Teollisen ja energiatehokkaan korjausrakentamiskonseptin kehittäminen. Tuomo Lindstedt Juha-Matti Junnonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teollisen ja energiatehokkaan korjausrakentamiskonseptin kehittäminen. Tuomo Lindstedt Juha-Matti Junnonen"

Transkriptio

1 Teollisen ja energiatehokkaan korjausrakentamiskonseptin kehittäminen

2 Tutkimuksen tavoitteet ja kysymykset Kehittää ja konseptoida energiatehokkaita ja kustannuksiltaan edullisia teollisia korjausmenetelmiä ja ratkaisuita lukujen asuinkerrostaloihin Saada asuinrakennusten energiatehokkuuden parantaminen yleistymään Verkottaa urakoitsijat, rakennusmateriaali- ja rakennusosavalmistajat sekä laitetoimittajat tarjoamaan valmiita korjauspaketteja asuinkiinteistöjen omistajille Millainen on teollisen korjausrakentamisratkaisun mahdollistava hankintatapa? Millaisin teknisin ratkaisuin on mahdollista vaikuttaa energiatehokkuuteen? Rajoituksena, että ratkaisu on teollisesti tuotettava eli ratkaisun esivalmistusaste mahdollisimman korkea Vältetään yksilöllisiä ratkaisuita: Mahdollistaa nopean korjauksen Teollinen ratkaisu alentaa yksikkökustannuksia

3 Hankintamallin kehittäminen Lähtökohdat Hankkeessa halutaan vaikuttaa muuhunkin, kuin rakennusjärjestelmän uusimiseen/korjaukseen, esimerkiksi energiatehokkuuteen Hankintamalli ei saa rajata toteutusratkaisuita vain tiettyyn tapaan, vaan sen on mahdollistettava useita eri tapoja Mallin tarkoituksena on: Kehittää uusi vaihtoehtoinen tapa toimia, jolla mahdollistetaan uusien, erilaisten ratkaisuiden käyttö (ml. teolliset ratkaisut). Ottaa huomioon eri ratkaisuiden yhteisvaikutukset energiatehokkuuden parantamiseksi jo hankkeen alkuvaiheessa Saada urakoitsijan tietämys mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Esim. laskelmat elinkaarikustannuksista Tarjouspyyntö tehdään järjestelmävaatimuksilla (toimivuusvaatimukset, enimmäismitat, liitännät, energiatehokkuuden minimiarvot)

4 Hankintamallin runko Pakolliset toimenpiteet Toimenpiteitä, joita rakennuksen käyttötarkoituksen mukainen toiminta edellyttää. Ns. peruskorjausaste Rakennuttajan ehdottomasti haluamat korjaustoimenpiteet. Esim. tilamuutokset, lisärakentaminen, laatutason nosto Valinnaiset toimenpiteet Ne toimenpiteet, joilla nostetaan rakennuksen laatutasoa, mutta jotka eivät ole välttämättömiä (ml. energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet) Korjauskokonaisuus Pakolliset toimenpiteet + kokonaistaloudellisesti paras yhdistelmä valinnaisia toimenpiteitä Ennalta määritetty kokonaishinta Hankinta koostuu koostuu kahdesta osasta: Pakolliset toimenpiteet Tilajärjestelyt ja energiatehokkuuteen vaikuttamattomat korjaustoimenpiteet Valinnaiset toimenpiteet Energiataloudelliset korjaukset Muut urakoitsijan ehdotukset Suoritusvelvollisuuden laajuus: Urakoitsijan suoritusvelvollisuuksiin kuuluu tekninen suunnittelu sekä rakentaminen

5 Hankintamalli runko Hankinta sovelletulla ranskalaisella urakalla Kaksivaiheinen hankinta Urakkakilpailu Kilpailu suoritetaan karkeilla luonnossuunnitelmilla Esisopimus Jatkosuunnittelu Varsinainen urakkasopimus Kokonaistaloudellisuuden laskenta Korjausastelaskenta - kaksiosaisuus Pakolliset toimenpiteet Valinnaiset toimenpiteet Energiankulutuslaskenta Vaihtoehtoratkaisuiden (valinnaisten toimenpiteiden) vaikutukset kustannuksiin tietyllä valitulla ajanjaksolla

6 Korjaustoimenpiteiden valinta Ranskalaisen urakan toimenpiteet arvioidaan elinkaarikustannusten perusteella Elinkaarikustannuksiltaan halvin, ehdottomat järjestelmävaatimukset täyttävät ratkaisut valitaan Ehdottomat järjestelmävaatimukset kuvataan rakennusselostuksessa Laskentaperusteet ja laskentatapa on annettava Enimmäishinta määritetään potentiaalisen energiasäästön perusteella peruskorjauksen vertailutason kokonaiskustannukset (korjauskulut + käyttökulut) Tarjousten valintaperusteena kokonaistaloudellinen edullisuus Käyttökulut vaikuttavat merkittävästi kokonaiskustannuksiin rakennusosien elinkaaren aikana ja ne tulee ottaa huomioon eri vaihtoehtoja vertailtaessa

7 Ranskalaisen urakan kattohinnan laskenta

8 Energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden vertailu

9 VOAS - Loftis

10 Koy Jyrkkälänpolku

11 Tutkimuksen tilanne Tehty: Kansainvälinen selvitys Talotekniikan oppikirja Tekeillä: Teolliset korjausrakentamisratkaisut mahdollistavan hankintamallin kehittäminen Laskuri osakorjausten vaikutuksista rakennuksen energiatehokkuuteen Koekohteiden ratkaisuiden suunnittelu Selvitys lisärakentamisesta