Vihjeitä asentajille KV paineensäätimet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihjeitä asentajille KV paineensäätimet"

Transkriptio

1 Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G

2 Sisällys Sivu Käyttö... 3 KVP höyrystinpaineensäädin... 3 KVR lauhdutinpaineensäädin... 4 KVL käynnistyssäädin... 5 KVC tehonsäädin... 6 KVD varaajapaineensäädin... 7 Tunnistaminen... 7 Asennus... 8 Juottaminen... 8 Painekoestus... 9 Tyhjöimu... 9 Asettelu KVP höyrystinpaineensäätimet KVL käynnistyssäätimet KVR + NRD lauhdutinpaineensäätimet KVR + KVD lauhdutinpaineensäätimet Vian etsinät Danfoss paineensäätimet RZ0ZF220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

3 Käyttö Moduloivia KV paineensäätimiä käytetään sekä kylmälaitoksen pienpainepuolella että suurpainepuolella paineen ylläpitämiseksi vakiona vaihtelevissa käyttöolosuhteissa. KVP-säädintä käytetään höyrystinpaineen säätimenä. KVR-säädintä käytetään lauhdutinpaineen säätimenä. KVL-säädintä käytetään käynnistyssäätimenä. KVC-säädintä käytetään tehonsäätimenä. KVD-säädintä käytetään varaajapaineen säätimenä. NRD-venttiiliä käytetään eropaineventtiilinä. Höyrystinpaineensäädin malli KVP Höyrystinpaineen säädin asennetaan höyrystimen jälkeiseen imuputkeen ja sillä säädellään höyrystinpainetta kylmälaitoksessa, jossa on yksi tai useampi höyrystin ja yksi kompressori. Laitoksissa, joissa on erilaiset höyrystinpaineet, KVP-säädin asennetaan sen höyrystimen, jossa on korkein höyrystinpaine, jälkeiseen imuputkeen. Alimmalla paineella toimivan höyrystimen jälkeiseen imuputkeen on asennettava NRV-takaiskuventtiili estämään kylmäaineen kondensoitumista höyrystimeen laitoksen seisontajakson aikana. Ak0_0031 Ak0_0025 Kylmälaitoksiin, joissa on rinnan kytketyt höyrystimet ja yhteinen kompressori, ja joissa halutaan ylläpitää sama höyrystinpaine, asennetaan KVP-säädin yhteiseen imuputkeen. Ak0_0019 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZF220 3

4 KVP höyrystinpaineen säätimessä on painemittariliitäntä. Painemittaria käytetään höyrystinpaineen asetteluun. KVP-säädin pitää höyrystinpaineen vakiona. KVP-säädin aukeaa nousevalla tulopaineella (höyrystinpaine). Ak0_0023 Lauhdutinpaineensäädin malli KVR KVR-säädin asennetaan yleensä ilmajäähdytteisen lauhduttimen ja varaajan väliin. KVR-säädintä käytetään pitämään ilmajäähdytteisen lauhduttimen paine vakiona. KVR-säädin aukeaa nousevalla tulopaineella (lauhdutinpaine). Säädinyhdistelmä KVR+KVD tai NRD takaa riittävän korkean nestepaineen varaajassa vaihtelevissa käyttöolosuhteissa. KVR lauhdutinpaineen säätimessä on painemittariliitäntä. Painemittaria käytetään lauhdutinpaineen asetteluun. Ak0_0026 Tilanteissa jolloin sekä ilmajäähdytteinen lauhdutin että varaaja on sijoitettu ulkotiloihin ja hyvin kylmään ympäristöön, voi esiintyä vaikeuksia kylmälaitoksen käynnistyksessä pitkän seisokin jälkeen. Tällöin KVR-säädin asennetaan ilmajäähdytteisen lauhduttimen eteen ja NRD-säädin lauhduttimen ohitusjohtoon. Ak0_ RZ0ZF220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

5 KVR-säädintä käytetään myös lämmöntalteenotossa. Tässä käytössä KVR-säädin asennetaan lämmöntalteenottosäiliön ja lauhduttimen väliin. Lauhduttimen ja varaajan väliin on asennettava NRV-takaiskuventtiili estämään nestettä tiivistymästä takaisin lauhduttimeen. Ak0_0028 KVR-säädintä voidaan käyttää paineenalennusventtiilinä kylmälaitoksissa, joissa on automaattisulatus. KVR asennetaan tällöin höyrystimen ulostulon ja varaajan väliin. HUOM! KVR-säädintä ei saa koskaan käyttää varoventtiilinä. Ak0_0029 Käynnistyssäädin malli KVL KVL käynnistyssäädin suojaa kompressoria ylikuormitukselta imupaineen ollessa liian korkea. Säädin asennetaan kylmälaitoksen imuputkeen välittömästi kompressorin eteen. KVL-säädintä käytetään usein kylmälaitoksissa, joissa on hermeettiset tai puolihermeettiset, matalille lämpötila-alueille tarkoitetut kompressorit. KVL aukeaa laskevalla menopaineella (imupaine). Ak0_0024 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZF220 5

6 Tehonsäädin malli KVC KVC tehonsäädintä käytetään kylmälaitoksissa, joissa esiintyy pieniä kuormituksia ja joissa on pyrittävä välttämään liian matalaa imupainetta, ja joissa vaaditaan että käynti on jatkuvaa. Liian matala imupaine aiheuttaa lisäksi alipainetta ja sen myötä vaaran, että avokompressoreilla varustettuun kylmälaitokseen pääsee kosteutta. KVC asennetaan yleensä kompressorin paineja imuputken väliseen ohitusputkeen. KVC aukeaa laskevalla menopaineella (imupaine). Ak0_0030 Vaihtoehtoisesti voidaan KVC-säätimen sijasta käyttää CPCE tehonsäädintä, kun halutaan suurempaa tarkkuutta matalan imupaineen säätämiseen. Ak0_0002 KVC-säädin voidaan asentaa myös kompressorin paineputkesta haarautuvaan ohitusjohtoon, jolloin venttiilin ulostulo johdetaan paisuntaventtiilin ja höyrystimen väliin. Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää nesteenjäähdyttimessä, jossa on useampi rinnakkain kytketty kompressori ja jossa ei ole nesteenjakajaa. Ak0_ RZ0ZF220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

7 Varaajapaineensäädin malli KVD KVD-säädintä käytetään ylläpitämään riittävän korkea varaajapaine kylmälaitoksissa, joissa on lämmöntalteenotto tai joissa ei ole lämmöntalteenottoa. KVD-säädintä käytetään yhdessä KVR-mallisen lauhdutin-paineen säätimen kanssa. KVD varaajapaineen säätimessä on painemittariliitäntä. Painemittaria käytetään varaajapaineen asetteluun. KVD aukeaa laskevalla menopaineella (varaajapaine). Ak0_0004 Tunnistaminen Kaikissa KV-paineensäätimissä on arvokilpi, josta käy ilmi venttiilin tehtävä ja malli, esim. CRANKCASE PRESS REGULATOR Type KVL (käynnistyssäädin malli KVL). Kilvestä selviää myös venttiilin toiminta-alue (range), sekä korkein sallittu käyttöpaine (PB/MWP). Alimpana kilvessä on kaksoisnuoli, jonka toisessa päässä on plus-merkki (+) ja toisessa miinus-merkki (-). Plus (+) suunta tarkoittaa korkeampaa painetta ja miinus (-) matalampaa painetta. KV paineensäätimiä voidaan käyttää kaikille saatavissa oleville kylmäaineille, paitsi ammoniakille (NH3), säätimien painealueita noudattaen. Ak0_0032 PS Venttiilipesään on leimattu venttiilin koko, esim. KVP 15, sekä nuoli, joka osoittaa virtaussuunnan. Ak0_0005 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZF220 7

8 Asennus KV venttiileihin liittyvät putket on kiinnitettävä hyvin. Tällöin venttiilit eivät joudu alttiiksi tärinälle. Kaikki KV-malliset paineensäätimet on aina asennettava siten, että läpivirtaus tapahtuu nuolen suuntaan. Paineensäätimet voidaan asentaa haluttuun asentoon. On vain huolehdittava ettei niihin ei pääse muodostumaan öljyeikä nestelukkoja. Ak0_0006 Juottaminen Juottamisen ajaksi on venttiilin ympärille kiedottava märkä kangas. Käännä kaasuliekki aina venttiilistä poispäin niin, että lämpö ei kohdistu suoraan venttiiliin. Varmista ettei venttiiliin pääse juotosaineita, sillä siitä voi aiheutua toimintahäiriöitä venttiilissä. Ennen KV-venttiilien juottamista on varmistettava, että painemittariliitännän (jos sellainen on) sisäosa on poistettu. KV-venttiilejä juotettaessa on aina käytettävä suojalaseja. Ak0_0007 Varoitus! Juotosaineiden metalliseokset ja juoksute kehittävät savua, joka voi olla vaarallista terveydelle. Tutustu tarkoin toimittajien ohjeisiin ja noudata niiden turvamääräyksiä. Älä pidä päätäsi savussa juottamisen aikana. Huolehdi tehokkaasta ilmanvaihdosta ja/tai kunnon imusta juotoskohdassa, jolloin et joudu hengittämään savua. Käytä suojalaseja. Juottamista ei saa tehdä jos laitoksessa on kylmäainetta. Jos laitoksessa on kylmäainetta juottamisen aikana, syntyy agressiivisia kaasuja, jotka voivat syövyttää esim. KV-venttiilien paljetta tai laitoksen muita komponentteja. 8 RZ0ZF220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

9 Painekoestus KV-painesäätimet voidaan painekoestaa kylmälaitokseen asentamisen jälkeen. Koestuspaine ei saa kuitenkaan olla korkeampi kuin mitä venttiilit kestävät. KV-venttiilien korkein sallittu koestuspaine käy ilmi viereisestä taulukosta. Malli Koestuspaine, bar KVP KVP KVL KVL KVR KVR KVD KVC Tyhjiöimu Kylmälaitoksen tyhjöimun aikana on varmistettava, että kaikki KV-venttiilit ovat auki. Tehdassäädöillä toimitetut KV-venttiilit ovat seuraavissa asennoissa: - KVP on kiinni - KVR on kiinni - KVL on auki - KVC on auki - KVD on auki Koska KVP ja KVR venttiilit ovat kiinni, on niiden säätökara kierrettävä loppuun asti vasemmalle kylmälaitoksen tyhjöimun ajaksi. Joissakin yksittäisissä tapauksissa on kylmälaitoksen tyhjöimu tehtävä samanaikaisesti sekä suur- että pienpainepuolelta. Tyhjöimua ei kannata suorittaa KVP, KVR ja KVD venttiilien painemittariliitäntöjen kautta, sillä näissä yhteissä on vain hyvin pieni aukko. Ak0_0009 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZF220 9

10 Asettelu Kylmälaitosten KV-paineensäätimien asetusarvoja säädettäessä on hyvä pitää lähtökohtana tehdasasettelua. Tehdasasettelu löytyy mittaamalla etäisyys venttiilin yläreunasta säätöruuvin yläpintaan. Taulukossa on annettu tehdassäätötaso ja etäisyys x sekä paineenmuutos säätöruuvin kierrosta kohti kaikille KV-mallisille venttiileille. Malli Tehdasasetus X mm bar/ kierros KVP KVP KVL KVL KVR KVR KVD KVC Ak0_0010 KVP höyrystinpaineensäätimet: KVP höyrystinpaineen säätimien tehdasasettelu on aina 2 baaria. Myötäpäivään kierrettäessä paine nousee, ja vastapäivään kierrettäessä se laskee. Kun laitos on ollut jonkin aikaa normaalissa käytössä, on se hienosäädettävä. Hienosäätö tehdään aina painemittarin avulla. Kun KVP-venttiiliä käytetään jäätymisen estämiseen, tehdään hienosäätö silloin, kun kylmälaitos toimii minimikuormituksella. Asettelun jälkeen säätöruuvi peitetään suojatulpalla. Ak0_ RZ0ZF220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

11 KVL-käynnistyssäätimet: KVL-käynnistyssäätimien tehdasasettelu on aina 2 baaria. Myötäpäivään kierrettäessä paine nousee ja vastapäivään kierrettäessä se laskee. Tehdasasettelu on se piste, jossa KVL alkaa aueta tai jossa KVL juuri ja juuri sulkeutuu. Koska tarkoituksena on suojella kompressoria, on KVL-venttiilin asetusarvo säädettävä kompressorin korkeimmalle sallitulle imupaineelle. Asettelu tehdään kompressorin imupuolen painemittarin avulla. Ak0_0012 Lauhdutinpaineen säätimet malli KVR + NRD: Kylmälaitoksissa, joissa on säädinyhdistelmä KVR+NRD, asetellaan KVR-venttiilin säätöarvot niin, että tuloksena on sopiva lauhdutinpaine. On hyväksyttävä, että paine lauhduttimessa on aina 1,4-3,0 baaria (NRD:n painehäviö) korkeampi kuin paine varaajassa. Jos tätä ei voida sallia, käytetään yhdistelmää KVR+KVD. Tämän yhdistelmän säätö onnistuu parhaiten talviaikaan. Ak0_0013 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZF220 11

12 Lauhdutinpaineensäätimet mallit KVR + KVD: Kylmälaitoksissa, joissa on säädinyhdistelmä KVR+KVD, asetellaan ensin lauhdutinpaine KVR-säätimellä KVD:n ollessa kiinni (säätöruuvi kierretty loppuun asti vasemmalle). Tämän jälkeen asetellaan KVD varaajapaineeseen, joka on esim. noin 1 baarin matalampi kuin lauhdutinpaine. Tämä asettelu tehdään painemittarin avulla. Paras tulos saadaan talviaikaan. Jos lauhdutinpaineen asettelu tehdään kesäaikaan, voidaan toimia kahdella tavalla: 1) Uudessa kylmälaitoksessa KVR- ja KVD säätimien tehdasasettelu on 10 baaria. Säätö suoritetaan tämä aset telu lähtökohtana, laskemalla säätöruuvin kierrokset. Ak0_0014 2) Jo käytössä olevissa kylmälaitoksissa, joissa KVR- ja KVD säätimien asetteluarvoja ei tunneta, on ensin havaittava asettelun lähtökohta. Tämän jälkeen voidaan laskea ruuvin kierrokset. 12 RZ0ZF220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

13 Vian etsintä Oire Mahdollinen aiheuttaja Korjaus Huonelämpötila on liian korkea. KVP-höyrystinpaineensäädin aseteltu liian korkealle paineelle. KVP-höyrystinpaineensäätimen palje vuotaa. Asettele höyrystinpaineensäädin matalammalle paineelle. Asettelun tulee olla 8-10 K alempi kuin haluttu huonelämpötila. Muista kiertää suojatulppa paikoilleen säädön jälkeen. Löysää suojatulppa hitaasti. Jos tulpan alla on painetta tai jälkiä kylmäaineesta, palje vuotaa. Venttiili on vaihdettava. Huonelämpötila on liian matala. Imupaine huojuu. KVP-höyrystinpaineensäädin aseteltu liian matalalle paineelle. Asettele höyrystinpaineensäädin korkeammalle paineelle. Asettelun tulee olla 8-10 K alempi kuin haluttu huonelämpötila. Muista kiertää suojatulppa paikoilleen säädön jälkeen. KVP-höyrystinpaineensäädin on liian suuri. Vaihda tilalle pienempi höyrystinpaineensäädin. Muista kiertää suojatulppa paikoilleen säädön jälkeen. Imupaine on liian korkea. Lauhdutinpaine liian korkea, ilmajäähdytteiset lauhduttimet. Lauhdutinpaine liian korkea, vesijäähdytteiset lauhduttimet. KVC-tehonsäädin on liian suuri. KVC-tehonsäädin on vioittunut tai aseteteltu liian korkealle paineelle. KVR-lauhdutinpaineensäädin on aseteltu liian korkealle paineelle. KVR-lauhdutinpaineensäätimen palje saattaa vuotaa. Vaihda tilalle pienempi tehonsäädin. Muista kiertää suojatulppa paikoilleen säädön jälkeen. Vaihda tilalle uusi tehonsäädin. Asettele tehonsäädin matalammalle paineelle. Muista kiertää suojatulppa paikoilleen säädön jälkeen. Asettele lauhdutinpaineensäädin oikealle paineelle. Muista kiertää suojatulppa paikoilleen säädön jälkeen. Löysää suojatulppa hitaasti. Jos tulpan alla on painetta tai jälkiä kylmäaineesta, palje vuotaa. Venttiili on vaihdettava. Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZF220 13

14 Oire Mahdollinen aiheuttaja Korjaus Käynnistyssäädin ei pidä säätöään. KVL-käynnistyssäätimen palje vuotaa. Löysää suojatulppa hitaasti. Jos tulpan alla on painetta tai jälkiä kylmäaineesta, palje vuotaa.venttiili on vaihdettava. Kompressorin paineputki on liian kuuma KVC-tehonsäätimen palkeessa voi olla vuoto. Löysää suojatulppa hitaasti. Jos suojatulpan alla on painetta tai jälkiä kylmäaineesta, palje vuotaa.venttiili on vaihdettava. Lämpötila varaajassa on liian korkea. Ei alijäähdytystä nesteessä. Kuumakaasun määrä on liian suuri. KVD-varaajapaineensäädin on aseteltu liian matalalle paineelle. KVD-varaajapaineensäätimen palkeessa voi olla vuoto. Asettele mahdollinen KVC-tehonsäädin matalammalle säätöpaineelle. Asenna mahd. ruiskutusventtiili nesteen ruiskuttamiseksi imuputkeen, esim. malli TE2. Asettele varaajapineensäädin korkeammalle paineelle. Lauhdutinpaineensäädintä saatetaan myös joutua asettelemaan korkeammalle paineelle. Löysää suojatulppa hitaasti. Jos tulpan alla on painetta tai jälkiä kylmäaineesta, palje vuotaa.venttiili on vaihdettava. 14 RZ0ZF220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

15 Danfoss paineensäätimet Tuote Käyttö Aukeaa Painealue KVP Höyrystinpaineensäädin nousevalla tulopaineella (höyrystinpaine) bar KVR Lauhdutinpaineensäädin nousevalla tulopaineella (höyrystinpaine). KVL Käynnistyssäädin laskevalla menopaineella (imupaine). KVC Tehonsäädin laskevalla menopaineella (imupaine). CPCE Tehonsäädin laskevalla menopaineella (imupaine). KVD Varaajapaineensäädin laskevalla menopaineella (imupaine). NRD Eropaineventtiili alkaa avautua kun venttiilin painehäviö on 1.4 baaria ja on täysin auki kun painehäviö on 3 baaria bar bar bar 0-6 bar 3-20 bar 3-20 bar Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZF220 15

16 Danfossin tuotevalikoima kylmään ja ilmastoinnin jäähdytykseen: Kompressorit kylmä- ja ilmastointijärjestelmiin Tuoteryhmä koostuu hermeettisistä mäntäkompressoreista, scrollkompressoreista ja ilmalauhdutteisista kompressorikoneikoista. Tyypillisiä sovelluksia ovat ilmastointiyksiköt, vedenjäähdytyskoneistot ja kaupalliset kylmäkoneistot. Kompressorit ja koneikot Tähän tuoteryhmään kuuluvat hermeettiset kompressorit ja ilmalauhdutteiset kompressorikoneikot kotitalouksien jääkaappeihin ja pakastimiin, sekä kaupallisiin laitteisiin kuten juoman- ja pullonjäähdyttimiin. Danfossilla on valikoimissaan kompressoreita myös lämpöpumppuihin, sekä 12 ja 24 voltin kompressoreita veneiden yms. kulkuneuvojen jääkaappeihin ja pakastimiin. Termostaatit jääkaappeihin ja pakastimiin Kylmä- ja pakastekalusteiden lämpötilan säätämiseen Danfossilla on laaja tuotevalikoima elektromekaanisia termostaatteja, jotka on valmistettu asiakkaiden toiveiden mukaan. Elektronisten termostaattien valikoimasta löytyvät termostaattimallit, joissa on näyttö sekä mallit ilman näyttöä. Danfoss huoltotermostaatit kaikkien kylmäsovellusten huoltamiseen. Kylmäautomatiikka Danfossin kylmäautomatiikan täydellinen tuoteohjelma kattaa kaikki mekaanisesti ja elektronisesti kontrolloitavien kylmäkoneistojen ohjaamiseen, turvallisuuteen, koneiston suojaamiseen ja valvontaan tarvittavat komponentit. Tuotteita käytetään lukemattomissa sovelluksissa kaupallisen ja teollisen kylmän sekä ilmastoinnin osa-alueilla. Danfoss ei vastaa luetteloissa, esitteissä tai muussa painetussa materiaalissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Danfoss pidättää itselleen oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta tuotteisiinsa muutoksia, myös jo tilattuihin, mikäli tämä voi tapahtua muuttamatta jo sovittuja suoritusarvoja. Kaikki tässä materiaalissa esiintyvät tavaramerkit ovat asianomaisen yrityksen omaisuutta. Danfoss ja Danfoss-logo ovat Danfoss A/S:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään. RZ0ZF220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),