TUHKASTA TIMANTTEJA PEITTOON KIERRÄTYSPUISTO HANKE JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS MURROKSESSA LIIKETOIMINTAA ENSIKSI EHTIVILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUHKASTA TIMANTTEJA PEITTOON KIERRÄTYSPUISTO HANKE JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS MURROKSESSA LIIKETOIMINTAA ENSIKSI EHTIVILLE"

Transkriptio

1 TUHKASTA TIMANTTEJA PEITTOON KIERRÄTYSPUISTO HANKE JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS MURROKSESSA LIIKETOIMINTAA ENSIKSI EHTIVILLE MIRJA MUTIKAINEN, RAMBOLL

2 NYKYTILAN PÄÄKOHDAT LYHYESTI Suomessa syntyy vuosittain noin 95 milj. tonnia jätteitä - Rakentaminen tuottaa yli 20 % ja teollisuus noin 15 % Suomessa toimii 800 ympäristöteknologian yritystä joilla liikevaihtoa yht. 4 mrd Jätehuolto: 1,6 miljardia euroa (sis. metallien kierrätys) alla kaaviona Kunnalliset jätelaitokset : 300 miljoonaa euroa Lähde: Tilastokeskus 2011 Lähde: Ympäristöyritysten Liitto ry 2

3 JÄTEHUOLTOON JA KIERRÄTYKSEEN KOHDISTUU VOIMAKKAITA ULKOISIA MUUTOKSIA Muutoksen ajureita ovat muuttuva lainsäädäntö kasvava ympäristötietoisuus raaka-aineiden niukkuus ja nousevat hinnat energian hinta Muutoksen seurauksena Jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö lisääntyvät merkittävästi läjityksen sijaan Käytetyn maa aineksen puhdistus ja kierrätys lisääntyy Keskitetty teollinen lajittelu lisääntyy Rakennusjätteen keräys ja kierrätys lisääntyy Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (SER) käsittely ja kierrätys lisääntyy Muovin kierrätys lisääntyy Nestemäisen polttoaineen, bioöljyn ja biohiilen merkitys kasvaa jätteiden hyödyntämisessä Jätteestä tulee pula ja sille tulee hinta: tulevaisuudessa maksetaan jätteen saamisesta eikä sen poiskuljettamisesta Puhtauden ja turvallisuuden merkitys kasvaa, koska käsittely lisääntyy ja monipuolistuu 3

4 SUOMESSA RAKENTAMISEN JA PURKUTYÖN JÄTTEESSÄ ON PALJON PUUPERÄISTÄ MATERIAALIA MENEE NYT ENERGIAKÄYTTÖÖN Suomessa rakentamisen ja purkutyön jätteestä keskimäärin 40 % on puuperäistä, mikä on suhteellisesti paljon enemmän kuin esim. muualla Euroopassa Suomessa syntyy jätepuuta vuosittain noin tonnia, josta tonnia on peräisin rakentamisesta ja rakennusten purkamisesta (Metla 2012) Vuonna 2008 kierrätyspuuta käytettiin energiantuotantoon kuutiometriä, ja tämä määrä on ollut kasvussa Jätelain mukaan rakennus- ja purkujätteestä on hyödynnettävä materiaalina vuoteen 2020 mennessä vähintään 70 %.Kokonaispalveluiden tarjoamisella, esim. purkupalveluilla sekä metalli-, muovi- ja ongelmajätteen kierrätyksellä, on tässä suuri merkitys Puujätteen energiahyödyntäminen toimii Suomessa siis melko hyvin, mutta kierrätysvaatimukset asettavat paineita kehittää puujätteen materiaalikierrätystä energiakäytön rinnalle 4

5 5 MUOVIJÄTTEEN VOLYYMI JA KIERRÄTYSTARVE KASVAVAT, MYÖS RAKENNUS- JA PURKUJÄTTEESSÄ Suurin osa kotitalouksien ja kaupan muovipakkausjätteestä päätyy kaatopaikoille. Muovia arvioidaan olevan kaatopaikalle joutuvassa sekajätteessä tonnia Muovijätteestä noin 60 % on pakkausjätettä. Muita virtoja syntyy mm. rakennus- ja autoteollisuudessa, sähkö- ja elektroniikkalaitteista, maataloudessa ja huonekaluista Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten osalta tuottajayhteisö Teollisuuden pakkausjätemuovit ovat yleensä puhtaita ja saatavina suurissa määrissä Muovijätteen määrän oletetaan kasvavan merkittävästi. Arvion mukaan muovijätteen kokonaismäärä v ylittää tonnia. Uusiomuovia käyttää tällä hetkellä pääsääntöisesti rakennustuoteteollisuus. Potentiaalia käyttöön muoviteollisuudessa ja muun käytön lisäämiseen on, mikäli halutunlaatuista materiaalia olisi saatavilla Muovijätettä viedään myös ulkomaille. Tulevaisuudessa muovin energiakäyttö kilpailee kierrätyksen kanssa.

6 6 VÄHITTÄISKAUPPA - PAKKAUSTEN OSITTAISESTA TUOTTAJAVASTUUSTA TÄYTEEN VASTUUSEEN Vähittäiskaupan jätehuoltoon kuuluvat tärkeimpinä ruokajäte (biojäte) tuottajavastuunalaiset jakeet: pakkaukset, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, akut, paristot, energiansäästölamput Osittaisella tuottajavastuulla tarkoitettiin, että tuottajat vastasivat asetettujen kierrätystavoitteiden saavuttamisesta Lähde: Päivittäistavarakauppa ry Uusi jätelaki: tuottajan on järjestettävä käytöstä poistettavien tuotteiden vastaanottopaikkoja siten että tuotteen voi maksutta ja vaivattomasti luovuttaa järjestettyyn vastaanottoon Vastuun kantavat tuottajat, eli pakattujen tuotteiden maahantuojat ja tuotteiden pakkaajat Kierrätystä varten on perustettu pakkausalan tuottajayhteisöt (7 kpl). Myös kunnat tekevät paljon työtä kuluttajapakkausten kierrätyksessä hoitaen kiinteistökeräystä ja aluekeräyspisteitä Kuluttajapakkausten vastaanottopisteverkko tulee rakentaa mennessä.

7 7 METALLIEN KIERRÄTYS ON LOKAALIA JA GLOBAALIA LOGISTIIKKAA Suomessa kierrätetään metalleja vuosittain miljoonan euron arvosta. Markkinat vaihtelevat kansainvälisten suhdanteiden mukaan Metalliromun hinta määräytyy globaalin kysynnän ja tarjonnan mukaan Metallien kierrätyksen alkupäässä toimii yli sata pientä romuliikettä Vaikka metallien kierrätys on logistisen ketjun alkupään osalta etupäässä paikallista toimintaa, kierrätysmetallin loppuasiakas voi olla missä päin maailmaa tahansa. Lähde: Stena Groupin nettisivut

8 JÄTTEISTÄ VOI TEHDÄ MONIPUOLISESTI POLTTOAINEITA Bioetanolia valmistetaan jätteiden biologisesti hajoavista osista. Sitä käytetään paljon seosaineena. Biodieseliä valmistetaan käytetystä rasvasta ja eläinöljystä (FAME) tai metsäteollisuuden puuperäisestä biomassasta. Biodieseliä voidaan käyttää normaalin dieselin sijasta. Biokaasua saadaan biomassasta (mm. liete, lanta, jätteet ja peltobiomassat) biokaasureaktorissa sekä kaatopaikoilla muodostuvan kaasun keräyksellä Puukaasua voidaan tuottaa jätepuuta, esim. sahausjätteitä, kaasuttamalla. On mahdollista käyttää myös palaturvetta. Bioöljyä voidaan käyttää mm. lämpölaitoksissa fossiilisen öljyn korvaajana ja edelleen jalostettuna myös liikenteen polttoaineena. Pyrolyysiöljyä voidaan valmistaa metsäpolttoaineista sekä metsäteollisuuden kiinteistä ja nestemäisistä sivutuotteista. Biohiili (torrefioitu biomassa) on kiinteä polttoainejaloste, jolla on potentiaalia kivihiilen korvaajana voimalaitoksissa. Raaka-aineena voidaan käyttää puuta, maatalouden sivutuotteita tai jätteitä. 8

9 JÄTELOGISTIIKKA ON KASVAVA MARKKINA JA UUSI LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUS Keskimääräinen kuljetusmatka keräyspisteistä vastaanottopisteisiin ja keräyksen keskimääräinen kesto kuormaa kohti kasvavat Kokonaiskuljetussuorite kasvaa Kasvua myös keräyksessä Kokonaiskustannukset (eli ostopalveluiden määrä) kasvavat, suurin kasvu haja-asutusalueilla. Jäteauton kuljettajien tehtävien määrä kasvaa. Energiahyödynnettävän ja kierrätettävän jätteen kuljetuksia tullaan yhdistämään siirtokuormausasemilla muihin kuljetuksiin, esimerkiksi bioenergian ja biojätteen, kierrätettävän metallin ja soveltuvan kappaletavaran kuljetuksiin. Siirtokuormausasemille voidaan sijoittaa myös erilaisia kierrätykseen liittyviä toimintoja ja lisäarvopalveluja. 9

10 JÄTEALAN ARVOKETJUSSA ON TILAA UUSILLE TOIMIJOILLE Lähde: Ympäristöyritysten Liitto ry 10

11 PITEMMÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ TEOLLISET JA YHTEISKUNNALLISET SYMBIOOSIT JA KIBS KEHITTYVÄT MERKITTÄVÄSTI KIBS = Knowledge Intensive Business Services Lähde: Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto 11

12 ESIMERKKEJÄ ENSIKSI EHTINEISTÄ : DELETE (EX-TOIVONEN-YHTIÖT TAMPERE), BIOTEHDAS Tanskalaisesta Axcelista Deleten uusi pääomistaja ( ) Taaleritehtaan Biotehdas rakentaa Ouluun biokaasulaitoksen ( ) Pohjoismainen pääomasijoittaja Axcel osti Deleten osake-enemmistön Deleten liiketoiminta-alueita ovat teollisuuden puhdistuspalvelut, kunnostuspalvelut, purkupalvelut sekä kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut. Delete: 700 työntekijää 27 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa sekä Liettuassa. Liikevaihto noin 100 miljoonaa euroa. Axcelin taustalla on laaja joukko tanskalaisia ja kansainvälisiä sijoittajia Tähän mennessä Axcel on sijoittanut 39 yhtiöön ja tehnyt näihin 50 merkittävää lisäyritysostoa Toimiva laitos v lopulla, investointi n. 8 miljoonaa euroa. Biotehdas-ketjun neljäs laitos Raaka-aineena erilliskerättyä ja kaupan biojätettä sekä puhdistamolietettä. Käsittelykapasiteetti alussa tonnia jätettä. Biokaasuenergiaa n MWh vuodessa, mikä vastaa noin 650 omakotitalon energiankulutusta. Biotehdas-rahaston sijoituskapasiteetti on miljoonaa euroa ja mukana on 200 sijoittajaa. Ensimmäinen investointi oli Huittisissa toimivan VamBio Oy:n biokaasulaitos. Lähde: Yritysten lehdistötiedotteet 12

13 TÄMÄN PÄIVÄN JÄTE ON HUOMISEN RAAKA- AINE - JA HYVÄÄ BUSINESTA. KIITOS! 13

Jätelakiesityksen sudenkuopat

Jätelakiesityksen sudenkuopat Jätelakiesityksen sudenkuopat Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Uusi jätelaki vesittäisi suurelta osin saavutetut pakkausten hyötykäytön ympäristöhyödyt ja aiheuttaisi paljon turhia lisäkustannuksia.

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MATERIAALIVIRTOJEN KARTOITUS

VARSINAIS-SUOMEN MATERIAALIVIRTOJEN KARTOITUS OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 166 TUTKIMUKSIA Henna Knuutila, Anna Kangas, Ellinoora Leino-Richert & Arttu Koskinen VARSINAIS-SUOMEN MATERIAALIVIRTOJEN KARTOITUS Turun ammattikorkeakoulun raportteja

Lisätiedot

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteiden hyödyntäminen Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteen hyödyntäminen Hyötykäyttö Suomessa Tavoitteena on hyödyntää syntyvistä jätteistä mahdollisimman suuri osa. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 15.4.2014 nro 13 Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Elina Virkkunen Projektipäällikkö MTT Sotkamo Keskiruotsalainen Östersundin kunta Jämtlannissa

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Yleinen osa 1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Tämä jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Tässä osassa kerrotaan

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

MEPAK-KIERRÄTYS OY Kierrätystavoite on jo ylitetty

MEPAK-KIERRÄTYS OY Kierrätystavoite on jo ylitetty MEPAK-KIERRÄTYS OY Kierrätystavoite on jo ylitetty Metallipakkausten kierrätyksessä on Suomessa saavutettu jo 50 prosentin aste. Tulos kuvaa alan ja Mepak-Kierrätys Oy:n aktiivisuutta onhan saavutus kaksinkertainen

Lisätiedot

Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten

Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten Ympäristöministeriön raportteja 24 2012 Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten tarkastelussa Yhteenveto Suomen jätehuollon elinkaariarvioinneista ja ohjeita päätöksentekoa

Lisätiedot

JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA

JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA 1 TEKES STREAMS - iwaste-hanke Milla Peltoniemi - Esa Nummela - Simo Isoaho TTY materiaalivirtojen tutkimusryhmän raportti: JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA Tampere 2003 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17 Markku J. Huttunen & Ville Kuittinen Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17 Tiedot vuodelta 2013 Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No

Lisätiedot

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma 2015-2018 Seurakuntapuutarhuri, ympäristövastaava Elina Vanhatalo JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA on osa Kirkon ympäristödiplomiin kuuluvaa työtä. Suunnitelman tulee ohjata

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET...

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

TEKSTIILIKIERRÄTYS SUOMESSA

TEKSTIILIKIERRÄTYS SUOMESSA TEKSTIILIKIERRÄTYS SUOMESSA Yritysten asenteet ja teot tekstiilikierrätyksessä Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kestävän kehityksen koulutusohjelma Forssa, kevät 2013 Piritta Hakola TIIVISTELMÄ FORSSA

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2 Nro 2 MARRASkuu 2012 SITA FINLANDIN ASIAKASLEHTI rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet Orivon laitokselle Pekka Kaven, SRV Rakennusjätteen lajittelu

Lisätiedot

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 Materiaalivirrat Sekalainen yhdyskuntajäte (kg/as) 352 344 299 278 Erilliskerätty biojäte (kg/as) 29,9 29,3 28,8 28,6

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella ei Raportti 2.1. 2009 Bionova Engineering Tornionlaakson Neuvosto Bothnian Arc -yhdistys Copyright Bionova Engineering, Tornionlaakson Neuvosto ja Bothnian

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset 20.9.2009 Suomen metsäala on merkittävässä käännekohdassa. Sen taustalla ovat mm. mullistukset metsäteollisuustuotteiden kansainvälisillä markkinoilla,

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot