ADOPTIOKOULUTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "25.1.2013 ADOPTIOKOULUTUS 24.1.2013"

Transkriptio

1 ADOPTIOKOULUTUS

2 ADOPTIOLAUTAKUNNAN NÄKÖKULMIA LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISESTA KÄYTÄNNÖSSÄ / Ylitarkastaja, adoptiolautakunnan sihteeri, Jonna Salmela

3 Täällä on paljon sellaista, mitä ei voi ymmärtää, Muumimamma sanoi itsekseen. Mutta miksi kaiken sitten pitäisi olla ihan samanlaista kuin se tavallisesti on? Luultavasti myrskyjä onkin vain siksi, että niiden jälkeen saataisiin auringonnousu. - Muumipappa

4 1. Siirtymäsäännökset 2. Adoption edellytykset 3. Lupamenettely 4. Erityiskysymyksiä 5. Kysymyksiä ja vastauksia

5 1. SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET (AdL 101 )

6 1. Kotimainen adoptio, jossa lapsi jo asuu adoptioperheessä - Adoptioneuvonta ja sen jälkeen adoption vahvistamista haetaan käräjäoikeudelta - Uusi vai vanha laki? Riippuu onko hakemus tullut käräjäoikeudessa vireille uuden vai vanhan lain aikana Jonna Salmela 6

7 2. Kotimainen adoptio, jossa adoptioneuvonnan antaja sijoittaa lapsen adoptioperheeseen - Uusi laki poikkeaa merkittävästi vanhasta - Sijoittaminen edellyttää, että adoptiolautakunta on myöntänyt luvan - Kaksi ratkaisevaa ajankohtaa: 1) adoptioneuvonnan aloittaminen 2) lapsen sijoittaminen Jonna Salmela 7

8 - Jos neuvonta aloitettu ennen , mutta lasta ei vielä ehditty sijoittaa; soveltuu pääsääntöisesti uusi laki - POIKKEUS: adoptiolupamenettelyä ei tarvita! - Neuvonnan aloittamisen ajankohta? Käytännössä ensimmäinen tapaaminen sosiaalityöntekijän kanssa - Jos lapsi sijoitettu adoptioperheeseen ennen , adoptioon soveltuu vanha laki Jonna Salmela 8

9 3. Palvelunantajan välityksellä tapahtuva kansainvälinen adoptio 1. Hakemuksen vireille tulo adoptiolautakunnassa 2. Onko hakijalla voimassaoleva adoptiolupa uuden lain tullessa voimaan - Jos ei voimassaolevaa lupaa, eikä tullut vireille ennen , soveltuu uusi laki - Jos tullut vireille ennen , soveltuu vanha laki Jonna Salmela 9

10 - POIKKEUS vanhan lain soveltamisesta: - Adoptiolain :ää sovelletaan AINA kun adoptiolautakunta tekee lupapäätöksen uuden lain voimaantulon jälkeen: - 1) Adoptioluvan peruuttaminen (48 ) - 2) Ilmoitusvelvollisuus (49 ) - 3) Muutoksenhaku lautakunnan päätökseen (50 ) Jonna Salmela 10

11 - Jos hakijalla voimassa oleva lupa , voimassaoloaikaa voidaan vielä yhden kerran pidentää vanhan lain mukaisesti - Huom. AdL soveltuu kuitenkin! - Jos adoptio ei toteudu jatkoluvankaan aikana ja hakija haluaa jatkaa prosessia, hänen tulee hakea kokonaan uutta lupaa, johon soveltuu kaikilta osin uusi laki Jonna Salmela 11

12 4. Adoption jälkipalveluihin soveltuvat säännökset - Vaikka edellä selostetun mukaisesti adoptioon soveltuisi vanha laki, adoption jälkipalveluihin sovelletaan pääsääntöisesti uutta lakia - AdL:n 33 :n 3 ja 4 kohta sekä 93 soveltuvat heti lähtien kaikkiin vanhoihinkin adoptioihin :n 3 ja 4 kohta= palvelunantajan velvollisuus avustaa tietojen hankkimisessa lapsen lähtömaasta Jonna Salmela 12

13 - 93 = tietojen antaminen adoptioasiakirjoista - Adoptiolain 25 :ää (= adoption vahvistamisen jälkeen annettava adoptioneuvonta) sovelletaan kaikkiin adoptioihin, jotka vahvistetaan jälkeen Jonna Salmela 13

14 2. ADOPTION EDELLYTYKSET (AdL 2 luku)

15 - 3 : Alaikäisen adoptio: lapsen etu, hyvä hoito ja kasvatus - 4 : Täysikäisen adoptio: alaikäisenä hakijan hoidettavana/muutoin muodostunut vanhemman ja lapsen suhde - 5 : Korvausten maksamisen kielto - 6 Adoptiohakijan vähimmäis- ja enimmäisikä - 7 :Adoptiohakija ja adoptoitavan välinen ikäero Jonna Salmela 15

16 - 8 : Aviopuolisoita koskevat edellytykset - 9 : Yhteisadoptio - 10 : Adoptoitavan suostumus (12v.) - 11 : Vanhempien suostumukset - 12 : Adoption suhde vanhemmuuden vahvistamiseen - 13 : Muut suostumukset (esim. rekisteröity parisuhdekumppani, avopuoliso, lapsen huoltaja Adoptioneuvonta heille!) Jonna Salmela 16

17 - 14 : Suostumuksen antaminen - 15 : Harkinta-aika (poikkeus: rekist.parit) - 16 : Suostumuksen muoto - 17 : Suostumuksen peruuttaminen (ennen adoption vahvistamista) Jonna Salmela 17

18 Alaikäisen adoptio 3 : - Alaikäisen adoptio voidaan vahvistaa, jos sen harkitaan olevan lapsen edun mukainen ja lapsi tulee saamaan hyvän hoidon ja kasvatuksen -Se, täyttyvätkö adoption edellytykset, perustuu kussakin yksittäistapauksessa tehtävään kokonaisharkintaan. -Esim. hakijan vammaisuus ei sinänsä ole este, vaan otetaan yhtenä tekijänä huomioon muiden asiaan vaikuttavien olosuhteiden ohella Jonna Salmela 18

19 Adoptionhakijan enimmäisikä ( 6 ) - Adoptiohakija ei saa olla 50 vuotta vanhempi, mikäli adoptoitava on alaikäinen - Poikkeukset: 1. Hakijan aviopuolison lapsi tai hakijan oma lapsi, joka aiemmin annettu adoptoitavaksi 2. Adoptoitavan ja hakijan välille on muodostunut vakiintunut lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava suhde; tai 3. Adoption vahvistamiseen on muutoin lapsen edun kannalta perusteltua syytä Jonna Salmela 19

20 Poikkeusperusteet, kohta 3: - Viime kädessä lautakunta arvioi - Lähtökohtana 50 vuoden ikäraja, poikkeaminen siitä vaatii hakijoilta erityisiä vahvuuksia - Yksilöllisen arvioinnin merkitys korostunut - Oltava riittävät voimavarat huolehtia lapsesta tämän aikuisuuteen saakka - Lautakunnalla ei vielä tapauskäytäntöä Jonna Salmela 20

21 Koska poikkeamista voidaan harkita? - Puolisoiden välinen ikäero viisi vuotta tai yli (toinen puolisoista tällöin 50-vuotias) EI ITSESTÄÄN SELVÄÄ (vrt. lautakunnan aiempi käytäntö) - Perheessä olevalle lapselle halutaan adoptoida tämän biologinen sisarus Jonna Salmela 21

22 Ikäero ( 7 ) - Vähintään 18v ja enintään 45 vuotta - Ollut aiemmin lautakunnan käytäntöä - Samat poikkeamisperusteet kuin yläikärajasta - Lisäksi: perheeseen adoptoidaan useampia biologisia sisaruksia samanaikaisesti Jonna Salmela 22

23 LUPAMENETTELY

24 Adoptiolautakunnan toiminta - Toimii jakaantuneena jaostoihin - Lupajaosto, kansainvälisten asioiden jaosto, täysistunto - Lupajaosto kokoontuu isoina ja pieninä kokoonpanoina - Isoissa kokoonpanoissa käsitellään ns. haastavammat hakemukset (terveydentilakysymykset, kielteiset kotiselvitykset...) - Pienissä kokouksissa yksinkertaiset hakemukset Jonna Salmela 24

25 Lupahakemuksista Lupahakemukset liitteineen saapuvat lautakuntaan palvelunantajan kautta (kv-adoptiot) ja kotiselvitykset adoptioneuvonnanantajan kautta, kun neuvonnanantaja saanut tiedon lupahakemuksen vireillepanosta (kotimaiset adoptiot) Hakemuksen liitteenä kotiselvitys, virkatodistukset, palvelunantajan lausunto + mahdolliset lääkärinlausunnot Lääkärinlausunto ei saa olla yli puoli vuotta vanha lautakuntaan saapumishetkellä Uudet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, jatkoluvat ennen umpeutumista

26 Ennen lautakuntaan saapuneisiin hakemuksiin soveltuu vanha laki Jos hakijalla voimassaoleva lupa , niin sitä voidaan vielä kerran pidentää vanhan lain mukaisesti Huom! Luvan peruuttamista (48 ), ilmoitusvelvollisuutta (49 ) ja muutoksenhakua lautakunnan päätökseen (50 ) koskevat säännökset soveltuvat AINA kun lautakunta tekee päätöksen uuden lain voimaantulon jälkeen

27 - Lupa on voimassa enintään 2 vuotta - Jos hakija täyttää 50 vuotta luvan voimassaoloaikana, luvan voimassaolo lakkaa hakijan täyttäessä 50 vuotta (huom. siirtymäsäännökset!) - Luvan erityiset ehdot ja rajoitukset (AdL 45 ), kuten lapsen ikä, lapsiluku - Lautakunta voi hakemuksesta muuttaa luvan ehtoa tai rajoitusta, jos siihen on perusteltua syytä Jonna Salmela 27

28 Lautakunnan päätöksenteosta - Kotiselvitys on lautakunnan päätöksenteon perusta - Hakemusten käsittely pääsääntöisesti kirjallista menettelyä - Asiat kirjattava selkeästi - Sosiaalityöntekijän selkeä kannanotto hakijoiden soveltuvuudesta adoptiovanhemmiksi Jonna Salmela 28

29 Mistä lautakunta on pyytänyt lisäselvitystä? Lääkärinlausunnot Sosiaalityöntekijän havainnot perheessä olevasta lapsesta Lapsuudenaikaisten traumojen ja vaikeiden kokemusten käsittely Voimavarat sisarusadoptioon Lasta koskevat toiveet (erit. terveydentila) Jonna Salmela 29

30 Jonna Salmela 30

31 Ulkomailta adoptoidun lapsen erityisyys Ulkomailta adoptoidut lapset ovat aina jossain määrin erityistarpeisia. Lapsilla on taustallaan useita erokokemuksia. Lapsi on tavallisesti joutunut vaihtamaan olinpaikkaa useaan kertaan ennen tuloaan adoptiovanhempien luo ja häntä hoitaneet henkilöt ovat samassakin hoitopaikassa voineet vaihtua usein. Hänellä saattaa olla muistoja pelottavista tilanteista ja yksinjäämisen kauhusta. Ulkomailta adoptoitavat lapset ovat usein aliravittuja, sairaita tai muutoin hoidon puutteesta kärsineitä, mistä syystä heillä on usein fyysisen ja psyykkisen kehityksen viiveitä. Kiintymyssuhteen muodostumisen ongelmat, koettu turvattomuus ja suuret elämänmuutokset vaikuttavat läpi kehityksen ja muovaavat lapsen käytöstä halki elämän. Esimerkiksi turvattomuuden tunne, epävarmuus, levottomuus, alhainen itsetunto ja kontaktivaikeudet ovat ongelmia, joista lapsi saattaa kärsiä eri kehitysvaiheissa. Adoptoitu voi joutua rakentamaan omaa identiteettiään läpi koko elämänsä. Adoptiolapsi tarvitsee vähintään koko lapsuus- ja nuoruusiän ajan vanhemmiltaan erityisen paljon tukea ja huomiota tavanomaisen hoito- ja kasvatustyön lisäksi. Onkin tärkeää, että hakijoilla on realistiset odotukset adoptiolapsen erityistarpeista ja siitä, kuinka merkittävästi hän voi tarvita vanhemmilta erityistä tukea ja huomiota tavanomaisen hoito- ja kasvatustyön lisäksi. Traumatisoituneen ja kiintymyssuhteissaan häiriintyneen lapsen käytös voi herättää adoptiovanhemmissa yllättäviä reaktioita ja tuntemuksia, joita vanhempi ei ole joutunut siihen mennessä käsittelemään

32 Muuta huomioitavaa - Lisäselvitys on lähetettävä aina myös palvelunantajalle, jos sellainen on. - Pääsääntö: isoissa kokouksissa pyydetyt lisäselvitykset käsitellään niiden saavuttua isoissa kokouksissa, pienissä pyydetyt pienissä kokouksissa Jonna Salmela 32

33 ERITYISKYSYMYKSIÄ

34 Lapsen sijoittaminen (AdL 27 ) Käytännössä koskee vain kotimaisia vieraan lapsen adoptioita, koska vain niissä lapsi sijoitetaan hakijan luokse. Ei esim. perheensisäisiä adoptioita. Tosiasiallista hallintotoimintaa Adoption vahvistamista valmisteleva toimenpide, jolla ei sinänsä puututa kenenkään oikeuteen tai velvollisuuteen Sijoittamisesta ei niin ollen tehdä valituskelpoista hallintopäätöstä

35 Sijoittamisen periaatteet Vaikkei pykälä suoranaisesti koske kv-adoptioita, voidaan soveltuvin osin noudattaa myös myönnettäessä lupia kvadoptioon Periaatteita noudatettava mahdollisuuksien mukaan. Kyse ei kaavamaisista säännöksistä, joista ei voitaisi koskaan poiketa

36 1) lapsi sijoitetaan niiden hakijoiden luokse, joilla arvioidaan olevan parhaat edellytykset huolehtia hänen hyvästä hoidostaan ja kasvatuksestaan; - Pääperiaate - Korostaa lapsen tarpeita, eikä esim. hakijoiden toiveita tai sitä, kuinka pitkään he ovat odottaneet - Sijoittavan tahon arvioitava, kuinka laajasta joukosta adoptiohakijat valitaan (rekisteri?) - Huomio voidaan kiinnittää lapsen kielelliseen, kulttuuriseen ja uskonnolliseen taustaan

37 Adoptiohakijoiden rekisteri (kysymys) - Valviran ylläpitämä, valtakunnallinen rekisteri - Tarkoitus auttaa adoptioneuvonnanantajaa löytämään sellainen hakija, jonka luokse adoptoitava lapsi voidaan sijoittaa - Luvan saaneista hakijoista tiedot rekisterissä - Keskustelua asiasta!

38 2) lapsi sijoitetaan perheeseen, jossa hän saa kaksi adoptiovanhempaa, jollei ole lapsen edun kannalta erittäin painavia syitä sijoittaa häntä yhden vanhemman perheeseen; Adoptiolapsi tarvitsee usein erityistä hoivaa ja tukea Vanhemmilla oltava riittävät voimavarat Kaksi vanhempaa on yleensä tässä suhteessa vahvuus Ei ehdoton Yksinhakija erityisistä syistä (sukulaisuussuhde, tai muuten syntynyt kiintymyssuhde)

39 3) sisarukset sijoitetaan samaan perheeseen, jollei se olosuhteet huomioon ottaen ole lapsen edun vastaista; Erityisesti silloin, kun sisaruksen sijoitetaan samanaikaisesti Myös, jos sisarus syntynyt myöhemmin Adoption yleisten edellytysten täytyttävä Sijoittaminen riippuu aina hakijoiden mahdollisuudesta tarjota hyvä hoito ja kasvatus Ei saa johtaa hakijoiden suostutteluun tai painostamiseen ottaa vastaan useampi lapsi, kuin heillä valmiuksia

40 4) jos perheessä on ennestään lapsia, näiden tulee olla adoptoitavaa lasta vanhempia; Noudatettu myös kv-adoptioiden lupakäytännössä (ikäero perheessä olevaan lapseen väh. 1 vuosi 1 kuukausi) Lapsen edun kannalta perusteltua Ei estä esim. vanhemman biologisen sisaruksen sijoittamista samaan perheeseen

41 ) lapsen vanhempien toivomukset adoptioperheen ominaisuuksista ja olosuhteista otetaan huomioon, jollei niiden huomioon ottaminen ole lapsen edun vastaista.

42 Lapsen sijoituksesta huolehtii adoptioneuvonnasta vastaava sosiaalityöntekijä yhteistyössä toisen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojeluun perehtyneen työntekijän kanssa. Perusteltua, koska sijoittaminen on ratkaisevan tärkeä osa adoptioprosessia

43 Huom. AdL 39 : Jos adoptionhakijalla tai alle 18-vuotiaalla lapsella taikka molemmilla on asuinpaikka Suomessa, hakija ei saa ottaa lasta luokseen adoptiotarkoituksessa, adoptioneuvonnan antaja ei saa sijoittaa lasta adoptiotarkoituksessa hakijan luokse eikä palvelunantaja saa välittää hakijaa lapselle, ellei hakijalla ole adoptiolupaa

44 Adoptioneuvonnan keskeyttäminen (AdL 29 ) - Huom. Adoptioneuvonnan antaja ei voi kokonaan kieltäytyä neuvonnan antamisesta. - Keskeyttäminen mahdollista yhdenkin tapaamisen perusteella, jos siinä havaitaan, että lain tarkoittamat edellytykset adoptioneuvonnan keskeyttämiselle ovat olemassa - Adoptioneuvonta voidaan keskeyttää, jos neuvonnassa esille tulleiden seikkojen perusteella on ilmeistä, ettei edellytyksiä adoptiolle ole olemassa Jonna Salmela 44

45 - Adoptiohakijan oikeusturvan näkökulmasta on perusteltua, että kyse on ilmiselvistä seikoista. - Jos tilanne edellyttää perusteellisempaa harkintaa, neuvontaa on jatkettava. - Mikä on ilmiselvää? - Vähimmäis- tai enimmäisikää koskevat vaatimukset eivät täyty JA on selvää, ettei edellytyksiä niistä poikkeamiselle ole, tai; - Hakija on tuomittu vakavasta lapseen kohdistuvasta rikoksesta Jonna Salmela 45

46 - Adoptioneuvonnan antajan tehtävä kirjallinen päätös neuvonnan keskeyttämisestä - Päätös on valituskelpoinen - Vrt. adoptioneuvonnan väliaikainen keskeyttäminen (49 3mom., olosuhteiden muutosta koskeva ilmoittaminen, ei saa hakea muutosta) Jonna Salmela 46

47 Adoptiolapsen oikeus pitää yhteyttä aikaisempaan vanhempaansa (AdL 8 luku) - Mahdollisuus vahvistaa tuomioistuimen päätöksellä, että adoptiolapsella on oikeus pitää yhteyttä aikaisempaan vanhempaansa - Esim. kirjeenvaihto, puhelinsoitot, lyhyet tapaamiset tai pidempi oleskelu aikaisemman vanhemman luona - Tarkempi sisältö määritellään kussakin yksittäistapauksessa erikseen - Esim. kuvien ja tietojen lähettäminen lapsesta ei ole tässä tarkoitettua yhteydenpitoa Jonna Salmela 47

48 - Aikaisempi vanhempi = aikuinen, joka ennen adoptiota oli juridisesti lapsen vanhempi - Ei esim. biologinen isä, jonka isyyttä ei vahvistettu tai isyyslain mukaisesti todettu - Yhteydenpito-oikeuden tulee aina perustua lapsen aikaisemman vanhemman ja adoptiovanhempien väliseen sopimukseen - Lapsen edun kannalta yhteisymmärrys on tärkeää; haitallisten ristiriitojen välttäminen Jonna Salmela 48

49 - Jos adoptiovanhemmat laiminlyövät noudattaa yhteydenpito-oikeutta koskevaa sopimusta, se voitaisiin panna täytäntöön samaan tapaan kuin lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös - Ero: lasta ei voi määrätä noudettavaksi - Käytännössä lapsen etu toteutuu esim. silloin, kun sijaisvanhemmat adoptoivat sijaishuollossaan olleen lapsen - Voi auttaa biologisia vanhempia heidän harkitessaan suostumuksen antamista Jonna Salmela 49

50 - Adoptioneuvonnan aikana selvitettävä edellytykset yhteydenpito-oikeuden vahvistamiselle ja tarvittaessa avustettava sopimuksen teossa - Käytetään myös termiä avoin adoptio - Avoin adoptio saattaa olla harhaanjohtava termi, eikä lautakunta suosittele sen käyttöä - On sekoittunut esim. heikkoon adoptioon Jonna Salmela 50

51 Ilmoitusvelvollisuus (AdL 49 ) - Hakijan velvollisuus ilmoittaa viipymättä adoptiolautakunnalle olosuhteissaan tapahtuneesta olennaisesta muutoksesta (1 mom) - Velvollisuus on voimassa luvan voimassaoloaikana ja se päättyy, kun adoptio vahvistetaan Jonna Salmela 51

52 Olennaisia muutoksia - Kuolemantapaus hakijan perheessä - Avioero - Raskaus - Vakava sairaus - Rikostuomio - Syyteharkinta Jonna Salmela 52

53 - Työttömäksi jääminen - Muutto toiselle paikkakunnalle - Muutto ulkomaille - Lastensuojeluilmoitus - Uuden perheenjäsenen (esim. hakijan parisuhdekumppani tai sijaislapsi) muutto perheeseen Jonna Salmela 53

54 - Luettelo ei ole tyhjentävä - Muunkinlaiset olosuhdemuutokset saattavat synnyttää ilmoitusvelvollisuuden - Vähäisenä pidettäviä muutoksia on esim. hakijan työpaikan vaihtuminen siten, ettei se aiheuta muutoksia perheen taloudelliseen asemaan tai arkeen - Vähäinen muutos on myös muutto samalla paikkakunnalla entistä vastaaviin olosuhteisiin Jonna Salmela 54

55 - Adoptiolautakunnan annettava viipymättä tieto olosuhdemuutoksesta adoptioneuvonnanantajalle ja palvelunantajalle Jonna Salmela 55

56 - Adoptioneuvonnan antajan ja palvelunantajan velvollisuus ilmoittaa adoptiolautakunnalle tietoonsa tulleesta olosuhdemuutoksesta (2 mom) - Joka voi aiheuttaa adoptioluvan peruuttamisen ja seikasta, joka voi aiheuttaa lupapäätöksen poistamisen - Velvollisuus päättyy, kun adoptio vahvistetaan Jonna Salmela 56

57 - Jos ilmoituksen tekee adoptioneuvonnan antaja ja hakija saa adoptiopalvelua, lautakunnan on viipymättä annettava tieto palvelunantajalle - Kun neuvonnan antaja tai palvelunantaja on tehnyt ilmoituksen / saanut tiedon toisen tekemästä ilmoituksesta, sen on keskeytettävä neuvonta/palvelu kunnes adoptiolautakunta on tehnyt ilmoituksen johdosta päätöksen - Keskeyttäminen tarkoittaa sitä, että aktiivisesta toiminnasta pidättäydyttävä Jonna Salmela 57

58 - Esim. lasta ei saa sijoittaa, tai palvelunantaja ei saa lähettää hakijan adoptiohakemusta ulkomaille ennen lautakunnan päätöstä - Asiakassuhde voi keskeytyksestä huolimatta jatkua - Keskeyttämispäätökseen ei saa hakea muutosta - Adoptiolautakunnan on käsiteltävä kiireellisinä tässä pykälässä säädetyt asiat Jonna Salmela 58

59 Ilmoitusvelvollisuudesta käytännössä - Voidaan ilmoittaa puhelimitse; kirjallinen ilmoitus postissa - Adoptiolautakunnan verkkosivuilla lomake ilmoituksen tekemistä varten - - Verkkosivuilla myös ohjekirje ilmoitusvelvollisuudesta Jonna Salmela 59

60 Luvan peruuttaminen ( AdL 48 ) - Adoptiolautakunta voi peruuttaa luvan - Olosuhteet muuttuneet olennaisesti luvan myöntämisen jälkeen (ks. 49 :n perustelut) - Lupaa ei voida peruuttaa adoption vahvistamisen jälkeen - Vain lupapäätöksen antamisen jälkeen tapahtuneet muutokset - Lautakunta voi poistaa päätöksen, jos perustunut hakijan antamiin selvästi virheellisiin tietoihin

61 Ilman palvelunantajaa tapahtuvat adoptiot (AdL 42 ) - Sukulaislapsi - Lapsi, joka on ollut vakiintuneesti hakijan hoidettavana ja kasvatettavana - Adoptioneuvonta - Ensisijaisesti selvitettävä, voiko toteuttaa palvelunantajan välityksellä - Subsidiariteetti- eli läheisyysperiaate Jonna Salmela 61

62 - Lapsen taustan selvittäminen - Hakija toimii palvelunantajana. - DNA-testit mahdolliset Jonna Salmela 62

63 KAFALA (huollon siirto) - Islaminuskoisissa maissa, joissa adoptiota ei tunneta - Ei voi rinnastaa adoptioon - Olennaisena erona se, että kafalan voi purkaa toisin kuin adoption - Suomeen tuotu kafala-lapsia, jotka on haluttu adoptoida Jonna Salmela 63

64 - Periaatteessa kotimainen adoptio mahdollinen - Adoptioneuvonta - Adoption edellytysten täytyttävä (suostumukset, ikävaatimukset yms.) - Ongelmana biologisen vanhemman suostumus - Oltava varmoja siitä, että biologinen vanhempi ymmärtänyt antaneensa suostumuksen adoptioon EI kafalaan Jonna Salmela 64

65 5. KYSYMYKSIÄ, VASTAUKSIA, KESKUSTELUA

66 Keskustelunaiheita - Uuden lain haasteet adoptioneuvonnan- ja palvelunantajille - Toiveita adoptiolautakunnalle - Onko tarvetta toiselle koulutuspäivälle? Jos on, niin mistä aiheista?

67 Ne jotka ovat tarpeeksi hulluja uskoakseen, että voivat muuttaa maailman, vielä tekevät sen. Steve Jobs

68 KIITOS!

ADOPTIOKOULUTUS

ADOPTIOKOULUTUS 6.2.2014 ADOPTIOKOULUTUS 30.1.2014 ADOPTIOLAUTAKUNNAN NÄKÖKULMIA LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISESTA KÄYTÄNNÖSSÄ / Ylitarkastaja, adoptiolautakunnan sihteeri, Jonna Salmela 6.2.2014 1. Adoptionhakijan ikärajat

Lisätiedot

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT / Lakimies, adoptiolautakunnan sihteeri, Adoptiokoulutus 26.1.2016 Säätytalo 1. ILMAN PALVELUNANTAJAA TAPAHTUVAT ADOPTIOT (SUKULAISADOPTIOT) 2. ADOPTIOLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT / LAKIMIES, ADOPTIOLAUTAKUNNAN SIHTEERI, JONNA SALMELA ADOPTIOKOULUTUS 26.1.2017 SÄÄTYTALO 1. ILMAN PALVELUNANTAJAA TAPAHTUVAT ADOPTIOT 2. ASUINPAIKKA 3. KOTONAOLON

Lisätiedot

Lakivaliokunnalle. SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 11/2011 vp

Lakivaliokunnalle. SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 11/2011 vp SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 11/2011 vp Hallituksen esitys eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi

Lisätiedot

Lääketieteellinen arviointi adoptiolautakunnan työskentelyssä Riitta Aejmelaeus LT, Geriatrian erikoislääkäri HealthMBA

Lääketieteellinen arviointi adoptiolautakunnan työskentelyssä Riitta Aejmelaeus LT, Geriatrian erikoislääkäri HealthMBA Lääketieteellinen arviointi adoptiolautakunnan työskentelyssä Riitta Aejmelaeus LT, Geriatrian erikoislääkäri HealthMBA 25.1.2013 Riitta Aejmelaeus 1 Lääkärijäsen Lääkärin läsnäolo perustuu adoptioasetuksen

Lisätiedot

Mitä on kotimainen adoptio?

Mitä on kotimainen adoptio? Mitä on kotimainen adoptio? 20.5.2014 Perheaikaa.fi Yhteistyössä Adoptioperheet ry:n kanssa www.adoptioperheet.fi Projektivastaavat Heli Reinikainen Päivi Partanen Kohtaaminen - kotimaisen adoption kehittämishanke

Lisätiedot

Adoptiolautakunnan lääkäri Riitta Aejmelaeus LT, Geriatrian erikoislääkäri HealthMBA

Adoptiolautakunnan lääkäri Riitta Aejmelaeus LT, Geriatrian erikoislääkäri HealthMBA Adoptiolautakunnan lääkäri Riitta Aejmelaeus LT, Geriatrian erikoislääkäri HealthMBA 6.2.2014 Riitta Aejmelaeus 1 Lääkärijäsen Lääkärin läsnäolo perustuu adoptioasetuksen 12 :ään, jossa on säädetty lautakunnan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta /2012 Valtioneuvoston asetus. adoptiosta. Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2012

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta /2012 Valtioneuvoston asetus. adoptiosta. Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2012 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2012 202/2012 Valtioneuvoston asetus adoptiosta Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2012 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Adoptiolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Täysi-ikäisen adoptio. Yleiset säännökset

Adoptiolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Täysi-ikäisen adoptio. Yleiset säännökset Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Adoptiolaki Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2012 1 luku Yleiset säännökset 1 Adoption tarkoitus Adoption tarkoituksena on edistää lapsen parasta vahvistamalla

Lisätiedot

ADOPTIOLAUTAKUNTA. 25.1.2013 Jonna Salmela/Merja Vuori 1

ADOPTIOLAUTAKUNTA. 25.1.2013 Jonna Salmela/Merja Vuori 1 ADOPTIOLAUTAKUNTA 25.1.2013 Jonna Salmela/Merja Vuori 1 1.7.2012 UUSI ADOPTIOLAKI TULI VOIMAAN 25.1.2013 Jonna Salmela/Merja Vuori 2 ADOPTIOASIOIDEN PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO MUUTOKSET 1.7.2012 LUKIEN

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 84/2011 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 84/2011 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 84/2011 vp Hallituksen esitys adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset ry:n lausunto Oikeusministeriön adoptiolainsäädännön uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä, Mietintöjä ja lausuntoja 84/2010

Pelastakaa Lapset ry:n lausunto Oikeusministeriön adoptiolainsäädännön uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä, Mietintöjä ja lausuntoja 84/2010 1 Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO OIKEUSMINISTERIÖLLE Pelastakaa Lapset ry:n lausunto Oikeusministeriön adoptiolainsäädännön uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä, Mietintöjä ja lausuntoja

Lisätiedot

Kuvaa ei voi näyttää nyt. ULKOMAILLA OLEVIEN BIOLOGISTEN VANHEMPIEN SUOSTUMUKSET. Tuula Jattu, sosiaalityöntekijä

Kuvaa ei voi näyttää nyt. ULKOMAILLA OLEVIEN BIOLOGISTEN VANHEMPIEN SUOSTUMUKSET. Tuula Jattu, sosiaalityöntekijä ULKOMAILLA OLEVIEN BIOLOGISTEN VANHEMPIEN SUOSTUMUKSET Tuula Jattu, sosiaalityöntekijä Perheen sisäinen adoptio Tilanteessa, kun lapsen toinen vanhempi asuu ulkomailla Adoptiolaki 2012/Adoption ensisijaisena

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi adoptiota koskeva lainsäädäntö kokonaisuudessaan. Nykyinen lapseksiottamisesta annettu laki ehdotetaan kumottavaksi ja korvattavaksi uudella adoptiolailla. Lisäksi

Lisätiedot

KOHTAAMINEN. Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013

KOHTAAMINEN. Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013 KOHTAAMINEN Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013 KOHTAAMINEN hankkeen lähtöajatus Pysyvyyden turvaaminen ja oikeus perheeseen pitkäaikaista sijaishuoltoa tarvitsevalle lapselle LOS 20 artikla

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1 / 7 Tietosuojaseloste 1/6 - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 3.1.2014 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki/

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

Adoptiolautakunnan ja lapsiasiavaltuutetun yhteisaloite adoptiolain jälkiarvioinnista sekä adoption jälkeisen tuen kehittämiseksi

Adoptiolautakunnan ja lapsiasiavaltuutetun yhteisaloite adoptiolain jälkiarvioinnista sekä adoption jälkeisen tuen kehittämiseksi Aloite 1 (5) Adoptiolautakunta Oikeusministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle Adoptiolautakunnan ja lapsiasiavaltuutetun yhteisaloite adoptiolain jälkiarvioinnista sekä adoption jälkeisen tuen

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984 Laki kansalaisuuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, muutetaan 28 päivänä

Lisätiedot

Adoptioneuvonnan toimintaprosessit

Adoptioneuvonnan toimintaprosessit Adoptioneuvonnan toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 5.4.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen

Lisätiedot

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954 63177)

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 11812000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi äitiysavustuslakia siten, että äitiysavustukseen

Lisätiedot

PRIDE-yksilökohtaiset tehtävät Tehtävä 5 Sivu 1 / 11

PRIDE-yksilökohtaiset tehtävät Tehtävä 5 Sivu 1 / 11 PRIDE-yksilökohtaiset tehtävät Tehtävä 5 Sivu 1 / 11 Nimi: PRIDE-yksilökohtaiset tehtävät VIIDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus perhesuhteisiin Perhe ja perhesuhteiden tukeminen ovat tärkeitä muun muassa lapsen

Lisätiedot

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen Alaikäiset ja biopankit -keskustelu 25.11.2014 Merike Helander Merike Helander, lakimies 25.11.2014 2 Esityksen

Lisätiedot

ADOPTIOKOULUTUS

ADOPTIOKOULUTUS ADOPTIOKOULUTUS 26.1.2017 Merja Vuori Adoptiolautakunnan puheenjohtaja 26.1.2017 Merja Vuori, puh 0504301560, merja.vuori@valvira.fi 1 Hyvät koulutustilaisuuden osanottajat, - 7/2012 uusi adoptiolaki voimaan,

Lisätiedot

OPAS SYNTYMÄVANHEMMALLE

OPAS SYNTYMÄVANHEMMALLE OPAS SYNTYMÄVANHEMMALLE Adoptiota harkittaessa 2 Tämä opas on tarkoitettu Sinulle, joka harkitset lapsesi luovuttamista adoptioon. Adoptiopäätös on kaikkiin sen osapuoliin vaikuttava iso ratkaisu. Sen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta PRIDE-yksilökohtaiset tehtävät Tehtävä 1 Sivu 1 / 7 Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta PRIDE-valmennuksen ryhmätapaamissa käsitellään sijoitetun lapsen kokemuksia ja tarpeita.

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ 1 Lainvalmisteluosasto PL VALTIONEUVOSTO. Lausuntopyyntö OM 16/41/2007, OM014:00/2008

OIKEUSMINISTERIÖ 1 Lainvalmisteluosasto PL VALTIONEUVOSTO. Lausuntopyyntö OM 16/41/2007, OM014:00/2008 OIKEUSMINISTERIÖ 1 Lainvalmisteluosasto PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO OIKEUSMINISTERIÖLLE Viite: Asia: Lausuntopyyntö OM 16/41/2007, OM014:00/2008 Lausunto mietinnöstä 84/2010 Adoptiolainsäädännön uudistaminen

Lisätiedot

Taustamuistio 2: Adoptiopalvelujärjestelmä ja muut adoptioperheiden palvelut

Taustamuistio 2: Adoptiopalvelujärjestelmä ja muut adoptioperheiden palvelut Adoptiovisio 2035 Taustamuistio 2: Adoptiopalvelujärjestelmä ja muut adoptioperheiden palvelut Tähän muistioon on koottu huomioita ja kysymyksiä, jotka koskevat adoptioneuvontaa, adoptiopalvelua, adoptiolautakuntaa,

Lisätiedot

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus perhesuhteisiin Perhe ja perhesuhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä mm. lapsen itsetunnon, identiteetin ja kulttuurisen yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011 Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta Lotta Hämeen-Anttila Neuvotteleva virkamies, STM Lastensuojelua ja perhehoitoa

Lisätiedot

PRIDE-yksilökohtaiset tehtävät Tehtävä 3 Sivu 1 / 14

PRIDE-yksilökohtaiset tehtävät Tehtävä 3 Sivu 1 / 14 PRIDE-yksilökohtaiset tehtävät Tehtävä 3 Sivu 1 / 14 Nimi: PRIDE-yksilökohtaiset tehtävät KOLMAS TAPAAMINEN Lapsen tarve kiintymykseen Sukupuu Sukupuu kuvaa perhettäsi ja sukuasi. Se kertoo, keitä perheeseesi

Lisätiedot

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012 Paavo Autere Lakimies Apteekkilupavalituksia koskeva esitys Esityksessä käsittelen Apteekkiluvan myöntämisen perusteita Lupavalitukseen

Lisätiedot

Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen perheen oikeus tukeen

Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen perheen oikeus tukeen PRIDE-yksilökohtaiset tehtävät Tehtävä 2 Sivu 1 / 15 Nimi: PRIDE-yksilökohtaiset tehtävät TOINEN TAPAAMINEN Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen perheen oikeus tukeen Sijais- ja adoptiovanhemmat tekevät

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(7) Sisällys Lastensuojeluasian vireilletulo...3 Arvio toimenpiteiden tarpeesta...4 Kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet...4 Lastensuojelutarpeen selvitys...5 Avohuollon tukitoimet...5 Huostaanotto

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Toivomme, että PRIDE-valmennuksen ensimmäinen tapaaminen vastasi odotuksiasi ja rohkaistuit jatkamaan pohdintojasi. PRIDE-kotitehtävien

Lisätiedot

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi 1 Lähde: oikeusministerio.fi-verkkosivu, 7/2017 Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi Tässä esitteessä kerrotaan, millä tavalla sukunimi voi muuttua avioliiton solmimisen yhteydessä. Esitteessä kerrotaan

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV

LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV 1 (8) JYVÄSKYLÄ 30.10.2008 Tiina Hyvärinen Hämeenlinnan hallinto-oikeus - Huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevat hakemukset ja niiden liitteet - Väliaikaiset

Lisätiedot

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015 Yhteistyö vankeuslain valossa Heli Tamminen 4.9.2015 Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma Tapaamiset Ulkopuoliseen laitokseen sijoittaminen Koevapaus Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Rakentaminen vastoin lupapäätöstä tai vanhaksi menneet luvat. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö

Rakentaminen vastoin lupapäätöstä tai vanhaksi menneet luvat. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö Rakentaminen vastoin lupapäätöstä tai vanhaksi menneet luvat Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 17.11.2015 Rakentaminen vastoin lupapäätöstä tai vanhaksi menneet luvat ei ylipäätään pitäisi tapahtua

Lisätiedot

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Henna Harju Lakimies Helsingin kaupunki, perheoikeudelliset asiat ISYYSLAKI 11/2015 Suomessa syntyy vuosittain n. 60 000 lasta, joista n. 40 % syntyy avioliiton ulkopuolella

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. 1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä.

Lisätiedot

1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN 1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954

Lisätiedot

Sateenkaariperheiden adoptioneuvonta

Sateenkaariperheiden adoptioneuvonta 8.2.2016 Sateenkaariperheiden adoptioneuvonta Tiia Forsström koulutus@sateenkaariperheet.fi Sateenkaariperheet? Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten lapsiperheitä Sukupuoli ja sen moninaisuus

Lisätiedot

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (361/83) 49 :n nojalla,

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

nykyiset etunimet kaikki etunimet hakijan esittämässä muodossa *) nykyinen sukunimi hakijan esittämä uusi sukunimi

nykyiset etunimet kaikki etunimet hakijan esittämässä muodossa *) nykyinen sukunimi hakijan esittämä uusi sukunimi Saapunut () NIMENMUUTOSHAKEMUS Diaarinumero HAKEMUS KOSKEE sukunimen muuttamista etunimen muuttamista sukunimen ja etunimen muuttamista HENKILÖ, JONKA NIMEN MUUTTA- MISTA HAETAAN (hakija) JA HAETTAVA UUSI

Lisätiedot

ADOPTIOLAPSI PÄIVÄHOIDOSSA

ADOPTIOLAPSI PÄIVÄHOIDOSSA ADOPTIOLAPSI PÄIVÄHOIDOSSA Adoptioperheet ry www.adoptioperheet.fi 5.9.2013 Sanna Mäkipää, TtM, terveydenhoitaja Tmi Capacitas Familia www.capacitasfamilia.fi Luennon aiheita Adoptoitu lapsi aloittaa päivähoidon

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

Päätös Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto

Päätös Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto Lainkohta (LsL) Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto HUOM! Myös 12 vuotta nuoremman lapsen mielipide tulee selvittää ennen päätöstä rajoittaminen enintään 30 vrk yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP + OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 19.5.2004/400

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 19.5.2004/400 1 of 5 27/05/2011 11:54 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2004» 19.5.2004/400 19.5.2004/400 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työneuvostosta

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015 Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI 1 Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja toimivalta 22 Lain

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO 23.7.2012 Taustaksi Sisäasiainministeriön asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake 1. Oppilaan (hakijan) nimi (sukunimi, etunimet) 2. Kenen idea vaihto-oppilaaksi lähteminen on? Oppilas itse Äiti Isä Joku muu, kuka 3. Onko vaihto-oppilaaksi lähtö

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT 31.1.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO I Kiinteistöarviointilautakunta 2 1 Lautakunnan tehtävät 2 2 Lautakunnan jäsenet 2 3 Lautakunnan toiminta 2 4 Esteellisyys

Lisätiedot

Adoptioperheiden tukeminen Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmässä. sosiaaliohjaaja Laura Uusitalo vs. ohjaaja Laura Petterson

Adoptioperheiden tukeminen Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmässä. sosiaaliohjaaja Laura Uusitalo vs. ohjaaja Laura Petterson Adoptioperheiden tukeminen Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmässä sosiaaliohjaaja Laura Uusitalo vs. ohjaaja Laura Petterson 2000-luvun alussa adoptioneuvontaan haluavien jono oli pitkä ja lapsia tuli

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Mitä biopankkilaki pitää sisällään. Suomen lääkintäoikeuden ja etiikan seura 22.3.2012

Mitä biopankkilaki pitää sisällään. Suomen lääkintäoikeuden ja etiikan seura 22.3.2012 Mitä biopankkilaki pitää 23.3.2012 VT Sirpa Soini sisällään Suomen lääkintäoikeuden ja etiikan seura 22.3.2012 Biopankkilain valmistelu HE 86/2011 biopankkilaiksi sekä kudoslain ja potilaslain muuttamiseksi

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

KIRJAAMISEN TAVAT VAIKUTTAVAT LAPSEN ASIAN KÄSITTELYYN. Taina Niiranen Sosiaalijohtaja, HTM Hämeenlinna Tampere 22.9.

KIRJAAMISEN TAVAT VAIKUTTAVAT LAPSEN ASIAN KÄSITTELYYN. Taina Niiranen Sosiaalijohtaja, HTM Hämeenlinna Tampere 22.9. KIRJAAMISEN TAVAT VAIKUTTAVAT LAPSEN ASIAN KÄSITTELYYN Taina Niiranen Sosiaalijohtaja, HTM Hämeenlinna 17.9.2015 Tampere 22.9.2015 LASTENSUOJELUN ASIANTUNTIJÄSEN Valtioneuvosto määrää hallinto-oikeuteen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Monta tietä sateenkaari-isäksi

Monta tietä sateenkaari-isäksi 16.4.2015 Monta tietä sateenkaari-isäksi Juha Jämsä Esitetty nettiluentona Perheaikaa.fi -palvelussa Sateenkaariperhe Sateenkaariperhe on lapsiperhe, jonka vanhemmista yksi tai useampi kuuluu seksuaali-

Lisätiedot

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin.

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin. OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Itä-Suomen aluehallintovirasto. Lausunto

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Itä-Suomen aluehallintovirasto. Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirasto Lausunto ISAVI/2705/05.01.01.02/2017 30.11.2017 Asia: OM 31/41/2015 Lapsenhuoltolain uudistaminen Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Maistraattien

Lisätiedot

Isyyslain kokonaisuudistus pähkinänkuoressa. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö

Isyyslain kokonaisuudistus pähkinänkuoressa. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Isyyslain kokonaisuudistus pähkinänkuoressa Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Isyyslain uudistamisen tausta Nykyinen isyyslaki (700/1975) tuli voimaan 1.10.1976 Muutoksia 80-luvulla ja

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Adoptiolainsäädännön uudistaminen

Adoptiolainsäädännön uudistaminen 34/2011 Adoptiolainsäädännön uudistaminen Lausuntotiivistelmä 34/2011 Adoptiolainsäädännön uudistaminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2011 21.6.2011 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake 1) Päivystysyksikkö * nmlkj Hyvinkää nmlkj Keski-Uusimaa 2) Työvuoro * nmlkj Aktiivityö nmlkj Varallaolo Ilmoituksen/ yhteydenotot perustiedot 3) Yhteydenoton viikonpäivä

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Sisäministeriö Timo Kerttula Viite: Sisäministeriön lausuntopyyntö: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

Oikeudellinen huolto = huoltomuoto vanhempien eron jälkeen

Oikeudellinen huolto = huoltomuoto vanhempien eron jälkeen YHTEISHUOLTO VAI YKSINHUOLTO? Huollon monet merkitykset - arkihuolto - oikeudellinen huolto - edunvalvonta Oikeudellinen huolto = huoltomuoto vanhempien eron jälkeen Huoltomuoto vanhempien asuessa erillään

Lisätiedot

Lausunto NIMILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN (Oikeusministeriön Mietintöjä ja lausuntoja 21/2017)

Lausunto NIMILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN (Oikeusministeriön Mietintöjä ja lausuntoja 21/2017) Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Lausunto 16.06.2017 Asia: OM 24/41/2015 Nimilain uudistamistyöryhmän mietintö Yleisiä huomioita Lausuntonne: NIMILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN (Oikeusministeriön Mietintöjä

Lisätiedot

Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisiin rajoihin

Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisiin rajoihin Kotitehtävä 6 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä KUUDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisiin rajoihin Lapsen kehitystä tukevat kasvatusmenetelmät ovat yksi sijais- ja adoptiovanhemmuuden

Lisätiedot

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP +

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot

Alaikäisen vangin huoltajan tai muun laillisen edustajan kuuleminen

Alaikäisen vangin huoltajan tai muun laillisen edustajan kuuleminen 1.6.20 LIITE 1 (8) Liite 1 Alaikäisen vangin huoltajan tai muun laillisen edustajan kuuleminen Täytäntöönpanon aloittaminen 2 luvun 1 ja 4 luvun 8 ja 9 :ssä ilmoittautumisajankohta, vankilan määrääminen

Lisätiedot

Adoptiolainsäädännön uudistaminen

Adoptiolainsäädännön uudistaminen 4.3.2011 Dnro 4559/5/10 Oikeusministeriö Lainsäädäntöjohtaja Antti T. Leinonen Viite: lausuntopyyntönne 21.12.2010 Adoptiolainsäädännön uudistaminen Oikeusasiamiehen tehtävä ja adoptiomenettely Oikeusministeriö

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 378 385. Laki. N:o 378. oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 378 385. Laki. N:o 378. oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 378 385 SISÄLLYS N:o Sivu 378 Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta... 2279 379 Laki isyyslain muuttamisesta... 2285

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot