Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennusprosessi. Refrigeration and Air Conditioning Controls

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennusprosessi. Refrigeration and Air Conditioning Controls"

Transkriptio

1 Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Käytännön vihjeitä Asennusprosessi R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G

2 Sisällys Sivu Asennusprosessi... 3 Asennusprosessin vaiheet... 3 Suunnittelu... 3 Pääkomponenttien sijoittelu... 4 Kylmäjärjestelmän asennus... 4 Putkiasennukset... 4 Muiden komponenttien sijoittelu... 5 Rinnankytketyt kompressorit... 6 Tärkeitä asennusprosesseja... 7 Komponenttien varastointi... 7 Putkien lyhentäminen... 7 Putkien puhdistaminen... 8 Juottaminen hopeajuotteella... 8 Juottaminen fosforikuparilla... 9 Juottamisessa käytettävä suojakaasua... 9 Säästä juotosainetta Tarkkaile lämpötilaa Mutteriliitännät (kupariputket) Tyhjöimu, huuhtelu ja täyttö Jatkotoimenpiteet Tarpeelliset varusteet Tyhjöpumppu Tyhjöletkut Tyhjöpumpun ja -letkujen tarkistus Ensimmäinen tyhjöimu Laitoksen tyhjötesti Huuhtelu ja väliaikainen tiiviyskoe Toinen tyhjöimu Varolaitteiden väliaikaiset säädöt Sähköasennuksen tarkistus Kylmäaineen täyttö Liian korkea lauhdutinpaine Varolaitteiden säädöt ja koestus Edellytykset Suurpainepressostaatin asettelu Pienpainepressostaatin asettelu Säätölaitteiden asettelu ja koestus Toimi seuraavalla tavalla Huomioitavaa RZ0ZK220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

3 Asennusprosessi Komponenttien sijoittelu ja putkilinjojen suunnittelu Pääkomponenttien asennus Putkien ja komponenttien asennus Tyhjöimu Huuhtelu Painekoe Tiiviyskoe Täyttö Varolaitteiden säädöt Varolaitteiden koestus Automatiikan säätö Koko laitoksen koeajo ja automatiikan hienosäätö ym. Ac0_0061 Suunnittelu Asennus tulee suunnitella siten, että: Rakennuksen osat, mukaan lukien kylmätilan eristys, kärsivät mahdollisimman pieniä vaurioita Komponentit sijoitetaan toiminnallisesti oikein (esim. riittävä ilmankierto kompressorille, lauhduttimelle, höyrystimelle) Putkilinjat ovat mahdollisimman lyhyet Ac0_0008 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZK220 3

4 Pääkomponenttien sijoittelu: Pääkomponentit (kompressori, lauhdutin, höyrystin ym.) kiinnitetään lujasti toimitukseen kuuluvilla kiinnittimillä ym. laitetoimittajan ohjeiden mukaan. Kompressori on aina asennettava vaakasuoralle alustalle. Käytä hyväksi toimitukseen mahdollisesti kuuluvia tärinänvaimentimia. Ac0_0009 Kylmäjärjestelmän asennus: Järjestelmä on asennettava mahdollisimman nopeasti, jotta siihen ei ehdi mainittavissa määrin kerääntyä kosteutta, ilmaa eikä muita epäpuhtauksia. Tämän vuoksi kompressori ja kuivaussuodatin asennetaan viimeisenä, välittömästi ennen tyhjöimua ja laitoksen täyttöä. Asennustaukojen ajaksi on kylmäainejärjestelmän kaikki avonaiset päät ehdottomasti suljettava siten, ettei sisään pääse tunkeutumaan ilmaa eikä vesihöyryä. Ac0_0004 Putkiasennukset: Putket asennetaan pääasiallisesti vaaka- tai pystysuoraan. Poikkeuksen muodostavat: Imujohdot, joissa pitää olla lievä lasku kompressoriin päin. Painejohdot, joissa pitää olla lievä lasku kompressorista poispäin. Putkenkannattimet asennetaan sopivin välein riippuen putken halkaisijasta ja putkijohdossa olevien komponenttien aiheuttamasta kuormituksesta. Jos kompressori on asennettu tärinänvaimentimille, täytyy imu- ja paineputkiin asentaa sopivat värinänvaimennusletkut. Ac0_ RZ0ZK220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

5 Pystysuoriin imujohtoihin asennetaan öljymutkat 4-5 metrin välein. Laitoksissa, joissa kuormitus vaihtelee voimakkaasti, saatetaan tarvita nk. kaksoisnousua ( double riser ). Yleisesti ottaen imujohdot on vedettävä siten, että öljy palautuu kompressoriin. Laitoksissa, joissa kuormitus vaihtelee, ovat vaatimukset erityisen tiukat pienellä kuormituksella. Ac0_0011 Muiden komponenttien sijoittelu: Kaikki komponentit on asennettava siten, että niitä on helppo huoltaa ja tarvittaessa korjata. Automatiikka ja varolaitteet on sijoitettava siten, että laitteiden koestus ja asettelu voidaan suorittaa vaivatta tavanomaisilla työkaluilla. Ac0_0012 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZK220 5

6 Rinnan kytketyt kompressorit: Rinnan kytketyt kompressorit on varustettava öljyntasauksella kompressorien kampikammioiden välillä. Muussa tapauksessa se kompressori (ne kompressorit), joka käy useammin, anastaa öljyä muilta. Öljyntasaus voidaan tehdä yhdistämällä kampikammioiden öljytilat toisiinsa tasausputkella. Käytettäessä yhtä tasausputkea on putki asennettava kompressorien kampikammioiden välille, ja sen läpimitan tulee olla niin suuri, että sekä öljy että kylmäainekaasu pääsevät virtaamaan esteettä. Käyttäessä kahta tasausputkea (kuva 1) asennetaan toinen putki kompressorien öljytilojen ja toinen niiden kaasutilojen välille. Edellä mainittujen öljyntasausmenetelmien yhteydessä on kompressorien oltava samalla, tarkoin vaakasuoralla tasolla. Öljynpinnansäätimet (kuva 2) Öjyntasaus voidaan tehdä myös öljynpinnansäätimillä. Tällöin kompressorit voidaan asentaa eri tasoille. Öljynpinnansäätimet ovat huomattavasti kalliimpia kuin tasausputkimenetelmät. Öljynpinnansäätimiä käytettäessä laitokseen on asennettava seuraavat komponentit: - Öljynerotin (1) - Paineentasausventtiili (2) - Öljysäiliö (3) - Öljynsuodatin (4) - Öljynpinnansäädin (5) Lisäksi on muistettava, että kukin kompressori on suojattava suurpainepressostaatilla, esim. KP5. Ac0_ RZ0ZK220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

7 Tärkeitä asennusprosesseja: Kylmäainejärjestelmien likaantumista voi tapahtua erityisesti seuraavien prosessien yhteydessä: - Komponenttien varastointi - Putken lyhentäminen - Putkenpäiden puhdistus - Juottaminen - Mutteriliitännät Komponenttien varastointi: Kaikki komponentit on ennen kuin ne avataan ja asennetaan, varastoitava lämpötilassa, joka ei ole ympäröivää lämpötilaa matalampi. Näin vältytään veden kondensoitumiselta komponentteihin. Jos komponentteja on esim. otettu sisään kylmästä autosta, on niiden annettava lämmetä sisätilassa ennen asentamista. Ac0_0013 Putkien lyhentäminen: Putket katkaistaan putkileikkurilla tai metallisahalla. Työssä ei saa koskaan käyttää mitään voitelu- tai jäähdytysaineita. Sisä- ja ulkopuoliset jäysteet poistetaan erityisellä tarkoitukseen sopivalla työvälineellä. Putkeen ei saa päästää kuparilastuja. Putken halkaisija ja pyöreys tarkistetaan ja korjataan tarvittaessa kalibrointityökalulla. Ac0_0014 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZK220 7

8 Putkien puhdistaminen: Putken läpi puhalletaan voimakas virtaus kuivattua paineilmaa tai kuivaa typpeä. Älä koskaan käytä normaalia paineilmaa, sillä se sisältää paljon kosteutta. Älä koskaan puhalla suullasi putken läpi. Myöhempää käyttöä varten työstetyn putken päät suljetaan ja se säilytetään muiden komponenttien kanssa. Ac0_0015 Juottaminen hopeajuotteella: Hopeajuote sisältää 30% hopeaa sekoitettuna kupariin, sinkkiin ja tinaan. Sulamisalue on hieman yli 665 C:sta noin 755 C:een. Hopeajuotos tarttuu ainoastaan puhtaille hapettumattomille metallipinnoille. Puhdista putkien päät tarkoitukseen sopivalla harjalla ja laita heti sen jälkeen juoksutetta putken pintaan välittömästi ennen juottamista. Hopeajuotoksen juoksute liuotetaan spriihin, ei koskaan veteen. Ac0_0016 Juoksutetta voidellaan ohuena kerroksena juotettavan kohdan ympärille sen jälkeen kun osat on liitetty yhteen. Hopeajuotoksella voidaan yhdistää erilaisia materiaaleja, esim. kupari/kupari ja rauta/ kupari. Ac0_ RZ0ZK220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

9 Juottaminen fosforikuparilla: Fosforijuote sisältää 2-15% hopeaa kuparin ja fosforin lisäksi. Sulamisalue on n. 640 C: sta noin 740ºC:een. Fosforijuotoksessa ei käytetä juoksutetta. Fosforijuotosta voidaan käyttää ainoastaan liitettäessä kuparia kupariin. Ac0_0018 Juottamisessa on käytettävä suojakaasua: Korkeissa juotoslämpötiloissa muodostuu välittömästi hapettumistuotteita (hehkutushilse), jos putki on kosketuksissa atmosfäärisen ilman kanssa. Järjestelmän läpi on sen vuoksi johdettava juottamisen aikana heikko suojakaasuvirtaus. Järjestä putkien läpi hiljainen virtaus kuivaa typpeä tai jotain muuta inerttiä (reagoimatonta) kaasua. Aloita juottaminen vasta sitten, kun juotettavassa kohdassa ei enää ole ilmaa. Aloita juotostyö voimakkaalla suojakaasuvirtauksella. Vähennä sitten virtausnopeus minimiin kun juottaminen aloitetaan. Tämä heikko kaasuvirtaus pidetään yllä koko juotosprosessin ajan. Juottaminen tehdään hapella ja kaasulla; liekissä saa olla pieni happialijäämä ja polttimen suutin saa olla suhteellisen suuri. Juotosainetta lisätään vasta kun sen sulamislämpötila on saavutettu. Ac0_0019 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZK220 9

10 Säästä juotosainetta: Älä koskaan käytä juotosainetta enempää kuin on välttämätöntä, sillä muutoin voi seurauksena olla putken osittainen tai täydellinen tukkeutuminen. Tee juotos niin nopeasti, ettei juoksutteen happea absorboiva vaikutus heikkene, ts. noin 15 sekunnin kuluessa. Ac0_0020 Tarkkaile lämpötilaa: Lämpötila ei saa nousta tarpeettoman korkeaksi. Vedä sen takia liekkiä hitaasti poispäin kun sulamislämpötila on saavutettu. Ulkoiset juoksutetähteet poistetaan harjalla ja lämpimällä vedellä. Tina- tai lyijypohjaisia seoksia ei suositella käytettäväksi kylmälaitosten juotoksissa. Ac0_0021 Mutteriliitännät (kupariputket) Käytä ainoastaan hyväksyttyjä jäähdytyskupariputkia. Katkaise putket kohtisuoraan. Poista kaikki sisä- ja ulkopuoliset jäysteet. Valmista kaulus sopivan kokoiseksi: ei liian suureksi eikä liian pieneksi. Älä kiristä kaulusta niin voimakkaasti että siitä tulee kova. Loppukiristys suoritetaan asennuksen yhteydessä. Ac0_ RZ0ZK220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

11 Tyhjöimu, huuhtelu ja täyttö Jatkotoimenpiteet: Kun laitos on asennettu valmiiksi, suoritetaan seuraavat toimenpiteet: Tyhjöimu ja kylmäaineen täyttö Tiiviyskoe Käynnistys ja säädöt Jos laitoksessa esiintyy vikoja sen oltua jo käytössä, voi käytössä olla tarpeellista: Laitoksen korjaus. Tarpeelliset varusteet: Tyhjöpumppu Tyhjömittari Täyttölasi (tai huoltopullo, jossa on kylmäainetta) (Tyhjöpumppu, tyhjömittari ja täyttölasi ovat saatavissa myös yhtenä kokonaisuutena, täyttölaitteena) Täyttöletkut Vuodonetsin Poista laitoksesta tyhjöimulla kosteus, Ac0_0023 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZK220 11

12 atmosfäärinen ilma ja suojakaasu. Tyhjöpumppu: Tyhjöpumpun tulee pystyä nopeasti imemään laitoksen paine n. 0,05 mbaariin. Pumpun teho esim. 20 l/min. Tehokas tyhjöimu vaatii suuria putkihalkaisijoita. Schrader -venttiilien kautta suoritettua tyhjöimua ei sen vuoksi voi suositella. Käytä pikaliitintä ( Quick Connector ) kompressoriin, jossa on prosessiputki. Muuten käytetään kompressorin imu- ja painesulkuventtiilissä olevia prosessiyhteitä. Venttiilin karan on oltava keskiasennossa. Ac0_0024 Tyhjöletkut: Tyhjöletkujen ja putkien on oltava mahdollisimman lyhyitä ja niiden halkaisijoiden sopivan kokoisia. Normaalisti voidaan tavallisia 1 4 täyttöletkuja käyttää enintään 1 m:n pituisina. Tyhjöimu tehdään kahdessa vaiheessa, joiden välillä suoritetaan huuhtelu kylmäaineella. Ac0_ RZ0ZK220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

13 Tyhjöpumpun ja letkujen tarkistus: a) Kiinnitä täyttöletkut täyttölaitteen ja kompressorin väliin. Sulje täyttöletkujen ja kompressorin välinen yhteys. b) Käynnistä pumppu ja ime paine niin alas kuin se menee. c) Erota pumppu irti muusta järjestelmästä. d) Pysäytä pumppu e) Lue ja kirjoita muistiin tyhjömittarin lukema. Paine saa olla korkeintaan 0,05 mbaaria. f) Varmista että tyhjö pysyy muuttumattomana. Jos näin ei ole, vaihda tyhjöletkut ja/tai vuotavat venttiilit ja/tai tyhjöpumpun öljy. Ac0_0026 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZK220 13

14 Ensimmäinen tyhjöimu: Tyhjöimu suoritetaan kompressorin imupuolelta ja mahdollisesti myös painepuolelta. Täyttöletku(t) on asennettu täyttölaitteen ja kompressorin välille. Kaikki venttiilit avataan, mukaan lukien magneettiventtiilit. Automaattiset säätöventtiilit asetellaan suurimmalle aukeamisasteelle. Laitokseen imetään tyhjö, joka vastaa mahdollisuuksien mukaan aikaisemmin saatua tyhjömittarin lukemaa. Laitoksen tyhjötesti: Laitoksen tyhjötesti suoritetaan kohdan Tyhjöpumpun ja letkujen tarkistus mukaan. Mikäli vuotoja ilmenee: Vuodot paikannetaan kytkemällä vyöhyke kerrallaan irti järjestelmästä Mutteri- ja/tai laippaliitännät kiristetään uudelleen. Tyhjöimu uusitaan Toimenpiteet toistetaan kunnes tyhjö pysyy. Ac0_0028 Huuhtelu ja väliaikainen tiiviyskoe: Laitokseen päästetään kylmäaineen paine (n. 2 baarin ylipaine). Tutkitaan vuodonetsimellä kaikki liitoskohdat. Mikäli vuotokohtia löytyy: Kylmäaine tyhjennetään järjestelmästä talteenottolaitteella ja tyhjöpumpulla Vuodot korjataan Tämä prosessi toistetaan, kunnes laitos on täysin tiivis. Ac0_ RZ0ZK220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

15 Toinen tyhjöimu: Mikäli laitoksessa on edelleen ylipainetta, tyhjennetään siitä kylmäaine talteenottolaitteella. Tämän jälkeen suoritetaan jälleen tyhjöimu kohdan Ensimmäinen tyhjöimu mukaan. Näin kylmäainejärjestelmästä saadaan poistettua vielä jäljellä oleva ilma ja kosteus. Ac0_0029 Varolaitteiden väliaikaiset säädöt: Tarkista ja säädä suurpainepressostaatti ja mahdolliset muut varolaitteet, myös moottorin suojakytkin (asettelu asteikkoarvojen mukaan). Sähköasennuksen tarkistus: Tarkista johdotukset Koesta ohjausjärjestelmä kompressorin moottorin ollessa poiskytkettynä Tarkista moottorin pyörimissuunta. Vaihda tarvittaessa kaksi vaihetta keskenään. Ac0_0031 Ac0_0032 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZK220 15

16 Kylmäaineen täyttö Tyhjöimun lopettamisen jälkeen suoritetaan kylmäaineen täyttö. Tarkoitukseen käytetään täyttölaitetta, joka kykenee riittävän suurella tarkkuudella annostelemaan järjestelmään tarvittavan kylmäainemäärän. Jos laitoksessa ei ole varaajaa, tulee täytösmäärän suhteen noudattaa erityistä tarkkuutta. Kylmäaine voidaan johtaa nestejohtoon nestemuodossa, jos putkessa on täyttöventtiili. Muussa tapauksessa kylmäaine johdetaan kompressorin imusulkuventtiiliin kaasumuodossa kompressorin ollessa käynnissä. Ac0_0033 Täyttöä jatketaan kunnes nestelasissa ei enää näy kuplia, edellyttäen että höyrykuplien muodostuminen ei johdu jostakin muusta syystä (kts. "Vihjeitä asentajille, Vianetsintä"). Mikäli tarvittavaa kylmäainemäärää ei tunneta, toimitaan viimeksi kuvatulla tavalla. Koko ajan on valvottava, että lauhdutinpaine ja imupaine ovat normaalit, ja että paisuntaventtiilin tulistus ei ole liian pieni. Ac0_0034 Liian korkea lauhdutinpaine Liian korkeaan lauhdutinpaineeseen täyttöprosessin aikana voi olla syynä se, että järjestelmässä on ylitäytös. Silloin osa siitä on tyhjennettävä pois. Käytä aina talteenottolaitetta, jos joudut poistamaan kylmäainetta. Liian pieni tulistus käyttöprosessin aikana voi aiheuttaa nesteiskuja kompressorissa. Ac0_ RZ0ZK220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

17 Varolaitteiden säädöt ja koestus Edellytykset: Varolaitteiden lopullinen asettelu ja koestus on suoritettava laitteilla, jotka ovat mekaanisesti ja sähköisesti asennettuja laitokseen ja laitoksen ollessa käynnissä. Toiminnot on tarkistettava kalibroiduilla mittalaitteilla. Katso lisäksi asianomaisiin laitteisiin liittyviä "Vihjeitä asentajille". Ac0_0039 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZK220 17

18 Säätölaitteiden asettelu ja koestus Toimi seuraavalla tavalla: Suorita mahdollisen imupaineensäätimen karkeasäätö. Säädä paisuntaventiilin tulistus. Asettele imupaineensäädin painemittarin avulla. Asettele mahdollinen tehonsäätöventtiili yms. Asettele termostaatit (tarkista lämpömittarilla). Ac0_0062 Suurpainepressostaatin asettelu Nosta lauhdutinpaine suurimpaan sallittuun lukemaan ja säädä suurpainepressostaatti painemittarin avulla Pienpainepressostaatin asettelu Laske imupaine pienimpään sallittuun lukemaan ja säädä pienpainepressostaatti painemittarin avulla. Ac0_0045 Huom! Yllä mainittuja säätöjä tehtäessä tarkistetaan jatkuvasti että laitos toimii normaalisti (paineet ym.). Lopuksi - varmista, että koneistoon on merkitty oikeat kylmäaineen tunnistustarrat. Näin taataan oikeanlainen huolto jatkossakin. 18 RZ0ZK220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

19 Danfoss A/S (RC-CM / MWA), RZ0ZK220 19

20 Danfossin tuotevalikoima kylmään ja ilmastoinnin jäähdytykseen: Kompressorit kylmä- ja ilmastointijärjestelmiin Tuoteryhmä koostuu hermeettisistä mäntäkompressoreista, scrollkompressoreista ja ilmalauhdutteisista kompressorikoneikoista. Tyypillisiä sovelluksia ovat ilmastointiyksiköt, vedenjäähdytyskoneistot ja kaupalliset kylmäkoneistot. Kompressorit ja koneikot Tähän tuoteryhmään kuuluvat hermeettiset kompressorit ja ilmalauhdutteiset kompressorikoneikot kotitalouksien jääkaappeihin ja pakastimiin, sekä kaupallisiin laitteisiin kuten juoman- ja pullonjäähdyttimiin. Danfossilla on valikoimissaan kompressoreita myös lämpöpumppuihin, sekä 12 ja 24 voltin kompressoreita veneiden yms. kulkuneuvojen jääkaappeihin ja pakastimiin. Termostaatit jääkaappeihin ja pakastimiin Kylmä- ja pakastekalusteiden lämpötilan säätämiseen Danfossilla on laaja tuotevalikoima elektromekaanisia termostaatteja, jotka on valmistettu asiakkaiden toiveiden mukaan. Elektronisten termostaattien valikoimasta löytyvät termostaattimallit, joissa on näyttö sekä mallit ilman näyttöä. Danfoss huoltotermostaatit kaikkien kylmäsovellusten huoltamiseen. Kylmäautomatiikka Danfossin kylmäautomatiikan täydellinen tuoteohjelma kattaa kaikki mekaanisesti ja elektronisesti kontrolloitavien kylmäkoneistojen ohjaamiseen, turvallisuuteen, koneiston suojaamiseen ja valvontaan tarvittavat komponentit. Tuotteita käytetään lukemattomissa sovelluksissa kaupallisen ja teollisen kylmän sekä ilmastoinnin osa-alueilla. Danfoss ei vastaa luetteloissa, esitteissä tai muussa painetussa materiaalissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Danfoss pidättää itselleen oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta tuotteisiinsa muutoksia, myös jo tilattuihin, mikäli tämä voi tapahtua muuttamatta jo sovittuja suoritusarvoja. Kaikki tässä materiaalissa esiintyvät tavaramerkit ovat asianomaisen yrityksen omaisuutta. Danfoss ja Danfoss-logo ovat Danfoss A/S:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään. RZ0ZK220 Danfoss A/S (RC-CM / MWA),

Vihjeitä asentajille Vian etsintä kylmälaitoksissa

Vihjeitä asentajille Vian etsintä kylmälaitoksissa Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Vian etsintä kylmälaitoksissa R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Yleistä vian etsinnästä... 3 Vian

Lisätiedot

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ Käyttöopas A652 01 892 Julkaisu T Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ 2 = RV3 01 99 903 = 220-240 V, 50/60 Hz, yksivaiheinen 3 = RV5 904 =

Lisätiedot

Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti

Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti VMGFC120 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Swegon SILVER MTM Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Sisällys 1. Yleistä 3 1.1 Määräystenmukainen käyttö 3 1.2 Vaarat 3 2. Turvallisuus 4 2.1 Turvallisuusmääräykset 4 2.2 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

SLPSUOMEN LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKA OY

SLPSUOMEN LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKA OY SLPSUOMEN LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKA OY ************* LÄMPÖÄSSÄ ************* MAALÄMPÖPUMPUT ASENNUS-, KÄYTTÖÖNOTTO- JA HUOLTO-OHJEET V-MALLI SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ...3 TOIMINTASELOSTUS...4 KYTKENTÄKAAVIOITA...5

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1038-1 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 38. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1034-1 031548 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1034-1 031548 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1034-1 031548 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 37. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN fi IVT 490, IVT 495 TWIN Käyttöohje Tuotenumero: 11163 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut lämpöpumpun, jonka on valmistanut IVT Industrier AB Toivomme, että lämpöpumppumme täyttää odotuksesi ja

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Kylmäsovellusten scroll-kompressorit

Kylmäsovellusten scroll-kompressorit 1 Kylmäsovellusten scroll-kompressorit Kompressori on jokaisen kiertoprosessiin perustuvan kylmälaitoksen sydän. Se imee höyrystynyttä kylmäainetta matalapainepuolelta (imupuoli) korkeapainepuolelle (lauhdutinpuoli).

Lisätiedot

MANUAALI. Vakioilmastointikojeet Air conditioners. Käyttö- ja huolto-ohjeet Use and maintenance manual. Personal. Master. Console. Pegasus.

MANUAALI. Vakioilmastointikojeet Air conditioners. Käyttö- ja huolto-ohjeet Use and maintenance manual. Personal. Master. Console. Pegasus. MANUAALI Käyttö- ja huolto-ohjeet Use and maintenance manual Vakioilmastointikojeet Air conditioners Personal Console Modulus Slim Over Compact Master Pegasus Flexiclim Unipac Roof Top RC GROUP SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet F-52369-4 Tärkeätä... 2 Tuoteselostus... 3 Lämpöpumpun alusta... 4 Sijoitus ja asennus... 4 Putkiasennus... 5-6 Lämmityspiirien täyttö... 6-7 Lämmönkeruuputkien

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031548 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031548 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031548 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W 12889-1.1I Asennusohje Tuotenro 12893 Painos 2,0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 3 1.1 Turvallisuusohjeet 3 1.2 Symbolien

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

*Mallista riippuen 1

*Mallista riippuen 1 Käyt t öohj e FI KP( esf )3620,KP( esf4220) *Mallista riippuen 1 Sisällysluettelo Käyttöohje: Jääkaapin yleiskuvaus... 2 Jääkaapin käyttökohteet... 2 Ympäristön lämpötila... 3 Vaatimustenmukaisuus... 3

Lisätiedot

Säilytä nämä ohjeet lattialämmityssuunnitelmien mukana

Säilytä nämä ohjeet lattialämmityssuunnitelmien mukana Sisällys 1. WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmä...3 1.1 Toimituksen vastaanottaminen 1.2 Lattialämmityssuunnitelma 1.3 Lattialämmitysputket 2. Suunnittelu- ja mitoitusperiaatteet...4 2.1 Putkitus 3. WehoFloor-järjestelmän

Lisätiedot

RE03 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 110 - RE 170. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE03 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 110 - RE 170. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 110 - RE 170 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Varoitukset...

Lisätiedot

HOITO-OHJE. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:

HOITO-OHJE. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: HOITO-OHJE DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käyttöohje DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Alkuperäisten

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot