Kylmäinfo Termostaattiset paisuntaventtiilit (osa 2) Termostaattiset paisuntaventtiilit (osa 2)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kylmäinfo 3-2 0 0 8. Termostaattiset paisuntaventtiilit (osa 2) Termostaattiset paisuntaventtiilit (osa 2)"

Transkriptio

1 Danfoss yleisuutisia Sisältö Kylmäinfo Termostaattiset paisuntaventtiilit (osa 2) Danfoss uudistaa kaikkien T2, TU, TC ja TGE venttiileiden tuntoelimen sylinterimäiseksi. CHILLVENTA Innovatiivisen edelläkävijän messutapahtuma Danfoss tuo markkinoille kylmäsovelluksille suunnitellun sarjan scroll-kompressoreita OPTYMA Control - täydellinen ohjauskeskus Tervetuloa Euroopan tuleviin kylmätapahtumiin RS+3 päivitys Termostaattiset paisuntaventtiilit (osa 2) Hyödyllisiä käytännön vinkkejä asentajien joka päiväseen työhön löytyy Vihjeitä asentajille sarjasta. Termostaattisten paisuntaventtiilien periaatteet esiteltiin ensimmäisessä artikkelissa (osa 1). Tässä toisessa osassa, aihetta käsitellään yksityiskohtaisemmin ja havainnollistetaan edelleen käyttäen apuna yksinkertaista sovellusta. Tuntoelimen asennus putkeen Tuntoelimen asennus Tuntoelimen oikeaoppinen asennus on tärkeää paisuntaventtiilin vakaan toiminnan kannalta. Termostaattisen paisuntaventtiilin tuntoelin asennetaan höyry sti meltä tulevaan imuputkeen. Tuntoelimen kiinnitys putkeen tulee tehdä oikeaan paikkaan ja riittävän tiukkaan, jotta sen mittaama lämpötila on oikea. Tuntoelin tulee kiinnittää imuputkeen kohdassa, jossa putki kulkee vaakatasossa. Kiinnitys tulee tehdä 30 asteen kulmaan putken yläpinnalta, jos putkikoko on alle 1/2 5/8 (16mm). Mitä suurempi putkikoko, sen alemmas tuntoelin tulee sijoittaa. Esim. 60 asteen kulmaan, jos putkikoko on ¾ -7/8 (18-22mm) ja 90 asteen kulmaan, jos putki on 1 1/8 1 3/8 (28-35 mm). Jos putkikoko on 1 5/8 (42 mm), tuntoelin sijoitetaan 120 asteen kulmaan. Ulkoinen paineentasausputki, jonka putkikoko on ¼ (6 mm), asennetaan imuputkeen tuntoelimestä kompressorille päin. Jos paineentasausputkeen pääsee nestemäistä kylmäainetta, tämä höyrystyy imuputkessa, mutta ei aiheuta vääristymää tuntoelimen lämpötilassa. Tuotevalinta Paisuntaventtiileitä on lukuisia eri malleja, mallivalikoima on laajempi kuin minkään muun linjakomponentin. Lähes jokaiselle eri kylmäaineelle on oma sarjansa (lukuun ottamatta R404A ja R507A). Muita mallierovaisuuksia ovat mm. eri MOP-piste, ulkoinen tai sisäinen paineentasaus, höyrystymislämpötila-alue, liitäntäkoko ja tyyppi (juotettava tai kierrettävä). Massatuotetuilla venttiileillä on myös erikokoisia kiinteitä suuttimia. Nämä kaikki seikat tulee ottaa huomioon valittaessa paisuntaventtiiliä huoltoon taikka uuteen järjestelmään. Kun uutta järjestelmää asennetaan, on myös hyvä merkitä minkä kokoinen suutin asennetaan, näin vältytään huollossa ylimääräiseltä työltä. Danfoss T2 Venttiili R e f r i g e r a t i o n a n d Air conditioning

2 MOP 120? Usein kysytään mitä tarkoittaa esim. MOP 120, jos MOP-pistettä ei ole merkitty C (tai F = Fahrenheit asteikolla, jota käytetään yleisesti Pohjois-Amerikassa)? Jos MOP-piste on merkitty vain numerolla, ilman lämpötilayksikköä, se viittaa psig paineeseen. Normaalisti olemme kuitenkin tottuneet mittamaan ilmakehän ylipainetta ja yksikkönä käytetään bar. Pohjoisamerikkalainen psig (pounds per square inch gauge) yksikkö kuvaa amerikkalaista paunaa per neliötuuma ja gauge tarkoittaa että paine on ilmoitettu mittaripaineena. Tuotetiedot (ORIF.05 on suutinkoko 5) Edellisessä kappaleessa määriteltiin että paine on yhtä kuin tietty voima per tietty pinta-ala. Viimeinen kirjain g kertoo että paine on ilmoitettu ilmakehän ylipaineena (relatiivinen paine), ei absoluuttisena paineena. Nyt voimme katsoa kylmätikulta, mikä lämpötila vastaa MOP 120-pistettä kylmäaineelle R404A. Vastaava lämpötila on n. +16 C. Riippuen kylmäaineesta, painetta vastaava lämpötila on tietysti eri. Esim. vastaava lämpötila kylmäaineelle R134a on 36 C. Huojuntaa? Jos käytetään liian suurta paisuntaventtiiliä, saattaa säätö alkaa huojumaan. Huojunnalla tarkoitetaan, että tulistus ja tätä myöten myös imupaine jatkuvasti laskee ja nousee. Huojunnan aikana keskimääräinen tulistus saattaa pysyä kohtuullisissa rajoissa, mutta tulistus vaihtuu jatkuvasti. Tällöin järjestelmä ei koskaan ole tasapainossa. Yleisin syy huojuntaan on liian suuri suutin. Jos säätö huojuu, valitse pienempi suutin Tilanne voidaan korjata vaihtamalla paisuntaventtiiliin pienempi suutin. Sama ilmiö saattaa myös esiintyä jos paisuntaventtiilin tulistus on säädetty liian pienelle. Tällöin tulistus on asetettu alle höyrystimen MSS-rajan (minimi stabiili tulistus). Esim. alle 4 K tulistus levylämmönvaihtimelle aiheuttaa yleensä huojuntaa. Lisäämällä paisuntaventtiilin tulistusta saattaa tilanne korjaantua. Liiallinen tulistus Liiallinen tulistus saattaa johtua seuraavista syistä: paisuntaventtiilille syötetty kylmäaine kuplii, MOP-täytös kerääntyy, liian pieni suutin, järjestelmän liian pieni kylmäainetäytös tai tuntoelimen täytös on vuotanut. Höyrykuplia sisältävä kylmäaine havaitaan helposti nestelasisin avulla, virtaus nestelasissa ei saa kuplia. Jos kylmäaineessa esiintyy huomattavaa kuplintaa, täytyy nestelinjaan, ennen paisuntaventtiiliä, mahdollisesti asentaa lämmönvaihdin. Näin saadaan kylmäaine tarpeeksi alijäähtymään. Alijäähdytys on sitä, kun kylmäainetta jäähdytetään lauhtumispainetta vastaavaa lämpötilaa alemmas. Tulistus voidaan mitata lämpötila-anturin ja manometrin avulla Esim. jos mittaripaine on 10,6 bar, joka vastaa 45 C kylmäaineella R134a. Samanaikaisesti nestelinjan mitattu lämpötila ennen paisuntaventtiiliä on 40 C. Jos jätämme matkalla tapahtuvan painehäviön huomioimatta yksinkertaistaaksemme laskentaa, on kylmäaine alijäähtynyt 5 K. (Kelvin lämpötilaerotukset ilmaistaan aina Kelvineinä [K]). Kylmäaineen kuplintaa aiheuttaa kylmäaineen osittainen höyrystyminen nestelinjassa, höyrystymistä saattaa aiheuttaa painehäviöt nestelinjassa. MOP-täytös saattaa kerääntyä, jos paisuntaventtiilin termoelementti on itse tuntoelintä kylmempi. Tämä saa aikaan sen, että täytös kerääntyy termoelementin kylmimpään kohtaan. Niinpä tuntoelimessä ei enää ole täytöstä joka voisi höyrystyä eikä näin ollen nostaa paisuntaventtiilin kalvon avaavaa voimaa. MOP-täytöksen kerääntyminen voidaan helposti testata kuumentamalla paisuntaventtiilin termoelementti osaa, jos ongelma poistuu, oli MOP-täytös kerääntynyt. Sovellusesimerkki Teknisen esitteen avulla (katso kuva sivulla 3) voimme tarkemmin tarkistella klassista esimerkkitapausta. Järjestelmätiedot: kylmäteho 7 kw, höyrystymislämpötila -10 C, lauhtumislämpötila 45 C, alijäähdytys 10K ja kylmäaineena R134a. Kylmäaine ja höyrystymislämpötila määrää teknisessä esitteessä käytetyn taulukon. Esimerkissämme tämä tarkoittaa, että katsomme R134a taulukkoa ja +10 C -40 C höyrystymislämpötila-aluetta. Ensinnäkin kylmätehon korjauskerroin tulee katsoa alijäähdytyksen mukaan. Korjauskerroin voidaan lukea kuvan alareunasta alijäähdytyksen mukaan (kuva sivulla 3). Jos alijäähdytys on 10 K, korjauskerroin on 1,08. 7 kw / 1.08 = 6,5 kw. Höyrystymislämpötilalle -10 C löytyy taulukosta oma sarake, joten voimme valita taulukosta paisuntaventtiilin suuttimen suoraan kylmäteholle 6,5 kw. Lisäksi paisuntaventtiilin yli aiheutuva painepudotus tulee tietää, koska lauhtumispaineelle ei ole taulukossa omaa saraketta. Kylmätikku on tässä hyvä apuväline, jonka avulla voimme lukea paine-erotukseksi 9,6 bar (10,6 1 bar). Kun vielä otamme huomioon nestejakajan ja höyrystimen painehäviön, 1 bar, saamme yhteisen painepudotuksen joka on 8,6 bar. Nyt meillä on kaikki oleellinen tieto,

3 jotta voimme valita paisuntaventtiilin suutin: painehäviö 8 bar, kylmäteho 6,5 kw ja höyrystymislämpötila -10 C. Taulukon kylmäteho on 6,9 kw ja oikeakokoinen suutin on nro 5. Joten valitsemme sovellusesimerkissämme TEN paisuntaventtiilin ja suutin nro 5 ( E = ulkoinen paineentasaus, N = R134a). Seuraavassa numerossa Viime numeroissa olemme käyneet läpi termostaattisen paisuntaventtiilin toimintaa. Seuraavassa numerossa tulemme kertomaan kompressorin toiminnasta. Lähemmässä tarkistelussa ovat mäntäkompressorit. TECHNOLOGY Expansion Valves Capacity Correction for subcooling t sub Note: Insufficient subcooling can produce flash gas. Sample interpretation Sovellusesimerkki Vihjeitä asentajille ynnä muuta kylmätietoa detail using löydät the thermostatic kotisivuiltamme expansion osoitteessa: valve an example, we are going compressor. BusinessAreas/Refrigeration+and+Air+Conditioning/EducationAndTraining/ R134a Capacity in kw for range N: 40 C to +10 C Orifice Pressure drop across valve p bar Pressure drop across valve p bar Valve type no TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - What s Next Now that we have discussed one of the main components of a refrigeration system, the flow reducing element, in to describe another highlight, the compressor, in the next article. 0X X X Evaporating temperature +10 C Evaporating temperature 0 C Evaporating temperature 10 C Evaporating temperature 30 C The evaporator capacities used must be corrected if subcooling deviates from 4 K. The corrected capacity can be obtained by Evaporating temperature 20 C Evaporating temperature 40 C dividing the required evaporator capacity by the correction factor below. Selections can then be made from the tables above. t u 4 K 10 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 45 K 50 K Correction factor This will contain a detailed description of the general mode of operation of a refrigerant compressor in a refrigeration system and the workings of a piston Danfoss säätimet kylmään ja ilmastoinnin jäähdytykseen Danfoss uudistaa kaikkien T2, TU, TC ja TGE venttiileiden tuntoelimen sylinterimäiseksi. Mukana tulee uusi kiinnityspanta Information The Fitters Notes article series is based on the handbook of the same name produced by Danfoss, which discusses the basic principles of commercial refrigeration systems and the associated basic components. You can view the Fitters Notes handbook from here: This Fitters Notes article series is aimed at refrigeration fitters in servicing, system construction, people entering refrigeration engineering from other disciplines, trainee refrigeration fitters and anyone who would like to gain a basic practical knowledge of refrigeration in a series of articles. Useat tuotetestaukset ja vertailut, sylinterimäisen ja perinteisen kaksipintaisen tuntoelimen välillä, ovat osoittaneet sylinterimäisen tuntoelimen ja uuden pantakiinnitysyhdistelmän olevan toiminnaltaan ja luotettavuudeltaan Danfoss A/S (RA Marketing/SB/mwa), parempia. Uusia tuote-etuja ovat mm.: Pinta-ala, imuputken ja tuntoelimen välillä on suurempi. Tuntoelin on nyt pituudeltansa kokonaan kosketuksessa imuputkeen. Ei erillisiä osia, koska kiinnityspanta on yhtä osaa. Uusi kiinnityspanta voidaan kiristää kunnolla putkikokoon katsomatta. Kun tuntoelin saadaan kunnolla kiristettyä, imuputki muotoutuu tiiviiksi yhdistelmäksi tuntoelimen kanssa. Uusi muotoilu antaa tiiviin, tiukan ja luotettavan kontaktin putken ja tuntoelimen välillä. Uusi kiinnityspanta on patentoitu. Uudistettu tuntoelin ja sen kiinnityspanta parantaa termostaattisten paisuntaventtiilien toimintaa.

4 Danfoss yleisuutisia CHILLVENTA Innovatiivisen edelläkävijän messutapahtuma Uusi kansainvälinen jäähdytys, ilmastointi ja lämpöpumppu messu Chillventa, järjestettiin suurella menestyksellä Nürnbergissä päivä lokakuuta. Danfossin tarjoamat kaksi luentoa jatkoivat Danfossin innovatiivista historiaa ja antoivat kävijöille ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua lähemmin tuoreimpiin tuotekehityksiin ja sovelluksiin. Tässä artikkelissa tarjoamme Sinulle yhteenvedon kohokohdista. Danfossin laajan tuote alan lisäksi, esittelimme messuilla niin oikean elämän tuotesovellutuksia ja asennuksia kuin myös Danfossin tarjoamia kokonaisia ratkaisuja. Chillventa messuohjelmissa puhujat Danfossilta keskittyivät jäähdytyksen ja ilmastoinnin eri osa-alueisiin. Kautta messujen Danfoss myös isännöi kompressoreihin ja jäähdytykseen liittyviä seminaareja. Osastomme tuoteuutuudet: Upouusi tuoteperhe scrollkompressoreita kylmäsovelluksille Uudet MLZ scroll-kompressorit ovat tuotesarjamme uusimmat tulokkaat kylmäsovelluksille, joiden kylmäteho on 4 22 kw. Uusi sarja tulee laajentumaan lähivuosina. Kompressorit ovat suunniteltu keskialueen lämpötiloille, eri kylmäsovelluksiin. Uusi MLZ scroll-kompressori on huomattavasti energiatehokkaampi ja luotettavampi, verrattuna markkinoilla oleviin perinteisiin scroll-kompressoreihin. Laser hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut termostaattiset paisuntaventtiilit Aiemmin esitellyt TGE-sarjan paisuntaventtiilit, jotka korvaavat suositut TDE ja TRE paisuntaventtiilit, olivat myös näytillä osastollamme. Ruostumattomat nestelasit, maksimi käyttöpaine 46 bar SG nestelasit tullaan korvamaan SG+ sarjalla, jotka ovat valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Maksimi sallittu käyt töpaine on samalla noussut 46 bar:iin. ETS 12,5 ja 25 elektroniset paisuntaventtiilit Elektronisesti toimivan paisuntaventtiilin avulla, voidaan nesteen ruiskutusta höyrystimeen säätää erittäin tarkasti. ETS on tarkoitettu vedenjäähdytyskojeisiin ja prosessien jäähdytykseen. Loppuvuodesta tulemme julkaisemaan kaksi uutta pienempää venttiiliä, joiden kylmäteho on 12,5 ja 25 tonnia. Täydentyneet OPTYMA ja OPTYMA PLUS koneikkosarjat Messuilla esiteltiin myös markkinoiden kattavimmat hermeettisten koneikkojen tuotesarjat Danfoss OPTYMA ja OPTYMA PLUS koneikot. Laajennettu OPTYMA PLUS tuotesarja on hiljainen koneikko, jonka tuotesarjaa täydentää OPTYMA koneikot erillisillä koteloilla ja Danfoss säätimillä. OPTYMA CONTROL säätökeskus Optimaalista koneikkosäätöä varten Danfoss on myös kehittänyt OPTYMA CONTROL säätökeskuksen. Säädinkeskus on täydellinen ohjain 1- tai 3-vaiheisille kylmähuoneille ja koneikoille. Oheis elektroniikka ja säädin on integroitu samaan sähkörasiaan, teet vain tarvittavat sähkökytkennät rasian kytkentärimaan, tämän jälkeen järjestelmä on valmis parametroitavaksi.

5 Kompressorit ja koneikot Danfoss tuo markkinoille kylmäsovelluksille suunnitellun sarjan scroll-kompressoreita Kylmäalan tiukentuneisiin vaatimuksiin suhtaudutaan Danfossilla positiivisin mielin, meille tämä luo uusia mahdollisuuksia. Meillä on aina pystytty löytämään innovatiivisia ratkaisuja pienemmän energiankulutuksen, ympäristön ja paremman laadun hyväksi. Tavoitteenamme on ollut kehittää korkealaatuinen ja suorituskykyinen kompressori, joka sopii asiakkaidemme tarpeisiin. Yhdistämällä tietotaitomme ja kokemuksemme olemme nyt kehittäneet uuden kompressorityypin, joka soveltuu erinomaisesti erilaisille kylmäsovelluksille. Kompressorille sopivia sovellusesimerkkejä; säiliöiden jäähdytys, jääpalakoneet, kylmähuoneet ja varastot erilasissa käsittelylaitoksissa. Uudet Danfoss scroll-kompressorit tulevat edustamaan kylmä so vel luksien uutta sukupolvea. Räätälöity ratkaisu Korkeampi hyötysuhde: Hybrid -wrap scroll muotoilu vähentää energiankulutusta. Luotettavampi: Patentoitu ylikuormitussuoja suojaa kompressoria tehokkaammin. Matalampi äänitaso: Ainutlaatuinen huoltoyhderakenne vähentää melua. MLZ scroll-kompressorit ovat varustettu näkölasilla ja schrader venttiilillä. Uusi MLZ scroll-kompressorisarja avaa uusia mahdollisuuksia Ensimmäinen scroll-kompressori, Danfossin uudesta kompressorisarjasta, esiteltiin tänä vuonna Chillventa messuilla lokakuussa. Kompressorit on suunniteltu keskialueen lämpötilasovelluksille. Etuna kompakti kompressori, joka on huomattavasti energiataloudellisempi ja tehokkaampi kuin perinteiset markkinoilla olevat scroll-kompressorit. Minimoi sovelluksesi energiakulutuksen Energiatehokas moottori ja scroll-kierrukan suuri volymetrinen hyötysuhde, joka on optimoitu kylmäsovelluksille, takaa parhaan mahdollisen hyötysuhteen kiinteänopeuksille kompressorille. Alhaisissa ympäristön lämpötiloissa toiminta-aluetta on saatu alemmas, 10 C / 50 F. Näin sallitaan myös kelluva lauhdutinpaineen muutos, joka parantaa hyötysuhdetta. Sovelluksissa joissa toimintaolosuhteet muuttuvat huomattavasti, kierukan patentoitu adaptiivinen säätörakenne takaa maksimaalisen hyötysuhteen kaikissa olosuhteissa. Toimintavarmempi Luotettavuus on uuden kompressorisarjamme avaintekijöitä. Itsesäätyvä kierukan välinen toleranssi, teflon- tai hiilipäällystetyt laakerit ja yksinkertaistettu rakenne (30% vähemmän osia ja prässätyt liitokset) luovat luotettavan rakenteen. Patentoitu HOOP ylikuormitussuoja takaa moottorille täydellisen suojan ja säästää sinua ylimääräisilta huoltokäynneiltä. Öljyvoitelun ruiskutusjärjestelmän rakenne ja kompressoreissa käytetty erikoisöljy, PVE (polyvinyyli eetteriöljy) voitelee kompressorin erinomaisesti kaikissa olosuhteissa. Verrattuna POE-öljyyn, PVE-öljy voitelee osat paremmin ja vähentää kitkaa sekä kulumista. Huoltotöitä säästetään myös, koska öljyn hajoamis riski on pienempi ja kosteuden poistuminen on nopeampaa kun järjestelmä tyhjiöpumpataan. Hiljainen MLZ scroll-kompressori on suunniteltu hiljaiseksi: scroll-kompressorin jouheva jatkuva puristus, tarpeettomat imu- ja kuumakaasuventtiilit, prässätyt liitokset ja ainutlaatuinen huoltoyhde takaa hiljaisen ja tasaisen käynnin ilman värinää. Nopea asennus Uusi scroll-kompressorisarjamme on 40% kevyempi, kuin kilpailijoidemme vastaavat mallit ja 50% kevyempi kuin puolihermeettiset kompressorit! Tämä alentaa tukkurin ja asentajan rahti- ja käsittelymaksuja sekä helpottaa käsittelyä.

6 Sopivia sovelluksia Danfoss MLZ scroll-kompressoreille: Kylmähuoneet Varastot Säilytystankit Jäähilekoneet Jäätelökoneet Elektroniikan jäähdytys Ilman kuivaimet Jäähdytysjärjestelmät Kattava tuotesarja paikallisella tuotetuella Uudet Danfoss scroll-kompressorit tulevat täydentämään hermeettisiä mäntäkompressoreitamme. Kompressorivalikoimamme yhdessä OPTYMA ja OPTYMA PLUS koneikkojen kanssa tulee tarjoamaan sinulle energiatehokkaan, luotettavan ja hiljaisen ratkaisun kaikkiin sovelluksiin. Paikallinen tuotetuki auttaa sinua mielellään valitsemaan sopivan ratkaisun. Valintaa tehdessä tulee kiinnittää huomiota mm. tehontarpeeseen, säätömahdollisuuksiin, ympäristöön ja muuhun tekniikkaan. Järkevää tuotevalintaa tehdessä puntaroidaan sijoituksen pääomaa, takaisinmaksuaikaa ja järjestelmän luotettavuutta. Saatavallasi on tarvitsemasi tuotteet, työkalut ja tekninen tuki. Danfoss tarjoaa sinulle korkealaatuisen, tehokkaan ja hiljaisen ratkaisun kaikille kylmäsovelluksellesi. Lisää tietoa Danfoss MLZ-sarjan scroll-kompressoreista saat lähimmältäsi tukkuriltasi tai paikalliselta Danfoss myyntikonttorilta. Danfoss säätimet kylmään ja ilmastoinnin jäähdytykseen OPTYMA Control - täydellinen ohjauskeskus Oikean lämpötilan pysyvyys elintarvikkeiden säilytyksessä on elintärkeää tuotteiden laadun säilymiseksi. EU:n ja Suomen lainsäädäntö vaatii kaupoilta ja muilta varastointilaitoksilta tuotteiden pysyviä ja oikeita säilytyslämpötiloja. Tuodessamme markkinoille OPTYMA Control säätökeskuksen, OPTYMA sarjamme tarjoaa nyt sinulle kylmähuonejärjestelmän, joka on helppo asentaa ja asetella. OPTYMA Control on kylmähuoneiden ohjauskeskus, jossa säädin, varokytkimet ja kaikki muu elektroniikka on yhdistetty yhteen yksikköön. Keskuksen avulla voidaan ohjata kylmäjärjestelmän kaikkia komponentteja: kompressoria, lauhdutin- ja höyrystinpuhaltimia, sulatusvastuksia, magneettiventtiiliä ja valaistusta. Yksikkö soveltuu mainiosti Danfoss OPTYMA ja OPTYMA PLUS koneikkojen ohjaukseen, mutta myös muiden valmistajien koneikkoja voidaan kätevästi hallita keskuksen avulla. OPTYMA Control ohjaa staattista tai puhaltimella varustettua höyrystintä, 1- tai 3-vaihe kompressoreita joiden sähköteho on maks. 5,5 kw (7,5 HP). Integroitu vikavirtasuoja ja säädettävä kompressorin lämpörele, johon päästään käsiksi etupaneelin suojalasin alta, takaa turvallisen ympäristön katkaisemalla Danfoss OPTYMA Control on täydellinen 1- tai 3-vaiheisen kylmähuoneen ohjausyksikkö staattiselle tai puhallinhöyrystimelle.

7 syöttövirran kylmähuoneesta. Tyylikäs OPTYMA Control säätökeskus, joka ohjaa itsenäisesti koko kylmäjärjestelmää, on saatavilla 1- tai 3-vaiheisena. 3-vaihe versioita on saatavilla neljää eri mallia, kompressorikoon mukaan. + Esiasennettu kokonaisuus Tuodessamme markkinoille OPTYMA Control säätökeskuksen, OPTYMA sarjamme tarjoaa nyt sinulle täydellisen kylmähuonejärjestelmän, joka on helppo asentaa ja asetella. Tuote-edut Sovellukset Ominaisuudet Optyma Control, 1-vaihe, 230 V AK-RC 101 Täydellinen 1-vaihe ohjaus: staattinen tai puhallinhöyrystin, luonnollinen tai sähkösulatus, kompressoriohjaus. Ohjaus minkä tahansa kokoiselle kompressorille, käytettäessä erillistä kontaktoria. Sulatusvastusten, höyrystinpuhaltimien ja huonevalaistuksen suora virransyöttö. Optyma Control, 3-vaihe, 400 V AK-RC vaihe ohjaus: 5,5 kw (7,5 HP), staattinen tai puhallinhöyrystin, luonnollinen tai sähkösulatus, kom pressoriohjaus. Ohjaa kompressoria, lauhdutinpuhaltimia, kampikammion lämmitystä, sulatusvastuksia, höyrystinpuhaltimia, magneettiventtiiliä, huonevalaistusta ja varolaitteita. Automaattisulakkeet ja vikavirtasuoja. + Helppo asentaa Keskus voidaan ruuvata suoraan seinään kiinni ja kaapeleiden läpiviennit voit sijoittaa vapaasti. Integroitu rakenne, jossa säädin ja muu ohjauselektroniikka on samassa paketissa, säästää huomattavasti asennusaikaa ja vaivaa. + Turvallinen ja huoleton käyttö Automaattisulakkeet, joihin pääset suoraan käsiksi ABS-muovikotelon etupaneelin turvalasin alta antaa IP 65 luokituksen ja täydellisen sähkösuojan kylmähuoneeseen. Säädettävä lämpörele on saatavilla 3-vaihe versioissa, tähän on myös pääsy suoraan etulasin alta. Lämpöreleen avulla kompressori on suojattu ylikuormitukselta. OPTYMA Control säätimen paneelissa on suuri näyttö ja LED valot, jotka ilmaisevat statuksen. Näppäimistö on varustettu symboleilla joita on helppo ymmärtää ja käyttää. Asentajalle ja päivittäiskäyttäjälle on omat parametrivalikot. Optiot Automaattisulakkeet ja vikavirtasuoja. IP65 suojaus monipuoliset asennusmahdollisuudet. LED ilmaisuvalot ja iso näyttö. Käyttäjäystävällinen näppäimistö ja asetus. Näytön ja termostaattianturin kalibrointi, tarkkuus 0,1K. Pump-down kompressoriohjaus. Käyttäjäystävällinen. Säädettävä lämpörele. Helppo asentaa. Kompressorin pump-down tai termostaattiohjaus. Ohjelmoitava lisärele. Automaattisulakkeet ja IP 65 suojaus. Näytön ja termostaattianturin kalibrointi, tarkkuus 0,1K. LED ilmaisuvalot ja iso näyttö. Kuumakaasusulatus. + Elintarvikkeiden lämpötilapysyvyys Danfoss OPTYMA Control yhdessä OPTYMA tai OPTYMA PLUS sarjan koneikkojen kanssa takaa tasaisen lämpötilapysyvyyden, jonka viranomaiset ja asiakkaat vaativat. Lisää tietoa uudesta OPTYMA Control ohjauskeskuksesta saat kylmätukkuriltasi tai paikallisesta Danfoss myyntikonttorista. Voit myös pyytää lisämateriaalia palauttamalla oheisen tilauslomakkeen.

8 Danfoss yleisesti Tervetuloa Euroopan tuleviin kylmätapahtumiin Tulevina kuukausina Danfoss kylmädivisioona tulee osallistumaan useampiin paikallisiin ja kansainvälisiin kylmäalan tapahtumiin ympäri Eurooppaa. Valitse sinulle sopivin tapahtuma ja tule tutustumaan Danfoss tuoteuutuuksiin! Suorat puhelinnumerot: Myynti / markkinointi Markku Muuronen Puh. (09) Kasper Hedberg Puh. (09) Myynti / tilaukset Hannele Ruokolainen Puh. (09) Tekninen tuki Esko Kaappola Puh. (09) Alar Sildvee (ADAP-KOOL ) Puh. (09) tai GSM Markkinointiviestintä Heli Piironen Puh. (09) Tapahtumia CLIMATIZACION 2009, MADRID Helmikuun pidetään kansainvälillinen ilmastointi, lämpö ja kylmäalan yhteistapahtuma Madridissa. Alojen kehitystä yhdistää ilmastomuutoksen tuomat vaatimukset, jonka pääteemana ovat laitteistojen energiatehokkuus. Innovatiiviset Danfoss tuoteuutuudet ovat esillä hallissa 4, osasto 4C01. Danfoss täydentää FORO CLIMA ohjelmistoa luennoilla, joissa keskitytään kylmän tuottoon ja ilmastoinnin jäähdytykseen. ENERGIES FROID, ranska Seuraavan vuoden aikana Ranskan kylmäyhdistys SNEFCCA järjestää tuotevalmistajille ja tukkureille, kolme eri tapahtumaa ympäri Ranskaa. Danfoss tulee esittelemään viimeisimpiä tuoteratkaisuja kaikissa näissä tapahtumissa. Energies Froid aikataulu: Marseille, maaliskuuta 2009 Rennes, 30 syyskuuta 1 lokakuuta 2009 Bordeaux, marraskuuta 2009 KYLMÄTEKNIIKAN KOULUTUSPÄIVÄT, HELSINKI Tervetuloa vuosittaisille kylmätekniikan koulutuspäiville konferenssi hotelli Rantapuistoon, koulutuspäivät järjestetään tammikuun 22 ja 23 päivä. Danfoss kylmäosasto on tietysti jälleen mukana tapahtumassa. Luentoaiheenamme on tällä kertaa: Miten R22 korvataan käytännössä?. Tervetuloa tapamaan meidät paikan päälle ja kuulemaan tuoteuutuuksistamme, taikka keskustelemaan sinun kylmäsovelluksesta kanssamme. RS+3 päivitys Suosittu Danfoss kompressori- ja koneikkovalintaohjelma RS+3:sta on saatavilla päivitetty ohjelmaversio. Päivitetty versio sisältää OPTYMA ja OPTYMA PLUS sarjan koneikot sekä Performer scroll-kompressorit, ilmastoinnin jäähdytykseen ja lämpöpumpuille. Päivitystä varten sinun tulee ensin poistaa aiempi RS+3 asennus ja asentaa ohjelma kokonaan uudestaan. Ohjelmaan saat poistettua ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus toiminnoista. Vieraile Danfoss kylmäosaston verkkosivuilla löytääksesi uusimmat tuotevalintaohjelmaversiot. OY DANFOSS AB Kylmäosasto Kivenlahdentie 7 PL Espoo puh. (09) faksi (09) Danfoss ei vastaa luetteloissa, esitteissä, muissa painotuotteissa tai julkaisuissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Danfoss pidättää oikeuden tehdä tuotteisiinsa muutoksia ilman ennakkoilmoitusta, mukaanlukien jo tilatut tuotteet, edellyttäen että muutokset eivät vaikuta ennalta määriteltyihin tuotteen ominaisuuksiin. Kaikki julkaisussa esiintyvät tuotemerkit ovat sen yrityksen omaisuutta, jolle tuotemerkki on rekisteröity. Danfoss ja Danfoss logo ovat Danfoss A/S:n omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostaattiset paisuntaventtiilit. Malli T2 / TE2 REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostaattiset paisuntaventtiilit. Malli T2 / TE2 REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostaattiset Malli T2 / TE2 REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION T2 / TE2: luotettava ja helppo käyttää Termostaattiset säätävät nestemäisen kylmäaineen ruiskutusta

Lisätiedot

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign. Optyma Plus New Generation

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign.  Optyma Plus New Generation Optyma Plus New Generation Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. Laajennettu tuotesarja: 0.6-16.5 kw MBP-sovelluksiin 0.7-9.6 kw LBP-sovelluksiin 50% lyhyempi aika tarvitaan

Lisätiedot

Kylmäinfo 1-2 0 0 9. Kylmäratkaisuja kaikkiin kylmäsovelluksiin

Kylmäinfo 1-2 0 0 9. Kylmäratkaisuja kaikkiin kylmäsovelluksiin Sisältö Kylmäinfo 1-2 0 0 9 Kylmäratkaisuja kaikkiin kylmäsovelluksiin Hermeettiset mäntäkompressorit Uudet OPTYMA PLUS koneikot scroll-kompressorilla ovat entistä hiljaisempia, suorituskykyisempiä ja

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

Kevyt rakenne. Raskaan sarjan suorituskyky. Ota käyttöösi kustannustehokas pakettiratkaisu!

Kevyt rakenne. Raskaan sarjan suorituskyky. Ota käyttöösi kustannustehokas pakettiratkaisu! Optyma TM Slim Pack Kevyt rakenne. Raskaan sarjan suorituskyky. Ota käyttöösi kustannustehokas pakettiratkaisu! Kattava valikoima: 0,7 11 kw MBP-sovelluksiin 0,6 6 kw LBP-sovelluksiin Yksiköt täyttävät

Lisätiedot

Kevyt rakenne. Raskaan sarjan suorituskyky. Ota käyttöösi kustannustehokas pakettiratkaisu!

Kevyt rakenne. Raskaan sarjan suorituskyky. Ota käyttöösi kustannustehokas pakettiratkaisu! Optyma TM Slim Pack Kevyt rakenne. Raskaan sarjan suorituskyky. Ota käyttöösi kustannustehokas pakettiratkaisu! Kattava valikoima: 0,7 11 kw MBP-sovelluksiin 0,6 6 kw LBP-sovelluksiin Yksiköt täyttävät

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Asennustyön vaatimukset...

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Vapaakiertoventtiilin runko, malli RA-G

Vapaakiertoventtiilin runko, malli RA-G Tekninen esite Sovellus Hyväksytty standardin EN 215 mukaisesti Kaikkia RA-G-venttiilejä voidaan käyttää kaikkien RA-sarjan termostaattiantureiden kanssa. RA-G-venttiileissä on harmaa suojatulppa. Sitä

Lisätiedot

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz Raskaansarjan ammattilainen Paras valinta paineilman tuoton optimointiin ESN -sarjan ruuvikompressori on malliesimerkki nykyaikaisesta ruuvikompressorista.

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 HW 3600 - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 - liikkuva lämmöntuottaja ympärivuotiseen käyttöön Liikkuva lämmöntuottaja > 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C

Lisätiedot

www.almig.de RUUVIKOMPRESSORIT Ilman tuotto : 0.39 3.24 m 3 /min 13 120 acfm

www.almig.de RUUVIKOMPRESSORIT Ilman tuotto : 0.39 3.24 m 3 /min 13 120 acfm www.almig.de RUUVIKOMPRESSORIT Ilman tuotto : 0.39 3.24 m 3 /min 13 120 acfm 2 MEILTÄ LÖYTYY TUOTE LÄHES KAIKKIIN TARPEISIIN ALMiG Kompressoren GmbH Nimi, joka takaa huipputeknologian paineilmaalalla.

Lisätiedot

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle HW 1800 HW 1800 HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle Liikkuva lämmöntuottaja - 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C lämpöistä vettä. Kuljetuksen, kokoamisen,

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Oy Danfoss Ab - 2011 1

Oy Danfoss Ab - 2011 1 Sisältö Aakkosellinen hakemisto...4 Termostaattiset paisuntaventtiilit, vaihdettava suutin... 5 T 2/TE 2, paisuntaventtiilit...5 TE 5, paisuntaventtiilit...7 TE 12, paisuntaventtiilit...9 TE 20, paisuntaventtiilit...

Lisätiedot

KAESER-tuotevalikoima. Enemmän paineilmaa vähemmällä energialla. www.kaeser.com

KAESER-tuotevalikoima. Enemmän paineilmaa vähemmällä energialla. www.kaeser.com KAESER-tuotevalikoima Enemmän paineilmaa vähemmällä energialla www.kaeser.com Tuotteemme yhdellä silmäyksellä Kompressorit käsityöammattien ja verstaiden tarpeisiin CLASSIC-sarja Paineenkorotuskompressorit

Lisätiedot

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin at-lämpöpuhallin 3 3 9 kw Sähkölämmitys 3 mallit at-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin Käyttökohteet at on sarja kompakteja ja hiljaisia lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen. Se

Lisätiedot

Kylmävesiasema HALLA

Kylmävesiasema HALLA Kylmävesiasema Halla on erityisesti Suomen olosuhteisiin suunniteltu sisätiloihin asennettava kylmävesiasema. Valmis Plug & Play -kokonaisuus säästää aikaa ja rahaa sekä suunnittelu- että asennusvaiheissa.

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

FHM-Cx-pumppuryhmät lattialämmitykseen

FHM-Cx-pumppuryhmät lattialämmitykseen Tekninen esite FHM-Cx-pumppuryhmät lattialämmitykseen Käyttö Kuva 1: FHM-C-sekoitusventtiili (UPS-pumppu) Kuva : FHM-C-sekoitusventtiili (UPS-pumppu) Kuva : FHM-C7-sekoitusventtiili (Alpha-pumppu) Kuva

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

TRV Nordic sl. Termostaattit ENGINEERING ADVANTAGE

TRV Nordic sl. Termostaattit ENGINEERING ADVANTAGE Termostaattianturit - M 30 x 1,5 liitännällä TRV Nordic sl Termostaattit Paineistus & Veden laatu Virtausten säätö Huonelämpötilan säätö ENGINEERING ADVANTAGE Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB toimilaitteet on tarkoitettu sekoittaville sekä jakaville kääntöluistiventtiileille. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB-toimilaitteilla ohjataan kääntyvien sekoitusja palloventtiilien toimintaa. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN 20 ja DN 25) Useita k VS -arvoja Painantaliitännän

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

Tekninen esite ECC 24

Tekninen esite ECC 24 Käyttö ECC on elektroninen säädin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien sarjasäätöön. Sitä käytetään konvektiojärjestelmissä, esim. jäähdytyspalkeissa, pattereissa ja konvektoreissa. ECC 24 voidaan käyttää

Lisätiedot

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa 500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin

Lisätiedot

JIP -haaroitusventtiilit

JIP -haaroitusventtiilit Kuvaus Danfossin on suunniteltu kaukolämpö- ja muiden suljettuihin kiertovesijärjestelmien laajennuksiin, joissa virtausaine on käsitelty sisäosien korroosiovaurioiden ehkäisemiseksi. Venttiilit täyttävät

Lisätiedot

Herätepakasteallas FREOZ. Monipuolinen omakoneellinen pakasteallas myynninedistämiseen

Herätepakasteallas FREOZ. Monipuolinen omakoneellinen pakasteallas myynninedistämiseen Herätepakasteallas FREOZ Monipuolinen omakoneellinen pakasteallas myynninedistämiseen Freoz 2/3 Luotettava heräteallas pakasteille Freoz luotettava omakoneellinen pakastin kaikenlaisiin ostosympäristöihin.

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttökohteet Huonetermostaatti tai valvontajärjestelmä (DDC) ohjaa toimitaiteitta 0-10 V:n jännitteellä. Toimilaite muuntaa 0-10 V:n signaalin

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

food-retail.danfoss.com Yleisesite ADAP-KOOL - Kalustesäätimet Säätimillä luokkansa paras energiatehokkuus ja elintarviketurvallisuus

food-retail.danfoss.com Yleisesite ADAP-KOOL - Kalustesäätimet Säätimillä luokkansa paras energiatehokkuus ja elintarviketurvallisuus Yleisesite ADAP-KOOL - Kalustesäätimet Säätimillä luokkansa paras energiatehokkuus ja elintarviketurvallisuus Kestävät ratkaisumme valmistetaan 30 vuoden asiantuntemuksella food-retail.danfoss.com Kestävät,

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

suodatintuuletin Sarja FF 018 Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus ja huolto

suodatintuuletin Sarja FF 018 Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus ja huolto Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus Suodatintuulettimia käytetään kytkentäkaappien jäähdytykseen. Kaapin sisäilman lämpötilaa alennetaan tuomalla

Lisätiedot

Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow

Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow Helppoon virtauksen säätöön NC Flow -säätöventtiilit NC Flow on tarkoitettu lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätöön. Väärin asetettu virtaus on yleinen syy laitosten

Lisätiedot

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön.

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Uusissa Compact-Y jäähdytyslaitteissa ja lämpöpumpuissa käytetään R410A kylmäainetta ja energiaa säästämään suunniteltua AdaptiveFunction Plus käyttölogiikkaa.

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

Sahko. * Annamme 5 vuoden takuun uusille tuotteille. Sinun tarvitsee vain mennä kotisivullemme, rekisteröityä ja rekisteröidä tuote.

Sahko. * Annamme 5 vuoden takuun uusille tuotteille. Sinun tarvitsee vain mennä kotisivullemme, rekisteröityä ja rekisteröidä tuote. Sahko * Annamme 5 vuoden takuun uusille tuotteille. Sinun tarvitsee vain mennä kotisivullemme, rekisteröityä ja rekisteröidä tuote. Liitäntäkeskukset El-Björnin liitäntäkeskukset asennetaan normaalisti

Lisätiedot

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille Öljyvapaa paineilma 100% öljyvapaata paineilmaa Puhdas ja ehdottoman öljytön paineilma on elintärkeä käyttöhyödyke sairaaloiden ja terveyskeskusten

Lisätiedot

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uusi Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uponorin valikoimiin kuuluvat talotekniset ratkaisut tarjoavat ensiluokkaista käyttömukavuutta, energiatehokkuutta ja erinomaisia mahdollisuuksia hyödyntää

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

BAUER turvallisen hengitysilman tuotto- ja jakeluratkaisut

BAUER turvallisen hengitysilman tuotto- ja jakeluratkaisut BAUER turvallisen hengitysilman tuotto- ja jakeluratkaisut Sarlin - ja saat aina optimiratkaisun paineilmatarpeisiisi Tämä tarkoittaa teknisesti ja taloudellisesti oikein mitoitettua ratkaisua yksittäisestä

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Tunable White. Henkilökohtainen valaistus

Tunable White. Henkilökohtainen valaistus Tunable White Henkilökohtainen valaistus Ihmiskeskeinen valaistus Valaistus joka keskittyy tarpeisiisi Valo vaikuttaa siihen mitä tunnemme ja miten toimimme. Valolla on myös suuri vaikutus tunteisiimme

Lisätiedot

TUOTERYHMÄ. Matalapainepuhaltimet. Keskipainepuhaltimet. Korkeapainepuhaltimet. Sivukanavapuhaltimet. Syöttöpuhaltimet FD RD F

TUOTERYHMÄ. Matalapainepuhaltimet. Keskipainepuhaltimet. Korkeapainepuhaltimet. Sivukanavapuhaltimet. Syöttöpuhaltimet FD RD F TUOTERYHMÄ ND RD Korkeapainepuhaltimet Sivukanavapuhaltimet Matalapainepuhaltimet Keskipainepuhaltimet SD HRD Syöttöpuhaltimet FD RD F TEKNISET TIEDOT Muuntotaulukko Mittayksikkö Mittayksiköstä Muuntokerroin

Lisätiedot

Verkkodatalehti. FLOWSIC150 Carflow TILAVUUSVIRTAUKSEN MITTALAITTEET

Verkkodatalehti. FLOWSIC150 Carflow TILAVUUSVIRTAUKSEN MITTALAITTEET Verkkodatalehti FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Tilaustiedot Tyyppi FLOWSIC150 Carflow Tuotenumero Pyynnöstä Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla

Lisätiedot

Maalämpöpumput. Uutuus! IVT GEO 312C. invertermaalämpöpumppu. www.ivt.fi

Maalämpöpumput. Uutuus! IVT GEO 312C. invertermaalämpöpumppu. www.ivt.fi Maalämpöpumput Uutuus! IVT GEO 312C invertermaalämpöpumppu www.ivt.fi Pohjoismaista osaamista Bosch-konsernissa yli 15 000 maalämpö asennuksen kokemuksella IVT menestyi Tekniikan Maailman vertailussa Kaikille

Lisätiedot

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HydroHeater HW HydroHeater UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi Tuotantokyky: 103 kw 0-100 0 C Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HW HydroHeater Liikkuva yksikkö lämpimän veden nopeaan toimitukseen

Lisätiedot

TRV Nordic. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu

TRV Nordic. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu TRV Nordic Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV Nordic TRV Nordic Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

Tekninen järjestelmäkäsikirja Ohjauskotelo pöytä-tft:lle

Tekninen järjestelmäkäsikirja Ohjauskotelo pöytä-tft:lle Tekninen järjestelmäkäsikirja Ohjauskotelo pöytä-tft:lle Ohjauskotelot pöytä-tft:lle takaavat yleisten toimisto-tft-laitteiden jatkuvasti häiriöttömän käytön myös karussa teollisuusympäristössä. Ammattimainen

Lisätiedot

Esittelyssä 2 uutta mallia:

Esittelyssä 2 uutta mallia: Esittelyssä 2 uutta mallia: Nilfiskin lattianhoitomallisto suunniteltiin arkisiivouksen kustannuksia silmällä pitäen. Olipa kyse suuresta varastotilasta tai pienestä kioskista, olemme selvittäneet yleisimpien

Lisätiedot

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin 3 20 30 Sähkölämmitys 5 mallit Lämpöpuhallin Panther 20-30 Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin Käyttökohteet Panther 20-30 on sarja hiljaisia ja tehokkaita lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen.

Lisätiedot

Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2

Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen esite Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 www.heating.danfoss.com Tekninen esite Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 Käyttöesimerkkejä

Lisätiedot

Gira painonappi 3 Gira KNX / EIB -järjestelmän ohjaus

Gira painonappi 3 Gira KNX / EIB -järjestelmän ohjaus Mitä erilaisimpien Gira KNX / EIB -järjestelmän väylätoimintojen ohjaus, esim. valoyhdistelmien hallinta, sälekaihtimen ohjaus, paniikkikatkaisun tai keskitetyn katkaisun ohjelmointi tai tarpeisiin mukautettu

Lisätiedot

TRV 300. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin

TRV 300. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin TRV 300 Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV 300 TRV 300 Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Tärkeimmät vaatimukset alkaen

Tärkeimmät vaatimukset alkaen TIETOPAKETTI IV-KONEIDEN EKOSUUNNITTELUVAATIMUKSISTA EKOSUUNNITTELUDIREKTIIVI ASTUU VOIMAAN 1.1.2016 Ekosuunnitteludirektiivin 2009/125/EY ilmanvaihtokoneita käsittelevä asetus N:o 1253/2014 astuu voimaan

Lisätiedot

Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen

Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-07841-12 20.11.2012 Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen Tilaaja: Dir-Air Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-07841-12

Lisätiedot

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö Variomat Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö 39 Ohjaus Control Basic Control Basic S Control Touch 2-rivin LCD näyttö 8 ohjauspainiketta 2 merkkivaloa (tilatieto) Järjestelmäpaineen,

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET VALITTU LÄMPÖTILA ON HELPPO NÄHDÄ Selkeästä näytöstä näet helposti asetetun lämpötilan. Voit nostaa tai alentaa lämpöä patterin päädyssä olevilla plus- ja miinuspainikkeilla.

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Termostaattianturi K pintaan kiinnitettävällä tai upotettavalla tuntoelimellä. Termostaattianturit Väliaineen lämpötilasäätöön

Termostaattianturi K pintaan kiinnitettävällä tai upotettavalla tuntoelimellä. Termostaattianturit Väliaineen lämpötilasäätöön Termostaattianturi K pintaan kiinnitettävällä tai upotettavalla tuntoelimellä Termostaattianturit Väliaineen lämpötilasäätöön IMI HEIMEIER / Termostaatit ja patteriventtiilit / Termostaattianturi K pintaan

Lisätiedot

KC(G,H)E Nestelauhdutteinen vedenjäähdytin/ lämpöpumppu sisäasennukseen

KC(G,H)E Nestelauhdutteinen vedenjäähdytin/ lämpöpumppu sisäasennukseen 02.05.2007 KC(G,H)E KC(G,H)E: Teho 414-1617 kw KCGE ja KCHC -yksiköt tarjoavat seuraavat ominaisuudet: Hyötysuhde: Uudet suuritehoiset ruuvikompressorit, (yli 1000kW vain kahdella kompressorilla, 1600

Lisätiedot

Exercise 3. (session: )

Exercise 3. (session: ) 1 EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 3 (session: 7.2.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 28.2. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE SO-3393 (Mifare ) Tyylikkäästi muotoiltu etälukija taustavalaistulla kosketusnäppäimistöllä. MIFARE tyyppisille etälukutunnistimille. Vihreä, keltainen tai punainen

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

Cooling Matters. SG+ nestelasit ruostumattomasta teräksestä 3. Täysin uusi TE5 TE55 5. Optyma -säätimen tyhjennyspumppaustoiminto 7

Cooling Matters. SG+ nestelasit ruostumattomasta teräksestä 3. Täysin uusi TE5 TE55 5. Optyma -säätimen tyhjennyspumppaustoiminto 7 Cooling Matters SG+ nestelasit ruostumattomasta teräksestä 3 Täysin uusi TE5 TE55 5 Optyma -säätimen tyhjennyspumppaustoiminto 7 Mikä rikkoo kompressorit? 10 Uutisia 12 Numero 1 2010 The most frequently

Lisätiedot

ECL Comfort 296 / 310 -säätimen yhdistäminen langattomaan verkkoon (WLAN)

ECL Comfort 296 / 310 -säätimen yhdistäminen langattomaan verkkoon (WLAN) ECL Comfort 296 / 310 -säätimen yhdistäminen langattomaan verkkoon (WLAN) 1.0 Sisältö 1.0 Sisältö... 1 2.0 Johdanto... 2 2.1 ECL Comfort 296 / 310:n käyttö SCADA-järjestelmissä WLANin kautta... 2 2.2 Mikä

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Uusi EVO9. Maksimaalinen suorituskyky käyttäjäystävällisesti.

Uusi EVO9. Maksimaalinen suorituskyky käyttäjäystävällisesti. Uusi TLC-teknologia tarjoaa: Ei kimmahdusta Minimoitu käyttövoiman tarve Vähentää käyttäjän rasitusta Ergonomisesti uudenaikainen Uusi EVO9 Maksimaalinen suorituskyky käyttäjäystävällisesti. EVO9 - johdinsiteiden

Lisätiedot

SOFIE. tuplasti myyntimahdollisuuksia tuoreille ja pakatuille elintarvikkeille. palvelulasikot

SOFIE. tuplasti myyntimahdollisuuksia tuoreille ja pakatuille elintarvikkeille. palvelulasikot SOFIE tuplasti myyntimahdollisuuksia tuoreille ja pakatuille elintarvikkeille palvelulasikot edistä myyntiä Sofien avulla inspiraatio Miksi valita kaksi eri kalustetta, kun voit saada kaiken yhdessä paketissa?

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTTIMET kW

VEDENJÄÄHDYTTIMET kW EKP 20 VUOTTA JÄÄHDYTYS- TEKNIIKKAA VEDENJÄÄHDYTTIMET 120-1200kW Ruuvikompressorein varustettu RWW - malli, 220-1200kW KOTIMAISTA LAATUA HELPOSTI SAATAVAT VAKIOKOMPONENTIT vähemmän osia vähemmän ääntä

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 531 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

AirDirtVec. ilman- ja lianerottimet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin.

AirDirtVec. ilman- ja lianerottimet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. www.hogforsgst.fi AirDirtVec ilman- ja lianerotin on teknisesti erittäin laadukas, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. AirDirtVec ilman- ja lianerottimet

Lisätiedot

TRV 300. Termostaattit ENGINEERING ADVANTAGE. Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit ovat luotettavia, tarkkoja ja pitkäikäisiä.

TRV 300. Termostaattit ENGINEERING ADVANTAGE. Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit ovat luotettavia, tarkkoja ja pitkäikäisiä. Termostaattianturit - M 30 x 1,5 liitännällä TRV 300 Termostaattit Paineistus & Veden laatu Virtausten säätö Huonelämpötilan säätö ENGINEERING ADVANTAGE Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille HYLLYSTÖT TEHOKÄYTTÖÖN RFID-TEKNIIKALLA Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille Sähköiset hyllyjärjestelmät Kaikki SCHÄFERin varasto- ja hyllyjärjestelmät voidaan asentaa siirrettäville alustoille. Periaate

Lisätiedot

BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje

BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje 1800350/3 IM-P180-12 ST Issue 3 BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Kylmäaineventtiilit PN 40

Kylmäaineventtiilit PN 40 7 venttiilit PN 0 turvakylmäaineita varten MFB LX Moduloivat säätöventtiilit, joilla säädetään kuumakaasusovelluksia jäähdytyskoneiden tehon säätöä varten Hermeettisesti tiivis ulospäin Käyttöjännite VAC

Lisätiedot

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit huonetermostaatit Asennusopas 1. Asennusvaiheet Käyttöopas voidaan ladata osoitteesta: heating.danfoss.com. 1. Asennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. 2. Huonetermostaatti pitää asentaa

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Seseon Oy 2008 Automaatiopalvelu TUOTE-ESITTELY Infrapunalämpömittaus

Seseon Oy 2008 Automaatiopalvelu TUOTE-ESITTELY Infrapunalämpömittaus Infrapunalämpötilalähettimet, kiinteäasennus IRtec Rayomatic-sarja IRtec Rayomatic 6. Edullinen ohjelmoitava lämpötilalähetin. Rayomatic 6:lla voidaan suoraan korvata aikaisemmat K- tai J-tyypin termoelementit

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot