Verkkoilmoituksen käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkoilmoituksen käyttöohje"

Transkriptio

1 Potilaiden terveyden suojelu Tämä verkkoilmoituksen käyttöohje sisältää tietoa verkkoilmoituksen tietoalkioista, ulkoasusta, tulkinnasta ja toiminnoista. 1. Tietoalkiot Tietoalkioita täydentävät tiedot Ulkoasu Verkkoilmoituksen tulkinta Verkkoilmoituksen toiminnot Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0) Facsimile +44 (0) Website An agency of the European Union European Medicines Agency, Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

2 1. Tietoalkiot Verkkoilmoitus sisältää yksityiskohtaisia tietoja tietoalkioista, jotka kuuluvat kuhunkin yksittäiseen tapaukseen. Täyttämällä tietoalkiokohdat ilmoituksen tekijä voi antaa tietoa epäillyistä haittavaikutuksista (joita kutsutaan myös sivuvaikutuksiksi), joita on havaittu lääkkeen käytön aikana, mutta jotka eivät välttämättä liity lääkkeeseen tai ole sen aiheuttamia. Kohdat ikäryhmä ja sukupuoli sisältävät tietoa epäillyn haittavaikutuksen kokeneesta yksilöstä. Maantieteellinen alkuperä -kohta sisältää tietoa paikasta, jossa haittavaikutus ilmeni. Ilmoittajaryhmä-kohta sisältää tiedon ilmoittajan ammatista. Seuraus-kohta sisältää tietoa epäillyn haittavaikutuksen viimeisimmästä ilmoitetusta tilasta. Ilmoitettu epäilty haittavaikutus -kohta sisältää tietoa yksilön kokemasta (tai kokemista) haittavaikutuksesta (-vaikutuksista) ilmoittajan mukaan. Jäljempänä olevassa taulukossa esitetään verkkoilmoituksen sisältämät tietoalkiot ja niiden arvot. Tietoalkiot Ikäryhmä Sukupuoli Maantieteellinen alkuperä Ilmoittajaryhmä Seuraus Ilmoitettu epäilty haittavaikutus Haittavaikutusyhmät Yksittäisten tapausten lukumäärä Tiedot Ei määritetty 0 1 kuukautta 2 kuukautta 2 vuotta 3 11 vuotta vuotta vuotta vuotta Yli 85 vuotta Nainen Mies Ei määritetty Euroopan talousalue (ETA) Muu kuin Euroopan talousalue Ei määritetty Terveydenhoitoalan ammattilainen (lääkäri, farmaseutti tai muu terveydenhoitoalan ammattilainen) Muu kuin terveydenhoitoalan ammattilainen (asianajaja, kuluttaja tai muun kuin terveydenhoitoalan ammattilainen) Ei määritetty Parantunut/hävinnyt Parantumassa/häviämässä Ei parantunut / ei hävinnyt Parantunut/hävinnyt mutta uusinut Kuolemaan johtanut Tuntematon Ei määritetty Ilmoittajan ilmoittama haittavaikutus (tai sivuvaikutus) Haittavaikutus-termi on peräisin kliinisten tietojen luokittelussa käytetystä lääketieteen termien sanastosta Ilmoittajan ilmoittama haittavaikutusryhmä haitta- (tai sivu)vaikutusluokituksen mukaan Haittavaikutus-termi on peräisin kliinisten tietojen luokittelussa käytetystä lääketieteen termien sanastosta. Haittavaikutukset luokitellaan ryhmiin niiden kliinisen merkityksen perusteella Yksittäisten tapausten juokseva kokonaismäärä EMA/225502/2012 Sivu 2/10

3 Ilmoitettu epäilty haittavaikutus ja haittavaikutusryhmät-termit ovat peräisin kliinisten tietojen luokittelussa käytetystä lääketieteen termien sanastosta. Käytetty sanasto on Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA ). Ilmoitettu epäilty haittavaikutus vastaa MedDRAn haittavaikutuksia koskevia suositeltuja termejä (preferred term, PT), ja haittavaikutusryhmät ovat MedDRAn elinjärjestelmäluokituksen (system organ class, SOC) mukaisia. Jäljempänä olevassa taulukossa on esimerkkejä MedDRA-luokituksesta: Ilmoitettu epäilty haittavaikutus (MedDRAn mukainen suositeltu termi) Päänsärky Sydämensiirto Korvatulehdus Haittavaikutusryhmä (MedDRAn elinjärjestelmä) Hermosto Kirurgiset ja lääketieteelliset toimenpiteet Infektiot ja loistartunnat Lisätietoa sanastosta on verkkosivuston usein kysytyt kysymykset -sivulla kohdassa Mikä on Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA )? EMA/225502/2012 Sivu 3/10

4 2. Tietoalkioita täydentävät tiedot Tietoalkioissa ikäryhmä, sukupuoli ja maantieteellinen alkuperä yksittäistapaukselle voi määrittää vain yhden arvon. Tietoalkioissa ilmoittajaryhmä ja seuraus voidaan käyttää useampia arvoja. Koska yksittäistapaus koskee aina yhtä yksilöä, kohtiin ikäryhmä, sukupuoli ja maantieteellinen alkuperä (paikka, jossa epäilty haittavaikutus ilmeni) voidaan määrittää vain yksi arvo. Koska yksittäistapauksesta voivat ilmoittaa asianajaja, kuluttaja tai lääkäri, jotka kuuluvat eri ilmoittajaryhmiin, epäillyn haittavaikutuksen seuraukseksi on voitu ilmoittaa paranemassa ensimmäisen ilmoituksen tekemisen hetkellä, mutta päivityksen perusteella seuraukseksi ilmoitetaankin tuntematon. Jotta tällaiset tilanteet voidaan ottaa huomioon ja jotta vältetään ilmoittamasta yksittäinen tapaus liian monta kertaa, sovelletaan seuraavia sääntöjä: Jos yksittäisestä tapauksesta ilmoittaa useampi ilmoittaja ja jos vähintään yksi ilmoittaja on lääkäri, farmaseutti tai muu terveydenhoitoalan ammattilainen, ilmoittajaryhmäksi määritetään terveydenhoitoalan ammattilainen. Jos ilmoittajiksi on merkitty asianajaja, kuluttaja tai muun kuin terveydenhoitoalan ammattilainen, ilmoittajaryhmäksi määritetään muun kuin terveydenhoitoalan ammattilainen. Ilmoittaja(t) Ilmoittajaryhmä Yksittäistapaus nro 1 Farmaseutti Terveydenhoitoalan ammattilainen Yksittäistapaus nro 2 Lääkäri, asianajaja tai kuluttaja Terveydenhoitoalan ammattilainen Yksittäistapaus nro 3 Muun kuin terveydenhoitoalan ammattilainen Muun kuin terveydenhoitoalan ammattilainen Jos yksittäistapaukseen liittyvästä samasta haittavaikutuksesta on ilmoitettu kahdesti mutta jos sille on määritetty eri seuraukset ja jos vähintään yksi seurauksista on kuolemaan johtanut, tämän yksittäistapauksen osalta ilmoitetun haittavaikutuksen seuraukseksi määritetään kuolemaan johtanut. Jos seuraukset eivät ole olleet kuolemaan johtaneita, tämän yksittäistapauksen osalta ilmoitetun haittavaikutuksen seuraukseksi määritetään tuntematon. Ilmoitetut epäillyt haittavaikutukset ja seuraukset Verkkoilmoitukseen merkittävä seuraus Yksittäistapaus nro 4 Samaa haittavaikutusta ei ilmoitettu kahdesti: Vaikutus A -> parantunut/hävinnyt Vaikutus B -> ei määritetty Vaikutus A -> parantunut/hävinnyt Vaikutus B -> ei määritetty Yksittäistapaus nro 5 Sama haittavaikutus ilmoitettu kahdesti: Vaikutus C -> parantunut/hävinnyt Vaikutus C -> kuolemaan johtanut Vaikutus C -> kuolemaan johtanut Yksittäistapaus nro 6 Sama haittavaikutus ilmoitettu kahdesti: Vaikutus D -> parantunut/hävinnyt Vaikutus D -> parantunut/hävinnyt mutta uusinut Vaikutus D -> tuntematon EMA/225502/2012 Sivu 4/10

5 3. Ulkoasu Verkkoilmoitus koostuu neljästä taulukosta. Taulukko 1 Yksittäistapausten lukumäärä Taulukossa esitetään EudraVigilance-tietokannassa edellisen kuukauden loppuun mennessä olevien yksittäistapausten juokseva kokonaismäärä. Taulukko sisältää yksittäistapausten lukumäärää koskevia tietoja ikäryhmän, sukupuolen ja maantieteellisen alkuperän perusteella. Taulukko 2 Yksittäistapausten lukumäärä haittavaikutusryhmittäin Taulukossa esitetään yksittäistapausten lukumäärä haittavaikutusryhmittäin. Yksittäistapausten lukumäärää haittavaikutusryhmittäin voidaan tarkastella neljässä eri näkymässä: ikäryhmä, sukupuoli, ilmoittajaryhmä ja maantieteellinen alkuperä. EMA/225502/2012 Sivu 5/10

6 Taulukko 3 Yksittäistapausten lukumäärä valitun haittavaikutusryhmän mukaan Taulukossa esitetään yksittäistapausten lukumäärä käyttäjän valitsemien haittavaikutusryhmien mukaan. Valitusta haittavaikutusryhmästä on saatavana kolmenlaisia ilmoituksia. Ensimmäisessä ilmoituksessa tiedot esitetään ikäryhmän ja sukupuolen mukaan, toisessa ilmoituksessa ilmoittajaryhmän mukaan ja kolmannessa maantieteellisen alkuperän mukaan. Taulukko 4 Yksittäistapausten lukumäärä valitun haittavaikutuksen mukaan Taulukossa esitetään yksittäistapausten lukumäärä käyttäjän valitseman haittavaikutuksen mukaan. Valitusta haittavaikutuksesta on saatavana kolmenlaisia ilmoituksia: ensimmäisessä ilmoituksessa tiedot esitetään ikäryhmän ja sukupuolen mukaan, toisessa ilmoituksessa ilmoittajaryhmän mukaan ja kolmannessa seurauksen mukaan. EMA/225502/2012 Sivu 6/10

7 4. Verkkoilmoituksen tulkinta Taulukossa 1 Yksittäistapausten lukumäärä oleva yksittäistapausten juokseva kokonaislukumäärä on se arvo, jota tulee käyttää määritettäessä niiden yksittäistapausten kokonaismäärä, jotka on ilmoitettu EudraVigilanceen tietystä lääkkeestä tai vaikuttavasta aineesta. Taulukoissa 2, 3 ja 4 olevissa tiedoissa otetaan huomioon yksittäistapauksen osalta ilmoitettu epäilty haittavaikutus (-vaikutukset). Koska yksittäiseen tapaukseen saattaa liittyä useampi kuin yksi epäilty haittavaikutus, taulukoissa 2, 3 ja 4 olevat tiedot EIVÄT edusta niiden yksittäistapausten kokonaismäärää, jotka on ilmoitettu EudraVigilanceen, vaan niihin liittyvien haittavaikutusten lukumäärää. Jäljempänä olevassa taulukossa on esimerkki yksittäistapausten juoksevasta kokonaismäärästä (taulukko 1) ja siitä, miten tämä tieto näkyy taulukoissa 2, 3 ja 4. Yksittäisten tapausten lukumäärä (taulukko 1) Ilmoitettu epäilty haittavaikutus ja vastaava haittavaikutusryhmä (-t) Yksittäistapausten lukumäärä haittavaikutusryhmittäin (taulukko 2 ja taulukko 3) Yksittäistapausten lukumäärä ilmoitetun epäillyn haittavaikutuksen mukaan (taulukko 4) 1 yksittäistapaus Vaikutus A -> vaikutusryhmä X Vaikutus B -> vaikutusryhmä X 1 tapaus vaikutusryhmässä X 1 tapaus / vaikutus A 1 tapaus / vaikutus B 1 tapaus vaikutusryhmässä 1 yksittäistapaus Vaikutus A -> vaikutusryhmä X Vaikutus C -> vaikutusryhmä Y X 1 tapaus vaikutusryhmässä Y 1 tapaus / vaikutus A 1 tapaus / vaikutus C Tässä esimerkissä verkkoilmoituksessa näkyy kaksi yksittäistapausta, jotka koskevat taulukossa 1 valittua lääkettä tai vaikuttavaa ainetta. MedDRA-sanaston luokitusta käyttäen ilmoitetut epäillyt haittavaikutukset liittyvät vastaaviin haittavaikutusryhmiin. Taulukoissa 2 ja 3 näkyvä yksittäistapausten lukumäärä määräytyy kunkin yksittäistapauksen mukaisen haittavaikutusryhmien määrän mukaan. Sama tapaus esiintyy yhtä monta kertaa kuin on erillisiä haittavaikutusryhmiä. Taulukossa 4 näkyvä yksittäistapausten lukumäärä määräytyy kunkin yksittäistapauksen mukaisen ilmoitetun epäillyn haittavaikutuksen määrän mukaan. Sama tapaus esiintyy yhtä monta kertaa kuin on erillisiä ilmoitettuja epäiltyjä haittavaikutuksia. EMA/225502/2012 Sivu 7/10

8 5. Verkkoilmoituksen toiminnot Verkkosivustolla liikkuminen Voit siirtyä taulukosta toiseen napsauttamalla valittua taulukkoa. Liikkuminen taulukossa 2 Yksittäistapausten lukumäärä haittavaikutusryhmittäin Napsauttamalla valittua painiketta voit valita, miten haluat nähdä esitettävät tiedot. Liikkuminen taulukossa 3 Yksittäistapausten lukumäärä haittavaikutusryhmittäin Valitse haittavaikutusryhmä ja napsauta sitä, niin näet vastaavat tiedot. EMA/225502/2012 Sivu 8/10

9 Taulukko 4 Yksittäistapausten lukumäärä valitun haittavaikutuksen mukaan Voit valita haittavaikutusryhmän ja ilmoitetun epäillyn haittavaikutuksen välillä vuorovaikutteisella valitsimella. Haittavaikutusryhmä ja ilmoitettu epäilty haittavaikutus ovat peräisin lääketieteellisten termien sanastosta, ja ne kuuluvat samaan luokitukseen: 1) Valitse haittavaikutusryhmä ja napsauta sitä; 2) Luettelo tähän ryhmään kuuluvista ilmoitetuista epäillyistä haittavaikutuksista päivittyy; 3) Valitse ilmoitettu epäilty haittavaikutus Ja napsauta sitä, niin näet vastaavat tiedot. Jos jotakin haittavaikutusryhmää tai ilmoitettua epäiltyä haittavaikutusta ei löydy, se tarkoittaa sitä, että tästä lääkkeestä tai vaikuttavasta aineesta ei ole vielä tehty haittavaikutukseen liittyviä spontaaneja (oma-aloitteisia) ilmoituksia EudraVigilanceen, ts. yksittäistapauksia ei ole saatavilla. EMA/225502/2012 Sivu 9/10

10 Kaavio/ruudukkonäkymä Verkkoilmoituksen tarkastelunäkymää voi vaihtaa nopeasti kaavionäkymästä ruudukkonäkymään napsauttamalla vastaavaa kuvaketta. Selite Kaavionäkymässä saa näkyviin oleellisia tietoja liikuttamalla hiirtä kaavion yllä. EMA/225502/2012 Sivu 10/10

aikuiset, joilla on nivelpsoriaasi (sairaus, joka aiheuttaa punaisia, hilseileviä läiskiä iholla ja niveltulehdusta);

aikuiset, joilla on nivelpsoriaasi (sairaus, joka aiheuttaa punaisia, hilseileviä läiskiä iholla ja niveltulehdusta); EMA/178267/2015 EMEA/H/C/000481 EPAR-yhteenveto adalimumabi Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee -valmistetta. Tekstissä selitetään, miten lääkevalmistekomitea

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

Määräys 32/03.01.01/2012 KLIINISET LÄÄKETUTKIMUKSET. Lääkelaki 87, 15 a Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 10 i

Määräys 32/03.01.01/2012 KLIINISET LÄÄKETUTKIMUKSET. Lääkelaki 87, 15 a Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 10 i Määräys 32/03.01.01/2012 2/2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys KLIINISET LÄÄKETUTKIMUKSET Valtuutussäännökset Lääkelaki 87, 15 a Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 10 i Kohderyhmät

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1. 1 Yleistä Raportista... 3. 1.1 Raportin käyttöönotto... 3. 2 Raportin määrittelyt... 3

Sisällysluettelo... 1. 1 Yleistä Raportista... 3. 1.1 Raportin käyttöönotto... 3. 2 Raportin määrittelyt... 3 Raportti 2 Optima - Raportti -ohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Yleistä Raportista... 3 1.1 Raportin käyttöönotto... 3 2 Raportin määrittelyt... 3 2.1 Kohteet ja tehtävät, joita raportissa

Lisätiedot

Tietojen toimittamista koskeva opas

Tietojen toimittamista koskeva opas Tietojen toimittamista koskeva opas Osa 4 - Miten läpäistä perusedellytysten tarkastus ("tarkastusten toteuttaminen") Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki, Suomi Puh. +358 9 686180 Faksi +358 9 68618210

Lisätiedot

EnergyWatch. Käyttöopas

EnergyWatch. Käyttöopas EnergyWatch Käyttöopas Sisällys Käyttöopas EnergyWatch 3 EnergyWatch 3 Tarkempaa tietoa EnergyWatchin analyyseista 4 Ohjelman käyttäminen 5 Navigointi EnergyWatchin toiminnot 5 Vasen sarake 6 Vasemman

Lisätiedot

Cisco IP Phone Messenger -palvelu Cisco Unified Presence Release 6.0(1) -ohjelmaa varten

Cisco IP Phone Messenger -palvelu Cisco Unified Presence Release 6.0(1) -ohjelmaa varten Cisco IP Phone Messenger -palvelu Cisco Unified Presence Release 6.0(1) -ohjelmaa varten SISÄLTÄÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN JA TAKUUN Yhdysvaltojen pääkonttori Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San

Lisätiedot

Verkkosovelluksen käyttöopas

Verkkosovelluksen käyttöopas www.novell.com/documentation Verkkosovelluksen käyttöopas Filr 1.1 Heinäkuu 2014 Tekijänoikeustiedot Novell, Inc. ei takaa, että tämän oppaan tiedot ja ohjeet ovat virheettömiä, ja torjuu nimenomaiset

Lisätiedot

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Sisältö 3 Sisällysluettelo TIETOJA NÄISTÄ OHJEISTA 4 EPISERVER-OHJEEN KÄYTTÄMINEN 4 OLETETUT TIEDOT JA TAIDOT 4 EPISERVER WORLD -VERKKOYHTEISÖ 4 TEKIJÄNOIKEUSILMOITUS 4 EPISERVER ONLINECENTER 5 GLOBAALI

Lisätiedot

Käyttöohje Lahden Teho-Opetus Oy

Käyttöohje Lahden Teho-Opetus Oy Käyttöohje Lahden Teho-Opetus Oy Teho-Kartio opetusohjelmat Yleiskuvaus Teho-Kartio opetusohjelmat ovat Kustannusosakeyhtiö Tammen Kartio- kirjasarjaan täsmättyjä helppokäyttöisiä matematiikan opetusohjelmia.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ellaone 30 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 30 mg ulipristaaliasetaattia. Apuaineet: yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

Mendor Balance Personal Käyttöopas

Mendor Balance Personal Käyttöopas Mendor Balance Personal Käyttöopas Sähköpostituki: support.balance@mendor.com Puhelintuki: +358 45 145 1200 2015 Mendor Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään Mikä on Mendor Balance? Mendor Balance Personal on

Lisätiedot

Mendor Balance Personal Käyttöopas

Mendor Balance Personal Käyttöopas Mendor Balance Personal Käyttöopas Sähköpostituki: support.balance@mendor.com Puhelintuki: +358 45 145 1200 2014 Mendor Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään Mikä on Mendor Balance? Mendor Balance Personal on

Lisätiedot

REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas

REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas Osa 9 Tarkennettu haku Annankatu 18, PL 400, FI-00121 Helsinki Puhelin +358 9 686180 Faksi +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas Versio: 2.0

Lisätiedot

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO 2.8.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 223/1 (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO Ohjeet on annettu eri muutosluokkia koskevista

Lisätiedot

Rosvojärjestelmien tunnistaminen

Rosvojärjestelmien tunnistaminen Product Guide McAfee Rogue System Detection 4.7.1 Tarkoitettu käytettäväksi epo 5.0.0 -ohjelmiston kanssa Rosvojärjestelmien tunnistaminen Suojaamattomat järjestelmät, joita kutsutaan rosvojärjestelmiksi,

Lisätiedot

Basware Invoice Processing Monitor 5.1

Basware Invoice Processing Monitor 5.1 Pikaohje Basware Invoice Processing Monitor 5.1 Johdanto Tässä asiakirjassa on ohjeita tavallisimpien käyttäjän tehtävien suorittamisesta. Käytönaikaisessa ohjeessa on yksityiskohtaisempaa tietoa tietyistä

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi laastari sisältää 8,4 mg testosteronia ja vapauttaa 300

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere. FACEBOOK-KURSSI Edistyneille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Aluksi... 2 Asetukset... 3 Käyttäjätilin asetukset...

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄOPAS, SISÄLLYS

KÄYTTÄJÄOPAS, SISÄLLYS Dialogysin esittely KÄYTTÄJÄOPAS, SISÄLLYS Dialogysin käyttäjäopas koostuu seuraavista luvuista: Vihon otsikko Dialogysin esittely Yleistä Tunnistelomake Autojen varaosat Moottorin oheislaitteiden varaosakirja

Lisätiedot

Anvia Yritystietoturvaportaalin käyttöohje

Anvia Yritystietoturvaportaalin käyttöohje Sivu 1(15) Anvia Yritystietoturvaportaalin käyttöohje Pääsivu Portaalissa näytetään verkon tietokoneiden tietoturvatila ja ilmoitetaan mahdollisista korjausta vaativista tietoturvaongelmista. Onko verkko

Lisätiedot

LTO Opettajan työkalu Käyttöohje

LTO Opettajan työkalu Käyttöohje LTO Opettajan työkalu Käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleiskuvaus... 1 2. Ohjelman käyttö ylläpito-oikeuksin... 2 2.1. Opettajien tietojen ylläpito... 3 2.2. Luokkien ylläpito... 5 2.3. Luokkien oppilaiden

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 7.0

Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 7.0 Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 7.0 Microsoft Windows -käyttöjärjestelmälle Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Lisätiedot

IUCLID 5 Neuvonta ja tuki

IUCLID 5 Neuvonta ja tuki IUCLID 5 Neuvonta ja tuki IUCLID 5 -asennusopas Erillinen sovellus Microsoft Windows -asennusohjelma Joulukuu 2011 Oikeudellinen huomautus Euroopan kemikaalivirasto tai kukaan virastoa edustava henkilö

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xarelto 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg rivaroksabaania. Apuaineet:

Lisätiedot

Annankatu 18, PL 400, FI-00121 Helsinki P. +358 9 686180 F. +358 9 68618210 echa.europa.eu

Annankatu 18, PL 400, FI-00121 Helsinki P. +358 9 686180 F. +358 9 68618210 echa.europa.eu Tietojen toimittamista koskeva opas Osa 14 seoksessa olevan aineen vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käyttöä koskevan pyynnön laatiminen ja toimittaminen IUCLID 5:tä käyttämällä Annankatu 18, PL 400, FI-00121

Lisätiedot

Varoitusetiketin sisältö

Varoitusetiketin sisältö 2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 28 III OSASTO VAARAVIESTINTÄMERKINNÄT 1 LUKU Varoitusetiketin sisältö 17 artikla Yleiset säännöt 1. Pakkaukseen sisältyvällä vaaralliseksi luokitellulla aineella tai seoksella

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

Power grid. Tavoite. Sisältö. Voimalakortit. Pelin suunnittelija: Friedemann Friese

Power grid. Tavoite. Sisältö. Voimalakortit. Pelin suunnittelija: Friedemann Friese Power grid Pelin suunnittelija: Friedemann Friese Tavoite Pelaajat edustavat yhtiöitä, jotka omistavat voimaloita ja tuottavat kaupungeille sähköä. Pelin aikana pelaajat tekevät tarjouksia voimaloista

Lisätiedot