Vihjeitä asentajille Vian etsintä kylmälaitoksissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihjeitä asentajille Vian etsintä kylmälaitoksissa"

Transkriptio

1 Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Vian etsintä kylmälaitoksissa R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G

2 Sisällys Sivu Yleistä vian etsinnästä... 3 Vian etsintä ilman mittalaitteita... 3 Luokittelu... 3 Järjestelmän tunteminen... 4 Teoreettinen tieto... 4 Näkyvät viat: Ilmajäähdytteinen lauhdutin... 6 Vesijäähdytteinen lauhdutin... 6 Varaaja, jossa on nestelasi... 6 Varaajan sulkuventtiili... 6 Nestejohto... 6 Suodatinkuivain... 6 Nestelasi... 6 Paisuntaventtiili... 7 Puhallinhöyrystin... 7 Nesteenjäähdytin... 7 Imujohto... 8 Imujohdossa olevat säätimet... 8 Kompressori... 8 Kylmähuone... 8 Vikoja, jotka löytyvät tunnustelemalla: Magneettiventtiili... 9 Suodatinkuivain... 9 Vikoja, jotka voi kuulla: Imujohdossa olevat säätimet... 9 Kompressori... 9 Kylmähuone... 9 Vikoja, jotka voi haistaa: Kylmähuone... 9 Puhallinhöyrystimellä ja ilmajäähdytteisellä lauhduttimella varustettu kylmälaitos Kahdella puhallinhöyrystimellä ja ilmajäähdytt. lauhduttimella varustettu kylmälaitos Nesteenjäähdyttimellä ja vesijäähdytteisellä lauhduttimella varustettu kylmälaitos Systemaattinen vian etsintä Vian etsintä RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

3 Vian etsintä kylmälaitoksissa Kylmälaitoksissa esiintyvistä vioista yleensä Tässä vihkossa käsitellään pienissä ja suhteellisen yksinkertaisissa kylmälaitoksissa esiintyviä tavallisia vikoja. Kuvatut viat, niiden aiheuttajat, niiden korjaaminen ja vaikutus laitoksen toimintaan koskevat myös mutkikkaampia ja kookkaita laitoksia. Mutkikkaissa ja kookkaissa laitoksissa saattaa esiintyä lisäksi sellaisia vikoja, joita tässä ei käsitellä. Tässä ei myöskään puututa elektronisten säätimien vikoihin. Ae0_0001 Vian etsintä ilman mittalaitteita Vähäiselläkin kokemuksella voidaan suuri osa kylmälaitoksen tavallisista vioista paikantaa yksinomaan näkö-, kuulo-, tuntoja hajuaistin avulla. Toiset yleisesti esiintyvät viat voidaan varmuudella todeta vain mittalaitteita käyttämällä. Ae0_0012 Luokittelu Tämä kirjanen on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään vikoja, jotka on todettavissa mittalaitteita käyttämättä. Osassa kuvaillaan vikojen oireet, niiden mahdolliset syyt ja niiden vaikutus laitoksen toimintaan. Toisessa osassa käsitellään kaikkia tavanomaisia vikoja. Sekä vikoja jotka voidaan todeta ilman mittalaitteita, että vikoja, joita ei voida löytää käyttämättä mittalaitteita. Tässä osassa kuvaillaan vikojen oireet, niiden mahdolliset syyt ja korjaustoimenpiteet. Ae0_0028 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 3

4 Laitoksen tunteminen on tärkeää Vian etsinnässä on tärkeää saada hyvä yleiskuva kylmälaitoksen rakenteesta, toiminnasta ja ohjauksesta niin mekaanisesti kuin sähköisestikin. Mikäli laitos on ennestään tuntematon, on tärkeää ennen varsinaista vian etsintää tutustua perusteellisesti laitoksen putki- ja ohjauspiirikaavioon sekä toteutukseen (putkisto, komponenttien sijoitus ja laitokseen mahdollisesti liitetyt järjestelmät, kuten esim. jäähdytystornit ja suolaliuosjärjestelmät). Teoreettinen tieto on tärkeää Laitoksessa tai sen toiminnassa esiintyviä vikoja etsittäessä ja korjattaessa tarvitaan teoreettista tietämystä. Vikojen löytyminen suhteellisen pienistäkin jäähdytysjärjestelmistä edellyttää mm. perusteellista tietämystä seuraavista asioista: - Laitekomponenttien rakenne, toiminta ja tekniset ominaisuudet. - Tarvittavat mittalaitteet ja mittaustekniikka - Laitokseen sisältyvät kylmätekniset prosessit. - Ympäristön vaikutus laitoksen toimintaan - Automatiikan ja varolaitteiden toiminta ja asettelu. - Kylmälaitosten turvallisuutta ja tarkastuksia koskeva lainsäädäntö. Ennen kylmälaitoksessa esiintyvien vikojen lähempää tarkastelua on hyvä käydä lyhyesti läpi tärkeimpiä vikojen etsintään käytettäviä mittalaitteita. Ae0_0029 Ae0_0033 Ae0_ RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

5 Vian etsintä kylmälaitoksissa Seuraavaksi käsitellään kylmälaitoksen vikoja. Osien 1 ja 2 lähtökohtana ovat laitokset, jotka vastaavat putkikaavioita kuvissa 1,2 ja 3. Putkikaaviota seurataan kiertoprosessin suuntaisesti, ja mahdolliset viat selostetaan samassa järjestyksessä. Kierros alkaa kompressorin suurpainepuolelta ja etenee nuolen suuntaisesti. Ae0_0016 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 5

6 Vian etsintä Näkyvät viat Ilmajäähdytteinen lauhdutin a) Lika, esim. rasva ja pöly, sahanpuru, kuihtuneet lehdet. [Puutteellinen huolto] b) Tuuletin ei pyöri. [Moottorivika] [Moottorin suojakytkin katkaissut] c) Tuulettimin pyörimissuunta väärä. [Asennusvirhe] d) Tuulettimen siivet vaurioituneet. e) Siivet vääntyneet. [Kovakourainen käsittely] Vesijäähdytteinen lauhdutin nestelasilla: Kts. Varaaja. Varaaja, jossa on nestelasi Nestepinta liian matala. [Laitoksessa liian vähän kylmäainetta] [Höyrystimessä ylitäytyös] [Lauhduttimessa ylitäytös] Nestepinta liian korkea. [Laitoksessa ylitäytös] Varaajan sulkuventtiili a) Venttiili kiinni. b) Venttiili osittain kiinni. Nestejohto a) Liian pieni läpimitta. [Mitoitusvirhe] b) Liian pitkä. [Mitoitusvirhe] c) Johdossa liian jyrkkiä käyriä ja/tai painaumia. [Asennusvirhe] Suodatinkuivain Pintaan muodostuu kosteutta tai huurretta. [Suodatin osittain tukkeutunut: likaa tulopuolella] Nestelasi a) Keltainen. [Laitoksessa kosteutta] b) Ruskea [Laitoksessa likahiukkasia] c) Nestelasissa puhdasta höyryä. [Laitoksessa nestevajausta] [Nestejohdon venttiili kiinni] [Täydellinen tukkeutuminen, esim. kuivain] d) Nestelasissa nestettä ja höyrykuplia. [Laitoksessa nestevajausta] [Nestejohdon venttiili osittain kiinni] [Osittainen tukkeutuminen, esim. kuivain] [Puuttuva alijäähdytys] Teksti suluissa [ ] ilmaisee vian aiheuttajan Vaikutus laitoksen toimintaan Vika kohdissa a), b), c), d), e) aiheuttaa: - Kasvaneen lauhdutinpaineen. - Heikentyneen jäähdytystehon. - Lisääntyneen energiankulutuksen. Ilmajäähdytteisessä lauhduttimessa on ilman tulolämpötilan ja lauhtumislämpötilan välisen eron oltava 10 C - 20 C, mieluiten alemmassa päässä. Vesijäähdytteisessä lauhdutimessa on lauhtumislämpötilan ja veden tulolämpötilan välisen eron oltava 10 C - 20 C, mieluiten alemmassa päässä. Höyryä/höyrykuplia nestejohdossa. Matala imupaine tai "pätkittäinen" käynti. Lauhduttimen paine mahdollisesti liian korkea. Lauhduttimen paine mahdollisesti liian korkea. Pienpainepressostaatti pysäyttänyt laitoksen. Höyrykuplia nestejohdossa. Matala imupaine tai "pätkittäinen" käynti. Vika kohdissa a), b) and c) aiheuttaa: - Suuri painehäviö nestejohdossa. - Höyryä nestejohdossa. Höyryä nestejohdossa. Vaarana: - Hapon muodostuminen. - Korroosio. - Moottorin palaminen. - Veden jäätyminen paisuntaventtiilissä. Liikkuvat osat voivat kulua ja venttiilit sekä kuivaimet voivat tukkeutua. Pienpainepressostaatti tai "pätkittäinen" käynti aiheuttanut pysähtymisen. Pienpainepressostaatti aiheuttanut pysähtymisen. Pienpainepressostaatti aiheuttanut pysähtymisen. Koskien kaikkia kohdan d) vikoja: "Pätkittäinen" käynti tai käynti matalalla imupaineella. 6 RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

7 Vian etsintä kylmälaitoksissa Näkyvät viat Paisuntaventtiili a) Paisuntaventtiili paksussa huurteessa, höyrystin huurtunut vain venttiilin läheisyydessä. [Likasuodatin osittain tukkeutunut] [Anturin täytös vajaa] [Aiemmin mainitut viat, jotka saavat aikaan höyrykuplia nestejohdossa.] b) Paisuntaventtiili ilman ulkopuolista paineentasausta, höyrystimessä nesteenjakaja. [Mitoitus- tai asennusvirhe] c) Paisuntaventtiili ulkoisella paineentasauksella, paineentasausputkea ei ole asennettu. [Asennusvirhe] d) Anturia ei ole kiristetty kunnolla kiinni. [Asennusvirhe] e) Anturi ei ole kosketuksissa putkeen koko pituudeltaan. [Asennusvirhe] f) Anturi sijoitettu ilmavirtaan. [Asennusvirhe] Puhallinhöyrystin a) Höyrystimen pinta on huurteessa vain tulopuolelta, paisuntaventtiili paksussa huurteessa. [Vika paisuntaventtiilissä] [Kaikki aiemmin mainitut viat, jotka aiheuttavat höyryä nestejohdossa] b) Etuosa huurteen tukkima [Puutteellinen, viallinen tai väärin säädetty sulatusprosessi] c) Tuuletin ei pyöri. [Moottorivika tai moottorin suojakytkin katkaissut] d) Tuulettimen siivet vioittuneet. e) Siivet/lamellit vääntyneet. [Kovakourainen käsittely] Nesteenjäähdytin a) Paisuntaventtiilin anturi ei ole kunnolla kiinni. [Asennusvirhe] Teksti suluissa [ ] ilmaisee vian aiheuttajan Vaikutus laitoksen toimintaan Viat kohdissa a) aiheuttavat sen, että laitos käy matalalla imupaineella tai "pätkii" pienpressostaatin ohjaamana. Viat kohdissa b), c) aiheuttavat sen, että laitos käy matalalla imupaineella tai "pätkii" pienpressostaatin ohjaamana. Viat kohdissa d), e), f) aiheuttavat höyrystimen ylitäyttymisen, jolloin on vaarana, että nestettä virtaa kompressoriin ja vaurioittaa sitä. Vioista kohdassa a) aiheutuu: - Suuri tulistus höyrystimen ulostulossa ja keskimäärin matala imupaine laitoksessa. Vioista kohdissa a), b), c), d), e) aiheutuu: - Keskimäärin matala imupaine laitoksessa. - Heikentynyt jäähdytysteho. - Lisääntynyt energiankulutus. Paisuntaventtiilisyöttöiset höyrystimet: Ilman tulolämpötilan ja höyrystymislämpötilan välisen eron on oltava välillä 6 K - 15 K, mieluiten pienemmässä päässä. Nestepinnan säätimellä ohjatut höyrystimet: Ilman tulolämpötilan ja höyrystymislämpötilan väliseneron on oltava välillä 2 K - 8 K, mieluiten pienemmässä päässä. Höyrystin täyttyy liikaa, jolloin on vaarana nesteen virtaaminen kompressoriin ja kompressorin vaurioituminen. b) Paisuntaventtiili ilman ulkoista paineentasausta on nesteenjäähdyttimessä, jossa on suuri painehäviö, esim. koaksiaalihöyrystin. [Mitoitus- tai asennusvirhe] c) Paisuntaventtiili, jossa on ulkoinen paineentasaus mutta paineentasausputkea ei ole asennettu. [Asennusvirhe] Vioista kohdissa b), c) aiheutuu: - Suuri tulistus höyrystimen ulostulossa. - Keskimäärin matala imupaine laitoksessa. - Heikentynyt jäähdytysteho. - Lisääntynyt energiankulutus. Paisuntaventtiilisyöttöiset höyrystimet: Jäähdytettävän nesteentulolämpötilan ja höyrystymislämpötilan välisen eron on oltava välillä 6 K - 15 K, mieluiten pienemmässä päässä. Nestepinnan säätimellä ohjatut höyrystimet: Jäähdytettävän nesteentulolämpötilan ja höyrystymislämpötilan välisen eron on oltava välillä 2 K - 8 K, mieluiten pienemmässä päässä. Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 7

8 Suluissa [ ] oleva teksti ilmaisee vian aiheuttajan Näkyvät viat Imujohto a) Epätavallisen voimakas huurteenmuodostus [Paisuntaventtiilin tulistus liian pieni] b) Johdossa liian hyrkkiä käyriä ja/tai painaumia. [Asennusvirhe] Vaikutus laitoksen toimintaan Vaarana nesteen virtaaminen kompressoriin ja kompressorin vaurioituminen. Tuloksena matala imupaine tai "pätkittäinen " käynti. Imujohdossa olevat säätimet Säätimen jälkeen kosteutta tai huurretta, ennen säädintä ei kosteutta tai huurretta. [Paisuntaventtiilin tulistus liian pieni] Kompressori a) Kosteutta tai huurretta kompressorin tulopuolella. [Tulistus höyrystimen ulostulossa liian pieni] b) Öljynpinta kampikammiossa liian alhaalla. [Laitoksessa öljyn vajausta] [Öljyä kerääntyy höyrystimeen] c) Öljynpinta kampikammiossa liian ylhäällä. [Öljyä täytetty liikaa] [Kylmäainetta sekoittunut öljyyn kompressorin ollessa liian kylmä] [Kylmäainetta sekoittunut öljyyn, johtuen liian pienestä tulistuksesta höyrystimen ulostulossa] d) Laitosta käynnistettäessä öljy kuohuu kampikammiossa. [Kylmäainetta sekoittunut öljyyn kompressorin ollessa liian kylmä] e) Öljy kuohuu kampikammiossa laitoksen ollessa käynnissä. [Kylmäainetta sekoittunut öljyyn, johtuen liian pienestä tulistuksesta höyrystimen ulostulossa] Kylmähuone a) Liha on pinnaltaan kuivunut, vihannekset nuutuneita. [Ilmankosteus liian pieni - todennäköinen syy liian pieni höyrystin] b) Ovet eivät ole tiiviitä tai määräysten mukaisia. c) Puuttuvat tai rikkinäiset varoituskilvet. d) Puuttuvat tai rikkinäiset poistumistiekilvet. Kohdat b), c), d): [Puutteellinen huolto tai mitoitusvirhe] e) Puuttuvat hälytyslaitteet. [Mitoitusvirhe] Yleistä a) Liitosten alla öljytippoja ja/tai öljyläikkiä lattialla. [Liitoksissa saattaa olla vuotoja] b) Sulakkeet palaneet. [Laitoksen ylikuormitus tai oikosulku] c) Moottorin lämpöreleet ovat katkaisseet. [Laitoksen ylikuormitus tai oikosulku] d) Pressostaatit ja termostaatit yms. ovat katkaisseet. [Asetteluvirhe] [Viallinen laite] Vaarana nesteen virtaaminen kompressoriin ja kompressorin vaurioituminen. Nestettä pääsee virtaamaan kompressoriin, seurauksena voi olla kompressorivaurio. Laitos pysähtynyt mahdollisen öljynpainepressostaatin toimesta. Aiheuttaa kulumista laitteen liikkuvissa osissa. Sylinterissä nesteiskuja, vaarana kompressorin vaurioituminen: - Työventiilien murtumat - Muiden liikkuvien osien murtumat. - Mekaaninen ylikuormitus. Nesteiskuja, vauriot kuten kohdassa c) Nesteiskuja, vauriot kuten kohdassa c) Elintarvikkeiden laatu huononee ja/tai elintarvikkeita joudutaan heittämään pois. Voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Öljyä ja kylmäainetta on vuotanut ulos. Laitos pysähtynyt. Laitos pysähtynyt. Laitos pysähtynyt. Laitos pysähtynyt. 8 RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

9 Vian etsintä kylmälaitoksissa Vikoja, jotka lölytyvät tunnustelemalla Magneettiventtiili Kylmempi kuin putki ennen magneettiventtiiliä. [Magneettiventtiili jumittuu, osittain auki] Sama lämpötila kuin putkessa ennen magneettiventtiiliä. [Magneettiventtiili kiinni] Suodatinkuivain Suodatin kylmempi kuin putki ennen suodatinta. [Suodatin osittain tukkeutunut, tulopuolella likaa] Vikoja, jotka voi kuulla Imuputkessa olevat säätimet Höyrystymispaineensäädin tai jokin muu säädin vinkuu. [Säädin liian suuri (mitoitusvirhe)] Kompressori a) Kolinaa käynnistettäessä. [Öljy kuohuu] b) Kolinaa laitoksen käydessä. [Öljy kuohuu] [Kulumia liikkuvissa osissa] Kylmähuone Viallinen hälytysjärjestelmä. [Puutteellinen huolto] Vikoja, jotka voi haistaa Kylmähuone Lihanjäähdytyshuoneessa epämiellyttävä haju. [Liian korkea ilman kosteuspitoisuus, syynä liian suuri höyrystin tai pieni kuormitus] Vaikutus laitoksen toimintaan Höyryä nestejohdossa. Pienpainepressostaatti pysäyttänyt laitoksen. Höyryä nestejohdossa. Vaikutus laitoksen toimintaan Epävakaa käynti. Nesteiskuja. Kompressori saattaa vaurioitua. Nesteiskuja. Kompressori saattaa vaurioitua. Voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Vaikutus laitoksen toimintaan Elintarvikkeiden laatu huononee ja/tai elintarvikkeita joudutaan heittämään pois. Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 9

10 Ae0_0019_02 Puhallinhöyrystimellä ja ilmajäähdytteisellä lauhduttimella varustettu kylmälaitos Kuva 1 10 RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

11 Vian etsintä kylmälaitoksissa Ae0_0030 Kahdella puhallinhöyrystimellä ja ilmajäähdytteisellä lauhduttimella varustettu kylmälaitos Kuva 2 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 11

12 Ae0_0035_02 Nesteenjäähdyttimellä ja vesijäähdytteisellä lauhduttimella varustettu kylmälaitos Kuva 3 12 RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

13 Vian etsintä kylmälaitoksissa Seuraa kaavioissa olevia nuolia, kuva 1 ja kuva 3, s. 10/12. Aloita kompressorin jälkeen. Sivu Lauhdutinpaine liian korkea Lauhdutinpaine liian matala Lauhdutinpaine huojuu Paineputken lämpötila liian korkea Paineputken lämpötila liian alhainen Varaajan nestepinta liian alhainen Varaajan nestepinta liian korkea Jäähdytysteho liian alhainen Suodatinkuivaimen lämpötila liian alhainen Nestelasin kosteusindikaattorin värimuutos - haalistunut, keltainen Nestelasin kosteusindikaattorin värimuutos - ruskea tai musta Höyrykuplia nestelasissa ennen paisuntaventtiiliä Höyrystin huurteen tukkima Höyrystin huurteessa vain paisuntaventtiilin läheltä Kylmähuoneen ilmankosteus liian suuri Kylmähuoneen ilmankosteus liian pieni Kylmähuoneen ilman lämpötila liian korkea Kylmähuoneen ilman lämpötila liian alhainen imupaine liian korkea Imupaine liian matala Imupaine huojuu Imukaasun lämpötila liian korkea Imukaasun lämpötila liian alhainen Kompressorin "pätkittäinen" käynti Paineputken lämpötila liian korkea Kompressori liian kylmä Kompressori liian lämmin Kompressorin kolina Kompressorin öljynpinta liian korkea Kompressorin öljynpinta liian matala Kompressorin öljy kuohuu Kompressorin öljy värjääntynyt Kompressori ei käynnisty Kompressori käy jatkuvasti Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 13

14 Vian etsintä Oire Aiheuttaja Korjaus Lauhdutinpaine liian korkea. Ilma- ja vesijäähdytteiset lauhduttimet. a) Kylmäjärjestelmään on päässyt ilmaa tai muita ei-kondensoituvia kaasuja. b) Lauhdutinpinta liian pieni. c) Laitoksessa liikaa kylmäainetta (nestettä kerääntyy lauhduttimeen). Ilmaa lauhdutin, käynnistä laitos ja odota, kunnes se on käyttölämpötilassa. Suorita ilmaus tarvittaessa uudelleen. Vaihda tilalle suurempi lauhdutin. Vähennä kylmäainetta kunnes lauhdutinpaine on normaali. Nestelasissa ei saa näkyä kuplia. Asettele oikea paine. Lauhdutinpaine liian korkea. Ilmajäähdytteiset lauhduttimet. Lauhdutinpaine liian korkea. Vesijäähdytteiset lauhduttimet. Lauhdutinpaine liian matala. Ilma- ja vesijäähdytteiset lauhduttimet. Lauhdutinpaine liian matala. Ilmajäähdytteiset lauhduttimet. Lauhdutinpaine liian matala. Vesijäähdytteiset lauhduttimet. d) Lauhdutinpaineensäädin aseteltu liian korkealle paineelle. a) Likaa lauhduttimen ulkopinnoilla. b) Tuulettimen moottori tai siivet vioittuneet tai liian pienet. c) Lauhdutin ei saa riittävästi ilmaa. d) Ympäröivä lämpötila liian korkea. e) Ilma virtaa väärään suuntaan lauhduttimen läpi. f) Lauhdutinpuhaltimen paine- ja imupuolen välillä oikosulku. a) Jäähdytysveden lämpötila liian korkea. b) Vesimäärä liian pieni. c) Vesiputkien sisäpinnoilla kerrostumia (hilseilyä jne.). d) Jäähdytysvesipumppu viallinen tai pysähtynyt. a) Lauhdutinpinta liian suuri. b) Höyrystimen kuormitus vähäinen. c) Imupaine liian matala, syynä esim. nestevajaus höyrystimessä. d) Vuoto kompressorin imu-tai paineventtiilissä, mahdollisesti molemmissa. e) Lauhdutinpaineen säätimen asetusarvo liian matala. f) Eristämätön varaaja liian kylmässä paikassa lauhduttimeen nähden (varaaja toimii lauhduttimena). a) Jäähdytysilmanlämpötila liian matala. b) Lauhduttimeen tulevan ilman määrä liian suuri. a) Vesimäärä liian suuri. b) Veden lämpötila liian matala. Puhdista lauhdutin. Vaihda tilalle uusi moottori, tuulettimen siipi tai molemmat. Poista ilmavirran esteet tai muuta lauhduttimen paikkaa. Tee raitisilmakanava tai muuta lauhduttimen paikkaa. Muuta puhallinmoottorin pyörimissuunta. Kompressorikoneikoissa ilman tulee virrata lauhduttimen läpi ja sen jälkeen päin kompressoria. Asenna sopiva ilmanpoistokanava, mahd. ulkoilmaan. Laske veden lämpötilaa. Lisää veden määrää, mahdollisesti automaattisen vesiventtiilin kautta. Puhdista lauhduttimen vesiputket, mahd. peittaus. Etsi vian aiheuttaja, vaihda tarvittaessa jäähdytysvesipumppu uuteen tai korjaa se. Asenna lauhdutinpaineen säätö tai vaihda lauhdutin uuteen. Asenna lauhdutinpaineen säätö. Etsi vika lauhduttimen ja paisuntaventtiilin väliseltä osuudelta (kts. kohtaa "Imupaine liian matala"). Vaihda välikansi venttiileineen uuteen. Asettele lauhdutinpaineen säädin oikealle paineelle. Muuta varaajan paikkaa tai järjestä sille eristävä vaippa. Asenna lauhdutinpaineensäätö. Vaihda tuuletin pienempään tai asenna moottoriin nopeudensäätö. Asenna automaattinen vesiventtiili, malli WVFX, tai säädä olemassa olevaa. Vähennä vesimäärää automaattisen WVFXvesiventtiilin avulla, jos sellainen on asennettu. 14 RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

15 Vian etsintä kylmälaitoksissa Oire Aiheuttaja Korjaus Lauhdutinpaine huojuu. Paineputken lämpötila liian korkea. Paineputken lämpötila liian matala. Varaajan nestepinta liian matala. Varaajan nestepinta liian korkea. Jäähdytysteho normaali. Varaajan nestepinta liian korkea. Jäähdytysteho liian pieni. (mahdollinen kompressorin "pätkivä käynti") a) Lauhdutinpuhallinta ohjaavan pressostaatin pressostaatin eroalue on liian suuri. Sen seurauksena voi nestejohdossa muodostua jonkin aikaa höyrykuplia lauduttimen puhaltimen käynnistymisen jälkeen, koska lauhduttimeen on kerääntynyt liikaa kylmäainetta. b) Paisuntaventtiilissä huojuntaa. c) Vika KVR/KVD-venttiileillä tapahtuvassa lauhdutinpaineen säädössä (liian suuri suutin). d) Seurausta imupaineen hojumisesta. a) Imupaine liian matala, johon syynä: 1) Neste vajaus höyrystimessä. 2) Höyrystimen kuormitus vähäinen. 3) Vuoto imu- tai paineventtiileissä. 4) Liian suuri tulistus lämmönvaihtimessa tai imujohdon imuakussa b) Lauhdutinpaine liian korkea. a) Kompressoriin virtaa nestettä (Paisuntaventtiili säädetty liian pienelle tulistukselle tai anturi sijoitettu väärin). b) Lauhdutinpaine liian matala. a) Laitoksessa kylmäainevajaus. b) Höyrystin täyttyy liikaa. 1) Syynä vähäinen kuormitus, jolloin höyrystimeen kerääntyy liikaa kylmäainetta. 2) Syynä paisuntaventtiili (esim. aseteltu liian pienelle tulistukselle, anturi sijoitettu väärin). c) Lauhduttimeen kertyy liikaa kymäainetta, koska lauhdutinpaine on pienempi kuin varaajan paine (varaaja on sijoitettu lämpimämpään paikkaan kuin lauhdutin). Laitoksessa liikaa kylmäainetta. a) Jonkin komponentin osittainen tukkeutuminen nestejohdossa. b) Vika paisuntaventtiilissä (esim. liian suuri tulistus, liian pieni suutin, karannut täytös, osittainen tukkeutuminen). Asettele eroalue pienemmälle arvolle tai säädä venttiileillä (KVD + KVR) tai käytä hyväksi puhallinmoottorin nopeudensäätöä. Säädä paisuntaventtiilin tulistus suuremmaksi tai vaihda suutin pienemmäksi. Vaihda tilalle pienemmät venttiilit. Kts. kohta "Imupaine huojuu". Etsi vika varaajan ja imujohdon väliseltä osuudelta (kts. "Imupaine liian matala"). Sama. Vaihda välilevy venttiileineen uuteen. Poista lämmönvaihto kokonaan tai valitse pienempi lämmönvaihdin. Kts. "Lauhdutinpaine liian korkea". Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Kts. "Lauhdutinpaine liian matala". Tutki syy (vuodot, höyrystimen ylitäyttö), poista viat ja suorita laitoksen lisätäyttö tarvittaessa Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Sijoita varaaja lauhduttimen yhteyteen. Ilmajäähdytteiset lauhduttimet: Asenna lauhdutinpaineen säätöön puhallinmoottorin kierrosnopeuden säädin, esim. malli AKD. Tyhjennä pois kylmäainetta tarvitava määrä, varmistu kuitenkin siitä, että lauhdutinpaine pysyy normaalina eikä nestelasiin tule höyrykuplia. Paikallista komponentti ja puhdista se tai vaihda tilalle uusi. Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 15

16 Oire Aiheuttaja Korjaus Suodatinkuivain kylmä, mahd. kostunut tai huurteessa Kosteusindikaattorin värinmuutos. Keltainen. a) Kuivaimen likasuodattimen osittainen tukkeutuminen. b) Suodatinkuivain kokonaan tai osittain kyllästetty vedellä tai hapolla. Laitoksessa kosteutta. Tutki, onko laitoksessa epäpuhtauksia, puhdista se tarvittaessa ja vaihda kuivaussuodatin uuteen. Tutki, onko laitoksessa kosteutta tai happoa, puhdista se tarvittaessa ja vaihda kuivaussuodatin uuteen ("Burn-out filter"), mahdollisesti useampaan kertaan.. Jos happoa on muodostunut rusaasti: Vaihda sekä kylmäaine- että öljytäytös ja asenna imujohtoon kuivaussuodatin mallia DCR, jossa on vaihdettava täytös. Tutki ja korjaa laitoksessa mahdollisesti esiintyvät vuodot. Tutki, onko laitoksessa happoja. Vaihda kuivaussuodatin, mahdollisesti useampaan kertaan. Erittäin vaikeissa tapauksissa joudutaan ehkä vaihtamaan kylmäaine ja öljy. Ruskea tai musta. Laitoksessa pieniä likahiukkasia. Puhdista laitos tarvittaessa. Vaihda nestelasi ja suodatinkuivain. Höyrykuplia nestelasissa ennen paisuntaventtiiliä. a) Puutteellinen alijäähdytys nesteessä, johtuen suuresta painehäviöstä nestejohdossa, koska: 1) Nestejohto liian pitkä halkaisijaansa nähden. 2) Nestejohto liian ahdas. 3) Nestejohdossa liian jyrkkiä käyriä tms. 4) Suodatinkuivain osittain tukkeutunut. 5) Vika magneettiventtiilissä. b) Puutteellinen nesteen alijäähdytys, jonka aiheuttaa nestejohdon lämpeneminen. Syynä voi olla nestejohdon ympäristön korkea lämpötila. c) Vesijäähdytteiset lauhduttimet: Liian pieni alijäähdytys, syynä jäähdytysveden virheellinen virtaussuunta. d) Lauhdutinpaine liian matala. e) Varaajan sulkuventtiili liian pieni tai vain osittain auki. f) Liian suuri hydrostaattinen painehäviö nestejohdossa (paisuntaventtiilin ja varaajan välinen korkeusero liian suuri). g) Viallinen tai väärin aseteltu lauhdutinpaineen säätö, joka aiheuttaa nesteen kerääntymistä lauhduttimeen. h) Lauhdutinpuhaltimen käynnistykseen/ pysätykseen perustuvan lauhdutinpaineen säädön yhteydessä voi nestejohdossa muodostua höyryä jonkin aikaa puhaltimen käynnistyksen jälkeen. i) Laitoksessa nestevajaus. Vaihda tilalle uusi nestejohto, jonka halkaisija on sopivan kokoinen. Vaihda tilalle uusi nestejohto, jonka halkaisija on sopivan kokoinen. Poista putkesta jyrkät mutkat ja komponentit, jotka voivat aiheuttaa liian suuren painehäviön. Tarkista, onko laitoksessa likaa, puhdista tarvittaessa ja vaihda kuivain uuteen. Kts. "Vihjeitä asentajille, Magneettiventtiilit. Alenna ympäristön lämpötilaa tai asenna lämmönvaihdin neste-ja imujohdon välille tai eristä nesteputki ympäristöstään, mahdollisesti yhdessä imuputken kanssa. Vaihda keskenään jäähdytysveden sisään- ja ulostulo. (Veden ja kylmäaineen tulee virrata vastakkaisiin suuntiin). Kts. kohtaa "Lauhdutinpaine liian matala". Vaihda venttiili uuteen tai avaa se kokonaan. Asenna lämmönvaihdin neste- ja imujohdon välille ennen nestejohdossa olevaa nousua. Vaihda KVR-säädin uuteen tai säädä sille oikea asetusarvo. Vaihda säätö tarvittaessa lauhdutinpaineen säätöön venttiileillä (KVD + KVR) tai puhallinmoottorin kierrosluvun säätimellä mallia AKD. Suorita laitoksen lisätäyttö, varmistu kuitenkin, että laitoksessa ei ole todettavissa kohdissa a), b), c), d), e), f), g), h) mainittuja vikoja. Päinvastaisessa tapauksessa on vaarana laitoksen liikatäyttö. Kts. "Vihjeitä asentajille, Asennus, kylmäaineen täyttö". 16 RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

17 Vian etsintä kylmälaitoksissa Oire Aiheuttaja Korjaus Puhallinhöyrystimet. Höyrystin huurteen tukkima. a) Puuttuva tai tehoton sulatustoiminto. Puhallinhöyrystimet. Höyrystin huurteessa vain paisuntaventtiilin läheisyydessä olevalta osuudelta, ja paisuntaventtiili vahvasti huurteessa. Puhallinhöyrystimet. Höyrystin vioittunut. b) Kylmähuoneen ilman kosteuspitoisuus liian suuri, syynä: 1) Pakkaamattomista tuotteista erittyvä kosteus. 2) Vuotokohdista tai avoimesta ovesta kylmähuoneeseen sisääntunkeutuva ilma. Höyrystimeen tulee liian vähän kylmäainetta, syynä esim.: a) Vika paisuntaventtiilissä, esim.: 1) Liian pieni suutin. 2) Liian suuri tulistus. 3) Anturin täytös vajaa. 4) Likasuodatin osittain tukkiutunut. 5) Suutin osittain jään tukkima. b) Viat, jotka ovat mainittu kohdassa "Höyrykuplia nestelasissa". Lamellit vääntyneet Asenna sulatusjärjestelmä tai säädä sulatusjärjestelmää. Suosittele jäähdytettävien tuotteiden pakkaamista tai säädä sulatustoimintoa. Tuki vuodot. Suosittele oven kiinnipitämistä. Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Kts. kohtaa: "Höyrykuplia nestelasissa". Suorista lamellit lamellikammalla. Kylmähuoneen ilmankosteus liian suuri, huonelämpötila normaali. Kylmähuoneen ilmankosteus liian pieni. a) Höyrystinpinta liian suuri, mistä seuraa korkea höyrystymispaine ja lyhyet käyntijaksot. b) Kylmähuoneen kuormitus liian pieni esim. talvella (kosteudenpoisto riittämätön vuorokautisen kokonaiskäyntiajan ollessa lyhyt). a) Kylmähuone huonosti eristetty. b) Suuri sisäinen energiankulutus, esim. valaistus ja puhaltimet. c) Höyrystinpinta liian pieni, mistä johtuvat pitkät käyntijaksot keskimääräisesti matalalla höyrystymislämpötilalla. Vaihda höyrystin pienempään. Asenna kosteudensäätö käyttäen hygrostaattia ja lämmitysvastusta sekä varotermostaattia, malli KP62. Suosittele eristyksen parantamista. Suosittele sisäisen energiankulutuksen vähentämistä. Vaihda höyrystin suurempaan. Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 17

18 Oire Aiheuttaja Korjaus Kylmähuoneen ilman lämpötila liian korkea. a) Huonetermostaatti viallinen. Kylmähuoneen ilman lämpötila liian matala. Imupaine liian korkea. Imupaine liian korkea ja imukaasun lämpötila liian matala. Imupaine liian matala, käynti jatkuva. b) Kompressorin teho liian pieni. c) Huoneen kuormitus liian suuri, johon syynä: 1) Tuotu sisään liian paljon jäähdyttämättömiä tuotteita. 2) Suuri sisäinen enegriankulutus, esim. valaistus ja puhaltimet. 3) Kylmähuone huonosti eristetty. 4) Suuri ilman sisääntunkeutuminen d) Höyrystin liian pieni. e) Liian pieni tai puutteellinen kylmäaineen virtaus höyrystimeen. f) Höyrystymispaineen säädin aseteltu liian korkealle höyrystinpaineelle. g) Pienpainepressostaatti aseteltu liian korkealle katkaisupaineelle. h) Tehonsäätöventtiili aukeaa liian korkealla höyrystinpaineella. i) Käynnistyssäädin aseteltu liian matalalle avautumispaineelle. a) Vika huonetermostaatissa: 1) Katkaisulämpötila aseteltu liian matalaksi. 2) Anturi sijoitettu väärään paikkaan. b) Ympäristön lämpötila hyvin matala. a) Kompressori liian pieni. b) Yksi tai useampi kompressorin työventtiileistä vuotaa. c) Tehonsäätö viallinen tai väärin aseteltu. d) Laitos ylikuormitettu. e) Kuumakaasusulatuksen venttiili vuotaa. a) Paisuntaventtiili aseteltu liian pienelle tulistukselle tai anturi sijoitettu väärin. b) Paisuntaventtiilin suutin liian suuri. c) Vuotava nesteputki lämmönvaihtimessa neste- ja imuputken välillä. Pienpainepressostaatti aseteltu väärin tai on viallinen. Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaatit: Vian etsintä". Kts. kohtaa "Kompressorit". Suosittele pienempiä jäähdytyseriä tai lisää laitoksen tehoa. Suosittele energiankulutuksen vähentämistä tai lisää laitoksen tehoa. Suosittele eristyksen parantamista. Suosittele kylmähuoneen tiivistämistä ja oven aukioloajan vähentämistä minimiin. Vaihda höyrystin suurempaan. Kts. kohtaa "Höyrykuplia nestelasissa ennen paisuntaventtiiliä" sekä "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventiilit: Vian etsintä". Asettele höyrystinpaineensäädin KVP oikealle arvolle. Käytä painemittaria. Asettele pressostaatin KP15 pienpainepuoli oikealle katkaisupaineelle. Käytä painemittaria. Asettele tehonsäätöventtiili KVC matalammalle avautumispaineelle. Asettele käynnitussäädin KVL korkeammalle avautumispaineelle, jos kompressori antaa siiihen mahdollisuuden. Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaatit: Vian etsintä" Mikäli ehdottoman välttämätöntä, asenna termostaattiohjattu sähkölämmitys. Vaihda tilalle isompi kompressori. Vaihda välikansi venttiileineen. Vaihda korjaa tai säädä tehonsäätö. Suosittele pienempää kuormitusta tai vaihdakompressori suurempaan tai asenna käynnistuspaineensäädin mallia KVL Vaihda venttiili. Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Vaihda tilalle pienempi suutin. Vaihda lämmönvaihdin, mallia HE. Säädä tai vaihda uuteen KP 1 pienpainepressostaattiin tai KP 15 kaksoispressostaattiin. 18 RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

19 Vian etsintä kylmälaitoksissa Oire Aiheuttaja Korjaus Imupaine liian matala, käynti normaali tai "pätkivä". a) Laitoksen kuormitus vähäinen. Imupaine huojuu. Käytettäessä termostaattista paisuntaventtiiliä. Imupaine huojuu. Käytettäessä elektronista paisuntaventtiiliä. Imukaasun lämpötila liian korkea b) Kylmäainevajaus höyrystimessä, mihin syynä: 1) Kylmäainevajaus varaajassa 2) Nestejohto liian pitkä. 3) Nestejohto liian ahdas. 4) Nestejohdossa jyrkkiä käyriä tms. 5) Suodatinkuivain osittain tukkeutunut. 6) Magneettiventtiili jumittunut. 7) Puuttuva nesteen alijäähdytys. 8) Vika paisuntaventtiilissä. c) Höyrystin liian pieni. d) Höyrystimen puhallin vioittunut. e) Liian suuri painehäviö höyrystimessä ja/tai imujohdossa. f) Puhallinhöyrystimen puuttuva tai riittämätön huurteenpoisto g) Suolaliuosjäähdytytin jäässä. h) Jäähdyttimen kautta virtaa liian pieni määrä ilmaa tai suolaliuosta. i) Höyrystimeen kerääntynyt liikaa öljyä. a) Paisuntaventtiilin tulistus liian pieni. b) Paisuntaventtiilin suutin liian suuri. c) Vika tehonsäädössä: 1) Tehonsäätöventtiili liian suuri. 2) Askelsäätimen pressostaatti/ pressostaatit aseteltu väärin. Huojunnan esiintyminen normaalia Kylmäaineen virtaus höyrystimeen liian pieni, mihin syynä: a) Laitoksen kylmäainetäytös liian pieni. b) Vika nestejohdossa tai siinä olevissa komponenteissa c) Paisuntaventtiili on aseteltu liian suurelle tulistukselle tai anturin täytös on karannut. Asenna tehonsäätö tai lisää pienpainepressostaatin eroaluetta. Kts. kohtaa "Vaaraajan nestepinta liian matala". Kts. kohtaa "Höyrykuplia nestelasissa." Sama. Sama. Kts. kohtaa "Höyrykuplia nestelasissa". Sama. Sama. Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Vaihda tilalle suurempi höyrystin. Vaihda puhallin tai korjaa se. Vaihda tarvittaessa höyrystin ja/tai imujohto. Asenna sulatusjärjestelmä tai säädä sulatusprosessia. Lisää suolaliuoksen vahvuutta ja tarkista jäätymisenestolaitteet. Etsi vian aiheuttaja ja korjaa vika. Kts. kohtia "Puhallinhöyrystimet" ja "Nesteenjäähdyttimet". Kts. kohtaa "Öljynpinta kampikammiossa liian matala". Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Vaihda tilalle pienempi tehonsäätöventtiili, mallia KVC. Asettele kytkentä- ja katkaisupaineenero suuremmalle. Tarpeeton Lisää kylmäainetta tarvittava määrä Kts. "Vihjeitä asentajille, Asennus, Kylmaineen täyttö". Kts.seuraavia aiheita: "Varaajan nestepinta", "Suodatinkuivain kylmä", "Höyrykuplia nestelasissa", "Imupaine liian matala". Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 19

20 Oire Aiheuttaja Korjaus Imukaasun lämpötila liian matala. Kylmäainetta virtaa liikaa höyrystimeen, mihin on syynä: a) Paisuntaventtiili säädetty liian pienelle tulistukselle. b) Paisuntaventtiilin anturi on sijoitettu väärin (liian lämpimään paikkaan tai kosketus putkeen on huono). Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Kompressori "Pätkittäinen" käynti (pienpainepressostaatti katkaisee). Kompressori "Pätkittäinen" käynti (suurpainepressostaatti katkaisee). Paineputken lämpötila liian korkea a) Kompressorin teho liian suuri suhteessa sen hetkiseen kuormitukseen. b) Kompressori liian suuri. c) Höyrystymispaineen säädin aseteltu liian korkealle avautumispaineelle. a) Lauhdutinpaine liian korkea. b) Vika suurpainepressostaatissa. c) Suurpainepressostaatti aseteltu liian matalalle katkaisupaineelle. Imu- tai paineventtiilissä (työventtiileissä) mahdollisesti molemmissa vuoto. Asenna tehonsäätö käyttäen tehonsäätöventtiiliä, malli KVC tai rinnakkain kytketyillä kompressoreilla. Vaihda tilalle pienempi kompressori. Säädä KVP-säädin oikeaan arvoon painemittarin avulla. Kts. "Lauhdutinpaine liian korkea". Vaihda tilalle uusi suurpainepressostaatti KP 5 tai kaksoispressostaatti KP 15. Asettele pressostaatti oikealle arvolle painemittarin avulla. Estä "pätkivä" käynti käyttämällä suurpainepressostaattia, jossa on palautuspainike. Vaihda välikansi ventiileineen. Kts. lisäksi "Paineputken lämpötila liian korkea". Kompressori Kompressori liian kylmä. Kompressori Kompressori liian lämmin. Kolina: a) Jatkuva. b) Käynnistettäessä. Nestemäistä kylmäainetta virtaa höyrystimestä imujohtoon ja mahdollisesti kompressoriin, syynä paisuntaventtilin virheellinen asettelu. a) Kompressori ja mahdollisesti moottori ylikuormittunut johtuen hörystimen liian suuresta kuormituksesta ja samalla liian korkeasta imupaineesta. b) Puutteellinen moottori- ja sylinterijäähdytys, syynä: 1) Nestevajaus höyrystimessä. 2) Pieni höyrystimen kuormitus. 3) Vuoto imu- tai paineventtiileissä. 4) Liian suuri tulistus lämmönvaihtimessa tai imujohdon imuakussa. c) Lauhdutinpaine liian korkea. a) Nesteiskuja sylinterissä johtuen nesteen virtauksesta kompressoriin. b) Öljy kuohuu johtuen kylmäaineen imeytymisestäöljyyn kampikammiossa. c) Kulumia kompressorin liikkuvissa osissa, erityisesti laakereissa. Asettele paisuntaventtiili pienemmälle tulistukselle käyttäen MSS-menetelmää, kts. "Termostaattiset paisuntaventtiilit, Asettelu ja vian etsintä". Pienennä höyrystimen kuormitusta tai vaihda kompressori suuremmaksi. Etsi vika lauhduttimen ja paisuntaventtiilin väliseltä osalta (kts. "Imupaine liian matala"). Sama Vaihda välikansi ventiileineen. Älä käytä lämmönvaihtoa tai vaihda pienempään lämmönvaihtimeen, mallia HE. Kts. "Lauhdutinpaine liian korkea". Asettele paisuntaventtiili pienemmällle tulistukselle käyttämällä MSS-menetelmää. Asenna lämmitysvastus kompressorin kampikammioon tai sen alle. Korjaa kompressori tai vaihda se uuteen. 20 RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet F-52369-4 Tärkeätä... 2 Tuoteselostus... 3 Lämpöpumpun alusta... 4 Sijoitus ja asennus... 4 Putkiasennus... 5-6 Lämmityspiirien täyttö... 6-7 Lämmönkeruuputkien

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

ILPO Comfort CE50 ja CE65

ILPO Comfort CE50 ja CE65 ILPO Comfort CE50 ja CE65 Asennus- ja huolto-ohje www.ilto.fi Sisällys Asennus... 3 Kuljetus ja käsittely...3 Sijoittaminen, mitat ja asennusetäisyydet...3 Putkiliitännät... 4 Patteriverkosto...4 Lattialämmitysverkosto...4

Lisätiedot

Ilmastointikone. Käyttö- ja huolto-ohje Envistar Top

Ilmastointikone. Käyttö- ja huolto-ohje Envistar Top Ilmastointikone Käyttö- ja huolto-ohje Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu SISÄLLYSLUETTELO Koneen sisäinen varustus 1 Yleinen Koko 03 06 10 1.1 Yleistä 2 1.2 Huolto 3 1.3 Huoltoväli 3 1.4 Varaosat 3 1.5 Tekniset

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Kiitos lämpöpumpun ostosta Gullberg & Jansson AB:ltä. Toivomme että lämpöpumppu vastaa odotuksiasi ja antaa vuosien energitehokkaan lämmityksen. Tässä ohjeessa annettavat

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

Käyttö- ja Asennusohje

Käyttö- ja Asennusohje Käyttö- ja Asennusohje Käyttöohje, Stinger systeemi Asennusohje, ulkoyksikkö, Carrier Tekniset tiedot, piirustukset Versio 4,1 Maahantuoja Carrier Oy WWW.CARRIER.FI Käyttö- ja asennusohje versio 4.1-1

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Malli SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Sisältö Laitteen osat... 3 Toiminnot, tutustuminen... 4 Automaattinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12

KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12 KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12 4/2012 1 Sisällys 1. YLEISTÄ 5 1.1. Turvaohjeet 5 1.2. Kuljetus 5 1.3. Maalämpöpumpun sijoittaminen 5 1.4. Pakkauksen avaaminen 6 1.5. Maalämpöjärjestelmän toiminta 6 1.5.1

Lisätiedot

Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983. Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30.

Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983. Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30. Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983 Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30.0 LÄMPÖÄSSÄ 10/2011 1 2 Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983 Sisällys

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S 2014-06-1919 CZ06525 Ver B Sisällysluettelo Johdanto... 5 1. Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 6 2. Käyttöasetukset... 7 2.1. Näyttö... 7 2.2. Lisälämminvesi... 7 2.3.

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

SCANVARM KÄYTTÖOHJE. SCS ja SCH 10 31

SCANVARM KÄYTTÖOHJE. SCS ja SCH 10 31 KÄYTTÖOHJE SCANVARM SCS ja SCH 10 31 Scanvarm 05/2013 Sisällys 1. YLEISTÄ 1.1. Turvaohjeet 3 1.2. Kuljetus 3 1.3. Scanvarmin sijoittaminen 3 1.4. Pakkauksen avaaminen 4 1.5. Scanvarm rakenne ja toimintaperiaate

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus...

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

KAUKO 20/60 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE KAUKORA OY

KAUKO 20/60 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE KAUKORA OY KAUKO 20/60 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2013 Kauko 20/60 Asennus- ja käyttöohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 5 Tuotekuvaus... 5 Asennus... 5 Takuu...

Lisätiedot

Future-ilmankäsittelykone KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Future-ilmankäsittelykone KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä...4 2. Käyttöönotto ja huolto...5 Sulkutoiminto FPTP... 6 Sekoitustoiminto FPTA... 8 Kiertoilmatoiminto, peräkkäin FPTB... 10 Kiertoilmatoiminto, päällekkäin FPTC... 12 Suodatustoiminto

Lisätiedot

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET... 2 3. RAKENNE... 3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ... 4 a) Apuohjain ja LED-näyttö... 4 b) Kauko-ohjain...

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot