Kunnan valtuuston valitseman tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikaudella :

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan valtuuston valitseman tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2013 2016:"

Transkriptio

1 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA Tarkastuslautakunta Käännös VUODEN 2014 ARVIOINTIKERTOMUS Kemiönsaaren kunnan valtuustolle 1. Tarkastuslautakunta Kunnan valtuuston valitseman tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikaudella : Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet (r.) Yngve Engblom puheenjohtaja Michael Oksanen (vyt.) Sami Lappalainen varapuheenjohtaja Hans Lindström (r.) Cay Blomberg Sture Holmström (vyt.) Ida Gustafsson Rosita Heinonen (r.) Marlene Eriksson Jenny Örnell-Backman Kuntalain 71 :ssä säädetään tarkastuslautakunnan tehtävistä seuraavasti: Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Edellä mainitun lakisääteisen tehtävän suorittamista varten tarkastuslautakunta on saanut tiedokseen hallintoelinten pöytäkirjat, vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, vuosien talousarvion taloussuunnitelman ja lisäksi nykyisen talousarvion taloussuunnitelman sekä tarkastusraportit. Tarkastuslautakunta on pitänyt kuusi kokousta toimintavuotta 2014 koskien, kuullut vastuussa olevia viranhaltijoita sekä tutustunut mm. hallinnon toimialaan, konserniin sekä sivistys-, kulttuuri- ja kehitysosastoihin. BDO Audiator Oy Ab on hoitanut lakisääteisen tilintarkastuksen. JHTT Krister Rehn on toiminut vastuullisena tilintarkastajana ja KTM Mark Lassfolk avustavana tilintarkastajana. Ammattitilintarkastaja on myös toiminut tarkastuslautakunnan sihteerinä. Suoritetun arviointiohjelman jälkeen tarkastuslautakunta antaa seuraavan arviointikertomuksen.

2 2 2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2.1 Yleistä Valtuusto on talousarviossa asettanut osastojen toimintakatteet kunnan talouden sitovaksi tavoitteeksi, nettoperiaatteen mukaisesti. Osastojen toiminnalle on laadittu tavoitteet, jotka arvioidaan tilinpäätöksessä. Tarkastuslautakunnan mielestä sitovien tavoitteiden toteutumista on analysoitu kauttaaltaan johdonmukaisesti tilinpäätöksessä. Tarkastuslautakunta toivoo kuitenkin, että tavoitteiden asettamisessa kiinnitetään edellisvuoden tapaan huomiota erityisesti mm. seuraaviin seikkoihin: - Varmistetaan jatkuvasti, että talousarviossa asetetut tavoitteet ovat sopusoinnussa kunnan kokonaisvaltaisten strategisten tavoitteiden kanssa, ja lisäksi viimeksi mainittuja muutetaan tarvittaessa vastaamaan kunnan mahdollisesti muuttunutta toimintaympäristöä. - Asetetut tavoitteet ovat mahdollisimman konkreettiset ja mitattavat sekä kunkin ydintoiminnan kannalta mahdollisimman kuvaavat. 2.1 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Yleisesti taloudesta Kemiönsaaren kunnan tilinpäätös on jo kuudetta vuotta peräkkäin ylijäämäinen ja taseeseen kertynyt ylijäämä on näin ollen turvalliset 13,5 milj. euroa. Vuoden 2014 tuloslaskelman toteutuma on 1 milj. euroa ylijäämäinen, vaikka alkuperäinen talousarvioesitys oli 1 milj. euroa alijäämäinen ja muutettu talousarvio 0,8 milj. euroa alijäämäinen, mikä merkitsee jälleen kerran erittäin hyvää tulosta. Positiivinen tulospoikkeama muutettuun talousarvioon verrattuna on toisin sanoen kokonaiset 1,8 milj. euroa. Tulokseen vaikuttavia yksittäisiä tekijöitä olivat mm.: Verotulojen toteutuma oli noin 0,7 milj. euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa ja kokonaiset 1,4 milj. euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Myös valtionosuuksia saatiin jonkin verran arvioitua enemmän. Henkilöstökulut olivat 1,2 milj. euroa arvioitua pienemmät. Huolimatta siitä, että peruspalveluosaston ylitti talousarvion noin 0,2 milj. eurolla, on talousarviokuri kauttaaltaan ollut hyvä ja on näin ollen olennainen selittävä tekijä hyvälle talousarvion toteutumalle. Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa seuraavaa: Korkojen suotuisa kehitys on jatkunut edelleen. Nettolainanottoon oli budjetoitu vuodelle 2014, mutta sen sijaan lainakanta laski 2 milj. eurolla 14,1 milj. euroon, mikä vastaa euroa asukasta kohti. Tilinpäätös on kokonaisuutena erittäin hyvä, mutta kunta on lähiaikoina isojen haasteiden edessä kunnan rahoitusrakenteen muutosten vuoksi.

3 3 Muuta Tarkastuslautakunta yhtyy mm. seuraaviin kunnanjohtajan tilinpäätöksessä toteamiin asioihin: Kemiönsaaren kunnan taloudellinen tulos oli hyvä vuonna Vertailu muihin kuntiin osoittaa, että olemme tehneet oikeita asioita, vaikeista ja sekavista ajoista sekä monista epävarmuustekijöistä huolimatta. Mainittavia myönteisiä asioita ovat: - Ylijäämäkertymä kasvoi. - Uusia lainoja ei nostettu ja velkataakka pienentyi entisestään; nyt velkataakka on selvästi alle maan keskiarvon. - Investoinnit hoidettiin hyvin ja varovaisuusperiaate huomioiden. - Taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääosin ja osittain jopa ylittyivät. Tulevaisuudessa selviytyminen vaatii kuitenkin vieläkin kovempia tavoitteita. - Kassatilanne oli hallinnassa, vaikka emme nostaneet uusia lainoja. - Kemiönsaaren Vedellä on takanaan hyvä vuosi. Asioita, joihin meidän tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota: - Verotulojen kehitys. Tämä kehitys vaatii ajan myötä uusia, tehokkaampia palveluratkaisuja. - Harkintaa kokonaan uusien investointien kohdalla. Aiemmin todettu tulevien vuosien investointitarve tulee nostamaan velkataakkaa. - Kunnan tulee jatkuvasti etsiä tehokkuutta ja tuottavuutta lisääviä toimintamalleja. Tilankäyttöä on optimoitava jatkuvasti. - Kunnan tulee valmistella toimenpiteitä, joiden avulla palvelut on mahdollista järjestää pienemmillä valtionosuuksilla. Näin ollen tarkastuslautakunta toteaa edellisvuoden tapaan, että kunnan kokonaistaloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014 on hyvin sopusoinnussa niin alkuperäisen kuin muutetun talousarvion kanssa, mutta että talouden tasapainon ylläpitämisessä on haastetta. Vuosiksi on budjetoitu yhteensä lähes 6 milj. euron alijäämä, ja samalla kunnan velkataakan arvioidaan samana ajanjaksona nousevan hieman yli euroon asukasta kohden. Tämä yhdistettynä kuntien toiminta- ja rahoitusrakenteen epävarmuuteen kansallisella tasolla vahvistaa sen, mitä tarkastuslautakunta esittää yllä, eli että kunnalla on lähiaikoina edessään isoja haasteita talouden tasapainon ylläpitämisessä. Olennaiset erät tuloslaskelman toteutumisessa: TA 14 TP 14 TP 13 TP 12 TP 11 TP 10 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Tulos Ali-/ylijäämä

4 4 Käyttötalous Kunnan toimintakate (= käyttötalouden nettokustannukset sisältäen liikelaitos Kemiönsaaren Veden) oli tilinpäätöksessä 40,3 milj. euroa ( 39,7 milj. euroa vuonna 2013), kun se oli 40,9 milj. euroa muutetussa talousarviossa ja 40,5 milj. euroa alkuperäisessä talousarviossa. Käyttötalouden nettokustannukset alittuivat toisin sanoen noin 0,5 miljoonalla muutettuun talousarvioon verrattuna. Erityisesti huomioidaan kuitenkin, että peruspalveluosasto ylitti talousarvionsa eurolla muutettuun talousarvioon verrattuna. Määrärahojen käytöstä ja tavoitteiden toteutumisesta sisältäen toteutuneet poikkeamat talousarvioon verrattuna on tarkastuslautakunnan mielestä tehty selkoa asianmukaisella tavalla toimintakertomuksessa. Investointien toteutuminen Kunnan investointien nettototeutuma oli 3,4 milj. euroa ja Kemiönsaaren Veden 1,9 milj. euroa verrattuna kunnalle budjetoituun 4,3 milj. euroon (muutosten jälkeen) ja Kemiönsaaren Vedelle budjetoituun 2,4 milj. euroon. Hankekohtaisista talousarviopoikkeamista tehdään selkoa tilinpäätöksessä. Huolimatta siitä, että investointitalousarviota on seurattu tarkasti talousarvion sitovuustason mukaisesti, tarkastuslautakunta haluaa nostaa esille erityisesti seuraavat asiat toteutumisesta projektikohtaisesti: Tonttien, kiinteistöjen ja osakeasuntojen myynti Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio 2014 Talousarvio TA-muutokset muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Menot 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Tulot , , ,97 Nettomeno 0,00 0, , , ,97 Analyysi: Käyttöomaisuuden kokonaismyynti ,18 euroa. Arvo taseessa ,97 euroa, myyntivoitto tuloslaskelmassa ,21 euroa, myyntitappio tuloslaskelmassa euroa. Tonttimyynti yhteensä ,18 euroa. Arvo taseessa ,88 euroa, myyntivoitto tuloslaskelmassa ,30 euroa, myyntitappio tuloslaskelmassa euroa. Brännbodan koulun myynti (tontti ja rakennus) euroa. Rakennuksen arvo taseessa ,53 euroa, myyntivoitto tuloslaskelmassa ,47 euroa. Asunto-osakkeen myynti Bostads Ab Kimito Centrum Asunto Oy:stä euroa. Arvo taseessa ,56 euroa, myyntivoitto tuloslaskelmassa ,44 euroa.

5 5 Lapsikylä sekä Amosparkens skolan korjaus Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio 2014 Talousarvio TA-muutokset muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustqannusarviosta käytetty Menot , , , , ,54 Tulot 0,00 Nettomeno , , , , , euroa vuodelle 2014 myönnetyistä määrärahoista kohdennettiin valtuuston päätöksellä uudelleen Hanna-kodin sprinklaukseen ja korjaukseen. Kemiön paloasema Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio 2014 Talousarvio TA-muutokset muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustqannusarviosta käytetty Menot , , , ,03 Tulot , , , ,49 Nettomeno , , , ,54 Pienehkö negatiivinen talousarvion poikkeama. Alma-kodin kuivatus Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio 2014 Talousarvio TA-muutokset muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Menot , , , ,90 Tulot 0,00 0,00 0,00 Nettomeno , , , ,90 Toimenpide toteutettiin ilman että siihen varattiin määrärahoja vuoden 2014 talousarviossa. Tievalaistus Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio 2014 Talousarvio TA-muutokset muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Menot , , , ,68 Tulot 0,00 0,00 0,00 Nettomeno , , , ,68 Talousarvion poikkeama euroa. Asemakaavatiet Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio 2014 Talousarvio TA-muutokset muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Menot , , , ,81 Tulot 0,00 0,00 0,00 Nettomeno , , , ,81 Talousarvion poikkeama euroa. Lainanoton toteutuminen Kunnan lainakannan oli budjetoitu kasvavan noin 4 milj. euroa netto. Sen sijaan se pieneni noin 2 milj. euroa 14,1 milj. euroon, mikä vastaa euroa asukasta kohden ja on alle maan keskiarvon.

6 6 Tunnusluvut Tunnusluku Koko maa 2013 Varsinais - Suomi 2013 Kemiöns aari 2014 Kemiöns aari 2013 Kemiöns aari 2012 Kemiöns aari 2011 Vuosikate, % poistoista ,6 188,7 144,3 200,57 Vuosikate, /asukas Lainakanta (1 000 ) Laina, /asukas Omavaraisuus, % 60,5 53,2 61,3 59,5 59,4 56,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 50,7 49,5 43,2 45,1 44,9 49,2 Kertynyt ylijäämä (1 000 ) Kertynyt ylijäämä, /asukas Konserni Lainakanta (1 000 ) Laina, /asukas Omavaraisuus, % 43,6 39, Asukasluku laski henkilöön per , kun vastaava luku oli henkilöä. Valtioneuvosto on vahvistanut kriteerit kuntien omavaraisuuden ja rahoituskyvyn arvioimiseksi. Kyseiset tunnusluvut ja negatiivisten poikkeamien raja-arvot ovat seuraavat: 1) Negatiivinen vuosikate 2) Keskiarvoa korkeampi veroprosentti 3) Velkataakka 50 % keskiarvoa korkeampi 4) Taseessa on kertynyttä alijäämää 5) Omavaraisuusaste alle 50 % 6) Suhteellinen velkaantumisaste vähintään 50 % 7) Mikäli taseen kertynyt alijäämä on yli euroa asukasta kohden, katsotaan kunnan rahoituskyvyn olevan jo tällä perusteella riittämätön. Vuonna 2014 Kemiönsaaren kunnan kohdalla on havaittavissa vain pienehkö negatiivinen poikkeama kriteerissä nro 2, minkä vuoksi kunnan talouden katsotaan tällä hetkellä olevan tasapainossa.

7 7 2.2 Katsaus tavoitteiden toteutumisesta toimialoittain Hallinto-osasto Hallinto-osasto pysyi talousarviossaan. Pidättyväisen kustannuskehityksen ansiosta osaston toimintakate oli yli euroa budjetoitua parempi. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat tarkastuslautakunnan mukaan pääosin. Kehitysosasto Kehitysosasto pysyi talousarviossaan. Toimintakate oli yli euroa arvioitua parempi, mikä johtui lähes euroa suuremmista tuloista. Kehitysosaston toiminta perustuu ensisijaisesti hankkeiden toteuttamiseen sekä muiden osastojen hankkeiden koordinointiin. Hankkeet rahoitetaan osittain ulkopuolisilla rahoituslähteillä, joista on, hankkeiden sisällön lisäksi, tehty perusteellisesti selkoa tilinpäätöksessä. Kehitysosaston, erityisesti markkinointiyksikön ja matkailuyksikön, toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet hyvin, ja tarkastuslautakunta panee tyytyväisenä merkille lautakunnan mielestä kunnan määrätietoisen ja onnistuneen kehittämistyön. Sivistysosasto Sivistysosasto pysyi talousarviossaan. Tulot olivat budjetoitua suuremmat ja kustannukset budjetoitua pienemmät, minkä vuoksi toimintakate oli euroa arvioitua parempi. Sivistysosaston toiminnalliset tavoitteet ovat tarkastuslautakunnan mielestä pääosin toteutuneet. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan sivistyslautakunnalle on annettu mahdollisuudet kehittää toimintaa laadullisesti, mikä näkyy siten, että oppilaskustannus on valtion asettamaa tavoitetta jonkin verran korkeampi. Vapaa-ajanyksikön kirjatut suoritukset poikkeavat jonkin verran budjetoidusta tavoitteesta. Lapsikylän päiväkodin rakentaminen Kemiössä on aloitettu. Peruspalveluosasto Peruspalveluosasto ylitti muutetun talousarvion yhteensä noin eurolla (ja alkuperäisen talousarvion noin eurolla), huolimatta siitä että tuloja saatiin euroa arvioitua enemmän. Ylityksen syynä oli etupäässä se, että erikoissairaanhoito ylitti talousarvion noin 1 milj. eurolla ja sosiaaliyksikkö muutetun talousarvion noin eurolla. Ylityksiä tasapainotti kuitenkin suurelta osin talousarvioon liittyvät säästöt peruspalvelun ja terveydenhuollon puolella. Poikkeamat on analysoitu tarkemmin tilinpäätöksessä. Tarkastuslautakunta arvioi, että peruspalveluosaston toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin. Huolimatta siitä, että suurin osa osaston kustannuksista liittyy vaikeasti ennakoitaviin subjektiivisiin oikeuksiin, lautakunta katsoo kuitenkin, johtuen osaston suuresta taloudellisesta kokonaisvaikutuksesta kunnan tulokseen, että olisi tavoittelemisen arvoista saada realistinen, pysyvä budjettitaso, joka perustuu huolellisesti suunniteltuihin toimintatavoitteisiin. Tarkastuslautakunta toteaa, että osaston suunnittelu ja kehittäminen ovat vaikeutuneet sen

8 8 seurauksena, ettei valtiovalta ole tehnyt päätöstä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksesta (sote-uudistuksesta). Ympäristö- ja tekniikkaosasto Ympäristö- ja tekniikkaosasto pysyi talousarvion puitteissa. Toimintakate oli reilut euroa budjetoitua parempi. Tarkastuslautakunnan mielestä osasto saavutti pääasiassa toiminnalliset tavoitteensa. Vallitseva markkinatilanne on kuitenkin estänyt tonttimyyntiä koskevan tavoitteen toteutumisen aktiivisesta markkinoinnista huolimatta. Kiinteistöyksikön tavoitteena ollutta kiinteistöjen toimenpideohjelman viimeistelyä sekä kiinteistöpalvelujen mitoitusta ja palvelukuvauksia ei ole saatu valmiiksi. Kaavoituksen osalta todetaan myös, että niin kustannukset kuin tulot toisin sanoen käytännössä myös toiminnan sisältö poikkeaa merkittävästi budjetoidusta, huolimatta siitä että toimintakate on kuitenkin melko lähellä budjetoitua. Kunnan osallistuminen saariston kehittämiseen ja sen tukeminen on ollut haastavaa, eikä sitä ole voitu toteuttaa kaikkein optimistisimpien tavoitesuunnitelmien mukaisesti. Kemiönsaaren Vesi -liikelaitos Kemiönsaaren Veden toiminnalliset tavoitteet ovat tilinpäätöksessä annettujen tietojen perusteella pääosin toteutuneet. Vuoden 2014 tilinpäätös on euroa ylijäämäinen, mikä on noin euroa budjetoitua parempi. Näin ollen yhteenlaskettu kertynyt ylijäämä nousee nyt euroon. Taloussuunnitelman mukaan ylijäämä tarvitaan kokonaisuudessaan isojen kertapoistojen kattamiseksi vuosina Yksi vuodelle 2014 asetetuista tavoitteista oli vähentää jätevesiverkostoon vuotavan veden määrää. Valitettavasti tilanne on kuitenkin edelleen ollut kovin ongelmallinen vuoden aikana, ja työ on käytännössä ainoastaan saatu aloitettua. Edellä mainitun lisäksi tarkastuslautakunta haluaa edellisvuoden tapaan vielä korostaa sen tärkeyttä, että vesiliikelaitos varmistaa edelleen, että ne potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat lain mukaan velvollisia liittymään laitoksen verkostoon, liittyvät siihen viipymättä. Tilinpäätöstietojen mukaan vuonna 2014 liitettiin 26 kiinteistöä ja lukema olisi mielellään saanut olla suurempi. Liikelaitoksen korkeasta velkaantumisasteesta todetaan tilinpäätöksessä, että lainataakka alkaa laskea vuodesta 2016 alkaen ja että vuonna 2014 on nostettu budjetoitua vähemmän lainaa. Tästä huolimatta liikelaitoksen suhteellinen velkaantumisaste on kokonaiset 483 prosenttia, mikä tulee itsessään nähdä riskitekijänä.

9 9 3. Muuta 3.1 Henkilöstöpolitiikka Kunnan henkilöstöhallintoa hoitaa hallinto-osaston henkilöstöyksikkö. Tilinpäätöksen liitteenä on informatiivinen henkilöstöraportti. Tarkastuslautakunta katsoo, että henkilöstöraportti voisi nykyisten tietojen lisäksi sisältää analyysin henkilöstökyselyn tuloksista. Henkilöstökysely olisi hyvä tehdä joka vuosi, jotta muutostarpeisiin voitaisiin reagoida nopeasti. Raportista ilmenee, että henkilöstömäärä oli 595 per (583 vuonna 2013 ja 578 vuonna 2012). Henkilötyövuosiksi muutettuna määrä on 484, mikä antaa paremman kuvan käytetyistä henkilöstöresursseista. Palkattuja työntekijöitä on ainoastaan viisi vähemmän kuin vuonna 2009, jolloin Kemiönsaaren kunnat yhdistyivät. Peruspalveluosaston työntekijöiden määrä on lisääntynyt 29 henkilöllä (11,6 %) vuodesta 2010, ja määrää ei voida vähentää ennen kuin toiminnan keskittämisestä saadaan aikaan poliittinen päätös. Yhteenlasketut henkilöstökustannukset, yli 24 milj. euroa, ovat maltillisten palkankorotusten vuoksi vain 1,6 prosenttia edellisvuotta korkeammat huolimatta siitä, että henkilöstövahvuus kasvoi 12 työntekijällä tai 9 henkilötyövuodella. Samaan aikaan palveluiden ostokustannukset (jotka sisältävät myös henkilöstökustannuksia) ovat kasvaneet. Sairaudesta johtuvat poissaolopäivät ovat vähentyneet hieman, yhteensä päivään (8 873 päivää vuonna 2013) tai 17,8 päivään henkilötyövuotta kohden, mikä on yksi päivä vähemmän kuin edellisvuonna. Poissaolotilastoista ei ilmene, mitkä poissaolopäivät johtuvat tapaturmista, eivätkä ne sisällä analyysia siitä, miten suuri osa poissaolopäivistä johtuu pitkäaikaisesta poissaolosta (yli 90 päivää). Lähimmän viiden vuoden aikana useamman kuin joka kymmenennen työntekijän työsuhde kuntaan päättyy eläkkeelle jäämisen takia, mikä tulisi huomioida kunnan rekrytointistrategiaa kehitettäessä. Koulutuskustannukset ovat laskeneet melko kattavasta jatkokoulutuksesta huolimatta. Syynä lienee se, että koulutustahoja on kutsuttu paikkakunnalle, ja jatkokoulutus on siten voitu järjestää paikallisesti. TYKY-toiminta on löytänyt muotonsa ja jatkuu aiempaan tapaan. Työsuojelutoiminta otti ison askeleen eteenpäin vuoden aikana, kun työsuojelupäällikkö palkattiin kokopäiväiseksi. Näin ollen kunnassa on resursseja ennalta ehkäisevän työsuojelutoiminnan toteuttamiseksi kaikilla työpaikoilla.

10 Sisäinen tarkastus ja konserniohjaus Sisäisestä tarkastuksesta ja konserniohjauksesta tarkastuslautakunta toteaa seuraavaa: - Tarkastuslautakunta suosittelee jatkossakin, että kunnan riskienhallintaan kiinnitetään jatkuvasti huomiota, jotta kunta on mahdollisimman hyvin valmistautunut erilaisiin kunnan toiminnan ja talouden hoitoon liittyviin haasteisiin. - Toimintakertomuksessa on voimassa olevien sitovien ohjeiden mukaisesti tehty selkoa sisäisen tarkastuksen ja konsernivalvonnan järjestämisestä. - Tarkastuslautakunnan mielestä talousarviokuri on ollut enimmäkseen hyvä vuoden aikana, ja talousjohtaminen on ollut toimivaa. - Sisäiselle tarkastukselle on olemassa ohjeistus, jota sovelletaan käytännössä. - Kunnalla on konserniohjeistus, jota sovelletaan, samoin kuin kuntakonsernin talousarvion tavoitteita. Tarkastuslautakunta on ylipäänsä saanut sen kuvan, että käytännön konserniohjaus on toiminut hyvin vuoden aikana. 4. Konserni Kuntakonsernin tavoitteet olivat vuoden 2014 talousarviossa kuten myös vuoden 2015 talousarviossa aiempaa konkreettisemmat, mutta niitä suositellaan edelleen tarkennettavan ja kehitettävän siten, että ne mahdollisuuksien mukaan sisältäisivät selvästi ilmaistut yhteisökohtaiset tavoitteet kaikkien tytäryhteisöjen osalta sekä mahdollisten tuottovaatimusten arvioinnin liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden osalta. Kunnalla on n. 11 milj. euron takausvastuu, josta n. 9 milj. euroa on konsernin sisäisille tytäryhtiöille. Muun muassa siksi sillä, että tytäryhtiöiden hallintoa ja taloutta hoidetaan optimaalisella tavalla ja että kunnalla on hyvä ohjausmahdollisuus ja näkyvyys niihin, on kunnan näkökulmasta olennainen merkitys. Nämä ovatkin tarkastuslautakunnan huomioiden perusteella toimineet kohtalaisen hyvin.

11 11 5. Yhteenveto Kokonaisuutena voidaan todeta, että kunnan toimintaa, taloutta ja hallintoa on hoidettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kemiönsaaren kunnan tilinpäätös on jo kuudetta vuotta peräkkäin ylijäämäinen ja taseeseen kertynyt ylijäämä on näin ollen turvalliset 13,5 milj. euroa. Vuoden 2014 tuloslaskelman toteutuma on 1 milj. euroa ylijäämäinen, vaikka alkuperäinen talousarvioesitys oli 1 milj. euroa alijäämäinen ja muutettu talousarvio 0,8 milj. euroa alijäämäinen, mikä merkitsee jälleen kerran erittäin hyvää tulosta. Vuosiksi on kuitenkin budjetoitu yhteensä lähes 6 milj. euron alijäämä, ja samalla kunnan velkataakan arvioidaan samana ajanjaksona nousevan hieman yli euroon asukasta kohden. Tämä yhdistettynä kuntien toiminta- ja rahoitusrakenteen epävarmuuteen kansallisella tasolla vahvistaa sen, että kunnalla on tämänhetkisestä talouden tasapainosta huolimatta lähiaikoina edessä isoja haasteita talouden tasapainon ylläpitämisessä. Lisääntynyt lainaus ja rahoitusmaailmassa tapahtuvat mahdolliset muutokset saattavat myös aiheuttaa sen, että korkokustannuksista muodostuu nopeasti merkittävä vuosikustannus. Myös Kemiönsaaren Veden tilinpäätöksen toteutuma osana kunnan tilinpäätöstä on hyvä ja kokonaisuutena voimassa olevien tavoitteiden mukainen. Tarkastuslautakunta haluaa kaikesta huolimatta edelleen korostaa sen tärkeyttä, että jätevesiverkoston vuodot korjataan ja että varmistetaan, että ne potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat lain mukaan velvollisia liittymään laitoksen verkostoon, liittyvät siihen viipymättä. Tarkastuslautakunta korostaa edelleen sen tärkeyttä, että kunnan strategian sekä talousarviossa asetettujen tavoitteiden tulee olla sopusoinnussa keskenään ja että strategisten tavoitteiden toteutumisesta on tehtävä järjestelmällisesti selkoa tilinpäätöksessä. On myös tärkeää päivittää strategiaa, niin että se vastaa tämän päivän tarpeita. Viimeksi mainittu koskee, eritoten kuntalain muutosten myötä, myös talousarviossa ilmoitettuja, kunnan tytäryhteisöjä koskevia tavoitteita. EKO-LOOGISTA -ympäristöstrategian päivitystä ei ole tehty suunnitelmien mukaisesti, ja osastojen asettamat ympäristötavoitteet ovat edelleen melko epäselvät ja näin ollen niitä on vaikea arvioida konkreettisesti. Myös luottamushenkilöiden päätösprosessissa on jätetty päätöksissä huomioimatta ympäristöstrategiassa oleva vaikutusarviointi, jossa ympäristöaspekti on yksi viidestä kestävän kehityksen mukaisista kriteereistä. Tarkastuslautakunta ehdottaa, että valtuusto pyytää hallituksen vastineen arviointikertomuksen johdosta 1. lokakuuta 2015 mennessä.

12 12 Kemiönsaari Yngve Engblom puheenjohtaja Sami Lappalainen varapuheenjohtaja Cay Blomberg jäsen Marléne Eriksson jäsen

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA Puh. 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 3076/00.03.00/2016 TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2013 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen TARKAST USLAUT AKUNTA 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2011 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Tarkastuslautakunta 29.3.2016 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2015 Tarkastuksessa on käyty läpi

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 4/

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 4/ Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 4/2012 41 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2012 klo 14:00-15:40 Paikka Nilsiän kaupungintalo, kokoushuone 1 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana on toiminut Toivo Sääskilahti ja varapuheenjohtajana

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana on toiminut Toivo Sääskilahti ja varapuheenjohtajana TARKAST USLAUT AKUNTA c 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2012 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varaj äsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008 Arviointikertomus 1 (7) Inarin kunta Tarkastuslautakunta Inarin kunnanvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008 1. Tarkastuslautakunta Kuntalain 71 pykälän mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouskutsu KUNNANVALTUUSTO KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

HUMPPILAN KUNTA Kokouskutsu KUNNANVALTUUSTO KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2015 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 10 11 12 13 14 Liite 2 15 16 17 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Rantasalmen kunta Tarkastuslautakunta

Rantasalmen kunta Tarkastuslautakunta Rantasalmen kunta Tarkastuslautakunta 1 2 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA Kunnanvaltuusto on valinnut tarkastussäännön mukaisesti viisi tarkastuslautakunnan jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Sivu 58 KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Sivu 58 KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 75 Tarkastuslautakunta 2013-2016 23.05.2016 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 58 KOKOUKSEN AVAUS 77 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 78 60 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot