Kylmäinfo Termostaattiset paisuntaventtiilit (osa 2) Termostaattiset paisuntaventtiilit (osa 2)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kylmäinfo 3-2 0 0 8. Termostaattiset paisuntaventtiilit (osa 2) Termostaattiset paisuntaventtiilit (osa 2)"

Transkriptio

1 Danfoss yleisuutisia Sisältö Kylmäinfo Termostaattiset paisuntaventtiilit (osa 2) Danfoss uudistaa kaikkien T2, TU, TC ja TGE venttiileiden tuntoelimen sylinterimäiseksi. CHILLVENTA Innovatiivisen edelläkävijän messutapahtuma Danfoss tuo markkinoille kylmäsovelluksille suunnitellun sarjan scroll-kompressoreita OPTYMA Control - täydellinen ohjauskeskus Tervetuloa Euroopan tuleviin kylmätapahtumiin RS+3 päivitys Termostaattiset paisuntaventtiilit (osa 2) Hyödyllisiä käytännön vinkkejä asentajien joka päiväseen työhön löytyy Vihjeitä asentajille sarjasta. Termostaattisten paisuntaventtiilien periaatteet esiteltiin ensimmäisessä artikkelissa (osa 1). Tässä toisessa osassa, aihetta käsitellään yksityiskohtaisemmin ja havainnollistetaan edelleen käyttäen apuna yksinkertaista sovellusta. Tuntoelimen asennus putkeen Tuntoelimen asennus Tuntoelimen oikeaoppinen asennus on tärkeää paisuntaventtiilin vakaan toiminnan kannalta. Termostaattisen paisuntaventtiilin tuntoelin asennetaan höyry sti meltä tulevaan imuputkeen. Tuntoelimen kiinnitys putkeen tulee tehdä oikeaan paikkaan ja riittävän tiukkaan, jotta sen mittaama lämpötila on oikea. Tuntoelin tulee kiinnittää imuputkeen kohdassa, jossa putki kulkee vaakatasossa. Kiinnitys tulee tehdä 30 asteen kulmaan putken yläpinnalta, jos putkikoko on alle 1/2 5/8 (16mm). Mitä suurempi putkikoko, sen alemmas tuntoelin tulee sijoittaa. Esim. 60 asteen kulmaan, jos putkikoko on ¾ -7/8 (18-22mm) ja 90 asteen kulmaan, jos putki on 1 1/8 1 3/8 (28-35 mm). Jos putkikoko on 1 5/8 (42 mm), tuntoelin sijoitetaan 120 asteen kulmaan. Ulkoinen paineentasausputki, jonka putkikoko on ¼ (6 mm), asennetaan imuputkeen tuntoelimestä kompressorille päin. Jos paineentasausputkeen pääsee nestemäistä kylmäainetta, tämä höyrystyy imuputkessa, mutta ei aiheuta vääristymää tuntoelimen lämpötilassa. Tuotevalinta Paisuntaventtiileitä on lukuisia eri malleja, mallivalikoima on laajempi kuin minkään muun linjakomponentin. Lähes jokaiselle eri kylmäaineelle on oma sarjansa (lukuun ottamatta R404A ja R507A). Muita mallierovaisuuksia ovat mm. eri MOP-piste, ulkoinen tai sisäinen paineentasaus, höyrystymislämpötila-alue, liitäntäkoko ja tyyppi (juotettava tai kierrettävä). Massatuotetuilla venttiileillä on myös erikokoisia kiinteitä suuttimia. Nämä kaikki seikat tulee ottaa huomioon valittaessa paisuntaventtiiliä huoltoon taikka uuteen järjestelmään. Kun uutta järjestelmää asennetaan, on myös hyvä merkitä minkä kokoinen suutin asennetaan, näin vältytään huollossa ylimääräiseltä työltä. Danfoss T2 Venttiili R e f r i g e r a t i o n a n d Air conditioning

2 MOP 120? Usein kysytään mitä tarkoittaa esim. MOP 120, jos MOP-pistettä ei ole merkitty C (tai F = Fahrenheit asteikolla, jota käytetään yleisesti Pohjois-Amerikassa)? Jos MOP-piste on merkitty vain numerolla, ilman lämpötilayksikköä, se viittaa psig paineeseen. Normaalisti olemme kuitenkin tottuneet mittamaan ilmakehän ylipainetta ja yksikkönä käytetään bar. Pohjoisamerikkalainen psig (pounds per square inch gauge) yksikkö kuvaa amerikkalaista paunaa per neliötuuma ja gauge tarkoittaa että paine on ilmoitettu mittaripaineena. Tuotetiedot (ORIF.05 on suutinkoko 5) Edellisessä kappaleessa määriteltiin että paine on yhtä kuin tietty voima per tietty pinta-ala. Viimeinen kirjain g kertoo että paine on ilmoitettu ilmakehän ylipaineena (relatiivinen paine), ei absoluuttisena paineena. Nyt voimme katsoa kylmätikulta, mikä lämpötila vastaa MOP 120-pistettä kylmäaineelle R404A. Vastaava lämpötila on n. +16 C. Riippuen kylmäaineesta, painetta vastaava lämpötila on tietysti eri. Esim. vastaava lämpötila kylmäaineelle R134a on 36 C. Huojuntaa? Jos käytetään liian suurta paisuntaventtiiliä, saattaa säätö alkaa huojumaan. Huojunnalla tarkoitetaan, että tulistus ja tätä myöten myös imupaine jatkuvasti laskee ja nousee. Huojunnan aikana keskimääräinen tulistus saattaa pysyä kohtuullisissa rajoissa, mutta tulistus vaihtuu jatkuvasti. Tällöin järjestelmä ei koskaan ole tasapainossa. Yleisin syy huojuntaan on liian suuri suutin. Jos säätö huojuu, valitse pienempi suutin Tilanne voidaan korjata vaihtamalla paisuntaventtiiliin pienempi suutin. Sama ilmiö saattaa myös esiintyä jos paisuntaventtiilin tulistus on säädetty liian pienelle. Tällöin tulistus on asetettu alle höyrystimen MSS-rajan (minimi stabiili tulistus). Esim. alle 4 K tulistus levylämmönvaihtimelle aiheuttaa yleensä huojuntaa. Lisäämällä paisuntaventtiilin tulistusta saattaa tilanne korjaantua. Liiallinen tulistus Liiallinen tulistus saattaa johtua seuraavista syistä: paisuntaventtiilille syötetty kylmäaine kuplii, MOP-täytös kerääntyy, liian pieni suutin, järjestelmän liian pieni kylmäainetäytös tai tuntoelimen täytös on vuotanut. Höyrykuplia sisältävä kylmäaine havaitaan helposti nestelasisin avulla, virtaus nestelasissa ei saa kuplia. Jos kylmäaineessa esiintyy huomattavaa kuplintaa, täytyy nestelinjaan, ennen paisuntaventtiiliä, mahdollisesti asentaa lämmönvaihdin. Näin saadaan kylmäaine tarpeeksi alijäähtymään. Alijäähdytys on sitä, kun kylmäainetta jäähdytetään lauhtumispainetta vastaavaa lämpötilaa alemmas. Tulistus voidaan mitata lämpötila-anturin ja manometrin avulla Esim. jos mittaripaine on 10,6 bar, joka vastaa 45 C kylmäaineella R134a. Samanaikaisesti nestelinjan mitattu lämpötila ennen paisuntaventtiiliä on 40 C. Jos jätämme matkalla tapahtuvan painehäviön huomioimatta yksinkertaistaaksemme laskentaa, on kylmäaine alijäähtynyt 5 K. (Kelvin lämpötilaerotukset ilmaistaan aina Kelvineinä [K]). Kylmäaineen kuplintaa aiheuttaa kylmäaineen osittainen höyrystyminen nestelinjassa, höyrystymistä saattaa aiheuttaa painehäviöt nestelinjassa. MOP-täytös saattaa kerääntyä, jos paisuntaventtiilin termoelementti on itse tuntoelintä kylmempi. Tämä saa aikaan sen, että täytös kerääntyy termoelementin kylmimpään kohtaan. Niinpä tuntoelimessä ei enää ole täytöstä joka voisi höyrystyä eikä näin ollen nostaa paisuntaventtiilin kalvon avaavaa voimaa. MOP-täytöksen kerääntyminen voidaan helposti testata kuumentamalla paisuntaventtiilin termoelementti osaa, jos ongelma poistuu, oli MOP-täytös kerääntynyt. Sovellusesimerkki Teknisen esitteen avulla (katso kuva sivulla 3) voimme tarkemmin tarkistella klassista esimerkkitapausta. Järjestelmätiedot: kylmäteho 7 kw, höyrystymislämpötila -10 C, lauhtumislämpötila 45 C, alijäähdytys 10K ja kylmäaineena R134a. Kylmäaine ja höyrystymislämpötila määrää teknisessä esitteessä käytetyn taulukon. Esimerkissämme tämä tarkoittaa, että katsomme R134a taulukkoa ja +10 C -40 C höyrystymislämpötila-aluetta. Ensinnäkin kylmätehon korjauskerroin tulee katsoa alijäähdytyksen mukaan. Korjauskerroin voidaan lukea kuvan alareunasta alijäähdytyksen mukaan (kuva sivulla 3). Jos alijäähdytys on 10 K, korjauskerroin on 1,08. 7 kw / 1.08 = 6,5 kw. Höyrystymislämpötilalle -10 C löytyy taulukosta oma sarake, joten voimme valita taulukosta paisuntaventtiilin suuttimen suoraan kylmäteholle 6,5 kw. Lisäksi paisuntaventtiilin yli aiheutuva painepudotus tulee tietää, koska lauhtumispaineelle ei ole taulukossa omaa saraketta. Kylmätikku on tässä hyvä apuväline, jonka avulla voimme lukea paine-erotukseksi 9,6 bar (10,6 1 bar). Kun vielä otamme huomioon nestejakajan ja höyrystimen painehäviön, 1 bar, saamme yhteisen painepudotuksen joka on 8,6 bar. Nyt meillä on kaikki oleellinen tieto,

3 jotta voimme valita paisuntaventtiilin suutin: painehäviö 8 bar, kylmäteho 6,5 kw ja höyrystymislämpötila -10 C. Taulukon kylmäteho on 6,9 kw ja oikeakokoinen suutin on nro 5. Joten valitsemme sovellusesimerkissämme TEN paisuntaventtiilin ja suutin nro 5 ( E = ulkoinen paineentasaus, N = R134a). Seuraavassa numerossa Viime numeroissa olemme käyneet läpi termostaattisen paisuntaventtiilin toimintaa. Seuraavassa numerossa tulemme kertomaan kompressorin toiminnasta. Lähemmässä tarkistelussa ovat mäntäkompressorit. TECHNOLOGY Expansion Valves Capacity Correction for subcooling t sub Note: Insufficient subcooling can produce flash gas. Sample interpretation Sovellusesimerkki Vihjeitä asentajille ynnä muuta kylmätietoa detail using löydät the thermostatic kotisivuiltamme expansion osoitteessa: valve an example, we are going compressor. BusinessAreas/Refrigeration+and+Air+Conditioning/EducationAndTraining/ R134a Capacity in kw for range N: 40 C to +10 C Orifice Pressure drop across valve p bar Pressure drop across valve p bar Valve type no TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - What s Next Now that we have discussed one of the main components of a refrigeration system, the flow reducing element, in to describe another highlight, the compressor, in the next article. 0X X X Evaporating temperature +10 C Evaporating temperature 0 C Evaporating temperature 10 C Evaporating temperature 30 C The evaporator capacities used must be corrected if subcooling deviates from 4 K. The corrected capacity can be obtained by Evaporating temperature 20 C Evaporating temperature 40 C dividing the required evaporator capacity by the correction factor below. Selections can then be made from the tables above. t u 4 K 10 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 45 K 50 K Correction factor This will contain a detailed description of the general mode of operation of a refrigerant compressor in a refrigeration system and the workings of a piston Danfoss säätimet kylmään ja ilmastoinnin jäähdytykseen Danfoss uudistaa kaikkien T2, TU, TC ja TGE venttiileiden tuntoelimen sylinterimäiseksi. Mukana tulee uusi kiinnityspanta Information The Fitters Notes article series is based on the handbook of the same name produced by Danfoss, which discusses the basic principles of commercial refrigeration systems and the associated basic components. You can view the Fitters Notes handbook from here: This Fitters Notes article series is aimed at refrigeration fitters in servicing, system construction, people entering refrigeration engineering from other disciplines, trainee refrigeration fitters and anyone who would like to gain a basic practical knowledge of refrigeration in a series of articles. Useat tuotetestaukset ja vertailut, sylinterimäisen ja perinteisen kaksipintaisen tuntoelimen välillä, ovat osoittaneet sylinterimäisen tuntoelimen ja uuden pantakiinnitysyhdistelmän olevan toiminnaltaan ja luotettavuudeltaan Danfoss A/S (RA Marketing/SB/mwa), parempia. Uusia tuote-etuja ovat mm.: Pinta-ala, imuputken ja tuntoelimen välillä on suurempi. Tuntoelin on nyt pituudeltansa kokonaan kosketuksessa imuputkeen. Ei erillisiä osia, koska kiinnityspanta on yhtä osaa. Uusi kiinnityspanta voidaan kiristää kunnolla putkikokoon katsomatta. Kun tuntoelin saadaan kunnolla kiristettyä, imuputki muotoutuu tiiviiksi yhdistelmäksi tuntoelimen kanssa. Uusi muotoilu antaa tiiviin, tiukan ja luotettavan kontaktin putken ja tuntoelimen välillä. Uusi kiinnityspanta on patentoitu. Uudistettu tuntoelin ja sen kiinnityspanta parantaa termostaattisten paisuntaventtiilien toimintaa.

4 Danfoss yleisuutisia CHILLVENTA Innovatiivisen edelläkävijän messutapahtuma Uusi kansainvälinen jäähdytys, ilmastointi ja lämpöpumppu messu Chillventa, järjestettiin suurella menestyksellä Nürnbergissä päivä lokakuuta. Danfossin tarjoamat kaksi luentoa jatkoivat Danfossin innovatiivista historiaa ja antoivat kävijöille ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua lähemmin tuoreimpiin tuotekehityksiin ja sovelluksiin. Tässä artikkelissa tarjoamme Sinulle yhteenvedon kohokohdista. Danfossin laajan tuote alan lisäksi, esittelimme messuilla niin oikean elämän tuotesovellutuksia ja asennuksia kuin myös Danfossin tarjoamia kokonaisia ratkaisuja. Chillventa messuohjelmissa puhujat Danfossilta keskittyivät jäähdytyksen ja ilmastoinnin eri osa-alueisiin. Kautta messujen Danfoss myös isännöi kompressoreihin ja jäähdytykseen liittyviä seminaareja. Osastomme tuoteuutuudet: Upouusi tuoteperhe scrollkompressoreita kylmäsovelluksille Uudet MLZ scroll-kompressorit ovat tuotesarjamme uusimmat tulokkaat kylmäsovelluksille, joiden kylmäteho on 4 22 kw. Uusi sarja tulee laajentumaan lähivuosina. Kompressorit ovat suunniteltu keskialueen lämpötiloille, eri kylmäsovelluksiin. Uusi MLZ scroll-kompressori on huomattavasti energiatehokkaampi ja luotettavampi, verrattuna markkinoilla oleviin perinteisiin scroll-kompressoreihin. Laser hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut termostaattiset paisuntaventtiilit Aiemmin esitellyt TGE-sarjan paisuntaventtiilit, jotka korvaavat suositut TDE ja TRE paisuntaventtiilit, olivat myös näytillä osastollamme. Ruostumattomat nestelasit, maksimi käyttöpaine 46 bar SG nestelasit tullaan korvamaan SG+ sarjalla, jotka ovat valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Maksimi sallittu käyt töpaine on samalla noussut 46 bar:iin. ETS 12,5 ja 25 elektroniset paisuntaventtiilit Elektronisesti toimivan paisuntaventtiilin avulla, voidaan nesteen ruiskutusta höyrystimeen säätää erittäin tarkasti. ETS on tarkoitettu vedenjäähdytyskojeisiin ja prosessien jäähdytykseen. Loppuvuodesta tulemme julkaisemaan kaksi uutta pienempää venttiiliä, joiden kylmäteho on 12,5 ja 25 tonnia. Täydentyneet OPTYMA ja OPTYMA PLUS koneikkosarjat Messuilla esiteltiin myös markkinoiden kattavimmat hermeettisten koneikkojen tuotesarjat Danfoss OPTYMA ja OPTYMA PLUS koneikot. Laajennettu OPTYMA PLUS tuotesarja on hiljainen koneikko, jonka tuotesarjaa täydentää OPTYMA koneikot erillisillä koteloilla ja Danfoss säätimillä. OPTYMA CONTROL säätökeskus Optimaalista koneikkosäätöä varten Danfoss on myös kehittänyt OPTYMA CONTROL säätökeskuksen. Säädinkeskus on täydellinen ohjain 1- tai 3-vaiheisille kylmähuoneille ja koneikoille. Oheis elektroniikka ja säädin on integroitu samaan sähkörasiaan, teet vain tarvittavat sähkökytkennät rasian kytkentärimaan, tämän jälkeen järjestelmä on valmis parametroitavaksi.

5 Kompressorit ja koneikot Danfoss tuo markkinoille kylmäsovelluksille suunnitellun sarjan scroll-kompressoreita Kylmäalan tiukentuneisiin vaatimuksiin suhtaudutaan Danfossilla positiivisin mielin, meille tämä luo uusia mahdollisuuksia. Meillä on aina pystytty löytämään innovatiivisia ratkaisuja pienemmän energiankulutuksen, ympäristön ja paremman laadun hyväksi. Tavoitteenamme on ollut kehittää korkealaatuinen ja suorituskykyinen kompressori, joka sopii asiakkaidemme tarpeisiin. Yhdistämällä tietotaitomme ja kokemuksemme olemme nyt kehittäneet uuden kompressorityypin, joka soveltuu erinomaisesti erilaisille kylmäsovelluksille. Kompressorille sopivia sovellusesimerkkejä; säiliöiden jäähdytys, jääpalakoneet, kylmähuoneet ja varastot erilasissa käsittelylaitoksissa. Uudet Danfoss scroll-kompressorit tulevat edustamaan kylmä so vel luksien uutta sukupolvea. Räätälöity ratkaisu Korkeampi hyötysuhde: Hybrid -wrap scroll muotoilu vähentää energiankulutusta. Luotettavampi: Patentoitu ylikuormitussuoja suojaa kompressoria tehokkaammin. Matalampi äänitaso: Ainutlaatuinen huoltoyhderakenne vähentää melua. MLZ scroll-kompressorit ovat varustettu näkölasilla ja schrader venttiilillä. Uusi MLZ scroll-kompressorisarja avaa uusia mahdollisuuksia Ensimmäinen scroll-kompressori, Danfossin uudesta kompressorisarjasta, esiteltiin tänä vuonna Chillventa messuilla lokakuussa. Kompressorit on suunniteltu keskialueen lämpötilasovelluksille. Etuna kompakti kompressori, joka on huomattavasti energiataloudellisempi ja tehokkaampi kuin perinteiset markkinoilla olevat scroll-kompressorit. Minimoi sovelluksesi energiakulutuksen Energiatehokas moottori ja scroll-kierrukan suuri volymetrinen hyötysuhde, joka on optimoitu kylmäsovelluksille, takaa parhaan mahdollisen hyötysuhteen kiinteänopeuksille kompressorille. Alhaisissa ympäristön lämpötiloissa toiminta-aluetta on saatu alemmas, 10 C / 50 F. Näin sallitaan myös kelluva lauhdutinpaineen muutos, joka parantaa hyötysuhdetta. Sovelluksissa joissa toimintaolosuhteet muuttuvat huomattavasti, kierukan patentoitu adaptiivinen säätörakenne takaa maksimaalisen hyötysuhteen kaikissa olosuhteissa. Toimintavarmempi Luotettavuus on uuden kompressorisarjamme avaintekijöitä. Itsesäätyvä kierukan välinen toleranssi, teflon- tai hiilipäällystetyt laakerit ja yksinkertaistettu rakenne (30% vähemmän osia ja prässätyt liitokset) luovat luotettavan rakenteen. Patentoitu HOOP ylikuormitussuoja takaa moottorille täydellisen suojan ja säästää sinua ylimääräisilta huoltokäynneiltä. Öljyvoitelun ruiskutusjärjestelmän rakenne ja kompressoreissa käytetty erikoisöljy, PVE (polyvinyyli eetteriöljy) voitelee kompressorin erinomaisesti kaikissa olosuhteissa. Verrattuna POE-öljyyn, PVE-öljy voitelee osat paremmin ja vähentää kitkaa sekä kulumista. Huoltotöitä säästetään myös, koska öljyn hajoamis riski on pienempi ja kosteuden poistuminen on nopeampaa kun järjestelmä tyhjiöpumpataan. Hiljainen MLZ scroll-kompressori on suunniteltu hiljaiseksi: scroll-kompressorin jouheva jatkuva puristus, tarpeettomat imu- ja kuumakaasuventtiilit, prässätyt liitokset ja ainutlaatuinen huoltoyhde takaa hiljaisen ja tasaisen käynnin ilman värinää. Nopea asennus Uusi scroll-kompressorisarjamme on 40% kevyempi, kuin kilpailijoidemme vastaavat mallit ja 50% kevyempi kuin puolihermeettiset kompressorit! Tämä alentaa tukkurin ja asentajan rahti- ja käsittelymaksuja sekä helpottaa käsittelyä.

6 Sopivia sovelluksia Danfoss MLZ scroll-kompressoreille: Kylmähuoneet Varastot Säilytystankit Jäähilekoneet Jäätelökoneet Elektroniikan jäähdytys Ilman kuivaimet Jäähdytysjärjestelmät Kattava tuotesarja paikallisella tuotetuella Uudet Danfoss scroll-kompressorit tulevat täydentämään hermeettisiä mäntäkompressoreitamme. Kompressorivalikoimamme yhdessä OPTYMA ja OPTYMA PLUS koneikkojen kanssa tulee tarjoamaan sinulle energiatehokkaan, luotettavan ja hiljaisen ratkaisun kaikkiin sovelluksiin. Paikallinen tuotetuki auttaa sinua mielellään valitsemaan sopivan ratkaisun. Valintaa tehdessä tulee kiinnittää huomiota mm. tehontarpeeseen, säätömahdollisuuksiin, ympäristöön ja muuhun tekniikkaan. Järkevää tuotevalintaa tehdessä puntaroidaan sijoituksen pääomaa, takaisinmaksuaikaa ja järjestelmän luotettavuutta. Saatavallasi on tarvitsemasi tuotteet, työkalut ja tekninen tuki. Danfoss tarjoaa sinulle korkealaatuisen, tehokkaan ja hiljaisen ratkaisun kaikille kylmäsovelluksellesi. Lisää tietoa Danfoss MLZ-sarjan scroll-kompressoreista saat lähimmältäsi tukkuriltasi tai paikalliselta Danfoss myyntikonttorilta. Danfoss säätimet kylmään ja ilmastoinnin jäähdytykseen OPTYMA Control - täydellinen ohjauskeskus Oikean lämpötilan pysyvyys elintarvikkeiden säilytyksessä on elintärkeää tuotteiden laadun säilymiseksi. EU:n ja Suomen lainsäädäntö vaatii kaupoilta ja muilta varastointilaitoksilta tuotteiden pysyviä ja oikeita säilytyslämpötiloja. Tuodessamme markkinoille OPTYMA Control säätökeskuksen, OPTYMA sarjamme tarjoaa nyt sinulle kylmähuonejärjestelmän, joka on helppo asentaa ja asetella. OPTYMA Control on kylmähuoneiden ohjauskeskus, jossa säädin, varokytkimet ja kaikki muu elektroniikka on yhdistetty yhteen yksikköön. Keskuksen avulla voidaan ohjata kylmäjärjestelmän kaikkia komponentteja: kompressoria, lauhdutin- ja höyrystinpuhaltimia, sulatusvastuksia, magneettiventtiiliä ja valaistusta. Yksikkö soveltuu mainiosti Danfoss OPTYMA ja OPTYMA PLUS koneikkojen ohjaukseen, mutta myös muiden valmistajien koneikkoja voidaan kätevästi hallita keskuksen avulla. OPTYMA Control ohjaa staattista tai puhaltimella varustettua höyrystintä, 1- tai 3-vaihe kompressoreita joiden sähköteho on maks. 5,5 kw (7,5 HP). Integroitu vikavirtasuoja ja säädettävä kompressorin lämpörele, johon päästään käsiksi etupaneelin suojalasin alta, takaa turvallisen ympäristön katkaisemalla Danfoss OPTYMA Control on täydellinen 1- tai 3-vaiheisen kylmähuoneen ohjausyksikkö staattiselle tai puhallinhöyrystimelle.

7 syöttövirran kylmähuoneesta. Tyylikäs OPTYMA Control säätökeskus, joka ohjaa itsenäisesti koko kylmäjärjestelmää, on saatavilla 1- tai 3-vaiheisena. 3-vaihe versioita on saatavilla neljää eri mallia, kompressorikoon mukaan. + Esiasennettu kokonaisuus Tuodessamme markkinoille OPTYMA Control säätökeskuksen, OPTYMA sarjamme tarjoaa nyt sinulle täydellisen kylmähuonejärjestelmän, joka on helppo asentaa ja asetella. Tuote-edut Sovellukset Ominaisuudet Optyma Control, 1-vaihe, 230 V AK-RC 101 Täydellinen 1-vaihe ohjaus: staattinen tai puhallinhöyrystin, luonnollinen tai sähkösulatus, kompressoriohjaus. Ohjaus minkä tahansa kokoiselle kompressorille, käytettäessä erillistä kontaktoria. Sulatusvastusten, höyrystinpuhaltimien ja huonevalaistuksen suora virransyöttö. Optyma Control, 3-vaihe, 400 V AK-RC vaihe ohjaus: 5,5 kw (7,5 HP), staattinen tai puhallinhöyrystin, luonnollinen tai sähkösulatus, kom pressoriohjaus. Ohjaa kompressoria, lauhdutinpuhaltimia, kampikammion lämmitystä, sulatusvastuksia, höyrystinpuhaltimia, magneettiventtiiliä, huonevalaistusta ja varolaitteita. Automaattisulakkeet ja vikavirtasuoja. + Helppo asentaa Keskus voidaan ruuvata suoraan seinään kiinni ja kaapeleiden läpiviennit voit sijoittaa vapaasti. Integroitu rakenne, jossa säädin ja muu ohjauselektroniikka on samassa paketissa, säästää huomattavasti asennusaikaa ja vaivaa. + Turvallinen ja huoleton käyttö Automaattisulakkeet, joihin pääset suoraan käsiksi ABS-muovikotelon etupaneelin turvalasin alta antaa IP 65 luokituksen ja täydellisen sähkösuojan kylmähuoneeseen. Säädettävä lämpörele on saatavilla 3-vaihe versioissa, tähän on myös pääsy suoraan etulasin alta. Lämpöreleen avulla kompressori on suojattu ylikuormitukselta. OPTYMA Control säätimen paneelissa on suuri näyttö ja LED valot, jotka ilmaisevat statuksen. Näppäimistö on varustettu symboleilla joita on helppo ymmärtää ja käyttää. Asentajalle ja päivittäiskäyttäjälle on omat parametrivalikot. Optiot Automaattisulakkeet ja vikavirtasuoja. IP65 suojaus monipuoliset asennusmahdollisuudet. LED ilmaisuvalot ja iso näyttö. Käyttäjäystävällinen näppäimistö ja asetus. Näytön ja termostaattianturin kalibrointi, tarkkuus 0,1K. Pump-down kompressoriohjaus. Käyttäjäystävällinen. Säädettävä lämpörele. Helppo asentaa. Kompressorin pump-down tai termostaattiohjaus. Ohjelmoitava lisärele. Automaattisulakkeet ja IP 65 suojaus. Näytön ja termostaattianturin kalibrointi, tarkkuus 0,1K. LED ilmaisuvalot ja iso näyttö. Kuumakaasusulatus. + Elintarvikkeiden lämpötilapysyvyys Danfoss OPTYMA Control yhdessä OPTYMA tai OPTYMA PLUS sarjan koneikkojen kanssa takaa tasaisen lämpötilapysyvyyden, jonka viranomaiset ja asiakkaat vaativat. Lisää tietoa uudesta OPTYMA Control ohjauskeskuksesta saat kylmätukkuriltasi tai paikallisesta Danfoss myyntikonttorista. Voit myös pyytää lisämateriaalia palauttamalla oheisen tilauslomakkeen.

8 Danfoss yleisesti Tervetuloa Euroopan tuleviin kylmätapahtumiin Tulevina kuukausina Danfoss kylmädivisioona tulee osallistumaan useampiin paikallisiin ja kansainvälisiin kylmäalan tapahtumiin ympäri Eurooppaa. Valitse sinulle sopivin tapahtuma ja tule tutustumaan Danfoss tuoteuutuuksiin! Suorat puhelinnumerot: Myynti / markkinointi Markku Muuronen Puh. (09) Kasper Hedberg Puh. (09) Myynti / tilaukset Hannele Ruokolainen Puh. (09) Tekninen tuki Esko Kaappola Puh. (09) Alar Sildvee (ADAP-KOOL ) Puh. (09) tai GSM Markkinointiviestintä Heli Piironen Puh. (09) Tapahtumia CLIMATIZACION 2009, MADRID Helmikuun pidetään kansainvälillinen ilmastointi, lämpö ja kylmäalan yhteistapahtuma Madridissa. Alojen kehitystä yhdistää ilmastomuutoksen tuomat vaatimukset, jonka pääteemana ovat laitteistojen energiatehokkuus. Innovatiiviset Danfoss tuoteuutuudet ovat esillä hallissa 4, osasto 4C01. Danfoss täydentää FORO CLIMA ohjelmistoa luennoilla, joissa keskitytään kylmän tuottoon ja ilmastoinnin jäähdytykseen. ENERGIES FROID, ranska Seuraavan vuoden aikana Ranskan kylmäyhdistys SNEFCCA järjestää tuotevalmistajille ja tukkureille, kolme eri tapahtumaa ympäri Ranskaa. Danfoss tulee esittelemään viimeisimpiä tuoteratkaisuja kaikissa näissä tapahtumissa. Energies Froid aikataulu: Marseille, maaliskuuta 2009 Rennes, 30 syyskuuta 1 lokakuuta 2009 Bordeaux, marraskuuta 2009 KYLMÄTEKNIIKAN KOULUTUSPÄIVÄT, HELSINKI Tervetuloa vuosittaisille kylmätekniikan koulutuspäiville konferenssi hotelli Rantapuistoon, koulutuspäivät järjestetään tammikuun 22 ja 23 päivä. Danfoss kylmäosasto on tietysti jälleen mukana tapahtumassa. Luentoaiheenamme on tällä kertaa: Miten R22 korvataan käytännössä?. Tervetuloa tapamaan meidät paikan päälle ja kuulemaan tuoteuutuuksistamme, taikka keskustelemaan sinun kylmäsovelluksesta kanssamme. RS+3 päivitys Suosittu Danfoss kompressori- ja koneikkovalintaohjelma RS+3:sta on saatavilla päivitetty ohjelmaversio. Päivitetty versio sisältää OPTYMA ja OPTYMA PLUS sarjan koneikot sekä Performer scroll-kompressorit, ilmastoinnin jäähdytykseen ja lämpöpumpuille. Päivitystä varten sinun tulee ensin poistaa aiempi RS+3 asennus ja asentaa ohjelma kokonaan uudestaan. Ohjelmaan saat poistettua ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus toiminnoista. Vieraile Danfoss kylmäosaston verkkosivuilla löytääksesi uusimmat tuotevalintaohjelmaversiot. OY DANFOSS AB Kylmäosasto Kivenlahdentie 7 PL Espoo puh. (09) faksi (09) Danfoss ei vastaa luetteloissa, esitteissä, muissa painotuotteissa tai julkaisuissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Danfoss pidättää oikeuden tehdä tuotteisiinsa muutoksia ilman ennakkoilmoitusta, mukaanlukien jo tilatut tuotteet, edellyttäen että muutokset eivät vaikuta ennalta määriteltyihin tuotteen ominaisuuksiin. Kaikki julkaisussa esiintyvät tuotemerkit ovat sen yrityksen omaisuutta, jolle tuotemerkki on rekisteröity. Danfoss ja Danfoss logo ovat Danfoss A/S:n omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään.

Energiansäästön taidetta.

Energiansäästön taidetta. NEAR Refrigeration & Air Conditioning Nro 3, 2007 Energiansäästön taidetta. Energiapulan ja ilmaston lämpenemisen aikakaudella teollisuusprosessien tehostamisessa ei ole kyse ainoastaan rahasta, vaan suorastaan

Lisätiedot

Vihjeitä asentajille Vian etsintä kylmälaitoksissa

Vihjeitä asentajille Vian etsintä kylmälaitoksissa Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Vian etsintä kylmälaitoksissa R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Yleistä vian etsinnästä... 3 Vian

Lisätiedot

Kylmäsovellusten scroll-kompressorit

Kylmäsovellusten scroll-kompressorit 1 Kylmäsovellusten scroll-kompressorit Kompressori on jokaisen kiertoprosessiin perustuvan kylmälaitoksen sydän. Se imee höyrystynyttä kylmäainetta matalapainepuolelta (imupuoli) korkeapainepuolelle (lauhdutinpuoli).

Lisätiedot

TEKNINEN ESITE ILMALAUHDUTTEISET VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT AKSIAALISILLA PUHALTIMILLA ERAC ERAF ERAH

TEKNINEN ESITE ILMALAUHDUTTEISET VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT AKSIAALISILLA PUHALTIMILLA ERAC ERAF ERAH TEKNINEN ESITE ILMALAUHDUTTEISET VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT AKSIAALISILLA PUHALTIMILLA ERAC ERAF ERAH Vanha Nurmijärventie 62 01670 VANTAA Puh. 09 7771 750 Faksi 09 8786 087 Lentokentänkatu 7 PL351

Lisätiedot

säästää energiaa. näyttää hyvältä. nopeasti käyttövalmis.

säästää energiaa. näyttää hyvältä. nopeasti käyttövalmis. Mukavuutta, TURVALLISUUTTA ja energiansäästöä taustalla säästää energiaa. näyttää hyvältä. nopeasti käyttövalmis. On yleinen fakta, että energian säästäminen säästää myös rahaa etenkin kun energian hinta

Lisätiedot

Tervetuloa uuden ja entistä mielenkiintoisemman NEAR-asiakaslehden pariin!

Tervetuloa uuden ja entistä mielenkiintoisemman NEAR-asiakaslehden pariin! NEAR jäähdytys ja ilmastointi Nro 1, 2007 Tervetuloa uuden ja entistä mielenkiintoisemman NEAR-asiakaslehden pariin! Kuten ehkä tiedät, NEAR on Alfa Lavalin asiakaslehti. Sen välityksellä pidämme yhteyttä

Lisätiedot

Hyvä vastine hyvälle ruoalle.

Hyvä vastine hyvälle ruoalle. NEAR jäähdytys ja ilmastointi nro 2, 2007 Hyvä vastine hyvälle ruoalle. On harvinaista, että voimme toivottaa 135 uutta jäsentä tervetulleeksi Alfa Lavalin perheeseen. Näin kuitenkin teimme 12. kesäkuuta

Lisätiedot

NIBE Poistoilma. Uuden sukupolven lämpöpumput

NIBE Poistoilma. Uuden sukupolven lämpöpumput NIBE Poistoilma Uuden sukupolven lämpöpumput 2 NIBE Poistoilma + Miksi puhaltaa energiaa ulos kun voit ottaa sen talteen? Poistoilmalämpöpumppu on periaatteessa energiankierrätysjärjestelmä. Se kerää energiaa

Lisätiedot

Kaapit ja varusteet. Vapaasti seisovat kaapit. Seinälle asennettavat kaapit. Kaappien varusteet. Suojaa ja turvallisuutta pienessä tilassa

Kaapit ja varusteet. Vapaasti seisovat kaapit. Seinälle asennettavat kaapit. Kaappien varusteet. Suojaa ja turvallisuutta pienessä tilassa Kaapit ja varusteet Vapaasti seisovat kaapit Seinälle asennettavat kaapit Kaappien varusteet Tietokonekeskusten jäähdytys Pientoimiston kaapit Kerromme, mitä erilaisia vaihtoehtoja on saatavana Suojaa

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE- MAALÄMPÖ 1 NIBE- MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kylmähinnasto 2008 REFRIGERATION &

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kylmähinnasto 2008 REFRIGERATION & MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kylmähinnasto 2008 REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Kylmäosaston tiimi: Hannele Ruokolainen Tilausten käsittely, myynti Suora puh: (09) 802 8554 hannele.ruokolainen@danfoss.fi

Lisätiedot

NIBE ilma/vesilämpöpumput

NIBE ilma/vesilämpöpumput NIBE ilma/vesilämpöpumput KERÄÄ ILMAISTA ENERGIAA ULKOILMASTA NIBE ILMA/VESI 1 2 NIBE ILMA/VESI + KIINNOSTAAKO ILMAINEN ENERGIA? Mitä näet, kun katsot ulos ikkunasta? Kadun, vastapäisen talon, puita ja

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE-MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

NIBE ilma/vesilämpöpumput KERÄÄ ILMAISTA ENERGIAA ULKOILMASTA

NIBE ilma/vesilämpöpumput KERÄÄ ILMAISTA ENERGIAA ULKOILMASTA NIBE ilma/vesilämpöpumput KERÄÄ ILMAISTA ENERGIAA ULKOILMASTA 2 NIBE ILMA/VESI + KIINNOSTAAKO ILMAINEN ENERGIA? Mitä näet, kun katsot ulos ikkunasta? Kadun, vastapäisen talon, puita ja peltoja? Me NIBEläiset

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmät kotitalouksissa

Lämmitysjärjestelmät kotitalouksissa Lämmitysjärjestelmät kotitalouksissa Tervetuloa kotitalouksien kiertovesipumppujen käsikirjan pariin Grundfos Asentajan käsikirja 4. painos Tämä opas sisältää seuraavat osa-alueet: Sovellukset Pumpun valinta

Lisätiedot

NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1 2 NIBE-MAALÄMPÖ + AURINGON LÄMPÖÄ MAASSA VALTAVA ENERGIAVARASTO, JOKA VAIN ODOTTAA HYÖDYNTÄMISTÄÄN. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus

Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Taito Happonen Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Aducate Reports and Books 3/2010 Aducate Centre for Training and Development TAITO HAPPONEN Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Kylmätekniikan perusteista

Lisätiedot

NIBE Poistoilma. Uuden sukupolven lämpöpumput

NIBE Poistoilma. Uuden sukupolven lämpöpumput NIBE Poistoilma Uuden sukupolven lämpöpumput 2 NIBE Poistoilma + Miksi puhaltaa energiaa ulos kun voit ottaa sen talteen? Poistoilmalämpöpumppu on periaatteessa energiankierrätysjärjestelmä. Se kerää energiaa

Lisätiedot

SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT 2010 1

SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT 2010 1 SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry KOULUTUSPÄIVÄT 2010 1 13. R22 KYLMÄAINEVAIHTOEHTOJEN KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA 13.1 YLEISTÄ Käyttämättömien osittain halogenoitujen kloori-fluorihiilivetyjen ns HCFCkylmäaineiden käyttö

Lisätiedot

Kylmäalan julkaisu 2008

Kylmäalan julkaisu 2008 Kylmäalan julkaisu 2008 Sisällys 2008 5 Pääkirjoitus: Kylmäala mukana ilmastotalkoissa TEEMA: Huolto 7 Hyvää huoltoa voi mitata 11 Tuhattaiturina kentällä 13 Eläke saa odottaa 15 Tavoitteena nollatoleranssi

Lisätiedot

Uutta lämpöä elämääsi

Uutta lämpöä elämääsi Uutta lämpöä elämääsi Sinun taloutesi ja ympäristömme takia IVT lämpöpumppu hyödyntää kallioon, maahan, veteen tai ilmaan varastoitunutta aurinkoenergiaa, tuottaen lämpöä ja käyttövettä taloosi. Hyödyntämällä

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPUTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄ- MINEN KERROSTALORAKENTAMISESSA

LÄMPÖPUMPPUTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄ- MINEN KERROSTALORAKENTAMISESSA LÄMPÖPUMPPUTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄ- MINEN KERROSTALORAKENTAMISESSA Ilpo Kuisma Opinnäytetyö Kesäkuu 2011 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tuotantotekniikka Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

KOMPRESSORItekniikka OY ATLAS COPCO KOMPRESSORIT AB:N ASIAKASLEHTI 2/2014

KOMPRESSORItekniikka OY ATLAS COPCO KOMPRESSORIT AB:N ASIAKASLEHTI 2/2014 KOMPRESSORItekniikka OY ATLAS COPCO KOMPRESSORIT AB:N ASIAKASLEHTI 2/2014 KOMPRESSORItekniikka 2/2014 - Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Atlas Copcon vakuumiratkaisut teollisuusasiakkaile 7 Atlas Copco Rental

Lisätiedot

Jopa 75% Danfoss lämpöpumput pientaloille Säästä energiaa, nauti mukavuudesta. www.lampo.danfoss.fi www.heating.danfoss.com.

Jopa 75% Danfoss lämpöpumput pientaloille Säästä energiaa, nauti mukavuudesta. www.lampo.danfoss.fi www.heating.danfoss.com. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss lämpöpumput pientaloille Säästä energiaa, nauti mukavuudesta Jopa 75% energiasäästöt ovat mahdollisia vaihtamalla vanha öljylämmitysjärjestelmä Danfossin maalämpöpumppujärjestelmään

Lisätiedot

Laura Lammert. Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistämisen kytkentävaihtoehtoja

Laura Lammert. Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistämisen kytkentävaihtoehtoja Laura Lammert Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistämisen kytkentävaihtoehtoja Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 9.5.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Lämpöpumput

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Lämpöpumput MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Lämpöpumput Kodin lämmittäminen maahan tai veteen varastoituneella aurinkoenergialla on kestävä tapa säästää luontoa, rahaa ja parantaa elämän laatua. DANFOSS-LÄMPÖPUMPUT

Lisätiedot

Urheilupaikkojen integroidut lämmitys- ja jäähdytystekniset ratkaisut

Urheilupaikkojen integroidut lämmitys- ja jäähdytystekniset ratkaisut VTT LUO TEKNOLOGIASTA LIIKETOIMINTAA Teknologia- ja liiketoimintaennakointi Strateginen tutkimus Tuote- ja palvelukehitys IPR ja lisensointi Asiantuntijaselvitykset, testaus, sertifiointi Innovaatio- ja

Lisätiedot

Topi Oikkonen. RA1-lämpöpumpun käyttöönotto ja optimointi

Topi Oikkonen. RA1-lämpöpumpun käyttöönotto ja optimointi Topi Oikkonen RA1-lämpöpumpun käyttöönotto ja optimointi Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Kemiantekniikka Insinöörityö 13.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Topi

Lisätiedot

KAIJALEENA MANNER HIILIDIOKSIDIKYLMÄLAITOKSEN JA MAALÄMPÖJÄRJESTEL- MÄN OPTIMOINTI LIIKENNEMYYMÄLÄKIINTEISTÖSSÄ. Diplomityö

KAIJALEENA MANNER HIILIDIOKSIDIKYLMÄLAITOKSEN JA MAALÄMPÖJÄRJESTEL- MÄN OPTIMOINTI LIIKENNEMYYMÄLÄKIINTEISTÖSSÄ. Diplomityö KAIJALEENA MANNER HIILIDIOKSIDIKYLMÄLAITOKSEN JA MAALÄMPÖJÄRJESTEL- MÄN OPTIMOINTI LIIKENNEMYYMÄLÄKIINTEISTÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden

Lisätiedot

RAKENTAMINEN & LOUHINTA

RAKENTAMINEN & LOUHINTA RAKENTAMINEN & LOUHINTA OY Atlas Copco louhintatekniikka ab:n asiakaslehti 1 / 2013 >>>Pääkirjoitus >>>Tässä numerossa rakentaminen & louhinta 1 / 2013 3 Atlas Copco 140 vuotta Tänä vuonna vietetään Atlas

Lisätiedot