Vihjeitä asentajille Suodatinkuivaimet ja nestelasit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihjeitä asentajille Suodatinkuivaimet ja nestelasit"

Transkriptio

1 Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G

2 Sisällys Sivu Toiminta... 3 Suodatinkuivaimen valinta... 4 Jäähdytyslaitteeseen sijoitus... 4 Asennus... 6 Juottaminen... 7 Käyttö... 8 Tiivisteiden käyttö... 9 Käsittely Suodatinkuivaimen korvaaminen Danfossin erikoissuodattimet Combisuodattimet, malli DCC/DMC Burn-out suodatin, malli 48-DA Erikoissovellukset DCL/DML suodatinkuivaimet Mitoitus EPD (Equilibrium Point Dryness) Kuivausteho (vesiteho) Nesteteho (ARI 710*) Suositeltu laitosteho Vian etsintä Danfossin suodatinkuivaimet RZ0ZE220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

3 Toiminta Jotta jäähdytyslaite toimisi optimaalisesti, on sen sisäpuolen oltava puhdas ja kuiva. Ennen jäähdytyslaitteen käynnistystä laitteesta on poistettava kosteus luomalla siihen vähintään 0.05 mbarin abs. paineen tyhjö. Käytön aikana lika ja kosteus kerätään ja poistetaan kuivaussuodattimen avulla jatkuvana prosessina. Kuivaussuodattimen kiinteä sisus koostuu osatekijöistä: - Molecular Sieves - Silikageeli - Aktivoitu alumiinioksidi ja polyesteriverkko A suodattimen ulostulossa. Ah0_0001 Kiinteää sisusta voi verrata sieneen, joka imee itseensä vettä. Molecular Sieves imee vettä, aktivoitu alumiinioksidi puolestaan imee veden lisäksi myös happoja. Kiinteä sisus B toimii polyesteriverkon A kanssa myös likasuodattimena. Kiinteä sisus sitoo itseensä suuria likahiukkasia ja polyesteriverkko pieniä. Näin kuivaussuodatin kykenee sitomaan kaikki likahiukkaset, jotka ovat suurempia kuin 25 myytä. Ah0_0011 Mallit DCL/DML 032s, DCL/DML 032,5s ja DCL/DML 033s sopivat erityisesti käytettäviksi jäähdytysjärjestelmissä, joissa paisunta tapahtuu kapillaariputken kautta. Ah0_0017 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZE220 3

4 Kuivaussuodattimen valinta Kuivaussuodatin valitaan jäähdytyslaitteen putkimitoituksen ja tehon perusteella. Juotosliitoksiin sopii hyvin Danfossin kuivaussuodatinmalli DCL/DML, jonka erityisen suuri kuivausteho pidentää suodattimen vaihtoväliä. Juotosyhteessä A merkkinä oleva rengas tarkoittaa, että siinä on mmliitäntä. Tuumaliitäntäisissä juotosyhteissä ei ole rengasta yhteessä A. Malli DCL sopii CFC/HCFC-kylmäaineille. Malli DML sopii HFC-kylmäaineille. Ah0_0018 A Sijoitus jäähdytyslaitteeseen Kuivaussuodatin asennetaan jäähdytyslaitteeseen suojatuksi halutun komponentin eteen. Kuivaussuodatin asennetaan yleensä nestejohtoon, jossa se ensisijaisesti suojaa paisuntaventtiiliä. Nestejohdossa jäähdytysaineen virtausnopeus on pieni, minkä ansiosta kylmäaineen ja kuivaussuodattimen sisuksen välinen kontakti on hyvä. Samalla tuloksena on pieni painehäviö kuivaussuodattimessa Kuivaussuodatin voidaan asentaa myös imujohtoon, jossa se ensisijaisesti suojaa kompressoria likahiukkasilta ja kuivaa kylmäainetta. Imusuodattimia, nk. burn-out suodattimia, käytetään happojen poistamiseen moottorivaurion jälkeen. Pienen painehäviön aikaansaamiseksi imusuodattimen tulee normaalisti olla suurempi kuin nestejohdon suodattimen. Imusuodatin vaihdetaan ennen kuin painehäviö ylittää alla mainitut arvot. Ah0_0019 Ah0_ RZ0ZE220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

5 A/C laitteet: Jäähdytyslaitteet: Pakastimet: 0,50 bar 0,25 bar 0,15 bar Kuivaussuodattimen jälkeen asennetaan nestelasi, jossa on kosteusindikaattori. Kuivaussuodattimen jälkeisen nestelasin osoitukset ovat: Vihreä: Ei vaarallista kosteutta kylmäaineessa. Keltainen: Kylmäaineen kosteuspitoisuus on liian korkea ennen paisuntaventtiiliä. Kuplinta: 1) Kuivaussuodattimen painehäviö on liian suuri. 2) Alijäähdytystä ei ole. 3) Jäähdytyslaitteessa on liian vähän kylmäainetta. Ah0_0032 Jos näkölasi asennetaan ennen kuivaussuodatinta, osoitukset ovat: Vihreä: Ei vaarallista kosteutta kylmäaineessa Keltainen: Jäähdytyslaitteen kosteuspitoisuus on liian korkea. Kuplinta: 1) Alijäähdytystä ei ole. 2) Jäähdytyslaitteessa on liian vähän kylmäainetta. Ah0_0031 Mikäli halutaan osoitus sekä jäähdytyslaitteen kosteuspitoisuudesta kokonaisuudessaan että kylmäaineen tilasta ennen paisuntaventtiiliä, asennetaan nestelasi kuivaussuodattimen molemmille puolille. Vaihto vihreästä keltaiseen osoitukseen nestelasissa määräytyy sen perusteella, miten hyvin kylmäaine liukenee veteen. Indikaattori osoittaa keltaista ennen kuin syntyy vaara että paisuntaventtiilissä oleva vesi jäätyisi. Ah0_0030 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZE220 5

6 HUOM! Kylmäainetta ei saa lisätä laitteeseen ainoastaan nestelasissa havaittujen kuplien perusteella, vaan ensin on selvitettävä syy kuplien muodostumiseen! Ah0_0006 Asennus Kuivaussuodatin on asennettava siten, että virtaussuunta on arvokilvessä olevan nuolen suuntainen. Kuivaussuodatin voidaan asentaa mihin asentoon tahansa, mutta on muistettava: pystysuora asennus ja virtaus alhaalta ylöspäin merkitsee nopeaa tyhjöimua ja tyhjentämistä. Sitä vastoin pystysuora asennus, mutta virtaus ylhäältä alaspäin tuo mukanaan pitemmän tyhjöimun ja tyhjennyksen, koska kylmäaineen on höyrystyttävä ulos suodattimesta. Ah0_0022 Suodattimen sisus on kiinnitetty tukevasti suodattimen runkoon. Kuivaussuodattimet kestävät jopa 10 g:n *) tärinää. Tarkista että putket kestävät kuivaussuodattimen painon ja mahdollisen tärinän. Jos putket eivät kestäisi, on kuivaussuodatin kiinnitettävä jäähdytysjärjestelmän kiinteään osaan kiristysnauhalla tai muulla vastaavalla. *) 10 g = 10 kertaa maan painovoima. Ah0_ RZ0ZE220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

7 DCR: Tuloyhde käännetään ylöspäin tai vaakasuoraan. Näin estetään kerääntyneen lian pääsy putkiin suodattimen sisusta vaihdettaessa. Uutta DCR:ää asennettaessa on aina varattava riittävästi tilaa suodatinsisuksen vaihtamiseen. Kuivaussuodatinpakkaus tai suodatinsisuksen pakkaus avataan vasta juuri ennen asennusta. Tällä tavoin komponentit säilyvät mahdollisimman hyväkuntoisina. Ah0_0002 Suodattimessa tai pakkauksissa ei ole tyhjötä eikä ylipainetta. Muoviset liitosmutterit, kapselit ja hermeettiset kotelot pitävät kuivausaineen hyväkuntoisena. Ah0_0003 Juottaminen Kuivaussuodattimen juottamisen aikana on käytettävä suojakaasua, esim. N 2. Suojakaasun tulee virrata suodattimen läpivirtaussuuntaan. Tällöin vältytään siltä, että juotosprosessissa syntyvä lämpö siirtyisi polyesteriverkkoon ja vaurioittaisi sitä. Ah0_0004 Varoitus! Juotosseokset ja lisäaine kehittävät savua, joka voi olla terveydelle vaarallista. Tutustu valmistajan antamiin ohjeisiin ja noudata annettuja turvallisuusmääräyksiä. Älä pidä päätäsi savussa juottamisen aikana. Huolehdi työtilan tehokkaasta tuuletuksesta ja/tai käytä työpisteimuria, jotta vältyt hengittämästä savua ja kaasuja. Käytä suojalaseja. Käytä märkää vaatetta kuparisilla yhteillä varustettujen kuivaimien ympärillä. Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZE220 7

8 Käyttö Kosteutta tulee jäähdytyslaitteeseen: 1) Jäähdytyslaitetta rakennettaessa. 2) Kun jäähdytyslaite avataan huollon yhteydessä. 3) Jos imupuolella on alipainetta, imupuolen vuodon yhteydessä. 4) Kun laitteeseen laitetaan kosteaa öljyä tai kylmäainetta. 5) Kun vesilauhduttimessa on vuoto. Jäähdytyslaitteessa oleva kosteus voi johtaa: a) Paisuntalaitteen jäätymiseen ja tukkeutumiseen. b) Metalliosien ruostumiseen. c) Eristeen kemialliseen vaurioitumiseen hermeettisissä ja puolihermeettisissä kompressoreissa. d) Öljyn hajoamiseen (hapon muodostuminen). Kuivaussuodatin poistaa tyhjöimun jälkeisen kosteuden, kuten myös myöhemmin jäähdytyslaitteeseen päässeen kosteuden. Varoitus! Kuivaussuodattimen kanssa ei saa koskaan käyttää pakkasnesteitä kuten esim. Kuivaussuodatin on vaihdettava kun: Nestelasi osoittaa, että kosteuspitoisuus on liian korkea (keltainen väri). Suodattimen painehäviö on liian suuri (nestelasissa on kuplia normaalin käytön aikana). Jäähdytyslaitteen pääkomponenttia, esim. kompressoria vaihdetaan. Joka kerta kun jäähdytyslaite avataan, esim. paisuntaventtiilin suutinta vaihdettaessa. Ah0_0005 metyylialkoholia. Pakkasneste voi rikkoa suodattimen, jolloin se ei kykene imemään vettä ja happoa. Käytettyä suodatinta ei saa koskaan käyttää uudelleen. Kuivaussuodattimesta irtoaa kosteutta jos sitä käytetään jäähdytyslaitteessa, jossa kosteuspitoisuus on vähäinen tai jos kuivaussuodatin lämpiää. Ah0_ RZ0ZE220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

9 DCR Suodattimessa saattaa muodostua ylipainetta, joten sitä avattaessa on oltava erityisen varovainen. DCR-suodattimen laipan tiivistettä ei saa koskaan käyttää uudelleen. Vaihda tiiviste uuteen ja voitele sitä hieman jäähdytyskoneöljyllä ennen laippojen kiristämistä. Ah0_0009 Tiivisteiden käyttö Käytä vain ehjiä tiivisteitä. Laippapintojen, jotka muodostavat tiivistepinnan, tulee olla puhtaita ja kuivia ennen asennusta. Älä käytä liimaantuvia täyteaineita, ruosteen poistajaa tai vastaavia kemikaaleja tiivistettä asennettaessa tai poistettaessa. Tiivisteiden asentaminen 1. Kostuta tiivisteen pinnat tipalla kompressorin voiteluöljyä 2. Laita tiiviste paikoilleen. 3. Asenna pultit paikoilleen ja kiristä, kunnes kaikki pultit ovat kevyesti kiinni. 4. Kiristä pultit ristikkäin. Käytä asentamisessa sopivaa öljyä pulttien ja mutterien voiteluun. Älä käytä pultteja, jotka ovat kuivia, syöpyneitä tai muutoin viallisia (vialliset pultit voivat kiristyä huonosti ja siten aiheuttaa vuotavan liitoksen). Kiristä pultit vähintään 3-4 vaiheessa seuraavasti: Vaihe 1: noin 10% vaaditusta momentista. Vaihe 2: noin 30% vaaditusta momentista. Vaihe 3: noin 60% vaaditusta momentista. Vaihe 4: 100% vaaditusta momentista. Lopuksi tarkista kiristysjärjestyksessä, että momentti on oikea. Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZE220 9

10 Hävittäminen Sulje aina käytetyt kuivaussuodattimet, sillä niissä on pieniä määriä kylmäainetta ja öljyntähteitä. Noudata paikallisia käytettyjen kuivaussuodatinten hävittämistä koskevia viranomaisten määräyksiä. Kuivaussuodattimen vaihto: - Sulje venttiili n:o 1. - Ime suodatin tyhjäksi. - Sulje venttiili n:o 3. - Avaa venttiili n:o 2. Järjestelmä toimii nyt ohituksella - Vaihda tilalle uusi suodatin tai suodattimen sisus - Käynnistä laite uudelleen avaamalla/ sulkemalla venttiilit päinvastaisessa järjestyksessä. - Irrota venttiileissä mahdollisesti olevat kahvat/käsipyörät. Ah0_0023 Ah0_0014 Danfossin erikoissuodattimet Combi-suodattimet DCC ja DMC Combi-suodatinmalleja DCC ja DMC käytetään pienissä jäähdytyslaitteissa, joissa on paisuntaventtiili ja joiden lauhduttimeen ei mahdu koko kylmäainemäärä. Säiliö lisää nesteen alijäähdytystä ja luo mahdollisuuden automaattiseen sulatukseen käytettäessä pump-down kytkentää. Säiliö tasaa kylmäaineen tilavuuden muutoksia, ja siihen tulee mahtua koko kylmäainemäärä huollon ja korjaustöiden aikana. Turvallisuussyistä säiliön tilavuuden tulee olla vähintään 15% suurempi kuin kylmäaineen tilavuus. Ah0_ RZ0ZE220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

11 Burn-out suodatin, malli 48-DA Burn-out suodattimia käytetään hermeettisten tai puolihermeettisten kompressorien vaurioiden yhteydessä. Kompressorivaurio, joka on aiheuttanut hapon muodostumista, ilmenee öljyn hajuna ja värimuutoksina. Vaurion syynä voi olla: - Kosteus, ilma tai lika jäähdytyslaitteessa - Viallinen moottorin suojakytkin - Liian pienestä kylmäainemäärästä johtuva puutteellinen jäähdytys - Painekaasun lämpötila ylittää 175 C. Ah0_0013 Kun kompressori on vaihdettu ja laitteen muut osat puhdistettu, asennetaan kaksi burn-out suodatinta, yksi nestejohtoon ja yksi imujohtoon. Happopitoisuus tarkistetaan säännöllisesti ja suodattimet vaihdetaan tarpeen mukaan uusiin. Kun öljyn tarkastus osoittaa, että järjestelmässä ei ole enää happoa, voidaan nestejohdossa oleva burn-out -suodatin vaihtaa tavalliseen kuivaussuodattimeen ja imujohdon suodatin voidaan poistaa kokonaan. Ah0_0010 Erikoissovellukset DCL/DML suodatinkuivaimet Korjattaessa pieniä hermeettisiä koneistoja, esim. kotitalouden kylmäkalusteissa, voidaan säästää sekä aikaa että rahaa asentamalla DCL/DML suodatinkuivain kompressorin imujohtoon. Menetelmän edut tulevat parhaiten esille verrattaessa tavanomaista korjausprosessia menetelmään, jossa hyödynnetään DCL/DML suodattimen erinomaisia kykyjä poistaa kosteutta, happoja ja likaa. HUOM! Tämä ratkaisu on käyttökelpoinen vain silloin, kun öljyssä ei ole tapahtunut värimuutoksia ja kun kapillaarikuivain ei ole tukkeutunut. Ah0_0015 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZE220 11

12 Imuputkeen asennetun DCL/DML suodattimen etuja: 1. Korjaukset sujuvat nopeammin 2. Lisääntynyt kuivaus- ja haponpoistoteho 3. Kompressori on suojattu epäpuhtauksilta 4. Parantunut korjausten laatu 5. Puhtaampi työympäristö DN-suodatin imee vanhaan öljyyn sitoutuneen hapon ja kosteuden, minkä ansiosta jäähdytyslaitteesta ei tarvitse poistaa öljyn jäänteitä. Kapillaarikuivaimet Kylmäaine otetaan talteen ja sen uudelleen käyttö arvioidaan. Kompressori ja kapill. kuivain irrotetaan. Laitteessa oleva öljy poistetaan. Laite kuivataan typellä. Uusi kompressori littetään ja uusi kapill. kuivain asennetaan. Tyhjöimu ja kylmäaineen täyttö. DCL/DML kuivain Kylmaine otetaan talteen ja sen uudelleen käyttö arvioidaan. Kompressori irrotetaan. Ei mitään Ei mitään Uusi kompressori liitetään ja uusi DCL/ DML kuivain asennetaan imuputkeen. Tyhjöimu ja kylmäaineen täyttö Imuputkessa oleva DCL/DML kuivain pitää epäpuhtaudet poissa lauhduttimesta, höyrystimestä, putkista jne. Näin taataan uuden kompressorin pitkä käyttöikä. Tarkoitukseen voidaan käyttää sellaisia DCL/DML kuivaimia, joilla on sama liitinkoko kuin kompressorilla. Suosittelemme Danfossin hermeettisten kompressorien valikoimaa. Esimerkki: Kompressorimalli Imuputki [mm] Kuivainmalli TL Ø6.2 DCL/DML 032s NL 6-7 Ø6.2 DCL/DML 032s Mitoitus Kuivaussuodattimen valintaan liittyy erilaisia ilmaisuja, jotka kukin voivat muodostaa valintaperustan. EPD (Equilibrium Point Dryness) EPD määrittelee kylmäaineen mahdollisimman alhaisen vesipitoisuuden nestevaiheessa, kun kylmäaine on ollut kosketuksissa kuivaussuodattimen kanssa. EPD/R22*) = 60 ppm W EPD/R134a = 75 ppm W EPD/R404A = 30 ppm W ARI-710 normin mukaisesti, ppm W (mg vesi kg kylmäaine ) *) Air-conditioning and Refrigeration Institute, Virginia, USA Ah0_ RZ0ZE220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

13 Kuivausteho (Vesiteho) Kuivausteho tarkoittaa sitä määrää vettä, jonka kuivaussuodatin pystyy imemään itseensä nesteen lämpötilan ollessa 24 C tai 52 C, ARI-710 normin mukaisesti. Kuivausteho ilmaistaan grammoina vettä, vesipisaroina tai kilogrammoina kylmäainetta kuivattaessa. R12: 565 ppm W 15 ppm W R22: 1050 ppm W 60 ppm W R134a: 1050 ppm W 75 ppm W 1000 ppm W = 1g vettä/1kg kylmäainetta 1g vettä = 20 vesitippaa Ah0_0016 Nesteteho (ARI-710 *) ) Imaisee suodattimen läpi virtaavan nestemäärän painehäviöllä 0,07 baari, kun t c = +30 C, t e = -15 C. Nesteteho ilmaistaan litroina minuutissa (l/min) tai kilowatteina (kw). Muuntaminen kilowateista (kw) litroiksi (l) minuutissa (/min): R22: 1kW = 0,32 l/min R134a: 1kW = 0,35 l/min R404A: 1kW = 0,52 l/min *) Air-conditioning and Refrigeration Institute, Virginia, USA Ah0_0024 Suositeltu laitosteho Suositeltu laitosteho ilmaistaan kilowatteina (kw) erityyppisille jäähdytyslaitteille nestetehon perusteella, kun p = 0.14 baaria ja tyypilliset käyttöolosuhteet seuraavat: Käyttöolosuhteet: Jäähdytyslaitteet ja pakastimet A/C laitteet A/C yksiköt t e = höyrystymislämpötila t c = lauhtumislämpötila t e = -15 C, t c = +30 C t e = -5 C, t c = +45 C t e = +5 C, t c = +45 C HUOM! Samalla A/C-yksiköiden sekä jäähdytyslaitteiden ja pakastimien kw-laitosteholla voidaan asentaa pienemmät kuivaussuodattimet A/C-yksiköihin, sillä höyrystymislämpötila (t e ) on korkeampi, ja oletetaan että tehdasvalmisteisten yksiköiden kosteuspitoisuus on pienempi kuin työmaalla rakennettujen laitteiden. Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZE220 13

14 Vian etsintä Oire Aiheuttaja Korjaus Nestelasin indikaattori Liikaa kosteutta järjestelmässä. Vaihda suodatinkuivain uuteen.* näyttää keltaista. Höyrystimen teho liian pieni. Painehäviö suodattimessa on liian suuri. Vertaa suodattimen kokoa laitoksen tehoon. Suodatin on tukkeutunut. Suodatin on alimitoitettu. Vertaa suodattimen kokoa laitoksen tehoon. Kuplia nestelasissa suodattimen jälkeen. Painehäviö suodattimessa liian suuri. Vertaa suodattimen kokoa laitoksen tehoon. Suodatin on tukkeutunut. Suodatin on alimitoitettu. Vertaa suodattimen kokoa laitoksen tehoon. Riittämätön alijäähdytys. Kylmäainetäytös on liian pieni. Etsi syy liian pieneen alijäähdytykseen. Älä lisää kylmäainetta vain riittämättömän alijäähdytyksen takia. Lisää tarvittava määrä kylmäainetta. Suodattimen ulostulo on kylmempi kuin sisäänmeno (voi olla jäätynyt). Painehäviö suodattimessa on liian suuri. Suodatin on tukkeutunut. Vertaa suodattimen kokoa laitoksen tehoon. Suodatin on alimitoitettu. * Rember to seal the old filter after removal. Vertaa suodattimen kokoa laitoksen tehoon. * Muista sulkea vanhan kuivaimen päät. 14 RZ0ZE220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

15 Tuotemalli Toiminta Kylmäaine Täytös Öljy DML DCL DMB DCB Vakio suodatinkuivain Vakio suodatinkuivain Bi-flow suodatinkuivain Bi-flow suodatinkuivain HFC, yhteensopiva R 22 kanssa CFC/HCFC HFC, yhteensopiva R 22 kanssa CFC/HCFC DMC Combi-suodatin HFC, yhteensopiva R 22 kanssa 100% molecular sieves Polyoliesteri (POE) Polyalkyyli (PAG) 80% molecular sieves 20% aktivoitu aluminioksidi Mineraaliöljy (MO) Alkyylibentseeni (BE) 100% molecular sieves Polyoliesteri(POE) Polyalkyyli (PAG) 80% molecular sieves 20% aktivoitu aluminioksidi Mineraaliöljy (MO) Alkyylibentseeni (BE) 100% molecular sieves Polyoliesteri (POE) Polyalkyyli (PAG) DCC Combi- suodatin CFC/HCFC 80% molecular sieves 20% aktivoitu aluminioksidi DAS DCR 48-DU/DM DCR-kuivaimelle 48-DN/DC DCR-kuivaimelle 48-DA DCR-kuivaimelle 48-F DCR-kuivaimelle Burn-out suodatinkuivain Suodatinkuivain, vaihdettava suodatinpanos Vaihdettava suodatinpanos DCRkuivaimelle: vakio suodatinkuivain Vaihdettava suodatinpanos DCRkuivaimelle: vakio suodatinkuivain Vaihdettava suodatinpanos DCRkuivaimelle: vakio suodatinkuivain Vaihdettava suodatinpanos DCRkuivaimelle: vakio suodatinkuivain R 22, R 134a, R 404A, R 507 Kts. suodatinpanoksen kuvaus alla. HFC, yhteensopiva R 22 kanssa CFC/HCFC R 22, R 134a, R 404A, R % molecular sieves 70% aktivoitu aluminioksidi 48-DU/DM, 48-DN DC, 48-DA, 48-F Mineraaliöljy (MO) Alkyylibentseeni (BE) 100% molecular sieves Polyoliesteri (POE) Polyalkyyli (PAG) 80% molecular sieves 20% aktivoitu aluminioksidi Kaikki - Kaikki - Mineraaliöljy (MO) Alkyylibentseeni (BE) Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZE220 15

16 Danfossin tuotevalikoima kylmään ja ilmastoinnin jäähdytykseen: Kompressorit kylmä- ja ilmastointijärjestelmiin Tuoteryhmä koostuu hermeettisistä mäntäkompressoreista, scrollkompressoreista ja ilmalauhdutteisista kompressorikoneikoista. Tyypillisiä sovelluksia ovat ilmastointiyksiköt, vedenjäähdytyskoneistot ja kaupalliset kylmäkoneistot. Kompressorit ja koneikot Tähän tuoteryhmään kuuluvat hermeettiset kompressorit ja ilmalauhdutteiset kompressorikoneikot kotitalouksien jääkaappeihin ja pakastimiin, sekä kaupallisiin laitteisiin kuten juoman- ja pullonjäähdyttimiin. Danfossilla on valikoimissaan kompressoreita myös lämpöpumppuihin, sekä 12 ja 24 voltin kompressoreita veneiden yms. kulkuneuvojen jääkaappeihin ja pakastimiin. Termostaatit jääkaappeihin ja pakastimiin Kylmä- ja pakastekalusteiden lämpötilan säätämiseen Danfossilla on laaja tuotevalikoima elektromekaanisia termostaatteja, jotka on valmistettu asiakkaiden toiveiden mukaan. Elektronisten termostaattien valikoimasta löytyvät termostaattimallit, joissa on näyttö sekä mallit ilman näyttöä. Danfoss huoltotermostaatit kaikkien kylmäsovellusten huoltamiseen. Kylmäautomatiikka Danfossin kylmäautomatiikan täydellinen tuoteohjelma kattaa kaikki mekaanisesti ja elektronisesti kontrolloitavien kylmäkoneistojen ohjaamiseen, turvallisuuteen, koneiston suojaamiseen ja valvontaan tarvittavat komponentit. Tuotteita käytetään lukemattomissa sovelluksissa kaupallisen ja teollisen kylmän sekä ilmastoinnin osa-alueilla. Danfoss ei vastaa luetteloissa, esitteissä tai muussa painetussa materiaalissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Danfoss pidättää itselleen oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta tuotteisiinsa muutoksia, myös jo tilattuihin, mikäli tämä voi tapahtua muuttamatta jo sovittuja suoritusarvoja. Kaikki tässä materiaalissa esiintyvät tavaramerkit ovat asianomaisen yrityksen omaisuutta. Danfoss ja Danfoss-logo ovat Danfoss A/S:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään. RZ0ZE220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Vapaakiertoventtiilin runko, malli RA-G

Vapaakiertoventtiilin runko, malli RA-G Tekninen esite Sovellus Hyväksytty standardin EN 215 mukaisesti Kaikkia RA-G-venttiilejä voidaan käyttää kaikkien RA-sarjan termostaattiantureiden kanssa. RA-G-venttiileissä on harmaa suojatulppa. Sitä

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttökohteet Huonetermostaatti tai valvontajärjestelmä (DDC) ohjaa toimitaiteitta 0-10 V:n jännitteellä. Toimilaite muuntaa 0-10 V:n signaalin

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRI & TYNNYRIKANNET TYNNYRINKANSI SUOJAA NESTEET NOPEASTI JA YKSINKERTAISESTI Tynnyrinkansi, joka tekee tavallisesta 200 L tynnyristä paloturvallisen säiliön ongelmajätteille. Täyttää

Lisätiedot

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

STAD LVK. Linjasäätöventtiilit DN 15-50, LVK venttiilit

STAD LVK. Linjasäätöventtiilit DN 15-50, LVK venttiilit STAD LVK Linjasäätöventtiilit DN 15-50, LVK venttiilit IMI TA / Linjasäätöventtiilit / STAD LVK STAD LVK STAD linjasäätöventtiilien vaikuttava valikoima mahdollistaa nestepohjaisten järjestelmien virtaamien

Lisätiedot

JIP -haaroitusventtiilit

JIP -haaroitusventtiilit Kuvaus Danfossin on suunniteltu kaukolämpö- ja muiden suljettuihin kiertovesijärjestelmien laajennuksiin, joissa virtausaine on käsitelty sisäosien korroosiovaurioiden ehkäisemiseksi. Venttiilit täyttävät

Lisätiedot

TA-MATIC. Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili

TA-MATIC. Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili TA-MATIC Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili IMI HEIMEIER / Käyttövesiventtiilit / TA-MATIC TA-MATIC Kerrostalojen ja vastaavien käyttövesijärjestelmien

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB toimilaitteet on tarkoitettu sekoittaville sekä jakaville kääntöluistiventtiileille. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Gilflo ILVA -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje

Gilflo ILVA -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje 3377150/5 IM-P337-04 MI Issue 5 -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje 1. Esittely 2. Yleistä 3. Tekniset tiedot 4.n mekaaninen asennus 5. IImpulssiputket 6. Ensimmäinen käynnistys 7. Huolto

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

TURVALLINEN NOPEA LUOTETTAVA. T-plus T-HAARA JÄRJESTELMÄN TOIMIESSA; PIENEMPI RISKI SEKÄ HUOMATTAVA SÄÄSTÖ ASENNUSAJASSA JA KUSTANNUKSISSA.

TURVALLINEN NOPEA LUOTETTAVA. T-plus T-HAARA JÄRJESTELMÄN TOIMIESSA; PIENEMPI RISKI SEKÄ HUOMATTAVA SÄÄSTÖ ASENNUSAJASSA JA KUSTANNUKSISSA. TURVALLINEN NOPEA LUOTETTAVA T-plus T-HAARA JÄRJESTELMÄN TOIMIESSA; PIENEMPI RISKI SEKÄ HUOMATTAVA SÄÄSTÖ ASENNUSAJASSA JA KUSTANNUKSISSA. T-haara paljon helpommin Käytössä olevien järjestelmien laajennus,

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign. Optyma Plus New Generation

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign.  Optyma Plus New Generation Optyma Plus New Generation Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. Laajennettu tuotesarja: 0.6-16.5 kw MBP-sovelluksiin 0.7-9.6 kw LBP-sovelluksiin 50% lyhyempi aika tarvitaan

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

STAD-R. Linjasäätöventtiilit DN 15-25, pienemmällä Kv-arvolla

STAD-R. Linjasäätöventtiilit DN 15-25, pienemmällä Kv-arvolla STAD-R Linjasäätöventtiilit DN 15-25, pienemmällä Kv-arvolla IMI TA / Linjasäätöventtiilit / STAD-R STAD-R STAD-R peruskorjattavien kohteiden linjasäätöventtiili, joka mahdollistaa nestepohjaisten järjestelmien

Lisätiedot

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. YLEISTÄ 1.1 RAKENNE Pieni koko ja kevyt rakenne tarjoavat etuja asennuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksessa. Koot DN 300-1200 on varustettu korvilla, jotka helpottavat keskitystä ja asennusta. SLK

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53 Kun ilmassa oleva pöly erottuu suodattimeen, kasvaa virtausvastus, josta on seurauksena pienentynyt ilmavirta. Sen vuoksi on tarpeellista vaihtaa suodattimet säännöllisesti ilman epäpuhtauspitoisuuden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB-toimilaitteilla ohjataan kääntyvien sekoitusja palloventtiilien toimintaa. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

Ohjeita LVI tarkastajille

Ohjeita LVI tarkastajille Ohjeita LVI tarkastajille Heatex lämmöntalteenottokaivossa (pat. n:o 10875) ei ole kuluvia osia, joten käytön aikaisia tarkastuksia ei tarvita. Käyttäjän oma kaivon puhtaudesta huolehtiminen on riittävä

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1250650/3 IM-P125-07 ST Issue 4 MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuote informaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

TRV Nordic sl. Termostaattit ENGINEERING ADVANTAGE

TRV Nordic sl. Termostaattit ENGINEERING ADVANTAGE Termostaattianturit - M 30 x 1,5 liitännällä TRV Nordic sl Termostaattit Paineistus & Veden laatu Virtausten säätö Huonelämpötilan säätö ENGINEERING ADVANTAGE Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio Operation V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 15-04-2015 HÖGFORS V-palloventtiili on suunniteltu erityisesti massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen

Lisätiedot

www.watman.fi Trojan Aqua UV Max 21.1.2010 Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10)

www.watman.fi Trojan Aqua UV Max 21.1.2010 Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10) Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10) TROJAN AQUA-UV Max - UV-SÄTEILIJÄT (Tyypit A... F4/F4 Plus; Revisio C) Varoitus! - Laite on suunniteltu turvalliseksi. Älä kuitenkaan koskaan liitä laitetta

Lisätiedot

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1326050/3 IM-P132-11 ST Issue 3 A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN 20 ja DN 25) Useita k VS -arvoja Painantaliitännän

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje

HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje 0670350/1 IM-S03-11 ST Issue 1 HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio HM mallit 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot

BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje

BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje 1800350/3 IM-P180-12 ST Issue 3 BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

INSPECTOR A/C. Ilmastointijärjestelmän öljyn laaduntarkastusja talteenoton suojausjärjestelmä. Käyttäjän ohjekirja

INSPECTOR A/C. Ilmastointijärjestelmän öljyn laaduntarkastusja talteenoton suojausjärjestelmä. Käyttäjän ohjekirja INSPECTOR A/C Ilmastointijärjestelmän öljyn laaduntarkastusja talteenoton suojausjärjestelmä Käyttäjän ohjekirja E SISÄLTÖ Turvaohjeet 3 1. INSPECTOR-laitteen yleispiirteet 4 1.1 Tekniset ominaisuudet

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

AE44 ja AE44S automaattiset ilman- ja kaasunpoistimet nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE44 ja AE44S automaattiset ilman- ja kaasunpoistimet nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1491150/1 IM-P149-12 ST Issue 1 AE44 ja AE44S automaattiset ilman- ja kaasunpoistimet nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

Käyttöpistekohtainen vedenkäsittely Juomavesi ja tekninen käyttövesi Merlin Plus (PRF-RO) -käänteisosmoosilaite

Käyttöpistekohtainen vedenkäsittely Juomavesi ja tekninen käyttövesi Merlin Plus (PRF-RO) -käänteisosmoosilaite Käyttöpistekohtainen vedenkäsittely Juomavesi ja tekninen käyttövesi Merlin Plus (PRF-RO) -käänteisosmoosilaite KÄYTTÖOHJE Merlin on alun perin GE:n rekisteröimä tavaramerkki. Merlin tarkoittaa suomeksi

Lisätiedot

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit huonetermostaatit Asennusopas 1. Asennusvaiheet Käyttöopas voidaan ladata osoitteesta: heating.danfoss.com. 1. Asennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. 2. Huonetermostaatti pitää asentaa

Lisätiedot

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871 Flamcovent Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet 4-24-189//2002, Flamco 18503871 SF ssenus- ja käyttöohje sennus- ja käyttöohje Tekniset tiedot Suurin käyttöpaine Korkein käyttölämpötila : 10

Lisätiedot

TBV-CM. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön

TBV-CM. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön TBV-CM Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön IMI TA / Säätöventtiilit / TBV-CM TBV-CM Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien päätelaiteventtiiliksi suunniteltu TBV-CM

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40 Operation WAFER tyyppi hiiliterästä 311 (310-312) sarjat PN40 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku-

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Venttiilit, säätölaitteet + järjestelmät Pumppuryhmät Regumat. Asennusohjeet ohjeet

Venttiilit, säätölaitteet + järjestelmät Pumppuryhmät Regumat. Asennusohjeet ohjeet SF Venttiilit, säätölaitteet + järjestelmät Pumppuryhmät Regumat Asennusohjeet ohjeet 36 Käyttäminen: Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät PN10, max. käyttölämpötila 100 astetta. Oventropin pumppuryhmät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

FHM-Cx-pumppuryhmät lattialämmitykseen

FHM-Cx-pumppuryhmät lattialämmitykseen Tekninen esite FHM-Cx-pumppuryhmät lattialämmitykseen Käyttö Kuva 1: FHM-C-sekoitusventtiili (UPS-pumppu) Kuva : FHM-C-sekoitusventtiili (UPS-pumppu) Kuva : FHM-C7-sekoitusventtiili (Alpha-pumppu) Kuva

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot