatiossasi todella ymmärretään hankintojen arvo ja osataan myös käytännössä ostaa erittäin ammattitaitoisesti niin, että tulos on paitsi kustannustehokas, ennen kaikkea laadukas. Olette siis varsinaisia huippuostajia. Uudenlaista ajattelua Edellä kuvattu tilanne ei kuitenkaan välttämättä ole tuttu kaikissa organisaatioissa. Usein hankinnat tarkoittavat nimenomaan kilpailutusta, jota hankintayksikön työntekijät parhaansa mukaan tekevät tähtäimessään löytää sopiva tuote tai palvelu mahdollisimman alhaiseen hintaan. Tuotteen tekniset ominaisuudet sekä tapa tuottaa palvelu määritellään tarkasti ennakkoon. Mutta entä jos teknisten ominaisuuksien sijaan määriteltäisiin tarve, johon ratkaisua haetaan? Siinä painotettaisiin laadullisia ja toiminnallisia kriteerejä, kuten parantunutta asiakastyytyväisyyttä. Entäpä jos ei määriteltäisi ollenkaan, miten ratkaisu käytännössä tuotetaan? Entä jos näin löydettäisiin aivan uudenlaisia innovatiivisia palveluita ja tuotteita, jotka tarjoaisivat timanttisia ratkaisuja tarpeisiin? Sellaisia ratkaisuja, joita ei olisi itse osannut edes etsiä. Enemmän kuin kilpailutusta Mitä uusi ajattelu sitten vaatisi? Ainakin näkökulman laajentamista nykyisestä. Paitsi että huippuostajat ovat uteliaita ja etsivät ennakkoluulottomasti uudenlaisia vaihtoehtoja, he myös näkevät hankinnan paljon laajempana kokonaisuutena kuin vain kilpailutuksena. Edelläkävijäorganisaatiot seuraavat markkinaa koko ajan ja keskustelevat palveluntarjoajien kanssa erilaisista mahdollisuuksista ennen kilpailutuksia. Kilpailutuksen jälkeen he toimivat valitun palveluntarjoajan kanssa tiiviissä yhteistyössä, jotta voidaan saavuttaa yhä paremmat laadulliset tulokset, puolin ja toisin. Strategiseen ytimeen Fiksu hankinta ei ole pelkästään hankintayksikön asia. Fiksut hankinnat parantavat oman organisaation tekemisen laatua ja lopulta tarjoavat asiakkaalle entistä parempaa palvelua. Huippuostaja on nimittäin aina loppukäyttäjän asialla. Hankinnoilla on valtava merkitys organisaation menestykseen. Eikö hankinnan pitäisi olla nimenomaan organisaation strategisessa ytimessä? Ja eikö sen pitäisi olla paitsi hankintayksikön, ennen kaikkea johdon asia? Kasvuyritykset hyötyvät Fiksut hankinnat antavat mahdollisuuden tuottaa parempaa palvelua omille asiakkaille ja sitä kautta parempaa tulosta omalle organisaatiolle. Julkisella sektorilla fiksusti ostamalla voidaan jopa ratkaista yhteiskunnallisesti merkittäviä ongelmia. Lisäksi innovatiivisia hankintoja tekemällä organisaatiot voivat vaikuttaa myös alueellisen elinkeinoelämän kehittämiseen. Mutta huippuostajat ovat myös parhaita mahdollisia asiakkaita palveluntarjoajille. Ennakkoluuloton ja rohkeasti uusia ratkaisuja etsivä tilaaja voi paitsi saada itselleen nerokkaita ratkaisuja, luoda kokonaan uusia markkinoita kasvuyritysten innovaatioille. Huippuostajan hankintaprosessiin kun voivat päästä mukaan myös sellaiset yritykset, jotka eivät voisi tulla valituksi perinteisessä kilpailutuksessa. Matkalla huipulle Miten sitten tulla huippuostajaksi? Se vaatii organisaatioilta johtamista, kulttuurinmuutosta ja uudenlaista osaamista. Tekes ja tämä Huippuostajan Työkirja auttavat sinua ja organisaatiotasi matkalla huipulle! 4

5 TUNNETKO TARPEESI? Huippuostajalle hankinta on paljon enemmän kuin vain kilpailutusta. Hankinta alkaa aina huolellisella suunnittelulla jo paljon ennen kilpailutusta. Huippuostajat määrittelevät hankinnan kohteen tarpeen kautta, eivätkä määrittele valmiiksi sen tuottamiseen tarvittavaa ratkaisua. Näin palveluntarjoajayrityksillä on mahdollisuus ratkaista tarve innovatiivisella tavalla. Oleellista on lähestyä tarvetta avoimin mielin ja kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon osapuolten erilaiset tarpeet. Tarpeen määrittely tarkoittaa sitä, että kuvataan hankinnan haluttuja ominaisuuksia ja tarkkoja laadullisia ja toiminnallisia kriteereitä*. Sen sijaan teknisiä yksityiskohtia tai sitä, miten palvelu käytännössä tuotetaan, huippuostajan ei tarvitse määritellä, eikä niitä aina kannatakaan ennalta määritellä. Näin määriteltyihin tarpeisiin voidaan löytää aivan uudenlaisia ratkaisuja ja mahdollisuuksia, joita hankkiva organisaatio ei edes ole tullut ajatelleeksi tai joiden olemassaolosta se ei ennakkoon edes tiedä. Tarpeeseen, ominaisuuksiin ja laadullisiin kriteereihin perustuva hankinta on mielekästä myös tuotteita ja palveluja tarjoaville yrityksille, sillä se antaa niille paitsi enemmän mahdollisuuksia tarjottavan kokonaisuuden suunnitteluun, myös mahdollisuuden omaan tuotekehitykseen. POHDITTAVAA Mieti tarvetta, joka sinun organisaatiollasi on. Millaisia ominaisuuksia tarpeen ratkaisulta halutaan? Mitä laadullisia kriteerejä hankinnalla on? Entä mitä kehittämistä se vaatii omalta organisaatioltasi? Tarpeen määrittely Voidaanko hankinnan kohteeksi määritellä ratkaisu ongelmaan ilman, että sitä määritellään liian tarkasti? Minkälaisia laadullisia ja toiminnallisia kriteerejä hankinnassa voidaan käyttää? Voivatko laadulliset ja toiminnalliset ominaisuudet kattaa koko hankinnan tai vain rajatun osuuden siitä, ja jos niin minkä osuuden? Voidaanko esim. palvelun käytölle asettaa käytön määrään ja laatuun liittyviä ominaisuuksia Voisiko suunnittelukilpailua soveltaa menetelmänä? Jos voi, mikä on kehittyvän markkinan koko ja miten yritykset saadaan osallistumaan kilpailuun? 1 *Laadulliset kriteerit Esimerkkejä laadullisista kriteereistä: kohentunut hyvinvointi, parantuneet oppimistulokset, sairauksien väheneminen, asiakastyytyväisyys, ruuhkien vähentyminen, energiansäästö, viihtyisämpi asuinalue jne. 5

6 ERILAISIA NÄKÖKULMIA TARPEEN MÄÄRITTELYYN Tarpeen määrittelyyn osallistuu usein vain kapea joukko hankinnasta vastaavia henkilöitä. Tällöin on vaarana, että jokin olennainen näkökulma jää huomioimatta. Huippuostajat sen sijaan lähestyvät tarvetta monelta näkökantilta. Tarpeen määrittelyyn osallistuu paitsi monipuolinen asiantuntijajoukko omasta organisaatiosta ja sen eri yksiköistä, myös erilaisia loppukäyttäjiä ja muita hankinnan vaikutuspiirissä olevia sidosryhmiä sekä palveluntarjoajia. Hankinnoissa voi olla hyödyllistä vaihtaa kokemuksia ja tietoa oman organisaation eri yksiköiden välillä. Vaikka helposti tuntuu, että toiminnaltaan lähtökohtaisesti kaukana olevilla toimijoilla ei voi olla tarpeen määrittelyyn mitään annettavaa, ennakkoluuloton yhteistyö voi tuottaa yllättävän hyviä tuloksia. Muilla yksiköillä voi olla hankinnasta hyödyllisiä näkökulmia, oppeja ja kokemuksia, ja heiltä voi ottaa käyttöön onnistuneiksi todettuja käytäntöjä. Ottamalla suunnitteluun mukaan monipuolisesti eri ryhmiä pyritään varmistamaan, että tarvittavat ominaisuudet ja laadulliset sekä toiminnalliset kriteerit vastaavat mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeita. Näin tarpeeseen voidaan löytää paras mahdollinen ratkaisu. Käyttäjät mukaan Huippuostaja on aina loppukäyttäjän asialla, ja haluaa tuntea käyttäjän tarpeen läpikotaisin. Jotta tarpeeseen pääsee pureutumaan, on hyödyllistä ottaa asiakaat tai loppukäyttäjät mukaan jo hankinnan suunnitteluun siis yhdistää käyttäjien ja palvelun kehittäjien tietoa. Tätä kutsutaan osallistavaksi suunnitteluksi. Nykyään puhutaan paljon crowdsourcingista eli joukkoistamisesta, mikä on osallistavaa suunnittelua parhaimmillaan. Se tarkoittaa, että käyttäjät voivat suunnittelun alkuvaiheessa vapaasti ideoida palvelua tai tuotetta omien tarpeidensa ja toiveidensa pohjalta siis osallistua konkreettisesti hankinnan suunnitteluun. Sosiaalinen media on mainio työkalu joukkoistamiseen. tietoa esimerkiksi siitä, milloin, missä ja miten palvelua käytetään, ketkä siihen osallistuvat tai mitkä ovat palvelun tärkeimmät ominaisuudet. Käyttäjädataa kerätessä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, mitä kaikella tiedolla tehdään siinä vaiheessa, kun ratkaisuja kartoitetaan. Hankkivan organisaation näkökulmasta haaste piilee siinä, miten käyttäjiltä kerättyä usein laajaa aineistoa hyödynnetään käytännössä. Käyttäjiltä saadulla palautteella pitää olla vaikutusta lopputulokseen. Miten käytännössä? Käyttäjien näkökulmia voidaan kartoittaa monin keinoin. Kokemuksia ja ideoita voi kerätä esimerkiksi tutkimuksilla tai kyselyillä, joita voi helposti tehdä web-työkaluilla. Tietoa voi kerätä myös menemällä havainnoimaan ja haastattelemaan käyttäjiä heidän omaan ympäristöönsä. Usein myös itse palvelutapahtumissa syntyy käyttäjätietoa, jota voi hyödyntää tarpeen määrittelyssä. Toisaalta käyttäjiä voi kutsua työpajoihin, joissa asiaa pohditaan yhdessä hankintaorganisaation kanssa. Joskus taas voi olla hyödyllistä järjestää asiakkaille palvelun demonstraatio tai simulaatio, josta kerätään kokemuksia. Sosiaalinen media avaa monia mahdollisuuksia käyttäjätiedon keräämiseen. Hyvä esimerkki on PehmoGIS-sovellus, jota voidaan hyödyntää ympäristöntutkimuksessa ja -suunnittelussa. Sen avulla voidaan kiinnittää esimerkiksi asukkaiden turvallisuuteen liittyviä kokemuksia fyysisiin paikkoihin karttakäyttöliittymän avulla. Joskus organisaatiolla voi olla tarve, johon voidaan vastata lukemattomilla tavoilla. Tällöin voidaan esimerkiksi järjestää suunnittelukilpailu, jonka avulla haarukoidaan mahdollisimman paljon erilaisia vaihtoehtoja ja ideoita. Kilpailut voidaan suunnata niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin. Esimerkiksi paikallisilta asukkailta voi tulla hyvinkin hedelmällisiä ehdotuksia asuinalueensa kehittämiseen liittyviin tarpeisiin. Osallistava suunnittelu kannattaa, sillä asiakkailla ja loppukäyttäjillä on usein sellaista osaamista, jota palvelun tilaajalla ei itsellään ole. Lisäksi erilaisten käyttäjäryhmien erot voivat jäädä huomaamatta, mikäli hankinnan suunnittelija nojautuu ainoastaan omiin kokemuksiinsa. Käyttäjiltä voi saada tärkeää 6

7 POHDITTAVAA Mieti tarvetta, joka sinun organisaatiollasi on. Keiden pitäisi olla mukana hankinnan kehittämisessä ja mitä näkökulmia he voisivat siihen tuoda? Missä vaiheessa ja miten käyttäjiä voisi ottaa mukaan? 2 Huippuostajan muistilista Käyttäjien osallistamiseen löytyy monia menetelmiä, kuten työpajat, nettikyselyt, havainnointi ja haastattelu Palveluissa voidaan jättää tilaa asiakkaiden mahdollisuudelle tehdä yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia valintoja. Muista pitää käyttäjät mukana läpi koko hankintaprosessin Käyttäjien mielipide voi vaikuttaa siihen, että löydetään uusi tapa käyttää palveluita. Käyttäjät ovat erilaisia ja he käyttävät palveluita ja ratkaisuja eri tavoin. Kun käyttäjiltä kysytään, saatuja vastauksia pitää hyödyntää käytännössä. On siis suunniteltava, miten käyttäjien näkemyksiä hyödynnetään aidosti osana varsinaista hankintaprosessia. 7

8 FIKSU HAKEE JA JAKAA TIETOA Yhteistyöstä hyötyvät kaikki Todellinen huippuostaja ei aktivoidu ainoastaan kilpailutuksen aikaan, vaan kerää koko ajan markkinatietoa ja seuraa, mihin ala kehittyy. Huippuostaja tunnistaa innovatiivisia ratkaisuja ja myös kartoittaa koko ajan, minkälaisia potentiaalisia palveluntarjoajia on olemassa ja käy heidän kanssaan jatkuvasti keskusteluja ymmärtääkseen itse paremmin tarjolla olevia vaihtoehtoja. Lisäksi hän informoi potentiaalisia yhteistyökumppaneita jatkuvasti omista tarpeistaan ja suunnitelmistaan. Paitsi, että huippuostaja pitää itsensä ajan hermoilla, fiksu hankkija ottaa tuotteiden ja palveluiden tarjoajat mukaan hankinnan suunnitteluun jo siinä vaiheessa, kun tarvetta määritellään. Tätä kutsutaan markkinavuoropuheluksi, jossa keskustelu on systemaattisempaa kuin aivan vapaamuotoisissa tapaamisissa, mutta kuitenkin vapaampaa kuin varsinaisessa kilpailutustilanteessa käytävät neuvottelut. Julkisen sektorin toimijoiden on hankintalain puitteissa mahdollista tehdä esimerkiksi formaaleja tietopyyntöjä tuleviin hankintoihin liittyen. Markkinavuoropuhelusta hyötyvät niin osaava organisaatio kuin tuotteita ja palveluita tarjoavat yrityksetkin. Hankinnan tarve saattaa kiteytyä paremmin tai määrittyä jopa aivan uudelleen, kun ymmärrys tarjolla olevista mahdollisuuksista lisääntyy. Tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset puolestaan ymmärtävät paremmin tilaajan tarpeen ja voivat halutessaan käyttää tietoa hyväksi omassa tuotekehittelyssään ja jopa keksiä aivan uusia bisnesideoita. Lisäksi markkinavuoropuhelu mahdollistaa sen, että palveluntarjoajille annetaan mahdollisuus ehdottaa omia ideoitaan tilaajalle. Huippuostaja käy keskusteluja riittävän monen toimijan kanssa joko yhdessä tai erikseen. Olennaista on, että keskustelu käydään avoimessa ja luottamuksellisessa hengessä. Kahdenkeskisissä keskusteluissa yritysten ei tarvitse pelätä kriittisen tiedon valuvan kilpailijoiden korviin. Huippuostaja voi pyytää yrityksiltä kommentteja jo ennen varsinaista tarjouskilpailua. Kommentteja voidaan pyytää muun muassa kilpailutuksen toteutustapaan liittyen, mikä puolestaan mahdollistaa parempien tarjouspyyntöjen laatimisen. KONKREETTISIA KEINOJA MARKKINAVUOROPUHELUUN Ryhmäkeskustelut Ryhmäkeskusteluihin kutsutaan useita palveluntarjoajia samaan aikaan, jolloin voi syntyä hedelmällistä, uudenlaista keskustelua ja enemmän uusia ideoita. Ryhmäkeskustelujen järjestäminen edellyttää sitä, että yritykset kokevat voivansa keskustella palveluntuotannon haasteista ja ratkaisuista avoimesti myös muiden yritysten kuullen. One to one -tapaamiset Mikäli yritykset eivät koe mahdolliseksi keskustelua, jossa on mukana myös kilpailevia yrityksiä, markkinavuoropuhelu kannattaa käydä tapaamalla kukin palveluntarjoaja yksitellen. Näin yrityksillä ei ole vaarana paljastaa ydinliiketoimintaansa liittyviä herkkiä asioita kilpailijoille, ja ne voivat edesauttaa hankinnan suunnittelua vapautuneesti. Systemaattiset työpajat ja klinikat Mikäli on kyse suuresta hankinnasta, jossa moni asia on vielä auki ja halutaan vasta kartoittaa ratkaisuja tunnistettuun tarpeeseen, voi olla järkevää pilkkoa vuoropuhelu useaksi eri työpajaksi. Kuhunkin työpajaan otetaan oma teema ja yrityksille kerrotaan etukäteen ongelma, johon niiden tulee työstää ratkaisu tai esimerkiksi kehittää kokonaan uusi tuote tai palvelu. Prosessi vaatii usein pitkää ja tiivistä sitoutumista, mikä mukaan tulevien yritysten on syytä tietää heti alussa. Koska prosessi on työläs yrityksille, ostavan organisaation on syytä miettiä hankintaa myös osallistuvien yritysten liiketoiminnan näkökulmasta ja luoda yrityksille aitoja markkinamahdollisuuksia prosessin aikana syntyville tuotteille ja palveluille. 8

9 POHDITTAVAA 1. Miten hyvin tunnet potentiaaliset palveluntarjoajat? Ketkä kannattaisi kutsua keskusteluun? 2. Mitä asioita voisit heiltä oppia? 3. Mitä tavoitteita yhteistyöllä voisi olla? 4. Mitä yritykset voisivat oppia tilaajan tarpeista? Mitä onnistunut markkinavuoropuhelu edellyttää Yritysyhteistyöhön on oltava vankka tahtotila 3 Uusille ideoille pitää olla avoin Sekä oman organisaation että palveluntarjoajien täytyy osallistua aktiivisesti. Markkinavuoropuhelua tulee käydä riittävän laajasti useiden palveluntarjoajan kanssa. Oman organisaation johdon tulee sitoutua sekä markkinavuoropuheluun että sen tulosten hyödyntämiseen. Markkinavuoropuhelulle on asetettava selkeät tavoitteet ja käydä sisäisesti keskustelua vuoropuhelun toteutustavasta. Kutsut markkinavuoropuheluun tulee esittää ajoissa ja riittävän monelle yritykselle. Mukaan tuleville yrityksille pitää toimittaa ajoissa kattava tietopaketti tarpeesta ja hankinnan kohteesta, jotta he voivat valmistautua keskusteluun. Keskusteluja voidaan pitää yhtenä tilaisuutena tai muutaman tilaisuuden sarjana, jolloin ajatuksia voi jatkokehittää tapaamisten välillä. 9

10 KILPAILUTUKSESTA TOIMITTAJASUHTEEN HALLINTAAN Huippuostaja hankkii toimenpiteiden ja tuotteiden sijaan avoimesti innovatiivisia ratkaisuja tarpeeseensa: hankintayksikkö etsii ratkaisuksi toivottuja lopputuloksia ja vaikutuksia tai vaikkapa palvelutasoa. Hankintaprosessin alussa hankittava ratkaisu saattaa olla jopa hämärän peitossa, mutta markkinoille annetaan mahdollisuus tarjota sellaisia innovatiivisia ratkaisuja, jotka eivät ole ilmeisiä tai joita ei ole vielä edes kehitetty valmiiksi tuotteiksi tai palveluiksi asti. Monessa organisaatiossa keskitytään edelleen liikaa kilpailutukseen ja sen toteuttamiseen, mikä on itse asiassa vain pieni osa varsinaista hankintaprosessia. Usein hankinnoissa keskitytään vain siihen, että hankittava tuote tai palvelu tuotantotapaa myöden pyritään määrittelemään tarkasti kilpailutusvaihetta varten. Tämä jättää hyvin vähän joustoa toimittajalle, mikä puolestaan estää uudenlaisten ja innovatiivisten toimintatapojen kehittämisen ja tarjoamisen. Huippuostajat sen sijaan huomioivat toiminnassaan koko hankintaprosessin ja laajentavat ajatteluaan ennen ja jälkeen kilpailutuksen tapahtuviin vaiheisiin, jotka ovat itse asiassa olennaisimpia myös hankinnan tekevän organisaation ja toimittajan välisen sopimuksen muodostamisen kannalta. Huippuostaja näkee hankinnan pitkän aikavälin prosessina, joka alkaa tarpeen täyttämisen edellyttämien tavoitteiden määrittelystä ja jatkuu hankintaprosessin kautta näiden tavoitteiden saavuttamisen seurannalla koko sopimuskauden ajan. Tässä kaiken a ja o on huippuostajan sekä toteuttajan välinen yhteistyö. Seuraavilla sivuilla esitellään erilaisia sopimusvaihtoehtoja, joita voidaan hyödyntää erilaisissa hankintaprosesseissa. Sopimusmallien tarkoitus on toki se, että sekä hankintayksikkö että toimittaja voittavat. Hankinnan suunnittelu Kilpailutus Toimittajasuhteen hallinta 10

11 ESIMERKKEJÄ SOPIMUSMALLEISTA 1 Palkkiomallit 2 Kannustemallit Palkkiomalleissa yhteisen sopimuksen ehdot ja palkkio on sidottu suoraan saavutettuihin tuloksiin. Ideana on se, että toimittajalla on vapaus muuttaa ja kehittää toimintaansa siten, että se vastaa huippuostajan tarpeeseen mahdollisimman hyvin, mutta omasta näkökulmastaan tehokkaasti ja tuloksellisesti. SUORITEHINNOITTELUMALLI Ratkaisun tuottajalle maksetaan kiinteä palkkio jokaista tuotosta tai yksikköä kohden. Hinnoittelu perustuu arvioon volyymitasosta, jonka huippuostaja ja toimittaja tekevät yhdessä. TULOSHINNOITTELUMALLI Huippuostaja ja toimittaja määrittelevät yhdessä halutun tuloksen tai vaikutuksen, jonka perusteella toimittajalle maksetaan palkkio. Tulos määritellään sen perusteella, mikä on tarjotun ratkaisun aiheuttama muutos, esimerkiksi tuotantoprosessin nopeutuminen. Kannustemalleissa huippuostajan ja toimittajan väliseen yhteistyösopimuksen osaksi rakennetaan kannustinjärjestelmä, joka on suoraan verrannollinen ratkaisun laadukkuuteen ja toiminnan tehokkuuteen. Nämä mallit sopivat sopimuksiin, joissa tuloksia ei pystytä määrittelemään niin yksiselitteisesti kuin palkkiomalleissa, sillä lopputulos saattaa näkyä esimerkiksi viiveellä. BONUS- JA SANKTIOMALLI Kun toimittaja ylittää ratkaisullaan yhdessä määritellyn tavoitetason, huippuostaja maksaa peruspalkkion lisäksi bonuksen. Mikäli tavoitetaso alitetaan, toimittaja maksaa huippuostajalle sanktion. KOKONAISHINTAMALLI Kokonaishintamallissa huippuostaja maksaa toimittajalle kiinteän hinnan loppukäyttäjän hoitamisesta koko yhdessä ennalta määritellyn ajanjakson ajalta riippumatta siitä, miten se käytännössä toteutetaan. 3 Suoritustasomallit 4 Elinkaarimalli Suoritustasomalleissa sopimuksessa määritelty palkkio on sidottu suoritustasoon eli siihen, miten ratkaisulle asetettu tavoite saavutetaan. Nämä sopimusmallit sopivat sellaisiin palveluhankintoihin, joissa palvelun taso voi vaihdella, mutta sillä on lopputuloksen kannalta suuri merkitys. VÄLITAVOITEMALLI Sopimuspalkkio on sidottu huippuostajan ja toimittajan yhteisesti määrittelemien välitavoitteiden saavuttamiseen. Palkkio pilkotaan osiin ja se maksetaan välitavoitteiden toteutumisen mukaan. Mallin hyödyntämisen edellytys on, että ratkaisun toteuttaminen voidaan jakaa osiin. Elinkaarimalli on tulosperusteista hankintaa selkeimmillään, sillä huippuostaja ja toimittaja sitoutuvat sopimukseen, jossa määritellään tarve ja ratkaisu tiettyyn pisteeseen saakka, mutta toimittajalla on vapaammat kädet toteuttaa se asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteiden perusteella seurataan myös sitä, miten toiminnalliset vaatimukset täyttyvät. Elinkaarimallissa hankitaan kokonaisaratkaisu, joka kattaa esimerkiksi rakennuksen suunnittelun, rakentamisen ja kiinteistöpalvelut tietyn, usein varsin pitkän ajanjakson, ajaksi. Elinkaarimalli edellyttää tarkkaa toteutuksen suunnittelua ja arviointia, sillä vertailu eri palvelutarjoajien kesken tehdään pitkällä aikavälillä toteutuvan palvelun hinta- ja laatusuhteen perusteella. Sopimuksen ansiosta toimittaja voi kehittää toimintamallejaan jatkuvasti. Elinkaarimallia on hyödynnetty erityisesti esimerkiksi rakennus- ja liikenneinvestointeihin. 11 Lähde: Ramboll: Innovatiiviset hankinnat - hankintojen uudet toteutustavat, 2013

12 MITEN UUDET MALLIT TOIMIVAT KÄYTÄNNÖSSÄ? Case Palvelutalo Case Tanska Suoritehinnoittelun monet puolet Palvelutalossa tarvittavia palveluja hankkiessaan hankintayksikkö voi hyödyntää suoritehinnoittelua monessa muodossa. Kun hankintayksikkö ja toimittaja määrittelivät yhdessä yhtä suoritetta kuvaavan mittayksikön, toimittajan vastuulle jäi toimia tämän määrittelyn mukaisesti. Palvelutaloissa hyödynnettäviä mittayksiköitä voivat olla esimerkiksi yksi ateria, yksi tunti työntekijän työaikaa, yksisuuntainen matka yhdeltä henkilöltä tai vaikkapa yksi konsultointipyyntö. Huippuostaja määritteli mittayksikön fiksusti yhdessä palveluntarjoajan kanssa todellinen tarve täyttyi. Tuloshinnoittelumalli kielikoulutuksessa Kielikoulutusta hankkiva julkinen sektori ja kielikoulutuksia tarjoava yritys tekivät tuloshinnoittelumalliin perustuvan sopimuksen maahanmuuttajien kielikoulutusten toteuttamisesta. Tällöin kielikoulutuksen hinta sidottiin koulutuksen tuloksiin niin, että koulutuksen tarjoaja sai puolet jokaisen osallistujan kokonaishinnasta koulutuksen alkaessa ja loppusumman sitten, kun osallistuja on läpäissyt koulutuksen lopussa riittävän kielitaidon edellyttävän kielitestin. Tuloshinnoittelumallin hyödyntämisen tuloksena koulutukset ovat tehostuneet ja kielitestin läpäisyyn tarvittavan koulutuksen kesto on lyhentynyt. Case Jyväskylä Case Työllistyminen Bonus- ja sanktiomalli energian hankinnassa Kaupunkiin rakennettavalle uudelle koululle ja päiväkodille asetettiin elinkaarimallihanke kunnianhimoiset energiatavoitteet, jotka määriteltiin hankintayksikön ja energiapalveluntuottajan välisessä avoimessa neuvottelussa reiluiksi molemmille osapuolille. Energiakustannuksille sovittiin kokonaiskustannuksen taso, jonka ylittämisestä syntyvistä kustannuksista vastaa energiapalveluntuottaja. Mikäli taas yhteinen tavoitetaso alitetaan ja saadaan aikaan kustannussäästöjä, ne jaetaan palveluja ostavan kaupungin ja energiapalveluntuottajan kesken sovitun mukaisesti. Kun huippuostaja on asialla, molemmat osapuolet voittavat. Välitavoitemallissa jokainen vaihe on tärkeä Kaupunkiorganisaatio ja palveluntarjoaja määrittelivät yhdessä pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen vaaditun prosessin, joka mallinnettiin sopivan tarkasti. Tämän jälkeen toimittaja sitoutui toteuttamaan eri vaiheet sovitun mukaisesti. Hankintayksikkö puolestaan maksoi toteutuman mukaan. Pitkäaikaistyöttömän työllistymisen välitavoitteita voivat olla vaikkapa työkyvyn kartoitus, kouluttaminen, sijoittautuminen työhön, koeajan selvittäminen ja viimeisenä vaiheena työn pitäminen esimerkiksi 12 kuukauden ajan. Huippuostaja pitää aina huolen siitä, että loppukäyttäjän tarve ratkaistaan parhaalla mahdollisella tavalla. 12 Lähde: Ramboll: Innovatiiviset hankinnat - hankintojen uudet toteutustavat, 2013

13 POHDITTAVAA Millaisia sopimusmalleja ja kannustimia hankinnassasi voitaisiin käyttää, jotta tuloksena olisi huipputulokseen johtava hankinta? Mieti erilaisten sopimusmallien soveltuvuutta omaan hankintaasi. 4 ONNISTUMISTA OHJATAAN YHDESSÄ Uudenlaisten sopimusmallien hyödyntäminen edellyttää, että palvelua seurataan ja mitataan tarkemmin. Osapuolten välinen yhteistyö on tiivistä. Jotta huippuostajan ja toimittajan välinen yhteistyö palvelisi molempia osapuolia parhaalla mahdollisella tavalla, sille on määriteltävä tarkasti tavoitteet ja se, miten niitä seurataan. Vain siten, tuloksia voidaan arvioida ja eri sopimusvaihtoehtoja voidaan oikeasti hyödyntää. Tavoitteiden saavuttamisen seurantaan voidaan kehittää erilaisia tulosperusteisia mittareita, jotka voivat olla niin määrällisiä kuin laadullisiakin. Yhteistyötä määrittelevien tavoitteiden ja niiden saavuttamisen seurannan kehittäminen edellyttää huippuostajan ja toimittajan välistä avointa yhteistyötä, sillä sen kehittämiseen tarvitaan riittävää tietoa ratkaisun toteutuksesta. Tavoitteet ja seuranta saattavat tarkentua hankinta- ja toteutusprosessin edetessä, mutta tulosperustaisen hankinnan edellytys on se, että tavoitteet määritellään heti hankintaprosessin alussa. Näitä tavoitteita seurataan eri mittarein ja tarvittaessa niitä päivitetään hankintaprosessin edetessä. Myös mittareiden seuraaminen edellyttää tiivistä hankintayksikön ja toimittajan yhteistyötä, sillä hankintayksiköllä on oltava käytössään riittävästi seurantatietoa. Toteutuksen seuraaminen ja mittaaminen vaatii siis resursseja sekä huippuostajalta että toimittajalta. Edelleen usein käy niin, että hankintasopimukseen määritellään tavoitteet ja mittarit, mutta kun hankinnassa on päästy toteutusvaiheeseen, mittareiden seuranta unohtuu. Huippuostaja pitää huolen siitä, että hänelle tarjottu ratkaisu vastaa laadukkaasti siihen, mitä tarvitaan. Mittarit valitaan aina hankinnan mukaan Esimerkit havainnollistavat, mitä kaikkea voikaan mitata Käyttäjätyytyväisyys ja sen parantaminen Ajalliset tavoitteet kuinka nopeasti palvelun eri osat tuotetaan Laatutaso esimerkiksi puhtaustaso tai huonelämpötila Vasteajat aika, jossa palvelupyyntö toteutetaan Kiinteistöissä esimerkiksi energian ja veden kulutus 13

14 KASVUYRITYKSET KIITTÄVÄT Huippuostaja on kasvuyritykselle paras mahdollinen asiakas, sillä huippuostaja etsii rohkeasti uudenlaisia ratkaisuja ja luo näin samalla markkinoita uusille innovaatioille. Avoimesti uudenlaisiin ratkaisuihin suhtautuva organisaatio voikin vauhdittaa merkittävästi kasvuyritysten kehittymistä. Huippuostajien fiksuilla, innovatiivisilla hankinnoilla on olennainen vaikutus suomalaisten kasvuyritysten kilpailukyvyn kasvuun ja sitä kautta suomalaisten menestystarinoiden syntymiseen. Miten kasvuyritykset hyötyvät? Referenssit Ensimmäinen asiakastoimitus on mainio referenssi kasvuyritysten tuleville, uusille asiakkaille. Parhaimmillaan se voi toimia jopa ponnahduslautana kansainvälisille markkinoille. Ensimmäinen asiakastoimitus voi myös osaltaan auttaa kokonaan uudenlaisen markkinan syntymistä. Tarpeen parempi ymmärtäminen Keskustelut kasvuyrityksen ja fiksusti hankkivan organisaation välillä auttavat yritystä ymmärtämään asiakkaan ja loppukäyttäjän todellisia tarpeita syvällisesti. Lisäksi yhteistyö lisää kasvuyrityksen ymmärrystä siitä, miten niiden omat ratkaisut soveltuvat erilaisiin tarpeisiin. Uudet yhteistyökumppanuudet Huippuostajalla voi olla tarve, jonka ratkaisee useampi yritys yhteistyössä. Tällöin yritykset voivat saada paitsi uusia kumppanuuksia, myös uusia ideoita yhteistyöhön. Parhaimmillaan fiksun hankintaprosessin myötä syntyneet kontaktit voivat johtaa aivan uudenlaisiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Vauhtia ja vaikuttavuutta tuotekehitykseen Kun huippuostaja etsii tarkasti määritellyn tuotteen tai palvelun sijaan ennakkoluulottomasti uudenlaisia ratkaisuja tarpeeseen, se toimii erinomaisena kannustimena kasvuyrityksen omaan tuotekehitykseen. Parhaimmillaan fiksun hankinnan myötä syntyneelle tuotteelle tai palvelulle riittää kysyntää laajemminkin. Kasvuyritysten kommentteja Referenssit ovat tärkeitä yrityksille uusien toimijoiden tai kokonaan uusien tuotekonseptien markkinoille saamiseksi. Referenssit ovat nimittäin sekä toimittajalle että ostajalle tae siitä, että uusi konsepti on mahdollinen ja toimittajalla on tarvittavat resurssit sen toteuttamiseen. Fidelix Oy, toimitusjohtaja Jussi Rantanen Olen kokemuksesta huomannut, että jo yhden vaativan ja ennakkoluulottoman asiakkaan rakennushanke pystyy kehittämään koko yrityksen toimintaa enemmän kuin monen vuoden aikana toteutetut tavalliset hankkeet yhteensä. Lisäksi asiakas pystyy saamaan aivan ainutlaatuisia tuloksia, jotka vaikuttavat positiivisesti asiakkaan liiketoimintaan. Innovatiivisilla hankinnoilla pystymme vipuamaan yhteiskuntaamme parempia rakennushankkeita ja kehittämään samalla suomalaisia yrityksiä. Tämä on kansallisesti merkittävää. Fira Oy, toimitusjohtaja Jussi Aho 14

15 OLETKO KASVUYRITTÄJÄN ASIALLA? Huippuostaja on paitsi omalla asiallaan, mutta myös uudenlaisia ratkaisuja tarjoavan kasvuyrittäjän asialla. Ideaalitapauksessa fiksusta hankinnasta hyötyvät sitä tarjoava yritys ja jopa koko alueellinen elinkeinoelämä. Huippuostaja voi siis saada hankinnallaan suuren pyörän pyörimään. Kasvuyrittäjän ei kuitenkaan kannata tarjota innovatiivisiä ratkaisuja, ellei niitä ole mahdollista levittää laajemmille markkinoille. Yksittäinen hankinta ei riitä. Siksi tilaajan kannattaa arvioida hankintaa myös yrityksen näkökulmasta. Yksi tapa tähän arviointiin on Tekesin hyödyntämän NABC-mallin (need, approach, benefit ja competition) käyttäminen, jonka avulla voidaan arvioida innovaatioiden kaupallisia mahdollisuuksia. Nyt on aika hypätä hetkeksi innovatiivisen kasvuyrittäjän saappaisiin ja tarkastella omaa hanketta hieman laajemmasta näkökulmasta. Miten suuri potentiaali huippuostajan hankinnassa piilee? Pohdi alla olevia kysymyksiä ja käy läpi suunnittelemasi hankinnan yritysnäkökulma NABC-mallin avulla Minkälaisia uusia markkinoita hankintasi voisi synnyttää? Ketkä muut voisivat tarvita sitä ratkaisua, jota olet hankkimassa? Tarve (need) Ratkaisu (approach) Miten tarve on tunnistettu? Keitä ovat potentiaaliset yhteistyökumppanit? Kuinka iso potentiaalinen markkina on? Kuinka tarve ratkaistaan? Miten ratkaisu toimii käytännössä? Mikä on ansaintamalli? Hyöty suhteessa kustannuksiin (benefit) Kilpailutilanne (competition) Mikä on hinta suhteessa kustannuksiin? Mikä on arvo suhteessa hintaan? Miten ratkaisun toteuttaminen rahoitetaan? Miksi ratkaisu on parempi kuin muut? Mikä on kilpailutilanne? Miksi me? 15

16 HANKINTA KÄYNTIIN? ON AIKA KÄÄRIÄ HIHAT Jotta organisaation tekeminen saadaan kulkemaan oikeaan suuntaan ja hankintaprosessista löytyy punainen lanka, ennen varsinaista innovatiivista hankintaprosessia kannattaa pysähtyä hetkeksi ja laatia projektisuunnitelma koko innovatiivsen hankinnan suunnitteluprojektille. Uudenlaisen ja innovatiivisen hankinnan toteuttaminen edellyttää perinteistä hankintaa tarkempaa suunnittelua ja miettimistä. Hyvässä projektisuunnitelmassa määritellään se, mitä projekti tarvitsee onnistukseen. Sen avulla projektin suunta pysyy selkeänä kaikille toimijoille ja projektin etenemistä on helppo seurata. Projektisuunnitelman tulee muodostua ainakin seuraavista palasista: Tavoite = mitä hankinnalla halutaan saada aikaiseksi Toteutus - Organisointi - Resurssit - Osatehtävät - Työmäärä tehtävittäin Tulosten hyödyntäminen organisaation sisällä ja laajemmin sen ulkopuolella Vaikutukset markkinoiden ja toimittaja-yritysten kehittymiseen! Mikäli hankkeelle haetaan Tekes-rahoitusta, projektisuunnitelma on osa rahoitushakemusta. Tekesin projektisuunnitelmapohja löytyy osoitteesta 16

17 Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla Huippuostajat-ohjelman avulla luodaan markkinoita suomalaisten pk-yritysten uusille tuotteille ja palveluille. Ohjelmalla halutaan auttaa sekä julkista että yksityistä sektoria näkemään hankintojen merkitys toiminnan ja palvelujen kehittämiselle sekä nostamaan hankintaosaamisensa uudelle tasolle. Huippuostajien määrää ja osaamistasoa nostamalla Suomeen voi syntyä markkinoita uusille innovaatioille, joilla on myös kansainvälistä kysyntää. Ohjelmalla pyritään edistämään sitä, että hankintayksiköiden innovatiivinen kysyntä ja suomalaisten yritysten tarjonta kohtaisivat ja osapuolet tekisivät tiiviimpää yhteistyötä. Ohjelmassa panostetaan erityisesti sellaisiin toimialoihin, joissa julkisella sektorilla tai tietyillä yrityksillä on suuri vaikutus markkinoiden kehittymiseen. Näitä toimialoja ovat esimerkiksi energia ja ympäristö, vesi, rakennettu ympäristö, turvallisuus, logistiikka ja sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erityisesti näiden rajapinnat. Ohjelmassa halutaan tunnistaa huippuostajia eri toimialoilta ja kannustaa heitä toteuttamaan innovaatioita edistäviä hankintoja. Kyllikinportti 2, Länsi-Pasila PL 69, Helsinki Vaihde: Lisätietoja Huippuostajat-ohjelmasta: Hankinta Lokakuu 2013 Paino: Markprint Oy Taitto: Viestintätoimisto Ellun Kanat Kuvat: Viestintätoimisto Ellun Kanat

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes Tutkimushaun verkottumistilaisuus 14.1.2014 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 2013-2016 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Fiksu

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Tekes, Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat aktivaattori Mia Toivanen www.tekes.fi/huippuostajat SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN

Lisätiedot

MARKKINAVUOROPUHELUN ONNISTUMISEN AVAIMET Mitä markkinavuoropuhelu on ja miten sitä pitäisi toteuttaa?

MARKKINAVUOROPUHELUN ONNISTUMISEN AVAIMET Mitä markkinavuoropuhelu on ja miten sitä pitäisi toteuttaa? MARKKINAVUOROPUHELUN ONNISTUMISEN AVAIMET Mitä markkinavuoropuhelu on ja miten sitä pitäisi toteuttaa? Suvi Häkämies Toiminnanjohtaja Green Net Finland 21.9.2017 Finlandia-talo Markkinavuoropuhelun määritelmä

Lisätiedot

Huippuostajat. 11:20 Lounas

Huippuostajat. 11:20 Lounas Huippuostajat 8:00 Rekisteröityminen ja aamukahvi 8:30 Tekes ja kysynnän edistäminen, Pekka Soini, Tekesin pääjohtaja Huippuostajat ohjelma - mitä, kenelle ja miksi Sampsa Nissinen, Ohjelmapäällikkö Key

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

KOKEMUKSIA INNOVAATIOIDEN HANKINNASTA KANSALLISESTI 3.3.2014

KOKEMUKSIA INNOVAATIOIDEN HANKINNASTA KANSALLISESTI 3.3.2014 KOKEMUKSIA INNOVAATIOIDEN HANKINNASTA KANSALLISESTI 3.3.2014 1. Tekesin Huippuostajat-ohjelman tarjoama tuki ja esimerkkejä 2. Pirkanmaan liiton tarjoama tuki ja esimerkkejä Hankintojen kehittämisen lähtökohta

Lisätiedot

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Global-seminaari 9.12.2010, Hämeenlinna Asiantuntija Jukka Lehtonen,

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, 18.1.2017 / Oulu 19.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Julkisten hankintojen merkitys on valtava Suomen julkinen sektori hankkii rakennusurakoita, tavaroita

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Kesto 2013-2016 Arvioitu kokonaislaajuus 60 miljoonaa Tekesin rahoitus 30 miljoonaa Tekes

Lisätiedot

Innovatiiviset hankinnat Tekes-rahoitus kunnille hankintojen kehittämiseen

Innovatiiviset hankinnat Tekes-rahoitus kunnille hankintojen kehittämiseen 8.1.2015 Elinvoima edellä tulevaisuuden kuntaan -seminaari Innovatiiviset hankinnat Tekes-rahoitus kunnille hankintojen kehittämiseen Tekes Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat ohjelmapäällikkö Sampsa

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus

Lisätiedot

Kestävien hankintojen vuosiseminaari 2013. Huippuostajat. Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille

Kestävien hankintojen vuosiseminaari 2013. Huippuostajat. Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Kestävien hankintojen vuosiseminaari 2013 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Visio Suomi tunnetaan

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman seminaari Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta 27.9.2013 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen Huippuostajat ja Rakennettu ympäristö

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat - Turvallisuus Tekesin aamukahvitilaisuus 1.2. 2012

Innovatiiviset julkiset hankinnat - Turvallisuus Tekesin aamukahvitilaisuus 1.2. 2012 Innovatiiviset julkiset hankinnat - Turvallisuus Tekesin aamukahvitilaisuus 1.2. 2012 9.00 9.30 Aamukahvi ja sämpylä 9.30 9.45 Avaussanat, Mikko Utriainen, Tekes 9.45 10.15 Alustukset, Case: Tupaturva

Lisätiedot

Hankinnoilla työllistämisen malli

Hankinnoilla työllistämisen malli Hankinnoilla työllistämisen malli Strateginen tuki ja hankintojen kartoitus Työvoimapalvelut Strateginen suunnittelu ohjaa vastuullisten hankintojen toteuttamista. Esimerkiksi vastuullisia hankintoja

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari Rakennettu ympäristö ohjelman tulosseminaari Finlandiatalo Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari 27.1.2015 Tekesin Rakennettu ympäristö ohjelma 2009-2014 Tekes Innovaatiorahoituskeskus Ohjelmapäällikkö

Lisätiedot

Tekes Innovaatiorahoituskeskus

Tekes Innovaatiorahoituskeskus Kerrostalojen korjaaminen hankintaklinikan aloitustilaisuus ja 1. työpaja 27.5. Uusia ratkaisuja ja toimintamalleja alueiden uudistamiseen Tekes Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat ohjelmapäällikkö

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus. Anne Turula Palvelupäällikkö

Tekesin innovaatiorahoitus. Anne Turula Palvelupäällikkö Tekesin innovaatiorahoitus Anne Turula Palvelupäällikkö Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot

Lisätiedot

Liikkuminen palveluna - Mobility as a service Tekes unelmia mahdollistamassa - Tekesin rahoitus ja palvelut

Liikkuminen palveluna - Mobility as a service Tekes unelmia mahdollistamassa - Tekesin rahoitus ja palvelut Liikkuminen palveluna - Mobility as a service Tekes unelmia mahdollistamassa - Tekesin rahoitus ja palvelut Tekes Reijo Kangas Johtaja 3/2014 Miltä maailma näyttää vuonna 2040? Suomisen perhe Yläkerrassa

Lisätiedot

Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden)

Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden) TAVOITE TÄNÄÄN Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden) Jalostamista tukevan tutkimuksen suunnittelua Pohdimme esillä olevien terveysliikuntakonseptien kautta tutkimuskentältä

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Julkiset hankinnat Cleantech-innovaatioiden edistäjinä seminaari 2.12.2009 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Esityksen sisältö

Lisätiedot

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyötä tuloksia hankkimalla

Innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyötä tuloksia hankkimalla Innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyötä tuloksia hankkimalla Tekesin Sote & Huippuostajat -kiertue Tampere 16.4.2014 ----------------------------------- Kari Hakari Tilaajajohtaja, HT Tampereen kaupunki

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Ohjelma. 9.30 Viestintäoppaan esittely ja viestintävinkit hankkijoille viestintäpäällikkö Suvi Salmela

Ohjelma. 9.30 Viestintäoppaan esittely ja viestintävinkit hankkijoille viestintäpäällikkö Suvi Salmela Ohjelma 9.30 Viestintäoppaan esittely ja viestintävinkit hankkijoille viestintäpäällikkö Suvi Salmela 10.10 Keskustelua ja kysymyksiä Kysymyksiin vastaamassa ryhmäpäällikkö Isa-Maria Bergman 10.30 Linjat

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Markus Ukkola TEM Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Suomessa julkisyhteisöjen ja muiden ns. hankintayksiköiksi laskettavien tahojen on kilpailutettava

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut Fiksulla kunnalla on Oikeat kumppanit & parhaat palvelut Fiksusti toimiva pärjää aina. Myös tiukkoina aikoina. Fiksu katsoo eteenpäin Kuntien on tuotettava enemmän ja laadukkaampia palveluita entistä vähemmällä

Lisätiedot

Työkaluja innovatiivisiin hankintoihin Juha Kauppinen kehitysjohtaja, Miktech Oy Juha.kauppinen@miktech.fi 0440 361 616 www.miktech.

Työkaluja innovatiivisiin hankintoihin Juha Kauppinen kehitysjohtaja, Miktech Oy Juha.kauppinen@miktech.fi 0440 361 616 www.miktech. Työkaluja innovatiivisiin hankintoihin Juha Kauppinen kehitysjohtaja, Miktech Oy Juha.kauppinen@miktech.fi 0440 361 616 www.miktech.fi Huippuostajat-seminaari 28.8.2013, Helsinki Osken tuloksilla edelläkävijämarkkinoille

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

Innovatiiviset hankinnat - HKL

Innovatiiviset hankinnat - HKL Innovatiiviset hankinnat - HKL Liikennealan kasvuohjelma 26.10.2017 Hankinta innovatiivisuuden lähteillä Hankintoja ohjaavien lakien tarkoitus on tasapuolistaa hankintaa, mutta varjopuolena se ei anna

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu

Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK ICT-hankintafoorumi 2.3.2012 Hankintasääntelyn vaikutus kilpailuun? Onnistuneen IT-hankinnan kannalta on haasteellista, jos ostoksen

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

2. Markkinavuoropuhelun määritelmä Miksi tehdä markkinavuoropuhelua? Keitä markkinavuoropuheluun osallistuu (ja osallistetaan)?...

2. Markkinavuoropuhelun määritelmä Miksi tehdä markkinavuoropuhelua? Keitä markkinavuoropuheluun osallistuu (ja osallistetaan)?... Tiivistelmä Tässä julkaisussa käydään läpi markkinavuoropuhelun konseptia mitä sillä tarkoitetaan ja miten sitä tulisi onnistuneesti toteuttaa? Aineisto tätä selvitystä varten on kerätty pääosin asiantuntijoiden

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Satu Korhonen erikoissuunnittelija, THL / MEKA 19.5.2010 TEM työpaja / Korhonen 1 Best practice traditio ja avoin innovaatio Hyvän

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA

PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA HANKINTASTRATEGIAN TAVOITE JA TEHTÄVÄT Hankintastrategian tavoitteena on ohjata hankintojen johtamista, suunnittelua ja toteuttamista kunnan sisällä siten, että julkiset

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

Vihreät hankinnat haltuun - seminaari

Vihreät hankinnat haltuun - seminaari Vihreät hankinnat haltuun - seminaari Kehitä innovatiivinen hankintaratkaisu! Sini Uuttu 18.1.2011 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä kilpailuttamismenettely

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus HINKU yritystilaisuus Uudessakaupungissa 11.11.2014 Mikä yritys hyötyy cleantechhankinnoista? Yritykset, jotka osaavat

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Tavoitteet Tavoite kehittää yhteistyön ja valmennuksen keinoin toimintatavat, joiden tuloksena: Palvelujen tuottajat löydetään ja niitä kehittyy

Lisätiedot

Kestävän rakentamisen innovaatioiden julkiset hankinnat. SCI-verkosto (www.sci-network.eu) Isa-Maria Bergman Motiva Oy

Kestävän rakentamisen innovaatioiden julkiset hankinnat. SCI-verkosto (www.sci-network.eu) Isa-Maria Bergman Motiva Oy Kestävän rakentamisen innovaatioiden julkiset hankinnat SCI-verkosto (www.sci-network.eu) Isa-Maria Bergman Motiva Oy Rakentaminen, kestävä kehitys & innovaatiot Ympäristönäkökulmat: Energiankulutus Materiaalivalinnat

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI.

Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI. Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI www.tekes.fi/rahoitus Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI Osta setelillä uutta osaamista käyttöösi! kokeile, selvitä ja valmistele tuote-

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto How Fair Is Finland -seminaari 29.11.2011 Työllisyyspolitiikan uudistaminen Espoon

Lisätiedot

Palvelumme. Versa Start. Versa Premium. Versa Julkissektori

Palvelumme. Versa Start. Versa Premium. Versa Julkissektori Aika kasvaa yhdessä Versa Finland Missiomme on yksinkertainen: Autamme asiakkaitamme säästämään ulkoisissa kustannuksissa vaivattomasti, ammattitaitoisesti ja luottamuksella. Yrityspäättäjät tietävät että

Lisätiedot

Menestyksekkäät bioöljyhankkeet Tekesin näkökulmasta

Menestyksekkäät bioöljyhankkeet Tekesin näkökulmasta Menestyksekkäät bioöljyhankkeet Tekesin näkökulmasta Sebastian Johansson 15.10.2012 Sisältö 1. Tekesin rahoittama bioenergian t&k&i-toiminta 2. Kehitystarpeita tulevaisuudessa 3. Tekesin rahoituskriteerejä

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011

Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011 Mari Patronen projektijohtaja Tampereen kaupunki/ tilaajaryhmä/ ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I Kaupungin

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Pekka Maijala pekka.maijala@vtt.fi Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa Suomessa on jo toista miljoonaa yli 65 -vuotiasta

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Julkisten hankintojen innovatiiviset toimintamallit (8/2017) 157/54/2015

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Julkisten hankintojen innovatiiviset toimintamallit (8/2017) 157/54/2015 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Julkisten hankintojen innovatiiviset toimintamallit (8/2017) 157/54/2015 Työ- ja elinkeinoministeriö, 8.5.2017. Valtiovarainministeriö, 9.5.2017. Innovaatiorahoituskeskus

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM /

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / 7.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Haasteet samanaikaisia Eläköityminen ja väestön vanheneminen Työvoimapula ja samaan aikaan

Lisätiedot

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen Rahoittajan puheenvuoro REPA- loppuseminaari 1.11.17 Tuomas Lehtinen Miksi Tekes oli mukana? Ideat testiin paremman kaupunkiympäristön puolesta Idea: Ilmanlaadun seuranta, kiertotalous ja älykäs vesi koskettavat

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Harri Kemppi One1 Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Sisältö One1 Oy Hankinnan haasteet Lainsäädääntö Hankintamenettelyt Hankinnan mahdollisuudet Lähienergian kokonaisratkaisuja One 1 Oy perustettu

Lisätiedot