Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys"

Transkriptio

1 Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys 1

2 1.1 Energiajäte pois kaatopaikoilta Energiajätteen polttolaitos Itä-Suomeen Jätteiden keräily ja lajittelu Maatalousmuovien energiakäyttöselvitys Massapolttomahdollisuudet Itä-Suomessa Energiajae Jäteosuuskunnat Maatalousmuovien keräys, kuljetus ja käsittely energiakäyttöä varten Puhdistamolietteen poltto Jätteiden esikäsittely polttoa ja materiaalihyödyntämistä varten Puhtaan puujätteen hyödyntäminen Alueellinen rinnakkaispolttokapasiteetti Bioenergian käyttöönoton edistäminen Jätteen energiasisällön hyödyntäminen

3 1.1 Energiajäte pois kaatopaikoilta Täsmennetty kuvaus: Energiajäte pois sekajätteen joukosta. Kierrätyspolttoaineeksi kelpaavalle jätteelle ehdoton kaatopaikkakielto, koska yksityistä palvelutarjontaa on. Vaikutukset: Kaatopaikkakuormitus pienenee. Fossiilisia polttoaineita säästetään, kun valmistetaan rinnakkaispolttoainetta. Yksityisten yritysten liikevaihto ja työllisyys kasvaa. EU:n jätedirektiivin tavoitteisiiin päästään. Toimijat: Yksityiset yritykset jätteen hyödyntäjinä. Kaatopaikkayhtiöt "portinvartijoina". Ympäristöviranomaiset tiedottavat yrityksiä (sekä taloyhtiöitä), että kaatopaikat eivät enää ota vastaan energiana hyödynnettävää materiaalia. 3

4 1.2 Energiajätteen polttolaitos Itä-Suomeen Täsmennetty kuvaus: Energiajakeen, kuten erilaisten muovien ja työmailta tulevien rakennusjätteiden "rakeistaminen" ja poltto yhdessä itäsuomalaisessa energiaa tuottavassa jätteenkäsittelylaitoksessa. Yhteistyön lisäys, että polttolaitosinvestointi saadaan toteutumaan Itä- Suomen alueella. Tuhkan analysointi, mahdollinen metallien erottelu, raskasmetallipitoisen tuhkan käsittely ongelmajätelaitoksella, tuhkan hyötykäyttö. Vaikutukset: Vähemmän jätettä yleiselle kaatopaikalle, sähköenergian raaka-ainetta, jätehuoltoyrityksille yksi jaos lisää kerättäväksi edelleen taloyhtiöiltä ja yleisiltä jätteenkeräyspaikoilta. Jätteenkäsittelykustannusten alentuminen. Lisätyötilaisuuksia jätealan toimijoille. Toimijat: Kunnat, jätehuoltofirmat ja ELY -keskukset sekä jätteenkäsittelylaitteiden valmistajat. Itä-Suomen alueella toimivat energiayhtiöt, Itä-Suomen yliopisto. 4

5 1.3 Jätteiden keräily ja lajittelu Täsmennetty kuvaus: Poltettavan ja mädätettävän jätteen erottelu alkulähteillä, keräyspisteissä ja koontikuljetuksissa. Erityisesti haja-asutusalueen jätteiden keräyspisteiden aukioloajat palvelemaan työ- ja lomaliikenteen aikatauluja. Tavoitteena laadukas ja tehokas toimintamalli mahdollisimman pienillä logistisilla ymp.vaikutuksilla. Vaikutukset: Kuntien jätehyötykäytön järkeistäminen ja jätealan kannattavuus ainakin kuljetusten osalta tehostuisi maksimikuormilla ja minimipäästöillä toimivaksi. Toimijat: ELY-keskus. kunnat, jäteyhtiöt ja energiayhtiöt (polttoaine-, lämpö- ja sähköyhtiöt). 5

6 1.4 Maatalousmuovien energiakäyttöselvitys Täsmennetty kuvaus: Selvitetään, missä maatalousmuoveja (paalimuovit, lannoitesäkit) voitaisiin hyödyntää energiana. Tarkastelun kohteeksi tulisi ottaa laajasti sekä pieniä että isompia kattiloita. Vaikutukset: Toiminta toteútuessaan työllistäisi muovin keräys- ja käsittelytoiminnassa sekä mahdollistaisi kattiloille edullisen polttoaineen. Toimijat: lupaviranomainen, energialaitoksia, MTK, kuljetusyritys, käsittely-yritys 6

7 1.5 Massapolttomahdollisuudet Itä-Suomessa Täsmennetty kuvaus: Tavoitteena on laatia Itä-Suomen kattava selvitys jätteen massapolton mahdollisuuksista. Vaikutukset: Keskustelu ja tarvittava kaavoitustyö käyntiin isomman polttolaitoksen sijoitusvaihtoehdoista Toimijat: Vähintään Itä-Suomen maakuntaliitot ja ELY-keskukset sekä keskeisimmät jätehuoltoyhtiöt (joko PK, ES ja PS tai laajemmin lisäksi Kainuu ja Etelä-Karjala) 7

8 1.6 Energiajae Täsmennetty kuvaus: Selvitetään energiajakeen tuottomahdolisuudet, laitoskustannukset, kuljetuskustannukset ja käytön kohteet. Vaikutukset: Jatkaa kaatopaikkojen käyttöikää, lisää energiaomavaraisuutta ja tietoisuutta eri jätefraktioiden osuuksista ja ominaisuuksista. Toimijat: Alan yritykset & ELY:jen Y-vastuualueet. 8

9 1.7 Jäteosuuskunnat Täsmennetty kuvaus: Osuuskunta jäteiden keräämiseen, ja jätejakeiden myymiseksi energiaksi. Vaikutukset: Kotitalouksien jätekustannusten poistuminen ja kierrätyksen lisääntyminen Toimijat: Kotitaloudet, jätekuljetusyritykset 9

10 1.8 Maatalousmuovien keräys, kuljetus ja käsittely energiakäyttöä varten Täsmennetty kuvaus: Maatilojen paalimuovien keräilyn, kuljetuksen, hakettamisen organisointi kustannustehokkaasti hyötykäyttöön. Vaikutukset: Tärkein asia on selvittää: - keräilyn ja käsittelyn ja hyödyntämisen edullisin järjestely. - Hyödyntäminen mahdolisimman lähellä raaka-aineita ja turhien keräily ja siirtokustannusten eliminointi. Raaka-aineen arvo energiana on noin 12 euroa/megawattitunti, eli noin 12 senttiä muovikilo. Kustannustehokkaasti järjestettynä hyötykäytöstä jää myös rahaa mouovin luovuttajille. Tätä ei saa ohjata ilman kilpailua millekkään tietylle jäteelan toimijalle vain kilpailuttamisen kautta tulee kustannustehokkuus. Toimijat: Maatalousyrittäjät potentiaaliset hyötykäytöstä kiinnostuneet lämpölaitokset ja urakoitsijat, joita kiinnostaa keräily, haketus ja kuljetus. 10

11 1.9 Puhdistamolietteen poltto Täsmennetty kuvaus: Puhdistamolietteen polttolaitteiston kehittäminen sisältäen lietteen kuivaaineennoston energiahyödyn parantamiseksi. Vaikutukset: Vähentää tarvetta lietteen viemisestä kaatopaikoille, kun poltto saadaan sujuvaksi. Muut hyötykäyttö kohteet ovat vähäisiä lietemäärään nähden. Toimijat: Puhdistamot, energiantuottajat ja laitevalmistajat. 11

12 1.10 Jätteiden esikäsittely polttoa ja materiaalihyödyntämistä varten Täsmennetty kuvaus: Toteutetaan tarvittava esikäsittelykapasiteetti niin, että materiaalina hyödynnettävät ja energiana hyödynnettävät yhdyskuntajätteet voidaan toimittaa jatkokäsittelyyn. Vaikutukset: Luo edellytykset jätteiden jatkohyödyntämiselle Toimijat: kunnat, jätelaitokset, jätealan yritykset 12

13 1.11 Puhtaan puujätteen hyödyntäminen Täsmennetty kuvaus: Järjestetään polttokelpoiselle puujätteelle vastaanotto- ja käsittelypaikkoja (murskaus) ja toimitetaan hyötykäyttöön. Vaikutukset: Lisää jätteiden hyötykäyttöä ja vähentää biohajoavien jätteiden kaatopaikkakäsittelyä. Toimijat: kunnat jätelaitokset, jätealan yritykset 13

14 1.12 Alueellinen rinnakkaispolttokapasiteetti Täsmennetty kuvaus: Selvitetään alueellinen rinnakkaispolttokapasiteetti ja sen soveltuvuus kierrätyspolttoaineen polttoon sekä arvio keräys- ja käsittelyjärjestelmän kustannuksista. Selvitetään tukimahdollisuuksia kaasujen puhdistuksesta ja mittaamisesta aiheutuviin kuluihin. Kannustetaan ottamaan alueen energialaitosten rinnakkaispolttokapasiteetti käyttöön. Vaikutukset: Edistää energiajätteiden hyödyntämistä rinnakkaispolttolaitoksissa Toimijat: teollisuus ja energialaitokset, jätelaitokset, ELY -keskus 14

15 1.13 Bioenergian käyttöönoton edistäminen Täsmennetty kuvaus: Laajennetaan Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa käynnissä olevia niin liikennebiokaasun kuin muunkin bioenergian (metsähake) kehittämishankkeita koko Itä-Suomeen. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan Bioenergiaohjelmassa on tavoitteena biokaasun määrän nelinkertaistaminen 2015 mennessä (2004 lähtötasolta). Lisäksi biojäte voi olla energiana hyödynnettävää mm. biokaasutuksessa. Bioenergian käytön kehittämiseen liittyen tehdään tutkimus- ja kehittämistoimintaa Itä-Suomen korkeakouluissa. Vaikutukset: Jätteiden hyötykäytön lisääminen, biohajoavien jätteiden kaatopaikkakäsittelyn vähentäminen, fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla Toimijat: ELY -keskus, tutkimuslaitokset, yritykset, jätelaitokset 15

16 1.14 Jätteen energiasisällön hyödyntäminen Täsmennetty kuvaus: Jätteenpolttolaitoksen toteuttaminen. Jätteiden kaatopaikkasijoitusta tulee vähentää, mutta suuri osa orgaanisesta jätteestä soveltuu heikosti kierrätettäväksi materiaalina. Jätteenpoltto tarjoaa hyvän vaihtoehdon, joka tukee biohajoavan materiaalin eneriankäyttötavoitetta ja säästää varsinaisia polttoaineita. Vaikutukset: Kunnat voivat korvata kaatopaikkaa. Tämä edistää luonnonsuojelua. Tarjoaa myös vaihtoehdon elinkeinoelämän palaville jätteille. Hanke voidaan toteuttaa myös yksityisen yrityksen toimesta. Toimijat: Kunnat ja yritykset. 16

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteiden hyödyntäminen Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteen hyödyntäminen Hyötykäyttö Suomessa Tavoitteena on hyödyntää syntyvistä jätteistä mahdollisimman suuri osa. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010

JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010 JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010 Alkusanat Jätehuollon yhteistyösopimuksen mukaan jätehuollon johtoryhmä antaa maaliskuun loppuun mennessä raportin edellisen vuoden toiminnasta. Jätehuollosta muodostettiin Varkauden

Lisätiedot

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2 Nro 2 MARRASkuu 2012 SITA FINLANDIN ASIAKASLEHTI rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet Orivon laitokselle Pekka Kaven, SRV Rakennusjätteen lajittelu

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11 Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntien elinvoiman Hallitusohjelmatavoitteett 2011 2015 Suomen Kuntaliitto Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntienn elinvoiman 1 Sisältö

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Jätealan Yrittäjien valiokunta yhtyy Ympäristöyritysten

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI

OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET * * Ympäristöpolitiikan tuloksellisuutta tutkivan työryhmän (Working Party on Environmental Performance) 18.

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA

JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA JÄTE ON VOIMAVARA Kolmesataa kiloa henkilöä kohden vuodessa. Se on jätemäärä, joka syntyy kotitalouksista jokaisen suomalainen heittäessä roskapussit roska-astioihin.

Lisätiedot

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat Jätekukon asiakaslehti joka kotiin 2014 IK - ITELLA POSTI OY JULKINEN TIEDOTE JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat SIVU 7 Ota

Lisätiedot

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11 Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle Impola Risto Tiihonen Ismo 30.11.2011 2 (38) Alkusanat Tämä biopolttoaineterminaalien perustamista

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ 1 MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ Vesa Niemitalo Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2008 2 SISÄLLYS 1. TAUSTA 1 1.1. Hankkeen

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Keski-Suomen strategian pääasiallinen sisältö ja suhde muissa ohjelmissa esitettyihin ympäristötavoitteisiin

Lisätiedot

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Päätös Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012 Hakemus Talvivaara

Lisätiedot