10 Delegointipäätös, poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusten ratkaisuvallan siirto yleiskaavoittajalle ja kaavoitusarkkitehdille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10 Delegointipäätös, poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusten ratkaisuvallan siirto yleiskaavoittajalle ja kaavoitusarkkitehdille"

Transkriptio

1 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-19:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Tiedoksi saatettavat asiat 3 2 Viranhaltijapäätökset 9 3 Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V Valtuutus urakoitsijan valintaan, katualueiden ja yleisten alueiden ulkovalaistuksen huolto- ja korjaustyöt Korvausvaatimus viemäritukoksen aiheuttamasta kosteusvahingosta, Korventie 4 6 Vapautus jätevesimaksun osalta vesivahinkotapauksessa, Harjutie Teollisuusjätevesisopimus, Levypyörä Oy 22 8 Puistometsät ja kunnallisteknisten työmaiden hakkuupuiden myyntivaltakirja ja puukaupan toimeksiantosopimus saakka, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme 9 Kosteikon rakentaminen kunnan omistamalle maa-alueelle, Sammalsillansuo 10 Delegointipäätös, poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusten ratkaisuvallan siirto yleiskaavoittajalle ja kaavoitusarkkitehdille 11 Palveluverkon toteuttamisen valmistelun koordinaatio- ja hankeryhmät

2 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-19:10 Osallistujat Läsnä Känkänen Kari puheenjohtaja Grönroos Rauno jäsen Kaapro Seppo jäsen Lampio Eila jäsen Mikkanen Anne jäsen Notkola Jarkko jäsen Ruuska Sinikka jäsen Strandén Liisa jäsen Karjalainen Pasi kh:n edustaja poistui klo 18:40 :n 11 käsittelyn aikana Helander Risto tekninen johtaja Vilén Anniina hallinto-ja taloussihteeri/ptk Avelin Venla vesihuoltoinsinööri Forss Hans kuntatekniikan mestari Kuivalainen Katri kaavoitusarkkitehti Poissa Lehto Jouni maankäyttöinsinööri Allekirjoitukset Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kari Känkänen Anniina Vilén puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Käsitellyt asiat 1-11 Oikaisuvaatimus- Pöytäkirjan liite nro 1/ ohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu kaiseksi. tarkastus Nastolassa Anne Mikkanen ja Jarkko Notkola Pöytäkirja Nastolassa yleisesti nähtävillä Maija Laine

3 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Tekninen lautakunta 1 Ehdotus: (tekninen johtaja) Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin mer kitä ne lautakunnalle tiedoksi: Tekninen lautakunta ilman taseyksiköitä: A. Valtion viranomaiset 1. Valtiovarainministeriö, toimeenpanokirje: Suomen Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman toimeenpano 2. Uudenmaan ELY-keskus, ilmoitus : Uudenmaan ELY-keskus tekee tievalaistusten yösammutuksia 3. Hämeen ELY-keskus, raportteja 111/2013: Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma, Porvoonjoki B. Muut kunnat, yritykset ja yhteisöt 1. Suomen Kuntaliitto, yleiskirje : Kuntien Rakennetun Ympäristön Sähköiset Palvelut (KRYSP) hankkeen tulokset ovat käyttöönotettavissa kunnissa 2. Lahden seudun ympäristölautakunta, ote pöytäkirjasta : Lahden seudun ympäristönsuojeluviranomaisen taksa D. Nastolan kunnan muut toimielimet ja tehtäväalueet 1. Kunnanhallituksen otteet : Kunnantalon kassapalvelut : Työryhmän asettaminen maapoliittisen ohjelman tarkistamiseen/uusimiseen : Kauppakirjan korjaus, Rosberg E. Tilaajatehtäviin liittyvät asiat 1. Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy - Palveluiden arviointikysely Poikkeamaraportti, talvihoito : Lyytinraitti - Tuotantosopimuksen seurantapalaveri 5/2013 ja 6/2013, muistio - Työtilaus 63/2013: Ujontie, sillan käsijohde - Työtilaus 64/2013: Taavinharjun metsäalueen raivaus - Työtilaus 65/2013: Suppalan uimaranta, raivaus - Työtilaus 1/2014: Peukaloisentien metsäalue F. Toimintaan liittyvät asiat 1. Konsulttipalveluiden puitesopimukset, 11 kpl 2. Leikkikentät, Turvatarkastuspöytäkirjat , , leikkialueista: Asikkalantie, Eerikintie, Hamarraitti, Huokokuja, Jäkälätie, Kisaharju, Kiskotie, Korventie, Kruunu, Laulurastaantie, Niinitie, Nousutie, Opintie, Revontie, Ristola, Satukaari, Suppala, Tuomelantie, Turranmetsäntie, Vanhankartanontie, LSKT Oy

4 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Nastolan kunnan katualueiden ja yleisten alueiden ulkovalaistuksen huolto- ja korjaustyöt , seurantapalaveri 2/ , pöytäkirja, Suomen Sähkörakennus Oy 4. Katu- ja vesihuoltosuunnitelmien sisällön kehittäminen, kokous , muistio, Ramboll Finland Oy 5. Yhteistyökokous Nastolan kunta, DNA Oy, Lahti Energia ja LE-Sähköverkko Oy, muistio 6. DNA Oy, Verkot - Yhteiskäyttöpylväät vuonna Poistoilmoitus Kukkastie-Aurantie 7. Kuntatekniikan mestarin reklamaatio Lahti Energia Oy:lle Elementintien päällystyksen epätasaisuudesta 8. Paikkatietopalvelujen ilmoitus : Nastolan kunnan opaskartta päivitetään 9. Lahden seudun rakennusvalvonta, maisematyölupa , puiden kaataminen, hoitohakkuu, Turranmetsän alue 10. Metsäliitto Osuuskunta, tiliote , tilitapahtumat vuonna UPM-Kymmene Metsä, metsämaksulaskelma , talousmetsät, Seelammi RN:o 2: Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme, puukaupan maksuerittely 445, 944/13, puistometsät G. Investointeihin liittyvät asiat 1. Kurenojantien perusparannus ja hulevesiviemärin sekä katuvalaistuksen rakentaminen plv Työmaakokouspöytäkirjat 1/ , 2/ ja 3/ Puustokatselmukset , Kurenojantie 2 ja Kurenojantie 33, muistiot - Ilmoitus Päijät-Hämeen poliisilaitokselle räjäytys- ja louhintatöistä, LSKT Oy 2. Raudoittajanpolku, Kyynärä I ja Ristolan alue, ulkovalaistuksen rakentaminen - Työmaakokous 1/ , pöytäkirja - Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja - Hankekansio 3. Palvelukeskuksen alue, kunnallistekniikan rakentaminen, vastaanottotarkastus , pöytäkirja, LSKT Oy 4. Satakielentien ja Sipiläntien rakentaminen, vastaanottotarkastuksen pöytäkirja, LSKT Oy 5. Vaakatien rakentaminen välillä Katjantie-Varjolanrinteentie, vastaanottotarkastuksen pöytäkirja, LSKT Oy 6. Pekkalantie-Aurantie-Hoitokodintie, liikenne- ja liittymäjärjestelyjen rakentaminen sekä Kukkastien katuvalaistus välillä Kirkonkylän koulu-pekkalantie - Vastaanottotarkastus (osa urakasta) , pöytäkirja, LSKT Oy - Urakkasopimus MR N4/2013, , LSKT Oy - Suunnittelukokous , muistio, TL-Suunnittelu Oy

5 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Lapakiston retkeilyreitistön rakentaminen, toimenpidelupa , Lahden seudun rakennusvalvonta, kevytrakenteinen rakennus, polttopuukatos, kuivakäymälä ja laavu H. Hallinnolliset asiat 1. Työaika arkipyhäviikoilla vuonna 2014, tuntipalkat ja yleistyöaika Tilapalvelu: D. Nastolan kunnan muut toimielimet ja tehtäväalueet 1. Kunnanhallituksen ote : Täyttölupa-anomus, tekniset palvelut F. Toimintaan liittyvät asiat 1. Aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, tarkastuskertomus , Peruspalvelukeskus Aava liikelaitos, Timontalo 2. Koulutuskeskus Salpaus, vuokrasopimus , Nastopoli, Rakokiventie 2, luokka 4 3. Rakennustieto Oy, Rakennustiedon Net -tietopalvelut, käyttöoi keus so pi muk set - RT Net Ratu Net Infra Net G. Investointeihin liittyvät asiat 1. LSKT Oy, urakkasopimus , Nastolan kirkonkylän koulun pysäköinti- ja jättöalueen rakentaminen 2. Sandbox Oy / Sisäilmalähetti, lyhytaikainen palvelusopimus , Männistön koulu, icleen Healt Premium, EnsiavuksiSisäilmaan - palvelu 3. Villähteen koulu, jälkitarkastuksen pöytäkirja, LVI-työ Putkipari Ay, Suomen Sisäilmakeskus Oy, Puitesopimus, sopimuksen toimivuus ja keskeneräiset hankkeet muis tio Teknillisen korkeakoulun tukisäätiö, lahjakirja , arkkitehtuuriin liittyvään tieteellisen tutkimustyön edistämiseen 6. Nastolan uimahallin perusparannus Työmaakokouspöytäkirja nro 3, Työmaakokouspöytäkirja nro 4, Vesihuoltolaitos: A. Valtion viranomaiset 1. Hämeen ELY-keskus: Ilmoitus vesihuoltoon, haja-asu tus alueiden jätevesineuvontaan ja pohjavesialueiden suoje lusun nitelmien laatimiseen haettavista avustuksista B. Muut kunnat, yritykset ja yhteisöt

6 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Lahden kaupunki / FCG Suunittelu ja Tekniikka Oy : Poh ja ve siselvitykset Salpausselällä Nastolassa, isotooppitut ki muk set 2. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, hallituksen jaosto, pöytäkirjanote : Elintarvikkeiden tai talousveden välityksellä leviävien ruokamyrkytysepidemioiden selvitystyöryhmän nimeäminen Heinolan kaupungin terveystoimen alueelle sekä päivitettyjen selvitystyöryhmien niemäminen Peruspalvelukeskus Aava- ja Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitosten alueille 3. Lahti Aqua Oy:n ilmoitus : hätätilanteissa heiltä voi hakea natriumhypokloriittia F. Toimintaan liittyvät asiat 1. Ramboll Analytics, tutkimustodistukset - verkostovedet, Nastolan terveysasema, , 13TT verkostovedet, Kanervan koulu, , 13TT verkostovedet, Erstan päiväkoti, , 14TT vedenottamovedet, lähtevä vesi, kaivot , 13TT vedenottamovedet, lähtevä vesi, kaivot , 14TT vedenottamovedet, raakavesi, torjunta-aineet , 14TT jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, marraskuu ja joulukuu Ramboll Finland Oy - HAVA-tutkimusmuistiot 1/ ja 2/ JRS Pharma Oy:n kiinteistön jätevesien tarkkailu, joulukuu Hankkija Oy:n jätevesien tarkkailu, marraskuu ja joulukuu Jätevedenpuhdistamon lietetarkkailu, marraskuu Porvoonjoen yhteistarkkailu <90/45.452/2013> - Hämeen ELY-keskuksen päätös haitallisten aineiden tarkkailusuunnitelmasta Porvoonjoen yhteistarkkailussa - Ramboll Finland Oy, piilevätarkkailun näytepisteet - Ramboll Finland Oy:n selvitys Porvoonjoen ja siihen laskevien jätevedenpuhdistamoiden vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista, Ramboll Analytics, Porvoonjokitarkkailun tutkimustodistus Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto Porvoonjoen yhteistarkkailun piilevätarkkailusta Hämeen ELY-keskuksen päätös Porvoonjoen piilevätarkkailuohjelmasta vuodelle Nastolan sukellussuunnistajat ry:n sukellustarkastusraportti kesä 2013 G. Investointeihin liittyvät asiat

7 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto <12/45.453/2013> - Uudenmaan ELY-keskuksen päätös rakennusten sijoittamisesta maantien suoja-alueelle yhdysteillä 3134 ja 3136, Haanmäen, Kaakonmäen ja Liinasuon pumppaamot - Uudenmaan ELY-keskuksen päätös liittymän käyttötarkoituksen muuttamisesta yhdystiellä 3136, Haanmäen pumppaamo - Uudenmaan ELY-keskuksen vastaus muutoshakemukseen koskien vesijohdon ja viemäriputken sijoittamista yhdystien 3134 tiealueelle, sekä maastokatselmusmuistio Hämeen ELY-keskuksen lausunto vesi- ja viemärijohtojen asentamisesta vesistöön, Ruuhijärvi - Ramboll Finland Oy:n raportti : Verkostotarkastelu, Vuolenkosken runkovesijohto - Työmaakokouspöytäkirjat: 1. vaiheen työmaakokous 12/ ja 2. vaiheen aloituskokous Elenia Oy:n verkkopalvelusopimukset: Ruuhijärventie 966, Yläjärvistentie 49, Haikulantie 2, Karjasillantie 1 - Ramboll Analytics, lausunto ja uusintanäytteenotto sekä tutkimustodistus kaivovesi , Korkeen tie Kaakkois-Suomen ELY-keskus: työmaakokouspöytäkirja 8/ , 2. vaihe 2. Viiden kunnan vesihuolto <23/45.453/2013> - Pirkanmaan ELY-keskus: työmaakokouspöytäkirja 9/ , hankekokouspöytäkirja Pirkanmaan ELY-keskus: lupapäätös , lupa-ajan jat ka mi nen koskien liittymän rakentamista pumppaamolle yhdys tiellä Lahti Energia Oy: sähköliittymissopimukset Vanhatalon jvp ja Salmintien jvp sekä sähköntoimitussopimus Salmintie Akalahti-kirkonkylä vesihuolto <54/45.453/ Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy: vastaanottotarkastuksen pöytäkirja Lahti Energia Oy: sähköntoimitussopimus Karhusillantien jvp 4. Vesitornin saneeraus <55/45.453/2013> - Muistio : Vesitornin saneeraus - vuokralaisten tiedottaminen ja kuuleminen - Kirjetoisteet : vuokra- ja sijoituspaikkasopimusten irtisanominen Nastolan vesitornista 5. Kumian myllyn alueen vesihuolto <93/45.453/2013> - Hämeen ELY-keskus: Lausunto vesi- ja viemärijohdon sijoittamisesta Salajärven ja Iso-Kukkasen välisen uoman alitse - Tarmo Nousiaisen lupa kairauksiin kosken Kumian mylly- ja koskitilan alitusta - Pöytäkirjanote Kirkonkylän-Kumian jakokunnan toimitsijain kokouksesta Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto Kumian myllyn alueen vesihuollon rakentamisesta 2014 maanteillä 3134

8 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta ja Heinämaantie vesihuolto <99/45.453/2013> - Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy: takuutarkastuspöytäkirja Uimarannan jätevedenpumppaamon rakentaminen <497/45.453/2013> - Urakkasopimus Nastolan vesihuoltolaitoksen ja Vesihaka Oy:n kesken Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia: vakuutuskirja, Vesihaka Oy - Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 31/2013: Danske Bankin työaikainen takaus Vesihaka Oy:lle - Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja Koiskala - Tiiranmäki -vesihuolto >596/45.453/ Ramboll Finland Oy: muistiot 1/ ja 3/ Paineviemärin korjaaminen maantiellä 312 <603/45.453/2014> - Uudenmaan ELY-keskuksen lupapäätös koskien paineviemärin koraamista maantiellä 312 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset Tekninen lautakunta 2 Ehdotus: (tekninen johtaja) Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin merkitä ne lautakunnalle tiedoksi: Tekninen lautakunta ilman taseyksiköitä: Tekninen johtaja Henkilöstöpäätös, julkinen Määräaikaisen kaavasuunnittelijan palkkaamien kaavoituk seen Teknisen avustajan palkkaaminen määräaikaiseen työsuhteeseen Kaavoitusarkkitehti Hankintapäätös Suunnitelman laadinta, Hähniemen kaava-alueen (V098) kunnallistekninen yleissuunnitelma Kuntatekniikan mestari Hankintapäätös Suunnitelman laadinta, Kurenojantie, katusuunnitelman muutos, lisätyötarjous Suunnitelman laadinta, Yhteiskouluntien rakennussuunni telman muutos Suunnitelman laadinta, Pappilanpellon ulkovalaistuksen muutossuunnittelu Suunnitelman laadinta, Kyynärän 2. alueen ulkovalaistuk sen muutossuunnittelu Suunnitelman laadinta, Vappulan alueen ulkovalaistuksen muutossuunnittelu Kunnallistekninen suunnitelma Katusuunnitelman muutosehdotuksen nähtäville asettami nen, Ylätie, T74/12-18 Maa-alueiden sijoitus- ja käyttöluvat Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpöjohto DN100/Mpuk, Tiili tie Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpöjohto DN65/Mpuk, Kärry tie 7 Yleispäätös Kunnallistekniikan käytöstä poistetun, avolavapakettiauton Mitsubishi L200:n myyminen Maankäyttöinsinööri Kiinteistökauppaa koskeva päätös

10 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kiinteistökaupan hyväksyminen, Kangasvuokontie 11 Tontin varaussopimusta koskeva päätös Tontin varaussopimuksen jatko-aikahakemuksen hyväksy minen, Kauppakaari 5-7 Vuokrasopimusta koskeva päätös Maanvuokrasopimuksen hyväksyminen, Mahlatie 1 Yleispäätös Pientalotonttien luovutus, Aurinkolantie 1 ja 3, Hoitotie 7 ja 9 Paikkatietoinsinööri Osoitemerkintäpäätös Osoitteenmuutos, kiinteistöt Koivuranta RN:o ja Rantatörmä RN:o Osoitteenmuutos, kiinteistö Aurinkorinne RN:o Tekninen johtaja Hankintapäätös Sähkösäätöisten työpöytien hankinta, tekniset palvelut Yleispäätös Maksun tarkastus , rakentamismaksun arvonlisä verollisuus Yleiskaavoittaja Kaavoitusta koskeva päätös Asemakaavan muutos, Vappulantie, V102, päätös vireille tulosta ja muutosluonnoksen nähtäville asettamisesta Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092, päätös kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta Tilapalvelu: Tekninen johtaja Tilapalvelu hankintapäätös Nastolan uimahallin perusparannus , Rakennus automaatiourakka, RAU Tilapalvelu henkilöstöpäätös, julkinen Kunnossapitotyöntekijän palkkaaminen toistaiseksi voimas saolevaan työsuhteeseen, tilapalvelu Tilapalvelu suunnitelman hyväksyminen Suunnitelman hyväksyminen, Rakokiven koulun piha-alu een rakennussuunnitelman ja valaistussuunnitelma muutos B37/

11 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Videovalvontasuunnitelman hyväksyminen, B125/1-9, Ra kokiven koulu, Nastolan erityisopetustilat, Rakokiven päivä koti, Erstan koulu Tilapalveluinsinööri Tilapalvelu hankintapäätös Hankintapäätös, Villähteen koulun uudisrakennuksen han kesuunnittelu Vesihuoltolaitos: Tekninen johtaja Vhl hankintapäätös Haja-asutuksen vesihuollon yleissuunnitelmat Vhl suunnittelman hyväksymispäätös Vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen, Kouvolantien alitus, V 338 Vhl yleispäätös Vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen, Asikkala-Heinola-Hollola-Nastola-Lahti syöttövesijohto ja kokoojaviemäri, vaihe IV, muutokset , , , , Vesihuoltoinsinööri Vhl hankintapäätös Venetaipaleen alueen vesihuolto, muutossuunnittelu Jätevedenpuhdistamon valvomon tuloilman IV-koneikon korjaushuolto Vesitornin sähköurakka-asiakirjojen suunnittelu Venetaipaleen vesihuoltolinjan arviointityö Vesitornin saneeraussuunnitelman päivittäminen Vhl liittymissopimuspäätös Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3328, laajennus, Luomaniementie 1, Nastola Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3329/2013, Heinämaantie 1510A, Villähde Vesi- ja jätevesiliittymissopimus 3331, Rajapolku 12, Villähde Vesi- ja jätevesiliittymissopimus 3333, Mahlatie 1, Nastola Vesi- ja jätevesiliittymissopimus 3330, laajennus, Ritomäentie 5, Villähde Vesi- ja jätevesiliittymissopimus 3336, Heinämaantie 1483, Villähde Vesi- ja jätevesiliittymissopimus 3335, Korpintie 12, Nastola Vesi- ja jätevesiliittymissopimus 3337, laajennus, Välitie 3, Villähde

12 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Vesi- ja jätevesiliittymissopimus 3334, Kukkasjärventie 251, Villähde Vesi-, jätevesi- ja hulevesiliittymissopimus 3342, Kiiskentie 7, Villähde Jätevesiliittymissopimus 3338, Kukkasjärventie 38, Villähde Jätevesiliittymissopimus 3340, Kukkasjärventie 50, Villähde Vesi- ja jätevesiliittymissopimus 3341, Koritie 10, Villähde Vesi-, jätevesi- ja hulevesiliittymissopimus 3343, Kuhantie 4, Villähde Vesi- ja jätevesiliittymissopimus 3339, Haravakyläntie 9, Villähde Vesi- ja jätevesiliittymissopimus 3344, Haravakyläntie 7, Villähde Vesi- ja jätevesiliittymissopimus 3332, lisäliittymissopimus, Ristolantie 4, Nastola Vhl maapohjasopimuspäätös Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Akalahti - kirkonkylä vesihuoltolinja Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski -Pajulahti vesihuoltolinja Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski -Pajulahti vesihuoltolinja Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Orrilanmäen vesihuoltolinja Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski -Pajulahti vesihuoltolinja Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski -Pajulahti vesihuoltolinja Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski -Pajulahti vesihuoltolinja Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tilat ja , Vuolenkoski -Pajulahti vesihuoltolinja Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski - Pajulahti vesihuoltolinja Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski - Pajulahti vesihuoltolinja Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski - Pajulahti vesihuoltolinja Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski - Pajulahti vesihuoltolinja

13 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski - Pajulahti vesihuoltolinja Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski - Pajulahti vesihuoltolinja Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski - Pajulahti vesihuoltolinja Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tilat ja , Vuolenkoski - Pajulahti vesihuoltolinja Vesilaitosteknikko Vhl hankintapäätös Sammutetun kalkin hankinta vuonna Traktori-, maansiirtovaunu- ja piennarleikkuripalvelut vesihuoltolaitokselle UV-lamppujen hankinta Välpepesupuristimen hankinta jätevedenpuhdistamolle Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V /40.401/2013 Tekninen lautakunta Asemakaava koskee Nastolan Villähteen tilalle Kurasto Villähde-Koiskalan osayleiskaavassa osoitettuja pientaloalueita. Kaavoitettavan alueen koko noin 87 hehtaaria ja se sijaitsee Kymijär ven ja Kärkjärven välisellä alueella. Asemakaavan tarkoituksena on kaavoittaa alueelle asuntoalue lähinnä pientalorakentamiseen. Alueella suunnitellaan pientaloja noin 1000 asukkaalle. Asemakaa vatyön pohjana toimii Arkkitehtitoimisto AJAK Oy:n tekemä, syksyllä 2010 maanomistajan toimesta järjestetyssä ideakilpailussa voittajaksi valittu suunnitelma. Kaavan toteuttamisen osalta on tarkoitus tehdä maankäyttösopimus kunnan ja maanomistajan välillä kaavaehdotusvaiheessa. Kaavoittajakonsulttina toimii Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Helsingistä. Asemakaavan tavoitteena on luoda korkealuokkaiseen toteutukseen tähtäävä, vesistöjen läheisyyden ja alueen erityispiirteet huomioiva, energiatehokas ja uusia innovaatioita hyödyntävä asuinalue, joka käyttää yleiskaavassa rakentamiseen osoitetun maa-alueen tehok kaasti ja kunnioittaa alueen maisemallisia, historiallisia ja luonnon arvo ja. Yleiskaavoittaja on päättänyt asemakaavan vireilletulosta ja asettanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville lukien koko kaavahankkeen ajaksi. Osallistimis- ja arviointisuunnitelmasta tai kaavan tavoitteista voi jättää mielipiteitä saakka. Ehdotus: Päätös: (tekninen johtaja) Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi asemakaavan vireilletulon. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta 96 Kaava-alueesta on valmisteltu asemakaavaluonnos. Yleiskaavoittaja on asettanut sen yleisesti nähtäville ja pyytää siitä lau-sunnon tekniseltä lautakunnalta. Kaavaluonnos on laadittu koskemaan tiloja Kurasto ( ), Tuottajanranta ( ), yhteinen venevalkama-alue ( ) sekä Koiskalantietä ( ). Alueen pinta-ala on noin 91 hehtaaria. Kaavaluonnos käsittää kolme vaiheittain toteutettavaa aluekokonaisuutta. Yhteensä kaavalla mahdollistetaan noin 900 asukkaan (noin 300 asunnon/pientalon) si joittuminen alueelle sekä yhdyskunta teknistä huoltoa koskeva rakenta minen. Kaavalla muodostuu raken nusoikeutta asumiseen noin k-m², julkisille lähipalveluille k-m² sekä muille lähipalveluille 400 k-m².

15 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Asemakaavan tavoitteena on luoda korkealuokkaiseen toteutukseen tähtäävä asuinalue, joka käyttää yleiskaavassa rakentamiseen osoitetun maa-alueen tehok kaasti. Kaavassa on osoitettu perinteisten omatoimiseen rakennutta miseen tarkoitettujen erillispientalotonttien lisäksi tontteja tuottajamuo toiseen rakennuttamiseen. Tavoitteena on huomioida vesistöjen lähei syys sekä kunnioittaa alueen maisemallisia, historiallisia ja luonnon ar voja. Asemakaavan suunnittelun yhteydessä on tehty erillisiä selvityk siä koskien muinaismuistoja ja uusiutuvan energian käyttömahdolli suuksia alueella. Teknisten palvelujen lausunnot: Kaavoitus: Asemakaavan jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: Kaava-alue tulee rakentuessaan muuttamaan Kymijärven ja Kärkjärven maisemaa oleellisesti. Koska asemakaavassa on yleiskaavan rakentamiseen osoitettu alue käytetty todella tehokkaasti, tulee maisemalli set näkökohdat huomioida siten, että maisemallisesti herkillä alueilla on mahdollista säilyttää kas villisuutta myös kortteleiden alueella. Nie melänniemen alueella tulisi osoittaa säilytettävää kasvillisuutta/istutet tavia alueen osia vähintään tonttien rannan puoleisille rinteille. Hulevesien käsittely tulee suunnitella ja mitoittaa jo kaavoitusvaiheessa siten, että hulevesien käsittelyyn osoitetut alueet ovat asemakaavassa riittävät. Hulevesien käsittelyalueet tulee osoittaa asemakaavassa. Myös rakentamisaikais ten hulevesien käsittely tulee ratkaista kaa vasuunnittelun aikana siten, että estetään rakentamisaikaisten hulevesien valuminen vesistöön. Koiskalantien varteen tulee esittää varaus erilliselle kevyen liikenteen väylälle. Väylää varten osoitettu tilavaraus katualueella tulee perustua aluevarausuunnitel maan ja olla riittävä. Keskusalueella Koiskalantien varteen rakennetta va kevyen liikenteen väylä ja kaava-alueelle suunnitellut liikenneväylät rakentuvat vierekkäin ilman erottavia viherkaisto ja. Tämä tulee huo mioida jatkosuunnittelussa ja katusuunnittelussa si ten, ettei synny häi käisyhaittoja ja ympäristön esteettinen laatu säilyy hy vänä. Varsin suurella tehokkuudella kaavoitetut korttelialueet sijoittuvat paikoitellen maastonmuodoil taan hyvin vaihteleville alueille. Jatko suunnittelussa tulee varmistaa tonttien rakennettavuus. Palveluille osoitettujen korttelialueiden mitoitus tulee varmistaa siten, että paikoitusalueita on riittävästi ja myös palveluiden huoltoliikenne on turvallisesti toteutetta vissa. Alueen liikennejärjestelyjä tulee selkeyttää ja varmistaa myös ke vyen liikenteen turvallinen liikkuminen alueella. Kyynäränkankaan alueella kortteleissa 1,3,7,10 ja 13 on asuntokohtai-

16 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta set autopaikat osoitettu erilliselle korttelialueelle pihakadun toiselle puolelle. Paikoitellen asun noista on etäisyyttä autopaikalle jopa 100 metriä. Tämä aiheuttaa her kästi ajoneuvoliikennettä kevyelle liikenteelle tarkoitetuille väylille sekä kadunvarsipaikoitusta, joka vaikeuttaa katujen kunnossapitoa. Muinaismuistoalueet olisi parempi osoittaa yleisille alueille kuin tonttialueille. Mikäli ne kuiten kin jätetään tonttialueelle tulee varmistaa, et tä rakennustapaohjeissa on riittävällä tavalla tuotu esiin tontin käytön rajoitteet ja varmistettava, että tontit ovat rakennettavissa siten ettei uhata muinaismuistoja. Väestönsuojat tulee osoittaa korttelialueille eikä lähivirkistysalueille. Rakentaminen on korttelialueilla osoitettu hyvin tiukasti. Mikäli näin tiukkaa kaavallista ohjausta halutaan osoittaa, on varmistuttava rakennuspaikkojen rakennettavuu desta. Kerrosluvut tulee myös tarkas telle maaston muotojen mukaan. Kunnallistekniikan tehtäväalue: Asemakaavaluonnoksessa on esitetty kadunnimiä, jotka ovat jo käy tössä Nastolan kunnan ka tuverkolla: Päärynätie ja Luumutie. Lisäksi luonnoksessa on esitetty Puutarhakatu, kunnan alueella kadun nimet ovat -tie päätteisiä ja Nas tolan katuverkolla on jo olemassa Puutarha tie-niminen väylä. Edellä mainitut kadun nimet tulee muuttaa. Kurastontien liittymä Koiskalantiehen osuu maastossa näkemien osalta vaaralliseen paikkaan. Kyynäränkannaksen pohjoisosan katuver kostossa kyseinen väylä ei ole tarpeellinen ainakaan luonnoksessa esi tetyssä laajuudessa. Alu een liikenne voidaan ohjata Viinimarjantien kautta ja käyttämään Luu mutien liittymää, joka on näkemien kannalta paremmassa paikassa. Kurastontien rakentaminen ei ole tarpeellista ja se tulee poistaa ase makaavasta. Asemakaavaluonnoksessa yleinen maantie Koiskalantie (pt 14087) on osoitettu kaavakaduksi. Luonnoksessa esitettyjen alueiden asemakaavoittaminen ei muuta Koiskalantien luonnetta. Asemakaavoituksen jälkeenkin Koiskalantie on yhdystie, joka yhdistää Lahden Ahtialan (vt 4) ja Nastolan Villähteen (mt 312 ja vt 12). Koiskalantietä (pt 14087) ei tule esittää asemakaa vassa kaavakatuna, vaan se tulee säilyttää yleisenä tienä. Kyynäränkannaksen kortteleiden 001, 007, 010 ja 013 sekä Niemelänniemen kortteleiden 025, 028, 031, 034, 037, 038, 045, 046, 050 ja 053 sisäiset yleiset jalankul kuväylät ovat luonnoksessa esitettyinä ratkaisuina katuverkoston yllä pidon kannalta hankalat ja suurikustannuksiset. Yleiset jalankulku- ja kevyen liikenteen väylät tulee esittää asemakaavassa katujen ja yleis ten viheralueiden yhteyteen. Tiiviiden pientalokorttelien sisäisiä jalan kulkuväyliä ei tule esittää yleisinä väyli nä, jolloin niiden ylläpitovastuu kuuluu korttelin kiinteistöille.

17 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kyynäränkankaalla Silkkikujan sekä Niemelänniemessä Aurinkotien, Tuulitien, Vesitien ja Läm pötien katujen kääntöpaikat rajautuvat ko konaisuudessaan tontteihin, jolloin auratulle lumelle ei jää tilaa väliai kaiseen läjitykseen. Jokaisen aurauskerran jälkeen suoritettava lumen siirtoajo nostaa talvikunnossa pidon kustannuksia huomattavasti. Edellä mainituilta kaduilta on osoi tettava viheryhteys tai muutoin järjestettävä lumitilaa kuten esim. Nie melänniementien päässä. Niemelänniemi korttelin 033 (PL) sekä korttelin 030 (YL) ajoneuvoliittymät Kidetielle on esitetty liikenteen kannalta toimimattomaan koh taan liian lähelle Kidetien liitty mää Koiskalantiehen. Kidetien, Pilvitien ja Sadetien risteysalue on pal velukortteleiden oletettavia liikennemää riä ajatellen huonosti jäsennel ty. Palvelu- ja julkisten rakennusten kort te lialueiden katuliittymien si jainnit ja katualueiden jäsentely tulee selkeyttää paremmin liikennöitä väksi ja ruuhkautumisen estämiseksi. Tilapalvelu: Tilapalvelulla ei ole asemakaavaluonnoksesta tässä vaiheessa muuta lausuttavaa kuin, että kaavoituksen edetessä kaavan aiheuttamat muutokset palvelutarpeis sa ja toimitiloissa pitää valmistella rinnan kaavan valmistelun kanssa. Kaavoitettavana olevan alueen palvelura ken nuskohteet on mitoitetta va tilavarauksiltaan riittäviksi. Vesihuoltolaitos: Asemakaavan valmistelussa on tarpeen varautua rakennettavaan vesihuoltoon ja huomioida mm. mahdollisten jätevedenpumppaamoiden tilavaraukset. Suunnitte lualueen korkeuseroista johtuen on jo tässä vaiheessa aiheellista teet tää vesihuollon yleissuunnitelma, jolloin saa daan selvitettyä oleelliset rakennettavuuteen vaikuttavat seikat sekä tarvittavat tilavaraukset ve sihuollon laitteistoille. Alueen haasteellisten maastonmuotojen vuoksi on mahdollista, että suuri osa kaavoitettavis ta kiinteistöistä tulee liitet täväksi vesihuoltoon kiinteistökohtaisella jätevedenpumppaamolla. Alueen kaavoituksessa on tarpeen tarkastella niin jätevesi- kuin hule vesiasiatkin perusteellisesti läheisen vesistön pilaantumisen välttämi seksi. Ehdotus: Päätös: (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan asemakaavaluonnoksesta V092, että kaavoituksen, kunnallistekniikan, tilapalvelun ja vesihuoltolaitoksen lausunnot pitää ottaa huomioon kaavan valmistelussa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta 3 Kyynäränkannaksen ja Niemelänniemen asemakaavaehdotus sekä kaava-aluetta koskevat rakennustapaohjeet on asetettu nähtäville väliseksi ajaksi. Asemakaavaehdotus mahdollistaa pientaloalueen rakentamisen noin 800 asukkaalle. Kaavalla muodostetaan viisi osa-aluetta, joiden raken-

18 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta taminen vaiheistetaan kaavaehdotuksen nähtävillolon jälkeen teh tävän maankäyttösopimuk sen mukaisesti. Rakentaminen alkaa Kyynä ränkannaksen alueelta. Kaava-alueelle on osoitettu omakotitontteja sekä asuinpientalotontteja, joille voi rakentaa useamman asunnon asunto-osakeyhtiömuotoisia erillipientaloja/rivita loja. Alueelle on osoitettu pientaloasutuksen lisäksi korttelialueet päivä kotia/korttelikoulua varten, lähikauppaa varten sekä urheilu- /leikkikent tä. Pienveneiden säilytystä varten on rannoille osoitettu venevalka ma-alueita. Omarantaisia omakotitontteja on osoi tettu yleiskaavan mu kaisille alueille, 19 kpl Kärkjärven rantaan sekä 3 kpl Kymijärven ran taan. Kaavassa muodostuu rakennusoikeutta asumiseen noin kerrosneliömetriä, julkisille pal veluille 1500 kerrosneliömetriä sekä lähipalvelurakennuksille 800 ker rosneliömetriä. Asemakaavaa varten on tehty seuraavat selvitykset ja muut suunnitelmat: muinaismuistoselvi tys, viitasammakkoselvitys, luontoselvitys, uusiutuvan energian käyttö mahdollisuuksien esiselvitys, liikenneselvi tys, meluselvitys, hulevesi suunnitelma, rakennettavuusselvitys, kunnal listekniikan yleissuunnitel ma, liito-oravan täydennysselvitys Sudentullin alueelle sekä kevyen lii kenteen väylän aluevaraussuunnitelma. Vs. yleiskaavoittaja on asettanut kaavaehdotuksen sekä rakennustapaohjeet nähtäville ja pyy tää niistä lausuntoa tekniseltä lautakunnalta. Teknisten palveluiden lausunnot: (vesihuoltoinsinööri) Kaavamääräyksiin olisi hyvä merkitä korttelit, joissa on varauduttava kiin teis tökohtaisiin jäte vedenpumppaamoihin kun nal lis tek nii kan yleissuun ni tel man mukaisesti. Vesihuoltolaitoksen taksan mukaan vesihuolto laitos voi mää rä tä ase makaavaalueelle alue ker toi men R liittymismaksun määräämiseen. Nor maalikerroin on 1 ja kerrointa voidaan korottaa, jos alueen vesihuollon kustannukset nousevat normaalia suuremmik si. Kunnallistekniikan ra ken nus suun ni tel mien laa din nan yh tey des sä alueen vesi huol lon kus tan nuk set tar ken tu vat, jol loin vesi huol to laitos tarkastelee aluekertoimen R määräämisen perusteita ja tarvittaessa määrää koko alueelle kertoimen. Ehdotus: (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan asemakaavaehdotuksesta V092, että vesihuoltoinsinöörin lausunnon mukaiset vesihuoltoon liittyvät seikat on sisällytettävä asemakaavaan liittyviin asiakirjoihin. Lautakunnalla ei ole muuta huomautettavaa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Valtuutus urakoitsijan valintaan, katualueiden ja yleisten alueiden ulkovalaistuksen huolto- ja korjaustyöt /42.420/2013 Tekninen lautakunta 4 Teknisten palveluiden kunnallistekniikan tehtäväalue vastaa katujen ja yleis ten alueiden ulkovalaistuksen ylläpidosta. Valaistuksen ylläpitotyöt suo ri tetaan ulkopuolisen sähköurakoitsija toimesta. Urakoitsija kil pailute taan erillisellä tarjouskilpailulla kahdeksi vuodeksi, kilpailutukseen sisältyy op tio ura kan jatkamiseksi yhdellä vuodella. Edellinen ylläpitourakka on kattanut vuodet Tämän urakoit si jan toiminnan ja työn laadun huonosta tasosta johtuen on päätetty, että urakan optiomahdollisuutta vuodelle 2014 ei käytetä. Katu- ja yleisten alueiden ulkovalaistuksen huolto- ja korjaustöistä on pyydetty urakkatarjoukset ajalle , tarjouskilpai lu sisältäen erik seen pää tet tä vän option jatkokaudelle Tar jouskil pailu on päätty nyt Ulkovalaistuksen huolto- ja korjaustyöt hoidetaan tällä hetkellä erillisillä tilauksilla edelliseltä huoltotyöurakoitsijalta. Katuvalaistuksen ylläpitöurakka kuuluu kunnallistekniikan käyttötalouteen, mutta sitä ei ole erikseen määritelty käyttösuunnitelmassa, tällöin ura koitsijan valinnasta päättäminen kuuluu tekniselle lautakunnal le. Tarjoajien ja tarjousten vertailua ei aikataulullisesti pystytä saatta maan tekniselle lautakunnalle ratkaistavaksi kokoukseen. Seuraava lau ta kun nan ko kous on suunniteltu pidettäväksi Urakoitsijan tu lee pystyä aloitta maan työt ennen kokouksen pää tösten lain voi maisuutta. Urakoitsijan valinnasta päättäminen on aiheellista delegoida viranhaltijan ratkaistavaksi, jot ta huoltotöitä joudutaan suorittamaan väli ai kaisil la jär jeste lyillä vain mah dollisimman vähän aikaa. Väli ai kai set jär jes telyt voi vat ol la kus tan nuk sil taan korkeammat kuin urakkahintojen perusteella määräytyvät. Esitys: Ehdotus: Päätös: (kuntatekniikan mestari) Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan päättämään katualueiden ja yleisten alueiden ulkovalaistuksen huolto- ja korjaustöiden urakoitsijan valinnasta. (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy kuntatekniikan mestarin esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja Kuntatekniikan mestari Hans Forss, puh ,

20 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Korvausvaatimus viemäritukoksen aiheuttamasta kosteusvahingosta, Korventie 4 480/05.055/2013 Tekninen lautakunta 5 Runkoviemärin tukos aiheutti jäteveden tulvimisen omakotita loon, Kor ventie 4. Päivystävän työnjoh tajan katselmoidessa, lietettä oli kiinteistön lattioilla, sau nassa, kylpy huo neessa, puku huo neessa ja pannuhuoneessa. Vesihuoltolaitos teki ta pahtumas ta va hin koilmoituksen va kuu tusyh tiö Poh jantähteen. Kiin teis tön omista ja reklamoi tapahtuneesta ve si huol to lai tok selle Vakuutusyhtiö Pohjantähden korvauspäätös oli kielteinen. Vahinkoa ei korvattu, koska vesihuoltolaitos ei pystynyt osoittamaan, et tä jätevesiviemäriin syntynyt tukos olisi aiheutunut vakuutusehtojen mukaisesti korvattavuuden edellyttämällä tavalla äkillisesti ja odottamattomasti. Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen mukaan laitos korvaa vesihuollossa tapahtuneen virheen johdosta yk si tyiselle henkilölle yksityiseen käyt töön tarkoitetulle omaisuudelle sattuneet vahingot (vesihuoltolaki 28 ). Kiinteistön omistaja on hakenut korvausvaatimuksel laan vesihuoltolaitokselta 3 248,67 korvausta tapahtuneesta. Korvausvaatimus esitellään kokouksessa. Esitys: Ehdotus: Päätös: (vesihuoltoinsinööri) Lautakunta päättää, että vesihuoltolaitos korvaa kiinteistölle, Korventie 4, vesihuoltolaitoksen vir heestä johtuneen vahingon 3 248,67 korvaus vaa timuk sen mukaisesti. (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy vesihuoltoinsinöörin esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: Vesihuoltoinsinööri Venla Avelin, puh ,

21 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Vapautus jätevesimaksun osalta vesivahinkotapauksessa, Harjutie /05.055/2014 Tekninen lautakunta 6 Harjutie 22:n kiinteistön omistaja on hakenut vesihuoltolaitokselta hyvitystä jätevesimaksusta 100 m 3 osalta, kiinteistöllä sat tu neen ve si vuodon ta kia. Kiin teistön jäte veden vuosikulutus on ollut vuo sien vä li se nä ai ka na 148 m 3. Aikaisempina vuosina vuo si kulu tus on ol lut enim mil lään 46 m 3. Kiin teis tön omistaja on osoittanut vesi va hin gon va kuu tus yhtiön korvauslaskelmalla. Esitys: Ehdotus: Päätös: (vesihuoltoinsinööri) Lautakunta päättää, että vesihuoltolaitos hyvittää Harjutie 22:n kiinteistön omistajalle hyvitystä jätevesimaksusta 100 m 3 osalta. (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy vesihuoltoinsinöörin esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: Vesihuoltoinsinööri Venla Avelin, puh ,

22 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Teollisuusjätevesisopimus, Levypyörä Oy 639/45.450/2014 Tekninen lautakunta 7 Levypyörä Oy:n teollisuusjätevesisopimus on ollut voimassa asti. Uusi jätevesisopimus esitellään kokouksessa. Esitys: Ehdotus: Päätös: (vesihuoltoinsinööri) Lautakunta päättää, että Levypyörän uusi jätevesisopimus hyväksytään esitetyn mukaisesti. (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy vesihuoltoinsinöörin esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: Vesihuoltoinsinööri Venla Avelin, puh ,

23 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Puistometsät ja kunnallisteknisten työmaiden hakkuupuiden myyntivaltakirja ja puukaupan toimeksiantosopimus saakka, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme 567/43.431/2013 Tekninen lautakunta 8 Nastolan kunnan tekniset palvelut ovat todenneet, että pie nehköjen puu erien puu ta va rakaupat on tarkoituksenmukaista an taa ulkopuoliselle toi mi jalle kil pai lutettavaksi ja toimeenpantavaksi. Puukauppoihin sisäl ty vät puis tometsien har vennushakkuut ja kunnallis tekniikan ra ken tami sen yhtey dessä suoritet tavat hakkuut sekä muut pienehköt puuta vara erät, jotka eivät sisälly erillisiin metsänhoitosuunni telmiin. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme on valmistellut hyväksyttäväksi valtakirjan ja puukaupan toi meksiantosopimuksen. Asiakirja valtuuttaa Metsänhoitoyhdistys Päi jät-hämeen edustajan seuraaviin toimenpiteisiin: - myymään yksinoikeudella puutavara hankinta-/käteiskaupalla erillisen sopimuksen mukaan parhaaksi katsomillaan hinnoilla ja ehdoilla mitta- ja laatuvaatimukset huomioiden - vastaanottamaan toimeksiantajalle tulevat metsämaksut välitystililleen - allekirjoittamaan mittaustodistuksen - luovuttamaan puutavaralajit ostajalle - allekirjoittamaan metsänkäyttöilmoituksen ja taimikon perustamisilmoi tuksen - myymään Nastolan kunnan puistohakkuista yms. syntyvät puuerät. Laadittava valtakirja ja toimeksiantosopimus on valmisteltu voimassa olevaksi saak ka. Laadittava valtakirja ja toimeksiantosopimus eivät koske edellä mainittu jen alueiden hakkuista saa tavaa energiapuuta. Esitys: (kuntatekniikan mestari) Lautakunta hyväksyy Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen kanssa laadittavan valtakirjan ja puukaupan toimeksiantosopimuksen nro H-14 ja valtuuttaa kuntatekniikan mestarin allekirjoittamaan asiakirjan. Valtakirja ja toimeksiantosopimus on voimassa saakka. Teknisten palveluiden viranhaltija määrittelee myytäväksi tulevat puutava ra erät erillisellä tilauksella. Ehdotus: Päätös: (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy kuntatekniikan mestarin esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja Kuntatekniikan mestari Hans Forss, puh ,

24 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kosteikon rakentaminen kunnan omistamalle maa-alueelle, Sammalsillansuo 632/07.071/2014 Tekninen lautakunta 9 Teknisten palvelujen ja Lahden seudun ympäristöpalvelujen keskinäisin neuvotteluin on valmisteltu toimenpiteitä Sylvöjärven tilan parantamiseksi. Yhtenä tavoitteena on valumavesien mukana tulevien ra vin teiden ja kiin to ai nek sen vähentäminen. Toimenpiteeksi on valmisteltu hanketta, johon on si säl ly tetty jär ven eteläpään kosteikkoalueen käsit te ly niin, et tä edellä mai nit tu ta voi te saavutetaan. Työ on tarkoitus to teut taa ke vät tal vella Kohde on suurelta osin kunnan omista malla alueel la. Sylvöjärvi on ekologisesti tyydyttävässä tilassa. Nastolan kuntastrategiassa yhtenä luontoon ja ympäristöön liittyvänä kriittisenä menestystekijänä on vesistöjen käyttökelpoisuus ja mittarina ekologisesti hyvä tila. Tavoitteena on, että ekologinen tila paranee starategiakaudella. Lahden seudun ympäristöpalvelut on rahoittanut kohteen suunnittelun määrärahoistaan yhdessä Hämeen ELY-keskuksen kanssa, molemmat 50 prosenttia. Hankkeen valmistelua on tehty vuoden 2014 talousarviokäsittelyn aikana ja jälkeen. Loppuvuodesta 2013 on saatu tieto Hä meen ELY-keskukselta, että ym pä ristö mi niste riön ve sis tö kun nostuk sen määrära hoista suunnitellulle hankkeelle on myönnetty eu ron avustus. Hankkeen ko nais kus tan nusarvio on euroa. Täten kun nan rahoi tusosuus on eu roa. Suunniteltu kokonaisuus edellyttää kustannusarvion mukaisten töiden lisäksi huomattavan määrän talkootyötä muun muassa valmistelevien töi den, alu een raivauksen ja maa-ainesten pois kuljetuksen osalta. Lahden seudun ympäristöpalvelujen on tarkoitus olla kohteen töiden tilaajana. Kokonaisuus edellyttää yhteistyösopimusta, jossa todetaan hankkeen yksityiskohdat. Lisäksi tarvitaan maanomistajien suostu mus toimenpidealueella. Ehdotus: Päätös: (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy kosteikon toteuttamisen periaatteet. Hankkeelle osoitetaan vuoden 2014 investointien käyttösuunnitelmasta euron määräraha kohteelta puistot, jonka määräha on työ oh jel massa euroa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

25 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Delegointipäätös, poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusten ratkaisuvallan siirto yleiskaavoittajalle ja kaavoitusarkkitehdille 19/01.010/2013 Tekninen lautakunta 10 Valtuusto on hyväksynyt teknisten palvelujen uuden johtosäännön. Uudessa johtosäännössä valtuusto on siirtänyt tekniselle lautakunnalle ratkaisuvallan - MRL:n 171 :n mukaisessa poikkeamisessa ranta-asemakaava-alueella ja asemakaava-alueen ulkopuolella - MRL:n 171 :n mukaisessa poikkeamisessa asemakaava-alueella - MRL:n 137 :n mukaisessa suunnittelutarveratkaisussa. Ratkaisuvallan säilyttäminen teknisellä lautakunnalla hidastaa päätöksentekoprosessia ja suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamishakemusten käsittelyä ja lainvoiman saantia. Mikäli tekninen lautakunta subdelegoi ratkaisuvallan viranhaltijalle, säilyy teknisellä lautakunnalla otto-oikeus viranhaltijoiden ratkaisuihin, lisäksi mahdolliset muutoksenhaut tulevat ensiksi käsittelyyn tekniselle lautakunnalle (oikaisuvaatimus). Ratkaisuvallan ollessa lautakunnalla, muutoksenhakuna on suoraan hallintovalitus hallinto-oikeudelle. Oikaisuvaatimuksessa muutoksenhakuaika on 14 vrk, kun hallintovalituksessa se on 30 vrk. Päätös annetaan julkipa non jälkeen (päätöksenantopäivä), muu tok sen hakuaika al kaa päätöksenantopäivän jälkeises tä päi väs tä. Tek ni nen lau ta kun ta on ko kouk ses saan päät tä nyt, että vi ran haltijoi den (yleis kaa voit taja ja kaavoi tusarkki tehti) em. rat kaisuja koske vien pää tösten julki pa nopäi vä on jo ka arki maanantai. Lautakun nan päät täessä asiasta jul ki pano päi viä on huo mattavasti har vemmin, noin ker ran kuus sa ja esim. heinä kuussa ei yleensä ollen kaan. Tämä hidas tut taa huo matta vasti ra kenta jien aika tauluja ja raken nusluvan saantia. Teknisten palvelujen johtosäännön 6 :n mukaan viranomainen voi päätökselllään siirtää käsiteltäväkseen sää detyt tai määrätyt, päätöksessään mainitut asiat edelleen alaisenaan olevalle muulle kunnan viranomaiselle. Ehdotus: (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta subdelegoi valtuuston johtosäännöllään myöntämää ratkaisuvaltaansa tois tai sek si seu raa vasti: Yleiskaavoittajalle ratkaisuvallan - päättää MRL:n 137 :n mukaisesta suunnittelutarveratkaisusta - päättää MRL:n 171 :n mukaisesta poikkeamisesta ranta-asemakaa va-alueella ja asemakaava-alueen ulkopuolella; Kaavoitusarkkitehdille ratkaisuvallan - päättää MRL:n 171 :n mukaisesta poik keamisesta asemakaa-

26 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta va-alueella. Johtosäännön 6 :n mukaan viranhaltija voi tuoda ratkaistavakseen annetun asian lautakunnan käsiteltäväksi. Julkipanopäivistä sovelletaan teknisen lautakunnan päättämää. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja Tekninen johtaja Risto Helander, puh ,

27 Nastolan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Palveluverkon toteuttamisen valmistelun koordinaatio- ja hankeryhmät 293/01.017/2013 Kunnanhallitus Valtuusto on ja päättänyt, että perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoa kehitetään valmistelussa olleen vaihtoehto D:n mukaisesti. Vaihtoehto D sisältää seuraavat asiat: - esiopetus ja esikouluoppilaiden päivähoito siirtyy päiväkodeilta kouluille ja samaan yhteyteen liitetään koululaisten iltapäivätoiminta - Rakokiven opistotalon tilat otetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen käyttöön, Wellamo opistolle osoitetaan asianmukaiset tilat olemas sa olevista rakennuksista - Villähteen kouluun rakennetaan lisätiloja koulun, varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan käyttöön - kunnassa siirrytään yhteen yläkouluun Kukka sen koulua laajentamalla - Rakokiven koulu peruskorjataan ja laajennetaan itäosan alakouluksi - Kanervan koulu muutetaan päiväkodiksi - Männistön, Uudenkylän ja Tapiolan koulut lak kautetaan Seuraavassa vaiheessa tulee tehdä edellä valitun kehittämissuunnitelman mukaiset seuraavat toteuttamiseen liittyvät suunnitelmat: 1 Suunnitelma, jossa määritellään lisätilojen, peruskorjausten ja muutos töiden järjestys toteuttamisaikatauluineen - sisältäen alustavat hankkeen laajuus- ja kustannustiedot, vaikutukset käyttötalou teen ja hen kilöstöön sekä vaikutukset kunnan kokonaistalouteen. - Hankesuunnitelma tulee laatia mennessä niin, että se voi daan käsitellä sivistyslautakunnassa ennen kunnanhalli tuk sen käsittelyä ja valtuustossa Villähteen koulun laajennuksen ja peruskor jauksen hankesuunnitelma - hankesuunnitelma tehdään tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuun nitteluohjeen 2 :n 3. kohdan mukaisesti - hankesuunnitelma tulee laatia men nessä 3 Rakokiven koulun laajennuksen ja peruskor jauksen hankesuunnitelma - hankesuunnitelma tehdään tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuun nitteluohjeen 2 :n 3. kohdan mukaisesti

Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin mer kitä ne lautakunnalle tiedoksi:

Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin mer kitä ne lautakunnalle tiedoksi: Tekninen lautakunta 1 11.02.2014 Tiedoksi saatettavat asiat TEKLA 1 Ehdotus: (tekninen johtaja) Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin mer kitä ne lautakunnalle

Lisätiedot

Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi asemakaavan vireilletulon.

Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi asemakaavan vireilletulon. Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 341/40.401/2013 Tekninen lautakunta 14.06.2011 48 Asemakaava koskee Nastolan Villähteen tilalle Kurasto 532-404-2-3 Villähde-Koiskalan

Lisätiedot

Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi asemakaavan vireilletulon.

Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi asemakaavan vireilletulon. Nastolan kunta Ote pöytäkirjasta 1 Otteen saaja: Otteen antopäivä: Verkkosivujen ylläpito 22.4.2014 Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 341/40.401/2013 Tekninen lautakunta 14.06.2011 48 Asemakaava

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset 1. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset:

A. Nastolan kunnan viranomaiset 1. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset: Kunnanhallitus 8 20.01.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 8 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin merkitä ne kunnanhallituksen

Lisätiedot

Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin merkitä ne lautakunnalle tiedoksi:

Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin merkitä ne lautakunnalle tiedoksi: Tekninen lautakunta 62 09.09.2014 Viranhaltijapäätökset Tekninen lautakunta 62 Ehdotus: (tekninen johtaja) Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin merkitä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos, Koiskalantie, V /40.401/2014. Tekninen lautakunta

Asemakaava ja asemakaavan muutos, Koiskalantie, V /40.401/2014. Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 57 17.06.2014 Kunnanhallitus 130 11.08.2014 Tekninen lautakunta 112 11.12.2014 Tekninen lautakunta 17 05.03.2015 Kunnanhallitus 43 16.03.2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos, Koiskalantie,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014. Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092

Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014. Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014 Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 341/40.401/2013 Tekninen lautakunta 14.06.2011 48 Asemakaava

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Lainapäätökset Tilapäislainan ottaminen. Sivistystoimenjohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Lainapäätökset Tilapäislainan ottaminen. Sivistystoimenjohtaja Kunnanhallitus 193 17.11.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 193 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 184 30.11.2015. Tiedoksi saatettavat asiat. Kunnanhallitus 184

Kunnanhallitus 184 30.11.2015. Tiedoksi saatettavat asiat. Kunnanhallitus 184 Kunnanhallitus 184 30.11.2015 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 184 Ehdotus: (hallintojohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Henkilöstöpäätös, julkinen 18.2.2015 Talkoovapaa, kunnanjohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Henkilöstöpäätös, julkinen 18.2.2015 Talkoovapaa, kunnanjohtaja Kunnanhallitus 47 16.03.2015 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 47 Ehdotus: (hallintojohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen Tekninen lautakunta 78 07.06.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen 70/10.02.03/2016, 982/10.03.01.01/2016, 981/10.03.01.01/2016

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos LIITE 3 Nastolan kunta Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaehdotusvaiheen vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Ehdotusvaiheen vastineet

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE 379/02.05.01/2012

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue, V111

Asemakaavan muutos, Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue, V111 Tekninen lautakunta 8 05.02.2015 Tekninen lautakunta 72 06.10.2015 Tekninen lautakunta 77 17.11.2015 Asemakaavan muutos, Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue, V111 942/40.401/2014

Lisätiedot

Liitteenä kokoukseen osallistuville on osallistumis- ja arviointisuunnitelmaehdotus.

Liitteenä kokoukseen osallistuville on osallistumis- ja arviointisuunnitelmaehdotus. Ympäristölautakunta 12 29.01.2013 Kaupunginhallitus 49 11.02.2013 Ympäristölautakunta 82 25.08.2015 Tekninen lautakunta 82 30.09.2015 Ympäristölautakunta 109 10.11.2015 Kaupunginhallitus 300 16.11.2015

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 225 09.12.2014 Tekninen lautakunta 13 27.01.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/02.02.00/2014 TEKLA 09.12.2014 225 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 Kuntasuunnittelulautakunta 97 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 108 22.09.2016 Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 727/10.00.03.00/2016

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Lainapäätös 26.6.2015 5 Tilapäislainan ottaminen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Lainapäätös 26.6.2015 5 Tilapäislainan ottaminen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanhallitus 132 11.08.2015 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 132 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Hähniemi V098 Villähde Kortteli 6 tontit 24-28 Asemakaavan muutos

Hähniemi V098 Villähde Kortteli 6 tontit 24-28 Asemakaavan muutos Liite yleiskaavoittajan päätös 5.3.2015 2 Nastolan kunta Villähde Kortteli 6 tontit 24-28 Asemakaavan muutos Luonnosvaiheen vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin Arkyhtymä Oy Lahti Nastolan kunta Luonnosvaiheen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Asemakaavan muuttaminen Kirkonkylän liikuntapuiston alueella 563/10.02.03/2013 ASRA 49 Asemakaavaa muutetaan, jotta Kirkonkylän liikuntapuistoon tulee mahdolliseksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina.

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina. Tekninen lautakunta 51 10.12.2014 Tekninen lautakunta 8 28.01.2015 Tekninen lautakunta 13 18.03.2015 Vastine Kynätien katusuunnitelman muistutuksiin 306/10.03.01/2014 TekLtk 10.12.2014 51 Kalajoen kaupungin

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot