Vihjeitä asentajille Vian etsintä kylmälaitoksissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihjeitä asentajille Vian etsintä kylmälaitoksissa"

Transkriptio

1 Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Vian etsintä kylmälaitoksissa R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G

2 Sisällys Sivu Yleistä vian etsinnästä... 3 Vian etsintä ilman mittalaitteita... 3 Luokittelu... 3 Järjestelmän tunteminen... 4 Teoreettinen tieto... 4 Näkyvät viat: Ilmajäähdytteinen lauhdutin... 6 Vesijäähdytteinen lauhdutin... 6 Varaaja, jossa on nestelasi... 6 Varaajan sulkuventtiili... 6 Nestejohto... 6 Suodatinkuivain... 6 Nestelasi... 6 Paisuntaventtiili... 7 Puhallinhöyrystin... 7 Nesteenjäähdytin... 7 Imujohto... 8 Imujohdossa olevat säätimet... 8 Kompressori... 8 Kylmähuone... 8 Vikoja, jotka löytyvät tunnustelemalla: Magneettiventtiili... 9 Suodatinkuivain... 9 Vikoja, jotka voi kuulla: Imujohdossa olevat säätimet... 9 Kompressori... 9 Kylmähuone... 9 Vikoja, jotka voi haistaa: Kylmähuone... 9 Puhallinhöyrystimellä ja ilmajäähdytteisellä lauhduttimella varustettu kylmälaitos Kahdella puhallinhöyrystimellä ja ilmajäähdytt. lauhduttimella varustettu kylmälaitos Nesteenjäähdyttimellä ja vesijäähdytteisellä lauhduttimella varustettu kylmälaitos Systemaattinen vian etsintä Vian etsintä RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

3 Vian etsintä kylmälaitoksissa Kylmälaitoksissa esiintyvistä vioista yleensä Tässä vihkossa käsitellään pienissä ja suhteellisen yksinkertaisissa kylmälaitoksissa esiintyviä tavallisia vikoja. Kuvatut viat, niiden aiheuttajat, niiden korjaaminen ja vaikutus laitoksen toimintaan koskevat myös mutkikkaampia ja kookkaita laitoksia. Mutkikkaissa ja kookkaissa laitoksissa saattaa esiintyä lisäksi sellaisia vikoja, joita tässä ei käsitellä. Tässä ei myöskään puututa elektronisten säätimien vikoihin. Ae0_0001 Vian etsintä ilman mittalaitteita Vähäiselläkin kokemuksella voidaan suuri osa kylmälaitoksen tavallisista vioista paikantaa yksinomaan näkö-, kuulo-, tuntoja hajuaistin avulla. Toiset yleisesti esiintyvät viat voidaan varmuudella todeta vain mittalaitteita käyttämällä. Ae0_0012 Luokittelu Tämä kirjanen on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään vikoja, jotka on todettavissa mittalaitteita käyttämättä. Osassa kuvaillaan vikojen oireet, niiden mahdolliset syyt ja niiden vaikutus laitoksen toimintaan. Toisessa osassa käsitellään kaikkia tavanomaisia vikoja. Sekä vikoja jotka voidaan todeta ilman mittalaitteita, että vikoja, joita ei voida löytää käyttämättä mittalaitteita. Tässä osassa kuvaillaan vikojen oireet, niiden mahdolliset syyt ja korjaustoimenpiteet. Ae0_0028 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 3

4 Laitoksen tunteminen on tärkeää Vian etsinnässä on tärkeää saada hyvä yleiskuva kylmälaitoksen rakenteesta, toiminnasta ja ohjauksesta niin mekaanisesti kuin sähköisestikin. Mikäli laitos on ennestään tuntematon, on tärkeää ennen varsinaista vian etsintää tutustua perusteellisesti laitoksen putki- ja ohjauspiirikaavioon sekä toteutukseen (putkisto, komponenttien sijoitus ja laitokseen mahdollisesti liitetyt järjestelmät, kuten esim. jäähdytystornit ja suolaliuosjärjestelmät). Teoreettinen tieto on tärkeää Laitoksessa tai sen toiminnassa esiintyviä vikoja etsittäessä ja korjattaessa tarvitaan teoreettista tietämystä. Vikojen löytyminen suhteellisen pienistäkin jäähdytysjärjestelmistä edellyttää mm. perusteellista tietämystä seuraavista asioista: - Laitekomponenttien rakenne, toiminta ja tekniset ominaisuudet. - Tarvittavat mittalaitteet ja mittaustekniikka - Laitokseen sisältyvät kylmätekniset prosessit. - Ympäristön vaikutus laitoksen toimintaan - Automatiikan ja varolaitteiden toiminta ja asettelu. - Kylmälaitosten turvallisuutta ja tarkastuksia koskeva lainsäädäntö. Ennen kylmälaitoksessa esiintyvien vikojen lähempää tarkastelua on hyvä käydä lyhyesti läpi tärkeimpiä vikojen etsintään käytettäviä mittalaitteita. Ae0_0029 Ae0_0033 Ae0_ RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

5 Vian etsintä kylmälaitoksissa Seuraavaksi käsitellään kylmälaitoksen vikoja. Osien 1 ja 2 lähtökohtana ovat laitokset, jotka vastaavat putkikaavioita kuvissa 1,2 ja 3. Putkikaaviota seurataan kiertoprosessin suuntaisesti, ja mahdolliset viat selostetaan samassa järjestyksessä. Kierros alkaa kompressorin suurpainepuolelta ja etenee nuolen suuntaisesti. Ae0_0016 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 5

6 Vian etsintä Näkyvät viat Ilmajäähdytteinen lauhdutin a) Lika, esim. rasva ja pöly, sahanpuru, kuihtuneet lehdet. [Puutteellinen huolto] b) Tuuletin ei pyöri. [Moottorivika] [Moottorin suojakytkin katkaissut] c) Tuulettimin pyörimissuunta väärä. [Asennusvirhe] d) Tuulettimen siivet vaurioituneet. e) Siivet vääntyneet. [Kovakourainen käsittely] Vesijäähdytteinen lauhdutin nestelasilla: Kts. Varaaja. Varaaja, jossa on nestelasi Nestepinta liian matala. [Laitoksessa liian vähän kylmäainetta] [Höyrystimessä ylitäytyös] [Lauhduttimessa ylitäytös] Nestepinta liian korkea. [Laitoksessa ylitäytös] Varaajan sulkuventtiili a) Venttiili kiinni. b) Venttiili osittain kiinni. Nestejohto a) Liian pieni läpimitta. [Mitoitusvirhe] b) Liian pitkä. [Mitoitusvirhe] c) Johdossa liian jyrkkiä käyriä ja/tai painaumia. [Asennusvirhe] Suodatinkuivain Pintaan muodostuu kosteutta tai huurretta. [Suodatin osittain tukkeutunut: likaa tulopuolella] Nestelasi a) Keltainen. [Laitoksessa kosteutta] b) Ruskea [Laitoksessa likahiukkasia] c) Nestelasissa puhdasta höyryä. [Laitoksessa nestevajausta] [Nestejohdon venttiili kiinni] [Täydellinen tukkeutuminen, esim. kuivain] d) Nestelasissa nestettä ja höyrykuplia. [Laitoksessa nestevajausta] [Nestejohdon venttiili osittain kiinni] [Osittainen tukkeutuminen, esim. kuivain] [Puuttuva alijäähdytys] Teksti suluissa [ ] ilmaisee vian aiheuttajan Vaikutus laitoksen toimintaan Vika kohdissa a), b), c), d), e) aiheuttaa: - Kasvaneen lauhdutinpaineen. - Heikentyneen jäähdytystehon. - Lisääntyneen energiankulutuksen. Ilmajäähdytteisessä lauhduttimessa on ilman tulolämpötilan ja lauhtumislämpötilan välisen eron oltava 10 C - 20 C, mieluiten alemmassa päässä. Vesijäähdytteisessä lauhdutimessa on lauhtumislämpötilan ja veden tulolämpötilan välisen eron oltava 10 C - 20 C, mieluiten alemmassa päässä. Höyryä/höyrykuplia nestejohdossa. Matala imupaine tai "pätkittäinen" käynti. Lauhduttimen paine mahdollisesti liian korkea. Lauhduttimen paine mahdollisesti liian korkea. Pienpainepressostaatti pysäyttänyt laitoksen. Höyrykuplia nestejohdossa. Matala imupaine tai "pätkittäinen" käynti. Vika kohdissa a), b) and c) aiheuttaa: - Suuri painehäviö nestejohdossa. - Höyryä nestejohdossa. Höyryä nestejohdossa. Vaarana: - Hapon muodostuminen. - Korroosio. - Moottorin palaminen. - Veden jäätyminen paisuntaventtiilissä. Liikkuvat osat voivat kulua ja venttiilit sekä kuivaimet voivat tukkeutua. Pienpainepressostaatti tai "pätkittäinen" käynti aiheuttanut pysähtymisen. Pienpainepressostaatti aiheuttanut pysähtymisen. Pienpainepressostaatti aiheuttanut pysähtymisen. Koskien kaikkia kohdan d) vikoja: "Pätkittäinen" käynti tai käynti matalalla imupaineella. 6 RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

7 Vian etsintä kylmälaitoksissa Näkyvät viat Paisuntaventtiili a) Paisuntaventtiili paksussa huurteessa, höyrystin huurtunut vain venttiilin läheisyydessä. [Likasuodatin osittain tukkeutunut] [Anturin täytös vajaa] [Aiemmin mainitut viat, jotka saavat aikaan höyrykuplia nestejohdossa.] b) Paisuntaventtiili ilman ulkopuolista paineentasausta, höyrystimessä nesteenjakaja. [Mitoitus- tai asennusvirhe] c) Paisuntaventtiili ulkoisella paineentasauksella, paineentasausputkea ei ole asennettu. [Asennusvirhe] d) Anturia ei ole kiristetty kunnolla kiinni. [Asennusvirhe] e) Anturi ei ole kosketuksissa putkeen koko pituudeltaan. [Asennusvirhe] f) Anturi sijoitettu ilmavirtaan. [Asennusvirhe] Puhallinhöyrystin a) Höyrystimen pinta on huurteessa vain tulopuolelta, paisuntaventtiili paksussa huurteessa. [Vika paisuntaventtiilissä] [Kaikki aiemmin mainitut viat, jotka aiheuttavat höyryä nestejohdossa] b) Etuosa huurteen tukkima [Puutteellinen, viallinen tai väärin säädetty sulatusprosessi] c) Tuuletin ei pyöri. [Moottorivika tai moottorin suojakytkin katkaissut] d) Tuulettimen siivet vioittuneet. e) Siivet/lamellit vääntyneet. [Kovakourainen käsittely] Nesteenjäähdytin a) Paisuntaventtiilin anturi ei ole kunnolla kiinni. [Asennusvirhe] Teksti suluissa [ ] ilmaisee vian aiheuttajan Vaikutus laitoksen toimintaan Viat kohdissa a) aiheuttavat sen, että laitos käy matalalla imupaineella tai "pätkii" pienpressostaatin ohjaamana. Viat kohdissa b), c) aiheuttavat sen, että laitos käy matalalla imupaineella tai "pätkii" pienpressostaatin ohjaamana. Viat kohdissa d), e), f) aiheuttavat höyrystimen ylitäyttymisen, jolloin on vaarana, että nestettä virtaa kompressoriin ja vaurioittaa sitä. Vioista kohdassa a) aiheutuu: - Suuri tulistus höyrystimen ulostulossa ja keskimäärin matala imupaine laitoksessa. Vioista kohdissa a), b), c), d), e) aiheutuu: - Keskimäärin matala imupaine laitoksessa. - Heikentynyt jäähdytysteho. - Lisääntynyt energiankulutus. Paisuntaventtiilisyöttöiset höyrystimet: Ilman tulolämpötilan ja höyrystymislämpötilan välisen eron on oltava välillä 6 K - 15 K, mieluiten pienemmässä päässä. Nestepinnan säätimellä ohjatut höyrystimet: Ilman tulolämpötilan ja höyrystymislämpötilan väliseneron on oltava välillä 2 K - 8 K, mieluiten pienemmässä päässä. Höyrystin täyttyy liikaa, jolloin on vaarana nesteen virtaaminen kompressoriin ja kompressorin vaurioituminen. b) Paisuntaventtiili ilman ulkoista paineentasausta on nesteenjäähdyttimessä, jossa on suuri painehäviö, esim. koaksiaalihöyrystin. [Mitoitus- tai asennusvirhe] c) Paisuntaventtiili, jossa on ulkoinen paineentasaus mutta paineentasausputkea ei ole asennettu. [Asennusvirhe] Vioista kohdissa b), c) aiheutuu: - Suuri tulistus höyrystimen ulostulossa. - Keskimäärin matala imupaine laitoksessa. - Heikentynyt jäähdytysteho. - Lisääntynyt energiankulutus. Paisuntaventtiilisyöttöiset höyrystimet: Jäähdytettävän nesteentulolämpötilan ja höyrystymislämpötilan välisen eron on oltava välillä 6 K - 15 K, mieluiten pienemmässä päässä. Nestepinnan säätimellä ohjatut höyrystimet: Jäähdytettävän nesteentulolämpötilan ja höyrystymislämpötilan välisen eron on oltava välillä 2 K - 8 K, mieluiten pienemmässä päässä. Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 7

8 Suluissa [ ] oleva teksti ilmaisee vian aiheuttajan Näkyvät viat Imujohto a) Epätavallisen voimakas huurteenmuodostus [Paisuntaventtiilin tulistus liian pieni] b) Johdossa liian hyrkkiä käyriä ja/tai painaumia. [Asennusvirhe] Vaikutus laitoksen toimintaan Vaarana nesteen virtaaminen kompressoriin ja kompressorin vaurioituminen. Tuloksena matala imupaine tai "pätkittäinen " käynti. Imujohdossa olevat säätimet Säätimen jälkeen kosteutta tai huurretta, ennen säädintä ei kosteutta tai huurretta. [Paisuntaventtiilin tulistus liian pieni] Kompressori a) Kosteutta tai huurretta kompressorin tulopuolella. [Tulistus höyrystimen ulostulossa liian pieni] b) Öljynpinta kampikammiossa liian alhaalla. [Laitoksessa öljyn vajausta] [Öljyä kerääntyy höyrystimeen] c) Öljynpinta kampikammiossa liian ylhäällä. [Öljyä täytetty liikaa] [Kylmäainetta sekoittunut öljyyn kompressorin ollessa liian kylmä] [Kylmäainetta sekoittunut öljyyn, johtuen liian pienestä tulistuksesta höyrystimen ulostulossa] d) Laitosta käynnistettäessä öljy kuohuu kampikammiossa. [Kylmäainetta sekoittunut öljyyn kompressorin ollessa liian kylmä] e) Öljy kuohuu kampikammiossa laitoksen ollessa käynnissä. [Kylmäainetta sekoittunut öljyyn, johtuen liian pienestä tulistuksesta höyrystimen ulostulossa] Kylmähuone a) Liha on pinnaltaan kuivunut, vihannekset nuutuneita. [Ilmankosteus liian pieni - todennäköinen syy liian pieni höyrystin] b) Ovet eivät ole tiiviitä tai määräysten mukaisia. c) Puuttuvat tai rikkinäiset varoituskilvet. d) Puuttuvat tai rikkinäiset poistumistiekilvet. Kohdat b), c), d): [Puutteellinen huolto tai mitoitusvirhe] e) Puuttuvat hälytyslaitteet. [Mitoitusvirhe] Yleistä a) Liitosten alla öljytippoja ja/tai öljyläikkiä lattialla. [Liitoksissa saattaa olla vuotoja] b) Sulakkeet palaneet. [Laitoksen ylikuormitus tai oikosulku] c) Moottorin lämpöreleet ovat katkaisseet. [Laitoksen ylikuormitus tai oikosulku] d) Pressostaatit ja termostaatit yms. ovat katkaisseet. [Asetteluvirhe] [Viallinen laite] Vaarana nesteen virtaaminen kompressoriin ja kompressorin vaurioituminen. Nestettä pääsee virtaamaan kompressoriin, seurauksena voi olla kompressorivaurio. Laitos pysähtynyt mahdollisen öljynpainepressostaatin toimesta. Aiheuttaa kulumista laitteen liikkuvissa osissa. Sylinterissä nesteiskuja, vaarana kompressorin vaurioituminen: - Työventiilien murtumat - Muiden liikkuvien osien murtumat. - Mekaaninen ylikuormitus. Nesteiskuja, vauriot kuten kohdassa c) Nesteiskuja, vauriot kuten kohdassa c) Elintarvikkeiden laatu huononee ja/tai elintarvikkeita joudutaan heittämään pois. Voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Öljyä ja kylmäainetta on vuotanut ulos. Laitos pysähtynyt. Laitos pysähtynyt. Laitos pysähtynyt. Laitos pysähtynyt. 8 RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

9 Vian etsintä kylmälaitoksissa Vikoja, jotka lölytyvät tunnustelemalla Magneettiventtiili Kylmempi kuin putki ennen magneettiventtiiliä. [Magneettiventtiili jumittuu, osittain auki] Sama lämpötila kuin putkessa ennen magneettiventtiiliä. [Magneettiventtiili kiinni] Suodatinkuivain Suodatin kylmempi kuin putki ennen suodatinta. [Suodatin osittain tukkeutunut, tulopuolella likaa] Vikoja, jotka voi kuulla Imuputkessa olevat säätimet Höyrystymispaineensäädin tai jokin muu säädin vinkuu. [Säädin liian suuri (mitoitusvirhe)] Kompressori a) Kolinaa käynnistettäessä. [Öljy kuohuu] b) Kolinaa laitoksen käydessä. [Öljy kuohuu] [Kulumia liikkuvissa osissa] Kylmähuone Viallinen hälytysjärjestelmä. [Puutteellinen huolto] Vikoja, jotka voi haistaa Kylmähuone Lihanjäähdytyshuoneessa epämiellyttävä haju. [Liian korkea ilman kosteuspitoisuus, syynä liian suuri höyrystin tai pieni kuormitus] Vaikutus laitoksen toimintaan Höyryä nestejohdossa. Pienpainepressostaatti pysäyttänyt laitoksen. Höyryä nestejohdossa. Vaikutus laitoksen toimintaan Epävakaa käynti. Nesteiskuja. Kompressori saattaa vaurioitua. Nesteiskuja. Kompressori saattaa vaurioitua. Voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Vaikutus laitoksen toimintaan Elintarvikkeiden laatu huononee ja/tai elintarvikkeita joudutaan heittämään pois. Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 9

10 Ae0_0019_02 Puhallinhöyrystimellä ja ilmajäähdytteisellä lauhduttimella varustettu kylmälaitos Kuva 1 10 RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

11 Vian etsintä kylmälaitoksissa Ae0_0030 Kahdella puhallinhöyrystimellä ja ilmajäähdytteisellä lauhduttimella varustettu kylmälaitos Kuva 2 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 11

12 Ae0_0035_02 Nesteenjäähdyttimellä ja vesijäähdytteisellä lauhduttimella varustettu kylmälaitos Kuva 3 12 RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

13 Vian etsintä kylmälaitoksissa Seuraa kaavioissa olevia nuolia, kuva 1 ja kuva 3, s. 10/12. Aloita kompressorin jälkeen. Sivu Lauhdutinpaine liian korkea Lauhdutinpaine liian matala Lauhdutinpaine huojuu Paineputken lämpötila liian korkea Paineputken lämpötila liian alhainen Varaajan nestepinta liian alhainen Varaajan nestepinta liian korkea Jäähdytysteho liian alhainen Suodatinkuivaimen lämpötila liian alhainen Nestelasin kosteusindikaattorin värimuutos - haalistunut, keltainen Nestelasin kosteusindikaattorin värimuutos - ruskea tai musta Höyrykuplia nestelasissa ennen paisuntaventtiiliä Höyrystin huurteen tukkima Höyrystin huurteessa vain paisuntaventtiilin läheltä Kylmähuoneen ilmankosteus liian suuri Kylmähuoneen ilmankosteus liian pieni Kylmähuoneen ilman lämpötila liian korkea Kylmähuoneen ilman lämpötila liian alhainen imupaine liian korkea Imupaine liian matala Imupaine huojuu Imukaasun lämpötila liian korkea Imukaasun lämpötila liian alhainen Kompressorin "pätkittäinen" käynti Paineputken lämpötila liian korkea Kompressori liian kylmä Kompressori liian lämmin Kompressorin kolina Kompressorin öljynpinta liian korkea Kompressorin öljynpinta liian matala Kompressorin öljy kuohuu Kompressorin öljy värjääntynyt Kompressori ei käynnisty Kompressori käy jatkuvasti Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 13

14 Vian etsintä Oire Aiheuttaja Korjaus Lauhdutinpaine liian korkea. Ilma- ja vesijäähdytteiset lauhduttimet. a) Kylmäjärjestelmään on päässyt ilmaa tai muita ei-kondensoituvia kaasuja. b) Lauhdutinpinta liian pieni. c) Laitoksessa liikaa kylmäainetta (nestettä kerääntyy lauhduttimeen). Ilmaa lauhdutin, käynnistä laitos ja odota, kunnes se on käyttölämpötilassa. Suorita ilmaus tarvittaessa uudelleen. Vaihda tilalle suurempi lauhdutin. Vähennä kylmäainetta kunnes lauhdutinpaine on normaali. Nestelasissa ei saa näkyä kuplia. Asettele oikea paine. Lauhdutinpaine liian korkea. Ilmajäähdytteiset lauhduttimet. Lauhdutinpaine liian korkea. Vesijäähdytteiset lauhduttimet. Lauhdutinpaine liian matala. Ilma- ja vesijäähdytteiset lauhduttimet. Lauhdutinpaine liian matala. Ilmajäähdytteiset lauhduttimet. Lauhdutinpaine liian matala. Vesijäähdytteiset lauhduttimet. d) Lauhdutinpaineensäädin aseteltu liian korkealle paineelle. a) Likaa lauhduttimen ulkopinnoilla. b) Tuulettimen moottori tai siivet vioittuneet tai liian pienet. c) Lauhdutin ei saa riittävästi ilmaa. d) Ympäröivä lämpötila liian korkea. e) Ilma virtaa väärään suuntaan lauhduttimen läpi. f) Lauhdutinpuhaltimen paine- ja imupuolen välillä oikosulku. a) Jäähdytysveden lämpötila liian korkea. b) Vesimäärä liian pieni. c) Vesiputkien sisäpinnoilla kerrostumia (hilseilyä jne.). d) Jäähdytysvesipumppu viallinen tai pysähtynyt. a) Lauhdutinpinta liian suuri. b) Höyrystimen kuormitus vähäinen. c) Imupaine liian matala, syynä esim. nestevajaus höyrystimessä. d) Vuoto kompressorin imu-tai paineventtiilissä, mahdollisesti molemmissa. e) Lauhdutinpaineen säätimen asetusarvo liian matala. f) Eristämätön varaaja liian kylmässä paikassa lauhduttimeen nähden (varaaja toimii lauhduttimena). a) Jäähdytysilmanlämpötila liian matala. b) Lauhduttimeen tulevan ilman määrä liian suuri. a) Vesimäärä liian suuri. b) Veden lämpötila liian matala. Puhdista lauhdutin. Vaihda tilalle uusi moottori, tuulettimen siipi tai molemmat. Poista ilmavirran esteet tai muuta lauhduttimen paikkaa. Tee raitisilmakanava tai muuta lauhduttimen paikkaa. Muuta puhallinmoottorin pyörimissuunta. Kompressorikoneikoissa ilman tulee virrata lauhduttimen läpi ja sen jälkeen päin kompressoria. Asenna sopiva ilmanpoistokanava, mahd. ulkoilmaan. Laske veden lämpötilaa. Lisää veden määrää, mahdollisesti automaattisen vesiventtiilin kautta. Puhdista lauhduttimen vesiputket, mahd. peittaus. Etsi vian aiheuttaja, vaihda tarvittaessa jäähdytysvesipumppu uuteen tai korjaa se. Asenna lauhdutinpaineen säätö tai vaihda lauhdutin uuteen. Asenna lauhdutinpaineen säätö. Etsi vika lauhduttimen ja paisuntaventtiilin väliseltä osuudelta (kts. kohtaa "Imupaine liian matala"). Vaihda välikansi venttiileineen uuteen. Asettele lauhdutinpaineen säädin oikealle paineelle. Muuta varaajan paikkaa tai järjestä sille eristävä vaippa. Asenna lauhdutinpaineensäätö. Vaihda tuuletin pienempään tai asenna moottoriin nopeudensäätö. Asenna automaattinen vesiventtiili, malli WVFX, tai säädä olemassa olevaa. Vähennä vesimäärää automaattisen WVFXvesiventtiilin avulla, jos sellainen on asennettu. 14 RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

15 Vian etsintä kylmälaitoksissa Oire Aiheuttaja Korjaus Lauhdutinpaine huojuu. Paineputken lämpötila liian korkea. Paineputken lämpötila liian matala. Varaajan nestepinta liian matala. Varaajan nestepinta liian korkea. Jäähdytysteho normaali. Varaajan nestepinta liian korkea. Jäähdytysteho liian pieni. (mahdollinen kompressorin "pätkivä käynti") a) Lauhdutinpuhallinta ohjaavan pressostaatin pressostaatin eroalue on liian suuri. Sen seurauksena voi nestejohdossa muodostua jonkin aikaa höyrykuplia lauduttimen puhaltimen käynnistymisen jälkeen, koska lauhduttimeen on kerääntynyt liikaa kylmäainetta. b) Paisuntaventtiilissä huojuntaa. c) Vika KVR/KVD-venttiileillä tapahtuvassa lauhdutinpaineen säädössä (liian suuri suutin). d) Seurausta imupaineen hojumisesta. a) Imupaine liian matala, johon syynä: 1) Neste vajaus höyrystimessä. 2) Höyrystimen kuormitus vähäinen. 3) Vuoto imu- tai paineventtiileissä. 4) Liian suuri tulistus lämmönvaihtimessa tai imujohdon imuakussa b) Lauhdutinpaine liian korkea. a) Kompressoriin virtaa nestettä (Paisuntaventtiili säädetty liian pienelle tulistukselle tai anturi sijoitettu väärin). b) Lauhdutinpaine liian matala. a) Laitoksessa kylmäainevajaus. b) Höyrystin täyttyy liikaa. 1) Syynä vähäinen kuormitus, jolloin höyrystimeen kerääntyy liikaa kylmäainetta. 2) Syynä paisuntaventtiili (esim. aseteltu liian pienelle tulistukselle, anturi sijoitettu väärin). c) Lauhduttimeen kertyy liikaa kymäainetta, koska lauhdutinpaine on pienempi kuin varaajan paine (varaaja on sijoitettu lämpimämpään paikkaan kuin lauhdutin). Laitoksessa liikaa kylmäainetta. a) Jonkin komponentin osittainen tukkeutuminen nestejohdossa. b) Vika paisuntaventtiilissä (esim. liian suuri tulistus, liian pieni suutin, karannut täytös, osittainen tukkeutuminen). Asettele eroalue pienemmälle arvolle tai säädä venttiileillä (KVD + KVR) tai käytä hyväksi puhallinmoottorin nopeudensäätöä. Säädä paisuntaventtiilin tulistus suuremmaksi tai vaihda suutin pienemmäksi. Vaihda tilalle pienemmät venttiilit. Kts. kohta "Imupaine huojuu". Etsi vika varaajan ja imujohdon väliseltä osuudelta (kts. "Imupaine liian matala"). Sama. Vaihda välilevy venttiileineen uuteen. Poista lämmönvaihto kokonaan tai valitse pienempi lämmönvaihdin. Kts. "Lauhdutinpaine liian korkea". Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Kts. "Lauhdutinpaine liian matala". Tutki syy (vuodot, höyrystimen ylitäyttö), poista viat ja suorita laitoksen lisätäyttö tarvittaessa Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Sijoita varaaja lauhduttimen yhteyteen. Ilmajäähdytteiset lauhduttimet: Asenna lauhdutinpaineen säätöön puhallinmoottorin kierrosnopeuden säädin, esim. malli AKD. Tyhjennä pois kylmäainetta tarvitava määrä, varmistu kuitenkin siitä, että lauhdutinpaine pysyy normaalina eikä nestelasiin tule höyrykuplia. Paikallista komponentti ja puhdista se tai vaihda tilalle uusi. Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 15

16 Oire Aiheuttaja Korjaus Suodatinkuivain kylmä, mahd. kostunut tai huurteessa Kosteusindikaattorin värinmuutos. Keltainen. a) Kuivaimen likasuodattimen osittainen tukkeutuminen. b) Suodatinkuivain kokonaan tai osittain kyllästetty vedellä tai hapolla. Laitoksessa kosteutta. Tutki, onko laitoksessa epäpuhtauksia, puhdista se tarvittaessa ja vaihda kuivaussuodatin uuteen. Tutki, onko laitoksessa kosteutta tai happoa, puhdista se tarvittaessa ja vaihda kuivaussuodatin uuteen ("Burn-out filter"), mahdollisesti useampaan kertaan.. Jos happoa on muodostunut rusaasti: Vaihda sekä kylmäaine- että öljytäytös ja asenna imujohtoon kuivaussuodatin mallia DCR, jossa on vaihdettava täytös. Tutki ja korjaa laitoksessa mahdollisesti esiintyvät vuodot. Tutki, onko laitoksessa happoja. Vaihda kuivaussuodatin, mahdollisesti useampaan kertaan. Erittäin vaikeissa tapauksissa joudutaan ehkä vaihtamaan kylmäaine ja öljy. Ruskea tai musta. Laitoksessa pieniä likahiukkasia. Puhdista laitos tarvittaessa. Vaihda nestelasi ja suodatinkuivain. Höyrykuplia nestelasissa ennen paisuntaventtiiliä. a) Puutteellinen alijäähdytys nesteessä, johtuen suuresta painehäviöstä nestejohdossa, koska: 1) Nestejohto liian pitkä halkaisijaansa nähden. 2) Nestejohto liian ahdas. 3) Nestejohdossa liian jyrkkiä käyriä tms. 4) Suodatinkuivain osittain tukkeutunut. 5) Vika magneettiventtiilissä. b) Puutteellinen nesteen alijäähdytys, jonka aiheuttaa nestejohdon lämpeneminen. Syynä voi olla nestejohdon ympäristön korkea lämpötila. c) Vesijäähdytteiset lauhduttimet: Liian pieni alijäähdytys, syynä jäähdytysveden virheellinen virtaussuunta. d) Lauhdutinpaine liian matala. e) Varaajan sulkuventtiili liian pieni tai vain osittain auki. f) Liian suuri hydrostaattinen painehäviö nestejohdossa (paisuntaventtiilin ja varaajan välinen korkeusero liian suuri). g) Viallinen tai väärin aseteltu lauhdutinpaineen säätö, joka aiheuttaa nesteen kerääntymistä lauhduttimeen. h) Lauhdutinpuhaltimen käynnistykseen/ pysätykseen perustuvan lauhdutinpaineen säädön yhteydessä voi nestejohdossa muodostua höyryä jonkin aikaa puhaltimen käynnistyksen jälkeen. i) Laitoksessa nestevajaus. Vaihda tilalle uusi nestejohto, jonka halkaisija on sopivan kokoinen. Vaihda tilalle uusi nestejohto, jonka halkaisija on sopivan kokoinen. Poista putkesta jyrkät mutkat ja komponentit, jotka voivat aiheuttaa liian suuren painehäviön. Tarkista, onko laitoksessa likaa, puhdista tarvittaessa ja vaihda kuivain uuteen. Kts. "Vihjeitä asentajille, Magneettiventtiilit. Alenna ympäristön lämpötilaa tai asenna lämmönvaihdin neste-ja imujohdon välille tai eristä nesteputki ympäristöstään, mahdollisesti yhdessä imuputken kanssa. Vaihda keskenään jäähdytysveden sisään- ja ulostulo. (Veden ja kylmäaineen tulee virrata vastakkaisiin suuntiin). Kts. kohtaa "Lauhdutinpaine liian matala". Vaihda venttiili uuteen tai avaa se kokonaan. Asenna lämmönvaihdin neste- ja imujohdon välille ennen nestejohdossa olevaa nousua. Vaihda KVR-säädin uuteen tai säädä sille oikea asetusarvo. Vaihda säätö tarvittaessa lauhdutinpaineen säätöön venttiileillä (KVD + KVR) tai puhallinmoottorin kierrosluvun säätimellä mallia AKD. Suorita laitoksen lisätäyttö, varmistu kuitenkin, että laitoksessa ei ole todettavissa kohdissa a), b), c), d), e), f), g), h) mainittuja vikoja. Päinvastaisessa tapauksessa on vaarana laitoksen liikatäyttö. Kts. "Vihjeitä asentajille, Asennus, kylmäaineen täyttö". 16 RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

17 Vian etsintä kylmälaitoksissa Oire Aiheuttaja Korjaus Puhallinhöyrystimet. Höyrystin huurteen tukkima. a) Puuttuva tai tehoton sulatustoiminto. Puhallinhöyrystimet. Höyrystin huurteessa vain paisuntaventtiilin läheisyydessä olevalta osuudelta, ja paisuntaventtiili vahvasti huurteessa. Puhallinhöyrystimet. Höyrystin vioittunut. b) Kylmähuoneen ilman kosteuspitoisuus liian suuri, syynä: 1) Pakkaamattomista tuotteista erittyvä kosteus. 2) Vuotokohdista tai avoimesta ovesta kylmähuoneeseen sisääntunkeutuva ilma. Höyrystimeen tulee liian vähän kylmäainetta, syynä esim.: a) Vika paisuntaventtiilissä, esim.: 1) Liian pieni suutin. 2) Liian suuri tulistus. 3) Anturin täytös vajaa. 4) Likasuodatin osittain tukkiutunut. 5) Suutin osittain jään tukkima. b) Viat, jotka ovat mainittu kohdassa "Höyrykuplia nestelasissa". Lamellit vääntyneet Asenna sulatusjärjestelmä tai säädä sulatusjärjestelmää. Suosittele jäähdytettävien tuotteiden pakkaamista tai säädä sulatustoimintoa. Tuki vuodot. Suosittele oven kiinnipitämistä. Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Kts. kohtaa: "Höyrykuplia nestelasissa". Suorista lamellit lamellikammalla. Kylmähuoneen ilmankosteus liian suuri, huonelämpötila normaali. Kylmähuoneen ilmankosteus liian pieni. a) Höyrystinpinta liian suuri, mistä seuraa korkea höyrystymispaine ja lyhyet käyntijaksot. b) Kylmähuoneen kuormitus liian pieni esim. talvella (kosteudenpoisto riittämätön vuorokautisen kokonaiskäyntiajan ollessa lyhyt). a) Kylmähuone huonosti eristetty. b) Suuri sisäinen energiankulutus, esim. valaistus ja puhaltimet. c) Höyrystinpinta liian pieni, mistä johtuvat pitkät käyntijaksot keskimääräisesti matalalla höyrystymislämpötilalla. Vaihda höyrystin pienempään. Asenna kosteudensäätö käyttäen hygrostaattia ja lämmitysvastusta sekä varotermostaattia, malli KP62. Suosittele eristyksen parantamista. Suosittele sisäisen energiankulutuksen vähentämistä. Vaihda höyrystin suurempaan. Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 17

18 Oire Aiheuttaja Korjaus Kylmähuoneen ilman lämpötila liian korkea. a) Huonetermostaatti viallinen. Kylmähuoneen ilman lämpötila liian matala. Imupaine liian korkea. Imupaine liian korkea ja imukaasun lämpötila liian matala. Imupaine liian matala, käynti jatkuva. b) Kompressorin teho liian pieni. c) Huoneen kuormitus liian suuri, johon syynä: 1) Tuotu sisään liian paljon jäähdyttämättömiä tuotteita. 2) Suuri sisäinen enegriankulutus, esim. valaistus ja puhaltimet. 3) Kylmähuone huonosti eristetty. 4) Suuri ilman sisääntunkeutuminen d) Höyrystin liian pieni. e) Liian pieni tai puutteellinen kylmäaineen virtaus höyrystimeen. f) Höyrystymispaineen säädin aseteltu liian korkealle höyrystinpaineelle. g) Pienpainepressostaatti aseteltu liian korkealle katkaisupaineelle. h) Tehonsäätöventtiili aukeaa liian korkealla höyrystinpaineella. i) Käynnistyssäädin aseteltu liian matalalle avautumispaineelle. a) Vika huonetermostaatissa: 1) Katkaisulämpötila aseteltu liian matalaksi. 2) Anturi sijoitettu väärään paikkaan. b) Ympäristön lämpötila hyvin matala. a) Kompressori liian pieni. b) Yksi tai useampi kompressorin työventtiileistä vuotaa. c) Tehonsäätö viallinen tai väärin aseteltu. d) Laitos ylikuormitettu. e) Kuumakaasusulatuksen venttiili vuotaa. a) Paisuntaventtiili aseteltu liian pienelle tulistukselle tai anturi sijoitettu väärin. b) Paisuntaventtiilin suutin liian suuri. c) Vuotava nesteputki lämmönvaihtimessa neste- ja imuputken välillä. Pienpainepressostaatti aseteltu väärin tai on viallinen. Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaatit: Vian etsintä". Kts. kohtaa "Kompressorit". Suosittele pienempiä jäähdytyseriä tai lisää laitoksen tehoa. Suosittele energiankulutuksen vähentämistä tai lisää laitoksen tehoa. Suosittele eristyksen parantamista. Suosittele kylmähuoneen tiivistämistä ja oven aukioloajan vähentämistä minimiin. Vaihda höyrystin suurempaan. Kts. kohtaa "Höyrykuplia nestelasissa ennen paisuntaventtiiliä" sekä "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventiilit: Vian etsintä". Asettele höyrystinpaineensäädin KVP oikealle arvolle. Käytä painemittaria. Asettele pressostaatin KP15 pienpainepuoli oikealle katkaisupaineelle. Käytä painemittaria. Asettele tehonsäätöventtiili KVC matalammalle avautumispaineelle. Asettele käynnitussäädin KVL korkeammalle avautumispaineelle, jos kompressori antaa siiihen mahdollisuuden. Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaatit: Vian etsintä" Mikäli ehdottoman välttämätöntä, asenna termostaattiohjattu sähkölämmitys. Vaihda tilalle isompi kompressori. Vaihda välikansi venttiileineen. Vaihda korjaa tai säädä tehonsäätö. Suosittele pienempää kuormitusta tai vaihdakompressori suurempaan tai asenna käynnistuspaineensäädin mallia KVL Vaihda venttiili. Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Vaihda tilalle pienempi suutin. Vaihda lämmönvaihdin, mallia HE. Säädä tai vaihda uuteen KP 1 pienpainepressostaattiin tai KP 15 kaksoispressostaattiin. 18 RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

19 Vian etsintä kylmälaitoksissa Oire Aiheuttaja Korjaus Imupaine liian matala, käynti normaali tai "pätkivä". a) Laitoksen kuormitus vähäinen. Imupaine huojuu. Käytettäessä termostaattista paisuntaventtiiliä. Imupaine huojuu. Käytettäessä elektronista paisuntaventtiiliä. Imukaasun lämpötila liian korkea b) Kylmäainevajaus höyrystimessä, mihin syynä: 1) Kylmäainevajaus varaajassa 2) Nestejohto liian pitkä. 3) Nestejohto liian ahdas. 4) Nestejohdossa jyrkkiä käyriä tms. 5) Suodatinkuivain osittain tukkeutunut. 6) Magneettiventtiili jumittunut. 7) Puuttuva nesteen alijäähdytys. 8) Vika paisuntaventtiilissä. c) Höyrystin liian pieni. d) Höyrystimen puhallin vioittunut. e) Liian suuri painehäviö höyrystimessä ja/tai imujohdossa. f) Puhallinhöyrystimen puuttuva tai riittämätön huurteenpoisto g) Suolaliuosjäähdytytin jäässä. h) Jäähdyttimen kautta virtaa liian pieni määrä ilmaa tai suolaliuosta. i) Höyrystimeen kerääntynyt liikaa öljyä. a) Paisuntaventtiilin tulistus liian pieni. b) Paisuntaventtiilin suutin liian suuri. c) Vika tehonsäädössä: 1) Tehonsäätöventtiili liian suuri. 2) Askelsäätimen pressostaatti/ pressostaatit aseteltu väärin. Huojunnan esiintyminen normaalia Kylmäaineen virtaus höyrystimeen liian pieni, mihin syynä: a) Laitoksen kylmäainetäytös liian pieni. b) Vika nestejohdossa tai siinä olevissa komponenteissa c) Paisuntaventtiili on aseteltu liian suurelle tulistukselle tai anturin täytös on karannut. Asenna tehonsäätö tai lisää pienpainepressostaatin eroaluetta. Kts. kohtaa "Vaaraajan nestepinta liian matala". Kts. kohtaa "Höyrykuplia nestelasissa." Sama. Sama. Kts. kohtaa "Höyrykuplia nestelasissa". Sama. Sama. Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Vaihda tilalle suurempi höyrystin. Vaihda puhallin tai korjaa se. Vaihda tarvittaessa höyrystin ja/tai imujohto. Asenna sulatusjärjestelmä tai säädä sulatusprosessia. Lisää suolaliuoksen vahvuutta ja tarkista jäätymisenestolaitteet. Etsi vian aiheuttaja ja korjaa vika. Kts. kohtia "Puhallinhöyrystimet" ja "Nesteenjäähdyttimet". Kts. kohtaa "Öljynpinta kampikammiossa liian matala". Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Vaihda tilalle pienempi tehonsäätöventtiili, mallia KVC. Asettele kytkentä- ja katkaisupaineenero suuremmalle. Tarpeeton Lisää kylmäainetta tarvittava määrä Kts. "Vihjeitä asentajille, Asennus, Kylmaineen täyttö". Kts.seuraavia aiheita: "Varaajan nestepinta", "Suodatinkuivain kylmä", "Höyrykuplia nestelasissa", "Imupaine liian matala". Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZH220 19

20 Oire Aiheuttaja Korjaus Imukaasun lämpötila liian matala. Kylmäainetta virtaa liikaa höyrystimeen, mihin on syynä: a) Paisuntaventtiili säädetty liian pienelle tulistukselle. b) Paisuntaventtiilin anturi on sijoitettu väärin (liian lämpimään paikkaan tai kosketus putkeen on huono). Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Kts. "Vihjeitä asentajille, Termostaattiset paisuntaventtiilit: Vian etsintä". Kompressori "Pätkittäinen" käynti (pienpainepressostaatti katkaisee). Kompressori "Pätkittäinen" käynti (suurpainepressostaatti katkaisee). Paineputken lämpötila liian korkea a) Kompressorin teho liian suuri suhteessa sen hetkiseen kuormitukseen. b) Kompressori liian suuri. c) Höyrystymispaineen säädin aseteltu liian korkealle avautumispaineelle. a) Lauhdutinpaine liian korkea. b) Vika suurpainepressostaatissa. c) Suurpainepressostaatti aseteltu liian matalalle katkaisupaineelle. Imu- tai paineventtiilissä (työventtiileissä) mahdollisesti molemmissa vuoto. Asenna tehonsäätö käyttäen tehonsäätöventtiiliä, malli KVC tai rinnakkain kytketyillä kompressoreilla. Vaihda tilalle pienempi kompressori. Säädä KVP-säädin oikeaan arvoon painemittarin avulla. Kts. "Lauhdutinpaine liian korkea". Vaihda tilalle uusi suurpainepressostaatti KP 5 tai kaksoispressostaatti KP 15. Asettele pressostaatti oikealle arvolle painemittarin avulla. Estä "pätkivä" käynti käyttämällä suurpainepressostaattia, jossa on palautuspainike. Vaihda välikansi ventiileineen. Kts. lisäksi "Paineputken lämpötila liian korkea". Kompressori Kompressori liian kylmä. Kompressori Kompressori liian lämmin. Kolina: a) Jatkuva. b) Käynnistettäessä. Nestemäistä kylmäainetta virtaa höyrystimestä imujohtoon ja mahdollisesti kompressoriin, syynä paisuntaventtilin virheellinen asettelu. a) Kompressori ja mahdollisesti moottori ylikuormittunut johtuen hörystimen liian suuresta kuormituksesta ja samalla liian korkeasta imupaineesta. b) Puutteellinen moottori- ja sylinterijäähdytys, syynä: 1) Nestevajaus höyrystimessä. 2) Pieni höyrystimen kuormitus. 3) Vuoto imu- tai paineventtiileissä. 4) Liian suuri tulistus lämmönvaihtimessa tai imujohdon imuakussa. c) Lauhdutinpaine liian korkea. a) Nesteiskuja sylinterissä johtuen nesteen virtauksesta kompressoriin. b) Öljy kuohuu johtuen kylmäaineen imeytymisestäöljyyn kampikammiossa. c) Kulumia kompressorin liikkuvissa osissa, erityisesti laakereissa. Asettele paisuntaventtiili pienemmälle tulistukselle käyttäen MSS-menetelmää, kts. "Termostaattiset paisuntaventtiilit, Asettelu ja vian etsintä". Pienennä höyrystimen kuormitusta tai vaihda kompressori suuremmaksi. Etsi vika lauhduttimen ja paisuntaventtiilin väliseltä osalta (kts. "Imupaine liian matala"). Sama Vaihda välikansi ventiileineen. Älä käytä lämmönvaihtoa tai vaihda pienempään lämmönvaihtimeen, mallia HE. Kts. "Lauhdutinpaine liian korkea". Asettele paisuntaventtiili pienemmällle tulistukselle käyttämällä MSS-menetelmää. Asenna lämmitysvastus kompressorin kampikammioon tai sen alle. Korjaa kompressori tai vaihda se uuteen. 20 RZ0ZH220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Asennustyön vaatimukset...

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

RAPORTTIOHJE ILMASTOINNIN JÄÄHDYTYSLAITOKSEN TARKASTUKSELLE

RAPORTTIOHJE ILMASTOINNIN JÄÄHDYTYSLAITOKSEN TARKASTUKSELLE RAPORTTIOHJE ILMASTOINNIN JÄÄHDYTYSLAITOKSEN TARKASTUKSELLE 1 RAPORTTIOHJE ILMASTOINNIN JÄÄHDYTYSLAITOKSEN TARKASTUKSELLE RAPORTIN OTSIKKO (esim. Oy Yritys Ab:n ilmastoinnin jäähdytyslaitoksen tarkastus)

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttökohteet Huonetermostaatti tai valvontajärjestelmä (DDC) ohjaa toimitaiteitta 0-10 V:n jännitteellä. Toimilaite muuntaa 0-10 V:n signaalin

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit huonetermostaatit Asennusopas 1. Asennusvaiheet Käyttöopas voidaan ladata osoitteesta: heating.danfoss.com. 1. Asennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. 2. Huonetermostaatti pitää asentaa

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign. Optyma Plus New Generation

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign.  Optyma Plus New Generation Optyma Plus New Generation Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. Laajennettu tuotesarja: 0.6-16.5 kw MBP-sovelluksiin 0.7-9.6 kw LBP-sovelluksiin 50% lyhyempi aika tarvitaan

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla.

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Komponentit: pumppu moottori sylinteri Hydrostaattinen tehonsiirto Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Pumput Teho: mekaaninen

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MX-250-403

KÄYTTÖOHJE MX-250-403 KÄYTTÖOHJE MX-250-403 28.07.2009 Nr. MX01.1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanottaminen...................................... 3 2. Yleistä.................................................... 3 2.1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb)

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb) Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset lämpöelementit. Ilmanlämmitin, sähkö Konekoko (aa) 01 0 Toimintovaihtoehto (bb) Tehovaihtoehto (c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (0 = tilavaraus tehov.

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE

IV-kuntotutkimus Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE IV-kuntotutkimus 8.11.2013 Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE Eri kohtien arviointi tehdään viereisellä asteikolla. Kommentit-kohtiin laitetaan olennaiset perusteet arvioinnille ja tiedot, mistä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Vapaakiertoventtiilin runko, malli RA-G

Vapaakiertoventtiilin runko, malli RA-G Tekninen esite Sovellus Hyväksytty standardin EN 215 mukaisesti Kaikkia RA-G-venttiilejä voidaan käyttää kaikkien RA-sarjan termostaattiantureiden kanssa. RA-G-venttiileissä on harmaa suojatulppa. Sitä

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostaattiset paisuntaventtiilit. Malli T2 / TE2 REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostaattiset paisuntaventtiilit. Malli T2 / TE2 REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostaattiset Malli T2 / TE2 REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION T2 / TE2: luotettava ja helppo käyttää Termostaattiset säätävät nestemäisen kylmäaineen ruiskutusta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTTIMET kW

VEDENJÄÄHDYTTIMET kW EKP 20 VUOTTA JÄÄHDYTYS- TEKNIIKKAA VEDENJÄÄHDYTTIMET 120-1200kW Ruuvikompressorein varustettu RWW - malli, 220-1200kW KOTIMAISTA LAATUA HELPOSTI SAATAVAT VAKIOKOMPONENTIT vähemmän osia vähemmän ääntä

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

JÄÄHDYTYSLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(9) Ohje 6.1 IV-kuntotutkimus JÄÄHDYTYSLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI Täyttöohje Eri kohtien arviointi tehdään viereisellä asteikolla. kohtaan kirjataan olennaiset arvioinnin perusteet sekä

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Laitteen tyyppi, valmistuspäivämäärä (kalenteriviikko/vuosi) ja hyväksyntämerkinnät ovat puhaltimen tyyppikilvessä. Halutessasi lisätietoja puhaltimesta,

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB toimilaitteet on tarkoitettu sekoittaville sekä jakaville kääntöluistiventtiileille. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Oy Danfoss Ab - 2011 1

Oy Danfoss Ab - 2011 1 Sisältö Aakkosellinen hakemisto...4 Termostaattiset paisuntaventtiilit, vaihdettava suutin... 5 T 2/TE 2, paisuntaventtiilit...5 TE 5, paisuntaventtiilit...7 TE 12, paisuntaventtiilit...9 TE 20, paisuntaventtiilit...

Lisätiedot

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Toiminta- ja käyttöohje: Hegetest Wire Detector on uusi laite johtimien tutkimiseen. Tällä laitteella voit yhdellä kytkennällä todeta kaapelista kuusi sen eri tilaa:

Lisätiedot

ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 ECONET Vianetsintä

ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 ECONET Vianetsintä ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 Sisällysluettelo ALOITTAMISEEN TARVITTAVAT TIEDOT 3 A-HÄLYTYKSET 1. Jäätymisvaarahälytys,42 4 2. Huurtumishälytys, 41 5 3. Pumpun hälytys, P40 6 4. Painehälytys, GP40 7

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Ilmastointikone /s Nimellinen tilavuusvirta 250 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 330

Ilmastointikone /s Nimellinen tilavuusvirta 250 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 330 Nilan VPM 120 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm /s 110...380 Nimellinen tilavuusvirta 250 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 330 Mitat L x S x H mm 1.975 x 675 x 990 Paino ilman pakkausta

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille Öljyvapaa paineilma 100% öljyvapaata paineilmaa Puhdas ja ehdottoman öljytön paineilma on elintärkeä käyttöhyödyke sairaaloiden ja terveyskeskusten

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas Huurtumattomat säiliöpakastimet Jászberény-tehdas ESSE-N / A.S. Lokakuu 2004 Yleistä Markkinoiden ensimmäinen huurtumaton säiliöpakastin Tehdas HUC = Jászberény / Unkari yksinkertainen elektroninen säädin

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

010 Ylijännite katkaisu Ohjainlaitteelle vaikuttaa vähintään 20 s. ajan ylijännite. Lämmitin ei toimi. Avaa pistoke B1/S1. Käynnistä moottori.

010 Ylijännite katkaisu Ohjainlaitteelle vaikuttaa vähintään 20 s. ajan ylijännite. Lämmitin ei toimi. Avaa pistoke B1/S1. Käynnistä moottori. 010 Ylijännite katkaisu Ohjainlaitteelle vaikuttaa vähintään 20 s. ajan ylijännite. Lämmitin ei toimi. Avaa pistoke B1/S1. Käynnistä moottori. Mittaa jännite pistokkeen B1 liittimen 1 (2,5mm 2 punainen

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ GOLD/COMPACT

Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ GOLD/COMPACT FI.ELQZ0440.090 Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ--04- GOLD/OPAT. Yleistä Sisäilman hiilidioksidipitoisuus on tehokas mittari huoneen epäpuhtauksille ja ilmanvaihtoasteelle. O-mittaukselle perustuva ilmastoinninohjaus

Lisätiedot

Gilflo ILVA -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje

Gilflo ILVA -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje 3377150/5 IM-P337-04 MI Issue 5 -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje 1. Esittely 2. Yleistä 3. Tekniset tiedot 4.n mekaaninen asennus 5. IImpulssiputket 6. Ensimmäinen käynnistys 7. Huolto

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Venttiilit, säätölaitteet + järjestelmät Pumppuryhmät Regumat. Asennusohjeet ohjeet

Venttiilit, säätölaitteet + järjestelmät Pumppuryhmät Regumat. Asennusohjeet ohjeet SF Venttiilit, säätölaitteet + järjestelmät Pumppuryhmät Regumat Asennusohjeet ohjeet 36 Käyttäminen: Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät PN10, max. käyttölämpötila 100 astetta. Oventropin pumppuryhmät

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 11.2.2016 1 Sisältö Syöttöveden kaasunpoisto Kaasunpoistolaitteistot Lauhteenpuhdistuksen edut Mekaaninen lauhteenpuhdistus Kemiallinen

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

TA-Therm. LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili

TA-Therm. LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili TA-Therm LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili IMI HEIMEIER / Käyttövesiventtiilit / TA-Therm TA-Therm Tämä lämpimän käyttöveden automaattinen linjasäätöventtiili, jonka lämpötila-alue

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje

OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje SÄÄTIMEN OHJELMOINTI Salasana ja parametreihin pääsy Paina PRG näppäintä yli 5 sekuntia. Näytöllä vilkkuu 0. Parametrit on suojattu tunnusluvulla

Lisätiedot