ADOPTIOKOULUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "25.1.2013 ADOPTIOKOULUTUS 24.1.2013"

Transkriptio

1 ADOPTIOKOULUTUS

2 ADOPTIOLAUTAKUNNAN NÄKÖKULMIA LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISESTA KÄYTÄNNÖSSÄ / Ylitarkastaja, adoptiolautakunnan sihteeri, Jonna Salmela

3 Täällä on paljon sellaista, mitä ei voi ymmärtää, Muumimamma sanoi itsekseen. Mutta miksi kaiken sitten pitäisi olla ihan samanlaista kuin se tavallisesti on? Luultavasti myrskyjä onkin vain siksi, että niiden jälkeen saataisiin auringonnousu. - Muumipappa

4 1. Siirtymäsäännökset 2. Adoption edellytykset 3. Lupamenettely 4. Erityiskysymyksiä 5. Kysymyksiä ja vastauksia

5 1. SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET (AdL 101 )

6 1. Kotimainen adoptio, jossa lapsi jo asuu adoptioperheessä - Adoptioneuvonta ja sen jälkeen adoption vahvistamista haetaan käräjäoikeudelta - Uusi vai vanha laki? Riippuu onko hakemus tullut käräjäoikeudessa vireille uuden vai vanhan lain aikana Jonna Salmela 6

7 2. Kotimainen adoptio, jossa adoptioneuvonnan antaja sijoittaa lapsen adoptioperheeseen - Uusi laki poikkeaa merkittävästi vanhasta - Sijoittaminen edellyttää, että adoptiolautakunta on myöntänyt luvan - Kaksi ratkaisevaa ajankohtaa: 1) adoptioneuvonnan aloittaminen 2) lapsen sijoittaminen Jonna Salmela 7

8 - Jos neuvonta aloitettu ennen , mutta lasta ei vielä ehditty sijoittaa; soveltuu pääsääntöisesti uusi laki - POIKKEUS: adoptiolupamenettelyä ei tarvita! - Neuvonnan aloittamisen ajankohta? Käytännössä ensimmäinen tapaaminen sosiaalityöntekijän kanssa - Jos lapsi sijoitettu adoptioperheeseen ennen , adoptioon soveltuu vanha laki Jonna Salmela 8

9 3. Palvelunantajan välityksellä tapahtuva kansainvälinen adoptio 1. Hakemuksen vireille tulo adoptiolautakunnassa 2. Onko hakijalla voimassaoleva adoptiolupa uuden lain tullessa voimaan - Jos ei voimassaolevaa lupaa, eikä tullut vireille ennen , soveltuu uusi laki - Jos tullut vireille ennen , soveltuu vanha laki Jonna Salmela 9

10 - POIKKEUS vanhan lain soveltamisesta: - Adoptiolain :ää sovelletaan AINA kun adoptiolautakunta tekee lupapäätöksen uuden lain voimaantulon jälkeen: - 1) Adoptioluvan peruuttaminen (48 ) - 2) Ilmoitusvelvollisuus (49 ) - 3) Muutoksenhaku lautakunnan päätökseen (50 ) Jonna Salmela 10

11 - Jos hakijalla voimassa oleva lupa , voimassaoloaikaa voidaan vielä yhden kerran pidentää vanhan lain mukaisesti - Huom. AdL soveltuu kuitenkin! - Jos adoptio ei toteudu jatkoluvankaan aikana ja hakija haluaa jatkaa prosessia, hänen tulee hakea kokonaan uutta lupaa, johon soveltuu kaikilta osin uusi laki Jonna Salmela 11

12 4. Adoption jälkipalveluihin soveltuvat säännökset - Vaikka edellä selostetun mukaisesti adoptioon soveltuisi vanha laki, adoption jälkipalveluihin sovelletaan pääsääntöisesti uutta lakia - AdL:n 33 :n 3 ja 4 kohta sekä 93 soveltuvat heti lähtien kaikkiin vanhoihinkin adoptioihin :n 3 ja 4 kohta= palvelunantajan velvollisuus avustaa tietojen hankkimisessa lapsen lähtömaasta Jonna Salmela 12

13 - 93 = tietojen antaminen adoptioasiakirjoista - Adoptiolain 25 :ää (= adoption vahvistamisen jälkeen annettava adoptioneuvonta) sovelletaan kaikkiin adoptioihin, jotka vahvistetaan jälkeen Jonna Salmela 13

14 2. ADOPTION EDELLYTYKSET (AdL 2 luku)

15 - 3 : Alaikäisen adoptio: lapsen etu, hyvä hoito ja kasvatus - 4 : Täysikäisen adoptio: alaikäisenä hakijan hoidettavana/muutoin muodostunut vanhemman ja lapsen suhde - 5 : Korvausten maksamisen kielto - 6 Adoptiohakijan vähimmäis- ja enimmäisikä - 7 :Adoptiohakija ja adoptoitavan välinen ikäero Jonna Salmela 15

16 - 8 : Aviopuolisoita koskevat edellytykset - 9 : Yhteisadoptio - 10 : Adoptoitavan suostumus (12v.) - 11 : Vanhempien suostumukset - 12 : Adoption suhde vanhemmuuden vahvistamiseen - 13 : Muut suostumukset (esim. rekisteröity parisuhdekumppani, avopuoliso, lapsen huoltaja Adoptioneuvonta heille!) Jonna Salmela 16

17 - 14 : Suostumuksen antaminen - 15 : Harkinta-aika (poikkeus: rekist.parit) - 16 : Suostumuksen muoto - 17 : Suostumuksen peruuttaminen (ennen adoption vahvistamista) Jonna Salmela 17

18 Alaikäisen adoptio 3 : - Alaikäisen adoptio voidaan vahvistaa, jos sen harkitaan olevan lapsen edun mukainen ja lapsi tulee saamaan hyvän hoidon ja kasvatuksen -Se, täyttyvätkö adoption edellytykset, perustuu kussakin yksittäistapauksessa tehtävään kokonaisharkintaan. -Esim. hakijan vammaisuus ei sinänsä ole este, vaan otetaan yhtenä tekijänä huomioon muiden asiaan vaikuttavien olosuhteiden ohella Jonna Salmela 18

19 Adoptionhakijan enimmäisikä ( 6 ) - Adoptiohakija ei saa olla 50 vuotta vanhempi, mikäli adoptoitava on alaikäinen - Poikkeukset: 1. Hakijan aviopuolison lapsi tai hakijan oma lapsi, joka aiemmin annettu adoptoitavaksi 2. Adoptoitavan ja hakijan välille on muodostunut vakiintunut lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava suhde; tai 3. Adoption vahvistamiseen on muutoin lapsen edun kannalta perusteltua syytä Jonna Salmela 19

20 Poikkeusperusteet, kohta 3: - Viime kädessä lautakunta arvioi - Lähtökohtana 50 vuoden ikäraja, poikkeaminen siitä vaatii hakijoilta erityisiä vahvuuksia - Yksilöllisen arvioinnin merkitys korostunut - Oltava riittävät voimavarat huolehtia lapsesta tämän aikuisuuteen saakka - Lautakunnalla ei vielä tapauskäytäntöä Jonna Salmela 20

21 Koska poikkeamista voidaan harkita? - Puolisoiden välinen ikäero viisi vuotta tai yli (toinen puolisoista tällöin 50-vuotias) EI ITSESTÄÄN SELVÄÄ (vrt. lautakunnan aiempi käytäntö) - Perheessä olevalle lapselle halutaan adoptoida tämän biologinen sisarus Jonna Salmela 21

22 Ikäero ( 7 ) - Vähintään 18v ja enintään 45 vuotta - Ollut aiemmin lautakunnan käytäntöä - Samat poikkeamisperusteet kuin yläikärajasta - Lisäksi: perheeseen adoptoidaan useampia biologisia sisaruksia samanaikaisesti Jonna Salmela 22

23 LUPAMENETTELY

24 Adoptiolautakunnan toiminta - Toimii jakaantuneena jaostoihin - Lupajaosto, kansainvälisten asioiden jaosto, täysistunto - Lupajaosto kokoontuu isoina ja pieninä kokoonpanoina - Isoissa kokoonpanoissa käsitellään ns. haastavammat hakemukset (terveydentilakysymykset, kielteiset kotiselvitykset...) - Pienissä kokouksissa yksinkertaiset hakemukset Jonna Salmela 24

25 Lupahakemuksista Lupahakemukset liitteineen saapuvat lautakuntaan palvelunantajan kautta (kv-adoptiot) ja kotiselvitykset adoptioneuvonnanantajan kautta, kun neuvonnanantaja saanut tiedon lupahakemuksen vireillepanosta (kotimaiset adoptiot) Hakemuksen liitteenä kotiselvitys, virkatodistukset, palvelunantajan lausunto + mahdolliset lääkärinlausunnot Lääkärinlausunto ei saa olla yli puoli vuotta vanha lautakuntaan saapumishetkellä Uudet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, jatkoluvat ennen umpeutumista

26 Ennen lautakuntaan saapuneisiin hakemuksiin soveltuu vanha laki Jos hakijalla voimassaoleva lupa , niin sitä voidaan vielä kerran pidentää vanhan lain mukaisesti Huom! Luvan peruuttamista (48 ), ilmoitusvelvollisuutta (49 ) ja muutoksenhakua lautakunnan päätökseen (50 ) koskevat säännökset soveltuvat AINA kun lautakunta tekee päätöksen uuden lain voimaantulon jälkeen

27 - Lupa on voimassa enintään 2 vuotta - Jos hakija täyttää 50 vuotta luvan voimassaoloaikana, luvan voimassaolo lakkaa hakijan täyttäessä 50 vuotta (huom. siirtymäsäännökset!) - Luvan erityiset ehdot ja rajoitukset (AdL 45 ), kuten lapsen ikä, lapsiluku - Lautakunta voi hakemuksesta muuttaa luvan ehtoa tai rajoitusta, jos siihen on perusteltua syytä Jonna Salmela 27

28 Lautakunnan päätöksenteosta - Kotiselvitys on lautakunnan päätöksenteon perusta - Hakemusten käsittely pääsääntöisesti kirjallista menettelyä - Asiat kirjattava selkeästi - Sosiaalityöntekijän selkeä kannanotto hakijoiden soveltuvuudesta adoptiovanhemmiksi Jonna Salmela 28

29 Mistä lautakunta on pyytänyt lisäselvitystä? Lääkärinlausunnot Sosiaalityöntekijän havainnot perheessä olevasta lapsesta Lapsuudenaikaisten traumojen ja vaikeiden kokemusten käsittely Voimavarat sisarusadoptioon Lasta koskevat toiveet (erit. terveydentila) Jonna Salmela 29

30 Jonna Salmela 30

31 Ulkomailta adoptoidun lapsen erityisyys Ulkomailta adoptoidut lapset ovat aina jossain määrin erityistarpeisia. Lapsilla on taustallaan useita erokokemuksia. Lapsi on tavallisesti joutunut vaihtamaan olinpaikkaa useaan kertaan ennen tuloaan adoptiovanhempien luo ja häntä hoitaneet henkilöt ovat samassakin hoitopaikassa voineet vaihtua usein. Hänellä saattaa olla muistoja pelottavista tilanteista ja yksinjäämisen kauhusta. Ulkomailta adoptoitavat lapset ovat usein aliravittuja, sairaita tai muutoin hoidon puutteesta kärsineitä, mistä syystä heillä on usein fyysisen ja psyykkisen kehityksen viiveitä. Kiintymyssuhteen muodostumisen ongelmat, koettu turvattomuus ja suuret elämänmuutokset vaikuttavat läpi kehityksen ja muovaavat lapsen käytöstä halki elämän. Esimerkiksi turvattomuuden tunne, epävarmuus, levottomuus, alhainen itsetunto ja kontaktivaikeudet ovat ongelmia, joista lapsi saattaa kärsiä eri kehitysvaiheissa. Adoptoitu voi joutua rakentamaan omaa identiteettiään läpi koko elämänsä. Adoptiolapsi tarvitsee vähintään koko lapsuus- ja nuoruusiän ajan vanhemmiltaan erityisen paljon tukea ja huomiota tavanomaisen hoito- ja kasvatustyön lisäksi. Onkin tärkeää, että hakijoilla on realistiset odotukset adoptiolapsen erityistarpeista ja siitä, kuinka merkittävästi hän voi tarvita vanhemmilta erityistä tukea ja huomiota tavanomaisen hoito- ja kasvatustyön lisäksi. Traumatisoituneen ja kiintymyssuhteissaan häiriintyneen lapsen käytös voi herättää adoptiovanhemmissa yllättäviä reaktioita ja tuntemuksia, joita vanhempi ei ole joutunut siihen mennessä käsittelemään

32 Muuta huomioitavaa - Lisäselvitys on lähetettävä aina myös palvelunantajalle, jos sellainen on. - Pääsääntö: isoissa kokouksissa pyydetyt lisäselvitykset käsitellään niiden saavuttua isoissa kokouksissa, pienissä pyydetyt pienissä kokouksissa Jonna Salmela 32

33 ERITYISKYSYMYKSIÄ

34 Lapsen sijoittaminen (AdL 27 ) Käytännössä koskee vain kotimaisia vieraan lapsen adoptioita, koska vain niissä lapsi sijoitetaan hakijan luokse. Ei esim. perheensisäisiä adoptioita. Tosiasiallista hallintotoimintaa Adoption vahvistamista valmisteleva toimenpide, jolla ei sinänsä puututa kenenkään oikeuteen tai velvollisuuteen Sijoittamisesta ei niin ollen tehdä valituskelpoista hallintopäätöstä

35 Sijoittamisen periaatteet Vaikkei pykälä suoranaisesti koske kv-adoptioita, voidaan soveltuvin osin noudattaa myös myönnettäessä lupia kvadoptioon Periaatteita noudatettava mahdollisuuksien mukaan. Kyse ei kaavamaisista säännöksistä, joista ei voitaisi koskaan poiketa

36 1) lapsi sijoitetaan niiden hakijoiden luokse, joilla arvioidaan olevan parhaat edellytykset huolehtia hänen hyvästä hoidostaan ja kasvatuksestaan; - Pääperiaate - Korostaa lapsen tarpeita, eikä esim. hakijoiden toiveita tai sitä, kuinka pitkään he ovat odottaneet - Sijoittavan tahon arvioitava, kuinka laajasta joukosta adoptiohakijat valitaan (rekisteri?) - Huomio voidaan kiinnittää lapsen kielelliseen, kulttuuriseen ja uskonnolliseen taustaan

37 Adoptiohakijoiden rekisteri (kysymys) - Valviran ylläpitämä, valtakunnallinen rekisteri - Tarkoitus auttaa adoptioneuvonnanantajaa löytämään sellainen hakija, jonka luokse adoptoitava lapsi voidaan sijoittaa - Luvan saaneista hakijoista tiedot rekisterissä - Keskustelua asiasta!

38 2) lapsi sijoitetaan perheeseen, jossa hän saa kaksi adoptiovanhempaa, jollei ole lapsen edun kannalta erittäin painavia syitä sijoittaa häntä yhden vanhemman perheeseen; Adoptiolapsi tarvitsee usein erityistä hoivaa ja tukea Vanhemmilla oltava riittävät voimavarat Kaksi vanhempaa on yleensä tässä suhteessa vahvuus Ei ehdoton Yksinhakija erityisistä syistä (sukulaisuussuhde, tai muuten syntynyt kiintymyssuhde)

39 3) sisarukset sijoitetaan samaan perheeseen, jollei se olosuhteet huomioon ottaen ole lapsen edun vastaista; Erityisesti silloin, kun sisaruksen sijoitetaan samanaikaisesti Myös, jos sisarus syntynyt myöhemmin Adoption yleisten edellytysten täytyttävä Sijoittaminen riippuu aina hakijoiden mahdollisuudesta tarjota hyvä hoito ja kasvatus Ei saa johtaa hakijoiden suostutteluun tai painostamiseen ottaa vastaan useampi lapsi, kuin heillä valmiuksia

40 4) jos perheessä on ennestään lapsia, näiden tulee olla adoptoitavaa lasta vanhempia; Noudatettu myös kv-adoptioiden lupakäytännössä (ikäero perheessä olevaan lapseen väh. 1 vuosi 1 kuukausi) Lapsen edun kannalta perusteltua Ei estä esim. vanhemman biologisen sisaruksen sijoittamista samaan perheeseen

41 ) lapsen vanhempien toivomukset adoptioperheen ominaisuuksista ja olosuhteista otetaan huomioon, jollei niiden huomioon ottaminen ole lapsen edun vastaista.

42 Lapsen sijoituksesta huolehtii adoptioneuvonnasta vastaava sosiaalityöntekijä yhteistyössä toisen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojeluun perehtyneen työntekijän kanssa. Perusteltua, koska sijoittaminen on ratkaisevan tärkeä osa adoptioprosessia

43 Huom. AdL 39 : Jos adoptionhakijalla tai alle 18-vuotiaalla lapsella taikka molemmilla on asuinpaikka Suomessa, hakija ei saa ottaa lasta luokseen adoptiotarkoituksessa, adoptioneuvonnan antaja ei saa sijoittaa lasta adoptiotarkoituksessa hakijan luokse eikä palvelunantaja saa välittää hakijaa lapselle, ellei hakijalla ole adoptiolupaa

44 Adoptioneuvonnan keskeyttäminen (AdL 29 ) - Huom. Adoptioneuvonnan antaja ei voi kokonaan kieltäytyä neuvonnan antamisesta. - Keskeyttäminen mahdollista yhdenkin tapaamisen perusteella, jos siinä havaitaan, että lain tarkoittamat edellytykset adoptioneuvonnan keskeyttämiselle ovat olemassa - Adoptioneuvonta voidaan keskeyttää, jos neuvonnassa esille tulleiden seikkojen perusteella on ilmeistä, ettei edellytyksiä adoptiolle ole olemassa Jonna Salmela 44

45 - Adoptiohakijan oikeusturvan näkökulmasta on perusteltua, että kyse on ilmiselvistä seikoista. - Jos tilanne edellyttää perusteellisempaa harkintaa, neuvontaa on jatkettava. - Mikä on ilmiselvää? - Vähimmäis- tai enimmäisikää koskevat vaatimukset eivät täyty JA on selvää, ettei edellytyksiä niistä poikkeamiselle ole, tai; - Hakija on tuomittu vakavasta lapseen kohdistuvasta rikoksesta Jonna Salmela 45

46 - Adoptioneuvonnan antajan tehtävä kirjallinen päätös neuvonnan keskeyttämisestä - Päätös on valituskelpoinen - Vrt. adoptioneuvonnan väliaikainen keskeyttäminen (49 3mom., olosuhteiden muutosta koskeva ilmoittaminen, ei saa hakea muutosta) Jonna Salmela 46

47 Adoptiolapsen oikeus pitää yhteyttä aikaisempaan vanhempaansa (AdL 8 luku) - Mahdollisuus vahvistaa tuomioistuimen päätöksellä, että adoptiolapsella on oikeus pitää yhteyttä aikaisempaan vanhempaansa - Esim. kirjeenvaihto, puhelinsoitot, lyhyet tapaamiset tai pidempi oleskelu aikaisemman vanhemman luona - Tarkempi sisältö määritellään kussakin yksittäistapauksessa erikseen - Esim. kuvien ja tietojen lähettäminen lapsesta ei ole tässä tarkoitettua yhteydenpitoa Jonna Salmela 47

48 - Aikaisempi vanhempi = aikuinen, joka ennen adoptiota oli juridisesti lapsen vanhempi - Ei esim. biologinen isä, jonka isyyttä ei vahvistettu tai isyyslain mukaisesti todettu - Yhteydenpito-oikeuden tulee aina perustua lapsen aikaisemman vanhemman ja adoptiovanhempien väliseen sopimukseen - Lapsen edun kannalta yhteisymmärrys on tärkeää; haitallisten ristiriitojen välttäminen Jonna Salmela 48

49 - Jos adoptiovanhemmat laiminlyövät noudattaa yhteydenpito-oikeutta koskevaa sopimusta, se voitaisiin panna täytäntöön samaan tapaan kuin lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös - Ero: lasta ei voi määrätä noudettavaksi - Käytännössä lapsen etu toteutuu esim. silloin, kun sijaisvanhemmat adoptoivat sijaishuollossaan olleen lapsen - Voi auttaa biologisia vanhempia heidän harkitessaan suostumuksen antamista Jonna Salmela 49

50 - Adoptioneuvonnan aikana selvitettävä edellytykset yhteydenpito-oikeuden vahvistamiselle ja tarvittaessa avustettava sopimuksen teossa - Käytetään myös termiä avoin adoptio - Avoin adoptio saattaa olla harhaanjohtava termi, eikä lautakunta suosittele sen käyttöä - On sekoittunut esim. heikkoon adoptioon Jonna Salmela 50

51 Ilmoitusvelvollisuus (AdL 49 ) - Hakijan velvollisuus ilmoittaa viipymättä adoptiolautakunnalle olosuhteissaan tapahtuneesta olennaisesta muutoksesta (1 mom) - Velvollisuus on voimassa luvan voimassaoloaikana ja se päättyy, kun adoptio vahvistetaan Jonna Salmela 51

52 Olennaisia muutoksia - Kuolemantapaus hakijan perheessä - Avioero - Raskaus - Vakava sairaus - Rikostuomio - Syyteharkinta Jonna Salmela 52

53 - Työttömäksi jääminen - Muutto toiselle paikkakunnalle - Muutto ulkomaille - Lastensuojeluilmoitus - Uuden perheenjäsenen (esim. hakijan parisuhdekumppani tai sijaislapsi) muutto perheeseen Jonna Salmela 53

54 - Luettelo ei ole tyhjentävä - Muunkinlaiset olosuhdemuutokset saattavat synnyttää ilmoitusvelvollisuuden - Vähäisenä pidettäviä muutoksia on esim. hakijan työpaikan vaihtuminen siten, ettei se aiheuta muutoksia perheen taloudelliseen asemaan tai arkeen - Vähäinen muutos on myös muutto samalla paikkakunnalla entistä vastaaviin olosuhteisiin Jonna Salmela 54

55 - Adoptiolautakunnan annettava viipymättä tieto olosuhdemuutoksesta adoptioneuvonnanantajalle ja palvelunantajalle Jonna Salmela 55

56 - Adoptioneuvonnan antajan ja palvelunantajan velvollisuus ilmoittaa adoptiolautakunnalle tietoonsa tulleesta olosuhdemuutoksesta (2 mom) - Joka voi aiheuttaa adoptioluvan peruuttamisen ja seikasta, joka voi aiheuttaa lupapäätöksen poistamisen - Velvollisuus päättyy, kun adoptio vahvistetaan Jonna Salmela 56

57 - Jos ilmoituksen tekee adoptioneuvonnan antaja ja hakija saa adoptiopalvelua, lautakunnan on viipymättä annettava tieto palvelunantajalle - Kun neuvonnan antaja tai palvelunantaja on tehnyt ilmoituksen / saanut tiedon toisen tekemästä ilmoituksesta, sen on keskeytettävä neuvonta/palvelu kunnes adoptiolautakunta on tehnyt ilmoituksen johdosta päätöksen - Keskeyttäminen tarkoittaa sitä, että aktiivisesta toiminnasta pidättäydyttävä Jonna Salmela 57

58 - Esim. lasta ei saa sijoittaa, tai palvelunantaja ei saa lähettää hakijan adoptiohakemusta ulkomaille ennen lautakunnan päätöstä - Asiakassuhde voi keskeytyksestä huolimatta jatkua - Keskeyttämispäätökseen ei saa hakea muutosta - Adoptiolautakunnan on käsiteltävä kiireellisinä tässä pykälässä säädetyt asiat Jonna Salmela 58

59 Ilmoitusvelvollisuudesta käytännössä - Voidaan ilmoittaa puhelimitse; kirjallinen ilmoitus postissa - Adoptiolautakunnan verkkosivuilla lomake ilmoituksen tekemistä varten - - Verkkosivuilla myös ohjekirje ilmoitusvelvollisuudesta Jonna Salmela 59

60 Luvan peruuttaminen ( AdL 48 ) - Adoptiolautakunta voi peruuttaa luvan - Olosuhteet muuttuneet olennaisesti luvan myöntämisen jälkeen (ks. 49 :n perustelut) - Lupaa ei voida peruuttaa adoption vahvistamisen jälkeen - Vain lupapäätöksen antamisen jälkeen tapahtuneet muutokset - Lautakunta voi poistaa päätöksen, jos perustunut hakijan antamiin selvästi virheellisiin tietoihin

61 Ilman palvelunantajaa tapahtuvat adoptiot (AdL 42 ) - Sukulaislapsi - Lapsi, joka on ollut vakiintuneesti hakijan hoidettavana ja kasvatettavana - Adoptioneuvonta - Ensisijaisesti selvitettävä, voiko toteuttaa palvelunantajan välityksellä - Subsidiariteetti- eli läheisyysperiaate Jonna Salmela 61

62 - Lapsen taustan selvittäminen - Hakija toimii palvelunantajana. - DNA-testit mahdolliset Jonna Salmela 62

63 KAFALA (huollon siirto) - Islaminuskoisissa maissa, joissa adoptiota ei tunneta - Ei voi rinnastaa adoptioon - Olennaisena erona se, että kafalan voi purkaa toisin kuin adoption - Suomeen tuotu kafala-lapsia, jotka on haluttu adoptoida Jonna Salmela 63

64 - Periaatteessa kotimainen adoptio mahdollinen - Adoptioneuvonta - Adoption edellytysten täytyttävä (suostumukset, ikävaatimukset yms.) - Ongelmana biologisen vanhemman suostumus - Oltava varmoja siitä, että biologinen vanhempi ymmärtänyt antaneensa suostumuksen adoptioon EI kafalaan Jonna Salmela 64

65 5. KYSYMYKSIÄ, VASTAUKSIA, KESKUSTELUA

66 Keskustelunaiheita - Uuden lain haasteet adoptioneuvonnan- ja palvelunantajille - Toiveita adoptiolautakunnalle - Onko tarvetta toiselle koulutuspäivälle? Jos on, niin mistä aiheista?

67 Ne jotka ovat tarpeeksi hulluja uskoakseen, että voivat muuttaa maailman, vielä tekevät sen. Steve Jobs

68 KIITOS!

OPAS SYNTYMÄVANHEMMALLE

OPAS SYNTYMÄVANHEMMALLE OPAS SYNTYMÄVANHEMMALLE Adoptiota harkittaessa 2 Tämä opas on tarkoitettu Sinulle, joka harkitset lapsesi luovuttamista adoptioon. Adoptiopäätös on kaikkiin sen osapuoliin vaikuttava iso ratkaisu. Sen

Lisätiedot

Adoptioneuvonnan toimintaprosessit

Adoptioneuvonnan toimintaprosessit Adoptioneuvonnan toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 5.4.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen

Lisätiedot

1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009. (((äää PPP

1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009. (((äää PPP 1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009 P (((äää PPP 2 (109) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...7 2. LAPSEN HUOLTO JA ASUMINEN...9 2.1. Yleistä...9 2.2. Lähihuoltajuus ja lapsen asuminen...9 2.2.1. Vanhemman puuttuva

Lisätiedot

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94,

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94, Toimeentulotuen yleisohje 4.1.12 1 (106) HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE 4.1.12 SOSIAALIVIRASTO AIKUISTEN PALVELUT Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Leila Palviainen, Anne Qvist 16.6.2008 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - -

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - - OPPILASHUOLTOTYÖ YLI HALLINTOKUNTARAJOJEN YLEISTÄ SALASSSAPIDOSTA JA YHTEISTYÖSTÄ Kaiken hallinnollisen viranomaistoiminnan peruslait ovat hallintolaki (434/2003) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:12. Perheen sisäinen adoptio rekisteröidyn parin perheessä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:12. Perheen sisäinen adoptio rekisteröidyn parin perheessä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:12 Perheen sisäinen adoptio rekisteröidyn parin perheessä OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:12 Perheen sisäinen adoptio rekisteröidyn parin perheessä OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

ADOPTIOVALMENNUKSEN MERKITYS KANSAINVÄLISEEN ADOPTIOON VALMENTAUTUMISESSA

ADOPTIOVALMENNUKSEN MERKITYS KANSAINVÄLISEEN ADOPTIOON VALMENTAUTUMISESSA ADOPTIOVALMENNUKSEN MERKITYS KANSAINVÄLISEEN ADOPTIOON VALMENTAUTUMISESSA Elina Kaisaniemi Mari Lehtinen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015)

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Sisältö 1. Yleistä kannanotoista 2. Hakemisto 3. Kannanotot 1 Yleistä kannanotoista Tällä sivulla julkaistaan oikeusministeriön asettaman

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI Selvitys sosiaalivirastoa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden päätöksistä sekä laillisuusvalvojien

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden tietojen salassapito

Turvapaikanhakijoiden tietojen salassapito ANONYMISOITU PÄÄTÖS 12.12.2013 Dnro OKV/741/1/2011 1/14 ASIA Turvapaikanhakijoiden tietojen salassapito KANTELU Asianajaja A on osoittanut 16.6.2011 oikeuskanslerille kantelun koskien turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta 15.12.2014 Tiina Järvinen Olli Snellman Mari Helenius 1 (36) 1. Johdanto Vastaanottolain

Lisätiedot

Kansainvälisesti adoptoitujen lasten sopeutuminen adoptioperheeseen

Kansainvälisesti adoptoitujen lasten sopeutuminen adoptioperheeseen Kansainvälisesti adoptoitujen lasten sopeutuminen adoptioperheeseen Brandt, Ida 2015 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Kansainvälisesti adoptoitujen lasten sopeutuminen adoptioperheeseen Brandt,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaympäristö 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 5 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 5 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16.2.2015 55

Kunnanhallitus 16.2.2015 55 1 Kunnanhallitus 16.2.2015 55 KUNTIEN JA PESSIN YHTEINEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE Perhehoitoyksikkö Pessi (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki,

Lisätiedot

Lapsen asema erotilanteessa. - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta

Lapsen asema erotilanteessa. - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta Lapsen asema erotilanteessa - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta Lapsen huolto, tapaaminen ja asuminen Päätöksenteko Lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta

Lisätiedot

P E R H E S O V I T T E L U

P E R H E S O V I T T E L U P E R H E S O V I T T E L U Selvitys avioliittolaissa 1987 säädetystä perheasioiden sovittelusta lähtökohtana lapsen aseman turvaaminen vanhempien erossa Lastensuojelun Keskusliiton Neuvo-projekti 31.1.2008

Lisätiedot

Avioeroprosessi ja liitännäisvaatimukset

Avioeroprosessi ja liitännäisvaatimukset Avioeroprosessi ja liitännäisvaatimukset Parviainen, Heli 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Avioeroprosessi ja liitännäisvaatimukset Heli Parviainen Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

Ulkomaalaislaki 30.4.2004/301

Ulkomaalaislaki 30.4.2004/301 Ulkomaalaislaki 30.4.2004/301 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa ja oikeusturvaa ulkomaalaisasioissa.

Lisätiedot

ILMAN HUOLTAJAA OLEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta

ILMAN HUOLTAJAA OLEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta OHJE 29.3.2012 Vastaanottoyksikkö/Olli Snellman ILMAN HUOLTAJAA OLEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Lapsen

Lisätiedot

20.6.2012/1710 KHO:2012:47

20.6.2012/1710 KHO:2012:47 20.6.2012/1710 KHO:2012:47 Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Alaikäinen perheenjäsen - Unionin kansalainen - Yleinen järjestys ja turvallisuus - Ennakkoratkaisun tarve Diaarinumero: 1156/1/11 Antopäivä:

Lisätiedot

Mietitkö eroa tai oletko jo eronnut?

Mietitkö eroa tai oletko jo eronnut? Mietitkö eroa tai oletko jo eronnut? Sisällys Sivu Avioeron hakeminen Avoliitosta eroaminen Ero väkivaltaisesta suhteesta Auttajatahot Käräjäoikeus Oikeusaputoimisto Porvoon turvakoti Kela Lastenvalvoja

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 29/2014 Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten

Lisätiedot

Päivä kerrallaan. Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle

Päivä kerrallaan. Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle Päivä kerrallaan Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle Päivä kerrallaan Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle Vankien Omaiset VAO ry ja kirjoittajat Vankien Omaiset VAO ry 2012 ISBN 978-952-93-3361-5

Lisätiedot

Valtio korvaa kansaneläkelaitokselle tämän lain nojalla maksettavista etuuksista aiheutuvat kustannukset.

Valtio korvaa kansaneläkelaitokselle tämän lain nojalla maksettavista etuuksista aiheutuvat kustannukset. 1 of 9 21/03/2011 13:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1992» 21.8.1992/796 21.8.1992/796 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Lapsilisälaki

Lisätiedot

Päivä kerrallaan. Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle

Päivä kerrallaan. Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle Päivä kerrallaan Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle Copyright Vankien Omaiset VAO ry ja kirjoittajat Vankien Omaiset VAO ry 2012 ISBN 978-952-93-1699-1 (nid.) ISBN 978-952-93-1700-4 (PDF) Ulkoasu

Lisätiedot

Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain

Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta SISÄLLYS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot