Kuvat ja lausunnot osana potilaskertomusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuvat ja lausunnot osana potilaskertomusta"

Transkriptio

1 Kuvat ja lausunnot osana potilaskertomusta Tarkastelua kliinikoiden, radiologien, käyttäjien ja asiakkaiden (=potilaiden) näkökulmasta Anita Suhonen, HUS

2 Kuvat ja lausunnot osana potilaskertomusta PACS muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden muiden sairaalan tietojärjestelmien kanssa (HIS). RIS järjestelmä on Pacsin aivot ja osa sairaalan kokonaistietojärjestelmää.

3 Kuvat ja lausunnot osana potilaskertomusta Hyötynäkökohtia: Kuvat, lähetteet ja lausunnot osa sähköistä sairaskertomusta Työpöytäintegraation tulisi tulevaisuudessa mahdollistaa potilaan hoito- ja tutkimustilanteessa tarvittavien tietojen käytettävyys yhden kanavan kautta; samasta järjestelmäkokonaisuudesta suora reitti niin potilaan leikkauskertomukseen, poliklinikan käyntitietoihin, laboratoriovastauksiin kuin röntgenkuviin ja lausuntoihin.

4 Kuvat ja lausunnot osana potilaskertomusta filmistä luopuminen johtaa säästöihin (kustannukset ) ei arkistopinta-alaa, ei kalliita filmejä, kehityskoneita ja -kemikaaleja, henkilökuntaa kuvien, kuvakuorien käsittelyyn parantaa potilaan hoitoa ja laatua (tiedon saatavuus ja käytettävyys ) ei kadonneita kuvia, ei turhia (uusinta-)tutkimuksia kuvatieto (lähetteet ja lausunnot) siirtyvät reaaliaikaisesti kuvatietoja voidaan käsitellä työasemalla ja samanaikaisesti etäkonsultointi ( kliinikko - kliinikko, kliinikko - radiologi, radiologi - radiologi) mahdollistuu ajasta ja paikasta riippumattomaksi

5 Kuvat ja lausunnot osana potilaskertomusta Lähete: konsultaatiopyyntö ( tallennetaan kliinisen tutkimuksen perusteella syntyneet uudet tiedot ja osin aikaisempien hoitojaksojen aikana syntyneitä tietoja tai niiden avainosioita) digitaalisen kuva-arkiston ohjausjärjestelmä ( vertailukuvien esihaku,worklist, reititys) Integraatiorajapinnat muihin vastaaviin järjestelmiin ( mm. Pegasos, Finstar.)

6 RTG-lähetteen kirjoittaminen (Pegasos) HL7 Lähete generoituu RADUun Ajanvaraus (Pegasos) Ajanvarauksen siirtäminen UPOon manuaalisesti Pegasos - RADU sanomaliikenne RADU-lähetteen tutkimuksen ja UPO-ajanvarauksen yhdistäminen RADUn tutkimuslista, Worklist Käyntitiedot Pegasokseen HL7 Tehdyn tutkimuksen käyntitiedot Lausunto Pegasokseen HL7 Lausunto RADUun

7 Kuvat ja lausunnot osana potilaskertomusta Lähete ja ajanvaraus, kuvantamisen toiminnanohjausjärjestelmän perusta Alueellisessa toimintaympäristössä sama tutkimus voidaan tehdä useassa paikassa ja usealla eri modaliteetilla (kuvantava laite). Lähetteen reitittäminen oikeaan kuvauspaikkaan ( ja ajanvaraus) voi perustua: - tutkimukseen, tutkimusmenetelmään - tutkimuksen kiireellisyyteen - vuorokauden aikaan, kuvausajankohtaan

8 Kuvat ja lausunnot osana potilaskertomusta - tutkimusta pyytävään yksikköön - potilaan ikään - ajanvarauksen jonotilanteeseen / tutkimuksen haluttuun ajoitukseen - potilaan asuinpaikkaan - potilaan valintamahdollisuuteen

9 Kliininen näkökulma Lähete pakollinen ( ac-numero, esihaku, reititys) Kuka kirjoittaa ja missä tilanteessa Lähetteen sisältö riittävät tiedot tutkimuksen suorittajalle mitä kirjoitetaan / kuinka paljon kirjoitetaan? Vertailukuvien saatavuus, esihaku nopeus, vasteajat tekninen käytettävyys

10 Kaikki HUS-kuvantamisessa tuotetut kuvat ovat käytettävissä potilaan hoitotilanteessa erikoissairaanhoidossa oikeus kuviin antaa oikeuden lähetteen ja lausunnon katsomiseen ( hoitosuhde, Lokitietoihin jää jälki kuvien käytöstä. Jäljestä näkyy käyttäjä, ajankohta ja arkistosta haun kriteerit) Konsultaatiomahdollisuus Kliininen näkökulma (toisessa organisaatiossa tuotetut kuvat lähetetään erilliselle konsultaatiopalvelimelle, josta ne tuhotaan, kun niiden käyttötarkoitus on ohi) Lausunnot ja konsultaatiot voidaan antaa myös etäpisteistä mihin vuorokauden aikaan tahansa.

11 Radiologinen näkökulma asianmukaiset lähetteet (=konsultaatiopyyntö) töiden hallinta, työlistat kuvaaminen, kuvausprotokollat vanhojen kuvien esihaku vanhojen filmien digitointi ja arkistointi lausuminen, lausuntatyökalut meeting-tilanteet, konsultaatiot etätyömahdollisuus, kuormituksen jakaminen

12 Terveyskeskuslääkärin näkökulma Perusterveydenhuollon tilaamien kuvien reititys Web-palvelimelle, josta ne ovat katsottavissa vanhojen vertailukuvien reititys Eri organisaatioissa ( toisen rekisterinpitäjän) tallennetut tiedot (lähetteet, lausunnot, kuvat) eivät ole käytettävissä ilman potilaan lupaa, mutta tietoja päästään katsomaan viitetietokannan kautta. Lähetteen tieto, Patient Location ts. perusterveydenhuollon lääkäri näkee erikoissairaanhoitojakson aikana tehdyt tutkimukset potilaan suostumuksella, viitetietokannan kautta.

13 Terveyskeskuslääkärin näkökulma Ainakin kaksi viitetietokannan katselutilannetta: potilas itse läsnä katselutilanteessa, antaa / epää luvan tietojen katseluun potilas ei itse läsnä katselutilanteessa ( mm. soittoaika) Viiteen sisältämä tieto riittävän kuvaava: lääkäri tietää, mitä haluaa katsoa potilas tietää, minkä tiedon katsomiseen antaa luvan (mm. tutkimus, pm, tutkimusta pyytänyt yksikkö, tutkimuksen suorittanut rtg)

14 Terveyskeskuslääkärin näkökulma Suostumus ja viitteet: Level 1 ( first choice, organisation) X Kuvantaminen HUS Kuvantaminen Kerava Kuvantaminen Hyvinkää Organization

15 Terveyskeskuslääkärin näkökulma Suostumus ja viitteet: Level 2 ( more specific choice, one or more examinations) X JF2BB Kolongrafian Vuosaaren ta, Keski- Herttoniemen HUS Kuvantaminen kontrasti Vuosaaren solu röntgen GD1AA Keuhkojen Kirurgian poliklinikka Marian röntgen HUS Kuvantaminen röntgen NB1BA Olkanivelrtg,laaja Töölön tapaturma-asema Töölön röntgen HUS Kuvantaminen AA1AD Pään natiivi TT Töölön tapaturma-asema Töölön röntgen HUS Kuvantaminen X JN3AE Abdomenin UÄ P Martinlaakso m-solu Peijaksen röntgen HUS Kuvantaminen One or several examinations (ac-number or list of ac-numbers)

16 Potilasnäkökulma potilaan valintamahdollisuudet kuvauspaikka kuvausaika ei päällekkäisiä / turhia tutkimuksia hoitoprosessin nopeutuminen suostumusmenettelyt / lupa tietojen käyttöön logitiedot (potilaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasrekisteritiedot ja myös lokitiedot, joista selviää, kuka, milloin ja mihin tarkoitukseen on hänen kuviaan ja niihin liittyviä lähetteitä ja lausuntoja katsonut, rekisteröidyn tarkastusoikeus)

17 Käyttäjien, järjestelmän ylläpitäjien näkökulma Yhteistyömenettelyt ( mm. rekisterit, nimikkeistöt), vastuut ja koordinointi helpdesk, tekninen tuki ja yhteydenottomenettelyt mahdolliset ohjelmamuutokset ja päivitykset - menettelyt ylläpidon suhteen tekninen ylläpito ( ja jatkokehitys) tiedonsiirrot, rajapinnat, sanomasisällöt ja valvonta dokumentointi

18 Käyttäjien, järjestelmän ylläpitäjien näkökulma dokumentoidut menettelytavat häiriötilanteita varten menettelytavat, joilla varmistetaan tieto toiminnallisista muutoksista, joista aiheutuu mm. ohjelmistomuutoksia tai rekisteripäivityksiä dokumentoidut eri organisaatioiden toimittajien ja käyttäjien vastuuhenkilöiden välisen yhteistyön toimintamallit ja vastuut ylläpidosta ja kehittämisestä.

19 In Future Työpöytäintegraatio Oire-/kuvatietopankki / Help Desk Graafinen lähete Strukturoitu lähete / lausunto (lähetteen kysymyksenasettelun tarkentaminen olennaiseen) Linkkitiedostot Avainkuvat (Key Images) liitetään osaksi lausuntoa ja ovat osa lausuntodokumenttia. Anatomisen kohteen 3D-hahmomalli Puheentunnistus Tutkimusten vaikuttavuuden seuranta Mobiilit ratkaisut, sirukortit ja single sign

20 Elektroninen sairauskertomus Hoitolähete Hoitotiedot Patologia Laboratorio PACS: (kuvat, Rtg-lähetteet Rtg-lausunnot) Data PTH:n tiedot Muut hoitotiedot Rtg-lähete

21 Potilaan uudet tiedot Oiretietopankki Ongelma: kipeä vatsa Abdomenin tt Mikä tutkimusmenetelmä Mikä tutkimus Help desk Ajanvaraus Web Kiireellisyys Lähete Missä (tutkimuspaikka, laite)milloin? Reititys Vanhat lähetteet ja lausunnot HUSpacs Arkisto RTG

22 Neurologia Sisätaudit Uusi tieto kliininen tutkimus Radiologia Kirurgia Rtg-lähete (alueellinen) ajanvaraus Potilas Hoitava yksikkö Rtg-yksikkö mm. PTH:n tiedot Viitetietokanta?

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri 1 Sanasto Termi Selite Viittaus Affinity Domain Assigning Authority DICOM EMR tai HIS IHE ATNA IHE BPPC IHE CT IHE IOCM IHE PIX IHE XCA IHE XCA-I Yhden XDS-rekisterin laajuinen alue, toiselta nimeltään

Lisätiedot

ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA

ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA - Toiminnan nykytila ja tavoitetila Riitta Mononen TIE5K Kehittämistehtävä

Lisätiedot

Diabeetikoiden silmänpohjien kuvaaminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä Selvitys MediMaker-ohjelmiston käytön nykytilasta

Diabeetikoiden silmänpohjien kuvaaminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä Selvitys MediMaker-ohjelmiston käytön nykytilasta Diabeetikoiden silmänpohjien kuvaaminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä Selvitys MediMaker-ohjelmiston käytön nykytilasta Versio 1.1 Päivi Röppänen Tuula Tuomainen Savonia-ammattikorkeakoulu, Savonia

Lisätiedot

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset LOPPURAPORTTI Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset Valtakunnallinen terveydenhuollon kuvaaineistojen arkisto Kvarkki Toiminnallinen määrittely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Laatija/t:

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON XVII VALTAKUNNALLISET ATK-PAIVAT 1 991

TERVEYDENHUOLLON XVII VALTAKUNNALLISET ATK-PAIVAT 1 991 TERVEYDENHUOLLON XVII VALTAKUNNALLISET ATK-PAIVAT 1 991 HOITOA TUKEVAT TIETOJAR.IESTELMAT PEIJAS-REKOLA SAIRAA-. LASSA Maisa Antti-Poika, Atk-suunnittelija Peijas-Rekola sairaala, Sairaalakatu 1 01 400

Lisätiedot

Tietoteknologian hyödyntäminen Tampereen kaupungin terveydenhuollossa

Tietoteknologian hyödyntäminen Tampereen kaupungin terveydenhuollossa Tietoteknologian hyödyntäminen en kaupungin terveydenhuollossa en kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Minna Saario en kaupungin terveydenhuollon palvelut Vastaanottotoiminta Päivystystoiminta Neuvolatoiminta

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely SerAPI projekti Yhteyshenkilö Mika Tuomainen (Mika.Tuomainen@uku.fi) Dokumentin versio 1 Päiväys 30.12.2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Määrityksen

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Yhteisen alueellisen asiakastietojärjestelmän mahdollisuudet ja haasteet!

Yhteisen alueellisen asiakastietojärjestelmän mahdollisuudet ja haasteet! Artikkeli Sairaalaviestiin Terveydenhuollon atk-päivillä 26. 5.2003 pidetystä luennosta Tuija Manninen Medi-IT, projektipäällikkö Yhteisen alueellisen asiakastietojärjestelmän mahdollisuudet ja haasteet!

Lisätiedot

JiveX Enterprise PACS Solutions

JiveX Enterprise PACS Solutions JiveX Enterprise PACS Solutions Product Description Version 4.5 www.visus-tt.com JiveX Moderni kuvanhallintajärjestelmä kaikille lääketieteen erikoisaloille JiveX-järjestelmällä voidaan toteuttaa kattavia

Lisätiedot

Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen

Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen XI DRG käyttäjäpäivät Tampere 12.-13.12.2013 12.12.2013 1 Taustat ja sidonnaisuudet LL (1989), anestesiologia (1996) Hämeenlinna (KHKS 1997-2011) 1997 -> kahinointia

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

Yhtymähallitus 27.3.2012 34 Liite 2 PTKY KARVIAISEN POTILASASIAKIRJOJEN TIETOSUOJAOHJE

Yhtymähallitus 27.3.2012 34 Liite 2 PTKY KARVIAISEN POTILASASIAKIRJOJEN TIETOSUOJAOHJE Yhtymähallitus 27.3.2012 34 Liite 2 PTKY KARVIAISEN POTILASASIAKIRJOJEN TIETOSUOJAOHJE Laatija Katariina Lahti Hyväksytty 27.3.2012 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA

Lisätiedot

Terveydenhuollon kansallinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri. KANTA-jatkomäärittely, syksy 2007. Ydindokumentti

Terveydenhuollon kansallinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri. KANTA-jatkomäärittely, syksy 2007. Ydindokumentti OIAALI- JA UITIO Dnro TERVEYINITERIÖ 1834/2007 Riitta Alkula 18.10.2007 v. 1.0 KANTA-JATKOÄÄRITTELY; YDINDOKUENTTI LAUUNTOJEN PERUTEEL- LA UOKATTUNA Terveydenhuollon kansallinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri

Lisätiedot

Potilaan hoitoprosessin hallinta terveydenhuollon palveluverkostossa

Potilaan hoitoprosessin hallinta terveydenhuollon palveluverkostossa Potilaan hoitoprosessin hallinta terveydenhuollon palveluverkostossa Terveydenhuollon Atk-päivät, Turku 29.5.2007 Jarkko Krannila, TietoEnator Healthcare & Welfare Oy Page 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Varmennejärjestelmä ja kertakirjautuminen miksi ja miten?

Varmennejärjestelmä ja kertakirjautuminen miksi ja miten? Varmennejärjestelmä ja kertakirjautuminen miksi ja miten? Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ratkaisu Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö VSSHP Esityksen sisältö Miksi PKI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin?

Lisätiedot

Tietosuojan tikapuut, lokienhallinta ja omavalvonta

Tietosuojan tikapuut, lokienhallinta ja omavalvonta Tietosuojan tikapuut, lokienhallinta ja omavalvonta Kuntamarkkinat 9. 10.9.2015 Helena Eronen kehittämispäällikkö, tietosuojavastaava PSSHP/Tietohallinto Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ky KYS: Puijon,

Lisätiedot

LIITE 1 TERVEYDENHUOLLON KOKONAISARKKITEHTUURIN NYKYTILA 6 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNE 6

LIITE 1 TERVEYDENHUOLLON KOKONAISARKKITEHTUURIN NYKYTILA 6 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNE 6 LIITE 1 TERVEYDENHUOLLON KOKONAISARKKITEHTUURIN NYKYTILA 6 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNE 6 2 ALUEELLISEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN NYKYTILA 9 2.1 TYYPPITAPAUS 1: ORGANISAATIOKOHTAISET

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies YTHS Potke Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 6.9.03 03 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies Sisällysluettelo Sivu Johdanto... 4. Potilastietojärjestelmähankkeen tausta... 4. Palvelun kehittämisen

Lisätiedot

Samuli Niiranen ja Esa-Matti Tolppanen: Potilastietojärjestelmät vallitsevien olojen arvostelusta kohti niiden korjaamista

Samuli Niiranen ja Esa-Matti Tolppanen: Potilastietojärjestelmät vallitsevien olojen arvostelusta kohti niiden korjaamista Samuli Niiranen ja Esa-Matti Tolppanen: Potilastietojärjestelmät vallitsevien olojen arvostelusta kohti niiden korjaamista Tampere ja Espoo 17.12.2013 Kirjoittajat Samuli Niiranen Niirasen työuraan ovat

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden erityiskysymyksiä 2004

Tietoturvallisuuden erityiskysymyksiä 2004 Marko Helenius ja Juhani Paavilainen (toim.) Tietoturvallisuuden erityiskysymyksiä 2004 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO B-2004-8 TAMPERE 2004 Sisällysluettelo Johdanto 1 Johdanto

Lisätiedot

Perustelumuistio 6.2.2012 HYKS SAIRAANHOITOALUEEN KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN VALMISTELU

Perustelumuistio 6.2.2012 HYKS SAIRAANHOITOALUEEN KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN VALMISTELU 1 Perustelumuistio 6.2.2012 HYKS SAIRAANHOITOALUEEN KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN VALMISTELU HYKS-alueen kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi

Lisätiedot

Sisältö. Sairaalaviesti

Sisältö. Sairaalaviesti 2/2005 toukokuu maj Sairaalaviesti Nro 2/2005 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sisältö Pääkirjoitus Terveydenhuollon tietojärjestelmät yhtenäisiksi verkostoitumalla 3 Ledare Enhetligare informationssystem

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS RINTASYÖPÄPOTILAAN HOITOPROSESSISSA

TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS RINTASYÖPÄPOTILAAN HOITOPROSESSISSA TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS RINTASYÖPÄPOTILAAN HOITOPROSESSISSA Katja Heikkinen Pro gradu -tutkielma Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö Hoitotiede Oulun yliopisto Syyskuu 2015

Lisätiedot

Syöpäseulontapalvelujen hankinta

Syöpäseulontapalvelujen hankinta Syöpäseulontapalvelujen hankinta Julkaistu 15.5.2013 TEKIJÄT Päivi Koivuranta-Vaara, Suomen Kuntaliitto Nea Malila, Suomen Syöpärekisteri, Joukkotarkastusrekisteri Ulla Saalasti-Koskinen, Terveyden ja

Lisätiedot

Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka

Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka Johtokunta 29.6.2012 YT-ryhmä 24.5.2012 Johtoryhmä 11.4.2012 Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 2 2. Tietoturva ja

Lisätiedot

PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN 2005

PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN 2005 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN LAKU-PROJEKTI 2003-2005 2005 Hallinnollinen apulaisylilääkäri Timo Kouri OYS, Laboratorio Terveydenhuollon

Lisätiedot