Toimintasuunnitelma 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2008"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma Esipuhe 2 2. Organisaatio Toimintatavat Ratsastuksen johtavat ajatukset -strategia Tallijärjestelmä 4 3. Pääteema 4 4. Koulutus Koulutusjärjestelmä Ammatillinen koulutus 5 5. Valmennus Valmennusjärjestelmän kuvaus Valmennusryhmät Valmennuksen tukitoimet 6 6. Kilpailutoiminta Kilpailujärjestelmän kuvaus Kilpailukalenteri Kilpailutoiminnan tavoitteet Tukitoimet Eettisyys Antidopingtyö Suvaitsevaisuus 9 7. Harrastustoiminta Koulutus Aikuis-, kunto- ja terveysliikunta Erityisryhmien liikunta Nuorisotoiminta Seuratoiminta Tallitoiminta Aluetoiminta Tukitoiminnot Edunvalvonta ja yhteiskuntasuhteet Ympäristöohjelma Turvallisuus Sidosryhmät Markkinointi, varainhankinta ja suhdetoiminta Viestintä Talous Jäsenmaksut Yhteisöjäsenmaksut Green Card Lisenssit ja kilpailuluvat Talousarvioehdotus Jaostojen toimintasuunnitelmat erillisessä liitteessä Kannen kuva: Anna Vähäkuopus, käsittely Teija Mäkinen

2 1. Esipuhe Laurea-ammattikorkeakoulun teettämässä keväällä 2007 julkaistussa tutkimuksessa Kasvava hevosala - hevosalan kehitysnäkymiä Suomessa todetaan, että ala odottaa kasvun jatkuvan lähivuosien aikana. Kyselyn tulokset osoittavat selvästi, että lähes kaikki yritystallit ovat investoineet toimintansa kehittämiseen merkittävästi vuosina Kehittämistarpeita on edelleen, sillä suurin osa yrityksistä tulee investoimaan myös lähivuosina. Yleisimpiä investointikohteita tulevat olemaan ulkoilualueet, kuten ulkoilutarhat ja laitumet. Lantala- ja ympäristöinvestointeja tehdään edelleen, sillä viidesosa yrityksistä suunnittelee lantalan rakentamista. Lähivuosien aikana aikoo viidesosa vastaajista rakentaa tai edelleen laajentaa tilojaan asiakkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi. Aluetarkastelu osoittaa, että kiinnostusta yritystoiminnan aloittamiseen on koko maassa, uusien yritysten lukumäärän painottuessa Etelä-Suomeen. Arvioidaan, että lähitulevaisuudessa syntyy uutta hevosalan yritystä vuodessa. Kasvatustoiminta, ravivalmennus ja ratsastustuntitoiminta säilyvät edelleen hevosalan päätoimintamuotoina, mutta kasvua on nähtävissä palvelutoimintojen, kuten karsinapaikkojen vuokrauspalvelujen ja matkailupalvelujen lisääntymisessä. Kasvusuuntaa osoittaa jo pelkästään olemassa olevien yritysten laajentamishalukkuus kyseisissä toimintamuodoissa. Yritysten kasvunäkymät ovat sopusoinnussa Suomen Liikunnan ja Urheilun ja opetusministeriön teettämän kesällä 2006 valmistuneessa liikuntatutkimuksen kanssa. Tutkimuksen mukaan aikuista haluaisi aloittaa ratsastuksen, mikäli heillä olisi siihen mahdollisuuksia. Vuonna 2002 julkaistussa tutkimuksessa vastaava luku oli On kiintoisaa, että vaikka tämän tutkimuksen jälkeen aikuista on aloittanut harrastuksen, siitä kiinnostuneiden määrä kasvaa edelleen. Ratsastus on yksi nopeimmin kasvavista aikuisten harrastuksista. Kasvu näkyy SRL:n toiminnassa. Neljän sadan seuran ja 250 jäsentallin rajat ovat menneet rikki samalla kun jäsenmaksun maksaneiden määrä on jo ylittänyt henkilön rajan. Toimintaamme ohjaavassa strategiassa: Ratsastuksen johtavat ajatukset, visiona on jäsentä vuonna Myönteisen kasvutrendin jatkuminen ei ole itsestäänselvyys. Maamme taloudellinen kehitys on viime vuosina ollut suotuisa ja mahdollistanut harrastajamäärien kasvun. Se on myös luonut pohjan kasvun edellyttäville investoinneille. Suhdanteiden jatkuessa myönteisinä tutkimusten kasvuluvut voivat hyvinkin toteutua. Kasvava hevosala asettaa SRL:lle ja muille alan järjestöille runsaasti haasteita. Ratsastuksen johtavissa ajatuksissa todetaan, että toimintamme tärkeimmät alueet ovat ratsastuksen toimintaedellytysten varmistaminen, ratsastuksen tietotaidon pitäminen korkealla ja ratsastus osana elämää. Keskeiset hevosalan järjestöt ovat laatineet hevosalan kehittämisohjelman vuosille Sen tärkeimmät kehittämisalueet ovat hevosyrittäjien kilpailukyvyn parantaminen, ympäristö- ja maankäyttöasiat sekä neuvonta- ja informaatiopalvelut. Hevosalan myönteisen kehityksen edellytyksenä ovat kilpailukykyiset ja korkealaatuisia palveluja tarjoavat yritykset ja laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset olosuhteet. Turvallisuus ja hevostaidot ovat keskeisiä tekijöitä toiminnassa. Ympäristöön ja maankäyttöön liittyvät kysymykset ovat etusijalla yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta. Vuoden 2008 teema ympäristön ja hevosen hyvinvointi liittyy kiinteästi edellä mainittuun toimintaan. SRL ja koko hevosala haluaa tarjota uusille ja vanhoille harrastajille turvallisen yhteisön, jossa viihtyä, jonka toiminta on mielekästä ja johon halutaan kuulua. Suuremmaksi haasteeksi nousee kyky toimia yhdessä samojen päämäärien toteuttamiseksi. Kilpailukauden seuratuin urheilutapahtuma on Pekingin olympialaiset. Ratsastuksen osalta kilpailut käydään Hongkongissa ja tavoitteena on menestyminen kouluratsastuksen ja vammaisratsastuksen (paralympia) henkilökohtaisissa kilpailuissa. 2

3 2. Organisaatio Suomen Ratsastajainliitto ry (SRL) on Suomen ratsastusseurojen, -koulujen, harraste- ja yksityistallien muodostama valtakunnallinen keskusjärjestö. Sen tarkoituksena on olla Suomessa toimivien ratsastusseurojen, alueiden ja yhteisöjäsenten aatteellisena järjestönä, toiminnallisena yhdyssiteenä ja keskuselimenä. Liiton tarkoituksena on ratsastusurheilun ja hevosharrastuksen edistäminen Suomessa. Liiton toiminta tähtää siihen, että Suomessa on mahdollisuus harrastaa ratsastusta kuntoliikuntana, kuntoutusmuotona ja kilpaurheiluna. Kansainvälisen ratsastajainliiton Fédération Equestre Internationalen (FEI) jäsenenä liitto luo jäsenilleen edellytykset kansainväliseen huippu-urheiluun. SRL:n korkeinta päätösvaltaa käyttää liittokokous, johon jäsenet kokoontuvat kerran vuodessa. Liittokokous valitsee hallituksen, jonka toimikausi alkaa liittokokousta seuraavana päivänä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa ja neljä jäsentä. Henkilövalinnat tehdään liittokokouksessa. Ehdotuksia jäseniksi vastaanottaa vaalivaliokunta. SRL:lla on kahdeksan itsenäisesti toimivaa ratsastusaluetta, joiden toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta vastaavat aluehallitukset sekä näiden puheenjohtajista koostuva aluevaliokunta. Liiton toimistossa työskentelevät pääsihteeri, koulutus- ja valmennuspäällikkö, harrastepäällikkö, nuorisopäällikkö, tiedotuspäällikkö, päätoimittaja, kilpailu- ja markkinointiassistentti, erityisryhmien lajivastaava ja rekisterivastaava sekä tallivastaava. Alueilla työskentelevät kokopäivätoimisina tai osa-aikaisina aluesihteerit, tallitarkastajat ja kilpailukalustosta vastaava henkilö. Kirjanpito- ja talouspalvelut ostetaan talon ulkopuolelta. Hallituksen alaisia valiokuntia ovat talous-, harraste- ja aluevaliokunta. Urheilujaostoja ovat este-, koulu-, kenttä-, vammais-, lännen- ja matkaratsastusjaosto sekä valjakkoajo- ja vikellysjaosto sekä näiden urheilujaostojen yhteisiä asioita ja kansainvälistä kilpailutoimintaa koordinoiva urheiluvaliokunta. Kunkin lajin lajivastaava, lajivalmentaja sekä koulutus- ja valmennuspäällikkö, kolme yhdessä, muodostavat valintakomiteat ja johtoryhmän. Maajoukkueiden valinnassa kuullaan myös maajoukkuevalmentajaa. Liitolla on myös eettisten ja oikeusturva-asioiden lautakunta, sääntövaliokunta ja kurinpitolautakunta sekä tarvittaessa erikseen nimettävä valitusvaliokunta. Liiton varsinaisia jäseniä ovat kotimaiset rekisteröidyt yhdistykset, yhteisöjäseniä ovat oikeuskelpoiset yhteisöt, kuten ratsastuskoulut ja harrastetallit. Liitolla voi olla myös kannattaja- ja kunniajäseniä sekä kunniapuheenjohtaja. Organisaatio esitellään tarkemmin liiton internetsivuilla. Toiminnan kehittymistä seurataan mm. jäsen- ja Green Card -harrastajien sekä ratsastusseurojen ja hyväksyttyjen tallien määrien pohjalta. SRL:n hallituksen vuonna 2007 asettama työryhmä jatkaa liiton rangaistus- ja valitusjärjestelmän selkeyttämistä. Rangaistus- ja valitusjärjestelmä kirjataan kilpailusääntöjen yleiseen osaan, minkä jälkeen arvioidaan mahdolliset muutostarpeet toimintasääntöihin.. Toimintasääntöesityksen toinen käsittely tapahtuu kevätkokouksessa Tavoitteena on, että uudet toimintasäännöt astuvat voimaan heti. 2.1 Toimintatavat SRL noudattaa toiminnassaan Suomen Liikunnan ja Urheilun (SLU) urheilueettisiä periaatteita, joihin kuuluvat elämän arvojen kunnioittaminen ja reilun pelin periaatteet urheilussa. Liiton tarkoituksena on ratsastusurheilun ja hevosharrastuksen edistäminen Suomessa. Toiminta on avointa ja yhteiskuntavastuullista ja päätöksenteko läpinäkyvää. Toiminnassa edistetään eettisiä elämänarvoja ja urheilussa noudatetaan reilun pelin periaatteita. 3

4 Valitut toimet perustuvat jäsenjärjestöjen kanssa yhteisesti määriteltyihin tavoitteisiin ja tehtäviin. Liiton tavoitteena on olla yksi jäsenkuntaansa parhaiten palvelevista urheilujärjestöistä. Hevosalan eri toimijoiden ja järjestöjen kanssa vaikutetaan yhteisten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi yhdessä laaditun strategian ja toimintamallin mukaisesti. Yhteistyöyritysten kanssa toimitaan avoimesti keskustellen molemminpuolisen hyödyn periaatteen mukaisesti. Toiminta on lähellä harrastajaa ja kilpailijaa. Alueilla kootaan liiton eri toimintoihin liittyviä ryhmiä, jotka yhdessä etsivät uusia ratkaisuja ja menettelytapoja omille alueilleen. SRL on koordinoijana ja kokoaa valtakunnallisia ryhmiä yhteisiin kohtaamisiin Ratsastuksen johtavat ajatukset -strategia SRL:n toimintasuunnitelman linjaukset perustuvat strategiatyöhön. Ratsastuksen johtavat ajatukset -strategiaa seurataan. Strategia on julkaistu liiton internetsivuilla. Vuonna 2008 laaditaan toimialakohtaiset (harraste, nuoriso, kilpailutoiminta) strategiat, jotka ohjaavat toimialojen vuosisuunnittelua ja perustuvat Ratsastuksen johtavat ajatukset yleisstrategiaan. Toimintaamme ohjaavat arvot: IHMINEN Ratsastus tarjoaa jokaiselle yksilölle mahdollisuuden kokea elämyksiä hevosten parissa. Ratsastus on ihmiset tasa-arvoisesti huomioon ottava laji, johon jokainen voi osallistua omien tavoitteidensa mukaisesti. HEVOSEN HYVINVOINTI JA LUONNON KUNNIOITTAMINEN Hevonen on toimintaamme yhdistävä tekijä, jonka kautta harrastajat saavat yhteyden elävään luontoon. Halu-amme luoda kestävän kulttuurin, jossa hevosen ja ympäristön hyvinvointi ovat keskeisiä arvoja. Hevostaitoja arvostetaan. YHTEISÖLLISYYS Ratsastus tarjoaa jokaiselle innostavan ja tärkeän yhteisön, johon kuulua. Talleilla, seuroissa ja alueilla vaalitaan eettisesti kestävää toimintaa. Teemme aktiivisesti työtä innostaaksemme uusia ihmisiä ja tahoja mukaan yhteisöömme Tallijärjestelmä SRL on hyväksynyt ja valvonut ratsastuskoulujen toimintaa 1970-luvulta alkaen. Harrastetallit tulivat mukaan järjestelmään 1998 ja yksityistallit kokeellisesti vuonna 2005 ja varsinaisesti Hyväksyntä perustuu kriteereihin, joissa painotetaan osaavaa ja koulutettua henkilökuntaa, hyvinvoivia hevosia, turvallisuutta ja asiakasviihtyisyyttä. Tallijärjestelmä sekä kriteerit on kuvattu tarkemmin liiton internetsivuilla. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni kriteerit täyttävä talli liittymään mukaan liiton toimintaan. 3. Pääteema 2008 Hevosen ja ympäristön hyvinvointi on vuoden pääteema. 4. Koulutus 4.1. Koulutusjärjestelmä Suomen Ratsastajainliitto ja sen alueet kouluttavat jäsenistöään ja muita lajista kiinnostuneita: valmentajiksi toimihenkilöiksi mm. kilpailutehtäviin ratsastuksen harrastus- ja nuorisotoimintaan 4

5 erityisliikunnan ohjaukseen järjestötoimintaan Koulutus on suunnattu vapaaehtoistoimintaan eikä anna ammatillista pätevyyttä. SRL ylläpitää toimihenkilörekisteriä toimihenkilökoulutuksen suorittaneista jäsenistään sekä järjestää lisenssikoulutusta toimihenkilöiden tietojen ajan tasalla pitämiseksi. Osalle kursseista on lähtötasovaatimus. Lisäksi järjestetään lajiseminaareja ja kouluttajakoulutusta. Koulutusjärjestelmän päivittämisestä ja kehittämisestä vastaa koulutus- ja valmennuspäällikkö. Koulutusjärjestelmä ja koulutuksen sisällöt esitellään tarkemmin liiton internetsivuilla, jossa julkaistaan myös vuoden 2008 koulutuskalenteri. Koulutusjärjestelmän ylläpitäminen edellyttää liitolta myös kilpailusääntöjen, erilaisten määräysten ja ohjeiden sekä koulutusmateriaalien päivittämistä ja tuottamista. Lisäksi liitto tuottaa ja kääntää ammattikirjallisuutta. Liitto vastaa toimihenkilökouluttajien kouluttamisesta ja koulutusmateriaalien päivittämisestä. Kouluttajille järjestetään myös säännölliset kouluttajatapaamiset Ammatillinen koulutus Hevosalan ammatillisesta koulutuksesta vastaavat hevosalan oppilaitokset. SRL tekee aktiivisesti yhteistyötä oppilaitosten kanssa. SRL:n koulutus- ja valmennuspäällikkö osallistuu oppilaitosten tutkintolautakuntien työhön ja liiton edustajat ovat mukana tutkintojen sisältöjen suunnittelutyössä. Yhteistyössä oppilaitosten ja opetushallituksen kanssa varmistetaan, että opettaja- ja ohjaajakoulutus täyttävät alan kansainväliset normit ja työnantajien sekä asiakkaiden vaatimukset. Oppilaitoksille lähetetään ajankohtaista tietoa ratsastuksesta. Oppilaitokset voivat tilata liitolta kurssi- ja luentopaketteja. SRL edellyttää, että sen hyväksymillä talleille ratsastuksen opetuksesta ja ohjauksesta vastaavat ammattikoulutetut henkilöt. SRL myöntää epävirallisen hevosharrasteohjaajan ammattinimikkeen käyttöoikeuden sellaisille henkilöille, jotka täyttävät myöntämisperusteet. Hevosharrasteohjaaja voi toimia SRL:n hyväksymän harrastetallilla vastuullisena ratsastusta ohjaavana henkilönä. SRL on valtuuttanut tutkintotoimikunnan puheenjohtajan allekirjoittamaan todistuksen nimikkeen käyttöoikeudesta. SRL osallistuu opetushallituksen tekemään hevostalouden perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden tarkastamistyöhön. Työ ammattikorkeakoulututkinnon saamiseksi alalle jatkuu. Hevosharrasteohjaajiksi valmistuville luodaan mahdollisuus valinnaisopintojen kautta saada lisämaininta tietyn ratsastuksen lajin erityisosaamisesta esim. islanninhevosharrasteohjaaja, valjakkoajoharrasteohjaaja kysynnän ja opetusjärjestelymahdollisuuksien antamissa rajoissa. 5. Valmennus 5.1. Valmennusjärjestelmän kuvaus SRL:n valmennusjärjestelmän tavoite on yhtenäinen, eettisesti vahvalla pohjalla oleva valmennuslinja, joka tuottaa huippu-urheilijoita ja huolehtii urheilijan urasta sekä edistää hevostaitojen kehittymistä. Valmennusorganisaatioon kuuluu päätoiminen koulutus- ja valmennuspäällikkö sekä sopimuspohjaiset lajien maajoukkue- ja aluevalmentajat. Maajoukkuevalmennus toteutetaan ensisijaisesti Ypäjän hevosopistolla. Aluevalmennus on maajoukkuevalmennuksen tukitoimi, jolla myös kartoitetaan uusia kykyjä. Maajoukkuevalmennusta ja aluevalmennusta tuetaan taloudellisesti. Lajin perustaitojen opetuksesta vastaavat ensisijaisesti ammatillisen koulutuksen saaneet ratsastuksenohjaajat ja -opettajat ratsastuskouluissa. Valmennusjärjestelmän päivittämisestä ja kehittämisestä vastaa koulutus- ja valmennuspäällikkö yhdessä lajijaostojen kanssa. 5

6 Valmennusjärjestelmä esitellään tarkemmin liiton internetsivuilla. Valmennusjärjestelmän päivittämisestä ja kehittämisestä vastaavat koulutus- ja valmennuspäällikkö sekä lajijaostot Valmennusryhmät Maajoukkuevalmennusta järjestetään vuonna 2008: Kouluratsastus: seniorit, nuoret, juniorit, ponit. A- ja B -renkaalle. Kenttäratsastus: seniorit, nuoret, juniorit, ponit. A- ja B -renkaalle. Esteratsastus: seniorit, nuoret, juniorit, ponit. A-, A-kehitys ja B -renkaalle. Valjakkoajo: yksikkö- ja parivaljakot, hevoset ja ponit. A- ja B -rengas. Matkaratsastus: A-rengas Vikellys: yksinvikeltäjät ja joukkue. A-rengas. Lännenratsastus: ei maajoukkuevalmennusta. Vammaisratsastus: A-rengas. Islanninhevoset: Tuetaan Suomen Islanninhevosyhdistyksen nimeämän maajoukkueen valmentautumista. Lajivalmentajat nimeävät maajoukkuevalmennusryhmät vuosittain kilpailutulosten ja/tai katsastusleirien perusteella. Kaikki liitto- ja aluevalmennussopimukset uudistetaan 2008 ja tehdään määräaikaisiksi ja sopimuksiin liitetään toimintasuunnitelma ja toimintakertomusvelvoite. Aluevalmennusta järjestetään vuonna 2008: koulu- ja esteratsastuksessa liiton maajoukkuerenkaisiin nimetyille juniori- ja poniratsukoille sekä alueen nimeämille aluevalmennusratsukoille, kenttäratsastuksessa liiton maajoukkuerenkaisiin nimetyille ratsukoille sekä alueen nimeämille aluevalmennusratsukoille, valjakkoajossa yksikkö- ja parivaljakoille, hevosilla ja poneilla. Nimetyt aluevalmennusvaljakot. matkaratsastuksessa nimetyille aluevalmennusratsukoille vikellyksessä yksinvikeltäjille ja joukkuealuevalmennusvikeltäjille, vammaisratsastuksessa nimetyille aluevalmennusratsukoille tuetaan Islanninhevoset ry:n nimeämien aluevalmennusratsukoiden valmentautumista. Aluevalmentajat nimeävät aluevalmennusryhmät vuosittain kilpailutulosten ja/tai katsastusleirien perusteella Valmennuksen toteutus ja tukeminen Maajoukkuevalmennus toteutetaan leirityksenä ja/tai henkilökohtaisena valmennustukena. Lajijaostot tekevät lajikohtaisen vuosisuunnitelman valmennusvuorokausien määrästä ja ajankohdasta. Maajoukkuevalmennusta tuetaan lajijaostojen vuosibudjettien mukaisesti. Aluejaostot tekevät lajikohtaisen vuosisuunnitelman aluevalmennusvuorokausien määrästä ja ajankohdasta. Valmennuspäällikkö jakaa vuosittaisen aluevalmennustuen aluekohtaisesti alueiden hakemusten perusteella. Aluevalmennusta järjestetään kyseisellä alueella asuville ratsukoille Valmennuksen tukitoimet: Olympiakomitean ja lajijaostojen henkilökohtainen valmennustuki olympialaisiin ehdolla oleville ratsastajille. olympialaisten, paralympialaisten, MM- ja EM-kilpailuiden erillisprojektit ja erillisbudjetti, jonka hallinnoinnista vastaa urheiluvaliokunta, Suomen Olympiakomitean, Paralympiakomitean, Suomen Olympiaratsastuksen Tuki ry:n ja SRL:n hallituksen erillisprojektien tukitoimet, 6

7 lajijaostojen erillisprojektit nuorten, junioreiden ja ponien kansainvälisen kilpailumenestyksen saavuttamiseksi, valmentaja- ja urheilijasopimukset valmentajakoulutuksen toteuttaminen, antidopingtyö, ammatillisen koulutuksen kehittäminen sekä yhteistyö urheiluoppilaitosten kanssa 6. Kilpailutoiminta 6.1. Kilpailujärjestelmän kuvaus Järjestelmän tavoite on ohjata kaikki kilpailutoiminta SRL:n järjestelmän mukaiseksi, linjata kilpailutoiminnan vaatimukset ja kriteerit sekä taata kilpailumahdollisuus eritasoisille ratsastajille. Lajit, joissa kilpaillaan: olympialajit: esteratsastus, kouluratsastus, kenttäratsastus muut lajit: matkaratsastus, valjakkoajo, vikellys, lännenratsastus, vammaisratsastus, askellajikilpailut (islanninhevoset) Kilpailutasot: Kilpailuharjoitus Seurakilpailut Aluekilpailut Kansallinen kilpailu Kansainvälinen kilpailu Ikäryhmät: Poniratsastajat: 16-vuotiaat ja nuoremmat poneilla ratsastavat Lapset: v (hevosilla) Juniorit: v. Nuoret: v. Seniorit: 19 v. > Pienet ponit: 140 cm ja pienemmät Isot ponit: 140,1-148 cm Nuoret hevoset: 4-, 5- ja 6-vuotiaat hevoset Kilpailujärjestelmän tarkempi kuvaus esitellään liiton internetsivuilla Kilpailukalenteri SRL anoo vuosittain kansainväliseltä ratsastajainliitolta FEI:ltä kansainvälisten kilpailuiden järjestämisoikeutta Suomessa (2-4 kilpailutapahtumaa). Järjestelyistä vastaa SRL yhdessä jäsenseurojensa ja liiton järjestämisluvan saaneiden kaupallisten yhteisöjen kanssa. 2008: CSIO Ypäjä, CSI-W+CSI-Y/J+CDI*** Helsinki, CEI** Jämijärvi. SRL myöntää jäsenseuroilleen kansallisten kilpailuiden järjestelyoikeudet. SRL ylläpitää kilpailukalenteria ja julkaisee kilpailukalenterin ja -kutsut internetsivuillaan. Kilpailujärjestelyistä vastaavat jäsenseurat. Aluejaostot myöntävät jäsenseuroilleen aluekilpailuiden järjestelyoikeudet. Alueet ylläpitävät kilpailukalenteria ja julkaisevat kilpailukalenterin ja -kutsut internetsivuillaan. Kilpailujärjestelyistä vastaavat jäsenseurat. 7

8 6.3. Kilpailutoiminnan tavoitteet menestyminen kansainvälisissä kilpailuissa joukkueena ja henkilökohtaisesti osallistuminen olympialaisiin /paralympialaisiin. 2008: 1 kouluratsastaja, 1 paralympiaratsastaja MM/EM-kilpailuihin osallistuminen ja lajikohtaisten tavoitteiden saavuttaminen Nations Cup -pisteet ja PBM-mitalisijat: 2008 estejaoston erityisprojekti. joukkue- ja henkilökohtainen menestys kansainvälisissä kilpailuissa World Cup -pisteet ja finaalipaikka koulu- ja esteratsastusfinaalipaikka joukkueosallistuminen ikäkausimestaruuksiin (EM, PBM: nuoret, juniorit, ponit). Kansallisissa kilpailuissa tavoitteena on: kilpailusääntöjen ja -ohjeiden laatiminen ja noudattaminen hyvän urheiluhengen mukaisesti, kansallisten Tähtikilpailuiden (kotimaan kansainväliset kilpailut, O-lajien SM-kilpailut ja esteiden Grand Prix -sarja) varmistaminen ja niiden laatukriteereiden vahvistaminen urakehityksen mahdollistaminen: mm. sarjakilpailujärjestelmä ja sarjakilpailusääntöjen laatiminen sekä tasa-arvoisen kilpailu- ja harrastetoiminnan ylläpitäminen Tukitoimet Taloudellinen tuki Kansainvälistä kilpailemista tuetaan lajijaostojen budjettien mukaisesti. Liitto tukee SM-kilpailujen ja kansallisten sarjakilpailuiden toteuttamista lajijaostojen budjettien mukaisesti. Liitto neuvottelee sarjakilpailuille yhteistyösopimukset. Erilaisia rahoituskanavia selvitetään suorituspaikkojen rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi. Olosuhteet ratsastuskenttien pohjatutkimuksella tuetaan kilpailujen järjestäjiä sekä parannetaan kilpailuolosuhteita. hankitaan ja ylläpidetään kilpailukalustoa, jota vuokrataan seurojen käyttöön. ylläpidetään ja kehitetään kilpailupalvelujärjestelmää KIPA ja otetaan uusi tulospalveluohjelma Equipe käyttöön. Koulutus Järjestetään kilpailutoimihenkilöiden ja tuomareiden koulutusta sekä kilpailujen markkinointi- ja tiedotuskoulutusta liiton koulutusjärjestelmän puitteissa Eettisyys Liitto antaa antidopingvalistusta sekä urheilijoiden että hevosten osalta. Dopingvalvonta tapahtuu yhteistyössä ADT:n ja Eläinurheilun Antidopingtoimikunnan kanssa. Liiton organisaatioon kuuluvat Sääntövaliokunta, joka vastaa kilpailusääntöjen päivittämisestä, Eettinen valiokunta, joka antaa valistusta jäsenkunnalle eettiseen toimintaan liittyvissä asioissa ja käsittelee tarvittaessa eettisten sääntöjen rikkomuksia sekä Kurinpitolautakunta, joka tarvittaessa käsittelee kurinpitorikkomuksiin liittyviä pienempiä asioita. Valituslautakunta valmistelee SRL:n hallituksen päätettäväksi osoitettuja valituksia ja suurempia sääntörikkomuksia. Komiteoiden tehtävänä on valistaa ja tiedottaa sekä varmistaa liiton ja sen jäsenten ja etenkin kilpailijoiden oikeusturva. Liiton hallituksen ja toimiston tehtävänä on tiedottaa eettisyyteen liittyvissä asioissa Antidopingtyö Edistetään kansallista ja kansainvälistä antidopingtyötä yhteistyössä Suomen ADT:n ja Eläinkilpailuiden Antidopingtoimikunnan kanssa. Osallistutaan kansainvälisteiden aloitteiden laadintaan ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin antidopingtyön edistämiseksi. Varmistetaan kilpailuissa menestyminen sallittuja menetelmiä käyttäen ja WADA:n sopimuksia noudattaen. Päivitetään lajisäännöt ja dopingmääräykset vuosittain ja toimitetaan ne kaikille kilpailutoiminnassa mukana oleville lisenssinhaltijoille. 8

9 laaditaan urheilija- ja valmentajasopimukset järjestetään toimihenkilö- ja valmentajakoulutusta sekä jaetaan antidopingia koskevaa tietoa ja valistusta harrastajille, kilpailijoille, valmentajille ja kilpailuorganisaatioissa toimiville. varataan antidopingtyölle erillisbudjetti toiminnan toteuttamiseen Suvaitsevaisuus Ratsastus on tasa-arvoinen ja suvaitsevainen urheilulaji, jossa naiset ja miehet voivat kilpailla samoissa luokissa. Myös rajattuja kilpailuluokkia voidaan järjestää. Kilpailujärjestelmässä kilpailuluokkavaatimukset säädellään ratsastajan tai ratsukon taitotason mukaan. Vaatimuksia voidaan myös rajata eri ikäluokkia varten. Eri kilpailutasoilla ja -luokilla mahdollistetaan kaikille osallistumismahdollisuus kilpailemiseen omien resurssiensa mukaisesti. Erityisryhmille (vammaisratsastus) on omat säännöt lajin sisäiseen kilpailutoimintaan sekä sääntölisäykset apuvälineiden käytöstä osallistuttaessa muiden kilpailulajien toimintaan. 7. Harrastustoiminta Ratsastajainliiton harrastustoimintaa ohjaa harrastevaliokunta. Koordinoinnista ja toteutuksesta vastaavat harrastepäällikkö, nuorisopäällikkö, vammaisratsastuksen lajivastaava, aluevaliokunta, työryhmät, alueiden hallitukset ja aluesihteerit. Harrastuksen toiminta-alueet ovat aikuis-, kunto- ja terveysliikunta, erityisryhmien liikunta, nuorisotoiminta, hevosmatkailu sekä tallitoiminta ja seuratoiminta. Vuonna 2008 käynnistetään harrastestrategian ja nuorisostrategian työstäminen liiton yhteisen strategian Johtavat Ajatukset linjausten mukaisesti. Alueiden harrastevastaaville määritetään toimenkuvat ja heille kootaan kansiot alueellisen harrastustoiminnan tueksi. Järjestetään aluevastaavien yhteistapaamisia. Tuetaan terveellistä ja liikunnallista elämäntapaa jakamalla aiheeseen liittyvää tietoa. Tuetaan seurojen ja tallien harrastus- ja nuorisotoimintaa työstämällä toimintamalleja ja materiaaleja sekä kannustamalla seuroja jatkamaan oman toimintansa kehittämistä. Osallistutaan aktiivisesti Nuoren Suomen toimintaan. Tehdään yhteistyötä hevosalan oppilaitosten, Suomen Hippoksen, Suomen 4H-liiton, Nuorten Akatemian, Suomen Kuntoliikuntaliitto Kunto ry:n, eri lajiliittojen, MTT:n, Hevostietokeskuksen, ProAgria Maaseutukeskusten, eri vammaisjärjestöjen ja kansainvälisen vammaisratsastusjärjestö Federation of Riding for Disabled Internationalin kanssa. Tuetaan alueita alueellisen nuoriso-, aikuis- ja vammaisratsastuksen kehittämisessä. Työtapoina ja -välineinä ovat mm. kohtaamiset, tiedottaminen, materiaalituotanto, yhteistyö ja palkitseminen. Järjestetään valtakunnallinen ratsastuksen esittelypäivä Nouse Ratsaille , teemana nuoret ratsastajat Koulutus Ratsastuksen harrasteliikunnan ja nuorisotoiminnan koulutukset ovat osa liiton koulutusjärjestelmää. Ratsastuksen opettaminen ja ohjaaminen ovat pääsääntöisesti ammattikoulutuksen saaneiden henkilöiden vastuulla. Liiton tallijärjestelmässä edellytetään, että tallien toiminnan eri osa-alueista vastaa ammattitaitoinen henkilökunta. Henkilökunnan ammattitaito on tärkeä niin oppimisen ja asiakkaiden turvallisuuden kuin hevosten hyvinvoinnin kannalta. SRL toimii aktiivisesti yhteistyössä hevosalan oppilaitosten kanssa varmistaakseen koulutustarjonnan. Nuorisokoulutuksilla tähdätään lasten ja nuorten ryhmien ohjaajien osaamisen parantamiseen sekä hevostaitojen kartuttamiseen. Yhteistyötä oppilaitosten kanssa jatketaan ja kehitetään mm. tilaamalla ja ohjaamalla opinnäytetöitä, antamalla aihevinkkejä, tarjoamalla oppilaitoksille mahdollisuutta tilata SRL:lta luentoja sekä lähettämällä oppilaitosten yhteyshenkilöille ajankohtaista tietoa ratsastuksesta. 9

10 Jatketaan Hyvinvoiva hevonen projektia yhteistyössä Suomen Hippoksen, Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen ja Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton kanssa. Kannustetaan alueita, seuroja ja talleja järjestämään yhdessä tuotetun materiaalin avulla luentoja aiheista hevosen hankinta, ruokinta, liikunta ja terveydenhoito Aikuis-, kunto- ja terveysliikunta Ratsastuksen suosio aikuisten harrastajien joukossa jatkaa kasvuaan. Lajin kunto- ja terveysvaikutukset tunnistetaan ja tutkitaan edelleen. Kannustetaan valituilla toimenpiteillä aikuisia hevostaitojen opetteluun ja monipuoliseen liikkumiseen. Jatketaan kuntohaastekilpailuja ratsastusseurojen joukkueille. Kilpailuun ilmoittautuneet joukkueet tekevät kuntotestin kilpailun alussa keväällä. Tämän jälkeen he kuntoilevat ja tekevät uuden testin kuntoilujakson lopussa alkusyksyllä. Eniten kuntoaan kohottanut joukkue on voittaja. Joukkue saa palkinnoksi päivän Helsinki International Horse Shown aitiossa. Osallistutaan työpaikkaliikunnan suurtapahtumaan Kuntofestivaaliin Helsingissä. Festivaaleilla järjestetään ratsastuksen lajikokeilu. Mukana yhteistyökumppanina on jokin liiton jäsenenä oleva ratsastuskoulu. Jatketaan aikuisten kilpailuja ja kehitetään niitä saadun palautteen perusteella. Jatketaan aikuisten harrastajien hevostaitojen kartuttamista. Jatketaan Kuntotyöryhmän toimintaa. Kuntotyöryhmä, johon kuuluu kolme liikunta-alan ammattilaista ja harrastepäällikkö, suunnittelee toimenpiteitä, joilla kohotetaan ratsastuksen harrastajien kuntoa ja parannetaan hyvinvointia Erityisryhmien liikunta Parannetaan erityisryhmien ratsastusmahdollisuuksia tarjoamalla koulutusta sekä tuottamalla tietomateriaalia. Vammaisratsastuksen ohjaaja- ja peruskurssien järjestämistä jatketaan. Järjestetään alueilla vammaisratsastuspäiviä. Pidetään kaikille avoin vammaisratsastuspäivä sekä alueyhdyshenkilöiden koulutustapaaminen. RAY:n tukema ratsastusleiritoiminta jatkuu. Jatketaan projekteja: Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien käyttö ratsastuksenopetuksessa Esteettömyys ratsastusrakentamisessa 7.4. Nuorisotoiminta Ratsastuksen Johtavat ajatukset yleisstrategian pohjalta työstetään vuonna 2008 toimialakohtainen nuorisostrategia, joka ohjaa nuorisotoiminnan vuosisuunnittelua Strategian työstö aloitetaan kevätkokouksen yhteydessä pidettävässä strategiaseminaarissa. Nuorten harrastehanke SRL sai Nuorelta Suomelta euroa tukea nuorten harrastetoiminnan kehittämiseen hankekaudelle Nuorten harrastehankkeen tavoitteet Auttaa ja rohkaista seuroja ja talleja nuorisotoiminnan kehittämisessä. Aktivoida nuoria harrastajia osallistumaan seuratoimintaan. Parantaa nuorten vaikuttamismahdollisuuksia seurojen, alueiden ja liiton toiminnassa. Tukea nuoria aikuistukiverkoston avulla. Houkutella uusia nuoria ratsastuksen pariin. Nuorten harrastetoiminta -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet: Kannustaa seuroja valitsemaan hallituksiin/johtokuntiinsa nuorisojäseniä. Ratsastuksen valtakunnallisen nuorten ryhmän toiminta. Mä oon täällä ja Harrastemanagerikoulutuksien järjestäminen yhteistyössä SRL:n ja SLU:n alueiden kanssa. Luoda selkeä toimintakonsepti junnukerhoille ja klubeille. 10

11 Vuoden 2008 Nouse Ratsaille -päivän kohderyhmänä ovat nuoret teemalla Nosta kaveri selkään. Harrastemanageritoiminnan tutuksi tekeminen ja levittäminen. Työstetään Nuoren Suomen Harrastemanagerin käsikirjaan lajikohtaista materiaalia. Seura- ja aluetoiminta Tuetaan alueellista nuorisotoimintaa (nuorisokoulutukset ja -tapaamiset sekä hevostaitokilpailujen järjestäminen) rahallisin kannustein. Alueellisen nuorisotoiminta-avustuksen euromäärä kaksinkertaistuu vuodesta eurosta 1000 euroon. Alueiden nuorisovastaavien tapaaminen järjestetään alueiden aluepäivien yhteydessä tammikuussa. Nuorisovastaavien käyttöön toimitetaan alueiden nuorisovastaavien tietopaketti- ja ideakansio päivitettynä vuotta 2008 koskevilla tiedoilla. Jatketaan Sinettiseuratoimintaa. Uusien Sinettiseurojen hakuaika on käynnissä toukokuun loppuun saakka. Ratsastuksen Sinettiseuratapaaminen järjestetään yhteistyössä Kotkan Ratsastajien kanssa Kotkassa. Kaikkiin ratsastuksen Sinettiseuroihin tehdään auditointikäynti syksyllä Käynneille osallistuu SRL:n nuorisopäällikkö sekä SLU-alueen edustaja. Kannustetaan seuroja kehittämään hevoskerhotoimintaa Nuoren Suomen lasten monipuolista liikunnan harrastamista tukevan Löydä liikunta -mallin mukaisesti. Kilpailutoiminta Jatketaan ja kehitetään ratsastuskoulujen ja harrastetallien oppilaille suunniteltuja Pollux-este- ja -taitoratsastuskilpailuja sekä laajennetaan Pollux-kilpailujen lajitarjonta hevostaitokilpailuihin. Junioriratsastajien Hevoshullu Powercup -kilpailusarjan sääntöjä muokataan joiltain osin ja kokeillaan finaalille uutta ajankohtaa alkukesästä, jolloin seura-, alue- ja loppukilpailun aikataulu tiivistyy enemmän cup-tyyppiseksi. Valtakunnallinen Hevostaitomestaruuskilpailu järjestetään Järvenpäässä, järjestäjänä Järvenpään Ratsastusseura. Koulutus ja materiaalituotanto nuorisotoiminnassa Nuori Suomi -kouluttajista huolehditaan syksyllä järjestettävän kouluttajatapaamisen, aktiivisen yhteydenpidon sekä koulutusmateriaalin tuottamisen ja päivittämisen avulla. SRL:n nuorisokoulutusjärjestelmän päivittäminen huomioiden Nuoren Suomen tarjoamat uudet koulutukset. Päivitetään sääntömuutoksien myötä Hevoskerhon ohjaajan kansio sekä Hevostaitokansio. Kannustetaan SRL:n alueita sekä seuroja nuorisokoulutuksien järjestämiseen sekä tuetaan järjestämistä omakustannushintaisella koulutusmateriaalilla. Ratsastuskilpailujen sääntö- ja toimintatapa kooste Ratsastajan opas kilpailumaailmaan päivitetään vuoden 2008 sääntömuutoksien mukaiseksi. Opas laitetaan vapaaseen käyttöön SRL:n internetsivuille. Päivitetään ratsastuksen hiljattain aloittaneille tai sitä suunnitteleville lasten vanhemmille tarkoitettu Ratsastavan lapsen vanhempainopas. Otetaan oppaasta kolmas painos. Jatketaan vuoden 2007 toimintasuunnitelmassa mainitun lasten ratsastuksenopetusta käsittelevän materiaalin työstämistä. Materiaali tehdään hyödyntäen Pesisjuniorin taitokortiston rakenneideaa Seuratoiminta Osallistutaan SLU:n Hyvä seura verkostoon. Kannustetaan harrastajia ratsastus- ja hevostaitojen jatkuvaan kartuttamiseen. Kannustetaan harrastajia aktiiviseen seuratoimintaan tarjoamalla seuroille strategiakoulutusta ja Oman Seuran Analyysi työkalu, jolla arvioida seuran toimintaa. Jatketaan alueellisten seurakohtaamisten järjestämisen tukemista. Kohtaamisten sisällöistä vastaavat alueet. Tarjotaan alueille vinkkejä kohtaamisten ohjelmien suunnitteluun. Vuoden ratsastusseurakilpailua jatketaan. Kehitetään alueellista seuratoimintaa luomalla alueellisten seuratoiminnan kehittäjien verkosto. 11

12 7.6. Tallitoiminta SRL ylläpitää tallijärjestelmää. Tallien koulutusta jatketaan yhteistyössä hevosalan hankkeiden ja ProAgria maaseutukeskusten kanssa. jatketaan alueellisia tallikohtaamisia. jatketaan Vuoden Ratsastustalli -kilpailua. Kehitetään kilpailun tiedottamista. jatketaan tallien laadun arvioinnin kehittämistä ja Laatutalli-projektia. kannustetaan talleja käyttämään ratsastusmerkkejä ryhmäjakoperusteena. osallistutaan ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailujen järjestelyihin yhteistyössä Suomen Ratsastuksenopettajayhdistyksen kanssa. kartoitetaan ei-jäsentalleja ja lähestytään niitä jäsenhankintakampanjalla Aluetoiminta SRL:n toiminta on jakaantunut maantieteellisesti kahdeksalle alueelle. Näillä alueilla on omat jaostot joiden tehtävänä on edustaa liittoa paikallistasolla ja hoitaa sille nimettyjä tehtäviä. Käytännössä aluejaostojen jäsenet, joita ovat ratsastusseurat, -koulut ja harrastetallit, valitsevat aluejaoston toteuttamaan näitä tehtäviä. Aluejaostojen lisäksi jäsenistöä palvelevat aluesihteerit. Alueiden puheenjohtajista koostuva aluevaliokunta kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Aluevaliokunta nimittää harrastevaliokuntaan aluetoiminnan edustajan. Alueiden hallitukset kokoontuvat kerran vuodessa yhteistapaamisen, jonka järjestelyvastuu kiertää vuosittain. Tapaaminen järjestetään tammi-helmikuun vaihteessa. Vuoden 2008 tapaamisen järjestelyvastuussa on Pohjois-Suomi. Alueiden tehtäviä ovat mm.: kilpailutoiminnan koordinointi, myöntämällä aluekilpailujen järjestämisoikeudet seuroille, julkaisemalla aluekilpailukalenteria sekä ohjeistamalla aluekilpailujen järjestämistä paikallinen tiedotus mm. toimittamalla tiedotuslehtiä ja internetsivuja, joilla julkaistaan mm. aluekilpailusäännöt ja kilpailukutsut aluevalmennuksen, koulutuksen ja kykyjenetsinnän toteutus erilaisten koulutusten järjestäminen esim. toimihenkilö- ja nuorisokoulutukset alueiden toimintasuunnitelmat vuodelle 2008 julkaistaan liittokokouksessa 2008 jaettavassa jaostojen toimintasuunnitelmat liitteessä. 8. Tukitoiminnot 8.1. Edunvalvonta ja yhteiskuntasuhteet Edunvalvonnan kohteina ovat erityisesti laki-, talous-, verotus- ja työsuojeluasiat, urheilijoiden työsuhde- ja palkkauskysymykset, sopimusjuridiset asiat, reitti- ja kaavoitusasiat, rakennushankkeet sekä yhteistyö kuntien ja kaupunkien kanssa. Edunvalvontaa hoidetaan yhteistyössä SLU:n edunvalvontaorganisaation ja liiton käyttämien asiantuntijoiden kanssa. Hevostalouteen liittyvässä edunvalvonnassa toimitaan keskeisten hevosalan järjestöjen kanssa laaditun yhteisen strategian ja toimintamallin nimeltä Hevosalan haasteet ja Hevosalan kehittämisohjelman mukaisesti. Ohjelman tärkeimmät kehittämisalueet ovat: Hevosyrittäjien kilpailukyvyn parantaminen Ympäristö- ja maankäyttöasiat Neuvonta- ja informaatiopalvelut Hevostalousneuvottelukunnan kautta vaikutetaan maa- ja metsätalousministeriön hevostalouden edistämiseen vedonlyönnistä kertyvien varojen käyttöön. 12

13 SRL työskentelee aktiivisesti ratsastuksen jokamiehen oikeuksien puolesta yhteistyössä mm. Suomen Ladun ja Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa sekä osallistumalla ulkoilutoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on turvata ratsukoiden oikeus liikkua maastossa ja yksityisteillä ja saada hevoset pois teiltä ja kaduilta omille, hevosille rakennetuille väylille. Toimitaan aktiivisesti reittien saamiseksi maakuntakaavoihin. Ympäristö- ja maankäyttöasiat tulevat olemaan etusijalla yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta vuonna Käytetään maankäyttöä ja kaavoitusta käsittelevään tutkimukseen Den nya hästhushållningen, brukargrupper och markanvändning - en utmaning för deltagande planering tuloksia. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda toimintamalli kunnille hevostalouteen liittyvässä maankäytössä ja kaavoituksessa. Tutkimuksen tulokset hyödynnetään liiton toiminnassa ja keskustelussa yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa. Osallistutaan ympäristöministeriön rahoittaman jokamiehenoikeuksia käsittelevän oppaan ja ohjeiden laatimiseen yhdessä muiden järjestöjen kanssa. SRL osallistuu aktiivisesti eri luontoa käyttävien järjestöjen perustamaan Ulkoilufoorumiin. SRL on jäsenenä Urheilutyönantajat ry:ssä ja pääsihteeri on mukana yhdistyksen hallituksessa. Urheilutyönantajat on Palvelutyönantajat ry:n jäsen. Pääsihteeri on myös SLU:n henkilöstövaliokunnan ja tasa-arvovaliokunnan jäsen. Hän edustaa myös liittoa Suomen Urheilijoiden Tukisäätiön valtuuskunnassa ja Nuoren Suomen liitto- ja seurapalvelun johtoryhmässä. SRL seuraa EU:n lainsäädännön vaikutusta hevostalouteen mm. hevoskuljetuksiin, -kauppaan ja eläinten lääkintään liittyen. Eri hevostalouden projektien ja hankkeiden ohjausryhmien kautta toimitaan liiton ja hevostalouden päämäärien saavuttamiseksi. Yhteistyö Bützow Nordia asianajotoimiston kautta jatkuu. Hevosalaa tunteva lakimies antaa liiton jäsenille neuvoja hevosalaan liittyvissä juridisissa asioissa. SRL maksaa kustannukset ja neuvonta on jäsenetu Ympäristöohjelma SRL seuraa EU:n ympäristölainsäädännön vaikutusta maamme hevostalouteen. SRL on mukana Agropolis Oy:n EU:n LIFE-tuen saaneessa hankkeessa toimijana ja myös sen ohjausryhmässä. Projektin nimi on Toimintamalli ekologisesti ja eettisesti kestävälle hevosurheilulle. Sen tulokset huomioidaan liiton ympäristötyössä. EquineLife hankeen laatimat ohjeet toimitetaan talleille ja seuroille sekä kilpailujärjestäjille. Pääsihteeri edustaa liittoa hankkeen ohjausryhmässä ja Kielo Kivilohkare projektiryhmässä. SRL toimii aktiivisesti lannanpolton sallimisen puolesta. Tavoitteena on kahden koepolttolaitoksen saaminen Suomeen vuoteen 2008 loppuun mennessä. Toisen sijaintipaikaksi tavoitellaan Ypäjän Hevosopistoa. Hevosalan järjestöjen ja yhteistyössä MTK:n ja Kuntaliiton kanssa jatketaan työtä kuntien suunnittelu- ja kaavoitus sekä ympäristöasioissa. Keskusteluja jatketaan ympäristöministeriön kanssa. Liitto antaa asiantuntija-apua maankäyttöön liittyvissä asioissa nettisivuillaan. Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanin kolmivuotisen Hästsam-hankkeen nimi on Uusi hevostalous, käyttäjäryhmät ja maankäyttö haaste osallistuvalle suunnittelulle. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää hevostoimintaan liittyvää suunnittelukäytäntöä ja ongelmatilanteita eri kunnissa ja antaa kuntien suunnittelulle käytännön ohjeita. Hankkeen tutkimustuloksia hyödynnetään liiton ympäristöön ja maankäyttöön liittyvässä toiminnassa. SRL puolustaa aktiivisesti ratsastuksen kuulumista jokamiehenoikeuksiin ja vastustaa näiden oikeuksien rajoittamista. Liitto on mukana eri järjestöjen kanssa projektissa, joka tähtää uuden jokamiehenoppaan julkaisemiseen. 13

14 SRL osallistuu ulkoilufoorumin toimintaan. Ulkoilufoorumi on ulkoilun edistämisen yhteistyöverkosto. Siihen kuuluu lähes 20 kansalaisjärjestöä, joiden toiminnassa ulkoilulla on keskeinen merkitys. Viranomaistahoja edustivat ulkoilun kannalta keskeisimmät ministeriöt, virastot ja tutkimuslaitokset Turvallisuus Turvallisuus on keskeisenä teemana kaikessa liiton toiminnassa. Ratsastusharrastuksen aikuistuminen ja hevostaitojen puute ovat vaikuttaneet ratsastustapaturmien määrälliseen kasvuun. SRL käy jatkuvaa keskustelua Tapiola yhtiöiden kanssa vahinkojen määristä, luonteesta ja syistä. Tavoitteena on ennaltaehkäistä vahinkoihin johtavien tilanteiden syntymistä neuvonnan ja valistuksen kautta. Vanhempainoppaasta otetaan kolmas painos ja suuren suosion saanut opas kilpailutoimintaansa aloittaville siirrettään myyntimateriaalista kaikkien saataville netissä. SRL tarjoaa jäsenilleen jäsenetuna kattavan vakuutusturvan, josta tiedotetaan Hippos lehdessä ja liiton nettisivuilla. Liiton valmentajia ja toimihenkilöitä varten on otettu vastuuvakuutus. Liitolla on oikeusturvavakuutus SRL:n vuokrattavassa kilpailukalustossa käytetään FEI:n hyväksymiä turvakannattimia Kenttäpohjaprojektia jatketaan suorituspaikkojen olosuhteiden parantamiseksi ja hevosten turvallisuuden edistämiseksi 8.4. Sidosryhmät SRL ylläpitää jatkuvaa vuoropuhelua hevosalan järjestöjen kanssa yhteisten edunvalvontaan liittyvien tavoitteiden toteuttamiseksi. Tärkeimmät sidosryhmät ovat Suomen Hippos, MTK, Kuntaliitto, eläinsuojelujärjestöt, ProAgria, Hevosopisto Oy ja muut oppilaitokset, Ratsujalostusliitto, Suomen Ratsastuksenopettajain yhdistys ja muut hevosalan järjestöt. Ratsastajainliitto toimii aktiivisesti sekä kansainvälisissä että kotimaisissa yhteisöissä suomalaisen ratsastuksen edistämiseksi sekä kilpaurheilu- että harrastemuotona. SRL on Suomen Liikunta ja Urheilun, Nuoren Suomen, Kunto ry:n sekä kansainvälisen ratsastajainliiton FEI:n jäsen. Pohjoismaiden ja Baltian maiden ratsastajainliittojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yhteisiä asioita käsitellään vuosittain kokoontuvassa forumissa. Kristian Nyman toimii liiton edustajana Olympiayhdistyksessä ja Suomen Olympiakomitean valtuuskunnassa. SRL on mukana Ypäjällä sijaitsevan Suomen Hevosurheilumuseon hallituksessa. Tavoitteena on kerätä museoon urheilumme historiaan liittyvää tärkeää materiaalia ja aineistoa. SRL:n lahjoituksina saatuja historiallista aineistoa luetteloidaan ja toimitetaan Suomen Hevosurheilumuseolle Markkinointi, varainhankinta ja suhdetoiminta Markkinoinnin tavoitteena on varainhankinnan lisääminen ja tukeminen. Tavoitteena on nykyisten yhteistyösopimusten euromääräisen tason kasvattaminen vuosittain. Sekä nykyisten yhteistyökumppaneiden säilyttämisessä että uusien yhteistyökumppaneiden hankinnassa hyödynnetään ratsastuksen sekä kansainvälisiä että kansallisia Tähtikilpailuja. Ratsastukselle myönteisen galluptutkimuksen tietoja hyödynnetään. Suomalaisten ratsastajien olympiavalmisteluista ja osallistumisesta Olympialaisiin tiedotetaan. Ratsastajien menestystä kisoissa hyödynnetään markkinoinnissa. Varainhankinnassa keskitytään yrityksiin, joille ratsastusurheilun harrastajat muodostavat kiinnostavan kohderyhmän hallituksen hyväksymän markkinointistrategian mukaisesti. Internetiä hyödynnetään markkinointivälineenä. Nykyisille yhteistyökumppaneille järjestetään vähintään kerran vuodessa tapaaminen pienryhmissä, jossa liitto informoi ajankohtaisista asioista ja ratsastuksen nykytilasta. 14

15 Yhteistyökumppaneille annetaan myös mahdollisuus keskinäiseen kanssakäymiseen ja kontaktien solmimiseen. Tapaamiset järjestetään Tähtikilpailujen yhteydessä. Keskeisten kilpahevosten omistajien ja veteraanikilparatsastajien kanssa käydään säännöllistä vuoropuhelua. Ryhmä kutsutaan kokoon yhteiseen tapaamiseen vähintään kerran vuodessa. Liitolle tärkeisiin viranomaisiin pidetään säännöllisesti yhteyttä. Tapaamisilla ja avoimella tiedottamisella annetaan yllä mainituille tahoille ajankohtaista tietoa ratsastuksesta ja sen kehityksestä sekä ylläpidetään perinteitä ja perinnetietoutta Suomessa. Jäsenetujen hankintaan panostetaan ja jäsenille myydään laadukkaita liiton omia tai yhteistyökumppaneiden tuotteita. Tavoitteena on jäsenyyden tekeminen entistä houkuttelevammaksi harrastajakunnalle. Liiton markkinointistrategia tarkistetaan vuoden 2008 aikana Viestintä Liiton valtakunnallista viestintää ohjaavat toimintasuunnitelma ja hallitus. Viestinnällä vaikutetaan yleiseen mielipiteeseen, urheilun sekä hevosalan sidos- ja kohderyhmiin päämäärinä lajikuvan muokkaaminen, harrastajamäärän kasvattaminen, hevostaidon vahvistaminen sekä hevos-, turvallisuus- ja ratsastustietouden lisääminen. Painopistealueita ovat teemavuoden tukemisen ohella hevosen hyvinvointi, turvallisuus hevosen kanssa tallissa, kentillä, maastossa ja teillä. Valtakunnallisen viestinnän toteuttamista koordinoi tiedotuspäällikkö yhteistyössä vastuualueiden omistajien kanssa. Viestinnässä pitkän tähtäyksen tavoitteita ovat vaikuttaminen päättäjiin hevostoimintaan liittyvien olosuhteiden parantamiseksi sekä lajin yhteiskunnallisen aseman kohottamiseen sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Viestintä tukee markkinointia taloudellisen ja muun tuen hankinnassa lajille sekä kampanjoiden toteutuksessa. Internetsivujen sekä kuvapankin kehitystyötä jatketaan. Liiton viestintästrategia tarkistetaan vuoden 2008 aikana. Järjestön sisäinen tiedotus Monipuolisen ja ajankohtaisen tiedon välitys seuroille, ratsastuskouluille, alueille sekä yhteisöjäsenille toteutetaan pääasiassa liiton internetsivujen kautta sekä sähköpostitse. Liitto julkaisee sähköistä seurapostia, toimittaa seuroille ja jäsentalleille postitse liitokokous- sekä kampanjamateriaaleja sekä julkaisee Ratsupostinimistä tilattavaa uutiskirjettä. Seurat pitävät yhteyttä henkilöjäseniinsä. Tarkennukset vuoden 2008 toimintasuunnitelmaan, jotka tehdään vuosikokouksessa 2008, julkaistaan liiton nettisivuilla ja Hippos-lehdessä 4/2008. Jaostojen toimintasuunnitelmat vuodelle 2009 esitetään syyskokouksessa Liitto julkaisee korkeatasoista ja monipuolista hevosalan tiedotus- ja aikakauslehteä, Hipposta, joka on myös liiton virallinen tiedotuslehti. Ulkoinen tiedotus Ulkoisen tiedotuksen painopistealueita ovat urheilutiedottaminen sekä hevosharrastukseen liittyvä hevosen hyvinvointia ja ratsastuksen turvallisuutta ja vuoden teemaa tukeva tiedottaminen. Urheilu- ja kilpailutiedottamisessa painopistealue on kansainvälisessä huippu-urheilussa. Kansallisen tason urheilutiedottamisen painopistealue ovat Tähtikilpailut, eli olympialajien seniorien SM-kilpailut, esteiden GPsarjat ja vastaavat sekä Suomessa järjestettävät kansainväliset kilpailut. Liiton uutistuotanto palvelee tiedotusvälineitä tiedotustilaisuuksien, valmiiden artikkeleiden ja oman tv-tuotannon kautta. 15

16 Kaikkia kansallisia kilpailuja ja tapahtumia liiton tiedotus palvelee yleisessä ennakkotiedottamisessa sekä järjestämällä koulutusta, neuvontaa ja laatimalla ohjeita sekä materiaaleja. Vuonna 2008 käynnistetään julkaisuvapaa, uutisajassa netin kautta toimiva kuvapalvelu tähtikilpailuista ja muista merkittävistä kilpailutapahtumista medialle. Tähtikilpailujen televisiointiin panostetaan. ImageWorksin kanssa tehdään tuotantosopimus materiaalin tuottamiseksi television urheilu-uutisten ja makasiiniohjelmien käyttöön, ammattitason kuvauskalustoa vahvistetaan edelleen lisäkameralla. Nettitelevisiointia kehitetään. YLE esittää SRL:n tuottamat koosteet tähtikilpailuista Suomen suurimmassa nettitelevisiossa YLE Areenalla. Koosteita kansainvälisistä ja kansallisista ratsastustapahtumista näytetään yhteistyössä ImageWorksin kanssa SRL:n internetin kautta. Vuoden 2008 Hevosen Hyvinvointi -mediakampanja toteutetaan yhteistyössä Suomen Hippoksen kanssa. Kampanja käynnistyy huhtikuussa mediatapahtumalla Vermossa. Ulkomailla kansainvälisissä kilpailuissa olympialaisissa, vaikeissa luokissa, GP- ja World Cup -tasoilla sekä arvokilpailuissa (MM, EM, PBM-seniorit), menestyneiden suomalaisten sijoitukset ja haastattelut toimitetaan tiedotusvälineiden käyttöön. Hippos-lehti Hippos-lehti on SRL:n virallinen tiedotus- ja jäsenlehti, joka liiton kustantamana ja julkaisemana ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa. Lehden levikintarkistus suoritetaan vuosittain ja lehti jatkaa Suomen Aikakauslehtien liiton jäsenenä. Hippos-lehti palvelee jäsenistöä ja edistää liiton toimintaa monipuolisen artikkelitarjonnan ja Info-liitteen kautta. Info-liitteen sisällön kehittäminen, kohdentaminen ja jakaminen internetpohjaisten kilpailu- ja tulospalvelu-järjestelmien kanssa jatkuu. Hippos-lehden artikkelit tukevat vuoden pääteemaa, projekteja, kampanjoita ja tavoitteiden toteutumista. Hippos-lehden ulkoasu pidetään korkeatasoisena, jotta lehti tärkeänä markkinointiviestinnän välineenä palvelee mahdollisimman hyvin myös liiton yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä sekä yhteistyöhankkeita. Jäsenkortit postitetaan Hippoksen 2 / 08 mukana. Tiedon taltiointi Liittokokouksessa julkaistaan vuosittain toimintakertomus, -suunnitelma sekä näiden tilastoliitteet. Alkuperäiset kappaleet arkistoidaan kahtena kappaleen liiton toimistossa. Liiton tiedotteet ja uutiset taltioidaan liiton internetsivujen uutis- ja ajankohtaispalstojen arkistoihin. Liitto ostaa mahdollisuuksien muukaan lehtileikkeiden ja tv-katsojalukujen seurantapalvelun. Liitto sidotuttaa arkistoitavaksi kaksi kappaletta Hippos-lehden kutakin vuosikertaa. 9. Talous Toiminnan tuotot arvioidaan 2,219 miljoonaksi euroksi. Kulujen arvioidaan nousevan 2,282 miljoonaan euroon. Hallitus esittää, että liitto tekee alijäämäisen ( euroa) budjetin vuodelle Vuosi 2008 on Olympiavuosi, suomalaisten ratsukoiden osallistuminen kilpailuun rasittaa liiton taloutta tavanomaista budjettivuotta enemmän. Liiton jäsenmäärät ovat olleet useamman vuoden ajan kasvussa ja vaikuttaneet varainhankinnan myönteiseen kehittymiseen ja sen kautta hyvään taloudelliseen tulokseen. Aktiivisen jäsenhankinnan kautta hallitus arvioi, että myönteinen kehitys jatkuu. Näin ollen ei jäsenmaksun korottamiseen ole aihetta. 16

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 www.ratsastus.fi Toimintasuunnitelma 2014 1. Esipuhe 3 2. Organisaatio 5 2.1. Organisaatiouudistus 6 2.2. Toimintatavat 6 2.3. Ratsastuksen

Lisätiedot

Ratsastuksen Johtavat ajatukset

Ratsastuksen Johtavat ajatukset Ratsastuksen Johtavat ajatukset Suomen Ratsastajainliitto 2015 Ratsastuksen johtavat ajatukset s. 3 Strategisten valintojen lähtökohdat s.4 Toimintaamme ohjaavat arvot s. 4 Toimintamme tarkoitus s. 4 Strategiset

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, Valo, Helsinki p. 09-2294 510 f. 09-149 6864 www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen,

Lisätiedot

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA Päivitetty versio, syksy 2013 Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen, Marian Seppälä, Thomas Stenius, Fred Sundwall, Nina Kaipio ja Karoliina

Lisätiedot

SRL ry:n SRLK:n liittokokoukselle 21.4.2013. Suomen Ratsastajainliiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. www.ratsastus.fi

SRL ry:n SRLK:n liittokokoukselle 21.4.2013. Suomen Ratsastajainliiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. www.ratsastus.fi SRL ry:n SRLK:n liittokokoukselle 21.4.2013 Suomen Ratsastajainliiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.ratsastus.fi SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KEVÄTKOKOUS 21.4.2013 KOKOUSKUTSU Suomen Ratsastajainliiton

Lisätiedot

SRL ry:n SRLK:n liittokokoukselle 19.4.2015. Suomen Ratsastajainliiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2014. www.ratsastus.fi

SRL ry:n SRLK:n liittokokoukselle 19.4.2015. Suomen Ratsastajainliiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2014. www.ratsastus.fi SRL ry:n SRLK:n liittokokoukselle 19.4.2015 Suomen Ratsastajainliiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 SUOMEN RATSASTAJAINLIITON

Lisätiedot

Mukaan aluetoimintaan

Mukaan aluetoimintaan Mukaan aluetoimintaan Sisällys Tervetuloa aluetoimintaan 3 Tarvitsemme sinua! 4 Tietoa on tarjolla 5 Alue = Ratsastajainliitto paikallisella tasolla 8 Kokouskäytäntö 10 Jääviys 11 Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

SRL ry:n ja SRLK ry:n liittokokoukselle 27.4.2014. Suomen Ratsastajainliiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. www.ratsastus.

SRL ry:n ja SRLK ry:n liittokokoukselle 27.4.2014. Suomen Ratsastajainliiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. www.ratsastus. SRL ry:n ja SRLK ry:n liittokokoukselle 27.4.2014 Suomen Ratsastajainliiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.ratsastus.fi SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KEVÄTKOKOUS 27.4.2014 KOKOUSKUTSU Suomen Ratsastajainliiton

Lisätiedot

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Hallinto 4 Työvaliokunta 5 Talous ja markkinointi 5 Lääkintä ja antidoping 5 Valmennus ja koulutus 5 Sääntö ja kilpailu 10 Alue

Lisätiedot

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2013

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2013 ME YHDESSÄ PIENESTÄ AMPUMAURHEILIJASTA ISOKSI IHMISEKSI HYVÄSSÄ SEURASSA SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2013 Taloussuunnitelma Toimintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. ALKUSANAT 2 2. SAL:N SUURET LINJAT 2013

Lisätiedot

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2014

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2014 LIITE 3 AMPUMAURHEILUA 95 VUOTTA INTOHIMOLLA, ILOLLA JA ANTAUMUKSELLA SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2014 Taloussuunnitelma Toimintasuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. SAL:N SUURET LINJAT 2014 3 3. PÄÄTÖSVALTA

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 2. TUKITOIMINTA...5 Talous ja markkinointi...5 Viestintä...6 Tietotekniset palvelut...7 Lajipalvelut...7 3. OLOSUHDEASIAT...8 4. KANSALLINEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 Suomen Squashliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu SISÄLTÖ 1 1. Strategia ja toiminnan painopisteet 2 2. Lasten ja nuorten squash 2 2.1. Juniorikampanja ja VOK-hanke 3 2.2. Lasten ja nuorten kilpailutoiminta

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 Hallitus 12.10.2011 Vuosikokous 27.11.2011 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Hallitus 06.10.2012 Vuosikokous 25.11.2012 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 1 Suomen Squashliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 sivu SISÄLTÖ 1 1. Strategia ja toiminnan painopisteet 2 2. Lasten ja nuorten squash 2 2.1. Juniorikampanja ja VOK-hanke 3 2.2. Lasten ja

Lisätiedot

AKK-Motorsport ry... 2. Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...10 Valmennus: AKK Driver Academy... 12. Nuorisotoiminta...

AKK-Motorsport ry... 2. Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...10 Valmennus: AKK Driver Academy... 12. Nuorisotoiminta... AKKMot or s por tr y T O I MI NT A S U U NNI T E L MA 2 0 1 4 1 SISÄLTÖ AKK-Motorsport ry... 2 Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...10 Valmennus: AKK Driver Academy... 12 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TUKITOIMINTA... 5 2.1 Talous ja markkinointi... 5 2.2 Viestintä... 6 2.3 Tietotekninen toiminta... 7 2.4 Lajipalvelut... 8 3. OLOSUHDEVALIOKUNTA...

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat... 3 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

AKK-Motorsport ry... 2. Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...12 Valmennus: AKK Driver Academy... 15. Nuorisotoiminta...

AKK-Motorsport ry... 2. Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...12 Valmennus: AKK Driver Academy... 15. Nuorisotoiminta... AKKMot or s por tr y T O I MI NT A S U U NNI T E L MA 2 0 1 5 1 SISÄLTÖ AKK-Motorsport ry... 2 Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...12 Valmennus: AKK Driver Academy... 15 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma

Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma 2 Hevosalan kehittämisohjelma Hevosala Suomessa merkityksellisempää kuin ehkä tiedätkään. Hevosala vaikuttaa Suomen 75 500 hevosta tarvitsevat rehuntuotantoa

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2014

Toimintakäsikirja 2014 Toimintakäsikirja 2014 Kaustisen Pohjan Veikot Yleisurheilu 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5... 5 1.1 Toiminnan perusperiaatteet... 5 1.1.1 Arvot... 5 1.1.2 Missio... 6 1.1.3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2009

Toimintasuunnitelma 2009 Toimintasuunnitelma 2009 LIITON tavoitetila ja toiminta-ajatus Tavoitetila Sukeltajaliiton uudessa strategiassa keskiössä on sukeltaja, joka haluaa toimia järjestäytyneesti, on innostunut, taitava, luotettava,

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2 2. TUKITOIMINTA 3 Talous- ja markkinointi Viestintä Tietotekniset palvelut 3. OLOSUHDEASIAT 7 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 6. NUORISO-,

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot