D ereading WP Seminar 4, Summary for Next Media Steering Group

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "D1.0.1.4 ereading WP Seminar 4,17.10.2012 Summary for Next Media Steering Group"

Transkriptio

1 WP1, TASK 1.0.1: EREADING WORKPACKAGE MANAGEMENT D ereading WP Seminar 4, Summary for Next Media Steering Group Editor(s): Author(s): Pasi Kivioja, SL, Helene Juhola, VKL Pasi Kivioja, Helene Juhola, Anu Seisto, VTT

2 Table of Contents 1 MX laboratory and field studies / Simo Järvelä / Aalto BIZ HBL+ update / Lotta Holm, KSF Media Heuristic evaluation model for tablet publishing / Harri Heikkilä, Aalto ARTS Tablettimainonnan verkosto / Nina Lehmusvuori, Kärkimedia Industry perspective to new advertising concepts/ Juho-Petteri Huhtala, Aalto BIZ8 6 Consumer perspective to new advertising concepts / Hedon Blakaj, Aalto BIZ Journalistic web service and user feedback / Erkki Hujanen, Kaleva Kirjastojen sähkökirjapalveluiden iteratiivinen kehittäminen / Harri Heikkilä, Aalto ARTS Structural data to dynamic visualizations / Mikko Kuhna Aalto SCI Progress in Planning Data specification / Maija Paikkala, STT-Lehtikuva & Sami Pekkala, Aalto SCI Similarity framework for content adaptation and retrieval / Olli Alm, Metropolia... 13

3 1 MX laboratory and field studies / Simo Järvelä / Aalto BIZ Simo Järvelä esitteli alustavia tuloksia kahdesta koesarjasta. Ensimmäisessä 32 koehenkilöä luki 15 min sekä printti- että ipad -Hesaria ja teki itsearvion vastailemalla kysymyksiin. Kysymyksillä selvitettiin käyttäjän mediakokemusta 16 eri dimension suhteen. Lisäksi tehtiin psykofysiologiset mittaukset (kasvolihasten aktiviteetti, ihon sähkönjohtavuus ja hikoilu sekä aivosähkökäyrä). Tavoitteena oli vertailla Hesarin paperi- ja ipad-lehtien lukukokemuksen vertaaminen. Testihenkilöt olivat opiskelijoita, joiden ikä vaihteli välillä vuotta. 18 oli aikaisempaa kokemusta ipadistä tai vastaavasta laitteesta. Itsearviossa paperiversio koettiin myönteisemmin (esteettisyys, interaktiivisuus ja vireystila). Nuoremmat käyttäjät kokivat printin kauniimmaksi kuin ipad-version, vanhempien ryhmässä eroa ei ollut. Vanhempien ryhmässä puolestaan paperilehden hierarkia ja pääartikkelien esitystapa koettiin olevan parempi. Psykofysiologisten mittausten perusteella käyttäjät olivat ipadin kanssa keskittyneempiä lukemiseen, mutta lukivat kuitenkin mieluummin printtiversiota - Silmänliikekameraa on yhdistetty psykofysiologisiin mittauksiin. Sen avulla voi tarkastella, minkälaisia psykofysiologisia reaktioita voidaan havaita samalla, kun katse liikkuu kohteessa esimerkiksi sanomalehden sivulla. - Tämän datan pohjalta näyttää siltä, että ipad -versiossa on vielä kehittämistä. Toisen koesarjan tavoitteena on selvittää, miten hyvin kertaluonteinen psykofysiologinen mediakokemuksen mittaus ennustaa pidemmän tähtäimen mediankäyttöä. Kokeeseen osallistui 15 Hesarin vuotiasta tilaajaa. Kokeessa tutkittiin Helsingin Sanomien seitsemää uutiskategoriaa talousuutisten toimiessa referenssinä. Lisäksi selvitettiin

4 itseraportoinnin ja psykofysiologisen mittauksen välistä suhdetta. Kolmantena tehtävänä oli selvittää laboratoriomittauksen ja pidemmän aikavälin seurannan välisiä riippuvuuksia. Self-reported measures SAM_Valence, SAM_Arousal, SAM_Dominance Relevance: Lukemani uutinen oli merkityksellinen omalta kannaltani. Interestingness: Lukemani uutinen oli kiinnostava. Attention: Luin uutisen huolellisesti. Reliability: Uutinen vaikutti luotettavalta. Objectivity: Uutinen vaikutti puolueettomalta. scale 1-5: täysin eri mieltä [1], jokseenkin eri mieltä, ei eri eikä samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, täysin samaa mieltä [5] 14 - Talousuutisiin verrattuna emotionaalinen reaktio oli myönteinen ihmiset ja kulttuuri - kategorioissa, relevanssi ja mielenkiinto puolestaan alhainen urheilussa. Luotettavuus koettiin ihmiset- ja mielipidekategorioissa alhaisemmaksi. - Kaupunkiuutisia lukiessa oltiin rentoutuneempia kuin talousuutisten kohdalla. - Laboratorioanalyysi verrattuna Hesarin käyttäjädataan osoitti, että virittyneisyys aiheuttaa lyhyemmän lukujakson (stressaantuneempana tai negatiivisesti virittyneenä luetaan vähemmän). Uutisen objektiivisuus ja kielteinen tunnetila liittyivät toisiinsa, eli kun koettiin, ettei uutinen ole kovin objektiivinen, se koettiin kielteisenä asiana. Seuraavaksi on tarkoitus analysoida eroja testihenkilöiden taustamuuttujissa ja luoda niistä käyttäjäprofiileja. Tämä antaa tuloksiin lisää syvyyttä. 2 HBL+ update / Lotta Holm, KSF Media HBL+ -konseptia on työstetty yhteistyössä Aalto ARTsin ja Conmion kanssa

5 Lotta Holm esitti lehden demoversion, joka on rakennettu täysin tablettilähtöisesti. Se ei muistuta perinteistä sanomalehteä, ja jutut ovat laajempia. Pieniä STT-uutisia ei julkaista ollenkaan kuten paperilehdessä. Lehdessä navigoidaan vaakasuuntaisella pyyhkäisyllä. Jutun aloitussivu on yleensä iso kuva. Juttua luetaan alaspäin pyyhkäisemällä. Visuaalisesti HBL+ on aika lailla HBL-sanomalehden oloinen, mutta silti erinäköinen. Sisältö ei ole yksi yhteen sama kuin HBL-printtilehdessä, vaan mukana myös konsernin paikallislehtien juttuja. Kuvat pääsevät ipadilla paremmin oikeuksiinsa kuin printissä. Käyttäjätestit valmistuvat seuraavalla viikolla ja lehti on esillä myös Helsingin kirjamessuilla lokakuun 2012 lopulla sekä WAN-IFRA Expon Mediaportissa ja Conmion ständillä Sovellus toimii ipadissa ja uusimmissa Androideissa ja sen toteuttamisessa on hyödynnetty HTML5:ttä. 3 Heuristic evaluation model for tablet publishing / Harri Heikkilä, Aalto ARTS Harri Heikkilän tavoitteena on kehittää helppo ja validi heuristiikkaan perustuva työkalu tablettijulkaisujen arviointiin kustantajille, suunnittelijoille ja kehittäjille. Työkalun taustalla on joukko heuristisia malleja, joita on kehitetty muihin tarkoituksiin ja jotka säännönmukaisesti ovat aika raskaita. Tablettiheuristiikkaa lähestytään kolmesta näkökulmasta: saavutettavuus, käytettävyys ja käyttökokemus kolme asiaa, jotka ovat vaikeasti keskenään hahmotettavissa. Heuristiikan kolme näkökulmaa sisältävät seuraavat osatekijät: Saavutettavuus (accessibility) Teksti Ohjaus

6 Muistitilan tarpeen minimointi Elelait Käytettävyys (usability) Kosketusnäytön ergonomia Perceivability Orientaatio Yhdenmukaisuus Käyttäjäkokemus Estetiikka ja flow Kiinnostavuus, pelillisyys, arousal Interaktiivisuus: käyttöliittymädimensio Interaktiivisuus: sosiaalinen dimensio Interaktiivisuus: adaptiivinen dimensio Interaktiivisuus: luova dimensio

7 Heikkilä on arvioinut erilaisia tablettijulkaisuja näistä näkökulmista ja tuonut esiin myönteisiä ja kielteisiä ominaisuuksia. Esimerkkeinä käytiin läpi HBL+:ssa, Helsingin yliopiston HUB:in ja Bonnierin Muumi-julkaisujen arvioinnit. 4 Tablettimainonnan verkosto / Nina Lehmusvuori, Kärkimedia Tablettien käyttö kasvaa koko ajan, ja uusia versioita tulee markkinoille tasaiseen tahtiin. Kärkimedia on rakentanut yhteistä mainosverkostoa ja yhdenmukaisia käytäntöjä tablettimainonnan alueella. Tavoitteina koko järjestelmää rakennettaessa ovat ostamisen helppous asiakkaalle, sisäisen toiminnan tehokkuus ja mielikuvan rakentaminen / mainoseurot. Tablettiverkosto on vuoden sisällä kasvanut 6 tablettilehdestä 18:aan. Vuosi sitten oli ladattua sovellusta, nyt yli ladattua sovellusta viikkolukijaa on kasvanut yli viikkolukijaksi. Mainonnanhallintajärjestelmä on otettu käyttöön. 4 lehdellä on Richie -julkaisujärjestelmä, 11 lehdellä Visiolink -julkaisujärjestelmä ja integraatio Emediate - mainonnanhallintajärjestelmään. 3 lehdellä on Visiolink -julkaisujärjestelmä, mutta ei mainonnanhallintajärjestelmää. Mainospaikkana on koko sivu. Koko verkostoa myydään kerralla, hinnoittelu on aikaperustaista. Ensimmäiset profiilitutkimukset on tehty, jotta tiedetään, minkälaisia ihmisiä tablettilehtien lukijat ovat (esim. kuinka kauan lukevat lehteä). Mainosverkostoa halutaan tulevaisuudessakin kasvattaa ja mainosratkaisuja rikastaa. Tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja myös muiden kuin Richie -järjestelmän käyttäjille, ostotapoja lisätään tulevaisuudessa ja prosessit kehittyvät (esim. huomioarvon mittaaminen). Ensimmäiset profiilitutkimukset on tehty. Mainostajat ovat kovin kiinnostuneita. Statistiikkaa pitäisi saada paljon enemmän. Jatkossa halutaan lisää lehtiä mukaan tablettiverkostoon. Tarjotaan vaihtoehtoinen tablettialustaratkaisu niille lehdille, joilla ei ole tablettilehteä markkinoilla tai on pelkkä näköislehti, johon ei ole mahdollista myydä mainontaa. Lisää rikastettuja mainosratkaisuja tarvitaan ja myös ostotapojen lisätään: koko tablettiverkoston ostamisen rinnalle tulee kohdennettu ostaminen. Prosessien kehitetään edelleen ja panostetaan aktiivisen myyntityön kehittämiseen.

8 5 Industry perspective to new advertising concepts/ Juho- Petteri Huhtala, Aalto BIZ Aiemmin tänä vuonna on tutkittu yritysverkostoa liittyen mainontaan ja tämä on raportoitu opinnäytteenä. Jatkumona tälle työlle lähdetään selvittämään kyselytutkimuksella mainostajilta, miksi tehdään tablettimainontaa, minkä tyyppistä se on ja miten tablettimainontaa käytetään. Huhtala halusi kuulla yleisöltä, millaisia kysymyksiä halutaan esittää. Seuraavat vaiheet: kyselyn suunnittelu yhdessä erityisesti Kärkimedian kanssa, datan keräys ennen kuun loppua, kyselyn tulosten analyysi ja raportin kirjoitus. 6 Consumer perspective to new advertising concepts / Hedon Blakaj, Aalto BIZ Tutkimuksen tavoitteena on tutkia tablettimainosten tehokkuutta hedonististen ja utilitarististen ominaisuuksien näkökulmasta.

9 Kuluttajatutkimus on siirtymässä laadullisesta tutkimuksesta määrälliseen. Työtä tehdään yhdessä SMF:n kanssa. Hedonin aiempien, jo raportoitujen laadullisen tutkimuksen perusteella esiin nostettuja määritelmiä interaktiivisiin mainoksiin liittyen testataan kolmen mainoksen kohdalla, ja niiden kautta pyritään saamaan parempi ymmärrys mainosten tehokkuudesta. Testaus tullaan tekemään survey -muodossa. Seuraavat vaiheet: kyselyn suunnittelu ja datan keräys, kyselyn tulosten analysointi ja raportin kirjoitus. 7 Journalistic web service and user feedback / Erkki Hujanen, Kaleva Keväällä kartoitettiin nykyisiä palautekanavia ja keinoja antaa palautetta. Työrutiineja, prosesseja ja ajattelutapaa joudutaan muuttamaan, kun uusia palautekanavia luodaan ja otetaan käyttöön, mutta muutokseen liittyy myös teknisiä haasteita. Palautetta on saatu iät ajat. Toimitus saa ja yleisö voi antaa eri väylien kautta monenlaista palautetta, johon ei kuitenkaan reagoida systemaattisesti ja joka ei välity toimituksen suunnittelevaan työprosessiin. Tavoitteena on lukijapalautteen hyödyntäminen, lisätä sisältöjen lukijalähtöisyyttä (aiheet ja näkökulmat) ja synnyttää uusia juttumuotoja, -tyyppejä ja ilmaisutapoja eri alustoille. Palautteen systemaattinen kokoaminen tukee asiakas- ja käyttäjälähtöistä strategiaa, yleisön osallistumista sekä ammattilaisten ja amatöörien vuorovaikutusta. Palautteen hyödyntäminen systemaattisesti tuo lukijan ja yleisön = arjen näkökulman suunnittelevaan yhteistyöhön. Mitä tehdä? - kartoitetaan nykyiset palautekanavat ja -keinot - luodaan uusia palautekanavia ja -järjestelmiä - yhdenmukaistetaan palautetta ja sen tulkintaa - tukena juttukohtaiset lukijatutkimukset (2012/22 kpl), osana toimituksen viikkopalavereita - työpajat syksy 2012 (toimitus + lukijamarkkinointi + tekniikka)

10 - nivotaan palaute/lukijatietämys toimituksen työtapoihin 8 Kirjastojen sähkökirjapalveluiden iteratiivinen kehittäminen / Harri Heikkilä, Aalto ARTS Kirjastojen sähkökirjajakeluun on kehitetty kokeilualusta, jolle on annettu nimeksi Ebib. Järjestelmä on koekäytössä Helmet -kirjastoissa lokakuun puolivälistä vuoden loppuun. Kehitysvaiheessa tehtiin käyttäjätestaus 8 ihmisellä syyskuussa 2012 ipadilla kotona (mediapäiväkirja ja haastattelut). Heikkilä on kategorisoinut esiintyneitä ongelmia. Havaintona on esim. se, että vanhemmilla ihmisillä oli vaikeuksia avata ipad ja kirjoittaa isoja ja pieniä kirjaimia sen kanssa. Tuloksena oli, että käytettävyyttä täytyy helpottaa ja käyttöliittymä suunnitella havaitut ongelmat huomioon ottaen. Adobe DRM:n konsepti oli käyttäjille haastava. Ongelmiin puuttuminen on vaikeaa, jos koko ketju ei ole hallinnassa. Yleisesti tarvitaan ohjeistus hyvistä epub-käytännöistä, jotta päästään hyvään käytettävyyteen. Osa käyttäjistä tykkäsi ipadista, osa suhtautui varauksella kalliiseen laitteeseen. Käyttäjiltä tuli useita toiveita erilaisiin toimintoihin, esim. kirjanmerkki ja tarralaput. Ongelmat kirjaston kannalta: - Adobe DRM:n käytettävyys ihmiset eivät ymmärrä, miksi tarvitaan tällainen lisäpalvelu - ekirjojen saatavuus

11 - Monet kustantajat suhtautuneet varauksellisesti, jäävätkö kirjat lainaajille eivätkä lähde levitykseen Ratkaisuna kirjojen lukeminen selaimessa nk. streaming-malli? - turvallisuus: vain osa kirjasta latautuu välimuistiin - helppous: lainaus ja luku samassa ympäristössä - tekniikka: epub-konversio HTML5:ksi - hyviä esimerkkejä: Safari Books Kehityksen ja testauksen ideana oli pysyä iteratiivisessa mallissa, jossa ei olla tyytyväisiä heti ensimmäiseen versioon, vaan pyritään tekemään muutoksia käyttäjäpalautteen perusteella.

12 9 Structural data to dynamic visualizations / Mikko Kuhna Aalto SCI Yksi osa Content Workflows -taskia on rakenteellinen data ja sen visualisointi. Tavoitteena kaiken rakenteellisen tiedon visualisointi. STT-Lehtikuva ja SMF ovat olleet sisällöntuottajina. Tässä vaiheessa on testattu muun muassa karttatiedon ja taulukkojen visualisointia eri päätelaitteilla. Sisältö ei pidä olla vain pienennettävissä teksti ei ole silloin luettava, vaan se pitää olla jollakin tavoin automaattisesti mukautettavissa esim. kännykän pieneen näyttöön sekä pysty- että vaakasuunnassa. Tarkoitukseen soveltuvan, yliopistomaailmassa kehitetyn työkalun hyödyntämisessä törmättiin joihinkin ongelmiin: työpöytäsovelluksella toimii, mutta tökkii mobiilissa. Tästä johtuen päätettiin tehdä simppeli ja räätälöitävä sovellus, joka ei käytä useita raskaita kirjastoja. Kuhna esitteli sovelluksen käyttötapoja ja erilaisia esimerkkejä, joissa sitä voi hyödyntää.

13 10 Progress in Planning Data specification / Maija Paikkala, STT- Lehtikuva & Sami Pekkala, Aalto SCI Tilanne nyt: suunnittelutiedon vaihto tapahtuu pääasiassa ilman metatietoja, mm. listoina, sähköpostina ja puhelimella. Sisällönvaihdossa ongelmana on eri järjestelmien käyttämien tietomallien yhteensopimattomuus. Uutisten suunnittelun ja sisällönvaihdon kehitys helpottaa lehden rakentamista ennakoivasti. Aikaa jää enemmän viimeistelyyn ja poikkeustilanteisiin. On päätetty, että yhteistä alustaratkaisua selvitetään. Työryhmät ovat listanneet toivottuja metatietoja. 11 Similarity framework for content adaptation and retrieval / Olli Alm, Metropolia Sähköisen lukemisen palveluissa kiinnostavan aineiston löytäminen on tärkeää sekä loppukäyttäjän että aineiston tuottajan näkökulmasta. Kiinnostavan aineiston löytämisen tavat ovat tyypillisesti joko sisältöperustaisia tai käyttäjien toimiin perustuvia (esim. kollaboratiivinen suosittelu). Metropolian työpaketissa tutkitaan kirja- ja lehtiaineistoihin perustuen 1) mitkä aineistojen tai ympäröivän yhteisön piirteet ja 2) mitkä piirteisiin liittyvät samanlaisuusmetriikat auttavat parhaiten samanlaisen sisällön löytämisessä. Työpaketissa kehitettävän sovellusalustan avulla samanlaisuusmittoja pystytään soveltamaan heti erilaisille aineistoille. Sovellusta voidaan hyödyntää sähköisen lukemisen palveluissa mm. personointiin, suosittelupalveluihin, tiedonhaun parantamiseen sekä sosiaalisen lukemisen palveluihin.

14

ereading Next Media ereading tuloskooste 2013

ereading Next Media ereading tuloskooste 2013 ereading Next Media ereading tuloskooste 2013 Sisällys Automatisointia ja standardointia...3 Keskeisenä tavoitteena on toteuttaa suljettujen ekosysteemien helppokäyttöisyys... 3 Miten digitaaliset aikakauslehdet

Lisätiedot

WP Seminar 4, 4.12.2013 shortened Summary for Next Media Steering Group

WP Seminar 4, 4.12.2013 shortened Summary for Next Media Steering Group MANAGEMENT, D1.0.1.4 WP Seminar 4, 4.12.2013 shortened Summary for Next Media Steering Group Editor(s): Author(s): Helene Juhola, Ilmari Tuomivaara Helene Juhola, Ilmari Tuomivaara Sisällys 1 Tommi Silfverhuth,

Lisätiedot

Next Media -tulosseminaarin 6.2.2013 satoa - osa 2. ereading. Uusien konseptien (ja tuotteiden) ketterä kehittäminen

Next Media -tulosseminaarin 6.2.2013 satoa - osa 2. ereading. Uusien konseptien (ja tuotteiden) ketterä kehittäminen Next Media -tulosseminaarin 6.2.2013 satoa - osa 2 ereading Uusien konseptien (ja tuotteiden) ketterä kehittäminen KSF Median Lotta Holmin esittelemän kehitystyön lähtökohtana vuonna 2010 oli ratkaista

Lisätiedot

D1.0.1.3 ereading WP Seminar 3, 18.0.2013 shortened Summary and some slides for Next Media Steering Group

D1.0.1.3 ereading WP Seminar 3, 18.0.2013 shortened Summary and some slides for Next Media Steering Group MANAGEMENT, D1.0.1.3. D1.0.1.3 ereading WP Seminar 3, 18.0.2013 shortened Summary and some slides for Next Media Steering Group Editor(s): Author(s): Helene Juhola, Ilmari Tuomivaara Helene Juhola, Anne

Lisätiedot

Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa

Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro-gradu tutkielma Jouni Rissanen 20.11.2013 2 Tiivistelmä Erilaisten julkaisujen

Lisätiedot

SÄHKÖPAPERI MEDIA. Mullistaako. median? BIG DATA median palveluksessa. Next Media HBL KEHITTÄÄ ETUKENOSSA DIGIKONSEPTEJA

SÄHKÖPAPERI MEDIA. Mullistaako. median? BIG DATA median palveluksessa. Next Media HBL KEHITTÄÄ ETUKENOSSA DIGIKONSEPTEJA Digital Emotions Interaktiivisten julkaisujen tekeminen on nyt todella helppoa ja nopeaa! Tämänkin julkaisun digitaalinen versio löytyy edocker-työkaluilla toteutettuna osoitteesta www.nextmedia.fi/makasiini

Lisätiedot

Mediateknologiat U U T I S K I R J E 2 0 1 1. 1. Viestintäalan näkymät valoisammat. Lue lisää palveluistamme ja osaamisestamme: www.vtt.

Mediateknologiat U U T I S K I R J E 2 0 1 1. 1. Viestintäalan näkymät valoisammat. Lue lisää palveluistamme ja osaamisestamme: www.vtt. Kustantajat työskentelevät parhaillaan yhdessä ereadinghankkeessa ja erikseen omilla tahoillaan lukulaite- ja tabletjulkaisemisen kaupallisten markkinoiden synnyttämiseksi. Tuoreet luvut Yhdysvalloista

Lisätiedot

Pilotti 1: Sähköisen lehden käyttöönotto

Pilotti 1: Sähköisen lehden käyttöönotto Pilotti 1: Sähköisen lehden käyttöönotto Digisilta-hanke 1.11.2012-30.10.2014 Minna Karukka ja Heidi Ålander 1/13/2014 Digisilta-hankkeen (EMR) ensimmäisen pilottitutkimuksen raportti sähköisen lehden

Lisätiedot

Pääviestit. EReading-liiketoiminnan avainkohdat ovat 1. kuka on asiakas ja kenelle asiakas kuuluu

Pääviestit. EReading-liiketoiminnan avainkohdat ovat 1. kuka on asiakas ja kenelle asiakas kuuluu Matkaraportti WAN-IFRA 2nd European E-reading Conference, 1.-2.10.2009 Kristiina Markkula, Sanomalehtien Liitto Helene Juhola, Viestinnän Keskusliitto Kustantajille ereading on mahdollisuus, jonka uskotaan

Lisätiedot

Hybridimediamatkat Iso-Britannia ja USA

Hybridimediamatkat Iso-Britannia ja USA Hybridimediamatkat Iso-Britannia ja USA Raportti Toimeksiantaja: Tekijä: Aikakauslehtien Liitto Kehitysjohtaja Helene Juhola, Viestinnän Keskusliitto Esipuhe: Raportissa on koottu yhteen touko- ja kesäkuussa

Lisätiedot

Internet ja markkinointi siellä: näkökulmana kuluttajat ja yritykset

Internet ja markkinointi siellä: näkökulmana kuluttajat ja yritykset Internet ja markkinointi siellä: näkökulmana kuluttajat ja yritykset Matikka, Laura 2009 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Internet ja markkinointi siellä: näkökulmana kuluttajat

Lisätiedot

Tiina Kaltiainen. Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua

Tiina Kaltiainen. Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua Tiina Kaltiainen Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua Opinnäytetyö Kevät 2008 Kulttuurialan yksikkö, Seinäjoki Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 108. Sosiaalisen median hyödyntäminen paikallisissa mediapalveluissa. Hannele Antikainen, Asta Bäck & Pirjo Näkki

ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 108. Sosiaalisen median hyödyntäminen paikallisissa mediapalveluissa. Hannele Antikainen, Asta Bäck & Pirjo Näkki ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 108 Sosiaalisen median hyödyntäminen paikallisissa mediapalveluissa Hannele Antikainen, Asta Bäck & Pirjo Näkki ISBN 978-951-38-7169-7 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Metropolian kirjaston verkkopalvelujen käytettävyyden arviointi ja sosiaalinen media kirjaston viestinnässä Päivi Ylitalo-Kallio Käyttäjäkeskeisen suunnittelun erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Mobiilimainosten koetut vaikutukset

Mobiilimainosten koetut vaikutukset Mobiilimainosten koetut vaikutukset Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Opinnnäytetyö Timo Jokinen 16.4.2013 2 Tiivistelmä Mobilimainonta on vielä tälläkin hetkellä suhteellisen vähän tutkittu

Lisätiedot

Elinkeinoyhtiön palveluiden kehittäminen tietotekniikan avulla

Elinkeinoyhtiön palveluiden kehittäminen tietotekniikan avulla Elinkeinoyhtiön palveluiden kehittäminen tietotekniikan avulla Tikka, Petri 2009 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Elinkeinoyhtiön palveluiden kehittäminen tietotekniikan avulla Petri Tikka

Lisätiedot

Www-palvelun käyttäjälähtöinen kehittäminen

Www-palvelun käyttäjälähtöinen kehittäminen Www-palvelun käyttäjälähtöinen kehittäminen Salmi, Pirjo Stenfors, Milla 2010 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara WWW-PALVELUN KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN Pirjo Salmi Milla Stenfors

Lisätiedot

Case Leap 3D - virtuaalisen 3D syötelaitteen käytettävyys ja käyttökohteet

Case Leap 3D - virtuaalisen 3D syötelaitteen käytettävyys ja käyttökohteet Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö Markus Salminen Case Leap 3D - virtuaalisen 3D syötelaitteen käytettävyys ja käyttökohteet

Lisätiedot

OPPAAN SISÄLTÖ 5. KÄYTETTÄVYYDEN SUUNNITTELU- JA ARVIOINTIMENETELMÄT 9

OPPAAN SISÄLTÖ 5. KÄYTETTÄVYYDEN SUUNNITTELU- JA ARVIOINTIMENETELMÄT 9 OPPAAN SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. KÄYTETTÄVYYS TUOTEKEHITYSPROSESSISSA 4 KÄYTETTÄVYYDEN KEHITTÄMINEN... 4 KÄYTETTÄVYYSPROSESSIN MALLI PK-YRITYKSIIN... 5 3. KÄYTETTÄVYYS MUOTOILUSSA 6 4. KÄYTTÖLIITTYMÄN VISUAALINEN

Lisätiedot

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Atte Ahapainen PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2013 Tekijä(t) Atte Ahapainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden

Lisätiedot

Amir Al Take. Visma Software Oy:n kotisivujen kehittäminen verkkokyselyn avulla

Amir Al Take. Visma Software Oy:n kotisivujen kehittäminen verkkokyselyn avulla Amir Al Take Visma Software Oy:n kotisivujen kehittäminen verkkokyselyn avulla Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 14.2.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko

Lisätiedot

E-KIRJAPALVELUJEN KÄYTETTÄVYYS KIRJASTOISSA JA KIRJAKAUPOISSA

E-KIRJAPALVELUJEN KÄYTETTÄVYYS KIRJASTOISSA JA KIRJAKAUPOISSA 1 Opinnäytetyö (AMK) Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 2013 Maija Lehtola E-KIRJAPALVELUJEN KÄYTETTÄVYYS KIRJASTOISSA JA KIRJAKAUPOISSA 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys. yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa

Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys. yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa Johanna Riikonen Tampereen yliopisto Informaatiotutkimuksen laitos Pro gradu -tutkielma Elokuu 2006

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ AALTO-YLIOPISTO Perustieteiden korkeakoulu Informaatioverkostojen koulutusohjelma Emil Virkki KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ Kandidaatintyö Helsinki, 25.11.2012 Vastuuopettaja: Stina

Lisätiedot

LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN

LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Riitta Marjusaari LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Oulun seudun kuvallisen viestinnän alan toimijat verkossa LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Oulun seudun kuvallisen viestinnän

Lisätiedot

Kuluttajat brändisisältöjen parissa

Kuluttajat brändisisältöjen parissa Kuluttajat brändisisältöjen parissa Puolakka, Patricia Sjöblom, Siiri 2015 Laurea Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Kuluttajat brändisisältöjen parissa Patricia Puolakka Siiri Sjöblom Liiketalous

Lisätiedot

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Elina Karjalainen ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Restonomi Matkailun ko. Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Restonomi Koulutusohjelma

Lisätiedot

Työvuorojen suunnittelun helpottaminen Case: Humanlink Finland Oy

Työvuorojen suunnittelun helpottaminen Case: Humanlink Finland Oy Työvuorojen suunnittelun helpottaminen Case: Humanlink Finland Oy Ropponen, Janne 2010 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Työvuorojen suunnittelun helpottaminen Case: Humanlink Finland Oy Janne

Lisätiedot

INFORMAATIOARKKITEHTUURIN HEURISTINEN EVALUOIN- TI TARKASTELUSSA TIEDONHAKUPALVELUT FINNA JA EUROPEANA

INFORMAATIOARKKITEHTUURIN HEURISTINEN EVALUOIN- TI TARKASTELUSSA TIEDONHAKUPALVELUT FINNA JA EUROPEANA INFORMAATIOARKKITEHTUURIN HEURISTINEN EVALUOIN- TI TARKASTELUSSA TIEDONHAKUPALVELUT FINNA JA EUROPEANA Erika Kallinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Informaatiotutkimus ja interaktiivinen

Lisätiedot