ULVILAN KAUPUNKI Sivistystoimi. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma. Hyvät vanhemmat!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULVILAN KAUPUNKI Sivistystoimi. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma. Hyvät vanhemmat!"

Transkriptio

1 1 ULVILAN KAUPUNKI Sivistystoimi Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Hyvät vanhemmat! Jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle laaditaan esiopetuksen oppimissuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa. Suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Jos lapsi vaihtaa ryhmää, päiväkotia tai paikkakuntaa, lapsen esiopetussuunnitelma siirtyy lapsen mukana. Ryhmänvaihdoissa päiväkodin sisällä henkilökunta toimittaa Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman uuteen ryhmään. Jos esiopetuspaikka tai paikkakunta muuttuu, annetaan kaavake vanhempien toimitettavaksi. Pyydämme perhettänne tutustumaan oppimissuunnitelma- kaavakkeen asioihin ja keskustelemaan niistä kotona, myös yhdessä lapsen kanssa (soveltuvin osin). Voitte halutessanne täyttää kaavaketta jo etukäteen. Yhteisissä keskusteluissa asetamme tavoitteita oppimisympäristölle, lapsen kehitykselle ja oppimiselle sekä arvioimme niitä. Ulvilassa on käytössä esiopetuksen oppimissuunnitelman lisäksi myös muita lapsen ja perheen hyvinvointia edistäviä työkäytäntöjä, kuten Koulutulokastiedote (yhteistyölomake koulun ja esiopetuksen välille). Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata lapselle vanhempien ja hoitohenkilökunnan kasvatuskumppanuuden avulla hyvä kehitys ja kasvu sekä antaa vanhemmille entistä parempi mahdollisuus vaikuttaa lapsensa esiopetuspäivän sisältöön. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusoikeus ja vastuu, päivähoidon henkilöstöllä koulutuksen antama tieto ja osaaminen. Tasavertaisella ja toista kunnioittavalla tavalla luomme yhdessä luottamuksellisen ja keskustelevan kasvatusilmapiirin. Esiopetushenkilökunta on vaitiolovelvollinen kaikissa lastasi ja perhettäsi koskevissa asioissa. YHTEISTYÖTERVEISIN Esiopetuksen henkilökunta

2 2 Nimi Syntymäaika Päivämäärä Esiopetuspaikka Minä

3 3 Lapsi Minä pidän En pidä / koen pelottavana Osaan Minun pitää vielä harjoitella Minä toivon esiopetuksessa

4 4 Vanhemmat Lapsen esiopetukseen liittyvät odotukset Lapsen viihtymistä ja oppimishalua edistetään huomioimalla... Tätä on syytä välttää Miten toivotte esiopetuksen kasvattajien suhtautuvan lapseenne?

5 5 Lapsen esiopetussuunnitelmaa laadittaessa keskustellaan mm. seuraavista asioista. Keskustelun sujuvuuden kannalta on tärkeää, että vanhemmat / henkilökunta pohtivat etukäteen aihepiirit, joita haluavat käsitellä. Voit ympyröidä ennen keskustelua kysymykset joista haluat keskustella Toimiminen perheen / ryhmän jäsenenä Miten lapsi toimii lasten/aikuisten kanssa? Miten erimielisyydet ratkaistaan? Miten onnistumisista palkitaan? Mitä lapsen tulisi mielestäsi oppia toisten kanssa toimimisesta? Millaisia käytöstapoja toivot lapsen oppivan? Muuta ( kaksikielisyys, perheen uskonnollinen vakaumus )? Lapsi uskaltaa osallistua, yrittää ja uskoo osaavansa. Keskittyykö lapsi toimintaan? Noudattaako lapsi sääntöjä ja ohjeita? Suorittako lapsi annetut tehtävät loppuun? Viestintä päivähoidon ja kodin välillä Mistä lapsen esiopetuspäivään liittyvistä asioista haluat kuulla kerrottavan? Millaisia yhteistyömuotoja pidät tärkeänä (vanhempainillat, juhlat, keskustelut, yhteiset tapahtumat..)? Matemaattiset valmiudet Kuinka moneen lapsi osaa laskea? Vertailu: iso-pieni, paljon-vähän? Luetteleeko lapsi luvut 0-10 lukuloruna? Tunnistaako lapsi numerot 0-10? Tietääkö lapsi numeron ja määrän vastaavuuden? Tunnistaako lapsi kolmion, neliön ja ympyrän? Unentarve ja päivälepo Lapsen unen tarve ( yöuni, päivälepo )? Puhtaus ja siisteyskasvatus WC- asiat? Peseytyminen? Missä lapsi tarvitsee apua? Leikki Mistä leikeistä ja leluista lapsi pitää? Leikkiikö lapsi mieluiten yksin, kaverin vai aikuisen kanssa? Kuinka kauan lapsi leikkii samaa leikkiä? Motoriikka ja liikunta Mistä liikuntamuodoista lapsi pitää? Tunnistaako / nimeääkö lapsi kehonosia? Perusliikuntataidot: hyppiminen, juoksu, pallon heitto ja kiinniotto, tasapainoilu... Hienomotoriikka: kätisyys, kynän ja saksien käyttö, rakentelu palikoilla? Tietääkö/tunteeko lapsi suunnat? Päivähoitoon tuleminen ja lähteminen Hoitoajat, muut hakijat, toiveet, vastuuasiat...? Ruokailu Lapsen ruokailutottumukset (mieliruuat, uudet maut)? Lapsen ja perheen ruokailutavat? Missä asioissa lapsi tarvitsee apua? Erityisruokavalio? Kieli ja vuorovaikutus Miten lapsi ilmaisee asiansa puheella? Miten lapsi noudattaa ohjeita? Kuunteleeko lapsi mielellään satuja ja muistaako hän kuulemaansa? Paljonko lapselle luetaan? Tv, lastenelokuvat, tietokonepelit? Kertooko ja kuvaileeko lapsi asioita ja tapahtumia? Ymmärtääkö lapsi ohjeita ryhmätilanteissa ja toimiiko hän niiden mukaan? Osaako lapsi kirjoittaa etunimensä? Onko lapsella lukemisen valmiuksia (riimittelee, tunnistaa ja erottelee äänteitä)?

6 6 Päivämäärä / Lapsen vahvuudet: Esiopetuksesta käydyn keskustelun sisältö: Harjoiteltavat asiat: tavoitteet ja menetelmät: Vanhemman / vanhempien allekirjoitus

7 7 Päivämäärä / Seuranta- ja arviointikeskustelun sisältö: Vanhemman / vanhempien allekirjoitus

8 pvm ja osallistujat:, tavoitteet Pedagogiset menetelmät Tavoitteiden ja menetelmien tarkistus ( pvm ) 8

9 Varhaiskasvatuksen tukitoimien seurantalomake 9 Oppilas: Koulu/päiväkoti ja luokka/ryhmä Arvioija(t): Päivämäärä: OPPIMISYMPÄRISTÖ KÄYTETTY KOKEILUAIKA KOKEMUKSET *Istumapaikka lähellä aikuista * Katsekontakti *Häiriötekijöiden/ärsykkeiden minimointi(esim.istumapaikka) *Muu,mikä? (Terapiatyyny, liukueste, käsinojallinen tuoli, penkin sijasta tuoli) Ryhmätilojen selkeys(valaistus,pöytien sijoittelu,tavaroilla omat paikat, kuvat osoittamassa tavaroiden paikkoja) *Selkeät, yhdessä sovitut säännöt ryhmässä, aikuisten tuki selvittelyssä ja asioiden loppuun viemisessä *Muu, mikä?

10 OPPIMISEN TUKEMINEN KÄYTETTY KOKEILUAIKA KOKEMUKSET *Päivän ohjelman läpikäyminen yhdessä lasten kanssa; *Ohjelma selkeästi näkyvissä --> Päiväjärjestyskuvat *Tehtävien jakaminen osavaiheisiin *Tuokion vaiheet kuvitettu 10 *Toimintaohjeiden pilkkominen ja yksinkertaistaminen sekä ohjeen toisto *Lisätty aikuisen mallintaminen ja ohjaaminen opetuksessa ja leikissä *Havaintomateriaalien käyttö opetuksessa(kuvat,esineet, ym.)

11 11 OPPIMISEN TUKEMINEN KÄYTETTY KOKEILUAIKA KOKEMUKSET *Apumateriaaleja lasten käyttöön (esim.taitavalle lukijalle haastavampaa materiaalia) *Apuvälineiden käyttö (Mikä/Mitkä?)Esim. -Time Timer -Liikennevalot -TO kuvat *Toiminnan eriyttäminen *Tehtävien eriyttäminen *Ajallinen eriyttäminen *Lisätyt työskentelytauot esim. liikunta,rentoutus,pienet työtehtävät *Toisen lapsen tuki *Avustajan tuki *Kannustetaan omista tavaroista huolehtimiseen *Reissuvihon päivittäinen käyttö(tarvittaessa kuvien käyttö reissuvihossa)

12 12 *Koritehtävät *2-keskeiset tuokiot tai pienryhmätuokiot *Kahdenkeskiset keskustelut lapsen kanssa *Tuki tekemisen loppuun saattamiseksi OPPIMISEN TUKEMINEN KÄYTETTY KOKEILUAIKA KOKEMUKSET *Lisäajan käyttö *Tehtävien suorittaminen erillisessä tilassa *Keskustelu oman ryhmän aikuisten kesken *Kelton konsultaatio *Kelton työskentely lapsen ja ryhmän kanssa *Samanaikaisopetus LTO+KELTO *Palkkioiden sekä rangaistusten sovittu ja järjestelmällinen käyttö(esim.tarrat,hymiöt,hel- met purkkiin,passit,liikenneva-lot, jäähy,pysäyttäminen ja katsekontakti)

13 13 *Säännöllinen ja suunniteltu palaute (päivittäin, viikoittain, kuukausittain) Aikuiset:viikkopalaverit(oma henkilökunta)/päivittäiset keskustelut Lapset:välitön positiivinen palaute,hyvien tilanteiden sanoittaminen OPPIMISEN TUKEMINEN KÄYTETTY KOKEILUAIKA KOKEMUKSET *Lisätty sosiaalisten taitojen harjoittelu -vuorovaikutteiset leikit -uu-leikkiryhmä -aikuinen mukana leikissä(leikkivinkit,ristiriitatilanteet) -leikin havainnointi -tunnetaidot *Muu, mikä?

14 14 YHTEISTYÖ KÄYTETTY KOKEILUAIKA KOKEMUKSET *Reissuvihon tai vastaavan käyttö *Päivittäiset keskustelut vanhempien kanssa -positiivinen palaute! *Vanhempien kanssa pidetty palaveri *Tavoitteista ja toimenpiteistä sovittu vanhempien kanssa -vasu -eos -tarvittaessa kuntsari/hojks *Lapsen tilanteen selvittäminen tukiryhmässä *Asiantuntijapalveluiden käyttö (psykologi, perheneuvola, tms.) -puheterapeutti -psykologin ryhmähavainnointi?

15 15

1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET

1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET PUOLANGAN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS SIVU 1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET. 3 1.1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ.. 3 1.2. YLEISET KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET 3 2. ESIOPETUKSEN

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA 4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA LUOTTAMUKSELLINEN Lapsen nimi: Vanhemmat / huoltajat: Päivähoito-/kerhopaikka: Hoitaja: Syntymäaika: Terveydenhoitaja: 1. SOSIAALISET TAIDOT 1. Kuvaile millainen lapsi

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013 2 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 VARHAISKASVATUS PIEKSÄMÄEN KAUPUN- GISSA 1.1. Mitä varhaiskasvatus on? 1.2. Varhaiskasvatuksen arvopohja 1.3. Palvelumuodot 2

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 SISÄLTÖ 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika Ajalle Päivittäinen toteutus Loma-ajat 3. Toimintaympäristön kuvaus 4. Toiminnan painopistealueet 5.

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Kaivokselan toimintayksikkö

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Kaivokselan toimintayksikkö VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kaivokselan toimintayksikkö Opetuslautakunta 14.4.2014 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Kaivokselan varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohdat 3 3 Arvot, kasvattajuus ja lapsikäsitys 4

Lisätiedot

JOUPIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

JOUPIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA JOUPIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2013 1 Joupin päiväkoti on Seinäjoen kaupungin omistama ja ylläpitämä päiväkoti, joka on perustettu vuonna 1990. Joupin päiväkoti kuuluu Jouppi - Katajalaakson

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti KUVA Varhaiskasvatussuunnitelma Vantaanlaakson päiväkoti Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvolähtökohdat... 2 2.2 Kasvattajuus ja lapsikäsitys...

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2005:8. Työkalupakki. Välineitä päiväkodin suomi toisena kielenä opetukseen

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2005:8. Työkalupakki. Välineitä päiväkodin suomi toisena kielenä opetukseen Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2005:8 Työkalupakki Välineitä päiväkodin suomi toisena kielenä opetukseen Marjaana Gyekye ja Mirkka Rouhio HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS TERVETULOA LIELAHDEN PÄIVÄKOTIIN! Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen suunnittelu

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN 2014-2015 NURMIJÄRVEN KUNTA LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA [Kirjoita teksti] SISÄLLYS 1 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI 3 2 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTAKULTTUURI 4 2.1 Varhaiskasvatus päiväkodissamme

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015

TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015 TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015 Varhaiskasvatuspalvelut Tikan päiväkoti Toritie 22 40520 Jyväskylä 40100 Jyväskylä www.jyvaskyla.fi SISÄLLYS 1. TIKAN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA .... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA PORIN PÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS Päivähoidon toiminnan tarkoituksena on vastata joustavasti erilaisiin päivähoidon tarpeisiin Porin muuttuvissa olosuhteissa

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

LAPSEN VASU. Lapsen nimi

LAPSEN VASU. Lapsen nimi LAPSEN VASU Lapsen nimi 1 HYVÄ KOTIVÄKI! Lapsen hyvinvoinnin ja kasvun tueksi jokaiselle lapselle laaditaan vuosittain lapsen Varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu. Vasu on lapsen oma kasvutarina, joka muodostuu

Lisätiedot

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkodissamme on vuosittain noin 72 lasta. Lapset on jaettu ikäryhmittäin neljään toiminnallisesti sopivaan ryhmään. Jokaisen ryhmän toiminnassa huomioidaan

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot