Terveydenhuollon ATK päivät , Helsinki. HUS Röntgen / TK, MK 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveydenhuollon ATK päivät 15. 16.5.2012, Helsinki. HUS Röntgen / TK, MK 2"

Transkriptio

1 Terveydenhuollon ATK päivät , Helsinki PUHEENTUNNISTUS ORGANISAATION JA KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tomi Kauppinen kehittämisjohtaja, dosentti Mika Koivikko osastonylilääkäri, dosentti HUS Röntgen / TK, MK 1 PUHEENTUNNISTUS organisaation ja käyttäjän näkökulmasta Mikä on puheentunnistus? Mitä puheentunnistuksella saavutetaan? Mitä päätelmiä puheentunnistuksen käytön mittaustuloksista voi tehdä? Mihin puheentunnistusta tarvitaan? Mitä mahdollisuuksia puheentunnistus tuo? Miten puheentunnistus muuttaa prosessia? Mitä etuja puheentunnistus tuo organisaatiolle? Mitä etuja puheentunnistus tuo käyttäjälle? HUS Röntgen / TK, MK 2 1

2 HUS Röntgen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistama liikelaitos Kuvantamistutkimuksia tehdään vuosittain noin miljoona Röntgentoimipisteitä yhteensä 31 HUS Röntgen palvelee HUS:n kliinisiä toimialoja ja kuntia sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa HUS Röntgen huolehtii kuvantamistutkimusten lisäksi myös HUS:n lääkintäteknisistä palveluista HUS Röntgen laajenee kesällä 2012 kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede kliininen neurofysiologia BioMag HUS Röntgen / TK, MK 3 HUS Röntgen: HUS Röntgen / TK, MK 4 2

3 Puheentunnistus Puheen avulla on mahdollista sanella dokumentteja sekä ohjata tietokoneen toimintoja 1. Yksinkertaisin puheentunnistuksen muoto perustuu komentokieleen sovelletaan esim. matkapuhelimien puheentunnistuskomennoissa 2. Toinen puheentunnistuksen muoto perustuu kommunikaatioon hyödynnetään mm. asiakaskeskuksien rutiinitehtävissä, erilaisissa tietokantakyselyissä sekä tietokoneen puheohjauksessa 3. Vaativin puheentunnistuksen muoto on täysin vapaa puheentunnistus hyödynnetään mm. lausuntotekstien ja sanelujen käsittelyssä Parhaaseen tulokseen päästään silloin kun puheentunnistus tapahtuu käyttäjän äidinkielellä ja omalla alakohtaisella erikoissanastolla Tunnistamattomat (uudet tai vieraat) sanat poimitaan sanastoon jolloin tunnistustarkkuus paranee lähelle 100 % (c iteratiivinen prosessi) HUS Röntgen / TK, MK 5 Tarvittavat sanelutuotteet Lausuntomuotojen vertailu Kasetti Digisanelu Puheentunnistus Sanelin (langallinen tai langaton) Purkulaitteet Sanelin (langallinen tai langaton) Purkulaitteet Sanelumikrofoni (langallinen tai langaton) Sanelukohde Sanelu kasetille Sanelu digitaalinen Sanelu pt palvelimelle Lausunnon purkaja Laitehinnat Konekirjoittaja/ osastosihteeri Halpa (kasetit kulutustavaraa) Konekirjoittaja/ osastosihteeri Laitteet vastaavat kuin puheentunnistuksessa, tarve purkulaitteisiin Hinta / lausunto 2 4 x N 2 4 x N N (ei tarvetta) Lausunnon saatavuus Hitain Nopeampi kuin kasetti Nopein Lausunnon oikeellisuus Ellei tarkasteta oikeellisuus purkajan vastuulla Ellei tarkasteta oikeellisuus purkajan vastuulla Laitteet vastaavat kuin digisanelussa (ei tarvetta purkulaitteisiin) Lausunto tulee tarkastettua sanelijan toimesta automaattisesti HUS Röntgen / TK, MK 7 3

4 Suomi puheentunnistuskielenä Suomen kieli on puheentunnistukselle haaste lukuisia sijamuotoja verbeillä erilaisia päätteitä Laajassakaan sanavarastossa ei voi olla kaikkia sanoja kaikkine taivutusmuotoineen Puheentunnistusjärjestelmän tehtävänä on liittää yhteen sanavartalot ja päätteet Puheentunnistuksella voidaan sanella tekstejä, mutta vapaan sanelun laaja sanasto edellyttää teknisesti tehokasta laitekapasiteettia ja kehittyneitä tunnistusmenetelmiä HUS Röntgen / TK, MK 8 Puheentunnistuksen käyttöönotto Alkuharjoittelu kunkin sanelijan tulee tehdä alkukäyttöönotto valmis teksti, joka sanellaan opetetaan järjestelmälle sanelijan tyyli mitä enemmän tekstejä sanellaan sitä paremmaksi oma profiili tulee Ääniasetusten säätö ääniolosuhteiden muuttuessa ääniasetusten säädöllä voidaan vaikuttaa taustahälinän poissuodatukseen ja tunnistustarkkuuteen voidaan tehdä aina taustaäänten ja äänitasojen muuttuessa tekeminen vaivatonta, kestoltaan hyvin lyhyt (10 30 s.) Sanaston huolto tunnistamattomat sanat, uudet fraasit, merkinnät, jne. lisätään kontekstiin sanaston huoltotoimilla sanasto paranee kerta kerralta voidaan ottaa käyttöön halutut merkintä ja kirjoitustavat HUS Röntgen / TK, MK 9 4

5 Puheentunnistus HUS Röntgenissä HUS Röntgen ollut mukana kehittämässä suomenkielistä puheentunnistusjärjestelmää aloitettiin vuonna 2004 kehityshankkeena Lausuntoprosessia on tutkittu aktiivisesti vuodesta 2005 alkaen läpimenoaikatutkimus vuosina ja Tutkimus jatkuu edelleen... Puheentunnistusjärjestelmä terveydenhuollon prosessien hallinnassa Puheentunnistuksen oppimiskäyrä tutkimus 1 T. Kauppinen, M. Koivikko, S. Koskinen, J. Ahovuo: Puheentunnistus nopeuttaa lausuntojen valmistumista. Suom Lääkäril, Vol 62, , T. Kauppinen, M. Koivikko, J. Ahovuo. Improvement of report workflow and productivity using speech recognition a follow up study. J Digit Imaging. Vol. 21, , HUS Röntgen / TK, MK 10 Puheentunnistus HUS Röntgenissä Tällä hetkellä sanelut on mahdollista tehdä puheentunnistusta käyttäen kaikilla HUS Röntgenin radiologityöasemilla puheentunnistuksen käyttöaste noussut > 50% Toistaiseksi puheentunnistus on PACS järjestelmään integroimaton PACS (Picture Archiving and Communication System) HUS Röntgenillä kokemusta niin integroidusta kuin integroimattomastakin puheentunnistuksen käytöstä PACS järjestelmän päivitys muuttaa radiologin työnkulun puheentunnistus integroituu kiinteäksi osaksi PACS järjestelmää toiminta tapahtuu yhden ja saman ohjelman kautta ml. sanelu aikataulu päivitykselle keväällä 2012 HUS Röntgen / TK, MK 11 5

6 Perinteinen konekirjoitusprosessi 6 min 11.5 h 26 h 25 h 11.5 h 7 h Sanelu loppuu pkl:lla Kirjoittaja saa kasetin Kirjoitus alkaa Sanelu valmis Lausunto jälleen pkl:lla Lausunto lähetetty osastolle Lausunto osastolla Lähde: Sauli Karvonen: Opas Klinikan dokumentoinnin johtamiseen, Kuva 5. Esimerkki perinteisen konekirjoitusprosessin läpimenoajasta HUS Röntgen / TK, MK 12 Lausuntoprosessi HUS Röntgenissä T lma = lausunnon läpimenoaika HUS Röntgen / TK, MK 13 6

7 Tuloksia: läpimenoaikatutkimus Kasetti SR 1 SR 2 Otosaika Q1/2005 Q1/2006 Q2/2007 Keskiarvo 24 h 46 min 5 h 23 min 4 h 40 min SD 76 h 31 min 27 h 42 min 12 h 43 min n Muutos [%] Keskiarvo SD SR/2006 => C/ % 63.8 % SR/2007 => C/ % 83.4 % SR/2007 => SR/ % 54.1 % HUS Röntgen / TK, MK 14 Läpimenoaikajakauma vuosina ; T lma C, 2005: n= SR, 2006: n= SR, 2007: n= Läpimenoajan Distribution of jakauma RTT [%] [%] > 8 [h] [d] HUS Röntgen / TK, MK Time Aika 15 7

8 Kokemuksia puheentunnistuksesta Parantaa lausuntojen laatua Parantaa lausuntojen nopeutta Parantaa lausuntojen läpivirtausaikaa kliinikolle Potilaiden jatkohoitoon ohjaaminen tai kotiuttaminen nopeutuvat edesauttaen kliinisten toimialojen kustannustehokkuutta Tunnistustarkkuus hämmästyttävän hyvä Järjestelmä kehittää itse itseään ja sanasto tarkentuu sekä lisääntyy koko ajan Ei äidinkielenään suomea puhuvien tunnistustarkkuus c Radiologisen sanaston lisäksi käytettävissä on myös ns. Multimedsanasto, joka on kaikkien lääketieteellisten erikoisalojen yleissanasto HUS Röntgen / TK, MK 16 Puheentunnistuksen lisäedut Automaattiset tekstit ja mallit ennalta määritettyjä tekstikokonaisuuksia, joita voidaan käyttää äänikomentojen avulla lisäävät edustapuheentunnistuksen tehokkuutta Automaattiset tekstit (makrot) ennalta määritettyjä tekstikokonaisuuksia, joita voi lisätä lausuntoon äänikomentoa käyttäen lisää automaattinen teksti testi negatiivinen, ohjelma lisää välittömästi normaalien testitulosten vakiokappaleen lausuntoon Command & Control toiminnot teksti siirtyy automaattisesti haluttuun kohtaan, siirry verenpaineeseen Asiakirjamallit lausuntopohjia, joiden sisältö ja ulkoasu on ennalta määrätty HUS Röntgen / TK, MK 17 8

9 Kustannusvaikutukset Järjestelmä ja tarvittavat laitteet Yksittäisen sanelun kustannukset voidaan verrata eri menetelmiä keskenään, mutta ei kerro kokonaisuutta puheentunnistus taloudellinen tapa tuottaa lausuntoja Prosessiin tapahtuvat muutokset henkilöstövaikutukset radiologin lausunto => vastaanotto poliklinikalla => hoitopäätökset pelkkä lausuntoprosessille tapahtuva muutos 80% seurannaisvaikutukset? Vaikutus koko hoitoketjuun kliininen hoitoprosessi ei vain radiologialle tulevat edut HUS Röntgen / TK, MK 18 PUHEENTUNNISTUS organisaation ja käyttäjän näkökulmasta Yhteenveto HUS Röntgen / TK, MK 23 9

10 Yhteenveto Puheentunnistus ei ole vain tapa tuottaa puhe järjestelmän avulla tekstiksi Puheentunnistuksen avulla voidaan tehdä strukturoituja lausuntoja, valita mallipohjia tai liittää lausunto etukäteen muotoiltuun vakiotekstiin Puheentunnistusjärjestelmällä voidaan mitata prosessia ja havaita saneluprosessissa olevia pullonkauloja HUS Röntgen / TK, MK 24 Yhteenveto Puheentunnistuksen käyttöönotto on varsin helppoa uusi käyttäjä tarvitsee keskimäärin vain minuutin perehdytyksen Editointitarve lausunnon jälkeen on vähäinen Lausuntojen laatu paranee informatiivisuus rakenne selkeys tiiviys Puheentunnistus nopeuttaa lausuntojen läpimenoaikaa n. 80% lausunto on kliinikon nähtävissä välittömästi hyväksymisen jälkeen saatavuus kliinikolle nopeutuu oleellisesti edut koko hoitoketjulle c prosessista saatavat kustannussäästöt ja kokonaistaloudellisuus HUS Röntgen / TK, MK 25 10

11 Yhteenveto Uudet käyttäjät tekivät keskimäärin 11 merkkivirhettä (aloittaessaan puheentunnistuskäytön) kokeneet käyttäjät tekevät keskimäärin 6 merkkivirhettä/ lausunto Jo neljän viikon kokemus pienentää uusien käyttäjien virhetasoa merkittävästi uudet käyttäjät oppivat nopeasti ja pääsevät hyviin tuloksiin Saneluiden kokonaismäärä korreloi vahvasti lausuntojen laatuun ja virheettömyyteen ( harjoittelu tekee mestariksi ) Lausuntopituus pienenee kokemuksen karttuessa ~ 45% Puheentunnistus on taloudellinen tapa tuottaa lausuntoja Puheentunnistuksen sanastot ovat kehittyneet radiologia lääketieteen yleissanasto HUS Röntgen / TK, MK 26 Kiitos! HUS Röntgen / TK, MK 27 11

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Terveyden edistämisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Välimäki Merja SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Julkaisuvapaa 20.6.2012 klo 12:00 Suuri hämmennys Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa Matti Lehti, Petri Rouvinen ja

Lisätiedot

Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa.

Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa. Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa. Hanna Korhonen Logopedian pro gradu -tutkielma Puhetieteiden laitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 Ohjaaja: Kaisa

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA Heli Asklöf Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyön koulutusohjelma 2010 1 OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

LM-Activator uudistui 21

LM-Activator uudistui 21 Tammikuu 2013 Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Maailman modernein hammaslääketieteen oppimisympäristö 6 11 Opus Dental valloittaa Suomen 16 17 LM-Activator uudistui 21 12 Plandent Hammaslääkäripäivillä

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014. Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi. Tehtävät 5-8. Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus

JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014. Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi. Tehtävät 5-8. Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus 1 JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014 OSA III: Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi Tehtävät 5-8 Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus Aika-arvio: noin 40 min Maksimipistemäärä: 1,3 pistettä Kunta-

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

Verkkokokousympäristö. Kokemuksia ja käytänteitä. järjestelmän pilotoinnista 2007. Helsingin yliopistossa

Verkkokokousympäristö. Kokemuksia ja käytänteitä. järjestelmän pilotoinnista 2007. Helsingin yliopistossa Acrobat Connect Pro -pilotointityöryhmä Avoin Yliopisto Opetusteknologiakeskus Tietotekniikkaosasto Acrobat Connect Pro - pilotointityöryhmä Opetusteknologiakeskus, Avoin Yliopisto, Tietotekniikkaosasto

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Projektipankki rakennustyömaan

Projektipankki rakennustyömaan Tapio Halonen Sokonet Oy tapio.halonen@sokonet.fi Kari Varkki Kehitysjohtaja, Rakennusosakeyhtiö Hartela kari.varkki@hartela.fi 498 Projektipankki rakennustyömaan sähköiset asiakirjat ja niiden hallinta

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Pekka Wikström Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Insinöörityö 13.4.2010 Ohjaaja: yrittäjä Pertti

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Itä-Suomen hankkeiden verkottuminen ja yhteistyö

Itä-Suomen hankkeiden verkottuminen ja yhteistyö Itä-Suomen hankkeiden verkottuminen ja yhteistyö Oili Kinnunen Teknologiakatsaus 199/2007 Itä-Suomen hankkeiden verkottuminen ja yhteistyö Oili Kinnunen Kuopion yliopisto Teknologiakatsaus 199/2007 Helsinki

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot