JOENSUUN KAUPUNGIN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNGIN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNGIN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Henkilöstö- ja työllisyyjaosto Kaupunginhallitus

2 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO SISÄILMATYÖRYHMÄN JÄSENET JA TEHTÄVÄT ERI TOIMIJOIDEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT SISÄILMAPROSESSISSA SISÄILMAONGELMASTA ILMOITTAMINEN JA ONGELMAN KÄSITTELY... 6 Ohje työntekijälle... 6 Esimiehen ohje... 7 Toimintamalli sisäilmaongelman selvittelytyössä VIESTINTÄ SISÄILMAPROSESSISSA... 9 Liitteet: Liite 1. Liite2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Toimenpiteet hyvän sisäilman turvaamiseksi Ohjeet tilojen käyttäjille siivottavuuden ja sisäilmanlaadun parantamiseksi Sisäilmaongelman ilmoituslomake Yleinen sisäilmaprosessi Sisäilmaprosessi toimijatahoittain

3 2 1. JOHDANTO Joensuun kaupungin toimintaohjeet sisäilmaongelmissa on sisäilmatyöryhmän laatima ohjeistus sisäilmaongelmien käsittelyyn. Ohjeen tarkoituksena on selkiyttää ja yhdenmukaistaa sisäilmaongelmien käsittelyä ja antaa yleisiä toimintaohjeita yksittäiselle työntekijälle, työyksikön esimiehelle sekä muille yhteistyötahoille, jos työpaikalla havaitaan sisäilmaongelmaa. Toimintaohjeet tulee olla esillä jokaisessa työyksikössä. 2. SISÄILMATYÖRYHMÄN JÄSENET JA TEHTÄVÄT Sisäilmatyöryhmään kuuluvat: työhyvinvointipäällikkö, puheenjohtaja tilakeskuksen tekninen isännöitsijä, sihteeri ympäristöterveydenhuollon johtaja sisäilmakysymyksiin erikoistunut terveystarkastaja työsuojeluvaltuutettu / sosiaali- ja terveystoimi työsuojeluvaltuutettu / koulutuspalvelukeskus työsuojeluvaltuutettu / varhaiskasvatus ylilääkäri / Joensuun Työterveys työterveyshoitaja / Joensuun Työterveys tilakeskuksen talonhuoltoinsinööri tilakeskuksen toimistoinsinööri teknisen keskuksen kiinteistöhoitopäällikkö Sisäilmatyöryhmän puheenjohtaja kutsuu tarvittaessa kuultavaksi käsiteltävän kohteen käyttäjän/ edustajan. Sisäilmatyöryhmän tehtävät tiedon välittäminen työryhmän jäsenten välillä pahimpien ongelmakohteiden käsittely toimenpiteiden ehdottaminen tilakeskukselle ja tilatyöryhmälle aikatauluista tiedottaminen yleinen tiedottaminen sisäilma-asioissa ohjeiden laatiminen käyttäjille tilojen käytöstä Lisäksi Joensuun kaupunki hyödyntää sisäympäristöongelmien ratkaisemisessa monialaisen asiantuntijajoukon osaamista. Asiantuntijajoukkoon kuuluu mm. rakennusten kuntotutkimuksen, korjausrakentamisen, sisäilmastomittausten, talotekniikan, kiinteistönpidon, rakennusfysiikan ja lääketieteen asiantuntijoita.

4 3 3. ERI TOIMIJOIDEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT SISÄILMAPROSESSISSA Tilan käyttäjä Havainnon tekijä käyttää tilaa sovitun ja hyväksytyn käyttötarkoituksen mukaisesti noudattaa Joensuun kaupungin ohjeita Toimenpiteet hyvän sisäilman turvaamiseksi sekä Ohje tilojen käyttäjille siivottavuuden ja sisäilmanlaadun parantamiseksi ilmoittaa poikkeamista (esim. hajut, lämpötilat, muutokset rakenteissa) esimiehelle, joka tekee sähköisen palvelupyynnön kiinteistöhuoltoon tekee sisäilmaoireista tai epäilystä ilmoituksen omalle esimiehelle ottaa tarvittaessa yhteyden työterveyshuoltoon sekä työsuojeluvaltuutettuun Esimies varmistaa, että tilaa käytetään käyttötarkoituksen ja henkilömäärämitoituksen mukaisesti varmistaa, että tilassa noudatetaan Joensuun kaupungin ohjeita Toimenpiteet hyvän sisäilman turvaamiseksi sekä Ohje tilojen käyttäjille siivottavuuden ja sisäilmanlaadun parantamiseksi on yhteydessä kiinteistönhoitajaan/ tilakeskukseen. Jos ongelma ei ratkea, niin tekee sisäilmailmoituksen ohjeen mukaisesti kiinteistönhoitaja/ tilakeskus/ työsuojeluvaltuutettu edustaa työnantajaa, jolla on lakisääteinen vastuu työpaikan turvallisuudesta toimii tarvittaessa yhteyshenkilönä moniammatilliseen sisäilmatyöryhmään tiedottaa henkilökuntaa, työsuojeluvaltuutettua sekä muita yhteistyötahoja prosessin etenemisestä ja antaa palautetta sisäilmatyöryhmälle yhdessä sovitulla tavalla käynnistää yhdessä oman esimiehensä kanssa työntekijän uudelleensijoitusprosessin ja seuraa prosessin kulkua arvioi prosessin onnistumista Palvelun tuottaja/ keskuksen johtaja saa tiedon esimieheltä sisäilmaongelmista, joilla voi olla vaikutusta palvelujen järjestämiseen vastaa yksittäisten henkilöiden uudelleensijoituksista yhdessä muiden työnantajan edustajien kanssa Kiinteistöpalvelut vastaa kiinteistöjen huollosta, hoidosta ja kunnossapidosta huoltokirjan mukaisesti osallistuu ensivaiheen arviointiin ongelmatapauksissa kiinteistön omistajan edellyttämällä tavalla tekee teknisen perusselvityksen ja lähtötietojen keruun kiinteistönhoitaja ilmoittaa huoltokirjaan kiinteistön kuntoon liittyvistä havainnoista, joilla voi olla merkitystä sisäilmaan kiinteistönhoitaja suorittaa katselmuskäynnin huoltokirjan tarkastusohjeen mukaisesti ja tekee tarvittavat merkinnät huoltokirjaan kiinteistönhoitaja vastaa oman tehtävänkuvansa mukaisesti rakennuksen sisäilmaolosuhteista talotekniikan antamissa puitteissa kiinteistönhoitaja tekee oman alustavan ongelman määrittelyn, korjaustoimenpiteet sekä niihin liittyvät huoltokirjamerkinnät kiinteistöpäällikkö tekee ilmoituksen tilakeskukselle ja muille asianosaisille, jos ongelma ei selviä kiinteistökierroksella

5 4 Tilakeskus Toimistoinsinööri sopii katselmusajan käyttäjän kanssa ja osallistuu katselmukseen kerää eri osapuolten toimittamat perustiedot yhteen organisoi ja tilaa tutkimukset ja mahdolliset lisätutkimukset sekä korjaussuunnittelun selvittää etenemisvaihtoehdot jatkoselvitys- ja korjausvaiheessa vastaa kohteen korjaussuunnittelusta, korjaustoimenpiteiden teettämisestä, valvonnasta ja urakoiden vastaanottamisesta huolehtii valvonnan ja laadunvarmistuksen riittävyydestä varmistaa kohteen ja irtaimiston puhtaustason yhteistyössä laitoshuollon asiantuntijan ja käyttäjän kanssa tiedottaa käyttäjän edustajaa sekä sisäilmatyöryhmää teettämiensä tutkimusten tuloksista ja korjauksista laatii korjauksen onnistumisen varmistamiseksi kohteeseen seurantasuunnitelman yhdessä käyttäjien kanssa Talotekniikan asiantuntija varmistaa talotekniikan/ ilmanvaihdon toiminnan ja huollon tason saa tiedon katselmuksesta ja osallistuu katselmukseen vastaa kohteen korjaussuunnittelusta, korjaustoimenpiteiden teettämisestä, valvonnasta ja urakoiden vastaanottamisesta talotekniikan osalta huolehtii valvonnan ja laadunvarmistuksen riittävyydestä Tekninen isännöitsijä ilmoittaa ongelmasta kiinteistön omistajalle, jos kyseessä on vuokrakohde saa tiedon katselmuksista ja on mukana mahdollisuuksien mukaan järjestää tarvittavat väistötilat yhteistyössä palveluntuottajan kanssa Tilakeskuksen johtaja päättää tilojen käytöstä luopumisesta ja väistötiloista toimivallan puitteissa tuo toiminnallisesti, taloudellisesti tai periaatteellisesti merkittävät toimitilaratkaisut tilatyöryhmän päätettäväksi Työterveyshuolto toimii terveyshaittojen asiantuntijana ja terveysriskien arvioijana toimittaa tietoa sisäilmakäyntien lukumääristä työnantajalle ja sisäilmatyöryhmälle saa tiedon katselmuksesta ja on mukana mahdollisuuksien mukaan saa tiedoksi yhteenvedon kommentoitavaksi tuottaa ryhmätasoista tietoa työntekijöiden terveydentilasta ja oireiluista velvollisuuksiensa rajoissa antaa tarvittaessa suosituksen oirekyselyn tarpeesta tilaa tarvittaessa oirekyselyn sisäilmatyöryhmän näkemyksen perusteella osallistuu paluumuuttosuunnitelman laadintaan oireilevien henkilöiden osalta

6 5 Työsuojeluorganisaatio Työhyvinvointipäällikkö työsuojelupäällikkö toimii työnantajan edustajana sisäilmatyöryhmässä toimii esimiesten tukena tuo kohteen sisäilmatyöryhmään saamansa selvityksen perusteella ja toimii sisäilmatyöryhmän puheenjohtajana vastaa yksittäisten henkilöiden uudelleensijoituksesta yhdessä muiden työnantajan edustajien kanssa osallistuu paluumuuttosuunnitelman laadintaan oireilevien henkilöiden osalta Työsuojeluvaltuutettu toimii työntekijöiden edustajana sisäilmatyöryhmässä ja tilojen terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa valvoo työtilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta perehdyttää henkilöstöä huomiomaan työympäristön turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia asioita edistää tiedonkulkua tilan käyttäjille työsuojeluasioissa tuo työntekijöiden havainnon sisäilmaan liittyen sisäilmatyöryhmän tietoon seuraa jälkiseurantavaiheessa tilannetta, kokoaa palautetta ja tiedottaa Ympäristöterveydenhuolto valvoo päivähoito- ja koulutilojen, oppilaitosten, lastenkotien, vanhainkotien ja muiden vastaavien julkisten tilojen terveydellisiä olosuhteita kerää lähtötietoja ja toimittaa toimistoinsinöörille saa tiedon katselmuksesta ja on mukana mahdollisuuksien mukaan osallistuu tutkimussuunnitelman tekoon ja riskinarviointiin osallistuu yhteenvedon laadintaan sekä tiedottamiseen yhteistyössä toimistoinsinöörin kanssa osallistuu jälkiseurantaan, jälkivalvontatarkastus terveydensuojeluviranomainen antaa tarvittaessa velvoittavia viranomaismääräyksiä mahdollisia terveyshaittoja aiheuttavien epäkohtien korjaamiseksi ja poistamiseksi Yhteensovittaminen Tilaajajohtaja hyväksyy väistötilat ja tilojen käytöstä luopumisen toimivaltansa puitteissa, silloin kun päätöksellä on vaikutusta käyttötalouteen Tilatyöryhmä saa tiedon sisäilmatyöryhmästä prosessien etenemisestä päättää sisäilmaan liittyen taloudellisesti merkittävistä kokonaisten rakennusten käytöstä luopumisista ja korvaavien tilojen hankinnasta

7 6 4. SISÄILMAONGELMASTA ILMOITTAMINEN JA ONGELMAN KÄSITTELY Ohje työntekijälle 1. Tarkista mitä voit tehdä itse (liite 1 : toimenpiteet hyvän sisäilman turvaamiseksi) 2. Ilmoita esimiehelle epäily sisäilmaongelmasta 3. Mikäli oireet jatkuvat ja epäilet niiden liittyvän työpaikkasi sisäilmaan, ole yhteydessä työterveyshuoltoon ja tarvittaessa työsuojeluvaltuutettuun.

8 7 Esimiehen ohje 1. Selvitä mitä ongelmalle voidaan tehdä itse. Ohjaa oireileva työntekijä työterveyshuoltoon. (kts. liite 1 : toimenpiteet hyvän sisäilman turvaamiseksi) 2. Kartoita ongelman laajuus ja ole yhteydessä kiinteistönhoitajaan/ tilakeskukseen (ensisijaisesti kiinteistönhoitajaan, sisäilmaongelmista aikaisemmin kärsineet kohteet suoraan tilakeskukseen, liite 3.) 3. Jos toimenpiteistä huolimatta ongelma jatkuu, ole yhteydessä työterveyshuoltoon ja työsuojeluvaltuutettuun sekä ympäristöterveyshuoltoon, mikäli kyse on päiväkodista, koulusta, tai muusta vastaavasta laitoksesta.

9 8 Toimintamalli sisäilmaongelman selvittelytyössä Kaupungin sisäilmatyöryhmän tehtävänä on vaikeiden ja monitahoisten sisäilmaongelmien ratkaiseminen. Ryhmän toiminta-ajatus pohjautuu suunnitelmalliseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Sisäympäristöongelman ratkaisuprosessi on hidas. Kehittämällä toimintamallia pyritään lyhentämään selvitysprosessin läpimenoaikaa.

10 9 5. VIESTINTÄ SISÄILMAPROSESSISSA Sisäilmaongelmat herättävät voimakkaita tunteita ja tarve tiedon saantiin kasvaa. Viestinnän on siksi oltava nopeaa, oikea-aikaista sekä kaikkien osapuolien kannalta tasapuolista. Tehostetun tiedottamisen tarvetta on seuraavissa sisäilmaprosessin vaiheissa: - Kun ongelma on havaittu tai siitä on vahvat ja perustellut epäilykset - Kun sisäilmatutkimukset aloitetaan - Kun sisäilmatutkimuksien tulokset ovat selvillä - Kun on tiedossa mitä toimenpiteitä tutkimustulokset aiheuttavat - Kun on tiedossa miten ongelma korjataan ja kun se on korjattu Sisäilmaviestintää tehdään aina yhteistyössä tilojen käyttäjän, tilojen omistajan (Tilakeskus) sekä terveysviranomaisten (Pohjois-Karjalan ympäristöterveydenhuolto) kanssa yhdessä sovittavalla tavalla. Tilojen käyttäjille (sekä kaupungin työntekijät että tiloissa toimivien palvelujen käyttäjät) viestinnästä vastaa tiloissa toimivan yksikön esimies. Sisäilmaongelmien viestinnässä käytetään kaupungin käytössä olevia kanavia ja viestintää tehdään kaupungin viestintälinjausten mukaisesti. Sisäilmatutkimusten tulosraportit ovat teknisiä ja sisältävät paljon sellaista tietoa, jota asiaan vihkiytymättömien on vaikea tulkita, siksi tutkimustuloksista tiedottamisessa on aina konsultoitava tutkimuksen tehnyttä tahoa sekä ympäristöterveydenhuoltoa. Tutkimuksen tekevä taho velvoitetaan tekemään tuloksista lyhyt, kansantajuinen ja ymmärrettävä tiivistelmä, jota hyödynnetään viestinnässä. Tutkimustulokset säilytetään kokonaisuudessaan Tilakeskuksella ja tuloksiin voi tutustua siellä. Jos sisäilmaongelmat osoittautuvat niin vakaviksi, että ne pitkittyvät ja niitä käsitellään kaupungin sisäilmatyöryhmässä, tehdään tapaukseen liittyvälle viestinnälle oma erillinen viestintäsuunnitelma yhteistyössä kaupungin konsernihallinnon viestinnän kanssa. Sisäilmaongelmat herättävät voimakkaita tunteita ja asiaan liittyvät huhut leviävät nopeasti. Väärät ja spekulatiiviset tiedot on pyrittävä korjaamaan oikealla tiedolla. Viestinnässä on korostettava kulloinkin menossa olevaa vaihetta ja kerrattava miten tilanteeseen on päädytty. Viestinnässä ei ennakoida tulevia tapahtumia tai tuloksia, ellei ennakoinnille ole tosiasiallisia perusteita. Mediaviestintä paikallisille tiedotusvälineille aloitetaan samaan aikaan, kun tilojen käyttäjille tiedotetaan asiasta. Ennakoivalla ja etupainotteisella mediaviestinnällä pyritään ehkäisemään huhujen syntymistä. SISÄILMAONGELMAVIESTINTÄ Huoneentaulu 1) Älä tiedota yksin, ota mukaan Tilakeskus ja ympäristöterveydenhuolto 2) Tiedota aina, kun jotain uutta ja olennaista tietoa varmistuu 3) Kerro aina meneillään olevasta tilanteesta, älä ennakoi tulevaa 4) Viesti asioita, jotka ovat totta, tutkittuja ja todettuja 5) Jos tilanne on monimutkainen, järjestä tiedotustilaisuus 6) Seuraa julkista keskustelua - kumoa huhut ja väärät tiedot 7) Pyydä apua kaupungin sisäilmatyöryhmältä ja viestintäihmisiltä

11 10 Toimenpiteet hyvän sisäilman turvaamiseksi LIITE 1 1. kiinteistön oikea käyttö ja hoito - käytetään tiloja vain suunniteltuun käyttötarkoitukseen - tilojen henkilömäärän oikea mitoittaminen - ilmanvaihdon säädöt ja toiminta tilojen käyttöaikojen mukaan - määräaikaishuollot ajallaan 2. Tilojen sisustus/siivous - kts. siivottavuusohje (liite 2.) 3. Lämmitys - termostaatteja ei saa säätää itse, lämpötilojen säätötoiveet kiinteistönhoitajan kautta - älä sijoita kalusteita ulkoseinille tiiviisti seinään kiinni, varsinkaan ulkonurkkiin, koska seinän lämpötila laskee ja mahdollistaa kosteuden tiivistymisen - kalusteita ja verhoja ja ikkunalautoja ei pattereiden eteen 4. Ilmanvaihto - ilmanvaihdon venttiileitä ei saa peittää eikä säätää itse - vain nopea ja voimakas ikkuna tuuletus on sallittua (koneellinen tulo- ja poistoilma) - tupakointi ja autojen tyhjäkäynti kielletty ilmanottoaukkojen lähellä - vältä voimakkaita hajusteita ja ilmanraikasteita - pientä vedontunnetta pitää sietää, jos haluaa raikkaan sisäilman 5. vesijohdot ja viemärit - mikäli tiloissa on viemärin hajua ota yhteyttä kiinteistönhoitajaan - pidä lattiakaivot puhtaana ja varmista, että niissä on vettä - viemäriverkostoon ei saa laittaa sinne kuulumatonta tavaraa - pesu- ja astianpesukoneitten sekä muut vesihanat on suljettava aina käytön jälkeen - mikäli tiloissa on tiputtavia hanoja tai wc-laitteita ota yhteyttä kiinteistönhoitajaan Lisäksi kouluilla: - välituntituuletus ei koko ajan jossain ikkuna auki, koska sekoittaa muiden tilojen ilmanvaihdon - jos koulussa painovoimainen / koneellinen poisto: ei yli 45 min. tunteja

12 11 LIITE 2. OHJEET TILOJEN KÄYTTÄJILLE SIIVOTTAVUUDEN JA SISÄILMANLAADUN PARANTAMISEKSI - POISTA KAIKKI RIKKONAINEN JA TARPEETON - LAITA ROSKAT ROSKA-ASTIOIHIN - JÄRJESTÄ TAVARAT OMILLE PAIKOILLEEN - HANKI OVELLISET SÄILYTYSKALUSTEET - VALITSE HELPOSTI PUHTAANA PIDETTÄVÄT MATERIAALIT (TEKSTIILIT, KOVAPINTAISET KALUSTEET JNE.) - JÄTÄ LATTIAT, TASOT JA PINNAT VAPAIKSI (JOHDOT, MATOT, KAAPPIEN JA PUTKIEN PÄÄLLISET JNE.) - HUOLEHDI OMAN TYÖPISTEEN JÄRJESTYKSESTÄ - TYÖLUOKKIEN (TEKNISENTYÖN-, TEKSTIILITYÖN-, KOTITALOUSLUOKAT) PUHTAUS KUULUU MYÖS KÄYTTÄJILLE - VÄLTÄ HENKILÖKOHTAISIA MUISTOESINEITÄ - HUONEKASVIT HOITOON TAI POISTOON - HÄVITÄ TARPEETTOMAT LUONNONMATERIAALIT (KIVET, OKSAT, SAMMALEET, KÄVYT, MULTAPUSSIT JNE.) - VIE ITSE PAINAVAT JÄTTEET ULOS KERÄILYPISTEISIIN (KIRJAT, LAATIKOT, POISTOKALUSTEET JNE.) - PUHDISTA KENGÄT JA LAITA TELINEISIIN/KAAPPEIHIN - MUISTA TUULETTAA (VÄLITUNNIT, TAUOT JNE.) - PERUSSIIVOUKSIA (ESIM. IKKUNOIDEN PESU, LATTIOIDEN JA KALUSTEIDEN PUHDISTUS) VARTEN ANNETAAN ERILLISET OHJEET AR, RR, KA

13 12 LIITE 3. SISÄILMAONGELMAN ILMOITUSLOMAKE KOHDE YKSILÖITYNÄ Rakennuksen / tilan nimi Huonenumerot Osoite ILMOITUKSEN TEKIJÄ (Kohteen esimies täyttää) Nimi Puh. Osoite Sähköposti ONGELMAN LAATU Miten ilmenee (esim. haju, lämpötila, veto, tunkkaisuus, näkyvät vauriot) Milloin ilmenee (esim. päivittäin, tiettyinä päivinä, tiettynä ajankohtana) Minkä tyyppisiä haittatekijöitä / oireita aiheuttaa Onko vaikutusta vuodenajoilla (jos ongelma jatkunut pitkään) Päivämäärä Allekirjoitus Toimitetaan asiaa hoitavalle taholle: kiinteistönhoitaja / tilakeskus / työsuojeluvaltuutettu

14 YLEINEN SISÄILMAPROSESSI, versio 1.5 Tilankäyttäjät käyttää tilaa sovitun ja hyväksytyn käyttötarkoituksen mukaisesti saa tiedon asian etenemisestä kertoo käyttäjäkoke muksista toimii korjattavissa tiloissa tai väistötiloissa siirtyy korjattuihin tai toisiin tiloihin käyttää terveellisiä ja turvallisia tiloja arvioi prosessin onnistumista Havainnon tekijä oireilee tai on epäily sisäilmaon gelmasta ilmoittaa ongelmasta esimehelle on tarvittaessa yhteydessä työterveyshuol toon saa tiedon katselmuksesta ja on tarvittaessa paikalla saa tiedon asian etenemises tä kertoo käyttäjäkoke muksista toimii korjattavissa tiloissa tai väistötiloissa siirtyy korjattuihin tai toisiin tiloihin käyttää terveellisiä ja turvallisia tiloja arvioi prosessin onnistumista suppea ongelma, vika korjattu 1. ilmoituksen vastaanottaminen saapunut sisäilmailmoitus Kiinteistöpalvelut / Tilakeskus Sisäilmatyöryhmä vuoden jälkiseuranta 7. Jälkiseuranta Joensuun 2. tekninen perusselvitys ja lähtötietojen keruu Päätös etenemisvaihtoehdosta syy löytyi, korjaussuunnittelu Korjausvaihe 6. Korjausvaihe Päätös tilojen käyttöönotosta ja jälkiseurannan aloittamisesta Jatkotoimen piteet? Tapauksen käsittely päättyy kaupunki Etenemisvaihtoehdon valinta edellyttää lisäselvityksiä 3. katselmus kohteessa 4. alustava ongelmanmäärittely/ korjaustoimenpiteet syy epäselvä, tarvitaan tutkimusta 5. Tutkimus vaihe yhteenveto laaja ongelma Ongelma rakennuksessa tai rakenteissa kyllä, tarvitsee suunnittelua ja korjaustoimenpiteitä ei, käynnistetään uudelleensijoitusprosessi tarvittaessa Tapauksen käsittelyn päättäminen rakennuksessa edelleen ongelmia, tutkimuksia jatketaan TAVOITEAIKA: 2 VIIKKOA TAVOITEAIKA: 1-6 KUUKAUTTA VIIKKOA Kesto vähintään 1 vuosi, jopa useita vuosia TAVOITEAIKA: 4 VIIKKOA Kesto korjauksen laajuudesta riippuen viikosta useaan kuukauteen Alkuselvitysvaihe: Viestintä ja tiedonvaihto sähköisellä sisäilmailmoituslomakkeella Jatkoselvitys- ja korjausvaihe: viestintä ja tiedonvaihto sisäilmatyöryhmän kokouksilla ja muistioilla, infotilaisuuksilla, tiedotteilla ja mediaviestinnällä. Jälkiseurantavaihe: Viestintä ja tiedonvaihto kuten jatkoselvitys- ja korjausvaiheessa

15

16 Kohteen esimies Saa tiedon mahdollisesta sisäilmaongelmasta työntekijältä. Varmistaa, että tilaa käytetään sovitun ja hyväksytyn käyttötarkoituksen mukaisesti. Tekee sisäilmailmoituksen ohjeen mukaan. Sopii katselmusajan Tilakeskuksen kanssa ja osallistuu katselmukseen. Osallistuu alustavaan arviointiin, tiedottaa työyhteisöä Saa tiedoksi yhteenvedon, kommentoi tarvittaessa, saa tiedoksi päätöksen etenemisvaihtoehdoista, tiedottaa työyhteisölle. Edustaa työnantajaa, jolla on lakisääteinen vastuu työpaikan turvallisuudesta. Vastaa yksittäisten henkilöiden uudelleensijoituksesta yhdessä muiden työnantajan edustajien kanssa. Toimii tarvittaessa yhteyshenkilönä moniammatilliseen sisäilmatyöryhmään Laatii paluumuuttosuunnitelman, jos väistötilat olleet käytössä: oireilevien henkilöiden huomiointi, tilojen puhtaus ja irtaimiston puhdistus. Seuraa jälkiseurantavaiheessa tilannetta ja kokoaa palautetta. Tiedottaa henkilökuntaa, työsuojeluvaltuutettua sekä muita yhteistyötahoja prosessin etenemisestä ja antaa palautetta sisäilmatyöryhmälle yhdessä sovitulla tavalla Palvelun tuottaja/ keskuksen johtaja Saa tiedon esimieheltä sisäilmaongelmista, joilla voi olla vaikutusta palvelujen järjestämiseen. Vastuu palvelun järjestämisestä Vastaa yksittäisten henkilöiden uudelleensijoituksesta yhdessä muiden työnantajan edustajien kanssa. Toimii sisäilmatyöryhmän jäsenenä. Työterveyshuollon edustaja Toimii terveyshaittojen asiantuntijana ja terveysriskien arvioijana. Toimittaa tietoa sisäilmakäyntien lukumääristä työnantajalle. Saa tiedon katselmuksesta ja on mukana mahdollisuuksien mukaan. Saa sisäilmailmoituksen Saa tiedoksi yhteenvedon, kommentoi tarvittaessa, saa tiedoksi päätöksen etenemisvaihtoehdoista. Antaa tarvittaessa suosituksen oirekyselyn tarpeesta. Tuottaa ryhmätasoista tietoa työntekijöiden terveydentilasta ja oireiluista velvollisuuksiensa rajoissa. Tilaa tarvittaessa oirekyselyn sisäilmatyöryhmän näkemyksen perusteella. Osallistuu paluumuuttosuunnitelman laadintaan oireilevien henkilöiden osalta. Toimii sisäilmatyöryhmän puheenjohtajana. Työhyvinvointipäällikkö Toimii esimiesten tukena. Saa sisäilmailmoituksen Tuo kohteen sisäilmatyöryhmään saamansa selvityksen perusteella. Vastaa yksittäisten henkilöiden uudelleensijoituksesta yhdessä muiden työnantajan edustajien kanssa. Osallistuu paluumuuttosuunnitelman laadintaan oireilevien henkilöiden osalta. Toimii sisäilmatyöryhmässä henkilöstön edustajana. Työsuojeluvaltuutettu Valvoo työtilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta. Edistää tiedonkulkua tilan käyttäjille työsuojeluasioissa. Perehdyttää henkilöstöä huomiomaan työympäristön turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia asioita. Saa tiedon katselmuksesta ja on mukana mahdollisuuksien mukaan. Saa sisäilmailmoituksen Kannanotto Tuo työntekijöiden työntekijöiden havainnot sisäilmaan edustajana työpaikan liittyen sisäilmatyöryhmän turvallisuudesta. tietoon. Seuraa jälkiseurantavaiheessa tilannetta, kokoaa palautetta ja tiedottaa. Terveydensuojeluviranomainen Valvoo päivähoito- ja koulutilojen, oppilaitosten, Laatii lastenkotien, tarkastuspöyvanhainkotien ja muiden täkirjan. vastaavien julkisten tilojen terveydellisiä olosuhteita Lähettää pöytäkirjan toimistoinsinöörille ja käyttäjälle. Kerää lähtötietoja ja toimittaa toimistoinsinöörille. Saa tiedon katselmuksesta ja on mukana mahdollisuuksien mukaan. Antaa tarvittaessa velvoittavia viranomaismääräyksiä mahdollisia terveyshaittoja aiheuttavien epäkohtien korjaamiseksi ja poistamiseksi Saa sisäilmailmoituksen Osallistuu yhteenvedon laadintaan sekä tiedottamiseen yhteistyössä toimistoinsinöörin kanssa Osallistuu tutkimussuunnitelman tekoon ja riskinarviointiin Toimii sisäilmatyöryhmän jäsenenä. Osallistuu jälkiseurantaan, jälkivalvontatarkastus. Tekninen keskus: Kiinteistöpalvelujen asiantuntija Vastaa kiinteistön ylläpidosta huoltoohjelman mukaisesti. Vastaanot- taa sisäilmailmoituksen Tarkistaa huoltokirjamerkinnät sisäilmaosiosta. Tekee ilmoituksen toimistoinsinöörille ja lähettää muille osapuolille tiedon sisäilmailmoituksesta, jos ongelma ei selviä kiinteistökierroksella. Toimii sisäilmatyöryhmän jäsenenä.

17 Tekninen keskus: LVISA-asiantuntija Tekee teknisen perusselvityksen ja kerää kohteen tekniset lähtötiedot. Tekninen keskus: Kiinteistönhoitaja Vastaa oman tehtävänkuvansa mukaisesti rakennuksen sisäilmaolosuhteista talotekniikan antamissa puitteissa. Ilmoittaa kiinteistön kuntoon liittyvistä havainnoista, joilla voi olla merkitystä sisäilmaan. Ilmoitus esimiehelle/ huoltokirjaan. Suorittaa katselmuksen tarkastusohjeen mukaisesti ja tekee tarvittavat merkinnät huoltokirjaan. Tekee alustavan ongelman määrittelyn ja korjaustoimenpiteet sekä niihin liittyvät merkinnät huoltokirjaan. Tekee ilmoituksen esimiehelleen, jos ongelma ei selviä kiinteistökierroksella. Tekninen keskus: Siivouspalvelujen asiantuntija Laatii ohjeet tilojen käyttäjille siivottavuuden ja sisäilmanlaadun parantamiseksi. Ilmoittaa kiinteistön kuntoon liittyvistä siivoojan havainnoista, joilla voi olla merkitystä sisäilmaan. Ilmoitus huollolle/huoltokirjaan. Varmistaa kohteen ja irtaimiston puhtaustason yhteistyössä Tilakeskuksen ja käyttäjän kanssa. Toimii sisäilmatyöryhmän jäsenenä. Tilakeskus: Toimistoinsinööri Vastaanottaa terveydensuo- Vastaanottaa jeluviranomaisisäilmailmoisen tuksen tarkastuspöytäkirjan. Sopii katselmusajan käyttäjän kanssa ja osallistuu katselmukseen. Kerää eri osapuolten toimittamat perustiedot yhteen. Tekee alustavan ongelmanmäärittelyn ja jatkotoimenpideehdotuksen Organisoi ja tilaa tutkimukset ja mahdolliset lisätutkimukset sekä korjaussuunnittelun. Selvittää etenemisvaihtoehdot jatkoselvitys ja korjausvaiheessa. Vastaa kohteen korjaussuunnittelusta, korjaustoi- menpiteiden teettämisestä, valvonnasta ja urakoiden vastaanottamisesta. Huolehtii valvonnan ja laadunvarmistuksen riittävyydestä. Varmistaa kohteen ja irtaimiston puhtaustason yhteistyössä laitoshuollon asiantuntijan ja käyttäjän kanssa. Laatii korjauksen onnistumisen varmistamiseksi kohteeseen seurantasuunnitelman yhdessä käyttäjien kanssa Tiedottaa käyttäjän edustajaa sekä sisäilmatyöryhmää teettämiensä tutkimusten tuloksista ja korjauksista. Toimii sisäilmatyöryhmän jäsenenä. Tilakeskus: Talotekniikkaasiantuntija Laatii talotekniikan huoltoohjelman. Vastaanottaa sisäilmailmoituksen Kerää talotekniset lähtötiedot. Varmistaa talotekniikan/ ilmanvaihdon toiminnan ja huollon tason. Saa tiedon katselmuksesta ja osallistuu katselmukseen. Vastaa kohteen korjaussuunnittelusta, korjaustoimenpiteiden teettämisestä, valvonnasta ja urakoiden vastaanottamisesta talotekniikan osalta. Huolehtii valvonnan ja laadunvarmistuksen riittävyydestä. Toimii sisäilmatyöryhmän sihteerinä. Tilakeskus: Tekninen isännöitsijä Vastaanottaa sisäilmailmoituksen Ilmoittaa ongelmasta kiinteistön omistajalle, jos kyseessä on vuokrakohde Saa tiedon katselmuksesta ja on mukana mahdollisuuksien mukaan. Järjestää tarvittavat väistötilat yhteistyössä palvelun tuottajan kanssa. Tilakeskus: Tilakeskuksen johtaja Päättää tilojen käytöstä luopumisesta ja väistötiloista toimivallan puitteissa. Tuo toiminnallisesti, taloudellisesti tai periaatteellisesti merkittävät toimitilaratkaisut tilatyöryhmän päätettäväksi. Tilaaja: Tilaajajohtaja Hyväksyy väistötilat ja tilojen käytöstä luopumisen toimivaltansa puitteissa, silloin kun päätöksellä on vaikutusta käyttötalouteen Tilatyöryhmä Saa tiedon sisäilmatyöryhmältä prosessin etenemisestä. Päättää sisäilmaan liittyen taloudellisesti merkittävistä kokonaisten rakennusten käytöstä luopumisista ja korvaavien tilojen hankinnasta. uusi toiminto prosessissa

Sisäilma-Siivottavuushanke ja siitä saadut kokemukset kouluissa ja päiväkodeissa Anneli Ruotsalainen Joensuun kaupunki

Sisäilma-Siivottavuushanke ja siitä saadut kokemukset kouluissa ja päiväkodeissa Anneli Ruotsalainen Joensuun kaupunki Sisäilma-Siivottavuushanke ja siitä saadut kokemukset kouluissa ja päiväkodeissa 28.1.2015 Anneli Ruotsalainen Joensuun kaupunki Mitä on hyvä sisäilma ja mikä merkitys siivouksella on sisäilman

Lisätiedot

TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES

TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES Sipoon kunnan sisäilmaprosessi 1 TERVEYDEN- HUOLTO, TERVEY- DENSUOJELU TILOJEN KÄYTTÄJÄT, KUNTALAISET TYÖSUOJELU, TYÖTERVEYS- HUOLTO TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES TUTKIMUSSUUNNITELMA KUNTOTUTKIMUKSET

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sisäilmaohjeistus

Tampereen kaupungin sisäilmaohjeistus Tampereen kaupungin sisäilmaohjeistus Jenni Pitkänen, insinööri (ylempi AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos, vastaava isännöitsijä Raimo Laaksonen, erityisluokanopettaja Tampereen kaupunki varhaiskasvatus

Lisätiedot

Menettelytapaohjeet ja yleiset periaatteet olosuhdeongelmien ratkaisemiseksi Espoon kaupungin kiinteistöissä

Menettelytapaohjeet ja yleiset periaatteet olosuhdeongelmien ratkaisemiseksi Espoon kaupungin kiinteistöissä Menettelytapaohjeet ja yleiset periaatteet olosuhdeongelmien ratkaisemiseksi Espoon kaupungin kiinteistöissä 9.12.2016 Espoon kaupunki 2016 1 / 8 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2. Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 Kiinteistön sisäilmaongelma käyttäjä, työnantaja ja omistaja isojen

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

Monialaisen sisäilmastotyöryhmän toiminta Kankaanpään kaupungissa

Monialaisen sisäilmastotyöryhmän toiminta Kankaanpään kaupungissa Monialaisen sisäilmastotyöryhmän toiminta Kankaanpään kaupungissa 22.1.2015 Lähtökohta toiminnalle 2008 kevät talvella Kangasmetsän koulun pitkään jatkuneet sisäilmasto-ongelmien syyt tulivat esille ja

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen

Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen 16.12.2016 JL-M Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen Hyväksynyt toimintatavakseen Jyväskylän sisäilmastoryhmä 12.2.2009 Jyväskylän kaupungin sisäilmastoryhmä 2016 Petteri Kontro, (pj.) Jaana

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Timo Murtoniemi. Johtava asiantuntija, FT, Sirate Group Oy

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Timo Murtoniemi. Johtava asiantuntija, FT, Sirate Group Oy ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Timo Murtoniemi Johtava asiantuntija, FT, Sirate Group Oy Sisäilmatutkimuksissa mukana vuodesta 1999 alkaen Filosofian tohtori, Kuopion yliopisto, Väitöskirja: Mikrobikasvu

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

Oppilaan sisäilmailmoitus

Oppilaan sisäilmailmoitus Oppilaan sisäilmailmoitus Työkalu kouluterveydenhuollon ja terveysvalvonnan yhteistyölle Lounais-Suomen sisäilmapäivä 2016 Terveellisempiä ja turvallisempia toimitiloja 20.10.2016 Piritta Hirvonen Taustaa

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Oppilailla esiintyvien sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittaminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Oppilailla esiintyvien sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittaminen 09.01.2017 Sivu 1 / 1 4885/2016 10.03.02 5 Oppilailla esiintyvien sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittaminen Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäntynen, puh. 043 826 8978 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Hyvässä hengessä. Ennakoivalla kiinteistönhuollolla puhtaampi sisäilma

Hyvässä hengessä. Ennakoivalla kiinteistönhuollolla puhtaampi sisäilma Hyvässä hengessä Ennakoivalla kiinteistönhuollolla puhtaampi sisäilma Ennakointi estää sisäilmaongelmia kustannustehokkaasti Hyvä sisäilma on tutkitusti työtehon ja tuottavuuden parantaja. Sisäilmalla

Lisätiedot

ISS Proko Oy

ISS Proko Oy ISS Proko Oy 6.9.2012 LAPIN YLIOPISTO SISÄILMARYHMÄ SISÄILMARYHMÄN KOKOUS NRO 8 PÖYTÄKIRJA Aika: 6.9.2012 klo 13.00 Paikka: Lapin yliopisto, ravintola Fellin, iso kokoushuone Läsnä: Liite 1 1 Kokouksen

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (5) 47 Iltapäiväkerhotoiminnan aloittaminen Lauttasaaren musiikkiopiston tiloissa sekä Lauttasaaren ala-asteen väliaikaisen lisätilan käyttöönottaminen koulutoimintaan

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen SULVI, Työpajatilaisuus, 28.2.2012, Hki

Lisätiedot

Toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan

Toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan 1. Eurajoen kunnan toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Työpaikan sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat työntekijöiden

Lisätiedot

Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan

Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Sisäilmaopas Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Jukka Ojanen 9.10.2015 YT-toimikunta 14.10.2015 53 Tekninen lautakunta 29.10.2015 107 Sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä (3)

KEMIN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä (3) KEMIN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä 9.3.2015 1(3) SELVITYS SISÄILMATYÖRYHMÄN TOIMINNASTA / 2015 MAALISKUU 1. Taustaa 2. Toiminta Kaupunginhallitus on vuonna 2013 hyväksynyt ohjeet sisäilmasto-ongelmien käsittelyyn

Lisätiedot

SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE

SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE 12.4.2016 Tilaisuuden avaus ja yliopiston puheenvuoro, Heli Vertamo, tilapalveluinsinööri, Jyväskylän yliopisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toimintamalli, Riitta Pirilä,

Lisätiedot

toimintaohjeet sisäilmaongelmissa

toimintaohjeet sisäilmaongelmissa toimintaohjeet sisäilmaongelmissa Tämä toimintaohje kuvaa sen, kuinka Kontiolahden kunnassa menetellään silloin, kun sisäilmassa havaitaan ongelmia. Khall. 30.10.2006 262 päivitys 25.11.2008, khall 12.1.09

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Info YLIOPISTON OPISKELIJOILLE 12.4.2016 ympäristöterveystarkastaja Seija Pulkkinen 6.4.2016 Suunnitelmalliset oppilaitostarkastukset ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

Asunnon terveyshaitan selvittäminen

Asunnon terveyshaitan selvittäminen 2.10.2015 Asunnon terveyshaitan selvittäminen TUTUSTUKAA TÄHÄN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ! Mikäli epäillään, että asunnossa esiintyy terveyshaittaa, on ensin otettava yhteys kiinteistön omistajaan (isännöitsijä,

Lisätiedot

12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE

12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE 12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE Kampusmanageri Riitta Pirilä, SYK Oy Kuva: Jyväskylän yliopisto, Ruusupuisto 12.4.2016 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

RANUAN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA RANUAN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Toimielin Käsitelty/hyväksytty Päivitetty Päivitetty Sisäilmatyöryhmä 7.11.2016 8 Yhteistyöryhmä 1.12.2016 Kunnanhallitus 5.12.2016 Huom. Tämä toimintaohje

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) 350 Kiinteistölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Belle Selene Xian valtuustoaloitteesta koskien lasten ja nuorten hyvinvointia

Lisätiedot

Kosteusvaurioiden vaikutukset riittävä korjausaste. Risto Salin, Inspector Sec Oy Oulu

Kosteusvaurioiden vaikutukset riittävä korjausaste. Risto Salin, Inspector Sec Oy Oulu Pääteesit Kosteudenhallinnan pettäminen voi käynnistää itseään ylläpitäviä reaktioketjuja, jotka jatkuvat, vaikka rakenteet kuivuvat tavoitearvoihin tai jotka tuottavat itse tarvitsemansa kosteuden. Onnistuneen

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA

TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA 18.5.2016 Petri Lönnblad RI, RTA (VTT 003/04) Onko tiivistäminen korjaamista? Huono maine menetelmänä, miksi? Kokemuksia noin 15 vuodelta Käyttöikä? Vahvat näkemykset puolesta

Lisätiedot

Toimintatavat toimenpiteiden ja niiden kiireellisyyden määrittelyssä

Toimintatavat toimenpiteiden ja niiden kiireellisyyden määrittelyssä Toimintatavat toimenpiteiden ja niiden kiireellisyyden määrittelyssä AVATER -tutkimushankkeen päätösseminaari 16.11.2016, Tampere 30.11.2016 1 Ohjeistuksen kehittäminen koulujen sisäilmaongelmien hallintaan

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Sisäilmaopas. Toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Sisäilmatyöryhmä

ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Sisäilmaopas. Toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Sisäilmatyöryhmä ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sisäilmaopas Toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Sisäilmatyöryhmä 12.3.2013 Sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat työntekijöiden ja opiskelijoiden

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Oy Vaasan

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA

SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA, 040-5857534, e-mail, Hannu.Kaariainen@oamk.fi Yleisöosastokirjoituksia riittää, oheinen on 15.2.2016 Aamulehti 2 Mikä on hometalo Vaurioasteen

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) 3 Asunto Oy Kotkankatu 1 kuuleminen määräyksestä poistaa asuntoon Tivolitie 4 B 17 terveyshaitta HEL 2013-013664 T 11 02 02 02 Päätösehdotus Taloyhtiö Taustaa

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

SISÄILMASTOVIESTINNÄN TOTEUTUS

SISÄILMASTOVIESTINNÄN TOTEUTUS SISÄILMASTOVIESTINNÄN TOTEUTUS KUNTATASOLLA JA VIESTINNÄN ONNISTUMISEN ARVIOINTI SISÄILMASTO-ONGELMIA KOHDANNEIDEN KESKUUDESSA Mari Lehtonen-Najtre RTA Loppuseminaari, RATEKO, 24.9.15 TUTKIMUKSEN PÄÄSANOMA

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2.

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2. PUHTAUSTASOLUOKITUS A Ylläpitosiivous Näitä puhtaustasoja sovelletaan tilojen siivouksessa yleisesti. Tasoja sovelletaan niissä tiloissa, joiden osalta muuta ei ole tuotu tarjouspyynnössä tai sen liitteissä

Lisätiedot

Aluetilaisuus Riina Länsikallio Työelämäasiamies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Aluetilaisuus Riina Länsikallio Työelämäasiamies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Aluetilaisuus 2012 Riina Länsikallio Työelämäasiamies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työelämän edunvalvonta -> Työhyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, työsuojelua, työkykyisyyttä -> Työelämän laatua,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

Altistumisskenaariot toiminnanharjoittajille

Altistumisskenaariot toiminnanharjoittajille Hyvinvointia työstä Altistumisskenaariot toiminnanharjoittajille -Mikä on yritykseni rooli? Niina Kallio Työterveyslaitos 7.12.2015 Työterveyslaitos Niina Kallio www.ttl.fi 2 Mitä toimenpiteitä yrityksissä

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Kunnan yhteistoimintaryhmä 27.1.2012 Kunnan johtoryhmä 14.2.2012 Henkilöstöjaosto 14.3.2012 TYÖRYHMÄ: LVI Insinööri Risto Utriainen Työsuojelupäällikkö Anu Karkinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

RAKENNUKSEN JA TILOJEN

RAKENNUKSEN JA TILOJEN RAKENNUKSEN JA TILOJEN TUTKIMINEN SISÄILMAONGELMAN SYIDEN SELVITTÄMISEKSI - Mitä ja miten pitää tutkia? - Minkälaista osaamista ja pätevyyttä tutkijalta edellytetään? - Ketkä näitä tutkimuksia tekevät?,

Lisätiedot

ILMOITUS. toiminnanharjoittajan vaihtumista. Toiminnan erityispiirteet ja muut huomioitavat asiat

ILMOITUS. toiminnanharjoittajan vaihtumista. Toiminnan erityispiirteet ja muut huomioitavat asiat ILMOITUS 1 (5) terveydensuojelulain (763/1994) 13 :n mukaisesta toiminnasta Saapumispäivä (viranomainen täyttää) Toiminnanharjoittajan tulee täyttää kohdat 1-7 sekä soveltuvin osin kohdat 8-18. Uutta huoneistoa

Lisätiedot

SISÄILMAOHJE. Kaupunginhallitus 1.3.2016 45

SISÄILMAOHJE. Kaupunginhallitus 1.3.2016 45 SISÄILMAOHJE Kaupunginhallitus 1.3.2016 45 Sisäilmaohje Sivu 1(7) Toimintaohjeet epäiltäessä sisäilmaongelmaa 1. Ohjeiden tarkoitus ja taustat 2. Sisäilmaongelman merkkejä ja syitä Liite 1 Sisäilmaongelman

Lisätiedot

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23 Työryhmäprosessi 13.7.2011 16:03:23 VAIHE 1 Työryhmän asettaminen Prosessi alkaa VALMISTELIJA Valmistelee perustamisen Kirjoittaa Esittelee asettajalle Antaa englanninkielisen käännöksen Kielipalvelujen

Lisätiedot

ISS Proko Oy 3.10.2013

ISS Proko Oy 3.10.2013 ISS Proko Oy 3.10.2013 LAPIN YLIOPISTO SISÄYMPÄRISTÖTYÖRYHMÄ SISÄYMPÄRISTÖTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 14 PÖYTÄKIRJA Aika: 3.10.2013 klo 9.30 Paikka: Lapin yliopisto, Fellin iso kabinetti Läsnä: Liite 1 1 Kokouksen

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Rakennusten ylläpito ja sisäilmaongelmien selvittäminen Käyttäjien huomioiminen ja tehtävät sisäilmaongelmien selvitysprosessissa Vesa Pekkola Ylitarkastaja

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Homekorjaushankkeiden sudenkuopat ja ennakkotehtävien käsittely

Homekorjaushankkeiden sudenkuopat ja ennakkotehtävien käsittely Homekorjaushankkeiden sudenkuopat ja ennakkotehtävien käsittely KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.10.2014 Tipotien sosiaali- ja terveysasema

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Tarkastaja Sari Roivainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki Puh: 020 636 1040 (keskus)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 77 Päiväkoti Kotikallion ryhmä Hermannin toiminnan aloittaminen, Hämeentie 85-89 HEL 2016-000680 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä varhaiskasvatusviraston

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4. 16/2016 1 (15) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.2016 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 19.4.2016 tekemät rakennuslupapäätökset: 70 74 Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

Kaavoitusmenettely kuntakaavoituksessa

Kaavoitusmenettely kuntakaavoituksessa Kaavoitusmenettely kuntakaavoituksessa MRL-päivät Olos Leena Ruokanen Lapin ELY-keskus 12.9.2016 Kaavoitusmenettely on maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa säädetyt kaavan laadinnan vaiheet

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto

Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto ILMOITUS JATKUVAAHOITOA ANTAVASTA SOSIAALIHUOLLON TOIMIVAYKSIKÖSTÄ Terveydensuojelulaki 13 1 mom. 4. kohta Mitä ilmoitus koskee:

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, STM. Tausta: DI, RTA

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, STM. Tausta: DI, RTA Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, STM Tausta: DI, RTA Asumisterveysasetus ja ajankohtaista STM:stä Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, STM Terveydensuojelulain asumisterveyttä koskevien pykälien päivitys

Lisätiedot

HYVÄT TOIMINTAMALLIT TYÖPAIKALLA

HYVÄT TOIMINTAMALLIT TYÖPAIKALLA HYVÄT TOIMINTAMALLIT TYÖPAIKALLA TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ, VELI SOVA, 14.11.2016 TYÖSUOJELUVALTUUTETTU, MARI HOLM, HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI, HUS/HYKS SISÄLTÖ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan - Helsingin malli - Mervi Abell Lupa-arkkitehti Vaikutus terveellisyyteen ja turvallisuuteen? haitallisten aineiden

Lisätiedot

Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus

Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus IV-kuntotutkimus, pilotointihankkeet Suorittajien perehdytystilaisuus Kanneltalo, luokka 1, Helsinki 28.01.2015 DI Petri Pylsy Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus Ohjeen sisältö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 101 Studio Momento kampaamohuoneiston toiminnan aloittaminen, Liisankatu 3 HEL 2016-006603 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä Studio Momenton

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

SISÄILMAOHJEISTUS TAMPEREEN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUKSIIN

SISÄILMAOHJEISTUS TAMPEREEN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUKSIIN SISÄILMAOHJEISTUS TAMPEREEN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUKSIIN 1.6.2016 Päivitykset: 2016 Tampereen Tilakeskus Liikelaitos SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeistuksen sisällys... 3 2 Terveellisen sisäilmaston ohjeistus-

Lisätiedot

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma.

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma. 1 (10) Vuokranantaja: Vuokralainen: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sipoon Kunta, Sivistysosasto, Kansalaisopisto PL 7, 04131 Sipoo Vuokrakohde: Mårtenspy skola,

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot