Toimintasuunnitelma 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2008"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma Esipuhe 2 2. Organisaatio Toimintatavat Ratsastuksen johtavat ajatukset -strategia Tallijärjestelmä 4 3. Pääteema 4 4. Koulutus Koulutusjärjestelmä Ammatillinen koulutus 5 5. Valmennus Valmennusjärjestelmän kuvaus Valmennusryhmät Valmennuksen tukitoimet 6 6. Kilpailutoiminta Kilpailujärjestelmän kuvaus Kilpailukalenteri Kilpailutoiminnan tavoitteet Tukitoimet Eettisyys Antidopingtyö Suvaitsevaisuus 9 7. Harrastustoiminta Koulutus Aikuis-, kunto- ja terveysliikunta Erityisryhmien liikunta Nuorisotoiminta Seuratoiminta Tallitoiminta Aluetoiminta Tukitoiminnot Edunvalvonta ja yhteiskuntasuhteet Ympäristöohjelma Turvallisuus Sidosryhmät Markkinointi, varainhankinta ja suhdetoiminta Viestintä Talous Jäsenmaksut Yhteisöjäsenmaksut Green Card Lisenssit ja kilpailuluvat Talousarvioehdotus Jaostojen toimintasuunnitelmat erillisessä liitteessä Kannen kuva: Anna Vähäkuopus, käsittely Teija Mäkinen

2 1. Esipuhe Laurea-ammattikorkeakoulun teettämässä keväällä 2007 julkaistussa tutkimuksessa Kasvava hevosala - hevosalan kehitysnäkymiä Suomessa todetaan, että ala odottaa kasvun jatkuvan lähivuosien aikana. Kyselyn tulokset osoittavat selvästi, että lähes kaikki yritystallit ovat investoineet toimintansa kehittämiseen merkittävästi vuosina Kehittämistarpeita on edelleen, sillä suurin osa yrityksistä tulee investoimaan myös lähivuosina. Yleisimpiä investointikohteita tulevat olemaan ulkoilualueet, kuten ulkoilutarhat ja laitumet. Lantala- ja ympäristöinvestointeja tehdään edelleen, sillä viidesosa yrityksistä suunnittelee lantalan rakentamista. Lähivuosien aikana aikoo viidesosa vastaajista rakentaa tai edelleen laajentaa tilojaan asiakkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi. Aluetarkastelu osoittaa, että kiinnostusta yritystoiminnan aloittamiseen on koko maassa, uusien yritysten lukumäärän painottuessa Etelä-Suomeen. Arvioidaan, että lähitulevaisuudessa syntyy uutta hevosalan yritystä vuodessa. Kasvatustoiminta, ravivalmennus ja ratsastustuntitoiminta säilyvät edelleen hevosalan päätoimintamuotoina, mutta kasvua on nähtävissä palvelutoimintojen, kuten karsinapaikkojen vuokrauspalvelujen ja matkailupalvelujen lisääntymisessä. Kasvusuuntaa osoittaa jo pelkästään olemassa olevien yritysten laajentamishalukkuus kyseisissä toimintamuodoissa. Yritysten kasvunäkymät ovat sopusoinnussa Suomen Liikunnan ja Urheilun ja opetusministeriön teettämän kesällä 2006 valmistuneessa liikuntatutkimuksen kanssa. Tutkimuksen mukaan aikuista haluaisi aloittaa ratsastuksen, mikäli heillä olisi siihen mahdollisuuksia. Vuonna 2002 julkaistussa tutkimuksessa vastaava luku oli On kiintoisaa, että vaikka tämän tutkimuksen jälkeen aikuista on aloittanut harrastuksen, siitä kiinnostuneiden määrä kasvaa edelleen. Ratsastus on yksi nopeimmin kasvavista aikuisten harrastuksista. Kasvu näkyy SRL:n toiminnassa. Neljän sadan seuran ja 250 jäsentallin rajat ovat menneet rikki samalla kun jäsenmaksun maksaneiden määrä on jo ylittänyt henkilön rajan. Toimintaamme ohjaavassa strategiassa: Ratsastuksen johtavat ajatukset, visiona on jäsentä vuonna Myönteisen kasvutrendin jatkuminen ei ole itsestäänselvyys. Maamme taloudellinen kehitys on viime vuosina ollut suotuisa ja mahdollistanut harrastajamäärien kasvun. Se on myös luonut pohjan kasvun edellyttäville investoinneille. Suhdanteiden jatkuessa myönteisinä tutkimusten kasvuluvut voivat hyvinkin toteutua. Kasvava hevosala asettaa SRL:lle ja muille alan järjestöille runsaasti haasteita. Ratsastuksen johtavissa ajatuksissa todetaan, että toimintamme tärkeimmät alueet ovat ratsastuksen toimintaedellytysten varmistaminen, ratsastuksen tietotaidon pitäminen korkealla ja ratsastus osana elämää. Keskeiset hevosalan järjestöt ovat laatineet hevosalan kehittämisohjelman vuosille Sen tärkeimmät kehittämisalueet ovat hevosyrittäjien kilpailukyvyn parantaminen, ympäristö- ja maankäyttöasiat sekä neuvonta- ja informaatiopalvelut. Hevosalan myönteisen kehityksen edellytyksenä ovat kilpailukykyiset ja korkealaatuisia palveluja tarjoavat yritykset ja laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset olosuhteet. Turvallisuus ja hevostaidot ovat keskeisiä tekijöitä toiminnassa. Ympäristöön ja maankäyttöön liittyvät kysymykset ovat etusijalla yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta. Vuoden 2008 teema ympäristön ja hevosen hyvinvointi liittyy kiinteästi edellä mainittuun toimintaan. SRL ja koko hevosala haluaa tarjota uusille ja vanhoille harrastajille turvallisen yhteisön, jossa viihtyä, jonka toiminta on mielekästä ja johon halutaan kuulua. Suuremmaksi haasteeksi nousee kyky toimia yhdessä samojen päämäärien toteuttamiseksi. Kilpailukauden seuratuin urheilutapahtuma on Pekingin olympialaiset. Ratsastuksen osalta kilpailut käydään Hongkongissa ja tavoitteena on menestyminen kouluratsastuksen ja vammaisratsastuksen (paralympia) henkilökohtaisissa kilpailuissa. 2

3 2. Organisaatio Suomen Ratsastajainliitto ry (SRL) on Suomen ratsastusseurojen, -koulujen, harraste- ja yksityistallien muodostama valtakunnallinen keskusjärjestö. Sen tarkoituksena on olla Suomessa toimivien ratsastusseurojen, alueiden ja yhteisöjäsenten aatteellisena järjestönä, toiminnallisena yhdyssiteenä ja keskuselimenä. Liiton tarkoituksena on ratsastusurheilun ja hevosharrastuksen edistäminen Suomessa. Liiton toiminta tähtää siihen, että Suomessa on mahdollisuus harrastaa ratsastusta kuntoliikuntana, kuntoutusmuotona ja kilpaurheiluna. Kansainvälisen ratsastajainliiton Fédération Equestre Internationalen (FEI) jäsenenä liitto luo jäsenilleen edellytykset kansainväliseen huippu-urheiluun. SRL:n korkeinta päätösvaltaa käyttää liittokokous, johon jäsenet kokoontuvat kerran vuodessa. Liittokokous valitsee hallituksen, jonka toimikausi alkaa liittokokousta seuraavana päivänä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa ja neljä jäsentä. Henkilövalinnat tehdään liittokokouksessa. Ehdotuksia jäseniksi vastaanottaa vaalivaliokunta. SRL:lla on kahdeksan itsenäisesti toimivaa ratsastusaluetta, joiden toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta vastaavat aluehallitukset sekä näiden puheenjohtajista koostuva aluevaliokunta. Liiton toimistossa työskentelevät pääsihteeri, koulutus- ja valmennuspäällikkö, harrastepäällikkö, nuorisopäällikkö, tiedotuspäällikkö, päätoimittaja, kilpailu- ja markkinointiassistentti, erityisryhmien lajivastaava ja rekisterivastaava sekä tallivastaava. Alueilla työskentelevät kokopäivätoimisina tai osa-aikaisina aluesihteerit, tallitarkastajat ja kilpailukalustosta vastaava henkilö. Kirjanpito- ja talouspalvelut ostetaan talon ulkopuolelta. Hallituksen alaisia valiokuntia ovat talous-, harraste- ja aluevaliokunta. Urheilujaostoja ovat este-, koulu-, kenttä-, vammais-, lännen- ja matkaratsastusjaosto sekä valjakkoajo- ja vikellysjaosto sekä näiden urheilujaostojen yhteisiä asioita ja kansainvälistä kilpailutoimintaa koordinoiva urheiluvaliokunta. Kunkin lajin lajivastaava, lajivalmentaja sekä koulutus- ja valmennuspäällikkö, kolme yhdessä, muodostavat valintakomiteat ja johtoryhmän. Maajoukkueiden valinnassa kuullaan myös maajoukkuevalmentajaa. Liitolla on myös eettisten ja oikeusturva-asioiden lautakunta, sääntövaliokunta ja kurinpitolautakunta sekä tarvittaessa erikseen nimettävä valitusvaliokunta. Liiton varsinaisia jäseniä ovat kotimaiset rekisteröidyt yhdistykset, yhteisöjäseniä ovat oikeuskelpoiset yhteisöt, kuten ratsastuskoulut ja harrastetallit. Liitolla voi olla myös kannattaja- ja kunniajäseniä sekä kunniapuheenjohtaja. Organisaatio esitellään tarkemmin liiton internetsivuilla. Toiminnan kehittymistä seurataan mm. jäsen- ja Green Card -harrastajien sekä ratsastusseurojen ja hyväksyttyjen tallien määrien pohjalta. SRL:n hallituksen vuonna 2007 asettama työryhmä jatkaa liiton rangaistus- ja valitusjärjestelmän selkeyttämistä. Rangaistus- ja valitusjärjestelmä kirjataan kilpailusääntöjen yleiseen osaan, minkä jälkeen arvioidaan mahdolliset muutostarpeet toimintasääntöihin.. Toimintasääntöesityksen toinen käsittely tapahtuu kevätkokouksessa Tavoitteena on, että uudet toimintasäännöt astuvat voimaan heti. 2.1 Toimintatavat SRL noudattaa toiminnassaan Suomen Liikunnan ja Urheilun (SLU) urheilueettisiä periaatteita, joihin kuuluvat elämän arvojen kunnioittaminen ja reilun pelin periaatteet urheilussa. Liiton tarkoituksena on ratsastusurheilun ja hevosharrastuksen edistäminen Suomessa. Toiminta on avointa ja yhteiskuntavastuullista ja päätöksenteko läpinäkyvää. Toiminnassa edistetään eettisiä elämänarvoja ja urheilussa noudatetaan reilun pelin periaatteita. 3

4 Valitut toimet perustuvat jäsenjärjestöjen kanssa yhteisesti määriteltyihin tavoitteisiin ja tehtäviin. Liiton tavoitteena on olla yksi jäsenkuntaansa parhaiten palvelevista urheilujärjestöistä. Hevosalan eri toimijoiden ja järjestöjen kanssa vaikutetaan yhteisten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi yhdessä laaditun strategian ja toimintamallin mukaisesti. Yhteistyöyritysten kanssa toimitaan avoimesti keskustellen molemminpuolisen hyödyn periaatteen mukaisesti. Toiminta on lähellä harrastajaa ja kilpailijaa. Alueilla kootaan liiton eri toimintoihin liittyviä ryhmiä, jotka yhdessä etsivät uusia ratkaisuja ja menettelytapoja omille alueilleen. SRL on koordinoijana ja kokoaa valtakunnallisia ryhmiä yhteisiin kohtaamisiin Ratsastuksen johtavat ajatukset -strategia SRL:n toimintasuunnitelman linjaukset perustuvat strategiatyöhön. Ratsastuksen johtavat ajatukset -strategiaa seurataan. Strategia on julkaistu liiton internetsivuilla. Vuonna 2008 laaditaan toimialakohtaiset (harraste, nuoriso, kilpailutoiminta) strategiat, jotka ohjaavat toimialojen vuosisuunnittelua ja perustuvat Ratsastuksen johtavat ajatukset yleisstrategiaan. Toimintaamme ohjaavat arvot: IHMINEN Ratsastus tarjoaa jokaiselle yksilölle mahdollisuuden kokea elämyksiä hevosten parissa. Ratsastus on ihmiset tasa-arvoisesti huomioon ottava laji, johon jokainen voi osallistua omien tavoitteidensa mukaisesti. HEVOSEN HYVINVOINTI JA LUONNON KUNNIOITTAMINEN Hevonen on toimintaamme yhdistävä tekijä, jonka kautta harrastajat saavat yhteyden elävään luontoon. Halu-amme luoda kestävän kulttuurin, jossa hevosen ja ympäristön hyvinvointi ovat keskeisiä arvoja. Hevostaitoja arvostetaan. YHTEISÖLLISYYS Ratsastus tarjoaa jokaiselle innostavan ja tärkeän yhteisön, johon kuulua. Talleilla, seuroissa ja alueilla vaalitaan eettisesti kestävää toimintaa. Teemme aktiivisesti työtä innostaaksemme uusia ihmisiä ja tahoja mukaan yhteisöömme Tallijärjestelmä SRL on hyväksynyt ja valvonut ratsastuskoulujen toimintaa 1970-luvulta alkaen. Harrastetallit tulivat mukaan järjestelmään 1998 ja yksityistallit kokeellisesti vuonna 2005 ja varsinaisesti Hyväksyntä perustuu kriteereihin, joissa painotetaan osaavaa ja koulutettua henkilökuntaa, hyvinvoivia hevosia, turvallisuutta ja asiakasviihtyisyyttä. Tallijärjestelmä sekä kriteerit on kuvattu tarkemmin liiton internetsivuilla. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni kriteerit täyttävä talli liittymään mukaan liiton toimintaan. 3. Pääteema 2008 Hevosen ja ympäristön hyvinvointi on vuoden pääteema. 4. Koulutus 4.1. Koulutusjärjestelmä Suomen Ratsastajainliitto ja sen alueet kouluttavat jäsenistöään ja muita lajista kiinnostuneita: valmentajiksi toimihenkilöiksi mm. kilpailutehtäviin ratsastuksen harrastus- ja nuorisotoimintaan 4

5 erityisliikunnan ohjaukseen järjestötoimintaan Koulutus on suunnattu vapaaehtoistoimintaan eikä anna ammatillista pätevyyttä. SRL ylläpitää toimihenkilörekisteriä toimihenkilökoulutuksen suorittaneista jäsenistään sekä järjestää lisenssikoulutusta toimihenkilöiden tietojen ajan tasalla pitämiseksi. Osalle kursseista on lähtötasovaatimus. Lisäksi järjestetään lajiseminaareja ja kouluttajakoulutusta. Koulutusjärjestelmän päivittämisestä ja kehittämisestä vastaa koulutus- ja valmennuspäällikkö. Koulutusjärjestelmä ja koulutuksen sisällöt esitellään tarkemmin liiton internetsivuilla, jossa julkaistaan myös vuoden 2008 koulutuskalenteri. Koulutusjärjestelmän ylläpitäminen edellyttää liitolta myös kilpailusääntöjen, erilaisten määräysten ja ohjeiden sekä koulutusmateriaalien päivittämistä ja tuottamista. Lisäksi liitto tuottaa ja kääntää ammattikirjallisuutta. Liitto vastaa toimihenkilökouluttajien kouluttamisesta ja koulutusmateriaalien päivittämisestä. Kouluttajille järjestetään myös säännölliset kouluttajatapaamiset Ammatillinen koulutus Hevosalan ammatillisesta koulutuksesta vastaavat hevosalan oppilaitokset. SRL tekee aktiivisesti yhteistyötä oppilaitosten kanssa. SRL:n koulutus- ja valmennuspäällikkö osallistuu oppilaitosten tutkintolautakuntien työhön ja liiton edustajat ovat mukana tutkintojen sisältöjen suunnittelutyössä. Yhteistyössä oppilaitosten ja opetushallituksen kanssa varmistetaan, että opettaja- ja ohjaajakoulutus täyttävät alan kansainväliset normit ja työnantajien sekä asiakkaiden vaatimukset. Oppilaitoksille lähetetään ajankohtaista tietoa ratsastuksesta. Oppilaitokset voivat tilata liitolta kurssi- ja luentopaketteja. SRL edellyttää, että sen hyväksymillä talleille ratsastuksen opetuksesta ja ohjauksesta vastaavat ammattikoulutetut henkilöt. SRL myöntää epävirallisen hevosharrasteohjaajan ammattinimikkeen käyttöoikeuden sellaisille henkilöille, jotka täyttävät myöntämisperusteet. Hevosharrasteohjaaja voi toimia SRL:n hyväksymän harrastetallilla vastuullisena ratsastusta ohjaavana henkilönä. SRL on valtuuttanut tutkintotoimikunnan puheenjohtajan allekirjoittamaan todistuksen nimikkeen käyttöoikeudesta. SRL osallistuu opetushallituksen tekemään hevostalouden perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden tarkastamistyöhön. Työ ammattikorkeakoulututkinnon saamiseksi alalle jatkuu. Hevosharrasteohjaajiksi valmistuville luodaan mahdollisuus valinnaisopintojen kautta saada lisämaininta tietyn ratsastuksen lajin erityisosaamisesta esim. islanninhevosharrasteohjaaja, valjakkoajoharrasteohjaaja kysynnän ja opetusjärjestelymahdollisuuksien antamissa rajoissa. 5. Valmennus 5.1. Valmennusjärjestelmän kuvaus SRL:n valmennusjärjestelmän tavoite on yhtenäinen, eettisesti vahvalla pohjalla oleva valmennuslinja, joka tuottaa huippu-urheilijoita ja huolehtii urheilijan urasta sekä edistää hevostaitojen kehittymistä. Valmennusorganisaatioon kuuluu päätoiminen koulutus- ja valmennuspäällikkö sekä sopimuspohjaiset lajien maajoukkue- ja aluevalmentajat. Maajoukkuevalmennus toteutetaan ensisijaisesti Ypäjän hevosopistolla. Aluevalmennus on maajoukkuevalmennuksen tukitoimi, jolla myös kartoitetaan uusia kykyjä. Maajoukkuevalmennusta ja aluevalmennusta tuetaan taloudellisesti. Lajin perustaitojen opetuksesta vastaavat ensisijaisesti ammatillisen koulutuksen saaneet ratsastuksenohjaajat ja -opettajat ratsastuskouluissa. Valmennusjärjestelmän päivittämisestä ja kehittämisestä vastaa koulutus- ja valmennuspäällikkö yhdessä lajijaostojen kanssa. 5

6 Valmennusjärjestelmä esitellään tarkemmin liiton internetsivuilla. Valmennusjärjestelmän päivittämisestä ja kehittämisestä vastaavat koulutus- ja valmennuspäällikkö sekä lajijaostot Valmennusryhmät Maajoukkuevalmennusta järjestetään vuonna 2008: Kouluratsastus: seniorit, nuoret, juniorit, ponit. A- ja B -renkaalle. Kenttäratsastus: seniorit, nuoret, juniorit, ponit. A- ja B -renkaalle. Esteratsastus: seniorit, nuoret, juniorit, ponit. A-, A-kehitys ja B -renkaalle. Valjakkoajo: yksikkö- ja parivaljakot, hevoset ja ponit. A- ja B -rengas. Matkaratsastus: A-rengas Vikellys: yksinvikeltäjät ja joukkue. A-rengas. Lännenratsastus: ei maajoukkuevalmennusta. Vammaisratsastus: A-rengas. Islanninhevoset: Tuetaan Suomen Islanninhevosyhdistyksen nimeämän maajoukkueen valmentautumista. Lajivalmentajat nimeävät maajoukkuevalmennusryhmät vuosittain kilpailutulosten ja/tai katsastusleirien perusteella. Kaikki liitto- ja aluevalmennussopimukset uudistetaan 2008 ja tehdään määräaikaisiksi ja sopimuksiin liitetään toimintasuunnitelma ja toimintakertomusvelvoite. Aluevalmennusta järjestetään vuonna 2008: koulu- ja esteratsastuksessa liiton maajoukkuerenkaisiin nimetyille juniori- ja poniratsukoille sekä alueen nimeämille aluevalmennusratsukoille, kenttäratsastuksessa liiton maajoukkuerenkaisiin nimetyille ratsukoille sekä alueen nimeämille aluevalmennusratsukoille, valjakkoajossa yksikkö- ja parivaljakoille, hevosilla ja poneilla. Nimetyt aluevalmennusvaljakot. matkaratsastuksessa nimetyille aluevalmennusratsukoille vikellyksessä yksinvikeltäjille ja joukkuealuevalmennusvikeltäjille, vammaisratsastuksessa nimetyille aluevalmennusratsukoille tuetaan Islanninhevoset ry:n nimeämien aluevalmennusratsukoiden valmentautumista. Aluevalmentajat nimeävät aluevalmennusryhmät vuosittain kilpailutulosten ja/tai katsastusleirien perusteella Valmennuksen toteutus ja tukeminen Maajoukkuevalmennus toteutetaan leirityksenä ja/tai henkilökohtaisena valmennustukena. Lajijaostot tekevät lajikohtaisen vuosisuunnitelman valmennusvuorokausien määrästä ja ajankohdasta. Maajoukkuevalmennusta tuetaan lajijaostojen vuosibudjettien mukaisesti. Aluejaostot tekevät lajikohtaisen vuosisuunnitelman aluevalmennusvuorokausien määrästä ja ajankohdasta. Valmennuspäällikkö jakaa vuosittaisen aluevalmennustuen aluekohtaisesti alueiden hakemusten perusteella. Aluevalmennusta järjestetään kyseisellä alueella asuville ratsukoille Valmennuksen tukitoimet: Olympiakomitean ja lajijaostojen henkilökohtainen valmennustuki olympialaisiin ehdolla oleville ratsastajille. olympialaisten, paralympialaisten, MM- ja EM-kilpailuiden erillisprojektit ja erillisbudjetti, jonka hallinnoinnista vastaa urheiluvaliokunta, Suomen Olympiakomitean, Paralympiakomitean, Suomen Olympiaratsastuksen Tuki ry:n ja SRL:n hallituksen erillisprojektien tukitoimet, 6

7 lajijaostojen erillisprojektit nuorten, junioreiden ja ponien kansainvälisen kilpailumenestyksen saavuttamiseksi, valmentaja- ja urheilijasopimukset valmentajakoulutuksen toteuttaminen, antidopingtyö, ammatillisen koulutuksen kehittäminen sekä yhteistyö urheiluoppilaitosten kanssa 6. Kilpailutoiminta 6.1. Kilpailujärjestelmän kuvaus Järjestelmän tavoite on ohjata kaikki kilpailutoiminta SRL:n järjestelmän mukaiseksi, linjata kilpailutoiminnan vaatimukset ja kriteerit sekä taata kilpailumahdollisuus eritasoisille ratsastajille. Lajit, joissa kilpaillaan: olympialajit: esteratsastus, kouluratsastus, kenttäratsastus muut lajit: matkaratsastus, valjakkoajo, vikellys, lännenratsastus, vammaisratsastus, askellajikilpailut (islanninhevoset) Kilpailutasot: Kilpailuharjoitus Seurakilpailut Aluekilpailut Kansallinen kilpailu Kansainvälinen kilpailu Ikäryhmät: Poniratsastajat: 16-vuotiaat ja nuoremmat poneilla ratsastavat Lapset: v (hevosilla) Juniorit: v. Nuoret: v. Seniorit: 19 v. > Pienet ponit: 140 cm ja pienemmät Isot ponit: 140,1-148 cm Nuoret hevoset: 4-, 5- ja 6-vuotiaat hevoset Kilpailujärjestelmän tarkempi kuvaus esitellään liiton internetsivuilla Kilpailukalenteri SRL anoo vuosittain kansainväliseltä ratsastajainliitolta FEI:ltä kansainvälisten kilpailuiden järjestämisoikeutta Suomessa (2-4 kilpailutapahtumaa). Järjestelyistä vastaa SRL yhdessä jäsenseurojensa ja liiton järjestämisluvan saaneiden kaupallisten yhteisöjen kanssa. 2008: CSIO Ypäjä, CSI-W+CSI-Y/J+CDI*** Helsinki, CEI** Jämijärvi. SRL myöntää jäsenseuroilleen kansallisten kilpailuiden järjestelyoikeudet. SRL ylläpitää kilpailukalenteria ja julkaisee kilpailukalenterin ja -kutsut internetsivuillaan. Kilpailujärjestelyistä vastaavat jäsenseurat. Aluejaostot myöntävät jäsenseuroilleen aluekilpailuiden järjestelyoikeudet. Alueet ylläpitävät kilpailukalenteria ja julkaisevat kilpailukalenterin ja -kutsut internetsivuillaan. Kilpailujärjestelyistä vastaavat jäsenseurat. 7

8 6.3. Kilpailutoiminnan tavoitteet menestyminen kansainvälisissä kilpailuissa joukkueena ja henkilökohtaisesti osallistuminen olympialaisiin /paralympialaisiin. 2008: 1 kouluratsastaja, 1 paralympiaratsastaja MM/EM-kilpailuihin osallistuminen ja lajikohtaisten tavoitteiden saavuttaminen Nations Cup -pisteet ja PBM-mitalisijat: 2008 estejaoston erityisprojekti. joukkue- ja henkilökohtainen menestys kansainvälisissä kilpailuissa World Cup -pisteet ja finaalipaikka koulu- ja esteratsastusfinaalipaikka joukkueosallistuminen ikäkausimestaruuksiin (EM, PBM: nuoret, juniorit, ponit). Kansallisissa kilpailuissa tavoitteena on: kilpailusääntöjen ja -ohjeiden laatiminen ja noudattaminen hyvän urheiluhengen mukaisesti, kansallisten Tähtikilpailuiden (kotimaan kansainväliset kilpailut, O-lajien SM-kilpailut ja esteiden Grand Prix -sarja) varmistaminen ja niiden laatukriteereiden vahvistaminen urakehityksen mahdollistaminen: mm. sarjakilpailujärjestelmä ja sarjakilpailusääntöjen laatiminen sekä tasa-arvoisen kilpailu- ja harrastetoiminnan ylläpitäminen Tukitoimet Taloudellinen tuki Kansainvälistä kilpailemista tuetaan lajijaostojen budjettien mukaisesti. Liitto tukee SM-kilpailujen ja kansallisten sarjakilpailuiden toteuttamista lajijaostojen budjettien mukaisesti. Liitto neuvottelee sarjakilpailuille yhteistyösopimukset. Erilaisia rahoituskanavia selvitetään suorituspaikkojen rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi. Olosuhteet ratsastuskenttien pohjatutkimuksella tuetaan kilpailujen järjestäjiä sekä parannetaan kilpailuolosuhteita. hankitaan ja ylläpidetään kilpailukalustoa, jota vuokrataan seurojen käyttöön. ylläpidetään ja kehitetään kilpailupalvelujärjestelmää KIPA ja otetaan uusi tulospalveluohjelma Equipe käyttöön. Koulutus Järjestetään kilpailutoimihenkilöiden ja tuomareiden koulutusta sekä kilpailujen markkinointi- ja tiedotuskoulutusta liiton koulutusjärjestelmän puitteissa Eettisyys Liitto antaa antidopingvalistusta sekä urheilijoiden että hevosten osalta. Dopingvalvonta tapahtuu yhteistyössä ADT:n ja Eläinurheilun Antidopingtoimikunnan kanssa. Liiton organisaatioon kuuluvat Sääntövaliokunta, joka vastaa kilpailusääntöjen päivittämisestä, Eettinen valiokunta, joka antaa valistusta jäsenkunnalle eettiseen toimintaan liittyvissä asioissa ja käsittelee tarvittaessa eettisten sääntöjen rikkomuksia sekä Kurinpitolautakunta, joka tarvittaessa käsittelee kurinpitorikkomuksiin liittyviä pienempiä asioita. Valituslautakunta valmistelee SRL:n hallituksen päätettäväksi osoitettuja valituksia ja suurempia sääntörikkomuksia. Komiteoiden tehtävänä on valistaa ja tiedottaa sekä varmistaa liiton ja sen jäsenten ja etenkin kilpailijoiden oikeusturva. Liiton hallituksen ja toimiston tehtävänä on tiedottaa eettisyyteen liittyvissä asioissa Antidopingtyö Edistetään kansallista ja kansainvälistä antidopingtyötä yhteistyössä Suomen ADT:n ja Eläinkilpailuiden Antidopingtoimikunnan kanssa. Osallistutaan kansainvälisteiden aloitteiden laadintaan ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin antidopingtyön edistämiseksi. Varmistetaan kilpailuissa menestyminen sallittuja menetelmiä käyttäen ja WADA:n sopimuksia noudattaen. Päivitetään lajisäännöt ja dopingmääräykset vuosittain ja toimitetaan ne kaikille kilpailutoiminnassa mukana oleville lisenssinhaltijoille. 8

9 laaditaan urheilija- ja valmentajasopimukset järjestetään toimihenkilö- ja valmentajakoulutusta sekä jaetaan antidopingia koskevaa tietoa ja valistusta harrastajille, kilpailijoille, valmentajille ja kilpailuorganisaatioissa toimiville. varataan antidopingtyölle erillisbudjetti toiminnan toteuttamiseen Suvaitsevaisuus Ratsastus on tasa-arvoinen ja suvaitsevainen urheilulaji, jossa naiset ja miehet voivat kilpailla samoissa luokissa. Myös rajattuja kilpailuluokkia voidaan järjestää. Kilpailujärjestelmässä kilpailuluokkavaatimukset säädellään ratsastajan tai ratsukon taitotason mukaan. Vaatimuksia voidaan myös rajata eri ikäluokkia varten. Eri kilpailutasoilla ja -luokilla mahdollistetaan kaikille osallistumismahdollisuus kilpailemiseen omien resurssiensa mukaisesti. Erityisryhmille (vammaisratsastus) on omat säännöt lajin sisäiseen kilpailutoimintaan sekä sääntölisäykset apuvälineiden käytöstä osallistuttaessa muiden kilpailulajien toimintaan. 7. Harrastustoiminta Ratsastajainliiton harrastustoimintaa ohjaa harrastevaliokunta. Koordinoinnista ja toteutuksesta vastaavat harrastepäällikkö, nuorisopäällikkö, vammaisratsastuksen lajivastaava, aluevaliokunta, työryhmät, alueiden hallitukset ja aluesihteerit. Harrastuksen toiminta-alueet ovat aikuis-, kunto- ja terveysliikunta, erityisryhmien liikunta, nuorisotoiminta, hevosmatkailu sekä tallitoiminta ja seuratoiminta. Vuonna 2008 käynnistetään harrastestrategian ja nuorisostrategian työstäminen liiton yhteisen strategian Johtavat Ajatukset linjausten mukaisesti. Alueiden harrastevastaaville määritetään toimenkuvat ja heille kootaan kansiot alueellisen harrastustoiminnan tueksi. Järjestetään aluevastaavien yhteistapaamisia. Tuetaan terveellistä ja liikunnallista elämäntapaa jakamalla aiheeseen liittyvää tietoa. Tuetaan seurojen ja tallien harrastus- ja nuorisotoimintaa työstämällä toimintamalleja ja materiaaleja sekä kannustamalla seuroja jatkamaan oman toimintansa kehittämistä. Osallistutaan aktiivisesti Nuoren Suomen toimintaan. Tehdään yhteistyötä hevosalan oppilaitosten, Suomen Hippoksen, Suomen 4H-liiton, Nuorten Akatemian, Suomen Kuntoliikuntaliitto Kunto ry:n, eri lajiliittojen, MTT:n, Hevostietokeskuksen, ProAgria Maaseutukeskusten, eri vammaisjärjestöjen ja kansainvälisen vammaisratsastusjärjestö Federation of Riding for Disabled Internationalin kanssa. Tuetaan alueita alueellisen nuoriso-, aikuis- ja vammaisratsastuksen kehittämisessä. Työtapoina ja -välineinä ovat mm. kohtaamiset, tiedottaminen, materiaalituotanto, yhteistyö ja palkitseminen. Järjestetään valtakunnallinen ratsastuksen esittelypäivä Nouse Ratsaille , teemana nuoret ratsastajat Koulutus Ratsastuksen harrasteliikunnan ja nuorisotoiminnan koulutukset ovat osa liiton koulutusjärjestelmää. Ratsastuksen opettaminen ja ohjaaminen ovat pääsääntöisesti ammattikoulutuksen saaneiden henkilöiden vastuulla. Liiton tallijärjestelmässä edellytetään, että tallien toiminnan eri osa-alueista vastaa ammattitaitoinen henkilökunta. Henkilökunnan ammattitaito on tärkeä niin oppimisen ja asiakkaiden turvallisuuden kuin hevosten hyvinvoinnin kannalta. SRL toimii aktiivisesti yhteistyössä hevosalan oppilaitosten kanssa varmistaakseen koulutustarjonnan. Nuorisokoulutuksilla tähdätään lasten ja nuorten ryhmien ohjaajien osaamisen parantamiseen sekä hevostaitojen kartuttamiseen. Yhteistyötä oppilaitosten kanssa jatketaan ja kehitetään mm. tilaamalla ja ohjaamalla opinnäytetöitä, antamalla aihevinkkejä, tarjoamalla oppilaitoksille mahdollisuutta tilata SRL:lta luentoja sekä lähettämällä oppilaitosten yhteyshenkilöille ajankohtaista tietoa ratsastuksesta. 9

10 Jatketaan Hyvinvoiva hevonen projektia yhteistyössä Suomen Hippoksen, Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen ja Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton kanssa. Kannustetaan alueita, seuroja ja talleja järjestämään yhdessä tuotetun materiaalin avulla luentoja aiheista hevosen hankinta, ruokinta, liikunta ja terveydenhoito Aikuis-, kunto- ja terveysliikunta Ratsastuksen suosio aikuisten harrastajien joukossa jatkaa kasvuaan. Lajin kunto- ja terveysvaikutukset tunnistetaan ja tutkitaan edelleen. Kannustetaan valituilla toimenpiteillä aikuisia hevostaitojen opetteluun ja monipuoliseen liikkumiseen. Jatketaan kuntohaastekilpailuja ratsastusseurojen joukkueille. Kilpailuun ilmoittautuneet joukkueet tekevät kuntotestin kilpailun alussa keväällä. Tämän jälkeen he kuntoilevat ja tekevät uuden testin kuntoilujakson lopussa alkusyksyllä. Eniten kuntoaan kohottanut joukkue on voittaja. Joukkue saa palkinnoksi päivän Helsinki International Horse Shown aitiossa. Osallistutaan työpaikkaliikunnan suurtapahtumaan Kuntofestivaaliin Helsingissä. Festivaaleilla järjestetään ratsastuksen lajikokeilu. Mukana yhteistyökumppanina on jokin liiton jäsenenä oleva ratsastuskoulu. Jatketaan aikuisten kilpailuja ja kehitetään niitä saadun palautteen perusteella. Jatketaan aikuisten harrastajien hevostaitojen kartuttamista. Jatketaan Kuntotyöryhmän toimintaa. Kuntotyöryhmä, johon kuuluu kolme liikunta-alan ammattilaista ja harrastepäällikkö, suunnittelee toimenpiteitä, joilla kohotetaan ratsastuksen harrastajien kuntoa ja parannetaan hyvinvointia Erityisryhmien liikunta Parannetaan erityisryhmien ratsastusmahdollisuuksia tarjoamalla koulutusta sekä tuottamalla tietomateriaalia. Vammaisratsastuksen ohjaaja- ja peruskurssien järjestämistä jatketaan. Järjestetään alueilla vammaisratsastuspäiviä. Pidetään kaikille avoin vammaisratsastuspäivä sekä alueyhdyshenkilöiden koulutustapaaminen. RAY:n tukema ratsastusleiritoiminta jatkuu. Jatketaan projekteja: Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien käyttö ratsastuksenopetuksessa Esteettömyys ratsastusrakentamisessa 7.4. Nuorisotoiminta Ratsastuksen Johtavat ajatukset yleisstrategian pohjalta työstetään vuonna 2008 toimialakohtainen nuorisostrategia, joka ohjaa nuorisotoiminnan vuosisuunnittelua Strategian työstö aloitetaan kevätkokouksen yhteydessä pidettävässä strategiaseminaarissa. Nuorten harrastehanke SRL sai Nuorelta Suomelta euroa tukea nuorten harrastetoiminnan kehittämiseen hankekaudelle Nuorten harrastehankkeen tavoitteet Auttaa ja rohkaista seuroja ja talleja nuorisotoiminnan kehittämisessä. Aktivoida nuoria harrastajia osallistumaan seuratoimintaan. Parantaa nuorten vaikuttamismahdollisuuksia seurojen, alueiden ja liiton toiminnassa. Tukea nuoria aikuistukiverkoston avulla. Houkutella uusia nuoria ratsastuksen pariin. Nuorten harrastetoiminta -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet: Kannustaa seuroja valitsemaan hallituksiin/johtokuntiinsa nuorisojäseniä. Ratsastuksen valtakunnallisen nuorten ryhmän toiminta. Mä oon täällä ja Harrastemanagerikoulutuksien järjestäminen yhteistyössä SRL:n ja SLU:n alueiden kanssa. Luoda selkeä toimintakonsepti junnukerhoille ja klubeille. 10

11 Vuoden 2008 Nouse Ratsaille -päivän kohderyhmänä ovat nuoret teemalla Nosta kaveri selkään. Harrastemanageritoiminnan tutuksi tekeminen ja levittäminen. Työstetään Nuoren Suomen Harrastemanagerin käsikirjaan lajikohtaista materiaalia. Seura- ja aluetoiminta Tuetaan alueellista nuorisotoimintaa (nuorisokoulutukset ja -tapaamiset sekä hevostaitokilpailujen järjestäminen) rahallisin kannustein. Alueellisen nuorisotoiminta-avustuksen euromäärä kaksinkertaistuu vuodesta eurosta 1000 euroon. Alueiden nuorisovastaavien tapaaminen järjestetään alueiden aluepäivien yhteydessä tammikuussa. Nuorisovastaavien käyttöön toimitetaan alueiden nuorisovastaavien tietopaketti- ja ideakansio päivitettynä vuotta 2008 koskevilla tiedoilla. Jatketaan Sinettiseuratoimintaa. Uusien Sinettiseurojen hakuaika on käynnissä toukokuun loppuun saakka. Ratsastuksen Sinettiseuratapaaminen järjestetään yhteistyössä Kotkan Ratsastajien kanssa Kotkassa. Kaikkiin ratsastuksen Sinettiseuroihin tehdään auditointikäynti syksyllä Käynneille osallistuu SRL:n nuorisopäällikkö sekä SLU-alueen edustaja. Kannustetaan seuroja kehittämään hevoskerhotoimintaa Nuoren Suomen lasten monipuolista liikunnan harrastamista tukevan Löydä liikunta -mallin mukaisesti. Kilpailutoiminta Jatketaan ja kehitetään ratsastuskoulujen ja harrastetallien oppilaille suunniteltuja Pollux-este- ja -taitoratsastuskilpailuja sekä laajennetaan Pollux-kilpailujen lajitarjonta hevostaitokilpailuihin. Junioriratsastajien Hevoshullu Powercup -kilpailusarjan sääntöjä muokataan joiltain osin ja kokeillaan finaalille uutta ajankohtaa alkukesästä, jolloin seura-, alue- ja loppukilpailun aikataulu tiivistyy enemmän cup-tyyppiseksi. Valtakunnallinen Hevostaitomestaruuskilpailu järjestetään Järvenpäässä, järjestäjänä Järvenpään Ratsastusseura. Koulutus ja materiaalituotanto nuorisotoiminnassa Nuori Suomi -kouluttajista huolehditaan syksyllä järjestettävän kouluttajatapaamisen, aktiivisen yhteydenpidon sekä koulutusmateriaalin tuottamisen ja päivittämisen avulla. SRL:n nuorisokoulutusjärjestelmän päivittäminen huomioiden Nuoren Suomen tarjoamat uudet koulutukset. Päivitetään sääntömuutoksien myötä Hevoskerhon ohjaajan kansio sekä Hevostaitokansio. Kannustetaan SRL:n alueita sekä seuroja nuorisokoulutuksien järjestämiseen sekä tuetaan järjestämistä omakustannushintaisella koulutusmateriaalilla. Ratsastuskilpailujen sääntö- ja toimintatapa kooste Ratsastajan opas kilpailumaailmaan päivitetään vuoden 2008 sääntömuutoksien mukaiseksi. Opas laitetaan vapaaseen käyttöön SRL:n internetsivuille. Päivitetään ratsastuksen hiljattain aloittaneille tai sitä suunnitteleville lasten vanhemmille tarkoitettu Ratsastavan lapsen vanhempainopas. Otetaan oppaasta kolmas painos. Jatketaan vuoden 2007 toimintasuunnitelmassa mainitun lasten ratsastuksenopetusta käsittelevän materiaalin työstämistä. Materiaali tehdään hyödyntäen Pesisjuniorin taitokortiston rakenneideaa Seuratoiminta Osallistutaan SLU:n Hyvä seura verkostoon. Kannustetaan harrastajia ratsastus- ja hevostaitojen jatkuvaan kartuttamiseen. Kannustetaan harrastajia aktiiviseen seuratoimintaan tarjoamalla seuroille strategiakoulutusta ja Oman Seuran Analyysi työkalu, jolla arvioida seuran toimintaa. Jatketaan alueellisten seurakohtaamisten järjestämisen tukemista. Kohtaamisten sisällöistä vastaavat alueet. Tarjotaan alueille vinkkejä kohtaamisten ohjelmien suunnitteluun. Vuoden ratsastusseurakilpailua jatketaan. Kehitetään alueellista seuratoimintaa luomalla alueellisten seuratoiminnan kehittäjien verkosto. 11

12 7.6. Tallitoiminta SRL ylläpitää tallijärjestelmää. Tallien koulutusta jatketaan yhteistyössä hevosalan hankkeiden ja ProAgria maaseutukeskusten kanssa. jatketaan alueellisia tallikohtaamisia. jatketaan Vuoden Ratsastustalli -kilpailua. Kehitetään kilpailun tiedottamista. jatketaan tallien laadun arvioinnin kehittämistä ja Laatutalli-projektia. kannustetaan talleja käyttämään ratsastusmerkkejä ryhmäjakoperusteena. osallistutaan ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailujen järjestelyihin yhteistyössä Suomen Ratsastuksenopettajayhdistyksen kanssa. kartoitetaan ei-jäsentalleja ja lähestytään niitä jäsenhankintakampanjalla Aluetoiminta SRL:n toiminta on jakaantunut maantieteellisesti kahdeksalle alueelle. Näillä alueilla on omat jaostot joiden tehtävänä on edustaa liittoa paikallistasolla ja hoitaa sille nimettyjä tehtäviä. Käytännössä aluejaostojen jäsenet, joita ovat ratsastusseurat, -koulut ja harrastetallit, valitsevat aluejaoston toteuttamaan näitä tehtäviä. Aluejaostojen lisäksi jäsenistöä palvelevat aluesihteerit. Alueiden puheenjohtajista koostuva aluevaliokunta kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Aluevaliokunta nimittää harrastevaliokuntaan aluetoiminnan edustajan. Alueiden hallitukset kokoontuvat kerran vuodessa yhteistapaamisen, jonka järjestelyvastuu kiertää vuosittain. Tapaaminen järjestetään tammi-helmikuun vaihteessa. Vuoden 2008 tapaamisen järjestelyvastuussa on Pohjois-Suomi. Alueiden tehtäviä ovat mm.: kilpailutoiminnan koordinointi, myöntämällä aluekilpailujen järjestämisoikeudet seuroille, julkaisemalla aluekilpailukalenteria sekä ohjeistamalla aluekilpailujen järjestämistä paikallinen tiedotus mm. toimittamalla tiedotuslehtiä ja internetsivuja, joilla julkaistaan mm. aluekilpailusäännöt ja kilpailukutsut aluevalmennuksen, koulutuksen ja kykyjenetsinnän toteutus erilaisten koulutusten järjestäminen esim. toimihenkilö- ja nuorisokoulutukset alueiden toimintasuunnitelmat vuodelle 2008 julkaistaan liittokokouksessa 2008 jaettavassa jaostojen toimintasuunnitelmat liitteessä. 8. Tukitoiminnot 8.1. Edunvalvonta ja yhteiskuntasuhteet Edunvalvonnan kohteina ovat erityisesti laki-, talous-, verotus- ja työsuojeluasiat, urheilijoiden työsuhde- ja palkkauskysymykset, sopimusjuridiset asiat, reitti- ja kaavoitusasiat, rakennushankkeet sekä yhteistyö kuntien ja kaupunkien kanssa. Edunvalvontaa hoidetaan yhteistyössä SLU:n edunvalvontaorganisaation ja liiton käyttämien asiantuntijoiden kanssa. Hevostalouteen liittyvässä edunvalvonnassa toimitaan keskeisten hevosalan järjestöjen kanssa laaditun yhteisen strategian ja toimintamallin nimeltä Hevosalan haasteet ja Hevosalan kehittämisohjelman mukaisesti. Ohjelman tärkeimmät kehittämisalueet ovat: Hevosyrittäjien kilpailukyvyn parantaminen Ympäristö- ja maankäyttöasiat Neuvonta- ja informaatiopalvelut Hevostalousneuvottelukunnan kautta vaikutetaan maa- ja metsätalousministeriön hevostalouden edistämiseen vedonlyönnistä kertyvien varojen käyttöön. 12

13 SRL työskentelee aktiivisesti ratsastuksen jokamiehen oikeuksien puolesta yhteistyössä mm. Suomen Ladun ja Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa sekä osallistumalla ulkoilutoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on turvata ratsukoiden oikeus liikkua maastossa ja yksityisteillä ja saada hevoset pois teiltä ja kaduilta omille, hevosille rakennetuille väylille. Toimitaan aktiivisesti reittien saamiseksi maakuntakaavoihin. Ympäristö- ja maankäyttöasiat tulevat olemaan etusijalla yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta vuonna Käytetään maankäyttöä ja kaavoitusta käsittelevään tutkimukseen Den nya hästhushållningen, brukargrupper och markanvändning - en utmaning för deltagande planering tuloksia. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda toimintamalli kunnille hevostalouteen liittyvässä maankäytössä ja kaavoituksessa. Tutkimuksen tulokset hyödynnetään liiton toiminnassa ja keskustelussa yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa. Osallistutaan ympäristöministeriön rahoittaman jokamiehenoikeuksia käsittelevän oppaan ja ohjeiden laatimiseen yhdessä muiden järjestöjen kanssa. SRL osallistuu aktiivisesti eri luontoa käyttävien järjestöjen perustamaan Ulkoilufoorumiin. SRL on jäsenenä Urheilutyönantajat ry:ssä ja pääsihteeri on mukana yhdistyksen hallituksessa. Urheilutyönantajat on Palvelutyönantajat ry:n jäsen. Pääsihteeri on myös SLU:n henkilöstövaliokunnan ja tasa-arvovaliokunnan jäsen. Hän edustaa myös liittoa Suomen Urheilijoiden Tukisäätiön valtuuskunnassa ja Nuoren Suomen liitto- ja seurapalvelun johtoryhmässä. SRL seuraa EU:n lainsäädännön vaikutusta hevostalouteen mm. hevoskuljetuksiin, -kauppaan ja eläinten lääkintään liittyen. Eri hevostalouden projektien ja hankkeiden ohjausryhmien kautta toimitaan liiton ja hevostalouden päämäärien saavuttamiseksi. Yhteistyö Bützow Nordia asianajotoimiston kautta jatkuu. Hevosalaa tunteva lakimies antaa liiton jäsenille neuvoja hevosalaan liittyvissä juridisissa asioissa. SRL maksaa kustannukset ja neuvonta on jäsenetu Ympäristöohjelma SRL seuraa EU:n ympäristölainsäädännön vaikutusta maamme hevostalouteen. SRL on mukana Agropolis Oy:n EU:n LIFE-tuen saaneessa hankkeessa toimijana ja myös sen ohjausryhmässä. Projektin nimi on Toimintamalli ekologisesti ja eettisesti kestävälle hevosurheilulle. Sen tulokset huomioidaan liiton ympäristötyössä. EquineLife hankeen laatimat ohjeet toimitetaan talleille ja seuroille sekä kilpailujärjestäjille. Pääsihteeri edustaa liittoa hankkeen ohjausryhmässä ja Kielo Kivilohkare projektiryhmässä. SRL toimii aktiivisesti lannanpolton sallimisen puolesta. Tavoitteena on kahden koepolttolaitoksen saaminen Suomeen vuoteen 2008 loppuun mennessä. Toisen sijaintipaikaksi tavoitellaan Ypäjän Hevosopistoa. Hevosalan järjestöjen ja yhteistyössä MTK:n ja Kuntaliiton kanssa jatketaan työtä kuntien suunnittelu- ja kaavoitus sekä ympäristöasioissa. Keskusteluja jatketaan ympäristöministeriön kanssa. Liitto antaa asiantuntija-apua maankäyttöön liittyvissä asioissa nettisivuillaan. Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanin kolmivuotisen Hästsam-hankkeen nimi on Uusi hevostalous, käyttäjäryhmät ja maankäyttö haaste osallistuvalle suunnittelulle. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää hevostoimintaan liittyvää suunnittelukäytäntöä ja ongelmatilanteita eri kunnissa ja antaa kuntien suunnittelulle käytännön ohjeita. Hankkeen tutkimustuloksia hyödynnetään liiton ympäristöön ja maankäyttöön liittyvässä toiminnassa. SRL puolustaa aktiivisesti ratsastuksen kuulumista jokamiehenoikeuksiin ja vastustaa näiden oikeuksien rajoittamista. Liitto on mukana eri järjestöjen kanssa projektissa, joka tähtää uuden jokamiehenoppaan julkaisemiseen. 13

14 SRL osallistuu ulkoilufoorumin toimintaan. Ulkoilufoorumi on ulkoilun edistämisen yhteistyöverkosto. Siihen kuuluu lähes 20 kansalaisjärjestöä, joiden toiminnassa ulkoilulla on keskeinen merkitys. Viranomaistahoja edustivat ulkoilun kannalta keskeisimmät ministeriöt, virastot ja tutkimuslaitokset Turvallisuus Turvallisuus on keskeisenä teemana kaikessa liiton toiminnassa. Ratsastusharrastuksen aikuistuminen ja hevostaitojen puute ovat vaikuttaneet ratsastustapaturmien määrälliseen kasvuun. SRL käy jatkuvaa keskustelua Tapiola yhtiöiden kanssa vahinkojen määristä, luonteesta ja syistä. Tavoitteena on ennaltaehkäistä vahinkoihin johtavien tilanteiden syntymistä neuvonnan ja valistuksen kautta. Vanhempainoppaasta otetaan kolmas painos ja suuren suosion saanut opas kilpailutoimintaansa aloittaville siirrettään myyntimateriaalista kaikkien saataville netissä. SRL tarjoaa jäsenilleen jäsenetuna kattavan vakuutusturvan, josta tiedotetaan Hippos lehdessä ja liiton nettisivuilla. Liiton valmentajia ja toimihenkilöitä varten on otettu vastuuvakuutus. Liitolla on oikeusturvavakuutus SRL:n vuokrattavassa kilpailukalustossa käytetään FEI:n hyväksymiä turvakannattimia Kenttäpohjaprojektia jatketaan suorituspaikkojen olosuhteiden parantamiseksi ja hevosten turvallisuuden edistämiseksi 8.4. Sidosryhmät SRL ylläpitää jatkuvaa vuoropuhelua hevosalan järjestöjen kanssa yhteisten edunvalvontaan liittyvien tavoitteiden toteuttamiseksi. Tärkeimmät sidosryhmät ovat Suomen Hippos, MTK, Kuntaliitto, eläinsuojelujärjestöt, ProAgria, Hevosopisto Oy ja muut oppilaitokset, Ratsujalostusliitto, Suomen Ratsastuksenopettajain yhdistys ja muut hevosalan järjestöt. Ratsastajainliitto toimii aktiivisesti sekä kansainvälisissä että kotimaisissa yhteisöissä suomalaisen ratsastuksen edistämiseksi sekä kilpaurheilu- että harrastemuotona. SRL on Suomen Liikunta ja Urheilun, Nuoren Suomen, Kunto ry:n sekä kansainvälisen ratsastajainliiton FEI:n jäsen. Pohjoismaiden ja Baltian maiden ratsastajainliittojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yhteisiä asioita käsitellään vuosittain kokoontuvassa forumissa. Kristian Nyman toimii liiton edustajana Olympiayhdistyksessä ja Suomen Olympiakomitean valtuuskunnassa. SRL on mukana Ypäjällä sijaitsevan Suomen Hevosurheilumuseon hallituksessa. Tavoitteena on kerätä museoon urheilumme historiaan liittyvää tärkeää materiaalia ja aineistoa. SRL:n lahjoituksina saatuja historiallista aineistoa luetteloidaan ja toimitetaan Suomen Hevosurheilumuseolle Markkinointi, varainhankinta ja suhdetoiminta Markkinoinnin tavoitteena on varainhankinnan lisääminen ja tukeminen. Tavoitteena on nykyisten yhteistyösopimusten euromääräisen tason kasvattaminen vuosittain. Sekä nykyisten yhteistyökumppaneiden säilyttämisessä että uusien yhteistyökumppaneiden hankinnassa hyödynnetään ratsastuksen sekä kansainvälisiä että kansallisia Tähtikilpailuja. Ratsastukselle myönteisen galluptutkimuksen tietoja hyödynnetään. Suomalaisten ratsastajien olympiavalmisteluista ja osallistumisesta Olympialaisiin tiedotetaan. Ratsastajien menestystä kisoissa hyödynnetään markkinoinnissa. Varainhankinnassa keskitytään yrityksiin, joille ratsastusurheilun harrastajat muodostavat kiinnostavan kohderyhmän hallituksen hyväksymän markkinointistrategian mukaisesti. Internetiä hyödynnetään markkinointivälineenä. Nykyisille yhteistyökumppaneille järjestetään vähintään kerran vuodessa tapaaminen pienryhmissä, jossa liitto informoi ajankohtaisista asioista ja ratsastuksen nykytilasta. 14

15 Yhteistyökumppaneille annetaan myös mahdollisuus keskinäiseen kanssakäymiseen ja kontaktien solmimiseen. Tapaamiset järjestetään Tähtikilpailujen yhteydessä. Keskeisten kilpahevosten omistajien ja veteraanikilparatsastajien kanssa käydään säännöllistä vuoropuhelua. Ryhmä kutsutaan kokoon yhteiseen tapaamiseen vähintään kerran vuodessa. Liitolle tärkeisiin viranomaisiin pidetään säännöllisesti yhteyttä. Tapaamisilla ja avoimella tiedottamisella annetaan yllä mainituille tahoille ajankohtaista tietoa ratsastuksesta ja sen kehityksestä sekä ylläpidetään perinteitä ja perinnetietoutta Suomessa. Jäsenetujen hankintaan panostetaan ja jäsenille myydään laadukkaita liiton omia tai yhteistyökumppaneiden tuotteita. Tavoitteena on jäsenyyden tekeminen entistä houkuttelevammaksi harrastajakunnalle. Liiton markkinointistrategia tarkistetaan vuoden 2008 aikana Viestintä Liiton valtakunnallista viestintää ohjaavat toimintasuunnitelma ja hallitus. Viestinnällä vaikutetaan yleiseen mielipiteeseen, urheilun sekä hevosalan sidos- ja kohderyhmiin päämäärinä lajikuvan muokkaaminen, harrastajamäärän kasvattaminen, hevostaidon vahvistaminen sekä hevos-, turvallisuus- ja ratsastustietouden lisääminen. Painopistealueita ovat teemavuoden tukemisen ohella hevosen hyvinvointi, turvallisuus hevosen kanssa tallissa, kentillä, maastossa ja teillä. Valtakunnallisen viestinnän toteuttamista koordinoi tiedotuspäällikkö yhteistyössä vastuualueiden omistajien kanssa. Viestinnässä pitkän tähtäyksen tavoitteita ovat vaikuttaminen päättäjiin hevostoimintaan liittyvien olosuhteiden parantamiseksi sekä lajin yhteiskunnallisen aseman kohottamiseen sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Viestintä tukee markkinointia taloudellisen ja muun tuen hankinnassa lajille sekä kampanjoiden toteutuksessa. Internetsivujen sekä kuvapankin kehitystyötä jatketaan. Liiton viestintästrategia tarkistetaan vuoden 2008 aikana. Järjestön sisäinen tiedotus Monipuolisen ja ajankohtaisen tiedon välitys seuroille, ratsastuskouluille, alueille sekä yhteisöjäsenille toteutetaan pääasiassa liiton internetsivujen kautta sekä sähköpostitse. Liitto julkaisee sähköistä seurapostia, toimittaa seuroille ja jäsentalleille postitse liitokokous- sekä kampanjamateriaaleja sekä julkaisee Ratsupostinimistä tilattavaa uutiskirjettä. Seurat pitävät yhteyttä henkilöjäseniinsä. Tarkennukset vuoden 2008 toimintasuunnitelmaan, jotka tehdään vuosikokouksessa 2008, julkaistaan liiton nettisivuilla ja Hippos-lehdessä 4/2008. Jaostojen toimintasuunnitelmat vuodelle 2009 esitetään syyskokouksessa Liitto julkaisee korkeatasoista ja monipuolista hevosalan tiedotus- ja aikakauslehteä, Hipposta, joka on myös liiton virallinen tiedotuslehti. Ulkoinen tiedotus Ulkoisen tiedotuksen painopistealueita ovat urheilutiedottaminen sekä hevosharrastukseen liittyvä hevosen hyvinvointia ja ratsastuksen turvallisuutta ja vuoden teemaa tukeva tiedottaminen. Urheilu- ja kilpailutiedottamisessa painopistealue on kansainvälisessä huippu-urheilussa. Kansallisen tason urheilutiedottamisen painopistealue ovat Tähtikilpailut, eli olympialajien seniorien SM-kilpailut, esteiden GPsarjat ja vastaavat sekä Suomessa järjestettävät kansainväliset kilpailut. Liiton uutistuotanto palvelee tiedotusvälineitä tiedotustilaisuuksien, valmiiden artikkeleiden ja oman tv-tuotannon kautta. 15

16 Kaikkia kansallisia kilpailuja ja tapahtumia liiton tiedotus palvelee yleisessä ennakkotiedottamisessa sekä järjestämällä koulutusta, neuvontaa ja laatimalla ohjeita sekä materiaaleja. Vuonna 2008 käynnistetään julkaisuvapaa, uutisajassa netin kautta toimiva kuvapalvelu tähtikilpailuista ja muista merkittävistä kilpailutapahtumista medialle. Tähtikilpailujen televisiointiin panostetaan. ImageWorksin kanssa tehdään tuotantosopimus materiaalin tuottamiseksi television urheilu-uutisten ja makasiiniohjelmien käyttöön, ammattitason kuvauskalustoa vahvistetaan edelleen lisäkameralla. Nettitelevisiointia kehitetään. YLE esittää SRL:n tuottamat koosteet tähtikilpailuista Suomen suurimmassa nettitelevisiossa YLE Areenalla. Koosteita kansainvälisistä ja kansallisista ratsastustapahtumista näytetään yhteistyössä ImageWorksin kanssa SRL:n internetin kautta. Vuoden 2008 Hevosen Hyvinvointi -mediakampanja toteutetaan yhteistyössä Suomen Hippoksen kanssa. Kampanja käynnistyy huhtikuussa mediatapahtumalla Vermossa. Ulkomailla kansainvälisissä kilpailuissa olympialaisissa, vaikeissa luokissa, GP- ja World Cup -tasoilla sekä arvokilpailuissa (MM, EM, PBM-seniorit), menestyneiden suomalaisten sijoitukset ja haastattelut toimitetaan tiedotusvälineiden käyttöön. Hippos-lehti Hippos-lehti on SRL:n virallinen tiedotus- ja jäsenlehti, joka liiton kustantamana ja julkaisemana ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa. Lehden levikintarkistus suoritetaan vuosittain ja lehti jatkaa Suomen Aikakauslehtien liiton jäsenenä. Hippos-lehti palvelee jäsenistöä ja edistää liiton toimintaa monipuolisen artikkelitarjonnan ja Info-liitteen kautta. Info-liitteen sisällön kehittäminen, kohdentaminen ja jakaminen internetpohjaisten kilpailu- ja tulospalvelu-järjestelmien kanssa jatkuu. Hippos-lehden artikkelit tukevat vuoden pääteemaa, projekteja, kampanjoita ja tavoitteiden toteutumista. Hippos-lehden ulkoasu pidetään korkeatasoisena, jotta lehti tärkeänä markkinointiviestinnän välineenä palvelee mahdollisimman hyvin myös liiton yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä sekä yhteistyöhankkeita. Jäsenkortit postitetaan Hippoksen 2 / 08 mukana. Tiedon taltiointi Liittokokouksessa julkaistaan vuosittain toimintakertomus, -suunnitelma sekä näiden tilastoliitteet. Alkuperäiset kappaleet arkistoidaan kahtena kappaleen liiton toimistossa. Liiton tiedotteet ja uutiset taltioidaan liiton internetsivujen uutis- ja ajankohtaispalstojen arkistoihin. Liitto ostaa mahdollisuuksien muukaan lehtileikkeiden ja tv-katsojalukujen seurantapalvelun. Liitto sidotuttaa arkistoitavaksi kaksi kappaletta Hippos-lehden kutakin vuosikertaa. 9. Talous Toiminnan tuotot arvioidaan 2,219 miljoonaksi euroksi. Kulujen arvioidaan nousevan 2,282 miljoonaan euroon. Hallitus esittää, että liitto tekee alijäämäisen ( euroa) budjetin vuodelle Vuosi 2008 on Olympiavuosi, suomalaisten ratsukoiden osallistuminen kilpailuun rasittaa liiton taloutta tavanomaista budjettivuotta enemmän. Liiton jäsenmäärät ovat olleet useamman vuoden ajan kasvussa ja vaikuttaneet varainhankinnan myönteiseen kehittymiseen ja sen kautta hyvään taloudelliseen tulokseen. Aktiivisen jäsenhankinnan kautta hallitus arvioi, että myönteinen kehitys jatkuu. Näin ollen ei jäsenmaksun korottamiseen ole aihetta. 16

17 Liittokokoukselle esitettävät maksut vuodelle 2008: 9.1. Jäsenmaksut Henkilöjäsenten jäsenmaksu on 30 / jäsen / vuosi. Jäsenmaksu sisältää urheiluvakuutuksen, Hipposlehden, oikeuden kilpailu- ja toimihenkilölisensseihin ja merkkisuorituksiin sekä muut jäsenedut välisen ajan henkilöjäsenmaksu on 15 / jäsen. Perhejäsenten (perheen 2. ja seuraaville jäsenille) jäsenmaksu on 15 / jäsen / vuosi. Sisältää muut henkilöjäsenten jäsenedut paitsi Hippoksen, toimihenkilöoikeuden ja oikeuden kansalliseen kilpailulupaan välisen ajan perhejäsenmaksu on 7,5 / jäsen. Seurojen minimimaksu on 10 x varsinaisjäsenmaksu 30, yhteensä 300. Kaikkien seurojen jäsenmaksut tehdään e-kirjelaskutuksella. Seurat ylläpitävät jäsenrekisteriään itse Sporttirekisterin avulla. Liitto toimittaa seuran ilmoittamalle jäsensihteerille tunnukset rekisterin käyttöä varten. Rekisterin käyttökoulutusta järjestetään alueilla. Maksu liiton / alueen tekemästä päivityksestä on 0,40 euroa per päivitetty tieto. Liittokokouksen äänimääriä määriteltäessä huomioidaan mennessä maksetut jäsenmaksut Yhteisöjäsenmaksut Ratsastuskoulujen, harrastetallien ja yksityistallien jäsenmaksu on 202 (isoilta talleilta, joissa on 10 tai yli 10 hevosta) tai 152 (pieniltä talleilta joissa on alle 10 hevosta). Yksityistallien jäsenmaksun määrää karsinapaikkojen määrä. Tallien jäsenmaksu sisältää mm. vastuuvakuutuksen, satunnaisratsastajien vakuutuksen, tallitarkastuksen, mahdollisuuden vaikuttaa SRL:n sääntömääräisissä kokouksissa (1 ääni / yhteisöjäsen) ja muut SRL:n hyväksymien ratsastuskoulujen ja tallien jäsenedut. Jäsenmaksu laskutetaan eräpäivään mennessä palautettujen tallien vuosi-ilmoituksen perusteella. Saman yrittäjän 2. ja 3. jne. toimipiste -50 % jäsenmaksusta. Ratsastuskoulujen, harrastetallien ja yksityistallien jäsenmaksut laskutetaan vuosi-ilmoituksessa ilmoitettujen tietojen perusteella ennen liittokokousta. Muiden yhteisöjäsenten jäsenmaksu on 202. Jäsenmaksu sisältää SRL:n jäsenpostin, Hippos-lehden sekä mahdollisuuden vaikuttaa SRL:n kokouksissa (1 ääni/yhteisöjäsen). Yhteisöjäsenten jäsenmaksujen eräpäivä on Green Card Green Card 12 / kalenterivuosi / SRL:n jäsenkoulujen ja -harrastetallien säännöllisesti ratsastava asiakas (muut kuin SRL-jäsenet). Green Card sisältää harrastusvakuutuksen ja tieto-oppaan. Green Cardeja voi tilata vain SRL:n hyväksymien tallien kautta saaduilla tilauslomakkeilla. Green Cardin maksaa ratsastaja itse. 9.4 Lisenssit ja kilpailuluvat Toimihenkilölisenssin hinta on 20 / kaksivuotiskausi. Toimihenkilölisenssit lunastetaan osallistumalla lisenssikoulutukseen. Ratsastajien kilpailuluvat: A-lisenssi 100. Kaikki lajit, sisältää aluekilpailuluvan B-lisenssi 35. Nimetty laji, ei este, kenttä tai koulu, sisältää aluekilpailuluvan C-lisenssi 26. Väliaikainen lupa, joka myönnetään nimetylle ratsukolle nimettyyn kilpailuun Edellyttää, että joko ratsastajalla on oltava varsinainen kilpailulupa tai hevosella rekisterikirja tai kilpailunumero ja vuosittainen kilpailulupa Aluekilpailulupa 15. Kaikki lajit ja ikäryhmät, sisältää aluelehden niillä alueilla, joilla sellainen on. 17

18 Hevosten kilpailuluvat: vuosimaksu: alue- ja kansallisiin kilpailuihin 20. Sama vuosikilpailulupa on voimassa sekä alue- että kansallisissa kilpailuissa. Ratsastuskouluilta, harrastetalleilta ja yksityistalleilta peritään enintään viiden hevosen vuosimaksut vuosittain. kirjaamismaksu 10 AAA aluekilpailurekisteröinti / kerta / hevonen tai poni väliaikainen hevosen / ponin VVV-kilpailulupa/numero 20 SRL-kilpailunumero 50 / hevonen / poni. Numero on hevosen / ponin elinikäinen. KV-kilpailuluvat FEI:n hinnoittelun mukaisesti 9.5. Talousarvioehdotus Sivuilla 19 ja Jaostojen toimintasuunnitelmat Tässä toimintasuunnitelmassa on huomioitu jaostojen tarkennetut toimintasuunnitelmat ja vuosikokouksen 2007 tekemät tarkennukset esitettyyn toimintasuunnitelmaan. Jaostojen vahvistamat suunnitelmat vuodelle 2008 esitetään erillisessä liitteessä sekä liiton internetsivuilla. 18

19 19

20 20

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! 1 Ratsastus on hieno harrastus Ratsastus on luonnonläheinen ja tasa-arvoinen laji. Ratsastus on monipuolinen

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio vuodelle 2012 Valtakirja SRL-HÄME ratsastusjaosto Tervetuloa

Lisätiedot

Tervetuloa Keski-Suomen alueen syyskokoukseen ja seuratapaamiseen. Syyskokouksen esityslista. Aika: 26.10.2012 klo 18 alkaen

Tervetuloa Keski-Suomen alueen syyskokoukseen ja seuratapaamiseen. Syyskokouksen esityslista. Aika: 26.10.2012 klo 18 alkaen Tervetuloa Keski-Suomen alueen syyskokoukseen ja seuratapaamiseen Aika: 26.10.2012 klo 18 alkaen Paikka: Hotelli Cumulus, Väinönkatu 3, Jyväskylä Ohjelma: 18.00 alueen syyskokous 18.30 Ratsastusseura Aramara:

Lisätiedot

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! 1 Ratsastus on hieno harrastus Ratsastus on luonnonläheinen ja tasa-arvoinen laji. Ratsastus on monipuolinen

Lisätiedot

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! 1 Ratsastus on hieno harrastus Ratsastus on luonnonläheinen ja tasa-arvoinen laji. Ratsastus on loistava, monipuolinen

Lisätiedot

Tervetuloa Keski-Suomen alueen syyskokoukseen ja seuratapaamiseen

Tervetuloa Keski-Suomen alueen syyskokoukseen ja seuratapaamiseen Tervetuloa Keski-Suomen alueen syyskokoukseen ja seuratapaamiseen Aika: 18.9.2014 klo 17.30- n. 20.30 Paikka: Hotelli Cumulus, Väinönkatu 3, Jyväskylä, kokoustilaan ohjaus hotellin vastaanotosta Ohjelma:

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

Ratsastus. - koko elämän harrastus

Ratsastus. - koko elämän harrastus Ratsastus - koko elämän harrastus Nouse ratsaille! Ratsastus on luonnonläheinen, tasa-arvoinen ja monipuolinen liikuntamuoto, joka sopii lähes kaikille ikään, kokoon ja sukupuoleen katsomatta. Ratsastusta

Lisätiedot

SAIRILAN RATSASTAJAT ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

SAIRILAN RATSASTAJAT ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 SAIRILAN RATSASTAJAT ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. SAIRILAN RATSASTAJAT Sairilan ratsastajat ry on Suomen ratsastajainliiton jäsenseura, joka toimii tiiviissä yhteistyössä ratsastuskoulu

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Ilmoita myös osallistutko ruokailuun. Esityslista

Ilmoita myös osallistutko ruokailuun. Esityslista Tervetuloa Keski-Suomen alueen syyskokoukseen ja seuratapaamiseen Aika: 11.10. klo 18 alkaen Paikka: Hotelli Cumulus, Väinönkatu 3, Jyväskylä Ohjelma: 18.00 Alueen syyskokous ja kahvitarjoilu 18.30 Seuratapaaminen

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2017

Syyskokousmateriaali 2017 Suomen Ratsastajainliitto ry Etelä-Suomen Ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2017 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma2018 Talousarvio vuodelle 2018 ESRAn aluejaosto 2017, erovuoroiset Valtakirja

Lisätiedot

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! 1 Ratsastus on hieno harrastus Ratsastus on luonnonläheinen ja tasa-arvoinen laji. Ratsastus on monipuolinen

Lisätiedot

Tervetuloa Kaakkois-Suomen alueen syyskokoukseen

Tervetuloa Kaakkois-Suomen alueen syyskokoukseen Tervetuloa Kaakkois-Suomen alueen syyskokoukseen Aika: 29.10.2012 klo 19.00 Paikka: Ravintola Aseman vintti, Kouvolan Rautatieasema, Kouvola Esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan

Lisätiedot

Sisältö 1 ALUEKILPAILUT... 2 1.1 Määritelmä... 2 1.2 Kilpailujen järjestäminen, osanottajat, säännöt... 2 1.3 Kilpailulupa ja mittaustodistukset...

Sisältö 1 ALUEKILPAILUT... 2 1.1 Määritelmä... 2 1.2 Kilpailujen järjestäminen, osanottajat, säännöt... 2 1.3 Kilpailulupa ja mittaustodistukset... Sisältö 1 ALUEKILPAILUT... 2 1.1 Määritelmä... 2 1.2 Kilpailujen järjestäminen, osanottajat, säännöt... 2 1.3 Kilpailulupa ja mittaustodistukset... 2 1.4 Kilpailukalenteri ja kutsu... 2 1.5 Palkinnot ja

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

Hevonen saa osallistua yhteen enintään 100 cm tai helppo B-tasoiseen luokkaan päivässä sinä kalenterivuonna, jona se täyttää 4 vuotta.

Hevonen saa osallistua yhteen enintään 100 cm tai helppo B-tasoiseen luokkaan päivässä sinä kalenterivuonna, jona se täyttää 4 vuotta. .Aluekilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä ja kilpailuiden järjestämismääräyksiä ja ohjeita tässä ohjeessa mainituin poikkeuksin. Lajisäännöissä voidaan tarkentaa tätä ohjetta lajikohtaisesti.

Lisätiedot

Vikellyksen lajiseminaari. Scandic Continental 19.11.2011 Helsinki

Vikellyksen lajiseminaari. Scandic Continental 19.11.2011 Helsinki Vikellyksen lajiseminaari Scandic Continental 19.11.2011 Helsinki 1 Ohjelma Klo 16.00-16.15 Esittäytyminen Klo 16.15-16.30 Mennyt kausi 2011 Klo 16.30-17.00 Tuleva kausi 2012 Klo 17.00-17.30 Klo 17.30-19.00

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien

Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien Ratsastuksen kasvulukuja Kansallisen liikuntatutkimuksen tulosten perusteella. Tämä artikkeli päivitetään, kun uusi tutkimus valmistuu. Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien Ratsastusharrastus

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 Esitys ylimääräiselle kokoukselle 18.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset... 3 2. Visio 1.1.2022...

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2012 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Talousarvio

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2012 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Talousarvio Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2012 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Talousarvio vuodelle 2013 Valtakirja SRL-HÄME ratsastusjaosto Tervetuloa

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Etelä-Suomen Ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista ESRAn hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011

Lisätiedot

ALAVUDEN RATSASTAJAT RY:N TOIMINTALINJA

ALAVUDEN RATSASTAJAT RY:N TOIMINTALINJA ALAVUDEN RATSASTAJAT RY:N TOIMINTALINJA Alavuden Ratsastajat ry 2013 STRATEGISTEN VALINTOJEN LÄHTÖKOHDAT TOIMINTAAMME OHJAAVAT ARVOT Perinteiden kunnioittaminen: Historian tunteminen antaa näkökulmaa sekä

Lisätiedot

Urheilufoorumi

Urheilufoorumi Urheilufoorumi 22.11.2014 TOTEUTUS Johdonmukainen ja laadukas tasojärjestelmä etenee ratsukon urapolun mukaisesti Kvaalisäännöt ohjaavat kaikissa lajeissa kehitystä Luokkasuositukset 5-tasoa, jotka ovat

Lisätiedot

Ratsastuksen Johtavat ajatukset

Ratsastuksen Johtavat ajatukset Ratsastuksen Johtavat ajatukset Suomen Ratsastajainliitto 2015 Ratsastuksen johtavat ajatukset s. 3 Strategisten valintojen lähtökohdat s.4 Toimintaamme ohjaavat arvot s. 4 Toimintamme tarkoitus s. 4 Strategiset

Lisätiedot

JOHDANTO. Suvi Nieminen / suvin.kuvat.fi

JOHDANTO. Suvi Nieminen / suvin.kuvat.fi 1 SISÄLTÖ JOHDANTO. 3 RATSASTUSSEURAN VISIO... 4 RATSASTUSSEURAN ARVOT... 4 RATSASTUSSEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 KÄYTÄNNÖN TOIMINTA JA PERIAATTEET... 5 Vakiintunut vuosittainen toiminta... 5 Seuran

Lisätiedot

Tervetuloa. ratsastamaan!

Tervetuloa. ratsastamaan! Tervetuloa ratsastamaan! Miksi ratsastus? Hevoset ovat ihania. Siihen kiteytyy, miksi 170 000 suomalaista ratsastaa. Ratsastus tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia harrastaa monin eri tavoin. Hevosen kanssa

Lisätiedot

Ratsastuksen Johtavat ajatukset

Ratsastuksen Johtavat ajatukset Ratsastuksen Johtavat ajatukset Suomen Ratsastajainliitto 2015 Ratsastuksen johtavat ajatukset s. 3 Strategisten valintojen lähtökohdat s.4 Toimintaamme ohjaavat arvot s. 4 Toimintamme tarkoitus s. 4 Strategiset

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 www.ratsastus.fi kannen kuva: Paralympiakomitea / Maiju Torvinen Toimintasuunnitelma 2013 1. Esipuhe 3 2. Organisaatio 5 2.1. Organisaatiouudistus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2009

Toimintasuunnitelma 2009 Toimintasuunnitelma 2009 1. Esipuhe 2 2. Organisaatio 3 2.1 Toimintatavat 3 2.2. Ratsastuksen johtavat ajatukset -strategia 4 2.3 Tallijärjestelmä 4 3. Pääteema 4 4. Koulutus 4 4.1 Koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 1. Esipuhe 2 2. Organisaatio 4 2.1 Toimintatavat 4 2.2. Ratsastuksen johtavat ajatukset -strategia 5 2.3. Aluetoiminta 5 2.4 Tallijärjestelmä 5 3. Pääteema 6 4. Koulutus 6 4.1

Lisätiedot

Helsinki International Horse Show karsintajärjestelmä 2015

Helsinki International Horse Show karsintajärjestelmä 2015 päivitetty 2.6.. Helsinki International Horse Show karsintajärjestelmä 2015 Suomen Ratsastajainliitto ja BCM Scanhorse ovat sopineet seuraavista kansallisista kilpailuluokista ja SRL:n kiintiöpaikoista

Lisätiedot

Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma

Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma Julkaistu 12.10.2012 Hevosalan yhteistyöseminaarissa Ypäjällä Hevostalouden tulevaisuuden näkymiä ja kehittämiskohteita Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto Strategia 2010 Strategian peruskivet Arvot Huipputennis Kilpailutoiminta Valmennustoiminta Alue- ja seuratoiminta Jäsenistö Viestintä Talous Organisaatio Missio Suomen Tennisliitto

Lisätiedot

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 2013 Toimintalinja Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 Ratsastusseuran toimintalinja Yleistä toimintalinjasta - Toimintalinjan työstäminen aloitetaan

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Visio 2016... 2 3 Huippu-urheilustrategia... 3 3.1 Yleistä... 3 3.2 Toiminnan tavoitteet... 3 3.3 Huippu-urheilustrategian arviointi...

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013

NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 Raviurheilun nuorisotoiminnan toiminta-ajatus ja tavoitteet Raviurheilun nuorisotoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry. Sanna Mäki-Tuuri HAMI/HAMK Mustiala 9.2.2012

Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry. Sanna Mäki-Tuuri HAMI/HAMK Mustiala 9.2.2012 Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry Sanna Mäki-Tuuri HAMI/HAMK Mustiala 9.2.2012 Hevosmäärän historia 375 000 31 500 75 000 130 000 Hevosmäärän jakautuminen Hevostalouden tunnuslukuja Suomessa n. 75 000

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Liiton toimintamalli 31.12.2014 mennessä Vuoden 2014 aikana puretaan molemmat kilpailutoiminnasta vastaavat lajiliitot, ja siirretään koko toiminta 31.12.2014 mennessä SKRL ry:n

Lisätiedot

Seuratoiminnan yleiset edellytykset ja tavoitteet. Toimintaamme ohjaavat arvot

Seuratoiminnan yleiset edellytykset ja tavoitteet. Toimintaamme ohjaavat arvot Toimintasuunitelma 2015 Seuratoiminnan yleiset edellytykset ja tavoitteet Kouvolan Ratsastajat ry edustaa Kaakkois-Suomen alueen ratsastusurheilua. Seuran toiminnan tarkoituksena on tehdä seuran toimialueella

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Helsinki International UB Horse Show karsintajärjestelmä 2014

Helsinki International UB Horse Show karsintajärjestelmä 2014 Helsinki International UB Horse Show karsintajärjestelmä 2014 Suomen Ratsastajainliitto ja BCM Scanhorse ovat sopineet seuraavista kansallisista kilpailuluokista ja SRL:n kiintiöpaikoista Helsinki International

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU Takkula 31.7 2.8.2015

KILPAILUKUTSU Takkula 31.7 2.8.2015 KILPAILUKUTSU Takkula 31.7 2.8.2015 RATSASTUSKOULUJEN OPPILAIDEN MESTARUUSKILPAILUT OPETUSHEVOSILLA Lahden Ratsastajat ry järjestää yhdessä Suomen Ratsastuksenopettajainyhdistys ry:n kanssa 31.7. 2.8.2015

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Tervetuloa Kaakkois-Suomen alueen syyskokoukseen

Tervetuloa Kaakkois-Suomen alueen syyskokoukseen Tervetuloa Kaakkois-Suomen alueen syyskokoukseen Aika: 15.10.2013 klo 18.30 Paikka: Ravintola Aseman vintti, Kouvolan Rautatieasema, Kouvola Esityslista 1.Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 www.ratsastus.fi Toimintasuunnitelma 2014 1. Esipuhe 3 2. Organisaatio 5 2.1. Organisaatiouudistus 6 2.2. Toimintatavat 6 2.3. Ratsastuksen

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry 1/5 Aluejaostojen ohjesääntö

Suomen Ratsastajainliitto ry 1/5 Aluejaostojen ohjesääntö Suomen Ratsastajainliitto ry 1/5 ALUEJAOSTOJEN OHJESÄÄNTÖ Käsitelty AVK:ssa 25.4.2008 Käsitelty ja hyväksytty SRL:n hallituksessa 16.11.2008 Käsitelty ja hyväksytty Keski-Suomen aluejaoston hallituksessa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Etelä-Suomen Ratsastusjaosto

Suomen Ratsastajainliitto ry Etelä-Suomen Ratsastusjaosto Suomen Ratsastajainliitto ry Etelä-Suomen Ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2012 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Talousarvio vuodelle 2013 ESRAn hallitus 2012, erovuoroiset

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Etelä-Suomen Ratsastusjaosto

Suomen Ratsastajainliitto ry Etelä-Suomen Ratsastusjaosto Suomen Ratsastajainliitto ry Etelä-Suomen Ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2013 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Talousarvio vuodelle 2014 ESRAn hallitus 2013, erovuoroiset

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

S U O M E N H I P P O S Strategia

S U O M E N H I P P O S Strategia S U O M E N H I P P O S Strategia 2018 2020 Missio Nykyaikainen ja kehittyvä Kasvavan hevosalan asiakaslähtöinen tuki- ja palveluorganisaatio Visio Hyvinvoiva hevonen keskiössä Suomen Hippos on yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Laji- ja aluejaostojen toimintasuunnitelmat 2008

Suomen Ratsastajainliitto ry Laji- ja aluejaostojen toimintasuunnitelmat 2008 LAJI- JA ALUEJAOSTOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT 2008 LAJIJAOSTOT 1. Esteratsastus 2 2. Kouluratsastus 4 3. Kenttäratsastus 6 4. Valjakkoajo 9 5. Vikellys 10 6. Matkaratsastus 11 7. Vammaisratsastus 12 8. Lännenratsastus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA

Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA 1. YLEISTÄ TOIMINTALINJASTA 2. VISIO 3. ARVOT JA EETTISET LINJAUKSET 4. TOIMINNAN TAVOITTEET 5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTA JA PERIAATTEET 6. ORGANISAATIO JA VASTUUNJAKO

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu puh. 0500 316 904 e mail: www.tul lappi.fi PIIRIKIRJE 2015 toukokuu SISÄLTÖ: piiriorganisaatio esitykset piirijaostoihin esitykset piirin toimintaryhmiin kuvaukset jaostojen ja toimintaryhmien tehtävistä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 Suomen Ratsastajainliitto ry Toimintasuunnitelma 2011 Suomen Ratsastajainliitto ry 2011 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 Suomen Ratsastajainliitto ry Kuva Heini Vanhanen www.ratsastus.fi Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Valmentajakoulutuksen kehitys ja maajoukkuevalmennuksen tulevaisuus

Valmentajakoulutuksen kehitys ja maajoukkuevalmennuksen tulevaisuus Valmentajakoulutuksen kehitys ja maajoukkuevalmennuksen tulevaisuus Valmentajakoulutus 5 tasoa (ratsastusvalmentaja, lajivalmentaja, huippuvalmentaja, valmentajan ammattitutkinto, valmentajan erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2014

Syyskokousmateriaali 2014 Syyskokousmateriaali 2014 Suomen Ratsastajainliitto ry Etelä-Suomen Ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2014 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Talousarvio vuodelle 2015 ESRAn aluejaosto

Lisätiedot

- JUHLAVUOSI 2014 PRS 30v. - Tervetuloa!

- JUHLAVUOSI 2014 PRS 30v. - Tervetuloa! - JUHLAVUOSI 2014 PRS 30v. - Tervetuloa! TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄSENTALLIT: 1) Talli Satumaa ; Satu Koivisto 0400-878739 http://www.freewebs.com/tallisatumaa 2) Kotalan Tila ; Annika Mattila 050-5742630

Lisätiedot

Tervetuloa ESRAn syyskokoukseen

Tervetuloa ESRAn syyskokoukseen Tervetuloa ESRAn syyskokoukseen Aika: 23.9.2015 klo 18 alkaen Paikka: Vermon ravirata, Vermo-kabinetti Vermon ravirata sijaitsee Helsingin puolella aivan Leppävaaran kupeessa. Raviradan osoite on Ravitie

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps. VOIMANOSTO 2022 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia Syyskokous 21.10.2017 Suomen Voimanostoliitto ry Finlands Styrkelyftförbundet rf Finnish Powerlifting Federation Asiakirjan Voimanosto 2022

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2018 30.4.2019 1. YLEISTÄ - Ollaan mukana alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry

Suomen Ratsastajainliitto ry Suomen Ratsastajainliitto ry SRL:N JÄSENTALLIEN EDUT VUONNA 2015 SRL:n toimiston henkilökunta palvelee talliyrittäjiä tallitoimintaan liittyvissä asioissa. Jäsentallit jäsentallit SRL:n jäsentallit on

Lisätiedot

SUUNNITTELU VALMISTELU KILPAILUT

SUUNNITTELU VALMISTELU KILPAILUT SUUNNITTELU VALMISTELU KILPAILUT Kilpailujen haku Kutsun laatiminen Kustannusarvion laadinta Valmistelun aikataulutus Tapahtuman aikataulutus Seuran hallituksen hyväksyntä Vastuualueiden kartoitus Toimihenkilöiden

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 www.ratsastus.fi TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Toimintasuunnitelma 2016 1. Esipuhe 4 2. Organisaatio 6 2.1. Organisaatiouudistus 6

Lisätiedot

Tervetuloa järjestämään Penny & Friends -kilpailua 2017!

Tervetuloa järjestämään Penny & Friends -kilpailua 2017! Tervetuloa järjestämään Penny & Friends -kilpailua 2017! Uudessa kisamuodossa hyödynnetään Ratsastajainliiton merkkisuoritusten ratapohjia. Samalla oppilailla on mahdollisuus suorittaa hevostaito- ja ratsastusmerkkejä.

Lisätiedot

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Työryhmien jäsenille maksetaan vain kilometrikorvaukset Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n talousohjeen mukaisesti

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2016 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2017 30.4.2018 1. YLEISTÄ - Kehitetään yhteistyötä alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry

Suomen Ratsastajainliitto ry Suomen Ratsastajainliitto ry SRL:n jäsentallien edut vuonna 2014 SRL:n toimiston henkilökunta palvelee talliyrittäjiä tallitoimintaan liittyvissä asioissa. jäsentallit SRL:n jäsentallit on jaettu kolmeen

Lisätiedot

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009 VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry Koulutusstrategia 2009 TAVOITTEET Missio: Järvenpään Kehäkarhut ry:n Valmentaja Akatemia toimii aktiivisena kamppailulajien valmentajien, tuomarien ja muiden

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa Strategia 2015-2018 Visio TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa PODIUM talvilajien arvostuksessa Suomessa PODIUM arvokilpailuissa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

TAMPEREEN RATSASTUSSEURA Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

TAMPEREEN RATSASTUSSEURA Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Tampereen Ratsastusseura TOIMINTASUUNNITELMA 2012 s. 1/7 TAMPEREEN RATSASTUSSEURA Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Vuosi 2012 on Tampereen Ratsastusseuran 86. toimintavuosi. Suomen Ratsastajainliitto

Lisätiedot

Ratsastusseura Kopse Ry 31.5.2015 Toimintalinja 2015. Ratsastusseura Kopse Ry Toimintalinja

Ratsastusseura Kopse Ry 31.5.2015 Toimintalinja 2015. Ratsastusseura Kopse Ry Toimintalinja Ratsastusseura Kopse Ry Toimintalinja 1 Johdanto Seuramme valittiin Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisvalmennukseen syksyllä 2014. Tämän seurauksena teimme toimintalinjan luomaan selkeyttä seuran

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

SPV:n strategia

SPV:n strategia SPV:n strategia 2015-2020 SPV:n visio 2020 Järjestäytynyt veneily on tavoiteltua. Veneurheilu on suosittua ja tuo kansainvälistä mainetta ja menestystä. SPV:n missio 2020 SPV kehittää yhteistyössä jäsenseurojen

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

KOULURATSASTUKSEN SARJAKILPAILUT 2016

KOULURATSASTUKSEN SARJAKILPAILUT 2016 1 Suomen Ratsastajainliitto ry KOULURATSASTUKSEN SARJAKILPAILUT 2016 Sisältö YLEISMÄÄRÄYKSET 2 LÄHITAPIOLA SMALL TOUR 2016 3 WINTER CUP 2016 4 ANIMAGI DRESSAGE FUTURE- CUP 5 SUPREME HORSE CARE 7-8-V. CHAMPIONSARJA

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN. SRL / Urheilufoorumi Helsinki Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014

RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN. SRL / Urheilufoorumi Helsinki Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014 RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN SRL / Urheilufoorumi Helsinki 22.11.2014 Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014 Tavoite: Ratsastusurheilun kehitystyö 2014 -tavoitteet ja suuntaviivat Tehdä analyysi

Lisätiedot

KANGASALAN MELOJAT RY

KANGASALAN MELOJAT RY KANGASALAN MELOJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 28.11.2013 TOIMINTA-AJATUS Vuonna 1946 perustettu Kangasalan Melojat ry on melonnan yleisseura. Seuran tavoitteena on edistää melonnan

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

TOIMINTALINJA

TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 2017-2018 TOIMINTALINJA Toimintalinjan käsikirjassa kuvataan seuran toiminnan periaatteita ja tavoitteita. Tämän asiakirjan tavoitteena on kehittää laadukasta toimintaa jäsenten toiveiden

Lisätiedot