Vihjeitä asentajille Termostaattiset paisuntaventtiilit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihjeitä asentajille Termostaattiset paisuntaventtiilit"

Transkriptio

1 Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G

2 Sisällys Sivu... 3 Täytökset... 5 Termostaattisen paisuntaventtiilin valinta... 7 Tunnistaminen... 7 Asennus... 9 Asettelu Vian etsintä Danfossin tuotevalikoima RZ1AH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

3 Termostaattinen paisuntaventtiili koostuu termostaattisesta elementistä (1) ja venttiilirungosta, jotka on erotettu toisistaan kalvolla. Anturi (2) on yhdistetty termoelementtiin kapillaariputkella. Rungossa on venttiili-istukka (3) ja jousi (4). Termostaattisen paisuntaventtiilin toiminta: Termostaattisen paisuntaventtiilin toimintaa ohjaa kolme eri peruspainetta: P1: Kalvon yläpuolinen anturipaine vaikuttaa venttiiliä avaavasti. P2: Kalvon alapuolinen höyrystinpaine vaikuttaa venttiiliä sulkevasti. P3: Jousipaine, joka myöskin vaikuttaa kalvon alapuolella, vaikuttaa venttiiliä sulkevasti. Paisuntaventtiilin säätäessä vallitsee tasapaino kalvon yläpuolisen anturipaineen sekä kalvon alapuolella vaikuttavien höyrystymispaineen ja jousipaineen välillä. Tulistusta säädetään jousen avulla. Ad Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ1AH220 3

4 Tulistus Venttiilin anturi tunnustelee imuputken tulistusta. Tulistus on mittauskohdassa vallitseva höyryn lämpötilan ja höyrystymispaineen/-lämpötilan välinen ero. Kelvineissä (K) tai C-asteina mitattava tulistus ohjaa paisuntaventtiilin kautta tapahtuvaa nesteen sisäänruiskutusta. Ad Alijäähdytys Alijäähdytys on paisuntaventtiilin sisääntulossa olevan nesteen lämpötilan ja lauhtumislämpötilan välinen ero. Alijäähdytys mitataan Kelvineissä (K) tai C-asteina. Kylmäainenestettä alijäähdytetään kaasukuplien muodostumisen estämiseksi nestejohdossa, ennen paisuntaventtiiliä. Kaasukuplat nesteessä heikentävät paisuntaventtiilin tehoa ja vähentävät höyrystimeen tulevan kylmäaineen määrää. 4-5 K:n alijäähdytys on yleensä riittävä. Ad Ulkoinen paineentasaus Nesteenjakajaa käytettäessä täytyy paisuntaventtiilissä olla ulkoinen paineentasaus. Nesteenjako aiheuttaa yleensä 1 barin painehäviön jakajassa ja jakoputkissa yhteensä. Ulkoisella paineentasauksella varustettuja paisuntaventtiilejä tulee käyttää myös silloin, kun höyrystimen painehäviö on suurempi kuin paine, joka vastaa 2 K:ta. Ad RZ1AH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

5 Täytökset Termostaattisen paisuntaventtiilin täytöksiä on kolmea eri tyyppiä: 1. Yleistäytös 2. MOP-täytös 3. MOP-ballast täytös, joka on vakiona Danfossin MOP-paisuntaventtiileissä. Yleistäytöksellä varustettuja paisuntaventtiilejä käytetään useimmissa jäähdytyslaitteissa, joissa ei vaadita paineenrajoitusta ja joissa anturin lämpötila voi ylittää elementin lämpötilan, tai silloin kun höyrystymislämpötila/-paine on korkea. Ad MOP-venttiilejä käytetään yleensä tehdasvalmisteisissa yksiköissä, joissa imupainetta halutaan rajoittaa käynnistysvaiheessa esim. kuljetuskalustossa ja ilmastointilaitteissa. Kaikissa MOP-venttiileissä on hyvin pieni täytös anturissa, mistä johtuen venttiilin tai elementin lämpötilan tulee olla anturin lämpötilaa korkeampi. Päinvastaisessa tapauksessa voi täytös kulkeutua anturista elementtiin, jolloin paisuntaventtiilin toiminta lakkaa. Ad MOP-ballast venttiilejä käytetään ensisijaisesti kylmäjärjestelmissä, joissa on korkeadynaaminen höyrystin, esim. ilmastointilaitteissa ja levylämmönvaihtimissa, joissa on suuri lämmönsiirto. MOP-ballast venttiilillä päästään 2-4 K ( C) pienempään tulistukseen kuin muilla täytöstyypeillä. Ad Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ1AH220 5

6 Yleistäytöksessä anturissa on nestetäytös. Nesteen määrä on niin suuri, että sitä on aina tuntoelimessä huolimatta siitä, onko elementti kylmempi tai lämpimämpi kuin anturi. Ad MOP-venttiilissä on rajoitettu määrä täytösnestettä anturissa. MOP tarkoittaa Maximum Operating Pressure (= korkein toimintapaine). MOP on korkein mahdollinen imu-/höyrystymispaine höyrystimessä/imujohdossa. Täytös on kokonaan höyrystynyt, kun anturin lämpötila on saavuttanut MOP-pisteen. Imupaineen noustessa paisuntaventtiili alkaa sulkeutua noin 0.3/0.4 baria ennen MOP-pistettä ja on täysin kiinni imupaineen vastatessa MOP-pistettä. MOP voisi hyvin olla myös lyhenne sanoista Motor Overload Protection (=moottorin ylikuormitussuoja). Ad MOP-ballast täytös Termostaattisen paisuntaventtiilin anturissa on erittäin huokoista materiaalia, jonka pinta-ala on painoonsa nähden hyvin suuri. MOP-ballast täytös vaimentaa paisuntaventtiilin säätötoimintoa. Anturin lämpötilan noustessa venttiili avautuu hitaasti, mutta anturin lämpötilan laskiessa venttiili sulkeutuu nopeasti. Ad RZ1AH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

7 Termostaattisen paisuntaventtiilin valinta Termostaattinen paisuntaventtiili voidaan valita kun tunnetaan seuraavat tekijät: Kylmäaine Höyrystimen teho Höyrystymispaine/-lämpötila Lauhtumispaine/-lämpötila Alijäähdytys Venttiilin painehäviö Sisäinen tai ulkoinen paineentasaus Tunnistaminen Venttiilin tunnistamiseen liittyvät elementit löytyvät termoelementin yläpinnasta. Yläpintaan kaiverrettu koodi ilmaisee kylmäaineen, jolle venttiili on suunniteltu. X = R 22 Z = R 407C N = R 134a L = R 410A S = R 404A/ R507 Termoelementin merkinnöistä selviää myös venttiilimalli, höyrystymislämpötila-alue, mahdollinen MOP-piste, kylmäaine ja suurin sallittu käyttöpaine PS/MWP. TE 20 ja TE 55-venttiileissä nimellisteho on ilmaistu venttiiliin kiinnitetyssä nauhamaisessa etiketissä. Ad PB Huom! Syyskuusta 1997 lähtien T/TE2 -termostaattisissa paisuntaventtiilissä ollut värillinen etiketti on korvattu laser-kaiverruksella. Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ1AH220 7

8 T 2 ja TE 2 venttiilien suutinosiin on merkitty suuttimen koko, esim. 06 ja valmistusviikko sekä valmistusvuoden viimeinen numero. Suuttimen numero on merkitty myös muovisen suojakuoren kylkeen. Ad TE 5- ja TE 12 venttiileissä ylempi merkintä (TE 12) ilmaisee venttiilimallin, johon suutinosa kuuluu. Alempi merkintä, 01, on suuttimen numero. TE ja TE 55-venttiileissä alempi merkintä (50/35 TR N/B) ilmoittaa määritellyn tehon tonneina N ja B höyrystymislämpötila-alueella, sekä kylmäaineen. (50/35 TR = 175 kw N-alueella and 123 kw B-alueella). Ylempi merkintä (TEX 55) viittaa venttiilimalliin, johon suutinta voi käyttää. Ad RZ1AH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

9 Asennus Paisuntaventtiili asennetaan nesteputkeen höyrystimen eteen, ja venttiilin anturi kiinnitetään imuputkeen mahdollisimman lähelle höyrystintä. Ulkoisella paineentasauksella varustettujen venttiilien paineentasausputki tulee liittää imuputkeen välittömästi anturin jälkeen. Ad Anturin paras sijoituspaikka on imuputken vaakasuorassa osassa klo välisessä asemassa. Asennuskohta riippuu imuputken halkaisijasta. Huom! Anturia ei saa koskaan asentaa imuputken alapinnalle, koska tällöin esim. putken pohjalla oleva öljy saattaa vääristää signaalia. Ad Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ1AH220 9

10 Anturin tulee seurata tulistetun imuhöyryn lämpötilaa ja siksi se on sijoitettava niin, ettei muualta tuleva lämpö tai kylmyys pääse vaikuttamaan siihen. Jos anturi sijaitsee lämpimässä ilmavirrassa, se on parasta eristää. Ad Anturia ei saa asentaa lämmönvaihtimen jälkeen, sillä silloin venttiili saa vääriä signaaleja. Anturia ei saa asentaa lähelle suurimassaisia komponentteja, sillä myös ne voivat antaa paisuntaventtiilille vääriä signaaleja. Ad Ad RZ1AH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

11 Anturi on siis kiinnitettävä imujohdon vaakasuoraan osaan välittömästi höyrystimen jälkeen. Anturia ei saa kiinnittää höyrystimen kokoojaputkeen eikä öljymutkan jälkeiseen nousuputkeen. Ad Paisuntaventtiilin anturi on aina asennettava ennen öljymutkaa. Ad Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ1AH220 11

12 Asettelu Paisuntaventtiilin tehdasasettelu sopii useimpiin asennuskohteisiin. Mahdollinen jälkisäätö tehdään paisuntaventtiilissä olevalla säätökaralla. Kiertämällä karaa oikealle (myötäpäivään) lisätään tulistusta, ja kiertämällä karaa vasempaan (vastapäivään) tulistusta vastaavasti pienennetään. T 2/TE 2 venttiileissä yksi karan kierros muuttaa tulistusta n. 4 K ( C) höyrystymislämpötilan ollessa 0 C. TE 5 venttiileissä ja sitä suuremmissa yksi karan kierros muuttaa tulistusta n. 0,5 K höyrystymislämpötilan ollessa 0 C. TUA ja TUB venttiileissä yksi karan kierros muuttaa tulistusta n. 3 K höyrystymislämpötilan ollessa 0 C. Ad Huojunta höyrystimessä poistetaan suurentamalla tulistusta kiertämällä venttiilin karaa myötäpäivään niin paljon että huojunta lakkaa. Tämän jälkeen karaa kierretään vähän kerrallaan vastapäivään kunnes huojunta näyttää taas alkavan. Tästä asennosta säätökaraa kierretään noin yksi kierros myötäpäivään (T 2/TE 2 ja T /TE 2 venttileissä vain 1/4 kierrosta, TUA/TUB venttiileissä 1/2 kierrosta). Tällä asettelulla huojuntaa ei ole ja höyrystimen teho on paras mahdollinen. Alle 0,5 C:n muutoksia tulistuksessa ei katsota huojunnaksi. Ad Ad RZ1AH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

13 Jos tulistus höyrystimessä on liian suuri, voi syynä olla riittämätön kylmäaineen ruiskutus höyrystimeen. Tulistusta voidaan pienentää kiertämällä paisuntaventtiilin säätökaraa asteittain vasemmalle (vastapäivään), kunnes havaitaan huojunnan alkavan. Tästä asennosta säätökaraa kierretään noin yksi kierros oikealle (T/TE 2 venttiileissä kuitenkin vain 1 4 kierrosta, TUA/TUB venttiileissä 1/2 kierrosta). Tällä asettelulla höyrystimestä saadaan suurin mahdollinen teho. ±0.5 :n muutoksia tulistuksessa ei vielä katsota huojunnaksi. Ad Suutinosan vaihto Mikäli höyrystimen huojunta jatkuu tulistuksen asettelusta huolimatta, saattaa venttiilin teho olla liian suuri. Tällöin suutinosa tai koko venttiili on vaihdettava pienempään. Mikäli tulistus höyrystimessä on jatkuvasti liian suuri, on venttiilin teho riittämätön ja suutinosa tai koko venttiili on vaihdettava suurempaan. TE, T2, TUA, TCAE-venttiileissä on vaihdettava suutinosa. Ad Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ1AH220 13

14 Vian etsintä Oire Aiheuttaja Korjaus Huoneen lämpötila liian korkea. Höyrystimen painehäviö on liian suuri. Vaihda tilalle paisuntaventtiili, jossa on ulkoinen paineentasaus. Säädä paisuntaventtiilin tulistus uudelleen, mikäli tarpeen. Alijäähdytys puuttuu ennen paisuntaventtiiliä. Paine-ero paisuntaventtiilin yli on pienempi kuin se painehäviö, jolle venttiili on mitoitettu. Anturi on sijoitettu lämmönvaihtimen jälkeen tai liian lähelle suuria venttiilejä, laippoja yms. Jää, vaha tai muut epäpuhtaudet ovat tukkineet paisuntaventtiilin. Paisuntaventtiili on liian pieni. Paisuntaventtiilin täytös on karannut Paisuntaventtiilin anturin täytös on vaeltanut termo-osaan. Tarkista kylmäaineen alijäähdytys ennen paisuntaventtiiliä. Hoida alijäähdytys suuremmaksi. Tarkista paisuntaventtilin painehäviö. Kokeile vaihtaa tilalle isompi suutinosa ja/tai venttiili. Säädä paisuntaventtiilin tulistus uudelleen, mikäli tarpeen. Tarkista anturin sijoitus. Siirrä anturi pois suurten venttiilien, laippojen yms. läheisyydestä. Poista venttiilistä jää, vaha tai muut epäpuhtaudet (keltainen väri on merkki liiasta kosteudesta). Vaihda kuivaussuodatin. Tarkista kompressorin öljy. Onko öljy vaihdettu tai onko sitä lisätty? Onko kompressori vaihdettu? Puhdista suodattimet. Tarkista höyrystimen teho ja vertaa sitä paisuntaventtiilin tehoon. Vaihda tilalle isompi suutinosa tai paisuntaventtiili. Säädä paisuntaventtiilin tulistus uudelleen. Tarkista onko paisuntaventtiilin täytös karannut. Vaihda tilalle uusi paisuntaventtiili. Säädä paisuntaventtiilin tulistus uudelleen. Tarkista, onko paisuntaventtiilin täytös oikean tyyppinen. Etsi ja poista syy täytöksen vaeltamiseen. Säädä paisuntaventtiilin tulistus uudelleen, mikäli tarpeen. 14 RZ1AH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

15 Oire Aiheuttaja Korjaus Huoneen lämpötila liian korkea. Kylmäjärjestelmässä on huojuntaa. Kylmäjärjestelmässä on huojuntaa huonelämpötilan ollessa liian korkea. Imupaine liian korkea Paisuntaventtilin anturin kosketus imuputkeen on huono. Höyrystin on kokonaan tai osittain jään tukkima. Paisuntaventtilin tulistus on aseteltu liian pieneksi. Paisuntaventtiilin teho on liian suuri. Paisuntaventtiilin anturin sijaintikohta on sopimaton, esim. kokoojaputki, öljymutkan jälkeinen nousuputki, suurten venttiilien, laippojen yms. läheisyys jne. Nesteen virtaus. Paisuntaventtiili on liian suuri. Paisuntaventtiilin asettelu ei ole oikein. Paisuntaventtiilin täytös on karannut Varmista, että anturi on kunnolla kiinni imuputkessa. Eristä anturi tarvittaessa. Sulata höyrystin, mikäli tarpeen. Säädä paisuntaventtiilin tulistus uudelleen. Vaihda tilalle pienempi suutinosa tai paisuntaventtiili. Säädä paisuntaventtiilin tulistus uudelleen, mikäli tarpeen. Tarkista anturin sijoituskohta. Sijoita anturi sellaiseen kohtaan, jossa se saa häiriöttömän signaalin. Varmista, että anturi on kunnolla kiinni imuputkessa. Säädä paisuntaventtiilin tulistus uudelleen, mikäli tarpeen. Suurenna paisuntaventtiilin tulistusta. Tarkista koneiston teho ja vertaa sitä paisuntaventtiilin tehoon. Vaihda paisuntaventtiili tai sen suutinosa pienemmäksi Säädä paisuntaventtiilin tulistus uudelleen, mikäli tarpeen. Tarkista onko paisuntaventtiilin täytös karannut. Vaihda tilalle uusi paisuntaventtiili. Säädä paisuntaventtiilin tulistus uudelleen. Paisuntaventtiilin täytös on vaeltanut väärään kohtaan. Suurenna paisuntaventtiilin tulistusta. Tarkista höyrystimen teho ja vertaa sitä paisuntaventtiilin tehoon. Vaihda tilalle pienempi paisuntaventtiili tai suutinosa. Säädä paisuntaventtiilin tulistus uudelleen, mikäli tarpeen. Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ1AH220 15

16 Oire Aiheuttaja Korjaus Imupaine liian matala Höyrystimen painehäviö on liian suuri. Vaihda venttiili sellaiseen, jossa on ulkopuolinen paineentasaus. Säädä paisuntaventtiilin tulistus uudelleen, mikäli tarpeen. Puuttuva alijäähdytys paisuntaventtiilin sisäänmenossa. Tulistus höyrystimessä on liian suuri Paine-ero pisuntaventtiilin yli on pienempi kuin se painehäviö, jolle venttiili on mitoitettu. Anturi on sijoitettu liian kylmään paikkaan, esim. kylmään ilmavirtaan tai lähelle suuria venttiilejä, laippoja etc. Tarkista kylmäaineen alijäähdytys ennen paisuntaventtiiliä. Järjestä suurempi alijäähdytys. Tarkista tulistus. Säädä paisuntaventtiilin tulistus uudelleen. Tarkista paisuntaventtiilin painehäviö. Vaihda suutinosa ja/tai venttiili suuremmaksi, mikäli tarpeen. Tarkista anturin sijoitus. Eristä anturi tarvittaessa. Siirrä anturi pois suurten venttiilien, laippojen yms. läheisyydestä. Paisuntaventtiili on liian pieni. Jää, vaha tai muute epäpuhtaudet ovat tukkineet paisuntaventtiilin. Paisuntaventtiilin täytös on karannut Paisuntaventtiilin anturin täytös on vaeltanut termo-osaan. Höyrystin on kokonaan tai osittain jään tukkima. Tarkista höyrystimen teho ja vertaa sitä paisuntaventtiilin tehoon. Vaihda tilalle suurempi venttiili tai suutin. Säädä paisuntaventtiilin tulistus uudelleen. Poista venttiilistä jää, vaha tai muut epäpuhtaudet (keltainen väri on merkki liiasta kosteudesta). Vaihda kuivaussuodatin. Tarkista kompressorin öljy. Onko öljy vaihdettu tai onko sitä lisätty? Onko kompressori vaihdettu? Puhdista suodattimet. Tarkista onko paisuntaventtiilin täytös karannut. Vaihda tilalle uusi paisuntaventtiili. Säädä paisuntaventtiilin tulistus uudelleen. Tarkista, onko paisuntaventtiilin täytös oikean tyyppinen. Säädä paisuntaventtiilin tulistus uudelleen, mikäli tarpeen. Sulata höyrystin, mikäli tarpeen. 16 RZ1AH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

17 Oire Aiheuttaja Korjaus Nesteiskuja kompressorissa. Paisuntaventtiilin teho liian suuri. Vaihda tilalle pienempi paisuntaventtiili tai suutinosa. Säädä paisuntaventtiilin tulistus uudelleen, mikäli tarpeen. Paisuntaventtiilin tulistus on aseteltu liian pieneksi. Paisuntaventtiilin anturin ja imuputken välinen kosketus on huono. Anturi on liian läpimässä kohdassa tai lähellä suuria venttiilejä, laippoja yms. Lisää paisuntaventtiilin tulistusta. Tarkista anturin kiinnitys imuputkeen. Eristä anturi tarvittaessa. Tarkista anturin sijainti imuputkessa. Siirrä anturi parempaan paikkaan. Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ1AH220 17

18 Danfossin tuotevalikoima Danfossilla on tuoteohjelmassaan laaja valikoima termostaattisia paisuntaventtiilejä tehoalueella kw (R 22). T/TE 2 venttiileissä on messinkirunko ja mutteri/mutteri tai juotettava/mutteri liitännät. Nimellisteho: kw (R 22). TUA, TUB, TUC venttiilien runko on tehty ruostumattomasta teräksestä ja bi-metalliset juotettavat liitännät ruostumattomasta teräksestä ja kuparista. Nimellisteho: kw (R 22). Venttiilit voidaan toimittaa sisäisellä tai ulkoisella paineetasauksella. - TUA-venttiilissä on vaihdettava suutin ja aseteltava tulistus. - TUB-venttiilissä on kiinteä suutin ja aseteltava tulistus. - TUC-venttiilissä on kiinteä suutin ja kiinteä tulistus tehdasasennuksena. TUB ja TUC -venttilit ovat ensisijaisesti tarkoitettu OEM-asiakkaille. Kaikki TUB ja TUC -venttiilit voidaan korvata TUA-venttiileillä. TCAE, TCBE, TCCE -venttiileissä runko on tehty ruostumattomasta teräksestä ja bi-metalliset juotettavat liitännät ruostumattomasta teräksestä ja kuparista. Nimellisteho: kw (R 22). Venttiilit ovat suunniteltu kuten TU venttiilit mutta korkeammalle teholle. Venttiilit toimitetaan ulkoisella paineentasauksella. TRE-venttiileissä on messinkirunko ja bi-metalliset juotettavat liitännät ruostumattomasta teräksestä ja kuparista. Nimellisteho: kw (R 22). Venttiilit toimitetaan kiinteällä suuttimella ja aseteltavalla tulistuksella. TDE-venttiileissä on messinkirunko ja juotettavat kupariliitännät. Nimellisteho: kw (R 22) Venttiilit toimitetaan kiinteällä suuttimella ja aseteltavalla tulistuksella. TE 5 - TE 55 -venttiileissä on messinkirunko. Venttiilit toimitetaan osakomponentteina, jotka ovat: venttiilirunko, suutin ja termostaattinen elementti. Venttiilin runko on saatavilla suorana tai kulmamallina juotettavin, mutteri- tai laippaliitännöin. Nimellisteho: kw (R22). Venttiilit toimitetaan ulkoisella paineentasauksella. PHT venttiilit toimitetaan osakomponenttina, jotka ovat venttiilirunko, laipat, suutin jatermostaattinen elementti. Nimellisteho: kw (R 22). Lisätietoja tuotteistamme saat internetistä tai tuoteluettelostamme. 18 RZ1AH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

19

20 Danfossin tuotevalikoima kylmään ja ilmastoinnin jäähdytykseen: Kompressorit kylmä- ja ilmastointijärjestelmiin Tuoteryhmä koostuu hermeettisistä mäntäkompressoreista, scrollkompressoreista ja ilmalauhdutteisista kompressorikoneikoista. Tyypillisiä sovelluksia ovat ilmastointiyksiköt, vedenjäähdytyskoneistot ja kaupalliset kylmäkoneistot. Kompressorit ja koneikot Tähän tuoteryhmään kuuluvat hermeettiset kompressorit ja ilmalauhdutteiset kompressorikoneikot kotitalouksien jääkaappeihin ja pakastimiin, sekä kaupallisiin laitteisiin kuten juoman- ja pullonjäähdyttimiin. Danfossilla on valikoimissaan kompressoreita myös lämpöpumppuihin, sekä 12 ja 24 voltin kompressoreita veneiden yms. kulkuneuvojen jääkaappeihin ja pakastimiin. Termostaatit jääkaappeihin ja pakastimiin Kylmä- ja pakastekalusteiden lämpötilan säätämiseen Danfossilla on laaja tuotevalikoima elektromekaanisia termostaatteja, jotka on valmistettu asiakkaiden toiveiden mukaan. Elektronisten termostaattien valikoimasta löytyvät termostaattimallit, joissa on näyttö sekä mallit ilman näyttöä. Danfoss huoltotermostaatit kaikkien kylmäsovellusten huoltamiseen. Kylmäautomatiikka Danfossin kylmäautomatiikan täydellinen tuoteohjelma kattaa kaikki mekaanisesti ja elektronisesti kontrolloitavien kylmäkoneistojen ohjaamiseen, turvallisuuteen, koneiston suojaamiseen ja valvontaan tarvittavat komponentit. Tuotteita käytetään lukemattomissa sovelluksissa kaupallisen ja teollisen kylmän sekä ilmastoinnin osa-alueilla. Danfoss ei vastaa luetteloissa, esitteissä tai muussa painetussa materiaalissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Danfoss pidättää itselleen oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta tuotteisiinsa muutoksia, myös jo tilattuihin, mikäli tämä voi tapahtua muuttamatta jo sovittuja suoritusarvoja. Kaikki tässä materiaalissa esiintyvät tavaramerkit ovat asianomaisen yrityksen omaisuutta. Danfoss ja Danfoss-logo ovat Danfoss A/S:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään. RZ1AH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-5 HP-20 PUMP04SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

LADDOMAT 21 Latauspumppupaketti Tuotenumero 11 23 78

LADDOMAT 21 Latauspumppupaketti Tuotenumero 11 23 78 LADDOMAT 21 Latauspumppupaketti Tuotenumero 11 23 78 Käyttö- ja asennusohje HUOMIO! Tämän esitteen piirroksissa kuvataan vain kytkentäperiaate. Kaikki asennukset on mitoitettava ja tehtävä voimassa olevien

Lisätiedot

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245 NIBE F1245 Maalämpöpumppu Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. Uusi ohjausyksikkö selkeällä värinäytöllä. sisältää sisälämpötilan anturin.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU. Käyttöohje. Maalämpöpumppu. INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT G-10 (3x400V)

KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU. Käyttöohje. Maalämpöpumppu. INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT G-10 (3x400V) 1. Käyttöohje KÄYTTÖOHJE 1.9.2009 MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE Maalämpöpumppu MAALÄMPÖPUMPPU Innova Heat G-6 (3X400V) Innova Heat G-8 (3X400V) Innova Heat G-10 (3X400V) INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Sisällysluettelo. Yleiskuvaus 3.. Yleistä 3.2 Toimintaperiaate 4 2 Turvallisuusohjeet 5 2. Turvakytkin/päävirtakytkin

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

Kuumiin komponentteihin liittyvä tulipalo- ja vahinkovaara

Kuumiin komponentteihin liittyvä tulipalo- ja vahinkovaara Kuumat komponentit Kuumat komponentit VAROITUS! Kuorma-auton pakojärjestelmä saattaa suurella kuormituksella saavuttaa yli 500 C:n lämpötilan. Tulipalovaara voi olla suuri, jos päällirakenne on sijoitettu

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita varten. EDX www.enervent.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

Käyttöohjekirja JC 3000 4000. kylvölannoitin. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! NO: 98674304 C 26.01.10 TUME-AGRI OY

Käyttöohjekirja JC 3000 4000. kylvölannoitin. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! NO: 98674304 C 26.01.10 TUME-AGRI OY 1 TUME-AGRI OY NO: 98674304 C 26.01.10 Käyttöohjekirja JC 3000 4000 kylvölannoitin Alkaen valmistusnumerosta JJ 49140 Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! 2 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus TUME-AGRI

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK MO FI 0903-6 031092 AE- JA HOITO-OHJEET 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V isältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 äätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Rakenne... 4 elvitys...

Lisätiedot

Hanat ja Venttiilit Huolto 20. Oras hanat ja venttiilit Huolto 19/2

Hanat ja Venttiilit Huolto 20. Oras hanat ja venttiilit Huolto 19/2 Hanat ja Venttiilit Huolto 0 Oras hanat ja venttiilit Huolto 9/ Sisällysluettelo hanahuolto Tärkeää Oras-tuotehuollosta... 8 Takuuehdot... Määräykset... Hanojen asennus... Rajoitukset...7 Virtaaman rajoitus...

Lisätiedot

Tuotenumero 12 13 01 Thermomatic CBJ Lue koko asennusohje ennen asentamisen aloittamista. ThermOmatic CBJ

Tuotenumero 12 13 01 Thermomatic CBJ Lue koko asennusohje ennen asentamisen aloittamista. ThermOmatic CBJ Tuotenumero 12 13 01 Thermomatic CBJ Lue koko asennusohje ennen asentamisen aloittamista. ThermOmaticin yksinkertainen säätötekniikka pitää sisälämpötilan vakiona tarkkuudella 1 C, vaikka pohjoisesta puhaltaa

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot