Pienalue-estimointi (78189) Kevät Risto Lehtonen Helsingin yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pienalue-estimointi (78189) Kevät 2011. Risto Lehtonen Helsingin yliopisto"

Transkriptio

1 Pienalue-estimointi (78189) Kevät 2011 Risto Lehtonen Helsingin yliopisto

2 Pienalue-estimointi Kurssin kotisivu 2

3 Hyöyllisiä taustatietoja Otantamenetelmät Lehtonen R. an Djerf K. (2008). Survey sampling reference guielines. Luxembourg: Eurostat Methoologies an Working papers Saatavilla vapaasti osoitteessa: Tilastollisten mallien perusteita Lineaariset mallit Yleistetyt lineaariset mallit 3

4 Maailmanlaajuinen treni Yhteiskunnassa on lisääntyvä tarve tuottaa luotettavia tietoja alueellisille ja muille populaation (perusjoukon) osajoukoille Estimation for omains Small area estimation EU:n tutkkimuksen puiteohjelmien projekteja EURAREA Project ( ) AMELI Project ( ) SAMPLE Project ( ) 4

5 SAE Conferences EWORSAE European Working Group on Small Area Estimation SAE2005 (University of Jyväskylä) SAE2007 (University of Pisa) SAE2009 (University of M. Hernanez, Elche) Forthcoming: SAE2011 (University of Trier) SAE2013 (Polan) 5

6 Kirjallisuutta Rao J.N.K. (2003). Small Area Estimation. New York: John Wiley & Sons. Lehtonen R. an Pahkinen E. (2004). Practical Methos for Design an Analysis of Complex Surveys. Secon Eition. Chichester: John Wiley & Sons. Web extension: VLISS-Virtual Laboratory in Survey Sampling 6

7 Kirjallisuutta Lehtonen R. an Djerf K. (es.) (2001). Lecture Notes on Estimation for Population Domains an Small Areas. Statistics Finlan: Reviews 2001/15. Lehtonen R. an Veijanen A. (2009). Designbase methos of estimation for omains an small areas. Chapter 31 in Rao C.R. an Pfeffermann D. (Es.). Hanbook of Statistics. Vol. 29B. Sample Surveys: Inference an Analysis. New York: Elsevier. 7

8 SAE: Laskentatyökaluja SAS 9.2 Proceures SURVEYMEANS Proceure SURVEYREG - DOMAIN-lause EURAREA-projekti SAS-makro Stanar estimators SAS-makro EBLUPGREG Ohjelma DOMEST Ari Veijanen & Risto Lehtonen R-kielisiä ohjelmia 8

9 JOHDANTO LÄHESTYMISTAPOJA 9

10 Käsitteitä ja määritelmiä Perusjoukon osajoukko Domain Pienalue Small area Lääni, maakunta, seutukunta, kunta Väestön emografiset ja sosioekonomiset osajoukot Yritysten toimialakohtaiset osajoukot Estimoiaan otosaineiston perusteella tunnuslukuja: Kokonaismääriä Totals Keskiaroja Means Osuuksia Proportions Meiaaneja määritellyille perusjoukon osajoukoille (omains, small areas) 10

11 Erikoistapaus - SAE Small area estimation, SAE Estimointi tilanteessa, jossa osajoukkojen otoskoko on pieni Vaihtoehtoinen määritelmä (Partha Lahiri): Small area = Domain of interest, for which the sample size is not aequate to prouce reliable irect estimates 11

12 Tyypillinen estimointitehtävä Määritellään ja ientifioiaan osajoukot Osajoukkojen U lkm D on yleensä suuri Spesifioiaan tulosmuuttujan y parametrit Osajoukkototaalit Keskiarvot Y t / N, 1,..., D missä t k U y k N on osajoukon koko pj:ssa 12

13 Esimerkkejä Työttömien kokonaismäärän estimointi alueittain sukupuolen ja ikäryhmän mukaan muoostetuissa osajoukoissa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen aineisto Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen meiaanin estimointi kunnittain EU:n SILC-tutkimusaineisto Alueellisten köyhyysasteien estimointi EU:n SILC-tutkimusaineisto 13

14 Tärkeitä kysymyksiä Osajoukkojen tyyppi? Suunnitellut / Ei-suunnitellut osajoukot Planne omains / Unplanne omains Aineistolähteet? Otosaineisto Lisäinformaatio Estimaattorin tyyppi? Suora / Epäsuora Direct / Inirect Asetelmaperusteinen / Malliperusteinen Design base / Moel-base Mallin tyyppi? Lineaarinen / Epälineaarinen Linear / Non-linear Kiinteät vaikutukset / Sekamallit (Mixe moels) 14

15 Osajoukon tyyppi Suunnitellut osajoukot Planne omains Tärkeimmät osajoukkotyypit pyritään määrittelemään otanta-asetelmassa ositteiksi (strata) Osajoukkojen otoskoot on kiinnitetty Otoskoot hallitaan kiintiöintimenetelmillä (allocation) Liian pienet otoskoot voiaan välttää Ei-suunnitellut osajoukot Unplanne omains Osajoukkojen otoskoot ovat satunnaismuuttujia Voi tulla osajoukkoja joien otoskoko pieni Käytännössä yleinen tilanne (Miksi?) 15

16 U s U U Planne omains U U Population Population omain Domains = Strata s U Sample in omain Sample size n in omain is fixe 1,..., D 16

17 U s s U U Unplanne omains U s U Population Sample Population omain s s U Sample in omain Sample size n in omain is ranom 1,..., D 17

18 Suora ja epäsuora estimaattori Suora estimaattori Direct estimator Direct omain estimator uses values of the variable of interest y only from the time perio of interest an only from units in the omain of interest (Feeral Committee on Statistical Methoology, 1993) Suunniteltujen osajoukkorakenteien tilanne Epäsuora estimaattori Inirect estimator Inirect omain estimator uses values of the variable of interest y from a omain an/or time perio other than the omain an time perio of interest Ei-suunniteltujen osajoukkorakenteien tilanne 18

19 Esimerkki: Suora HT-estimaattori Asetelmaperusteinen Horvitz-Thompson estimaattori tˆ HT yk / k k s käyttää y-arvoja vain osajoukosta s t ˆHT on suora estimaattori 19

20 Esimerkki: Suora GREG-estimaattori Suora asetelmaperusteinen malliavusteinen GREG-estimaattori t ˆ y ˆ ( y y ˆ ) / GREG k U k k s k k k käyttää lineaarisia malleja jotka on spesifioitu erikseen kullekin osajoukolle: Y x β, k U, 1,..., D k k k missä β on osajoukkokohtainen, ja y x β ˆ ovat sovitteita, laskettu jokaiselle ˆk k k U 20

21 Esimerkki: Epäsuora GREG-estimaattori Epäsuora asetelmaperusteinen GREG-estimaattori t ˆ y ˆ ( y y ˆ ) / GREG k U k k s k k k käyttää lineaarista mallia Y x β, k U k k k jossa vektori β on yhteinen kaikille osajoukoille ja y x β ˆ lasketaan kaikille k U ˆk k 21

22 Esimerkki: Epäsuora SYN-estimaattori Epäsuora malliperusteinen synteettinen SYN-estimaattori tˆ SYN k U yˆ k käyttää lineaarista mallia Y x β, k U k k k jossa β on yhteinen kaikille osajoukoille ja y x β ˆ lasketaan kaikille k U ˆk k 22

23 Voiman lainaaminen Borrow strength Epäsuorat estimaattorit pyrkivät lainaamaan voimaa Muista osajoukoista (spatiaalinen imensio) Saman osajoukon aikaisemmista mittauksista (temporaalinen imensio) Tyypillistä erityisesti pienten osajoukkojen tilanteissa (pieni otoskoko) Borrowing strength käytetään usein malliperusteisissa SAE-tilanteissa 23

24 Estimointitehtävä Suuri osajoukko Large omain Osajoukko jossa on mahollista tuottaa riittävällä tarkkuuella asetelmaperusteinen suora (irect) estimaatti Tämän kurssin alue: Estimation for omains an small areas Pieni osajoukko Small omain Pieni osajoukko = Osajoukko jossa ei ole mahollista tuottaa riittävällä tarkkuuella asetelmaperusteinen suora (irect) estimaatti Tarvitaan malliperusteisia epäsuoria (inirect) estimaattoreita Voiman lainaaminen Borrowing strength 24

25 Lisäinformaatio Kaikissa tarkasteltavissa menetelmissä on olennaista: Perusjoukkoa koskevan lisäinformaation hyvä saatavuus - Auxiliary ata, auxiliary information - Rekistereistä saatavat lisätieot, apumuuttujat Lisäinformaation tuonti estimointiproseuuriin tilanteeseen soveltuvien tilastollisten mallien avulla - Lineaariset mallit, logistiset mallit, sekamallit - Yleistetyt lineaariset sekamallit (Generalize linear mixe moels) 25

26 Asetelmaperusteiset menetelmät Asetelmaperusteiset suorat estimaattorit Horvitz-Thompson (HT) estimaattorit Hájek-tyyppinen estimaattori Asetelmaperusteiset malliavusteiset estimaattorit Suoria tai epäsuoria estimaattoreita Yleistetyt regressioestimaattorit (generalize regression estimators) GREG Kalibrointiestimaattorit - Särnal, Swensson an Wretman (1992) - Lehtonen, Särnal an Veijanen (2003, 2005) - Lehtonen an Pahkinen (2004), luku 6 - Lehtonen an Veijanen (2009) 26

27 Malliperusteiset menetelmät Synteettiset estimaattorit SYN EBLUP- ja EBP-estimaattorit Empirical Best Linear Unbiase Preictor Empirical Best Preictor Rao (2003) EURAREA-projekti, Domest-ohjelma Bayes-menetelmät Empirical Bayes, Hierarchical Bayes Poverty mapping Worl Bank, Peter Lanjouw, Chris Elbers, PovMap Software 27

28 HUOM: Tilastollisen mallin rooli Asetelmaperusteinen GREG Malleja käytetään avustavina työkaluina GREG-estimaattorit ovat malliavusteisia (moel-assiste) Malliperusteinen SYN Nojautuu kokonaisuuessaan tilastolliseen malliin SYN-estimaattorit ovat malliperusteisia (moel-base) tai mallisionnaisia (moel-epenent) 28

29 Estimaattoreien ominaisuuksia Table 1 Asetelmaperusteiset estimaattorit HT, GREG Likimain harhattomia Varianssi voi kasvaa suureksi, jos osajoukon otoskoko on pieni - Varianssi pienenee otoskoon kasvaessa Malliperusteiset estimaattorit SYN, EBLUP, EBP Harhaisia määritelmän mukaan (All moels are wrong but some are useful). - Harha ei pienene otoskoon kasvaessa! Varianssi voi olla pieni myös pienissä osajoukoissa MSE voi olla suuri jos harha on ominoiva 29

30 Estimaattoreien tilastollisten ominaisuuksien vertailu Osajoukkojen totaalien t estimaattoreien vertailu: Harha: Bias Bias( tˆ ) ( ˆ E t ) t Varianssi: 2 Precision Var( tˆ ) ( ˆ ( ˆ E t E t )) Keskineliövirhe: Accuracy 2 2 MSE( tˆ ) E( tˆ t ) Var( tˆ ) Bias ( tˆ ) 30

31 Design-base properties of estimators Bias Precision (Variance) Accuracy (Mean Square Error, MSE) Confience intervals Design-base methos HT, GREG, MC Design unbiase (approximately) by the construction principle Large variance for small omains Variance ecreases with increasing sample size MSE = Variance (or nearly so) Vali esign-base CI can be constructe Moel-base methos SYN, EBLUP, EB Design biase Bias oes not necessarily approach zero with increasing sample size Small variance for small omains Variance ecreases with increasing sample size MSE = Variance + square Bias Accuracy can be poor if the bias is substantial Vali esign-base CI not necessarily obtaine 31

32 Estimaattoreien työnjako Asetelmaperusteisia estimaattoreita (HT, GREG) käytetään tyypillisesti suurille osajoukoille (suuri otoskoko, pieni varianssi). Malliperusteisia estimaattoreita (SYN, EBLUP) käytetään pienille osajoukoille, (pieni otoskoko, pieni varianssi) joissa asetelmaperusteiset estimaattorit toimivat huonosti (suuri varianssi).

33 Natural application areas of estimation approaches by omain sample size DOMAIN SAMPLE SIZE ESTIMATION APPROACH Minor Meium Major Moel-base Synthetic SYN EBLUP, EBP Design-base Horvitz-Thompson HT GREG, MC Applicability 0 Not at all + Low ++ Meium +++ High 33

34 Selecte literature - Design-base Särnal, C.-E., Swensson, B. an Wretman, J. (1992). Moel assiste survey sampling. New York: Springer. Lehtonen R. an Pahkinen E. (2004). Practical Methos for Design an Analysis of Complex Surveys. Secon Eition. Chichester: John Wiley & Sons. Chapter 6. Lehtonen R. an Veijanen A. (2009). Design-base methos of estimation for omains an small areas. Chapter 31 in Rao C.R. an Pfeffermann D. (Es.). Hanbook of Statistics. Sample Surveys: Inference an Analysis. Vol. 29B. New York: Elsevier. 34

35 35

36 Selecte literature - Design-base Lehtonen, R. an Veijanen, A. (1998). Logistic generalize regression estimators. Survey Methoology 24, Lehtonen R., Särnal C.-E. an Veijanen, A. (2003). The effect of moel choice in estimation for omains, incluing small omains. Survey Methoology, 29, Lehtonen R., Särnal C.-E. an Veijanen A. (2005). Does the moel matter? Comparing moel-assiste an moelepenent estimators of class frequencies for omains. Statistics in Transition, 7, Särnal, C.-E. (2007). The calibration approach in survey theory an practice. Survey Methoology 33,

37 Selecte literature - Moel-base Rao J.N.K. (2003). Small Area Estimation. New York: John Wiley & Sons. Longfor N. (2005). Missing Data an Small-area Estimation: Moern Analytical Equipment for the Survey Statistician. New York: Springer. Fay, R.E., an Herriot, R.A. (1979). Estimates of income for small places: an application of James-Stein proceure to census ata. JASA 74,

38 Selecte literature - Moel-base Battese, G.E., Harter, R.M., an Fuller, W.A. (1988), An Error-Components Moel for Preiction of County Crop Areas Using Survey an Satellite Data, JASA 80, Ghosh, M., an Rao, J.N.K. (1994). Small area estimation: an appraisal. Statistical Science 9, Jiang J. an Lahiri P. (2006). Mixe moel preiction an small area estimation. TEST 15,

PUHEENJOHTAJANPALSTA... 2 SIHTEERIN KOMMENTTI... 4 SUOMEN TILASTOSEURA 1920 2010, JUHLAPÄIVÄLLINEN STS 90 VUOTTA...

PUHEENJOHTAJANPALSTA... 2 SIHTEERIN KOMMENTTI... 4 SUOMEN TILASTOSEURA 1920 2010, JUHLAPÄIVÄLLINEN STS 90 VUOTTA... 1 Sisällysluettelo PUHEENJOHTAJANPALSTA......................................... 2 SIHTEERIN KOMMENTTI........................................... 4 SUOMEN TILASTOSEURA 1920 2010, JUHLAPÄIVÄLLINEN STS 90

Lisätiedot

PASW Statistics 18 tuoteperhe

PASW Statistics 18 tuoteperhe PASW Statistics 18 tuoteperhe Sisältö Peruspaketti: 3 PASW Statistics Programmability 4 Lisämodulit: PASW Tables 5 PASW Regression 6 PASW Advanced Statistics 7 PASW Forecasting 8 PASW Exact Tests 9 PASW

Lisätiedot

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO D 2010 2 TAMPERE 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS JULKAISUSARJA D VERKKOJULKAISUT

Lisätiedot

UNIVERSITY OF VAASA. Asunto- ja osakesijoitukset optimaalisessa portfoliossa

UNIVERSITY OF VAASA. Asunto- ja osakesijoitukset optimaalisessa portfoliossa UNIVERSITY OF VAASA DEPARTMENT OF ECONOMICS WORKING PAPERS 2 Petri Kuosmanen Asunto- ja osakesijoitukset optimaalisessa portfoliossa VAASA 2002 3 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 3 1. JOHDANTO 5 1.1. Tutkimuksen

Lisätiedot

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA AB Mat-.08 Sovelletun matematiikan erikoistyöt PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA Teppo-Heikki Saari, 58096R 9. helmikuuta 008 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknillisen fysiikan ja matematiikan

Lisätiedot

Peruskoululaisten yhteiskunnallisen osaamisen estimointi sekamallilla: sovellus ICCS 2009 -aineistoon. Tilastotieteen pro gradu -tutkielma

Peruskoululaisten yhteiskunnallisen osaamisen estimointi sekamallilla: sovellus ICCS 2009 -aineistoon. Tilastotieteen pro gradu -tutkielma Peruskoululaisten yhteiskunnallisen osaamisen estimointi sekamallilla: sovellus ICCS 2009 -aineistoon Tilastotieteen pro gradu -tutkielma Tuomo Huttu Matematiikan ja tilastotieteen laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Toimenpiteiden vaikutusten arviointi empiirisessä mikrotaloustieteessä

Toimenpiteiden vaikutusten arviointi empiirisessä mikrotaloustieteessä Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 3/2006 Toimenpiteiden vaikutusten arviointi empiirisessä mikrotaloustieteessä Tuomas Pekkarinen uppsalan yliopisto 1. Johdanto t oimenpiteiden arvioinnilla (engl.

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOSEURAN VUOSIKIRJA 2013 2014 ÅRSBOK FÖR STATISTISKA SAMFUNDET I FINLAND 2013 2014

SUOMEN TILASTOSEURAN VUOSIKIRJA 2013 2014 ÅRSBOK FÖR STATISTISKA SAMFUNDET I FINLAND 2013 2014 SUOMEN TILASTOSEURAN VUOSIKIRJA 2013 2014 ÅRSBOK FÖR STATISTISKA SAMFUNDET I FINLAND 2013 2014 THE YEARBOOK OF THE FINNISH STATISTICAL SOCIETY 2013 2014 2014 SISÄLLYSLUETTELO ESIMIEHEN PALSTA.... 3 SIHTEERIN

Lisätiedot

Asuntoyhteisöjen taloustilasto 2008

Asuntoyhteisöjen taloustilasto 2008 Asuminen 2009 Boende Housing Asuntoyhteisöjen taloustilasto 2008 Statistics on the Finances of Housing Corporations Asuminen 2009 Boende Housing Asuntoyhteisöjen taloustilasto 2008 Statistics on the Finances

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA 6/94 Pia Ahlqvist Tutkimusosasto 23.3.1994 Käteisrahan kysyntä Suomessa 1992 FINLANDS BANKS DISKUSSIONSUNDERLAG BANK OF FINLAND DISCUSSION PAPERS Suomen Pankki PL 160,

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos R KIELEN PERUSTEET Lukijalle Tavoitteet Tämä kirja esittelee R-kielen perusteet ja muutamia ohjelmointiin liittyviä

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä 17.5.2013. Noora Nikula

Alkusanat. Helsingissä 17.5.2013. Noora Nikula VR-lähiliikenteen matkustajamäärien estimointi sekä matkan pituuksien mallintaminen automaattisilla matkustajalaskentalaitteilla kerättyjen näytteiden perusteella Noora Nikula Helsingin Yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tapauskohtaisten eläkkeiden tilastollinen ennustaminen

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tapauskohtaisten eläkkeiden tilastollinen ennustaminen Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tapauskohtaisten eläkkeiden tilastollinen ennustaminen SHV-harjoitustyö (suppea) Tiina Seppänen 11.9.2014 Sisältö Abstract... 1 1 Johdanto... 2 2 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen

Lisätiedot

Big Data: Google-haut ennustavat työttömyyttä Suomessa

Big Data: Google-haut ennustavat työttömyyttä Suomessa ETLA Raportit ETLA Reports 14.8.2014 No 31 Big Data: Google-haut ennustavat työttömyyttä Suomessa Joonas Tuhkuri * * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, joonas.tuhkuri@etla.fi ja Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

Liiketoimintatiedon hallinta ja analytiikka. esimerkkinä energiayhtiö

Liiketoimintatiedon hallinta ja analytiikka. esimerkkinä energiayhtiö Liiketoimintatiedon hallinta ja analytiikka esimerkkinä energiayhtiö Matti Vartiainen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Joulukuu 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Luonnontieteiden

Lisätiedot

Työpaikkojen keskittymisen vaikutukset työmatkaan ja väestön sijoittumiseen. Olli Lehtonen, Olli Wuori ja Toivo Muilu

Työpaikkojen keskittymisen vaikutukset työmatkaan ja väestön sijoittumiseen. Olli Lehtonen, Olli Wuori ja Toivo Muilu 138 Työpaikkojen keskittymisen vaikutukset työmatkaan ja väestön sijoittumiseen Olli Lehtonen, Olli Wuori ja Toivo Muilu 138 Työpaikkojen keskittymisen vaikutukset työmatkaan ja väestön sijoittumiseen

Lisätiedot

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin testaaminen epälineaaristen aikasarjamallien avulla 1

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin testaaminen epälineaaristen aikasarjamallien avulla 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 98. vsk. 4/2002 VÄITÖKSIÄ Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin testaaminen epälineaaristen aikasarjamallien avulla 1 Carolina Sierimo VTT, Tutkija ETLA 1 Lectio praecursoria

Lisätiedot

12 Väylähankkeiden toteuttaminen

12 Väylähankkeiden toteuttaminen 12 Väylähankkeiden toteuttaminen Helsinki- Vantaa valmistautuu 20- lukuun mittavalla kehittämisohjelmalla Sami Kiiskinen, Finavia Oyj 1. Lähtökohdat Helsinki-Vantaan lentoaseman merkitys Euroopan ja Aasian

Lisätiedot

Diplomityö. Tarkastaja: Ulla Ruotsalainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Diplomityö. Tarkastaja: Ulla Ruotsalainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston JARKKO PEKKARINEN Suuridimensioisen optimointiongelman ratkaiseminen numeerisesti kineettisten parametrien suurimman uskottavuuden estimaatin määrittämiseksi PET-sinogrammiaikasarjasta Diplomityö Tarkastaja:

Lisätiedot

INFORS 1 / 2009. Ilmaston muutos. Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti. FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry

INFORS 1 / 2009. Ilmaston muutos. Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti. FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry INFORS Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti 1 / 2009 Ilmaston muutos FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry Finnish Operations Research Society www.operaatiotutkimus.fi Suomen Operaatiotutkimusseura

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta AB30A8000 Kandidaatintutkielma KORKOFUTUURIEN MARKKINATEHOKKUUS. Toni Tuominen 0265174

Kauppatieteellinen tiedekunta AB30A8000 Kandidaatintutkielma KORKOFUTUURIEN MARKKINATEHOKKUUS. Toni Tuominen 0265174 Kauppatieteellinen tiedekunta AB30A8000 Kandidaatintutkielma KORKOFUTUURIEN MARKKINATEHOKKUUS Toni Tuominen 0265174 1 JOHDANTO... 2 1.1 TAVOITTEET... 2 1.2 RAJOITTEET... 3 1.3 RAKENNE... 4 2 TEORIA...

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Tekesin rahoituksen vaikutus työn tuottavuuteen

Tekesin rahoituksen vaikutus työn tuottavuuteen ETLA Raportit ETLA Reports 23.10.2014 No 35 Tekesin rahoituksen vaikutus työn tuottavuuteen Mika Pajarinen * Petri Rouvinen ** * Etlatieto Oy, mika.pajarinen@etla.fi ** Etlatieto Oy, petri.rouvinen@etla.fi

Lisätiedot

Kotien reaaliaikainen sähkönkulutuksen mittaaminen ja havainnollistaminen

Kotien reaaliaikainen sähkönkulutuksen mittaaminen ja havainnollistaminen SUOM E N YM PÄ R ISTÖ KE S K U K S E N RA P ORTTE JA 7 2 0 0 8 Kotien reaaliaikainen sähkönkulutuksen mittaaminen ja havainnollistaminen - HEAT 07 projektin tulokset Nissinen Ari, Alku Panu, Heine Pirjo,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Ilkka Rinne TILIRAHAN ARVOSTAMINEN, KORKORISKIN HALLINTA JA SUOMEN TALLETUSMARKKINAT Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Tiedonvälitystekniikka II ATM-verkkojen liikenteen hallinta 1

Tiedonvälitystekniikka II ATM-verkkojen liikenteen hallinta 1 Tiedonvälitystekniikka II ATM-verkkojen liikenteen hallinta 1 Seuraavilla sivuilla käsitellään ATM-verkkojen liikenteen hallintaa eri näkökulmista. Ensimmäiset kolme lukua muodostavat yleisen mutta suppean

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen

ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen ITIL Suomenkielinen sanasto, v1.0, 29 heinäkuuta 2011 perustuu englanninkieliseen sanastoon v1.0, 29 heinäkuuta 2011 ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen Tämä sanasto on vapaasti ladattavissa. Katso

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan.

Lisätiedot