JOENSUUN KAUPUNGIN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNGIN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNGIN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Henkilöstö- ja työllisyyjaosto Kaupunginhallitus

2 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO SISÄILMATYÖRYHMÄN JÄSENET JA TEHTÄVÄT ERI TOIMIJOIDEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT SISÄILMAPROSESSISSA SISÄILMAONGELMASTA ILMOITTAMINEN JA ONGELMAN KÄSITTELY... 6 Ohje työntekijälle... 6 Esimiehen ohje... 7 Toimintamalli sisäilmaongelman selvittelytyössä VIESTINTÄ SISÄILMAPROSESSISSA... 9 Liitteet: Liite 1. Liite2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Toimenpiteet hyvän sisäilman turvaamiseksi Ohjeet tilojen käyttäjille siivottavuuden ja sisäilmanlaadun parantamiseksi Sisäilmaongelman ilmoituslomake Yleinen sisäilmaprosessi Sisäilmaprosessi toimijatahoittain

3 2 1. JOHDANTO Joensuun kaupungin toimintaohjeet sisäilmaongelmissa on sisäilmatyöryhmän laatima ohjeistus sisäilmaongelmien käsittelyyn. Ohjeen tarkoituksena on selkiyttää ja yhdenmukaistaa sisäilmaongelmien käsittelyä ja antaa yleisiä toimintaohjeita yksittäiselle työntekijälle, työyksikön esimiehelle sekä muille yhteistyötahoille, jos työpaikalla havaitaan sisäilmaongelmaa. Toimintaohjeet tulee olla esillä jokaisessa työyksikössä. 2. SISÄILMATYÖRYHMÄN JÄSENET JA TEHTÄVÄT Sisäilmatyöryhmään kuuluvat: työhyvinvointipäällikkö, puheenjohtaja tilakeskuksen tekninen isännöitsijä, sihteeri ympäristöterveydenhuollon johtaja sisäilmakysymyksiin erikoistunut terveystarkastaja työsuojeluvaltuutettu / sosiaali- ja terveystoimi työsuojeluvaltuutettu / koulutuspalvelukeskus työsuojeluvaltuutettu / varhaiskasvatus ylilääkäri / Joensuun Työterveys työterveyshoitaja / Joensuun Työterveys tilakeskuksen talonhuoltoinsinööri tilakeskuksen toimistoinsinööri teknisen keskuksen kiinteistöhoitopäällikkö Sisäilmatyöryhmän puheenjohtaja kutsuu tarvittaessa kuultavaksi käsiteltävän kohteen käyttäjän/ edustajan. Sisäilmatyöryhmän tehtävät tiedon välittäminen työryhmän jäsenten välillä pahimpien ongelmakohteiden käsittely toimenpiteiden ehdottaminen tilakeskukselle ja tilatyöryhmälle aikatauluista tiedottaminen yleinen tiedottaminen sisäilma-asioissa ohjeiden laatiminen käyttäjille tilojen käytöstä Lisäksi Joensuun kaupunki hyödyntää sisäympäristöongelmien ratkaisemisessa monialaisen asiantuntijajoukon osaamista. Asiantuntijajoukkoon kuuluu mm. rakennusten kuntotutkimuksen, korjausrakentamisen, sisäilmastomittausten, talotekniikan, kiinteistönpidon, rakennusfysiikan ja lääketieteen asiantuntijoita.

4 3 3. ERI TOIMIJOIDEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT SISÄILMAPROSESSISSA Tilan käyttäjä Havainnon tekijä käyttää tilaa sovitun ja hyväksytyn käyttötarkoituksen mukaisesti noudattaa Joensuun kaupungin ohjeita Toimenpiteet hyvän sisäilman turvaamiseksi sekä Ohje tilojen käyttäjille siivottavuuden ja sisäilmanlaadun parantamiseksi ilmoittaa poikkeamista (esim. hajut, lämpötilat, muutokset rakenteissa) esimiehelle, joka tekee sähköisen palvelupyynnön kiinteistöhuoltoon tekee sisäilmaoireista tai epäilystä ilmoituksen omalle esimiehelle ottaa tarvittaessa yhteyden työterveyshuoltoon sekä työsuojeluvaltuutettuun Esimies varmistaa, että tilaa käytetään käyttötarkoituksen ja henkilömäärämitoituksen mukaisesti varmistaa, että tilassa noudatetaan Joensuun kaupungin ohjeita Toimenpiteet hyvän sisäilman turvaamiseksi sekä Ohje tilojen käyttäjille siivottavuuden ja sisäilmanlaadun parantamiseksi on yhteydessä kiinteistönhoitajaan/ tilakeskukseen. Jos ongelma ei ratkea, niin tekee sisäilmailmoituksen ohjeen mukaisesti kiinteistönhoitaja/ tilakeskus/ työsuojeluvaltuutettu edustaa työnantajaa, jolla on lakisääteinen vastuu työpaikan turvallisuudesta toimii tarvittaessa yhteyshenkilönä moniammatilliseen sisäilmatyöryhmään tiedottaa henkilökuntaa, työsuojeluvaltuutettua sekä muita yhteistyötahoja prosessin etenemisestä ja antaa palautetta sisäilmatyöryhmälle yhdessä sovitulla tavalla käynnistää yhdessä oman esimiehensä kanssa työntekijän uudelleensijoitusprosessin ja seuraa prosessin kulkua arvioi prosessin onnistumista Palvelun tuottaja/ keskuksen johtaja saa tiedon esimieheltä sisäilmaongelmista, joilla voi olla vaikutusta palvelujen järjestämiseen vastaa yksittäisten henkilöiden uudelleensijoituksista yhdessä muiden työnantajan edustajien kanssa Kiinteistöpalvelut vastaa kiinteistöjen huollosta, hoidosta ja kunnossapidosta huoltokirjan mukaisesti osallistuu ensivaiheen arviointiin ongelmatapauksissa kiinteistön omistajan edellyttämällä tavalla tekee teknisen perusselvityksen ja lähtötietojen keruun kiinteistönhoitaja ilmoittaa huoltokirjaan kiinteistön kuntoon liittyvistä havainnoista, joilla voi olla merkitystä sisäilmaan kiinteistönhoitaja suorittaa katselmuskäynnin huoltokirjan tarkastusohjeen mukaisesti ja tekee tarvittavat merkinnät huoltokirjaan kiinteistönhoitaja vastaa oman tehtävänkuvansa mukaisesti rakennuksen sisäilmaolosuhteista talotekniikan antamissa puitteissa kiinteistönhoitaja tekee oman alustavan ongelman määrittelyn, korjaustoimenpiteet sekä niihin liittyvät huoltokirjamerkinnät kiinteistöpäällikkö tekee ilmoituksen tilakeskukselle ja muille asianosaisille, jos ongelma ei selviä kiinteistökierroksella

5 4 Tilakeskus Toimistoinsinööri sopii katselmusajan käyttäjän kanssa ja osallistuu katselmukseen kerää eri osapuolten toimittamat perustiedot yhteen organisoi ja tilaa tutkimukset ja mahdolliset lisätutkimukset sekä korjaussuunnittelun selvittää etenemisvaihtoehdot jatkoselvitys- ja korjausvaiheessa vastaa kohteen korjaussuunnittelusta, korjaustoimenpiteiden teettämisestä, valvonnasta ja urakoiden vastaanottamisesta huolehtii valvonnan ja laadunvarmistuksen riittävyydestä varmistaa kohteen ja irtaimiston puhtaustason yhteistyössä laitoshuollon asiantuntijan ja käyttäjän kanssa tiedottaa käyttäjän edustajaa sekä sisäilmatyöryhmää teettämiensä tutkimusten tuloksista ja korjauksista laatii korjauksen onnistumisen varmistamiseksi kohteeseen seurantasuunnitelman yhdessä käyttäjien kanssa Talotekniikan asiantuntija varmistaa talotekniikan/ ilmanvaihdon toiminnan ja huollon tason saa tiedon katselmuksesta ja osallistuu katselmukseen vastaa kohteen korjaussuunnittelusta, korjaustoimenpiteiden teettämisestä, valvonnasta ja urakoiden vastaanottamisesta talotekniikan osalta huolehtii valvonnan ja laadunvarmistuksen riittävyydestä Tekninen isännöitsijä ilmoittaa ongelmasta kiinteistön omistajalle, jos kyseessä on vuokrakohde saa tiedon katselmuksista ja on mukana mahdollisuuksien mukaan järjestää tarvittavat väistötilat yhteistyössä palveluntuottajan kanssa Tilakeskuksen johtaja päättää tilojen käytöstä luopumisesta ja väistötiloista toimivallan puitteissa tuo toiminnallisesti, taloudellisesti tai periaatteellisesti merkittävät toimitilaratkaisut tilatyöryhmän päätettäväksi Työterveyshuolto toimii terveyshaittojen asiantuntijana ja terveysriskien arvioijana toimittaa tietoa sisäilmakäyntien lukumääristä työnantajalle ja sisäilmatyöryhmälle saa tiedon katselmuksesta ja on mukana mahdollisuuksien mukaan saa tiedoksi yhteenvedon kommentoitavaksi tuottaa ryhmätasoista tietoa työntekijöiden terveydentilasta ja oireiluista velvollisuuksiensa rajoissa antaa tarvittaessa suosituksen oirekyselyn tarpeesta tilaa tarvittaessa oirekyselyn sisäilmatyöryhmän näkemyksen perusteella osallistuu paluumuuttosuunnitelman laadintaan oireilevien henkilöiden osalta

6 5 Työsuojeluorganisaatio Työhyvinvointipäällikkö työsuojelupäällikkö toimii työnantajan edustajana sisäilmatyöryhmässä toimii esimiesten tukena tuo kohteen sisäilmatyöryhmään saamansa selvityksen perusteella ja toimii sisäilmatyöryhmän puheenjohtajana vastaa yksittäisten henkilöiden uudelleensijoituksesta yhdessä muiden työnantajan edustajien kanssa osallistuu paluumuuttosuunnitelman laadintaan oireilevien henkilöiden osalta Työsuojeluvaltuutettu toimii työntekijöiden edustajana sisäilmatyöryhmässä ja tilojen terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa valvoo työtilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta perehdyttää henkilöstöä huomiomaan työympäristön turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia asioita edistää tiedonkulkua tilan käyttäjille työsuojeluasioissa tuo työntekijöiden havainnon sisäilmaan liittyen sisäilmatyöryhmän tietoon seuraa jälkiseurantavaiheessa tilannetta, kokoaa palautetta ja tiedottaa Ympäristöterveydenhuolto valvoo päivähoito- ja koulutilojen, oppilaitosten, lastenkotien, vanhainkotien ja muiden vastaavien julkisten tilojen terveydellisiä olosuhteita kerää lähtötietoja ja toimittaa toimistoinsinöörille saa tiedon katselmuksesta ja on mukana mahdollisuuksien mukaan osallistuu tutkimussuunnitelman tekoon ja riskinarviointiin osallistuu yhteenvedon laadintaan sekä tiedottamiseen yhteistyössä toimistoinsinöörin kanssa osallistuu jälkiseurantaan, jälkivalvontatarkastus terveydensuojeluviranomainen antaa tarvittaessa velvoittavia viranomaismääräyksiä mahdollisia terveyshaittoja aiheuttavien epäkohtien korjaamiseksi ja poistamiseksi Yhteensovittaminen Tilaajajohtaja hyväksyy väistötilat ja tilojen käytöstä luopumisen toimivaltansa puitteissa, silloin kun päätöksellä on vaikutusta käyttötalouteen Tilatyöryhmä saa tiedon sisäilmatyöryhmästä prosessien etenemisestä päättää sisäilmaan liittyen taloudellisesti merkittävistä kokonaisten rakennusten käytöstä luopumisista ja korvaavien tilojen hankinnasta

7 6 4. SISÄILMAONGELMASTA ILMOITTAMINEN JA ONGELMAN KÄSITTELY Ohje työntekijälle 1. Tarkista mitä voit tehdä itse (liite 1 : toimenpiteet hyvän sisäilman turvaamiseksi) 2. Ilmoita esimiehelle epäily sisäilmaongelmasta 3. Mikäli oireet jatkuvat ja epäilet niiden liittyvän työpaikkasi sisäilmaan, ole yhteydessä työterveyshuoltoon ja tarvittaessa työsuojeluvaltuutettuun.

8 7 Esimiehen ohje 1. Selvitä mitä ongelmalle voidaan tehdä itse. Ohjaa oireileva työntekijä työterveyshuoltoon. (kts. liite 1 : toimenpiteet hyvän sisäilman turvaamiseksi) 2. Kartoita ongelman laajuus ja ole yhteydessä kiinteistönhoitajaan/ tilakeskukseen (ensisijaisesti kiinteistönhoitajaan, sisäilmaongelmista aikaisemmin kärsineet kohteet suoraan tilakeskukseen, liite 3.) 3. Jos toimenpiteistä huolimatta ongelma jatkuu, ole yhteydessä työterveyshuoltoon ja työsuojeluvaltuutettuun sekä ympäristöterveyshuoltoon, mikäli kyse on päiväkodista, koulusta, tai muusta vastaavasta laitoksesta.

9 8 Toimintamalli sisäilmaongelman selvittelytyössä Kaupungin sisäilmatyöryhmän tehtävänä on vaikeiden ja monitahoisten sisäilmaongelmien ratkaiseminen. Ryhmän toiminta-ajatus pohjautuu suunnitelmalliseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Sisäympäristöongelman ratkaisuprosessi on hidas. Kehittämällä toimintamallia pyritään lyhentämään selvitysprosessin läpimenoaikaa.

10 9 5. VIESTINTÄ SISÄILMAPROSESSISSA Sisäilmaongelmat herättävät voimakkaita tunteita ja tarve tiedon saantiin kasvaa. Viestinnän on siksi oltava nopeaa, oikea-aikaista sekä kaikkien osapuolien kannalta tasapuolista. Tehostetun tiedottamisen tarvetta on seuraavissa sisäilmaprosessin vaiheissa: - Kun ongelma on havaittu tai siitä on vahvat ja perustellut epäilykset - Kun sisäilmatutkimukset aloitetaan - Kun sisäilmatutkimuksien tulokset ovat selvillä - Kun on tiedossa mitä toimenpiteitä tutkimustulokset aiheuttavat - Kun on tiedossa miten ongelma korjataan ja kun se on korjattu Sisäilmaviestintää tehdään aina yhteistyössä tilojen käyttäjän, tilojen omistajan (Tilakeskus) sekä terveysviranomaisten (Pohjois-Karjalan ympäristöterveydenhuolto) kanssa yhdessä sovittavalla tavalla. Tilojen käyttäjille (sekä kaupungin työntekijät että tiloissa toimivien palvelujen käyttäjät) viestinnästä vastaa tiloissa toimivan yksikön esimies. Sisäilmaongelmien viestinnässä käytetään kaupungin käytössä olevia kanavia ja viestintää tehdään kaupungin viestintälinjausten mukaisesti. Sisäilmatutkimusten tulosraportit ovat teknisiä ja sisältävät paljon sellaista tietoa, jota asiaan vihkiytymättömien on vaikea tulkita, siksi tutkimustuloksista tiedottamisessa on aina konsultoitava tutkimuksen tehnyttä tahoa sekä ympäristöterveydenhuoltoa. Tutkimuksen tekevä taho velvoitetaan tekemään tuloksista lyhyt, kansantajuinen ja ymmärrettävä tiivistelmä, jota hyödynnetään viestinnässä. Tutkimustulokset säilytetään kokonaisuudessaan Tilakeskuksella ja tuloksiin voi tutustua siellä. Jos sisäilmaongelmat osoittautuvat niin vakaviksi, että ne pitkittyvät ja niitä käsitellään kaupungin sisäilmatyöryhmässä, tehdään tapaukseen liittyvälle viestinnälle oma erillinen viestintäsuunnitelma yhteistyössä kaupungin konsernihallinnon viestinnän kanssa. Sisäilmaongelmat herättävät voimakkaita tunteita ja asiaan liittyvät huhut leviävät nopeasti. Väärät ja spekulatiiviset tiedot on pyrittävä korjaamaan oikealla tiedolla. Viestinnässä on korostettava kulloinkin menossa olevaa vaihetta ja kerrattava miten tilanteeseen on päädytty. Viestinnässä ei ennakoida tulevia tapahtumia tai tuloksia, ellei ennakoinnille ole tosiasiallisia perusteita. Mediaviestintä paikallisille tiedotusvälineille aloitetaan samaan aikaan, kun tilojen käyttäjille tiedotetaan asiasta. Ennakoivalla ja etupainotteisella mediaviestinnällä pyritään ehkäisemään huhujen syntymistä. SISÄILMAONGELMAVIESTINTÄ Huoneentaulu 1) Älä tiedota yksin, ota mukaan Tilakeskus ja ympäristöterveydenhuolto 2) Tiedota aina, kun jotain uutta ja olennaista tietoa varmistuu 3) Kerro aina meneillään olevasta tilanteesta, älä ennakoi tulevaa 4) Viesti asioita, jotka ovat totta, tutkittuja ja todettuja 5) Jos tilanne on monimutkainen, järjestä tiedotustilaisuus 6) Seuraa julkista keskustelua - kumoa huhut ja väärät tiedot 7) Pyydä apua kaupungin sisäilmatyöryhmältä ja viestintäihmisiltä

11 10 Toimenpiteet hyvän sisäilman turvaamiseksi LIITE 1 1. kiinteistön oikea käyttö ja hoito - käytetään tiloja vain suunniteltuun käyttötarkoitukseen - tilojen henkilömäärän oikea mitoittaminen - ilmanvaihdon säädöt ja toiminta tilojen käyttöaikojen mukaan - määräaikaishuollot ajallaan 2. Tilojen sisustus/siivous - kts. siivottavuusohje (liite 2.) 3. Lämmitys - termostaatteja ei saa säätää itse, lämpötilojen säätötoiveet kiinteistönhoitajan kautta - älä sijoita kalusteita ulkoseinille tiiviisti seinään kiinni, varsinkaan ulkonurkkiin, koska seinän lämpötila laskee ja mahdollistaa kosteuden tiivistymisen - kalusteita ja verhoja ja ikkunalautoja ei pattereiden eteen 4. Ilmanvaihto - ilmanvaihdon venttiileitä ei saa peittää eikä säätää itse - vain nopea ja voimakas ikkuna tuuletus on sallittua (koneellinen tulo- ja poistoilma) - tupakointi ja autojen tyhjäkäynti kielletty ilmanottoaukkojen lähellä - vältä voimakkaita hajusteita ja ilmanraikasteita - pientä vedontunnetta pitää sietää, jos haluaa raikkaan sisäilman 5. vesijohdot ja viemärit - mikäli tiloissa on viemärin hajua ota yhteyttä kiinteistönhoitajaan - pidä lattiakaivot puhtaana ja varmista, että niissä on vettä - viemäriverkostoon ei saa laittaa sinne kuulumatonta tavaraa - pesu- ja astianpesukoneitten sekä muut vesihanat on suljettava aina käytön jälkeen - mikäli tiloissa on tiputtavia hanoja tai wc-laitteita ota yhteyttä kiinteistönhoitajaan Lisäksi kouluilla: - välituntituuletus ei koko ajan jossain ikkuna auki, koska sekoittaa muiden tilojen ilmanvaihdon - jos koulussa painovoimainen / koneellinen poisto: ei yli 45 min. tunteja

12 11 LIITE 2. OHJEET TILOJEN KÄYTTÄJILLE SIIVOTTAVUUDEN JA SISÄILMANLAADUN PARANTAMISEKSI - POISTA KAIKKI RIKKONAINEN JA TARPEETON - LAITA ROSKAT ROSKA-ASTIOIHIN - JÄRJESTÄ TAVARAT OMILLE PAIKOILLEEN - HANKI OVELLISET SÄILYTYSKALUSTEET - VALITSE HELPOSTI PUHTAANA PIDETTÄVÄT MATERIAALIT (TEKSTIILIT, KOVAPINTAISET KALUSTEET JNE.) - JÄTÄ LATTIAT, TASOT JA PINNAT VAPAIKSI (JOHDOT, MATOT, KAAPPIEN JA PUTKIEN PÄÄLLISET JNE.) - HUOLEHDI OMAN TYÖPISTEEN JÄRJESTYKSESTÄ - TYÖLUOKKIEN (TEKNISENTYÖN-, TEKSTIILITYÖN-, KOTITALOUSLUOKAT) PUHTAUS KUULUU MYÖS KÄYTTÄJILLE - VÄLTÄ HENKILÖKOHTAISIA MUISTOESINEITÄ - HUONEKASVIT HOITOON TAI POISTOON - HÄVITÄ TARPEETTOMAT LUONNONMATERIAALIT (KIVET, OKSAT, SAMMALEET, KÄVYT, MULTAPUSSIT JNE.) - VIE ITSE PAINAVAT JÄTTEET ULOS KERÄILYPISTEISIIN (KIRJAT, LAATIKOT, POISTOKALUSTEET JNE.) - PUHDISTA KENGÄT JA LAITA TELINEISIIN/KAAPPEIHIN - MUISTA TUULETTAA (VÄLITUNNIT, TAUOT JNE.) - PERUSSIIVOUKSIA (ESIM. IKKUNOIDEN PESU, LATTIOIDEN JA KALUSTEIDEN PUHDISTUS) VARTEN ANNETAAN ERILLISET OHJEET AR, RR, KA

13 12 LIITE 3. SISÄILMAONGELMAN ILMOITUSLOMAKE KOHDE YKSILÖITYNÄ Rakennuksen / tilan nimi Huonenumerot Osoite ILMOITUKSEN TEKIJÄ (Kohteen esimies täyttää) Nimi Puh. Osoite Sähköposti ONGELMAN LAATU Miten ilmenee (esim. haju, lämpötila, veto, tunkkaisuus, näkyvät vauriot) Milloin ilmenee (esim. päivittäin, tiettyinä päivinä, tiettynä ajankohtana) Minkä tyyppisiä haittatekijöitä / oireita aiheuttaa Onko vaikutusta vuodenajoilla (jos ongelma jatkunut pitkään) Päivämäärä Allekirjoitus Toimitetaan asiaa hoitavalle taholle: kiinteistönhoitaja / tilakeskus / työsuojeluvaltuutettu

14 YLEINEN SISÄILMAPROSESSI, versio 1.5 Tilankäyttäjät käyttää tilaa sovitun ja hyväksytyn käyttötarkoituksen mukaisesti saa tiedon asian etenemisestä kertoo käyttäjäkoke muksista toimii korjattavissa tiloissa tai väistötiloissa siirtyy korjattuihin tai toisiin tiloihin käyttää terveellisiä ja turvallisia tiloja arvioi prosessin onnistumista Havainnon tekijä oireilee tai on epäily sisäilmaon gelmasta ilmoittaa ongelmasta esimehelle on tarvittaessa yhteydessä työterveyshuol toon saa tiedon katselmuksesta ja on tarvittaessa paikalla saa tiedon asian etenemises tä kertoo käyttäjäkoke muksista toimii korjattavissa tiloissa tai väistötiloissa siirtyy korjattuihin tai toisiin tiloihin käyttää terveellisiä ja turvallisia tiloja arvioi prosessin onnistumista suppea ongelma, vika korjattu 1. ilmoituksen vastaanottaminen saapunut sisäilmailmoitus Kiinteistöpalvelut / Tilakeskus Sisäilmatyöryhmä vuoden jälkiseuranta 7. Jälkiseuranta Joensuun 2. tekninen perusselvitys ja lähtötietojen keruu Päätös etenemisvaihtoehdosta syy löytyi, korjaussuunnittelu Korjausvaihe 6. Korjausvaihe Päätös tilojen käyttöönotosta ja jälkiseurannan aloittamisesta Jatkotoimen piteet? Tapauksen käsittely päättyy kaupunki Etenemisvaihtoehdon valinta edellyttää lisäselvityksiä 3. katselmus kohteessa 4. alustava ongelmanmäärittely/ korjaustoimenpiteet syy epäselvä, tarvitaan tutkimusta 5. Tutkimus vaihe yhteenveto laaja ongelma Ongelma rakennuksessa tai rakenteissa kyllä, tarvitsee suunnittelua ja korjaustoimenpiteitä ei, käynnistetään uudelleensijoitusprosessi tarvittaessa Tapauksen käsittelyn päättäminen rakennuksessa edelleen ongelmia, tutkimuksia jatketaan TAVOITEAIKA: 2 VIIKKOA TAVOITEAIKA: 1-6 KUUKAUTTA VIIKKOA Kesto vähintään 1 vuosi, jopa useita vuosia TAVOITEAIKA: 4 VIIKKOA Kesto korjauksen laajuudesta riippuen viikosta useaan kuukauteen Alkuselvitysvaihe: Viestintä ja tiedonvaihto sähköisellä sisäilmailmoituslomakkeella Jatkoselvitys- ja korjausvaihe: viestintä ja tiedonvaihto sisäilmatyöryhmän kokouksilla ja muistioilla, infotilaisuuksilla, tiedotteilla ja mediaviestinnällä. Jälkiseurantavaihe: Viestintä ja tiedonvaihto kuten jatkoselvitys- ja korjausvaiheessa

15

16 Kohteen esimies Saa tiedon mahdollisesta sisäilmaongelmasta työntekijältä. Varmistaa, että tilaa käytetään sovitun ja hyväksytyn käyttötarkoituksen mukaisesti. Tekee sisäilmailmoituksen ohjeen mukaan. Sopii katselmusajan Tilakeskuksen kanssa ja osallistuu katselmukseen. Osallistuu alustavaan arviointiin, tiedottaa työyhteisöä Saa tiedoksi yhteenvedon, kommentoi tarvittaessa, saa tiedoksi päätöksen etenemisvaihtoehdoista, tiedottaa työyhteisölle. Edustaa työnantajaa, jolla on lakisääteinen vastuu työpaikan turvallisuudesta. Vastaa yksittäisten henkilöiden uudelleensijoituksesta yhdessä muiden työnantajan edustajien kanssa. Toimii tarvittaessa yhteyshenkilönä moniammatilliseen sisäilmatyöryhmään Laatii paluumuuttosuunnitelman, jos väistötilat olleet käytössä: oireilevien henkilöiden huomiointi, tilojen puhtaus ja irtaimiston puhdistus. Seuraa jälkiseurantavaiheessa tilannetta ja kokoaa palautetta. Tiedottaa henkilökuntaa, työsuojeluvaltuutettua sekä muita yhteistyötahoja prosessin etenemisestä ja antaa palautetta sisäilmatyöryhmälle yhdessä sovitulla tavalla Palvelun tuottaja/ keskuksen johtaja Saa tiedon esimieheltä sisäilmaongelmista, joilla voi olla vaikutusta palvelujen järjestämiseen. Vastuu palvelun järjestämisestä Vastaa yksittäisten henkilöiden uudelleensijoituksesta yhdessä muiden työnantajan edustajien kanssa. Toimii sisäilmatyöryhmän jäsenenä. Työterveyshuollon edustaja Toimii terveyshaittojen asiantuntijana ja terveysriskien arvioijana. Toimittaa tietoa sisäilmakäyntien lukumääristä työnantajalle. Saa tiedon katselmuksesta ja on mukana mahdollisuuksien mukaan. Saa sisäilmailmoituksen Saa tiedoksi yhteenvedon, kommentoi tarvittaessa, saa tiedoksi päätöksen etenemisvaihtoehdoista. Antaa tarvittaessa suosituksen oirekyselyn tarpeesta. Tuottaa ryhmätasoista tietoa työntekijöiden terveydentilasta ja oireiluista velvollisuuksiensa rajoissa. Tilaa tarvittaessa oirekyselyn sisäilmatyöryhmän näkemyksen perusteella. Osallistuu paluumuuttosuunnitelman laadintaan oireilevien henkilöiden osalta. Toimii sisäilmatyöryhmän puheenjohtajana. Työhyvinvointipäällikkö Toimii esimiesten tukena. Saa sisäilmailmoituksen Tuo kohteen sisäilmatyöryhmään saamansa selvityksen perusteella. Vastaa yksittäisten henkilöiden uudelleensijoituksesta yhdessä muiden työnantajan edustajien kanssa. Osallistuu paluumuuttosuunnitelman laadintaan oireilevien henkilöiden osalta. Toimii sisäilmatyöryhmässä henkilöstön edustajana. Työsuojeluvaltuutettu Valvoo työtilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta. Edistää tiedonkulkua tilan käyttäjille työsuojeluasioissa. Perehdyttää henkilöstöä huomiomaan työympäristön turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia asioita. Saa tiedon katselmuksesta ja on mukana mahdollisuuksien mukaan. Saa sisäilmailmoituksen Kannanotto Tuo työntekijöiden työntekijöiden havainnot sisäilmaan edustajana työpaikan liittyen sisäilmatyöryhmän turvallisuudesta. tietoon. Seuraa jälkiseurantavaiheessa tilannetta, kokoaa palautetta ja tiedottaa. Terveydensuojeluviranomainen Valvoo päivähoito- ja koulutilojen, oppilaitosten, Laatii lastenkotien, tarkastuspöyvanhainkotien ja muiden täkirjan. vastaavien julkisten tilojen terveydellisiä olosuhteita Lähettää pöytäkirjan toimistoinsinöörille ja käyttäjälle. Kerää lähtötietoja ja toimittaa toimistoinsinöörille. Saa tiedon katselmuksesta ja on mukana mahdollisuuksien mukaan. Antaa tarvittaessa velvoittavia viranomaismääräyksiä mahdollisia terveyshaittoja aiheuttavien epäkohtien korjaamiseksi ja poistamiseksi Saa sisäilmailmoituksen Osallistuu yhteenvedon laadintaan sekä tiedottamiseen yhteistyössä toimistoinsinöörin kanssa Osallistuu tutkimussuunnitelman tekoon ja riskinarviointiin Toimii sisäilmatyöryhmän jäsenenä. Osallistuu jälkiseurantaan, jälkivalvontatarkastus. Tekninen keskus: Kiinteistöpalvelujen asiantuntija Vastaa kiinteistön ylläpidosta huoltoohjelman mukaisesti. Vastaanot- taa sisäilmailmoituksen Tarkistaa huoltokirjamerkinnät sisäilmaosiosta. Tekee ilmoituksen toimistoinsinöörille ja lähettää muille osapuolille tiedon sisäilmailmoituksesta, jos ongelma ei selviä kiinteistökierroksella. Toimii sisäilmatyöryhmän jäsenenä.

17 Tekninen keskus: LVISA-asiantuntija Tekee teknisen perusselvityksen ja kerää kohteen tekniset lähtötiedot. Tekninen keskus: Kiinteistönhoitaja Vastaa oman tehtävänkuvansa mukaisesti rakennuksen sisäilmaolosuhteista talotekniikan antamissa puitteissa. Ilmoittaa kiinteistön kuntoon liittyvistä havainnoista, joilla voi olla merkitystä sisäilmaan. Ilmoitus esimiehelle/ huoltokirjaan. Suorittaa katselmuksen tarkastusohjeen mukaisesti ja tekee tarvittavat merkinnät huoltokirjaan. Tekee alustavan ongelman määrittelyn ja korjaustoimenpiteet sekä niihin liittyvät merkinnät huoltokirjaan. Tekee ilmoituksen esimiehelleen, jos ongelma ei selviä kiinteistökierroksella. Tekninen keskus: Siivouspalvelujen asiantuntija Laatii ohjeet tilojen käyttäjille siivottavuuden ja sisäilmanlaadun parantamiseksi. Ilmoittaa kiinteistön kuntoon liittyvistä siivoojan havainnoista, joilla voi olla merkitystä sisäilmaan. Ilmoitus huollolle/huoltokirjaan. Varmistaa kohteen ja irtaimiston puhtaustason yhteistyössä Tilakeskuksen ja käyttäjän kanssa. Toimii sisäilmatyöryhmän jäsenenä. Tilakeskus: Toimistoinsinööri Vastaanottaa terveydensuo- Vastaanottaa jeluviranomaisisäilmailmoisen tuksen tarkastuspöytäkirjan. Sopii katselmusajan käyttäjän kanssa ja osallistuu katselmukseen. Kerää eri osapuolten toimittamat perustiedot yhteen. Tekee alustavan ongelmanmäärittelyn ja jatkotoimenpideehdotuksen Organisoi ja tilaa tutkimukset ja mahdolliset lisätutkimukset sekä korjaussuunnittelun. Selvittää etenemisvaihtoehdot jatkoselvitys ja korjausvaiheessa. Vastaa kohteen korjaussuunnittelusta, korjaustoi- menpiteiden teettämisestä, valvonnasta ja urakoiden vastaanottamisesta. Huolehtii valvonnan ja laadunvarmistuksen riittävyydestä. Varmistaa kohteen ja irtaimiston puhtaustason yhteistyössä laitoshuollon asiantuntijan ja käyttäjän kanssa. Laatii korjauksen onnistumisen varmistamiseksi kohteeseen seurantasuunnitelman yhdessä käyttäjien kanssa Tiedottaa käyttäjän edustajaa sekä sisäilmatyöryhmää teettämiensä tutkimusten tuloksista ja korjauksista. Toimii sisäilmatyöryhmän jäsenenä. Tilakeskus: Talotekniikkaasiantuntija Laatii talotekniikan huoltoohjelman. Vastaanottaa sisäilmailmoituksen Kerää talotekniset lähtötiedot. Varmistaa talotekniikan/ ilmanvaihdon toiminnan ja huollon tason. Saa tiedon katselmuksesta ja osallistuu katselmukseen. Vastaa kohteen korjaussuunnittelusta, korjaustoimenpiteiden teettämisestä, valvonnasta ja urakoiden vastaanottamisesta talotekniikan osalta. Huolehtii valvonnan ja laadunvarmistuksen riittävyydestä. Toimii sisäilmatyöryhmän sihteerinä. Tilakeskus: Tekninen isännöitsijä Vastaanottaa sisäilmailmoituksen Ilmoittaa ongelmasta kiinteistön omistajalle, jos kyseessä on vuokrakohde Saa tiedon katselmuksesta ja on mukana mahdollisuuksien mukaan. Järjestää tarvittavat väistötilat yhteistyössä palvelun tuottajan kanssa. Tilakeskus: Tilakeskuksen johtaja Päättää tilojen käytöstä luopumisesta ja väistötiloista toimivallan puitteissa. Tuo toiminnallisesti, taloudellisesti tai periaatteellisesti merkittävät toimitilaratkaisut tilatyöryhmän päätettäväksi. Tilaaja: Tilaajajohtaja Hyväksyy väistötilat ja tilojen käytöstä luopumisen toimivaltansa puitteissa, silloin kun päätöksellä on vaikutusta käyttötalouteen Tilatyöryhmä Saa tiedon sisäilmatyöryhmältä prosessin etenemisestä. Päättää sisäilmaan liittyen taloudellisesti merkittävistä kokonaisten rakennusten käytöstä luopumisista ja korvaavien tilojen hankinnasta. uusi toiminto prosessissa

Anneli Ruotsalainen Siivouspäällikkö Joensuun kaupunki

Anneli Ruotsalainen Siivouspäällikkö Joensuun kaupunki Anneli Ruotsalainen Siivouspäällikkö Joensuun kaupunki Olen Anneli Ruotsalainen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen Siivouspalvelut - yksikössä siivouspäällikkönä, jossa tehtävässä olen ollut

Lisätiedot

Sisäilma-Siivottavuushanke ja siitä saadut kokemukset kouluissa ja päiväkodeissa Anneli Ruotsalainen Joensuun kaupunki

Sisäilma-Siivottavuushanke ja siitä saadut kokemukset kouluissa ja päiväkodeissa Anneli Ruotsalainen Joensuun kaupunki Sisäilma-Siivottavuushanke ja siitä saadut kokemukset kouluissa ja päiväkodeissa 28.1.2015 Anneli Ruotsalainen Joensuun kaupunki Mitä on hyvä sisäilma ja mikä merkitys siivouksella on sisäilman

Lisätiedot

TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES

TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES Sipoon kunnan sisäilmaprosessi 1 TERVEYDEN- HUOLTO, TERVEY- DENSUOJELU TILOJEN KÄYTTÄJÄT, KUNTALAISET TYÖSUOJELU, TYÖTERVEYS- HUOLTO TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES TUTKIMUSSUUNNITELMA KUNTOTUTKIMUKSET

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sisäilmaohjeistus

Tampereen kaupungin sisäilmaohjeistus Tampereen kaupungin sisäilmaohjeistus Jenni Pitkänen, insinööri (ylempi AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos, vastaava isännöitsijä Raimo Laaksonen, erityisluokanopettaja Tampereen kaupunki varhaiskasvatus

Lisätiedot

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Ohessa kuvitteellisen Koivujärven kunnan sisäilmaohjeet. Ne perustuvat todelliseen asiakirjaan. Niissä näkyy paikalliset linjaukset ja painotukset. Niitä ei ole tarkoitettu sellaisenaan kopioitavaksi,

Lisätiedot

Koordinoiva sisäilmaryhmä

Koordinoiva sisäilmaryhmä Koordinoiva sisäilmaryhmä Vihdin koordinoiva sisäilmaryhmä Koordinoivan sisäilmaryhmän puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Tilapäällikkö Tilapalvelun kiinteistöjen vastuuhenkilö Työterveyshoitaja Työterveyshuollon

Lisätiedot

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy Sisäympäristöprosessit HUS:ssa Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy HUS-Sisäympäristöohjausryhmä v toimii ns. ohjausryhmänä v työryhmä koostuu v HUS-Työsuojelusta v HUS-Työterveyshuollosta

Lisätiedot

TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖONGELMISSA. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖONGELMISSA. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖONGELMISSA 6.4.2017 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy omistaa, rakennuttaa ja vuokraa tiloja yliopistokampuksilla pääkaupunkiseudun ulkopuolella

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

Moniammatillisen sisäilmaryhmän toiminta Tampereen kaupungissa

Moniammatillisen sisäilmaryhmän toiminta Tampereen kaupungissa Moniammatillisen sisäilmaryhmän toiminta Tampereen kaupungissa 29.10.2014 Hyvä sisäilma ei aiheuta terveyshaittaa ja käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä. Juhani Pirinen, Sisäilmaseminaari 2012 SISÄILMAA

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin sisäilmatyöryhmän toiminta

Lappeenrannan kaupungin sisäilmatyöryhmän toiminta Lappeenrannan kaupungin sisäilmatyöryhmän toiminta L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I Leena Jormanainen 7.10.2014 1 Sisäilmaryhmän kokoonpano kaupunginjohtaja nimennyt 23.2.2009 TILAKESKUS - Sisäilmatyöryhmän

Lisätiedot

Kiteen kaupungin toimintaohjeet sisäilmaongelman selvittämisessä

Kiteen kaupungin toimintaohjeet sisäilmaongelman selvittämisessä Kiteen kaupungin toimintaohjeet sisäilmaongelman selvittämisessä Sisäilmatyöryhmä 10.4.2014 Yhteistyötoimikunta 22.4.2014 Kaupunginhallitus 28.4.2014 Toimintaohjeet sisäilmaongelmissa 2 (12) Sisällys 1.

Lisätiedot

Monialaisen sisäilmaryhmän toiminta Kittilän kunnassa Terveystarkastaja Juha Metso Puh

Monialaisen sisäilmaryhmän toiminta Kittilän kunnassa Terveystarkastaja Juha Metso Puh Monialaisen sisäilmaryhmän toiminta Kittilän kunnassa 9.12.2014 Terveystarkastaja Juha Metso Puh. 0400 421 451 Sisäilmatyöryhmän taustaa Kittilässä * Vuonna 2011 aloitti epävirallinen sisäilmatyöryhmä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA. Sisäilmaohje. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan YTK

TUUSULAN KUNTA. Sisäilmaohje. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan YTK TUUSULAN KUNTA Sisäilmaohje Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan YTK 22.9.2016 Sisältö 1. Tuusulan kunnan toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan... 2 2. Määritelmiä...

Lisätiedot

Kuntien toimintatavat sisäilmaongelma-asioissa ja PROTEESI-hanke. Forssa, Sisäilmapaja 3 16-17.11.2011 Vesa Pekkola, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kuntien toimintatavat sisäilmaongelma-asioissa ja PROTEESI-hanke. Forssa, Sisäilmapaja 3 16-17.11.2011 Vesa Pekkola, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kuntien toimintatavat sisäilmaongelma-asioissa ja PROTEESI-hanke Forssa, Sisäilmapaja 3 16-17.11.2011 Vesa Pekkola, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kosteus- ja hometalkoiden toimenpideohjelma B 2. Sisäilmaongelmien

Lisätiedot

TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖONGELMISSA. 12/8/2014 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1

TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖONGELMISSA. 12/8/2014 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1 TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖONGELMISSA 12/8/2014 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy omistaa, rakennuttaa ja vuokraa tiloja yliopistojen ja korkeakoulujen tarpeisiin pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA -MONIALAINEN RATKAISU. Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA -MONIALAINEN RATKAISU. Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA -MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Ulla Ahonen Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.12.2014 2.12.2014 1

Lisätiedot

SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI

SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI Haapajärven kaupungin sisäilmaryhmä SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI SISÄILMARYHMÄN TOIMINTA ON KESKITTYNYT KUNNAN OMISTAMIEN JULKISTEN TILOJEN TERVEYSHAITTOJEN SELVITTÄMISEEN Julkisella tilalla tarkoitetaan

Lisätiedot

MENETTELYTAPA SISÄILMAEPÄILYISSÄ

MENETTELYTAPA SISÄILMAEPÄILYISSÄ MENETTELYTAPA SISÄILMAEPÄILYISSÄ 2.6.2017 MENETTELYTAPA SISÄILMAONGELMIEN RATKAISUSSA Sisäilmaongelmien onnistunut ratkaiseminen edellyttää usein mittavaa yhteistyötä useiden eri toimijoiden kesken sekä

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄILMAONGELMAN TOIMINTAMALLI

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄILMAONGELMAN TOIMINTAMALLI SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄILMAONGELMAN TOIMINTAMALLI Sisältö 1 Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien ratkaisemiseksi... 2 1.1 Sisäilmaohjeen hyväksyminen... 2 1.2 Päivitys... 3 2 Sisäilmasto-ongelman

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Menettelytapaohjeet ja yleiset periaatteet olosuhdeongelmien ratkaisemiseksi Espoon kaupungin kiinteistöissä

Menettelytapaohjeet ja yleiset periaatteet olosuhdeongelmien ratkaisemiseksi Espoon kaupungin kiinteistöissä Menettelytapaohjeet ja yleiset periaatteet olosuhdeongelmien ratkaisemiseksi Espoon kaupungin kiinteistöissä 9.12.2016 Espoon kaupunki 2016 1 / 8 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Marita Pirttijärvi Työterveyslääkäri Oulun Työterveys

Marita Pirttijärvi Työterveyslääkäri Oulun Työterveys Marita Pirttijärvi Työterveyslääkäri Oulun Työterveys Yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri. Oulun kaupungin opetuspalveluja hoitavan tiimin palveluesimies. Työterveyslääkärinä vuodesta

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Osapuolia kosteus- ja homeongelmatapauksissa Asukas Rakennuk sen omistaja Työn tekijä Työn antaja

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2. Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 Kiinteistön sisäilmaongelma käyttäjä, työnantaja ja omistaja isojen

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVIRANOMAINEN JA SISÄILMATAPAUSTEN KÄSITTELY

TYÖSUOJELUVIRANOMAINEN JA SISÄILMATAPAUSTEN KÄSITTELY TYÖSUOJELUVIRANOMAINEN JA SISÄILMATAPAUSTEN KÄSITTELY Lounais-Suomen sisäilmapäivä 2017 21.11.2017 Porin yliopistokeskus 1 SISÄLTÖ Johdanto Kosteus- ja homevaurioiden eteneminen Muita sisäilmaongelmia

Lisätiedot

SISÄILMATYÖRYHMÄN VIESTINTÄSUUNNITELMA

SISÄILMATYÖRYHMÄN VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄILMATYÖRYHMÄN VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. VIESTINNÄN ROOLI SISÄILMAONGELMIEN RATKAISEMISESSA... 2 2. VIESTINTÄSUUNNITELMAN TAVOITE... 2 3. VIESTINTÄSUUNNITELMAN TÄYTTÖ JA KÄYTTÖ... 2 4. VIESTINTÄSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmaongelmat. Ulla Lignell

Rakennusten sisäilmaongelmat. Ulla Lignell Rakennusten sisäilmaongelmat Ulla Lignell Kysymykset Millä perusteella ja kuinka usein sisäilmakartoituksia/sisäilmaselvityksiä Vantaan omistamissa kiinteistössä tehdään?- onko esimerkiksi tehty kartoitussuunnitelma

Lisätiedot

Sisäilmainfo Jyväskylän yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille

Sisäilmainfo Jyväskylän yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille Sisäilmainfo Jyväskylän yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille 20.3.2017 Tilaisuuden avaus ja yliopiston puheenvuoro, Heli Vertamo, tilapalveluinsinööri, Jyväskylän yliopisto Suomen Yliopistokiinteistöt

Lisätiedot

Työsuojelun rooli sisäilmaprosessissa. Jaakko Sohlo, työsuojeluvaltuutettu Jussi Alikoski, työsuojelupäällikkö

Työsuojelun rooli sisäilmaprosessissa. Jaakko Sohlo, työsuojeluvaltuutettu Jussi Alikoski, työsuojelupäällikkö Aihe Puhuja Työsuojelun rooli sisäilmaprosessissa Jaakko Sohlo, Jussi Alikoski, työsuojelupäällikkö Jussi Alikoski Työsuojelupäällikkö, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut / kaikki palvelualueet

Lisätiedot

OHJE TILAAJALLE: SISÄILMAHAITAN SELVITTÄMISEN ENSIVAIHEET JA KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNISEN KUNTOTUTKIMUKSEN KILPAILUTUS

OHJE TILAAJALLE: SISÄILMAHAITAN SELVITTÄMISEN ENSIVAIHEET JA KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNISEN KUNTOTUTKIMUKSEN KILPAILUTUS Lopputyöseminaari 7.6.2017 OHJE TILAAJALLE: SISÄILMAHAITAN SELVITTÄMISEN ENSIVAIHEET JA KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNISEN KUNTOTUTKIMUKSEN KILPAILUTUS Miia Kurri, Porin kaupunki RTA-kurssi/Rateko 2016-2017

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI SISÄILMAONGELMIEN RATKAISEMISESSA

IISALMEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI SISÄILMAONGELMIEN RATKAISEMISESSA Ohje 1 (7) IISALMEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI SISÄILMAONGELMIEN RATKAISEMISESSA Taustaa Ihminen viettää lähes 90 prosenttia ajastaan sisätiloissa. Suurimman osan tästä ajasta ihminen viettää yleensä kotonaan,

Lisätiedot

Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen.

Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen. Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen. Jukka-Pekka Kärki Rakennusterveysasiantuntija Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilmaongelmiin liittyvissä korjaushankkeissa

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

Siikajoen kunta Toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan

Siikajoen kunta Toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan 1 Siikajoen kunta Toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Työyhteisötoimikunta 26.5.2014 Kunnanhallitus 2.6.2014 Alkuperäinen hyväksytty 2010 Päivitetty 4/2014 Sisältö 1. Siikajoen kunnan

Lisätiedot

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen ja Rakentamisen Tietopäivä 2015 2.9.2015 Wallenius Kaisa HS 11.11.13 HS 30.1.15 2 3 Mitä tarkoittaa hyvä

Lisätiedot

Menettelytapaohjeet ja yleiset periaatteet olosuhdeongelmien ratkaisemiseksi Espoon kaupungin kiinteistöissä

Menettelytapaohjeet ja yleiset periaatteet olosuhdeongelmien ratkaisemiseksi Espoon kaupungin kiinteistöissä Menettelytapaohjeet ja yleiset periaatteet olosuhdeongelmien ratkaisemiseksi Espoon kaupungin kiinteistöissä 6.6.2017 Espoon kaupunki 2017 1 / 9 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 YLEISET PERIAATTEET ONGELMIEN

Lisätiedot

Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013

Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013 Kosteusvaurioiden korjaaminen Tie terveelliseen asumiseen? 12.11.2013 Korjausneuvoja Rakennusterveysasiantuntija Tapio Rokkonen Hengitysliiton korjausneuvontapalvelut/itä-suomi 1 Hengitysliiton korjausneuvojat

Lisätiedot

Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen

Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen 16.12.2016 JL-M Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen Hyväksynyt toimintatavakseen Jyväskylän sisäilmastoryhmä 12.2.2009 Jyväskylän kaupungin sisäilmastoryhmä 2016 Petteri Kontro, (pj.) Jaana

Lisätiedot

Monialaisen sisäilmastotyöryhmän toiminta Kankaanpään kaupungissa

Monialaisen sisäilmastotyöryhmän toiminta Kankaanpään kaupungissa Monialaisen sisäilmastotyöryhmän toiminta Kankaanpään kaupungissa 22.1.2015 Lähtökohta toiminnalle 2008 kevät talvella Kangasmetsän koulun pitkään jatkuneet sisäilmasto-ongelmien syyt tulivat esille ja

Lisätiedot

Toimintamalli sisäympäristöongelmissa

Toimintamalli sisäympäristöongelmissa Toimintamalli sisäympäristöongelmissa Anne Korpi sisäilma-asiantuntija Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Terveyden edistämisen koulutuspäivä Miten toteutamme opiskeluympäristöarvioinnin 13.11.2013, Allergiatalo,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupungin kiinteistöjen sisäilmaongelmat. Kh

Kaupunginhallitus Kaupungin kiinteistöjen sisäilmaongelmat. Kh Kaupunginhallitus 197 19.06.2017 Kaupungin kiinteistöjen sisäilmaongelmat Kh 26.09.2016 255 Kaupunginjohtaja on nimennyt sisäilmatyöryhmään työsuojelupäällikön, yhden työsuojeluvaltuutetun, sosiaali- ja

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

SIIVOTTAVUUS PÄIVÄKODEISSA

SIIVOTTAVUUS PÄIVÄKODEISSA SIIVOTTAVUUS PÄIVÄKODEISSA Ulla-Maija Höglund Hygieniahoitaja Tampereen kaupunki 30.11.2017 HYVÄ SIIVOTTAVUUS ON YKSI TERVEEN SISÄILMAN EDELLYTYKSISTÄ Päiväkodin siivottavuuden tavoitteena on hyvä sisäilma

Lisätiedot

Kuntien toimintatavat ja kipupisteet koulujen sisäilmaongelmien hoitamisessa

Kuntien toimintatavat ja kipupisteet koulujen sisäilmaongelmien hoitamisessa Kuntien toimintatavat ja kipupisteet koulujen sisäilmaongelmien hoitamisessa Anne Hyvärinen, yksikön päällikkö, dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 1 Tavoitteena ohjeistuksen kehittäminen koulujen

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Ennakkotehtävän käsittely

KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Ennakkotehtävän käsittely KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Ennakkotehtävän käsittely Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kuokkalan koulu, Jyväskylä 25.11.2014 Esa Visuri Insinööritoimisto Controlteam

Lisätiedot

Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu. Ennakkotehtävät Joensuu Jukka-Pekka Kärki

Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu. Ennakkotehtävät Joensuu Jukka-Pekka Kärki Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu Ennakkotehtävät Joensuu 2.12.2014 Jukka-Pekka Kärki Kysymys. Tutkimusten luottavuus Kuinka luotettavia ovat ns. sisäilmatutkimukset, joita tehdään

Lisätiedot

HÄRKÄÄ SARVISTA, YHDESSÄ Hyviä kokemuksia yhteistyöstä ja sisäisestä viestinnästä

HÄRKÄÄ SARVISTA, YHDESSÄ Hyviä kokemuksia yhteistyöstä ja sisäisestä viestinnästä HÄRKÄÄ SARVISTA, YHDESSÄ Hyviä kokemuksia yhteistyöstä ja sisäisestä viestinnästä Rakennuttajapäällikkö Timo Juolevi / Senaatti-kiinteistöt Tarkastaja Seppo Karhu / Kaakkois-Suomen poliisilaitos 12.9.2017

Lisätiedot

Sisäilmatutkimuksesta kokonaisuuden ymmärtämiseen - miten on onnistuttu? Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Sisäilmatutkimuksesta kokonaisuuden ymmärtämiseen - miten on onnistuttu? Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Sisäilmatutkimuksesta kokonaisuuden ymmärtämiseen - miten on onnistuttu? Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Pimeältä keskiajalta kohti sivistystä Tappava elinympäristö vain

Lisätiedot

Työhyvinvointi-ilta Työsuojelun näkökulmaa ja ajatuksia

Työhyvinvointi-ilta Työsuojelun näkökulmaa ja ajatuksia Työhyvinvointi-ilta 4.5.2017 Työsuojelun näkökulmaa ja ajatuksia Työsuojeluvaltuutettu Juha Kaitila. Miten voin auttaa? Työhyvinvointi on jokaisen henkilökohtainen kokemus Toiveena enemmän ennaltaehkäisyä

Lisätiedot

Hoitoalan työsuojeluvaltuutettujen kokemuksia sisäilmaongelmien hallinnasta. Tuula Putus Turun yliopisto

Hoitoalan työsuojeluvaltuutettujen kokemuksia sisäilmaongelmien hallinnasta. Tuula Putus Turun yliopisto Hoitoalan työsuojeluvaltuutettujen kokemuksia sisäilmaongelmien hallinnasta Tuula Putus Turun yliopisto tuula.putus@utu.fi Mistä on kysymys? TEHY:n ja Turun yliopiston välillä tutkimusyhteistyösopimus

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Oppilaan sisäilmailmoitus

Oppilaan sisäilmailmoitus Oppilaan sisäilmailmoitus Työkalu kouluterveydenhuollon ja terveysvalvonnan yhteistyölle Lounais-Suomen sisäilmapäivä 2016 Terveellisempiä ja turvallisempia toimitiloja 20.10.2016 Piritta Hirvonen Taustaa

Lisätiedot

SISÄILMAOHJEISTUS TAMPEREEN KAU- PUNGIN PALVELURAKENNUKSIIN

SISÄILMAOHJEISTUS TAMPEREEN KAU- PUNGIN PALVELURAKENNUKSIIN SISÄILMAOHJEISTUS TAMPEREEN KAU- PUNGIN PALVELURAKENNUKSIIN Tampereen kaupunki 7.2.2014 Päivitetty 8.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeistuksen sisällys... 3 2 Terveellisen sisäilmaston ohjeistus- ja seurantaryhmä...

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Timo Murtoniemi. Johtava asiantuntija, FT, Sirate Group Oy

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Timo Murtoniemi. Johtava asiantuntija, FT, Sirate Group Oy ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Timo Murtoniemi Johtava asiantuntija, FT, Sirate Group Oy Sisäilmatutkimuksissa mukana vuodesta 1999 alkaen Filosofian tohtori, Kuopion yliopisto, Väitöskirja: Mikrobikasvu

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

TARKISTUSLISTA JULKISTEN KIINTEISTÖJEN SISÄILMAONGELMIEN HALLITSEMISEKSI

TARKISTUSLISTA JULKISTEN KIINTEISTÖJEN SISÄILMAONGELMIEN HALLITSEMISEKSI TARKISTUSLISTA JULKISTEN KIINTEISTÖJEN SISÄILMAONGELMIEN HALLITSEMISEKSI uusia työkaluja käyttöön Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja, DI Vesa Pekkola, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Rakennusten

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Homekoulu haisee Eero Palomäki vanhempi asiantuntija, arkkitehti SAFA Miksi sisäilmasto-ongelmat ovat usein niin vaikeita ratkaista? Sisäilmasto-ongelmat ovat monimuotoisia ja yksinomaan

Lisätiedot

Lohjan kaupungin sisäilmaryhmä 20.9.2013 Lohjan kaupungin toimintamalli sisäilma-asioissa

Lohjan kaupungin sisäilmaryhmä 20.9.2013 Lohjan kaupungin toimintamalli sisäilma-asioissa Lohjan kaupungin toimintamalli sisäilma-asioissa TOIMINTAMALLIN SISÄLTÖ 1. MENETTELYOHJE SISÄILMAEPÄILYTILANTEESSA 1.1 Toimintamalli sisäilmaongelman selvittelytyössä 1. 2 Sisäilmaongelman tuntomerkkejä

Lisätiedot

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n. sisäilmatoiminta. Kosteus- ja hometalkoiden työmaakokous Jyväskylässä 19.-20.5.2015

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n. sisäilmatoiminta. Kosteus- ja hometalkoiden työmaakokous Jyväskylässä 19.-20.5.2015 Kosteus- ja hometalkoiden työmaakokous Jyväskylässä 19.-20.5.2015 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n sisäilmatoiminta Riitta Pirilä, kampusmanageri Jyväskylä, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 19.5.2015 Suomen

Lisätiedot

Jenna Kohtamäki työterveyshoitaja (Attendo) Tuula Airaksinen työterveyshoitaja (Attendo) kaupunginlakimies, muistion laatija

Jenna Kohtamäki työterveyshoitaja (Attendo) Tuula Airaksinen työterveyshoitaja (Attendo) kaupunginlakimies, muistion laatija Aika klo 9.00 10.54 Paikka Sampolan palvelukeskus 4.krs Sompio Läsnä Kristiina Pasula kiinteistöjohtaja, puheenjohtaja Mikko Raunio työsuojeluvaltuutettu Mika Smirnov kiinteistöpäällikkö Jarmo Vakkila

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

ENNAKOIVA SISÄILMAKLINIKKA

ENNAKOIVA SISÄILMAKLINIKKA SENAATTI-KIINTEISTÖJEN UUSI TOIMINTAMALLI SISÄILMATIEDON JAKAMISEKSI ENNAKOIVA SISÄILMAKLINIKKA Sisäilmastoseminaari 16.3.2016 MITÄ HALUAT ASIAKKAASI AJATTELEVAN SISÄILMASTA ANNE KORPI JA OLLI-PEKKA BERGMAN

Lisätiedot

Hyvässä hengessä. Ennakoivalla kiinteistönhuollolla puhtaampi sisäilma

Hyvässä hengessä. Ennakoivalla kiinteistönhuollolla puhtaampi sisäilma Hyvässä hengessä Ennakoivalla kiinteistönhuollolla puhtaampi sisäilma Ennakointi estää sisäilmaongelmia kustannustehokkaasti Hyvä sisäilma on tutkitusti työtehon ja tuottavuuden parantaja. Sisäilmalla

Lisätiedot

Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen

Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen 1.11.2012 JL-M Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen Hyväksynyt toimintatavakseen Jyväskylän sisäilmastoryhmä 12.2.2009 Jyväskylän kaupungin sisäilmastoryhmä 2012 Olli Salmela (pj.) Anneli

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

ISS Proko Oy

ISS Proko Oy ISS Proko Oy 6.9.2012 LAPIN YLIOPISTO SISÄILMARYHMÄ SISÄILMARYHMÄN KOKOUS NRO 8 PÖYTÄKIRJA Aika: 6.9.2012 klo 13.00 Paikka: Lapin yliopisto, ravintola Fellin, iso kokoushuone Läsnä: Liite 1 1 Kokouksen

Lisätiedot

kaupunginlakimies, pöytäkirjan laatija Hannele Koskinen varhaiskasvatusjohtaja Poissa: johtava hallinnon erityisasiantuntija

kaupunginlakimies, pöytäkirjan laatija Hannele Koskinen varhaiskasvatusjohtaja Poissa: johtava hallinnon erityisasiantuntija SISÄILMATYÖRYHMÄ Aika klo 12.00 13.30 Paikka Sampolan palvelukeskus 4.krs Sompio Läsnä Kristiina Pasula kiinteistöjohtaja, puheenjohtaja Mikko Raunio työsuojeluvaltuutettu Mika Smirnov kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 3 / 2010 KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisällys Ohjeen tarkoitus... 5 Säädösperusta... 5 Kosteus- ja homevaurioiden määrittely ja tunnusmerkit...

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014 SÄKYLÄN KUNTA Sisäilmaopas Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Tarmo Saarinen 2.1.2014 Sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat terveyteen. Toimintaohjeen avulla luodaan malli

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMATEKIJÖITÄ FYSIKAALISET TEKIJÄT MM. VETO, LÄMPÖTILA, KOSTEUS KEMIALLISET AINEET MM. CO2, CO, ERILAISET

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Oppilailla esiintyvien sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittaminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Oppilailla esiintyvien sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittaminen 09.01.2017 Sivu 1 / 1 4885/2016 10.03.02 5 Oppilailla esiintyvien sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittaminen Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäntynen, puh. 043 826 8978 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY KUNTOARVIO JA KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Tero Pyykkönen Rakennusinsinööri Kuntotarkastaja, AKK Molemmilla energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Kuka

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 2

Siivouspalvelukuvaus Liite 2 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Päiväkoti Tuulentupa Työväentalontie 2 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 161,0 m2 Päivittäinen työaika 1,75

Lisätiedot

Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen. vastuunjakotaulukko 2.12.2015. Lämmitys. Ilmanvaihto

Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen. vastuunjakotaulukko 2.12.2015. Lämmitys. Ilmanvaihto Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen 2.12.2015 vastuunjakotaulukko Tämä taulukko määrittelee asukkaan ja kiinteistön omistajan väliset vastuut asunnon hoidossa. Epäselvissä tilanteissä ota yhteyttä

Lisätiedot

Outoja oireita ja mitä sitten tehdään?

Outoja oireita ja mitä sitten tehdään? Outoja oireita ja mitä sitten tehdään? Vaurioituneen rakennuksen tutkimisen ja korjaamisen periaatteet Heidi-Johanna Jokelainen, RI, rakennusterveysasiantuntija Rakennusterveystiimin päällikkö FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan

Toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan 1. Eurajoen kunnan toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Työpaikan sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat työntekijöiden

Lisätiedot

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista

Lisätiedot

TERVEELLINEN JA TURVALLINEN SISÄILMA

TERVEELLINEN JA TURVALLINEN SISÄILMA 19.8.2011 TMä Työsuojelupäivät Åbossa 18.-19.8.2011 Kuva: Oulun Yliopisto ON SYK OY:N SYDÄMEN ASIA TERVEELLINEN JA TURVALLINEN SISÄILMA 1 36 % 20 % 20 % 28 % 16 % 16 % Työsuojelupäivät Åbossa 18.-19.8.2011

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2648/00.01.03/2014 47 Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (5) 47 Iltapäiväkerhotoiminnan aloittaminen Lauttasaaren musiikkiopiston tiloissa sekä Lauttasaaren ala-asteen väliaikaisen lisätilan käyttöönottaminen koulutoimintaan

Lisätiedot

Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan

Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Sisäilmaopas Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Jukka Ojanen 9.10.2015 YT-toimikunta 14.10.2015 53 Tekninen lautakunta 29.10.2015 107 Sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven ala-aste; A-rakennus Ristimäentie 9 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 559,40 m2

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

RANUAN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA RANUAN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Toimielin Käsitelty/hyväksytty Päivitetty Päivitetty Sisäilmatyöryhmä 7.11.2016 8 Yhteistyöryhmä 1.12.2016 Kunnanhallitus 5.12.2016 Huom. Tämä toimintaohje

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Annaleena Rita ja Pertti Hautala 3.12.2013 2 SISÄLTÖ 1. Rautjärven kunnan toiminta-ajatus... 3 2. Työsuojelun toiminta-ajatus... 3 3. Rautjärven kunnan työsuojelun toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Sisäilmapaja 2 24.11.2010 Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveysosasto 13.12.2010 Terveystarkastaja Seija Pulkkinen

Lisätiedot

OHJE JULKISEN RAKENNUKSEN SISÄILMAKORJAUKSEN RAKENNUTTAJALLE

OHJE JULKISEN RAKENNUKSEN SISÄILMAKORJAUKSEN RAKENNUTTAJALLE Lopputyöseminaari 7.6.2017 Opinnäytetyön, sen tulosten ja johtopäätösten esittely OHJE JULKISEN RAKENNUKSEN SISÄILMAKORJAUKSEN RAKENNUTTAJALLE Marko Levola, Porin kaupunki RTA-kurssi/Rateko 2016-2017 Lopputyön

Lisätiedot

Miksi sisäilmaongelmat eivät aina poistu rakennusta korjaamalla?

Miksi sisäilmaongelmat eivät aina poistu rakennusta korjaamalla? Miksi sisäilmaongelmat eivät aina poistu rakennusta korjaamalla? Kokonaisvaltaisuus sisäilmaongelmien ratkaisemisessa Mitä se on? Espoon kaupungin Tilakeskus ja Sisäilmayhdistys ry 14.5.2014 Hotelli Kuninkaantie

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Riippumaton asiantuntija Terveydellisen merkityksen arvioija Työntekijöiden tutkiminen Työntekijöiden seuranta tth erikoislääkäri Seija Ojanen 1 Yhteys työterveyshuoltoon

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot