Työkaluja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opettamiseen S2-lehtori Katja Hakala Ammattiopisto Livia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työkaluja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opettamiseen S2-lehtori Katja Hakala Ammattiopisto Livia"

Transkriptio

1 Työkaluja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opettamiseen S2-lehtori Katja Hakala Ammattiopisto Livia

2 Maahanmuuttajan ymmärtämisongelman syitä 1. Erilainen tapa jäsentää maailmaa, rakentaa merkityksiä, arvottaa asioita. Esim. kirjoitetun kielen vähäinen käyttö 2. Käsitteiden puute lievä ongelma: käsitteen kääntäminen riittää iso ongelma: koko asia uusi, tarvitsee luoda uusi skeema, linkki 3. Pohtivan tiedonkäsittelyn vieraus, jos oman kulttuurin tapa autoritäärinen ulkoluku

3 Mitä ymmärtämisongelmasta seuraa? Kyvyttömyys yhdistää luettua tai kuultua a) aiempaan kielelliseen tietoon (suomi) b) aiempaan maailmantietoon (suomal.) OPPIMINEN ESTYY tietorakenteiden joustava käyttö estyy

4 Miten ymmärtämisongelma näkyy? vaikeus ymmärtää opetuspuhetta vaikeus ymmärtää opetustekstiä vaikeus tehdä kysymyksiä aiheesta Maahanmuuttajataustainen opiskelija lähestyy kieltä eri näkökulmasta: Hän kysyy: Miltä sana KUULOSTAA? nauha rauha, naula, nuha (rauta, nauta) Kantasuomalainen kysyy: Mihin sana LIITTYY? nauha silkkinauha, sukkanauha, kengännauha, nauhamakaroni, videonauha, kasettinauha

5 Ymmärtäminen = funktionaalinen kielitaito Funktionaalinen kielitaito on kaiken oppimisen perusta. Jos ei ymmärrä, ei voi oppia. Ymmärtäminen edellyttää sitä, että uuden asian voi linkittää aiempaan tietokokonaisuuteen. LINKKI täytyy rakentaa: suomen kieleen suomalaiseen kulttuuri- ja maailmantietoon suomalaiseen tiedonkäsittelytapaan aiemmin käsiteltyyn aiheeseen

6 Miten voin auttaa ymmärtämään? 1. Linkitä aiemmin opittuun: Mihin aiheeseen tämä liittyy? Opeta erottamaan ylä- ja alakäsitteet. 2. Opeta uudet käsitteet ja kertaa niiden merkityksiä: kirjoita uudet käsitteet taululle jaa ja käy läpi keskeinen käsitteistö linkitä synonyymeihin, toimintaan pidä sanakokeita edellytä käsitteistön pitämistä mukana

7 Kyselytä sanastoa luontevissa siirtymäkohdissa Mitäs tämä käsite tarkoittikaan? Millaisissa tilanteissa sitä voi käyttää? Käytä samaa käsitettä samasta asiasta tai selitä käyttämäsi synonyymit. Esim. käsite tarkoittaa samaa kuin termi Esim. sänky tarkoittaa samaa kuin vuode, puhekielessä usein peti. Kieli elää kontekstissa.

8 Kieli on toimintaa. 4. Toiminnan sanallistaminen tärkeää oppia, jotta osaa raportoida Mitä nyt teen? Miten teen? Miksi teen? 5. Opeta tekemään aiheen kannalta olennaisia kysymyksiä pohtiva oppiminen edistyy ongelmanratkaisutaidot kehittyvät

9 Oikea kysymys on vastauksen avain. 6. Tauota puhettasi ja opetustasi useamman kerran oppitunnin aikana, jotta opiskelijalla jää aikaa miettiä, mitä olet kertonut. 7. Mieti, onko opettavassa asiassa olennaista tietää MITÄ, MITEN, MISSÄ, MIKSI vai MILLAINEN tehdään? 8. Mieti erilaisia tenttimiskäytäntöjä ja laadi selkeät, yksiselitteiset tenttikysymykset. LOPUKSI: Uskalla karsia vähemmän tärkeä aines pois. Älä hurmaannu pintasujuvuudesta!

10 Miten helpotan opetusmateriaalia? Pilko pitkät ja tiiviit lauserakenteet. Selitä asiat konkreettisesti, jos mahdollista. Käytä helppoja taivutusmuotoja, joista sanan perusmuoto (ns. sanakirjamuoto) on helpompi löytää. Laita asiat ymmärrettävään järjestykseen. Sido asiat toisiinsa riittävällä toistolla ja edelliseen asiaan liittämällä. Käytä samasta käsitteestä samaa sanaa. Selitä uudet käsitteet. Tarkista, että lauseet ovat yksiselitteisiä. Jaa etukäteen ja jätä tilaa muistiinpanoille.

11 Miten arvioin ammatillisen kielitaidon kehittymistä osana osaamista? Kun sanallistat toimintaa ja edellytät sitä opiskelijoita, kehität heidän ammatillista ajatteluaan ja autat heitä ottamaan aktiiviseen käyttöön uudet käsitteet. Kun laadit tenttiä, mieti, voisitko tehdä yhteistyötä S2- opettajan kanssa. Voisitteko jopa tehdä yhteisen tentin, jossa sinä arvioisit ammatillista osaamista ja S2-opettaja ammatillisen kielitaidon osaamista? Miten huomioit tentin kieliasussa ja tenttimiskäytännöissä kehittyvän kielitaidon haasteet? Esim. sanakirjan käyttö, selkeät yksiselitteiset kysymykset ja mahdollinen kuvatuki, erilaiset tenttikäytännöt (esim. A4-lunttilappu), suullinen tentti, ryhmätentti

12 Vältä kursiivia: Niäpnirääv nes teul soj, äättyän itsket ämät ätlim? Vältä liian pientä kokoa: Fontilla on väliä. Kaikilla kouluasteilla suomenoppijoiden opettamisen lähtökohtana ja päämääränä tulisi olla koulusujuvuuden edistäminen ja sen avulla yhteiskunnan toimivaksi jäseneksi kasva(tta)minen. Vai lukisitko mieluummin tämän? Kaikilla kouluasteilla suomenoppijoiden opettamisen lähtökohtana ja päämääränä tulisi olla koulusujuvuuden edistäminen ja sen avulla yhteiskunnan toimivaksi jäseneksi kasva(tta)minen.

13 Kielitaidon tasosta lyhyesti Yleiset kielitutkinnot (YKI) on aikuisten kielitaidon tason mittaamiseen tarkoitettu kielenarviointijärjestelmä. YKI jakaa kielitaidon seuraavasti: perustaso (1 ja 2), keskitaso (3 ja 4) ja ylin taso (5 ja 6). Ammatilliseen koulutukseen hakevalta edellytetään YKIkeskitason alempaa kielitaitoa (YKI 3). Opinnoissa selviäminen ja opintojen tavoitetaso edellyttää kuitenkin keskitason ylempää kielitaitoa (YKI 4). VALMA-opiskelijan lähtötaso on YKI 2 ja tavoitetaso YKI 3. Opetuspuhe ja -tyyli tulee mukauttaa opiskelijoiden taitotasoa vastaavaksi esimerkiksi edellä mainituin keinoin. Opetusmateriaalin muokkaus on myös hyvin tärkeää.

14 Yleiskuvaus YKI-keskitasoisen opiskelijan tekstinymmärtämistaidoista keskitaso 3: (sisäänpääsyvaatimus) Ymmärtää tavallisia tekstejä, jotka eivät vaadi aiheen tuntemusta. Saa selvää jokapäiväisiä asioita käsittelevän laajahkonkin tekstin pääasioista, mutta vaativammista teksteistä voi jäädä osia ymmärtämättä ja vieraammat aihepiirit saattavat tuottaa vaikeuksia. keskitaso 4: (tavoitetaso opintojen aikana) Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä. Ymmärtää teksteistä pääsisällön, havaitsee tekstissä mainittujen asioiden keskinäiset yhteydet ja pystyy tekemään tekstin perusteella johtopäätöksiä. Muutamat yksityiskohdat ja tekstin sävyt voivat jäädä epäselviksi, ja tosiasioiden ja mielipiteiden välisen eron havaitsemisessa voi esiintyä ongelmia.

15 Yleiskuvaus YKI-keskitasoisen opiskelijan puheen ymmärtämisen taidoista keskitaso 3: Ymmärtää pidempää puhetta, jos aihepiiri on suhteellisen tuttu. Ymmärtää keskeisen ajatuksen tavallisesta puheesta ja monista tvja radio-ohjelmista, jotka koskevat ajankohtaisia asioita ja joissa puhe on selkeää ja normaalitempoista. Normaalitempoinenkin puhe tuottaa kuitenkin välillä vaikeuksia, jos aihepiiri on vieras tai jos puhejakso on pitkä. keskitaso 4: Ymmärtää normaalitempoista puhetta ja keskustelua yleisistä aihepiireistä ja vain yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Abstraktit aiheet, nopea puhekieli ja murteellisuudet tuottavat vaikeuksia.

16 Pohdittavaksi Mitkä edellä mainituista keinoista soveltuisivat oman opetukseni helpottamiseen? Mikä on oman opetukseni keskeisin ydin ja miten sitä kannattaisi muokata ymmärrettävämmäksi? Voisinko tehdä opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa yhteistyötä S2-opettajan? Voisinko muokata yhdessä samaa oppiainetta opettavien kanssa opetusmateriaalia ja sopia yhdessä, mitä käsitteitä käytämme? Miten huomioin opiskelijan kielitaidon haasteet laatiessani tenttejä, miettiessäni tenttikäytäntöjä?

Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen A1.

Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen A1. 1 LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) JATKOKOULUTUS noin 10 ov:n opinnot pohjana

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) JATKOKOULUTUS noin 10 ov:n opinnot pohjana POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) JATKOKOULUTUS noin 10 ov:n opinnot pohjana Etäopetuksena Learnlinc järjestelmässä alkaen ma 10.8.2009 klo 17.30-20.00 Opintokokonaisuus sisältää 10 opintoviikkoa verkko-oppitunteja

Lisätiedot

*Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin. lausein. Vuorovaikutus on puhekumppanin. ehkä äidinkieleen tai eleisiin.

*Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin. lausein. Vuorovaikutus on puhekumppanin. ehkä äidinkieleen tai eleisiin. LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

Oma kieli kullan kallis

Oma kieli kullan kallis Oma kieli kullan kallis Opas oman äidinkielen opetukseen Sirkku Latomaa (toim.) Opetushallitus ja tekijät Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 978-952-13-3234-0 (nid.) ISBN 978-952-13-3235-7

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä TYÖELÄMÄVALMIUTENI Tämä tehtävän avulla voit tarkastella omia vahvuuksiasi ja se on ensisijaisesti tarkoitettu sinulle, jolla on jo kokemusta työelämästä. Tavoitteena on, että saat apua ammatilliseen suunnitteluun

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

TYÖKALUJA KIELTEN OPPIMISEEN

TYÖKALUJA KIELTEN OPPIMISEEN Johanna Hartikainen & Jaana Tolkki TYÖKALUJA KIELTEN OPPIMISEEN Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu B Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B: Opetusmateriaalia, 16 Työkaluja kielten oppimiseen

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA... 4 MITEN

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot