JOENSUUN KAUPUNGIN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNGIN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNGIN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Henkilöstö- ja työllisyyjaosto Kaupunginhallitus

2 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO SISÄILMATYÖRYHMÄN JÄSENET JA TEHTÄVÄT ERI TOIMIJOIDEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT SISÄILMAPROSESSISSA SISÄILMAONGELMASTA ILMOITTAMINEN JA ONGELMAN KÄSITTELY... 6 Ohje työntekijälle... 6 Esimiehen ohje... 7 Toimintamalli sisäilmaongelman selvittelytyössä VIESTINTÄ SISÄILMAPROSESSISSA... 9 Liitteet: Liite 1. Liite2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Toimenpiteet hyvän sisäilman turvaamiseksi Ohjeet tilojen käyttäjille siivottavuuden ja sisäilmanlaadun parantamiseksi Sisäilmaongelman ilmoituslomake Yleinen sisäilmaprosessi Sisäilmaprosessi toimijatahoittain

3 2 1. JOHDANTO Joensuun kaupungin toimintaohjeet sisäilmaongelmissa on sisäilmatyöryhmän laatima ohjeistus sisäilmaongelmien käsittelyyn. Ohjeen tarkoituksena on selkiyttää ja yhdenmukaistaa sisäilmaongelmien käsittelyä ja antaa yleisiä toimintaohjeita yksittäiselle työntekijälle, työyksikön esimiehelle sekä muille yhteistyötahoille, jos työpaikalla havaitaan sisäilmaongelmaa. Toimintaohjeet tulee olla esillä jokaisessa työyksikössä. 2. SISÄILMATYÖRYHMÄN JÄSENET JA TEHTÄVÄT Sisäilmatyöryhmään kuuluvat: työhyvinvointipäällikkö, puheenjohtaja tilakeskuksen tekninen isännöitsijä, sihteeri ympäristöterveydenhuollon johtaja sisäilmakysymyksiin erikoistunut terveystarkastaja työsuojeluvaltuutettu / sosiaali- ja terveystoimi työsuojeluvaltuutettu / koulutuspalvelukeskus työsuojeluvaltuutettu / varhaiskasvatus ylilääkäri / Joensuun Työterveys työterveyshoitaja / Joensuun Työterveys tilakeskuksen talonhuoltoinsinööri tilakeskuksen toimistoinsinööri teknisen keskuksen kiinteistöhoitopäällikkö Sisäilmatyöryhmän puheenjohtaja kutsuu tarvittaessa kuultavaksi käsiteltävän kohteen käyttäjän/ edustajan. Sisäilmatyöryhmän tehtävät tiedon välittäminen työryhmän jäsenten välillä pahimpien ongelmakohteiden käsittely toimenpiteiden ehdottaminen tilakeskukselle ja tilatyöryhmälle aikatauluista tiedottaminen yleinen tiedottaminen sisäilma-asioissa ohjeiden laatiminen käyttäjille tilojen käytöstä Lisäksi Joensuun kaupunki hyödyntää sisäympäristöongelmien ratkaisemisessa monialaisen asiantuntijajoukon osaamista. Asiantuntijajoukkoon kuuluu mm. rakennusten kuntotutkimuksen, korjausrakentamisen, sisäilmastomittausten, talotekniikan, kiinteistönpidon, rakennusfysiikan ja lääketieteen asiantuntijoita.

4 3 3. ERI TOIMIJOIDEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT SISÄILMAPROSESSISSA Tilan käyttäjä Havainnon tekijä käyttää tilaa sovitun ja hyväksytyn käyttötarkoituksen mukaisesti noudattaa Joensuun kaupungin ohjeita Toimenpiteet hyvän sisäilman turvaamiseksi sekä Ohje tilojen käyttäjille siivottavuuden ja sisäilmanlaadun parantamiseksi ilmoittaa poikkeamista (esim. hajut, lämpötilat, muutokset rakenteissa) esimiehelle, joka tekee sähköisen palvelupyynnön kiinteistöhuoltoon tekee sisäilmaoireista tai epäilystä ilmoituksen omalle esimiehelle ottaa tarvittaessa yhteyden työterveyshuoltoon sekä työsuojeluvaltuutettuun Esimies varmistaa, että tilaa käytetään käyttötarkoituksen ja henkilömäärämitoituksen mukaisesti varmistaa, että tilassa noudatetaan Joensuun kaupungin ohjeita Toimenpiteet hyvän sisäilman turvaamiseksi sekä Ohje tilojen käyttäjille siivottavuuden ja sisäilmanlaadun parantamiseksi on yhteydessä kiinteistönhoitajaan/ tilakeskukseen. Jos ongelma ei ratkea, niin tekee sisäilmailmoituksen ohjeen mukaisesti kiinteistönhoitaja/ tilakeskus/ työsuojeluvaltuutettu edustaa työnantajaa, jolla on lakisääteinen vastuu työpaikan turvallisuudesta toimii tarvittaessa yhteyshenkilönä moniammatilliseen sisäilmatyöryhmään tiedottaa henkilökuntaa, työsuojeluvaltuutettua sekä muita yhteistyötahoja prosessin etenemisestä ja antaa palautetta sisäilmatyöryhmälle yhdessä sovitulla tavalla käynnistää yhdessä oman esimiehensä kanssa työntekijän uudelleensijoitusprosessin ja seuraa prosessin kulkua arvioi prosessin onnistumista Palvelun tuottaja/ keskuksen johtaja saa tiedon esimieheltä sisäilmaongelmista, joilla voi olla vaikutusta palvelujen järjestämiseen vastaa yksittäisten henkilöiden uudelleensijoituksista yhdessä muiden työnantajan edustajien kanssa Kiinteistöpalvelut vastaa kiinteistöjen huollosta, hoidosta ja kunnossapidosta huoltokirjan mukaisesti osallistuu ensivaiheen arviointiin ongelmatapauksissa kiinteistön omistajan edellyttämällä tavalla tekee teknisen perusselvityksen ja lähtötietojen keruun kiinteistönhoitaja ilmoittaa huoltokirjaan kiinteistön kuntoon liittyvistä havainnoista, joilla voi olla merkitystä sisäilmaan kiinteistönhoitaja suorittaa katselmuskäynnin huoltokirjan tarkastusohjeen mukaisesti ja tekee tarvittavat merkinnät huoltokirjaan kiinteistönhoitaja vastaa oman tehtävänkuvansa mukaisesti rakennuksen sisäilmaolosuhteista talotekniikan antamissa puitteissa kiinteistönhoitaja tekee oman alustavan ongelman määrittelyn, korjaustoimenpiteet sekä niihin liittyvät huoltokirjamerkinnät kiinteistöpäällikkö tekee ilmoituksen tilakeskukselle ja muille asianosaisille, jos ongelma ei selviä kiinteistökierroksella

5 4 Tilakeskus Toimistoinsinööri sopii katselmusajan käyttäjän kanssa ja osallistuu katselmukseen kerää eri osapuolten toimittamat perustiedot yhteen organisoi ja tilaa tutkimukset ja mahdolliset lisätutkimukset sekä korjaussuunnittelun selvittää etenemisvaihtoehdot jatkoselvitys- ja korjausvaiheessa vastaa kohteen korjaussuunnittelusta, korjaustoimenpiteiden teettämisestä, valvonnasta ja urakoiden vastaanottamisesta huolehtii valvonnan ja laadunvarmistuksen riittävyydestä varmistaa kohteen ja irtaimiston puhtaustason yhteistyössä laitoshuollon asiantuntijan ja käyttäjän kanssa tiedottaa käyttäjän edustajaa sekä sisäilmatyöryhmää teettämiensä tutkimusten tuloksista ja korjauksista laatii korjauksen onnistumisen varmistamiseksi kohteeseen seurantasuunnitelman yhdessä käyttäjien kanssa Talotekniikan asiantuntija varmistaa talotekniikan/ ilmanvaihdon toiminnan ja huollon tason saa tiedon katselmuksesta ja osallistuu katselmukseen vastaa kohteen korjaussuunnittelusta, korjaustoimenpiteiden teettämisestä, valvonnasta ja urakoiden vastaanottamisesta talotekniikan osalta huolehtii valvonnan ja laadunvarmistuksen riittävyydestä Tekninen isännöitsijä ilmoittaa ongelmasta kiinteistön omistajalle, jos kyseessä on vuokrakohde saa tiedon katselmuksista ja on mukana mahdollisuuksien mukaan järjestää tarvittavat väistötilat yhteistyössä palveluntuottajan kanssa Tilakeskuksen johtaja päättää tilojen käytöstä luopumisesta ja väistötiloista toimivallan puitteissa tuo toiminnallisesti, taloudellisesti tai periaatteellisesti merkittävät toimitilaratkaisut tilatyöryhmän päätettäväksi Työterveyshuolto toimii terveyshaittojen asiantuntijana ja terveysriskien arvioijana toimittaa tietoa sisäilmakäyntien lukumääristä työnantajalle ja sisäilmatyöryhmälle saa tiedon katselmuksesta ja on mukana mahdollisuuksien mukaan saa tiedoksi yhteenvedon kommentoitavaksi tuottaa ryhmätasoista tietoa työntekijöiden terveydentilasta ja oireiluista velvollisuuksiensa rajoissa antaa tarvittaessa suosituksen oirekyselyn tarpeesta tilaa tarvittaessa oirekyselyn sisäilmatyöryhmän näkemyksen perusteella osallistuu paluumuuttosuunnitelman laadintaan oireilevien henkilöiden osalta

6 5 Työsuojeluorganisaatio Työhyvinvointipäällikkö työsuojelupäällikkö toimii työnantajan edustajana sisäilmatyöryhmässä toimii esimiesten tukena tuo kohteen sisäilmatyöryhmään saamansa selvityksen perusteella ja toimii sisäilmatyöryhmän puheenjohtajana vastaa yksittäisten henkilöiden uudelleensijoituksesta yhdessä muiden työnantajan edustajien kanssa osallistuu paluumuuttosuunnitelman laadintaan oireilevien henkilöiden osalta Työsuojeluvaltuutettu toimii työntekijöiden edustajana sisäilmatyöryhmässä ja tilojen terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa valvoo työtilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta perehdyttää henkilöstöä huomiomaan työympäristön turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia asioita edistää tiedonkulkua tilan käyttäjille työsuojeluasioissa tuo työntekijöiden havainnon sisäilmaan liittyen sisäilmatyöryhmän tietoon seuraa jälkiseurantavaiheessa tilannetta, kokoaa palautetta ja tiedottaa Ympäristöterveydenhuolto valvoo päivähoito- ja koulutilojen, oppilaitosten, lastenkotien, vanhainkotien ja muiden vastaavien julkisten tilojen terveydellisiä olosuhteita kerää lähtötietoja ja toimittaa toimistoinsinöörille saa tiedon katselmuksesta ja on mukana mahdollisuuksien mukaan osallistuu tutkimussuunnitelman tekoon ja riskinarviointiin osallistuu yhteenvedon laadintaan sekä tiedottamiseen yhteistyössä toimistoinsinöörin kanssa osallistuu jälkiseurantaan, jälkivalvontatarkastus terveydensuojeluviranomainen antaa tarvittaessa velvoittavia viranomaismääräyksiä mahdollisia terveyshaittoja aiheuttavien epäkohtien korjaamiseksi ja poistamiseksi Yhteensovittaminen Tilaajajohtaja hyväksyy väistötilat ja tilojen käytöstä luopumisen toimivaltansa puitteissa, silloin kun päätöksellä on vaikutusta käyttötalouteen Tilatyöryhmä saa tiedon sisäilmatyöryhmästä prosessien etenemisestä päättää sisäilmaan liittyen taloudellisesti merkittävistä kokonaisten rakennusten käytöstä luopumisista ja korvaavien tilojen hankinnasta

7 6 4. SISÄILMAONGELMASTA ILMOITTAMINEN JA ONGELMAN KÄSITTELY Ohje työntekijälle 1. Tarkista mitä voit tehdä itse (liite 1 : toimenpiteet hyvän sisäilman turvaamiseksi) 2. Ilmoita esimiehelle epäily sisäilmaongelmasta 3. Mikäli oireet jatkuvat ja epäilet niiden liittyvän työpaikkasi sisäilmaan, ole yhteydessä työterveyshuoltoon ja tarvittaessa työsuojeluvaltuutettuun.

8 7 Esimiehen ohje 1. Selvitä mitä ongelmalle voidaan tehdä itse. Ohjaa oireileva työntekijä työterveyshuoltoon. (kts. liite 1 : toimenpiteet hyvän sisäilman turvaamiseksi) 2. Kartoita ongelman laajuus ja ole yhteydessä kiinteistönhoitajaan/ tilakeskukseen (ensisijaisesti kiinteistönhoitajaan, sisäilmaongelmista aikaisemmin kärsineet kohteet suoraan tilakeskukseen, liite 3.) 3. Jos toimenpiteistä huolimatta ongelma jatkuu, ole yhteydessä työterveyshuoltoon ja työsuojeluvaltuutettuun sekä ympäristöterveyshuoltoon, mikäli kyse on päiväkodista, koulusta, tai muusta vastaavasta laitoksesta.

9 8 Toimintamalli sisäilmaongelman selvittelytyössä Kaupungin sisäilmatyöryhmän tehtävänä on vaikeiden ja monitahoisten sisäilmaongelmien ratkaiseminen. Ryhmän toiminta-ajatus pohjautuu suunnitelmalliseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Sisäympäristöongelman ratkaisuprosessi on hidas. Kehittämällä toimintamallia pyritään lyhentämään selvitysprosessin läpimenoaikaa.

10 9 5. VIESTINTÄ SISÄILMAPROSESSISSA Sisäilmaongelmat herättävät voimakkaita tunteita ja tarve tiedon saantiin kasvaa. Viestinnän on siksi oltava nopeaa, oikea-aikaista sekä kaikkien osapuolien kannalta tasapuolista. Tehostetun tiedottamisen tarvetta on seuraavissa sisäilmaprosessin vaiheissa: - Kun ongelma on havaittu tai siitä on vahvat ja perustellut epäilykset - Kun sisäilmatutkimukset aloitetaan - Kun sisäilmatutkimuksien tulokset ovat selvillä - Kun on tiedossa mitä toimenpiteitä tutkimustulokset aiheuttavat - Kun on tiedossa miten ongelma korjataan ja kun se on korjattu Sisäilmaviestintää tehdään aina yhteistyössä tilojen käyttäjän, tilojen omistajan (Tilakeskus) sekä terveysviranomaisten (Pohjois-Karjalan ympäristöterveydenhuolto) kanssa yhdessä sovittavalla tavalla. Tilojen käyttäjille (sekä kaupungin työntekijät että tiloissa toimivien palvelujen käyttäjät) viestinnästä vastaa tiloissa toimivan yksikön esimies. Sisäilmaongelmien viestinnässä käytetään kaupungin käytössä olevia kanavia ja viestintää tehdään kaupungin viestintälinjausten mukaisesti. Sisäilmatutkimusten tulosraportit ovat teknisiä ja sisältävät paljon sellaista tietoa, jota asiaan vihkiytymättömien on vaikea tulkita, siksi tutkimustuloksista tiedottamisessa on aina konsultoitava tutkimuksen tehnyttä tahoa sekä ympäristöterveydenhuoltoa. Tutkimuksen tekevä taho velvoitetaan tekemään tuloksista lyhyt, kansantajuinen ja ymmärrettävä tiivistelmä, jota hyödynnetään viestinnässä. Tutkimustulokset säilytetään kokonaisuudessaan Tilakeskuksella ja tuloksiin voi tutustua siellä. Jos sisäilmaongelmat osoittautuvat niin vakaviksi, että ne pitkittyvät ja niitä käsitellään kaupungin sisäilmatyöryhmässä, tehdään tapaukseen liittyvälle viestinnälle oma erillinen viestintäsuunnitelma yhteistyössä kaupungin konsernihallinnon viestinnän kanssa. Sisäilmaongelmat herättävät voimakkaita tunteita ja asiaan liittyvät huhut leviävät nopeasti. Väärät ja spekulatiiviset tiedot on pyrittävä korjaamaan oikealla tiedolla. Viestinnässä on korostettava kulloinkin menossa olevaa vaihetta ja kerrattava miten tilanteeseen on päädytty. Viestinnässä ei ennakoida tulevia tapahtumia tai tuloksia, ellei ennakoinnille ole tosiasiallisia perusteita. Mediaviestintä paikallisille tiedotusvälineille aloitetaan samaan aikaan, kun tilojen käyttäjille tiedotetaan asiasta. Ennakoivalla ja etupainotteisella mediaviestinnällä pyritään ehkäisemään huhujen syntymistä. SISÄILMAONGELMAVIESTINTÄ Huoneentaulu 1) Älä tiedota yksin, ota mukaan Tilakeskus ja ympäristöterveydenhuolto 2) Tiedota aina, kun jotain uutta ja olennaista tietoa varmistuu 3) Kerro aina meneillään olevasta tilanteesta, älä ennakoi tulevaa 4) Viesti asioita, jotka ovat totta, tutkittuja ja todettuja 5) Jos tilanne on monimutkainen, järjestä tiedotustilaisuus 6) Seuraa julkista keskustelua - kumoa huhut ja väärät tiedot 7) Pyydä apua kaupungin sisäilmatyöryhmältä ja viestintäihmisiltä

11 10 Toimenpiteet hyvän sisäilman turvaamiseksi LIITE 1 1. kiinteistön oikea käyttö ja hoito - käytetään tiloja vain suunniteltuun käyttötarkoitukseen - tilojen henkilömäärän oikea mitoittaminen - ilmanvaihdon säädöt ja toiminta tilojen käyttöaikojen mukaan - määräaikaishuollot ajallaan 2. Tilojen sisustus/siivous - kts. siivottavuusohje (liite 2.) 3. Lämmitys - termostaatteja ei saa säätää itse, lämpötilojen säätötoiveet kiinteistönhoitajan kautta - älä sijoita kalusteita ulkoseinille tiiviisti seinään kiinni, varsinkaan ulkonurkkiin, koska seinän lämpötila laskee ja mahdollistaa kosteuden tiivistymisen - kalusteita ja verhoja ja ikkunalautoja ei pattereiden eteen 4. Ilmanvaihto - ilmanvaihdon venttiileitä ei saa peittää eikä säätää itse - vain nopea ja voimakas ikkuna tuuletus on sallittua (koneellinen tulo- ja poistoilma) - tupakointi ja autojen tyhjäkäynti kielletty ilmanottoaukkojen lähellä - vältä voimakkaita hajusteita ja ilmanraikasteita - pientä vedontunnetta pitää sietää, jos haluaa raikkaan sisäilman 5. vesijohdot ja viemärit - mikäli tiloissa on viemärin hajua ota yhteyttä kiinteistönhoitajaan - pidä lattiakaivot puhtaana ja varmista, että niissä on vettä - viemäriverkostoon ei saa laittaa sinne kuulumatonta tavaraa - pesu- ja astianpesukoneitten sekä muut vesihanat on suljettava aina käytön jälkeen - mikäli tiloissa on tiputtavia hanoja tai wc-laitteita ota yhteyttä kiinteistönhoitajaan Lisäksi kouluilla: - välituntituuletus ei koko ajan jossain ikkuna auki, koska sekoittaa muiden tilojen ilmanvaihdon - jos koulussa painovoimainen / koneellinen poisto: ei yli 45 min. tunteja

12 11 LIITE 2. OHJEET TILOJEN KÄYTTÄJILLE SIIVOTTAVUUDEN JA SISÄILMANLAADUN PARANTAMISEKSI - POISTA KAIKKI RIKKONAINEN JA TARPEETON - LAITA ROSKAT ROSKA-ASTIOIHIN - JÄRJESTÄ TAVARAT OMILLE PAIKOILLEEN - HANKI OVELLISET SÄILYTYSKALUSTEET - VALITSE HELPOSTI PUHTAANA PIDETTÄVÄT MATERIAALIT (TEKSTIILIT, KOVAPINTAISET KALUSTEET JNE.) - JÄTÄ LATTIAT, TASOT JA PINNAT VAPAIKSI (JOHDOT, MATOT, KAAPPIEN JA PUTKIEN PÄÄLLISET JNE.) - HUOLEHDI OMAN TYÖPISTEEN JÄRJESTYKSESTÄ - TYÖLUOKKIEN (TEKNISENTYÖN-, TEKSTIILITYÖN-, KOTITALOUSLUOKAT) PUHTAUS KUULUU MYÖS KÄYTTÄJILLE - VÄLTÄ HENKILÖKOHTAISIA MUISTOESINEITÄ - HUONEKASVIT HOITOON TAI POISTOON - HÄVITÄ TARPEETTOMAT LUONNONMATERIAALIT (KIVET, OKSAT, SAMMALEET, KÄVYT, MULTAPUSSIT JNE.) - VIE ITSE PAINAVAT JÄTTEET ULOS KERÄILYPISTEISIIN (KIRJAT, LAATIKOT, POISTOKALUSTEET JNE.) - PUHDISTA KENGÄT JA LAITA TELINEISIIN/KAAPPEIHIN - MUISTA TUULETTAA (VÄLITUNNIT, TAUOT JNE.) - PERUSSIIVOUKSIA (ESIM. IKKUNOIDEN PESU, LATTIOIDEN JA KALUSTEIDEN PUHDISTUS) VARTEN ANNETAAN ERILLISET OHJEET AR, RR, KA

13 12 LIITE 3. SISÄILMAONGELMAN ILMOITUSLOMAKE KOHDE YKSILÖITYNÄ Rakennuksen / tilan nimi Huonenumerot Osoite ILMOITUKSEN TEKIJÄ (Kohteen esimies täyttää) Nimi Puh. Osoite Sähköposti ONGELMAN LAATU Miten ilmenee (esim. haju, lämpötila, veto, tunkkaisuus, näkyvät vauriot) Milloin ilmenee (esim. päivittäin, tiettyinä päivinä, tiettynä ajankohtana) Minkä tyyppisiä haittatekijöitä / oireita aiheuttaa Onko vaikutusta vuodenajoilla (jos ongelma jatkunut pitkään) Päivämäärä Allekirjoitus Toimitetaan asiaa hoitavalle taholle: kiinteistönhoitaja / tilakeskus / työsuojeluvaltuutettu

14 YLEINEN SISÄILMAPROSESSI, versio 1.5 Tilankäyttäjät käyttää tilaa sovitun ja hyväksytyn käyttötarkoituksen mukaisesti saa tiedon asian etenemisestä kertoo käyttäjäkoke muksista toimii korjattavissa tiloissa tai väistötiloissa siirtyy korjattuihin tai toisiin tiloihin käyttää terveellisiä ja turvallisia tiloja arvioi prosessin onnistumista Havainnon tekijä oireilee tai on epäily sisäilmaon gelmasta ilmoittaa ongelmasta esimehelle on tarvittaessa yhteydessä työterveyshuol toon saa tiedon katselmuksesta ja on tarvittaessa paikalla saa tiedon asian etenemises tä kertoo käyttäjäkoke muksista toimii korjattavissa tiloissa tai väistötiloissa siirtyy korjattuihin tai toisiin tiloihin käyttää terveellisiä ja turvallisia tiloja arvioi prosessin onnistumista suppea ongelma, vika korjattu 1. ilmoituksen vastaanottaminen saapunut sisäilmailmoitus Kiinteistöpalvelut / Tilakeskus Sisäilmatyöryhmä vuoden jälkiseuranta 7. Jälkiseuranta Joensuun 2. tekninen perusselvitys ja lähtötietojen keruu Päätös etenemisvaihtoehdosta syy löytyi, korjaussuunnittelu Korjausvaihe 6. Korjausvaihe Päätös tilojen käyttöönotosta ja jälkiseurannan aloittamisesta Jatkotoimen piteet? Tapauksen käsittely päättyy kaupunki Etenemisvaihtoehdon valinta edellyttää lisäselvityksiä 3. katselmus kohteessa 4. alustava ongelmanmäärittely/ korjaustoimenpiteet syy epäselvä, tarvitaan tutkimusta 5. Tutkimus vaihe yhteenveto laaja ongelma Ongelma rakennuksessa tai rakenteissa kyllä, tarvitsee suunnittelua ja korjaustoimenpiteitä ei, käynnistetään uudelleensijoitusprosessi tarvittaessa Tapauksen käsittelyn päättäminen rakennuksessa edelleen ongelmia, tutkimuksia jatketaan TAVOITEAIKA: 2 VIIKKOA TAVOITEAIKA: 1-6 KUUKAUTTA VIIKKOA Kesto vähintään 1 vuosi, jopa useita vuosia TAVOITEAIKA: 4 VIIKKOA Kesto korjauksen laajuudesta riippuen viikosta useaan kuukauteen Alkuselvitysvaihe: Viestintä ja tiedonvaihto sähköisellä sisäilmailmoituslomakkeella Jatkoselvitys- ja korjausvaihe: viestintä ja tiedonvaihto sisäilmatyöryhmän kokouksilla ja muistioilla, infotilaisuuksilla, tiedotteilla ja mediaviestinnällä. Jälkiseurantavaihe: Viestintä ja tiedonvaihto kuten jatkoselvitys- ja korjausvaiheessa

15

16 Kohteen esimies Saa tiedon mahdollisesta sisäilmaongelmasta työntekijältä. Varmistaa, että tilaa käytetään sovitun ja hyväksytyn käyttötarkoituksen mukaisesti. Tekee sisäilmailmoituksen ohjeen mukaan. Sopii katselmusajan Tilakeskuksen kanssa ja osallistuu katselmukseen. Osallistuu alustavaan arviointiin, tiedottaa työyhteisöä Saa tiedoksi yhteenvedon, kommentoi tarvittaessa, saa tiedoksi päätöksen etenemisvaihtoehdoista, tiedottaa työyhteisölle. Edustaa työnantajaa, jolla on lakisääteinen vastuu työpaikan turvallisuudesta. Vastaa yksittäisten henkilöiden uudelleensijoituksesta yhdessä muiden työnantajan edustajien kanssa. Toimii tarvittaessa yhteyshenkilönä moniammatilliseen sisäilmatyöryhmään Laatii paluumuuttosuunnitelman, jos väistötilat olleet käytössä: oireilevien henkilöiden huomiointi, tilojen puhtaus ja irtaimiston puhdistus. Seuraa jälkiseurantavaiheessa tilannetta ja kokoaa palautetta. Tiedottaa henkilökuntaa, työsuojeluvaltuutettua sekä muita yhteistyötahoja prosessin etenemisestä ja antaa palautetta sisäilmatyöryhmälle yhdessä sovitulla tavalla Palvelun tuottaja/ keskuksen johtaja Saa tiedon esimieheltä sisäilmaongelmista, joilla voi olla vaikutusta palvelujen järjestämiseen. Vastuu palvelun järjestämisestä Vastaa yksittäisten henkilöiden uudelleensijoituksesta yhdessä muiden työnantajan edustajien kanssa. Toimii sisäilmatyöryhmän jäsenenä. Työterveyshuollon edustaja Toimii terveyshaittojen asiantuntijana ja terveysriskien arvioijana. Toimittaa tietoa sisäilmakäyntien lukumääristä työnantajalle. Saa tiedon katselmuksesta ja on mukana mahdollisuuksien mukaan. Saa sisäilmailmoituksen Saa tiedoksi yhteenvedon, kommentoi tarvittaessa, saa tiedoksi päätöksen etenemisvaihtoehdoista. Antaa tarvittaessa suosituksen oirekyselyn tarpeesta. Tuottaa ryhmätasoista tietoa työntekijöiden terveydentilasta ja oireiluista velvollisuuksiensa rajoissa. Tilaa tarvittaessa oirekyselyn sisäilmatyöryhmän näkemyksen perusteella. Osallistuu paluumuuttosuunnitelman laadintaan oireilevien henkilöiden osalta. Toimii sisäilmatyöryhmän puheenjohtajana. Työhyvinvointipäällikkö Toimii esimiesten tukena. Saa sisäilmailmoituksen Tuo kohteen sisäilmatyöryhmään saamansa selvityksen perusteella. Vastaa yksittäisten henkilöiden uudelleensijoituksesta yhdessä muiden työnantajan edustajien kanssa. Osallistuu paluumuuttosuunnitelman laadintaan oireilevien henkilöiden osalta. Toimii sisäilmatyöryhmässä henkilöstön edustajana. Työsuojeluvaltuutettu Valvoo työtilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta. Edistää tiedonkulkua tilan käyttäjille työsuojeluasioissa. Perehdyttää henkilöstöä huomiomaan työympäristön turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia asioita. Saa tiedon katselmuksesta ja on mukana mahdollisuuksien mukaan. Saa sisäilmailmoituksen Kannanotto Tuo työntekijöiden työntekijöiden havainnot sisäilmaan edustajana työpaikan liittyen sisäilmatyöryhmän turvallisuudesta. tietoon. Seuraa jälkiseurantavaiheessa tilannetta, kokoaa palautetta ja tiedottaa. Terveydensuojeluviranomainen Valvoo päivähoito- ja koulutilojen, oppilaitosten, Laatii lastenkotien, tarkastuspöyvanhainkotien ja muiden täkirjan. vastaavien julkisten tilojen terveydellisiä olosuhteita Lähettää pöytäkirjan toimistoinsinöörille ja käyttäjälle. Kerää lähtötietoja ja toimittaa toimistoinsinöörille. Saa tiedon katselmuksesta ja on mukana mahdollisuuksien mukaan. Antaa tarvittaessa velvoittavia viranomaismääräyksiä mahdollisia terveyshaittoja aiheuttavien epäkohtien korjaamiseksi ja poistamiseksi Saa sisäilmailmoituksen Osallistuu yhteenvedon laadintaan sekä tiedottamiseen yhteistyössä toimistoinsinöörin kanssa Osallistuu tutkimussuunnitelman tekoon ja riskinarviointiin Toimii sisäilmatyöryhmän jäsenenä. Osallistuu jälkiseurantaan, jälkivalvontatarkastus. Tekninen keskus: Kiinteistöpalvelujen asiantuntija Vastaa kiinteistön ylläpidosta huoltoohjelman mukaisesti. Vastaanot- taa sisäilmailmoituksen Tarkistaa huoltokirjamerkinnät sisäilmaosiosta. Tekee ilmoituksen toimistoinsinöörille ja lähettää muille osapuolille tiedon sisäilmailmoituksesta, jos ongelma ei selviä kiinteistökierroksella. Toimii sisäilmatyöryhmän jäsenenä.

17 Tekninen keskus: LVISA-asiantuntija Tekee teknisen perusselvityksen ja kerää kohteen tekniset lähtötiedot. Tekninen keskus: Kiinteistönhoitaja Vastaa oman tehtävänkuvansa mukaisesti rakennuksen sisäilmaolosuhteista talotekniikan antamissa puitteissa. Ilmoittaa kiinteistön kuntoon liittyvistä havainnoista, joilla voi olla merkitystä sisäilmaan. Ilmoitus esimiehelle/ huoltokirjaan. Suorittaa katselmuksen tarkastusohjeen mukaisesti ja tekee tarvittavat merkinnät huoltokirjaan. Tekee alustavan ongelman määrittelyn ja korjaustoimenpiteet sekä niihin liittyvät merkinnät huoltokirjaan. Tekee ilmoituksen esimiehelleen, jos ongelma ei selviä kiinteistökierroksella. Tekninen keskus: Siivouspalvelujen asiantuntija Laatii ohjeet tilojen käyttäjille siivottavuuden ja sisäilmanlaadun parantamiseksi. Ilmoittaa kiinteistön kuntoon liittyvistä siivoojan havainnoista, joilla voi olla merkitystä sisäilmaan. Ilmoitus huollolle/huoltokirjaan. Varmistaa kohteen ja irtaimiston puhtaustason yhteistyössä Tilakeskuksen ja käyttäjän kanssa. Toimii sisäilmatyöryhmän jäsenenä. Tilakeskus: Toimistoinsinööri Vastaanottaa terveydensuo- Vastaanottaa jeluviranomaisisäilmailmoisen tuksen tarkastuspöytäkirjan. Sopii katselmusajan käyttäjän kanssa ja osallistuu katselmukseen. Kerää eri osapuolten toimittamat perustiedot yhteen. Tekee alustavan ongelmanmäärittelyn ja jatkotoimenpideehdotuksen Organisoi ja tilaa tutkimukset ja mahdolliset lisätutkimukset sekä korjaussuunnittelun. Selvittää etenemisvaihtoehdot jatkoselvitys ja korjausvaiheessa. Vastaa kohteen korjaussuunnittelusta, korjaustoi- menpiteiden teettämisestä, valvonnasta ja urakoiden vastaanottamisesta. Huolehtii valvonnan ja laadunvarmistuksen riittävyydestä. Varmistaa kohteen ja irtaimiston puhtaustason yhteistyössä laitoshuollon asiantuntijan ja käyttäjän kanssa. Laatii korjauksen onnistumisen varmistamiseksi kohteeseen seurantasuunnitelman yhdessä käyttäjien kanssa Tiedottaa käyttäjän edustajaa sekä sisäilmatyöryhmää teettämiensä tutkimusten tuloksista ja korjauksista. Toimii sisäilmatyöryhmän jäsenenä. Tilakeskus: Talotekniikkaasiantuntija Laatii talotekniikan huoltoohjelman. Vastaanottaa sisäilmailmoituksen Kerää talotekniset lähtötiedot. Varmistaa talotekniikan/ ilmanvaihdon toiminnan ja huollon tason. Saa tiedon katselmuksesta ja osallistuu katselmukseen. Vastaa kohteen korjaussuunnittelusta, korjaustoimenpiteiden teettämisestä, valvonnasta ja urakoiden vastaanottamisesta talotekniikan osalta. Huolehtii valvonnan ja laadunvarmistuksen riittävyydestä. Toimii sisäilmatyöryhmän sihteerinä. Tilakeskus: Tekninen isännöitsijä Vastaanottaa sisäilmailmoituksen Ilmoittaa ongelmasta kiinteistön omistajalle, jos kyseessä on vuokrakohde Saa tiedon katselmuksesta ja on mukana mahdollisuuksien mukaan. Järjestää tarvittavat väistötilat yhteistyössä palvelun tuottajan kanssa. Tilakeskus: Tilakeskuksen johtaja Päättää tilojen käytöstä luopumisesta ja väistötiloista toimivallan puitteissa. Tuo toiminnallisesti, taloudellisesti tai periaatteellisesti merkittävät toimitilaratkaisut tilatyöryhmän päätettäväksi. Tilaaja: Tilaajajohtaja Hyväksyy väistötilat ja tilojen käytöstä luopumisen toimivaltansa puitteissa, silloin kun päätöksellä on vaikutusta käyttötalouteen Tilatyöryhmä Saa tiedon sisäilmatyöryhmältä prosessin etenemisestä. Päättää sisäilmaan liittyen taloudellisesti merkittävistä kokonaisten rakennusten käytöstä luopumisista ja korvaavien tilojen hankinnasta. uusi toiminto prosessissa

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on koonnut sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista tämän tilojen käyttäjille suunnatun tietopaketin. Ohjeiden

Lisätiedot

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE Sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista on koottu tämä konsulteille suunnattu tietopaketti. Ohjeiden laadinnassa on SYK:n oman kehitystyön ja

Lisätiedot

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Ohessa kuvitteellisen Koivujärven kunnan sisäilmaohjeet. Ne perustuvat todelliseen asiakirjaan. Niissä näkyy paikalliset linjaukset ja painotukset. Niitä ei ole tarkoitettu sellaisenaan kopioitavaksi,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä Kesäkuu 2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. OHJEIDEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 2. SISÄILMASTO...

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta 31.8.2010 1 (1) Kunnan kiinteistöjen käyttäjille TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta, Soihtulantie 7,

Lisätiedot

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä 2 Johdanto... 4 Yleistä sisäympäristöasioista... 4 Laadukas sisäympäristö... 4 Koettu sisäympäristö... 5 Mahdollisia

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014 SÄKYLÄN KUNTA Sisäilmaopas Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Tarmo Saarinen 2.1.2014 Sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat terveyteen. Toimintaohjeen avulla luodaan malli

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA Raps 36 Tutkielma/raportti Leena Jormanainen Lappeenranta 13.10.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Sisältö: 2 Sisäilmaopas. Julkaisija: Allergia- ja Astmaliitto ry ja Hengitysliitto ry

Sisältö: 2 Sisäilmaopas. Julkaisija: Allergia- ja Astmaliitto ry ja Hengitysliitto ry Sisäilmaopas Oppaassa kerrotaan, kuinka parantaa sisäilman laatua ja toimia sisäilmaan liittyvissä ongelmatapauksissa. Opas on tarkoitettu niin kotien, työpaikkojen kuin julkisten rakennusten sisäilman

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUE Askola, Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Pernaja, Pornainen, Porvoo, Ruotsinpyhtää, Sipoo PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON

Lisätiedot

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa PÄÄTTÄJÄN HOMEOPAS Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa Yhteistyössä: Sisältö Johdanto... 3. 1 Toimitilaohjelma kannattavan kiinteistönpidon perusta... 4. 2 Ennakoiva kiinteistönpito vähemmän

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Martti Hekkanen Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen, korjaus ja ehkäisy kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-111-3 2006 TEKIJÄ Martti Hekkanen 1. painos ISBN 952-213-111-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki

Lisätiedot

Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017

Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1 Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1. Toimintaohjelman sisältö Toimintaohjelmalla pyritään työsuojeluasioiden hallittuun ja suunnitelmalliseen järjestämiseen työpaikalla.

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari Helmi Kokotti Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari 7.5.2010 Aducate Reports and Books 11/2010 Aducate Centre for Training and Development HELMI KOKOTTI Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen

Lisätiedot

TERVEELLINEN JA TURVALLINEN SISÄILMA

TERVEELLINEN JA TURVALLINEN SISÄILMA 19.8.2011 TMä Työsuojelupäivät Åbossa 18.-19.8.2011 Kuva: Oulun Yliopisto ON SYK OY:N SYDÄMEN ASIA TERVEELLINEN JA TURVALLINEN SISÄILMA 1 36 % 20 % 20 % 28 % 16 % 16 % Työsuojelupäivät Åbossa 18.-19.8.2011

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

NAANTALIN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 NAANTALIN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 2 1. TYÖSUOJELUN TAVOITTEET Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkykyä. Tehokas työsuojelu

Lisätiedot

Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen

Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Rakennuttajakoulutus RAPS 36 Tutkielma Juha Keränen Senaatti-kiinteistöt Oulu 17.9.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com ALLERGIA- JA ASTMALIITTO ALLERGI- OCH ASTMAFÖRBUNDET Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com Sisältö tässä oppaassa Sisäilma - ihmisen tärkein ympäristö...4

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 1 LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 ESIPUHE... 4 JOHDANTO... 4 1 LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA... 4 2 YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot