Kunnan valtuuston valitseman tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikaudella :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan valtuuston valitseman tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2013 2016:"

Transkriptio

1 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA Tarkastuslautakunta Käännös VUODEN 2014 ARVIOINTIKERTOMUS Kemiönsaaren kunnan valtuustolle 1. Tarkastuslautakunta Kunnan valtuuston valitseman tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikaudella : Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet (r.) Yngve Engblom puheenjohtaja Michael Oksanen (vyt.) Sami Lappalainen varapuheenjohtaja Hans Lindström (r.) Cay Blomberg Sture Holmström (vyt.) Ida Gustafsson Rosita Heinonen (r.) Marlene Eriksson Jenny Örnell-Backman Kuntalain 71 :ssä säädetään tarkastuslautakunnan tehtävistä seuraavasti: Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Edellä mainitun lakisääteisen tehtävän suorittamista varten tarkastuslautakunta on saanut tiedokseen hallintoelinten pöytäkirjat, vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, vuosien talousarvion taloussuunnitelman ja lisäksi nykyisen talousarvion taloussuunnitelman sekä tarkastusraportit. Tarkastuslautakunta on pitänyt kuusi kokousta toimintavuotta 2014 koskien, kuullut vastuussa olevia viranhaltijoita sekä tutustunut mm. hallinnon toimialaan, konserniin sekä sivistys-, kulttuuri- ja kehitysosastoihin. BDO Audiator Oy Ab on hoitanut lakisääteisen tilintarkastuksen. JHTT Krister Rehn on toiminut vastuullisena tilintarkastajana ja KTM Mark Lassfolk avustavana tilintarkastajana. Ammattitilintarkastaja on myös toiminut tarkastuslautakunnan sihteerinä. Suoritetun arviointiohjelman jälkeen tarkastuslautakunta antaa seuraavan arviointikertomuksen.

2 2 2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2.1 Yleistä Valtuusto on talousarviossa asettanut osastojen toimintakatteet kunnan talouden sitovaksi tavoitteeksi, nettoperiaatteen mukaisesti. Osastojen toiminnalle on laadittu tavoitteet, jotka arvioidaan tilinpäätöksessä. Tarkastuslautakunnan mielestä sitovien tavoitteiden toteutumista on analysoitu kauttaaltaan johdonmukaisesti tilinpäätöksessä. Tarkastuslautakunta toivoo kuitenkin, että tavoitteiden asettamisessa kiinnitetään edellisvuoden tapaan huomiota erityisesti mm. seuraaviin seikkoihin: - Varmistetaan jatkuvasti, että talousarviossa asetetut tavoitteet ovat sopusoinnussa kunnan kokonaisvaltaisten strategisten tavoitteiden kanssa, ja lisäksi viimeksi mainittuja muutetaan tarvittaessa vastaamaan kunnan mahdollisesti muuttunutta toimintaympäristöä. - Asetetut tavoitteet ovat mahdollisimman konkreettiset ja mitattavat sekä kunkin ydintoiminnan kannalta mahdollisimman kuvaavat. 2.1 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Yleisesti taloudesta Kemiönsaaren kunnan tilinpäätös on jo kuudetta vuotta peräkkäin ylijäämäinen ja taseeseen kertynyt ylijäämä on näin ollen turvalliset 13,5 milj. euroa. Vuoden 2014 tuloslaskelman toteutuma on 1 milj. euroa ylijäämäinen, vaikka alkuperäinen talousarvioesitys oli 1 milj. euroa alijäämäinen ja muutettu talousarvio 0,8 milj. euroa alijäämäinen, mikä merkitsee jälleen kerran erittäin hyvää tulosta. Positiivinen tulospoikkeama muutettuun talousarvioon verrattuna on toisin sanoen kokonaiset 1,8 milj. euroa. Tulokseen vaikuttavia yksittäisiä tekijöitä olivat mm.: Verotulojen toteutuma oli noin 0,7 milj. euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa ja kokonaiset 1,4 milj. euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Myös valtionosuuksia saatiin jonkin verran arvioitua enemmän. Henkilöstökulut olivat 1,2 milj. euroa arvioitua pienemmät. Huolimatta siitä, että peruspalveluosaston ylitti talousarvion noin 0,2 milj. eurolla, on talousarviokuri kauttaaltaan ollut hyvä ja on näin ollen olennainen selittävä tekijä hyvälle talousarvion toteutumalle. Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa seuraavaa: Korkojen suotuisa kehitys on jatkunut edelleen. Nettolainanottoon oli budjetoitu vuodelle 2014, mutta sen sijaan lainakanta laski 2 milj. eurolla 14,1 milj. euroon, mikä vastaa euroa asukasta kohti. Tilinpäätös on kokonaisuutena erittäin hyvä, mutta kunta on lähiaikoina isojen haasteiden edessä kunnan rahoitusrakenteen muutosten vuoksi.

3 3 Muuta Tarkastuslautakunta yhtyy mm. seuraaviin kunnanjohtajan tilinpäätöksessä toteamiin asioihin: Kemiönsaaren kunnan taloudellinen tulos oli hyvä vuonna Vertailu muihin kuntiin osoittaa, että olemme tehneet oikeita asioita, vaikeista ja sekavista ajoista sekä monista epävarmuustekijöistä huolimatta. Mainittavia myönteisiä asioita ovat: - Ylijäämäkertymä kasvoi. - Uusia lainoja ei nostettu ja velkataakka pienentyi entisestään; nyt velkataakka on selvästi alle maan keskiarvon. - Investoinnit hoidettiin hyvin ja varovaisuusperiaate huomioiden. - Taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääosin ja osittain jopa ylittyivät. Tulevaisuudessa selviytyminen vaatii kuitenkin vieläkin kovempia tavoitteita. - Kassatilanne oli hallinnassa, vaikka emme nostaneet uusia lainoja. - Kemiönsaaren Vedellä on takanaan hyvä vuosi. Asioita, joihin meidän tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota: - Verotulojen kehitys. Tämä kehitys vaatii ajan myötä uusia, tehokkaampia palveluratkaisuja. - Harkintaa kokonaan uusien investointien kohdalla. Aiemmin todettu tulevien vuosien investointitarve tulee nostamaan velkataakkaa. - Kunnan tulee jatkuvasti etsiä tehokkuutta ja tuottavuutta lisääviä toimintamalleja. Tilankäyttöä on optimoitava jatkuvasti. - Kunnan tulee valmistella toimenpiteitä, joiden avulla palvelut on mahdollista järjestää pienemmillä valtionosuuksilla. Näin ollen tarkastuslautakunta toteaa edellisvuoden tapaan, että kunnan kokonaistaloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014 on hyvin sopusoinnussa niin alkuperäisen kuin muutetun talousarvion kanssa, mutta että talouden tasapainon ylläpitämisessä on haastetta. Vuosiksi on budjetoitu yhteensä lähes 6 milj. euron alijäämä, ja samalla kunnan velkataakan arvioidaan samana ajanjaksona nousevan hieman yli euroon asukasta kohden. Tämä yhdistettynä kuntien toiminta- ja rahoitusrakenteen epävarmuuteen kansallisella tasolla vahvistaa sen, mitä tarkastuslautakunta esittää yllä, eli että kunnalla on lähiaikoina edessään isoja haasteita talouden tasapainon ylläpitämisessä. Olennaiset erät tuloslaskelman toteutumisessa: TA 14 TP 14 TP 13 TP 12 TP 11 TP 10 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Tulos Ali-/ylijäämä

4 4 Käyttötalous Kunnan toimintakate (= käyttötalouden nettokustannukset sisältäen liikelaitos Kemiönsaaren Veden) oli tilinpäätöksessä 40,3 milj. euroa ( 39,7 milj. euroa vuonna 2013), kun se oli 40,9 milj. euroa muutetussa talousarviossa ja 40,5 milj. euroa alkuperäisessä talousarviossa. Käyttötalouden nettokustannukset alittuivat toisin sanoen noin 0,5 miljoonalla muutettuun talousarvioon verrattuna. Erityisesti huomioidaan kuitenkin, että peruspalveluosasto ylitti talousarvionsa eurolla muutettuun talousarvioon verrattuna. Määrärahojen käytöstä ja tavoitteiden toteutumisesta sisältäen toteutuneet poikkeamat talousarvioon verrattuna on tarkastuslautakunnan mielestä tehty selkoa asianmukaisella tavalla toimintakertomuksessa. Investointien toteutuminen Kunnan investointien nettototeutuma oli 3,4 milj. euroa ja Kemiönsaaren Veden 1,9 milj. euroa verrattuna kunnalle budjetoituun 4,3 milj. euroon (muutosten jälkeen) ja Kemiönsaaren Vedelle budjetoituun 2,4 milj. euroon. Hankekohtaisista talousarviopoikkeamista tehdään selkoa tilinpäätöksessä. Huolimatta siitä, että investointitalousarviota on seurattu tarkasti talousarvion sitovuustason mukaisesti, tarkastuslautakunta haluaa nostaa esille erityisesti seuraavat asiat toteutumisesta projektikohtaisesti: Tonttien, kiinteistöjen ja osakeasuntojen myynti Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio 2014 Talousarvio TA-muutokset muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Menot 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Tulot , , ,97 Nettomeno 0,00 0, , , ,97 Analyysi: Käyttöomaisuuden kokonaismyynti ,18 euroa. Arvo taseessa ,97 euroa, myyntivoitto tuloslaskelmassa ,21 euroa, myyntitappio tuloslaskelmassa euroa. Tonttimyynti yhteensä ,18 euroa. Arvo taseessa ,88 euroa, myyntivoitto tuloslaskelmassa ,30 euroa, myyntitappio tuloslaskelmassa euroa. Brännbodan koulun myynti (tontti ja rakennus) euroa. Rakennuksen arvo taseessa ,53 euroa, myyntivoitto tuloslaskelmassa ,47 euroa. Asunto-osakkeen myynti Bostads Ab Kimito Centrum Asunto Oy:stä euroa. Arvo taseessa ,56 euroa, myyntivoitto tuloslaskelmassa ,44 euroa.

5 5 Lapsikylä sekä Amosparkens skolan korjaus Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio 2014 Talousarvio TA-muutokset muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustqannusarviosta käytetty Menot , , , , ,54 Tulot 0,00 Nettomeno , , , , , euroa vuodelle 2014 myönnetyistä määrärahoista kohdennettiin valtuuston päätöksellä uudelleen Hanna-kodin sprinklaukseen ja korjaukseen. Kemiön paloasema Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio 2014 Talousarvio TA-muutokset muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustqannusarviosta käytetty Menot , , , ,03 Tulot , , , ,49 Nettomeno , , , ,54 Pienehkö negatiivinen talousarvion poikkeama. Alma-kodin kuivatus Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio 2014 Talousarvio TA-muutokset muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Menot , , , ,90 Tulot 0,00 0,00 0,00 Nettomeno , , , ,90 Toimenpide toteutettiin ilman että siihen varattiin määrärahoja vuoden 2014 talousarviossa. Tievalaistus Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio 2014 Talousarvio TA-muutokset muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Menot , , , ,68 Tulot 0,00 0,00 0,00 Nettomeno , , , ,68 Talousarvion poikkeama euroa. Asemakaavatiet Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio 2014 Talousarvio TA-muutokset muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Menot , , , ,81 Tulot 0,00 0,00 0,00 Nettomeno , , , ,81 Talousarvion poikkeama euroa. Lainanoton toteutuminen Kunnan lainakannan oli budjetoitu kasvavan noin 4 milj. euroa netto. Sen sijaan se pieneni noin 2 milj. euroa 14,1 milj. euroon, mikä vastaa euroa asukasta kohden ja on alle maan keskiarvon.

6 6 Tunnusluvut Tunnusluku Koko maa 2013 Varsinais - Suomi 2013 Kemiöns aari 2014 Kemiöns aari 2013 Kemiöns aari 2012 Kemiöns aari 2011 Vuosikate, % poistoista ,6 188,7 144,3 200,57 Vuosikate, /asukas Lainakanta (1 000 ) Laina, /asukas Omavaraisuus, % 60,5 53,2 61,3 59,5 59,4 56,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 50,7 49,5 43,2 45,1 44,9 49,2 Kertynyt ylijäämä (1 000 ) Kertynyt ylijäämä, /asukas Konserni Lainakanta (1 000 ) Laina, /asukas Omavaraisuus, % 43,6 39, Asukasluku laski henkilöön per , kun vastaava luku oli henkilöä. Valtioneuvosto on vahvistanut kriteerit kuntien omavaraisuuden ja rahoituskyvyn arvioimiseksi. Kyseiset tunnusluvut ja negatiivisten poikkeamien raja-arvot ovat seuraavat: 1) Negatiivinen vuosikate 2) Keskiarvoa korkeampi veroprosentti 3) Velkataakka 50 % keskiarvoa korkeampi 4) Taseessa on kertynyttä alijäämää 5) Omavaraisuusaste alle 50 % 6) Suhteellinen velkaantumisaste vähintään 50 % 7) Mikäli taseen kertynyt alijäämä on yli euroa asukasta kohden, katsotaan kunnan rahoituskyvyn olevan jo tällä perusteella riittämätön. Vuonna 2014 Kemiönsaaren kunnan kohdalla on havaittavissa vain pienehkö negatiivinen poikkeama kriteerissä nro 2, minkä vuoksi kunnan talouden katsotaan tällä hetkellä olevan tasapainossa.

7 7 2.2 Katsaus tavoitteiden toteutumisesta toimialoittain Hallinto-osasto Hallinto-osasto pysyi talousarviossaan. Pidättyväisen kustannuskehityksen ansiosta osaston toimintakate oli yli euroa budjetoitua parempi. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat tarkastuslautakunnan mukaan pääosin. Kehitysosasto Kehitysosasto pysyi talousarviossaan. Toimintakate oli yli euroa arvioitua parempi, mikä johtui lähes euroa suuremmista tuloista. Kehitysosaston toiminta perustuu ensisijaisesti hankkeiden toteuttamiseen sekä muiden osastojen hankkeiden koordinointiin. Hankkeet rahoitetaan osittain ulkopuolisilla rahoituslähteillä, joista on, hankkeiden sisällön lisäksi, tehty perusteellisesti selkoa tilinpäätöksessä. Kehitysosaston, erityisesti markkinointiyksikön ja matkailuyksikön, toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet hyvin, ja tarkastuslautakunta panee tyytyväisenä merkille lautakunnan mielestä kunnan määrätietoisen ja onnistuneen kehittämistyön. Sivistysosasto Sivistysosasto pysyi talousarviossaan. Tulot olivat budjetoitua suuremmat ja kustannukset budjetoitua pienemmät, minkä vuoksi toimintakate oli euroa arvioitua parempi. Sivistysosaston toiminnalliset tavoitteet ovat tarkastuslautakunnan mielestä pääosin toteutuneet. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan sivistyslautakunnalle on annettu mahdollisuudet kehittää toimintaa laadullisesti, mikä näkyy siten, että oppilaskustannus on valtion asettamaa tavoitetta jonkin verran korkeampi. Vapaa-ajanyksikön kirjatut suoritukset poikkeavat jonkin verran budjetoidusta tavoitteesta. Lapsikylän päiväkodin rakentaminen Kemiössä on aloitettu. Peruspalveluosasto Peruspalveluosasto ylitti muutetun talousarvion yhteensä noin eurolla (ja alkuperäisen talousarvion noin eurolla), huolimatta siitä että tuloja saatiin euroa arvioitua enemmän. Ylityksen syynä oli etupäässä se, että erikoissairaanhoito ylitti talousarvion noin 1 milj. eurolla ja sosiaaliyksikkö muutetun talousarvion noin eurolla. Ylityksiä tasapainotti kuitenkin suurelta osin talousarvioon liittyvät säästöt peruspalvelun ja terveydenhuollon puolella. Poikkeamat on analysoitu tarkemmin tilinpäätöksessä. Tarkastuslautakunta arvioi, että peruspalveluosaston toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin. Huolimatta siitä, että suurin osa osaston kustannuksista liittyy vaikeasti ennakoitaviin subjektiivisiin oikeuksiin, lautakunta katsoo kuitenkin, johtuen osaston suuresta taloudellisesta kokonaisvaikutuksesta kunnan tulokseen, että olisi tavoittelemisen arvoista saada realistinen, pysyvä budjettitaso, joka perustuu huolellisesti suunniteltuihin toimintatavoitteisiin. Tarkastuslautakunta toteaa, että osaston suunnittelu ja kehittäminen ovat vaikeutuneet sen

8 8 seurauksena, ettei valtiovalta ole tehnyt päätöstä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksesta (sote-uudistuksesta). Ympäristö- ja tekniikkaosasto Ympäristö- ja tekniikkaosasto pysyi talousarvion puitteissa. Toimintakate oli reilut euroa budjetoitua parempi. Tarkastuslautakunnan mielestä osasto saavutti pääasiassa toiminnalliset tavoitteensa. Vallitseva markkinatilanne on kuitenkin estänyt tonttimyyntiä koskevan tavoitteen toteutumisen aktiivisesta markkinoinnista huolimatta. Kiinteistöyksikön tavoitteena ollutta kiinteistöjen toimenpideohjelman viimeistelyä sekä kiinteistöpalvelujen mitoitusta ja palvelukuvauksia ei ole saatu valmiiksi. Kaavoituksen osalta todetaan myös, että niin kustannukset kuin tulot toisin sanoen käytännössä myös toiminnan sisältö poikkeaa merkittävästi budjetoidusta, huolimatta siitä että toimintakate on kuitenkin melko lähellä budjetoitua. Kunnan osallistuminen saariston kehittämiseen ja sen tukeminen on ollut haastavaa, eikä sitä ole voitu toteuttaa kaikkein optimistisimpien tavoitesuunnitelmien mukaisesti. Kemiönsaaren Vesi -liikelaitos Kemiönsaaren Veden toiminnalliset tavoitteet ovat tilinpäätöksessä annettujen tietojen perusteella pääosin toteutuneet. Vuoden 2014 tilinpäätös on euroa ylijäämäinen, mikä on noin euroa budjetoitua parempi. Näin ollen yhteenlaskettu kertynyt ylijäämä nousee nyt euroon. Taloussuunnitelman mukaan ylijäämä tarvitaan kokonaisuudessaan isojen kertapoistojen kattamiseksi vuosina Yksi vuodelle 2014 asetetuista tavoitteista oli vähentää jätevesiverkostoon vuotavan veden määrää. Valitettavasti tilanne on kuitenkin edelleen ollut kovin ongelmallinen vuoden aikana, ja työ on käytännössä ainoastaan saatu aloitettua. Edellä mainitun lisäksi tarkastuslautakunta haluaa edellisvuoden tapaan vielä korostaa sen tärkeyttä, että vesiliikelaitos varmistaa edelleen, että ne potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat lain mukaan velvollisia liittymään laitoksen verkostoon, liittyvät siihen viipymättä. Tilinpäätöstietojen mukaan vuonna 2014 liitettiin 26 kiinteistöä ja lukema olisi mielellään saanut olla suurempi. Liikelaitoksen korkeasta velkaantumisasteesta todetaan tilinpäätöksessä, että lainataakka alkaa laskea vuodesta 2016 alkaen ja että vuonna 2014 on nostettu budjetoitua vähemmän lainaa. Tästä huolimatta liikelaitoksen suhteellinen velkaantumisaste on kokonaiset 483 prosenttia, mikä tulee itsessään nähdä riskitekijänä.

9 9 3. Muuta 3.1 Henkilöstöpolitiikka Kunnan henkilöstöhallintoa hoitaa hallinto-osaston henkilöstöyksikkö. Tilinpäätöksen liitteenä on informatiivinen henkilöstöraportti. Tarkastuslautakunta katsoo, että henkilöstöraportti voisi nykyisten tietojen lisäksi sisältää analyysin henkilöstökyselyn tuloksista. Henkilöstökysely olisi hyvä tehdä joka vuosi, jotta muutostarpeisiin voitaisiin reagoida nopeasti. Raportista ilmenee, että henkilöstömäärä oli 595 per (583 vuonna 2013 ja 578 vuonna 2012). Henkilötyövuosiksi muutettuna määrä on 484, mikä antaa paremman kuvan käytetyistä henkilöstöresursseista. Palkattuja työntekijöitä on ainoastaan viisi vähemmän kuin vuonna 2009, jolloin Kemiönsaaren kunnat yhdistyivät. Peruspalveluosaston työntekijöiden määrä on lisääntynyt 29 henkilöllä (11,6 %) vuodesta 2010, ja määrää ei voida vähentää ennen kuin toiminnan keskittämisestä saadaan aikaan poliittinen päätös. Yhteenlasketut henkilöstökustannukset, yli 24 milj. euroa, ovat maltillisten palkankorotusten vuoksi vain 1,6 prosenttia edellisvuotta korkeammat huolimatta siitä, että henkilöstövahvuus kasvoi 12 työntekijällä tai 9 henkilötyövuodella. Samaan aikaan palveluiden ostokustannukset (jotka sisältävät myös henkilöstökustannuksia) ovat kasvaneet. Sairaudesta johtuvat poissaolopäivät ovat vähentyneet hieman, yhteensä päivään (8 873 päivää vuonna 2013) tai 17,8 päivään henkilötyövuotta kohden, mikä on yksi päivä vähemmän kuin edellisvuonna. Poissaolotilastoista ei ilmene, mitkä poissaolopäivät johtuvat tapaturmista, eivätkä ne sisällä analyysia siitä, miten suuri osa poissaolopäivistä johtuu pitkäaikaisesta poissaolosta (yli 90 päivää). Lähimmän viiden vuoden aikana useamman kuin joka kymmenennen työntekijän työsuhde kuntaan päättyy eläkkeelle jäämisen takia, mikä tulisi huomioida kunnan rekrytointistrategiaa kehitettäessä. Koulutuskustannukset ovat laskeneet melko kattavasta jatkokoulutuksesta huolimatta. Syynä lienee se, että koulutustahoja on kutsuttu paikkakunnalle, ja jatkokoulutus on siten voitu järjestää paikallisesti. TYKY-toiminta on löytänyt muotonsa ja jatkuu aiempaan tapaan. Työsuojelutoiminta otti ison askeleen eteenpäin vuoden aikana, kun työsuojelupäällikkö palkattiin kokopäiväiseksi. Näin ollen kunnassa on resursseja ennalta ehkäisevän työsuojelutoiminnan toteuttamiseksi kaikilla työpaikoilla.

10 Sisäinen tarkastus ja konserniohjaus Sisäisestä tarkastuksesta ja konserniohjauksesta tarkastuslautakunta toteaa seuraavaa: - Tarkastuslautakunta suosittelee jatkossakin, että kunnan riskienhallintaan kiinnitetään jatkuvasti huomiota, jotta kunta on mahdollisimman hyvin valmistautunut erilaisiin kunnan toiminnan ja talouden hoitoon liittyviin haasteisiin. - Toimintakertomuksessa on voimassa olevien sitovien ohjeiden mukaisesti tehty selkoa sisäisen tarkastuksen ja konsernivalvonnan järjestämisestä. - Tarkastuslautakunnan mielestä talousarviokuri on ollut enimmäkseen hyvä vuoden aikana, ja talousjohtaminen on ollut toimivaa. - Sisäiselle tarkastukselle on olemassa ohjeistus, jota sovelletaan käytännössä. - Kunnalla on konserniohjeistus, jota sovelletaan, samoin kuin kuntakonsernin talousarvion tavoitteita. Tarkastuslautakunta on ylipäänsä saanut sen kuvan, että käytännön konserniohjaus on toiminut hyvin vuoden aikana. 4. Konserni Kuntakonsernin tavoitteet olivat vuoden 2014 talousarviossa kuten myös vuoden 2015 talousarviossa aiempaa konkreettisemmat, mutta niitä suositellaan edelleen tarkennettavan ja kehitettävän siten, että ne mahdollisuuksien mukaan sisältäisivät selvästi ilmaistut yhteisökohtaiset tavoitteet kaikkien tytäryhteisöjen osalta sekä mahdollisten tuottovaatimusten arvioinnin liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden osalta. Kunnalla on n. 11 milj. euron takausvastuu, josta n. 9 milj. euroa on konsernin sisäisille tytäryhtiöille. Muun muassa siksi sillä, että tytäryhtiöiden hallintoa ja taloutta hoidetaan optimaalisella tavalla ja että kunnalla on hyvä ohjausmahdollisuus ja näkyvyys niihin, on kunnan näkökulmasta olennainen merkitys. Nämä ovatkin tarkastuslautakunnan huomioiden perusteella toimineet kohtalaisen hyvin.

11 11 5. Yhteenveto Kokonaisuutena voidaan todeta, että kunnan toimintaa, taloutta ja hallintoa on hoidettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kemiönsaaren kunnan tilinpäätös on jo kuudetta vuotta peräkkäin ylijäämäinen ja taseeseen kertynyt ylijäämä on näin ollen turvalliset 13,5 milj. euroa. Vuoden 2014 tuloslaskelman toteutuma on 1 milj. euroa ylijäämäinen, vaikka alkuperäinen talousarvioesitys oli 1 milj. euroa alijäämäinen ja muutettu talousarvio 0,8 milj. euroa alijäämäinen, mikä merkitsee jälleen kerran erittäin hyvää tulosta. Vuosiksi on kuitenkin budjetoitu yhteensä lähes 6 milj. euron alijäämä, ja samalla kunnan velkataakan arvioidaan samana ajanjaksona nousevan hieman yli euroon asukasta kohden. Tämä yhdistettynä kuntien toiminta- ja rahoitusrakenteen epävarmuuteen kansallisella tasolla vahvistaa sen, että kunnalla on tämänhetkisestä talouden tasapainosta huolimatta lähiaikoina edessä isoja haasteita talouden tasapainon ylläpitämisessä. Lisääntynyt lainaus ja rahoitusmaailmassa tapahtuvat mahdolliset muutokset saattavat myös aiheuttaa sen, että korkokustannuksista muodostuu nopeasti merkittävä vuosikustannus. Myös Kemiönsaaren Veden tilinpäätöksen toteutuma osana kunnan tilinpäätöstä on hyvä ja kokonaisuutena voimassa olevien tavoitteiden mukainen. Tarkastuslautakunta haluaa kaikesta huolimatta edelleen korostaa sen tärkeyttä, että jätevesiverkoston vuodot korjataan ja että varmistetaan, että ne potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat lain mukaan velvollisia liittymään laitoksen verkostoon, liittyvät siihen viipymättä. Tarkastuslautakunta korostaa edelleen sen tärkeyttä, että kunnan strategian sekä talousarviossa asetettujen tavoitteiden tulee olla sopusoinnussa keskenään ja että strategisten tavoitteiden toteutumisesta on tehtävä järjestelmällisesti selkoa tilinpäätöksessä. On myös tärkeää päivittää strategiaa, niin että se vastaa tämän päivän tarpeita. Viimeksi mainittu koskee, eritoten kuntalain muutosten myötä, myös talousarviossa ilmoitettuja, kunnan tytäryhteisöjä koskevia tavoitteita. EKO-LOOGISTA -ympäristöstrategian päivitystä ei ole tehty suunnitelmien mukaisesti, ja osastojen asettamat ympäristötavoitteet ovat edelleen melko epäselvät ja näin ollen niitä on vaikea arvioida konkreettisesti. Myös luottamushenkilöiden päätösprosessissa on jätetty päätöksissä huomioimatta ympäristöstrategiassa oleva vaikutusarviointi, jossa ympäristöaspekti on yksi viidestä kestävän kehityksen mukaisista kriteereistä. Tarkastuslautakunta ehdottaa, että valtuusto pyytää hallituksen vastineen arviointikertomuksen johdosta 1. lokakuuta 2015 mennessä.

12 12 Kemiönsaari Yngve Engblom puheenjohtaja Sami Lappalainen varapuheenjohtaja Cay Blomberg jäsen Marléne Eriksson jäsen

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA Puh. 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 3076/00.03.00/2016 TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 Inkoon kunnanvaltuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 Inkoon kunnanvaltuustolle 1 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 Inkoon kunnanvaltuustolle 1. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan kokoonpano oli lopputilintarkastusta tehtäessä seuraava: Varsinaiset jäsenet Hannu Pesonen, ordförande

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kuntalain 71 :ssä tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään seuraavaa:

Kuntalain 71 :ssä tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään seuraavaa: PARAISTEN KAUPUNKI (Käännös) TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Paraisten kaupunginvaltuustolle 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 2013 2015 Kaupunginvaltuuston toimikaudelle 2013 2015 valitseman

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2013 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Tarkastuslautakunta 2009-2012 15.04.2010 1 KOKOUSAIKA Torstaina 15.04.2010 klo 15.00 19.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Päätös. Laki. kuntalain muuttamisesta

Päätös. Laki. kuntalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 314/2006 vp Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kuntalain muuttamisesta (HE 263/2006 vp). Valiokuntakäsittely Hallintovaliokunta

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 12.6.2017 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2016 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,1 % (-4) -0,3 % (-4) -0,3 % (-15)

Lisätiedot