Energiatutkimuskeskuksen palvelut kiertotalouden näkökulmasta Kiertotalous seminaari Teknologia- ja ympäristöala, Varkaus Jukka Huttunen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiatutkimuskeskuksen palvelut kiertotalouden näkökulmasta Kiertotalous seminaari 21.4.2015. Teknologia- ja ympäristöala, Varkaus Jukka Huttunen"

Transkriptio

1 Energiatutkimuskeskuksen palvelut kiertotalouden näkökulmasta Kiertotalous seminaari Teknologia- ja ympäristöala, Varkaus Jukka Huttunen

2 Varkauden kampus - energiatutkimuskeskusta luomassa Energiatutkimuskeskus tulee tarjoamaan Suomessa asiakaslähtöisiä energiatutkimuspalveluja energiateknologian toimialan yrityksille sekä julkisen sektorin asiakkaille Tarkoituksena on tukea Varkauden kaupungin kehittymistä ja vaikuttaa pitkällä tähtäimellä kansainvälisenä toimijana energiatutkimuksessa Toimintaympäristöä käytetään myös koulutuksiin perusopetuksessa sekä myydään oppimisympäristöksi

3 Energiatutkimuskeskuksen laitteet Arina ja leijupetikattilajärjestelmät Pyrolyysiöljyn testausympäristö Korroosiontestauskammio Savukaasun puhdistuslaitteistoja Hiukkastenpäästöjen mittauslaitteisto

4 Energiatutkimuskeskuksen laitteet Savukaasun kaasukomponenttien mittauslaitteisto (FTIR) Peruslaboratoriopalvelut Savukaasuille savupiipussa referenssipäästömittauspaikka Polttoaineensyöttölaitteistot Maalämpöjärjestelmä

5

6 Tausta kiertotalousproblematiikalle kattilaympäristöissä Tällä hetkellä jätejakeita menee poltettavaksi suuria määriä kaikkialla (jätteenpoltto) Jätejakeet ovat vaikeita polttoaineita, jotka vaativat kattilalta erikoissuunnittelua, polttolaitteistoilta erikoishuoltoa, eikä nykytekniikoilla edes päästä kovin hyvään sähköntuotantohyötysuhteeseen em. kattiloissa (saadaan siis lähinnä lämpöä) Kun jätejakeita erotellaan paremmin (eroteltujen jakeiden hyötykäyttö) Kattilalle jää poltettavaksi vielä vaikeampia polttoaineita Tiettyjä arvokkaita jakeita ei edelleenkään saada talteen - esim. metalleista saadaan hyvällä hyötysuhteella vain kaikkein tavanomaisimpia jakeita, ja maametalleita ei juuri lainkaan Kaiken lisäksi erotustekniikat saattavat erottaa liian tehokkaasti epäkurantit jakeet Tietyissä tapauksissa lopputuotos lähinnä rejektiä ja varsinaista eroteltua jaetta syntyy hyvin vähän Tavoiteltava tilanne Jätettä syntyisi mahdollisimman vähän Syntynyt jäte tunnettaisiin mahdollisimman hyvin Todellisuudessa menneisyyden tuote (10 15 v. sitten tuotettu) on tämän päivän jäte

7 Leijupetikattila Energiatutkimuskeskuskäytössä leijupedillä tutkitaan millä tavalla polttoaineen vaihtelu ja sekoitussuhde vaikuttavat syntyviin savukaasuihin, millä tavalla ilman syöttötasojen vaihtelu vaikuttaa palamiseen sekä millä tavalla kiertokaasun syöttö vaikuttaa kattilaan => Vaikuttavat tuhkan muodostumiseen Leijupetikattila on itse suunniteltu ja teholtaan kw Kattila sisältää suuren määrän mittausyhteitä, joilla voidaan tutkia polton aikana tapahtuvaa lämpötilakäyttäytymistä kattilan eri segmenteissä

8 Polttoaineet Kierrätyspolttoaineet REF Yhdyskuntajäte Biopolttoaineet Hake, pelletti, turve Leijupetikattilassa voidaan polttaa erilaisia polttoaineita yksin tai yhdistellen

9

10 Kierrätyksen ja lajittelun palvelut Tavoite lajitella paremmin! Jätteen syntyyn ja lajitteluun kannattaa vaikuttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Erilaiset selvitystyöt mm. kotitalousjätteiden laatuperustaisen hinnoittelumallin kehittäminen yms. Tällä hetkellä polttoaineet Polttoaineet epätasalaatuisia => trendi vain vaikeampien polttoaineiden suuntaan Polttoaine sisältää haitallisia yhdisteitä joko savukaasujen tai palamisreaktion kannalta Polttoaineessa suuria tuhkapitoisuuksia Polttoaine sisältää laitteistoja tukkeuttavia ja rikkovia partikkeleita Keinot vaikuttaa lajittelulla laitteiden ongelmakohtiin Puhdistus- ja erotinlaitteistojen koejärjestelyt ja koeajot => minkälaiset kombinaatiot ovat tehokkaita ja minkä tyyppinen toiminta on kustannustehokasta ja mikä taas ei Fokuksessa eritoten alumiinin erotus on tällä hetkellä vaikeasti erotettavissa oleva metalli, joka haittaa merkittävästi kattiloiden toimintaa, nostaa huoltokustannuksia ja on itsessään tarpeellinen metalli, jolle on merkittävät kierrätysmarkkinat

11 Tuhkaan liittyvät palvelut Tuhka on potentiaalinen raaka-aine Jos tuhka on oikeanlaista (vaarallisia liukoisia komponentteja ei saa olla liikaa) Jos löytyy sopivia tuotteita, jonka osana tuhkaa on mahdollista käyttää Tuhkan analysointipalvelut Jätejakeiden analysointi, kuten lento- ja pohjatuhkasta hyödynnettävien aineiden määrät Pohjatuhkan liukoisuuteen liittyvät kokeet Pohjatuhkan palamattomien komponenttien pitoisuuksien määritys (hehkutushäviöt) sekä partikkelikoon määritys Kemialliset analyysit Tuhkamäärään vaikuttaminen prosessin ja laitedemojen kautta Tuhkassa runsaasti oksideja ja karbideja, joihin on mahdollista vaikuttaa olosuhteita muokkaavilla laitteistoilla

12 Tuhka leijupetikattilaympäristössä Näiden lisäksi tuhkan muodostumiseen on tarkoitus vaikuttaa erilaisilla prosessiin liittyvillä säädöillä Keinot vaikuttaa laitteilla ongelmakohtiin Polttoaineen esikäsittelyä Ajonaikaista sekoittamista tukipolttoaineiden kanssa Erilaista katalyyttien syöttöä Ilman ja savukaasun syötön hallintaa Hiekansyötön ja tuhkanpoiston hallintaa (Polttoaineen jatkuvatoimista kosteuden mittaamista)

13 Tuhka leijupetikattilaympäristössä Palvelut em. kohtien selvittämiseksi tutkimuslaitteistolla: Polttamisen sekä polttoaineen käyttäytymiskokeet tukipolttoaineiden ja katalyyttien syöttömuutoksilla Kattilamateriaalien korroosiotestaukset korroosiosondilla Pedin käyttäytymiskokeet vaikeilla polttoaineilla Likaantumisen vaikutuksen testaukset ajettavuuteen tuhkan käyttäytymiseen sekä korroosioon (ajomallikehitys pedin käyttäytymisen pohjalta & hiekan sulamispistemittaukset eri natrium-, kalium- ja alumiinipitoisuuksilla) Tavoite pystyä ottamaan polttoprosessissa talteen hyödyllisiä aineita, kuten erottamaan metalleja tai muita arvokkaita jaokkeita tuhkasta Tuhkan fraktioitumisen ja lämpötilan vaikutukset erityyppisten tuhkien faasimuotoon Jakeiden jatkojalostus Mittaukset polttoaineiden sekaan syötettyjen lisä- ja tukipolttoaineiden vaikutuksesta tuhkan ominaisuuksiin sekä puhdistuslaitteiden hyödyntäminen tuhkafraktioiden erotuksessa

14 Korroosiontestauskammio Pystyä tutkimaan eri materiaalien korroosiokäyttäytymistä Kammioon ajetaan leijupetikattilassa poltettavien mm. yhdyskuntajätteiden synnyttämää savukaasua Palvelut: kattila- ja vaihdinmateriaalitestaukset materiaalintestauskammiossa, kattilamateriaalien korroosiotestaukset korroosiosondilla Pystyä tutkimaan eri polttoaineiden savukaasujen korroosiominaisuuksia eri lämpötiloissa laimentamatta savukaasua Pyritään löytämään sopivia materiaaleja mm. kattiloiden tulistimille, pienen kokoluokan sähköntuotantolaitteistojen höyrystin lämmönvaihtimille yms.

15 Muut kiertotalouteen liittyvät tavoitteet Kiertotalouteen liittyen jätteen osalta esiin nousee muutamia olennaisia kysymyksiä Parempi sähköntuotantohyötysuhde? Jätejakeiden polttoon liittyvä sähköntuotantohyötysuhde jää heikoksi, koska jätejakeista syntyvät aggressiiviset tuotekaasut korrodoivat voimakkaasti kuumissa lämpötiloissa => siksi lämpötilat matalat ja sähköntuotantohyötysuhde heikko Kuinka saada laitteet kestämään tai polttoaine vähemmän aggressiivisemmaksi? Korkeampi jalostusaste? Jakeita on mahdollista kaasuttaa tai nesteyttää voiko polton sijasta jostain jätejakeesta mahdollisesti tehdä tuotekaasua johonkin prosessiin tai vaikka liikennepolttoainetta? Miksi polttaa, miksi ei prosessoida? Onko jokin jätejae mahdollista polton sijasta prosessoida uuteen muotoon ja millä edellytyksillä (esim. pinnoitemateriaalit, korkeamman jalostusasteen tuotteiden raaka-aineet)? Onko jätejakeissa sellaisia komponentteja, joita on helppo palauttaa toisiksi tuotteiksi (vrt. puukuidun matka paperitehtaissa kohti nanosellua)?

16 Jukka Huttunen Savonia-ammattikorkeakoulu Varkauden kampus Osmajoentie 75, Varkaus GSM: KIITOS!

EKOTEHOKAS JÄTTEENPOLTTO

EKOTEHOKAS JÄTTEENPOLTTO e n e r g i a Pasi Makkonen, asiakaspäällikkö VTT Kehitteillä sekapolttoon soveltuva pienen koon voimalaitos EKOTEHOKAS JÄTTEENPOLTTO tuottaa puhdasta energiaa lähellä 1 2 3 4 5 Jätteiden mukana Suomessa

Lisätiedot

SEKAJÄTETTÄ JA ENERGIAJÄTETTÄ POLTTAVIEN JÄTTEENPOLTTOLAITOSTEN ENERGIANTUOTANNON HYÖTYSUHTEET

SEKAJÄTETTÄ JA ENERGIAJÄTETTÄ POLTTAVIEN JÄTTEENPOLTTOLAITOSTEN ENERGIANTUOTANNON HYÖTYSUHTEET LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari SEKAJÄTETTÄ JA ENERGIAJÄTETTÄ POLTTAVIEN JÄTTEENPOLTTOLAITOSTEN

Lisätiedot

Linjauksia yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisestä ja kestävästä jätehuollosta

Linjauksia yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisestä ja kestävästä jätehuollosta Saatteeksi Linjauksia yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisestä ja kestävästä jätehuollosta Hyväksytty puoluehallituksessa 20.10.2006 Kunnallinen jätepolitiikka elää parhaillaan voimakkaiden muutosten

Lisätiedot

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 24.2.2005 18067 LAHTI ENERGIA OY KIERRÄTYSPOLTTOAINEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTTÖHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014)

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) LUONNOS 19.5.2015 A U T H O R S : Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Reijo Hynynen, Jari Hämäläinen,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue pakokaasu 350K 2,14 kg/s 650K kv5 Jäähdytysvesi 364K 2,22 kg/s polttoilma 461 K 2,07 kg/s 298K 345 K m kv = 7,9kg/s 358K kv3 m k v 4 Kaukolämpö 327 K 318K

Lisätiedot

Niko Karilainen PETIHIEKAN KIERRÄTYS VOIMALAITOKSESSA

Niko Karilainen PETIHIEKAN KIERRÄTYS VOIMALAITOKSESSA Niko Karilainen PETIHIEKAN KIERRÄTYS VOIMALAITOKSESSA Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Energiatekniikan suuntautumisvaihtoehto 2012 PETIHIEKAN KIERRÄTYS VOIMALAITOKSESSA Karilainen, Niko Satakunnan

Lisätiedot

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS w w w f i. i r u m. h i n k u f o o - Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIN- KÄSITTELYKESKUS

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

12 Jätteen. loppukäsittely ja loppukäsittely paikat

12 Jätteen. loppukäsittely ja loppukäsittely paikat 12 Jätteen loppukäsittely ja loppukäsittely paikat SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Jätteen loppukäsittely ja loppukäsittelypaikat Kotka 2011 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa KELPO RAPORTTI 5.3.2002 KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa Yhteistarkastelu yhdyskuntalietteiden, hakkuutähteiden ja peltobiomassojen kanssa Martti Heikkinen, Sirke

Lisätiedot

KATSAUS tekniikan ja liikenteen toimialan työelämäläheisyyteen SIDOS

KATSAUS tekniikan ja liikenteen toimialan työelämäläheisyyteen SIDOS KATSAUS tekniikan ja liikenteen toimialan työelämäläheisyyteen SIDOS 1 Sidos 2012 Teksti: Juhani Talvela Kuva: Arja Sinkko Johdanto 2 Arja Sinkko: Oppimisprojektit yritysyhteistyön sillanrakentajina 5

Lisätiedot

OLKIMATKA TANSKAAN 8. - 10.4.2014

OLKIMATKA TANSKAAN 8. - 10.4.2014 OLKIMATKA TANSKAAN 8. - 10.4.2014 Matkaraportti 6.5.2014 Hanna Hällfors Jukka Saarinen Aki Finér 2 Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle -hanke järjesti olkimatkan 8. - 10.4.2014 Tanskaan. Matkan

Lisätiedot

LUT Scientific and Expertise Publications BIOTULI. Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit. Katsaus hankkeeseen. Sanna Tomperi (toim.

LUT Scientific and Expertise Publications BIOTULI. Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit. Katsaus hankkeeseen. Sanna Tomperi (toim. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tuotantotalouden tiedekunta LUT School of Industrial Engineering and Management LUT Kouvola LUT Scientific and Expertise Publications

Lisätiedot

Selvitys jätteen energiakäytöstä ja päästökaupasta

Selvitys jätteen energiakäytöstä ja päästökaupasta RAPORTTI 52A16339 25.6.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Selvitys jätteen energiakäytöstä ja päästökaupasta Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteiden hyödyntäminen Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteen hyödyntäminen Hyötykäyttö Suomessa Tavoitteena on hyödyntää syntyvistä jätteistä mahdollisimman suuri osa. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010 Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä Elina Ojala 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTAA SELVITYKSESTÄ... 3 3 BIOTUHKA JA LANNOITUS... 4 3.1 Puunpoltossa syntyvän

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN

Lisätiedot

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa JULKAISIJA Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-25-2 Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Soprano Oyj, Katja Aalto Painopaikka: Erweko Painotuote Oy, Helsinki

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU Biojäte ja hepolanta hankkeen selvityksiä 2/4 MTT Hevostutkimus Marianna Myllymäki Susanna Särkijärvi MTT Sotkamo Tiina Karppinen Heidi Kumpula Elina Virkkunen

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Westenergy Oy Ab Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 7.4.2008 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa

KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa Mika Arffman Marjaleena Aatamila Jarmo Tervo Pentti Janka Jari Kymäläinen 3 ALKUSANAT 1.1.2001-31.3.2002

Lisätiedot

Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut

Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut Muovipoli Oy Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut Raportti 30.6.2014 Muovipoli Oy Soratie 2 15550 Nastola etunimi.sukunimi@muovipoli.fi www.muovipoli.fi Tämä raportti on tuotettu projektissa

Lisätiedot

Luokitteluohje sekajätteen koostumustutkimuksiin

Luokitteluohje sekajätteen koostumustutkimuksiin Olli Sahimaa Luokitteluohje sekajätteen koostumustutkimuksiin Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 22.5.2014 Valvoja: Professori Riku

Lisätiedot

POLTTOAINEET JA NIIDEN KUSTANNUSTEN OPTIMOINTI LÄMMÖNTUOTOSSA

POLTTOAINEET JA NIIDEN KUSTANNUSTEN OPTIMOINTI LÄMMÖNTUOTOSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari POLTTOAINEET JA NIIDEN KUSTANNUSTEN OPTIMOINTI LÄMMÖNTUOTOSSA

Lisätiedot

PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA

PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA Mikko Jokinen Kari Kirjavainen Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ohjaaja: Martti Aho PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA Tiivistelmä Raportti on yleiskuvaus puupellettien valmistuksesta,

Lisätiedot

OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET JA NIIDEN ENERGIATUOTANTOPOTENTIAALI VARSINAIS-SUOMESSA

OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET JA NIIDEN ENERGIATUOTANTOPOTENTIAALI VARSINAIS-SUOMESSA Pure Biomass TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Olli Neuvonen, Tuomas Liuksiala, Juha-Matti Välimaa, Tomi Lahtinen, Tommi Heinonen, Olli Suominen OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET

Lisätiedot

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 Keski-SUOMi Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 6 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTA 7 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 9 YLEISKATSAUS

Lisätiedot

Johdanto TEHTÄVÄ 1 TEHTÄVÄ 2

Johdanto TEHTÄVÄ 1 TEHTÄVÄ 2 1 Johdanto Muoveja on nykyään kaikkialla ympärillämme, ja ne auttavat tekemään elämästämme puhtaampaa, helpompaa, turvallisempaa, mukavampaa ja nautittavampaa. Muovien käyttö lisääntyy kaiken aikaa, sillä

Lisätiedot