Vihjeitä asentajille Vian etsintä kylmälaitoksissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihjeitä asentajille Vian etsintä kylmälaitoksissa"

Transkriptio

1 Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Vian etsintä kylmälaitoksissa R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G

2 Sisällys Sivu Yleistä vian etsinnästä... 3 Vian etsintä ilman mittalaitteita... 3 Luokittelu... 3 Järjestelmän tunteminen... 4 Teoreettinen tieto... 4 Näkyvät viat: Ilmajäähdytteinen lauhdutin... 6 Vesijäähdytteinen lauhdutin... 6 Varaaja, jossa on nestelasi... 6 Varaajan sulkuventtiili... 6 Nestejohto... 6 Suodatinkuivain... 6 Nestelasi... 6 Paisuntaventtiili... 7 Puhallinhöyrystin... 7 Nesteenjäähdytin... 7 Imujohto... 8 Imujohdossa olevat säätimet... 8 Kompressori... 8 Kylmähuone... 8 Vikoja, jotka löytyvät tunnustelemalla: Magneettiventtiili... 9 Suodatinkuivain... 9 Vikoja, jotka voi kuulla: Imujohdossa olevat säätimet... 9 Kompressori... 9 Kylmähuone... 9 Vikoja, jotka voi haistaa: Kylmähuone... 9 Puhallinhöyrystimellä ja ilmajäähdytteisellä lauhduttimella varustettu kylmälaitos Kahdella puhallinhöyrystimellä ja ilmajäähdytt. lauhduttimella varustettu kylmälaitos Nesteenjäähdyttimellä ja vesijäähdytteisellä lauhduttimella varustettu kylmälaitos Systemaattinen vian etsintä Vian etsintä RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

3 Vian etsintä kylmälaitoksissa Kylmälaitoksissa esiintyvistä vioista yleensä Tässä vihkossa käsitellään pienissä ja suhteellisen yksinkertaisissa kylmälaitoksissa esiintyviä tavallisia vikoja. Kuvatut viat, niiden aiheuttajat, niiden korjaaminen ja vaikutus laitoksen toimintaan koskevat myös mutkikkaampia ja kookkaita laitoksia. Mutkikkaissa ja kookkaissa laitoksissa saattaa esiintyä lisäksi sellaisia vikoja, joita tässä ei käsitellä. Tässä ei myöskään puututa elektronisten säätimien vikoihin. Ae0_0001 Vian etsintä ilman mittalaitteita Vähäiselläkin kokemuksella voidaan suuri osa kylmälaitoksen tavallisista vioista paikantaa yksinomaan näkö-, kuulo-, tuntoja hajuaistin avulla. Toiset yleisesti esiintyvät viat voidaan varmuudella todeta vain mittalaitteita käyttämällä. Ae0_0012 Luokittelu Tämä kirjanen on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään vikoja, jotka on todettavissa mittalaitteita käyttämättä. Osassa kuvaillaan vikojen oireet, niiden mahdolliset syyt ja niiden vaikutus laitoksen toimintaan. Toisessa osassa käsitellään kaikkia tavanomaisia vikoja. Sekä vikoja jotka voidaan todeta ilman mittalaitteita, että vikoja, joita ei voida löytää käyttämättä mittalaitteita. Tässä osassa kuvaillaan vikojen oireet, niiden mahdolliset syyt ja korjaustoimenpiteet. Ae0_0028 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 3

4 Laitoksen tunteminen on tärkeää Vian etsinnässä on tärkeää saada hyvä yleiskuva kylmälaitoksen rakenteesta, toiminnasta ja ohjauksesta niin mekaanisesti kuin sähköisestikin. Mikäli laitos on ennestään tuntematon, on tärkeää ennen varsinaista vian etsintää tutustua perusteellisesti laitoksen putki- ja ohjauspiirikaavioon sekä toteutukseen (putkisto, komponenttien sijoitus ja laitokseen mahdollisesti liitetyt järjestelmät, kuten esim. jäähdytystornit ja suolaliuosjärjestelmät). Teoreettinen tieto on tärkeää Laitoksessa tai sen toiminnassa esiintyviä vikoja etsittäessä ja korjattaessa tarvitaan teoreettista tietämystä. Vikojen löytyminen suhteellisen pienistäkin jäähdytysjärjestelmistä edellyttää mm. perusteellista tietämystä seuraavista asioista: - Laitekomponenttien rakenne, toiminta ja tekniset ominaisuudet. - Tarvittavat mittalaitteet ja mittaustekniikka - Laitokseen sisältyvät kylmätekniset prosessit. - Ympäristön vaikutus laitoksen toimintaan - Automatiikan ja varolaitteiden toiminta ja asettelu. - Kylmälaitosten turvallisuutta ja tarkastuksia koskeva lainsäädäntö. Ennen kylmälaitoksessa esiintyvien vikojen lähempää tarkastelua on hyvä käydä lyhyesti läpi tärkeimpiä vikojen etsintään käytettäviä mittalaitteita. Ae0_0029 Ae0_0033 Ae0_ RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

5 Vian etsintä kylmälaitoksissa Seuraavaksi käsitellään kylmälaitoksen vikoja. Osien 1 ja 2 lähtökohtana ovat laitokset, jotka vastaavat putkikaavioita kuvissa 1,2 ja 3. Putkikaaviota seurataan kiertoprosessin suuntaisesti, ja mahdolliset viat selostetaan samassa järjestyksessä. Kierros alkaa kompressorin suurpainepuolelta ja etenee nuolen suuntaisesti. Ae0_0016 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 5

6 Vian etsintä Näkyvät viat Ilmajäähdytteinen lauhdutin a) Lika, esim. rasva ja pöly, sahanpuru, kuihtuneet lehdet. [Puutteellinen huolto] b) Tuuletin ei pyöri. [Moottorivika] [Moottorin suojakytkin katkaissut] c) Tuulettimin pyörimissuunta väärä. [Asennusvirhe] d) Tuulettimen siivet vaurioituneet. e) Siivet vääntyneet. [Kovakourainen käsittely] Vesijäähdytteinen lauhdutin nestelasilla: Kts. Varaaja. Varaaja, jossa on nestelasi Nestepinta liian matala. [Laitoksessa liian vähän kylmäainetta] [Höyrystimessä ylitäytyös] [Lauhduttimessa ylitäytös] Nestepinta liian korkea. [Laitoksessa ylitäytös] Varaajan sulkuventtiili a) Venttiili kiinni. b) Venttiili osittain kiinni. Nestejohto a) Liian pieni läpimitta. [Mitoitusvirhe] b) Liian pitkä. [Mitoitusvirhe] c) Johdossa liian jyrkkiä käyriä ja/tai painaumia. [Asennusvirhe] Suodatinkuivain Pintaan muodostuu kosteutta tai huurretta. [Suodatin osittain tukkeutunut: likaa tulopuolella] Nestelasi a) Keltainen. [Laitoksessa kosteutta] b) Ruskea [Laitoksessa likahiukkasia] c) Nestelasissa puhdasta höyryä. [Laitoksessa nestevajausta] [Nestejohdon venttiili kiinni] [Täydellinen tukkeutuminen, esim. kuivain] d) Nestelasissa nestettä ja höyrykuplia. [Laitoksessa nestevajausta] [Nestejohdon venttiili osittain kiinni] [Osittainen tukkeutuminen, esim. kuivain] [Puuttuva alijäähdytys] Teksti suluissa [ ] ilmaisee vian aiheuttajan Vaikutus laitoksen toimintaan Vika kohdissa a), b), c), d), e) aiheuttaa: - Kasvaneen lauhdutinpaineen. - Heikentyneen jäähdytystehon. - Lisääntyneen energiankulutuksen. Ilmajäähdytteisessä lauhduttimessa on ilman tulolämpötilan ja lauhtumislämpötilan välisen eron oltava 10 C - 20 C, mieluiten alemmassa päässä. Vesijäähdytteisessä lauhdutimessa on lauhtumislämpötilan ja veden tulolämpötilan välisen eron oltava 10 C - 20 C, mieluiten alemmassa päässä. Höyryä/höyrykuplia nestejohdossa. Matala imupaine tai "pätkittäinen" käynti. Lauhduttimen paine mahdollisesti liian korkea. Lauhduttimen paine mahdollisesti liian korkea. Pienpainepressostaatti pysäyttänyt laitoksen. Höyrykuplia nestejohdossa. Matala imupaine tai "pätkittäinen" käynti. Vika kohdissa a), b) and c) aiheuttaa: - Suuri painehäviö nestejohdossa. - Höyryä nestejohdossa. Höyryä nestejohdossa. Vaarana: - Hapon muodostuminen. - Korroosio. - Moottorin palaminen. - Veden jäätyminen paisuntaventtiilissä. Liikkuvat osat voivat kulua ja venttiilit sekä kuivaimet voivat tukkeutua. Pienpainepressostaatti tai "pätkittäinen" käynti aiheuttanut pysähtymisen. Pienpainepressostaatti aiheuttanut pysähtymisen. Pienpainepressostaatti aiheuttanut pysähtymisen. Koskien kaikkia kohdan d) vikoja: "Pätkittäinen" käynti tai käynti matalalla imupaineella. 6 RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

7 Vian etsintä kylmälaitoksissa Näkyvät viat Paisuntaventtiili a) Paisuntaventtiili paksussa huurteessa, höyrystin huurtunut vain venttiilin läheisyydessä. [Likasuodatin osittain tukkeutunut] [Anturin täytös vajaa] [Aiemmin mainitut viat, jotka saavat aikaan höyrykuplia nestejohdossa.] b) Paisuntaventtiili ilman ulkopuolista paineentasausta, höyrystimessä nesteenjakaja. [Mitoitus- tai asennusvirhe] c) Paisuntaventtiili ulkoisella paineentasauksella, paineentasausputkea ei ole asennettu. [Asennusvirhe] d) Anturia ei ole kiristetty kunnolla kiinni. [Asennusvirhe] e) Anturi ei ole kosketuksissa putkeen koko pituudeltaan. [Asennusvirhe] f) Anturi sijoitettu ilmavirtaan. [Asennusvirhe] Puhallinhöyrystin a) Höyrystimen pinta on huurteessa vain tulopuolelta, paisuntaventtiili paksussa huurteessa. [Vika paisuntaventtiilissä] [Kaikki aiemmin mainitut viat, jotka aiheuttavat höyryä nestejohdossa] b) Etuosa huurteen tukkima [Puutteellinen, viallinen tai väärin säädetty sulatusprosessi] c) Tuuletin ei pyöri. [Moottorivika tai moottorin suojakytkin katkaissut] d) Tuulettimen siivet vioittuneet. e) Siivet/lamellit vääntyneet. [Kovakourainen käsittely] Nesteenjäähdytin a) Paisuntaventtiilin anturi ei ole kunnolla kiinni. [Asennusvirhe] Teksti suluissa [ ] ilmaisee vian aiheuttajan Vaikutus laitoksen toimintaan Viat kohdissa a) aiheuttavat sen, että laitos käy matalalla imupaineella tai "pätkii" pienpressostaatin ohjaamana. Viat kohdissa b), c) aiheuttavat sen, että laitos käy matalalla imupaineella tai "pätkii" pienpressostaatin ohjaamana. Viat kohdissa d), e), f) aiheuttavat höyrystimen ylitäyttymisen, jolloin on vaarana, että nestettä virtaa kompressoriin ja vaurioittaa sitä. Vioista kohdassa a) aiheutuu: - Suuri tulistus höyrystimen ulostulossa ja keskimäärin matala imupaine laitoksessa. Vioista kohdissa a), b), c), d), e) aiheutuu: - Keskimäärin matala imupaine laitoksessa. - Heikentynyt jäähdytysteho. - Lisääntynyt energiankulutus. Paisuntaventtiilisyöttöiset höyrystimet: Ilman tulolämpötilan ja höyrystymislämpötilan välisen eron on oltava välillä 6 K - 15 K, mieluiten pienemmässä päässä. Nestepinnan säätimellä ohjatut höyrystimet: Ilman tulolämpötilan ja höyrystymislämpötilan väliseneron on oltava välillä 2 K - 8 K, mieluiten pienemmässä päässä. Höyrystin täyttyy liikaa, jolloin on vaarana nesteen virtaaminen kompressoriin ja kompressorin vaurioituminen. b) Paisuntaventtiili ilman ulkoista paineentasausta on nesteenjäähdyttimessä, jossa on suuri painehäviö, esim. koaksiaalihöyrystin. [Mitoitus- tai asennusvirhe] c) Paisuntaventtiili, jossa on ulkoinen paineentasaus mutta paineentasausputkea ei ole asennettu. [Asennusvirhe] Vioista kohdissa b), c) aiheutuu: - Suuri tulistus höyrystimen ulostulossa. - Keskimäärin matala imupaine laitoksessa. - Heikentynyt jäähdytysteho. - Lisääntynyt energiankulutus. Paisuntaventtiilisyöttöiset höyrystimet: Jäähdytettävän nesteentulolämpötilan ja höyrystymislämpötilan välisen eron on oltava välillä 6 K - 15 K, mieluiten pienemmässä päässä. Nestepinnan säätimellä ohjatut höyrystimet: Jäähdytettävän nesteentulolämpötilan ja höyrystymislämpötilan välisen eron on oltava välillä 2 K - 8 K, mieluiten pienemmässä päässä. Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 7

8 Suluissa [ ] oleva teksti ilmaisee vian aiheuttajan Näkyvät viat Imujohto a) Epätavallisen voimakas huurteenmuodostus [Paisuntaventtiilin tulistus liian pieni] b) Johdossa liian hyrkkiä käyriä ja/tai painaumia. [Asennusvirhe] Vaikutus laitoksen toimintaan Vaarana nesteen virtaaminen kompressoriin ja kompressorin vaurioituminen. Tuloksena matala imupaine tai "pätkittäinen " käynti. Imujohdossa olevat säätimet Säätimen jälkeen kosteutta tai huurretta, ennen säädintä ei kosteutta tai huurretta. [Paisuntaventtiilin tulistus liian pieni] Kompressori a) Kosteutta tai huurretta kompressorin tulopuolella. [Tulistus höyrystimen ulostulossa liian pieni] b) Öljynpinta kampikammiossa liian alhaalla. [Laitoksessa öljyn vajausta] [Öljyä kerääntyy höyrystimeen] c) Öljynpinta kampikammiossa liian ylhäällä. [Öljyä täytetty liikaa] [Kylmäainetta sekoittunut öljyyn kompressorin ollessa liian kylmä] [Kylmäainetta sekoittunut öljyyn, johtuen liian pienestä tulistuksesta höyrystimen ulostulossa] d) Laitosta käynnistettäessä öljy kuohuu kampikammiossa. [Kylmäainetta sekoittunut öljyyn kompressorin ollessa liian kylmä] e) Öljy kuohuu kampikammiossa laitoksen ollessa käynnissä. [Kylmäainetta sekoittunut öljyyn, johtuen liian pienestä tulistuksesta höyrystimen ulostulossa] Kylmähuone a) Liha on pinnaltaan kuivunut, vihannekset nuutuneita. [Ilmankosteus liian pieni - todennäköinen syy liian pieni höyrystin] b) Ovet eivät ole tiiviitä tai määräysten mukaisia. c) Puuttuvat tai rikkinäiset varoituskilvet. d) Puuttuvat tai rikkinäiset poistumistiekilvet. Kohdat b), c), d): [Puutteellinen huolto tai mitoitusvirhe] e) Puuttuvat hälytyslaitteet. [Mitoitusvirhe] Yleistä a) Liitosten alla öljytippoja ja/tai öljyläikkiä lattialla. [Liitoksissa saattaa olla vuotoja] b) Sulakkeet palaneet. [Laitoksen ylikuormitus tai oikosulku] c) Moottorin lämpöreleet ovat katkaisseet. [Laitoksen ylikuormitus tai oikosulku] d) Pressostaatit ja termostaatit yms. ovat katkaisseet. [Asetteluvirhe] [Viallinen laite] Vaarana nesteen virtaaminen kompressoriin ja kompressorin vaurioituminen. Nestettä pääsee virtaamaan kompressoriin, seurauksena voi olla kompressorivaurio. Laitos pysähtynyt mahdollisen öljynpainepressostaatin toimesta. Aiheuttaa kulumista laitteen liikkuvissa osissa. Sylinterissä nesteiskuja, vaarana kompressorin vaurioituminen: - Työventiilien murtumat - Muiden liikkuvien osien murtumat. - Mekaaninen ylikuormitus. Nesteiskuja, vauriot kuten kohdassa c) Nesteiskuja, vauriot kuten kohdassa c) Elintarvikkeiden laatu huononee ja/tai elintarvikkeita joudutaan heittämään pois. Voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Öljyä ja kylmäainetta on vuotanut ulos. Laitos pysähtynyt. Laitos pysähtynyt. Laitos pysähtynyt. Laitos pysähtynyt. 8 RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

9 Vian etsintä kylmälaitoksissa Vikoja, jotka lölytyvät tunnustelemalla Magneettiventtiili Kylmempi kuin putki ennen magneettiventtiiliä. [Magneettiventtiili jumittuu, osittain auki] Sama lämpötila kuin putkessa ennen magneettiventtiiliä. [Magneettiventtiili kiinni] Suodatinkuivain Suodatin kylmempi kuin putki ennen suodatinta. [Suodatin osittain tukkeutunut, tulopuolella likaa] Vikoja, jotka voi kuulla Imuputkessa olevat säätimet Höyrystymispaineensäädin tai jokin muu säädin vinkuu. [Säädin liian suuri (mitoitusvirhe)] Kompressori a) Kolinaa käynnistettäessä. [Öljy kuohuu] b) Kolinaa laitoksen käydessä. [Öljy kuohuu] [Kulumia liikkuvissa osissa] Kylmähuone Viallinen hälytysjärjestelmä. [Puutteellinen huolto] Vikoja, jotka voi haistaa Kylmähuone Lihanjäähdytyshuoneessa epämiellyttävä haju. [Liian korkea ilman kosteuspitoisuus, syynä liian suuri höyrystin tai pieni kuormitus] Vaikutus laitoksen toimintaan Höyryä nestejohdossa. Pienpainepressostaatti pysäyttänyt laitoksen. Höyryä nestejohdossa. Vaikutus laitoksen toimintaan Epävakaa käynti. Nesteiskuja. Kompressori saattaa vaurioitua. Nesteiskuja. Kompressori saattaa vaurioitua. Voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Vaikutus laitoksen toimintaan Elintarvikkeiden laatu huononee ja/tai elintarvikkeita joudutaan heittämään pois. Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 9

10 Ae0_0019_02 Puhallinhöyrystimellä ja ilmajäähdytteisellä lauhduttimella varustettu kylmälaitos Kuva 1 10 RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

11 Vian etsintä kylmälaitoksissa Ae0_0030 Kahdella puhallinhöyrystimellä ja ilmajäähdytteisellä lauhduttimella varustettu kylmälaitos Kuva 2 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 11

12 Ae0_0035_02 Nesteenjäähdyttimellä ja vesijäähdytteisellä lauhduttimella varustettu kylmälaitos Kuva 3 12 RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

13 Vian etsintä kylmälaitoksissa Seuraa kaavioissa olevia nuolia, kuva 1 ja kuva 3, s. 10/12. Aloita kompressorin jälkeen. Sivu Lauhdutinpaine liian korkea Lauhdutinpaine liian matala Lauhdutinpaine huojuu Paineputken lämpötila liian korkea Paineputken lämpötila liian alhainen Varaajan nestepinta liian alhainen Varaajan nestepinta liian korkea Jäähdytysteho liian alhainen Suodatinkuivaimen lämpötila liian alhainen Nestelasin kosteusindikaattorin värimuutos - haalistunut, keltainen Nestelasin kosteusindikaattorin värimuutos - ruskea tai musta Höyrykuplia nestelasissa ennen paisuntaventtiiliä Höyrystin huurteen tukkima Höyrystin huurteessa vain paisuntaventtiilin läheltä Kylmähuoneen ilmankosteus liian suuri Kylmähuoneen ilmankosteus liian pieni Kylmähuoneen ilman lämpötila liian korkea Kylmähuoneen ilman lämpötila liian alhainen imupaine liian korkea Imupaine liian matala Imupaine huojuu Imukaasun lämpötila liian korkea Imukaasun lämpötila liian alhainen Kompressorin "pätkittäinen" käynti Paineputken lämpötila liian korkea Kompressori liian kylmä Kompressori liian lämmin Kompressorin kolina Kompressorin öljynpinta liian korkea Kompressorin öljynpinta liian matala Kompressorin öljy kuohuu Kompressorin öljy värjääntynyt Kompressori ei käynnisty Kompressori käy jatkuvasti Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 13

14 Vian etsintä Oire Aiheuttaja Korjaus Lauhdutinpaine liian korkea. Ilma- ja vesijäähdytteiset lauhduttimet. a) Kylmäjärjestelmään on päässyt ilmaa tai muita ei-kondensoituvia kaasuja. b) Lauhdutinpinta liian pieni. c) Laitoksessa liikaa kylmäainetta (nestettä kerääntyy lauhduttimeen). Ilmaa lauhdutin, käynnistä laitos ja odota, kunnes se on käyttölämpötilassa. Suorita ilmaus tarvittaessa uudelleen. Vaihda tilalle suurempi lauhdutin. Vähennä kylmäainetta kunnes lauhdutinpaine on normaali. Nestelasissa ei saa näkyä kuplia. Asettele oikea paine. Lauhdutinpaine liian korkea. Ilmajäähdytteiset lauhduttimet. Lauhdutinpaine liian korkea. Vesijäähdytteiset lauhduttimet. Lauhdutinpaine liian matala. Ilma- ja vesijäähdytteiset lauhduttimet. Lauhdutinpaine liian matala. Ilmajäähdytteiset lauhduttimet. Lauhdutinpaine liian matala. Vesijäähdytteiset lauhduttimet. d) Lauhdutinpaineensäädin aseteltu liian korkealle paineelle. a) Likaa lauhduttimen ulkopinnoilla. b) Tuulettimen moottori tai siivet vioittuneet tai liian pienet. c) Lauhdutin ei saa riittävästi ilmaa. d) Ympäröivä lämpötila liian korkea. e) Ilma virtaa väärään suuntaan lauhduttimen läpi. f) Lauhdutinpuhaltimen paine- ja imupuolen välillä oikosulku. a) Jäähdytysveden lämpötila liian korkea. b) Vesimäärä liian pieni. c) Vesiputkien sisäpinnoilla kerrostumia (hilseilyä jne.). d) Jäähdytysvesipumppu viallinen tai pysähtynyt. a) Lauhdutinpinta liian suuri. b) Höyrystimen kuormitus vähäinen. c) Imupaine liian matala, syynä esim. nestevajaus höyrystimessä. d) Vuoto kompressorin imu-tai paineventtiilissä, mahdollisesti molemmissa. e) Lauhdutinpaineen säätimen asetusarvo liian matala. f) Eristämätön varaaja liian kylmässä paikassa lauhduttimeen nähden (varaaja toimii lauhduttimena). a) Jäähdytysilmanlämpötila liian matala. b) Lauhduttimeen tulevan ilman määrä liian suuri. a) Vesimäärä liian suuri. b) Veden lämpötila liian matala. Puhdista lauhdutin. Vaihda tilalle uusi moottori, tuulettimen siipi tai molemmat. Poista ilmavirran esteet tai muuta lauhduttimen paikkaa. Tee raitisilmakanava tai muuta lauhduttimen paikkaa. Muuta puhallinmoottorin pyörimissuunta. Kompressorikoneikoissa ilman tulee virrata lauhduttimen läpi ja sen jälkeen päin kompressoria. Asenna sopiva ilmanpoistokanava, mahd. ulkoilmaan. Laske veden lämpötilaa. Lisää veden määrää, mahdollisesti automaattisen vesiventtiilin kautta. Puhdista lauhduttimen vesiputket, mahd. peittaus. Etsi vian aiheuttaja, vaihda tarvittaessa jäähdytysvesipumppu uuteen tai korjaa se. Asenna lauhdutinpaineen säätö tai vaihda lauhdutin uuteen. Asenna lauhdutinpaineen säätö. Etsi vika lauhduttimen ja paisuntaventtiilin väliseltä osuudelta (kts. kohtaa "Imupaine liian matala"). Vaihda välikansi venttiileineen uuteen. Asettele lauhdutinpaineen säädin oikealle paineelle. Muuta varaajan paikkaa tai järjestä sille eristävä vaippa. Asenna lauhdutinpaineensäätö. Vaihda tuuletin pienempään tai asenna moottoriin nopeudensäätö. Asenna automaattinen vesiventtiili, malli WVFX, tai säädä olemassa olevaa. Vähennä vesimäärää automaattisen WVFXvesiventtiilin avulla, jos sellainen on asennettu. 14 RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

15 Vian etsintä kylmälaitoksissa Oire Aiheuttaja Korjaus Lauhdutinpaine huojuu. Paineputken lämpötila liian korkea. Paineputken lämpötila liian matala. Varaajan nestepinta liian matala. Varaajan nestepinta liian korkea. Jäähdytysteho normaali. Varaajan nestepinta liian korkea. Jäähdytysteho liian pieni. (mahdollinen kompressorin "pätkivä käynti") a) Lauhdutinpuhallinta ohjaavan pressostaatin pressostaatin eroalue on liian suuri. Sen seurauksena voi nestejohdossa muodostua jonkin aikaa höyrykuplia lauduttimen puhaltimen käynnistymisen jälkeen, koska lauhduttimeen on kerääntynyt liikaa kylmäainetta. b) Paisuntaventtiilissä huojuntaa. c) Vika KVR/KVD-venttiileillä tapahtuvassa lauhdutinpaineen säädössä (liian suuri suutin). d) Seurausta imupaineen hojumisesta. a) Imupaine liian matala, johon syynä: 1) Neste vajaus höyrystimessä. 2) Höyrystimen kuormitus vähäinen. 3) Vuoto imu- tai paineventtiileissä. 4) Liian suuri tulistus lämmönvaihtimessa tai imujohdon imuakussa b) Lauhdutinpaine liian korkea. a) Kompressoriin virtaa nestettä (Paisuntaventtiili säädetty liian pienelle tulistukselle tai anturi sijoitettu väärin). b) Lauhdutinpaine liian matala. a) Laitoksessa kylmäainevajaus. b) Höyrystin täyttyy liikaa. 1) Syynä vähäinen kuormitus, jolloin höyrystimeen kerääntyy liikaa kylmäainetta. 2) Syynä paisuntaventtiili (esim. aseteltu liian pienelle tulistukselle, anturi sijoitettu väärin). c) Lauhduttimeen kertyy liikaa kymäainetta, koska lauhdutinpaine on pienempi kuin varaajan paine (varaaja on sijoitettu lämpimämpään paikkaan kuin lauhdutin). Laitoksessa liikaa kylmäainetta. a) Jonkin komponentin osittainen tukkeutuminen nestejohdossa. b) Vika paisuntaventtiilissä (esim. liian suuri tulistus, liian pieni suutin, karannut täytös, osittainen tukkeutuminen). Asettele eroalue pienemmälle arvolle tai säädä venttiileillä (KVD + KVR) tai käytä hyväksi puhallinmoottorin nopeudensäätöä. Säädä paisuntaventtiilin tulistus suuremmaksi tai vaihda suutin pienemmäksi. Vaihda tilalle pienemmät venttiilit. Kts. kohta "Imupaine huojuu". Etsi vika varaajan ja imujohdon väliseltä osuudelta (kts. "Imupaine liian matala"). Sama. Vaihda välilevy venttiileineen uuteen. Poista lämmönvaihto kokonaan tai valitse pienempi lämmönvaihdin. Kts. "Lauhdutinpaine liian korkea". Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Kts. "Lauhdutinpaine liian matala". Tutki syy (vuodot, höyrystimen ylitäyttö), poista viat ja suorita laitoksen lisätäyttö tarvittaessa Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Sijoita varaaja lauhduttimen yhteyteen. Ilmajäähdytteiset lauhduttimet: Asenna lauhdutinpaineen säätöön puhallinmoottorin kierrosnopeuden säädin, esim. malli AKD. Tyhjennä pois kylmäainetta tarvitava määrä, varmistu kuitenkin siitä, että lauhdutinpaine pysyy normaalina eikä nestelasiin tule höyrykuplia. Paikallista komponentti ja puhdista se tai vaihda tilalle uusi. Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 15

16 Oire Aiheuttaja Korjaus Suodatinkuivain kylmä, mahd. kostunut tai huurteessa Kosteusindikaattorin värinmuutos. Keltainen. a) Kuivaimen likasuodattimen osittainen tukkeutuminen. b) Suodatinkuivain kokonaan tai osittain kyllästetty vedellä tai hapolla. Laitoksessa kosteutta. Tutki, onko laitoksessa epäpuhtauksia, puhdista se tarvittaessa ja vaihda kuivaussuodatin uuteen. Tutki, onko laitoksessa kosteutta tai happoa, puhdista se tarvittaessa ja vaihda kuivaussuodatin uuteen ("Burn-out filter"), mahdollisesti useampaan kertaan.. Jos happoa on muodostunut rusaasti: Vaihda sekä kylmäaine- että öljytäytös ja asenna imujohtoon kuivaussuodatin mallia DCR, jossa on vaihdettava täytös. Tutki ja korjaa laitoksessa mahdollisesti esiintyvät vuodot. Tutki, onko laitoksessa happoja. Vaihda kuivaussuodatin, mahdollisesti useampaan kertaan. Erittäin vaikeissa tapauksissa joudutaan ehkä vaihtamaan kylmäaine ja öljy. Ruskea tai musta. Laitoksessa pieniä likahiukkasia. Puhdista laitos tarvittaessa. Vaihda nestelasi ja suodatinkuivain. Höyrykuplia nestelasissa ennen paisuntaventtiiliä. a) Puutteellinen alijäähdytys nesteessä, johtuen suuresta painehäviöstä nestejohdossa, koska: 1) Nestejohto liian pitkä halkaisijaansa nähden. 2) Nestejohto liian ahdas. 3) Nestejohdossa liian jyrkkiä käyriä tms. 4) Suodatinkuivain osittain tukkeutunut. 5) Vika magneettiventtiilissä. b) Puutteellinen nesteen alijäähdytys, jonka aiheuttaa nestejohdon lämpeneminen. Syynä voi olla nestejohdon ympäristön korkea lämpötila. c) Vesijäähdytteiset lauhduttimet: Liian pieni alijäähdytys, syynä jäähdytysveden virheellinen virtaussuunta. d) Lauhdutinpaine liian matala. e) Varaajan sulkuventtiili liian pieni tai vain osittain auki. f) Liian suuri hydrostaattinen painehäviö nestejohdossa (paisuntaventtiilin ja varaajan välinen korkeusero liian suuri). g) Viallinen tai väärin aseteltu lauhdutinpaineen säätö, joka aiheuttaa nesteen kerääntymistä lauhduttimeen. h) Lauhdutinpuhaltimen käynnistykseen/ pysätykseen perustuvan lauhdutinpaineen säädön yhteydessä voi nestejohdossa muodostua höyryä jonkin aikaa puhaltimen käynnistyksen jälkeen. i) Laitoksessa nestevajaus. Vaihda tilalle uusi nestejohto, jonka halkaisija on sopivan kokoinen. Vaihda tilalle uusi nestejohto, jonka halkaisija on sopivan kokoinen. Poista putkesta jyrkät mutkat ja komponentit, jotka voivat aiheuttaa liian suuren painehäviön. Tarkista, onko laitoksessa likaa, puhdista tarvittaessa ja vaihda kuivain uuteen. Kts. "Vihjeitä asentajille, Magneettiventtiilit. Alenna ympäristön lämpötilaa tai asenna lämmönvaihdin neste-ja imujohdon välille tai eristä nesteputki ympäristöstään, mahdollisesti yhdessä imuputken kanssa. Vaihda keskenään jäähdytysveden sisään- ja ulostulo. (Veden ja kylmäaineen tulee virrata vastakkaisiin suuntiin). Kts. kohtaa "Lauhdutinpaine liian matala". Vaihda venttiili uuteen tai avaa se kokonaan. Asenna lämmönvaihdin neste- ja imujohdon välille ennen nestejohdossa olevaa nousua. Vaihda KVR-säädin uuteen tai säädä sille oikea asetusarvo. Vaihda säätö tarvittaessa lauhdutinpaineen säätöön venttiileillä (KVD + KVR) tai puhallinmoottorin kierrosluvun säätimellä mallia AKD. Suorita laitoksen lisätäyttö, varmistu kuitenkin, että laitoksessa ei ole todettavissa kohdissa a), b), c), d), e), f), g), h) mainittuja vikoja. Päinvastaisessa tapauksessa on vaarana laitoksen liikatäyttö. Kts. "Vihjeitä asentajille, Asennus, kylmäaineen täyttö". 16 RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

17 Vian etsintä kylmälaitoksissa Oire Aiheuttaja Korjaus Puhallinhöyrystimet. Höyrystin huurteen tukkima. a) Puuttuva tai tehoton sulatustoiminto. Puhallinhöyrystimet. Höyrystin huurteessa vain paisuntaventtiilin läheisyydessä olevalta osuudelta, ja paisuntaventtiili vahvasti huurteessa. Puhallinhöyrystimet. Höyrystin vioittunut. b) Kylmähuoneen ilman kosteuspitoisuus liian suuri, syynä: 1) Pakkaamattomista tuotteista erittyvä kosteus. 2) Vuotokohdista tai avoimesta ovesta kylmähuoneeseen sisääntunkeutuva ilma. Höyrystimeen tulee liian vähän kylmäainetta, syynä esim.: a) Vika paisuntaventtiilissä, esim.: 1) Liian pieni suutin. 2) Liian suuri tulistus. 3) Anturin täytös vajaa. 4) Likasuodatin osittain tukkiutunut. 5) Suutin osittain jään tukkima. b) Viat, jotka ovat mainittu kohdassa "Höyrykuplia nestelasissa". Lamellit vääntyneet Asenna sulatusjärjestelmä tai säädä sulatusjärjestelmää. Suosittele jäähdytettävien tuotteiden pakkaamista tai säädä sulatustoimintoa. Tuki vuodot. Suosittele oven kiinnipitämistä. Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Kts. kohtaa: "Höyrykuplia nestelasissa". Suorista lamellit lamellikammalla. Kylmähuoneen ilmankosteus liian suuri, huonelämpötila normaali. Kylmähuoneen ilmankosteus liian pieni. a) Höyrystinpinta liian suuri, mistä seuraa korkea höyrystymispaine ja lyhyet käyntijaksot. b) Kylmähuoneen kuormitus liian pieni esim. talvella (kosteudenpoisto riittämätön vuorokautisen kokonaiskäyntiajan ollessa lyhyt). a) Kylmähuone huonosti eristetty. b) Suuri sisäinen energiankulutus, esim. valaistus ja puhaltimet. c) Höyrystinpinta liian pieni, mistä johtuvat pitkät käyntijaksot keskimääräisesti matalalla höyrystymislämpötilalla. Vaihda höyrystin pienempään. Asenna kosteudensäätö käyttäen hygrostaattia ja lämmitysvastusta sekä varotermostaattia, malli KP62. Suosittele eristyksen parantamista. Suosittele sisäisen energiankulutuksen vähentämistä. Vaihda höyrystin suurempaan. Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 17

18 Oire Aiheuttaja Korjaus Kylmähuoneen ilman lämpötila liian korkea. a) Huonetermostaatti viallinen. Kylmähuoneen ilman lämpötila liian matala. Imupaine liian korkea. Imupaine liian korkea ja imukaasun lämpötila liian matala. Imupaine liian matala, käynti jatkuva. b) Kompressorin teho liian pieni. c) Huoneen kuormitus liian suuri, johon syynä: 1) Tuotu sisään liian paljon jäähdyttämättömiä tuotteita. 2) Suuri sisäinen enegriankulutus, esim. valaistus ja puhaltimet. 3) Kylmähuone huonosti eristetty. 4) Suuri ilman sisääntunkeutuminen d) Höyrystin liian pieni. e) Liian pieni tai puutteellinen kylmäaineen virtaus höyrystimeen. f) Höyrystymispaineen säädin aseteltu liian korkealle höyrystinpaineelle. g) Pienpainepressostaatti aseteltu liian korkealle katkaisupaineelle. h) Tehonsäätöventtiili aukeaa liian korkealla höyrystinpaineella. i) Käynnistyssäädin aseteltu liian matalalle avautumispaineelle. a) Vika huonetermostaatissa: 1) Katkaisulämpötila aseteltu liian matalaksi. 2) Anturi sijoitettu väärään paikkaan. b) Ympäristön lämpötila hyvin matala. a) Kompressori liian pieni. b) Yksi tai useampi kompressorin työventtiileistä vuotaa. c) Tehonsäätö viallinen tai väärin aseteltu. d) Laitos ylikuormitettu. e) Kuumakaasusulatuksen venttiili vuotaa. a) Paisuntaventtiili aseteltu liian pienelle tulistukselle tai anturi sijoitettu väärin. b) Paisuntaventtiilin suutin liian suuri. c) Vuotava nesteputki lämmönvaihtimessa neste- ja imuputken välillä. Pienpainepressostaatti aseteltu väärin tai on viallinen. Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaatit: Vian etsintä". Kts. kohtaa "Kompressorit". Suosittele pienempiä jäähdytyseriä tai lisää laitoksen tehoa. Suosittele energiankulutuksen vähentämistä tai lisää laitoksen tehoa. Suosittele eristyksen parantamista. Suosittele kylmähuoneen tiivistämistä ja oven aukioloajan vähentämistä minimiin. Vaihda höyrystin suurempaan. Kts. kohtaa "Höyrykuplia nestelasissa ennen paisuntaventtiiliä" sekä "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventiilit: Vian etsintä". Asettele höyrystinpaineensäädin KVP oikealle arvolle. Käytä painemittaria. Asettele pressostaatin KP15 pienpainepuoli oikealle katkaisupaineelle. Käytä painemittaria. Asettele tehonsäätöventtiili KVC matalammalle avautumispaineelle. Asettele käynnitussäädin KVL korkeammalle avautumispaineelle, jos kompressori antaa siiihen mahdollisuuden. Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaatit: Vian etsintä" Mikäli ehdottoman välttämätöntä, asenna termostaattiohjattu sähkölämmitys. Vaihda tilalle isompi kompressori. Vaihda välikansi venttiileineen. Vaihda korjaa tai säädä tehonsäätö. Suosittele pienempää kuormitusta tai vaihdakompressori suurempaan tai asenna käynnistuspaineensäädin mallia KVL Vaihda venttiili. Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Vaihda tilalle pienempi suutin. Vaihda lämmönvaihdin, mallia HE. Säädä tai vaihda uuteen KP 1 pienpainepressostaattiin tai KP 15 kaksoispressostaattiin. 18 RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

19 Vian etsintä kylmälaitoksissa Oire Aiheuttaja Korjaus Imupaine liian matala, käynti normaali tai "pätkivä". a) Laitoksen kuormitus vähäinen. Imupaine huojuu. Käytettäessä termostaattista paisuntaventtiiliä. Imupaine huojuu. Käytettäessä elektronista paisuntaventtiiliä. Imukaasun lämpötila liian korkea b) Kylmäainevajaus höyrystimessä, mihin syynä: 1) Kylmäainevajaus varaajassa 2) Nestejohto liian pitkä. 3) Nestejohto liian ahdas. 4) Nestejohdossa jyrkkiä käyriä tms. 5) Suodatinkuivain osittain tukkeutunut. 6) Magneettiventtiili jumittunut. 7) Puuttuva nesteen alijäähdytys. 8) Vika paisuntaventtiilissä. c) Höyrystin liian pieni. d) Höyrystimen puhallin vioittunut. e) Liian suuri painehäviö höyrystimessä ja/tai imujohdossa. f) Puhallinhöyrystimen puuttuva tai riittämätön huurteenpoisto g) Suolaliuosjäähdytytin jäässä. h) Jäähdyttimen kautta virtaa liian pieni määrä ilmaa tai suolaliuosta. i) Höyrystimeen kerääntynyt liikaa öljyä. a) Paisuntaventtiilin tulistus liian pieni. b) Paisuntaventtiilin suutin liian suuri. c) Vika tehonsäädössä: 1) Tehonsäätöventtiili liian suuri. 2) Askelsäätimen pressostaatti/ pressostaatit aseteltu väärin. Huojunnan esiintyminen normaalia Kylmäaineen virtaus höyrystimeen liian pieni, mihin syynä: a) Laitoksen kylmäainetäytös liian pieni. b) Vika nestejohdossa tai siinä olevissa komponenteissa c) Paisuntaventtiili on aseteltu liian suurelle tulistukselle tai anturin täytös on karannut. Asenna tehonsäätö tai lisää pienpainepressostaatin eroaluetta. Kts. kohtaa "Vaaraajan nestepinta liian matala". Kts. kohtaa "Höyrykuplia nestelasissa." Sama. Sama. Kts. kohtaa "Höyrykuplia nestelasissa". Sama. Sama. Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Vaihda tilalle suurempi höyrystin. Vaihda puhallin tai korjaa se. Vaihda tarvittaessa höyrystin ja/tai imujohto. Asenna sulatusjärjestelmä tai säädä sulatusprosessia. Lisää suolaliuoksen vahvuutta ja tarkista jäätymisenestolaitteet. Etsi vian aiheuttaja ja korjaa vika. Kts. kohtia "Puhallinhöyrystimet" ja "Nesteenjäähdyttimet". Kts. kohtaa "Öljynpinta kampikammiossa liian matala". Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Vaihda tilalle pienempi tehonsäätöventtiili, mallia KVC. Asettele kytkentä- ja katkaisupaineenero suuremmalle. Tarpeeton Lisää kylmäainetta tarvittava määrä Kts. "Vihjeitä asentajille, Asennus, Kylmaineen täyttö". Kts.seuraavia aiheita: "Varaajan nestepinta", "Suodatinkuivain kylmä", "Höyrykuplia nestelasissa", "Imupaine liian matala". Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 19

20 Oire Aiheuttaja Korjaus Imukaasun lämpötila liian matala. Kylmäainetta virtaa liikaa höyrystimeen, mihin on syynä: a) Paisuntaventtiili säädetty liian pienelle tulistukselle. b) Paisuntaventtiilin anturi on sijoitettu väärin (liian lämpimään paikkaan tai kosketus putkeen on huono). Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Kompressori "Pätkittäinen" käynti (pienpainepressostaatti katkaisee). Kompressori "Pätkittäinen" käynti (suurpainepressostaatti katkaisee). Paineputken lämpötila liian korkea a) Kompressorin teho liian suuri suhteessa sen hetkiseen kuormitukseen. b) Kompressori liian suuri. c) Höyrystymispaineen säädin aseteltu liian korkealle avautumispaineelle. a) Lauhdutinpaine liian korkea. b) Vika suurpainepressostaatissa. c) Suurpainepressostaatti aseteltu liian matalalle katkaisupaineelle. Imu- tai paineventtiilissä (työventtiileissä) mahdollisesti molemmissa vuoto. Asenna tehonsäätö käyttäen tehonsäätöventtiiliä, malli KVC tai rinnakkain kytketyillä kompressoreilla. Vaihda tilalle pienempi kompressori. Säädä KVP-säädin oikeaan arvoon painemittarin avulla. Kts. "Lauhdutinpaine liian korkea". Vaihda tilalle uusi suurpainepressostaatti KP 5 tai kaksoispressostaatti KP 15. Asettele pressostaatti oikealle arvolle painemittarin avulla. Estä "pätkivä" käynti käyttämällä suurpainepressostaattia, jossa on palautuspainike. Vaihda välikansi ventiileineen. Kts. lisäksi "Paineputken lämpötila liian korkea". Kompressori Kompressori liian kylmä. Kompressori Kompressori liian lämmin. Kolina: a) Jatkuva. b) Käynnistettäessä. Nestemäistä kylmäainetta virtaa höyrystimestä imujohtoon ja mahdollisesti kompressoriin, syynä paisuntaventtilin virheellinen asettelu. a) Kompressori ja mahdollisesti moottori ylikuormittunut johtuen hörystimen liian suuresta kuormituksesta ja samalla liian korkeasta imupaineesta. b) Puutteellinen moottori- ja sylinterijäähdytys, syynä: 1) Nestevajaus höyrystimessä. 2) Pieni höyrystimen kuormitus. 3) Vuoto imu- tai paineventtiileissä. 4) Liian suuri tulistus lämmönvaihtimessa tai imujohdon imuakussa. c) Lauhdutinpaine liian korkea. a) Nesteiskuja sylinterissä johtuen nesteen virtauksesta kompressoriin. b) Öljy kuohuu johtuen kylmäaineen imeytymisestäöljyyn kampikammiossa. c) Kulumia kompressorin liikkuvissa osissa, erityisesti laakereissa. Asettele paisuntaventtiili pienemmälle tulistukselle käyttäen MSS-menetelmää, kts. "Termostaattiset paisuntaventtiilit, Asettelu ja vian etsintä". Pienennä höyrystimen kuormitusta tai vaihda kompressori suuremmaksi. Etsi vika lauhduttimen ja paisuntaventtiilin väliseltä osalta (kts. "Imupaine liian matala"). Sama Vaihda välikansi ventiileineen. Älä käytä lämmönvaihtoa tai vaihda pienempään lämmönvaihtimeen, mallia HE. Kts. "Lauhdutinpaine liian korkea". Asettele paisuntaventtiili pienemmällle tulistukselle käyttämällä MSS-menetelmää. Asenna lämmitysvastus kompressorin kampikammioon tai sen alle. Korjaa kompressori tai vaihda se uuteen. 20 RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Asennustyön vaatimukset...

Lisätiedot

Vihjeitä asentajille KV paineensäätimet

Vihjeitä asentajille KV paineensäätimet Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Käyttö... 3 KVP höyrystinpaineensäädin... 3 KVR lauhdutinpaineensäädin...

Lisätiedot

Vihjeitä asentajille Termostaatit

Vihjeitä asentajille Termostaatit Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Asennus... 3 KP termostaatti ilma-anturilla... 4 KP termostaatti

Lisätiedot

Vihjeitä asentajille. Vian etsintä kylmälaitoksissa Mittalaitteet. Refrigeration and Air Conditioning Controls

Vihjeitä asentajille. Vian etsintä kylmälaitoksissa Mittalaitteet. Refrigeration and Air Conditioning Controls Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Vian etsintä kylmälaitoksissa Mittalaitteet R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Mittalaitteiden

Lisätiedot

Vihjeitä asentajille Termostaattiset paisuntaventtiilit

Vihjeitä asentajille Termostaattiset paisuntaventtiilit Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu... 3 Täytökset... 5 Termostaattisen paisuntaventtiilin valinta...

Lisätiedot

Vihjeitä asentajille Magneettiventtiilit

Vihjeitä asentajille Magneettiventtiilit Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Asennus... 3 EVRA 32 & 40 erityishuomiot... 4 Painekoestus...

Lisätiedot

Vihjeitä asentajille Pressostaatit

Vihjeitä asentajille Pressostaatit Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Asennus... 2 Ylijäämäkapillaarin sijoitus... 4 Asettelu... 5

Lisätiedot

Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennusprosessi. Refrigeration and Air Conditioning Controls

Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennusprosessi. Refrigeration and Air Conditioning Controls Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Käytännön vihjeitä Asennusprosessi R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Asennusprosessi... 3 Asennusprosessin

Lisätiedot

Vihjeitä asentajille Suodatinkuivaimet ja nestelasit

Vihjeitä asentajille Suodatinkuivaimet ja nestelasit Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Toiminta... 3 Suodatinkuivaimen valinta... 4 Jäähdytyslaitteeseen

Lisätiedot

Optyma Plus New Generation Ver

Optyma Plus New Generation Ver Optyma Plus New Generation Ver. 5.6.2015 Kompressorikoneikot kylmässä ympäristössä 1 Optyma Plus New Generation Ilmalauhdutteiset kompressorikoneikot 2 Optyma Plus New Generation Kompressorikoneikot (yleensä)

Lisätiedot

RAPORTTIOHJE ILMASTOINNIN JÄÄHDYTYSLAITOKSEN TARKASTUKSELLE

RAPORTTIOHJE ILMASTOINNIN JÄÄHDYTYSLAITOKSEN TARKASTUKSELLE RAPORTTIOHJE ILMASTOINNIN JÄÄHDYTYSLAITOKSEN TARKASTUKSELLE 1 RAPORTTIOHJE ILMASTOINNIN JÄÄHDYTYSLAITOKSEN TARKASTUKSELLE RAPORTIN OTSIKKO (esim. Oy Yritys Ab:n ilmastoinnin jäähdytyslaitoksen tarkastus)

Lisätiedot

KYLMÄLAITOKSEN VASTAANOTTO-, TARKASTUS- JA KOEKÄYTTÖPÖYTÄKIRJA/ HUOLTOKOHTEIDEN MÄÄRITTELY

KYLMÄLAITOKSEN VASTAANOTTO-, TARKASTUS- JA KOEKÄYTTÖPÖYTÄKIRJA/ HUOLTOKOHTEIDEN MÄÄRITTELY KYLMÄLAITOKSEN VASTAANOTTO-, TARKASTUS- JA KOEKÄYTTÖPÖYTÄKIRJA/ HUOLTOKOHTEIDEN MÄÄRITTELY SKLL 8.8.2005 Laitoksen toimittaja:... TUKES nro:... Asiakas:... Laitoksen tiedot:... Tämä pöytäkirja on tarkoitettu

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS. Hiljainen koneikko Danfossilta REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS. Hiljainen koneikko Danfossilta REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS Hiljainen koneikko Danfossilta REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION OPTYMA PLUS Koneikko alhaisia äänitasoja ja nopeaa asennusta ajatellen

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM

Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Käyttö Venttiili on suunniteltu erityisesti kiertoilmakoje-, jäähdytyspalkki- ja patteriverkostojen tasapainottamiseen. Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisissä vesikiertoisissa

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN VGU250

Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Versio SW 1.23 1.6.2010 Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Järjestelmätyypit Sisältö Ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa. Alla

Lisätiedot

Kylmäsovellusten scroll-kompressorit

Kylmäsovellusten scroll-kompressorit 1 Kylmäsovellusten scroll-kompressorit Kompressori on jokaisen kiertoprosessiin perustuvan kylmälaitoksen sydän. Se imee höyrystynyttä kylmäainetta matalapainepuolelta (imupuoli) korkeapainepuolelle (lauhdutinpuoli).

Lisätiedot

KOOL Next Generation

KOOL Next Generation MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ADAP-KOOL KOOL Next Generation ENERGIAOPTIMOINTI REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Food Retail Industry Danfoss ADAP-KOOL järjestelmät ADAP-KOOL järjestelmillä on

Lisätiedot

Chillquick kylmävesiasemat

Chillquick kylmävesiasemat Chillquick kylmävesiasemat AIR-CONDITIONING Chillquick kylmävesiasemat Kylmää nopeasti ja ympäristöystävällisesti Chillquick TM kylmävesiasemat ovat jäähdytysteholtaan 10-350 kw. Ne on valmistettu Montrealin

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 160055/1 IM-S60-17 ST Issue 1 Fig 1, Fig 12, Fig 1, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

OPTYMA PLUS koteloidut koneikot Scroll- tai mäntäkompressoreilla R404A/R507, R134a, R407C

OPTYMA PLUS koteloidut koneikot Scroll- tai mäntäkompressoreilla R404A/R507, R134a, R407C MKING MODERN LIVING POSSIBLE Billedet skal være med en lukket CU OPTYM PLUS koteloidut koneikot Scroll- tai mäntäkompressoreilla R404/R07, R4a, R407C REFRIGERTION & IR CONDITIONING DIVISION OPTYM PLUS

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE PISTON SERIES

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE PISTON SERIES ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE PISTON SERIES Kiitos valinnastasi. Lue käyttöohjeet huolellisesti. Niissä opastetaan laitteen oikea asennus, käyttö ja huolto. Ohjeita noudattaen maksimoit laitteen luotettavuuden,

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Käytä suojavarusteita, kun työskentelet ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen Käyttötarkoitus FHM-C5/C6-sekoitusryhmä (UPS-pumppu) Danfossin pienikokoista sekoitusryhmää käytetään virtaaman ja menoveden lämpötilan säätöön vesikiertoisissa

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 316. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 316. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 316 Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Sisällysluettelo 1 Johdanto.................

Lisätiedot

Termostaattinen vesiventtiili AVTB

Termostaattinen vesiventtiili AVTB Käyttö - Omavoimainen - Sulkeutuu lämpötilan kohotessa - Voidaan asettaa joko meno- tai paluujohtoon riippuen tuntoelimistä - Paineluokka PN 16, maks. 130 C - DIN hyväksytty, TR 71091 AVTB säätöventtiili

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

LAF 50 / 100 / 150. Ilmankuivaajat ammattikäyttöön LAF. Rakenne. Sähkölämmitys, lisämerkinnät -E ja -E2. Liitäntä. Hyväksyntä

LAF 50 / 100 / 150. Ilmankuivaajat ammattikäyttöön LAF. Rakenne. Sähkölämmitys, lisämerkinnät -E ja -E2. Liitäntä. Hyväksyntä Ilmankuivaajat 50 / 100 / 150 Ilmankuivaajat ammattikäyttöön VEAB:n ilmankuivaajat on suunniteltu ammattikäyttöön, jolloin niiden suorituskyvylle asetetaan suuria vaatimuksia. soveltuu sen vuoksi erittäin

Lisätiedot

Kylmäinfo 2-2 0 0 8. Vihjeitä asentajille

Kylmäinfo 2-2 0 0 8. Vihjeitä asentajille Sisältö Kylmäinfo 2-2 0 0 8 Vihjeitä asentajille Termostaattiset paisuntaventtiilit Quick Selection Catalogue Lauhduttimien puhaltimen pyörimisnopeuden säädin OPTYMA PLUS koneikkojen tuotesarja on entistä

Lisätiedot

Kääntöluistiventtiilit HRB 3, HRB 4

Kääntöluistiventtiilit HRB 3, HRB 4 Tekninen esite Kääntöluistiventtiilit HRB 3, HRB 4 Kuvaus HRB-Kääntöluistiventtiilejä voi käyttää yhdessä sähkötoimisten toimilaitteiden AMB 162 ja AMB 182 kanssa. Ominaisuudet: Luokkansa pienin vuoto

Lisätiedot

MANTA uusi SISÄASENTEISET NESTEJÄÄHDYTTEISET JA ILMALAUHDUTTEISET JÄÄHDYTYSKONEET. Mikroprosessori JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS. RCGROUP SpA C_GNR_0508

MANTA uusi SISÄASENTEISET NESTEJÄÄHDYTTEISET JA ILMALAUHDUTTEISET JÄÄHDYTYSKONEET. Mikroprosessori JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS. RCGROUP SpA C_GNR_0508 MANTA MANTA SISÄASENTEISET NESTEJÄÄHDYTTEISET JA ILMALAUHDUTTEISET JÄÄHDYTYSKONEET JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS Jäähdytysteho Lämmitysteho Kylmäaine Mikroprosessori 24,5 649,9 25,4 700,4 scroll R410A MP.COM T: MANTA.W

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus jolloin ne takaavat pitkän ja huolettoman käytön. Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN

Lisätiedot

Yleistä turvareleistä

Yleistä turvareleistä Turva Turvareleet Yleistä Yleistä turvareleistä Yleistä Miksi turvareleitä käytetään? Turvareleillä on mm. seuraavia käyttötarkoituksia Hätäseis painikkeiden, turvarajakytkimien, turvavaloverhojen sekä

Lisätiedot

Oy Danfoss Ab - 2011 1

Oy Danfoss Ab - 2011 1 Sisältö Aakkosellinen hakemisto...4 Termostaattiset paisuntaventtiilit, vaihdettava suutin... 5 T 2/TE 2, paisuntaventtiilit...5 TE 5, paisuntaventtiilit...7 TE 12, paisuntaventtiilit...9 TE 20, paisuntaventtiilit...

Lisätiedot

BFPR. Jääkaappipakastinten tuotemallisto

BFPR. Jääkaappipakastinten tuotemallisto BFPR Jääkaappipakastinten tuotemallisto BFPR BFPR = Bottom Freezer Product Range eli Jääkaappipakastinmallisto on Mariestadin tehtaiden uusi yhdistelmäsarja, jossa pakastin on alaosassa Ulkokuori on sama

Lisätiedot

ÖLJYTÖN PAINEILMAKOMPRESSORI

ÖLJYTÖN PAINEILMAKOMPRESSORI ÖLJYTÖN PAINEILMAKOMPRESSORI ÖLJYTÖN PAINEILMAKOMPRESSORI. Hiljainen, energiatehokas, ymp äristöystävällinen ja turvallinen paineilmakompressori soveltuu laajasti eri k äyttötarkoituksiin, kuten lääketieteen,

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit huonetermostaatit Asennusopas 1. Asennusvaiheet Käyttöopas voidaan ladata osoitteesta: heating.danfoss.com. 1. Asennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. 2. Huonetermostaatti pitää asentaa

Lisätiedot

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57 3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign. Optyma Plus New Generation

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign.  Optyma Plus New Generation Optyma Plus New Generation Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. Laajennettu tuotesarja: 0.6-16.5 kw MBP-sovelluksiin 0.7-9.6 kw LBP-sovelluksiin 50% lyhyempi aika tarvitaan

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostaattiset paisuntaventtiilit. Malli T2 / TE2 REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostaattiset paisuntaventtiilit. Malli T2 / TE2 REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostaattiset Malli T2 / TE2 REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION T2 / TE2: luotettava ja helppo käyttää Termostaattiset säätävät nestemäisen kylmäaineen ruiskutusta

Lisätiedot

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign. Optyma Plus New Generation

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign.  Optyma Plus New Generation Optyma Plus New Generation Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. Laajennettu tuotesarja: 0.6-16.5 kw MBP-sovelluksiin 0.7-9.6 kw LBP-sovelluksiin 50% lyhyempi aika tarvitaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttökohteet Huonetermostaatti tai valvontajärjestelmä (DDC) ohjaa toimitaiteitta 0-10 V:n jännitteellä. Toimilaite muuntaa 0-10 V:n signaalin

Lisätiedot

Sarjasäätö jäähdytykseen ja lämmitykseen

Sarjasäätö jäähdytykseen ja lämmitykseen FED säädin Sarjasäätö jäähdytykseen ja lämmitykseen Products FED-IF:anturilla FED-FF:irtoanturilla FED säädintä käytetään järjestelmissä joissa jäähdytys- ja lämmityspiiriä halutaan säätää yhdellä säätimellä.

Lisätiedot

Kiinteästi johdotetut lattialämmityksen säätimet

Kiinteästi johdotetut lattialämmityksen säätimet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen esite Kiinteästi johdotetut lattialämmityksen säätimet www.heating.danfoss.com Tekninen esite Kiinteästi johdotetut lattialämmityksen säätimet FH-WC-kytkentärasia

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

VARAOSAT mallisto SMART

VARAOSAT mallisto SMART VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT VARAOSAT mallisto SMART FI Varaosaluettelo Ohjekirjan koodi: I_SMTRIC_1108_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 KOTELON VARAOSAT... 3 1.1 SMART-MALLISTO -

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän VAROITUS! Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Kun jäähdytysjärjestelmään tehdään muutoksia, se on tyhjennettävä, täytettävä uudelleen

Lisätiedot

sinkinkadonkestävä VV Sekoitusventtiili DN 15 mallin rakenne, toiminta, asennus, huolto ja varaosat kuten syöttösekoitusventtiili (sivut 152-154).

sinkinkadonkestävä VV Sekoitusventtiili DN 15 mallin rakenne, toiminta, asennus, huolto ja varaosat kuten syöttösekoitusventtiili (sivut 152-154). 4210 Termostaattinen sekoitusventtiili (37 C 65 C) Venttiili on tarkoitettu lämpimän käyttöveden sekoitusventtiiliksi, joka rajoittaa verkostoon menevän veden lämpötilaa. (D1.: "henkilökohtaiseen puhtaanapitoon

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Kaikki tärkeät. Kylmähinnasto 2012 Kylmäkomponentit, koneikot ja kompressorit. Kaikki keskeinen tekninen tieto. www.danfoss.fi/kylma.

Kaikki tärkeät. Kylmähinnasto 2012 Kylmäkomponentit, koneikot ja kompressorit. Kaikki keskeinen tekninen tieto. www.danfoss.fi/kylma. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kylmähinnasto 2012 Kylmäkomponentit, koneikot ja kompressorit Kaikki keskeinen tekninen tieto on mukana hinnastossa. Tämän ansiosta oikean tuotteen valinta on helppo tehdä.

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Laitoskylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa.

Laitoskylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Laitoskylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 ASENNUS... 4 Sijoituspaikka...

Lisätiedot

Ahdinjarjestelma. Ahtaminen, yleistä. kaampi palaminen, lisääntynyt teho ja suurempi

Ahdinjarjestelma. Ahtaminen, yleistä. kaampi palaminen, lisääntynyt teho ja suurempi ZUU-14 i ekniset selostukset Ahdinjarjestelma kaampi palaminen, lisääntynyt teho ja suurempi Ahtaminen, yleistä vaantömomentti. Ahtamisjarjestelman ansiosta saadaan suorituskyky, joka on verrattavissa

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

HYGIENIAKASETTI TARJOAA KOLMINKERTAISEN INNOVAATION

HYGIENIAKASETTI TARJOAA KOLMINKERTAISEN INNOVAATION FI UCS/HM-F7 UCS/HM-F7 HYGIENIAKASETTI TARJOAA KOLMINKERTAISEN INNOVAATION Olemme aina investoineet ilmanlaatuun ja huomasimme, että pelkkä hyvä ilmasuodatus ei aina riitä. Sairaalat, klinikat, hoitohuoneet,

Lisätiedot

Recair Booster Cooler. Uuden sukupolven cooler-konesarja

Recair Booster Cooler. Uuden sukupolven cooler-konesarja Recair Booster Cooler Uuden sukupolven cooler-konesarja Mikä on Cooler? Lämmön talteenottolaite, joka sisältää jäähdytykseen tarvittavat kylmä- ja ohjauslaitteet LAUHDUTINPATTERI HÖYRYSTINPATTERI 2 Miten

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE JUOMAVEDENJÄÄHDYTIN CC 68 R TYYPPI RC 35 R

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE JUOMAVEDENJÄÄHDYTIN CC 68 R TYYPPI RC 35 R C1094 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE JUOMAVEDENJÄÄHDYTIN CC 68 R TYYPPI RC 35 R JUOMAVEDENJÄÄHDYTIN CC 68 R TYYPPI RC 35 R 3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1. Teknisiä tietoja - Sähköliitäntä 230 V, 50 Hz, 1-V - Nimellisvirta

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MX-250-403

KÄYTTÖOHJE MX-250-403 KÄYTTÖOHJE MX-250-403 28.07.2009 Nr. MX01.1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanottaminen...................................... 3 2. Yleistä.................................................... 3 2.1

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE

IV-kuntotutkimus Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE IV-kuntotutkimus 8.11.2013 Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE Eri kohtien arviointi tehdään viereisellä asteikolla. Kommentit-kohtiin laitetaan olennaiset perusteet arvioinnille ja tiedot, mistä

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

Blue-R-95 Talteenottolaite Käyttöopas

Blue-R-95 Talteenottolaite Käyttöopas Blue-R-95 Talteenottolaite Käyttöopas MA-Blue-R-95-Intl/A Sisällys Yleisiä turvaohjeita 3 Tekniset tiedot 4 Etupaneelin kuvaus 4 Nesteen/höyryn talteenoton vakiomenetelmä 5 Itsepuhdistusmenetelmä 6 Nesteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Kääntöluistiventtiilit HRE 3, HRE 4

Kääntöluistiventtiilit HRE 3, HRE 4 Tekninen esite Kääntöluistiventtiilit HRE 3, HRE 4 Kuvaus HRE-kääntöluistiventtiilejä voi käyttää yhdessä AMB 162- ja AMB 182 -sähkötoimilaitteiden kanssa. Ominaisuudet: Valurautarunko Luokkansa pienin

Lisätiedot

ILMASTOINTI Texa Konfort 780R Bi-Gas

ILMASTOINTI Texa Konfort 780R Bi-Gas 32 220 9865 Texa Konfort 780R Bi Gas on täysautomaattinen ilmastointijärjestelmän huoltolaite sekä R134a että R1234yf kaasuille. Laitteessa on kaksi erillistä järjestelmää samoissa kuorissa. Koko huoltotapahtuma

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTTIMET kW

VEDENJÄÄHDYTTIMET kW EKP 20 VUOTTA JÄÄHDYTYS- TEKNIIKKAA VEDENJÄÄHDYTTIMET 120-1200kW Ruuvikompressorein varustettu RWW - malli, 220-1200kW KOTIMAISTA LAATUA HELPOSTI SAATAVAT VAKIOKOMPONENTIT vähemmän osia vähemmän ääntä

Lisätiedot

Palovaroittimien virhehälytykset

Palovaroittimien virhehälytykset Palovaroittimien virhehälytykset Tietoa: PALOVAROITTIMIEN TOIMINNASTA Palovaroitin havaitsee ja reagoi ilmassa oleviin savuhiukkasiin; ei lämpöön tai kaasuihin, kuten monet luulevat. Palovaroittimen hälytys

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot