RAPORTTI: Työelämäjakso Heerlenissä Hollannissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI: Työelämäjakso Heerlenissä Hollannissa 1.10. 13.10.2012"

Transkriptio

1 RAPORTTI: Työelämäjakso Heerlenissä Hollannissa Sirpa Kähönen ja Arja Visanko Lahden diakonian instituutti

2 1 1.TOP:n ilo-hanke Arja Visangon ja Sirpa Kähösen työelämäjakso oli Hollannin Heerlenissä, ja se perustui TOP:n ilo-hankkeeseen. Seuraavassa on lyhyt kuvaus TOP:in ilosta. Hankkeen kuvaus Hankkeen innovaatio on syntynyt Lahden diakonian instituutin koko henkilöstölle järjestetyssä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittämispäivässä. Hankkeen tarkoituksena on työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laadunvarmistus, työpaikkaohjaajien perehdytyksen ja kansainvälisen työssäoppimisen kehittäminen. Hankkeen kohde kotimaiset ja kansainväliset työpaikkaohjaajat opiskelijat opetushenkilöstö alueelliset työpaikat kotimaiset ja kansainväliset yhteistyöoppilaitokset Hankkeen tavoitteet Parannetaan koulutuksen ja työelämän yhteistyötä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöissä. Kehitetään ulkomailla suoritettavia työssäoppimisjaksoja ja ammattiosaamisen näyttöjä. Kehitetään ja hyödynnetään opiskelijoiden, opettajien ja työpaikkaohjaajien vertaisoppimista. Edistetään opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia työssäoppimisen avulla. Hankkeen toteutus Yhteiset perehdyttämistilaisuudet työelämälle ja opiskelijoille (1. ja 3. opiskeluvuoden opiskelijat). Opiskelijoiden kahden viikon kansainvälinen työssäoppiminen yhdistettynä opettajien työelämäjaksoon Vertaisoppiminen perehdyttämistilaisuuksissa ja kansainvälisillä jaksoilla. Tiivis ja toimiva yhteistyö työelämän kanssa mahdollistaa opiskelijoiden työllistymisen kotimaassa ja ulkomailla. Hankkeen yhteistyötahot Alueelliset työssäoppimispaikat

3 2 ROC Arcus College, Heerlen, Hollanti Diakonisches Bildungsinstitut, Eisenach, Saksa 2. Työelämäjakson tavoitteet Asetimme työelämäjaksollemme seuraavia tavoitteita: - tutustua hollantilaiseen terveydenhuoltojärjestelmään - tutustua hollantilaiseen hoitotyöhön ja hoitotyön koulutukseen - saada opetukseen ja ohjaukseen uusia malleja, menetelmiä ja ideoita - tutustua heidän toteuttamaansa tutkivan oppimisen malliin - tutustua erilaisiin toimintaympäristöihin joissa malli on käytössä - tutustua paikallisiin projekteihin ja hankkeisiin - kehittää omaa ammatillista osaamista ja vahvistaa ammatti-identiteettiä - tutustua hollantilaiseen kulttuuriin - kielitaidon kehittäminen - verkostoituminen - aikaa reflektointiin suomalaisten ja hollantilaisten kollegojen kesken Toiveenamme oli, että ohjelmassa olisi riittävää väljyyttä, koska työskentelimme jatkuvasti vieraassa ympäristössä ja vieraalla kielellä. 3. Eri toimintaympäristöihin tutustuminen 3.1 Arcus College Yleistä tietoa Arcus Collegesta. Koulu sijaitsee Kaakkois-Hollannissa Heerlenissä. Koulu on ammatillinen koulutuskeskus (Regional Centre for Vocational Education and Training), jossa on 9000 opiskelijaa, 400 erilaista koulutusohjelmaa, ja noin 700 työntekijää viidessä eri toimipisteessä. Opiskelijat ovat iältään vuotiaita, pääosin naisia. Meidän vierailumme suuntautui toukokuussa 2012 valmistuneeseen Zorgacademieen eli hoitotyön keskukseen.

4 3 Oppilaitoksessa koulutetaan kolmannen ja neljännen tason (Nurse level 3 ja 4) hoitajia. Kolmannen tason hoitajat vastaavat suomalaisessa koulutuksessa lähihoitajia ja neljännen tason hoitajat ovat sairaanhoitajia. Oppilaitoksessa käytetään opetuksessa Competence Based Learning menetelmää. Tällä tarkoitetaan lyhyesti määriteltynä tiedon, taidon ja asenteen integroimista. Opiskelijat etsivät itse vastauksia asetettuihin kysymyksiin, ja opettajat toimivat valmentajina, eivätkä tiedon jakajina. Opiskelijat saavat mallin avulla paremmat oppimisstrategiat ja oppivat kysymään oikeita kysymyksiä. Opiskelijoista tulee oman oppimisprosessinsa haltijoita ja ovat kantavat itse vastuun oppimisesta ja oppimisen tuloksista. Koulu asettaa tavoitteet ja opiskelija itse valitsee keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Kävimme monia reflektointikeskusteluja hollantilaisten kollegojemme kanssa Arcus Collegessa. Lisäksi olimme seuraamassa opetusta sekä teoria- että laboraatiotunneilla. Tänä syksynä koulussa aloittaneet opiskelijat käyttävät pelkästään digikirjoja ja jokaisella tunnilla heillä on mukana omat kannettavat tietokoneet. Opetus perustuu pääasiassa kysymyksiin, joihin opiskelijat etsivät vastauksia ja joita teoriatunnilla käydään läpi koko ryhmän kanssa. Osallistuimme myös opiskelijoiden järjestämään Mini Symposiumiin, jonka aiheena oli Technologie in de Zorg 2020 eli hoitotyön teknologia Erää sairaanhoitajaksi opiskelevien ryhmä oli valmistellut symposiumin kutsunut muita ryhmiä kuulijoiksi, varannut tilan, tilannut tarjoilut, pyytänyt asiantuntijan puheenvuoron sekä valmistanut itse puheenvuoroja tilaisuuteen. 3.2 Sevagram Heerlenissä sijaitseva Sevagram, vanhusten hoivakoti (elderly care) on yksi Arcus Collegen yhteistyökumppani. Osasto, jolla vierailimme, oli kuntoutusosasto keuhko-, syöpä- ja sydänpotilaille. Osastolla hoidetaan eri sairaaloista tulevia potilaita kotikuntoiseksi. Hoitoajat pyritään pitämään maksimissaan 6 viikossa, mutta se ei ole aina mahdollista. Pyrkimyksenä olisi myös, että potilaat olisivat yli 65-vuotiaita, mutta sekään ei aina toteudu. Osaston opettaja Nicole ilmaisi mielenkiintonsa vastaanottaa opiskelijoita työssäoppimisjaksolle Lahden diakonian instituutista. Sevegramin dementiaosastolla hyödynnetään uutta teknologiaa muun muassa käyttämällä robottihyljettä Paroa potilaiden aktivoimiseksi ja rauhoittamiseksi. Katsoimme osastolla Paron käytöstä kertovan DVD:n. Filmi löytyy YouTubesta englannin kielellä nimellä Paro. Robotin käytöstä on tehty useampia tutkimuksia. Dementiaosasto on jaettu itsenäisiin, pääasiassa kahdeksan potilaan yksiköihin. Niissä henkilökunta huolehti yhdessä potilaiden kanssa kaikesta, muun muassa perushoidosta, pyykki- ja ruokahuollosta ja

5 4 siivouksesta. Tällä pyritään siihen, että elämä olisi mahdollisimman kodinomaista, viihtyisää ja työntekijöiden vaihtuvuus olisi mahdollisimman vähäistä. Sevagramissa meille esiteltiin koko sairaala. Sairaalan koulutustiloissa sijaitsi kabinetteja, jotka oli nimetty Euroopan maiden suurien kaupunkien mukaan. Sieltä löytyivät muun muassa Helsinki ja Tukholmakabinetit. Kuntoutusosaston opettaja on vieraillut aikaisemmin Helsingissä ja Tukholmassa ja on kovasti kiinnostunut yhteistyöstä meidän oppilaitoksemme kanssa. Keskustelimme eutanasiaan ja yleensä kuolemaan liittyvistä hoitotyön käytännöistä Hollannissa ja Suomessa. 3.3 Atrium Hospital Atrium Hospital on Heerlenin keskussairaala ja Arcus Collegen yhteistyökumppani. Sairaalassa toimivat kaikki erikoisalat sekä kaksi osastoa, joiden toiminnasta ovat vastuussa pääasiassa opiskelijat. Toinen on 4. kerroksen neurologinen, toinen 11. kerroksen kirurginen osasto. Näille osastoille valikoituu henkilökunta, joka pystyy opettamaan ja ohjaamaan sekä antamaan hoitovastuun opiskelijoille. Myös osastojen opiskelijat valikoidaan huolella. Kaikki opiskelijat eivät pysty näiden osastojen vaatimaan itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn. Henkilökuntaa koulutetaan sairaalan ja Arcus Collegen toimesta säännöllisesti. Osastoilla, joiden toiminnan päävastuu on opiskelijoilla, myös pidemmälle edenneet opiskelijat ohjaavat nuorempia opiskelijoita. Varsinainen henkilökunta valvoo, ja huolehtii siitä että toiminta on asianmukaista ja turvallista. Jokaisella osastolla on lisäksi omat opettajat, jotka vastaavat vakituisen henkilökunnan koulutuksesta sekä muun muassa opiskelijoiden pitämistä osastotunneista. He myös järjestävät taitotestejä henkilökunnalleen tietyin väliajoin. Me olimme osastoilla kahtena päivänä. Toisena päivänä oli osaston opiskelijan pitämä osastotunti selän välilevyn esiinluiskahduksesta. Osastotunti ja sitä seuraava keskustelu käytiin hollanniksi, mutta ymmärsimme siitä suuren osan. Kävimme tutustumassa sairaalan teho-osastoon. Osastoa esitteli meille sairaanhoitaja Pascal. Meillä oli tarkoitus mennä tutustumaan myös synnytysosastoon, mutta etukäteen sovitulle ajalle oli osastolle tullut runsaasti ruuhkaa, eivätkä he pystyneet ottamaan meitä vastaan.

6 5 3.4 Mondriaan Mondriaan on myös Arcus Collegen yhteistyökumppani. Se on katkaisuhoitoklinikka, jossa hoidetaan alkoholista, huumeista, lääkkeistä, sekakäytöstä ja peliriippuvuuksista kärsiviä potilaita. Klinikalla opiskelijat vastaavat katkaisuhoidon alkuprosessista vakituisen henkilökunnan tuella. Jatkohoidosta vastaa varsinainen henkilökunta. Alkuprosessi on 10 päivän mittainen. Tuolloin potilas ei voi ulkoilla tai lähteä kaupungille ilman hoitajaa/opiskelijaa. Hänellä on kuitenkin mahdollisuus käyttää omaa puhelinta ja tietokonetta vapaasti. Kolmen ensimmäisen hoitopäivän aikana heille tehdään mielialatestit kolme kertaa päivässä, koska on todettu että itsetuhoisuus vieroitushoidossa on silloin suurimmillaan. Neljäntenä päivänä ja kotiin lähtiessä tehdään testi vielä kerran. Sairaalassa on mahdollisuus ryhmä- ja yksilöterapioihin, sekä keskusteluihin opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa. Vieraat voivat käydä vapaasti, mutta jokainen vierailija tarkistetaan huumeiden, teräaseiden jne. varalta. Keskustelimme Mondriaanissa Hollannin päihdetilanteesta, - politiikasta, päihteiden aiheuttamista ongelmista ja klinikan hoitokäytännöistä sekä mahdollisuuksista. Heerlenin alueella alkoholi on suurempi ongelmien aiheuttaja kuin huumeet Hollannin vapaasta kannabispolitiikasta huolimatta. Heerlenin alue on siistiytynyt ja rauhoittunut rikollisuuden suhteen sen jälkeen, kun Hollannissa kiellettiin ulkomaalaisten pääsy ns. Coffee houseihin, joissa on myynnissä laillista kannabista. Myös hollantilaisilla itsellään pitää olla erityinen jäsenkortti päästäkseen asiakkaaksi Coffee houseen. Kiersimme osaston ja sairaalan muita tiloja. Tutustuimme osaston ja sairaalan erilaisiin ajanviete- ja harrastusmahdollisuuksiin. 3.5 Langebergin päiväkoti Päiväkoti on Humanitas-ketjun päiväkoti, joka on voittoa tavoittelematon järjestö (Non Profit Organisation). Päiväkodin johtaja esitteli meille Hollannin päiväkoti ja koulutusjärjestelmää. Tutustuimme kahteen lapsiryhmään; 0-1½ ja 1½-4-vuotiaat. Ryhmissä on lapsia vaihtelevasti noin Lapset viettävät

7 6 päiväkodissa joko aamupäivän, iltapäivän tai kokonaisen päivän. Lapset eivät saa päiväkodissa lämmintä ruokaa, vaan useamman välipalan. Hollannissa 4-12-vuotiaat ovat niin sanotussa Primary Schoolissa (alakoulu) ja 12-vuotiaana tulee heidän valita, yhdessä opettajan ja vanhempien kanssa, ovatko Secondary Schoolissa (yläkoulu) neljä tai viisi vuotta, vai menevätkö kuusi vuotta kestävään Gymnasiumiin (lukio). Valintoja on mahdollisuus myöhemmin muuttaa, mutta se on hankalaa. Lukukausia Hollannin kouluissa on kolme, kuitenkin siten että kesällä on tauko. Jokaisen lukukauden lopussa on tenttiviikko. Päivähoitomaksut määrittyvät Hollannissa toisin kuin Suomessa. Tunti päiväkodissa maksaa 6,50 euroa. Maksu sisältää tässä päiväkodissa vaipat, sekä aamu- ja päivävälipalan. Joissakin päiväkodeissa näistä tulee maksaa erikseen. Päiväkotimaksusta yhden kolmasosan maksaa työnantaja, yhden kolmasosan valtio (verotus) ja loput maksaa vanhemmat itse. 4. Pohdintaa Meidän mielestämme saavutimme hyvin itsellemme asettamat tavoitteet. Isäntämme Hollannissa (Ton, Ron ja Marcell) olivat erittäin motivoituneita ja yhteistyöhaluisia ohjaamiseemme. Meille oli suunniteltu melkoisen tiivis ja erittäin monipuolinen ohjelma, johon saimme myös itse vaikuttaa. Reflektointikeskusteluja kävimme lähes päivittäin Ronin ja Marcellin kanssa, monesti useamman tunnin ajan. Myös opiskelijoiden kanssa reflektoimme asioita päivittäin. Tässä muutamia tärkeitä havaintojamme matkan varrelta: - Opiskelijoilla ei ollut puhelimia tunneilla, ei edes näkyvillä. Lisäksi oli sopimus, että jos puhelin soi tunnin aikana tulee puhelimen omistajan tarjota kaikille seuraavalla tunnilla jotakin hyvää. - Opiskelijoiden osallistuminen oli aktiivista kaikilla tunneilla. - Opiskelijat olivat vastuutettu omasta oppimisestaan, mikä näkyi selkeästi. - Opettajat antavat vain positiivista palautetta, on sovittu yhteisesti, ettei negatiivista palautetta anneta. - Opiskelijat tekevät sopimuksen työnantajan kanssa ennen opintojen alkua, ja saavat palkkaa opiskeluajastaan. Tällä sitoutetaan opiskelija suorittamaan opinnot loppuun saakka. Jos hän lopettaa opiskelut kesken, joutuu hän korvaamaan saamansa palkan takaisin. - Opetusryhmät ovat pieniä, maksimissaan 15 opiskelijaa. Jos opiskelijamäärä kasvaa suuremmaksi, hajotetaan ryhmä kahtia. - Koulussa oli hyvät, modernit opetusvälineet (esim. älytaulut ja laboraatio-opetusvälineet) - Laboraatio-opetus on keskitetty yhdelle (kahdelle) opettajalle, joten kaikki saavat samanlaisen opetuksen. - Arcus Collegen hoitotyön opettajat kertoivat, että heillä on mahdollisuus mennä työelämäjaksolle sairaalaan lukuvuoden aikana kahden viikon ajaksi (2x30 tuntia).

8 7 Liite Opiskelijoiden raportti Hollannin matkasta Dilhy11k Olimme kansainvälisessä vaihdossa Heerlenissä, Hollannissa Mukanamme oli kaksi opettajaa ja opiskelija, joka opiskeli lasten- ja nuorten koulutusohjelmassa. Itse olemme sairaanhoidon ja huolenpidon opiskelijoita. Kokemus oli mielenkiintoinen ja antoisa ja voimme suositella työssäoppimista ulkomailla kaikille. Etenkin mieleemme jäävät hollantilaiset avoimet ja ystäväiset ihmiset. Meidät otettiin todella hyvin vastaan. Hollannissa pärjäsimme hyvin englannin kielellä, vanhemman väestön parissa pärjäsi elekielen kanssa, he eivät aina nimittäin osanneet englantia. Ensimmäisenä päivänä tutustuimme kouluun, Arcus Collegeen ja heidän opiskelutapoihinsa. Toisen päivän aloitimme käymällä sairaalassa sovittavamassa tulevia työasuja seuraaville kahdelle päivälle. Kävimme myös katsomassa osastot, joihin menemme. Toinen oli neurologisella osastolla ja toinen kirurgisella osastolla. Sitten seurasimme opetusta eri luokkien kanssa, pääsimme myös tutustumaan heidän laboraatiotunteihinsa. Keskiviikkona ja torstaina olimme Atriumissa, paikallisessa keskussairaalassa harjoittelemassa. Perjantaina palasimme taas koululle seuraamaan heidän opetustaan. Yksi luokka käsitteli nukkumista ja siihen liittyviä kysymyksiä, jotka opiskelijat saivat itse valita ja esittää. Seuraavana maanantaina ja tiistaina olimme Sevagramissa, paikallisessa palvelukodissa. Olimme osastolla jossa kuntoutettiin sydän- ja keuhkosairaita sekä syöpäpotilaita. Osastolla viivyttiin maksimissaan kuusi viikkoa, mutta välillä jouduttiin aikoja pidentämään, koska ei ollut mahdollisuutta kotiutumiseen. Keskiviikon vietimme taas koulussa seuraten elvytys-tunteja. Torstaina menimme opettajien kanssa Montreaaniin osastolle, joka oli keskittynyt alkoholi- ja huumeriippuvaisten vieroitushoitoon. Osastolla viivyttiin kymmenen päivää, mutta oli myös mahdollisuus olla siellä pidempään, jos asiakas niin halusi. Perjantaina lähdimme Düsseldorfin kautta kotimatkalle. Tässä muutamia kuvia matkan varrelta:

9 8 Harjoittelupaikkamme Atrium Medical Centre Arcus College Laboraatiotunnilta Heerlenin keskustan kirkko Sevagram kuntoutusosaston taukohuone. Ystävällinen isäntämme ja huolenpitäjä Ron.

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Oppilaitokset kertovat: Europassi osaksi arkea. Uusi väline työnhakuun. Tuuleta osaamistasi Euroopassa! Osaaja

Oppilaitokset kertovat: Europassi osaksi arkea. Uusi väline työnhakuun. Tuuleta osaamistasi Euroopassa! Osaaja Osaaja Oppilaitokset kertovat: Europassi osaksi arkea Uusi väline työnhakuun Tuuleta osaamistasi Euroopassa! Osaaja 1 Pääkirjoitus Monipuolinen työkalusarja koko Euroopalle Erilaisia Europassin asiakirjoja

Lisätiedot

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI Opintomatka Hollantiin 14 18.5.2013. Ikäosaavat palvelualueet Etelä-Savossa hanke Ikäosaavat palvelualueet vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa-hanke

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS on profiloitunut aktiiviseksi toimijaksi työelämän kanssa. Tässä lehdessä: Rehtori 2 Alaesittelyt 3-11 Liiketalouden perustutkintoa

Lisätiedot

Kansainvälisyysopas. Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Kansainvälisyysopas. Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Kansainvälisyysopas Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO Kansainvälisyysopas

Lisätiedot

Kansainvälisyysopas. Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Kansainvälisyysopas. Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Kansainvälisyysopas Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulu seudun ammattiopisto OSAO

Lisätiedot

HILJAISEEN RAPORTOINTIIN. Ohjeistus hiljaisesta raportoinnista Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian vuodeosaston henkilökunnalle

HILJAISEEN RAPORTOINTIIN. Ohjeistus hiljaisesta raportoinnista Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian vuodeosaston henkilökunnalle HILJAISEEN RAPORTOINTIIN Ohjeistus hiljaisesta raportoinnista Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian vuodeosaston henkilökunnalle Sinikka Pesonen Opinnäytetyö Kevät 2010 Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Calgary, Alberta, Kanada 13.9. 1.12.2010 Tiina Saarenketo, erityisopettaja

Calgary, Alberta, Kanada 13.9. 1.12.2010 Tiina Saarenketo, erityisopettaja Matkaraportti Calgary, Alberta, Kanada 13.9. 1.12.2010 Tiina Saarenketo, erityisopettaja Yhteenveto Vietin syksyllä 2010 noin 2,5 kk Kanadassa perheeni kanssa tutustuen paikalliseen elämänmenoon ja koulukulttuuriin.

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

KUUSIVUOTIAIDEN OPETUS ENGLANNISSA, TANSKASSA JA SUOMESSA KANSAINVÄLINEN VERTAILEVA TUTKIMUS

KUUSIVUOTIAIDEN OPETUS ENGLANNISSA, TANSKASSA JA SUOMESSA KANSAINVÄLINEN VERTAILEVA TUTKIMUS KUUSIVUOTIAIDEN OPETUS ENGLANNISSA, TANSKASSA JA SUOMESSA KANSAINVÄLINEN VERTAILEVA TUTKIMUS JOHDANTO JA KANSAINVÄLINEN TAUSTA 1. Tämä raportti vertailee kuusivuotiaiden opetusta ja hoitoa pienessä otannassa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008. Koulutus ja osaaminen

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008. Koulutus ja osaaminen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008 Koulutus ja osaaminen 1 25 1/2008 Me pesemme puhdasta fiilistä työpaikallesi! Tervetuloa

Lisätiedot

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Saija Palmutie Tiina Sillah Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja Kasvatusalan

Lisätiedot

Kuopion Monikulttuurikeskus. Kompassi

Kuopion Monikulttuurikeskus. Kompassi Kuopion Monikulttuurikeskus Kompassi 2014 Tervehdys! Elämä on matka Aika tarkalleen vuosi sitten sain tiedon, että minut oli valittu koordinaattorin sijaisuuteen Kompassiin. Olin juuri pääsiäislomalla

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS 1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS Pikkulinnan päiväkodissa 20 hoitopaikkaa. Toimimme yhtenä suurena sisarusryhmänä. Kasvatushenkilökuntaa Pikkulinnassa on kolme, joista yksi toimii lastentarhanopettajan

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta

Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta Sisällysluettelo JOHDANTO SILTA-LISÄ-HANKE SILTA-LISÄN LISÄOPETUS Vanha Miika löytyi uudelleen Silta-Lisä-vuoden aikana KESÄVALMENNUS NIVELVAIHEVALMENNUS SILTA-LISÄN TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Onnea Pihlajapuiston koulu 20 vuotta!

Onnea Pihlajapuiston koulu 20 vuotta! Esa Jukantupa toiminnanjohtaja Tuettu työllistyminen ry Onnea Pihlajapuiston koulu 20 vuotta! Se, että tämän lehden nimi on ollut Pihlaja vuodesta 1997, ei ole sattumaa. Jo 1990-luvun alussa julkaisimme

Lisätiedot

Me muuttujat. Tekijöidensä näköinen muutos. Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia. Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin

Me muuttujat. Tekijöidensä näköinen muutos. Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia. Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin Me muuttujat Järvenpään kaupungin Asiakkaan asialla -muutoshankkeen lehti, Joulukuu 2012 Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin Maahanmuuttaja kaipaa tietoa,

Lisätiedot

Martina Paatela-Nieminen

Martina Paatela-Nieminen Martina Paatela-Nieminen Sisältö 3 InSEAn joulunumerossa on esillä seuraavat aiheet Toimittajalta 4 Kokemuksia InSEAn maailmanneuvoston jäsenyydestä Riitta Heikkinen 8 IP Teacher Training in Art Education

Lisätiedot

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere 1 Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007 2 Toimittanut Valokuvat Julkaisija Graafinen työ Paino Timo Mäkelä Timo Mäkelä Koulutuskeskus Salpaus Katja Myyryläinen Esa Print Oy,

Lisätiedot

Nitoja-hankkeen opetuksen ja ohjauksen projektit

Nitoja-hankkeen opetuksen ja ohjauksen projektit Nitoja-hankkeen opetuksen ja ohjauksen projektit 1 Nitoja-hankkeen opetuksen ja ohjauksen projektit Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Kansi: Marja Riitta Lygdman ja Päivi Saari Outi Grönberg,

Lisätiedot

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun

Lisätiedot

Horst Trodler. Opas työpaikoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. ABB TCR, Saksa

Horst Trodler. Opas työpaikoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. ABB TCR, Saksa Horst Trodler Opas työpaikoille Oppisopimuskoulutusta yli rajojen Liikkuvuuden hallinta ABB TCR, Saksa 1 Sisällysluettelo Esipuhe 1. Vaihto-ohjelmien edut 2. Koulutushenkilöstön / työpaikkakouluttajien

Lisätiedot