Tenava Tonttilan päiväkoti Salonaukio 1 Lahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tenava Tonttilan päiväkoti Salonaukio 1 Lahti"

Transkriptio

1 Tenava Tonttilan päiväkoti Salonaukio 1 Lahti UUDISRAKENNUKSEN HANKINTA TEKNISTEN RATKAISUJEN URAKKANA Jossa urakoitsijoiden tarjousten suunnitteluratkaisuja vertailtiin sekä investointikustannuksen että 30 vuoden ylläpitokustannusten perusteella

2 Vanha päiväkoti - Vanhassa rakennuksessa tilaa oli 611 hum2 - Tilat nykyvaatimuksiin verrattuna ahtaat ja epäkäytännölliset. - Rakennus oli energiataloudellisuudeltaan huono. - Ilmanvaihto oli riittämätön. - Rakenteet olivat alttiita kosteusvaurioille. - Käyttäjät oireilivat. - Peruskorjaus olisi ollut yksikköhinnoiltaan samaa tasoa kuin uudisrakennuksen. - Peruskorjauksella ei olisi pystytty poistamaan kaikkia riskirakenteita. - Tilojen käytettävyys ei olisi parantunut oleellisesti, lisäryhmille ei olisi saatu tilaa.

3 Tutkitut peruskorjausvaihtoehdot A) Täydellinen peruskorjaus, uusi IV-konehuone ja kuraeteinen: - Laajuus 730 ohm2, tavoitehinta-arvio: neliöhinta /ohm2 B) Kevyempi peruskorjaus, Ilmanvaihto erilliskonein, ei laajennusta: - Laajuus 624 ohm2, tavoitehinta-arvio Neliöhinta /ohm2 - Mikäli korjataan myös leikkipihat ja ulkovaippaa, tavoitehintaarvio on , neliöhinta /ohm2 C) Taloa pidetään toiminnassa ainoastaan välttämättömimmin kunnostustoimin, ja varaudutaan uudisrakentamiseen 2-3 vuoden kuluessa Tällöinkin olisi neuvolaosaan rakennettava parempi ilmanvaihto.

4 Uudisrakennuksen hankesuunnitelma - Tilat vastaavat nykyvaatimuksia. Uutta nykyisiin tiloihin verrattuna ovat tilat kahdelle lisäryhmälle, salija aulatilat, väestösuoja sekä henkilökunnan työtilat. - Tilat tehdään kahteen kerrokseen, jotta pienehkölle tontille jäi riittävästi tilaa leikkipihalle. - Rakennuksesta suunnitellaan normitaloa energiatehokkaampaa, jolloin esim. toiminnasta ja auringosta saatavaa passiivista lämpökuormaa hyödyntämällä voidaan lämmitysenergian tarvetta vähentää.

5 Tenava Tonttilan päiväkoti, uudisrakennus

6 Tenava Tonttilan päiväkoti, uudisrakennus Tontin käyttösuunnitelma

7 Kustannusten ja hiilidioksidipäästöjen vertailu 2010 normien mukaiseen ratkaisuun hankesuunnitelmassa (likiarvot) - Laskelmassa elinkaaren pituutena on käytetty 30 vuotta ja muodostuvat kustannukset ovat nykyarvoina. Lämpöenergian kustannuksissa on huomioitu oletettu 5% vuotuinen hinnannousu ja korko 3% - Normitalo 2010 Energiatehokas ero ero % Hankintakustannus ,18 % Lämpöenergiakustannus ,23 % Yhteensä (alv 0%): ,61 % Investoinnin takaisinmaksuaika on n. 13 vuotta Rakennuksen lämmityksen osalta arvioidut hiilidioksidipäästöt olisivat kaukolämpöä käytettäessä, 2010 normien mukaisessa rakennuksessa n: tn ja hankesuunnitelman mukaisessa energiatehokkaassa rakennuksessa n: 885 tn. - Energiatehokkaassa rakennuksessa päästöt vähenisivät n: 765 tonnia, eli 46,23 %. Laskelmat tarkentuvat suunnittelun edetessä.

8 Teknisten ratkaisujen urakka, (vrt. SR-urakka) kokonaisurakkana - Rakennuttajan ja käyttäjän tarpeet esitetään yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä. Urakoitsija voi hyödyntää omaa osaamistaan ja tarjota erilaisia vaihtoehtoja teknisiksi ratkaisuiksi. - Elinkaarikustannusten ja rakennuskustannusten summa otettiin tarjousten vertailuperusteeksi. Vertailtava kokonaiskustannus sisälsi rakennus- ja rahoituskustannukset sekä ylläpitokustannukset 30 v ajalta - Tavoitteena oli että pelkkien rakennuskustannusten lisäksi huomioidaan myös kiinteistön käytön aikaisia kustannuksia. Tällöin paremmasta laadusta saatava hyöty voidaan huomioida tarjousten vertailussa, esim. pienemmät lämmitys- ja korjauskustannukset kompensoivat suurempia rakennuskustannuksia - Rakennuttaja toimitti ARK- pääsuunnitelmat sekä suunnitteluohjeet rakennus-, LVIA- ja sähkösuunnitteluun tarjouspyynnön liitteenä ja haki rakennusluvan. - Rakennuttaja toimitti rakennustapaselostuksen ja huonekortit, jossa on yksilöity kalusteet ja varusteet ja laitteet, sekä pihasuunnitelman jossa määriteltiin mm. kalusteet ja varusteet.

9 Teknisten ratkaisujen urakka - Rakennuksen ja ulkoalueiden arkkitehtuuri, pinta-rakenteet, kalusteet, varusteet ja laitteet ovat sitovia, samoin kuin tavoitteet rakennuksen energiankulutukselle, sisäolosuhteille, suunnittelukäyttöiälle ja huollettavuudelle - Urakkaan kuului ARK toteutussuunnittelu sekä rakenne- ja talotekniikan suunnittelu kokonaan. - Urakkaan sisältyvät kaikki rakennus- ja LVISA-työt. (kokonaisurakka) - Urakoitsijat saivat antaa omia vaihtoehtojaan runko- ja ulkovaipan rakenteista ja materiaaleista sekä taloteknisistä järjestelmistä suunnitteluohjeiden vähimmäisvaatimusten puitteissa.

10 Tarjousten vertailuperusteet - Urakkatarjouksista hyväksytään tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisuuden arviointiperusteena on elinkaariedullisuus ja tarjouksista valitaan tilaajalle elinkaarikustannuksiltaan halvin tarjous. - Elinkaariedullisuuden arvioimiseksi rakennuttaja teettää kaikkien tarjousten osalta yhtäläisin perustein laadittavat elinkaarilaskelmat. Elinkaarilaskelmat laatii Projektipalvelu Prodeco Oy käyttäen Ecost elinkaarilaskentasovellusta. Elinkaarikustannuksiin sisällytetään nykyarvoon diskontattuna laskentajakson (30 v): hankintakustannukset (urakkahinta) rahoituskustannukset urakkahinnasta laskettuna hoitokustannukset kunnossapito- ja uusimiskustannukset

11 Tarjouspalkkio - Tilaaja maksaa tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättäneelle urakoitsijalle 3000 euroa (alv 0 %) korvauksena tarjouksen laatimisesta aiheutuneista kuluista. Korvaus maksetaan, kun urakoitsijan valintaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Palkkiota ei kuitenkaan makseta urakoitsijalle, jonka tarjous on hyväksytty.

12 Elinkaarilaskelma Laskelmissa on käytetty elinkaaren pituutena 30 vuotta ja elinkaaren aikana muodostuvat kustannukset on muunnettu nykyarvoon käyttäen reaalikorkona 2 %. Rahoitus- ja pääomakustannusten laskennassa on korkona käytetty 3 %. Elinkaarikustannusten lisäksi rakennukselle on laskettu vuosittaiset ja kuukausittaiset ylläpitokustannukset. Rahoituskustannukset on laskettu 3 % korolla, 25 vuoden laina-ajalla, lyhennystapana annuiteetti. Päiväkodin hoitokustannusten (pl. lämpö- ja sähköenergia) arvioinnissa on hyödynnetty Tilastokeskuksen julkaisemaa kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiä ja kiinteistöjen hoidon tavoitemenekkimenettelyä. Lämpö- ja sähköenergiakustannukset perustuvat tarjouksessa esitettyyn IDA-ICE -simuloinnin energiankulutuslukemiin. Kunnossapito- ja uusimiskustannukset perustuvat tarjoajan laatimaan PTS-kustannusarvioon. Tom Holmlund Lahden Tilakeskus 23. marraskuuta 2012

13 Elinkaarilaskelman yhteenveto Laskelman perustana on käytetty tämänhetkistä (2011) hintatasoa. Energian hintana on käytetty kaukolämmön osalta 37 /MWh ja sähkön osalta 81 /MWh (alv. 0 %). Kaukolämmön laskelmassa on lisäksi arvioitu kiinteä vuosimaksu 1500 /vuosi. Energian hintojen on oletettu nousevan keskimäärin 3 % vuodessa yleisen inflaation lisäksi eli yhteensä 5 % vuodessa. YIT:n tarjouksen mukaisessa ratkaisussa lämmityksen ja kiinteistösähkön ostoenergian kulutus on tarjouksen mukaan kwh. Rakennus sijoittuu energialuokkaan A (104 kwh/brm2/vuosi).

14 OSTOENERGIANKULUTUS Lämpöenergia (MWh / v) Sähköenergia (MWh / v) ET-luku (kwh/brm2/v) ET-luokka CO2-päästöt (kg / brm2 / v) TARJOUS A 22 ELINKAARIKUSTANNUKSET Hankintakustannukset Rahoituskustannukset Hoitokustannukset Lämpöenergiakustannukset Sähköenergiakustannukset Kunnossapitokustannukset Jäännösarvo Elinkaarikustannus Pääomakustannus / kk Pääomakustannus / m2 / kk Ylläpitokustannus / kk Ylläpitokustannus / m2 / kk , ,46

15 Kokemuksia Urakkamuoto tuntui olevan alustavasta kiinnostuksesta huolimatta vieras urakoitsijoille ja tarjouksia tuli lopulta vain yksi. Tarjous oli jonkin verran kalliimpi kuin tavoitehinta-arviossa, johtunee tarjoajien vähäisyydestä. Tarjouspyynnön tekeminen on työlästä kuten yleensäkin SR-hankkeissa (suunnittele ja rakenna). Teknisten ratkaisujen urakassa rakennussuunnittelu tehdään lähes valmiiksi. Arkkitehti otetaan mukaan jo tarjouspyynnön tekovaiheessa, tilat suunnitellaan yhdessä rakennuttajan ja käyttäjän kanssa. Aikataulusäästö jää pienemmäksi kuin puhtaassa SR-urakassa. Suunnitteluohjeet on tehtävä yksityiskohtaisesti, rakennuttajalla on oltava asiantuntijoita käytössään kaikilta osa-alueilta, rakennus-, LVIA- ja sähköaloilta. Kun urakoitsija on valittu ovat suunnittelijat sopimussuhteessa urakoitsijaan ja tilaajan suunnittelun ohjaus on vaikeampaa kuin jos suunnittelijat olisivat suoraan tilaajan ohjauksessa. Urakoitsijan teettämän toteutussuunnittelun tarkastamiseen ja hyväksymiseen jää vähemmän aikaa. Vaatii rakennuttajalta riittäviä resursseja. Toteutussuunnittelussa tuli varsinkin talotekniikan osalta suunnitteluohjeista ja urakkatarjouksesta poikkeavia ratkaisuja. Samoin talotekniikan osalta tuotiin hyväksyttäväksi urakoitsija omista suunnitelmista ja suunnitteluohjeista poikkeavia tarvikkeita, jotka eivät olisi soveltuneet ko. järjestelmiin. Urakoitsijan hankintatoimien ja toteuttajaorganisaation välillä tiedonkulku ei aina toiminut. Em. ristiriitaisuuksien esiin kaivaminen vaatii paljon resursseja tilaajan henkilöstöltä. Lisä- ja muutostöitä tuli melko vähän, lisätyöprosentti yhteensä 2,43 %, (ilman tonttiin myöhemmin liitettävän alueiden muutostöiden lisäkustannuksia 0,25%) Tom Holmlund Lahden Tilakeskus 23. marraskuuta 2012

Talotekniikan elinkaarikustannukset. Sakari Pulakka, Ismo Heimonen, Juha-Matti Junnonen & Mika Vuolle. Elinkaariedullisuus

Talotekniikan elinkaarikustannukset. Sakari Pulakka, Ismo Heimonen, Juha-Matti Junnonen & Mika Vuolle. Elinkaariedullisuus ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2409 Elinkaariedullisuus 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Lämpöindeksi Sähköindeksi Hankinta- Elinkaarikustannus- kustannusindeksi indeksi Perinteinen Elinkaari Sakari

Lisätiedot

Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS

Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS Projekti nro H07694.P000 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AIn Tark. / Hyv. TLS / PrS GRANLUND OY Antti Inermo Tom

Lisätiedot

Taustaraportti 1 Kustannuslaskenta asuinkerrostalo ja toimisto

Taustaraportti 1 Kustannuslaskenta asuinkerrostalo ja toimisto Lähes nollaenergiarakentamisen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15

Lisätiedot

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Asko Ojaniemi ja Lauri Penttinen Benet Oy 14.9.2009

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET 31.3.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen, Lassi Loisa, Anni Tyni FInZEB

Lisätiedot

Onnelanpolku - Energiatehokas senioriasumishanke. Hankintaklinikan tulosraportti

Onnelanpolku - Energiatehokas senioriasumishanke. Hankintaklinikan tulosraportti Onnelanpolku - Energiatehokas senioriasumishanke Hankintaklinikan tulosraportti Syyskuu 2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Hankintaklinikan idea ja työtapa...4 3. Hankintaklinikan tavoitteet ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖ TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS

1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS Hankekuvaus 1(10) 1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS 1.1. Yleistä Porvoon kaupunki aikoo hankkia neljä päiväkotia; Omenatarhan, Ylä Haikkoon, Aurinkopellon ja Peiponpesän päiväkodit elinkaaritoteutuksella.

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN TOIMITILAHANKINTOJEN HANKEOHJE

KUOPION KAUPUNGIN TOIMITILAHANKINTOJEN HANKEOHJE TOIMITILAHANKINTOJEN HANKEOHJE KH 3.2.2014 KUOPION KAUPUNGIN TOIMITILAHANKINTOJEN HANKEOHJE SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1 TOIMITILAHANKE... 4 2 HANKKEEN KULKU... 6 2.1 TARVESELVITYS... 6 2.2 HANKESUUNNITELMA...

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon

KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Kohderakennukset Matinkylä: As.Oy Matinkuja 1, Espoo 1 (30) Kerrostalon ilmastonmuutos - KIMU Kohderaportti Matinkuja 1 Ilpo Kouhia,

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen

Lisätiedot

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen 2010 Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Biostuli-hanke Jukka Väkeväinen www.pkamk.fi/biostuli 5.7.2010 2 Sisällysluettelo Taustaa... 3 Selvityksen

Lisätiedot

ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET

ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET LUONNOS Projekti nro H07325 Viimeisin muutos Laadittu Laatija LLo Tark. / Hyv. PRS Insinööritoimisto OLOF GRANLUND OY Lassi Loisa Piia Sormunen YHTEENVETO

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus SEARCH 173 O HL I G H T S VI S I Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen Timo Kauppinen Teemu Vesanen G Hankinta, suunnittelu ja toteutus HI NS SC I E N CE T RE Lorem ipsum

Lisätiedot

Vaso/Soininen -hankintaklinikka. Tulosraportti 17.11.2011

Vaso/Soininen -hankintaklinikka. Tulosraportti 17.11.2011 Vaso/Soininen -hankintaklinikka Tulosraportti 17.11.2011 2 Sisällysluettelo Vaso/Soininen -hankintaklinikan tulosraportti Klinikan osallistujat...3 1. Johdanto...4 2. Hankkeen tavoitteiden määrittely...5

Lisätiedot

ARTTU LÖFGRÉN KAUPAN ENERGIAINTENSIIVISTEN JÄRJESTELMIEN HANKINTAVERTAILU ELINKAARIKUSTANNUSLASKENNAN AVULLA Diplomityö

ARTTU LÖFGRÉN KAUPAN ENERGIAINTENSIIVISTEN JÄRJESTELMIEN HANKINTAVERTAILU ELINKAARIKUSTANNUSLASKENNAN AVULLA Diplomityö ARTTU LÖFGRÉN KAUPAN ENERGIAINTENSIIVISTEN JÄRJESTELMIEN HANKINTAVERTAILU ELINKAARIKUSTANNUSLASKENNAN AVULLA Diplomityö Tarkastaja: Lehtori Risto Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

Rakennejärjestelmän toteutustavan valinta v rakentajan arkeen ja t kustannuksiin. Mikä rakennusmateriaali,

Rakennejärjestelmän toteutustavan valinta v rakentajan arkeen ja t kustannuksiin. Mikä rakennusmateriaali, Teksti: Jouko Lommi Kuvat: Risto Paavola Mikä rakennusmateriaali, paljonko osaan ja ehdin itse tehdä, kuinka valmis pakettitoimituksen pitäisi olla, millainen urakkamuoto olisi sopiva? Oman talon toteutustavat

Lisätiedot

KIINTEISTÖ SUOMEN TALOKESKUKSEN YRITYSJULKAISU. Haastateltavana Kiinteistöliiton uusi puheenjohtaja, sivu 5. Energiatodistus tulee, sivu 8

KIINTEISTÖ SUOMEN TALOKESKUKSEN YRITYSJULKAISU. Haastateltavana Kiinteistöliiton uusi puheenjohtaja, sivu 5. Energiatodistus tulee, sivu 8 KIINTEISTÖ SUOMEN TALOKESKUKSEN YRITYSJULKAISU 1 2008 Haastateltavana Kiinteistöliiton uusi puheenjohtaja, sivu 5 Energiatodistus tulee, sivu 8 Uudiskohteen pelastussuunnittelu, sivu 12 Huoltokirjojen

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustuotannon ja talouden laitos Juhani Heljo, Eero Nippala Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset JUHA

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

Kaavarunkovaiheen loppuraportti

Kaavarunkovaiheen loppuraportti S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Kaavarunkovaiheen loppuraportti Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

Synergiatalo uusi tapa, erilaisia valintoja

Synergiatalo uusi tapa, erilaisia valintoja Synergiatalo uusi tapa, erilaisia valintoja Juha Niemelä, diplomi-insinööri Rakennuttajapäällikkö, Senaatti-kiinteistöt juha.niemela@senaatti.fi Juha Lemström, arkkitehti Johtaja, Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

PIENTALON EKOMITTARIT

PIENTALON EKOMITTARIT ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2354 PIENTALON EKOMITTARIT 1. VAIPAN JOHTUMISHÄVIÖLUKU 2. PIENTALON LÄMMÖNTARVE 3. ENERGIATEHOKKUUDEN HINTA 4. ILMAVUOTOLUKU 5. ENERGIATEHOKKUUDEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN LAATUTÄHDET

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

KAJAANIN VESILIIKUNTAKESKUS HANKESUUNNITELMA. 1.0 Perustiedot

KAJAANIN VESILIIKUNTAKESKUS HANKESUUNNITELMA. 1.0 Perustiedot 1 KAJAANIN VESILIIKUNTAKESKUS HANKESUUNNITELMA 1.0 Perustiedot Hankesuunnitelman kohteena on Kajaanin uimahalli, josta käytetään projektinimeä Kajaanin vesiliikuntakeskus. Hankkeen toteuttajana ja kiinteistön

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot