Huippuostajan työkirja. Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huippuostajan työkirja. Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla."

Transkriptio

1 Huippuostajan työkirja Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla.

2 Hankinta Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on innovaatiorahoittaja. Rahoitamme kasvuun ja uuteen liiketoimintaan tähtäävien innovaatioiden kehittämistä ja uuden osaamisen luomista. Kannustamme edelläkävijyyteen. Asiakkaitamme ovat yritykset, tutkimusorganisaatiot ja julkisten palvelujen tarjoajat. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 550 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitukseen. Tekesin ohjelmat valintoja suomalaisen osaamisen kehittämiseksi Tekesin ohjelmat ovat laajoja monivuotisia kokonaisuuksia, jotka on suunnattu elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeille alueille. Ohjelmilla luodaan uutta osaamista ja yhteistyöverkostoja. Copyright Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISBN Kannen kuva: Viestintätoimisto Ellun Kanat Taitto: Viestintätoimisto Ellun Kanat 2

3 Huippuostajan työkirja Helsinki

4 HUIPPUOSTAJA HANKKII FIKSUMMIN Meillä on juuri takana yksi iso hankinta. Ennen kilpailutusta haimme paljon tietoa, avasimme tarvettamme ja keskustelimme eri palveluntarjoajien kanssa. Pyysimme myös asiakkaitamme kertomaan, mitä tarpeita heillä on. Kilpailutuksessa emme määritelleet palvelun tarkkaa toteutustapaa, vaan annoimme yrityksille enemmän mahdollisuuksia soveltaa miettiessään meille hyvää ratkaisua. Saimme rutkasti uudenlaisia ehdotuksia, miten palvelun voisi toteuttaa fiksusti. Lopulta valitsimme kumppanin, joka paitsi tarjoaa meille mainion ratkaisun, on myös innokas kehittämään sitä koko ajan meitä ja asiakkaitamme yhä paremmin palvelevaksi. Kuulostaako tutulta? Jos, niin onneksi olkoon! Organisaatiossasi todella ymmärretään hankintojen arvo ja osataan myös käytännössä ostaa erittäin ammattitaitoisesti niin, että tulos on paitsi kustannustehokas, ennen kaikkea laadukas. Olette siis varsinaisia huippuostajia. Uudenlaista ajattelua Edellä kuvattu tilanne ei kuitenkaan välttämättä ole tuttu kaikissa organisaatioissa. Usein hankinnat tarkoittavat nimenomaan kilpailutusta, jota hankintayksikön työntekijät parhaansa mukaan tekevät tähtäimessään löytää sopiva tuote tai palvelu mahdollisimman alhaiseen hintaan. Tuotteen tekniset ominaisuudet sekä tapa tuottaa palvelu määritellään tarkasti ennakkoon. Mutta entä jos teknisten ominaisuuksien sijaan määriteltäisiin tarve, johon ratkaisua haetaan? Siinä painotettaisiin laadullisia ja toiminnallisia kriteerejä, kuten parantunutta asiakastyytyväisyyttä. Entäpä jos ei määriteltäisi ollenkaan, miten ratkaisu käytännössä tuotetaan? Entä jos näin löydettäisiin aivan uudenlaisia innovatiivisia palveluita ja tuotteita, jotka tarjoaisivat timanttisia ratkaisuja tarpeisiin? Sellaisia ratkaisuja, joita ei olisi itse osannut edes etsiä. Enemmän kuin kilpailutusta Mitä uusi ajattelu sitten vaatisi? Ainakin näkökulman laajentamista nykyisestä. Paitsi että huippuostajat ovat uteliaita ja etsivät ennakkoluulottomasti uudenlaisia vaihtoehtoja, he myös näkevät hankinnan paljon laajempana kokonaisuutena kuin vain kilpailutuksena. Edelläkävijäorganisaatiot seuraavat markkinaa koko ajan ja keskustelevat palveluntarjoajien kanssa erilaisista mahdollisuuksista ennen kilpailutuksia. Kilpailutuksen jälkeen he toimivat valitun palveluntarjoajan kanssa tiiviissä yhteistyössä, jotta voidaan saavuttaa yhä paremmat laadulliset tulokset, puolin ja toisin. Strategiseen ytimeen Fiksu hankinta ei ole pelkästään hankintayksikön asia. Fiksut hankinnat parantavat oman organisaation tekemisen laatua ja lopulta tarjoavat asiakkaalle entistä parempaa palvelua. Huippuostaja on nimittäin aina loppukäyttäjän asialla. Hankinnoilla on valtava merkitys organisaation menestykseen. Eikö hankinnan pitäisi olla nimenomaan organisaation strategisessa ytimessä? Ja eikö sen pitäisi olla paitsi hankintayksikön, ennen kaikkea johdon asia? Kasvuyritykset hyötyvät Fiksut hankinnat antavat mahdollisuuden tuottaa parempaa palvelua omille asiakkaille ja sitä kautta parempaa tulosta omalle organisaatiolle. Julkisella sektorilla fiksusti ostamalla voidaan jopa ratkaista yhteiskunnallisesti merkittäviä ongelmia. Lisäksi innovatiivisia hankintoja tekemällä organisaatiot voivat vaikuttaa myös alueellisen elinkeinoelämän kehittämiseen. Mutta huippuostajat ovat myös parhaita mahdollisia asiakkaita palveluntarjoajille. Ennakkoluuloton ja rohkeasti uusia ratkaisuja etsivä tilaaja voi paitsi saada itselleen nerokkaita ratkaisuja, luoda kokonaan uusia markkinoita kasvuyritysten innovaatioille. Huippuostajan hankintaprosessiin kun voivat päästä mukaan myös sellaiset yritykset, jotka eivät voisi tulla valituksi perinteisessä kilpailutuksessa. Matkalla huipulle Miten sitten tulla huippuostajaksi? Se vaatii organisaatioilta johtamista, kulttuurinmuutosta ja uudenlaista osaamista. Tekes ja tämä Huippuostajan Työkirja auttavat sinua ja organisaatiotasi matkalla huipulle! 4

5 TUNNETKO TARPEESI? Huippuostajalle hankinta on paljon enemmän kuin vain kilpailutusta. Hankinta alkaa aina huolellisella suunnittelulla jo paljon ennen kilpailutusta. Huippuostajat määrittelevät hankinnan kohteen tarpeen kautta, eivätkä määrittele valmiiksi sen tuottamiseen tarvittavaa ratkaisua. Näin palveluntarjoajayrityksillä on mahdollisuus ratkaista tarve innovatiivisella tavalla. Oleellista on lähestyä tarvetta avoimin mielin ja kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon osapuolten erilaiset tarpeet. Tarpeen määrittely tarkoittaa sitä, että kuvataan hankinnan haluttuja ominaisuuksia ja tarkkoja laadullisia ja toiminnallisia kriteereitä*. Sen sijaan teknisiä yksityiskohtia tai sitä, miten palvelu käytännössä tuotetaan, huippuostajan ei tarvitse määritellä, eikä niitä aina kannatakaan ennalta määritellä. Näin määriteltyihin tarpeisiin voidaan löytää aivan uudenlaisia ratkaisuja ja mahdollisuuksia, joita hankkiva organisaatio ei edes ole tullut ajatelleeksi tai joiden olemassaolosta se ei ennakkoon edes tiedä. Tarpeeseen, ominaisuuksiin ja laadullisiin kriteereihin perustuva hankinta on mielekästä myös tuotteita ja palveluja tarjoaville yrityksille, sillä se antaa niille paitsi enemmän mahdollisuuksia tarjottavan kokonaisuuden suunnitteluun, myös mahdollisuuden omaan tuotekehitykseen. POHDITTAVAA Mieti tarvetta, joka sinun organisaatiollasi on. Millaisia ominaisuuksia tarpeen ratkaisulta halutaan? Mitä laadullisia kriteerejä hankinnalla on? Entä mitä kehittämistä se vaatii omalta organisaatioltasi? Tarpeen määrittely Voidaanko hankinnan kohteeksi määritellä ratkaisu ongelmaan ilman, että sitä määritellään liian tarkasti? Minkälaisia laadullisia ja toiminnallisia kriteerejä hankinnassa voidaan käyttää? Voivatko laadulliset ja toiminnalliset ominaisuudet kattaa koko hankinnan tai vain rajatun osuuden siitä, ja jos niin minkä osuuden? Voidaanko esim. palvelun käytölle asettaa käytön määrään ja laatuun liittyviä ominaisuuksia Voisiko suunnittelukilpailua soveltaa menetelmänä? Jos voi, mikä on kehittyvän markkinan koko ja miten yritykset saadaan osallistumaan kilpailuun? 1 *Laadulliset kriteerit Esimerkkejä laadullisista kriteereistä: kohentunut hyvinvointi, parantuneet oppimistulokset, sairauksien väheneminen, asiakastyytyväisyys, ruuhkien vähentyminen, energiansäästö, viihtyisämpi asuinalue jne. 5

6 ERILAISIA NÄKÖKULMIA TARPEEN MÄÄRITTELYYN Tarpeen määrittelyyn osallistuu usein vain kapea joukko hankinnasta vastaavia henkilöitä. Tällöin on vaarana, että jokin olennainen näkökulma jää huomioimatta. Huippuostajat sen sijaan lähestyvät tarvetta monelta näkökantilta. Tarpeen määrittelyyn osallistuu paitsi monipuolinen asiantuntijajoukko omasta organisaatiosta ja sen eri yksiköistä, myös erilaisia loppukäyttäjiä ja muita hankinnan vaikutuspiirissä olevia sidosryhmiä sekä palveluntarjoajia. Hankinnoissa voi olla hyödyllistä vaihtaa kokemuksia ja tietoa oman organisaation eri yksiköiden välillä. Vaikka helposti tuntuu, että toiminnaltaan lähtökohtaisesti kaukana olevilla toimijoilla ei voi olla tarpeen määrittelyyn mitään annettavaa, ennakkoluuloton yhteistyö voi tuottaa yllättävän hyviä tuloksia. Muilla yksiköillä voi olla hankinnasta hyödyllisiä näkökulmia, oppeja ja kokemuksia, ja heiltä voi ottaa käyttöön onnistuneiksi todettuja käytäntöjä. Ottamalla suunnitteluun mukaan monipuolisesti eri ryhmiä pyritään varmistamaan, että tarvittavat ominaisuudet ja laadulliset sekä toiminnalliset kriteerit vastaavat mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeita. Näin tarpeeseen voidaan löytää paras mahdollinen ratkaisu. Käyttäjät mukaan Huippuostaja on aina loppukäyttäjän asialla, ja haluaa tuntea käyttäjän tarpeen läpikotaisin. Jotta tarpeeseen pääsee pureutumaan, on hyödyllistä ottaa asiakaat tai loppukäyttäjät mukaan jo hankinnan suunnitteluun siis yhdistää käyttäjien ja palvelun kehittäjien tietoa. Tätä kutsutaan osallistavaksi suunnitteluksi. Nykyään puhutaan paljon crowdsourcingista eli joukkoistamisesta, mikä on osallistavaa suunnittelua parhaimmillaan. Se tarkoittaa, että käyttäjät voivat suunnittelun alkuvaiheessa vapaasti ideoida palvelua tai tuotetta omien tarpeidensa ja toiveidensa pohjalta siis osallistua konkreettisesti hankinnan suunnitteluun. Sosiaalinen media on mainio työkalu joukkoistamiseen. tietoa esimerkiksi siitä, milloin, missä ja miten palvelua käytetään, ketkä siihen osallistuvat tai mitkä ovat palvelun tärkeimmät ominaisuudet. Käyttäjädataa kerätessä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, mitä kaikella tiedolla tehdään siinä vaiheessa, kun ratkaisuja kartoitetaan. Hankkivan organisaation näkökulmasta haaste piilee siinä, miten käyttäjiltä kerättyä usein laajaa aineistoa hyödynnetään käytännössä. Käyttäjiltä saadulla palautteella pitää olla vaikutusta lopputulokseen. Miten käytännössä? Käyttäjien näkökulmia voidaan kartoittaa monin keinoin. Kokemuksia ja ideoita voi kerätä esimerkiksi tutkimuksilla tai kyselyillä, joita voi helposti tehdä web-työkaluilla. Tietoa voi kerätä myös menemällä havainnoimaan ja haastattelemaan käyttäjiä heidän omaan ympäristöönsä. Usein myös itse palvelutapahtumissa syntyy käyttäjätietoa, jota voi hyödyntää tarpeen määrittelyssä. Toisaalta käyttäjiä voi kutsua työpajoihin, joissa asiaa pohditaan yhdessä hankintaorganisaation kanssa. Joskus taas voi olla hyödyllistä järjestää asiakkaille palvelun demonstraatio tai simulaatio, josta kerätään kokemuksia. Sosiaalinen media avaa monia mahdollisuuksia käyttäjätiedon keräämiseen. Hyvä esimerkki on PehmoGIS-sovellus, jota voidaan hyödyntää ympäristöntutkimuksessa ja -suunnittelussa. Sen avulla voidaan kiinnittää esimerkiksi asukkaiden turvallisuuteen liittyviä kokemuksia fyysisiin paikkoihin karttakäyttöliittymän avulla. Joskus organisaatiolla voi olla tarve, johon voidaan vastata lukemattomilla tavoilla. Tällöin voidaan esimerkiksi järjestää suunnittelukilpailu, jonka avulla haarukoidaan mahdollisimman paljon erilaisia vaihtoehtoja ja ideoita. Kilpailut voidaan suunnata niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin. Esimerkiksi paikallisilta asukkailta voi tulla hyvinkin hedelmällisiä ehdotuksia asuinalueensa kehittämiseen liittyviin tarpeisiin. Osallistava suunnittelu kannattaa, sillä asiakkailla ja loppukäyttäjillä on usein sellaista osaamista, jota palvelun tilaajalla ei itsellään ole. Lisäksi erilaisten käyttäjäryhmien erot voivat jäädä huomaamatta, mikäli hankinnan suunnittelija nojautuu ainoastaan omiin kokemuksiinsa. Käyttäjiltä voi saada tärkeää 6

7 POHDITTAVAA Mieti tarvetta, joka sinun organisaatiollasi on. Keiden pitäisi olla mukana hankinnan kehittämisessä ja mitä näkökulmia he voisivat siihen tuoda? Missä vaiheessa ja miten käyttäjiä voisi ottaa mukaan? 2 Huippuostajan muistilista Käyttäjien osallistamiseen löytyy monia menetelmiä, kuten työpajat, nettikyselyt, havainnointi ja haastattelu Palveluissa voidaan jättää tilaa asiakkaiden mahdollisuudelle tehdä yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia valintoja. Muista pitää käyttäjät mukana läpi koko hankintaprosessin Käyttäjien mielipide voi vaikuttaa siihen, että löydetään uusi tapa käyttää palveluita. Käyttäjät ovat erilaisia ja he käyttävät palveluita ja ratkaisuja eri tavoin. Kun käyttäjiltä kysytään, saatuja vastauksia pitää hyödyntää käytännössä. On siis suunniteltava, miten käyttäjien näkemyksiä hyödynnetään aidosti osana varsinaista hankintaprosessia. 7

8 FIKSU HAKEE JA JAKAA TIETOA Yhteistyöstä hyötyvät kaikki Todellinen huippuostaja ei aktivoidu ainoastaan kilpailutuksen aikaan, vaan kerää koko ajan markkinatietoa ja seuraa, mihin ala kehittyy. Huippuostaja tunnistaa innovatiivisia ratkaisuja ja myös kartoittaa koko ajan, minkälaisia potentiaalisia palveluntarjoajia on olemassa ja käy heidän kanssaan jatkuvasti keskusteluja ymmärtääkseen itse paremmin tarjolla olevia vaihtoehtoja. Lisäksi hän informoi potentiaalisia yhteistyökumppaneita jatkuvasti omista tarpeistaan ja suunnitelmistaan. Paitsi, että huippuostaja pitää itsensä ajan hermoilla, fiksu hankkija ottaa tuotteiden ja palveluiden tarjoajat mukaan hankinnan suunnitteluun jo siinä vaiheessa, kun tarvetta määritellään. Tätä kutsutaan markkinavuoropuheluksi, jossa keskustelu on systemaattisempaa kuin aivan vapaamuotoisissa tapaamisissa, mutta kuitenkin vapaampaa kuin varsinaisessa kilpailutustilanteessa käytävät neuvottelut. Julkisen sektorin toimijoiden on hankintalain puitteissa mahdollista tehdä esimerkiksi formaaleja tietopyyntöjä tuleviin hankintoihin liittyen. Markkinavuoropuhelusta hyötyvät niin osaava organisaatio kuin tuotteita ja palveluita tarjoavat yrityksetkin. Hankinnan tarve saattaa kiteytyä paremmin tai määrittyä jopa aivan uudelleen, kun ymmärrys tarjolla olevista mahdollisuuksista lisääntyy. Tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset puolestaan ymmärtävät paremmin tilaajan tarpeen ja voivat halutessaan käyttää tietoa hyväksi omassa tuotekehittelyssään ja jopa keksiä aivan uusia bisnesideoita. Lisäksi markkinavuoropuhelu mahdollistaa sen, että palveluntarjoajille annetaan mahdollisuus ehdottaa omia ideoitaan tilaajalle. Huippuostaja käy keskusteluja riittävän monen toimijan kanssa joko yhdessä tai erikseen. Olennaista on, että keskustelu käydään avoimessa ja luottamuksellisessa hengessä. Kahdenkeskisissä keskusteluissa yritysten ei tarvitse pelätä kriittisen tiedon valuvan kilpailijoiden korviin. Huippuostaja voi pyytää yrityksiltä kommentteja jo ennen varsinaista tarjouskilpailua. Kommentteja voidaan pyytää muun muassa kilpailutuksen toteutustapaan liittyen, mikä puolestaan mahdollistaa parempien tarjouspyyntöjen laatimisen. KONKREETTISIA KEINOJA MARKKINAVUOROPUHELUUN Ryhmäkeskustelut Ryhmäkeskusteluihin kutsutaan useita palveluntarjoajia samaan aikaan, jolloin voi syntyä hedelmällistä, uudenlaista keskustelua ja enemmän uusia ideoita. Ryhmäkeskustelujen järjestäminen edellyttää sitä, että yritykset kokevat voivansa keskustella palveluntuotannon haasteista ja ratkaisuista avoimesti myös muiden yritysten kuullen. One to one -tapaamiset Mikäli yritykset eivät koe mahdolliseksi keskustelua, jossa on mukana myös kilpailevia yrityksiä, markkinavuoropuhelu kannattaa käydä tapaamalla kukin palveluntarjoaja yksitellen. Näin yrityksillä ei ole vaarana paljastaa ydinliiketoimintaansa liittyviä herkkiä asioita kilpailijoille, ja ne voivat edesauttaa hankinnan suunnittelua vapautuneesti. Systemaattiset työpajat ja klinikat Mikäli on kyse suuresta hankinnasta, jossa moni asia on vielä auki ja halutaan vasta kartoittaa ratkaisuja tunnistettuun tarpeeseen, voi olla järkevää pilkkoa vuoropuhelu useaksi eri työpajaksi. Kuhunkin työpajaan otetaan oma teema ja yrityksille kerrotaan etukäteen ongelma, johon niiden tulee työstää ratkaisu tai esimerkiksi kehittää kokonaan uusi tuote tai palvelu. Prosessi vaatii usein pitkää ja tiivistä sitoutumista, mikä mukaan tulevien yritysten on syytä tietää heti alussa. Koska prosessi on työläs yrityksille, ostavan organisaation on syytä miettiä hankintaa myös osallistuvien yritysten liiketoiminnan näkökulmasta ja luoda yrityksille aitoja markkinamahdollisuuksia prosessin aikana syntyville tuotteille ja palveluille. 8

9 POHDITTAVAA 1. Miten hyvin tunnet potentiaaliset palveluntarjoajat? Ketkä kannattaisi kutsua keskusteluun? 2. Mitä asioita voisit heiltä oppia? 3. Mitä tavoitteita yhteistyöllä voisi olla? 4. Mitä yritykset voisivat oppia tilaajan tarpeista? Mitä onnistunut markkinavuoropuhelu edellyttää Yritysyhteistyöhön on oltava vankka tahtotila 3 Uusille ideoille pitää olla avoin Sekä oman organisaation että palveluntarjoajien täytyy osallistua aktiivisesti. Markkinavuoropuhelua tulee käydä riittävän laajasti useiden palveluntarjoajan kanssa. Oman organisaation johdon tulee sitoutua sekä markkinavuoropuheluun että sen tulosten hyödyntämiseen. Markkinavuoropuhelulle on asetettava selkeät tavoitteet ja käydä sisäisesti keskustelua vuoropuhelun toteutustavasta. Kutsut markkinavuoropuheluun tulee esittää ajoissa ja riittävän monelle yritykselle. Mukaan tuleville yrityksille pitää toimittaa ajoissa kattava tietopaketti tarpeesta ja hankinnan kohteesta, jotta he voivat valmistautua keskusteluun. Keskusteluja voidaan pitää yhtenä tilaisuutena tai muutaman tilaisuuden sarjana, jolloin ajatuksia voi jatkokehittää tapaamisten välillä. 9

10 KILPAILUTUKSESTA TOIMITTAJASUHTEEN HALLINTAAN Huippuostaja hankkii toimenpiteiden ja tuotteiden sijaan avoimesti innovatiivisia ratkaisuja tarpeeseensa: hankintayksikkö etsii ratkaisuksi toivottuja lopputuloksia ja vaikutuksia tai vaikkapa palvelutasoa. Hankintaprosessin alussa hankittava ratkaisu saattaa olla jopa hämärän peitossa, mutta markkinoille annetaan mahdollisuus tarjota sellaisia innovatiivisia ratkaisuja, jotka eivät ole ilmeisiä tai joita ei ole vielä edes kehitetty valmiiksi tuotteiksi tai palveluiksi asti. Monessa organisaatiossa keskitytään edelleen liikaa kilpailutukseen ja sen toteuttamiseen, mikä on itse asiassa vain pieni osa varsinaista hankintaprosessia. Usein hankinnoissa keskitytään vain siihen, että hankittava tuote tai palvelu tuotantotapaa myöden pyritään määrittelemään tarkasti kilpailutusvaihetta varten. Tämä jättää hyvin vähän joustoa toimittajalle, mikä puolestaan estää uudenlaisten ja innovatiivisten toimintatapojen kehittämisen ja tarjoamisen. Huippuostajat sen sijaan huomioivat toiminnassaan koko hankintaprosessin ja laajentavat ajatteluaan ennen ja jälkeen kilpailutuksen tapahtuviin vaiheisiin, jotka ovat itse asiassa olennaisimpia myös hankinnan tekevän organisaation ja toimittajan välisen sopimuksen muodostamisen kannalta. Huippuostaja näkee hankinnan pitkän aikavälin prosessina, joka alkaa tarpeen täyttämisen edellyttämien tavoitteiden määrittelystä ja jatkuu hankintaprosessin kautta näiden tavoitteiden saavuttamisen seurannalla koko sopimuskauden ajan. Tässä kaiken a ja o on huippuostajan sekä toteuttajan välinen yhteistyö. Seuraavilla sivuilla esitellään erilaisia sopimusvaihtoehtoja, joita voidaan hyödyntää erilaisissa hankintaprosesseissa. Sopimusmallien tarkoitus on toki se, että sekä hankintayksikkö että toimittaja voittavat. Hankinnan suunnittelu Kilpailutus Toimittajasuhteen hallinta 10

11 ESIMERKKEJÄ SOPIMUSMALLEISTA 1 Palkkiomallit 2 Kannustemallit Palkkiomalleissa yhteisen sopimuksen ehdot ja palkkio on sidottu suoraan saavutettuihin tuloksiin. Ideana on se, että toimittajalla on vapaus muuttaa ja kehittää toimintaansa siten, että se vastaa huippuostajan tarpeeseen mahdollisimman hyvin, mutta omasta näkökulmastaan tehokkaasti ja tuloksellisesti. SUORITEHINNOITTELUMALLI Ratkaisun tuottajalle maksetaan kiinteä palkkio jokaista tuotosta tai yksikköä kohden. Hinnoittelu perustuu arvioon volyymitasosta, jonka huippuostaja ja toimittaja tekevät yhdessä. TULOSHINNOITTELUMALLI Huippuostaja ja toimittaja määrittelevät yhdessä halutun tuloksen tai vaikutuksen, jonka perusteella toimittajalle maksetaan palkkio. Tulos määritellään sen perusteella, mikä on tarjotun ratkaisun aiheuttama muutos, esimerkiksi tuotantoprosessin nopeutuminen. Kannustemalleissa huippuostajan ja toimittajan väliseen yhteistyösopimuksen osaksi rakennetaan kannustinjärjestelmä, joka on suoraan verrannollinen ratkaisun laadukkuuteen ja toiminnan tehokkuuteen. Nämä mallit sopivat sopimuksiin, joissa tuloksia ei pystytä määrittelemään niin yksiselitteisesti kuin palkkiomalleissa, sillä lopputulos saattaa näkyä esimerkiksi viiveellä. BONUS- JA SANKTIOMALLI Kun toimittaja ylittää ratkaisullaan yhdessä määritellyn tavoitetason, huippuostaja maksaa peruspalkkion lisäksi bonuksen. Mikäli tavoitetaso alitetaan, toimittaja maksaa huippuostajalle sanktion. KOKONAISHINTAMALLI Kokonaishintamallissa huippuostaja maksaa toimittajalle kiinteän hinnan loppukäyttäjän hoitamisesta koko yhdessä ennalta määritellyn ajanjakson ajalta riippumatta siitä, miten se käytännössä toteutetaan. 3 Suoritustasomallit 4 Elinkaarimalli Suoritustasomalleissa sopimuksessa määritelty palkkio on sidottu suoritustasoon eli siihen, miten ratkaisulle asetettu tavoite saavutetaan. Nämä sopimusmallit sopivat sellaisiin palveluhankintoihin, joissa palvelun taso voi vaihdella, mutta sillä on lopputuloksen kannalta suuri merkitys. VÄLITAVOITEMALLI Sopimuspalkkio on sidottu huippuostajan ja toimittajan yhteisesti määrittelemien välitavoitteiden saavuttamiseen. Palkkio pilkotaan osiin ja se maksetaan välitavoitteiden toteutumisen mukaan. Mallin hyödyntämisen edellytys on, että ratkaisun toteuttaminen voidaan jakaa osiin. Elinkaarimalli on tulosperusteista hankintaa selkeimmillään, sillä huippuostaja ja toimittaja sitoutuvat sopimukseen, jossa määritellään tarve ja ratkaisu tiettyyn pisteeseen saakka, mutta toimittajalla on vapaammat kädet toteuttaa se asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteiden perusteella seurataan myös sitä, miten toiminnalliset vaatimukset täyttyvät. Elinkaarimallissa hankitaan kokonaisaratkaisu, joka kattaa esimerkiksi rakennuksen suunnittelun, rakentamisen ja kiinteistöpalvelut tietyn, usein varsin pitkän ajanjakson, ajaksi. Elinkaarimalli edellyttää tarkkaa toteutuksen suunnittelua ja arviointia, sillä vertailu eri palvelutarjoajien kesken tehdään pitkällä aikavälillä toteutuvan palvelun hinta- ja laatusuhteen perusteella. Sopimuksen ansiosta toimittaja voi kehittää toimintamallejaan jatkuvasti. Elinkaarimallia on hyödynnetty erityisesti esimerkiksi rakennus- ja liikenneinvestointeihin. 11 Lähde: Ramboll: Innovatiiviset hankinnat - hankintojen uudet toteutustavat, 2013

12 MITEN UUDET MALLIT TOIMIVAT KÄYTÄNNÖSSÄ? Case Palvelutalo Case Tanska Suoritehinnoittelun monet puolet Palvelutalossa tarvittavia palveluja hankkiessaan hankintayksikkö voi hyödyntää suoritehinnoittelua monessa muodossa. Kun hankintayksikkö ja toimittaja määrittelivät yhdessä yhtä suoritetta kuvaavan mittayksikön, toimittajan vastuulle jäi toimia tämän määrittelyn mukaisesti. Palvelutaloissa hyödynnettäviä mittayksiköitä voivat olla esimerkiksi yksi ateria, yksi tunti työntekijän työaikaa, yksisuuntainen matka yhdeltä henkilöltä tai vaikkapa yksi konsultointipyyntö. Huippuostaja määritteli mittayksikön fiksusti yhdessä palveluntarjoajan kanssa todellinen tarve täyttyi. Tuloshinnoittelumalli kielikoulutuksessa Kielikoulutusta hankkiva julkinen sektori ja kielikoulutuksia tarjoava yritys tekivät tuloshinnoittelumalliin perustuvan sopimuksen maahanmuuttajien kielikoulutusten toteuttamisesta. Tällöin kielikoulutuksen hinta sidottiin koulutuksen tuloksiin niin, että koulutuksen tarjoaja sai puolet jokaisen osallistujan kokonaishinnasta koulutuksen alkaessa ja loppusumman sitten, kun osallistuja on läpäissyt koulutuksen lopussa riittävän kielitaidon edellyttävän kielitestin. Tuloshinnoittelumallin hyödyntämisen tuloksena koulutukset ovat tehostuneet ja kielitestin läpäisyyn tarvittavan koulutuksen kesto on lyhentynyt. Case Jyväskylä Case Työllistyminen Bonus- ja sanktiomalli energian hankinnassa Kaupunkiin rakennettavalle uudelle koululle ja päiväkodille asetettiin elinkaarimallihanke kunnianhimoiset energiatavoitteet, jotka määriteltiin hankintayksikön ja energiapalveluntuottajan välisessä avoimessa neuvottelussa reiluiksi molemmille osapuolille. Energiakustannuksille sovittiin kokonaiskustannuksen taso, jonka ylittämisestä syntyvistä kustannuksista vastaa energiapalveluntuottaja. Mikäli taas yhteinen tavoitetaso alitetaan ja saadaan aikaan kustannussäästöjä, ne jaetaan palveluja ostavan kaupungin ja energiapalveluntuottajan kesken sovitun mukaisesti. Kun huippuostaja on asialla, molemmat osapuolet voittavat. Välitavoitemallissa jokainen vaihe on tärkeä Kaupunkiorganisaatio ja palveluntarjoaja määrittelivät yhdessä pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen vaaditun prosessin, joka mallinnettiin sopivan tarkasti. Tämän jälkeen toimittaja sitoutui toteuttamaan eri vaiheet sovitun mukaisesti. Hankintayksikkö puolestaan maksoi toteutuman mukaan. Pitkäaikaistyöttömän työllistymisen välitavoitteita voivat olla vaikkapa työkyvyn kartoitus, kouluttaminen, sijoittautuminen työhön, koeajan selvittäminen ja viimeisenä vaiheena työn pitäminen esimerkiksi 12 kuukauden ajan. Huippuostaja pitää aina huolen siitä, että loppukäyttäjän tarve ratkaistaan parhaalla mahdollisella tavalla. 12 Lähde: Ramboll: Innovatiiviset hankinnat - hankintojen uudet toteutustavat, 2013

13 POHDITTAVAA Millaisia sopimusmalleja ja kannustimia hankinnassasi voitaisiin käyttää, jotta tuloksena olisi huipputulokseen johtava hankinta? Mieti erilaisten sopimusmallien soveltuvuutta omaan hankintaasi. 4 ONNISTUMISTA OHJATAAN YHDESSÄ Uudenlaisten sopimusmallien hyödyntäminen edellyttää, että palvelua seurataan ja mitataan tarkemmin. Osapuolten välinen yhteistyö on tiivistä. Jotta huippuostajan ja toimittajan välinen yhteistyö palvelisi molempia osapuolia parhaalla mahdollisella tavalla, sille on määriteltävä tarkasti tavoitteet ja se, miten niitä seurataan. Vain siten, tuloksia voidaan arvioida ja eri sopimusvaihtoehtoja voidaan oikeasti hyödyntää. Tavoitteiden saavuttamisen seurantaan voidaan kehittää erilaisia tulosperusteisia mittareita, jotka voivat olla niin määrällisiä kuin laadullisiakin. Yhteistyötä määrittelevien tavoitteiden ja niiden saavuttamisen seurannan kehittäminen edellyttää huippuostajan ja toimittajan välistä avointa yhteistyötä, sillä sen kehittämiseen tarvitaan riittävää tietoa ratkaisun toteutuksesta. Tavoitteet ja seuranta saattavat tarkentua hankinta- ja toteutusprosessin edetessä, mutta tulosperustaisen hankinnan edellytys on se, että tavoitteet määritellään heti hankintaprosessin alussa. Näitä tavoitteita seurataan eri mittarein ja tarvittaessa niitä päivitetään hankintaprosessin edetessä. Myös mittareiden seuraaminen edellyttää tiivistä hankintayksikön ja toimittajan yhteistyötä, sillä hankintayksiköllä on oltava käytössään riittävästi seurantatietoa. Toteutuksen seuraaminen ja mittaaminen vaatii siis resursseja sekä huippuostajalta että toimittajalta. Edelleen usein käy niin, että hankintasopimukseen määritellään tavoitteet ja mittarit, mutta kun hankinnassa on päästy toteutusvaiheeseen, mittareiden seuranta unohtuu. Huippuostaja pitää huolen siitä, että hänelle tarjottu ratkaisu vastaa laadukkaasti siihen, mitä tarvitaan. Mittarit valitaan aina hankinnan mukaan Esimerkit havainnollistavat, mitä kaikkea voikaan mitata Käyttäjätyytyväisyys ja sen parantaminen Ajalliset tavoitteet kuinka nopeasti palvelun eri osat tuotetaan Laatutaso esimerkiksi puhtaustaso tai huonelämpötila Vasteajat aika, jossa palvelupyyntö toteutetaan Kiinteistöissä esimerkiksi energian ja veden kulutus 13

14 KASVUYRITYKSET KIITTÄVÄT Huippuostaja on kasvuyritykselle paras mahdollinen asiakas, sillä huippuostaja etsii rohkeasti uudenlaisia ratkaisuja ja luo näin samalla markkinoita uusille innovaatioille. Avoimesti uudenlaisiin ratkaisuihin suhtautuva organisaatio voikin vauhdittaa merkittävästi kasvuyritysten kehittymistä. Huippuostajien fiksuilla, innovatiivisilla hankinnoilla on olennainen vaikutus suomalaisten kasvuyritysten kilpailukyvyn kasvuun ja sitä kautta suomalaisten menestystarinoiden syntymiseen. Miten kasvuyritykset hyötyvät? Referenssit Ensimmäinen asiakastoimitus on mainio referenssi kasvuyritysten tuleville, uusille asiakkaille. Parhaimmillaan se voi toimia jopa ponnahduslautana kansainvälisille markkinoille. Ensimmäinen asiakastoimitus voi myös osaltaan auttaa kokonaan uudenlaisen markkinan syntymistä. Tarpeen parempi ymmärtäminen Keskustelut kasvuyrityksen ja fiksusti hankkivan organisaation välillä auttavat yritystä ymmärtämään asiakkaan ja loppukäyttäjän todellisia tarpeita syvällisesti. Lisäksi yhteistyö lisää kasvuyrityksen ymmärrystä siitä, miten niiden omat ratkaisut soveltuvat erilaisiin tarpeisiin. Uudet yhteistyökumppanuudet Huippuostajalla voi olla tarve, jonka ratkaisee useampi yritys yhteistyössä. Tällöin yritykset voivat saada paitsi uusia kumppanuuksia, myös uusia ideoita yhteistyöhön. Parhaimmillaan fiksun hankintaprosessin myötä syntyneet kontaktit voivat johtaa aivan uudenlaisiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Vauhtia ja vaikuttavuutta tuotekehitykseen Kun huippuostaja etsii tarkasti määritellyn tuotteen tai palvelun sijaan ennakkoluulottomasti uudenlaisia ratkaisuja tarpeeseen, se toimii erinomaisena kannustimena kasvuyrityksen omaan tuotekehitykseen. Parhaimmillaan fiksun hankinnan myötä syntyneelle tuotteelle tai palvelulle riittää kysyntää laajemminkin. Kasvuyritysten kommentteja Referenssit ovat tärkeitä yrityksille uusien toimijoiden tai kokonaan uusien tuotekonseptien markkinoille saamiseksi. Referenssit ovat nimittäin sekä toimittajalle että ostajalle tae siitä, että uusi konsepti on mahdollinen ja toimittajalla on tarvittavat resurssit sen toteuttamiseen. Fidelix Oy, toimitusjohtaja Jussi Rantanen Olen kokemuksesta huomannut, että jo yhden vaativan ja ennakkoluulottoman asiakkaan rakennushanke pystyy kehittämään koko yrityksen toimintaa enemmän kuin monen vuoden aikana toteutetut tavalliset hankkeet yhteensä. Lisäksi asiakas pystyy saamaan aivan ainutlaatuisia tuloksia, jotka vaikuttavat positiivisesti asiakkaan liiketoimintaan. Innovatiivisilla hankinnoilla pystymme vipuamaan yhteiskuntaamme parempia rakennushankkeita ja kehittämään samalla suomalaisia yrityksiä. Tämä on kansallisesti merkittävää. Fira Oy, toimitusjohtaja Jussi Aho 14

15 OLETKO KASVUYRITTÄJÄN ASIALLA? Huippuostaja on paitsi omalla asiallaan, mutta myös uudenlaisia ratkaisuja tarjoavan kasvuyrittäjän asialla. Ideaalitapauksessa fiksusta hankinnasta hyötyvät sitä tarjoava yritys ja jopa koko alueellinen elinkeinoelämä. Huippuostaja voi siis saada hankinnallaan suuren pyörän pyörimään. Kasvuyrittäjän ei kuitenkaan kannata tarjota innovatiivisiä ratkaisuja, ellei niitä ole mahdollista levittää laajemmille markkinoille. Yksittäinen hankinta ei riitä. Siksi tilaajan kannattaa arvioida hankintaa myös yrityksen näkökulmasta. Yksi tapa tähän arviointiin on Tekesin hyödyntämän NABC-mallin (need, approach, benefit ja competition) käyttäminen, jonka avulla voidaan arvioida innovaatioiden kaupallisia mahdollisuuksia. Nyt on aika hypätä hetkeksi innovatiivisen kasvuyrittäjän saappaisiin ja tarkastella omaa hanketta hieman laajemmasta näkökulmasta. Miten suuri potentiaali huippuostajan hankinnassa piilee? Pohdi alla olevia kysymyksiä ja käy läpi suunnittelemasi hankinnan yritysnäkökulma NABC-mallin avulla Minkälaisia uusia markkinoita hankintasi voisi synnyttää? Ketkä muut voisivat tarvita sitä ratkaisua, jota olet hankkimassa? Tarve (need) Ratkaisu (approach) Miten tarve on tunnistettu? Keitä ovat potentiaaliset yhteistyökumppanit? Kuinka iso potentiaalinen markkina on? Kuinka tarve ratkaistaan? Miten ratkaisu toimii käytännössä? Mikä on ansaintamalli? Hyöty suhteessa kustannuksiin (benefit) Kilpailutilanne (competition) Mikä on hinta suhteessa kustannuksiin? Mikä on arvo suhteessa hintaan? Miten ratkaisun toteuttaminen rahoitetaan? Miksi ratkaisu on parempi kuin muut? Mikä on kilpailutilanne? Miksi me? 15

16 HANKINTA KÄYNTIIN? ON AIKA KÄÄRIÄ HIHAT Jotta organisaation tekeminen saadaan kulkemaan oikeaan suuntaan ja hankintaprosessista löytyy punainen lanka, ennen varsinaista innovatiivista hankintaprosessia kannattaa pysähtyä hetkeksi ja laatia projektisuunnitelma koko innovatiivsen hankinnan suunnitteluprojektille. Uudenlaisen ja innovatiivisen hankinnan toteuttaminen edellyttää perinteistä hankintaa tarkempaa suunnittelua ja miettimistä. Hyvässä projektisuunnitelmassa määritellään se, mitä projekti tarvitsee onnistukseen. Sen avulla projektin suunta pysyy selkeänä kaikille toimijoille ja projektin etenemistä on helppo seurata. Projektisuunnitelman tulee muodostua ainakin seuraavista palasista: Tavoite = mitä hankinnalla halutaan saada aikaiseksi Toteutus - Organisointi - Resurssit - Osatehtävät - Työmäärä tehtävittäin Tulosten hyödyntäminen organisaation sisällä ja laajemmin sen ulkopuolella Vaikutukset markkinoiden ja toimittaja-yritysten kehittymiseen! Mikäli hankkeelle haetaan Tekes-rahoitusta, projektisuunnitelma on osa rahoitushakemusta. Tekesin projektisuunnitelmapohja löytyy osoitteesta 16

17 Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla Huippuostajat-ohjelman avulla luodaan markkinoita suomalaisten pk-yritysten uusille tuotteille ja palveluille. Ohjelmalla halutaan auttaa sekä julkista että yksityistä sektoria näkemään hankintojen merkitys toiminnan ja palvelujen kehittämiselle sekä nostamaan hankintaosaamisensa uudelle tasolle. Huippuostajien määrää ja osaamistasoa nostamalla Suomeen voi syntyä markkinoita uusille innovaatioille, joilla on myös kansainvälistä kysyntää. Ohjelmalla pyritään edistämään sitä, että hankintayksiköiden innovatiivinen kysyntä ja suomalaisten yritysten tarjonta kohtaisivat ja osapuolet tekisivät tiiviimpää yhteistyötä. Ohjelmassa panostetaan erityisesti sellaisiin toimialoihin, joissa julkisella sektorilla tai tietyillä yrityksillä on suuri vaikutus markkinoiden kehittymiseen. Näitä toimialoja ovat esimerkiksi energia ja ympäristö, vesi, rakennettu ympäristö, turvallisuus, logistiikka ja sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erityisesti näiden rajapinnat. Ohjelmassa halutaan tunnistaa huippuostajia eri toimialoilta ja kannustaa heitä toteuttamaan innovaatioita edistäviä hankintoja. Kyllikinportti 2, Länsi-Pasila PL 69, Helsinki Vaihde: Lisätietoja Huippuostajat-ohjelmasta: Hankinta Lokakuu 2013 Paino: Markprint Oy Taitto: Viestintätoimisto Ellun Kanat Kuvat: Viestintätoimisto Ellun Kanat

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes Tutkimushaun verkottumistilaisuus 14.1.2014 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 2013-2016 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Fiksu

Lisätiedot

Huippuostajat. 11:20 Lounas

Huippuostajat. 11:20 Lounas Huippuostajat 8:00 Rekisteröityminen ja aamukahvi 8:30 Tekes ja kysynnän edistäminen, Pekka Soini, Tekesin pääjohtaja Huippuostajat ohjelma - mitä, kenelle ja miksi Sampsa Nissinen, Ohjelmapäällikkö Key

Lisätiedot

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, 18.1.2017 / Oulu 19.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Julkisten hankintojen merkitys on valtava Suomen julkinen sektori hankkii rakennusurakoita, tavaroita

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Kesto 2013-2016 Arvioitu kokonaislaajuus 60 miljoonaa Tekesin rahoitus 30 miljoonaa Tekes

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman seminaari Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta 27.9.2013 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen Huippuostajat ja Rakennettu ympäristö

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA

PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA HANKINTASTRATEGIAN TAVOITE JA TEHTÄVÄT Hankintastrategian tavoitteena on ohjata hankintojen johtamista, suunnittelua ja toteuttamista kunnan sisällä siten, että julkiset

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Julkiset innovatiiviset hankinnat

Julkiset innovatiiviset hankinnat Julkiset innovatiiviset hankinnat Miten julkishallinto kykenee hankkimaan esimerkiksi innovatiivisia cleantech-ratkaisuja? Antti Tuukkanen hankinta-asiantuntija KL-Kuntahankinnat Oy Innovatiivisuus, agenda

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä Case Sahalahden esikäsittelylaitos Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari 6.10.2006, Antti Heikkilä 2009 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön yleiset vaatimukset

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja?

Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja? Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja? Kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Kaupunginlakimies Kaisa Heino, Imatran kaupunki Palvelu- ja hankintastrategia Imatran kaupungin strategioista poimittua:

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Vaikuttavuutta innovatiivisilla hankintamalleilla ja rohkeilla kokeiluilla: Tutkimustuloksia case-hankinnoista Oulussa, Hämeenlinnassa ja Tyrnävällä

Vaikuttavuutta innovatiivisilla hankintamalleilla ja rohkeilla kokeiluilla: Tutkimustuloksia case-hankinnoista Oulussa, Hämeenlinnassa ja Tyrnävällä Vaikuttavuutta innovatiivisilla hankintamalleilla ja rohkeilla kokeiluilla: Tutkimustuloksia case-hankinnoista Oulussa, Hämeenlinnassa ja Tyrnävällä Lotta Haukipuro Outi Keränen Hannu Torvinen Yhteistyöllä

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Laatua, tehokkuutta ja uutta liiketoimintaa innovatiivisilla hankinnoilla seminaari Oulu 18.1.2017 klo 12.30 15.45, Scandic Oulu Päivi Laajala,

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 31.3.2016 NOPEAA IDEOINTIA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Kaipaako yrityksesi nopeita ja ehkä villejäkin ideoita liiketoiminnan uudistamiseen,

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

POTILASTURVA. POTILASTURVALLISUUS LAATU- JA KILPAILUVALTIKSI - tutkimus- ja kehitysprojekti

POTILASTURVA. POTILASTURVALLISUUS LAATU- JA KILPAILUVALTIKSI - tutkimus- ja kehitysprojekti POTILASTURVA POTILASTURVALLISUUS LAATU- JA KILPAILUVALTIKSI - tutkimus- ja kehitysprojekti 1.8.2010-31.12.2012 Yhteistyössä: VTT, Työterveyslaitos, Vaasan sairaanhoitopiiri, Awanic Oy, Huperman Oy, NHG

Lisätiedot

ENERGINEN KUNTA - TYRNÄVÄ. Marjukka Manninen, kunnanjohtaja, Tyrnävä

ENERGINEN KUNTA - TYRNÄVÄ. Marjukka Manninen, kunnanjohtaja, Tyrnävä ENERGINEN KUNTA - TYRNÄVÄ Marjukka Manninen, kunnanjohtaja, Tyrnävä Tyrnäväläisten rohkeus ja ennakkoluulottomuus sekä ylpeys asuinympäristöstään ja juuristaan. Ainutlaatuinen kulttuuriympäristö ja maisema

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA HANKINTAILTA 20.4.2016 YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Keski-Suomen kunnat Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi

Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon tavoitteet: Lapsen sosiaalisen lähiverkoston vahvistuminen

Lisätiedot

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS SISÄLLYS 1. Ratkaisun tavoitteet 2. Oikeudenhaltijan näkökulma 3. Lähettäjäyrityksen näkökulma 4. Verkkotallennuksen tarjoajan

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Kaupallinen malli -ryhmä

Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallisen mallin merkitys Kompensaatiomalli Tarjouksen hintakomponentti Kannustinjärjestelmä Tavoitekustannuksen ylitys/alitus Tavoitekustannuksen muuttaminen Avaintulosalueet

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Kiinteistö- ja rakentamistalouden tutkimusseminaari 15.09.2004 Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Tomi Ventovuori Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Tutkimuksen tavoitteet Tunnistaa

Lisätiedot

Mikä on innovatiivinen hankinta ja miten innovaatio hankitaan? Veli Sinda, asiantuntija, OTM

Mikä on innovatiivinen hankinta ja miten innovaatio hankitaan? Veli Sinda, asiantuntija, OTM Mikä on innovatiivinen hankinta ja miten innovaatio hankitaan? Veli Sinda, asiantuntija, OTM 19.1.2017 Teknologiateollisuus 2 Taustaa Hankintadirektiivit julkaistu 28.3.2014 EU:n virallisessa lehdessä

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön

Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön Isa-Maria Bergman, Motiva Oy, 3.12.2015 Innovatiivisia hankintoja verkostoitumalla ja yhteiskehittämisellä loppuseminaari Yhteinen kieli ympäristö- ja energiaratkaisujen

Lisätiedot

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto on monialainen liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

OHJELMA Aamukahvi

OHJELMA Aamukahvi OHJELMA 8.30 Aamukahvi 9.00 Tervetuloa; Miksi kannattaa tehdä innovatiivinen hankinta ja miten innovatiivisuutta voi mitata? Johtaja Matti Mannonen, Teknologiateollisuus ry 9.20 Innovatiivisuus kaupungin

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta. JHS-seminaari 25.4 Ilkka Sihvola

Onnistunut julkinen ICT-hankinta. JHS-seminaari 25.4 Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankinta JHS-seminaari 25.4 Ilkka Sihvola Esityksen teemasta Tässä esityksessä käydään läpi LTT-Tutkimus Oy:n sekä 17 merkittävän IT-alan toimijan ja järjestön yhdessä toteuttaman

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes SHOK infotilaisuus 17.2.2014 Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes DM xx-2013 SHOK-johtoryhmän linjaukset uudistuksiksi Fokusoidaan toimintaa nykyistä terävämpiin osaamiskärkiin tähtäimenä uusien liiketoimintojen

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

Kokeileva Suomi Mahdollisuus alueille I Projektipäällikkö Ira Alanko

Kokeileva Suomi Mahdollisuus alueille I Projektipäällikkö Ira Alanko Kokeileva Suomi Mahdollisuus alueille 27.9.2016 I Projektipäällikkö Ira Alanko Onko tarpeen muuttaa jotain? 2 Miksi hallituksen kärkihanke? Kehittäminen vs. kokeileminen Pilotoi 4 Mitä on kokeilukulttuuri?

Lisätiedot

Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo. 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja

Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo. 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja Espoon kaupungin strategia + ohjeet Hankintaohje on sosiaalisten kriteerien osalta

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Väestön terveydenedistämisen mahdollisuudet kaupallisen liiketoiminnan ristipaineissa

Väestön terveydenedistämisen mahdollisuudet kaupallisen liiketoiminnan ristipaineissa Väestön terveydenedistämisen mahdollisuudet kaupallisen liiketoiminnan ristipaineissa Jukka Mattila Terveyspalvelujen johtaja Kuntapalvelut/Mehiläinen Näkökulmat Liiketoiminta itsemaksaville asiakkaille

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro PTCS:n julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Julkisia hankintoja koskevat kirjaukset EK ei näe tarvetta

Lisätiedot

Mikä GAS -menetelmässä haastaa ja mikä tuntuu helpolta? Jari Turunen Apulaisylilääkäri

Mikä GAS -menetelmässä haastaa ja mikä tuntuu helpolta? Jari Turunen Apulaisylilääkäri Mikä GAS -menetelmässä haastaa ja mikä tuntuu helpolta? Jari Turunen Apulaisylilääkäri Omistautuu työllesi pysyminen pääsy paluu 1.12.2015 Mihin GAS tavoitteet perustuvat? Tilanneanalyysi tärkeä, riittävä,

Lisätiedot

Tekes puurakentamisen edistäjänä

Tekes puurakentamisen edistäjänä Puupäivä Wanha Satama 28.11.2013 Tekes puurakentamisen edistäjänä Sampsa Nissinen Huippuostajat ohjelmapäällikkö Tekes Agenda Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen Hankinnat Teollinen puurakentaminen Puurakentaminen

Lisätiedot

Työryhmä 2: Merialueen valvonta

Työryhmä 2: Merialueen valvonta Työryhmä 2: Merialueen valvonta EMKR:n meripolitiikan rahoituksen painopisteet Ovatko valitut painopisteet valittu oikein? Havaittuja puutteita, kommentteja? Tämä toimii orientoivana keskusteluna ja siihen

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus. Santeri Naumanen SKOL ry

Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus. Santeri Naumanen SKOL ry Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus Santeri Naumanen SKOL ry Diplomityö: Hyvän suunnittelun vaikuttavuus rakennushankeen onnistumiseen (1/2) Tutkittiin suunnittelun

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot