Vihjeitä asentajille Suodatinkuivaimet ja nestelasit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihjeitä asentajille Suodatinkuivaimet ja nestelasit"

Transkriptio

1 Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G

2 Sisällys Sivu Toiminta... 3 Suodatinkuivaimen valinta... 4 Jäähdytyslaitteeseen sijoitus... 4 Asennus... 6 Juottaminen... 7 Käyttö... 8 Tiivisteiden käyttö... 9 Käsittely Suodatinkuivaimen korvaaminen Danfossin erikoissuodattimet Combisuodattimet, malli DCC/DMC Burn-out suodatin, malli 48-DA Erikoissovellukset DCL/DML suodatinkuivaimet Mitoitus EPD (Equilibrium Point Dryness) Kuivausteho (vesiteho) Nesteteho (ARI 710*) Suositeltu laitosteho Vian etsintä Danfossin suodatinkuivaimet RZ0ZE220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

3 Toiminta Jotta jäähdytyslaite toimisi optimaalisesti, on sen sisäpuolen oltava puhdas ja kuiva. Ennen jäähdytyslaitteen käynnistystä laitteesta on poistettava kosteus luomalla siihen vähintään 0.05 mbarin abs. paineen tyhjö. Käytön aikana lika ja kosteus kerätään ja poistetaan kuivaussuodattimen avulla jatkuvana prosessina. Kuivaussuodattimen kiinteä sisus koostuu osatekijöistä: - Molecular Sieves - Silikageeli - Aktivoitu alumiinioksidi ja polyesteriverkko A suodattimen ulostulossa. Ah0_0001 Kiinteää sisusta voi verrata sieneen, joka imee itseensä vettä. Molecular Sieves imee vettä, aktivoitu alumiinioksidi puolestaan imee veden lisäksi myös happoja. Kiinteä sisus B toimii polyesteriverkon A kanssa myös likasuodattimena. Kiinteä sisus sitoo itseensä suuria likahiukkasia ja polyesteriverkko pieniä. Näin kuivaussuodatin kykenee sitomaan kaikki likahiukkaset, jotka ovat suurempia kuin 25 myytä. Ah0_0011 Mallit DCL/DML 032s, DCL/DML 032,5s ja DCL/DML 033s sopivat erityisesti käytettäviksi jäähdytysjärjestelmissä, joissa paisunta tapahtuu kapillaariputken kautta. Ah0_0017 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZE220 3

4 Kuivaussuodattimen valinta Kuivaussuodatin valitaan jäähdytyslaitteen putkimitoituksen ja tehon perusteella. Juotosliitoksiin sopii hyvin Danfossin kuivaussuodatinmalli DCL/DML, jonka erityisen suuri kuivausteho pidentää suodattimen vaihtoväliä. Juotosyhteessä A merkkinä oleva rengas tarkoittaa, että siinä on mmliitäntä. Tuumaliitäntäisissä juotosyhteissä ei ole rengasta yhteessä A. Malli DCL sopii CFC/HCFC-kylmäaineille. Malli DML sopii HFC-kylmäaineille. Ah0_0018 A Sijoitus jäähdytyslaitteeseen Kuivaussuodatin asennetaan jäähdytyslaitteeseen suojatuksi halutun komponentin eteen. Kuivaussuodatin asennetaan yleensä nestejohtoon, jossa se ensisijaisesti suojaa paisuntaventtiiliä. Nestejohdossa jäähdytysaineen virtausnopeus on pieni, minkä ansiosta kylmäaineen ja kuivaussuodattimen sisuksen välinen kontakti on hyvä. Samalla tuloksena on pieni painehäviö kuivaussuodattimessa Kuivaussuodatin voidaan asentaa myös imujohtoon, jossa se ensisijaisesti suojaa kompressoria likahiukkasilta ja kuivaa kylmäainetta. Imusuodattimia, nk. burn-out suodattimia, käytetään happojen poistamiseen moottorivaurion jälkeen. Pienen painehäviön aikaansaamiseksi imusuodattimen tulee normaalisti olla suurempi kuin nestejohdon suodattimen. Imusuodatin vaihdetaan ennen kuin painehäviö ylittää alla mainitut arvot. Ah0_0019 Ah0_ RZ0ZE220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

5 A/C laitteet: Jäähdytyslaitteet: Pakastimet: 0,50 bar 0,25 bar 0,15 bar Kuivaussuodattimen jälkeen asennetaan nestelasi, jossa on kosteusindikaattori. Kuivaussuodattimen jälkeisen nestelasin osoitukset ovat: Vihreä: Ei vaarallista kosteutta kylmäaineessa. Keltainen: Kylmäaineen kosteuspitoisuus on liian korkea ennen paisuntaventtiiliä. Kuplinta: 1) Kuivaussuodattimen painehäviö on liian suuri. 2) Alijäähdytystä ei ole. 3) Jäähdytyslaitteessa on liian vähän kylmäainetta. Ah0_0032 Jos näkölasi asennetaan ennen kuivaussuodatinta, osoitukset ovat: Vihreä: Ei vaarallista kosteutta kylmäaineessa Keltainen: Jäähdytyslaitteen kosteuspitoisuus on liian korkea. Kuplinta: 1) Alijäähdytystä ei ole. 2) Jäähdytyslaitteessa on liian vähän kylmäainetta. Ah0_0031 Mikäli halutaan osoitus sekä jäähdytyslaitteen kosteuspitoisuudesta kokonaisuudessaan että kylmäaineen tilasta ennen paisuntaventtiiliä, asennetaan nestelasi kuivaussuodattimen molemmille puolille. Vaihto vihreästä keltaiseen osoitukseen nestelasissa määräytyy sen perusteella, miten hyvin kylmäaine liukenee veteen. Indikaattori osoittaa keltaista ennen kuin syntyy vaara että paisuntaventtiilissä oleva vesi jäätyisi. Ah0_0030 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZE220 5

6 HUOM! Kylmäainetta ei saa lisätä laitteeseen ainoastaan nestelasissa havaittujen kuplien perusteella, vaan ensin on selvitettävä syy kuplien muodostumiseen! Ah0_0006 Asennus Kuivaussuodatin on asennettava siten, että virtaussuunta on arvokilvessä olevan nuolen suuntainen. Kuivaussuodatin voidaan asentaa mihin asentoon tahansa, mutta on muistettava: pystysuora asennus ja virtaus alhaalta ylöspäin merkitsee nopeaa tyhjöimua ja tyhjentämistä. Sitä vastoin pystysuora asennus, mutta virtaus ylhäältä alaspäin tuo mukanaan pitemmän tyhjöimun ja tyhjennyksen, koska kylmäaineen on höyrystyttävä ulos suodattimesta. Ah0_0022 Suodattimen sisus on kiinnitetty tukevasti suodattimen runkoon. Kuivaussuodattimet kestävät jopa 10 g:n *) tärinää. Tarkista että putket kestävät kuivaussuodattimen painon ja mahdollisen tärinän. Jos putket eivät kestäisi, on kuivaussuodatin kiinnitettävä jäähdytysjärjestelmän kiinteään osaan kiristysnauhalla tai muulla vastaavalla. *) 10 g = 10 kertaa maan painovoima. Ah0_ RZ0ZE220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

7 DCR: Tuloyhde käännetään ylöspäin tai vaakasuoraan. Näin estetään kerääntyneen lian pääsy putkiin suodattimen sisusta vaihdettaessa. Uutta DCR:ää asennettaessa on aina varattava riittävästi tilaa suodatinsisuksen vaihtamiseen. Kuivaussuodatinpakkaus tai suodatinsisuksen pakkaus avataan vasta juuri ennen asennusta. Tällä tavoin komponentit säilyvät mahdollisimman hyväkuntoisina. Ah0_0002 Suodattimessa tai pakkauksissa ei ole tyhjötä eikä ylipainetta. Muoviset liitosmutterit, kapselit ja hermeettiset kotelot pitävät kuivausaineen hyväkuntoisena. Ah0_0003 Juottaminen Kuivaussuodattimen juottamisen aikana on käytettävä suojakaasua, esim. N 2. Suojakaasun tulee virrata suodattimen läpivirtaussuuntaan. Tällöin vältytään siltä, että juotosprosessissa syntyvä lämpö siirtyisi polyesteriverkkoon ja vaurioittaisi sitä. Ah0_0004 Varoitus! Juotosseokset ja lisäaine kehittävät savua, joka voi olla terveydelle vaarallista. Tutustu valmistajan antamiin ohjeisiin ja noudata annettuja turvallisuusmääräyksiä. Älä pidä päätäsi savussa juottamisen aikana. Huolehdi työtilan tehokkaasta tuuletuksesta ja/tai käytä työpisteimuria, jotta vältyt hengittämästä savua ja kaasuja. Käytä suojalaseja. Käytä märkää vaatetta kuparisilla yhteillä varustettujen kuivaimien ympärillä. Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZE220 7

8 Käyttö Kosteutta tulee jäähdytyslaitteeseen: 1) Jäähdytyslaitetta rakennettaessa. 2) Kun jäähdytyslaite avataan huollon yhteydessä. 3) Jos imupuolella on alipainetta, imupuolen vuodon yhteydessä. 4) Kun laitteeseen laitetaan kosteaa öljyä tai kylmäainetta. 5) Kun vesilauhduttimessa on vuoto. Jäähdytyslaitteessa oleva kosteus voi johtaa: a) Paisuntalaitteen jäätymiseen ja tukkeutumiseen. b) Metalliosien ruostumiseen. c) Eristeen kemialliseen vaurioitumiseen hermeettisissä ja puolihermeettisissä kompressoreissa. d) Öljyn hajoamiseen (hapon muodostuminen). Kuivaussuodatin poistaa tyhjöimun jälkeisen kosteuden, kuten myös myöhemmin jäähdytyslaitteeseen päässeen kosteuden. Varoitus! Kuivaussuodattimen kanssa ei saa koskaan käyttää pakkasnesteitä kuten esim. Kuivaussuodatin on vaihdettava kun: Nestelasi osoittaa, että kosteuspitoisuus on liian korkea (keltainen väri). Suodattimen painehäviö on liian suuri (nestelasissa on kuplia normaalin käytön aikana). Jäähdytyslaitteen pääkomponenttia, esim. kompressoria vaihdetaan. Joka kerta kun jäähdytyslaite avataan, esim. paisuntaventtiilin suutinta vaihdettaessa. Ah0_0005 metyylialkoholia. Pakkasneste voi rikkoa suodattimen, jolloin se ei kykene imemään vettä ja happoa. Käytettyä suodatinta ei saa koskaan käyttää uudelleen. Kuivaussuodattimesta irtoaa kosteutta jos sitä käytetään jäähdytyslaitteessa, jossa kosteuspitoisuus on vähäinen tai jos kuivaussuodatin lämpiää. Ah0_ RZ0ZE220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

9 DCR Suodattimessa saattaa muodostua ylipainetta, joten sitä avattaessa on oltava erityisen varovainen. DCR-suodattimen laipan tiivistettä ei saa koskaan käyttää uudelleen. Vaihda tiiviste uuteen ja voitele sitä hieman jäähdytyskoneöljyllä ennen laippojen kiristämistä. Ah0_0009 Tiivisteiden käyttö Käytä vain ehjiä tiivisteitä. Laippapintojen, jotka muodostavat tiivistepinnan, tulee olla puhtaita ja kuivia ennen asennusta. Älä käytä liimaantuvia täyteaineita, ruosteen poistajaa tai vastaavia kemikaaleja tiivistettä asennettaessa tai poistettaessa. Tiivisteiden asentaminen 1. Kostuta tiivisteen pinnat tipalla kompressorin voiteluöljyä 2. Laita tiiviste paikoilleen. 3. Asenna pultit paikoilleen ja kiristä, kunnes kaikki pultit ovat kevyesti kiinni. 4. Kiristä pultit ristikkäin. Käytä asentamisessa sopivaa öljyä pulttien ja mutterien voiteluun. Älä käytä pultteja, jotka ovat kuivia, syöpyneitä tai muutoin viallisia (vialliset pultit voivat kiristyä huonosti ja siten aiheuttaa vuotavan liitoksen). Kiristä pultit vähintään 3-4 vaiheessa seuraavasti: Vaihe 1: noin 10% vaaditusta momentista. Vaihe 2: noin 30% vaaditusta momentista. Vaihe 3: noin 60% vaaditusta momentista. Vaihe 4: 100% vaaditusta momentista. Lopuksi tarkista kiristysjärjestyksessä, että momentti on oikea. Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZE220 9

10 Hävittäminen Sulje aina käytetyt kuivaussuodattimet, sillä niissä on pieniä määriä kylmäainetta ja öljyntähteitä. Noudata paikallisia käytettyjen kuivaussuodatinten hävittämistä koskevia viranomaisten määräyksiä. Kuivaussuodattimen vaihto: - Sulje venttiili n:o 1. - Ime suodatin tyhjäksi. - Sulje venttiili n:o 3. - Avaa venttiili n:o 2. Järjestelmä toimii nyt ohituksella - Vaihda tilalle uusi suodatin tai suodattimen sisus - Käynnistä laite uudelleen avaamalla/ sulkemalla venttiilit päinvastaisessa järjestyksessä. - Irrota venttiileissä mahdollisesti olevat kahvat/käsipyörät. Ah0_0023 Ah0_0014 Danfossin erikoissuodattimet Combi-suodattimet DCC ja DMC Combi-suodatinmalleja DCC ja DMC käytetään pienissä jäähdytyslaitteissa, joissa on paisuntaventtiili ja joiden lauhduttimeen ei mahdu koko kylmäainemäärä. Säiliö lisää nesteen alijäähdytystä ja luo mahdollisuuden automaattiseen sulatukseen käytettäessä pump-down kytkentää. Säiliö tasaa kylmäaineen tilavuuden muutoksia, ja siihen tulee mahtua koko kylmäainemäärä huollon ja korjaustöiden aikana. Turvallisuussyistä säiliön tilavuuden tulee olla vähintään 15% suurempi kuin kylmäaineen tilavuus. Ah0_ RZ0ZE220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

11 Burn-out suodatin, malli 48-DA Burn-out suodattimia käytetään hermeettisten tai puolihermeettisten kompressorien vaurioiden yhteydessä. Kompressorivaurio, joka on aiheuttanut hapon muodostumista, ilmenee öljyn hajuna ja värimuutoksina. Vaurion syynä voi olla: - Kosteus, ilma tai lika jäähdytyslaitteessa - Viallinen moottorin suojakytkin - Liian pienestä kylmäainemäärästä johtuva puutteellinen jäähdytys - Painekaasun lämpötila ylittää 175 C. Ah0_0013 Kun kompressori on vaihdettu ja laitteen muut osat puhdistettu, asennetaan kaksi burn-out suodatinta, yksi nestejohtoon ja yksi imujohtoon. Happopitoisuus tarkistetaan säännöllisesti ja suodattimet vaihdetaan tarpeen mukaan uusiin. Kun öljyn tarkastus osoittaa, että järjestelmässä ei ole enää happoa, voidaan nestejohdossa oleva burn-out -suodatin vaihtaa tavalliseen kuivaussuodattimeen ja imujohdon suodatin voidaan poistaa kokonaan. Ah0_0010 Erikoissovellukset DCL/DML suodatinkuivaimet Korjattaessa pieniä hermeettisiä koneistoja, esim. kotitalouden kylmäkalusteissa, voidaan säästää sekä aikaa että rahaa asentamalla DCL/DML suodatinkuivain kompressorin imujohtoon. Menetelmän edut tulevat parhaiten esille verrattaessa tavanomaista korjausprosessia menetelmään, jossa hyödynnetään DCL/DML suodattimen erinomaisia kykyjä poistaa kosteutta, happoja ja likaa. HUOM! Tämä ratkaisu on käyttökelpoinen vain silloin, kun öljyssä ei ole tapahtunut värimuutoksia ja kun kapillaarikuivain ei ole tukkeutunut. Ah0_0015 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZE220 11

12 Imuputkeen asennetun DCL/DML suodattimen etuja: 1. Korjaukset sujuvat nopeammin 2. Lisääntynyt kuivaus- ja haponpoistoteho 3. Kompressori on suojattu epäpuhtauksilta 4. Parantunut korjausten laatu 5. Puhtaampi työympäristö DN-suodatin imee vanhaan öljyyn sitoutuneen hapon ja kosteuden, minkä ansiosta jäähdytyslaitteesta ei tarvitse poistaa öljyn jäänteitä. Kapillaarikuivaimet Kylmäaine otetaan talteen ja sen uudelleen käyttö arvioidaan. Kompressori ja kapill. kuivain irrotetaan. Laitteessa oleva öljy poistetaan. Laite kuivataan typellä. Uusi kompressori littetään ja uusi kapill. kuivain asennetaan. Tyhjöimu ja kylmäaineen täyttö. DCL/DML kuivain Kylmaine otetaan talteen ja sen uudelleen käyttö arvioidaan. Kompressori irrotetaan. Ei mitään Ei mitään Uusi kompressori liitetään ja uusi DCL/ DML kuivain asennetaan imuputkeen. Tyhjöimu ja kylmäaineen täyttö Imuputkessa oleva DCL/DML kuivain pitää epäpuhtaudet poissa lauhduttimesta, höyrystimestä, putkista jne. Näin taataan uuden kompressorin pitkä käyttöikä. Tarkoitukseen voidaan käyttää sellaisia DCL/DML kuivaimia, joilla on sama liitinkoko kuin kompressorilla. Suosittelemme Danfossin hermeettisten kompressorien valikoimaa. Esimerkki: Kompressorimalli Imuputki [mm] Kuivainmalli TL Ø6.2 DCL/DML 032s NL 6-7 Ø6.2 DCL/DML 032s Mitoitus Kuivaussuodattimen valintaan liittyy erilaisia ilmaisuja, jotka kukin voivat muodostaa valintaperustan. EPD (Equilibrium Point Dryness) EPD määrittelee kylmäaineen mahdollisimman alhaisen vesipitoisuuden nestevaiheessa, kun kylmäaine on ollut kosketuksissa kuivaussuodattimen kanssa. EPD/R22*) = 60 ppm W EPD/R134a = 75 ppm W EPD/R404A = 30 ppm W ARI-710 normin mukaisesti, ppm W (mg vesi kg kylmäaine ) *) Air-conditioning and Refrigeration Institute, Virginia, USA Ah0_ RZ0ZE220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

13 Kuivausteho (Vesiteho) Kuivausteho tarkoittaa sitä määrää vettä, jonka kuivaussuodatin pystyy imemään itseensä nesteen lämpötilan ollessa 24 C tai 52 C, ARI-710 normin mukaisesti. Kuivausteho ilmaistaan grammoina vettä, vesipisaroina tai kilogrammoina kylmäainetta kuivattaessa. R12: 565 ppm W 15 ppm W R22: 1050 ppm W 60 ppm W R134a: 1050 ppm W 75 ppm W 1000 ppm W = 1g vettä/1kg kylmäainetta 1g vettä = 20 vesitippaa Ah0_0016 Nesteteho (ARI-710 *) ) Imaisee suodattimen läpi virtaavan nestemäärän painehäviöllä 0,07 baari, kun t c = +30 C, t e = -15 C. Nesteteho ilmaistaan litroina minuutissa (l/min) tai kilowatteina (kw). Muuntaminen kilowateista (kw) litroiksi (l) minuutissa (/min): R22: 1kW = 0,32 l/min R134a: 1kW = 0,35 l/min R404A: 1kW = 0,52 l/min *) Air-conditioning and Refrigeration Institute, Virginia, USA Ah0_0024 Suositeltu laitosteho Suositeltu laitosteho ilmaistaan kilowatteina (kw) erityyppisille jäähdytyslaitteille nestetehon perusteella, kun p = 0.14 baaria ja tyypilliset käyttöolosuhteet seuraavat: Käyttöolosuhteet: Jäähdytyslaitteet ja pakastimet A/C laitteet A/C yksiköt t e = höyrystymislämpötila t c = lauhtumislämpötila t e = -15 C, t c = +30 C t e = -5 C, t c = +45 C t e = +5 C, t c = +45 C HUOM! Samalla A/C-yksiköiden sekä jäähdytyslaitteiden ja pakastimien kw-laitosteholla voidaan asentaa pienemmät kuivaussuodattimet A/C-yksiköihin, sillä höyrystymislämpötila (t e ) on korkeampi, ja oletetaan että tehdasvalmisteisten yksiköiden kosteuspitoisuus on pienempi kuin työmaalla rakennettujen laitteiden. Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZE220 13

14 Vian etsintä Oire Aiheuttaja Korjaus Nestelasin indikaattori Liikaa kosteutta järjestelmässä. Vaihda suodatinkuivain uuteen.* näyttää keltaista. Höyrystimen teho liian pieni. Painehäviö suodattimessa on liian suuri. Vertaa suodattimen kokoa laitoksen tehoon. Suodatin on tukkeutunut. Suodatin on alimitoitettu. Vertaa suodattimen kokoa laitoksen tehoon. Kuplia nestelasissa suodattimen jälkeen. Painehäviö suodattimessa liian suuri. Vertaa suodattimen kokoa laitoksen tehoon. Suodatin on tukkeutunut. Suodatin on alimitoitettu. Vertaa suodattimen kokoa laitoksen tehoon. Riittämätön alijäähdytys. Kylmäainetäytös on liian pieni. Etsi syy liian pieneen alijäähdytykseen. Älä lisää kylmäainetta vain riittämättömän alijäähdytyksen takia. Lisää tarvittava määrä kylmäainetta. Suodattimen ulostulo on kylmempi kuin sisäänmeno (voi olla jäätynyt). Painehäviö suodattimessa on liian suuri. Suodatin on tukkeutunut. Vertaa suodattimen kokoa laitoksen tehoon. Suodatin on alimitoitettu. * Rember to seal the old filter after removal. Vertaa suodattimen kokoa laitoksen tehoon. * Muista sulkea vanhan kuivaimen päät. 14 RZ0ZE220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

15 Tuotemalli Toiminta Kylmäaine Täytös Öljy DML DCL DMB DCB Vakio suodatinkuivain Vakio suodatinkuivain Bi-flow suodatinkuivain Bi-flow suodatinkuivain HFC, yhteensopiva R 22 kanssa CFC/HCFC HFC, yhteensopiva R 22 kanssa CFC/HCFC DMC Combi-suodatin HFC, yhteensopiva R 22 kanssa 100% molecular sieves Polyoliesteri (POE) Polyalkyyli (PAG) 80% molecular sieves 20% aktivoitu aluminioksidi Mineraaliöljy (MO) Alkyylibentseeni (BE) 100% molecular sieves Polyoliesteri(POE) Polyalkyyli (PAG) 80% molecular sieves 20% aktivoitu aluminioksidi Mineraaliöljy (MO) Alkyylibentseeni (BE) 100% molecular sieves Polyoliesteri (POE) Polyalkyyli (PAG) DCC Combi- suodatin CFC/HCFC 80% molecular sieves 20% aktivoitu aluminioksidi DAS DCR 48-DU/DM DCR-kuivaimelle 48-DN/DC DCR-kuivaimelle 48-DA DCR-kuivaimelle 48-F DCR-kuivaimelle Burn-out suodatinkuivain Suodatinkuivain, vaihdettava suodatinpanos Vaihdettava suodatinpanos DCRkuivaimelle: vakio suodatinkuivain Vaihdettava suodatinpanos DCRkuivaimelle: vakio suodatinkuivain Vaihdettava suodatinpanos DCRkuivaimelle: vakio suodatinkuivain Vaihdettava suodatinpanos DCRkuivaimelle: vakio suodatinkuivain R 22, R 134a, R 404A, R 507 Kts. suodatinpanoksen kuvaus alla. HFC, yhteensopiva R 22 kanssa CFC/HCFC R 22, R 134a, R 404A, R % molecular sieves 70% aktivoitu aluminioksidi 48-DU/DM, 48-DN DC, 48-DA, 48-F Mineraaliöljy (MO) Alkyylibentseeni (BE) 100% molecular sieves Polyoliesteri (POE) Polyalkyyli (PAG) 80% molecular sieves 20% aktivoitu aluminioksidi Kaikki - Kaikki - Mineraaliöljy (MO) Alkyylibentseeni (BE) Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZE220 15

16 Danfossin tuotevalikoima kylmään ja ilmastoinnin jäähdytykseen: Kompressorit kylmä- ja ilmastointijärjestelmiin Tuoteryhmä koostuu hermeettisistä mäntäkompressoreista, scrollkompressoreista ja ilmalauhdutteisista kompressorikoneikoista. Tyypillisiä sovelluksia ovat ilmastointiyksiköt, vedenjäähdytyskoneistot ja kaupalliset kylmäkoneistot. Kompressorit ja koneikot Tähän tuoteryhmään kuuluvat hermeettiset kompressorit ja ilmalauhdutteiset kompressorikoneikot kotitalouksien jääkaappeihin ja pakastimiin, sekä kaupallisiin laitteisiin kuten juoman- ja pullonjäähdyttimiin. Danfossilla on valikoimissaan kompressoreita myös lämpöpumppuihin, sekä 12 ja 24 voltin kompressoreita veneiden yms. kulkuneuvojen jääkaappeihin ja pakastimiin. Termostaatit jääkaappeihin ja pakastimiin Kylmä- ja pakastekalusteiden lämpötilan säätämiseen Danfossilla on laaja tuotevalikoima elektromekaanisia termostaatteja, jotka on valmistettu asiakkaiden toiveiden mukaan. Elektronisten termostaattien valikoimasta löytyvät termostaattimallit, joissa on näyttö sekä mallit ilman näyttöä. Danfoss huoltotermostaatit kaikkien kylmäsovellusten huoltamiseen. Kylmäautomatiikka Danfossin kylmäautomatiikan täydellinen tuoteohjelma kattaa kaikki mekaanisesti ja elektronisesti kontrolloitavien kylmäkoneistojen ohjaamiseen, turvallisuuteen, koneiston suojaamiseen ja valvontaan tarvittavat komponentit. Tuotteita käytetään lukemattomissa sovelluksissa kaupallisen ja teollisen kylmän sekä ilmastoinnin osa-alueilla. Danfoss ei vastaa luetteloissa, esitteissä tai muussa painetussa materiaalissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Danfoss pidättää itselleen oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta tuotteisiinsa muutoksia, myös jo tilattuihin, mikäli tämä voi tapahtua muuttamatta jo sovittuja suoritusarvoja. Kaikki tässä materiaalissa esiintyvät tavaramerkit ovat asianomaisen yrityksen omaisuutta. Danfoss ja Danfoss-logo ovat Danfoss A/S:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään. RZ0ZE220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

Vihjeitä asentajille KV paineensäätimet

Vihjeitä asentajille KV paineensäätimet Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Käyttö... 3 KVP höyrystinpaineensäädin... 3 KVR lauhdutinpaineensäädin...

Lisätiedot

Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennusprosessi. Refrigeration and Air Conditioning Controls

Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennusprosessi. Refrigeration and Air Conditioning Controls Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Käytännön vihjeitä Asennusprosessi R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Asennusprosessi... 3 Asennusprosessin

Lisätiedot

Vihjeitä asentajille Vian etsintä kylmälaitoksissa

Vihjeitä asentajille Vian etsintä kylmälaitoksissa Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Vian etsintä kylmälaitoksissa R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Yleistä vian etsinnästä... 3 Vian

Lisätiedot

Vihjeitä asentajille Termostaattiset paisuntaventtiilit

Vihjeitä asentajille Termostaattiset paisuntaventtiilit Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu... 3 Täytökset... 5 Termostaattisen paisuntaventtiilin valinta...

Lisätiedot

Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti

Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti VMGFC120 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

*Mallista riippuen 1

*Mallista riippuen 1 Käyt t öohj e FI KP( esf )3620,KP( esf4220) *Mallista riippuen 1 Sisällysluettelo Käyttöohje: Jääkaapin yleiskuvaus... 2 Jääkaapin käyttökohteet... 2 Ympäristön lämpötila... 3 Vaatimustenmukaisuus... 3

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

Käyttöönotto- ja huolto-opas

Käyttöönotto- ja huolto-opas Käyttöönotto- ja huolto-opas HXL040-jäähdytysyksikkö vacon 3 PIKAKÄYNNISTYSOPAS SEURAAVAT PIKAKÄYNNISTYSOPPAAN VAIHEET ON SUORITETTAVA ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. Ongelmatapauksissa ota yhteys

Lisätiedot

Topi Oikkonen. RA1-lämpöpumpun käyttöönotto ja optimointi

Topi Oikkonen. RA1-lämpöpumpun käyttöönotto ja optimointi Topi Oikkonen RA1-lämpöpumpun käyttöönotto ja optimointi Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Kemiantekniikka Insinöörityö 13.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Topi

Lisätiedot

Käyttö- ja Asennusohje

Käyttö- ja Asennusohje Käyttö- ja Asennusohje Käyttöohje, Stinger systeemi Asennusohje, ulkoyksikkö, Carrier Tekniset tiedot, piirustukset Versio 4,1 Maahantuoja Carrier Oy WWW.CARRIER.FI Käyttö- ja asennusohje versio 4.1-1

Lisätiedot

talteen Lämpöpumpun sisäyksikkö vapauttaa kylmäaineessa lämpöenergian lämmittämään sisäilmaa. Samalla sisäilma puhdistuu ja kosteus poistuu.

talteen Lämpöpumpun sisäyksikkö vapauttaa kylmäaineessa lämpöenergian lämmittämään sisäilmaa. Samalla sisäilma puhdistuu ja kosteus poistuu. Ota LÄMPÖ talteen Lämpöpumpun ulkoyksikkö varastoi lämpöenergian ilmasta kylmäaineeseen, jonka välityksellä lämpö siirtyy sisälle taloon. Lämpöpumpun sisäyksikkö vapauttaa kylmäaineessa olevan lämpöenergian

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

PERÄMOOTTORI. Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan.

PERÄMOOTTORI. Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. PERÄMOOTTORI Omistajan käsikirja F2.6BM Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. PARSUN-perämoottorit ovat tehokkaita, taloudellisia ja turvallisia

Lisätiedot

Seulakauhan käyttöohje

Seulakauhan käyttöohje Seulakauhan käyttöohje Finnish EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta (Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A) Valmistaja: Osoite: Remu Oy Inhantie 7, 63700 ÄHTÄRI, SUOMI Henkilön nimi ja osoite, joka

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus

Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Taito Happonen Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Aducate Reports and Books 3/2010 Aducate Centre for Training and Development TAITO HAPPONEN Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Kylmätekniikan perusteista

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Flowserve Pump Division

Flowserve Pump Division Flowserve Pump Division Asennus-, käyttö- ja huolto-opas FLOWSERVE -pumput Mallit CPX, CPXN RUNKOASENTEINEN KEMIANPROSESSIPUMPPU Käyttöohje C937KH022-04/03 Käyttöohjeen osanumero ja julkaistamispäivä Maailmanlaajuinen,

Lisätiedot

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 40CAS 40CAS I DA NO SV FI Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 TÄRKEÄÄ! Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käynnistät pesulaitteen ensimmäisen

Lisätiedot

geotherm plus NO, FI, PL VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2

geotherm plus NO, FI, PL VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 geotherm plus VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 NO, FI, PL Käyttäjälle Käyttöohjeet geotherm plus Lämpöpumppu ja integroitu juomavesivaraaja VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2

Lisätiedot

Maahantuoja: Oy Lining Ab Petikontie 20 01720 VANTAA TEL-AIR-2 230/1/50 400/3+N/50. Edition 01.08 ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJEET

Maahantuoja: Oy Lining Ab Petikontie 20 01720 VANTAA TEL-AIR-2 230/1/50 400/3+N/50. Edition 01.08 ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJEET Maahantuoja: Oy Lining Ab Petikontie 20 01720 VANTAA TEL-AIR-2 230/1/50 400/3+N/50 Edition 01.08 ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJEET Sisällysluettelo 1. Laitteen tyyppimerkintä... 9 2. Osat ja toimintaperiaate...

Lisätiedot

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Swegon SILVER MTM Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Sisällys 1. Yleistä 3 1.1 Määräystenmukainen käyttö 3 1.2 Vaarat 3 2. Turvallisuus 4 2.1 Turvallisuusmääräykset 4 2.2 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Kiitos lämpöpumpun ostosta Gullberg & Jansson AB:ltä. Toivomme että lämpöpumppu vastaa odotuksiasi ja antaa vuosien energitehokkaan lämmityksen. Tässä ohjeessa annettavat

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käyttöohje DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Alkuperäisten

Lisätiedot

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkokeräinten asentamisen katolla, läpiviennin teon sekä siirtoputken asennuksen katolla ja teknisessä

Lisätiedot