Mitä on kotimainen adoptio?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä on kotimainen adoptio?"

Transkriptio

1 Mitä on kotimainen adoptio? Perheaikaa.fi Yhteistyössä Adoptioperheet ry:n kanssa Projektivastaavat Heli Reinikainen Päivi Partanen Kohtaaminen - kotimaisen adoption kehittämishanke ( )

2 MITÄ ON KOTIMAINEN ADOPTIO? Miksi lapset tarvitsevat uuden perheen? Miten adoptioprosessi etenee? - adoptioneuvonta - lapsitieto - lapseen tutustuminen Lapsen identiteetti ja elämäntarina Yhteydenpito syntymäsukuun avoin adoptio Adoptiosta ja taustasta puhuminen lapsen kanssa

3 ADOPTION EDELLYTYKSIÄ (adoptioperhe) Adoptiolaki 22/2012 Adoptioneuvonta joko kunnalta tai Pelastakaa Lapsilta Elämäntilanne vakaa ja kunnossa Hyvä terveydentila Ikää koskevat vaatimukset: vähintään 25 vuotta enintään 50 vuotta ikäero enintään 45 vuotta lapsen ja vanhempien välillä Perhemuoto aviopuolisot yhdessä yksinäinen henkilö Adoptiolupa

4 ADOPTION OIKEUSVAIKUTUKSET adoptio on purkamaton (ns. vahva adoptio) biologiset vanhemmat luovuttavat vanhemman oikeudet adoptiovanhemmille lapsen holhous, huoltajuus, kasvatus- ja elatusvastuu siirtyvät adoptiovanhemmille adoptoitu lapsi perii adoptiovanhempansa ja -sukunsa perintöoikeus syntymäsukuun katkeaa

5 KOTIMAINEN ADOPTIO, erilaisia mahdollisuuksia Alaikäisten lasten adoptiot 1) Vauvaikäisten adoptiot, joissa vanhemmat päätyvät luopumaan lapsesta 2) Perhehoito muuttuu adoptioksi (sijaisvanhemmista adoptiovanhempia) 3) Adoptio vaihtoehtona, kun lapselle harkitaan kodin ulkopuolista sijoitusta 4) Perheensisäiset adoptiot (myös rekisteröityjen parien perheensisäiset adoptiot) Täysi-ikäisten adoptiot

6 Opas syntymävanhemmalle adoptiota harkittaessa on luettavissa ja tulostettavissa

7 ADOPTIONEUVONTA SYNTYMÄVANHEMMILLE voi alkaa ennen lapsen syntymää kun lapsi on syntynyt lakisääteinen adoptioneuvonta syntymävanhemmille vanhempien kuuntelua vaikeassa tilanteessa keskustelua adoption juridisista, psykologisista ja sosiaalisista vaikutuksista vanhemmille ja lapselle eri vaihtoehtojen ja tuen pohdintaa keskustelua yhteydenpidosta vanhempien ajatuksia ja toiveita tulevasta adoptioperheestä kunnioitetaan vanhempien tekemän päätöksen tukemista

8 ADOPTIONEUVONTA SYNTYMÄVANHEMMILLE Isyys avioliitossa syntyneen lapsen isyyttä ei erikseen tarvitse selvittää avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset o isyyden selvittäminen lastenvalvojan luona o Isyyden selvittämiselle ei ole määräaikaa adoptioneuvonnassa kerätään tietoja isästä lasta varten Adoptiopäätös Vanhemmilla vähintään 8 viikon harkinta-aika lapsen syntymän jälkeen alle 18-vuotiaan vanhempia/huoltajia kuultava adoptiosta päätettäessä

9 ADOPTION TAUSTALLA suunnittelematon, ei-toivottu, myöhään tiedostettu raskaus äiti ei ole valmistautunut tulevaan elämänmuutokseen lapsi voi syntyä haastavaan elämäntilanteeseen ikä ja elämäntilanne vaihtelevat äiti usein yksin tekemässä ratkaisua isät vähän osallisina ja isyys tunnustetaan harvoin erilaisia elämän hallintaan liittyviä pulmia vanhempien tunteita: suru, menetys, häpeä, toivottomuus, epäonnistuminen, syyllisyys, tilanteen vahva kieltäminen, tarve salaamiseen

10 MIHIN MENEN SYNNYTYSSAIRAALASTA? syntymävanhemman hoitoon lyhytaikaiseen perhehoitoon (hoitoperhe) suoraan adoptioperheeseen erittäin harvinaista

11 Ensimmäiset päiväni on luettavissa ja tulostettavissa

12 ADOPTIOKODIN VALINTA Adoptiolaki 22/ oltava lapsen edun mukainen ratkaisu päätös perheen valinnasta tehdään yhteistyössä toisten sosiaalityöntekijöiden kanssa niiden hakijoiden luokse, joilla arvioidaan olevan parhaat edellytykset huolehtia lapsen hyvästä hoidosta ja kasvatuksesta ensisijaisesti kahden vanhemman perheeseen adoptiolapsi nuorimmaksi sisarukset samaan perheeseen lapsen terveydentila syntymävanhempien toiveet adoptioperheen ominaisuuksista, olosuhteista ja yhteydenpidosta huomioidaan

13 UUTEEN KOTIIN Lapsiesitys eli lapsen tietojen välittäminen adoptiovanhemmille o Tiedot lapsen taustasta ja terveydentilasta Adoptiovanhempien ja lapsen tutustumiseen riittävästi aikaa ja käyntejä, yöpyminen sijaisperheessä o Mahdollisuus taata lapselle turvallinen siirtyminen o Siirtymäobjektit Lapsen kotiuduttua sosiaalityöntekijä tapaa uusia vanhempia ja lasta kotona. Hänen tehtävänään on tukea vanhempia uudessa tilanteessa Adoption vahvistaminen käräjäoikeudessa

14 ADOPTIOLAPSEN OIKEUS PITÄÄ YHTEYTTÄ AIKAISEMPAAN VANHEMPAANSA Adoptiolaki, 58 Aikaisemman vanhemman ja adoptiovanhempien keskinäinen sopimus yhteydenpidosta Koskee vain aikaisempaa vanhempaa, ei muita sukulaisia Sopimus tulee olla lapsen edun mukainen, sitä tulee arvioida adoptioneuvonnan aikana Sopimusta voidaan muuttaa myöhemmin uudella keskinäisellä sopimuksella Päätöksen täytäntöönpanomahdollisuus, vrt. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

15 MIKSI YHTEYDENPITO ON TÄRKEÄÄ? Syntymävanhempi on psykologisesti läsnä lapsen ja adoptiovanhempien mielessä, vaikka yhteyttä ei olisikaan Adoptoidulle yhteydenpito: mahdollistaa realistisemman kuvan syntymävanhemmista voi helpottaa erilaisuuden ja kuulumattomuuden tunnetta auttaa rakentamaan eheämpää identiteettiä

16 VUOROVAIKUTUKSELLINEN AVOIMUUS Vanhempien tehtävänä on luoda puhumista kannustava ilmapiiri, jossa myös asiaan liittyviä tunteita on mahdollista ilmaista Lapsella on oikeus tietää ja tuntea alkuperänsä Lapselle kerrotaan adoptiosta ja taustasta lapsen kehitystason mukaisesti ja rehellisesti Adoptiota käsitellään eri elämänvaiheissa

17 ADOPTION JÄLKEINEN TUKI Adoptioneuvonta jatkuu adoption vahvistamisen jälkeen Adoptioneuvonnan antajan on tarjottava neuvontaa, apua ja tukea adoptioon liittyvissä asioissa lapselle, hänen biologisille vanhemmilleen, adoptiovanhemmille ja mahdollisille sisaruksille adoption vahvistamisen jälkeen (AdL 25 ). o mm. vuorovaikutuksen tukea, keskustelutukea muuttuneessa elämäntilanteessa, yhteydenpito, lapsen tausta Adoptioperheellä on mahdollisuus tuen tarpeen selvittämiseen Oikeus tietojen saamiseen (AdL 93 ) o Adoptiolapsella, hänen huoltajallaan sekä adoptiolapsen jälkeläisellä oikeus maksutta saada tietoa adoptioasiakirjoista. o Tarjottava tarpeellinen tuki ja ohjaus (jälkipalvelu)

18 Luettavaa Adoptiolaki AdL 22/2012, Suomen säädöskokoelma Adoptioneuvonta. Opas adoptioneuvonnan antajille. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:2. Jäppinen, Saara (2012) Avoin adoptio systemaattinen kirjallisuuskatsaus kansainvälisestä tutkimuksesta. Pro gradu -tutkielma. Sosiaalityö. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Jyväskylän yliopisto. Lahti, Ilpo (1991) Adoptiolapsi nuoruusiässä. 90 adoptiolapsen ja heidän perheensä psykiatrinen tutkimus. Turun yliopiston julkaisuja sarja C, osa 84. Turun yliopisto, Turun yliopiston psykiatrinen klinikka. Painosalama Oy, Turku. Pösö, Tarja (2003) Adoptio perhesuhteiden uudelleenjärjestelynä. Teoksessa Forsberg, H.& Nätkin, R. Perhe murroksessa. Pösö, Tarja (2013) Adoptio lastensuojeluna. Teoksessa Adoptio lapsen etu, toim. Timonen Piritta, LSKL. Timonen, Piritta (toim.) (2013) Adoptio Lapsen etu? LSKL. Tollman, Marika (2006) Salainen äitiys: lapsen adoptioon antaneiden naisten kokemuksia adoptiosta. Pro gradu tutkielma, Joensuun yliopisto, Yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta / Psykologia. Övermark, Anu (2013) Salatusta avoimeksi. Kotimainen adoptio historiallisessa kontekstissaan. Pro gradu -tutkielma. Sosiaalityö. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Jyväskylän yliopisto.

19 Kiitos!

OPAS SYNTYMÄVANHEMMALLE

OPAS SYNTYMÄVANHEMMALLE OPAS SYNTYMÄVANHEMMALLE Adoptiota harkittaessa 2 Tämä opas on tarkoitettu Sinulle, joka harkitset lapsesi luovuttamista adoptioon. Adoptiopäätös on kaikkiin sen osapuoliin vaikuttava iso ratkaisu. Sen

Lisätiedot

AVOIMUUTTA JA YHTEYKSIÄ KOTIMAINEN ADOPTIO MUUTOKSESSA

AVOIMUUTTA JA YHTEYKSIÄ KOTIMAINEN ADOPTIO MUUTOKSESSA AVOIMUUTTA JA YHTEYKSIÄ KOTIMAINEN ADOPTIO MUUTOKSESSA Kohtaaminen-kotimaisen adoption kehittämishanke 2010 2013 Toimittaneet Päivi Partanen, Kaarina Pasanen, Heli Reinikainen ja Kaisa Tervonen-Arnkil

Lisätiedot

AVOIMUUS JA PERHESITEET ADOPTOITUJEN ELÄMÄSSÄ

AVOIMUUS JA PERHESITEET ADOPTOITUJEN ELÄMÄSSÄ AVOIMUUS JA PERHESITEET ADOPTOITUJEN ELÄMÄSSÄ Päivi Partanen AVOIMUUS JA PERHESITEET ADOPTOITUJEN ELÄMÄSSÄ Päivi Partanen Pelastakaa Lapset ry:n julkaisusarja n:o 25 ISBN 978-952-7112-06-9 ISBN 978-952-7112-07-6

Lisätiedot

25.1.2013 ADOPTIOKOULUTUS 24.1.2013

25.1.2013 ADOPTIOKOULUTUS 24.1.2013 25.1.2013 ADOPTIOKOULUTUS 24.1.2013 ADOPTIOLAUTAKUNNAN NÄKÖKULMIA LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISESTA KÄYTÄNNÖSSÄ / Ylitarkastaja, adoptiolautakunnan sihteeri, Jonna Salmela 25.1.2013 Täällä on paljon sellaista,

Lisätiedot

Adoptioneuvonnan toimintaprosessit

Adoptioneuvonnan toimintaprosessit Adoptioneuvonnan toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 5.4.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen

Lisätiedot

Kansainvälisesti adoptoitujen lasten sopeutuminen adoptioperheeseen

Kansainvälisesti adoptoitujen lasten sopeutuminen adoptioperheeseen Kansainvälisesti adoptoitujen lasten sopeutuminen adoptioperheeseen Brandt, Ida 2015 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Kansainvälisesti adoptoitujen lasten sopeutuminen adoptioperheeseen Brandt,

Lisätiedot

ADOPTIOVALMENNUKSEN MERKITYS KANSAINVÄLISEEN ADOPTIOON VALMENTAUTUMISESSA

ADOPTIOVALMENNUKSEN MERKITYS KANSAINVÄLISEEN ADOPTIOON VALMENTAUTUMISESSA ADOPTIOVALMENNUKSEN MERKITYS KANSAINVÄLISEEN ADOPTIOON VALMENTAUTUMISESSA Elina Kaisaniemi Mari Lehtinen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaympäristö 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 5 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 5 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

Ettei joudu silleen yllättäen vaan johonkin

Ettei joudu silleen yllättäen vaan johonkin Ettei joudu silleen yllättäen vaan johonkin Lyhytaikainen perhehoito osana lastensuojelun avo- ja sijaishuoltoa Virpi Vaattovaara ja Raija Maula Pelastakaa Lapset ry:n julkaisusarja n:o 14 Lastensuojelun

Lisätiedot

HUOSTAANOTTO JA SIJAISHUOLTO OPAS VANHEMMALLE

HUOSTAANOTTO JA SIJAISHUOLTO OPAS VANHEMMALLE HUOSTAANOTTO JA SIJAISHUOLTO OPAS VANHEMMALLE Tämä opas on tarkoitettu sinulle, jonka kohdalla lapsen huostaanotto on tullut ajankohtaiseksi. Mielessäsi voi risteillä monenlaisia tunteita, etkä tiedä,

Lisätiedot

LÄHTEET IV LYHENTEET XIV OIKEUSTAPAUKSET XVI 1. JOHDANTO... 1

LÄHTEET IV LYHENTEET XIV OIKEUSTAPAUKSET XVI 1. JOHDANTO... 1 I SISÄLLYS LÄHTEET IV LYHENTEET XIV OIKEUSTAPAUKSET XVI 1. JOHDANTO... 1 2. LAPSILAINSÄÄDÄNNÖN KEHITYS. 2 2.1. Aikaisemman lapsilainsäädännön periaatteita. 2 2.2. Lapsilainsäädännön uudistaminen ja uuden

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE LÄHEISVERKOSTON KARTOITUS JA SUKULAISSIJOITUS OPAS TYÖSKENTELYYN

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE LÄHEISVERKOSTON KARTOITUS JA SUKULAISSIJOITUS OPAS TYÖSKENTELYYN OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE LÄHEISVERKOSTON KARTOITUS JA SUKULAISSIJOITUS OPAS TYÖSKENTELYYN Läheisverkoston kartoittaminen ja sukulaissijoitus -teemaryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014

Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014 Pelastakaa Lasten päämääränä on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja parantaa lapsen asemaa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kotimaassa

Lisätiedot

KAIKKI OLI HENGESSÄ MUKANA

KAIKKI OLI HENGESSÄ MUKANA KAIKKI OLI HENGESSÄ MUKANA Tapaustutkimus sosiaalisesta tuesta kansainvälisen adoptioprosessin aikana Taru Lietzén Heta Niinimäki Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kirstinkadun yksikkö

Lisätiedot

Adoptoitu lapsi päivähoidossa

Adoptoitu lapsi päivähoidossa Adoptoitu lapsi päivähoidossa 1 2 Hyvä päivähoidon ammattilainen, Suomi on 40 vuodessa muuttunut lapsia ulkomaille adoptioon luovuttavasta maasta lapsia vastaanottavaksi maaksi. Kotimaisia adoptioita toteutuu

Lisätiedot

KAdonnuttA. etsimässä

KAdonnuttA. etsimässä Marjo Pajari Marjo Pajari KAdonnuttA vanhempaa etsimässä Ajatuksia ja ja kokemuksia hyvästä käytännöstä kadonneen vanhemman yhteydenottoprosessissa Marjo Pajari Kadonnutta vanhempaa etsimässä Ajatuksia

Lisätiedot

Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merkitykset kodilleen ja perhesuhteilleen

Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merkitykset kodilleen ja perhesuhteilleen 1 Kati Hämäläinen Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merkitykset kodilleen ja perhesuhteilleen Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 56/2012 2 Julkaisija: Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2015

Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2015 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2015 Pelastakaa Lasten päämääränä on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja parantaa lapsen asemaa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kotimaassa

Lisätiedot

Lapsen asema erotilanteessa. - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta

Lapsen asema erotilanteessa. - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta Lapsen asema erotilanteessa - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta Lapsen huolto, tapaaminen ja asuminen Päätöksenteko Lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta

Lisätiedot

PERHEHOIDON ABC. käsikirja perhehoitajille

PERHEHOIDON ABC. käsikirja perhehoitajille PERHEHOIDON ABC käsikirja perhehoitajille Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö 2015 2 3 Sisällysluettelo Tervetuloa perhehoitajaksi!... 6 Perhehoito on tiimityötä... 6 Tieto tuo varmuutta sijaisvanhempana

Lisätiedot

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lahdensivu, kevät 2013 Saara Hintikka Maija Mäenpää TIIVISTELMÄ LAHDENSIVU Sosiaalialan

Lisätiedot

Anna lapselle koti. annat tilaisuuden

Anna lapselle koti. annat tilaisuuden Anna lapselle koti annat tilaisuuden Lämmin kiitos yhteydenotostanne ja osoittamastanne kiinnostuksesta perhehoitokampanjaamme kohtaan. Olemme iloisia, että olette ottaneet yhteyttä juuri meihin pohtiessanne

Lisätiedot

SATEENKAARIPERHEEN ABC. Tiia Aarnipuu. Neljäs, korjattu painos 2010 Sateenkaariperheet ja Tiia Aarnipuu

SATEENKAARIPERHEEN ABC. Tiia Aarnipuu. Neljäs, korjattu painos 2010 Sateenkaariperheet ja Tiia Aarnipuu SATEENKAARIPERHEEN ABC Tiia Aarnipuu Neljäs, korjattu painos 2010 Sateenkaariperheet ja Tiia Aarnipuu sisällysluettelo johdanto ja kirjan käyttöohje...4 adoptio...5 aiesopimus...6 apilaperheet...6 avoliitto...7

Lisätiedot

1(18) SELVITYSPROSESSI HUOLTORIIDASSA. Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke. Juupajoki Kuru Mänttä Orivesi Ruovesi Vilppula Virrat

1(18) SELVITYSPROSESSI HUOLTORIIDASSA. Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke. Juupajoki Kuru Mänttä Orivesi Ruovesi Vilppula Virrat 1(18) Juupajoki Kuru Mänttä Orivesi Ruovesi Vilppula Virrat 2(18) Sisällys 1. Selvitysprosessi huoltoriidassa...3 1.1. Yleistä...3 1.2. Selvitystyön oikeudellinen tausta...3 1.3. Sosiaalitoimen rooli selvitystyössä...4

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16.2.2015 55

Kunnanhallitus 16.2.2015 55 1 Kunnanhallitus 16.2.2015 55 KUNTIEN JA PESSIN YHTEINEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE Perhehoitoyksikkö Pessi (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki,

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE OHJEISTUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISEN JÄLKIHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ JA TYÖSKENTELYSTÄ

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE OHJEISTUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISEN JÄLKIHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ JA TYÖSKENTELYSTÄ OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE OHJEISTUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISEN JÄLKIHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ JA TYÖSKENTELYSTÄ Jälkihuollon teemaryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 JÄLKIHUOLLON

Lisätiedot

Mietitkö eroa tai oletko jo eronnut?

Mietitkö eroa tai oletko jo eronnut? Mietitkö eroa tai oletko jo eronnut? Sisällys Sivu Avioeron hakeminen Avoliitosta eroaminen Ero väkivaltaisesta suhteesta Auttajatahot Käräjäoikeus Oikeusaputoimisto Porvoon turvakoti Kela Lastenvalvoja

Lisätiedot

SIJAISPERHEISSÄ MUODOSTUNEET HYVÄT KÄYTÄNNÖT VARHAISKASVATUSIKÄISEN SIJAISLAPSEN SOPEUTUMISEN TUKENA

SIJAISPERHEISSÄ MUODOSTUNEET HYVÄT KÄYTÄNNÖT VARHAISKASVATUSIKÄISEN SIJAISLAPSEN SOPEUTUMISEN TUKENA SIJAISPERHEISSÄ MUODOSTUNEET HYVÄT KÄYTÄNNÖT VARHAISKASVATUSIKÄISEN SIJAISLAPSEN SOPEUTUMISEN TUKENA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lahdensivu, syksy 2013 Oma Allekirjoituksesi

Lisätiedot

Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen

Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen Virpi Kujala 1 Kirjoittajat Kujala Virpi Toimitus Heimonen Päivi Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Toimintaopas on tuotettu Eevan perhe projektin

Lisätiedot