OPETTAJIEN TYÖELÄMÄJAKSO SAKSAN EISENACHISSA Raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETTAJIEN TYÖELÄMÄJAKSO SAKSAN EISENACHISSA 26.2. 10.3.2012. Raportti"

Transkriptio

1 OPETTAJIEN TYÖELÄMÄJAKSO SAKSAN EISENACHISSA Raportti Lahden diakonian instituutti Satumaija Simola, lehtori Anne-Maria Karjalainen, lehtori

2 Sisällys 1. TOP:n ilo-hanke Työelämäjakson tavoitteet Eri toimintaympäristöihin tutustuminen ja työskentely Saksassa Ensimmäinen viikko työelämäjaksosta Toinen viikko työelämäjaksosta Pohdintaa ja kehittämiskohteita... 6 Liite 1. Opiskelijoiden raportti työssäoppimisesta Saksan Eisenachissa... 7

3 1. TOP:n ilo-hanke Hankkeen kuvaus Hankkeen innovaatio on syntynyt Lahden diakonian instituutin koko henkilöstölle järjestetyssä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittämispäivässä. Hankkeen tarkoituksena on työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laadunvarmistus, työpaikkaohjaajien perehdytyksen ja kansainvälisen työssäoppimisen kehittäminen. Hankkeen kohde kotimaiset ja kansainväliset työpaikkaohjaajat opiskelijat opetushenkilöstö alueelliset työpaikat kotimaiset ja kansainväliset yhteistyöoppilaitokset Hankkeen tavoitteet Parannetaan koulutuksen ja työelämän yhteistyötä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöissä. Kehitetään ulkomailla suoritettavia työssäoppimisjaksoja ja ammattiosaamisen näyttöjä. Kehitetään ja hyödynnetään opiskelijoiden, opettajien ja työpaikkaohjaajien vertaisoppimista. Edistetään opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia työssäoppimisen avulla. Hankkeen toteutus Yhteiset perehdyttämistilaisuudet työelämälle ja opiskelijoille (1. ja 3. opiskeluvuoden opiskelijat). Opiskelijoiden kahden viikon kansainvälinen työssäoppiminen yhdistettynä opettajien työelämäjaksoon Vertaisoppiminen perehdyttämistilaisuuksissa ja kansainvälisillä jaksoilla. Tiivis ja toimiva yhteistyö työelämän kanssa mahdollistaa opiskelijoiden työllistymisen kotimaassa ja ulkomailla. Hankkeen yhteistyötahot Alueelliset työssäoppimispaikat Diakonisches Bildungsinstitut, Eisenach, Saksa ROC Arcus College, Heerlen, Hollanti 2. Työelämäjakson tavoitteet Asetimme työelämäjaksollemme seuraavia tavoitteita: 1

4 Tutustua saksalaiseen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaustyöhön sekä lastensuojelu/sosiaalityöhön Saada opetukseen uusia malleja, menetelmiä ja ideoita Tutustua paikallisiin hankkeisiin ja projekteihin Nähdä yhdyskuntatyön juuria Tutustua yhteistyökouluumme ja nähdä saksalaista opetustyötä, -menetelmiä ja tiloja. Kehittää omaa ammatillista osaamista ja vahvistaa ammatti-identiteettiä Lähteä reissuun avoimin mielin 3. Eri toimintaympäristöihin tutustuminen ja työskentely Saksassa 3.1. Ensimmäinen viikko työelämäjaksosta Matkustimme Lahdesta Saksan Eisenachiin bussilla, lentokoneella ja junalla yhdessä kuuden opiskelijan ryhmän kanssa. Saavuimme perille Eisenachiin iltayöstä ja majoittauduimme Jugendherberge Arthur Beckeriin. Meitä oli vastassa yhteistyökoulumme edustaja, sydämellinen Maike Bolduan miehensä kanssa Tutustuimme yhteistyökoulumme Diakonisches Bildungsinstitut Johannes Falkin koulutusohjelmiin ja toimintaan yhdessä opiskelijaryhmämme kanssa. Esittelijöinä toimivat koulun opiskelijat, joista osa oli ollut muutama vuosi aikaisemmin Lahdessa työssäoppimassa. Opiskelijat esittelivät meille kouluun tutustumisen jälkeen Eisenachin kaupunkia Aloitimme päivän yhteistyökoululla, jossa jaoimme työssäoppimispaikat opiskelijoillemme ja tutustuimme työpaikkaohjaajiin ja työssäoppimispaikkoihin. Päädyimme siihen, että kaksi opiskelijaa menivät työssäoppimaan Eastendin nuorisotalolle, yksi opiskelija aloitti työssäoppimisen pienryhmäkoti Wohngruppe Marientalissa ja kolme opiskelijaa työllistyivät AWO-AJS ggmbh, Kindervillaan eli pienryhmäkotiin. Pohdimme omaa työelämäjaksoamme ja päädyimme malliin, jossa tulisimme kiertämään mahdollisimman monia erilaisia työpaikkoja kahden viikon aikana. Malli palvelisi meitä saamaan kokonaiskuvan nuoriso- ja vapaa-ajanohjaustyöstä sekä sosiaalisesta vahvistamisesta Saksassa. Päivän päätteeksi saimme tutustua Bachin elämään ja elämäntyöhön Eisenachin Bachhausissa. Lisäksi osallistuimme pienimuotoiseen Bachin konserttiin Aloitimme päivän tutustumalla pienryhmäkoti Wohngruppe Marientalin toimintaan jossa myös yksi opiskelijamme suoritti työssäoppimista. Opinryhmäkodissa opimme paikallista sijaishuoltotyön mallia, minkälaisia koulutuksia/ammatteja sijaishuollossa työskentelevillä on sekä sivusimme saksalaista 2

5 sosiaalihuoltojärjestelmää mikä kiinnosti erityisesti yhteiskunnallisten aineiden opettajan näkökulmasta. Erityisesti opimme yhteisökasvatukseen liittyviä toimintamalleja ja menetelmiä. Kuulimme minkälaista perhetyötä pienryhmäkoti tekee sijoitettujen lasten/nuorten perheiden kanssa. Saimme kattavan esityksen Evangelisches Johannesstift Jugendhilfe ggmbh säätiön toiminnasta, joka ylläpitää myös ko. pienryhmäkotia. Työskentelymenetelmistä voisi mainita mm. pieneläinhoito, lautapelit, yhteisökokoukset ja palkitsemisjärjestelmä. Lisätietoa pienryhmäkodista: Iltapäivällä vierailimme toisessa pienryhmäkodissa nimeltään AWO-AJS ggmbh, Kindervilla, jossa työskenteli kolme opiskelijaamme kahdella eri osastolla. Tämä valtavassa linnassa sijaitseva pienryhmäkoti on myös säätiön ylläpitämä. Pienryhmäkodissa sijaitsee myös kriisiosasto, johon sosiaalityöntekijä ja poliisi voivat kiireellisesti sijoittaa lapsia ja nuoria. Työskentelymenetelmistä nostaisimme erityisesti esille savipajan (jossa on oma ohjaaja), liikuntaharrastusten moninaisuus, lautapelit, ja esim. liikennevalot. Lapsilla ja nuorilla on joka päivälle sovitut kiertävät työtehtävät ja vastuualueet. Yhteydenotot biologisiin vanhempiin, koulun alkaminen, harrastukset ym. näkyvät seinällä olevasta aikataulutaulusta Vierailimme nuorisotalo Eastendissä, joka sijaitsi keskusta-alueen ulkopuolella ja siellä työskenteli kaksi opiskelijaamme. Nuorisotalolla on pelitila (lautapelit, darts sekä konsolipelit), keittiö (jossa tehdään nuorten kanssa ruokaa), oleskelutila, bändikämppä, pyöräkorjaamotila ja ulkopelikenttä. Nuorisotalo pitää läheisellä koululla toimintaa sirkustoiminnan, tanssitoiminnan ja vierailujen merkeissä. Nuorisotalolla järjestetään paljon urheilutapahtumia, mm. jalkapalloturnaus, tikkakisa jne. Valokuvaus oli vahvasti mukana nuorisotalon arjessa, valokuvista oli muodostettu useita kuvakollaaseja seinille. Toiminta ja menetelmät muistuttivat paljon suomalaista nuorisotalotoimintaa, vaikkakin esim. sirkustoiminta oli uutta ja erityistä. Tämän vierailun jälkeen matkustimme paikallisbusseilla tutustumaan pohjoisen kaupunginosan Kinderund Jugendzentrums Nordlich yhdyskuntatyön keskukseen. Alue, jossa keskus sijaitsee on sosiaalisesti erittäin haastavaa mm. työttömyyden, päihteiden käytön, kouluttamattomuuden ja maahanmuuttajien määrän takia. Oli erittäin mielenkiintoista saada vierailla yhdyskuntatyön syntymaassa ja nähdä miten malli toimii Saksassa. Keskus oli tarkoitettu lähiön kaikenikäisille ja näimmekin talolla vierailemassa kaikenikäisiä vauvoista ikääntyviin. Mukaamme tarttui esimerkkejä työskentelymalleista, menetelmistä sekä paikallisista projekteista. Olemme pystyneet hyödyntämään näitä malleja ja esittelemään projekti-ideoita omassa opetuksessamme Suomessa. Keskuksessa on pienellä hinnalla mahdollisuus ruokailuun, muuten toiminta on ilmaista. Kävijöillä on mahdollisuus sanomalehtien lukemiseen, tietokoneiden käyttöön, keskusteluun työntekijöiden kanssa, pelaamiseen (pingis, lautapelit jne), diskoihin ja bänditapahtumiin osallistumiseen 3

6 sekä leiri- ja retkitoimintaan. Lisäksi kerran viikossa talolla on vanhempaintreffit joiden aikana vanhemmilla on mahdollisuus keskustella työntekijöiden kanssa ja kehittää omia taitojaan vanhempina. Työskentelymenetelminä käytetään erilaisia kerhoja mm. sirkuskerho, musiikkikerho, kitarakerho sekä esim. tapahtumia. Saimme tutustua erilaisiin osavaltion laajuisiin ja paikallisiin projekteihin. Näistä hyvänä esimerkkinä on Miteinander Leben Rap-Workshop jonka tuotoksena syntyneen musiikkivideon saimme mukaamme talolta. Toinen projekti johon tutustuimme oli Jobstyler-projekti, jossa tavoitteena oli lisätä nuorten työllistymistä. Kolmantena tutustuimme Türingerin laajuiseen Freie Energie-projektiin, jossa tavoitteena on nuorten kanssa työskennellä erilaisin luovin menetelmin (rap-musiikki, runot, luova kirjoittaminen). Lisätietoja Nordlichista: Illalla vierailimme Lutherhaussissa, jossa saimme tutustua Lutherin elämäntyöhön ja uskontomme syntyyn Jatkoimme tutustumista Nordlichiin. Olimme mukana sirkuskoulussa sekä keskustelimme työntekijöiden kanssa. Suomessakin yhdyskuntatyötä tehdään monilla paikkakunnilla mallikkaasti, mutta haasteena on rahoitus. Monilla mm. asukastuvilla on ainoastaan työllistettyjä henkilöitä töissä. Toimiva malli vaatisi päätoimisia ammattilaisia. Opimme vierailustamme sen, että tähän työskentelymalliin ja siihen, että työtä tekevät palkatut ammattilaiset kannattaisi panostaa. Yhdyskuntatyö olisi myös mahtava työssäoppimisympäristö nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelijoille, koska työmuodossa on mukana kaikenikäisiä ihmisiä. Meille heräsi myös ajatus, että sirkusmenetelmään kannattaisi nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajia kouluttaa jo opiskeluvaiheessa. Eräänä tulevana hankeideana koko diakoniasäätiöllemme olisi perustaa tiloihimme yhdyskuntatyön keskus Lauantaipäivänä teimme opiskelijoiden kanssa retken läheiseen Erfurtin kaupunkiin. Erityisesti ilahduimme Nukkumatin kohtaamisesta. 4

7 Lauantaina olimme lisäksi seuraamassa emäntämme Maiken perheen kanssa paikallista käsipallo-ottelua Thsv Eisenach vs. TSG Friesenheim Sunnuntaiaamuna osallistuimme paikallisen luterilaisen kirkon messuun. Tämän jälkeen teimme yhdessä opiskelijoiden kanssa retken Wartburgin linnaan Toinen viikko työelämäjaksosta Vietimme maanantaipäivän yhteistyökoulullamme Diakonisches Bildungsinstitut Johannes Falkissa. Olimme mukana oppitunneilla ja keskustelimme opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Tutustuimme opetusmenetelmiin, tutkintoihin ja opiskelijaruokailumalliin. Saimme kutsun osallistua keskiviikkona olevaan opettajien kevätjuhlaan. Illalla pistäydyimme Eisenachin automuseossa Jalkauduimme kumpikin lehtori omille tahoillemme: toinen meni päiväksi tutustumaan tarkemmin pienryhmäkoti Wohngruppe Marientalin arkipäivään ja toinen Tagesgruppe Kiwi:n päiväryhmätoimintaan. Kiwiä ylläpitää Evangelisches Johannesstift Jugendhilfe ggmbh säätiö. Tagesgruppe on tarkoitettu avohuollon tukitoimena lastensuojelun asiakasperheiden lapsille. Keskus tekee myös vahvaa perhetyötä. Lapset tulivat koulun jälkeen keskukseen ja lähtivät klo koteihinsa. Keskimäärin yksi lapsi on keskuksen toiminnassa mukana noin kaksi vuotta. Päivän ohjelmana oli ruoan laittamista, ruokailua, hammaspesua, rentoutumista, läksyjen tekemistä, omien kehittämistarpeiden kanssa työskentelyä, ulkoilua, välipalaa ja päivän päätteeksi yhteinen keskustelu päivän kulusta ja palkitseminen Vierailimme Kinder und Jugendzentrum Alte Posthaltereissa, nuorisotalossa, joka sijaitsee Eisenachin keskustassa. Tämä nuorisotalo on Eisenachin kaupungin ylläpitämä (www.eisenach.de). Toimintamallina oli biljardi, pokeri, kahvila, graffitien teko, bänditoiminta, skeittimahdollisuus, diskot ja tapahtumat ja yhteistyö koulujen kanssa. Nuorisotalon yhteydessä oli pienempien lasten iltapäiväkerhotoimintaa Torstaina teimme opiskelijoiden kanssa retken Buchenwaldin keskistysleirille Weimarissa jossa tutustuimme Saksan lähihistoriaan Paluumatkamme Suomeen alkoi varhain aamulla. Matkustimme ensin Berliiniin, jossa vietimme päivän turisteina. Näimme Berliinin valtiopäivätalon, Branderburgin torin ja portin, vanhaa Berliinin muuria, Checkpoint Charlien sekä muita Berliinin historiasta kertovia nähtävyyksiä. 5

8 Olimme aamuyöstä perillä Lahdessa. 4. Pohdintaa ja kehittämiskohteita Kaiken kaikkiaan työelämäjakso Saksassa oli onnistunut ja antoisa. Se toi rohkeutta uusiin tilanteisiin ja vieraalla kielellä toimimiseen. Työelämäjaksomme toimintamalli syntyi tietyllä tavalla olosuhteiden pakosta, koska meille ei oltu järjestetty etukäteen tiettyjä työpaikkoja. Mallin vahvuutena oli se, että näki monenlaista työtä, erilaisia ammattilaisia ja eri toimintaympäristöjä sekä menetelmiä. Samalla pystyimme käymään opiskelijoiden työssäoppimispaikoissa ja tukemaan ja auttamaan heitä. Opiskelijat kokivat tämän tärkeänä. Opiskelijoiden ohjauksen tarve korostui ulkomailla ollessa. Jokaisena iltana meillä oli ryhmän kanssa iltapiiri, jossa reflektoimme päivän oppimiskokemuksia. Toimintamallin heikkous on se, että tutustuminen eri paikkoihin jää melkoisen pinnalliseksi. Sen sijaan jos opettajat työskentelisivät yhdessä työpaikassa koko kahden viikon ajan, jäsentyisi työelämän kokonaisuus paremmin ja eheämmin. Tällaisessa työelämäjaksomallissa työpaikan tulisi olla riittävän haastava ja monipuolinen. Molemmissa toimintamalleissa on siis omat vahvuutensa ja heikkoutensa myös vajaa kahden viikon jakso on aikana todella lyhyt. 6

9 Liite 1. Opiskelijoiden raportti työssäoppimisesta Saksan Eisenachissa Opimme reissun aikana paljon toisistamme, kulttuurista, arjesta ja työpaikoistamme. Tuttua Suomesta oli mm. lastenkoti- ja nuorisotalotoiminta. Paljon oli samanlaisia pelejä ja leikkejä kuin meillä. Top-jakso tuki paljon ammattiinkasvua. Rohkaistui puhumaan vierasta kieltä ja työskentelemään ilman yhteistä kieltä. Tulimme toimeen myös lasten kanssa, vaikka emme puhuneet samaa kieltä. Pelit olivat loistava työväline. Matka myös kasvatti paljon ihmisenä. Tutustuimme kaikki moniin uusiin ihmisiin. Suosittelemme ehdottomasti kaikille! Oli todella mahtava reissu ja mahtava porukka mukana. Oli mukavaa että opettajatkin pääsivät työvaihtoon. Oli hienoa että paikallisen koulun opiskelijat olivat ystävällisiä ja avustivat meitä. Meillä oli joka ilta palaveri, jossa kävimme yhdessä päivän asioita läpi ja keskustelimme muuten vain. Tällainen työharjoittelujakso antaa paljon enemmän kuin Suomessa oleva. Olemme hyvin kiitollisia tällaisesta mahdollisuudesta. Ja tekniikka, jolla reissuun voi päästä on hyvä. Ahkerasta opiskelusta palkitaan. Saksa on todella upea maa ja saimme kaikki varmasti mahtavia kokemuksia ja ihanat muistot reissusta. Olemme ehdottomasti tällaisten harjoitteluiden kannalla. Toivottavasti koulullamme on jatkossakin mahdollisuus laittaa opiskelijoita maailmalle. KIITOS :) Saksassa työssäoppimassa olivat kuusi opiskelijaa ryhmästä DINU09S. 7

RAPORTTI: Työelämäjakso Heerlenissä Hollannissa 1.10. 13.10.2012

RAPORTTI: Työelämäjakso Heerlenissä Hollannissa 1.10. 13.10.2012 RAPORTTI: Työelämäjakso Heerlenissä Hollannissa 1.10. 13.10.2012 Sirpa Kähönen ja Arja Visanko Lahden diakonian instituutti 1 1.TOP:n ilo-hanke Arja Visangon ja Sirpa Kähösen työelämäjakso oli 1.10. 13.10.2012

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

KANNATTAAKO KANSAINVÄLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN? Kokemuksia Tšekeistä

KANNATTAAKO KANSAINVÄLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN? Kokemuksia Tšekeistä KANNATTAAKO KANSAINVÄLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN? Kokemuksia Tšekeistä Opinnäytetyö Metsäalan perustutkinto Metsuri-metsäpalveluiden tuottaja Noora Jormakka Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskus 30.05.2013 Pohjoisen

Lisätiedot

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON koulutukset YRITTÄJYYSKASVATUKSEN PALVELUJA OLE HYVÄ! Hyvä opettaja, Kädessäsi on YES Etelä-Savon katalogi, johon olemme koonneet joitakin alueen koulujen parhaita

Lisätiedot

TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12. ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf)

TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12. ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf) TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12 ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf) Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Ville Krannila Kaisa Aho,

Lisätiedot

TRIANGLE-HANKE BENCHMARKING-MATKA HOLLANNIN ZWOLLEEN 1.-4.10.2013

TRIANGLE-HANKE BENCHMARKING-MATKA HOLLANNIN ZWOLLEEN 1.-4.10.2013 TRIANGLE-HANKE BENCHMARKING-MATKA HOLLANNIN ZWOLLEEN 1.-4.10.2013 TRIANGLE-HANKKEEN BENCHMARKING-MATKA HOLLANNIN ZWOLLEEN 1.- 4.10.2013 Matkan tavoitteet TRIANGLE-hankkeen tavoitteena on löytää kansainvälisen

Lisätiedot

TRIANGLE-HANKE BENCHMARKING-MATKA SAKSAN CHEMNITZIIN 8.-11.5.2012

TRIANGLE-HANKE BENCHMARKING-MATKA SAKSAN CHEMNITZIIN 8.-11.5.2012 TRIANGLE-HANKE BENCHMARKING-MATKA SAKSAN CHEMNITZIIN 8.-11.5.2012 TRIANGLE-HANKKEEN BENCHMARKING-MATKA SAKSAN CHEMNITZIIN 8.- 11.5.2012 Matkan tavoitteet TRIANGLE-hankkeen tavoitteena on löytää kansainvälisen

Lisätiedot

Kuopion Monikulttuurikeskus. Kompassi

Kuopion Monikulttuurikeskus. Kompassi Kuopion Monikulttuurikeskus Kompassi 2014 Tervehdys! Elämä on matka Aika tarkalleen vuosi sitten sain tiedon, että minut oli valittu koordinaattorin sijaisuuteen Kompassiin. Olin juuri pääsiäislomalla

Lisätiedot

Vinkkejä valmennukseen maailmalta

Vinkkejä valmennukseen maailmalta Vinkkejä valmennukseen maailmalta Terveisiä kansainvälisiltä työelämäjaksoilta! Kirsi Coco Tuija Auramo Timo Rasinaho Nina Östman Virpi Pikkuaho Joskus on mentävä kauas, jotta näkee lähelle. Tässä esitteessä

Lisätiedot

Yrittäjyyden Ikkuna -katalogi

Yrittäjyyden Ikkuna -katalogi Yrittäjyyden Ikkuna -katalogi Yrittäjyyskasvatuksen palveluja lähellä sinua! Hyvä yrittäjyyskasvatuksen toimija, Luet parhaillaan SeDuuni2-hankkeessa tuotettua Yrittäjyyden ikkuna -katalogia, jossa on

Lisätiedot

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Best Buddies -projekti (RAY 2011 2013), 2013

Lisätiedot

Videot vetivät verkkosivuille. Muutosta Horisontissa TIEDOTTEET YLITTIVÄT UUTISKYNNYKSIÄ. Pilottihanke koulunuokku Akku. Mediapajat fuusioituvat

Videot vetivät verkkosivuille. Muutosta Horisontissa TIEDOTTEET YLITTIVÄT UUTISKYNNYKSIÄ. Pilottihanke koulunuokku Akku. Mediapajat fuusioituvat Muutosta Horisontissa Pilottihanke koulunuokku Akku HELMIKUU 2012 TIEDOTTEET YLITTIVÄT UUTISKYNNYKSIÄ Videot vetivät verkkosivuille Mediapajat fuusioituvat Nuorisopalveluiden toimintaa vuonna 2011 Sisältö

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Taustaa...2 Jäsenistön tarve synnytti projektin Turun Seudun Yksinhuoltajat ry...2 Projekti osana lähihoitajaopiskelijan opintoja Turun

Taustaa...2 Jäsenistön tarve synnytti projektin Turun Seudun Yksinhuoltajat ry...2 Projekti osana lähihoitajaopiskelijan opintoja Turun Taustaa...2 Jäsenistön tarve synnytti projektin Turun Seudun Yksinhuoltajat ry...2 Projekti osana lähihoitajaopiskelijan opintoja Turun Ammatti-instituutti...5 Projektikoordinaattorin näkökulma...7 KaMu-projektin

Lisätiedot

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI Opintomatka Hollantiin 14 18.5.2013. Ikäosaavat palvelualueet Etelä-Savossa hanke Ikäosaavat palvelualueet vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa-hanke

Lisätiedot

Opteri. tarinoita työelämäosaajilta. Kiipula

Opteri. tarinoita työelämäosaajilta. Kiipula Opteri tarinoita työelämäosaajilta Kiipula Opteri - tarinoita työelämäosaajilta Toimituskunta Anne Heikkinen Eeva-Kaarina Leskinen Leena Piha ISBN 978-952-99381-9-3 (nid.) ISBN 978-952-99843-0-5 (PDF)

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

Vuorovaikutus asiakastyössä Aistienmenetelmällä

Vuorovaikutus asiakastyössä Aistienmenetelmällä Laurea-ammattikorkeakoulu Vuorovaikutus asiakastyössä Aistienmenetelmällä Pilottiraportti syksy 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Pilotin tausta ja tarkoitus... 2 2. Toimijat... 2 3. Tavoitteet... 3 4. Toiminnan

Lisätiedot

Lions Club Espoo/Keskus

Lions Club Espoo/Keskus Palv Leijona 17.4.07.qxd 18.4.2007 20:52 Sivu 1 No:14 2007 Punainen Sulka 2006 jälleen tuloksellinen kampanja Lions Club Espoo/Keskus jakoi klubi-iltansa yhteydessä 8. maaliskuuta 2007 Punainen Sulka 2006

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Nina Eskola

Lisätiedot

Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 12/2014. Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti

Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 12/2014. Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 12/2014 VÄL KKY Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti Sisällysluettelo Kansainvälisyys - erityisestä arjeksi 4-5 HAMIn meijerialan ja HAMKn bio- ja elintarviketekniikan

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat

Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat Tiimitehtävä -Team Wimma Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat Teoria ja käytännön kokemukset työharjoittelusta Anne Kinnunen c12020 Taimi Manninen c12024 Susanna Johansson c12016 Tuija Virtanen

Lisätiedot

MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN

MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN Innostu kansainvälisyydestä! Miten kansainvälisyys saadaan yhdistettyä järjestön toimintaan? Mitä tapoja on järjestää kansainvälistä toimintaa ja

Lisätiedot

Kulttuuri osaksi hyvinvointia hankkeen päätösraportti

Kulttuuri osaksi hyvinvointia hankkeen päätösraportti Kulttuuri osaksi hyvinvointia hankkeen päätösraportti 11.4.2011 Elisa Heikkilä Projektityöntekijä Meri- Lapin Työhönvalmennus säätiö Sisällys Sisällys... 2 1 Kulttuuri osaksi työhyvinvointia... 5 1.1 Taustaa...

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Uusi paikallisuus

Lasten ja nuorten Uusi paikallisuus Liisa Ojala Lasten ja nuorten Uusi paikallisuus Toimintamuodot Kemissä, Kemijärvellä ja Rovaniemellä vuonna 2013 Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi Paikallisuus -hanke 5/2014 SISÄLLYS ESIPUHE 1. UUSI PAIKALLISUUS

Lisätiedot

MATKARAPORTTI / NORJA 28.10. 2.11.2013

MATKARAPORTTI / NORJA 28.10. 2.11.2013 MATKARAPORTTI / NORJA 28.10. 2.11.2013 On the Go Towards Multicultural Nursing Teams VETPRO Koordinaattori: Hyria Osallistujat: Liisa Nuutinen / Hyria liisa.nuutinen(at)hyria.fi Heli Pispala-Tapio / Amiedu

Lisätiedot

KEMILÄINEN. Puistoalueet päivittyivät kesällä. Kemiläinen työllistämismalli. Kemin kaupungin tiedotuslehti / numero 3/2013. Lue lisää sivuilta 3

KEMILÄINEN. Puistoalueet päivittyivät kesällä. Kemiläinen työllistämismalli. Kemin kaupungin tiedotuslehti / numero 3/2013. Lue lisää sivuilta 3 KEMILÄINEN Kemin kaupungin tiedotuslehti / numero 3/2013 Puistoalueet päivittyivät kesällä Lue lisää sivuilta 3 Kemiläinen työllistämismalli Lue lisää sivulta 9-12 TÄSSÄ NUMEROSSA Pääkirjoitus 2 Puistoalueet

Lisätiedot